HR SERVICES DE CROPLOSSING VOOR AL UW PERSONEELSVRAAGSTUKKEN. Loon- en premieheffing. Pensioen. Arbeidsrecht. Salarisadministratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR SERVICES DE CROPLOSSING VOOR AL UW PERSONEELSVRAAGSTUKKEN. Loon- en premieheffing. Pensioen. Arbeidsrecht. Salarisadministratie"

Transcriptie

1 HR SERVICES DE CROPLOSSING VOOR AL UW PERSONEELSVRAAGSTUKKEN Arbeidsrecht Loon- en premieheffing Pensioen Salarisadministratie Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

2 DE KLANT IS KONING, MAAR HOE ZIT HET EIGENLIJK MET UW EIGEN MEDEWERKERS? Dat u elke dag alles in het werk stelt om het voor uw klanten goed te regelen, is een vanzelfsprekendheid. Uw eigen medewerkers vormen mede de basis van het succes van uw organisatie. Het is van minstens zo groot belang om het voor hen net zo goed te regelen. Personeelszaken blijken echter nog wel eens een ondergeschoven kindje. Geen tijd? Onvoldoende prioriteit? Of gebrek aan specialistische kennis? We zien regelmatig dat dat niet alleen leidt tot onnodige kosten, maar vooral ook tot irritaties. En altijd achteraf natuurlijk. Hoe kunt u dit voorkomen? Wij hebben voor u de CROPlossing ontwikkeld! Hét antwoord op al uw personeelsvraagstukken. VINDT U PERSONEEL LASTIG? Het personeel zelf wellicht niet, maar personeelszaken zijn dit wel! Er komt immers nogal wat bij kijken. De organisatie van het jaarlijkse personeelsuitje vindt u vast leuk, maar weet u al of u het uitje wel kwijt kunt onder de werkkostenregeling? Of komt de kater enkele Personeel is maanden later wanneer u geconfronteerd wordt niet lastig, met een loonheffing van tachtig procent? En hoe voorkomt u dat uw ex-medewerker er met uw personeelszaken klanten vandoor gaat, nu het concurrentiebeding zijn dat vaak sinds 2015 niet meer is toegestaan in uw tijdelijke arbeidscontracten? En benut u bijvoorbeeld wel wel! alle mogelijke subsidieregelingen voor uw pas aangenomen werknemer? Zomaar een aantal veel voorkomende vragen, die vragen om een specialistische benadering. DE SCHOENMAKER VAN CROP Uw HR medewerker vervult de functie van huisarts voor uw personeelszaken. Het is echter onmogelijk om van alle regelingen van de hoed en de rand te weten. Bij CROP HR services hebben we hiervoor De CROPlossing bedacht! Hoe wij werken? Wij houden het vooral simpel. Een oud adagium zei reeds: Schoenmaker blijf bij je leest. Wij hebben dan ook alle specialisten verzameld onder één dak. Dat is niet alleen het meest effectief, maar ook het meest voordelig voor u! Wat we precies kunnen? ARBEIDSRECHT Onze arbeidsrechtjuristen stellen uw (tijdelijke) arbeidscontracten op, maar helpen u ook bij het aanpassen van uw arbeidsvoorwaarden en staan u bij in (gedwongen) ontslagzaken. LOON- EN PREMIEHEFFING Onze fiscalisten adviseren u over al uw denkbare loonbelasting- en sociale zekerheidsaangelegenheden. U kunt hierbij denken aan de werkkostenregeling, fiscale optimalisatie van uw arbeidsvoorwaarden of het begeleiden bij het uitzenden van personeel naar het buitenland. U doet uw eigen personeelszaken erbij, maar toch heeft u af en toe het gevoel: gaat dit wel helemaal goed? PENSIOEN Het pensioen regelen voor medewerkers? Onze pensioenadviseurs helpen u bij het uitzoeken van de meest voordelige regeling. Niet alleen voor uw personeel, maar ook voor u als werkgever. SALARISADMINISTRATIE U wilt uw salarisadministratie uitbesteden of wellicht juist zelf gaan inrichten? Onze collega s van de salarisadministratie kunnen het allebei en adviseren u daarnaast over de van toepassing zijnde CAO s en (periodieke) meldingen aan de Belastingdienst of de pensioenuitvoerder. DE CROPLOSSING IETS VOOR U! Bent u als organisatie net te klein voor een eigen HRM afdeling en doet u uw personeelszaken erbij? Bekruipt u ook wel eens het gevoel van: Gaat dit wel goed? Of heeft u een eigen HRM afdeling, maar zou het welkom zijn om zo nu en dan eens met een specialist te sparren over bijvoorbeeld de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, pensioenproblematiek of de gevolgen voor sociale verzekeringen bij het inlenen of uitzenden van personeel? CONTACT Arbeidsrecht: Ilse Lurvink Loon- en premieheffing: Lucia Veenstra Pensioen: Herman Smit Salarisadministratie: Marleen Roseboom DAN IS HET GOED OM NADER KENNIS TE MAKEN MET CROP HR SERVICES. COPYRIGHT: Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs. CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs hebben bij de samenstelling naar uiterste betrouwbaarheid gestreefd, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen daarvan.

3 arbeidsrecht Een arbeidscontract: dat is toch een standaarddocument? toch wordt het belang van een goed opgesteld arbeidscontract vaak onderschat, net als andere arbeidsrechtelijke zaken. in EEn ideale wereld ZiJn Er ALLEEn maar modelwerknemers En is Er EEn geschil, dan KomEn we Er samen wel uit Toch gebeurt het soms dat een werknemer niet aan de verwachtingen voldoet. U heeft bijvoorbeeld die ene verkoper in dienst die weinig tot geen omzet draait, maar wel een (te) hoog salaris ontvangt? Of die werknemer die meer tijd besteedt aan zijn hobby s dan aan zijn werkzaamheden? Een vlotte beëindiging van de arbeidsovereenkomst is dan gewenst. Dan is niet alleen van belang wat u met de werknemer bent overeengekomen in de arbeidsovereenkomst: van belang is nog veel meer het door u opgebouwde personeelsdossier. personeelsdossier Dat personeelsdossier, hoe zat het daar ook al weer mee? Regelmatig stellen wij vast dat werkgevers niet over de juiste gegevens in het personeelsdossier beschikken. Een uitgewerkt verslag van een functioneringsgesprek, als dat er al is, is niet meer voldoende tegenwoordig. Voorheen bood de kantonrechter dan nog uitkomst. Echter, met de invoering van Wet Werk en Zekerheid is de gang naar de rechter ook zonder correct personeelsdossier nagenoeg kansloos. Het belang van een goed dossier is dan ook enorm! Hoe geeft u een personeelsdossier dan wel vorm? Wij kunnen u helpen. ConCurrEntiEBEding niet meer toegestaan BiJ tijdelijke ContrACtEn Wanneer een werknemer vertrekt, komt daar heel wat bij kijken. Niet alleen de overdracht van de werkzaamheden, maar minstens zo belangrijk is of het overeengekomen concurrentie- en relatiebeding nog wel houdbaar is. U wilt toch voorkomen dat de concurrent met uw klanten én kennis van uw organisatie aan de haal gaat? Wist u dat sinds 1 januari 2015 in tijdelijke arbeidscontracten geen concurrentie- of relatiebeding meer mag worden opgenomen? Wilt u weten wat dan wel uw mogelijkheden zijn of heeft u vragen als: Wat dien ik juist wel en wat niet op te nemen in mijn arbeidscontracten? Kan ik eenzijdig de arbeidsvoorwaarden opstellen c.q. wijzigen en hoe pak ik dit juridisch aan? Voldoet mijn concurrentie- en relatiebeding nog wel aan de huidige wet- en regelgeving? Onder welke CAO valt mijn onderneming en wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering? Wanneer ben ik verplicht een OR op te zetten en wat zijn hun wettelijke rechten en bevoegdheden? Hoe ga ik om met een arbeidsconflict of langdurige ziekte van een van mijn medewerkers? Een (collectief) ontslagtraject, hoe pak ik dit aan? 7 op de 10 werkgevers doet niet aan een correcte dossieropbouw voor haar werknemers! Dit geldt niet voor u, toch?

4 loon- en PremieHeFFinG Als werkgever zult u regelmatig te maken hebben met vragen op het gebied van de loon- en premieheffing. deze vragen zijn onderhevig aan zeer veranderlijke wet- en regelgeving, waardoor het lastig is om up to date te blijven. dat kan leiden tot financiële risico s, maar ook het mislopen van besparingsmogelijkheden. wij adviseren u over de kansen en mogelijkheden die de loonheffingen u bieden. Vraagt u zich bijvoorbeeld af hoe de Belastingdienst zou oordelen over uw loonadministratie bij een eventuele looncontrole of in hoeverre de huidige arbeidsvoorwaarden van uw werknemers geoptimaliseerd zijn? Onze fiscalisten toetsen uw administratieve processen en arbeidsvoorwaarden en leren u hoe u financiële risico s eenvoudig kunt beperken, maar ook hoe u op uw arbeidsvoorwaarden kunt besparen. wat we ZoAL doen? Hulp bij de onderbouwing van de vaste kostenvergoedingen; Begeleiding bij looncontroles; Due Diligence onderzoeken bij bedrijfsovername; Toetsen van de administratieve processen en arbeidsvoorwaarden om risico s op het gebied van loonheffingen uit te sluiten (quick scan loonheffingen); Begeleiding bij fiscale optimalisatie van de arbeidsvoorwaarden; Ondersteuning bij de aanvraag van loonkostensubsidies. maar we doen meer internationale ArBEidsmoBiLitEit Zeventig procent van de Nederlandse bedrijven verricht activiteiten in het buitenland. Heeft u medewerkers in dienst die regelmatig in het buitenland werkzaam zijn en heeft u vragen als: In welk land worden de inkomsten uit dienstbetrekking belast? Bij welke vennootschap moet de werknemer op de loonlijst? Waar dienen de sociale zekerheidspremies voor mijn werknemer afgedragen te worden? Heeft mijn werknemer recht op de 30% regeling en hoe vraag ik deze aan? Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden van de werknemer tijdens uitzending? Wij begeleiden u graag bij het uitzenden van uw werknemers of het naar Nederland halen van gekwalificeerd personeel. Voorkom dat u ten onrechte dubbel loon- of sociale verzekeringspremies verschuldigd wordt! inleners- En KEtEnAAnsprAKELiJKHEid Maakt u wel eens gebruik van uitzendkrachten of onderaannemers met personeel? Wist u dat u (zelfs jaren later nog!) door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld kunt worden voor de loon- en premieschulden van de uitlener of onderaannemer? Hoe kunt u dit voorkomen? Zorg dat uw administratie aansprakelijkheidsproof is! Wij helpen u het te regelen. Maakt u wel eens gebruik van onderaannemers of leent u wel eens personeel in van een uitzendbureau? Wist u dat u 100% aansprakelijk bent voor hun belastingschulden?

5 PenSiOen twijfelt u wel eens over hoe u het pensioen voor uw medewerkers het best kunt regelen? of over hoe u de kosten van uw pensioenregeling in de hand kunt houden? of vraagt u zich af of uw huidige pensioenregeling nog steeds voldoet aan de wensen van u en uw werknemers? Zomaar drie situaties waarin u zich moet verdiepen in de complexe wereld van pensioen. Alleen, u heeft hier gewoonweg geen tijd voor, geen zin in of de benodigde kennis ontbreekt? HErKEnBAAr? onze pensioenadviseurs BiEdEn uitkomst Wanneer u een pensioenregeling wilt afsluiten, wilt u zich niet hoeven te verdiepen in de juridische haken en ogen van de regeling. Behalve wat het kost, wilt u eigenlijk alleen weten of de regeling wel past bij uw medewerkers, maar natuurlijk ook bij uw bedrijf. Klinkt aantrekkelijk? Wij nemen u het gehele traject uit handen! Onze pensioenadviseurs verdiepen zich in de wettelijke verplichtingen waaraan uw pensioenregeling dient te voldoen, vinden de beste offertes en adviseren over de beste regeling. Daarnaast verzorgen zij de onderhandelingen met de pensioenuitvoerder, de implementatie, het beheer en de nazorg. Ontzorgen noemen wij dat. Met een hoofdletter O. Hoe gaan onze pensioenadviseurs voor u aan de slag? AdViEs Na een uitgebreid inventarisatiegesprek adviseren wij over De pensioenregeling die het best bij u past; De wet- en regelgeving waaraan het pensioen moet voldoen; Of aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds (niet) noodzakelijk is; De betaalbaarheid van het gewenste pensioen, rekening houdend met uw budget en de financiële positie van uw bedrijf. selectie Na ons advies selecteren wij uit het aanbod van de verschillende pensioenuitvoerders, de beste pensioenoplossing voor u en uw medewerkers. implementatie En CommuniCAtiE Nadat u een keuze heeft gemaakt, nemen wij het volledige implementatietraject van de pensioenregeling voor onze rekening. We zorgen dat u de juiste juridische stukken ontvangt en uw werknemers worden aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Daarnaast verzorgen wij de communicatie richting uw medewerkers en leggen de pensioenregeling in begrijpelijke taal uit. Onze ervaring is dat dit positief bijdraagt aan de tevredenheid van uw medewerkers. BEHEEr Ook nadat de pensioenregeling helemaal is ingeregeld, laten wij u niet aan uw lot over. Wij kunnen de pensioenregeling voor u beheren. Kort gezegd, wij zorgen ervoor dat u met uw pensioenvragen en die van uw werknemers bij ons terechtkunt. second pensioenopinion? Wilt u alleen een second opinion? Bijvoorbeeld of uw huidige regeling nog aan uw wensen voldoet of over het nieuwe voorstel dat u van uw pensioenuitvoerder heeft ontvangen? Ook dat kan bij ons. Zo staat u met onze second pensioenopinion veel sterker in de onderhandelingen met uw pensioenuitvoerder! Pensioen: een waardevolle arbeidsvoorwaarde, maar vaak ook kostbaar Hoe vindt u de juiste balans?

6 SalariSadminiStratie Het verzorgen van de salarisadministratie is een behoorlijke kostenpost voor de gemiddelde mkb er. niet gek dat de salarisadministratie veelal erbij wordt gedaan. Vaak is het een boekhouder of administrateur die de loonstroken verzorgt. Een onjuiste tabel is echter zo toegepast. Een naheffing met boete van de Belastingdienst krijgt u er vervolgens vanzelf bij. daar hoeft u dan weer niets voor te doen. Hoe kunt u dit voorkomen? Het voeren van een salarisadministratie is een complexe aangelegenheid. In de praktijk merken wij dat gebrek aan specialistische kennis nogal eens leidt tot: Onjuiste toepassing van percentages voor de afdracht van pensioen- of sociale premies; Te hoge afdracht van loonbelasting of het verkeerde bijtellingspercentage van de auto van de zaak; Niet toepassen van premiekorting voor jongeren of arbeidsgehandicapte medewerkers; CAO-wijzigingen die niet tijdig worden doorgevoerd; Loonbetalingen die worden gedaan onder het wettelijk toegestane minimumloon. Uw salarisadviseurs helpen u met uw salarisadministratie, of u deze nu volledig wilt uitbesteden of voortaan zelf wilt verzorgen. Wij kunnen het allebei regelen! u overweegt de salarisadministratie uit te BEstEdEn Wat kunnen wij u uit handen nemen? De complete salarisadministratie voor de medewerkers en/of de DGA. Dit omvat het verzorgen van periodieke salarisstroken, loonjournaalposten, loonstaten, betalingsoverzichten, betaalbestanden en loonaangiften, alsmede het opstellen van jaaropgaven; Het verzorgen van periodieke meldingen aan instanties, zoals de Belastingdienst of pensioenfondsen; Het maken van proefberekeningen: zowel voor het nettosalaris van de werknemer, als voor de bruto salariskosten voor de werkgever; De advisering omtrent vragen over loonheffing, premieplicht, eindheffing (bijv. WKR), CAO-zaken en alle andere direct met salaris en beloning samenhangende vraagstukken; CAO ondersteuning. Wij onderhouden voor u de CAOwijzigingen. Indien er een CAO-wijziging plaatsvindt, wordt deze door ons na overleg met u doorgevoerd. u wenst de salarisadministratie ZELf te gaan VErZorgEn waarbij KunnEn wij u ondersteunen? Wij kunnen u helpen bij het opzetten en beheren van uw personeelsdossier; U krijgt toegang tot een persoonlijk portal in het salarispakket; Wij ondersteunen u bij de juiste toepassing van de diverse premies en inhoudingen; U krijgt een persoonlijk aanspreekpunt waar u terechtkunt met al uw salaris gerelateerde vragen. Heeft u gedacht aan de subsidieregeling praktijkleren? Tot subsidie per leerlingmedewerker per schooljaar. 57% van de MKB bedrijven vergeet het aan te vragen!

7 Mogen wij ons even voorstellen? WAT is de CROPlossing? De CROPlossing is de HR service van CROP en onderdeel van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs. Wij bieden een praktische oplossing voor alle personeelsvraagstukken van de werkgever, die haar personeelszaken erbij doet. Wij ontzorgen de werkgever op het gebied van de salarisadministratie, arbeidsrechtelijke kwesties, pensioenregelingen, alsmede op het gebied van loon- en premieheffing. Waarom kiezen voor de CROPlossing? Laten we deze vraag maar eens on-hollands, maar wel recht voor zijn raap (dat is dan wel weer oer-hollands) beantwoorden. Omdat wij goed zijn en omdat uw medewerkers dezelfde speciale aandacht verdienen als uw klanten. Hierbij geeft u aan wat u wilt bereiken voor uzelf én uw medewerkers. Wij luisteren, denken mee en laten ons door u inspireren, zodat wij uiteindelijk samen met u uw personeelsvraagstukken kunnen oplossen. Hoe bereik ik de CROPlossing? Dat kan natuurlijk gewoon via de telefoon op of via de , maar uiteraard kunt u ons ook via Twitter (CROPonline) of LinkedIn (CROP registeraccountants en CROP Belastingadviseurs) een bericht sturen. Wij nemen dan contact met u op. Wilt u meer weten? Kijk dan op Amersfoort De Brand 40 Postbus 468 Arnhem Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 Postbus 1210 T (026) Ede Rubensstraat 215C T (0318) Hoofddorp Opaallaan 1208 Postbus 245 T (023) Nieuwegein Marconibaan 59 B Postbus 584 T (030) LL Amersfoort 3800 AL Amersfoort 6842 CV Arnhem 6801 BE Arnhem 6717 VE Ede 2132 LN Hoofddorp 2130 AE Hoofddorp 3439 MR Nieuwegein 3430 AN Nieuwegein

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Dit is CROP 1965: CROP opent de deuren van haar eerste kantoor. vijf decennia later zijn we een begrip in zakelijk Nederland en groeit CROP registeraccountants

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen #2 Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten

Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten #1 Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Administratieve kant van personeel aannemen

Administratieve kant van personeel aannemen Administratieve kant van personeel aannemen Hoe regel ik mijn personeelsadministratie- en salarisproces goed in? WELKOM BOP administraties seminar 6 oktober 2016 1) Je kunt het niet meer alleen 2) Waar

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Payroll Services voor het MKB

Payroll Services voor het MKB Payroll Services voor het MKB Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers dan ook wel gehoord,

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Arbeidsrecht en varia

Arbeidsrecht en varia #10 Arbeidsrecht en varia In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. In deze tiende special wordt het

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten)

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Loonkosten zijn altijd hoger dan u denkt! Bij kostbare investeringen oriënteert u zich uitgebreid: u vergelijkt

Nadere informatie

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP OPLEIDINGEN WERKWIJZE De opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen onderscheiden zich door de kleine, interactieve werkgroepen van maximaal 12 deelnemers. Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen

Nadere informatie

Besparen op personeelskosten?

Besparen op personeelskosten? Whitepaper Besparen op personeelskosten? Met een salarisscan ontdekt u wat u laat liggen! Salarisscan-team PayRoll Solutions, Payroll Group Versie 1.3 Payroll Group De sociale zekerheid in Nederland is

Nadere informatie

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U houdt de regie in eigen hand Wat is payroll? Bij payroll houdt u de regie in eigen hand: u werft en selecteert uw eigen medewerkers. U bepaalt wie, wanneer,

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Payroll Services voor de callcenterbranche

Payroll Services voor de callcenterbranche Payroll Services voor de callcenterbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Aanpassingen wettelijk minimumloon: meer dan alleen indexatie

Aanpassingen wettelijk minimumloon: meer dan alleen indexatie #3 Aanpassingen wettelijk minimumloon: meer dan alleen indexatie In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s?

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Payroll medewerker abflexkracht: Ik werk voor abflexkracht payroll. Elke donderdag word ik netjes uitbetaald en ik kan op elk moment mijn (salaris)gegevens

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Huurdersorganisatie De Woningwet 2015 vraagt om een sterkere huurdersorganisatie,

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

Salarisadministratie is mensenwerk geen centenkwestie

Salarisadministratie is mensenwerk geen centenkwestie Salarisadministratie is mensenwerk geen centenkwestie Position paper Geschreven naar inzichten van mei 2016. Reageren? Graag via hallo@qees.nl Salarisadministratie is mensenwerk geen centenkwestie Sinds

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD ARNHEM Kennisgroep CAO Datum 31 januari 2017 Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP Wat is payroll nu precies? Kort samengevat betekent dit dat een extern bedrijf uw werknemers in dienst neemt en vervolgens de salarisbetalingen

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst 1. Zorg voor een arbeidsovereenkomst Conflicten tussen werkgever en een nieuwe werknemer zijn te voorkomen door alle afspraken op papier te zetten en te

Nadere informatie

Payrolling Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Whitepaper over payrolling Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2 5. DE PAYROLLMARKT 3 6. VERSCHILLEN MET

Nadere informatie

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer 1 4 JUNI 2010 Servicecentrum PGB Graadt van Roggenweg 450 Postbus 8194 3503 RD Utrecht Telefoon (030) 264 88 88 Internet: www.svb.nl/gemeente E-mail; gemeente@svb.nl Gemeente Heemstede t.a.v. college van

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. INTRODUCTIEPRIJS Vanaf 275,- incl. kennistoets

UNIVERSITEIT. INTRODUCTIEPRIJS Vanaf 275,- incl. kennistoets UNIVERSITEIT Kennis De sociale wetgeving is continu in beweging waardoor het voor organisaties bijna onmogelijk is om van alle veranderingen op de hoogte te blijven. Om u gericht inzicht te geven in het

Nadere informatie

PensiOen. WaarOm Onze PensiOenadvOcaat?

PensiOen. WaarOm Onze PensiOenadvOcaat? & pensioen PensiOen Pensioen wordt als moeilijk ervaren en dat zal wel blijven als we kijken naar alle komende wijzigingen van wet- en regelgeving. De stijgende moeilijkheidsgraad kan echter leiden tot

Nadere informatie

Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011

Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011 Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011 Wat gaat u horen? Werkkosten Autobrief Vakantiedagen Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

White paper ARGUSeyes

White paper ARGUSeyes White paper ARGUSeyes Personeelskosten reductie zonder personeel op straat te zetten Wij helpen u graag bij uw maatschappelijke verantwoordelijkheid 1% structurele kostenreductie is een interessante gedachte

Nadere informatie

Werkgever voor uw werknemers

Werkgever voor uw werknemers Bezoekadres Eurodepark 1-55 6461 KB Kerkrade T (045) 563 92 60 F (045) 563 92 62 E info@payrolllimburg.nl I www.payrolllimburg.nl Postadres Postbus 295 6460 AG Kerkrade Werkgever voor uw werknemers Werkgeverschap

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse Wet aanpak schijnconstructies Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid mr. R.A. Scherpenisse 1 Eén van de maatregelen tegen schijnconstructies is: ketenaansprakelijkheid Sinds 1 juli 2015: Civielrechtelijke

Nadere informatie

Grip op de zaak en besparen

Grip op de zaak en besparen Grip op de zaak en besparen MultiFlexx De onafhankelijke Managed Service Provider (MSP) op het gebied van Flexibele arbeid. Sinds 1994 helpen wij onze klanten met het organiseren van hun flexibele arbeidsbehoefte.

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Jonathan Opdam Jeroen Meester Direct Payrolling B.V. 03-01-2009 Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen!

Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen! Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen! Wat een verschil Kunt u ook besparen op uw personeelskosten? Wij van Attract Payroll menen van wel. Payrolling betekent in het

Nadere informatie

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Personeel en Arbeid Over u en uw medewerkers. Denk ondernemend. Denk Bol.

Personeel en Arbeid Over u en uw medewerkers. Denk ondernemend. Denk Bol. Personeel en Arbeid Over u en uw medewerkers Denk ondernemend. Denk Bol. Stimulerende rendementsdenkers Groei stimuleert. Bij Bol Adviseurs geloven we in de positieve kracht van groei. We dagen ondernemers

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Kennismaken met P-services HR group Kennis van uw branche Altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen qua arbeidsweten regelgeving en uw cao. Als landelijke

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Salarispraktijk. Uitstel Werkkostenregeling. Bezwaar eindheffing hoge lonen Pagina 2. Overgangsregeling levensloopregeling Pagina 3

Salarispraktijk. Uitstel Werkkostenregeling. Bezwaar eindheffing hoge lonen Pagina 2. Overgangsregeling levensloopregeling Pagina 3 Nieuwsbrief i KPMG MKB Salarispraktijk Middels onze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE WWW.KOLIBRIE.NL Waarom Kolibrie HRM voor Horeca? MARKTLEIDER EN SPECIALIST Kolibrie HRM voor Horeca bestaat sinds

Nadere informatie

SALARISADVIES DEADLINES AANDACHTSPUNTEN AFSLUITING SALARISADMINISTRATIE

SALARISADVIES DEADLINES AANDACHTSPUNTEN AFSLUITING SALARISADMINISTRATIE SALARISADVIES 2016 2017 DEADLINES AANDACHTSPUNTEN AFSLUITING SALARISADMINISTRATIE Geachte relatie, Het einde van het jaar nadert en 2017 staat alweer voor de deur. Daarom is het goed om na te gaan wat

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie