s a m e n s u c c e s v o l H R - p r i n c i p l e s A c h t u i t g a n g s p u n t e n v o o r s u c c e s!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "s a m e n s u c c e s v o l H R - p r i n c i p l e s A c h t u i t g a n g s p u n t e n v o o r s u c c e s!"

Transcriptie

1 s a m e n s u c c e s v o l H R - p r i n c i p l e s A c h t u i t g a n g s p u n t e n v o o r s u c c e s!

2 1 wederzijds vertrouwen 5 arbeidsvoorwaarden 2 persoonlijke ontwikkeling 6 gezond ondernemen 3 leiderschap 7 balans werk en privé 4 de juiste mensen op de juiste plaats 8 maatschappelijk verantwoord ondernemen

3 Wij zijn het beste bedrijf......omdat wij de beste mensen hebben Imtech is een bedrijf om trots op te zijn. Onze klanten waarderen onze deskundigheid en dienstverlening als uitstekend. Zeker gezien het feit dat wij in vele landen, markten en disciplines aan het werk zijn, is dat bijzonder. Overal waar wij komen valt één ding steeds weer op: het gaat natuurlijk om de technologie, maar het zijn de mensen die het doen. Zij maken het onderscheid. In de diverse landen met hun verschillende culturen is dat steeds weer de rode draad. Die verschillen maken Imtech een leuk en interessant bedrijf en wij zijn er van overtuigd dat die verschillen deel uitmaken van de kracht van Imtech. Steeds beter! Imtech is de optelsom van alle bedrijven en mensen die er werken. Overal staat de klant centraal. Uiteraard maken wij veel reclame om klanten van de kracht van Imtech te overtuigen. Maar uiteindelijk bepalen de mensen van Imtech wat de klant er écht van vindt. Imtech heeft de ambitie om het beste bedrijf te zijn en dat betekent dat wij de beste mensen nodig hebben en houden. Daar moeten wij hard aan werken en daarbij zijn de activiteiten op het gebied van Human Resources (HR) van groot belang.

4 Human Resources (HR) beleid en de ambitie van Imtech Het HR-beleid van Imtech is nauw verbonden met de missie, kernwaarden en business principles van Imtech. Misschien heeft u daarover wel eens iets gelezen in het jaarverslag van Imtech, dat u overigens kunt bekijken op Waar het om gaat is dat Imtech wil dat haar medewerkers echt trots zijn op hun bijdrage aan de groei van het bedrijf en dat Imtech een aantrekkelijke werkgever is met bevlogen medewerkers! Daar is het HR-beleid van Imtech op gericht. Om ons doel te bereiken hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van dat beleid duidelijk voor u op een rij gezet. Waarom hebben wij dat gedaan? Met het duidelijk vastleggen van deze uitgangspunten wordt de herkenbaarheid van Imtech voor ons en onze klanten vergroot. Een steviger Imtech-gevoel is prettig voor jezelf en levert bovendien een positieve bijdrage aan het imago van het merk Imtech.

5 Uitgelezen? In dit boekje leest u meer over de uitgangspunten van ons HR-beleid. Ziet u het als de uitgangspunten voor het succes van Imtech in de toekomst. Wij zien graag dat u méér doet dan dit boekje doorlezen. De acht HR-thema s Met deze uitgangspunten, de acht HR-thema s, wil Imtech zich glashelder uitspreken en zich laten aanspreken. Doet u dat gerust! Uw ideeën, suggesties en opbouwende kritiek zijn zeer welkom via Aarzelt u niet om te reageren. Samen succesvol betekent dat iedere reactie telt! Op de volgende pagina s leest u meer over deze acht thema s: n wederzijds vertrouwen n persoonlijke ontwikkeling n leiderschap n de juiste mensen op de juiste plaats n arbeidsvoorwaarden n gezond ondernemen n balans werk en privé n maatschappelijk verantwoord ondernemen René van der Bruggen Voorzitter Raad van Bestuur Imtech N.V. Jos Graauwmans Directeur Personeel & Organisatie Imtech N.V.

6 1 1. Wederzijds vertrouwen Vertrouwen is de basis voor alle relaties. Thuis, met klanten en uiteraard ook tussen de mensen bij Imtech. In hun rol als werkgever en werknemer. Voor Imtech heeft dit vertrouwen drie kanten: Integriteit: People, Planet, Profit Eerlijk en rechtvaardig handelen is de maatstaf in onze organisatie. Imtech streeft daarbij naar een goede balans tussen het welzijn van mensen (People), aandacht voor de omgeving en het milieu (Planet) en het economische resultaat (Profit). Alle mensen binnen Imtech delen een gevoel voor techniek met elkaar. Wat belangrijk is? Openheid, teamwork en vooral: het verbannen van verborgen en dubbele agenda s. Geloofwaardigheid Dat vertaalt zich in openheid over de doelen en plannen van de organisatie. Het betekent onder andere dat mensen en middelen effectief en efficiënt worden ingezet, zodat medewerkers weten hoe hun werk logisch past binnen de doelen van Imtech. Imtech streeft daarbij naar continue communicatie met al haar belangengroepen. Van aandeelhouders, klanten, medewerkers, toeleveranciers, adviseurs, opleidingsinstituten tot en met de directe omgeving. Boudewijn Gerner Raad van Bestuur 10 11

7 Respect Respect is wat ons betreft méér dan een modewoord. Imtech is, ook dankzij haar omvang, een organisatie waarin alle groepen van de maatschappij vertegenwoordigd zijn. Daarom is er bij Imtech ruimte voor een veelheid van opvattingen. Respect betekent vooral dat mensen bij Imtech in staat worden gesteld om met de juiste instrumenten, middelen en opleiding hun werk goed te doen. Goede prestaties en inzet worden gezien en beloond, met de aantekening dat beloningen verantwoord worden verdeeld. Uiteraard wordt discriminatie waar mogelijk gesignaleerd en bestreden. Wanneer nodig wordt gestreefd naar een goede afstemming van werk en zorgtaken. Je moet je veilig voelen in je passie. Jos Graauwmans Directeur Personeel & Organisatie 12 13

8 2 2. Persoonlijke ontwikkeling Ondernemer van je eigen loopbaan Het succes van Imtech is direct gekoppeld aan de inzet en prestaties van de mensen die er werken. Daarom zijn continue ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen van het grootste belang om de groei en verdere professionalisering van de mensen én de organisatie te realiseren. Die ontwikkeling realiseren wij samen: Imtech verplicht zich om te investeren in die ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van tijd, geld en coaching. Overigens niet vrijblijvend: de medewerker gaat ervoor, als ondernemer van zijn of haar eigen loopbaan! Imtech wordt in België als echt sterke partij gezien, soms wel als agressief. Is dus goed zo. Dirk Torfs Algemeen Directeur Imtech Belgium 14 15

9 Ontwikkeling vaardigheden ( skills ) Met de juiste skills kun je je werk steeds beter doen. Imtech heeft programma s waarmee duidelijk wordt welke kennis en vaardigheden bij de individuele medewerkers moeten worden versterkt. Met een breed aanbod van trainingen wordt dit streven ondersteund. Bij deze trainingen staat de aansluiting met de dagelijkse praktijk centraal. Deze trainingsmogelijkheden dragen bij aan de groei en professionalisering van de individuele medewerkers én de kracht van de Imtech-organisatie. Mensen moeten in staat zijn om in hun werk hun handtekening achter te laten. Management en permanente ontwikkeling Imtech is een moderne, vernieuwende en allround technische dienstverlener. Dat moet vooral zo blijven. Daarom heeft Imtech een totaalaanpak voor management en ontwikkeling. Onderdelen van deze aanpak zijn het opsporen en opleiden van talent en het bieden van kansen aan mensen die verder willen en kunnen. Permanente ontwikkeling en het leren kijken buiten de eigen unit of afdeling staan daarbij centraal. Dit programma is van groot belang voor de toekomst van Imtech: naast het opleiden van managers voor later hebben deze mensen, dankzij dit programma, het echte Imtech-blauw, wat de onderlinge samenwerking nog sterker zal maken. Projectgroep HR-principles 16 17

10 3 3. Leiderschap Het grote voorbeeld Binnen Imtech vormt de leider het hart van de organisatie. De kwaliteiten van een leider zijn bepalend voor het succes van de organisatie. Leiderschap binnen Imtech is gebaseerd op kenmerken als integriteit, visie en inspirerend gedrag. Wat betekent dit? Openheid en transparant zijn. Waardering voor mensen in de organisatie die een voorbeeldfunctie hebben en trots zijn op wat ze doen. Dus: het bieden van voldoende ruimte aan medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en duidelijk laten zien wat hun bijdrage is aan het werk. Er is niet één vaste stijl voor leiderschap. Deze is afhankelijk van de situatie en datgene wat nodig is voor het succes van de mensen en de onderneming. Leiderschap is meer dan mensen voor je laten rennen. Ze moeten het graag doen. René van der Bruggen Voorzitter Raad van Bestuur 18 19

11 Continue ontwikkeling Het ontwikkelen van leiderschap wordt ondersteund door trainingen, coaching en het bekijken van het eigen gedrag aan de hand van beoordeling door anderen. Het gaat dus om een combinatie van meer weten over de theorie én het opdoen van praktijkervaring. Zowel bij de instroom als bij de doorstroom wordt ieders aanleg om een goede leider te worden beoordeeld aan de hand van vastgestelde normen en vaardigheden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar factoren klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en (financiële) resultaten. Door het meten van deze zaken en de koppeling daarvan aan de kenmerken van diverse soorten leiderschap is Imtech in staat om een onafhankelijk oordeel te vormen over de ontwikkeling van bestaande en nieuwe leiders in de organisatie. Belangrijk om in de toekomst verzekerd te zijn van succes! Wenn mann selbst nicht brennt, kann mann auch anderen nicht begeisteren. Klaus Betz, Vorsitzender der Geschäftsleitung Imtech Deutschland 20 21

12 4 4. De juiste mensen op de juiste plaats Veelzijdige (technische) versterking Imtech heeft zich in Europa ontwikkeld tot een technische dienstverlener van formaat. Veelzijdig, met een ruime kennis en ervaring in diverse technologieën, technieken en diensten op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Imtech zal blijven groeien. Dus ook de vraag naar goed gekwalificeerd technisch personeel op alle niveaus. Op korte én lange termijn. Dankzij de verdere ontwikkeling van Imtech komt de lat als het gaat om technische kennis steeds hoger te liggen. Wir brauchen bestimmt mehr querdenker! Voorkeur als nieuwe werkgever Daarom versterkt Imtech de samenwerking met universiteiten en hogescholen en wordt actief gewerkt aan branchegebonden scholing. Dit alles met als doel om jong talent vroeg kennis te laten maken met Imtech. Het vergroten van de bekendheid en het versterken van het imago dragen bij tot het streven om van Imtech de eerste keus te maken en zo de beste mensen aan te trekken. Peter Kronenberg Geschäftsleitung Imtech Deutschland 22 23

13 Organisatie continu in beweging! Het aantrekken van jong talent (nieuw bloed!) draagt bij aan diverse projecten die binnen onze organisatie belangrijk zijn, zoals het tot stand brengen van een evenwichtiger opbouw in leeftijd van het totale personeelsbestand, een leeftijdbewust personeelsbeleid en de verdere versterking van de management vaardigheden, technische vaardigheden en kennis van medewerkers. Als we blijven zorgen dat we de beste zijn, dan komen de beste mensen vanzelf. Cees van Laarhoven Algemeen Directeur Imtech Technology In het verlengde hiervan heeft Imtech een actief beleid gericht op tevredenheid van medewerkers en het behoud van goed gekwalificeerde medewerkers. Daarbij wordt de uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen alle onderdelen van Imtech zoveel als mogelijk gestimuleerd. Het doel? Het internationaal benutten van elkaars kennis en ervaring, zodat wij ons verder blijven ontwikkelen. De basis om onze klanten nog beter te bedienen! 24 25

14 5 5. Arbeidsvoorwaarden Marktconform Goede arbeidsvoorwaarden betekent meer dan een goed salaris. Imtech gaat uit van een totaalpakket, dat per bedrijfsonderdeel en voor iedere medewerker kan verschillen. Dat hangt af van marktomstandigheden en keuzes van de medewerker zélf. Het uitgangspunt is dat dit totaalpakket, alle onderdelen bij elkaar geteld, de basis voor vergelijking met de markt is. De ambitie om te werken met de beste mensen betekent immers dat het totaalpakket arbeidsvoorwaarden de vergelijking met de concurrentie moet aankunnen. Om mensen bij ons te houden moeten we helder en transparant zijn. Jan Casteleijn Algemeen Directeur Imtech Infra 26 27

15 Individueel gericht Imtech werkt aan de verdere ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden, waarbij de prestatie en waarde van de medewerker belangrijker worden voor de ontwikkeling van de beloning. Zeker bij functies waar het resultaat telt zal een vorm van variabele beloning een groter deel gaan uitmaken van het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden. Dit uiteraard met het oog op de buitenwereld, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de specifieke marktomstandigheden waarbinnen de onderneming opereert. Daarbij is het uitgangspunt dat het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden (financieel en andere voorzieningen) iedere medewerker optimaal de ruimte geeft voor persoonlijke groei

16 6 6. Gezond ondernemen De beste mensen. Nu én straks. Daarom moet je er voor zorgen dat mensen ook op lange termijn optimaal kunnen werken: gezond, gemotiveerd en met actuele kennis en vaardigheden. Een van de centrale uitgangspunten in het HR-beleid van Imtech is het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle medewerkers. Dat gebeurt door een werkklimaat te creëren waarin de medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven. Een sfeer waarin mensen productief en creatief kunnen zijn, met ruimte voor iedereen, humor en de bereidheid om, wanneer nodig, een tandje bij te zetten. Kortom: een werksituatie waarin medewerkers goed in hun vel zitten en met plezier naar hun werk gaan. Het is belangrijk dat mensen goed in hun vel zitten, want daar wordt de onderneming nog beter van. Piet Veenstra Algemeen Directeur Imtech ICT 30 31

17 Eigen verantwoordelijkheid telt Een werkklimaat waarin iedere medewerker optimaal functioneert. Dat is één van de belangrijkste taken van het management. Daarbij vindt Imtech dat medewerkers zélf een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor de eigen inzet en ontwikkeling. Anders gezegd: er worden veel mogelijkheden geboden, dus maak er gebruik van! Voor wat betreft gezond ondernemen kent het HR-beleid van Imtech vier pijlers: n de gezonde organisatie n de gezonde werkplek n gezondheidsbegeleiding n gezondheidsbevordering 32 33

18 7 7. Balans werk en privé Werken aan de juiste balans De ontwikkelingen in onze samenleving gaan razendsnel. Imtech staat midden in die samenleving. Met kritische en veeleisende klanten, die steeds vaker 24 uur per dag een beroep op onze dienstverlening doen. Omdat Imtech de beste mensen wil aantrekken, behouden en motiveren wordt gezorgd voor veel mogelijkheden om de juiste balans tussen werk en privé te realiseren. Imtech wil daartoe zoveel mogelijk keuzes en flexibiliteit bieden, met de aantekening dat het belang van de onderneming en haar klanten altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft. Er komt een nieuwe generatie aan en daarbij moeten wij rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Ik zie dat het gaat naar minder status en méér aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Aart van Gelder Algemeen Directeur Imtech Projects 34 35

19 Continue in beweging De balans tussen werk en privé is voor iedereen weer anders. Daarom biedt Imtech een breed pakket van voorzieningen, zoals flexibele werktijden, verlofregelingen, kinderopvang en thuiswerken. Inclusief de nodige keuzemogelijkheden. Daarbij houdt Imtech de maatschappelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met nieuwe wensen. Trends als de vergrijzing van de bevolking, de toenemende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, de terugtredende overheid waar het gaat om allerlei voorzieningen en de verdere internationalisering van de maatschappij, houden dit brede pakket van Imtech volop in beweging. Teamwork is belangrijk. Daarom is maatwerk vereist, bijvoorbeeld op het gebied van thuiswerken. We moeten dan op individuele basis bekijken wat de mogelijkheden zijn. Harry Siertsema, Algemeen Directeur Imtech Marine & Offshore 36 37

20 8 Imtech should increase awareness of corporate sustainability (SC) within the business group it s much too implicit in the organisation. There are huge opportunities, in terms of business and identity. Moreover, we can demonstrate our quality in, for example, energy reduction, social matters and safety. 8. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Doing the right things. And do them right! Hoe zoek je het evenwicht tussen allerlei belangen en factoren? Zoals technologie, milieu, maatschappelijke normen, waarden en doelstellingen op het gebied van rendement. We hebben het dan over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wel duurzaam ondernemen genoemd. Het zijn relatief nieuwe begrippen die enorm in beweging zijn. Want nergens gaan de ontwikkelingen zo snel als in de technologie. Neem bijvoorbeeld onze innovatieve energiecentrale in Oostenrijk: daar wordt ecostroom gemaakt door het verbranden van industrieel en natuurlijk houtafval. Wat enkele jaren geleden niet schoon geproduceerd kon worden, kan nu wel. En dat moet je dan ook doen! Jim Steele Algemeen Directeur Imtech UK 38 39

21 Het voortouw nemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt binnen Imtech vertaald in een aantal thema s. Zoals aandacht voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en het investeren in de ontwikkeling van mensen, zodat zij op langere termijn ook een belangrijke rol binnen de onderneming spelen. Uiteraard biedt ons werk de mogelijkheid om een duidelijke bijdrage te leveren aan het gezond houden van de leefomgeving. We still want we to be around in 25 years from now. Also from a technological point of view we can mean so much to the next generations. Zoals minder energieverbruik en het terugdringen van vervuiling en de uitstoot van schadelijke stoffen. Imtech ziet dit als een belangrijke verantwoordelijkheid en zet haar kennis en ervaring in om daar een herkenbare bijdrage aan te leveren. Javier Llanos Algemeen Directeur Imtech España 40 41

22 wederzijds vertrouwen persoonlijke ontwikkeling leiderschap de juiste mensen op de juiste plaats arbeidsvoorwaarden gezond ondernemen balans werk en privé Samen succesvol Acht uitgangspunten voor succes! Bij de inleiding kwam het al naar voren: dit boekje met de acht uitgangspunten voor het HR-beleid is het begin. Het beste bedrijf met de beste mensen, dat vraagt om hard werken, continu ontwikkelen en verbeteren. Daarom zal steeds weer aandacht worden besteed aan één van de acht. Wij vinden het belangrijk dat uw vragen, suggesties of opbouwende kritiek een bijdrage leveren aan de verdere perfectionering van deze acht uitgangspunten. Samen succesvol betekent dat deze uitgangspunten veranderen in herkenbare succesfactoren. Voor alle medewerkers van Imtech, dus ook voor u! Imtech is, zoals u weet, een grote organisatie. Waar moet ik heen met mijn vraag of idee? Uw manager en contactpersonen bij HR kennen deze acht en praten er graag met u over. Bovendien weten zij hoe uw reactie op de juiste plek komt, zodat er ook echt wat mee gebeurt. Reacties kunt u ook mailen naar Doen! 8 maatschappelijk verantwoord ondernemen 42 43

23 Imtech N.V. Postbus AJ Gouda Telefoon (0182) Fax (0182) Samen Succesvol

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft Freedom to excel Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014 Technische Universiteit Delft Voorwoord De TU Delft staat voor de uitdaging een bedreiging om te zetten in een kans. De financiële situatie

Nadere informatie

100 -en-één. VRAGEN over vrouwen en techniek

100 -en-één. VRAGEN over vrouwen en techniek 100 -en-één VRAGEN over vrouwen en techniek 100 -en-één VRAGEN over vrouwen en techniek Colofon 100-en-één vragen over vrouwen in de techniek is een uitgave van Bedrijven voor Toekomst Techniek (BV TT).

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Het waarom van succes HOOFDSTUK 5. Lessen in levenskunst voor toekomstige managers

Het waarom van succes HOOFDSTUK 5. Lessen in levenskunst voor toekomstige managers HOOFDSTUK 5 Lessen in levenskunst voor toekomstige managers De management development organisatie ORMIT scoort al jaren hoog op de lijst van Great Place to Work en mag zich één van de beste werkgevers

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag 1 2 welkom bij achmea Veel doen, veel zien en vooral heel veel meemaken in korte tijd. Waarbij je ongetwijfeld voor verrassingen komt te staan. Dat kenmerkt het Achmea Management Traineeship. In de twee

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 06

Sociaal Jaarverslag 06 Sociaal Jaarverslag 06 Inhoudsopgave De mens centraal 3 Inleiding: de mens centraal 5 Oog voor 2006 Levensfasebewust personeelsbeleid Langer doorwerken Contractwisseling 9 Hartverwarmende zaken Lekker

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

Talent- en leiderschapsontwikkeling

Talent- en leiderschapsontwikkeling Talent- en leiderschapsontwikkeling Voorwoord Elke organisatie beschikt over talentvolle medewerkers en geboren leiders, ook die van u. De vraag is of ze genoeg ruimte krijgen om hun talenten te laten

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

BESTE WERK GEVERS STICHTING BUURTZORG ZLM VERZEKERINGEN BESTE WERKGEVER 100BESTE WERKGEVER HET GROOTSTE EN MEEST BETROUWBARE ONDERZOEK VAN NEDERLAND

BESTE WERK GEVERS STICHTING BUURTZORG ZLM VERZEKERINGEN BESTE WERKGEVER 100BESTE WERKGEVER HET GROOTSTE EN MEEST BETROUWBARE ONDERZOEK VAN NEDERLAND 100BESTE WERKGEVER BESTE WERK GEVERS HET GROOTSTE EN MEEST BETROUWBARE ONDERZOEK VAN NEDERLAND > 1000 STICHTING BUURTZORG BESTE WERKGEVER < 1000 ZLM VERZEKERINGEN 2014 Intermediair Effectory BUURTZORG

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie