Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 2. Inleiding 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 2. Inleiding 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 2 Inleiding in vogelvlucht 4 01 feb. / 11 jul. - Extra inzet verkeersregelaars 4 22 apr. - Vijf jaar bewaakte fietsenstalling jun. - Samenwerking in Opsterland 4 01 aug. - Toezicht op het stallen van fietsen 5 29 aug. - Uitbreiding samenwerking in Coevorden 5 12 nov. - Samenwerking in Assen 5 13 nov. - Bewaakte fietsenstalling ook s nachts geopend 5 15 dec. - Opening ServicePUNT in Stadskanaal 6 18 dec. - Politie en Ben Kwijt ondertekenen convenant 6 Hoofdstuk 1. Organisatie Veiligheidszorg Drenthe Organigram Werkgebied OR 8 1

2 Hoofdstuk 2. Dienstverlening Locatiegebonden toezicht Gebiedgebonden toezicht (surveillance) Assistentie evenementen Bode- receptie of baliewerkzaamheden Controlewerkzaamheden Speciale diensten 11 Hoofdstuk 3. Projecten ServicePUNT Ben Kwijt 13 Hoofdstuk 4. Personeel Samenstelling Verzuim Uitstroom 14 Hoofdstuk 5. Opleidingen Basisopleiding Aanvullende opleidingen 15 Hoofdstuk 6. Werkgelegenheidsproject 17 Bronnen 18 2

3 Woord vooraf Geachte geïnteresseerde, Opnieuw heeft u een helder jaarverslag van Veiligheidszorg Drenthe in handen. In dit verslag krijgt u weer een vertrouwde terugblik op de activiteiten die Veiligheidszorg heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Het is ditmaal een verslag van activiteiten in going concern. Het bestuur van de stichting Veiligheidszorg Drenthe streeft ernaar dat Veiligheidszorg Drenthe een steeds vastere inbedding in de lokale samenleving krijgt. Naast de in het verslag gepresenteerde activiteiten blijft de aandacht erop gericht nieuwe markten te verkennen. Het management van Veiligheidzorg handhaaft zijn speciale antenne hiervoor. Dit is ook belangrijk omdat Veiligheidszorg voor haar eigen opdrachten en dus inkomsten moet zorgen en niet met subsidies wordt ondersteund. Deze intentie naar diversiteit draagt er tevens aan bij dat de mogelijkheden van medewerkers van Veiligheidszorg voor doorstroming naar reguliere banen wordt bevorderd. Een belangrijk onderdeel van het werk blijft de oorspronkelijke taak, namelijk het houden van toezicht in de openbare ruimte. Zo immers startten in het verleden de werkzaamheden van de toezichthouders, toen nog stadswachten genoemd. Bij het houden van toezicht krijgt de werkrelatie tussen de toezichthouders en de politie (vaak de wijkagent) bijzondere aandacht. Het is belangrijk dat er bij de politie opvolging is op de door de toezichthouders gesignaleerde overtredingen of verdachte situaties. Op deze wijze kunnen beide organisaties elkaar versterken en levert hun beider inzet de maximale resultaten voor de samenleving op. De deelnemende gemeenten streven ernaar de inzet van Veiligheidszorg Drenthe voor toezicht te vergroten. Dit zal niet zozeer algemeen toezicht zijn, maar toezicht gericht op bijzondere omstandigheden. De aandacht zal daarbij met name uitgaan naar routes of locaties waar veel vandalisme of overlast wordt geconstateerd. Cees Bijl, voorzitter 3

4 4

5 Inleiding Geachte geïnteresseerde, Voor u ligt het jaarverslag van Misschien wel het moeilijkste jaar uit het bestaan van Veiligheidszorg Drenthe en dat heeft beslist niet aan de inzet van de werknemers gelegen. Van tevoren konden we al inschatten dat 2008 een moeilijk jaar zou worden. Mede door het wegvallen van de arrestantenverzorging voor de regiopolitie Drenthe werden we geconfronteerd met een groot aantal medewerkers welke niet via de Wet Werk en Bijstand (WWB) waren aangesteld. We wilden de lopende arbeidscontracten van deze medewerkers respecteren, maar deze trajecten waren in de basis wel duurder dan andere trajecten. Daarnaast werden er, mede door de Europese aanbesteding, weinig nieuwe medewerkers geplaatst via de WWB. Deze situatie is pas aan het einde van 2008 weer in positieve zin veranderd. Desondanks is in 2008, dankzij een groot aantal extra opdrachten, ,- meer omzet gegenereerd dan begroot. Ondanks al deze inspanningen kon niet worden voorkomen dat we, voor het eerst in ons bestaan, een jaar met verlies hebben moeten afsluiten. Omdat Veiligheidszorg Drenthe in de voorgaande jaren een goede buffer heeft weten op te bouwen, kon het verlies uit eigen middelen worden opgevangen. De projecten Ben Kwijt en ServicePUNT lopen naar behoren. Er is interesse voor beide projecten en we hopen het werkgebied in de nabije toekomst dan ook te kunnen uitbreiden. Met de opening van ons Service- PUNT in Stadskanaal, hebben we weer een belangrijke stap gezet naar de toekomst. En dankzij de start van een toezichthouderproject in de gemeente Assen, zijn er weer 5

6 10 mensen die cursussen volgen en werkervaring opdoen. Doelstelling is om deze mensen binnen twee jaar door te laten stromen naar reguliere banen. Het was een jaar waarin wij als directie en management weer tevreden mochten vaststellen dat onze medewerkers, ondanks de soms grote afstand tot de arbeidsmarkt, de aangeboden kansen wisten om te zetten in concrete resultaten. Zo zijn onze medewerkers een goed voorbeeld voor onze eigen organisatie. Ondanks de moeilijkheden van dit jaar hebben we alle vertrouwen in een positieve toekomst. Mede namens het management, Henk de Rade, directeur 6

7 2008 in vogelvlucht Met dit jaarverslag heeft Veiligheidszorg Drenthe voor ogen om al onze belanghebbenden te informeren over de voortgang van onze werkzaamheden ten opzichte van onze doelstellingen. Voordat we ingaan op de organisatie, diensten & projecten en personele aangelegenheden presenteren we een overzicht van enkele activiteiten die 2008 mede hebben bepaald. 01 februari / 11 juli Extra inzet verkeersregelaars Extra wedstrijden in het Univé Stadion Op verzoek van de KNVB zijn in het Univé Stadion van FC Emmen een aantal wedstrijden gespeeld. Zo speelde FC Twente tegen NAC en Ajax, Jong Oranje speelde tegen Jong Estland en het Nederlandse dameselftal speelde tegen het Chinese dameselftal. Omdat de aanleg van het businesspark Meerdijk nog niet was afgerond heeft Veiligheidszorg Drenthe extra verkeersregelaars ingezet. De verkeersregelaars van Veiligheidszorg Drenthe werden in het verslagjaar bij meerdere projecten ingezet. Businesspark Meerdijk Door de werkzaamheden bij de aanleg van het Businesspark Meerdijk, was er op de Meerdijk een onveilige verkeerssituatie ontstaan. Veiligheidszorg Drenthe heeft, met behulp van verkeersregelaars, het verkeer tijdens de spitsuren in goede banen geleid. Vervangen verkeerslichten Bij het vervangen van de verkeerslichten op verschillende plaatsen in de gemeente Emmen werden overdag tijdens schooldagen verkeersregelaars ingezet om fietsers en voetgangers te laten oversteken. En ook op zaterdagen werden, in verband met de verkeersdrukte door de winkelbezoekers, verkeersregelaars ingezet. gelvlucht 2008 in vogelvlucht

8 in vogelvlucht 2008 in vogelvlucht 8 22 april Vijf jaar bewaakte fietsenstalling. Vijf jaar geleden (in april 2003) ging de bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat in Emmen open. Reden voor een feestje. Daarom kwam wethouder Jenne Holman op 22 april naar de fietsenstalling om een boeket bloemen te overhandigen aan de beheerder Harm Wolters. De fietsen kunnen gratis worden gestald en worden permanent bewaakt. Dat de fietsenkelder voorziet in een behoefte mag na gestalde fietsen duidelijk zijn. Of zoals Tammo en Janke Wierts uit Emmen zeiden: elke keer als we met de fiets naar het centrum gaan stallen we onze fietsen in de fietsenkelder. Waarom? Het is hier hartstikke veilig, we hoeven niet bang te zijn dat de fietsen worden gestolen. En de medewerkers zijn altijd vriendelijk en behulpzaam. Laatst had een mevrouw een lekke band. Hebben ze ter plekke de band gelapt. Nog gratis ook. Wat een geweldige service!. 11 juni Samenwerking in Opsterland Burgemeester Francisca Ravestein ondertekende op 11 juni 2008 de samenwerkingsovereenkomst tussen Veiligheidszorg Drenthe en haar gemeente Opsterland (bestaande uit ondermeer Beetsterzwaag en Gorredijk). Hiermee werd de samenwerking tussen de gemeente en Veiligheidszorg Drenthe voor de inzet van dorpswachten formeel bekrachtigd. De vier dorpswachten letten met name op illegale stortingen van (groen)afval in openbaar gebied en ook hielden ze toezicht bij carpoolplaatsen. Bij verdachte omstandigheden seinden ze direct de politie in met wie ze in constante verbinding stonden. Ook assisteerden de dorpswachten bij de verkeersexamens op de basisscholen. Het beheer van de gevonden voorwerpen, waaronder veel fietsen, werd ook door de dorpswachten gedaan. De Opsterlandse dorpswachten verrichtten hun werkzaamheden onder de naam Veiligheidszorg Fryslân. 01 augustus Toezicht op het stallen van fietsen De gemeente Emmen had in samenwerking met de Erkende Overlegpartners en Veiligheidszorg Drenthe een lijst opgesteld van verbeterpunten aan het openbaar gebied. Eén van de wensen was een fietsvrij winkelcentrum, zodat het voor voetgangers nog prettiger werd om de winkels in De ucht 2008 in vogelvlucht 2008 in vo

9 2008 in vogelvlucht 2008 in vogelvlu Weiert te bezoeken. Tijdens het vijfjarige bestaan (in april van het verslagjaar) van de fietsstalling aan de Wilhelminastraat in Emmen werd door wethouder Jenne Holman al gezegd: het is geen fraai gezicht al die losgeparkeerde fietsen in het centrum ( ), misschien moeten we nog meer reclame maken voor de fietsenkelder. Deze uitspraak werd nog in hetzelfde jaar in daden omgezet. Vanaf 1 augustus 2008 werd door Veiligheidszorg Drenthe toezicht gehouden op het stallen van fietsen bij het overdekte winkelcentrum De Weiert. De toezichthouders van Veiligheidszorg Drenthe verspreidden flyers en wezen de bezoekers op de diverse stallingmogelijkheden rondom De Weiert (waaronder de fietsenstalling aan de Wilhelminastraat). De gemeente Coevorden had in 2008 besloten om het aantal toezichthouders, aangestuurd door Veiligheidszorg Drenthe, uit te breiden van vier naar zes. De toezichthouders in Coevorden waren onder meer belast met; de uitvoering van het Ben Kwijt project (gevonden en verloren voorwerpen), toezicht op het NSstation, toezicht op scholengemeenschap De Nieuwe Veste en toezicht in de openbare ruimte. Ook oefenden ze de functie uit van havenmeester en marktmeester, ze controleerden of er geen illegaal geplaatste reclame-uitingen waren en hielden desgewenst woningen in de gaten waarvan de bewoners op vakantie waren. Om alle taken goed uit te kunnen voeren, werd het aantal toezichthouders uitgebreid van vier naar zes. Veiligheidszorg Drenthe werkte in 2007 ook al met zes toezichthouders in Coevorden. Het werken met twee extra toezichthouders is goed bevallen en daarom heeft de gemeente in overleg met Veiligheidszorg Drenthe besloten het aantal definitief uit te breiden. 29 augustus Uitbreiding samenwerking in Coevorden 12 november Samenwerking in Assen Veiligheidszorg Drenthe en de gemeente Assen startten een samenwerken voor het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in Assen. Op woensdag 12 november 2008 tekenden zij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 2,5 jaar. Het team van Stadstoezicht van de gemeente Assen werd daarvoor versterkt met tien extra toezichthouders van Veiligheids- gelvlucht 2008 in vogelvlucht

10 in vogelvlucht 2008 in vogelvlucht zorg Drenthe. Dat bood de mogelijkheid om meer toezicht te houden bij de Baggelhuizerplas, in parken en plantsoenen, in het stationsgebied en op andere plekken waar veiligheid en leefbaarheid konden worden verbeterd. 13 november Bewaakte fietsenstalling ook s nachts geopend regelmatig in de bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat en dankzij de proef deed hij dat ook s avonds en s nachts: Zo weet ik zeker dat mijn fiets veilig staat als ik op donderdagavond moet werken of uit ga in het weekend. 15 december Opening ServicePUNT in Stadskanaal 10 Naast het houden van toezicht op het stallen van fietsen bij het overdekte winkelcentrum De Weiert werkte Veiligheidszorg Drenthe ook mee aan een proef van de gemeente Emmen voor de nachtopenstelling van de bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat. De nachtopenstelling paste in het beleid van de gemeente om het uitgaan aantrekkelijker te maken en daarbij de veiligheid te vergroten. De proef startte op 13 november en zou tot 15 februari 2009 duren. Veiligheidszorg Drenthe was al belast met het beheer van de fietsenstalling en heeft ook de nachtelijke openstelling voor haar rekening genomen. Op donderdag 18 december 2008 heeft wethouder Jenne Holman een horecabon uitgereikt aan Robin Lanting; winnaar van de verloting ter promotie van de nachtopenstelling. Robin stalde zijn fiets Op maandag 15 december 2008 heeft burgemeester Stavast, met het oplaten van een tros ballonnen, het ServicePUNT Stadskanaal geopend. Het ServicePUNT is opgezet door de gemeente Stadskanaal, Arriva, het OV-bureau Groningen Drenthe, VVV Westerwolde en Veiligheidszorg Drenthe. Bij het ServicePUNT kan iedereen terecht voor reizigersinformatie, VVV informatie en een bewaakte gratis fietsenstalling. Stadskanaal is, na Emmen en Coevorden, de derde locatie waar een ServicePUNT werd geopend. Begin 2009 zal een volgende ServicePUNT worden geopend in de gemeente Assen. ucht 2008 in vogelvlucht 2008 in vo

11 2008 in vogelvlucht 2008 in vogelvlu 18 december Politie en Ben Kwijt ondertekenen convenant Vanaf 1 januari 2008 liep er een pilotproject met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen de politie en Ben Kwijt waarbij er een relatie is met gevonden, verloren of gestolen voorwerpen. Mede door deze goede gegevensuitwisseling tussen de politie en Ben Kwijt kregen 72 eigenaren van vooral gestolen en gevonden fietsen en bromfietsen hun eigendom terug. Om deze succesvolle werkwijze ook na de pilotperiode voort te zetten ondertekenden de politie en Veiligheidszorg Drenthe op donderdag 18 december een convenant. Deze werkwijze geldt daarmee voor heel district Zuid- Oost (de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn) en gaat op 1 januari 2009 officieel van start. Gevonden fietsen Gevonden fietsen werden gestald in de fietsenloods aan de Weerdingerstraat in Emmen. Medewerker Harrie Harms is verantwoordelijk voor deze fietsen. Er werden elke week heel wat fietsen binnengebracht, vooral op maandagmorgen was het druk. Dan lagen her en der in het centrum tal van fietsen. Ook hielden we regelmatig schoonmaakacties bij het station en verder reageerden we op meldingen van buurtbewoners die al dagenlang tegen een fiets aankeken die daar niet hoorde te staan. Ben Kwijt probeerde altijd om de eigenaar van de fiets te achterhalen. Helaas lukte dat niet altijd. Omdat bijvoorbeeld geen aangifte van diefstal was gedaan of omdat de fiets geen gravering of code had waardoor de eigenaar niet kon worden getraceerd. De wettelijke bewaartermijn van gevonden fietsen is in de meeste gevallen drie maanden. Daarna was Ben Kwijt bevoegd om een openbare fietsverkoop te organiseren. Die verkoop was een must. De loods was te klein om alle gevonden fietsen te kunnen stallen. Maar in alle gevallen vonden de medewerkers van Ben Kwijt het veel leuker om de fietsen terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, dan om ze uiteindelijk te verkopen. gelvlucht 2008 in vogelvlucht

12 12

13 Organisatie Veiligheidszorg Drenthe Veiligheidszorg Drenthe is een onafhankelijke stichting die zeer uiteenlopende diensten verleend op het gebied van toezicht en veiligheid aan diverse publieke organisaties en verschillende gemeenten. Het werk van onze organisatie is voornamelijk zichtbaar via de toezichthouders op straat. Zij zijn de eerste schakel in de keten van publieke veiligheid. Zij zijn de ogen en oren van de politie, van diverse gemeentelijke diensten (openbare werken, milieudienst), woningcorporaties en andere maatschappelijke en commerciële instellingen. Daarnaast fungeren de toezichthouders als aanspreekpunt voor de burgers. Zij signaleren problemen en, indien nodig, spreken zij mensen aan op hun gedrag. Veiligheidszorg Drenthe heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds het veiligheidsgevoel van de burger in het werkgebied vergroten. Anderzijds wil Veiligheidszorg Drenthe mensen met een ruime afstand tot de arbeidsmarkt door middel van opleiding en werkervaring laten doorstromen naar een reguliere baan. Bestuur In het bestuur hadden zitting: Burgemeester C. Bijl (gemeente Emmen) Burgemeester B. Bouwmeester (gemeente Coevorden) Burgemeester M.L.J. Out (gemeente Borger-Odoorn) Zij lieten zich vertegenwoordigen door de heer. J. Buurman (Coevorden), de heer G.J.P.E. Wilms (Emmen) en D. de Vries (Borger-Odoorn). Mevrouw A. Vellinga (Districtschef Politie Drenthe) Mevrouw R. Postuma (Divisiechef Politie Drenthe) Management Algemeen directeur van Veiligheidszorg Drenthe was de heer H. de Rade. Hij werd 13

14 1.2 Organigram Bestuur (5) Directeur Operationeel manager Manager interne bedrijfsvoering Operationele coördinatoren (5) Secretaresse Toezichthouders (90) Planners (2) Financieel administratief medewerker Facilitair medewerkster Commercieel medewerker 14 bij zijn werk ondersteund door de heer C.J. Berends, operationeel manager en de heer P. Zweerink, manager interne bedrijfsvoering. Ondersteuning Het toenemende aantal activiteiten en de daarmee gepaard gaande uitbreidingen hebben ervoor gezorgd dat de organisatiestructuur in 2008 verder is aangepast. Aan het einde van 2008 waren er vijf coördinatoren werkzaam. De bestaande coördinatoren; de heer F. Stubbe en de heer M. Sanders, hebben gedurende het verslagjaar versterking gekregen van twee nieuwe coördinatoren; de heer J. Houwen en de heer A. van der Aa. De heer J. Schlepers heeft de organisatie in 2008 verlaten De heer A. Rezai is vanuit de toezichthouders doorgestroomd naar de functie van assistent-coördinator.

15 Het secretariaat werd verzorgd door mevrouw F. Schonewille. De planning werd ge daan door mevrouw A. Oving en de heer D. Rogge. De financiële administratie werd verzorgd door R. Hidding. De facilitaire dienst werd uitgevoerd door mevrouw J. Müter. In februari is de heer J. Wiegman de organisatie komen versterken als commercieel medewerker. Personeelsbestand Aan het einde van het verslagjaar werkten er 104 mensen.bij Veiligheidszorg Drenthe: 14 medewerkers voor management en ondersteuning 15 senior-toezichthouders en 75 toezichthouders 1.4 OR Leeuwarden 1.3 Werkgebied Drachten Veiligheidszorg Drenthe is niet gebonden aan de grenzen van de aangesloten FRIESLAND Gorredijk gemeenten of de grenzen van de provincie Drenthe. Zo werden in het verslagjaar, Heerenveen naast de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, ook werkzaamheden uitgevoerd in onder andere: Assen, Groningen, Meppel Hoogeveen, Wedde, Stadskanaal en Gorredijk. Met hulp van mevrouw M. Langebeek, vakbondsbestuurder van ABVAKABO/FNV, heeft de OR de onderhandelingen over een herziening en modernisering van de rechtspositie in het verslagjaar weten af te ronden. Dit heeft geresulteerd in een nieuw rechtspositiereglement welke op 1 januari 2009 is ingegaan. Delfzijl GRONINGEN Groningen Stadskanaal Assen Borger DRENTHE Hoogeveen Coevorden Winschoten Wedd dde Emmen 15

16 16

17 Dienstverlening 2 In dit verslagjaar heeft Veiligheidszorg Drenthe zich weer voor haar opdrachtgevers ingezet in een breed scala aan opdrachten en projecten. Hieronder vindt u een overzicht van onze dienstverlening. 2.1 Locatiegebonden toezicht Toezicht scholen; feesten, fietsenstalling, open dagen In een samenwerkingsverband tussen gemeente Emmen, Carmelcollege, Esdalcollege, Hondsrugcollege, Terracollege en Veiligheidszorg Drenthe werd tijdens schooltijden gecontroleerd of fietsen in de fietsenstalling door de leerlingen op slot waren gezet. Ook werd toezicht gehouden op het schoolplein waarbij leerlingen werden aangesproken op onbehoorlijk gedrag, dit werd tevens gemeld bij de school van de leerling. De directie van de school kon vervolgens maatregelen tegen de leerling nemen. Waar dit consequent gebeurde, sorteerde dit in een positief effect op het gedrag van de leerlingen. Tevens werden surveillances uitgevoerd tijdens open dagen en schoolfeesten. Tussen de gemeente Coevorden, scholengemeenschap De Nieuwe Veste en Veiligheidszorg Drenthe bestond een soortgelijk samenwerkingsverband. Bewaakte fietsenstallingen Het beheer van de gratis overdekte bewaakte fietsenstalling aan de Wilhelminastraat in Emmen en de Navolaan in Stadskanaal werd verzorgd door medewerkers van Veiligheidszorg Drenthe. In de fietsenstalling was ook een openbaar toegankelijk (invaliden-) toilet. De openingstijden van de stalling waren gekoppeld aan de openingstijden van de winkels. 17

18 18 De fietsenstalling in Emmen was bij wijze van proef tijdens het weekend ook s avonds en s nachts geopend. Toezicht Openbare Bibliotheek Emmen De Openbare Bibliotheek Emmen maakte gebruik van medewerkers van Veiligheidszorg Drenthe om toezicht te houden. Tijdens rondes werden alle verdiepingen bezocht, de toiletten gecontroleerd en incidenteel tassencontroles gehouden. Toezicht publieksbalie gemeentehuis In opdracht van de gemeente Emmen was tijdens de openingstijden van de publieksbalie in het gemeentehuis een toezichthouder aanwezig. De gemeente wilde hiermee bereiken dat de rust en orde gehandhaafd bleven. Toezicht CWI / Sociale Dienst In opdracht van de gemeente Coevorden en Stadskanaal was tijdens de openingstijden van het CWI en de sociale dienst in Stadskanaal en bij de gemeentelijke sociale dienst in Coevorden een toezichthouder aanwezig. De gemeenten wilden hiermee bereiken dat de rust en orde gehandhaafd bleven. 2.2 Gebiedgebonden toezicht (surveillance) Surveillance winkelcentra, treinen busstation Winkelcentra in Emmen werden geregeld aangedaan door toezichthouders. In opdracht van de gemeente Emmen vond intensieve surveillance plaats in het winkelcentrum en op het bus- en treinstation van Emmen aangezien dit een gebied was waar het veiligheidsgevoel van de aanwezigen in het gedrang kon komen. Surveillance routes van en naar scholen In een samenwerkingsverband tussen gemeente Emmen, Carmelcollege, Esdalcollege, Hondsrugcollege, Terracollege en Veiligheidszorg Drenthe werd tijdens schooltijden gesurveilleerd op de routes van en naar school, in de omgeving van scholen en op schoolpleinen. Tussen de gemeente Coevorden, scholengemeenschap De Nieuwe Veste en Veiligheidszorg Drenthe bestaat een soortgelijk samenwerkingsverband. Surveillance markten Op markten in Emmen, Coevorden en Borger- Odoorn werd gesurveilleerd om het veiligheidsgevoel van de bezoekers van de

19 markt te vergroten en om zakkenrollerij tegen te gaan. Surveillance afbraakpanden Woningcorporatie Wooncom (nu Lefier) was op enkele plaatsen in de gemeente Emmen bezig met grootschalige vernieuwingsprojecten. Hierdoor stonden woningen die afgebroken zouden worden gedurende langere tijd leeg. Ondanks maatregelen van Wooncom trokken deze plekken diefstal en vandalisme aan. Veiligheidszorg Drenthe werd gevraagd om deze plekken geregeld aan te doen tijdens de surveillance. 2.3 Assistentie evenementen Assistentie voetbalwedstrijden Op verzoek van FC Emmen werden bij thuiswedstrijden toezichthouders ingezet voor de verkeersregeling en voor controles op de juiste manier van parkeren. Assistentie fietsenkeuring en schoolverkeersexamen Op verzoek van verkeersorganisatie VVN waren toezichthouders aanwezig bij schoolverkeersexamens in de gemeenten Coevorden en Borger- Odoorn. In samenwerking met verkeersorganisatie VVN werden de jaarlijkse fietsenkeuringen voor basisscholen gehouden. 19

20 Assistentie evenementen Steeds vaker werd Veiligheidszorg Drenthe ingeschakeld om te assisteren bij evenementen. In Nieuw Buinen voor het jeugdvoetbaltoernooi rond de Pinksterdagen. In Coevorden was dit onder andere het geval bij de Ganzenmarkt, Piekjesmarkt en dodenherdenking. In Emmen bij de Gouden Pijl (wielerronde), C est la vie (muziekfestival) en de vrijmarkt op Koninginnedag. Ondersteuning tijdens TT Assen Op verzoek van vervoersmaatschappij Arriva reden in de TT-nacht toezichthouders mee op de bussen die de bezoekers van de TT de hele nacht vervoerden. Dat er de hele nacht bussen reden, was een initiatief van de gemeente Assen en het OV-bureau Groningen Drenthe. 20

21 2.4 Bode- receptie of baliewerkzaamheden Bodediensten Voor de gemeente Emmen werden structureel bodediensten verricht in het gemeentehuis aan de Markt. Voor de gemeente Coevorden gebeurde dit incidenteel. Het betrof voornamelijk receptiewerkzaamheden en het uitvoeren van toezichtronden. Postbezorging en catering tijdens vergaderingen en recepties maakten ook deel uit van de werkzaamheden. Tevens werd er in het weekend en op feestdagen toezicht verzorgd bij de kunstuitleen in het gemeentehuis in Emmen. Ook werd incidenteel opgetreden als chauffeur voor burgemeester of wethouders. Reizigersinformatie en kaartverkoop (ServicePUNT) Reizigers konden bij een ServicePUNT terecht voor informatie over de regio, kaartverkoop en reisinformatie. Buschauffeurs konden hier terecht voor het aankopen van toegangsbewijzen (voor verkoop in de bus zelf). Ook de balie van Ben Kwijt (gevonden en verloren voorwerpen) was hier gevestigd. ServicePUNTEN zijn er in Emmen, Coevorden, Stadskanaal en Assen. Toezichthouders van Veiligheidszorg Drenthe bemensten deze ServicePUNTEN. 2.5 Controlewerkzaamheden Parkeercontrole Veiligheidszorg Drenthe heeft parkeercontroleurs in dienst die de opleiding Parkeercontroleur en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) hebben gevolgd. Controle vergunningen Medewerkers van Veiligheidszorg Drenthe traden voor de gemeente Emmen op als controleur van afgegeven vergunningen voor het hebben van een terras of uitstalling, of het houden van een evenement. Indien geconstateerd werd dat er niet conform de vergunning werd gehandeld, kreeg 21

22 betrokkene de gelegenheid dat in orde te maken. Bij weigering werd de gemeenteambtenaar, die belast is met de afgifte van de vergunningen, op de hoogte gesteld. 22 Voor de gemeente Coevorden werd aan de hand van gegevens van de gemeente gekeken of reclameborden illegaal waren geplaatst. Ook de controle na een aanmaning van de gemeente om de borden te verwijderen was een taak van de toezichthouders. Toezichthouders maakten ook foto s van verbouwingen waarvoor geen ingewikkelde procedure geldt (zogenaamde lichte bouwvergunningen). Aan de hand van de foto s kon een gemeenteambtenaar nagaan of de verbouwing conform de afspraken is uitgevoerd. Controle vakantieadressen In de gemeente Coevorden en Borger- Odoorn bestond de mogelijkheid dat inwoners hun afwezigheid door vakantie meldden bij de politie. Tijdens deze afwezigheid werd door toezichthouders geregeld gecontroleerd of de huizen van de vakantiegangers geen ongewenst bezoek hadden gehad. 2.6 Speciale diensten Arrestantenverzorging Voor de verzorging van arrestanten in de politiebureaus in Groningen kon de politie

23 gebruik maken van toezichthouders die de opleiding Arrestantenverzorger hadden gevolgd. Marktmeester In aanvulling op en bij afwezigheid van de door de gemeente Emmen aangestelde marktmeester zorgde Veiligheidszorg Drenthe voor een opgeleide vervangende marktmeester. Ook in de gemeente Assen waren marktmeesters actief op de woensdag- en zaterdagmarkt. En in de gemeenten Coevorden en Musselkanaal werden ook toezichthouders als marktmeester ingezet. Verkeersregelaar Organisaties die evenementen op touw zetten deden vaak een beroep op Veiligheidszorg Drenthe om verkeersregelaars te leveren tijdens evenementen. Om rechtmatig als verkeersregelaar op te kunnen treden moest de toezichthouder met goed gevolg het examen verkeersregelaar hebben afgelegd en als zodanig zijn aangesteld door een politiekorps. Havenmeester In Coevorden verzorgden toezichthouders de havendiensten voor de afdeling Recreatie. Het betrof voornamelijk het innen van het liggeld. Winkelcentrum conciërge In Emmen werden in de wijken Bargeres en Emmerhout toezichthouders aangesteld als winkelcentrumconciërge voor het winkelcentrum en directe omgeving. Aanleiding was het aanhoudende wangedrag van een groep jongeren. Gemeente, winkeliers, politie en Veiligheidszorg Drenthe hadden de handen ineengeslagen om dit wangedrag binnen aanvaardbare grenzen te brengen. De aanwezigheid van de centrumconciërge wierp zijn vruchten af. BOA op de bus Op verzoek van Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe leverde Veiligheidszorg Drenthe BOA s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in de bussen. De BOA s ondersteunden de buschauffeurs met de controle van de vervoersbewijzen. Tevens waren de BOA s erop gericht om de reiziger een prettige en veilige reis te bezorgen. VIP chauffeur Op verzoek van verschillende overheidsinstanties werden toezichthouder ingezet om op te treden als VIP chauffeur. De toezichthouders volgden hiertoe de noodzakelijke opleidingen. 23

24 24

25 Projecten ServicePUNT Het ServicePUNT is een samenwerking van Veiligheidszorg Drenthe met het OV-bureau Groningen Drenthe en openbaar vervoersmaatschappijen. Sinds 2007 is het Service- PUNT in de huidige vorm te vinden in het stationsgebied van Emmen en Coevorden. In 2008 werd een nieuw ServicePUNT geopend in Stadskanaal. Vanuit het ServicePUNT werd in het stationsgebied en omgeving gesurveilleerd door toezichthouders. Reizigers konden bij het ServicePUNT terecht voor een strippenkaart, reizigersinformatie en toeristische informatie over de regio. Voor wachtende reizigers was een snoepautomaat aanwezig. Naast kaartverkoop en reisinformatie was, in Emmen en Coevorden, ook de balie van Ben Kwijt in het ServicePUNT gevestigd. Door tussenkomst van het ServicePUNT kon de verliezer weer in het bezit worden gesteld van een gevonden voorwerp en kon de vinder een gevonden voorwerp afgeven. Toezichthouders van Veiligheidszorg Drenthe bemensten het ServicePUNT. 3.2 Ben Kwijt Onder de naam Ben Kwijt biedt Veiligheidszorg Drenthe een totaaloplossing om de registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen uit handen te kunnen nemen van gemeenten. Ben Kwijt biedt burgers de mogelijkheid om gevonden en verloren voorwerpen te melden, via een website, telefoonnummer of fysiek aan een balie. Sinds juli 2007 is Veiligheidszorg Drenthe met Ben Kwijt actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. 25

26 26 In 2008 werden 980 gevonden fietsen bij Ben Kwijt geregistreerd. 72 fietsen (7 %) zijn door Ben Kwijt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. 319 fietsen (33 %) stonden aan het einde van het jaar nog bij Ben Kwijt in beheer (in afwachting van het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn). De overige fietsen zijn verkocht of vernietigd. Daarnaast werden in 2008 ook 1529 andere gevonden voorwerpen (mobiele telefoon, portemonnee, sieraden, tassen, persoonsbewijzen e.d.) geregistreerd. 170 voorwerpen (11 %) zijn door Ben Kwijt teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. 302 voorwerpen (20 %) lagen aan het einde van het jaar nog bij Ben Kwijt in beheer (in afwachting van het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn). De overige voorwerpen werden de vinders zelf beheerd, of zijn door Ben Kwijt verkocht of vernietigd.

27 Personeel Samenstelling Eind 2008 had Veiligheidszorg Drenthe 104 medewerkers in dienst, waarvan 63 % mannen en 37 % vrouwen. 13 % van alle medewerkers was van allochtone afkomst. De leeftijdssamenstelling was al volgt: Leeftijd < 25 jaar 14 % jaar 17 % jaar 39 % jaar 23 % > 56 jaar 7 % 4.2 Verzuim Percentage Het ziekteverzuimpercentage was 10 %. Een verbetering, aangezien het percentage vorig jaar hoger was. Veiligheidszorg Drenthe blijft echter onderzoeken welke maatregelen nog meer genomen kunnen worden om het verzuim verder terug te dringen. 4.3 Uitstroom In 2008 zijn 30 medewerkers uitgestroomd. 13 toezichthouders (43%) hebben regulier werk gevonden. 8 toezichthouders hadden het einde van hun opleidingstraject bereikt, maar nog geen regulier werk gevonden. 2 toezichthouders zijn tijdens de opleiding afgehaakt. Daarnaast hadden 7 toezichthouders om andere redenen de organisatie verlaten. 27

28 28

29 Opleidingen Basisopleiding Alle toezichthouders doorlopen de basisopleiding. Deze bestaat uit de erkende opleiding voor Beveiliger 2. Veiligheidszorg Drenthe verzorgt deze opleiding in samenwerking met het Drenthe College. De ontwikkeling van de gecertificeerde branchegerichte opleiding medewerker toezicht en veiligheid is in volle gang. Tot de overgang naar deze opleiding is besloten om de volgende cursussen onder te brengen in de basisopleiding van Veiligheidszorg Drenthe. Beveiliger de cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte: werken binnen wettelijke kaders beveiliging van gebouwen en eigendommen veiligheidsnetwerk communicatie maatschappelijke en culturele vorming ICT gebruik en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte wordt gedaan onder begeleiding van een gediplomeerde praktijkbegeleider. EHBO Reanimatie Weerbaarheidtraining De cursisten worden in op de praktijkgerichte situaties gebracht en moeten dan fysiek en mentaal leren omgaan met die situaties Bedrijfshulpverlening (BHV) de cursus is gericht op brandpreventie, waaronder gebruik van kleine blusmiddelen en levensreddende handelingen Verkeersregelaar de inhoud van de cursus bestaat uit de onderdelen: verkeersveiligheid wettelijke status verkeerswetgeving verkeersregeling. 29

30 Aanvullende opleidingen Naast de basisopleiding, die alle toezichthouders doorlopen, worden er afhankelijk van de capaciteiten van de toezichthouder en de behoefte van de organisatie, ook nog andere opleidingen en/of cursussen aangeboden (zoals; arrestantenverzorging, parkeercontroleur, buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), of marktmeester): Arrestantenverzorging een training voor toezichthouders die worden ingezet in politiebureaus voor het verzorgen van ingesloten verdachten. Het afnemen van vingerafdrukken maakt onderdeel uit van de training. Parkeercontroleur deze cursus leidt op tot het handhaven van de Wet op de Parkeerbelasting en gaat in op het omgaan met publiek en agressie Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) een cursus voor onder andere toezichthouders om zich de kennis eigen te maken die nodig is om bijvoorbeeld door een gemeente aangewezen te worden als ambtenaar belast met het opsporen van bepaalde strafbare feiten. Aan de orde komen: inleiding recht (staatsrecht en recht; politieorganisatie) materieel recht formeel strafrecht proces-verbaal Marktmeester de cursus voor marktmeester wordt gegeven aan de bestuursacademie. Deze opleiding is opgezet in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Marktbeheerders (NVM) en is opgebouwd rondom drie centrale thema s: juridisch/administratieve kennis schriftelijke vaardigheden mondelinge, communicatieve vaardigheden. Door deze opleidingen en de praktijkervaring die de medewerkers opdoen, ontstaat een basis om een reguliere (niet-gesubsidieerde) baan te vinden.

31 Werkgelegenheidsproject 6 Een van de doelstellingen van Veiligheidszorg Drenthe is om mensen met een ruime afstand tot de arbeidsmarkt door middel van opleiding en werkervaring een kans te bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Uitgangspunt van de wet Werk en Bijstand (WWB) is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet kunnen voorzien. In de WWB is een grote rol weggelegd voor de gemeente, zowel in financieel opzicht als wat betreft de bevordering van de uitstroom. Met de gemeente Emmen heeft Veiligheidszorg Drenthe in het kader van de WWB het volgende traject afgesproken. Mensen worden het eerste half jaar bij Veiligheidszorg Drenthe aangesteld in een participatiebaan. Dit houdt in dat mensen hun uitkering behouden. Na dit eerste half jaar krijgen de mensen een jaarcontract bij Accel en worden zij via Accel bij Veiligheidszorg Drenthe gedetacheerd. Functioneert een toezichthouder naar tevredenheid dan kan er nog een verlenging volgen van één jaar. In deze nieuwe 31

32 wetgeving kunnen de mensen maximaal tweeënhalf jaar bij Veiligheidszorg Drenthe werkzaam zijn. Met andere partijen zoals de gemeente Coevorden en de gemeente Borger-Odoorn en met diverse reïntegratiebureaus werden maatwerktrajecten afgesproken. Sommige medewerkers werden bij Veiligheidszorg Drenthe gedetacheerd, anderen kwamen in dienst bij Veiligheidszorg Drenthe en weer andere medewerkers liepen als stagiair mee met onze diensten. In het verslagjaar was een duidelijke verschuiving te zien van WWB-ers naar WW-ers. 32 Bronnen

Biesieklette jaarverslag 2011

Biesieklette jaarverslag 2011 Onze samenwerking de sleutel tot succes! Biesieklette jaarverslag Inhoud Voorwoord...3 In vogelvlucht...4 Bestuur...5 Ondernemingsraad...6 Reorganisatie...7 Personeel Beleid...8 Arbeidsplaatsen...8 Formatiebeheer...8

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen

Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming Samenwerkende partijen Afdelingen en hun projecten Huismeesters nieuwe stijl Toezicht en Beveiliging

Nadere informatie

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 Johan! Meppel, december 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Organisatie:

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid S TICHTING VluchtelingenWerk APELDOORN Jaarverslag 2003 Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid Voorwoord Apeldoorn, juni 2004 Geachte lezer(es), Een jaarverslag geeft een overzicht over het reilen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening Jaarverslagen 2009 g Sociaal g Bedrijfsvoering g Jaar- en programmarekening Lijstje afkortingen ASP = Alescon Sales & Participations BHV = BedrijfsHulpVerlening BV = Besloten Vennootschap BW = Begeleid

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld

In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld Het JOS-project in het arrondissement Alkmaar Drs. Marjolein Goderie Mr. Annuska Overgaag Nathalie Rozeboom Februari 2002 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek.

Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek. Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek Jaarverslag - november Op tijd! Organisatie De leerplichtambtenaren van het RBL eisen nogal wat van jongeren. We verwachten dat ze op tijd op school zijn

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie