INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO"

Transcriptie

1 INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO Hogeschool van Amsterdam BLOKHANDLEIDING I-8/H-10 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK en HOGERE INFORMATICA Project: Ondernemingsplan Visual Mouse Opgesteld door: Angel Catena, Barend Bokhorst, Theo Broeke Datum: augustus 2002 Status: Definitief Versie: 1.2

2 Wijzigingen t.o.v. vorige versies van de blokhandleiding Versie 1.0 Geheel nieuwe uitgave voor studiejaar Versie 1.1 Omzetting in huisstijl; geen inhoudelijke wijzigingen Versie 1.2 Editorial: toevoeging nieuwe code H-10 aan oude code I-8 Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 2 van 14

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 HET PROJECT CONTEXT PRODUCT OPDRACHT OPDRACHTSPECIFICATIES CONCEPTEN IN HET PROJECT 6 3 DE ORGANISATIE ONDERSTEUNENDE WORKSHOPS (THEORIEVAKKEN) LITERATUUR VOOR THEORIEMODULEN (WORKSHOPS) PROJECTPLANNING ONDERNEMINGSPLAN INGENIEURSBUREAU VISUAL MOUSE (UITWERKING VAN HET PROGRAMMA) TOTAALOVERZICHT PROJECTPLANNING DETAILUITWERKING 9 4 LEERDOELEN, TOETSEN EN BEOORDELING 12 5 LITERATUUR EN HANDLEIDINGEN VERPLICHTE LITERATUUR AANBEVOLEN LITERATUUR 13 Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 3 van 14

4 1 Inleiding Dit project gaat over het bedrijf Visual Mouse. Het Ingenieursbureau Visual Mouse is een nog niet bestaand ingenieursbureau. De oprichter van deze nog op te richten onderneming denkt een gat in de bestaande computermuis markt gevonden te hebben. Dit project gaat over de haalbaarheidskans van het op de markt zetten van het Ingenieursbureau Visual Mouse. Uit het resultaat van het ondernemingsplan (businessplan) moet duidelijk worden in hoeverre het gat in de computermuis markt mogelijkheden biedt voor een gezonde financiële toekomst. Het doel van het uitwerken van deze bedrijfskundige case is de verschillende onderdelen van de bedrijfsorganisatie op het vlak van het realiseren van een eigen onderneming te integreren. Het gaat hierbij om: organisatie en management, marktanalyse, marketing, mogelijkheden van e-commerce en internet technologie, ondernemingsvormen en benodigde vermogen (financiering van de investeringen). Dat alles uiteraard voorzien van gezonde, gedurfde ondernemingsgeest. Sedert het laatste decennium worden zowel commerciële als particuliere investeerders door nieuwe en bestaande ondernemers overspoeld met vragen naar durfkapitaal. Investeren in starters levert bovendien fiscaal veel op. Kansrijke investeringen met in korte tijd zeer hoog te behalen rendementen worden voorspeld. De door de investeerder mogelijk te lopen risico s worden niet of slechts terzijde verteld. Het recente drama van World-on-Line bewijst dat risico s wel degelijk bestaan. De Nederlandse afzetmarkt wordt overspoeld met nieuwe produkten en diensten. Leveranciers van produkten vechten om een plaats binnen de bestaande schapruimte in winkels, hetzij om opgenomen te worden in het assortiment van een of meerdere distributeurs of als toeleverancier van halffabrikaten (co-makership, co-designer) leveringen te kunnen verzorgen aan producenten van eindprodukten. Voor leveranciers van diensten is de Nederlandse afzetmarkt niet anders als hierboven genoemd. Het daadwerkelijk realiseren van de in de wervelende prospectus beloofde diensten is vooral de laatste jaren vanwege de overspannen arbeidsmarkt complexer. Dienstverlening is immers veelal arbeidsintensief. Het is belangrijk middels dit project Ondernemingsplan Visual Mouse kennis te nemen van een in een bedrijf gebruikelijke organisatie en management afwegingen en zelfstandig bedrijfseconomische keuzen te maken. Om dit te verkrijgen is inzicht nodig in de samenhang tussen maatschappij, organisatie, markt en techniek In deze case ben jij, student E of HI, de ondernemer van het ingenieursbedrijf Visual Mouse. In de voorafgaande projecten zijn een aantal facetten van de electrotechniek (electronica) en/of informatica belicht. Gezien de keuze voor deze opleiding is te verwachten dat jouw toekomstige werkzaamheden zich verder ontwikkelen in een omgeving waarin electrotechniek, electronica en informatica een belangrijke plaats innemen. Om succesvol in deze high tech wereld te kunnen blijven, is alleen technische kennis vaak onvoldoende. De wijze manier waarop jij je technische kennis in een organisatie (onderneming) weet in te zetten, vaak in samenwerking met anderen (netwerkorganisaties), draagt in belangrijke mate bij tot dit succes. Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 4 van 14

5 2 Het project 2.1 Context De laatste jaren is beeldschermwerk van karakter veranderd. Niet alleen is het intensiever geworden, ook neemt de hoeveelheid beweging die iemand op zijn werkplek heeft steeds verder af. Direct gevolg hiervan is dat de kans op klachten toeneemt. Vooral RSI klachten (Repetitive Strain Injuries) komen steeds meer voor. RSI is een verzamelnaam voor klachten en aandoeningen aan nek, schouders en armen/polsen ten gevolge van het uitvoeren van steeds dezelfde bewegingen. In de literatuur wordt het ontstaan van RSI gekoppeld aan het dagelijks gedurende lange tijd achter elkaar uitvoeren van dezelfde of soortgelijke bewegingen, zoals bijvoorbeeld bij lopende bandwerk voorkomt. Er is dan sprake van repeterende bewegingen. Bij beelschermwerkers beweegt er echter niet zo veel. Veeleer is er sprake van een combinatie van repeterende bewegingen (van de vingers) en het ontbreken van beweging (steeds dezelfde statische houding in de nek- en schouderregio). Op grond hiervan zijn er twee mogelijke risicofactoren voor RSI-klachten aan te wijzen: 1. nek en schouders: bewegingsarmoede, te weinig doorbreking, te weinig rustmomenten 2. vingers: te veel bewegen Een van de oorzaken van de RSI-klachten is de muis. Werken met de muis wordt door veel beeldschermwerkers als erg belastend gezien. De klachten zijn veelal een combinatie van: plaats van de muis op het bureau (vrij ver naar voren of naar rechts) het steeds optillen van de arm tussen toetsenbord en muis het aanspannen van de hele arm tijdens het muizen, vooral als de muis te gevoelig is ingesteld achterover trekken van de hand/pols tijdens het muizen de kwaliteit van de muis waardoor de hele arm wordt aangespannen (haperingen bij vervuiling) extra belasting van de rechter arm tijdens specifieke werkzaamheden waarbij het numerieke gedeelte veel wordt gebruikt en veel wordt gemuisd de keuze van de software; sommige software vraagt veel muizen, andere software maakt ook functie-toets-gebruik mogelijk. Uit deze opsomming mag blijken dat allerlei ergonomische muizen niet zo veel zin hebben. De anatomische vorm van sommige muizen heeft een beperkt voordeel voor het bedieningsgemak. Wel vinden sommige gebruikers dit soort muizen plezieriger. De anatomische muizen zijn alleen voor rechtshandigen leverbaar. Linkshandigen gebruiken de standaard muis, waarbij de knoppen andersom ingesteld worden door de software aan te passen. Muisgevoeligheid is een belangrijke factor in het bedieningsgemak, de bedieningssnelheid en de kans op gezondheidsklachten. Een goede instelling blijkt moeilijk te vinden. Als de muis te langzaam is ingesteld dan zijn meerdere bewegingen nodig om de cursor volledig over het scherm van links naar rechts te bewegen. Staat daarentegen de muis te gevoelig ingesteld dan veroorzaakt een kleine beging van de muis een grote beweging van de cursor. Uiteraard zijn er nog veel meer opmerkingen, zowel positief als negatief, te maken over de muis en het hiermee werken. In de afgelopen jaren zijn hierover diverse publikaties verschenen. De Europese Gemeenschap (E.G.) heeft voor het werken met beeldschermen een Europese richtlijn opgesteld. Deze geldt in alle lidstaten van de E.G. In Nederland is deze richtlijn opgenomen in de Arbowet. Deze richtlijn is verkrijgbaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. 2.2 Product Zoals reeds hierboven genoemd is de laatste jaren een sterke stijging te constateren van klachten en aan de armen en polsen, waarvan de muis de oorzaak is. Twee studenten, een student hogere informatica en een student electrotechniek (electronica) denken voor bovengenoemd probleem de oplossing te hebben gevonden. Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 5 van 14

6 Momenteel wordt de pointer op het scherm verplaatst door pijl toetsen of door de muis. Met de visual mouse wordt de pointer op het beeldscherm wordt door te kijken geactiveerd. De pointer volgt dan het focuspunt van de oogpupillen van de gebruiker op het scherm. De besturing van de pointer bestaat uit een software- en hardware gedeelte. Het hardwaredeel is een bril die in staat is het focuspunt van de pupillen op het beeldscherm te bepalen. Het softwaredeel bestaat uit een eenvoudige aanpassing aan het besturingsssyteem. Deze software wordt op CD-ROM geleverd en is door de gebruiker gemakkelijk zelf te installeren. Het produkt visual mouse is uniek op de markt. Naast het verminderen van vinger- en polsklachten neemt de snelheid (output) aanzienlijk toe. De twee studenten, die eigenaar van dit concept zijn, willen hun produkt wereldwijd vermarkten. Insteek is om in Nederland te starten. Op het produkt is octrooi aangevraagd. 2.3 Opdracht Jij bent een van de brains achter dit concept. Je bent ervan overtuigd dat met dit concept veel geld te verdienen is. Je wilt het produkt via je eigen nog op te richten Ingenieursbureau Visual Mouse gaan verkopen. Om je produkt te kunnen verkopen heb je allereerst een goed businessplan nodig. Vervolgens moet je een of meerdere investeerders zoeken (overtuigen). Als dat allemaal lukt kun je met de realisatie van je Ingenieursbureau Visual Mouse starten. Als eerste dient een goed bereikbare modern ingerichte kantoorruimte gevonden te worden. Daarnaast heb je communicatiemiddelen, transportmiddelen en medewerkers nodig. Verder moet je o.a. beslissen op welke wijze en door wie de produkten geproduceerd en gedistribueerd worden. Het allerbelangrijkste zijn uiteraard je klanten: de leveranciers (distributeurs, producenten) van pc s en kopers (consumenten en organisaties). Het op te leveren produkt is het ondernemingsplan voor het op te richten Ingenieursbureau Visual Mouse. 2.4 Opdrachtspecificaties Het ondernemingsplan moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: Doel van de onderneming Eisen waaraan de onderneming moet voldoen om doel te bereiken Onderzoek hoe onderneming aan eisen kan voldoen Bedrijfstakanalyse Marktfactoren Concurrentie analyse Marketingplan (prospectus, advertentie campagne ed) E-commerce (B2B, B2C) Ondernemingsvorm Investeringsplan Personeelsplan inclusief wervingscampagne Openingsbalans, exploitatie begroting en liquiditeitsprognose 1 e, 2 e en 3 e jaar 2.5 Concepten in het project 1. Doelstellingen van een organisatie (missie, visie, strategie) 2. Besluitvormingsprocessen 3. Organisatiestructurering 4. Organisatie modellen 5. Bedrijfscultuur 6. Arbeidsmotivatie 7. Human Resource Management en Planning 8. Onderhandelen 9. Klantmanagement 10. Marketing / Ondernemingsstrategie (DESTEP) Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 6 van 14

7 11. Produktbeleid, ontwikkeling nieuwe produkten 12. Marketing communicatie 13. Prijsbeleid, prijsbepaling 14. Distributiebeleid 15. Kostprijsberekening 16. Leasen versus kopen 17. Planrealisatie (uitwerking idee naar definitief plan) 18. Investeringsvraagstukken 19. Vermogensbehoeften 20. Ondernemingsvormen 21. Exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 7 van 14

8 3 De organisatie 3.1 Ondersteunende workshops (theorievakken) Gedurende de eerste 6 weken van dit blok, krijg je deze theorievakken 2 avonden per week in de vorm van hoor- en/of instructiecolleges (workshops). Tijdens deze avonden worden de volgende workshops gegeven Bedrijfskunde, Management en Organisatie (BMO) Marketing (MAR) Bedrijfseconomie (BDE) Doel van de 3 theorievakken BMO, MAR en BDE is het aanbrengen van de noodzakelijke basiskennis. Begrippen uit de theorie vind je terug in dit project. Maar in het project moeten jullie er anders mee werken. Centraal staan het vermogen tot analyseren en ordenen van kennis en de toepassing ervan in een beroepsprobleem. Voor de ondersteunende vakken MAR en BDE zijn elk maximaal 6 blokken beschikbaar. Elk blok heeft een lesduur van maximaal 80 minuten. Op een avond worden de vakken MAR-1 en BDE-1 gecombineerd. Voor het ondersteunende vak BMO-1 zijn eveneens 6 blokken beschikbaar. De duur hiervan is maximaal 120 minuten. Dit blok wordt op een avond gegeven, er is dan eveneens mogelijkheid voor consult en advies. Daarnaast is er een derde avond. Deze avond kan gebruikt worden voor werken aan het project. Tevens is er een mogelijkheid voor consult en advies (op aanvraag). 3.2 Literatuur voor theoriemodulen (workshops) Workshop BMO-4: 1. Management en Organisatie, Stenfert Kroese ISBN Het Ondernemingsplan; ISBN Gedrag in organisaties: auteur Robbins, ISBN Handleiding INK model: positiebepaling en verbeteren publieke sector; Instituut Nederlandse Kwaliteit, 5. Management van mensen; ISBN Workshop MAR-2 1. Kernstof A; auteurs Tak, Boekema, Boom, van Bueren, Heuvel en Schaap, ISBN Het Ondernemingsplan; ISBN Workshop BDE-2 1. Basisboek Bedrijfseconomie; theorie ISBN , opgaven ISBN , uitwerkingen ISBN Het Ondernemingsplan; ISBN Projectplanning ondernemingsplan ingenieursbureau Visual Mouse (uitwerking van het programma) Totaaloverzicht projectplanning We gaan er voor de globale planning van het blok van uit dat we de eerste 6 weken van het blok I-8 per week 3 avonden hebben waarvan 1 avond 3 uur (180 minuten) en 1 avond 2 uur (120 minuten) voor de ondersteunende vakken (workshops). Daarnaast is er dan op de 2 e avond (60 inuten) ruimte voor het project. De derde avond staat volledig ter beschikking van het project. Tijdens deze avond kan ook gebruik worden gemaakt van de projectbegeleider voor instructie, overleg en coaching. In plaats van een derde avond kan hiervoor ook een zaterdagmorgen worden gebruikt. Daarnaast kan jouw projectgroep naar wens nog enkele keren bijeenkomen op de andere avonden en Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 8 van 14

9 als het nodig is een keer op een zaterdag. Verder is een intensief contact mogelijk via telefonische spreekuren, fax of via . De planning voor dit project ziet er als volgt uit: week proj. avond 1 proj. avond 2 proj.avond 3 1 WS Startinstructie, WS MAR-1 A/C WS BMO-1 WS BDE-1 2 WS BMO-2 WS MAR-2 A/C A/C WS BDE-2 3 WS BMO-3 WS MAR-3 A/C A/C WS BDE-3 4 WS BMO-4 WS MAR-4 U/C U/C WS BDE-4 5 WS BMO-5 WS MAR-5 U/C U/C WS BDE-5 6 WS BMO-6 WS MAR ER, Proverslag ToVo ToVo 10 T-E T-E T-E Detailuitwerking Hieronder vind je per week aangegeven wat de opdracht is, welke activiteiten daarbij horen en tot welk produkt dit moet leiden. De ondersteunende onderwijsactiviteiten (instructiecolleges, workshops, gastcolleges e.d.) zijn daar ook opgenomen. Voorafgaand aan de start van het programma moet je de projecthandleiding inclusief deze uitwerking hebben doorgenomen en de casus en de verplichte literatuur hebben aangeschaft. De genoemde boeken kun je onder ander kopen bij Scheltema in de winkel van de Leeuwenburg. Week 1 1. Startbijeenkomst (WS-start) projectgroepen met projectbegeleider(s).toelichting op de handleiding en het programma en het project Ondernemingsplan Ingenieursbedrijf Visual Mouse. Indeling projectgroepen. 2. Theorieworkshop BMO-1: Doelstellingen van een organisatie (missie, visie, strategie) 1. Theorieworkshop MAR-1: Begrip Marketing concept(wat is marketing), Marketing planning en strategie, bedrijfstakanalyse, marktfactoren 2. Workshop BDE-1: Kostprijsberekening 3. Investeringsvraagstukken, vermogensbehoefte, vermogensmarkt 1. Projectconsult en advies. Week 2 1. Theorieworkshop BMO-2: Organisatiestructurering,Ontwerpen van een organisatie structuur 2. Consultatie en analyse (A/C): Identificatie van het probleem 1. Theorieworkshop MAR-2: Marktsegmentatie, keuze van doelgroepen, concurrentie analyse, markinformatie 2. Theorieworkshop BDE-2: Investeringsvraagstukken, Vermogensbehoefte, vermogensmarkt Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 9 van 14

10 1. Consultatie en analyse (A/C): Identificatie van het probleem 2. Startdocument en plan van aanpak gereed (hoe wordt project aangepakt, wie doet wat wanneer gereed e.d.) Week 3 1. Theorieworkshop BMO-3: Besluitvormingsprocessen, Bedrijfscultuur, Mission Statement 2. Analyse en consultatie(a/c) 1. Theorieworkshop MAR-3: Produktbeleid, ontwikkeling nieuwe produkten 2. Theorieworkshop BDE-3: Ondernemingsvormen, Vormen en verhouding van eigen en vreemd vermogen 1. Analyse en consultatie(a/c) 2. Startdocument en plan van aanpak gereed (hoe wordt project aangepakt, wie doet wat 3. wanneer gereed e.d.) Week 4 1. Theorieworkshops BMO-4: INK Model, 7 S model, Veranderingsmanagement 2. Uitvoering en consultatie 1. Theorieworkshop MAR-4: Marketing communicatie, reclame, promotie 2. Theorieworkshop BDE-4: deel 1 vraagstukken bij expansie, leasing, lening, aandelen emissie ed, exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose, winst- en vermogensbepaling 1. Uitvoering en consultatie Week 5 1. Theorieworkshop BMO-5: Arbeidsmotivatie, Human Resource Management en Planning 2. Uitvoering en consultatie 1. Theorieworkshop MAR-5: prijsbeleid, prijsbepaling 2. Theorieworkshop BDE-5: deel 2 vraagstukken bij expansie, leasing, lening, aandelenemissie ed, exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose, winst- en vermogensbepaling 1. Uitvoering en consultatie Week 6 1. Theorieworkshop BMO-6: Flexibiliteit, mobiliteit en employability, onderhandelen, arbeidsvoorwaarden, selectie personeel, CAO etc 2. Uitvoering/rapportage/consultatie() Theorieworkshop MAR2-6: distributiebeleid 2. Uitvoering/rapportage/consultatie () 1. Uitvoering/rapportage/consultatie (U/R/C) Week 7 1. Uitvoering/rapportage/consultatie() Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 10 van 14

11 1. Uitvoering/rapportage/consultatie () 1. Uitvoering/rapportage/consultatie (U/R/C) Week 8 1. Uitvoering/rapportage/consultatie() 1. Uitvoering/rapportage/consultatie () 1. Uitvoering/rapportage/consultatie (U/R/C) Week 9 1. Vaststellen eindrapport (ER): adviesnota gereed 2. Evaluatie(ProVerslag): procesverslag gereed 1. Toetsvoorbereiding (ToVo) 1. Toetsvoorbereiding (ToVo) Week Toets en evaluatie (T-E) 1. Toets en evaluatie (T-E) 1. Toets en evaluatie (T-E) Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 11 van 14

12 4 Leerdoelen, toetsen en beoordeling 1. Zelfstandig leerdoelen kunnen opstellen en deze verwerken in het projectplan. 2. Het kunnen toepassen en beoordelen van bedrijfskundige modellen. 3. Begrip krijgen voor de interactie tussen markt en onderneming. 4. Begrip krijgen tussen de interactie tussen onderneming en werknemers. 5. Begrip krijgen voor de essentiële onderdelen van een ondernemingsplan. Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 12 van 14

13 5 Literatuur en handleidingen 5.1 Verplichte literatuur Titel: Management en Organisatie: theorie en toepassing Keuning en Eppink ISBN: Titel: Kernstof A Tak, Boekema, Boom, van Bueren, Heuvel en Schaap ISBN: ISBN Titel: Basisboek Bedrijfseconomie ISBN: theorie ; opgaven ; uitwerkingen Titel: Het Ondernemingsplan ISBN: Titel: Gedrag in organisaties Robbins ISBN: Titel: ISBN: Handleiding INK model: positiebepaling en verbeteren publieke sector Instituut Nederlandse Kwaliteit Titel: Management van mensen ISBN: Aanbevolen literatuur Titel: De kunst van het loskomen Jos de Kleijn ISBN: Amsterdam 1997 Titel: Exit poldermodel? Lei Delsen ISBN: Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 13 van 14

14 Titel: NIMA Marketing Lexion Waarts, Lamperjee, Peelen en Koster ISBN: Titel: ISBN: Handboek E-commerce Van Vliet MBPress Titel: Werken met Logistiek Visser en Van Goor ISBN: Titel: ISBN: Grondslagen van de Marketing Verhage X Titel: Excellente Dienstverlening Belly ISBN: Samson 1999 Titel: ISBN: Titel: ISBN: Electronic Commerce Schneider, Perry Thomson Business Press E-Commerce Bruijnes X Titel: Onderhandelen met lastige mensen Ury ISBN: Blok I-8/H-10 Ondernemingsplan Visual Mouse pag. 14 van 14

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Repeterende handelingen en werkhouding

Repeterende handelingen en werkhouding Interne instructie Arbeidsinspectie Repeterende handelingen en werkhouding INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie repeterende handelingen en werkhouding 2.3 Inspectie

Nadere informatie

INFORMATIE RSI. Wat is RSI? 1.1 OORZAKEN

INFORMATIE RSI. Wat is RSI? 1.1 OORZAKEN INFORMATIE RSI Wat is RSI? RSI of Repetitive Strain Injury is een verzamelnaam voor een omvattende groep klachten van pijn aan nek-schouders, armen-ellebogen en polsen-handen-vingers. Ze worden ook wel

Nadere informatie

BOEKENLIJST VOOR BLOK H-1 (B-5) ELEKTROTECHNIEK.

BOEKENLIJST VOOR BLOK H-1 (B-5) ELEKTROTECHNIEK. BOEKENLIJST VOOR BLOK H-1 (B-5) ELEKTROTECHNIEK. Introduction to Electric Circuits Ja Richard C, Dorf, 0-471-38689-8 John Wiley & Sons 5e druk James A Svoboda Elektrotechnisch Meettechniek Ja Gerver 90

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Gezond werken aan het beeldscherm (voor medewerkers) Brochure voor medewerkers over het voorkomen van gezondheidsklachten door beeldschermwerk Inhoudsopgave Gezond

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

RSI voorlichting studenten FEW RSI in relatie tot:

RSI voorlichting studenten FEW RSI in relatie tot: studenten FEW RSI in relatie tot: Werkwijze Werkplekinrichting Werkorganisatie: werktaken werktijden werkdruk dienst Arbo en Milieu VU 2003, Isabel Priesman Inleiding toename beeldschermwerk studenten.

Nadere informatie

BEELDSCHERMWERK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Boomteelt en Vaste plantenteelt

BEELDSCHERMWERK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Boomteelt en Vaste plantenteelt BEELDSCHERMWERK Langdurig achter een beeldscherm werken, kan leiden tot gezondheidsklachten. Dit zijn klachten van nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Gezond werken aan het beeldscherm (voor leidinggevenden) Brochure voor leidinggevenden over de gezondheidsrisico s van beeldschermwerk Inhoudsopgave Gezond werken

Nadere informatie

www.gezonduitgeven.nl Checklist werkplekinstelling voor de medewerker

www.gezonduitgeven.nl Checklist werkplekinstelling voor de medewerker Basis checklist voor een gezonde werkplek Een goede werkhouding is van belang om prettig en gezond te werken. Met deze basis checklist kun je je werkplek zo instellen dat je gezondheidsklachten zoveel

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek nut zit-statafel

Uitkomsten onderzoek nut zit-statafel PERSBERICHT Januari 2002 Uitkomsten onderzoek nut zit-statafel Samenvatting Marloes van der Drift en Maarten de Jong van de afdeling Facility Management aan de Saxion Hogeschool IJselland te Deventer hebben

Nadere informatie

Management & Organisatie. Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO

Management & Organisatie. Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO Management & Organisatie Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO M & O een nieuw vak Management & organisatie komt als apart vak niet voor in de basisvorming. Wel heb je onderdelen van het

Nadere informatie

_ Handleiding Workrave

_ Handleiding Workrave SSC-ICT _ Handleiding Workrave Werken met pauzesoftware April 2016 Versie 1.2 _ Inhoudsopgave 1. Applicatie Workrave 3 1.1 Pauzes 3 1.2 Workrave activeren 3 1.3 Workrave automatisch opstarten bij inloggen

Nadere informatie

Checklist werkplekinstelling voor de werknemer

Checklist werkplekinstelling voor de werknemer Checklist werkplekinstelling voor de werknemer Basis checklist voor een gezonde werkplek Een goede werkhouding is van belang om prettig en gezond te werken. Met deze basis checklist kun je je werkplek

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd 1 ste jaar, kwartiel 1 en 2 Marketingstrategie & Marktsegmentatie Grondslagen van de Marketing Prof. Dr. B. Verhage Stenfert Kroeze, nieuw ISBN 9789001.817855 (Theorieboek) ISBN 9789001.818654 (Werkboek)

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Voor- en nadelen van alternatieve invoermiddelen

Voor- en nadelen van alternatieve invoermiddelen Voor- en nadelen van alternatieve invoermiddelen Inleiding Dit document geeft een aantal suggesties voor andere invoermiddelen (muizen en toetsenborden) dan de standaard muis of het standaard toetsenbord.

Nadere informatie

Ook zo n gezonde. beeldschermwerker? dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek

Ook zo n gezonde. beeldschermwerker? dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Ook zo n gezonde beeldschermwerker? dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Test: zit jij goed achter je beeldscherm? JA NEE 1. Zijn je bovenbenen horizontaal? n n 2. Staan je beide voeten

Nadere informatie

Veilig en gezond werken. Ook zo n gezonde beeldschermwerker?

Veilig en gezond werken. Ook zo n gezonde beeldschermwerker? Veilig en gezond werken Ook zo n gezonde beeldschermwerker? Test: zit jij goed achter je beeldscherm? Ja Nee Zijn je bovenbenen horizontaal? Staan je beide voeten plat op de grond? Is de hoek tussen je

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Goed voorbereid van start

Goed voorbereid van start Welkom Eigen Bedrijf iets voor u? Goed voorbereid van start Startersevent 6 november 2014 Loopbaanplein Winterswijk Benno Ekkelboom Ondernemersadviseur Ondernemerschap Redenen om ondernemer te worden:

Nadere informatie

BEELDSCHERMWERK. 1. Inleiding

BEELDSCHERMWERK. 1. Inleiding BEELDSCHERMWERK Achtereenvolgens worden besproken: 1. Inleiding 2. Fasen bij het ontstaan van RSI 3. Opstapeling van factoren 4. Inrichting en instelling van de beeldschermwerkplek 5. Praktische regels

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Voorkom RSI! Inleiding. Ik dacht altijd: RSI, dat zit tussen de oren. Laatst bleek mijn collega klachten te hebben. Nu weet ik wel beter.

Voorkom RSI! Inleiding. Ik dacht altijd: RSI, dat zit tussen de oren. Laatst bleek mijn collega klachten te hebben. Nu weet ik wel beter. Inleiding Steeds meer mensen brengen veel tijd door achter het beeldscherm en lopen daardoor een verhoogd risico op het ontwikkelen van Repetitive Strain Injury (RSI). Ook is er werk waar relatief vaak

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Daan Spanjersberg Kennismaken Fysiotherapeut sinds 1977 Specialisaties: sport, manuele therapie, echografie Werk: praktijk (16 vestigingen, 45 ft) Topsport

Nadere informatie

Optimale instelling beeldschermwerkplek

Optimale instelling beeldschermwerkplek Optimale instelling beeldschermwerkplek STAP 1 STOEL INSTELLEN De stoel - hoogte Ga recht voor de stoel staan en stel de zitting vervolgens zo in dat deze vlak onder de knieschijf zit. Als het goed is

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Waar dient WorkPace voor? WorkPace is een softwareprogramma dat helpt om RSI-klachten te voorkomen en te verhelpen. Een belangrijke sleutel hiertoe is het regelmatig nemen van pauzes

Nadere informatie

Samen financieel vooruitkijken

Samen financieel vooruitkijken Wat is Mifino? Mifino zorgt voor de digitalisering van je bestaande financiële situatie. Alle informatie die laat zien wat je altijd al wilde weten. Denk hierbij aan inkomens informatie op latere leeftijd;

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO Hogeschool van Amsterdam BLOKHANDLEIDING I-3/H-5 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Project: Besturen met de PC Opgesteld door: Reinder Jongsma, Hans Mooij, Barend Bokhorst Datum: augustus

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Chris Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Inrichting beeldschermwerkplek

Inrichting beeldschermwerkplek Inrichting beeldschermwerkplek Het is lastig om tijdens beeldschermwerk een gezonde werkhouding te waarborgen, vooral wanneer het werk snel af moet zijn of wanneer er veel concentratie nodig is. Daarom

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing Voorlichting HAVO Een 'nieuw' vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. (M&O) is een nieuw vak in de bovenbouw voor de havo. Het

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

BOEKJE. Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen

BOEKJE. Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen DOE BOEKJE Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen Armheffing Het werken met de handen boven schouderhoogte noemen we

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Handleiding Workpace. 1 e waarschuwing 2 e waarschuwing 3 e waarschuwing

Handleiding Workpace. 1 e waarschuwing 2 e waarschuwing 3 e waarschuwing Handleiding Workpace Waar dient WorkPace voor? WorkPace is gemaakt om lichamelijke klachten en (oog-)vermoeidheid door computergebruik te voorkomen. De sleutel hiertoe is het regelmatig nemen van pauzes

Nadere informatie

Samenvatting Dit is de docentenhandleiding bij blok B5 van de opleiding elektrotechniek, met in geconcentreerde vorm de informatie die voor de

Samenvatting Dit is de docentenhandleiding bij blok B5 van de opleiding elektrotechniek, met in geconcentreerde vorm de informatie die voor de 1 Samenvatting Dit is de docentenhandleiding bij blok B5 van de opleiding elektrotechniek, met in geconcentreerde vorm de informatie die voor de docenten van belang is. De docenten die onderwijs verzorgen

Nadere informatie

TRAINING Risk Management

TRAINING Risk Management TRAINING Risk Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING RISK MANAGEMENT In deze ééndaagse groepstraining Risk Management of Risico- management

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK

CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK Toelichting In deze checklist zijn vragen opgenomen waarmee de gebruiker kan beoordelen of zijn taak, beeldscherm en werkplek aan de belangrijkste eisen (m.u.v. de software),

Nadere informatie

Optimale instelling beeldschermwerkplek

Optimale instelling beeldschermwerkplek Optimale instelling beeldschermwerkplek STAP 1: STOEL INSTELLEN De stoel - hoogte Ga recht voor de stoel staan en stel de zitting vervolgens zo in dat deze vlak onder de knieschijf zit. Als het goed is

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Inhoudsopgave 3 Stap 1: Stoel instellen 3 Stap 2: Aan het bureau 4 Stap 3: Verfijnen 5 Stap 4: Houding 7 Ten slotte 7 2 Stap 1: Stoel instellen De stoel - hoogte

Nadere informatie

Geen pijn in hand, arm, nek of schouder die een relatie met het werk heeft.

Geen pijn in hand, arm, nek of schouder die een relatie met het werk heeft. VOORKOM RSI / KANS! WAT IS RSI/ KANS? RSI is de verzamelterm voor allerlei aandoeningen en/of pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en/of handen als gevolg van chronische overbelasting. Letterlijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

STEP WerkPlekAnalyse bij

STEP WerkPlekAnalyse bij STEP WerkPlekAnalyse bij Inleiding De STICHTING ERGONOMIE & PREVENTIE (STEP) is gevraagd de werkplek van mevrouw G. te analyseren, risicofactoren te inventariseren en advies te geven over een optimale

Nadere informatie

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op?

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Spreker : Joost Deldycke Jurist- vennoot Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor participant / medevennoot in je project

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO Hogeschool van Amsterdam BLOKHANDLEIDING I-2/H-4 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Project: Embedded systems Opgesteld door: Barend Bokhorst, Reinder Jongsma, Hans Mooij, Frank Pasveer

Nadere informatie

Optimale instelling beeldschermwerkplek

Optimale instelling beeldschermwerkplek Optimale instelling beeldschermwerkplek STAP 1: STOEL INSTELLEN De stoel hoogte Ga recht voor de stoel staan. Stel de zitting vervolgens zo in dat deze vlak onder de knieschijf zit. Ga op de stoel zitten.

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

1.10 Computeropstelling. veilig gebruik in het leslokaal

1.10 Computeropstelling. veilig gebruik in het leslokaal 1.10 Computeropstelling veilig gebruik in het leslokaal Werkwinkel info : Doelgroep : PA, TA, leerkrachten, directies Duurtijd : +/- 75 minuten Omschrijving : Computers en multimedia-apparatuur zijn geïntegreerd

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

FNV Arbokaart RSI. Wat vindt FNV Bondgenoten?

FNV Arbokaart RSI. Wat vindt FNV Bondgenoten? FNV Arbokaart RSI RSI staat voor Repetititive Strain Injury. RSI is een verzamelnaam voor lichamelijke klachten die voorkomen in: bovenrug nek- en schoudergebied armen ellebogen polsen handen en vingers.

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 19 april 2001 WO/A/2001/ juni 2001

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 19 april 2001 WO/A/2001/ juni 2001 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Workshop Financiering Businesscases in Leisure House of Leisure. 31 maart 2016

Workshop Financiering Businesscases in Leisure House of Leisure. 31 maart 2016 Workshop Financiering Businesscases in Leisure House of Leisure 31 maart 2016 Even voorstellen Wie bent u? Wat brengt u hier? Welke ervaring heeft u met externe financiering? Wie zijn wij? Adviseurs &

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Business case: EarVision

Business case: EarVision Business case: EarVision Module (vak code): Thema serieproduct 2 wh19a1/stb1 Beroepsproduct: Business case Groep: EarVision (groep 9) Periode: Blok 3 Ingeleverd op: 5 April 2013 Projectleden: Gijs Druijf

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

Handleiding werkplekinstelling

Handleiding werkplekinstelling Stappenplan voor een gezonde werkplek Een goede werkhouding is van belang om prettig en gezond te werken. Met dit stappenplan kunt u de werkplek van uw medewerkers zo instellen dat gezondheidsklachten

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

OPSTELLEN ONDER- NEMINGSPLAN

OPSTELLEN ONDER- NEMINGSPLAN OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb OPSTELLEN ONDER- NEMINGSPLAN facultatief met een voorbeeldplan Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 5 e druk,

Nadere informatie

Ook zo n gezonde. beeldschermwerker? dé specialist in arbeid en gezondheid

Ook zo n gezonde. beeldschermwerker? dé specialist in arbeid en gezondheid Ook zo n gezonde beeldschermwerker? dé specialist in arbeid en gezondheid Test: zit jij goed achter je beeldscherm? 1. Zijn je bovenbenen horizontaal? JA NEE 2. Staan je beide voeten plat op de grond?

Nadere informatie

10 tips om goed te leren typen. Beter leren typen is gemakkelijker dan je denkt, maar het start met de basis!

10 tips om goed te leren typen. Beter leren typen is gemakkelijker dan je denkt, maar het start met de basis! 10 tips om goed te leren typen Beter leren typen is gemakkelijker dan je denkt, maar het start met de basis! De 10 basisregels Om goed te kunnen typen zijn er 10 basisregels die jou daarbij helpen. Het

Nadere informatie

1. Inleiding. We wensen jullie veel plezier en succes toe bij het opzetten en onderhouden van jullie onderneming! Vriendelijke groeten,

1. Inleiding. We wensen jullie veel plezier en succes toe bij het opzetten en onderhouden van jullie onderneming! Vriendelijke groeten, Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de talentenstroom Business Class... 3 3. Online management game Business Class... 4 3.1 Over Business Class... 4 3.2 Inloggen Business Class... 4 3.2 Geef een bedrijfsnaam

Nadere informatie

Tips voor de beeldschermwerkplek

Tips voor de beeldschermwerkplek Tips voor de beeldschermwerkplek 1. Werkplek De juiste stoelinstelling Bij een goede stoelhoogte moeten uw voeten plat op de grond kunnen staan en de bovenbenen horizontaal blijven. Kan er nog een vuist

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag AV/RV/2001/45402

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag AV/RV/2001/45402 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

TRAINING Risk Management

TRAINING Risk Management TRAINING Risk Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING RISK MANAGEMENT In deze ééndaagse groepstraining Risk Management of Risico- management

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

BASISREGELIJS BIJ DE KLASSIEKE DESKTOP. De basisregels zijn gebaseerd op het 5 W-model. Een goed preventieplan besteedt aandacht acht deze factoren.

BASISREGELIJS BIJ DE KLASSIEKE DESKTOP. De basisregels zijn gebaseerd op het 5 W-model. Een goed preventieplan besteedt aandacht acht deze factoren. WAT IS HET PROBLEEM? Computers en multimedia-apparatuur zijn geïntegreerd in het dagelijks leven en worden alsmaar belangrijker, ook in het onderwijs. In deze sessie wordt het gebruik van ICT-materiaal

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark juli 2013 Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Afgelopen maanden hebben de Stichting Theeschenkerij, Bewonersorganisatie Blijdorp en Vitibuck Architects een

Nadere informatie

1. Starten met Windows 10

1. Starten met Windows 10 19 1. Starten met Windows 10 U zit klaar om te beginnen. Dit boek ligt naast uw computer. U gaat alle oefeningen die in het boek staan, direct zelf uitvoeren op de computer. Zo leert u het snelste werken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

10/2/2014. Infosessie ergonomiebeleid op kantoor Oktober 2014 Team Ergonomie

10/2/2014. Infosessie ergonomiebeleid op kantoor Oktober 2014 Team Ergonomie Infosessie ergonomiebeleid op kantoor Oktober 2014 Team Ergonomie Ergonomie : wat en wie? Ergonomie : waarom? Wetgevend kader: KB Beeldschermwerk Vermijden van klachten Ergonomie: hoe? 2 Ergonomie tracht

Nadere informatie

RSI. Lijdt U reeds aan of bestaat er een risico op musculoskeletale. Repetitive Strain Injuries? Ga bij uzelf na of U: Inspanning. Houding.

RSI. Lijdt U reeds aan of bestaat er een risico op musculoskeletale. Repetitive Strain Injuries? Ga bij uzelf na of U: Inspanning. Houding. Ga bij uzelf na of U: al problemen of klachten heeft gehad in de nek, de schouders, de ellebogen of de polsen ten gevolge van de arbeidsomstandigheden. moet werken in oncomfortabele houdingen: torsies,

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.4

niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Ergonomie niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Bedrijfscultuur Arbeidsomstandigheden Wat staat er in de Arbowet? Zitten, staan en tillen RSI Bedrijfscultuur Veel mensen hebben hun eigen werk en werken op een bepaalde

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2016-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie