Belastingplannen 2014 en eindejaarstips

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingplannen 2014 en eindejaarstips"

Transcriptie

1 Belastingplannen 2014 en eindejaarstips Administratiekantoor Van der Voet B.V. Marktveld BS Haastrecht T F E K.v.K. Rotterdam Beconnr BTW-nr. NL B.01 Lid NOAB Kantoor Amsterdam Johan van Hasseltweg 2 D WV Amsterdam T F

2 Belastingplannen 2014 en eindejaarstips 1. Gevolgen voor bedrijven... 3 Investering in asbestsanering... 3 Afdrachtvermindering onderwijs vervalt... 3 Maak gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus... 3 Maak gebruik van willekeurige afschrijving... 3 Meer financieringsmogelijkheden met ruimere overheidskredieten... 4 Verhoging drempel EIA, MIA en Vamil Gevolgen voor werknemer en werkgever... 5 Stamrecht in één keer laten uitkeren... 5 Geen woord over werkkostenregeling belastingplan... 5 Arbeidskorting aangepast... 5 Heffingskorting Gevolgen voor de auto... 6 Oldtimers s winters binnen laten staan... 6 Diesel en LPG duurder... 6 Zuinige auto s Gevolgen voor privé / tax planning... 7 verruimde vrijstelling eigenwoningschenking (ook vanuit BV!)... 7 Verlenging maatregel driejaarstermijn verhuisregelingen eigen woning*... 7 Vooruitbetalen van hypotheekrente... 7 Aflossing van eigenwoningschuld... 7 Hypotheekrente aan banden... 7 Vermogenstoets: belastingnadeel of -voordeel?... 7 Einde notariële akte voor periodieke giften... 8 Check uw voorlopige aanslagen Overige gevolgen... 9 Verbouwing ook in 2014 aantrekkelijk... 9 BOX 2 belasting... 9 Dividend in plaats van een bonus... 9 Bent u al over op IBAN?... 9 Einde aangiftebrief omzetbelasting... 9 Informatieplicht bij lening voor eigen woning

3 1. Gevolgen voor bedrijven Investering in asbestsanering Bedrijven die investeren in milieubedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Dit is bijvoorbeeld het geval bij het saneren van asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Investering in woonhuizen of woonschepen zijn echter uitgezonderd van de investeringsaftrek. Het Belastingplan 2014 staat toe dat bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte voor bijvoorbeeld het saneren van asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, de MIA mogen toepassen. Afdrachtvermindering onderwijs vervalt Wat al eerder was aangekondigd, wordt in dit wetsvoorstel vastgelegd. Per 1 januari 2014 komt de afdrachtvermindering onderwijs (verwerkt via de loonadministratie) te vervallen. Op dat moment zal een nieuwe subsidieregeling voor leerwerktrajecten van kracht worden. Maak gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus Er bestaan nog steeds veel malafide uitzendbureaus in Nederland. Het kabinet wil deze uitzendbureaus aanpakken in de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit. U kunt als inlener van personeel via een malafide uitzendbureau aansprakelijk gesteld worden voor de onbetaald gebleven loonbelasting, sociale verzekeringspremies en omzetbelasting van deze bureaus. Voor uitzendbureaus met het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) bent u straks gevrijwaard van deze aansprakelijkheid. 1. Let op! Doe zaken met een gecertificeerd uitzendbureau! Indien u arbeidskrachten inleent van een niet gecertificeerde uitzendonderneming heeft u straks de verplichting om 35% van de factuursom (inclusief btw) te storten op een speciale vrijwaringsrekening van de Belastingdienst. 2. Let op! Leent u zelf (incidenteel) wel eens personeel uit? Zorg dat u in ieder geval bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat met als nevenactiviteit ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Maak gebruik van willekeurige afschrijving Heeft u investeringsplannen, kijk dan of u deze mogelijk nog dit jaar kunt realiseren. Investeert u namelijk in de periode 1 juli tot en met 31 december in een nieuw bedrijfsmiddel, dan mag u hier in 2013 direct tot de helft op afschrijven. Deze tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving vervalt weer op 1 januari Er gelden twee belangrijke voorwaarden: 1. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan kunt u alleen in 2013 eenmalig en maximaal 50% willekeurig afschrijven op het nieuwe bedrijfsmiddel. Over het restant schrijft u normaal af; 2. U moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik nemen. Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken. Tip! Door gebruik te maken van deze willekeurige afschrijving kunt u een liquiditeitsvoordeel behalen. U schrijft namelijk in 2013 méér af, zodat uw winst lager wordt en u dus minder belasting hoeft te betalen. Dit liquiditeitsvoordeel wordt overigens in de jaren daarna weer teruggenomen, omdat u dan minder kunt afschrijven op het bedrijfsmiddel. Bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en immateriële activa (goodwill), zijn uitgesloten. Neemt u het bedrijfsmiddel niet gelijk in 2013 in gebruik, dan moet u rekening houden met een betalingscriterium. De willekeurige afschrijving is dan niet alleen beperkt tot 50%, maar ook tot het bedrag dat u heeft betaald voor uw investering

4 Meer financieringsmogelijkheden met ruimere overheidskredieten Omdat veel bedrijven nog steeds moeilijk aan een financiering kunnen komen, worden de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten tijdelijk uitgebreid vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december Het gaat om een aantal bekende kredieten, zoals de BMKB en Qredits. BMKB Als mkb-ondernemer kunt u een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een bankkrediet. Daardoor kunt u bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. Het borgstellings-percentage in de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is tijdelijk verhoogd van 45% naar 67,5% met een maximum borgstellingskrediet van Voor starters en innovatieve mkb-bedrijven gelden andere percentages. Het maximumbedrag dat per mkb-ondernemer aan bedrijfsborgstellingskredieten kan worden verstrekt, wordt verhoogd van 1 mln naar 1,5 mln. Qredits Met ingang van 1 november 2013 start microfinancieringsorganisatie Qredits met de verstrekking van een nieuw financieringsproduct: het MKB-krediet. Bedrijven die niet bij een bank terechtkunnen voor hun financiering, kunnen bij Qredits aankloppen voor leningen tussen de en Het microkrediet tot voor kleine ondernemers blijft bestaan. Innovatiekrediet Tot slot worden ook voor innoverende bedrijven de mogelijkheden verruimd. Het kredietpercentage dat de overheid verstrekt voor de gehele projectfinanciering van kleine bedrijven, gaat tijdelijk omhoog van 35% naar 45%. Voor het mkb dat samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven gaat het percentage omhoog naar 50%. Verhoging drempel EIA, MIA en Vamil Investeringen met een waarde van minder dan komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking voor de energieinvesteringsaftrek (EIA), milieuinvesteringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft een drempel gelden van

5 2. Gevolgen voor werknemer en werkgever Stamrecht in één keer laten uitkeren Bestaande stamrechten (op basis van gouden handdruk) die onder de stamrechtvrijstelling vallen hoeven niet meer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. Voorgesteld wordt om een mogelijkheid te creëren om bestaande stamrechten zonder heffing van revisierente, ineens uit te laten keren. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een stamrecht dat is ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een beleggingsinstelling, een bank of een verzekeraar. De uitkering wordt in haar geheel in box 1 belast. Als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, betaalt men belasting over slechts 80% van het totale uitgekeerde bedrag. Maar let op, per 1 januari 2014 vervalt de fiscale facilitering van nieuwe stamrechten. De stamrechtvrijstelling wordt per die datum afgeschaft. Dit betekent dat wie vanaf 1 januari 2014 vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon ontvangt, in het jaar van ontvangst te maken krijgt met een inkomstenbelastingheffing in box 1 over het volledige bedrag. Tip! Overweeg om op basis van deze voorstellen het stamrecht in één keer te laten uitkeren in Geen woord over werkkostenregeling belastingplan In het belastingplan 2014 en ook de overige fiscale maatregelen staat geen woord vermeld hoe de werkkostenregeling in de toekomst wordt ingevuld. Verwacht werd dat naar aanleiding van de beleidsnotitie Aan het werk met de werkkostenregeling belangrijke aanpassingen zouden worden bekendgemaakt om de werkkostenregeling beter aan te laten sluiten op de praktijk. Voorbeeld is de invoering van een noodzakelijkheidscriterium : voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de dienstbetrekking, zouden dan buiten het forfait van de werkkostenregeling vallen. Tip! Aangezien de verplichte overgang naar de werkkostenregeling met één jaar is uitgesteld naar , adviseren wij u om de administratieve en arbeidsrechtelijke gevolgen nader te bezien en of de overgangsregeling tot een voordeliger uitkomst leidt. Arbeidskorting aangepast De arbeidskorting voor lonen tot circa gaat tot 2017 stapsgewijs omhoog. In 2014 wordt de korting verhoogd met 374 (was in 2013 en wordt in 2014). U betaalt dus minder belasting over hoe loon. Verdient u meer dan ? Dan wordt uw arbeidskorting in 2014 lager en betaalt u dus meer belasting. Het resultaat zal zijn dat men in 2017 vanaf een inkomen van ongeveer geen recht meer heeft op arbeidskorting. Heffingskorting De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 99 tot Daar staat tegenover dat deze met 2% wordt afgebouwd vanaf het begin van de tweede schijf tot het einde van de derde schijf. De afbouw zal verder gaan na In 2014 bedraagt de heffingskorting voor inkomens vanaf de vierde tariefschijf

6 3. Gevolgen voor de auto Oldtimers s winters binnen laten staan Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van wegenbelasting voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto s die rijden op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto s die op 1 januari jaar of ouder maar nog geen 40 jaar zijn. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de motorrijtuigenbelasting (MRB) over het gehele kalenderjaar met een maximum van 120. Hierbij geldt de voorwaarde dat er in de maanden januari, februari en december niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt met het voertuig. Let op! Personen- en bestelauto s op diesel of LPG van 26 jaar en ouder maar die nog geen 40 jaar oud zijn, komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Voor deze auto s is het volle MRB-tarief verschuldigd. Diesel en LPG duurder De accijns van diesel wordt, naast de jaarlijkse inflatiecorrectie, verhoogd met 3 cent per liter, terwijl de accijns van LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter. Tanken wordt dus weer duurder. Zuinige auto s De aanschaf van een zeer zuinige auto in 2013 kan aantrekkelijk zijn. U betaalt dan minder bpm en u behoudt de lagere bijtelling voor de duur voor 60 maanden. Voor zeer zuinige auto s (zowel elektrisch als hybride) blijft de bijtelling 0%. Voor nieuwe gevallen in 2014 gaat de bijtelling voor elektrische auto s (geen CO2 uitstoot) naar 4% (over de cataloguswaarde) en voor hybride auto s naar 7%. Naast de lagere bpm, mrb en bijtelling zijn er ook nog extra aftrekmogelijkheden op de aanschaf (Energie-investeringsaftrek en Milieu-investeringsaftrek). Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan krijgt u te maken met een bijtelling, tenzij u kunt aantonen dat u met de auto op jaarbasis minder dan 500 km privé rijdt. Hoe milieuvriendelijker, hoe lager de bijtelling. Hoeveel de bijtelling precies is, hangt af van de CO2-uitstoot van de auto, de brandstof en het moment waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven voor de auto. Elk jaar worden de normen strenger. Hoeveel bijtelling u moet betalen, hangt af van de periode wanneer voor het eerst een kenteken is afgegeven. Overweegt u de aanschaf van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2014 fiscaal voordelig rijden, dan loont het de moeite om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO2-normen voor de bijtelling van 14 en 20%. Let op! De lage bijtelling gaat in op het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld. Wees dus op tijd met uw beslissing om een zuinige auto aan te schaffen in verband met levertijden van nieuwe auto s. De aangeschafte auto blijft het bijtellingspercentage bij aanschaf houden voor een periode van zestig maanden. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Er bestaat ook een 0%-bijtellingscategorie! U moet dan wel een auto aanschaffen vóór 2014 die niet meer dan 50 gr/km aan CO2 uitstoot. Wordt het kenteken pas afgegeven in 2014, dan geldt een bijtellingspercentage van 7%. Voor een nieuwe, volledig elektrische auto bedraagt de bijtelling in %. Voor een dergelijke auto komt u ook nog eens in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

7 4. Gevolgen voor privé / tax planning verruimde vrijstelling eigenwoningschenking (ook vanuit BV!) Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 1 januari 2015 kunt u ongeacht uw leeftijd of relatie met de schenker onder voorwaarden tot euro onbelast geschonken krijgen voor de eigen woning. Wilt u hiervan gebruik maken? Houdt u er dan rekening mee dat de toekomstige hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. De eigenwoningreserve wordt namelijk vergroot als u als verkrijger de schenking aanwendt voor aflossing van de eigenwoningschuld. Verlenging maatregel driejaarstermijn verhuisregelingen eigen woning* Is uw sinds 2011 leegstaande woning nog niet verkocht of woont u nog niet in uw in 2011 aangekochte woning? De tijdelijke maatregel van de driejaarstermijn (in plaats van tweejaarstermijn) van de verhuisregelingen bij verkoop en aankoop van een leegstaande woning wordt verlengd tot 1 januari Dit betekent dat uw eigen woning die sinds 2011 leegstaat en voor verkoop is bestemd, in 2014 nog steeds wordt gezien als eigen woning en daarmee in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek. Voor de woning die u in 2011 hebt gekocht of sindsdien in aanbouw is, kunt u ook nog in 2014 hypotheekrenteaftrek genieten, mits u de woning uiterlijk in 2014 betrekt als hoofdverblijf. *nog niet definitief Vooruitbetalen van hypotheekrente Verwacht u in 2014 een (veel) lager inkomen in box 1dan in 2013? Dan kan het in verband met de aftrek tegen een hoger progressief tarief onder voorwaarden aantrekkelijk zijn hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2014 vooruit te betalen in Aflossing van eigenwoningschuld Hebt u als huiseigenaar alleen nog een geringe rentedragende hypothecaire lening op uw huis? Dan kunt u in 2014 volledig profiteren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld door deze lening vóór 1 januari 2014 volledig af te lossen. Hypotheekrente aan banden De komende jaren gaat de hypotheekrenteaftrek steeds een stukje verder omlaag. De aftrek wordt zowel voor nieuwe als bestaande hypotheken verder aan banden gelegd. Vanaf 2014 wordt het maximumpercentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar (met 0,5 procentpunt per jaar) afgebouwd naar het tarief van de derde schijf (38%) in de inkomstenbelasting. In 2014 is het maximale aftrekpercentage dus 51,5! Vermogenstoets: belastingnadeel of -voordeel? Vanaf dit jaar geldt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kind gebonden budget. Ook is de eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met vermogen verhoogd. Heeft u nu recht op zorgtoeslag of het kind gebonden budget, hou dan uw vermogen zoals uw bank- en spaartegoeden in box 3 in de gaten. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermogenstoets voor deze beide toeslagen wanneer u boven een bepaald bedrag uitkomt. U ontvangt boven dit bedrag geen toeslag. Voor de hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ telt uw verzamelinkomen mee. Naast 4% van uw vermogen dat al in het verzamelinkomen zit, wordt vanaf 2013 ook nog 8% van uw belaste box 3-vermogen bij het (verzamel)inkomen geteld. Het verzamelinkomen is de basis voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ. Overigens wordt voor de bepaling van deze eigen bijdrage uitgegaan van het verzamelinkomen en het vermogen in box 3 van twee jaar eerder

8 Tip! Door te schenken aan kinderen, kleinkinderen of een goed doel (al dan niet onder schuldigerkenning) verlaagt u uw vermogen en verkleint u het nadeel van de vermogenstoets voor de toeslagen of de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ. Einde notariële akte voor periodieke giften Bent u van plan om periodiek een bedrag te schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden, stel dit dan nog even uit tot volgend jaar. Vanaf 1 januari 2014 vervalt namelijk de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van de gift in de inkomstenbelasting en dat levert een besparing op van notariskosten. De periodieke gift is vanaf volgend jaar ook aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De Belastingdienst zal binnen enkele maanden een model-schenkingsovereenkomst ter beschikking stellen via een download op de website. Check uw voorlopige aanslagen Met het einde van het jaar in zicht, kunt u uw winst voor 2013 waarschijnlijk redelijk goed inschatten. De voorlopige aanslag die u aan het begin van het jaar van de Belastingdienst heeft ontvangen, kan te hoog of te laag zijn vastgesteld. Check daarom samen met uw belastingadviseur uw voorlopige aanslag en voorkom dat uw onderneming op dit moment te weinig of te veel belasting betaalt. Vraag indien nodig de Belastingdienst op tijd om een (nadere) voorlopige aanslag. Zo voorkomt u tevens dat u onnodig belastingrente betaalt als de winst hoger uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Let op! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Het percentage van de belastingrente is voor de inkomstenbelasting dan minimaal 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs minimaal 8%

9 5. Overige gevolgen Verbouwing ook in 2014 aantrekkelijk Heeft u verbouwingsplannen, dan hoeft u dat niet nog snel dit jaar te realiseren om te kunnen profiteren van het lage btw-tarief. Onlangs is namelijk besloten om het tijdelijk lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen te verlengen tot eind volgend jaar. Uw verbouwing hoeft dus niet voor 1 maart 2014 te zijn afgerond, maar wel voor 31 december BOX 2 belasting Het aanmerkelijk belangtarief wordt in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% (het is nog een wetsvoorstel). Was u voornemens om in 2013 of over het jaar 2013 een dividenduitkering uit uw B.V. te doen, is het verstandig daarmee tot 2014 te wachten. Om het 22% tarief te krijgen mag het dividend niet hoger zijn dan ( voor gehuwden). Dit verlaagde tarief geldt ook over de verkoopwinst van aandelen. De verkoop over het jaar heen tillen kan dus voordelig zijn. Houd er rekening mee dat bij de dividenduitkering aan de balanstest wordt voldaan. Een dividenduitkering mag er niet toe leiden dat de B.V. haar verplichtingen niet meer kan voldoen (nieuwe regels Flex B.V.). Dividend in plaats van een bonus Was 2013 voor u een goed jaar en wilt u uzelf een bonus of een tantième toekennen dan kan over het algemeen een dividenduitkering aantrekkelijker zijn. Valt u in de hoogste schijf dan wordt een bonus derhalve belast tegen 52%. Een dividenduitkering echter tegen 40% (en maximaal tegen 43,75%, afhankelijk van de winst van uw B.V.). Dividend is derhalve goedkoper. Wacht u met dividend tot 2014 dan is zelfs sprake van een tarief van 37,6%. (of 41,5%). Bent u al over op IBAN? Per 1 februari 2014 worden alle rekeningnummers van zowel particulieren als bedrijven vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). U bent hier ongetwijfeld door uw bank al op gewezen. De overgang naar IBAN heeft met name voor bedrijven nogal wat voeten in de aarde. Zo zult u uw softwarepakketten en facturatiesystemen tijdig moeten aanpassen. En wat dacht u van uw briefpapier of andere communicatiemiddelen waarop u uw rekeningnummer vermeldt? Wacht daarom niet langer en start met uw voorbereidingen. De website bevat alles wat u nodig heeft voor een soepele overgang. Einde aangiftebrief omzetbelasting Verzorgt u zelf de aangifte omzetbelasting van uw bedrijf, dan ontvangt u periodiek van de Belastingdienst de aangiftebrief omzetbelasting. Deze dient ter herinnering dat het weer tijd is om uw btw-aangifte te doen. Bij deze aangiftebrief zit ook altijd een acceptgiro. Beide komen te vervallen. De acceptgiro verdwijnt al per december 2013 en de aangiftebrief vanaf 1 januari Wel krijgt u begin januari eenmalig een jaaroverzicht van de Belastingdienst met daarin de aangiftetijdvakken, de uiterste inlever- en betaaldatums en de betalingskenmerken. Tip! Wilt u toch graag periodiek een herinnering van de Belastingdienst ontvangen, dan kunt u dit regelen via het beveiligde gedeelte van de Belastingdienstsite. U ontvangt dan automatisch per bericht een herinnering dat het weer tijd is voor uw btw-aangifte. Informatieplicht bij lening voor eigen woning Leent u geld van de bv voor uw eigen woning, dan is de door u betaalde rente aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling. Bij de bv is de ontvangen rente belast. Vanaf begin dit jaar gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor een nieuwe hypotheek is alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost

10 Heeft u dit jaar een nieuwe hypotheek afgesloten bij uw eigen bv, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst met het formulier opgaaf lening eigen woning. Dit formulier is te downloaden van de website van de Belastingdienst. Alleen als u de gegevens heeft doorgegeven, mag u de hypotheekrente in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het formulier opgaaf lening eigen woning moet worden verstuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk vóór 31 december Is er een wijziging in de lening, dan moet u dit doorgeven binnen één maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Top 40 Eindejaarstips

Top 40 Eindejaarstips Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #2 - november - 2013 Top 40 Eindejaarstips Wordt 2014 het jaar van groei? Het afgelopen jaar bracht

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij!

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Hoewel de troonrede vele crisismaatregelen telt, zijn volgens het Centraal Planbureau de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

De crisis is nog niet voorbij!

De crisis is nog niet voorbij! Goed en kwaad Zelfstandigenaftrek voor ondernemers Crisis Eenmalige werkgeversheffing hoge lonen Verhoogde vrijstelling Schenkingen voor eigen woning Belastingtarieven Heffingskortingen afgebouwd pagina

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Special Eindejaartips 2014

Special Eindejaartips 2014 Special Eindejaartips 2014 Voor u liggen de eindejaartips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2014. Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is

Nadere informatie

de ondernemers krant #10 2013

de ondernemers krant #10 2013 de ondernemers krant #10 2013 In de oktobereditie van de ondernemerskrant leest u over: Flinke bezuinigingen op komst 2 Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld 3 Einde fiscaal voordeel ontslagvergoedingen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Forse bezuinigingen op komst. Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld. Einde fiscaal voordeel ontslagvergoedingen. Verandering op komst in de deelnemingsvrijstelling.

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld Einde fiscaal voordeel ontslagvergoeding

negentig NIEUWS In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld Einde fiscaal voordeel ontslagvergoeding Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zestiende jaargang NIEUWS 5 negentig In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 De auto in 2014 Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 1. Forse bezuinigingen op komst ONDERNEMER BV WERKGEVER Het blijft spannend hoe het koopkrachtplaatje er volgend jaar uitziet. Het kabinet heeft net met de oppositiepartijen D66,

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie