Convenant Buurtpreventie Blaricum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Buurtpreventie Blaricum"

Transcriptie

1 Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris. Overwegende: Dat de gemeente Blaricum een veilige gemeente is om in te wonen. De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen integrale veiligheid geeft de gemeente aan welke veiligheidsdoelen zij wil bereiken en hoe zij dat samen met haar partners denkt te realiseren; Dat buurtpreventie een belangrijke rol speelt in het veiligheidsdomein. Buurtpreventieverenigingen vormen de ogen en oren van de gemeente en politie en leveren als zodanig een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving. Het betrekken van burgers bij leefbaarheid en veiligheid vraagt om heldere spelregels; Dat rollen en taken van buurtpreventie, gemeente en politie duidelijk beschreven zijn. In dit convenant staat beschreven wat een buurtpreventievereniging van haar strategische partners (politie en gemeente) mag verwachten. Tevens wordt vermeld wat de gemeente en de politie van de buurtpreventievereniging mag verwachten; Dat een buurtpreventievereniging is opgericht als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor is de buurtpreventievereniging een volwaardig partner voor de gemeente en de politie en wordt de vereniging als partner erkend. Doelstelling Met dit convenant wordt duidelijk gemaakt wat de rollen en taken zijn van de deelnemende partijen; buurtpreventieverenigingen, de gemeente en de politie. Partijen in dit convenant mogen elkaar hierop aanspreken. Hiermee wordt de onderlinge samenwerking versterkt. Taken van de gemeente De beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de BEL Combinatie is binnen de gemeente aanspreekpunt voor de buurtpreventieverenigingen op gebied van veiligheidsvragen. De gemeente plaatst contactgegevens van buurtpreventieverenigingen op de gemeentelijke website. Zodat bewoners ook via deze weg contact op kunnen nemen met de betreffende buurtpreventievereniging voor meer informatie en/of zich aan te melden. Convenant Buurtpreventie Blaricum 1

2 De gemeente plaatst buurtpreventieborden aan de randen van het werkgebied van de buurtpreventievereniging. Op deze manier wordt het werkgebied afgebakend en passanten alert gemaakt op buurtpreventie in de wijk. De buurtpreventievereniging geeft de voorkeur van de locaties aan en de gemeente neemt de eindbeslissing. De gemeente stelt een eenmalige oprichtingssubsidie beschikbaar voor buurtpreventieverenigingen op basis van de algemene subsidieverordening en de volgende aanvullende uitvoeringsregel: verschil volledig en beperkt 1. Taken van de politie De politie geeft ondersteuning aan de buurtpreventieverenigingen door maandelijks, en indien nodig vaker, informatie te geven over veiligheid en actuele criminaliteitscijfers, trends en opvallendheden in het betreffende gebied. De wijkagenten zijn aanspreekpunt voor de buurtpreventieverenigingen en op hen kan een beroep gedaan worden voor advies zoals bv. het geven van preventietips. Taken van de buurtpreventievereniging De buurtpreventievereniging levert contactgegevens van het bestuur aan bij de gemeente en de politie, in het kader van bereikbaarheid en kennen en gekend worden. De buurtpreventievereniging signaleert opvallendheden, zoals overlast en criminaliteit. Deze signalen worden adequaat gemeld aan de politie en/of de gemeente. De buurtpreventievereniging gaat zorgvuldig om met de verkregen informatie van de politie. De informatie dient binnen de vereniging te blijven en mag in geen geval doorgegeven worden aan bv. lokale media. De informatie van de politie mag door het bestuur één op één doorgestuurd worden aan leden van de vereniging. Gezamenlijke Afspraken De deelnemende partners gaan een wederzijdse inspanningsverplichting aan. Zij zijn bereid periodiek aan overleggen deel te nemen, zoals deelname aan het buurtpreventieoverleg. Dit overleg wordt eenmaal per jaar onder regie van de gemeente georganiseerd. Op tourbeurt sluit het bestuur / een bestuurslid van één BPV aan en denkt mee met de inhoud en het opstellen van de agenda. Partners committeren zich aan de samenwerking, door middel van korte communicatielijnen, om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Blaricum te bevorderen. 1 Check verordening: actie Eva Convenant Buurtpreventie Blaricum 2

3 Partners zijn bereid tot optimale informatie-uitwisseling, wat betekent dat partners elkaar binnen de wettelijke mogelijkheden inzicht verschaffen in wat speelt op het gebied van veiligheid, in de wijze waarop partners hun rol vervullen. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders verantwoordelijkheid en met wet- en regelgeving. Waar dit mogelijk en toegestaan is, zullen gemeente en/of politie aan de buurtpreventievereniging verslag doen van de wijze waarop een melding van de buurtpreventievereniging is afgedaan en/of welke resultaten daarmee zijn bereikt. Buurtpreventieverenigingen welke worden opgericht na vaststelling van dit convenant, worden alleen erkend wanneer zij ook dit convenant ondertekenen. Onderdeel van dit convenant is het document Uitgangspunten Buurtpreventie Blaricum en is in de bijlage toegevoegd. Bijlagen - Uitgangspunten Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum 3

4 Bijlage 1: Uitgangspunten Buurtpreventie Blaricum Buurtpreventie Buurtpreventie wordt opgezet op eigen initiatief van de buurt en wordt vormgegeven als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of als een vereniging met beperkte 2 rechtsbevoegdheid. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het primaire doel van de vereniging is tot een veiligere buurt te komen. Taak van de buurtpreventievereniging is het actief betrekken, informeren en motiveren van buurtbewoners: betrekken bij de buurt om de saamhorigheid te verhogen; informeren over buurtveiligheid, preventie en wat men als buurtbewoners zelf kan doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen; motiveren om actief mee te kijken naar wat er op straat gebeurt. Hierbij is het uitgangspunt dat bewoners zelf het beste kunnen inschatten wat in hun omgeving wel en niet klopt; mobiliseren van bewoners om actie te ondernemen wanneer zich iets afspeelt dat verdacht is, of dat direct politieoptreden vereist. Werkgebied / vereniging Een buurtpreventievereniging dient voldoende draagkracht te hebben onder de inwoners van een bepaald gebied. Om dit te garanderen dient een significant aantal huishoudens binnen een werkgebied zich aan te melden als lid van de buurtpreventievereniging. In afstemming met de politie en gemeente wordt bepaald wat de grenzen van het werkgebied zijn en wat de deelnemersdrempel voor een werkgebied is: de inrichting van een buurt en de kenmerken van de bewoners zijn immers nergens hetzelfde. Doorgaans bestaat een gebied uit een logisch geografisch aaneengesloten gebied van straten, een bepaalde wijk of een gedeelte van de gemeente. 2 Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (niet opgericht bij notariële akte) zijn per definitie, naast de vereniging zelf, hoofdelijk aansprakelijk. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt als de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar deze wordt daardoor niet geheel opgeheven. In principe is dan de vereniging aansprakelijk, al staan de bestuursleden wel (persoonlijk) borg voor de verplichtingen en schulden van de vereniging. Als de vereniging niet aan de verplichtingen kan voldoen is de bestuurder alsnog hoofdelijk aansprakelijk. Een informele vereniging kan volledige rechtsbevoegdheid krijgen door de statuten door een notaris te laten opnemen in een authentieke akte. Convenant Buurtpreventie Blaricum 4

5 Bestuur Een buurtpreventieverenging heeft een bestuur, dat tenminste bestaat uit een voorzitter en secretaris. Het bestuur heeft als voornaamste taak het coördineren en bewaken van de voortgang van het proces om tot de doelstelling te komen. Hieronder valt onder meer: de vertegenwoordiging van de buurtpreventievereniging; het aanspreekpunt voor de gemeente en de politie; het onderhouden van contacten met derden; het deelnemen aan het buurtpreventieoverleg; de schakel tussen de buurtpreventieleden en de partners van buurtpreventie. Werkwijze Iedere buurtpreventievereniging heeft een zekere mate van vrijheid om invulling te geven aan de manier en werkwijze waarop men in het buurtpreventiegebied de doelstelling wil bereiken. Om daarin een leidraad te geven zijn er een aantal basisafspraken: de gemeente Blaricum is en blijft de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid in het dorp; de politie is belast met handhaving van regel- en wetgeving en is als enige organisatie bevoegd om strafrechtelijk op te treden, wanneer regel- en wetgeving worden overtreden; buurpreventie in Blaricum gaat uit van basisafspraken zoals omschreven in het convenant Buurtpreventie Blaricum; de wijze waarop buurtpreventie vormgegeven wordt moet worden gedragen door de buurt en door de partners waarmee men samenwerkt. Convenant Buurtpreventie Blaricum 5

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Handboek KVO-B versie 2.0

Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen Vastgesteld door de Stuurgroep Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie