Convenant Buurtpreventie Blaricum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Buurtpreventie Blaricum"

Transcriptie

1 Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris. Overwegende: Dat de gemeente Blaricum een veilige gemeente is om in te wonen. De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen integrale veiligheid geeft de gemeente aan welke veiligheidsdoelen zij wil bereiken en hoe zij dat samen met haar partners denkt te realiseren; Dat buurtpreventie een belangrijke rol speelt in het veiligheidsdomein. Buurtpreventieverenigingen vormen de ogen en oren van de gemeente en politie en leveren als zodanig een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving. Het betrekken van burgers bij leefbaarheid en veiligheid vraagt om heldere spelregels; Dat rollen en taken van buurtpreventie, gemeente en politie duidelijk beschreven zijn. In dit convenant staat beschreven wat een buurtpreventievereniging van haar strategische partners (politie en gemeente) mag verwachten. Tevens wordt vermeld wat de gemeente en de politie van de buurtpreventievereniging mag verwachten; Dat een buurtpreventievereniging is opgericht als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor is de buurtpreventievereniging een volwaardig partner voor de gemeente en de politie en wordt de vereniging als partner erkend. Doelstelling Met dit convenant wordt duidelijk gemaakt wat de rollen en taken zijn van de deelnemende partijen; buurtpreventieverenigingen, de gemeente en de politie. Partijen in dit convenant mogen elkaar hierop aanspreken. Hiermee wordt de onderlinge samenwerking versterkt. Taken van de gemeente De beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de BEL Combinatie is binnen de gemeente aanspreekpunt voor de buurtpreventieverenigingen op gebied van veiligheidsvragen. De gemeente plaatst contactgegevens van buurtpreventieverenigingen op de gemeentelijke website. Zodat bewoners ook via deze weg contact op kunnen nemen met de betreffende buurtpreventievereniging voor meer informatie en/of zich aan te melden. Convenant Buurtpreventie Blaricum 1

2 De gemeente plaatst buurtpreventieborden aan de randen van het werkgebied van de buurtpreventievereniging. Op deze manier wordt het werkgebied afgebakend en passanten alert gemaakt op buurtpreventie in de wijk. De buurtpreventievereniging geeft de voorkeur van de locaties aan en de gemeente neemt de eindbeslissing. De gemeente stelt een eenmalige oprichtingssubsidie beschikbaar voor buurtpreventieverenigingen op basis van de algemene subsidieverordening en de volgende aanvullende uitvoeringsregel: verschil volledig en beperkt 1. Taken van de politie De politie geeft ondersteuning aan de buurtpreventieverenigingen door maandelijks, en indien nodig vaker, informatie te geven over veiligheid en actuele criminaliteitscijfers, trends en opvallendheden in het betreffende gebied. De wijkagenten zijn aanspreekpunt voor de buurtpreventieverenigingen en op hen kan een beroep gedaan worden voor advies zoals bv. het geven van preventietips. Taken van de buurtpreventievereniging De buurtpreventievereniging levert contactgegevens van het bestuur aan bij de gemeente en de politie, in het kader van bereikbaarheid en kennen en gekend worden. De buurtpreventievereniging signaleert opvallendheden, zoals overlast en criminaliteit. Deze signalen worden adequaat gemeld aan de politie en/of de gemeente. De buurtpreventievereniging gaat zorgvuldig om met de verkregen informatie van de politie. De informatie dient binnen de vereniging te blijven en mag in geen geval doorgegeven worden aan bv. lokale media. De informatie van de politie mag door het bestuur één op één doorgestuurd worden aan leden van de vereniging. Gezamenlijke Afspraken De deelnemende partners gaan een wederzijdse inspanningsverplichting aan. Zij zijn bereid periodiek aan overleggen deel te nemen, zoals deelname aan het buurtpreventieoverleg. Dit overleg wordt eenmaal per jaar onder regie van de gemeente georganiseerd. Op tourbeurt sluit het bestuur / een bestuurslid van één BPV aan en denkt mee met de inhoud en het opstellen van de agenda. Partners committeren zich aan de samenwerking, door middel van korte communicatielijnen, om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Blaricum te bevorderen. 1 Check verordening: actie Eva Convenant Buurtpreventie Blaricum 2

3 Partners zijn bereid tot optimale informatie-uitwisseling, wat betekent dat partners elkaar binnen de wettelijke mogelijkheden inzicht verschaffen in wat speelt op het gebied van veiligheid, in de wijze waarop partners hun rol vervullen. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders verantwoordelijkheid en met wet- en regelgeving. Waar dit mogelijk en toegestaan is, zullen gemeente en/of politie aan de buurtpreventievereniging verslag doen van de wijze waarop een melding van de buurtpreventievereniging is afgedaan en/of welke resultaten daarmee zijn bereikt. Buurtpreventieverenigingen welke worden opgericht na vaststelling van dit convenant, worden alleen erkend wanneer zij ook dit convenant ondertekenen. Onderdeel van dit convenant is het document Uitgangspunten Buurtpreventie Blaricum en is in de bijlage toegevoegd. Bijlagen - Uitgangspunten Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum 3

4 Bijlage 1: Uitgangspunten Buurtpreventie Blaricum Buurtpreventie Buurtpreventie wordt opgezet op eigen initiatief van de buurt en wordt vormgegeven als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of als een vereniging met beperkte 2 rechtsbevoegdheid. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het primaire doel van de vereniging is tot een veiligere buurt te komen. Taak van de buurtpreventievereniging is het actief betrekken, informeren en motiveren van buurtbewoners: betrekken bij de buurt om de saamhorigheid te verhogen; informeren over buurtveiligheid, preventie en wat men als buurtbewoners zelf kan doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen; motiveren om actief mee te kijken naar wat er op straat gebeurt. Hierbij is het uitgangspunt dat bewoners zelf het beste kunnen inschatten wat in hun omgeving wel en niet klopt; mobiliseren van bewoners om actie te ondernemen wanneer zich iets afspeelt dat verdacht is, of dat direct politieoptreden vereist. Werkgebied / vereniging Een buurtpreventievereniging dient voldoende draagkracht te hebben onder de inwoners van een bepaald gebied. Om dit te garanderen dient een significant aantal huishoudens binnen een werkgebied zich aan te melden als lid van de buurtpreventievereniging. In afstemming met de politie en gemeente wordt bepaald wat de grenzen van het werkgebied zijn en wat de deelnemersdrempel voor een werkgebied is: de inrichting van een buurt en de kenmerken van de bewoners zijn immers nergens hetzelfde. Doorgaans bestaat een gebied uit een logisch geografisch aaneengesloten gebied van straten, een bepaalde wijk of een gedeelte van de gemeente. 2 Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (niet opgericht bij notariële akte) zijn per definitie, naast de vereniging zelf, hoofdelijk aansprakelijk. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt als de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar deze wordt daardoor niet geheel opgeheven. In principe is dan de vereniging aansprakelijk, al staan de bestuursleden wel (persoonlijk) borg voor de verplichtingen en schulden van de vereniging. Als de vereniging niet aan de verplichtingen kan voldoen is de bestuurder alsnog hoofdelijk aansprakelijk. Een informele vereniging kan volledige rechtsbevoegdheid krijgen door de statuten door een notaris te laten opnemen in een authentieke akte. Convenant Buurtpreventie Blaricum 4

5 Bestuur Een buurtpreventieverenging heeft een bestuur, dat tenminste bestaat uit een voorzitter en secretaris. Het bestuur heeft als voornaamste taak het coördineren en bewaken van de voortgang van het proces om tot de doelstelling te komen. Hieronder valt onder meer: de vertegenwoordiging van de buurtpreventievereniging; het aanspreekpunt voor de gemeente en de politie; het onderhouden van contacten met derden; het deelnemen aan het buurtpreventieoverleg; de schakel tussen de buurtpreventieleden en de partners van buurtpreventie. Werkwijze Iedere buurtpreventievereniging heeft een zekere mate van vrijheid om invulling te geven aan de manier en werkwijze waarop men in het buurtpreventiegebied de doelstelling wil bereiken. Om daarin een leidraad te geven zijn er een aantal basisafspraken: de gemeente Blaricum is en blijft de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid in het dorp; de politie is belast met handhaving van regel- en wetgeving en is als enige organisatie bevoegd om strafrechtelijk op te treden, wanneer regel- en wetgeving worden overtreden; buurpreventie in Blaricum gaat uit van basisafspraken zoals omschreven in het convenant Buurtpreventie Blaricum; de wijze waarop buurtpreventie vormgegeven wordt moet worden gedragen door de buurt en door de partners waarmee men samenwerkt. Convenant Buurtpreventie Blaricum 5

Convenant Partners in buurtpreventie Gemeente Waalwijk

Convenant Partners in buurtpreventie Gemeente Waalwijk 1 Convenant Partners in buurtpreventie Gemeente Waalwijk *14-0013727* 14-0013727 ConvenantD14-0031061 ConvenantD14-0031062 2 Convenant Partners in buurtpreventie Buurtpreventie in de gemeente Waalwijk

Nadere informatie

Handreiking WhatsApp Buurtpreventie

Handreiking WhatsApp Buurtpreventie Handreiking WhatsApp Buurtpreventie 2017 Inleiding In deze handleiding wordt ingegaan op de stappen die u moet ondernemen om een WhatsApp-groep Buurtpreventie te ontwikkelen binnen de wijk. Dit plan bevat

Nadere informatie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie 2016 De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Opbouw WhatsApp groepen per straat, buurt of wijk... 3 Een beginnende WhatsApp groep... 3 Meerdere groepen

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom ROC Mondriaan Zuidlarenstraat. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom ROC Mondriaan Zuidlarenstraat. Stadsdeel Escamp ROC Mondriaan 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom ROC Mondriaan Zuidlarenstraat Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp ROC Mondriaan, locatie Zuidlarenstraat Landelijke

Nadere informatie

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep Werkplan Opstarten Whatsapp groep Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doelstellingen oprichten Whatsapp groep... 3 Opbouw Whatsapp groepen per wijk... 4 Beginnende Whatsapp groep:... 4 Meerdere

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Werkbeschrijving werkgroep WhatsApp buurtpreventie. het Witte Dorp de Witte Burgh

Werkbeschrijving werkgroep WhatsApp buurtpreventie. het Witte Dorp de Witte Burgh Werkbeschrijving werkgroep WhatsApp buurtpreventie Daan van Sambeeck, Rob Ronde, Leo Schliekelmann Februari, 2016 wabp.hetwittedorp@gmail.com 1 1 Inleiding In 2014 is er in Tilburg een start gemaakt met

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIN (naam) POLITIEZONE REGIO TURNHOUT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIN (naam) POLITIEZONE REGIO TURNHOUT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIN (naam) POLITIEZONE REGIO TURNHOUT Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt

Nadere informatie

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 1 Opzetten van een buurt WHATSAPP-groep Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat zijnde doelstellingen van de Whatsapp... 3 3.Opbouw van de Whatsapp groepen

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Tytylcentrum de Witte Vogel

Tytylcentrum de Witte Vogel Tytylcentrum de Witte Vogel 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom tyltylcentrum de Witte Vogel Stadsdeel Escamp Partijen: De directeur van de Witte Vogel Stadsdeelkantoor Escamp

Nadere informatie

Buurtpreventie Gemeente Schinnen

Buurtpreventie Gemeente Schinnen Buurtpreventie 2015 Bewoners, politie en gemeente kunnen er samen voor zorgen dat de leefomgeving veiliger wordt. Samen met inwoners aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten is ook het

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

Persnota Stad Kortrijk

Persnota Stad Kortrijk Persnota Stad Kortrijk Persnota maandag 31 oktober 2016 Hondenbaasjes vormen Kortrijks veiligheidsteam Meer dan 100 deelnemers Horen, zien en melden, wordt een Kortrijks devies. ( ) We ondernemen actie

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE VIA WHATSAPP. Informatiesessie Gemeente Alken September 2017

BUURTPREVENTIE VIA WHATSAPP. Informatiesessie Gemeente Alken September 2017 BUURTPREVENTIE VIA WHATSAPP Informatiesessie Gemeente Alken September 2017 Wat is buurtpreventie? BUURTPREVENTIE = Het verenigen van betrokken buurtbewoners, die een oogje in het zeil willen houden in

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

Buurtveiligheid Woerden Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum

Buurtveiligheid Woerden Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum Buurtveiligheid Woerden 2016 Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum Uitgevoerd door Inwonersbelangen oktober 2016 Samenvatting Bevindingen: 1. Inwoners doen aangifte voor zwaardere misdrijven

Nadere informatie

Doe mee! Horen Zien Bellen

Doe mee! Horen Zien Bellen Horen Zien Bellen Doe mee! Een veilige woon- en leefomgeving. Met Burgernet kunnen we daar samen wat aan doen. De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Maar, we kunnen uw

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Buurtpreventie Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Beste buurtbewoners, Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. In de buurt, op straat, overdag en s avonds. U wilt daar

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N. STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne

DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N. STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne 1 DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne opgericht: bij akte op 7 april 2006, verleden voor notaris G.J.M. Hulshof te Borne statutenwijziging: bij akte op 26 september

Nadere informatie

NESSELANDE 2018 OVER BUURTPREVENTIE NESSELANDE WIJKPROFIEL ROTTERDAM Prettig, een fijn gevoel. dat er verbondenheid is

NESSELANDE 2018 OVER BUURTPREVENTIE NESSELANDE WIJKPROFIEL ROTTERDAM Prettig, een fijn gevoel. dat er verbondenheid is SAMENVATTING WIJKPROFIEL NESSELANDE 2018 1 NESSELANDE 2018 OVER BUURTPREVENTIE NESSELANDE Buurtpreventie Nesselande (BPN) bestaat sinds 2014 en heeft als doel om de extra ogen en oren van de politie in

Nadere informatie

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein CCV presentatie dd: 25 juni 2015 Amersfoort Karel Neelis Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein Agenda 1. Doelstelling 2. BTL Organisatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Rebound Zuid West. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Rebound Zuid West. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Rebound Zuid West Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Rebound Zuid West Landelijke Politie, eenheid Den

Nadere informatie

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium.

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium. Voor de raadsvergadering van 29 maart 2011 M.b.t. agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen. Betreffende: Verzoek om aansluiting bij Burgernet. Voorzitter, Enkele jaren geleden heeft BGL een verzoek

Nadere informatie

Teammanager. Maatschappelijke ontwikkeling Hans Gilissen Gebaseerd op programmabegroting Ja Programma 2 Wonen

Teammanager. Maatschappelijke ontwikkeling Hans Gilissen Gebaseerd op programmabegroting Ja Programma 2 Wonen B en W Voorblad Onderwerp Buurt-WhatsApp Datum Kenmerk 6 april 2016 Naam steller Teammanager Monique Janssen Ernst-Jan Meerbeek B en W datum 12 april 2016 Team Portefeuillehouder Maatschappelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Convenant Nachtopvang Bakenessergracht Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Convenant Nachtopvang Bakenessergracht Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Convenant Nachtopvang Bakenessergracht 8-10 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur J.L. Veth Telefoon 5114109 E-mail: lveth@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2008/51049 Te kopiëren: 1

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

1. Inleiding. 2 Onderdelen (afdelingen) 2.1 Buurtbemiddeling. 2.2 Buurtpreventie Breda

1. Inleiding. 2 Onderdelen (afdelingen) 2.1 Buurtbemiddeling. 2.2 Buurtpreventie Breda Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2 Onderdelen (afdelingen/projecten)... 3 2.1 Buurtbemiddeling... 3 2.1.1 Doelen en resultaten... 3 2.1.2 Acties... 3 2.1.3 Samenwerkingsverbanden... 3 2.2

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Whatsapp Buurtpreventie

Whatsapp Buurtpreventie Whatsapp Buurtpreventie Ik ben Jeroen Halmans Whatsapp groep begonnen n.a.v. inbraak in onze woning december 2014. Aanwezige systemen te traag en omslachtig Snel en adequaat kunnen reageren Zo min mogelijk

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Wijziging APV: sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Wijziging APV: sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Wijziging APV: sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen Registratienr. 6752562 Steller/telnr. A.M. Hof/ 7439 Bijlagen 3 Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad Vertrouwelijk

Nadere informatie

Dit kan door u nu aan te sluiten bij één van onze WhatsApp buurtpreventie -groepen.

Dit kan door u nu aan te sluiten bij één van onze WhatsApp buurtpreventie -groepen. BUURTPREVENTIE VIA WHATSAPP Politiezone kanton Borgloon INFORMATIEFICHE VOOR BUURTBEWONERS Om een veilige en leefbare woonomgeving te creëren hebben ook burgers een belangrijke rol te spelen. Een veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over :

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over : Editie 7 april 2016 Beste buurtbewoners, Deze Nieuwsbrief bevat informatie over : 1. Samen een insectenhotel maken op 23 april 2. Buurtpreventie app in gebruik 3. Algemene Ledenvergadering op 9 mei 4.

Nadere informatie

Reglement Stichting NVLE Fonds

Reglement Stichting NVLE Fonds Reglement Stichting NVLE Fonds DOEL De stichting heeft ten doel het ondersteunen van onderzoek waarvan de resultaten implementeerbaar zijn, gericht op de ziektes lupus, het antifosfolipiden syndroom (APS),

Nadere informatie

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Ik buurt mee!-lezing op 8 februari 2014 8,4 Dat is het gemiddelde cijfer waarmee u en uw buurtgenoten de buurt hebben beoordeeld. * De enquête is door 125 mensen ingevuld

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Buurtpreventie en sociale veiligheid in Nederlandse buurten Naar onderzoek in opdracht van buurtapp Nextdoor, juni 2017

Buurtpreventie en sociale veiligheid in Nederlandse buurten Naar onderzoek in opdracht van buurtapp Nextdoor, juni 2017 Buurtpreventie en sociale veiligheid in Nederlandse buurten Naar onderzoek in opdracht van buurtapp Nextdoor, juni 2017 Buurtpreventie en veiligheid in de Nederlandse buurten Digitale buurtpreventie neemt

Nadere informatie

Het Roemer Visscher College

Het Roemer Visscher College Het Roemer Visscher College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom het Roemer Visscher College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Roemer

Nadere informatie

3 december december Aanvang 19:30 uur

3 december december Aanvang 19:30 uur Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek Aanvang 19:30 uur Onderwerpen Dorpsraad Galder-Strijbeek Servicepunt Buurtpreventie gastspreker Frie van Rijsbergen, wijkagent Galder en Paul Sintnicolaas,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Inhoud Inleidend Artikel: Status en inhoud van de regels Raad van Toezicht NLPO 1. Samenstelling Raad van Toezicht 2. Voorzitter Raad van Toezicht 3. (Her)benoeming,

Nadere informatie

Versie: LOKAAL ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID GEMEENTE, BVO

Versie: LOKAAL ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID GEMEENTE, BVO Versie: LOKL TIEPLN VOETL EN VEILIGHEID GEMEENTE, VO Het Lokaal actieplan Voetbal en Veiligheid is onderdeel van het lokaal convenant en is een doorvertaling van de acties uit het Landelijk actieplan Voetbal

Nadere informatie

Buurtpreventie gemeente Bladel

Buurtpreventie gemeente Bladel Buurtpreventie gemeente Bladel Versie 2019 1 Inhoudsopgave 1. Wat is buurtpreventie? 3 Wat is buurtpreventie niet? 2. Wie vervult welke rol? 4 De rol van de gemeente De rol van de politie 3. Waarom buurtpreventie?

Nadere informatie

Aanpak Woonoverlast en Convenant Zorg & Veiligheid Aanpak Woonoverlast en Convenant Zorg en Veiligheid

Aanpak Woonoverlast en Convenant Zorg & Veiligheid Aanpak Woonoverlast en Convenant Zorg en Veiligheid Aanpak Woonoverlast en Convenant Zorg & Veiligheid 1 12-02-2019 Aanpak Woonoverlast en Convenant Zorg en Veiligheid 2 12-02-2019 Aanpak Woonoverlast en Convenant Zorg en Veiligheid De aanleiding Nieuwe

Nadere informatie

Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober Convenant

Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober Convenant Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober 2010 Convenant PILOT vroegsignalering en gezamenlijke aanpak woonoverlast in particuliere woningvoorraad door Gemeente Den Haag / Politie Haaglanden in

Nadere informatie

Convenant OKnu. De samenwerking binnen OKnu heeft als primair doel:

Convenant OKnu. De samenwerking binnen OKnu heeft als primair doel: Convenant OKnu In de regionale driehoek Leiden, Alphen a/d Rijn, Gouda hebben instellingen voor kinderopvang en beroepsopleidingen (bijlage 1) besloten de handen in één te slaan bij het opleiden van nieuwe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER collectieve verzekering L.O.P.R.Z.

AANVRAAGFORMULIER collectieve verzekering L.O.P.R.Z. AANVRAAGFORMULIER collectieve verzekering L.O.P.R.Z. Penningmeester J.B. Raterink Eexterweg 37 9461 BB Gieten Tel. 0592-264715 Mob. 06-20449675 jb.raterink@planet.nl Algemeen Naam vereniginge Contactpersoon

Nadere informatie

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk?

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Als huurder kunt u meedenken en meebeslissen We vinden het belangrijk dat u zich als huurder thuis voelt in uw huis, uw woongebouw en in uw buurt. Daarom

Nadere informatie

Margret van Wijk, Frank Pleket. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen.

Margret van Wijk, Frank Pleket. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00124 Datum: 7 februari 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Convenant integrale overheidshandhaving

Convenant integrale overheidshandhaving Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Algemeen. Naam, zetel en duur. Artikel 1

Algemeen. Naam, zetel en duur. Artikel 1 Algemeen De Stichting is opgericht vijf februari negentienhonderd drieënzeventig.(05-02-1973) Het algemeen bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op 30 maart 2005, met inachtneming van

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Bewonersavond. 15 september 2015

Bewonersavond. 15 september 2015 Bewonersavond 15 september 2015 programma Mededelingen Speelvoorzieningen in Zegge Buurtpreventie; Zegge Alert Veilige OL Vrouwestraat Consequenties aanleg Rondweg Oudenbosch en Verbindingsweg Majoppeveld

Nadere informatie

Veiligheid in Leusden. We kijken even terug naar 2018.maar vooral vooruit!

Veiligheid in Leusden. We kijken even terug naar 2018.maar vooral vooruit! Veiligheid in Leusden We kijken even terug naar 2018.maar vooral vooruit! Wat gebeurde er de afgelopen tijd in de wereld baas Mark Zuckerberg getuigt in het Amerikaanse Congres te Washington, nadat naar

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument Informatiedocument Dit document is er voor bedoeld om (toekomstige-) deelnemers aan BelJeBuren te informeren over de werking van het platform. Als u onderstaande informatie goed doorleest, zijn de meeste

Nadere informatie

Veilige Buurt-APP Buurtpreventie. Bommelerwaard

Veilige Buurt-APP Buurtpreventie. Bommelerwaard Veilige Buurt-APP Buurtpreventie Bommelerwaard Voorstellen Ingrid Visser; Wijkagent Kerkdriel Tomas Sluiter; Wijkagent Hedel/ Hoenzadriel André Meijer; Wijkagent Ammerzoden/ Velddriel/ Well/ Wellseind

Nadere informatie

Statuten STICHTING SERVICE INSTITUUT VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN GEZONDHEID

Statuten STICHTING SERVICE INSTITUUT VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN GEZONDHEID Statuten STICHTING SERVICE INSTITUUT VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN GEZONDHEID STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: STICHTING SERVICE INSTITUUT VEILIGHEID. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

punt nadrukkelijke aandacht.

punt nadrukkelijke aandacht. punt nadrukkelijke aandacht. De zorgaanbieder heeft aangegeven de klachtenregeling over twee jaar te evalueren. De LCV beveelt in dit kader aan dat de zorgaanbieder bij de evaluatie van zijn klachtenregeling

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Wij. maken Dordt SAMEN AAN DE SLAG MET INITIATIEVEN. Wij maken Dordt Samen aan de slag met initiatieven

Wij. maken Dordt SAMEN AAN DE SLAG MET INITIATIEVEN. Wij maken Dordt Samen aan de slag met initiatieven Wij maken Dordt SAMEN AAN DE SLAG MET INITIATIEVEN SAMEN AAN DE SLAG MET INITIATIEVEN Waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan als vanzelf nieuwe netwerken en initiatieven. Inwoners die met elkaar samenwerken.

Nadere informatie

1.2 Een tweede Cruyff Foundation Coach vanuit jongerenwerker/gemeente z.s.m. de buurt of jongeren wordt opgeleid

1.2 Een tweede Cruyff Foundation Coach vanuit jongerenwerker/gemeente z.s.m. de buurt of jongeren wordt opgeleid Verdere uitwerking afspraken/inspannningsverplichtingen convenant Cruyff Court Eerbeek pagina 1 1 VERPLICHT TE ORGANISEREN ACTIVITEITEN 1.1 School/straatvoetbaltoernooi (Cruyff Courts 6 vs 6) x cf Sport/scholen/

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Huurders aan de knoppen

Huurders aan de knoppen Huurders aan de knoppen Huurdersparticipatie bij Stadswonen Rotterdam Marvin Siemensma Product Owner Commerciële Activiteiten en Stadswonen Woonstad Rotterdam marvin.siemensma@woonstadrotterdam.nl Christian

Nadere informatie

Wijk, Margret; de Roock, Daus; van Duijn, Aad; Potuijt, Co tje

Wijk, Margret; de Roock, Daus; van Duijn, Aad; Potuijt, Co tje VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. de Gooijer Tel nr: 06-20094743 Nummer: 17A.00701 Datum: 15 juni 2017 Team: OOV Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie