STICHTING HERVORMDE SCHOLEN TE VOORTHUIZEN INSCHRIJFFORMULIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING HERVORMDE SCHOLEN TE VOORTHUIZEN INSCHRIJFFORMULIER"

Transcriptie

1 STICHTING HERVORMDE SCHOLEN TE VOORTHUIZEN INSCHRIJFFORMULIER Van den Berglaan GG Voorthuizen Tel De KWS.. een waardevolle basis! Frans Halsstraat EV Voorthuizen Tel De Wheemschool: Waar talenten worden ontwikkeld

2 WILT U DIT AANMELDINGSFORMULIER ZO VOLLEDIG MOGELIJK INVULLEN? ONDERGETEKENDE, NAAM VERZOEKT TOELATING VAN ZIJN/HAAR ZOON/DOCHTER/PUPIL ALS LEERLING VAN DE : NAAM SCHOOL OPGAVE VOOR GROEP : GEGEVENS OVER DE LEERLING ACHTERNAAM VOORVOEGSELS ROEPNAAM VOORNAMEN (VOLUIT) GESLACHT : M / V * BURGERSERVICE-, SOFI- OF ONDERWIJSNUMMER**: GEBOORTEDATUM POSTCODE + WOONPLAATS LAND TELEFOONNUMMER(s) : GEHEIM : JA / NEE * NATIONALITEIT GEBOORTEPLAATS GEBOORTELAND GEZINDTE GEDOOPT : JA / NEE * ONDERWIJS SINDS DATUM INSCHRIJVING (EERSTE SCHOOLDAG) IN NEDERLAND SINDS SCHOOL VAN HERKOMST UIT GROEP VORIGE SCHOOL : TELEFOONNUMMER SCHOOL 2

3 GEGEVENS OVER DE OUDERS GEGEVENS VAN DE VADER VOORLETTERS ACHTERNAAM : VOORVOEGSELS POSTCODE EN WOONPLAATS : LAND VAN HERKOMST TELEFOONNUMMER(s) : GEHEIM : JA / NEE * BURGERLIJKE STAAT : GEHUWD / SAMENWONEND / GESCHEIDEN / ALLEENSTAANDE OUDER * AANSPRAKELIJK VOOR LEERLING : JA / NEE * GEGEVENS OVER MOEDER VOORLETTERS : VOORVOEGSELS ACHTERNAAM(MEISJESNAAM) POSTCODE EN WOONPLAATS : EXTRA TELEFOONNUMMER OMSCHRIJVING EXTRA TELNR. BURGERLIJKE STAAT : GEHUWD / SAMENWONEND / GESCHEIDEN / ALLEENSTAANDE OUDER * AANSPRAKELIJK VOOR LEERLING : JA / NEE * VADER MOEDER GEB. DAT. : GEB. DAT. : GEBOORTELAND : GEBOORTELAND : NATIONALITEIT : NATIONALITEIT : OPLEIDING : OPLEIDING : INDIEN GEEN DIPLOMA, AANTAL JAREN GENOTEN ONDERWIJS BINNEN DE OPLEIDING : GEGEVENS SCHOOL WAAR HET DIPLOMA BEHAALD IS: NAAM: PLAATS/LAND: JAAR WAARIN HET DIPLOMA BEHAALD IS: INDIEN GEEN DIPLOMA, AANTAL JAREN GENOTEN ONDERWIJS BINNEN DE OPLEIDING : GEGEVENS SCHOOL WAAR HET DIPLOMA BEHAALD IS: NAAM: PLAATS/LAND: JAAR WAARIN HET DIPLOMA BEHAALD IS: BEROEP : BEROEP : GEZINDTE : GEZINDTE : TEL. WERK : TEL. WERK : 3

4 VLUCHTELINGENSTATUS : JA / NEE * ÉÉNOUDER GEZIN : JA / NEE * HUISARTS NAAM ZORGVERZEKERING POLISNUMMER W.A. VERZEKERING : JA / NEE * VERKLARING : 1. DE AANGEMELDE LEERLING IS IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DEZE AANMELDING INGESCHREVEN GEWEEST BIJ EEN ANDERE SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS. ( ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR LEERLINGEN VAN 5 JAAR EN OUDER) JA / NEE * 2. DOOR ONDERTEKENING VAN DIT FORMULIER GEEFT U AAN DE GRONDSLAG VAN DE STICHTING TE ZULLEN RESPECTEREN. TEVENS BENT U OP DE HOOGTE VAN HET FEIT DAT ALLEEN PERSONEN, DIE DE GRONDSLAG VAN DE STICHTING ONDERSCHRIJVEN, TOT LID VAN DE (GEMEENSCHAPPELIJK) MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KUNNEN WORDEN GEKOZEN. 3. BOVENSTAANDE GEGEVENS ZIJN NAAR WAARHEID INGEVULD. PLAATS : DATUM : HANDTEKENING VADER: HANDTEKENING MOEDER: DIT FORMULIER INLEVEREN OP OF OPSTUREN NAAR DE SCHOOL VAN UW KEUZE. OPM. DE GEGEVENS VAN DIT FORMULIER ZULLEN ZEER VERTROUWELIJK WORDEN BEHANDELD EN ZIJN ALLEEN TER INZAGE VOOR : - DE DIRECTIE VAN DE SCHOOL - DE INSPECTIE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS - DE RIJKSACCOUNTANT VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN - ELKE OUDER HEEFT RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE VAN ONJUISTE GEGEVENS IN HET DEEL VAN DE LEERLINGENADMINISTRATIE DAT OP ZIJN KIND BETREKKING HEEFT. * = doorhalen wat niet van toepassing is ** = U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor het burgerservicenummer in te leveren. Het nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden: 1. Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid gekregen heeft. Bent u het kwijt dan kunt u bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe opgave krijgen. 2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling. 3. Op de zorgpas of zorgpolis waar het burgerservicenummer van het kind op vermeld staat. (Voor alle duidelijkheid: sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers) 4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Hierbij moet u wel controleren of het burgerservicenummer er daadwerkelijk op staat. 4

5 Bijlage bij het inschrijfformulier van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen Grondslag Op het inschrijfformulier wordt gevraagd de grondslag van de stichting te respecteren. De grondslag is als volgt geformuleerd: De Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen heeft als grondslag de bijbel en weet zich verbonden met de belijdenis van de kerk, zoals verwoord in de 3 Formulieren van Enigheid. Concreet betekent dit, dat we van de kinderen verwachten, dat ze meedoen aan alle activiteiten, die hiermee te maken hebben: het luisteren naar de bijbelverhalen, het samen bidden, het leren en zingen van psalmen en andere liederen en het gezamenlijk vieren van de christelijke feestdagen. Van ouders verwachten we dat ze zich positief opstellen t.o.v. bovengenoemde zaken en dat op geen enkele wijze tegenwerken. Voedingsgebied Het schoolbestuur heeft een grens getrokken tussen het voedingsgebied van de beide Hervormde scholen (de Koningin Wilhelminaschool en De Wheemschool): Rijksweg, Hoofdstraat, Rembrandtstraat, Rubensstraat en Voorthuizerstraat. De as van de desbetreffende weg is de grens. Gezinnen die voor het eerst kinderen aanmelden, worden alleen toegelaten op de school in het voedingsgebied. Bij nieuwe aanmeldingen op de school buiten het voedingsgebied, zullen de directies de ouders doorverwijzen naar de juiste school. Ouders die kinderen op één van de beide scholen hebben, of hebben gehad, en die vervolgens verhuizen naar het andere voedingsgebied, worden niet gevraagd hun kind bij verhuizing aan te melden op de andere school. Bijvoorbeeld: u verhuist van de Maat naar de Kromme Akker en uw kind zit op De Wheemschool. In dit geval mag uw kind op De Wheemschool blijven. Is het omgekeerde het geval, dan mag uw kind op de Koningin Wilhelminaschool blijven. De nieuwe wijk Blankensgoed ligt in het voedingsgebied van de Koningin Wilhelminaschool. Dat betekent dat nieuwe kinderen uit Blankensgoed geplaatst worden op de KWS. Gezinnen die door verhuizing van voedingsgebied veranderen, mogen op de school blijven waar de kinderen oorspronkelijk zijn ingeschreven.

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig)

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig) Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens Ouders / Verzorgers Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 Geslacht : Geslacht

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool de Cramignon Kramsvogel 42 6245 RE Eijsden Tel. 043 409 15 83 www.bsdecramignon.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224 KV Maastricht Tel. 043 4100300

Nadere informatie

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Nico Bulderschool Zonneweg 4 9692 LN Hoogezand directie@nicobulderschool 0598-320091 Inschrijfformulier openbaar primair onderwijs De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Joseph Burg. Beckersweg 45 6261 NX Mheer Tel. 043-4571516 www.sintjoseph-mheer.nl sintjoseph@kom-leren.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Martinus Stichting kom Leren Gronsvelder Kerkplein 8 Oranjeplein 201 6247 CM Gronsveld 6224 KV Maastricht Tel. 043 408.7180 Tel. 043 410.0300 www.sintmartinus-gronsveld.nl

Nadere informatie

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor:

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Onze school is onderdeel van: Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Wilt u de formulieren zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen en zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost IBAN rekeningnummer: NL70 INGB 0310 6241 26 Email: mail@vechtkroost.nl Website: www.vechtkroost.nl Inschrijfformulier (Per kind 1 formulier invullen) Voornaam Roepnaam Achternaam Geboortedatum Adres Postcode

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL Locatie: Gasselte: t Kikkertje Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Kinderbijslag Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME

AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME Autisme T 088 40 50 600 info@yulius.nl AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME HET AANMELDFORMULIER BESTAAT UIT DEEL A EN DEEL B. Na invulling deel A digitaal versturen naar aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente]

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Wanneer willen wij van u een Verhuisbericht ontvangen? - Iedereen die in onze gemeente komt wonen, of iedereen die binnen onze gemeente verhuist moet aan

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie