Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam Dossier

2 Dossier : Huize Voorbeeld Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding NEN 2767 Doel van planmatig onderhoud Inspectie en rapport Planning begroting Bijsturen Beoordeling en controle Conditiemeting van bouw- en installatiedelen Ontstaan methodiek Conditiemeting Communicatiemiddel Algemene gegevens Objectgegevens Correspondentie derden Verslagen en notulen Aantekeningen Adressenlijst Opdrachtgever Architect Constructeur Adviseur(s) Onderaannemers Meerjarenonderhoudsplan: Elementen overzicht Bevindingen 10 Jarenplan Jarenplan per hoofdgroep Planning Werkomschrijvingen Serviceonderhoud scontracten Facturen Aantekeningen Tekeningen Gevelaanzichten Plattegronden Situatie Index BDB-indexering Aantekeningen algemeen Inleiding NEN 2767 Aantekeningen Algemene gegevens Adressenlijst MJOP Serviceonderhoud Tekeningen Index EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

3 Dossier : Huize Voorbeeld Inleiding Tabblad Inleiding Inleiding Wat is het doel van planmatig onderhoud Inspectie en rapport Planning en begroting Bijsturen Beoordeling en controle Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

4 Dossier : Huize Voorbeeld Inleiding Wat is het doel van planmatig onderhoud: Beheersing van onderhoud, dus planmatig onderhoud, wil zeggen dat de totale onderhoudskosten maximaal worden gereduceerd door het tevoren weten, kunnen voorspellen, kunnen overzien en kunnen beïnvloeden of zelfs voorkomen van gebeurtenissen. Inspectie en rapport: Door middel van de uitgevoerde visuele non-destructieve bouwtechnische inspectie, de zogenaamde nul-meting, is de actuele bouwkundige staat van een object vastgesteld. Hierbij stellen we u de gebreken, tekortkomingen en het achterstallig onderhoud vast. Vervolgens hebben wij een rapport voor u opgesteld met: de inspectie resultaten, een begroting van de uit te voeren verwachte werkzaamheden, een planning van de uit te voeren werkzaamheden. Planning en begroting De in het rapport opgenomen meerjarenonderhoudsplanning geeft aan hoe de stand van zaken is met betrekking tot de geplande onderhoudswerkzaamheden. U kunt snel signaleren of de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk overeenstemmen met de planning. De planning geeft dus aan of er achterstand is in het bouwkundig onderhoud en biedt mogelijkheden tot het bijstellen. Uit de bijbehorende begroting kunt u af leiden wat de te verwachten onderhoudskosten zijn. Op basis hiervan kunt u een budget voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vaststellen. Echter zijn de afgegeven prijzen geschatte kosten en zijn de afgegeven prijzen niet bindend voor de werkelijke kosten. Bijsturen Het is van belang dat u een meerjarenonderhoudsbegroting of planning jaarlijks controleert en zonodig bijstuurt. Het eerste rapport, de nul-meting, is het meest uitgebreid. Wanneer u dit in hoofdlijnen volgt, is het daarna een kwestie van bijsturen. Beoordeling en controle Vervolgens kunnen wij u begeleiden in: Beoordelen van offertes en begrotingen, Controle van de voortgang en de planning, Controle opstellingen van meer- en minderwerk, Kwaliteitscontrole tijdens uitvoering. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

5 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767 Tabblad NEN 2767: Een eerste goede stap in kwaliteitsmeting NEN 2767 Conditie meting van bouw- en installatiedelen Ontstaan methodiek Conditiemeting Communicatiemiddel Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

6 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767: Een goede eerste stap in kwaliteitsmeting Conditiemeting van bouw- en installatiedelen Onlangs is de NEN 2767, de nieuwe vorm voor conditiemeting van gebouw en installatiedelen, gereed gekomen. De Rijksgebouwendienst (RGD) nam samen met PRC, divisie Bouwcentrum het initiatief voor de nieuwe vorm. De NEN norm is een praktisch instrument voor zowel beslissers als techneuten. Conditiemeting vormt een belangrijk hulpmiddel voor vastgoedbeheer en onderhoudsbeleid. De nieuwe norm maakt het mogelijk om de onderhoudsbehoefte van bouw- en installatiedelen objectief meetbaar te maken. Dat schept eenduidigheid in de aanbevolen onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om de kwaliteiten van gebouwen te kunnen waarborgen. Beslissers kunnen met behulp van de norm bepalen wanneer wat moet worden onderhouden. swerkzaamheden zijn om die reden beter te plannen in zowel tijd als geld ook de kwaliteitseisen zijn hierdoor beter definieerbaar. Ontstaan methodiek Al geruime tijd werkt de RGD aan conditiemeting van gebouwen. Conditiemeting biedt uniformiteit, consistentie en een duidelijke verantwoording naar de politiek. De conditiemeting is 20 jaar geleden ontwikkeld door de RGD en Damen Consultants (onderdeel van PRC, divisie Bouwcentrum). De RGD zocht destijds naar een instrument om onderhoudsgelden op een objectieve manier te verdelen over de diverse districten en gebouwen. De methodiek werd verder ontwikkeld door Damen Consultants in nationale en Europese onderzoeken. Hierna nam het gebruik door vastgoedorganisaties sterk toe. Nu passen allerlei organisaties de norm toe, bijvoorbeeld scholen en woningcorporaties. De nieuwe NEN norm levert nog betere resultaten op. illustratie boven: Model voor een structurele en doelmatige onderhoudsplanning voor gebouwen en gebouwgebonden installaties. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

7 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767: Een goede eerste stap in kwaliteitsmeting Conditiemeting NEN 2767 legt dus de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen vast. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore met een bijhorende registratie van gebreken en de kenmerken van deze gebreken. De meetresultaten helpen om een meerjaren onderhoudsplanning op te stellen en om de onderhoudsbudgetten te onderbouwen. De resultaten tonen ook de gevolgen van het niet onderhouden van gebouwen. Communicatiemiddel De nieuwe norm vormt het communicatiemiddel tussen techniek en beleid. is niet langer puur het domein van technici. Met de NEN 2767 kunnen beslissers, beheerders, technisch personeel en adviseurs eenduidig en objectief communiceren en beslissen over onderhoud. De nieuwe norm maakt daardoor het werk van alle betrokkenen een stuk duidelijker. Techneuten en managers begrijpen elkaar. Dit is het grootste voordeel van de conditiemeting. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

8 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Algemene gegevens Objectgegevens Objectcode Opdrachtgever Objectgegevens Correspondentie derden Gemeente Architect Constructeur Adviseur(s) Verslagen en Notulen Intern Derden Aantekeningen diversen Inleiding Aantekeningen Index NEN 2767 Tekeningen Algemene gegevens Adressenlijst Serviceonderhoud MJOP EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

9 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Objectgegevens Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

10 Dossier : Huize Voorbeeld Objectgegevens Object: Objectcode: Opdrachtgever: Naam: Huize Voorbeeld Contactpersoon: Dhr. A.B. Pieterse Adres: Jansstraat 11 Postcode: 1234AB Plaats: Amsterdam Telefoon: Object gegevens: Naam: Huize Voorbeeld Adres Jansstraat 11 Postcode: 1234AB Plaats: Amsterdam Telefoon: Bouwjaar: 2001 Renovatiejaar: Inspectiedatum: 1 april 2008 Inspecteur: Dhr. A.B. Janssen Type object: Voorgevel locatie: Monumentaal: Ligging van het object: Bruto inhoud: korte termijn: Opmerkingen: Zorgcentrum Zuid-Oost Neen Dorpsrand De glasafdichtingen van de buitenramen dienen door het huis zelf regelmatig gecontroleerd te worden op eventuele uitdroging en/of beschadigingen. De praktijk heeft geleerd dat veel schade wordt veroorzaakt door toetreden van vocht via kitnaden. Het zelfde geldt eigenlijk voor de kitvoeren in de natte cellen (badkamers, toiletten en keukens (groot keuken/ pantry s ) EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

11 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Correspondentie derden Aantekeningen Verslagen en notulen Correspondentie derden Objectgegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

12 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Verslagen en notulen Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

13 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Aantekeningen Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

14 Dossier : Huize Voorbeeld Aantekeningen EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

15 Dossier : Huize Voorbeeld Adressenlijst Tabblad Adressenlijst Adressenlijst Opdrachtgever Architect Constructeur Adviseur(s) Onderaannemers Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

16 Adressenlijst Project: Huize Voorbeeld Werknr Datum: 1-apr-08 Onderdeel Naam bedrijf Telefoon Fax Postadres Postcode Plaats Bezoekersadres Opdrachtgever Huize Voorbeeld (020) Jansstraat AB Amsterdam Jansstraat 11 Dhr. A.B. Pieterse Architect Constructeur MJOP Extensa Ontwikkeling en Verkoop BV De heer A.B. Janssen Stabu Onderaannemers 22 Reinigen van gevelmetselwerk 33 Daken/Sanitair 34 Glasbewassing 44 Mobiele paneelwanden 46 Buitenschilderwerk 48 Zonnewering

17 51 Ledigen/reinigen van vetafscheider 51 Controle&monstername drinkwater 54 Brandbeveiligingsinstallatie's 54 Brandslanghaspels/-blussers 60 Verwarmingsinstallatie/mv 70 Noodverlichtings-armaturen 70 Alarminstallatie 70 Elektrische schuifdeuren 75 Zusteroproep/insterne telefonie 80 Liftinstallatie's 85 Keukeninstallatie's 88 Ongedierte bestreiding

18 Dossier : Huize Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Tabblad Meerjarenonderhoudsplan Pagina Inleiding Elementen overzicht Element Locatie Hoeveelheid/eenheid Conditie Bevindingen Element Gebrek/Bevinding Locatie Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Prijs per eenheid Totaal Urgentie Jaarplan 2008 Element Gebrek/Bevinding Locatie Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Totaal 10 Jarenplan Element Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Startjaar en cyclus Totalen per jaar Totaal 10 Jarenplan per hoofdgroep Omschrijving Prijs Totaal Planning Element Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Startjaar en cyclus 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m t/m t/m t/m 32 Werkomschrijvingen 1 t/m 6 Aantekeningen NEN 2767 Algemene gegevens Adressenlijst MJOP Serviceonderhoud Tekeningen Index EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

19 Elementen overzicht Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = nieuwbouw kwaliteit 2 = goed 3 = redelijk 4 = matig 5 = slecht 6 = zeer slecht 8 = nader onderzoek nodig 9 = niet te inspecteren Printdatum :

20 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Locatie Hvh Gevels Ehd Score Gevelbehandeling West gevel+noord gevel 146,72 m2 2 Gevelbehandeling Oost gevel 38,64 m2 2 Gevelbehandeling Zuid-Oost gevel+noord gevel 487,70 m2 2 Gevelbehandeling Noord-West gevel 289,74 m2 2 Gevelbehandeling Zuid gevel 176,48 m2 2 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Zuid- Oost gevel 1,00 pst 2 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Noord-West gevel 1,00 pst 2 Dilataties en kitvoegen Gehele pand 1,00 pst 2 Betonboog Zuid-Oost gevel 4,80 m2 2 Ventilatie fundering Oost gevel 1,00 pst 2 Buitenkozijnen Zonweringen gevels 1,00 pst 2 Daken Daken, goten en hemelwaterafvoeren gehele pand 1,00 pst 2 Bitimineuze dakbedekking Oost gevel laagbouw 1,00 pst 3 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend Laagbouw 6,00 st 2 Buiten schilderwerk gevelbekleding hout Laagbouw 19,02 m2 2 Buiten schilderwerk hoofdgebouw Hoofdgebouw 1,00 pst 2 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Laagbouw 824,30 m1 2 Buiten schilderwerk puivulling hout dekkend Laagbouw 17,41 m2 2 Binnenwanden Paneelwand divers 1,00 pst 2 Inrichting Vrieskast Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Koelkast 1 Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Koelkast 2 Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Bainmariewagen Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Menger Voorbereiding 1,00 pst 2 Koelkast Voorbereiding 1,00 pst 2 Gasblok 5 branders Keuken 1,00 pst 2 2 doorkookplaten Keuken 1,00 pst 2 2 baks frtiteuse Keuken 1,00 pst 2 Combi oven Keuken 1,00 pst 2 Verrijdb bainmarie Keuken 1,00 pst 2 Bordenlowerater Keuken 1,00 pst 2 Koffiezetapparaat Keuken 1,00 pst 2 Elementen Huize Voorbeeld te Amsterdam 5

21 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Locatie Hvh Inrichting Ehd Score Koffiezetapparaat Keuken 1,00 pst 2 Vaatwasmachine Spoelkeuken 1,00 pst 2 Regeneratiewagen Spoelkeuken 1,00 pst 2 Wandkoelmeubel Winkel 1,00 pst 2 Klimaatinstallaties Werktuigboukundige installatie's Divers 1,00 pst 2 Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet gehele pand 1,00 pst 2 Vuilafvoervoorziening Vetafscheidingsputten Keuken 1,00 st 2 Electrische-installaties Elektrische schuifdeuren Hoofdtoegangsdeuren 1,00 st 2 Oproep-installatie Gehele pand 1,00 pst 2 Transportvoorziening Personenlift Hoofdgebouw 1,00 st 2 Beveiligingsinstallaties Brandbestreidingsmiddelen Gehele pand 1,00 pst 2 Brandmeldinstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Inbraak-alarminstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Noodverlichtingsinstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Diversen Gezondheidsbestreiding Gehele pand 1,00 pst 2 Schoonmaakcontr. glazenwasser Conform contract 1,00 pst 2 onvoorzien kleine gebreken Gehele pand 1,00 pst 1 onvoorzien op lopende onderhoudscontracten Gehele pand 1,00 pst 1 Reservering binnenschilderwerk Binnen 2.125,00 m2 1 Actualisatie onderhoudsplan 1,00 pst 0 Reservering tuinonderhoud Terrein 1,00 pst 1 Staartkosten Prijs indexatie (3%) Staartkosten 1,00 pst 0 Directievoering (10%) Staartkosten 1,00 pst 0 Elementen Huize Voorbeeld te Amsterdam 6

22 Bevindingen Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Gebrek/Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Urgentie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 1- op korte termijn uitvoeren (binnen een jaar). 2- op middellange termijn uitvoeren (binnen twee jaar). 3- Bijvoorbeeld gelijktijdig met een schilderbeurt. 4- Aandachtpunt bij de volgende inspectie. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum : In de opstelling bevindingen vindt u de bewerkingen welke op korte termijn verholpen dienen te worden.

23 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Exterieur Gevels Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Boven deur tpv nachtlamp Vochtopname in constructie Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Aandachtspunt voor volgende inspectie 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 0 Ter plaatse van de nachtlamp vordt het vocht langer vastgehouden door de geveldelen ivm onvoldoende ventilatie tussen nachtlamp en geveldelen. Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Noord-West gevel Vochtopname in constructie Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: vrijhouden van vuil 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 0 Schimmel- en mosvorming aan onderzijde geveldelen. Mogelijk door vuil-, blad ophoping. Hierdoor kunnen de geveldelen niet voldoende ventileren waardoor de geveldelen verstikken. In deze conditie is er kans op schimmel- en mosvorming. Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Zuid-Oost gevel Vochtopname in constructie Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar) Activiteit: Aanpassen 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 100 Onderzijde geveldelen zijn in contact met grond/aarde waardoor het hout vocht op neemt en kan gaan rotten. Ventilatie fundering Oost gevel, laagbouw Vochtproblemen Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: situatie wijzigen 2008 Hvh Totaal 4,00 st Ivm een natte kruipruimte onder de eetzaal zijn er ventilatie doorvoeren aangebracht om de fundering te kunnen laten ventileren. Deze doorvoeren komen boven het straatwerk uit waardoor er struikergevaar aanwezig is. Tevens is deze oplossing vandalisme gevoelig. Bevindingen Huize Voorbeeld te Amsterdam 8

24 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Daken Bitimineuze dakbedekking Oost gevel Onvoldoende afwatering Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar) Activiteit: Formeren van extra uitloop 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 296 Op het plattedak boven het "bruine cafe" blijft waterstaan. Om de dakcontructie niet te overbelasten zal hier een extra uitloop bij gemaakt moeten worden. E.e.a. is reeds bekend bij de Technische Dienst. Totaal object BTW 19% Totaal inclusief BTW Bevindingen Huize Voorbeeld te Amsterdam 9

25 Jaarplan 2008 Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Gebrek/Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum :

26 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Aandachtspunt voor volgende inspectie 1,00 pst 0 Noord-West gevel Vochtopname in constructie 01 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd vrijhouden van vuil 1,00 pst 0 Noord-West gevel Vochtopname in constructie 01 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Aanpassen 1,00 pst 100 Zuid- Oost gevel Vochtopname in constructie 01 Ventilatie fundering situatie wijzigen 4,00 st Oost gevel Vochtproblemen 03 Zonweringen Jaarlijks onderhoud zonneweringen 1,00 pst gevels 05 Daken, goten en hemelwaterafvoeren Dakinspectie, reinigen van goten en 1,00 pst 350 hemelwaterafvoeren gehele pand 05 Bitimineuze dakbedekking Formeren van extra uitloop 1,00 pst 296 Oost gevel laagbouw Onvoldoende afwatering 09 Buiten schilderwerk hoofdgebouw Schilderonderhoudsplan 1,00 pst Hoofdgebouw onderhoud 21 Paneelwand Hüppe mobiele wanden 1,00 pst 390 divers 26 2 baks frtiteuse 2 baks friteuse 1,00 pst 60 Keuken 26 2 doorkookplaten 2 doorkookplaten 1,00 pst 0 Keuken 26 Bordenlowerater Bordenlowerater 1,00 pst 15 Keuken 26 Combi oven Combi oven 1,00 pst 150 Keuken 26 Gasblok 5 branders Gasblok 5 branders 1,00 pst 90 Keuken 26 Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat 1,00 pst 60 Keuken 26 Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat 1,00 pst 60 Keuken 26 Verrijdb bainmarie Verrijdb bainmarie 1,00 pst 45 Keuken 26 Bainmariewagen Bainmariewagen 1,00 pst 45 Ontvangstgoederen Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 11

27 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Koelkast 1 Koelkast 1 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Koelkast 2 Koelkast 2 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Vrieskast Vrieskast 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Regeneratiewagen Regeneratiewagen 1,00 pst 135 Spoelkeuken 26 Vaatwasmachine Vaatwasmachine 1,00 pst 150 Spoelkeuken 26 Koelkast Koelkast 1,00 pst 50 Voorbereiding 26 Menger Menger 1,00 pst 45 Voorbereiding 26 Wandkoelmeubel Wandkoelmeubel 1,00 pst 50 Winkel 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Boiler 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud CV-installatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Dakventilatoren 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Drukverhogingsinstallatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud HR-ketel 1,00 st 0 Divers onderhoud 2x per jaar 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Luchbehandelingskast 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Radiatoren 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Regelinstallatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Ventilatie/koelunit tbv Kapel 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud VR-ketel 1,00 st 0 Divers onderhoud 2x per jaar 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Waterontharder 1,00 st 0 Divers onderhoud Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 12

28 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Werktuigboukundige installatie's Leveren en vervangen van de filters tijdens onderhoud 1,00 pst 701 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Totaal kosten bovengenoemde installatie's 1,00 pst Divers onderhoud 42 Waterleidingnet compleet Legionella Controle keerkleppen 33,00 stuk 825 gehele pand Controle keerkleppen 42 Waterleidingnet compleet Legionella onderhoudsabonoment 1,00 pst 360 gehele pand 43 Vetafscheidingsputten Legen vetafscheidingsputten 2,00 st 172 Keuken geen 43 Vetafscheidingsputten Verwerkingskosten vetafvalwater 1,00 pst 76 Keuken geen 44 Elektrische schuifdeuren Eldebe Waldoor schuifdeur 1,00 pst 300 Hoofdtoegangsdeuren 44 Elektrische schuifdeuren Eldebe Waldoor schuifdeur 1,00 pst 300 Hoofdtoegangsdeuren 44 Oproep-installatie Jaarlijks onderhoud interne telefonie 1,00 pst Gehele pand 44 Oproep-installatie Jaarlijks onderhoud oproepinstallatie 1,00 pst Gehele pand 45 Personenlift Personenlift onderhoudscontract 2,00 st Hoofdgebouw 46 Brandbestreidingsmiddelen Controle brandbestreidingsmiddelen 1,00 pst. 750 Gehele pand 46 Brandmeldinstallatie Controle brandmeldinstallatie 1,00 pst Gehele pand Preventief onderhoud 46 Inbraak-alarminstallatie Controle inbraakalarminstallatie 1,00 pst 285 Gehele pand 46 Noodverlichtingsinstallatie Controle noodverlichting 1,00 pst 560 Gehele pand 61 Gezondheidsbestreiding Ongedierte bestreiding 4x per jaar 1,00 pst 700 Gehele pand Zuiverhouding van het pand 61 Schoonmaakcontr. glazenwasser Contract glazenwasser 3,00 pst 690 Conform contract 61 Reservering binnenschilderwerk schilderwerk binnen 106,25 m Binnen reparaties/ herschilderen Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 13

29 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd onvoorzien op lopende onderhoudscontracten Gehele pand onvoorzien 1,00 pst geen onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien bouwkundig 332,30 m Gehele pand Geen 61 onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien Straatwerk reparaties 12,50 m2 675 Gehele pand Geen 61 onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien Vloerafwerkingen gemeenschappelijke 16,00 m ruimte's Gehele pand Geen 61 Reservering tuinonderhoud Reservering tuinonderhoud 1,00 pst Terrein 69 Prijs indexatie (3%) Prijs Indexatie % 0,03 pst Staartkosten Inflatie cumulatief 69 Directievoering (10%) Directvoering 2008 (10%) 0,10 pst Staartkosten Cumulatief+prijsindex Totaal object BTW 19% Totaal inclusief BTW Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 14

30 10 jarenplan Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totalen per jaar: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. De kosten van de handeling in de genoemde 10 jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum :

31 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Gevels 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 289,74 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 38,64 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 146,72 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 176,48 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 487,70 m gepaste druk Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd geen Aandachtspunt voor volgende inspectie Vochtopname in constructie vrijhouden van vuil Vochtopname in constructie Aanpassen Vochtopname in constructie 1,00 pst 1,00 pst 1,00 pst Dilataties en kitvoegen Nazien dilataties buiten 10,00 m uitdroging 01 Dilataties en kitvoegen Nazien kitvoegen in natte 162,50 m cellen uitdroging 01 Betonboog Betonband; reinigen onder 4,80 pst gepaste druk mos/alggroei 01 Ventilatie fundering situatie wijzigen 4,00 st Vochtproblemen jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 16

32 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Buitenkozijnen 03 Zonweringen Jaarlijks onderhoud zonneweringen Daken 05 Daken, goten en hemelwaterafvoeren Dakinspectie, reinigen van goten en hemelwaterafvoeren 1,00 pst Bitimineuze dakbedekking Formeren van extra uitloop 1,00 pst Onvoldoende afwatering Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend Buiten schilderwerk gevelbekleding hout Deuren hout, dekkend herschilderen, Laagbouw geen Boeideel boven kozijnen, laagbouw geen 6,00 st 19,02 m Buiten schilderwerk hoofdgebouw Schilderonderhoudsplan onderhoud 09 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Schilderwerk dekkend herschilderen, Laagbouw 824,30 m geen 09 Buiten schilderwerk puivulling hout dekkend Groot schilderwerk puivulling hout dekkend, Laagbouw 17,41 m geen jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 17

33 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Binnenwanden 21 Paneelwand Hüppe mobiele wanden Inrichting 26 2 baks frtiteuse 2 baks friteuse doorkookplaten 2 doorkookplaten Bordenlowerater Bordenlowerater Combi oven Combi oven Gasblok 5 branders Gasblok 5 branders Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Verrijdb bainmarie Verrijdb bainmarie Bainmariewagen Bainmariewagen Koelkast 1 Koelkast jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 18

34 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Inrichting 26 Koelkast 2 Koelkast Vrieskast Vrieskast Regeneratiewagen Regeneratiewagen Vaatwasmachine Vaatwasmachine Koelkast Koelkast Menger Menger Wandkoelmeubel Wandkoelmeubel Klimaatinstallaties 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Boiler 1,00 st onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st CV-installatie onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st Dakventilatoren onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st Drukverhogingsinstallatie onderhoud 10 jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 19

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan 22-62 Leiden Printversie 24-10- INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Over het bepalen en bewaken van de kwaliteit van gebouwen SBR 1998 rapportage is niet meer leverbaar Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Nadere informatie

Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden

Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Multidisciplinair onderzoek Definitief Sportcomplex de Swaneburg Grontmij Nederland B.V. Haren, 18 december 2012 325346/157AR001, revisie 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beheer gemeentelijk vastgoed 2014-2018 1

Inhoudsopgave. Beheer gemeentelijk vastgoed 2014-2018 1 Gebouwenbeheerplan Inhoudsopgave Wat is gebouwenbeheer... 2 Facility management... 2 Instandhouding... 2 Aanpassing... 3 Gebouwenbeheerprogramma... 4 Conditiemethodiek... 4 Conditiescore... 4 Uitwerking

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer KE12.0005 Bouwkundig inspectierapport Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Q-keur Zandspoor 2a 3941 BH Doorn info@qkeur.nl www.qkeur.nl telefoon 085-2736429 IBAN NL20RABO0332508420 Bic RABONL2U

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Bouwkundige rapportage

Bouwkundige rapportage Bouwkundige rapportage Voorbeeldstraat 10 Leiden Fundamenteel Onafhankelijk Buro Bas Zwanensteeg 20 2201 HH Noordwijk info@basinspectie.nl tel 071 889 3334 / 06 532 002 91 www.basinspectie.nl BTW NL1835.07.058.B01

Nadere informatie