De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug."

Transcriptie

1 Verkeersregelaars en Hekkenbewaarders Onderstaand advies is geschreven door Jan Pouls Training en Verkeersadvies. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen via of 1. De Regeling Verkeersregelaars De nieuwe Regeling Verkeersregelaars (regeling) bestaat sinds In deze nieuwe regeling wordt onderscheidt gemaakt tussen A) Evenementen verkeersregelaars en B) Beroeps verkeersregelaars genoemd. De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug. De opleiding en instructie voor Beroeps verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door opleidingsinstituten. En dus niet meer door de politie die deze taak vroeger uitvoerde. De politie is hier uitsluitend nog betrokken bij de examinering. De aanstelling van de beroeps verkeersregelaars gebeurd door de Burgemeester in die gemeente waar de aanstelling wordt gevraagd, of door de Minister van Infrastructuur en Milieu als de verkeersregelaar in verschillende gemeente in het land zijn werkzaamheden moet verrichten. 2. Hekkenbewaarders Buiten de gecertificeerde Beroeps- en Evenementen verkeersregelaars kunnen de evenementen organisatoren ook gebruik maken van hekkenbewaarders. Hekkenbewaarders zijn personen die bij een evenement betrokken zijn bij afsluitingen en/of afzettingen waarbij geen verkeer geregeld hoeft te worden. Voor organisatoren van evenementen is het van belang om dit goed uit elkaar te houden. Als personen geen verkeersregelende taken verrichten hoeven ze dus ook niet als verkeersregelaar te worden opgeleid en aangesteld. Deze personen dienen wel via de organisatie te worden verzekerd en mogen tijdens hun werkzaamheden niet de kleding van een verkeersregelaar dragen. 3. De Evenementen verkeersregelaar Steeds meer evenementen waarbij verkeersregelend dient te worden opgetreden zijn afhankelijk van de verkeersregelaars. Wat voorheen nog hoofdzakelijk werd verricht door de politie wordt nu door verkeersregelaars overgenomen al dan niet onder toezicht van politie. Door de vergunningverleners van evenementen (wegbeheerders) wordt steeds meer de inzet van verkeersregelaars geëist en deze eisen worden ook in de vergunningsvoorwaarden opgenomen. De eerste vraag die gesteld moet worden is; Wanneer is nu een evenement een evenement als bedoeld in de Regeling Verkeersregelaar? Het antwoord hierop is kort maar krachtig; Indien voor dit evenement een vergunning is afgegeven. Uitsluitend indien er sprake is van een evenement mogen Evenementen verkeersregelaars ingezet worden!

2 4. Soorten evenementen verkeersregelaars In de regeling is sprake van twee soorten Evenementen verkeersregelaars - Verkeersregelaars voor eenmalige inzet - Verkeersregelaars voor bepaalde tijd ( is 1 jaar). Deze kunnen gedurende 1 jaar voor meerdere evenementen ingezet worden Voor beide soorten verkeersregelaars dient een instructie te worden gevolgd via e-learning of in bijzondere gevallen door een politieambtenaar. 4.1 Werkwijze e-learning voor organisator 1. Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisatoren een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder In samenspraak met politie en gemeente wordt het aantal in te zetten (Evenementen) verkeersregelaars bepaald en desgewenst opgenomen in de vergunning. Door de gemeente, in samenspraak met de organisator, wordt bepaald of het om Evenementen verkeersregelaars voor bepaalde tijd of eenmalige Evenementen verkeersregelaars gaat. 2. De organisatie meldt het evenement aan via de website verkeersregelaarsexamen.nl en ontvangt, na goedkeuring, een toegangscode voor de instructie via Per groep van meer dan tien evenementen verkeersregelaars wordt een bedrag van 2,50 (excl. BTW) per deelnemer in rekening gebracht. Dit bedrag moet vooraf aan de instructie betaald zijn. De e-learning is kosteloos voor: - Deelnemers ten behoeve van niet-commerciële (zonder winstoogmerk) sportevenementen; - Deelnemers ten behoeve van commerciële sportevenementen die worden georganiseerd door KNVB, KNMV, NTFU, NWU, KNSB, NWB, KNBLO of KNAU. 4. De organisatie en de Evenementen verkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. 5. De geldigheidsduur van de instructieverklaring is vanaf twee weken voor het evenement geldig. 6. De gemeente geeft vooraf aan het evenement een aanstellingsbesluit uit met een geldigheidsduur van: a. gedurende het evenement als er sprake is van eenmalige Evenementen verkeersregelaars. (krijgen geen aanstellingspas) b. met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar als er sprake is van Evenementen verkeersregelaars voor bepaalde tijd. (krijgen aanstellingspas) Vooraf aan het evenement moeten alle evenementenverkeersregelaars nog wel een post-taak instructie bijwonen. Advies: Vraag ruim op tijd de vergunning aan bij de gemeente en begin ruim op tijd met de instructie om teleurstellingen te voorkomen.

3 4.2 Werkwijz e-learning voor gemeente 1. Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisatoren een vergunning aanvragen bij u als wegbeheerder. In samenspraak met politie en gemeente wordt het aantal in te zetten Evenementen verkeersregelaars bepaald en desgewenst opgenomen in de vergunning. Door de gemeente wordt bepaald of het om Evenementen verkeersregelaars voor bepaalde tijd of eenmalige Evenementen verkeersregelaars gaat. De gemeente kan organisaties toestemming verlenen voor het volgen van de instructie via e-learning, door de vergunning aan de organisatie te verstrekken of 2. De organisator meldt het evenement aan via de website verkeersregelaarsexamen.nl en ontvangt, na goedkeuring, een toegangscode voor de instructie via De organisator en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. 4. De geldigheidsduur van de instructieverklaring is vanaf twee weken voor het evenement geldig. 5. De gemeente geeft vooraf aan het evenement een aanstellingsbesluit uit met een geldigheidsduur van: a. gedurende het evenement als er sprake is van eenmalige Evenementen verkeersregelaars. (krijgen geen aanstellingspas) b. met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar als er sprake is van Evenementen verkeersregelaars voor bepaalde tijd. (krijgen aanstellingspas) Vooraf aan het evenement moeten alle evenementenverkeersregelaars nog wel een post-taak instructie bijwonen. 5. Situatie in Limburg met betrekking tot wielerwedstrijden Op dit moment worden de meeste wielerwedstrijden, met name in Zuid Limburg, verzorgd door een aantal vaste groepen verkeersregelaars. Deze verkeersregelaars zijn allemaal mensen uit verschillende plaatsen en stichtingen, met als gevolg dat deze mensen allemaal aanstellingen voor verschillende gemeenten hebben. De gewenste situatie zou zijn dat de burgemeesters van de verschillende gemeenten elkaar mandaat zouden verlenen, zodat deze verkeersregelaars door de gehele provincie hun werkzaamheden tijdens evenementen kunnen verrichten. Mogelijk dat de WielerFederatie Limburg (WFL) hierin een rol zou kunnen spelen door, namens de organisator van het evenement, de kandidaten aan te melden bij de Stichting Verkeersregelaars. De WFL heeft eind 2013 opdracht gegeven aan Jan Pouls Training en Verkeersadvies om de opleiding voor twee Limburgse groepen verkeersregelaars en twee groepen motards te verzorgen. Het betreft - Stichting Verkeersregelaars Stein - Vereniging Verkeersregelaars Zuid Limburg uit St. Geertruid Samen hebben kunnen zij ongeveer 150 Evenementen verkeersregelaars leveren. - Stichting Euro Motard Service (60 leden) - Stichting Motard Stein (26 leden) Deze verkeersregelaars op motoren hebben allemaal de opleiding Beroeps verkeersregelaar gevolgd en hebben een landelijke aanstelling. Verder blijft de mogelijkheid bestaan dat de instructie plaats vindt door een politieambtenaar die vervolgens een verklaring af geeft (instructieverklaring) waarmee bij de gemeente een aanstelling kan worden aangevraagd, voor bepaalde tijd.

4 Bijlagen Wat moet ik doen? Werkwijze voor de instructie van Evenementen verkeersregelaars U vraagt een verklaring aan bij de gemeente, waarin u de naam van het evenement, aantal verkeersregelaars én de datum en het tijdstip van het evenement vermeldt. Zodra u de verklaring van de gemeente heeft ontvangen moet u als organisatie een inlogcode aanvragen via het aanvraagformulier op de website Deze code ontvangt u binnen een paar werkdagen en moet u doorgeven aan uw verkeersregelaars. Voor het aanvragen van een code voor de E-learning registreert u zich als persoon (ook als u de organisator bent) en logt u in op (rechts bovenin registreren, zwarte balk op de website). Heeft u nog geen adres dan kunt u dat alsnog gratis aanmaken via hotmail.com of gmail.com. U vult het volledige formulier Gebruikers Registratie in. Het gevraagde wachtwoord bedenkt u zelf. U sluit af door onderaan de pagina te klikken op registreren. Hierna komt u op een pagina waar staat: Hallo...(uw naam). Klik dan links bovenaan deze pagina op home (u gaat dan weer terug naar de startpagina). Klik op de rode button evenementenverkeersregelaars, daarna op de rode button Organisatie. Bovenaan deze pagina staat nu: Evenement aanmelden en de toegangscode ontvangen voor de deelnemers. Klik dan op Evenement aanmelden. Klik ja op de beveiligingswaarschuwing. U komt op het web formulier Aanmelden evenement. Hier vult u de organisatie (naam) en het evenement in om het evenement aan te melden. Tevens vult u alle gevraagde gegevens van de organisatie in. U kunt daarna, als organisatie, de E-learning code aanvragen waarmee de evenementenverkeersregelaars de instructie kunnen volgen en examen kunnen doen. De code wordt geschikt gemaakt voor het aantal gebruikers/evenementenregelaars. Alle gebruikers dienen zich eerst te registreren en daarna in te loggen voordat men aan de instructie kan beginnen. De code wordt binnen een aantal werkdagen aan de organisatie per verzonden. De code blijft 4 weken geldig. Binnen deze 4 weken dient de E-learning te zijn afgerond. Wanneer uw organisatie niet onder een sportbond valt (zie hieronder in cursief gedrukt) ontvangt u van ons een factuur voor het aantal gebruikers van de e-learning. Na betaling ontvang u de code. U dient, als organisator, de verstrekte code (na uitgifte door SVNL) direct aan uw gebruikers (evenementenverkeersregelaars) door te geven gezien de geldigheidsduur van 4 weken! De e-learning wordt kosteloos ter beschikking gesteld voor verkeersregelaars t.b.v. niet-commerciële (zonder winstoogmerk) sportevenementen. De e-learning wordt ook kosteloos ter beschikking gesteld voor commerciële sportevenementen die onder auspiciën van de volgende organisaties worden georganiseerd: KNVB, KNMV, NTFU, KNWU, KNSB, NWB, KNBLO en de KNAU. Alle overige commerciële en niet-commerciële evenementen moeten per deelnemer een bedrag van 2,50 betalen. Na ontvangst van de betaling wordt de code voor de e-learning verstrekt. (wijzigingen voorbehouden). Bedragen zijn excl. 21% BTW. De verkeersregelaar kan starten met de instructie. Aan het einde van de instructie op internet wordt de verkeersregelaar gevraagd om een afdruk van hun certificaat te maken. Deze afdruk van het certificaat moet de verkeersregelaar naar u sturen.

5 Bijlagen Het certificaat is 1 jaar geldig. De instructie moet dus jaarlijks herhaald worden. Zodra u alle certificaten compleet hebt moet u deze naar de gemeente sturen. Zodra alle certificaten ontvangen zijn, krijgt u van een aanstellingsbesluit voor het evenement met bijbehorende verzamelstaat. Op deze laatste staat wie er tijdens uw evenement het verkeer regelt. Beide documenten moet u kunnen tonen als de politie daarom vraagt. Werkwijze voor de instructie van verkeersregelaars zelf bij e-learning Ga op uw computer naar de website Klik op evenementenverkeersregelaars, daarna op instructie. Hierna moet u zich eerst registreren. Het gevraagde wachtwoord bedenkt u zelf. U sluit af door te klikken op registreren. Laat de website openstaan. Vervolgens ontvangt u een mail met daarin de vervolg-handelwijze. Wanneer u bericht krijgt om door te gaan, moet u de code invoeren die u van uw evenementenorganisatie heeft ontvangen. Hierna kunt u de instructie volgen op tabblad mijn plan. Op dit tabblad ziet u 2 regels staan: de instructie standaard 1 jaar én de instructieverklaring 1 jaar. U moet beiden doorlopen. Sla de verklaring op en maak hier een afdruk van. De afdruk van het certificaat moet u naar uw evenementenorganisatie sturen. Het certificaat is 1 jaar geldig. De instructie moet dus jaarlijks herhaald worden. De organisatie ontvangt vervolgens van de gemeente een aanstellingsbesluit voor het evenement.

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT Brochure ten behoeve van organisaties die i.v.m. het houden van een evenement, optocht of een vergelijkbare activiteit, gebruik willen

Nadere informatie

Handleiding Internetaangifte - Aangifte voor bedrijven

Handleiding Internetaangifte - Aangifte voor bedrijven Handleiding Internetaangifte - Aangifte voor bedrijven Algemeen Wanneer u aangifte moet doen namens een bedrijf kan dat natuurlijk altijd op de reguliere wijze, maar u kunt ook een account aanmaken voor

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011 PE-online Handleiding voor aanbieders van onderwijs Versie 3.0 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 1.3 Verantwoordelijkheden van aanbieders

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Aanvragen UZI-middelen

Aanvragen UZI-middelen Aanvragen UZI-middelen Aanmelden als abonnee, aanvragen UZI-passen en servercertificaat HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 2.0 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl

De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl Hotelkamerveiling.nl is dé website om voordelig een leuk hotel te boeken. Door mee te bieden op een veiling bepaal je zelf de prijs van een hotelarrangement

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen

Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Juni 2011 Versie 0.15 Inhoudsopgave 1.1 Voor wie is deze handleiding? 4 1.2 Over GAIA 4 1.3 Twee fasenproject 4 1.4 Voordat u begint 5 1.5 ABAN

Nadere informatie

Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet. Van der Valk Internet info@internet.valk.com

Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet. Van der Valk Internet info@internet.valk.com Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet Van der Valk Internet info@internet.valk.com Inhoudsopgave Het Van der Valk concept... 4 Over Van der Valk... 4 Hoteloverzicht Van der Valk...

Nadere informatie

De digitale vrijwilligersvacaturebank

De digitale vrijwilligersvacaturebank De digitale vrijwilligersvacaturebank Een handleiding Op onze website is het mogelijk dat vrijwilligersorganisaties in Apeldoorn vacatures en klussen kunnen plaatsen en vinden. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding... 3 1. STOOF en haar ESF projecten: een nadere kennismaking... 4 2. Opleidingenlijst...

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op www.raalte.nl. Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld,

Nadere informatie

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Eigenaar: Product Management Telfort Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Introductie...4 2 Zakelijk beheer overzicht...5 2.1 Overzicht menu... 5 2.2 Verschillen

Nadere informatie

Handleiding Cubigo MKB

Handleiding Cubigo MKB Handleiding MKB Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze.

Nadere informatie

Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren

Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren Versie 4.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Rapporteren aan het BFT... 3 1.3 Indiening bij interdiscplinaire samenwerking (IDS-kantoren)...

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die u verstrekt aan één of meerdere van de volgende ondernemingen:

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die u verstrekt aan één of meerdere van de volgende ondernemingen: ALGEMENE VOORWAARDEN SVC / DULLEMOND 1. WAARVOOR DIENEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor elke opdracht die wij uitvoeren. In deze algemene

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO Bijzondere volmachten & Bankvolmachten 1 Inhoudsopgave Handleiding Volmachten 1. Inleiding in bijzondere volmachten (pag. 3 8) 1.1 Wat is een bijzondere volmacht regio s? (pag.

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

PKI. ICT-handreiking

PKI. ICT-handreiking PKI ICT-handreiking Voorwoord Voor het uitwisselen van gegevens binnen overheden is door ICTU de OverheidsServiceBus (OSB) ontworpen. Een set van communicatiestandaarden voor berichten. Het is belangrijk

Nadere informatie