HR SERVICES DE CROPLOSSING VOOR AL UW PERSONEELSVRAAGSTUKKEN. Loon- en premieheffing. Pensioen. Arbeidsrecht. Salarisadministratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR SERVICES DE CROPLOSSING VOOR AL UW PERSONEELSVRAAGSTUKKEN. Loon- en premieheffing. Pensioen. Arbeidsrecht. Salarisadministratie"

Transcriptie

1 HR SERVICES DE CROPLOSSING VOOR AL UW PERSONEELSVRAAGSTUKKEN Arbeidsrecht Loon- en premieheffing Pensioen Salarisadministratie Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

2 DE KLANT IS KONING, MAAR HOE ZIT HET EIGENLIJK MET UW EIGEN MEDEWERKERS? Dat u elke dag alles in het werk stelt om het voor uw klanten goed te regelen, is een vanzelfsprekendheid. Uw eigen medewerkers vormen mede de basis van het succes van uw organisatie. Het is van minstens zo groot belang om het voor hen net zo goed te regelen. Personeelszaken blijken echter nog wel eens een ondergeschoven kindje. Geen tijd? Onvoldoende prioriteit? Of gebrek aan specialistische kennis? We zien regelmatig dat dat niet alleen leidt tot onnodige kosten, maar vooral ook tot irritaties. En altijd achteraf natuurlijk. Hoe kunt u dit voorkomen? Wij hebben voor u de CROPlossing ontwikkeld! Hét antwoord op al uw personeelsvraagstukken. VINDT U PERSONEEL LASTIG? Het personeel zelf wellicht niet, maar personeelszaken zijn dit wel! Er komt immers nogal wat bij kijken. De organisatie van het jaarlijkse personeelsuitje vindt u vast leuk, maar weet u al of u het uitje wel kwijt kunt onder de werkkostenregeling? Of komt de kater enkele Personeel is maanden later wanneer u geconfronteerd wordt niet lastig, met een loonheffing van tachtig procent? En hoe voorkomt u dat uw ex-medewerker er met uw personeelszaken klanten vandoor gaat, nu het concurrentiebeding zijn dat vaak sinds 2015 niet meer is toegestaan in uw tijdelijke arbeidscontracten? En benut u bijvoorbeeld wel wel! alle mogelijke subsidieregelingen voor uw pas aangenomen werknemer? Zomaar een aantal veel voorkomende vragen, die vragen om een specialistische benadering. DE SCHOENMAKER VAN CROP Uw HR medewerker vervult de functie van huisarts voor uw personeelszaken. Het is echter onmogelijk om van alle regelingen van de hoed en de rand te weten. Bij CROP HR services hebben we hiervoor De CROPlossing bedacht! Hoe wij werken? Wij houden het vooral simpel. Een oud adagium zei reeds: Schoenmaker blijf bij je leest. Wij hebben dan ook alle specialisten verzameld onder één dak. Dat is niet alleen het meest effectief, maar ook het meest voordelig voor u! Wat we precies kunnen? ARBEIDSRECHT Onze arbeidsrechtjuristen stellen uw (tijdelijke) arbeidscontracten op, maar helpen u ook bij het aanpassen van uw arbeidsvoorwaarden en staan u bij in (gedwongen) ontslagzaken. LOON- EN PREMIEHEFFING Onze fiscalisten adviseren u over al uw denkbare loonbelasting- en sociale zekerheidsaangelegenheden. U kunt hierbij denken aan de werkkostenregeling, fiscale optimalisatie van uw arbeidsvoorwaarden of het begeleiden bij het uitzenden van personeel naar het buitenland. U doet uw eigen personeelszaken erbij, maar toch heeft u af en toe het gevoel: gaat dit wel helemaal goed? PENSIOEN Het pensioen regelen voor medewerkers? Onze pensioenadviseurs helpen u bij het uitzoeken van de meest voordelige regeling. Niet alleen voor uw personeel, maar ook voor u als werkgever. SALARISADMINISTRATIE U wilt uw salarisadministratie uitbesteden of wellicht juist zelf gaan inrichten? Onze collega s van de salarisadministratie kunnen het allebei en adviseren u daarnaast over de van toepassing zijnde CAO s en (periodieke) meldingen aan de Belastingdienst of de pensioenuitvoerder. DE CROPLOSSING IETS VOOR U! Bent u als organisatie net te klein voor een eigen HRM afdeling en doet u uw personeelszaken erbij? Bekruipt u ook wel eens het gevoel van: Gaat dit wel goed? Of heeft u een eigen HRM afdeling, maar zou het welkom zijn om zo nu en dan eens met een specialist te sparren over bijvoorbeeld de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, pensioenproblematiek of de gevolgen voor sociale verzekeringen bij het inlenen of uitzenden van personeel? CONTACT Arbeidsrecht: Ilse Lurvink Loon- en premieheffing: Lucia Veenstra Pensioen: Herman Smit Salarisadministratie: Marleen Roseboom DAN IS HET GOED OM NADER KENNIS TE MAKEN MET CROP HR SERVICES. COPYRIGHT: Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs. CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs hebben bij de samenstelling naar uiterste betrouwbaarheid gestreefd, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen daarvan.

3 arbeidsrecht Een arbeidscontract: dat is toch een standaarddocument? toch wordt het belang van een goed opgesteld arbeidscontract vaak onderschat, net als andere arbeidsrechtelijke zaken. in EEn ideale wereld ZiJn Er ALLEEn maar modelwerknemers En is Er EEn geschil, dan KomEn we Er samen wel uit Toch gebeurt het soms dat een werknemer niet aan de verwachtingen voldoet. U heeft bijvoorbeeld die ene verkoper in dienst die weinig tot geen omzet draait, maar wel een (te) hoog salaris ontvangt? Of die werknemer die meer tijd besteedt aan zijn hobby s dan aan zijn werkzaamheden? Een vlotte beëindiging van de arbeidsovereenkomst is dan gewenst. Dan is niet alleen van belang wat u met de werknemer bent overeengekomen in de arbeidsovereenkomst: van belang is nog veel meer het door u opgebouwde personeelsdossier. personeelsdossier Dat personeelsdossier, hoe zat het daar ook al weer mee? Regelmatig stellen wij vast dat werkgevers niet over de juiste gegevens in het personeelsdossier beschikken. Een uitgewerkt verslag van een functioneringsgesprek, als dat er al is, is niet meer voldoende tegenwoordig. Voorheen bood de kantonrechter dan nog uitkomst. Echter, met de invoering van Wet Werk en Zekerheid is de gang naar de rechter ook zonder correct personeelsdossier nagenoeg kansloos. Het belang van een goed dossier is dan ook enorm! Hoe geeft u een personeelsdossier dan wel vorm? Wij kunnen u helpen. ConCurrEntiEBEding niet meer toegestaan BiJ tijdelijke ContrACtEn Wanneer een werknemer vertrekt, komt daar heel wat bij kijken. Niet alleen de overdracht van de werkzaamheden, maar minstens zo belangrijk is of het overeengekomen concurrentie- en relatiebeding nog wel houdbaar is. U wilt toch voorkomen dat de concurrent met uw klanten én kennis van uw organisatie aan de haal gaat? Wist u dat sinds 1 januari 2015 in tijdelijke arbeidscontracten geen concurrentie- of relatiebeding meer mag worden opgenomen? Wilt u weten wat dan wel uw mogelijkheden zijn of heeft u vragen als: Wat dien ik juist wel en wat niet op te nemen in mijn arbeidscontracten? Kan ik eenzijdig de arbeidsvoorwaarden opstellen c.q. wijzigen en hoe pak ik dit juridisch aan? Voldoet mijn concurrentie- en relatiebeding nog wel aan de huidige wet- en regelgeving? Onder welke CAO valt mijn onderneming en wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering? Wanneer ben ik verplicht een OR op te zetten en wat zijn hun wettelijke rechten en bevoegdheden? Hoe ga ik om met een arbeidsconflict of langdurige ziekte van een van mijn medewerkers? Een (collectief) ontslagtraject, hoe pak ik dit aan? 7 op de 10 werkgevers doet niet aan een correcte dossieropbouw voor haar werknemers! Dit geldt niet voor u, toch?

4 loon- en PremieHeFFinG Als werkgever zult u regelmatig te maken hebben met vragen op het gebied van de loon- en premieheffing. deze vragen zijn onderhevig aan zeer veranderlijke wet- en regelgeving, waardoor het lastig is om up to date te blijven. dat kan leiden tot financiële risico s, maar ook het mislopen van besparingsmogelijkheden. wij adviseren u over de kansen en mogelijkheden die de loonheffingen u bieden. Vraagt u zich bijvoorbeeld af hoe de Belastingdienst zou oordelen over uw loonadministratie bij een eventuele looncontrole of in hoeverre de huidige arbeidsvoorwaarden van uw werknemers geoptimaliseerd zijn? Onze fiscalisten toetsen uw administratieve processen en arbeidsvoorwaarden en leren u hoe u financiële risico s eenvoudig kunt beperken, maar ook hoe u op uw arbeidsvoorwaarden kunt besparen. wat we ZoAL doen? Hulp bij de onderbouwing van de vaste kostenvergoedingen; Begeleiding bij looncontroles; Due Diligence onderzoeken bij bedrijfsovername; Toetsen van de administratieve processen en arbeidsvoorwaarden om risico s op het gebied van loonheffingen uit te sluiten (quick scan loonheffingen); Begeleiding bij fiscale optimalisatie van de arbeidsvoorwaarden; Ondersteuning bij de aanvraag van loonkostensubsidies. maar we doen meer internationale ArBEidsmoBiLitEit Zeventig procent van de Nederlandse bedrijven verricht activiteiten in het buitenland. Heeft u medewerkers in dienst die regelmatig in het buitenland werkzaam zijn en heeft u vragen als: In welk land worden de inkomsten uit dienstbetrekking belast? Bij welke vennootschap moet de werknemer op de loonlijst? Waar dienen de sociale zekerheidspremies voor mijn werknemer afgedragen te worden? Heeft mijn werknemer recht op de 30% regeling en hoe vraag ik deze aan? Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden van de werknemer tijdens uitzending? Wij begeleiden u graag bij het uitzenden van uw werknemers of het naar Nederland halen van gekwalificeerd personeel. Voorkom dat u ten onrechte dubbel loon- of sociale verzekeringspremies verschuldigd wordt! inleners- En KEtEnAAnsprAKELiJKHEid Maakt u wel eens gebruik van uitzendkrachten of onderaannemers met personeel? Wist u dat u (zelfs jaren later nog!) door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld kunt worden voor de loon- en premieschulden van de uitlener of onderaannemer? Hoe kunt u dit voorkomen? Zorg dat uw administratie aansprakelijkheidsproof is! Wij helpen u het te regelen. Maakt u wel eens gebruik van onderaannemers of leent u wel eens personeel in van een uitzendbureau? Wist u dat u 100% aansprakelijk bent voor hun belastingschulden?

5 PenSiOen twijfelt u wel eens over hoe u het pensioen voor uw medewerkers het best kunt regelen? of over hoe u de kosten van uw pensioenregeling in de hand kunt houden? of vraagt u zich af of uw huidige pensioenregeling nog steeds voldoet aan de wensen van u en uw werknemers? Zomaar drie situaties waarin u zich moet verdiepen in de complexe wereld van pensioen. Alleen, u heeft hier gewoonweg geen tijd voor, geen zin in of de benodigde kennis ontbreekt? HErKEnBAAr? onze pensioenadviseurs BiEdEn uitkomst Wanneer u een pensioenregeling wilt afsluiten, wilt u zich niet hoeven te verdiepen in de juridische haken en ogen van de regeling. Behalve wat het kost, wilt u eigenlijk alleen weten of de regeling wel past bij uw medewerkers, maar natuurlijk ook bij uw bedrijf. Klinkt aantrekkelijk? Wij nemen u het gehele traject uit handen! Onze pensioenadviseurs verdiepen zich in de wettelijke verplichtingen waaraan uw pensioenregeling dient te voldoen, vinden de beste offertes en adviseren over de beste regeling. Daarnaast verzorgen zij de onderhandelingen met de pensioenuitvoerder, de implementatie, het beheer en de nazorg. Ontzorgen noemen wij dat. Met een hoofdletter O. Hoe gaan onze pensioenadviseurs voor u aan de slag? AdViEs Na een uitgebreid inventarisatiegesprek adviseren wij over De pensioenregeling die het best bij u past; De wet- en regelgeving waaraan het pensioen moet voldoen; Of aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds (niet) noodzakelijk is; De betaalbaarheid van het gewenste pensioen, rekening houdend met uw budget en de financiële positie van uw bedrijf. selectie Na ons advies selecteren wij uit het aanbod van de verschillende pensioenuitvoerders, de beste pensioenoplossing voor u en uw medewerkers. implementatie En CommuniCAtiE Nadat u een keuze heeft gemaakt, nemen wij het volledige implementatietraject van de pensioenregeling voor onze rekening. We zorgen dat u de juiste juridische stukken ontvangt en uw werknemers worden aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Daarnaast verzorgen wij de communicatie richting uw medewerkers en leggen de pensioenregeling in begrijpelijke taal uit. Onze ervaring is dat dit positief bijdraagt aan de tevredenheid van uw medewerkers. BEHEEr Ook nadat de pensioenregeling helemaal is ingeregeld, laten wij u niet aan uw lot over. Wij kunnen de pensioenregeling voor u beheren. Kort gezegd, wij zorgen ervoor dat u met uw pensioenvragen en die van uw werknemers bij ons terechtkunt. second pensioenopinion? Wilt u alleen een second opinion? Bijvoorbeeld of uw huidige regeling nog aan uw wensen voldoet of over het nieuwe voorstel dat u van uw pensioenuitvoerder heeft ontvangen? Ook dat kan bij ons. Zo staat u met onze second pensioenopinion veel sterker in de onderhandelingen met uw pensioenuitvoerder! Pensioen: een waardevolle arbeidsvoorwaarde, maar vaak ook kostbaar Hoe vindt u de juiste balans?

6 SalariSadminiStratie Het verzorgen van de salarisadministratie is een behoorlijke kostenpost voor de gemiddelde mkb er. niet gek dat de salarisadministratie veelal erbij wordt gedaan. Vaak is het een boekhouder of administrateur die de loonstroken verzorgt. Een onjuiste tabel is echter zo toegepast. Een naheffing met boete van de Belastingdienst krijgt u er vervolgens vanzelf bij. daar hoeft u dan weer niets voor te doen. Hoe kunt u dit voorkomen? Het voeren van een salarisadministratie is een complexe aangelegenheid. In de praktijk merken wij dat gebrek aan specialistische kennis nogal eens leidt tot: Onjuiste toepassing van percentages voor de afdracht van pensioen- of sociale premies; Te hoge afdracht van loonbelasting of het verkeerde bijtellingspercentage van de auto van de zaak; Niet toepassen van premiekorting voor jongeren of arbeidsgehandicapte medewerkers; CAO-wijzigingen die niet tijdig worden doorgevoerd; Loonbetalingen die worden gedaan onder het wettelijk toegestane minimumloon. Uw salarisadviseurs helpen u met uw salarisadministratie, of u deze nu volledig wilt uitbesteden of voortaan zelf wilt verzorgen. Wij kunnen het allebei regelen! u overweegt de salarisadministratie uit te BEstEdEn Wat kunnen wij u uit handen nemen? De complete salarisadministratie voor de medewerkers en/of de DGA. Dit omvat het verzorgen van periodieke salarisstroken, loonjournaalposten, loonstaten, betalingsoverzichten, betaalbestanden en loonaangiften, alsmede het opstellen van jaaropgaven; Het verzorgen van periodieke meldingen aan instanties, zoals de Belastingdienst of pensioenfondsen; Het maken van proefberekeningen: zowel voor het nettosalaris van de werknemer, als voor de bruto salariskosten voor de werkgever; De advisering omtrent vragen over loonheffing, premieplicht, eindheffing (bijv. WKR), CAO-zaken en alle andere direct met salaris en beloning samenhangende vraagstukken; CAO ondersteuning. Wij onderhouden voor u de CAOwijzigingen. Indien er een CAO-wijziging plaatsvindt, wordt deze door ons na overleg met u doorgevoerd. u wenst de salarisadministratie ZELf te gaan VErZorgEn waarbij KunnEn wij u ondersteunen? Wij kunnen u helpen bij het opzetten en beheren van uw personeelsdossier; U krijgt toegang tot een persoonlijk portal in het salarispakket; Wij ondersteunen u bij de juiste toepassing van de diverse premies en inhoudingen; U krijgt een persoonlijk aanspreekpunt waar u terechtkunt met al uw salaris gerelateerde vragen. Heeft u gedacht aan de subsidieregeling praktijkleren? Tot subsidie per leerlingmedewerker per schooljaar. 57% van de MKB bedrijven vergeet het aan te vragen!

7 Mogen wij ons even voorstellen? WAT is de CROPlossing? De CROPlossing is de HR service van CROP en onderdeel van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs. Wij bieden een praktische oplossing voor alle personeelsvraagstukken van de werkgever, die haar personeelszaken erbij doet. Wij ontzorgen de werkgever op het gebied van de salarisadministratie, arbeidsrechtelijke kwesties, pensioenregelingen, alsmede op het gebied van loon- en premieheffing. Waarom kiezen voor de CROPlossing? Laten we deze vraag maar eens on-hollands, maar wel recht voor zijn raap (dat is dan wel weer oer-hollands) beantwoorden. Omdat wij goed zijn en omdat uw medewerkers dezelfde speciale aandacht verdienen als uw klanten. Hierbij geeft u aan wat u wilt bereiken voor uzelf én uw medewerkers. Wij luisteren, denken mee en laten ons door u inspireren, zodat wij uiteindelijk samen met u uw personeelsvraagstukken kunnen oplossen. Hoe bereik ik de CROPlossing? Dat kan natuurlijk gewoon via de telefoon op of via de , maar uiteraard kunt u ons ook via Twitter (CROPonline) of LinkedIn (CROP registeraccountants en CROP Belastingadviseurs) een bericht sturen. Wij nemen dan contact met u op. Wilt u meer weten? Kijk dan op Amersfoort De Brand 40 Postbus 468 Arnhem Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 Postbus 1210 T (026) Ede Rubensstraat 215C T (0318) Hoofddorp Opaallaan 1208 Postbus 245 T (023) Nieuwegein Marconibaan 59 B Postbus 584 T (030) LL Amersfoort 3800 AL Amersfoort 6842 CV Arnhem 6801 BE Arnhem 6717 VE Ede 2132 LN Hoofddorp 2130 AE Hoofddorp 3439 MR Nieuwegein 3430 AN Nieuwegein

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe 5 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? 5 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? 5 1.3 Wat

Nadere informatie

Het belang van een plan

Het belang van een plan Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #6 - december - 2014 Het belang van een plan Het economisch herstel treedt binnen diverse sectoren

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Mogen wij ons even voorstellen? BNMW Groep v.o.f. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

HR-SERVICES. Voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase van uw organisatie. Omdat mensen tellen.

HR-SERVICES. Voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase van uw organisatie. Omdat mensen tellen. HR-SERVICES Voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase van uw organisatie. Omdat mensen tellen. HR-Services 3 HR-SERVICES Voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase

Nadere informatie

M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services.

M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services. Introductie M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services. Wij zijn gevestigd in Dordrecht en maken deel uit van M&P Industries

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Benut de korting op uw aanslag

Benut de korting op uw aanslag tipsenadvies.nl 21 jaargang - nummer 12 31 januari 2015 In dit nummer... Belasting betalen Benut de korting op uw aanslag... 1 Recht Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen... 2 Ondernemerschap Voorlopig

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V.

Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V. Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V. Kennismaking met onze dienstverlening Graag introduceren wij onze organisatie, Van t Riet Assurantie Advies, aan u. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt

Nadere informatie

BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem

BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem Omdat mensen tellen. 2 BDO Online Personeel OVER BDO Volgens BDO is accountancy en advisering veel meer dan regels en cijfers. We werken met mensen.

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING DOSSIER WERKKOSTENREGELING 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Wat valt onder het begrip loon?... 5 De werkkostenregeling in de loonaangifte... 6 Drie methoden

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

Vakantie verjaart straks sneller

Vakantie verjaart straks sneller Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1)

Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1) Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1) De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast

Nadere informatie

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Je hebt (meestal) personeel nodig om je bedrijf te runnen, maar voor veel ondernemers kan personeel ook als last voelen. Vooruit, die gedachte stamt nog

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Whitepaper februari 2015. Uitzendkrachten inzetten: dingen die u moet weten

Whitepaper februari 2015. Uitzendkrachten inzetten: dingen die u moet weten Whitepaper februari 2015 Uitzendkrachten inzetten: 10 dingen die u moet weten Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Beloning uitzendkracht 5 Contractvarianten 9 Wet Werk en Zekerheid 11 Risico s opdrachtgever

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie