Top 40 Eindejaarstips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top 40 Eindejaarstips"

Transcriptie

1 Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #2 - november Top 40 Eindejaarstips Wordt 2014 het jaar van groei? Het afgelopen jaar bracht in eerste instantie niet waar velen op hoopten: economische groei. Al lijkt nu toch dat we de recessie gaan verlaten. Wat het komende jaar ook voor ons in petto heeft, Schipper biedt u graag de fiscale handvatten voor Dit doen wij met speciale eindejaarsbijeenkomsten en, in deze SchipperVisie, onze Top 40 Eindejaarstips. Het afgelopen jaar stond voor Schipper in het teken van het optimaliseren van de dienstverlening en de daarmee samenhangende prijs-kwaliteitverhouding. Hiervoor hebben wij onze eigen organisatie flink onder de loep genomen. Ook onze huisstijl is veranderd; meer dan voorheen onderstrepen wij dat Schipper een dienst verlener is die naast de ondernemer staat, met begeleiding, ondersteuning en advies. Voor u ligt de Top 40 van onze beste eindejaarstips. Bij het bundelen hiervan hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige kabinetsplannen. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat de Tweede en Eerste Kamer deze nog moeten goedkeuren. s voor alle belastingplichtigen 1 Vermogenstoets: belastingvoordeel of -nadeel? Vanaf dit jaar geldt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Ook is de eigen bijdrage AWBZ verhoogd voor mensen met vermogen. Heeft u recht op zorgtoeslag of het kindgebonden budget? Hou dan uw vermogen zoals uw bank- en spaartegoeden in box 3 in de gaten. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermogenstoets voor beide toeslagen wanneer u boven een bepaald bedrag uitkomt. Boven dit bedrag ontvangt u geen toeslag. Voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ, vormt het verzamelinkomen de basis. Naast 4% van uw vermogen dat al in het verzamelinkomen zit, wordt vanaf 2013 ook 8% van uw belaste box 3-vermogen bij het (verzamel)inkomen geteld. Uitgangspunt daarbij is het verzamelinkomen en het box 3-vermogen van twee jaar eerder. Door te schenken aan (klein-)kinderen of een goed doel (al dan niet onder schuldigerkenning) verlaagt u uw vermogen en verkleint u de kans op een nadelige vermogenstoets voor de toeslagen of de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ. Vraag advies of een schenking ook in uw situatie voordeel oplevert. 2 Forse verandering van de AOW De komende jaren zult u langer moeten doorwerken om de AOWgerechtigde leeftijd te bereiken. Deze leeftijd gaat namelijk stapsgewijs omhoog. Dit jaar met een maand, komend jaar met twee maanden en in 2015 met drie maanden. Na 2015 gaat deze leeftijd nog sneller omhoog. Hierdoor bereikt u in 2018 de AOW-leeftijd met 66 jaar en in 2021 met 67 jaar. Doordat u later AOW krijgt, wordt u mogelijk geconfronteerd met een inkomensgat. Afhankelijk van uw leeftijd kan het verstandig zijn om hier nu al rekening mee te houden, bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten. Neemt u op 1 januari 2013 deel aan een VUT- of prepensioen regeling, dan heeft u zich niet kunnen voorbereiden op de AOWleeftijdsverhoging. U kunt dan mogelijk gebruikmaken van een overbruggingsregeling. Partnertoeslag De partnertoeslag vervalt op 1 april Dit betekent dat u na 1 april 2015 alleen nog recht heeft op partnertoeslag als u voor 1 januari 1950 geboren bent, voor 1 januari 2015 gehuwd of samen wonend was én voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag kreeg. Bereikt u straks de AOW-gerechtigde leeftijd, dan kan, door het vervallen van de partnertoeslag, uw gezamenlijk inkomen lager uitvallen dan waarop u rekende. Het is daarom verstandig om daarmee nu al rekening te houden, bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten. Klaar voor groei Er zijn volop signalen dat het einde van de krimp in zicht is. Maar het verleden heeft ons geleerd dat een economische opleving in onze regio langer op zich laat wachten dan elders in het land. Schipper maakt zich hard voor mkbondernemers in Zuidwest-Nederland. Met de Kredietunie Zeeland bijvoorbeeld, omarmen wij een initiatief dat Zeeuwse mkb-ondernemers de kans biedt goede plannen gefinancierd te krijgen. Wij hopen daarmee de economische groei een duwtje in de goede richting te geven, evenals uw bedrijfsresultaten. De adviseurs van Schipper staan u ook in 2014 graag bij om dit te realiseren. Wij wensen u een gezond en voorspoedig Maurice Buijs Vestigingen >> Schipper - Goes >> Schipper - Made >> Schipper - Middelharnis >> Schipper - Oud-Beijerland >> Schipper - Rijen >> Schipper - Rotterdam >> Schipper - Terneuzen >> Schipper - Tholen >> Schipper - Vlissingen >> Schipper - Zierikzee >> Schipper - Zundert

2 3 Naar één rekeningnummer voor uitbetalingen De Belastingdienst betaalt vanaf 1 december 2013 bedragen, zoals een teruggaaf van inkomstenbelasting of een toeslagvoorschot, uit op één rekeningnummer. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Het is niet meer mogelijk om een voorlopige aanslag of een toeslag door de Belastingdienst te laten overmaken op andermans rekening (voor de kinderopvangtoeslag kan een uitzondering gelden). Ontvangt u van de Belastingdienst bedragen op de gezamenlijke rekening met uw partner, dan kan dit zolang de rekening ook op uw naam staat. Als er door de overgang naar één rekeningnummer voor u iets verandert, dan ontvangt u hierover vóór 1 maart 2014 bericht van de Belastingdienst. U kunt natuurlijk ook zelf uw rekeningnummer doorgeven aan de Belastingdienst. 4 Einde notariële akte voor periodieke giften Bent u van plan om periodiek een bedrag te schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden, stel dit dan nog even uit tot volgend jaar. Vanaf 1 januari 2014 vervalt namelijk de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van de gift in de inkomstenbelasting. Dat scheelt notariskosten! De periodieke gift is vanaf volgend jaar ook aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De Belastingdienst zal binnen enkele maanden een model-schenkings overeenkomst aanbieden via een download op de website. Doet u jaarlijks een gift aan één of meerdere goede doelen? Dan kan het lonen om dit vast te leggen in een overeenkomst. U heeft dan niet te maken met de drempel voor giften en kunt daardoor elke euro aftrekken. 5 Belastingvrij schenken nog aantrekkelijker Uw vermogen moet u op enig moment overdragen. Schenken bij leven is nog altijd voordeliger dan vererven bij overlijden. Zéker als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Dit jaar mag u uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van Dit kan ook als uw kind zelf ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt. De vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan verhoogd worden tot als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen. Er gelden aanvullende voorwaarden, dus laat u goed informeren voordat u een schenking doet. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is er een hogere vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning. In plaats van , geldt tijdelijk een bedrag van maximaal , mits dit wordt gebruikt voor de eigen woning of voor de aflossing van een hypotheekschuld. Ook de leeftijdsgrens vervalt tijdelijk evenals de relatie tussen schenker en ontvanger. Iemand mag dus ook een schenking voor de eigen woning ontvangen van een ander familielid of een willekeurige derde. Tot slot mag de schenking ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning. Dit is een structurele verruiming vanaf 29 oktober 2012, die ook na 1 januari 2015 mogelijk blijft. 6 Extra korting bij opname levenslooptegoed dit jaar Neemt u deel aan de levensloopregeling en was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december of meer? Dan kunt u in die regeling blijven sparen tot 1 januari Echter, sinds 2012 bouwt u al geen levensloopverlofkorting meer op. Besluit u nog dit jaar het volledige tegoed in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond (inclusief de rente over dat jaar). Het tegoed dat u heeft opgebouwd vanaf 1 januari 2012 is volledig belast. U mag zelf weten waaraan u het geld besteedt. De eis dat het levenslooptegoed gebruikt wordt voor verlof is vervallen. U kunt het gespaarde bedrag op de levenslooprekening in 2013 ook in delen opnemen. Dit is echter minder voordelig. U betaalt dan belasting over 100% van het levenslooptegoed dat u vóór het laatste deel opneemt. Slechts bij het laatste deel van het levenslooptegoed dat u opneemt, wordt de belasting berekend over 80% van dit tegoed. Neemt u uw volledige tegoed in 2013 op, dan kunt u niet meer bijstorten op de levenslooprekening. De levensloopregeling is dan definitief beëindigd. 7 Verstrek juiste informatie bij de aanvraag van een voorlopige aanslag of teruggaaf Vanaf 2014 kan het vermelden van onjuiste informatie in de aanvraag van een voorlopige aanslag of teruggaaf door de Belastingdienst worden bestraft met een boete. Deze boete kan oplopen tot 4.920! Bedenk dus goed wat u vermeldt. s voor ondernemers en rechtspersonen 8 Maak gebruik van willekeurige afschrijving Heeft u investeringsplannen, kijk dan of u deze mogelijk nog dit jaar kunt realiseren. Investeert u namelijk in de periode 1 juli tot en met 31 december in een nieuw bedrijfsmiddel, dan mag u hier in 2013 direct tot de helft op afschrijven. Deze tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving vervalt op 1 januari Er zijn twee belangrijke voorwaarden: De accountant naast de ondernemer Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan kunt u alleen in 2013 eenmalig en maximaal 50% willekeurig afschrijven op het nieuwe bedrijfsmiddel. Over het restant schrijft u normaal af. U moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik nemen. Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen kunt u hiervan afwijken. Door gebruik te maken van deze willekeurige afschrijving kunt u een liquiditeitsvoordeel behalen. U schrijft namelijk in 2013 meer af, waardoor uw winst lager wordt en u dus minder belasting betaalt. Dit liquiditeitsvoordeel wordt in de jaren daarna weer teruggenomen, omdat u dan minder kunt afschrijven op het bedrijfsmiddel. Bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en immateriële activa (goodwill), zijn uitgesloten. Neemt u het bedrijfsmiddel niet direct in 2013 in gebruik, hou dan rekening met een betalingscriterium. De willekeurige afschrijving is dan niet alleen beperkt tot 50%, maar ook tot het bedrag dat u voor uw investering heeft betaald. Foto vlnr.: André Bruggeman, Schipper Middelharnis en Jaap Abresch, Breston B.V.

3 9 Haal nog snel investeringsaftrek binnen Investeert u dit jaar voor meer dan in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op investeringsaftrek. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Door uw investeringen goed te plannen, kunt u hiervan optimaal profiteren. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor investerings aftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, woonhuizen, grond en personenauto s. Dit jaar komen de zéér zuinige personenauto s nog in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Volgend jaar is dit niet langer het geval. Voor (semi-)elektrische auto s blijft de MIA wel mogelijk. Voorkom dat u de drempel van niet haalt. Dat kan door investeringen naar voren te halen. Bij grote investeringen is het wellicht verstandig om deze te spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Bij een investeringsbedrag van meer dan is in 2013 helemaal geen aftrek meer mogelijk. Hou er wel rekening mee dat, als u een bedrijfsmiddel in 2013 nog niet in gebruik heeft genomen, u voor de investeringsaftrek moet uitgaan van het bedrag dat u dit jaar voor het bedrijfsmiddel heeft betaald. Zo niet, dan schuift de aftrek een jaar door. Wilt u de investeringsaftrek toepassen, dan moet u hierom verzoeken in de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting. U doet dit verzoek in het jaar waarin u de investeringsverplichting bent aangegaan (factuur- en afleverdatum zijn minder relevant). U heeft alleen recht op de MIA of de EIA als u het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden na de investeringsverplichting aanmeldt bij Agentschap NL (www.agentschapnl.nl). 10 Gebruik de Research- & Developmentaftrek (RDA) Ondernemers in zowel de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof, maatschap) als bv s kunnen gebruikmaken van de RDA. Dit is een extra aftrekpost voor uitgaven aan research- en development. Heeft u investeringsplannen in een milieuvriendelijk of energiebesparend bedrijfsmiddel en is het investeringsbedrag relatief klein, kijk dan of u deze investering in ieder geval nog in 2013 kunt doen. In 2014 gaat het minimuminvesteringsbedrag inclusief verbeterkosten voor de EIA en de MIA/Vamil namelijk omhoog van 450 naar De aftrek kan in 2014 oplopen tot 60%. Wel is voorafgaand een beschikking nodig. Vraag deze dus tijdig aan! 11 Bent u al over op IBAN? Alle rekeningnummers, van zowel particulieren als bedrijven, worden per 1 februari 2014 vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). De overgang naar IBAN heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo moet u uw softwarepakketten en facturatiesystemen tijdig aanpassen. En wat dacht u van uw briefpapier of andere communicatiemiddelen waarop uw rekeningnummer staat? Start daarom op tijd met de voorbereidingen. Kijk hiervoor op 12 Check uw voorlopige aanslagen Met het einde van het jaar in zicht, kunt u uw winst over 2013 al redelijk goed inschatten. De voorlopige aanslag die u begin dit jaar heeft ontvangen, kan te hoog of te laag zijn vastgesteld. Check daarom samen met uw belastingadviseur uw voorlopige aanslag en voorkom dat uw onderneming op dit moment te weinig of te veel belasting betaalt. Vraag indien nodig de Belastingdienst op tijd om een (nadere) voorlopige aanslag. Zo voorkomt u tevens dat u onnodig belastingrente betaalt als de winst hoger uitvalt dan verwacht. De berekening van de rente start overigens pas vanaf 1 juli van het jaar na het betreffende belastingjaar. Wel telt voor de renteberekening de betalingstermijn van 6 weken mee. 13 Einde aangiftebrief omzetbelasting Verzorgt u zelf de aangifte omzetbelasting van uw bedrijf, dan ontvangt u periodiek van de Belastingdienst de aangiftebrief omzetbelasting. Bij deze aangiftebrief zit ook altijd een acceptgiro. Beiden komen te vervallen. De acceptgiro verdwijnt al per december 2013 en de aangiftebrief vanaf 1 januari Wel ontvangt u begin januari een jaaroverzicht met daarin de aangifte tijdvakken, de uiterste inlever- en betaaldata en de betalingskenmerken. Wilt u toch graag periodiek een herinnering van de Belasting dienst ontvangen, dan kunt u dit regelen via het beveiligde gedeelte van de Belastingdienstsite. U ontvangt dan automatisch per een herinnering. Gebruikt u aangifte- of administratiesoftware voor de btw-aangifte en eventueel de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP), zorg er dan voor dat uw software vanaf 1 januari 2014 geschikt is voor SBR (Software Business Reporting programma). Informeer hier tijdig naar bij uw softwareleverancier. Ook moet u een PKIoverheid (service) servercertificaat of een alternatief hebben. Doet u de aangifte omzetbelasting in het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst, dan verandert er niets. 14 Meer financieringsmogelijkheden met ruimere overheidskredieten Omdat veel bedrijven nog steeds moeilijk aan een financiering komen, worden de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2014 tijdelijk uitgebreid. Het gaat om een aantal bekende kredieten, zoals de BMKB, Qredits en Innovatiekrediet. Onze specialisten helpen u graag op weg. De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Het percentage is voor de inkomstenbelasting dan minimaal 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs minimaal 8%. s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 15 Meer maatwerk mogelijk bij overstap naar bv Sinds de invoering van het nieuwe bv-recht per 1 oktober 2012 is het aantal bv s fors toegenomen. Overweegt u de bv-vorm, dan zijn de oprichting en de overstap nu eenvoudiger dan voorheen. Ook is meer maatwerk mogelijk. Wel kunt u als bestuurder of aandeelhouder eerder aansprakelijk gesteld worden voor schulden van uw bv. Bij de oprichting van een bv hoeft u niet langer een minimumkapitaal te storten van Dat maakt de bv-vorm voor veel ondernemers aantrekkelijker. Bij de inbreng van een bestaande onderneming in de bv hoeft u geen accountantsverklaring meer te laten opstellen. Ook de verplichte accountantsverklaring is komen te vervallen. De keuze om wel of niet over te stappen op de bv-vorm is niet eenvoudig. Bij zeer hoge winsten kan het om fiscale redenen voordeliger zijn. Dit is echter lang niet altijd het geval. Overweegt u de bv-vorm? Overleg dan altijd met uw adviseur. Hoewel de verplichte accountantsverklaring is komen te vervallen, is deze verklaring nog steeds nuttig. Bijvoorbeeld als de bv een externe financiering nodig heeft of bij overleg met de Belastingdienst. 16 Laatste btw-aangifte: vergeet niet het privégebruik bedrijfsauto Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar. De regel is als volgt. Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan kunt u de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onder houd en het gebruik aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u over het privégebruik btw betalen. De jaarlijkse correctie is gelijk aan het aandeel privékilometers van dat jaar afgezet tegen de btw van dat jaar. Indien voor de aanschaf btw is afgetrokken, verdeelt u voor deze berekening die btw over de eerste 5 jaar vanaf ingebruik name. Als het werkelijke privéaandeel in de kilometers niet te herleiden is, kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen behoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.

4 s voor de bv en de DGA De fiscalist naast de ondernemer Foto vlnr.: Edwin Moens, Schipper Terneuzen en Sergio Herman, Restaurant Oud Sluis. 17 Ken uw gebruikelijk loon Ontvangt u voldoende salaris vanuit uw bv? Volgens de huidige regels behoort u dit jaar vanuit uw bv een gebruikelijk loon te ontvangen van minimaal Nu kan dit, afhankelijk van uw situatie, lager uitvallen. De bewijslast voor een lager gebruikelijk loon ligt bij u. U en de bv moeten kunnen aantonen dat in het economisch verkeer een lager loon gebruikelijk is. Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn dan Dit is het geval als bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt een hoger loon gebruikelijk is. U moet het salaris dan stellen op 70% van dit hogere gebruikelijk loon. Uw loon mag dus niet meer dan 30% afwijken van het hogere gebruikelijk loon. Er zijn plannen om de marge van 30% op het gebruikelijk loon vanaf 2015 te verlagen naar 10%. Dat kan dus een verplichte salaris verhoging betekenen. 18 Vraag een voorlopige verliesverrekening aan Heeft uw bv in 2011 een winst behaald, maar het jaar 2012 afgesloten met een verlies, dan kunt u de inspecteur, na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2012, verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst verrekent dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies met de winst van Dat levert een liquiditeitsvoordeel op: uw bv beschikt sneller over een deel van het nog terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening of met de aanslag over het jaar Rechtshandeling tussen bv s en DGA onderling: een checkup kan geen kwaad Alle transacties tussen verbonden bv s onderling en tussen de bv en de DGA moeten schriftelijk worden vastgelegd. Gebeurt dat niet, dan kan de transactie worden teruggedraaid. De statuten van de bv zijn leidend. Het is belangrijk dat de besluitvorming goed wordt vastgelegd, zodat later de correcte toepassing ervan kan worden aangetoond. 20 Stel een dividenduitkering uit tot volgend jaar Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren, wacht dan tot volgend jaar. Dan gaat het box 2-tarief namelijk voor een jaar met 3% omlaag. Het belastbaar inkomen dat u in 2014 uit aanmerkelijk belang geniet, is dan belast tegen een tarief van 22% in plaats van 25%, voor zover dat inkomen niet hoger is dan (bij fiscale partners ). U bent overigens niet verplicht om uw bestaande stamrecht in één keer op te nemen. Voor bestaande stamrechten blijft de stamrechtvrijstelling gewoon gelden. Keer niet zomaar dividend uit. Neem altijd eerst contact op met uw adviseur, want er is een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Voordat uw bv dividend kan uitkeren, is een uitkeringstoets verplicht. Hiermee wordt vastgesteld of de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Als u ook pensioen in eigen beheer opbouwt, is een extra waarschuwing op zijn plaats. Om te bepalen of er voldoende vermogen in de bv overblijft na de dividenduitkering, moet gekeken worden naar de commerciële (en dus niet de fiscale) waarde van de pensioen verplichting op de balans. 21 Pas uw pensioencontract op tijd aan Met ingang van 1 januari 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen omhoog van 65 naar 67 jaar. De jaarlijkse pensioenopbouw gaat dan omlaag. Dat betekent dat in alle situaties waarin nog pensioen wordt opgebouwd, de toezegging herzien moet worden. Ook is het mogelijk te stoppen met de opbouw. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met uw adviseur. Aanpassing van uw pensioenovereenkomst hoeft niet als uw pensioenopbouw is stopgezet vóór 1 januari 2014 of als uw pensioen al is ingegaan. Niet alleen voor de DGA veranderen de regels van pensioenopbouw. Dit geldt evenzeer voor gewone werknemers. Ga daarom ook het pensioencontract van uw werknemer na. Stamrecht met voordeel op te nemen Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze onder gebracht bij uw bv, een bank, beleggingsinstelling of een verzekeraar? Dan kunt u deze nu niet in één keer opnemen. Onder de stamrechtvrijstelling mag u momenteel het stamrecht alleen in de vorm van periodieke uitkeringen ontvangen. Volgend jaar komt daar verandering in. U krijgt dan de mogelijkheid om de stamrechtaanspraak in één keer op te nemen zonder revisierente van 20% over de waarde van dit stamrecht. Doet u dat in 2014, 22 Het is verstandig om na te gaan of alles goed wordt vastgelegd. Een aandachtspunt van de Belastingdienst is de zakelijkheid van leningen in concernverband. Als die worden verstrekt op voorwaarden waarmee een derde (bijvoorbeeld de bank) nooit akkoord zou gaan, bestaat een sterk vermoeden dat de lening onzakelijk is. Afwaardering van de vordering omdat de schuldenaar insolvabel is, leidt dan niet tot een aftrekpost. Het is lastig om hierin een duidelijke lijn te ontdekken. Vooraf overleg met de Belastingdienst kan een oplossing zijn. dan krijgt u een extra korting. Hierdoor betaalt u over 80% van de uitkering belasting (mits het bedrag vóór 15 november 2013 is gestort door de ex-werkgever). Neemt u het stamrecht in 2015 of later in één keer op, dan betaalt u wel over 100% van de uitkering inkomstenbelasting. Laat u goed informeren of het voor u aantrekkelijk is om de stamrechtaanspraak in 2014 in één keer op te nemen. U krijgt dan weliswaar korting, maar u moet nog steeds over een fors bedrag afrekenen tegen een toptarief van 52% inkomstenbelasting. 23 Uw pensioen-bv in zwaar weer? Stempel eenmalig af De economische crisis is nog niet voorbij. Het is niet ondenkbaar dat uw pensioen-bv hier onder te lijden heeft. De in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken mogen echter niet zomaar, zonder fiscale gevolgen, worden verminderd. Is er sprake van een onderdekking (dekkingsgraad minder dan 75%) door reële beleggings- en ondernemingsverliezen, dan is het vanaf dit jaar mogelijk om op de pensioeningangsdatum eenmalig een vermindering van de pensioenaanspraken toe te passen. De voorwaarden zijn streng. Zo mag de te lage dekkingsgraad bijvoorbeeld niet zijn ontstaan doordat uw bv dividend uitkeringen aan u heeft gedaan. 24 Voorkom inlenersaansprakelijkheid Huurt u wel eens personeel in van een ander bedrijf? Dan loopt u daarmee diverse risico s. Zo moet u controleren of het andere bedrijf goed geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel (Waadi-check). Huurt u in van een niet-geregistreerd bedrijf, dan riskeert u aanzienlijke boetes. Ook kunt u geconfronteerd worden met inlenersaansprakelijkheid. De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen als het uitlenende bedrijf de verschuldigde loonheffing niet kan afdragen. Waarschijnlijk komt er vanaf 2014 een waterdichte mogelijkheid om deze aansprakelijkheid uit te sluiten. U moet dan wel zaken doen met een geregistreerd bedrijf en een bepaald percentage van de factuur in een depot bij de Belastingdienst storten. Er wordt gesproken over 30%, maar het exacte percentage is nog onbekend.

5 s voor werkgevers 25 Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling De afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt met ingang van volgend jaar. Hiervoor in de plaats komt vanaf 1 januari 2014 de subsidieregeling praktijkleren. Biedt u leerwerkplekken aan? Dan is het verstandig hiermee rekening te houden, want u heeft niet voor alle leerling-werknemers recht op subsidie. Voor sommige bestaande leerwerktrajecten geldt een overgangsregeling. U kunt straks subsidie krijgen voor een leerwerkplek voor leerlingen in het mbo in een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en studenten die een hbo-opleiding (combinatie van leren en werken) volgen in de techniek (inclusief agro). Ook voor werknemers aan wie maatschappelijk de meeste behoefte bestaat, zoals studenten, onderzoekers, ontwerpers en promovendi in bepaalde vakgebieden, kunt u subsidie krijgen. Bepaalde doelgroepen, zoals mbostudenten in een beroepsondersteunende leerweg (BOL) of vmboleerlingen met een leerwerktraject, komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. 26 Verdiep u in de Werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2011 kunnen werkgevers al gebruikmaken van de Werkkostenregeling. Tot nu toe maakten nog maar weinig werkgevers de overstap. De verplichte invoering is uitgesteld naar Ook in 2014 mag u dus nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Ondanks deze keuze, adviseren wij om u nu al te verdiepen in de Werkkostenregeling. De overstap vergt namelijk nogal wat voorbereiding. Bovendien kan het voordelig zijn om al volgend jaar over te gaan op de Werkkostenregeling. Sigma Personeelsdiensten heeft op hun website een handige scan waarmee u kunt bepalen of de Werkkostenregeling voordeliger is. (www.sigma personeel.nl/werkkostenregeling) 27 Verklaring geen privégebruik auto werknemer? Blijf op de hoogte Heeft u van uw werknemer een verklaring geen privégebruik auto ontvangen, dan hoeft u geen bijtelling toe te passen. De werknemer verklaart hiermee dat hij met de auto maximaal 500 privékilometers per jaar gaat rijden. Bij bestelauto s is ook een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto mogelijk. Daarmee hoeft de werknemer geen kilometeradministratie bij te houden, maar moet achteraf wel de zakelijkheid van ritten kunnen worden aangetoond. Bij deze verklaring is privégebruik niet toegestaan! De verklaringen werken voor werkgevers als een soort vrijwaring. Mocht achteraf blijken dat de werknemer toch (meer) privé kilometers heeft gereden, dan krijgt niet u, maar de werknemer zelf een naheffingsaanslag met boete. Uiteraard is dit anders als u weet dat u de bijtelling onterecht niet toepast. U weet bijvoorbeeld dat de werknemer toch (meer) privékilometers rijdt. Sinds 1 januari 2012 geldt er een zwaardere informatieverplichting. Is sprake van onjuistheden of onvolledigheden, dan moet u de Belastingdienst uit eigen beweging hiervan op de hoogte stellen. s voor de automobilist 28 Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Met de aanschaf van milieuvriendelijke auto s kunt u gebruik maken van diverse fiscale voordelen, zoals BPM, motorrijtuigenbelasting, kleinschaligheids- en milieu-investeringsaftrek, vrije afschrijvingen en een lager bijtellingspercentage bij privégebruik. Het voordeel hangt veelal af van de CO2-uitstoot van de auto. De normen worden de komende jaren steeds strenger. Overweegt u de aankoop van een milieuvriendelijke auto? Laat u dan goed voorlichten. 29 DGA, haal de auto naar privé? Als DGA heeft u de mogelijkheid om een auto van de bv privé te kopen. De dure (afschrijvings-)jaren heeft u na een aantal jaar gehad. Door overheveling naar privé kan het totaalplaatje goedkoper uitpakken. Natuurlijk kan de btw niet meer worden teruggevraagd en zijn de gebruikskosten niet meer aftrekbaar van de bv-winst. Anderzijds heeft u geen bijtelling meer en mag de bv een onbelaste kilometervergoeding van 0,19/km verstrekken. Graag rekenen wij uit of overheveling naar privé voor u voordelig is. De auto gedurende het jaar naar privé overhevelen, levert in het lopende jaar meestal geen voordeel op. De bijtelling geldt dan voor het gehele jaar. Overheveling per 1 januari 2014 kan wel direct voordeel opleveren. lle Schipper kantoren zijn op 27 december A gesloten. S chipper hecht waarde aan het milieu en vraagt u daarom u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Ga naar: en meld u aan. Er zijn meerdere mogelijkheden voor een werknemer om de bijtelling te ontlopen. Het fiscale risico ligt, zonder één van beide verklaringen, echter altijd bij de werkgever. Vergeet niet de verklaring bij uw loonadministratie te bewaren. Zolang er geen wijzigingen zijn, blijft de verklaring geldig. In november ontvangt uw werknemer een brief van de Belastingdienst waarmee hij wijzigingen kan doorgeven. Informeer hiernaar bij uw werknemer en administreer het eventuele wijzigingsformulier. Zo bent u er tijdig van op de hoogte of u volgend jaar wel of geen rekening moet houden met een bijtelling.

6 s voor de woningeigenaar Restschuld na verkoop? Rente aftrekbaar Verkoopt u uw woning met een restschuld? Dan is er goed nieuws. De rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017, kunt u tijdelijk (maximaal tien jaar) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. U hoeft de schuld niet af te lossen. Na tien jaar zijn de rente en de kosten niet meer aftrekbaar. Overigens moet de restschuld wel voortkomen uit een fiscale eigenwoningschuld. 31 Rond uw verbouwing in 2013 af Bent u in 2012 een verbouwing begonnen, waarvoor u pas in 2013 de financiering heeft kunnen regelen, dan valt de rente van deze financiering nog onder de oude regels. Verplichte aflossing voor hypotheekrenteaftrek is dan niet vereist. Zorg er wel voor dat u in dat geval een schriftelijke overeenkomst met de aannemer heeft. Bovendien moet de verbouwing zijn afgerond in Los een kleine eigenwoninglening af Heeft u nog maar een lage eigenwoningschuld? Dan kan het verstandig zijn om de eigenwoninglening af te lossen. Dit is vaak het geval als u veel vermogen heeft in box 3 en de aftrekbare hypo theekrente minder is dan het eigenwoningforfait dat u moet betalen. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het rendement dat u haalt op het box 3-vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Weten of aflossen voor u de beste optie is? Neem dan contact met ons op. Sluit een eigenwoninglening over bij de eigen bv Het is fiscaal toegestaan een lening voor de eigen woning geheel of gedeeltelijk over te sluiten bij de eigen bv. U steekt de rente dan, via uw eigen bv, in uw eigen zak. De schuld behoudt daarmee de van toepassing zijnde regels van vóór 2013, dus aflossen is nog steeds niet verplicht. Let wel op dat banken vaak slechts voor een gering deel aflossing zonder boeterente toestaan Hypotheekrente aan banden De komende jaren gaat de hypotheekrenteaftrek steeds een stukje verder omlaag. Vanaf 2014 wordt het maximumpercentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar (met 0,5 procentpunt per jaar) afgebouwd naar het tarief van de derde schijf (38%) in de inkomstenbelasting. In 2014 is het maximale aftrekpercentage dus 51,5%! Ontvangt u een schenking voor de eigen woning, dan mag u dit bedrag gebruiken om de restschuld mee af te lossen. 35 Verbouwing ook in 2014 aantrekkelijk Onlangs is besloten om het tijdelijk lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen te verlengen tot eind volgend jaar. Uw verbouwing hoeft dus niet voor 1 maart 2014 te zijn afgerond, maar wel voor 1 januari Meld uw woninglening bij de Belastingdienst Heeft u dit jaar een nieuwe lening voor de eigen woning af gesloten bij een familielid of bij de bv van uw ouder (en dus niet bij een bank of een andere financiële instelling), dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan heeft u voor deze lening geen hypotheekrenteaftrek. U moet dit melden met het formulier opgaaf lening eigen woning op de website van de Belastingdienst. Stuur het formulier op bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013, uiterlijk vóór 31 december Wijzigt de lening, dan moet u dit doorgeven binnen één maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond. Hoeft u niet verplicht af te lossen om hypotheekrente in aftrek te brengen, bijvoorbeeld omdat u de lening al vóór 1 januari 2013 afsloot bij uw bv, dan hoeft u geen gegevens aan de Belastingdienst door te geven. 37 Dubbele woonlasten? De overheid verzacht de pijn Zéér recentelijk is bekend geworden dat twee crisismaatregelen voor mensen met dubbele woonlasten nog een jaar worden verlengd. De regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur blijft ook in 2014 bestaan. Dat betekent dat als u uw woning tijdelijk verhuurt, deze tijdelijke verhuur moet zijn beëindigd vóór 1 januari 2015 om nog gebruik te kunnen maken van de regeling. Daarnaast blijft de termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige leegstaande woning die te koop staat en de nieuwe woning ook in 2014 op drie jaar staan. In 2015 gaat deze pas weer naar twee jaar. Hierdoor kan, een sinds 2011 leegstaande woning die bestemd is voor de verkoop, nog steeds worden aangemerkt als eigen woning. 38 Vraag de btw op de aanschaf van zonnepanelen terug Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie worden kopers van zonnepanelen gezien als ondernemers voor de btw. Dat betekent dat zij de btw op de aanschaf van zonnepanelen kunnen terugvragen. Over de opgewekte stroom is btw verschuldigd die op een forfaitaire wijze berekend wordt, dit afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen. Zorg er voor dat u zich tijdig bij de Belastingdienst aanmeldt om de btw teruggave te verkrijgen. Voor nadere informatie is er een memo beschikbaar. Wij ondersteunen u graag om de btw terug te vragen. 39 Zonnepanelen via de eigen bv met belastingvoordeel Schipper heeft toestemming van de Belastingdienst voor een opzet waarbij de DGA via zijn bv in zonnepanelen investeert met energieinvesteringsaftrek. De bv stelt de panelen via een leasecontract ter beschikking aan de DGA in privé. Hierdoor wordt de netto aanschafprijs voor de DGA lager. Interesse? Wij helpen u graag op weg. 40 Horizontaal Toezicht Schipper heeft een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Ondernemers kunnen zich hiervoor bij ons aanmelden. In het convenant worden tussen de belastingplichtige, de Belastingdienst en Schipper afspraken gemaakt, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en transparantie. Voordelen voor de belastingplichtige zijn onder andere dat voor boekjaren vanaf deelname geen gerichte boekenonderzoeken meer plaatsvinden (alleen nog op basis van steekproef) en dat de Belastingdienst vragen op zeer korte termijn beantwoordt. Uw adviseur in formeert u graag over de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht. Vraag bij uw Schipper adviseur de uitgebreide memo s aan over alle fiscale mogelijkheden met betrekking tot zonnepanelen voor uw huis. Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Concept en vormgeving: Zwiers Communicatiebureau 30

Eindejaarstips 2013. Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 -

Eindejaarstips 2013. Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 - Eindejaarstips 2013 Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 - Voorwoord Graag presenteren wij u een selectie van de jaarlijkse Eindejaarstips.

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT. Woord vooraf

EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT. Woord vooraf EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT mkb ondernemers d e c e m b e r 2 0 1 3 Woord vooraf De politiek blijft in beweging. In 2013 zijn een aantal aanpassingen in de regelgeving doorgevoerd en ook met ingang

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013: Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Eindejaarstips 2013: Tips voor ondernemers en rechtspersonen Eindejaarstips 2013: s voor ondernemers en rechtspersonen Voor u liggen de eindejaarstips 2013 voor ondernemers en rechtspersonen. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Boetevrije inkeerregeling tot 1 juli 2014 Overheidskredieten tijdelijk uitgebreid Een gouden handdruk in één keer opneembaar? Verruiming schenkingsvrijstelling pagina 2 pagina 4 pagina 7 pagina 10 NIEUWS

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT AGRO ONDERNEMERS. Woord vooraf

EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT AGRO ONDERNEMERS. Woord vooraf EINDEJAARSTIPS EN EEN BLIK VOORUIT d e c e m b e r 2 0 1 3 AGRO ONDERNEMERS Woord vooraf De politiek blijft in beweging. In 2013 zijn een aantal aanpassingen in de regelgeving doorgevoerd en ook met ingang

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2013

Nieuwsbrief november 2013 Nieuwsbrief november 2013 Het jaar 2013 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 1. Tips voor alle belastingplichtigen 1. Aftrek lijfrentepremie mogelijk, maar let op! Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. s voor alle belastingplichtigen... 4 3. s voor ondernemers en rechtspersonen... 7 4. s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting...12

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2013 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2013 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2013 nummer 5 Eindejaarstips 2013 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013 en andere actuele wijzigingen en ontwikkelingen

Eindejaarstips 2013 en andere actuele wijzigingen en ontwikkelingen Eindejaarstips 2013 en andere actuele wijzigingen en ontwikkelingen Wat moet u echt nog dit jaar doen, of juist niet, om fiscaal voordeel te behalen. In deze Eindejaarstips 2013 vindt u het allemaal. Uiteraard

Nadere informatie

Belastingplannen 2014 en eindejaarstips

Belastingplannen 2014 en eindejaarstips Belastingplannen 2014 en eindejaarstips Administratiekantoor Van der Voet B.V. Marktveld 23 2851 BS Haastrecht T 0182 502 233 F 0182 502 884 E info@vdvoet.nl K.v.K. Rotterdam 29016445 Beconnr. 179644 BTW-nr.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

+ TIP ! LET OP! ALLE BELASTINGPLICHTIGEN

+ TIP ! LET OP! ALLE BELASTINGPLICHTIGEN VOOR U LIGGEN DE EINDEJAARSTIPS VOOR 2013. IN DEZE TIPS HEBBEN WIJ ZO VEEL MOGELIJK REKENING GEHOUDEN MET DE PLANNEN VAN HET KABINET VOOR VOLGEND JAAR. EEN AANTAL VAN DEZE PLANNEN IS ECHTER NOG NIET DEFINITIEF,

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Wij geven u alvast een hint

Wij geven u alvast een hint Wij geven u alvast een hint Profiteer van de fiscale mogelijkheden nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen voor 31 december. Van Oers heeft voor u de eindejaarstips! Een eigen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2013 In deze eindejaarstips voor 2013 hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief,

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. Aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief? www.acconavm.nl/nieuwsbrief

Eindejaarstips 2014. Aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief? www.acconavm.nl/nieuwsbrief Eindejaarstips 2014. Meander 725 6825 ME ARNHEM W: www.acconavm.nl E: info@acconavm.nl Aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief? www.acconavm.nl/nieuwsbrief Voorwoord Graag presenteren wij u de jaarlijkse

Nadere informatie

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Blad 1 van 18 Het einde van 2013 nadert. Het was zakelijk voor agrarisch Nederland een gemiddeld jaar, dit in tegenstelling tot de overige ondernemers in Nederland. Er zaten wel degelijk verschillen tussen

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2013 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 / Belastingplan 2014

Special Eindejaarstips 2013 / Belastingplan 2014 Special Eindejaarstips 2013 / Belastingplan 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar.

Nadere informatie

Checklist met tips voor 2014

Checklist met tips voor 2014 Checklist met tips voor 2014 1. Drempel EIA, MIA en VAMIL omhoog Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale regelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Westpark Eindejaarstips 2013

Westpark Eindejaarstips 2013 Westpark Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 1. Forse bezuinigingen op komst ONDERNEMER BV WERKGEVER Het blijft spannend hoe het koopkrachtplaatje er volgend jaar uitziet. Het kabinet heeft net met de oppositiepartijen D66,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2013. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief. december 2013. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief december 2013 In deze nieuwsbrief: Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Vanuit Zwart Mul Accountants en adviseurs, Peopleprofs Personele zaken, Coralis Overnameconsultants en Collis Administratie

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

EQUUS NIEUWSBRIEF september 2013

EQUUS NIEUWSBRIEF september 2013 EQUUS NIEUWSBRIEF september 2013 1. Wees op tijd met het aanpassen van pensioencontracten Met ingang van 1 januari 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen omhoog van 65 naar 67

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12] Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie