Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 2. Inleiding 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 2. Inleiding 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 2 Inleiding in vogelvlucht 4 01 feb. / 11 jul. - Extra inzet verkeersregelaars 4 22 apr. - Vijf jaar bewaakte fietsenstalling jun. - Samenwerking in Opsterland 4 01 aug. - Toezicht op het stallen van fietsen 5 29 aug. - Uitbreiding samenwerking in Coevorden 5 12 nov. - Samenwerking in Assen 5 13 nov. - Bewaakte fietsenstalling ook s nachts geopend 5 15 dec. - Opening ServicePUNT in Stadskanaal 6 18 dec. - Politie en Ben Kwijt ondertekenen convenant 6 Hoofdstuk 1. Organisatie Veiligheidszorg Drenthe Organigram Werkgebied OR 8 1

2 Hoofdstuk 2. Dienstverlening Locatiegebonden toezicht Gebiedgebonden toezicht (surveillance) Assistentie evenementen Bode- receptie of baliewerkzaamheden Controlewerkzaamheden Speciale diensten 11 Hoofdstuk 3. Projecten ServicePUNT Ben Kwijt 13 Hoofdstuk 4. Personeel Samenstelling Verzuim Uitstroom 14 Hoofdstuk 5. Opleidingen Basisopleiding Aanvullende opleidingen 15 Hoofdstuk 6. Werkgelegenheidsproject 17 Bronnen 18 2

3 Woord vooraf Geachte geïnteresseerde, Opnieuw heeft u een helder jaarverslag van Veiligheidszorg Drenthe in handen. In dit verslag krijgt u weer een vertrouwde terugblik op de activiteiten die Veiligheidszorg heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Het is ditmaal een verslag van activiteiten in going concern. Het bestuur van de stichting Veiligheidszorg Drenthe streeft ernaar dat Veiligheidszorg Drenthe een steeds vastere inbedding in de lokale samenleving krijgt. Naast de in het verslag gepresenteerde activiteiten blijft de aandacht erop gericht nieuwe markten te verkennen. Het management van Veiligheidzorg handhaaft zijn speciale antenne hiervoor. Dit is ook belangrijk omdat Veiligheidszorg voor haar eigen opdrachten en dus inkomsten moet zorgen en niet met subsidies wordt ondersteund. Deze intentie naar diversiteit draagt er tevens aan bij dat de mogelijkheden van medewerkers van Veiligheidszorg voor doorstroming naar reguliere banen wordt bevorderd. Een belangrijk onderdeel van het werk blijft de oorspronkelijke taak, namelijk het houden van toezicht in de openbare ruimte. Zo immers startten in het verleden de werkzaamheden van de toezichthouders, toen nog stadswachten genoemd. Bij het houden van toezicht krijgt de werkrelatie tussen de toezichthouders en de politie (vaak de wijkagent) bijzondere aandacht. Het is belangrijk dat er bij de politie opvolging is op de door de toezichthouders gesignaleerde overtredingen of verdachte situaties. Op deze wijze kunnen beide organisaties elkaar versterken en levert hun beider inzet de maximale resultaten voor de samenleving op. De deelnemende gemeenten streven ernaar de inzet van Veiligheidszorg Drenthe voor toezicht te vergroten. Dit zal niet zozeer algemeen toezicht zijn, maar toezicht gericht op bijzondere omstandigheden. De aandacht zal daarbij met name uitgaan naar routes of locaties waar veel vandalisme of overlast wordt geconstateerd. Cees Bijl, voorzitter 3

4 4

5 Inleiding Geachte geïnteresseerde, Voor u ligt het jaarverslag van Misschien wel het moeilijkste jaar uit het bestaan van Veiligheidszorg Drenthe en dat heeft beslist niet aan de inzet van de werknemers gelegen. Van tevoren konden we al inschatten dat 2008 een moeilijk jaar zou worden. Mede door het wegvallen van de arrestantenverzorging voor de regiopolitie Drenthe werden we geconfronteerd met een groot aantal medewerkers welke niet via de Wet Werk en Bijstand (WWB) waren aangesteld. We wilden de lopende arbeidscontracten van deze medewerkers respecteren, maar deze trajecten waren in de basis wel duurder dan andere trajecten. Daarnaast werden er, mede door de Europese aanbesteding, weinig nieuwe medewerkers geplaatst via de WWB. Deze situatie is pas aan het einde van 2008 weer in positieve zin veranderd. Desondanks is in 2008, dankzij een groot aantal extra opdrachten, ,- meer omzet gegenereerd dan begroot. Ondanks al deze inspanningen kon niet worden voorkomen dat we, voor het eerst in ons bestaan, een jaar met verlies hebben moeten afsluiten. Omdat Veiligheidszorg Drenthe in de voorgaande jaren een goede buffer heeft weten op te bouwen, kon het verlies uit eigen middelen worden opgevangen. De projecten Ben Kwijt en ServicePUNT lopen naar behoren. Er is interesse voor beide projecten en we hopen het werkgebied in de nabije toekomst dan ook te kunnen uitbreiden. Met de opening van ons Service- PUNT in Stadskanaal, hebben we weer een belangrijke stap gezet naar de toekomst. En dankzij de start van een toezichthouderproject in de gemeente Assen, zijn er weer 5

6 10 mensen die cursussen volgen en werkervaring opdoen. Doelstelling is om deze mensen binnen twee jaar door te laten stromen naar reguliere banen. Het was een jaar waarin wij als directie en management weer tevreden mochten vaststellen dat onze medewerkers, ondanks de soms grote afstand tot de arbeidsmarkt, de aangeboden kansen wisten om te zetten in concrete resultaten. Zo zijn onze medewerkers een goed voorbeeld voor onze eigen organisatie. Ondanks de moeilijkheden van dit jaar hebben we alle vertrouwen in een positieve toekomst. Mede namens het management, Henk de Rade, directeur 6

7 2008 in vogelvlucht Met dit jaarverslag heeft Veiligheidszorg Drenthe voor ogen om al onze belanghebbenden te informeren over de voortgang van onze werkzaamheden ten opzichte van onze doelstellingen. Voordat we ingaan op de organisatie, diensten & projecten en personele aangelegenheden presenteren we een overzicht van enkele activiteiten die 2008 mede hebben bepaald. 01 februari / 11 juli Extra inzet verkeersregelaars Extra wedstrijden in het Univé Stadion Op verzoek van de KNVB zijn in het Univé Stadion van FC Emmen een aantal wedstrijden gespeeld. Zo speelde FC Twente tegen NAC en Ajax, Jong Oranje speelde tegen Jong Estland en het Nederlandse dameselftal speelde tegen het Chinese dameselftal. Omdat de aanleg van het businesspark Meerdijk nog niet was afgerond heeft Veiligheidszorg Drenthe extra verkeersregelaars ingezet. De verkeersregelaars van Veiligheidszorg Drenthe werden in het verslagjaar bij meerdere projecten ingezet. Businesspark Meerdijk Door de werkzaamheden bij de aanleg van het Businesspark Meerdijk, was er op de Meerdijk een onveilige verkeerssituatie ontstaan. Veiligheidszorg Drenthe heeft, met behulp van verkeersregelaars, het verkeer tijdens de spitsuren in goede banen geleid. Vervangen verkeerslichten Bij het vervangen van de verkeerslichten op verschillende plaatsen in de gemeente Emmen werden overdag tijdens schooldagen verkeersregelaars ingezet om fietsers en voetgangers te laten oversteken. En ook op zaterdagen werden, in verband met de verkeersdrukte door de winkelbezoekers, verkeersregelaars ingezet. gelvlucht 2008 in vogelvlucht

8 in vogelvlucht 2008 in vogelvlucht 8 22 april Vijf jaar bewaakte fietsenstalling. Vijf jaar geleden (in april 2003) ging de bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat in Emmen open. Reden voor een feestje. Daarom kwam wethouder Jenne Holman op 22 april naar de fietsenstalling om een boeket bloemen te overhandigen aan de beheerder Harm Wolters. De fietsen kunnen gratis worden gestald en worden permanent bewaakt. Dat de fietsenkelder voorziet in een behoefte mag na gestalde fietsen duidelijk zijn. Of zoals Tammo en Janke Wierts uit Emmen zeiden: elke keer als we met de fiets naar het centrum gaan stallen we onze fietsen in de fietsenkelder. Waarom? Het is hier hartstikke veilig, we hoeven niet bang te zijn dat de fietsen worden gestolen. En de medewerkers zijn altijd vriendelijk en behulpzaam. Laatst had een mevrouw een lekke band. Hebben ze ter plekke de band gelapt. Nog gratis ook. Wat een geweldige service!. 11 juni Samenwerking in Opsterland Burgemeester Francisca Ravestein ondertekende op 11 juni 2008 de samenwerkingsovereenkomst tussen Veiligheidszorg Drenthe en haar gemeente Opsterland (bestaande uit ondermeer Beetsterzwaag en Gorredijk). Hiermee werd de samenwerking tussen de gemeente en Veiligheidszorg Drenthe voor de inzet van dorpswachten formeel bekrachtigd. De vier dorpswachten letten met name op illegale stortingen van (groen)afval in openbaar gebied en ook hielden ze toezicht bij carpoolplaatsen. Bij verdachte omstandigheden seinden ze direct de politie in met wie ze in constante verbinding stonden. Ook assisteerden de dorpswachten bij de verkeersexamens op de basisscholen. Het beheer van de gevonden voorwerpen, waaronder veel fietsen, werd ook door de dorpswachten gedaan. De Opsterlandse dorpswachten verrichtten hun werkzaamheden onder de naam Veiligheidszorg Fryslân. 01 augustus Toezicht op het stallen van fietsen De gemeente Emmen had in samenwerking met de Erkende Overlegpartners en Veiligheidszorg Drenthe een lijst opgesteld van verbeterpunten aan het openbaar gebied. Eén van de wensen was een fietsvrij winkelcentrum, zodat het voor voetgangers nog prettiger werd om de winkels in De ucht 2008 in vogelvlucht 2008 in vo

9 2008 in vogelvlucht 2008 in vogelvlu Weiert te bezoeken. Tijdens het vijfjarige bestaan (in april van het verslagjaar) van de fietsstalling aan de Wilhelminastraat in Emmen werd door wethouder Jenne Holman al gezegd: het is geen fraai gezicht al die losgeparkeerde fietsen in het centrum ( ), misschien moeten we nog meer reclame maken voor de fietsenkelder. Deze uitspraak werd nog in hetzelfde jaar in daden omgezet. Vanaf 1 augustus 2008 werd door Veiligheidszorg Drenthe toezicht gehouden op het stallen van fietsen bij het overdekte winkelcentrum De Weiert. De toezichthouders van Veiligheidszorg Drenthe verspreidden flyers en wezen de bezoekers op de diverse stallingmogelijkheden rondom De Weiert (waaronder de fietsenstalling aan de Wilhelminastraat). De gemeente Coevorden had in 2008 besloten om het aantal toezichthouders, aangestuurd door Veiligheidszorg Drenthe, uit te breiden van vier naar zes. De toezichthouders in Coevorden waren onder meer belast met; de uitvoering van het Ben Kwijt project (gevonden en verloren voorwerpen), toezicht op het NSstation, toezicht op scholengemeenschap De Nieuwe Veste en toezicht in de openbare ruimte. Ook oefenden ze de functie uit van havenmeester en marktmeester, ze controleerden of er geen illegaal geplaatste reclame-uitingen waren en hielden desgewenst woningen in de gaten waarvan de bewoners op vakantie waren. Om alle taken goed uit te kunnen voeren, werd het aantal toezichthouders uitgebreid van vier naar zes. Veiligheidszorg Drenthe werkte in 2007 ook al met zes toezichthouders in Coevorden. Het werken met twee extra toezichthouders is goed bevallen en daarom heeft de gemeente in overleg met Veiligheidszorg Drenthe besloten het aantal definitief uit te breiden. 29 augustus Uitbreiding samenwerking in Coevorden 12 november Samenwerking in Assen Veiligheidszorg Drenthe en de gemeente Assen startten een samenwerken voor het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in Assen. Op woensdag 12 november 2008 tekenden zij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 2,5 jaar. Het team van Stadstoezicht van de gemeente Assen werd daarvoor versterkt met tien extra toezichthouders van Veiligheids- gelvlucht 2008 in vogelvlucht

10 in vogelvlucht 2008 in vogelvlucht zorg Drenthe. Dat bood de mogelijkheid om meer toezicht te houden bij de Baggelhuizerplas, in parken en plantsoenen, in het stationsgebied en op andere plekken waar veiligheid en leefbaarheid konden worden verbeterd. 13 november Bewaakte fietsenstalling ook s nachts geopend regelmatig in de bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat en dankzij de proef deed hij dat ook s avonds en s nachts: Zo weet ik zeker dat mijn fiets veilig staat als ik op donderdagavond moet werken of uit ga in het weekend. 15 december Opening ServicePUNT in Stadskanaal 10 Naast het houden van toezicht op het stallen van fietsen bij het overdekte winkelcentrum De Weiert werkte Veiligheidszorg Drenthe ook mee aan een proef van de gemeente Emmen voor de nachtopenstelling van de bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat. De nachtopenstelling paste in het beleid van de gemeente om het uitgaan aantrekkelijker te maken en daarbij de veiligheid te vergroten. De proef startte op 13 november en zou tot 15 februari 2009 duren. Veiligheidszorg Drenthe was al belast met het beheer van de fietsenstalling en heeft ook de nachtelijke openstelling voor haar rekening genomen. Op donderdag 18 december 2008 heeft wethouder Jenne Holman een horecabon uitgereikt aan Robin Lanting; winnaar van de verloting ter promotie van de nachtopenstelling. Robin stalde zijn fiets Op maandag 15 december 2008 heeft burgemeester Stavast, met het oplaten van een tros ballonnen, het ServicePUNT Stadskanaal geopend. Het ServicePUNT is opgezet door de gemeente Stadskanaal, Arriva, het OV-bureau Groningen Drenthe, VVV Westerwolde en Veiligheidszorg Drenthe. Bij het ServicePUNT kan iedereen terecht voor reizigersinformatie, VVV informatie en een bewaakte gratis fietsenstalling. Stadskanaal is, na Emmen en Coevorden, de derde locatie waar een ServicePUNT werd geopend. Begin 2009 zal een volgende ServicePUNT worden geopend in de gemeente Assen. ucht 2008 in vogelvlucht 2008 in vo

11 2008 in vogelvlucht 2008 in vogelvlu 18 december Politie en Ben Kwijt ondertekenen convenant Vanaf 1 januari 2008 liep er een pilotproject met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen de politie en Ben Kwijt waarbij er een relatie is met gevonden, verloren of gestolen voorwerpen. Mede door deze goede gegevensuitwisseling tussen de politie en Ben Kwijt kregen 72 eigenaren van vooral gestolen en gevonden fietsen en bromfietsen hun eigendom terug. Om deze succesvolle werkwijze ook na de pilotperiode voort te zetten ondertekenden de politie en Veiligheidszorg Drenthe op donderdag 18 december een convenant. Deze werkwijze geldt daarmee voor heel district Zuid- Oost (de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn) en gaat op 1 januari 2009 officieel van start. Gevonden fietsen Gevonden fietsen werden gestald in de fietsenloods aan de Weerdingerstraat in Emmen. Medewerker Harrie Harms is verantwoordelijk voor deze fietsen. Er werden elke week heel wat fietsen binnengebracht, vooral op maandagmorgen was het druk. Dan lagen her en der in het centrum tal van fietsen. Ook hielden we regelmatig schoonmaakacties bij het station en verder reageerden we op meldingen van buurtbewoners die al dagenlang tegen een fiets aankeken die daar niet hoorde te staan. Ben Kwijt probeerde altijd om de eigenaar van de fiets te achterhalen. Helaas lukte dat niet altijd. Omdat bijvoorbeeld geen aangifte van diefstal was gedaan of omdat de fiets geen gravering of code had waardoor de eigenaar niet kon worden getraceerd. De wettelijke bewaartermijn van gevonden fietsen is in de meeste gevallen drie maanden. Daarna was Ben Kwijt bevoegd om een openbare fietsverkoop te organiseren. Die verkoop was een must. De loods was te klein om alle gevonden fietsen te kunnen stallen. Maar in alle gevallen vonden de medewerkers van Ben Kwijt het veel leuker om de fietsen terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, dan om ze uiteindelijk te verkopen. gelvlucht 2008 in vogelvlucht

12 12

13 Organisatie Veiligheidszorg Drenthe Veiligheidszorg Drenthe is een onafhankelijke stichting die zeer uiteenlopende diensten verleend op het gebied van toezicht en veiligheid aan diverse publieke organisaties en verschillende gemeenten. Het werk van onze organisatie is voornamelijk zichtbaar via de toezichthouders op straat. Zij zijn de eerste schakel in de keten van publieke veiligheid. Zij zijn de ogen en oren van de politie, van diverse gemeentelijke diensten (openbare werken, milieudienst), woningcorporaties en andere maatschappelijke en commerciële instellingen. Daarnaast fungeren de toezichthouders als aanspreekpunt voor de burgers. Zij signaleren problemen en, indien nodig, spreken zij mensen aan op hun gedrag. Veiligheidszorg Drenthe heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds het veiligheidsgevoel van de burger in het werkgebied vergroten. Anderzijds wil Veiligheidszorg Drenthe mensen met een ruime afstand tot de arbeidsmarkt door middel van opleiding en werkervaring laten doorstromen naar een reguliere baan. Bestuur In het bestuur hadden zitting: Burgemeester C. Bijl (gemeente Emmen) Burgemeester B. Bouwmeester (gemeente Coevorden) Burgemeester M.L.J. Out (gemeente Borger-Odoorn) Zij lieten zich vertegenwoordigen door de heer. J. Buurman (Coevorden), de heer G.J.P.E. Wilms (Emmen) en D. de Vries (Borger-Odoorn). Mevrouw A. Vellinga (Districtschef Politie Drenthe) Mevrouw R. Postuma (Divisiechef Politie Drenthe) Management Algemeen directeur van Veiligheidszorg Drenthe was de heer H. de Rade. Hij werd 13

14 1.2 Organigram Bestuur (5) Directeur Operationeel manager Manager interne bedrijfsvoering Operationele coördinatoren (5) Secretaresse Toezichthouders (90) Planners (2) Financieel administratief medewerker Facilitair medewerkster Commercieel medewerker 14 bij zijn werk ondersteund door de heer C.J. Berends, operationeel manager en de heer P. Zweerink, manager interne bedrijfsvoering. Ondersteuning Het toenemende aantal activiteiten en de daarmee gepaard gaande uitbreidingen hebben ervoor gezorgd dat de organisatiestructuur in 2008 verder is aangepast. Aan het einde van 2008 waren er vijf coördinatoren werkzaam. De bestaande coördinatoren; de heer F. Stubbe en de heer M. Sanders, hebben gedurende het verslagjaar versterking gekregen van twee nieuwe coördinatoren; de heer J. Houwen en de heer A. van der Aa. De heer J. Schlepers heeft de organisatie in 2008 verlaten De heer A. Rezai is vanuit de toezichthouders doorgestroomd naar de functie van assistent-coördinator.

15 Het secretariaat werd verzorgd door mevrouw F. Schonewille. De planning werd ge daan door mevrouw A. Oving en de heer D. Rogge. De financiële administratie werd verzorgd door R. Hidding. De facilitaire dienst werd uitgevoerd door mevrouw J. Müter. In februari is de heer J. Wiegman de organisatie komen versterken als commercieel medewerker. Personeelsbestand Aan het einde van het verslagjaar werkten er 104 mensen.bij Veiligheidszorg Drenthe: 14 medewerkers voor management en ondersteuning 15 senior-toezichthouders en 75 toezichthouders 1.4 OR Leeuwarden 1.3 Werkgebied Drachten Veiligheidszorg Drenthe is niet gebonden aan de grenzen van de aangesloten FRIESLAND Gorredijk gemeenten of de grenzen van de provincie Drenthe. Zo werden in het verslagjaar, Heerenveen naast de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, ook werkzaamheden uitgevoerd in onder andere: Assen, Groningen, Meppel Hoogeveen, Wedde, Stadskanaal en Gorredijk. Met hulp van mevrouw M. Langebeek, vakbondsbestuurder van ABVAKABO/FNV, heeft de OR de onderhandelingen over een herziening en modernisering van de rechtspositie in het verslagjaar weten af te ronden. Dit heeft geresulteerd in een nieuw rechtspositiereglement welke op 1 januari 2009 is ingegaan. Delfzijl GRONINGEN Groningen Stadskanaal Assen Borger DRENTHE Hoogeveen Coevorden Winschoten Wedd dde Emmen 15

16 16

17 Dienstverlening 2 In dit verslagjaar heeft Veiligheidszorg Drenthe zich weer voor haar opdrachtgevers ingezet in een breed scala aan opdrachten en projecten. Hieronder vindt u een overzicht van onze dienstverlening. 2.1 Locatiegebonden toezicht Toezicht scholen; feesten, fietsenstalling, open dagen In een samenwerkingsverband tussen gemeente Emmen, Carmelcollege, Esdalcollege, Hondsrugcollege, Terracollege en Veiligheidszorg Drenthe werd tijdens schooltijden gecontroleerd of fietsen in de fietsenstalling door de leerlingen op slot waren gezet. Ook werd toezicht gehouden op het schoolplein waarbij leerlingen werden aangesproken op onbehoorlijk gedrag, dit werd tevens gemeld bij de school van de leerling. De directie van de school kon vervolgens maatregelen tegen de leerling nemen. Waar dit consequent gebeurde, sorteerde dit in een positief effect op het gedrag van de leerlingen. Tevens werden surveillances uitgevoerd tijdens open dagen en schoolfeesten. Tussen de gemeente Coevorden, scholengemeenschap De Nieuwe Veste en Veiligheidszorg Drenthe bestond een soortgelijk samenwerkingsverband. Bewaakte fietsenstallingen Het beheer van de gratis overdekte bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat in Emmen en de Navolaan in Stadskanaal werd verzorgd door medewerkers van Veiligheidszorg Drenthe. In de fietsenstalling was ook een openbaar toegankelijk (invaliden-) toilet. De openingstijden van de stalling waren gekoppeld aan de openingstijden van de winkels. 17

18 18 De fietsenstalling in Emmen was bij wijze van proef tijdens het weekend ook s avonds en s nachts geopend. Toezicht Openbare Bibliotheek Emmen De Openbare Bibliotheek Emmen maakte gebruik van medewerkers van Veiligheidszorg Drenthe om toezicht te houden. Tijdens rondes werden alle verdiepingen bezocht, de toiletten gecontroleerd en incidenteel tassencontroles gehouden. Toezicht publieksbalie gemeentehuis In opdracht van de gemeente Emmen was tijdens de openingstijden van de publieksbalie in het gemeentehuis een toezichthouder aanwezig. De gemeente wilde hiermee bereiken dat de rust en orde gehandhaafd bleven. Toezicht CWI / Sociale Dienst In opdracht van de gemeente Coevorden en Stadskanaal was tijdens de openingstijden van het CWI en de sociale dienst in Stadskanaal en bij de gemeentelijke sociale dienst in Coevorden een toezichthouder aanwezig. De gemeenten wilden hiermee bereiken dat de rust en orde gehandhaafd bleven. 2.2 Gebiedgebonden toezicht (surveillance) Surveillance winkelcentra, treinen busstation Winkelcentra in Emmen werden geregeld aangedaan door toezichthouders. In opdracht van de gemeente Emmen vond intensieve surveillance plaats in het winkelcentrum en op het bus- en treinstation van Emmen aangezien dit een gebied was waar het veiligheidsgevoel van de aanwezigen in het gedrang kon komen. Surveillance routes van en naar scholen In een samenwerkingsverband tussen gemeente Emmen, Carmelcollege, Esdalcollege, Hondsrugcollege, Terracollege en Veiligheidszorg Drenthe werd tijdens schooltijden gesurveilleerd op de routes van en naar school, in de omgeving van scholen en op schoolpleinen. Tussen de gemeente Coevorden, scholengemeenschap De Nieuwe Veste en Veiligheidszorg Drenthe bestaat een soortgelijk samenwerkingsverband. Surveillance markten Op markten in Emmen, Coevorden en Borger- Odoorn werd gesurveilleerd om het veiligheidsgevoel van de bezoekers van de

19 markt te vergroten en om zakkenrollerij tegen te gaan. Surveillance afbraakpanden Woningcorporatie Wooncom (nu Lefier) was op enkele plaatsen in de gemeente Emmen bezig met grootschalige vernieuwingsprojecten. Hierdoor stonden woningen die afgebroken zouden worden gedurende langere tijd leeg. Ondanks maatregelen van Wooncom trokken deze plekken diefstal en vandalisme aan. Veiligheidszorg Drenthe werd gevraagd om deze plekken geregeld aan te doen tijdens de surveillance. 2.3 Assistentie evenementen Assistentie voetbalwedstrijden Op verzoek van FC Emmen werden bij thuiswedstrijden toezichthouders ingezet voor de verkeersregeling en voor controles op de juiste manier van parkeren. Assistentie fietsenkeuring en schoolverkeersexamen Op verzoek van verkeersorganisatie VVN waren toezichthouders aanwezig bij schoolverkeersexamens in de gemeenten Coevorden en Borger- Odoorn. In samenwerking met verkeersorganisatie VVN werden de jaarlijkse fietsenkeuringen voor basisscholen gehouden. 19

20 Assistentie evenementen Steeds vaker werd Veiligheidszorg Drenthe ingeschakeld om te assisteren bij evenementen. In Nieuw Buinen voor het jeugdvoetbaltoernooi rond de Pinksterdagen. In Coevorden was dit onder andere het geval bij de Ganzenmarkt, Piekjesmarkt en dodenherdenking. In Emmen bij de Gouden Pijl (wielerronde), C est la vie (muziekfestival) en de vrijmarkt op Koninginnedag. Ondersteuning tijdens TT Assen Op verzoek van vervoersmaatschappij Arriva reden in de TT-nacht toezichthouders mee op de bussen die de bezoekers van de TT de hele nacht vervoerden. Dat er de hele nacht bussen reden, was een initiatief van de gemeente Assen en het OV-bureau Groningen Drenthe. 20

21 2.4 Bode- receptie of baliewerkzaamheden Bodediensten Voor de gemeente Emmen werden structureel bodediensten verricht in het gemeentehuis aan de Markt. Voor de gemeente Coevorden gebeurde dit incidenteel. Het betrof voornamelijk receptiewerkzaamheden en het uitvoeren van toezichtronden. Postbezorging en catering tijdens vergaderingen en recepties maakten ook deel uit van de werkzaamheden. Tevens werd er in het weekend en op feestdagen toezicht verzorgd bij de kunstuitleen in het gemeentehuis in Emmen. Ook werd incidenteel opgetreden als chauffeur voor burgemeester of wethouders. Reizigersinformatie en kaartverkoop (ServicePUNT) Reizigers konden bij een ServicePUNT terecht voor informatie over de regio, kaartverkoop en reisinformatie. Buschauffeurs konden hier terecht voor het aankopen van toegangsbewijzen (voor verkoop in de bus zelf). Ook de balie van Ben Kwijt (gevonden en verloren voorwerpen) was hier gevestigd. ServicePUNTEN zijn er in Emmen, Coevorden, Stadskanaal en Assen. Toezichthouders van Veiligheidszorg Drenthe bemensten deze ServicePUNTEN. 2.5 Controlewerkzaamheden Parkeercontrole Veiligheidszorg Drenthe heeft parkeercontroleurs in dienst die de opleiding Parkeercontroleur en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) hebben gevolgd. Controle vergunningen Medewerkers van Veiligheidszorg Drenthe traden voor de gemeente Emmen op als controleur van afgegeven vergunningen voor het hebben van een terras of uitstalling, of het houden van een evenement. Indien geconstateerd werd dat er niet conform de vergunning werd gehandeld, kreeg 21

22 betrokkene de gelegenheid dat in orde te maken. Bij weigering werd de gemeenteambtenaar, die belast is met de afgifte van de vergunningen, op de hoogte gesteld. 22 Voor de gemeente Coevorden werd aan de hand van gegevens van de gemeente gekeken of reclameborden illegaal waren geplaatst. Ook de controle na een aanmaning van de gemeente om de borden te verwijderen was een taak van de toezichthouders. Toezichthouders maakten ook foto s van verbouwingen waarvoor geen ingewikkelde procedure geldt (zogenaamde lichte bouwvergunningen). Aan de hand van de foto s kon een gemeenteambtenaar nagaan of de verbouwing conform de afspraken is uitgevoerd. Controle vakantieadressen In de gemeente Coevorden en Borger- Odoorn bestond de mogelijkheid dat inwoners hun afwezigheid door vakantie meldden bij de politie. Tijdens deze afwezigheid werd door toezichthouders geregeld gecontroleerd of de huizen van de vakantiegangers geen ongewenst bezoek hadden gehad. 2.6 Speciale diensten Arrestantenverzorging Voor de verzorging van arrestanten in de politiebureaus in Groningen kon de politie

23 gebruik maken van toezichthouders die de opleiding Arrestantenverzorger hadden gevolgd. Marktmeester In aanvulling op en bij afwezigheid van de door de gemeente Emmen aangestelde marktmeester zorgde Veiligheidszorg Drenthe voor een opgeleide vervangende marktmeester. Ook in de gemeente Assen waren marktmeesters actief op de woensdag- en zaterdagmarkt. En in de gemeenten Coevorden en Musselkanaal werden ook toezichthouders als marktmeester ingezet. Verkeersregelaar Organisaties die evenementen op touw zetten deden vaak een beroep op Veiligheidszorg Drenthe om verkeersregelaars te leveren tijdens evenementen. Om rechtmatig als verkeersregelaar op te kunnen treden moest de toezichthouder met goed gevolg het examen verkeersregelaar hebben afgelegd en als zodanig zijn aangesteld door een politiekorps. Havenmeester In Coevorden verzorgden toezichthouders de havendiensten voor de afdeling Recreatie. Het betrof voornamelijk het innen van het liggeld. Winkelcentrum conciërge In Emmen werden in de wijken Bargeres en Emmerhout toezichthouders aangesteld als winkelcentrumconciërge voor het winkelcentrum en directe omgeving. Aanleiding was het aanhoudende wangedrag van een groep jongeren. Gemeente, winkeliers, politie en Veiligheidszorg Drenthe hadden de handen ineengeslagen om dit wangedrag binnen aanvaardbare grenzen te brengen. De aanwezigheid van de centrumconciërge wierp zijn vruchten af. BOA op de bus Op verzoek van Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe leverde Veiligheidszorg Drenthe BOA s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in de bussen. De BOA s ondersteunden de buschauffeurs met de controle van de vervoersbewijzen. Tevens waren de BOA s erop gericht om de reiziger een prettige en veilige reis te bezorgen. VIP chauffeur Op verzoek van verschillende overheidsinstanties werden toezichthouder ingezet om op te treden als VIP chauffeur. De toezichthouders volgden hiertoe de noodzakelijke opleidingen. 23

24 24

25 Projecten ServicePUNT Het ServicePUNT is een samenwerking van Veiligheidszorg Drenthe met het OV-bureau Groningen Drenthe en openbaar vervoersmaatschappijen. Sinds 2007 is het Service- PUNT in de huidige vorm te vinden in het stationsgebied van Emmen en Coevorden. In 2008 werd een nieuw ServicePUNT geopend in Stadskanaal. Vanuit het ServicePUNT werd in het stationsgebied en omgeving gesurveilleerd door toezichthouders. Reizigers konden bij het ServicePUNT terecht voor een strippenkaart, reizigersinformatie en toeristische informatie over de regio. Voor wachtende reizigers was een snoepautomaat aanwezig. Naast kaartverkoop en reisinformatie was, in Emmen en Coevorden, ook de balie van Ben Kwijt in het ServicePUNT gevestigd. Door tussenkomst van het ServicePUNT kon de verliezer weer in het bezit worden gesteld van een gevonden voorwerp en kon de vinder een gevonden voorwerp afgeven. Toezichthouders van Veiligheidszorg Drenthe bemensten het ServicePUNT. 3.2 Ben Kwijt Onder de naam Ben Kwijt biedt Veiligheidszorg Drenthe een totaaloplossing om de registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen uit handen te kunnen nemen van gemeenten. Ben Kwijt biedt burgers de mogelijkheid om gevonden en verloren voorwerpen te melden, via een website, telefoonnummer of fysiek aan een balie. Sinds juli 2007 is Veiligheidszorg Drenthe met Ben Kwijt actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. 25

26 26 In 2008 werden 980 gevonden fietsen bij Ben Kwijt geregistreerd. 72 fietsen (7 %) zijn door Ben Kwijt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. 319 fietsen (33 %) stonden aan het einde van het jaar nog bij Ben Kwijt in beheer (in afwachting van het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn). De overige fietsen zijn verkocht of vernietigd. Daarnaast werden in 2008 ook 1529 andere gevonden voorwerpen (mobiele telefoon, portemonnee, sieraden, tassen, persoonsbewijzen e.d.) geregistreerd. 170 voorwerpen (11 %) zijn door Ben Kwijt teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. 302 voorwerpen (20 %) lagen aan het einde van het jaar nog bij Ben Kwijt in beheer (in afwachting van het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn). De overige voorwerpen werden de vinders zelf beheerd, of zijn door Ben Kwijt verkocht of vernietigd.

27 Personeel Samenstelling Eind 2008 had Veiligheidszorg Drenthe 104 medewerkers in dienst, waarvan 63 % mannen en 37 % vrouwen. 13 % van alle medewerkers was van allochtone afkomst. De leeftijdssamenstelling was al volgt: Leeftijd < 25 jaar 14 % jaar 17 % jaar 39 % jaar 23 % > 56 jaar 7 % 4.2 Verzuim Percentage Het ziekteverzuimpercentage was 10 %. Een verbetering, aangezien het percentage vorig jaar hoger was. Veiligheidszorg Drenthe blijft echter onderzoeken welke maatregelen nog meer genomen kunnen worden om het verzuim verder terug te dringen. 4.3 Uitstroom In 2008 zijn 30 medewerkers uitgestroomd. 13 toezichthouders (43%) hebben regulier werk gevonden. 8 toezichthouders hadden het einde van hun opleidingstraject bereikt, maar nog geen regulier werk gevonden. 2 toezichthouders zijn tijdens de opleiding afgehaakt. Daarnaast hadden 7 toezichthouders om andere redenen de organisatie verlaten. 27

28 28

29 Opleidingen Basisopleiding Alle toezichthouders doorlopen de basisopleiding. Deze bestaat uit de erkende opleiding voor Beveiliger 2. Veiligheidszorg Drenthe verzorgt deze opleiding in samenwerking met het Drenthe College. De ontwikkeling van de gecertificeerde branchegerichte opleiding medewerker toezicht en veiligheid is in volle gang. Tot de overgang naar deze opleiding is besloten om de volgende cursussen onder te brengen in de basisopleiding van Veiligheidszorg Drenthe. Beveiliger de cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte: werken binnen wettelijke kaders beveiliging van gebouwen en eigendommen veiligheidsnetwerk communicatie maatschappelijke en culturele vorming ICT gebruik en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte wordt gedaan onder begeleiding van een gediplomeerde praktijkbegeleider. EHBO Reanimatie Weerbaarheidtraining De cursisten worden in op de praktijkgerichte situaties gebracht en moeten dan fysiek en mentaal leren omgaan met die situaties Bedrijfshulpverlening (BHV) de cursus is gericht op brandpreventie, waaronder gebruik van kleine blusmiddelen en levensreddende handelingen Verkeersregelaar de inhoud van de cursus bestaat uit de onderdelen: verkeersveiligheid wettelijke status verkeerswetgeving verkeersregeling. 29

30 Aanvullende opleidingen Naast de basisopleiding, die alle toezichthouders doorlopen, worden er afhankelijk van de capaciteiten van de toezichthouder en de behoefte van de organisatie, ook nog andere opleidingen en/of cursussen aangeboden (zoals; arrestantenverzorging, parkeercontroleur, buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), of marktmeester): Arrestantenverzorging een training voor toezichthouders die worden ingezet in politiebureaus voor het verzorgen van ingesloten verdachten. Het afnemen van vingerafdrukken maakt onderdeel uit van de training. Parkeercontroleur deze cursus leidt op tot het handhaven van de Wet op de Parkeerbelasting en gaat in op het omgaan met publiek en agressie Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) een cursus voor onder andere toezichthouders om zich de kennis eigen te maken die nodig is om bijvoorbeeld door een gemeente aangewezen te worden als ambtenaar belast met het opsporen van bepaalde strafbare feiten. Aan de orde komen: inleiding recht (staatsrecht en recht; politieorganisatie) materieel recht formeel strafrecht proces-verbaal Marktmeester de cursus voor marktmeester wordt gegeven aan de bestuursacademie. Deze opleiding is opgezet in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Marktbeheerders (NVM) en is opgebouwd rondom drie centrale thema s: juridisch/administratieve kennis schriftelijke vaardigheden mondelinge, communicatieve vaardigheden. Door deze opleidingen en de praktijkervaring die de medewerkers opdoen, ontstaat een basis om een reguliere (niet-gesubsidieerde) baan te vinden.

31 Werkgelegenheidsproject 6 Een van de doelstellingen van Veiligheidszorg Drenthe is om mensen met een ruime afstand tot de arbeidsmarkt door middel van opleiding en werkervaring een kans te bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Uitgangspunt van de wet Werk en Bijstand (WWB) is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet kunnen voorzien. In de WWB is een grote rol weggelegd voor de gemeente, zowel in financieel opzicht als wat betreft de bevordering van de uitstroom. Met de gemeente Emmen heeft Veiligheidszorg Drenthe in het kader van de WWB het volgende traject afgesproken. Mensen worden het eerste half jaar bij Veiligheidszorg Drenthe aangesteld in een participatiebaan. Dit houdt in dat mensen hun uitkering behouden. Na dit eerste half jaar krijgen de mensen een jaarcontract bij Accel en worden zij via Accel bij Veiligheidszorg Drenthe gedetacheerd. Functioneert een toezichthouder naar tevredenheid dan kan er nog een verlenging volgen van één jaar. In deze nieuwe 31

32 wetgeving kunnen de mensen maximaal tweeënhalf jaar bij Veiligheidszorg Drenthe werkzaam zijn. Met andere partijen zoals de gemeente Coevorden en de gemeente Borger-Odoorn en met diverse reïntegratiebureaus werden maatwerktrajecten afgesproken. Sommige medewerkers werden bij Veiligheidszorg Drenthe gedetacheerd, anderen kwamen in dienst bij Veiligheidszorg Drenthe en weer andere medewerkers liepen als stagiair mee met onze diensten. In het verslagjaar was een duidelijke verschuiving te zien van WWB-ers naar WW-ers. 32 Bronnen

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht. December 2015

Protocol cameratoezicht. December 2015 December 2015 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Basisschool Maria Goretti Gennep

Basisschool Maria Goretti Gennep Basisschool Maria Goretti Gennep Verkeer-, Haal- en brengconvenant (versie 2.1 apr 2014) Verkeersafspraken tussen ouders, leerlingen en school. Voor onze ouders Rond veel basisscholen is sprake van een

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE

BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE P a g i n a 1 / 5 BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE KLACHT OVER PARTYBOOT: de zogenaamde afhandeling, en de voor leken onbegrijpelijke verantwoordelijkheden. E-mailwisseling mw. V bewoner

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 11 2012-2013 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

12 maart 2013 SBC/956035 Leefbaarheid en stedelijk beheer en Veiligheid 1 RAADSINFORMATIE inzake ontwikkelingen toezicht openbare ruimte

12 maart 2013 SBC/956035 Leefbaarheid en stedelijk beheer en Veiligheid 1 RAADSINFORMATIE inzake ontwikkelingen toezicht openbare ruimte DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n)

Nadere informatie

VRAGEN THEMA FIETSEN

VRAGEN THEMA FIETSEN VRAGEN THEMA FIETSEN 1. Ik fiets graag. Mag ik in de binnenstad van s-hertogenbosch fietsen? A. In de hele stad liggen speciale fietspaden, ook in de binnenstad. B. In de binnenstad van s-hertogenbosch

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

BOA s Gemeente Etten-Leur

BOA s Gemeente Etten-Leur BOA s Gemeente Etten-Leur BOA Etten-Leur Waaraan herken ik een BOA? Het insigne is zilverkleurig. Op het insigne staat een hand die een staf vasthoudt met daarachter een schild. Het insigne is sinds 2008

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. CS070912 Handboek Toezicht pagina 1

Inhoudsopgave. CS070912 Handboek Toezicht pagina 1 Handboek Toezicht Iedere dag is anders. De spanning en afwisseling dat je niet weet wat je over vijf minuten te wachten staat. Als je buiten loopt, heb je heel veel vrijheid. Je bent aanspreekpunt voor

Nadere informatie

jrotfingen 1 1 JUN 2313 Datum ** Uw brief van -

jrotfingen 1 1 JUN 2313 Datum ** Uw brief van - Bestuursdienst ^(^te jrotfingen Ter informatie: resultaat bespreking 'Informatie Stadstoezicht vervolj Onderwerp vergadering raadscommissie Financien & veiligheid dd 22^11161 20IJ Steller H. Tuithof De

Nadere informatie

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Functies 1. (Object) beveiliger 2. Security host 3. Mobiel surveillant 4. Centralist Functie eisen per functiegroep EG.162036_BEV/FvD

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Bewonersvergadering 09-03

Bewonersvergadering 09-03 Bewonersvergadering 09-03 03-2015 THEMA VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING Kernvraag: Wat kunnen de wijkagenten/politie en toezichthouders wel en niet in onze wijk doen? Welkom Gasten Politie onze wijkagenten

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie

Verkenningen document Busstation Molenzoom Consultatie avond bewoners/bedrijven 15 december 2010

Verkenningen document Busstation Molenzoom Consultatie avond bewoners/bedrijven 15 december 2010 Verkenningen document Busstation Molenzoom Consultatie avond bewoners/bedrijven 15 december 2010 Afdeling Projectontwikkeling 10 januari 2011 Aantal aanwezigen Locatie Ca 17 personen Aula in De Heemlanden

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

TRAININGSKALENDER 2016

TRAININGSKALENDER 2016 TRAININGSKALDER 2016 TRAININGSKALDER 2016 LOCATIE ROTTERDAM MRS MONEYPNY KANTOOROPLEIDING STATIONPLEIN 45, 3013 AK ROTTERDAM (CTRAAL STATION) WEST-BLAAK 33, 3012 KD ROTTERDAM TEL.NR. 070-2500014 (ALGEME

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969

Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015

HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015 2015 HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1.Inleiding... 3 2. Meldingen vuurwerkoverlast...

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang NSO Tijnje (BSO) Master Roordawei 1A 8406 ES TIJNJE Registratienummer 217583933

Inspectierapport Buitenschoolse opvang NSO Tijnje (BSO) Master Roordawei 1A 8406 ES TIJNJE Registratienummer 217583933 Inspectierapport Buitenschoolse opvang NSO Tijnje (BSO) Master Roordawei 1A 8406 ES TIJNJE Registratienummer 217583933 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Opsterland Datum inspectie:

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug.

De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug. Verkeersregelaars en Hekkenbewaarders Onderstaand advies is geschreven door Jan Pouls Training en Verkeersadvies. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen via 06-29 07 61 16 of info@janpouls.nl

Nadere informatie

Trein stopt 4 keer per uur op station Hoevelaken

Trein stopt 4 keer per uur op station Hoevelaken Veel veranderingen Valleilijn trein en bus Nieuws n o 7 december 2013 Trein stopt 4 keer per uur op station Hoevelaken Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn Op 15 december 2013

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementenvergunning

Aanvraagformulier Evenementenvergunning Gemeente Barneveld Afdeling Bestuurs en Management Ondersteuning Postbus 63 3770 AB Barneveld U kunt het formulier ook inscannen en verzenden naar info@barneveld.nl Aanvraagformulier Evenementenvergunning

Nadere informatie

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl Centrum ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light www.centrumfietsdiefstal.nl www.centrumfietsdiefstal.nl Voorwoord Het Centrum presenteerde in 2009 de AFAC-methode. AFAC staat voor Algemene Fiets

Nadere informatie

Cluster veiligheid Gemeente Vaals

Cluster veiligheid Gemeente Vaals Cluster veiligheid Gemeente Vaals Historie van het cluster: De gemeente Vaals besloot in 2008 om een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in vaste dienst te nemen, zodat de betrokkenheid bij de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Assen Publieksbalie, Vergunningen en Handhaving Postbus 30018 9400 RA Assen Noordersingel 33 (0592) 366503 Naam evenement.. Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning

Nadere informatie

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 GRONINGEN JOURE EMMELOORD LELYSTAD GELDIG VANAF 3 JULI 2011 QLINER 315 GRONINGEN LELYSTAD 325 GRONINGEN EMMELOORD 335 GRONINGEN (ZERNIKE) JOURE Alles voor een Goede Reis met

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie Educatiecentrum Trajectbegeleiding/educatie Roteb werkt aan een schone stad als basis voor prettig wonen, werken en recreëren. We halen het vuil op, vegen de straten en legen de afvalbakken. Daarnaast

Nadere informatie

van SWS naar Lefier wat verandert er voor u?

van SWS naar Lefier wat verandert er voor u? van SWS naar Lefier wat verandert er voor u? welkom bij Lefier U huurt op dit moment een woning van woningcorporatie Stichting Woningbouw Slochteren (SWS). Op 1 januari 2016 gaan de woningcorporaties

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1 Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D3 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel.

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel. Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 46-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 7 november 2014 FBI/ OW 1. 1197346 Concept Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018 Eens per vier jaar wordt het gemeentelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING VEENDAM (Eén formulier per evenement per locatie)

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING VEENDAM (Eén formulier per evenement per locatie) AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING VEENDAM (Eén formulier per evenement per locatie) In te vullen door de gemeente: Corsanr.: Ontvangstdatum: 1. Gegevens aanvrager/ organisator Naam: Voorletters:

Nadere informatie

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS 6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden Voorbeeld van een servicecode

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE)

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Hartelijk welkom bij YUMBLE! Ons doel is het om uw bezoek en dat van de overige gasten zo aangenaam mogelijk te maken en de orde en veiligheid

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Aan de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel Postbus 22 9104 ZG Damwâld De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Een

Nadere informatie

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u?

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? ruimte om te leven Lefier is een wooncorporatie in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger- Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Pilot private kwaliteitsborging bij bouwproject Galileo

Pilot private kwaliteitsborging bij bouwproject Galileo Managementbrief #03 juni 2016 Geachte bestuurders, De Omgevingsdienst West-Holland staat voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Bijgaand informeren wij

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen

BIJLAGE 4. Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen BIJLAGE 4 Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen 1 2 Openingstijden en capaciteit fietsenstallingen (2013) 1. Zaailand (bewaakt en gratis gebruik) * capaciteit van 490 fietsen waarvan 260 in

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Inspectierapport De Telle (KDV) Meester Geertswei GL WIJNJEWOUDE Registratienummer

Inspectierapport De Telle (KDV) Meester Geertswei GL WIJNJEWOUDE Registratienummer Inspectierapport De Telle (KDV) Meester Geertswei 4 9241 GL WIJNJEWOUDE Registratienummer 650178853 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Opsterland Datum inspectie: 22-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad Docs.nr 4526844 Nr. 2013-200 Vragen van raadslid Wim van Bekkum (CDA), over (Brom)Fietsen verwijderen uit stegen rond

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 166/2008 9 september VVH/vhr 08/154674 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake werkervaringstages

Nadere informatie

Fietswrak: fiets die niet meer bruikbaar is doordat zij een cruciaal onderdeel mist of stuk is zoals zadel, wiel of stuur. 2

Fietswrak: fiets die niet meer bruikbaar is doordat zij een cruciaal onderdeel mist of stuk is zoals zadel, wiel of stuur. 2 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanwijzing gebieden stallingsverbod voor fietsen en bromfietsen Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 5 april 2011 inlichtingen H. van

Nadere informatie

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bijeenkomst 9 VGEM Algemeen Kerntaken van de Douane Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bewaken juiste toepassing van de wetgeving bewaken Heffen en innen heffen en innen van de belastingen Innoveren

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 12.0780. ; besluit d.d. 28-8-2012 Onderwerp Beantwoording van de schriftelijk vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid R. van Laar (PvdA) d.d. 9 juli 2012 inzake

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Algemeen 1. Is het voor u voldoende duidelijk wanneer u een melding moet doen of een evenementenvergunning aan moet vragen? Graag een toelichting

Nadere informatie