Informatie voor nieuwe medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor nieuwe medewerkers"

Transcriptie

1 Informatie voor nieuwe medewerkers Laatst gewijzigd 10 april 2010

2 2

3 Voorwoord Welkom bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg). We hopen dat je je snel thuis zult voelen bij het ibmg en helpen je graag even op weg. Zoals je zult merken is het ibmg een dynamisch instituut waar hard wordt gewerkt maar waar ook ruimte is voor ontmoeting en gezelligheid. In het J-gebouw hebben wij een inspirerende en kleurrijke werkomgeving gecreëerd. De uitstraling van het gebouw past bij onze ambitie en identiteit. De zevende verdieping is voor gemeenschappelijk gebruik. Je treft er de lunchtafel, de koffiebar, diverse zitjes en een representatieve vergaderzaal. Daarnaast tref je op J7 het Managementteam (MT) en onze serviceafdeling aan: het secretariaat, de ICT-helpdesk, de facility manager, de P&O-medewerker, de financiële administratie, het marketing & communicatieteam en het onderwijsbureau met het Onderwijs Service Centrum (OSC) als front-office voor studenten en docenten. In deze brochure geven wij een overzicht van de dienstverlening die je bij het ibmg kunt verwachten. Het is bedoeld als eerste kennismaking. Bij elk onderwerp staan verwijzingen naar het intranet: bmg.eur.nl/intranet. Daar vind je over elk onderwerp een schat aan informatie. Namens het MT wens ik je veel succes bij het ibmg! Marieke Veenstra Directeur bedrijfsvoering ibmg 3

4 4

5 1. Structuur van het ibmg Het ibmg is verbonden met het Erasmus MC en valt per 1 januari 2010 onder de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het ibmg verzorgt een bacheloropleiding, twee masteropleidingen en een schakelprogramma voor zij-instromers. Er studeren jaarlijks ongeveer 750 studenten bij het ibmg. Daarnaast wordt onderzoek gedaan binnen drie onderzoeksthema s: marktordening en stelselinrichting, kwaliteit en doelmatigheid van zorg en bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Er werken circa 175 medewerkers bij het ibmg Managementteam (MT) De verantwoordelijkheid voor het ibmg ligt bij de voorzitter / prodecaan BMG. De voorzitter laat zich ondersteunen door een managementteam dat tweewekelijks vergadert. Het managementteam bestaat uit: Voorzitter ibmg: prof.dr. W.R.F. (Wilfried) Notten Directeur onderwijs: prof.dr. R.A. (Roland) Bal Directeur onderzoek: prof.dr. F.T. (Erik) Schut Directeur bedrijfsvoering: drs. M.S. (Marieke) Veenstra 1.2. Secties Het instituut bestaat uit vijf secties die worden geleid door een sectieleider. De sectieleider is verantwoordelijk voor het beleid binnen de sectie en onderhoudt een intensieve relatie met het managementteam. Zeswekelijks is er een vergadering van het MT met sectieleiders waarin belangrijke zaken worden besproken (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, onderzoek of bedrijfsvoering) die alle secties aangaan De secties en sectieleiders: Bedrijfsvoering van Zorgorganisaties (BZO) Gezondheidsrecht (GR) Gezondheidseconomie (GE-iMTA) Ziektekostenverzekering (ZKV) Health Care Governance (HCG) prof.dr. J.J. (Joris) van de Klundert prof.mr.dr. M.A.J.M. (Martin) Buijsen prof.dr. W.B.F. (Werner) Brouwer prof.dr. W.P.M.M. (Wynand) van de Ven prof.dr. R.A. (Roland) Bal 5

6 1.3. Werkmaatschappijen De BV s van het ibmg vallen onder de holding. De BV s en de directeuren: institute for Medical Technology Assessment (imta), prof.dr. C.A. (Carin) Uyl-de Groot Centrum voor Management Development in de zorg (Erasmus CMDz), prof.dr. P.L. (Pauline) Meurs Academie Medisch Specialisten (Academie MS), in samenwerking met de Orde voor Medische Specialisten en de VVAA, drs. P. (Pieter) Wijnsma 1.4. EUR en Erasmus MC Het ibmg heeft een bijzondere bestuurlijke positie. Het ibmg is onderdeel van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is een sterke verbondenheid met Erasmus MC. ibmg werkt ook samen met diverse faculteiten van de Erasmus Universiteit. Wilfried Notten neemt ook deel aan het overleg tussen het College van Bestuur en de decanen van de EUR. Het ibmg is gehuisvest op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het J- gebouw. Binnen de gemeenschap van de EUR functioneert het ibmg als ware het een faculteit. Meer informatie over de secties en de medewerkers die daarbinnen werkzaam zijn vind je op de website van het ibmg: Jong BMG (jbmg) jbmg bestaat uit alle junioronderzoekers (promovendi) van de verschillende secties binnen BMG. Het doel van jbmg is om de relaties tussen junioren binnen BMG te verbeteren door het organiseren van maandelijkse lunches en korte cursussen naar gelang de behoefte van de junioren. Daarnaast dient jbmg als klankbordgroep waarbinnen junioren punten kunnen aankaarten. Deze punten worden door het bestuur van jbmg besproken met het MT. Junioren kunnen met eventuele problemen/klachten overigens ook terecht bij onze vertrouwenspersoon, Barbara Thiels. Een extra taak van jbmg is het begeleiden van nieuwe junioren. Zodra een junior in dienst komt, neemt een bestuurslid van jbmg contact op met hem/haar om onszelf te introduceren en meer te vertellen over het reilen en zeilen binnen BMG. Voor vragen, ideeën en suggesties staan wij trouwens altijd open, dus schroom niet om contact met ons op te nemen! Het huidige bestuur van jbmg bestaat uit: Annemieke Leunis (sectie GE-iMTA), Hester van de Bovenkamp (sectie HCG) en Birgitha Bakker-van der Meij (sectie BZO). 6

7 Organogram van het ibmg en haar werkmaatschappijen per 1 januari 2010: 7

8 8

9 2. Onderwijs en Onderzoek 2.1. Opleidingen Het ibmg biedt 3 initiële opleidingen aan: Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG) Master Zorgmanagement (Zoma) Master Health Economics, Policy & Law (HEPL) Voor zij-instromers vanuit HBO of WO zijn er twee schakelroutes: de aanschuifvariant (voltijds) en de vrijdagvariant (deeltijd). Kijk voor meer informatie over het onderwijs op de website van het ibmg: Onderwijs Coördinatie Team (OCT) Het OCT bestaat op dit moment uit de volgende medewerkers: Roland Bal, directeur onderwijs Marieke Veenstra, directeur bedrijfsvoering Samantha Adams, coördinatie Bachelor Kees van Wijk, coördinator Zoma Job van Exel, coördinator HEPL Anushka Chote, coördinatie Schakeljaar Astrid van Keulen, beleidsmedewerker onderwijs Esther Schoen, hoofd Onderwijs Service Centrum (OSC) 2.3. Onderwijs Service Centrum (OSC) Het Onderwijs Service Centrum (OSC) is verantwoordelijk voor de logistieke organisatie van de opleidingen. Esther Schoen is hoofd van het OSC. De informatiebalie van het Onderwijs Service Centrum is geopend van maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur. Meer informatie vind je in de Informatiegids voor docenten die wordt uitgereikt bij het kennismakingsgesprek met het hoofd van het OSC (alleen voor nieuwe medewerkers die onderwijs gaan geven) Onderzoek Het onderzoek van het ibmg richt zich op de volgende thema s: Marktordening en stelselinrichting Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg Bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Binnen deze drie thema s worden verschillende subthema s onderscheiden. 9

10 BMG wil haar onderzoekers optimaal ondersteunen en een goede infrastructuur bieden. Op het intranet van ibmg is onder de rubriek onderzoek veel onderzoeksinformatie te vinden over onder andere de onafhankelijkheid van onderzoekers en het BMG innovatiebudget. Via intranet worden medewerkers op de hoogte gehouden van sectie overstijgende seminars en workshops, congressen en promoties. Bovendien is op het intranet informatie beschikbaar over publiceren, promoveren en subsidies. Het verzamelen van wetenschappelijke publicaties is noodzakelijk voor opname in het wetenschappelijk jaarverslag (extern effect) en voor de financiële vertaling daarvan in de interne begroting (intern effect). Publicaties moeten worden ingeleverd bij Yvonne Lengkeek. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op pagina: 10

11 3. Secretariaat Het secretariaat bestaat uit zes medewerkers. Zij werken voor het MT, de sectieleiders en hoogleraren, en verrichten daarnaast werkzaamheden voor de secties en de medewerkers. De secretaresses hebben allemaal een hoofdaccent in hun werk, maar verdelen het werk ook onderling. Hieronder staan de namen en voornaamste aandachtsgebieden: Eileen Ritfeld: stafadviseur bedrijfsvoering / coördinator secretariaat Alexia Zwaan: secretaresse BZO Anne Jonker: secretaresse HCG Karin van Oorschot: secretaresse onderzoek en GE-iMTA Marijke van der Does en Liza Moreira: algemene ondersteuning Het imta heeft een eigen managementassistent: Ineke de Klerk. Bij Erasmus CMDz is Petra Verweij het aanspreekpunt adres Via dit adres kun je verzoeken aan het secretariaat kwijt, zoals bijvoorbeeld: Ziekmeldingen (indien dit niet telefonisch kan) Vervangen cartridges/toners voor printers Afwezigheidsmeldingen bestemd voor de algemene agenda bij het secretariaat Aanvraag laptop/beamer Aanvraag vergaderzalen Verzoek print/kopieeropdrachten 3.2. Adressenlijst Er wordt een adressenlijst bijgehouden waarop de namen en adressen van alle BMGmedewerkers staan. Nieuwe medewerkers krijgen deze lijst bij hun binnenkomst uitgereikt door het secretariaat. De lijst staat verder op intranet onder het kopje secretaiaat Ziek- en betermelden Afwezigheid wegens ziekte moet vóór 9.00 uur gemeld worden bij het secretariaat ( ). De ziekmelding wordt doorgegeven aan de leidinggevende, het secretariaat en P&O. De direct leidinggevende neemt zo spoedig mogelijk contact op om te informeren naar de aard van de ziekte en de noodzaak tot het overnemen van taken. Betermelden is verplicht en loopt ook via het secretariaat. Dit kan ook door een mail te sturen naar 11

12 3.4. Lunch / Keukens Spelregels lunchvoorziening De lunch is uitsluitend bestemd voor medewerkers en mensen met een gastvrijheidsovereenkomst behorende bij het ibmg, CMDz en imta. Ook de mensen van Euroqol, het LIA en het bestuur van de FBMG zijn welkom. De lunch wordt aangeboden tussen en uur. Iedereen wordt geacht zelf bord, bestek en beker naar de afwasmachine te brengen en er zo mogelijk in te zetten. Mocht je net te laat zijn voor de lunch, dan kun je uiteraard nog even een boterham smeren in de keuken, maar ruim in dat geval zelf alles op. Buiten de lunchtijd is het niet de bedoeling om eten of drinken uit de (koel)kasten te pakken. Buiten de lunch zijn koffie, thee en water beschikbaar Keukens Het secretariaat stelt het zeer op prijs wanneer iedereen een bijdrage levert om de keukens op de diverse verdiepingen schoon en opgeruimd te houden. Dit betekent: vuile vaat zo veel mogelijk in de vaatwasser plaatsen Vergaderzalen BMG heeft eigen vergaderzalen op J7 (Aad de Roo-zaal) en op J6 (Han Moll-zaal) en in het L-gebouw (BMG-zaal, L4-98). De zalen kunnen worden gereserveerd via het secretariaat. Graag aangeven als er koffie en thee nodig is. Indien er een lunch besteld moet worden, dan kan dit ook geregeld worden. Na gebruik de zaal opgeruimd achterlaten door kopjes en borden op de afruimkar te zetten Gebruik bar In de bar wordt maandelijks een borrel georganiseerd voor de medewerkers. Ook voor andere gelegenheden is de bar en de open ruimte te gebruiken. Voor speciale activiteiten zoals een promotieborrel kan de open ruimte ook worden gebruikt maar dient een extern bedrijf te worden ingehuurd voor het verzorgen van de catering. Informatie en reserveren bij het secretariaat. 12

13 4. Facilitaire zaken 4.1. Opvang nieuwe medewerkers Yvonne Lengkeek (facility manager) coördineert de opvang van nieuwe medewerkers. Yvonne zit op kamer J7-07 en zorgt onder meer voor: een werkplek met een computer en telefoon uitgifte sleutel en toegangspasje gebouw een postvakje, naambordje, kopieerkaart en adressenlijst aanvraag webagenda ontvangst met rondleiding door het gebouw afspraak voor het maken van een foto voor op het internet en voor de BMG krant een voorstelstukje uitreiken informatie voor nieuwe medewerkers Je kunt ook bij Yvonne terecht voor storingsmeldingen (bv koffieapparaat, kopieermachine, printer) of het aanvragen van een nieuwe pc. Yvonne is ook preventiemedewerker en kan advies geven over de juiste instelling van de werkplek. 13

14 14

15 5. Personele zaken De collega's van HR houden zich bezig met het adviseren van het (afdelings)management bij het inhoud geven aan het vastgestelde HR-beleid en de daaruit voortvloeiende processen. Daarnaast behoort het voeren van de personeelsadministratie tot het takenpakket HR medewerkers voor BMG zijn: Elif Pelit is de medewerker Personeelszaken, voor vragen over arbeidsvoorwaarden etc. kan je bij haar terecht. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig en te bereiken op nummer en zit in kamer J7-07. Haar adres is: Julie Herrera Verhees is de HR adviseur voor BMG. Zij adviseert en ondersteunt het management van BMG bij de voorbereiding en uitvoering van het HR-beleid. Julie werkt van maandag tot en met donderdag en om de week op vrijdag. Zij is te bereiken op nummer en zit in kamer E2-36 (E-gebouw). Haar adres is: 5.2. Functioneringsgesprek Met alle medewerkers wordt jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd door de direct leidinggevende. Bij BMG worden de jaargesprekken zoveel mogelijk in het najaar (september t/m december) gehouden. Van het gesprek wordt een officieel verslag gemaakt dat wordt getekend door de gesprekspartners, de directeur bedrijfsvoering en de voorzitter Vertrouwenspersoon Voor de aio s en promovendi van jbmg is een vertrouwenspersoon beschikbaar. Deze biedt een onafhankelijke, waardevrije plek waar je je verhaal kwijt kunt over dingen die je dwars zitten. De vertrouwenspersoon is Barbara Thiels, kamer J7-25, tst , Zij is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag Verlof(registratie) Aan het begin van elk kalenderjaar ontvangt elke medewerker een verlofkaart. Op deze verlofkaart staat het voor elke medewerker van toepassing zijnde verloftegoed voorgedrukt. De gemaakte keuze voor wat betreft de arbeidsduur bepaalt het aantal verlofuren. Bij een fulltime aanstelling geldt de volgende indeling: Bij een standaard werkweek van 38 uur = 232 uur (29 dagen) Bij keuze voor 40 uur = 328 uur (41 dagen) Bij keuze voor 36 uur = 136 uur (17 dagen) 15

16 Zie voor een uitgebreide toelichting > personele zaken 5.5. Collectieve sluiting gebouwen Gedurende het jaar zijn de gebouwen van de EUR een aantal dagen gesloten. Voor de actuele dagen, zie intranet onder het kopje facilitair. 16

17 6. Financiën & Controle De afdeling Financiën & Controle wordt geleid door Robert Speek. De financiële administratie wordt gevoerd Jenny Klomps, Joke Meijer-de Man, Arjanne Wagner en Eugene Sophia. Zij zitten in kamer J7-17 en J7-19. Op intranet onder het kopje financiële administratie staan procedures beschreven met betrekking tot het betaalbaar stellen van facturen, reisdeclaraties, onkostendeclaraties, projectbegrotingen en extern verrichte werkzaamheden. Ook staan hier de formulieren die gedownload kunnen worden. 17

18 18

19 7. Marketing, Communicatie & PR De Marketing, Communicatie & PR is te verdelen in vier aandachtsgebieden: interne communicatie, onderwijsmarketing (voorlichting en werving van studenten), onderzoekscommunicatie en corporate communicatie & relatiebeheer (zoals het jaarverslag, de website en alumnizaken). De algehele coördinatie ligt bij het team Marketing, Communicatie & PR bestaande uit Sander Bus (coördinator) en Ernst Bakker en student-assistent Stefan Groen. Zij zijn bereikbaar via en telefonisch via (Sander) of (Ernst) Intranet Op intranet is zo volledig mogelijke informatie te vinden die interessant is voor medewerkers van het ibmg. De agenda, berichten van het MT ibmg, informatie over onderwijs en onderzoek, het secretariaat maar ook alle informatie over Marketing, Communicatie & PR is te vinden op deze webpagina s. Bij het starten van de internetbrowser op de werkplek is standaard het intranet als startpagina ingesteld. Thuis of op een pc buiten het netwerk is het intranet te benaderen door op de homepage (www.bmg.eur.nl) te klikken op medewerkers en vervolgens in te loggen met je Erna-gegevens BMG krant Vier keer per jaar worden alle ibmg medewerkers op de hoogte gehouden van allerlei relevante (interne) informatie door middel van de BMG krant. Vanuit onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering worden bijdragen geleverd. Contactpersonen BMG krant: Algemeen / vormgeving: Sander Bus Onderwijs: Astrid van Keulen en Diane Mevius Onderzoek: Sonja Meeuwsen Bedrijfsvoering: Eileen Ritfeld Opmerkingen of bijdragen worden op prijs gesteld en kunnen worden aangeleverd via 19

20 7.3. Activiteiten (commissie) Iedere donderdag van de maand vanaf uur is er een medewerkersborrel bij de bar op de 7e verdieping van het J-gebouw. Daarnaast organiseert de activiteitencommissie regelmatig uitjes en feestjes voor alle medewerkers. Het is de bedoeling dat iedere sectie vertegenwoordigd is in de commissie. Leden van de commissie zijn: Marieke Veenstra (voorzitter), Siok Swan Tan, Maite San Giorgi, Sander Bus, Barbara Thiels, Sarah Sue Slaghuis, Richard van Kleef, Caroline Koedoot, Marieke Krol, Hester van de Bovenkamp, Jolanda Dwarswaard en Ernst Bakker. De commissie is te bereiken via Op intranet vind je de agenda van komende activiteiten Huisstijladvies Informatie over de huisstijl, logo s en sjablonen voor het maken van bijvoorbeeld een wetenschappelijke poster kun je vinden in de huisstijltoolbox op intranet onder Marketing, Communicatie & PR. 20

21 8. Huisvesting 8.1. Toegang J-gebouw en L-gebouw Nieuwe medewerkers ontvangen van Yvonne Lengkeek een pas (die zij laat activeren bij de beveiliging) zodat er toegang is tot de gebouwen. De kaart dient gebruikt te worden vóór uur in de lift naar de etage toe en na uur in de lift. Buiten deze tijden is er zonder pas geen toegang tot de etages. In het J-gebouw begane grond hangen uit beveiligingsoverwegingen ook camera s. De sectie GE/iMTA is nog gehuisvest in het L-gebouw. Wij verwachten dat zij in de zomer van 2010 kunnen verhuizen naar het J-gebouw (na het vrijkomen en de verbouwing van J5) Kamerverdeling Het managementteam heeft in overleg met de sectieleiders de volgende spelregels vastgesteld voor de kamerindeling: Medewerkers worden waar mogelijk bij hun sectie geplaatst. Voorstellen voor de plaatsing of verhuizing van medewerkers worden door de facility manager met de betreffende sectieleider besproken. Besluiten over de toewijzing van kamers, c.q. werkplekken worden genomen door de directeur bedrijfsvoering, met instemming van de sectieleider. De facility manager regelt de in- en verhuizing van medewerkers. In het J-gebouw zit iedereen in principe op een 2- of 3-persoonskamers. Parttimers delen zo veel mogelijk een werkplek. Op meerpersoonskamers in het J-gebouw worden geen overlegfaciliteiten gecreëerd. Deze zijn elders in het gebouw voor iedereen beschikbaar. Alleen MT-leden, sectieleiders en BV-directeuren hebben in principe recht op een 1- persoonskamer met overlegfaciliteiten. Dit wordt ook geregeld voor hoogleraren met een (bijna) fulltime aanstelling Diefstalpreventie De beveiligingsdienst van de EUR adviseert alle medewerkers met klem om de volgende gedragswijze te hanteren: bij het verlaten van je kamer (ook al is het maar kort): altijd deur op slot! persoonlijke eigendommen van grote waarde: achter slot en grendel in een kast of bureaulade. Wij wijzen erop dat de EUR geen aansprakelijkheid aanvaardt voor diefstal van persoonlijke goederen. Als regel geldt dus dat verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen geheel voor rekening van de eigenaar blijft. 21

22 8.4. Rookbeleid Binnen de gebouwen van de EUR geld het rookbeleid van de EUR. Roken in de openbare ruimtes van de Erasmus Universiteit Rotterdam is wettelijk niet toegestaan. Dit is ook van toepassing op de werkkamers. Dit beleid is na te lezen op > openbare ruimten > rookruimte 8.5. Milieu BMG wil graag meewerken aan een schoner milieu. Daarom een vriendelijk verzoek om: Je computer en beeldscherm geheel uit te zetten als je naar huis gaat. Dubbelzijdig te printen. Het secretariaat kan je helpen bij het instellen van de settings. Schakel bij vertrek de lichten uit in je kamer (als dat niet automatisch gebeurt). 22

23 9. Computer en Telefoon 9.1. Computers en printers Voor alle medewerkers wordt een standaard computer geregeld. Extra wensen (zoals een laptop, een extra snelle computer of meer schijfruimte op het netwerk) moeten worden besproken met de sectieleider omdat extra kosten uit het project- of sectiebudget worden betaald. Aanvragen van computers kunnen worden ingediend bij Yvonne Lengkeek. Printvoorzieningen zijn gemeenschappelijk. De multifunctionals kunnen kopiëren, printen, scannen en faxen. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat ICT-helpdesk Door de afdeling LIA wordt de computer geïnstalleerd en wordt een account aangemaakt. Ook de werkplekondersteuning wordt door de afdeling LIA georganiseerd. De helpdesk is gevestigd in het L-gebouw (L5-53). Medewerkers van het LIA zijn aanwezig in het J-gebouw op maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagmiddag en donderdagochtend (kamer J7-05). Vragen of storingen bij voorkeur doorgeven per Of eventueel per telefoon Bijlage 1 bevat een informatieve tekst van het LIA voor nieuwe medewerkers H-schijf Alle medewerkers van BMG/iMTA kunnen naast het gebruik van de eigen harde schijf, ook gebruik maken van ruimte op de H-schijf. Voor elke medewerker is hierop een map aangemaakt (achternaam), waarvan een gedeelte 'privé' is (anderen kunnen hier niet bij) en een gedeelte is open (read only). Dat laatste is handig in gevallen dat je met een ander samenwerkt aan hetzelfde bestand Serveronderhoud Veel door de afdeling LIA beheerde servers kunnen overdag niet worden uitgezet. Te veel medewerkers in het L-gebouw kunnen van het uitzetten hinder ondervinden. Onderhoud aan de servers gebeurt normaal gesproken op maandag tussen 17:00 en 23:00. Deze tijdspanne is gekozen om de volgende redenen: deze onderhoudsperiode valt samen met die van het SSC-ICT onderhoud op netwerkservers valt buiten reguliere kantooruren Tijdens dit zogenaamde 'maintenance window' kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd. Gebruik van netwerkdiensten is maandagavond altijd geheel voor eigen risico. Het is mogelijk dat bepaalde diensten wel toegankelijk zijn, maar u dient er vanuit te gaan dat dit geen zekerheid is! Ook dient u rekening te houden met bijvoorbeeld deadlines in SIN-online. 23

24 Onderhoud van SURFNET gebeurt iedere dinsdagmorgen van Telefoon Alle telefoontoestellen zijn geschikt voor intern gebruik (alle 408 nummers van de EUR en de 703 nummers van het Erasmus MC) en extern gebruik (nationaal). Er kan niet vanaf alle toestellen naar het buitenland gebeld worden. Voor medewerkers die voor hun werk frequent binnen of buiten Europa moeten bellen, kan een toestel met een lijn naar het buitenland worden geregeld via Yvonne Lengkeek Oracle Calender De elektronische agenda, Oracle Calender, kan direct gebruikt worden op twee manieren: 1) via elpis.eur.nl, inloggen met Erna gegevens 2) via de client die geïnstalleerd moet worden op de pc - indien er voor deze optie wordt gekozen, kunt u contact opnemen met de LIA helpdesk via

25 10. Voorzieningen EUR Parkeren en fietsenhok Indien je met de auto naar je werk komt dan kun je een parkeerpas aanvragen. Je kunt hiervoor terecht bij de beveiligingsloge, schuin tegenover het J-gebouw. Om de pas direct te laten activeren dien je je arbeidsovereenkomst, een geldig rijbewijs en een op naam van de aanvrager geregistreerd kentekenbewijs te overleggen. De parkeerkaart kan ook worden geactiveerd voor gebruik van de drie afgesloten fietsenstallingen (onder het H-gebouw, tussen het T- en L-gebouw en achter het T-gebouw). In beiden gevallen moet een borg van 45 worden betaald (tenzij de pas alleen voor toegang tot de rijwielstalling wordt geactiveerd, is geen waarborgsom verschuldigd). De openingstijden van de beveiligingsloge zijn van maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur Bibliotheek De universiteit heeft twee bibliotheken: de medische bibliotheek op Hoboken, en de centrale universiteitsbibliotheek (UB), waar de collectie voor BMG is ondergebracht (op Woudestein). Bij indiensttreding kun je meteen een bibliotheekpas aanvragen. Deze heb je nodig om boeken te lenen en van andere diensten gebruik te kunnen maken. Tijdschriften worden niet uitgeleend, maar er is een kopieerruimte. Kopieerkaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij Marijke van der Does. Veel tijdschriften zijn bovendien ook al elektronisch beschikbaar, via de website van de UB (www.eur.nl/ub onder catalogi > elektronische tijdschriftencatalogus). In de universiteitsbibliotheek op Woudestein is een vakreferent werkzaam die onder meer de literatuur voor BMG verzamelt en beheert. Zij kan je wegwijs maken en helpen bij het zoeken naar informatie. Er zijn ook mogelijkheden voor instructies. Het is verstandig om bij je eerste bezoek bij haar langs te gaan en te informeren naar de mogelijkheden. Haar naam is Gusta Drenthe. Je kunt haar bereiken via telefoonnummer 81220/81208 of per Via de Virtuele Balie op de UB-website - linksonder op het scherm - kan je verdere vragen, wensen of suggesties aan de UB doorgeven. Op een aantal veel gestelde vragen is onder "Vraagbaak" direct een antwoord te vinden. Als deze vraagbaak je niet kan helpen, kan je via een van de aangeboden formulieren vragen en wensen voorleggen. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk per antwoord. 25

26 10.3. IBL-account Sommige tijdschriften en boeken zijn niet in de EUR bibliotheken aanwezig. Deze kunnen bij een andere bibliotheek worden aangevraagd met papieren of elektronische aanvraagformulieren, maar ook per fax. Dit gaat via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL). Om hiervan gebruik te maken moet er een account aangemaakt worden met een tegoed (meestal 23). De financiële administratie kan dit voor je regelen. Zie voor meer informatie de UB-website: > diensten > IBL. 26

27 Bijlage 1: Informatie over de automatiseringsvoorzieningen Wat doet de afdeling LIA? De afdeling LIA (L-gebouw Informatievoorziening & Automatisering) verzorgt in het L- gebouw de automatisering. De afdelingssite is te vinden op Uw contact met de afdeling LIA verloopt in eerste instantie altijd via de helpdesk. De contactgegevens van de helpdesk: Telefoon: (010-40) Kamer: L5-53 (maandag t/m vrijdag) Meer informatie over de helpdesk is te vinden op: > helpdesk De afdeling LIA levert onder andere een PC, een netwerkaccount en een adres. Elke dienst is terug te vinden op > sla > dienstenoverzicht De EUR heeft voor iedere werknemer vastgesteld wat de regels van het computer- en netwerkgebruik zijn: U krijgt een netwerkaccount U krijgt het netwerkaccount op vertoon van uw personeelsnummer bij de helpdesk. Dit nummer ontvangt u met uw aanstellingsbesluit. Een netwerkaccount bestaat uit een gebruikersnaam voor toegang tot het netwerk. U krijgt een gebruikersnaam (username) en een wachtwoord (password) om gebruik te kunnen maken van de netwerkvoorzieningen in het L-gebouw. U krijgt de beschikking over ruimte op een netwerkschijf ter grootte van 100 MB. Getrouwde medewerkers die niet de geboortenaam voeren. Netwerkaccounts worden standaard op de geboortenaam aangemaakt. U dient expliciet aan te geven dat u de naam van de echtgeno(o)t(e) wilt gebruiken. De afdeling maakt het netwerkaccount aan op naam van uw echtgeno(o)t(e). U krijgt een adres Bij het netwerkaccount hoort een -adres en een -box van 50 MB. Dit mailadres bestaat uit uw username plus de U krijgt een PC Het komt voor dat u niet direct de beschikking heeft over een geschikte computer op uw nieuwe werkplek. Om in het bezit te komen van een (nieuwe) PC dient u een aanvraag in te dienen bij de coördinator van de helpdesk na overleg met uw budgethouder en de coördinator van de helpdesk. Een aanvraagformulier moet mede ondertekend worden door uw budgethouder. Formulieren zijn verkrijgbaar via > sla > dienstenoverzicht en op de helpdesk. Kan ik thuis werken? U krijgt een apart inbelaccount U kunt inbellen via ERNA. ERNA staat voor Erasmus Remote Network Access. U heeft vanaf de thuiswerkplek via een modem- of ISDN-verbinding, toegang tot het netwerk van de EUR (EURnet) en het Internet. Deze voorziening wordt zonder extra kosten ter beschikking gesteld voor de duur van het dienstverband met de EUR. Bij de helpdesk kunt u uw ERNAusername en password met inbelhandleiding afhalen. Meer informatie over ERNA vindt u op 27

28 Meer informatie De afdeling LIA is vanzelfsprekend ook aanwezig op het Internet en te bereiken via het WEB-adres De diensten die u van de afdeling kunt verwachten zijn beschreven in een Service Level Agreement (zie: > sla). Op > documentatie kunt u veel antwoorden vinden op praktische vragen. Schroom niet om contact op te nemen met de helpdesk als u vragen heeft. De afdeling LIA wenst u veel plezier en succes in uw nieuwe baan! 28

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura Incura Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Internet Explorer versie controleren... 4 3 Incura website toevoegen aan

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

Reglement Juridische Bibliotheek

Reglement Juridische Bibliotheek Reglement Juridische Bibliotheek Lenen Om materiaal te lenen dient u in het bezit te zijn van een geldige bibliotheekpas van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Alle geleende werken dienen

Nadere informatie

Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users)

Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users) Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users) V. Auteur: Christo Steyn Dynamx BV Pagina van 6 Document Overzicht Revisie Plannen Dit document zal worden herzien en zo nodig aangepast zoals hieronder

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

Korte handleiding digitaal personeelsdossier

Korte handleiding digitaal personeelsdossier Korte handleiding digitaal personeelsdossier Vanuit thuis kan ook ingelogd worden. Ga naar https://webportal.jbz.nl Log hier eerst in met je gebruikersnaam en wachtwoord net als op je PC op je werkplek.

Nadere informatie

Summa engineering op de Tu/e campus INFORMATIEGIDS

Summa engineering op de Tu/e campus INFORMATIEGIDS Summa engineering op de TU/e campus INFORMATIEGIDS Welkom op onze nieuwe stek! Vanaf maandag 15 april 2013 is Summa Engineering gehuisvest op de TU/e Campus in Eindhoven. Zo zitten we letterlijk dichtbij

Nadere informatie

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z bibliotheek Bibliotheek Malle het leven van A tot Z www.malle.be o n z e b i b l i o t h e k e n h o e w e r k t o n z e b i b l i o t h e e k Hoofdbibliotheek Westmalle Sint-Jozeflei 26 03-309.93.50 malle@bibliotheek.be

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Kennismaking mediatheek. inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl

Kennismaking mediatheek. inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl Kennismaking mediatheek inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl Augustus 2012 INLOGGEN LEZEN Gebruikersnaam en wachtwoord Je gebruikersnaam is gelijk aan

Nadere informatie

Handleiding Externe Werkplek Atlant. Colofon

Handleiding Externe Werkplek Atlant. Colofon Handleiding Externe Werkplek Atlant Colofon Scribent: Jeroen Coonen Documenteigenaar: ICT Manager Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: 17-11-2014 Evaluatiedatum: 30-11-2016 Versie: 1.3

Nadere informatie

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart.

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart. Aanleiding vervanging campuskaart Waarom krijg ik een nieuwe campuskaart? De nieuwe campuskaart is ontwikkeld met als doel er in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan toe te kunnen voegen en om in de

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML

Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML Inhoudsopgave 1 Belangrijke gegevens 3 1.1 Aanmeldgegevens 3 1.2 DigiCampuz (digitale werkplek) 3 2 Aan de slag 4 2.1 Aanmelden op de computer 4 2.2

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 INHOUDSOPGAVE VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 LOKALE INSTALLATIE 3 imuis installeren via download 3 imuis voor de eerste keer starten 8 HELPFUNCTIE EN SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Erger u niet, verwonder u slechts. Beste collega s, Na het Inspiratieboekje dat wij jullie in September uitreikten, bieden we jullie graag dit Huis, Tuin en Keukenboekje aan.

Nadere informatie

bedrijfsnaam.online-werkplek.nl gebruikersnaam je wachtwoord moet je bij eerste aanmelding wijzigen

bedrijfsnaam.online-werkplek.nl gebruikersnaam je wachtwoord moet je bij eerste aanmelding wijzigen I Connect People A. Plesmanlaan 9 9615 TJ Kolham Kolham, vrijdag 20 augustus 2010 Bedrijfsnaam Naam Gebruiker Betreft: Gebruikershandleiding van de Online Werkplek Hallo Naam Gebruiker, Welkom bij de Online

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

(Versie 1.4) THUISWERKPLEK INSTELLEN

(Versie 1.4) THUISWERKPLEK INSTELLEN (Versie 1.4) THUISWERKPLEK INSTELLEN Inhoud thuiswerkomgeving... 3 Installeren software op thuiswerkplek(eenmalig)... 5 Verbinding maken met de werkplek vanaf thuis... 9 Verbinding maken met de werkplek

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Handleiding Client Self Service (Verwantenportaal)

Handleiding Client Self Service (Verwantenportaal) Handleiding Client Self Service (Verwantenportaal) Via de internetsite http://www.koraalgroep.nl/verwantenportaal kunt u toegang krijgen tot een deel van de individuele zorgrapportage van de cliënt.(u

Nadere informatie

Theorielokalen FMB. Locatie

Theorielokalen FMB. Locatie Theorielokalen FMB Datum 27 augustus 2015 Auteur FS Huisvesting Locatie Fraijlemaborg (FMB) is gesitueerd in de Bijlmer en is een pand van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Afbeelding 1 geeft de routing

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen

Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen NL 2 NEDERLANDS Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Voordelen van het personen alarm... 2 1.2 Te gebruiken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Toegang tot de DWO Wie hebben toegang tot de DWO? Heb ik toegang tot de gehele DWO?

Veelgestelde vragen. Toegang tot de DWO Wie hebben toegang tot de DWO? Heb ik toegang tot de gehele DWO? Dit overzicht met veelgestelde vragen is nog in ontwikkeling. Uw reacties zijn welkom! De Digitale WerkOmgeving (DWO) Wat is de DWO? Waarom heeft de OOR ON de DWO? Wat moet ik precies doen binnen de DWO?

Nadere informatie

Handleiding Portaal Altrecht. Voor medewerkers met een SMS token

Handleiding Portaal Altrecht. Voor medewerkers met een SMS token Handleiding Portaal Altrecht Voor medewerkers met een SMS token Wat is het Altrecht het nieuwe Portaal? 3 Eerst een Citrix client installeren 3 Vernieuwde inlogpagina voor het nieuwe Portaal 4 Hoe kan

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW 1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Den Haag, maart 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft als wettelijke taak onder meer de nationale

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

ONLINE BIEDEN 7 JUNI 2010

ONLINE BIEDEN 7 JUNI 2010 ONLINE BIEDEN M E T I N G A N G V A N 7 JUNI 2010 De rijksoverheid biedt steeds meer diensten aan via internet. Ook Domeinen Roerende Zaken (DRZ) haakt aan op de mogelijkheden die internet biedt. Niet

Nadere informatie

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ).

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ). Handleiding voor medewerkers FSW Secure Access Portal Faculteit der Sociale Wetenschappen Handleiding versie: 18 maart 2008 FSW Secure Access Portal De FSW Secure Access Portal (kortweg Portal) biedt een

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN Uw kind aanmelden/inschrijven voor de TSO Ga naar www.spring kinderopvang.nl en klik op de bol Tussenschoolse opvang Klik op de knop Uw kind inschrijven Kies de locatie

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Handleiding. Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates. valk.com

Handleiding. Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates. valk.com Handleiding Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates Contactpersoon: Pascalle van der Vaart Van der Valk Internet E: info@internet.valk.com T: -31(0) 347325942 F: -31(0) 347325977 Postbus 103-4130

Nadere informatie

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Voorwoord 3 2 Belangrijke gegevens 4 2.1 Aanmeldgegevens 4 2.2 De Digicampuz 4 3 Aan de slag 5 3.1 Aanmelden

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

De eerste stappen. Helpdesk, S4.09a helpdesk@few.vu.nl 16 oktober 2009

De eerste stappen. Helpdesk, S4.09a helpdesk@few.vu.nl 16 oktober 2009 De eerste stappen Helpdesk, S4.09a helpdesk@few.vu.nl 16 oktober 2009 1 Welkom Welkom op het computersysteem van de Faculteit der Exacte Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In dit document

Nadere informatie

Handleiding StemToets

Handleiding StemToets Inhoudsopgave 1. Starten met StemToets 3 2. Inloggen StemToets 4 3. Documenten downloaden 8 4. Bijlage: Aanvraagformulier en Geheimhoudingsverklaring StemToets 11 Pagina 2 van 12 1. Starten met StemToets

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Toegang Educatieve ICT Systemen

Toegang Educatieve ICT Systemen Kenmerk: ICT20070612-03444 Datum: 12 juni 2007 Toegang Educatieve ICT Systemen Beste deelnemer, In de bijgaande brief ontvang je je gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heb je nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP

Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP Via de portal Mijn SKP bieden wij u de mogelijkheid om zelf als abonnee uw gegevens, e-mailadressen en telefonie-instellingen te beheren. Ook is het mogelijk uw gesprekskosten

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur*

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur* Algemene Informatie De Bibliotheek Rechten maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek biedt de gebruikers: - een gedegen en actuele collectie publicaties, die gericht is op ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage DECEMBER 2011

Rapportage DECEMBER 2011 Rapportage DECEMBER 2011 Studenten Helpdesk Faculteit CiTG k. 1.79 015-2784002 Studhelpdesk-citg@tudelft.nl www.studenthelpdesk.citg.tudelft.nl 5-Dec 6-Dec 7-Dec 8-Dec 9-Dec 10-Dec 11-Dec 12-Dec 13-Dec

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie

Handleiding Portaal Altrecht. Voor medewerkers met een SMS token

Handleiding Portaal Altrecht. Voor medewerkers met een SMS token Handleiding Portaal Altrecht Voor medewerkers met een SMS token 1 Wat is het Altrecht het nieuwe portaal? 3 Eerst een Citrix client installeren 3 Vernieuwde inlogpagina voor het nieuwe portaal 4 FAQ, Tips

Nadere informatie

Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten

Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten DE WILLEMSWERF: KNEPPELHOUT & KORTHALS ADVOCATEN Lianne Laurijssens en Jan Beijers FACILICOM IS ALTIJD GOED BEREIKBAAR EN DENKT MET ONS MEE Het

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren Beste collega, In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw maandstaat met overheaduren (zoals (kort) verlof, ziekte en bijzonder verlofuren) digitaal kunt inleveren bij je manager. Eén keer per maand,

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale.

dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale. dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale. inhoudsopgave / 3 inleiding / 4 standaard functies / 4 Extensies 5 Hoe wilt u dit in uw dialplan

Nadere informatie

THUISWERKPLEK INSTELLEN

THUISWERKPLEK INSTELLEN THUISWERKPLEK INSTELLEN Inhoud thuiswerkomgeving... 3 Installeren software op thuiswerkplek(eenmalig)... 5 Verbinding maken met de werkplek vanaf thuis... 7 Ondersteuning... 10 2 THUISWERKOMGEVING In deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus 2004 Holomarcus Voorwoord U heeft een domeinnaam geregistreerd via Holomarcus. En nu wilt u e-mail dat verzonden is naar die domeinnaam kunnen ontvangen, en u wilt e-mail kunnen versturen vanaf dezelfde

Nadere informatie

2.2 Kopiëren is mogelijk indien men beschikt over een medewerkerskaart of een pin/chipknippas of een gastenpas.

2.2 Kopiëren is mogelijk indien men beschikt over een medewerkerskaart of een pin/chipknippas of een gastenpas. Bibliotheekreglement Artikel 1 Algemeen 1.1 Naast het bepaalde in de Studiegids, in het bijzonder de bepalingen uit het Instellingsspecifieke deel "Rechten en Plichten studenten Inholland ", de Huisregels

Nadere informatie

SSC ICT producten & diensten

SSC ICT producten & diensten Editie informatiebijeenkomst 22-8-2006 Auteur: Patrick van der Spank Datum: 22 augustus 2006 Versie: 1.0 Inleiding I n l e i d i n g Voor u ligt het overzicht van Producten en Diensten die project ICT

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN Stichting De Beide Weeshuizen Prof. Molkenboerstraat 9 6524 RN Nijmegen Tel. 024 3226650 KvK 055782 E-mail: stg.beide.weeshuizen@planet.nl Site:www.beideweeshuizen.nl Postbank 825598 ABN Bank 53.72.57.314

Nadere informatie

Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect

Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect Over de Health Business Week In 2014 organiseert de Faculteitsvereniging Beleid & Management Gezondheidszorg (FBMG) wederom de Health Business

Nadere informatie

Handleiding Telewerken Altrecht. Voor medewerkers zonder een SMS token

Handleiding Telewerken Altrecht. Voor medewerkers zonder een SMS token Handleiding Telewerken Altrecht Voor medewerkers zonder een SMS token 1 Wat is Altrecht Telewerken? 3 Eerst een Citrix client installeren 3 Hoe log ik nu in op Telewerken zonder Token? 4 FAQ, Tips en Trucs:

Nadere informatie

Handleiding Introductieprogramma

Handleiding Introductieprogramma Handleiding Introductieprogramma Er is geen tweede kans om een eerste indruk te maken HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! September 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderdelen introductieprogramma 4

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie.

Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie. VOORBEELD PRODUCTEN EN DIENSTENCATALOGUS (PDC) (voor een gemeente) Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie. Als uitgangspunt

Nadere informatie

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ).

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ). Handleiding voor studenten FSW Secure Access Portal Faculteit der Sociale Wetenschappen FSW Secure Access Portal De FSW Secure Access Portal (kortweg Portal) biedt een veilige toegang tot de FSW werkomgeving

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

1) Wings Online: Client installatie

1) Wings Online: Client installatie 1) Wings Online: Client installatie Kijk vooraf na of het toestel waarop u Wings Online installeert gebruik maakt van een 32- of 64-bits versie van Windows. Dit kan door te de windowstoets (onderaan links)

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access tbv EEW(+).

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access tbv EEW(+). Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access tbv EEW(+). Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De VPN verbinding opzetten Pagina 3 4) Het installeren van PharmaCom/ MediCom Pagina 5 Mocht

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Werking ouderportal: U krijgt in de bovenste balk de volgende kopjes te zien:

Werking ouderportal: U krijgt in de bovenste balk de volgende kopjes te zien: Werking ouderportal: De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen en in gebruik nemen van een nieuw computersysteem. In dit systeem gaan veel zaken automatisch en hoeven er minder

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

Handleiding thuiswerken met VMware Horizon

Handleiding thuiswerken met VMware Horizon Handleiding thuiswerken met VMware Horizon Versie: 1.4 14-10-2014 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Remote-werken... 2 Benodigdheden... 2 Internetverbinding... 2 Contactgegevens... 2 Starten van Remote

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Externe Werkplek Atlant

Handleiding Externe Werkplek Atlant Handleiding Externe Werkplek Atlant Colofon Scribent Dhr. J.E.F. Coonen Documenteigenaar Manager ICT Bestemd voor Geheel Atlant Zorggroep Versie 1.2 Doc datum 04 juni 2014 Inleiding Deze handleiding beschrijft

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Warmond, 24 augustus 2012. Beste ouder/verzorger,

Warmond, 24 augustus 2012. Beste ouder/verzorger, Beste ouder/verzorger, Warmond, 24 augustus 2012 De school nodigt ouders jaarlijks uit om te participeren binnen de school. Ouders kunnen zo samen met de leerkrachten een bijdrage leveren aan het zorgen

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Haal meer uit Schoolwise

Haal meer uit Schoolwise Haal meer uit Schoolwise Deze folder is bedoeld voor docenten die gebruik maken van het online platform Schoolwise. Ontdek de mogelijkheden die Schoolwise biedt! In deze folder leest u hoe u toegang krijgt

Nadere informatie