Schadevoorbeelden beroepsaansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadevoorbeelden beroepsaansprakelijkheid"

Transcriptie

1 Schadevoorbeelden beroepsaansprakelijkheid

2 De advocaat Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering? Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel? Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom? En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u Naast bovengenoemde voorbeelden zijn er beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zoals: Advocaten zijn verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast ontwikkelen de wet en vooral de jurisprudentie zich en veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van advocaten en het Cliënten proberen steeds vaker schade of een teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij de advocaat. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. Al valt u niets te verwijten, u kunt toch worden aangesproken. De kosten van verweer en de eventuele bijstand. Verder begeleiden wij de advocaat bij een gerechtelijke procedure. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die advocaten lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

3 De makelaar oz Stelt u zich eens voor dat u uw klant onjuist voorlicht over de bestemming van een woning en uw klant daardoor schade lijdt. Wat als u vergeet om ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst op te nemen? En bent u wellicht ooit vergeten te vermelden dat er op de te verkopen grond een erfdienstbaarheid is gevestigd? Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van een foutieve taxatie wanneer een woning door de bank wordt geëxecuteerd? beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten: Brancheverenigingen Makelaars die zijn verbonden aan een branchevereniging zijn vaak verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. verantwoordelijkheden van makelaars en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich steeds bewuster van de mogelijkheden om te claimen bij de makelaar. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. bijstand. Verder begeleiden wij de makelaar bij een gerechtelijke procedure of bij een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die makelaars lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

4 De belastingadviseur Stelt u zich eens voor dat u een klant onvolledig voorlicht over de fiscale consequenties bij het opzetten van een BV en uw klant daardoor schade lijdt. Wat als door een foutief belastingadvies een klant niet meer in aanmerking komt voor een belangrijke subsidie. En wat als uw klant door uw onvolledigheid een boete van de belastingdienst krijgt opgelegd? Heeft u er wel eens bij stilgestaan wat de gevolgen kunnen zijn van het niet indienen van een uitstelverzoek voor de aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst? Brancheverenigingen Belastingadviseurs die zijn verbonden aan een branchevereniging zijn vaak verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. verantwoordelijkheden van belastingadviseurs en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen bij de belastingadviseur. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. worden door derden. De kosten van verweer en de eventuele expertisekosten kunnen daarbij hoog oplopen. bijstand. Verder begeleiden wij de belastingadviseur bij een gerechtelijke procedure. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die belastingadviseurs lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

5 De actuaris Wat als uw klant door een fout in de vaststelling van winstderving bij bedrijfsstilstand grote schade lijdt. Wat als u aansprakelijk wordt gehouden voor een verkeerde certificering? Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van een verkeerde berekening van het verlies aan inkomen van een klant na een ernstig ongeluk? Brancheverenigingen en opdrachtgevers Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verantwoordelijkheden van belastingadviseurs en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij de actuaris. Ook worden er steeds hogere bedragen geclaimd. bijstand. Verder begeleiden wij de actuaris bij een gerechtelijke procedure. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die actuarissen lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

6 Het administratiekantoor Wat als een klant door uw onvolledigheid in een aangifte een boete van de belastingdienst krijgt opgelegd? Stelt u zich eens voor dat u een klant onjuist over belangrijke jaarstukken adviseert en uw klant daardoor schade lijdt. Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het doen van een verkeerde ziekmelding? Brancheverenigingen en opdrachtgevers Steeds vaker stellen brancheverenigingen (bijvoorbeeld NOAB) en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. verantwoordelijkheden van de administrateur en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij de administrateur. Ook worden er steeds hogere bedragen geclaimd. bijstand. Daarnaast begeleiden wij de administrateur gedurende een gerechtelijke procedure. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die administratiekantoren lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

7 De accountant Stelt u eens voor dat u een klant onjuist voorlicht over subsidies en uw klant daardoor schade lijdt. Of dat u een jaarrekening (al dan niet op grond van door uw klant onjuist aangeleverde informatie) foutief opstelt. Wat als achteraf blijkt dat u een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij een misleidende jaarrekening? Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van een foutief advies omtrent de toepassing van een CAO- of een salarisregeling? Brancheverenigingen en opdrachtgevers Accountants zijn verbonden aan de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en hebben de plicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. verantwoordelijkheden van de accountant en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij hun accountant. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. bijstand. Verder begeleiden wij de accountant bij een gerechtelijke procedure. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die accountants lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

8 Technische beroepen Stelt u eens voor dat u een fout in een bouwtekening maakt, waardoor het bouwwerk niet voldoet aan wettelijke eisen en uw klant schade lijdt. Heeft u wel eens een fout in een berekening gemaakt waardoor de bouw van een appartementencomplex stil komt te liggen? Of als een tui-brug begint te slingeren door een fout in uw ontwerp? Wat als u een ontwerp maakt voor de uitbreiding van een bedrijfspand en dat bij ingebruikname van het pand blijkt dat het ontwerp niet voldoet aan de richtlijnen van controlerende instanties. Brancheverenigingen Veelal zijn technische beroepsbeoefenaars verbonden aan een branchevereniging, zoals de BNA of de ONRI, en hebben zij de plicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. verantwoordelijkheden van ondernemingen en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij hun opdrachtnemer. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. bijstand. Verder begeleiden wij de onderneming bij een gerechtelijke procedure. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die technische beroepsbeoefenaars lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

9 Consultants/adviseurs Stelt u eens voor dat u als interim-manager een onjuist advies geeft over de implementatie van strategische beleid waardoor uw opdrachtgever schade lijdt. Wat als u betrokken bent bij een reorganisatietraject van een onderneming en u door het onjuist interpreteren van een rapport, een verkeerd advies geeft aan die onderneming? En wat als u bij een overname-advies verzuimt om een due diligence onderzoek aan te raden? Heeft u er wel eens over nagedacht dat uw klant door uw onvolledige advisering aan de afdeling loonadministratie een boete van de belastingdienst kan krijgen? Brancheverenigingen Steeds vaker zijn adviseurs verbonden aan een branchevereniging en hebben zij de plicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. verantwoordelijkheden van adviseurs en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij de adviseur. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. bijstand. Verder begeleiden wij de adviseur bij een gerechtelijke procedure of bij een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die adviseurs lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

10 Juridisch adviseur & Mediator Wat als u een verkeerd advies geeft aan een ontslagen werknemer waardoor deze klant schade lijdt? Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering? Of stel dat u een internationaal contract opstelt en de forumkeuze vergeet. Wat als u juist het belangrijkste artikel vergeet in een vaststellingsovereenkomst. beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zoals: Brancheverenigingen Steeds vaker zijn adviseurs verbonden aan een branchevereniging en hebben zij de plicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. verantwoordelijkheden van adviseurs en mediators en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij hun adviseur en/of mediator. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. bijstand. Daarnaast begeleiden wij de adviseur en/of mediator bij een gerechtelijke procedure. Wij nemen uw zorg over De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die adviseurs en/of mediators lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

11 Assurantietussenpersoon Wat als u door uw klant wordt aangesproken voor onderverzekering op een brandverzekering? Wat als u nalaat uw klant erop te wijzen dat een nieuwe auto onder een bestaande verzekering niet op basis van nieuwwaarde is verzekerd, terwijl de voorgaande auto dat wel was? En wat als er door uw onoplettendheid premies niet worden betaald en uw klant daardoor dekking verliest? Bent u wel eens vergeten om gewijzigde omstandigheden van uw klant, zoals een echtscheiding, door te geven aan een verzekeraar? Wat als u nalaat om op verzoek van uw klant de verzekerde bedragen te verhogen en de klant hierdoor schade lijdt. En wat als u bij het oversluiten van een verzekering naast de voordelen de nadelen van de nieuwe verzekering niet mededeelt aan uw klant Of nog belangrijker: wat gebeurt er eigenlijk als u Assurantietussenpersonen zijn verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast ontwikkelt de jurisprudentie zich en veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van assurantietussenpersonen en het teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij de tussenpersoon. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. Ontzorgen bijstand. Verder begeleiden wij de adviseur bij een gerechtelijke procedure. Wij nemen uw zorg over. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor de risico s die tussenpersonen lopen om aangesproken te worden in verband met beroepsfouten.

12 Markel. Anders. Bewust. Compleet. Wereldwijd.

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De BTA-verzekering houdt rekening met de

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012 1. Algemeen Provide Advies B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Bijgaand ontvangt u onze dienstenwijzer. Hierin leest u waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie