Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam Dossier

2 Dossier : Huize Voorbeeld Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding NEN 2767 Doel van planmatig onderhoud Inspectie en rapport Planning begroting Bijsturen Beoordeling en controle Conditiemeting van bouw- en installatiedelen Ontstaan methodiek Conditiemeting Communicatiemiddel Algemene gegevens Objectgegevens Correspondentie derden Verslagen en notulen Aantekeningen Adressenlijst Opdrachtgever Architect Constructeur Adviseur(s) Onderaannemers Meerjarenonderhoudsplan: Elementen overzicht Bevindingen 10 Jarenplan Jarenplan per hoofdgroep Planning Werkomschrijvingen Serviceonderhoud scontracten Facturen Aantekeningen Tekeningen Gevelaanzichten Plattegronden Situatie Index BDB-indexering Aantekeningen algemeen Inleiding NEN 2767 Aantekeningen Algemene gegevens Adressenlijst MJOP Serviceonderhoud Tekeningen Index EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

3 Dossier : Huize Voorbeeld Inleiding Tabblad Inleiding Inleiding Wat is het doel van planmatig onderhoud Inspectie en rapport Planning en begroting Bijsturen Beoordeling en controle Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

4 Dossier : Huize Voorbeeld Inleiding Wat is het doel van planmatig onderhoud: Beheersing van onderhoud, dus planmatig onderhoud, wil zeggen dat de totale onderhoudskosten maximaal worden gereduceerd door het tevoren weten, kunnen voorspellen, kunnen overzien en kunnen beïnvloeden of zelfs voorkomen van gebeurtenissen. Inspectie en rapport: Door middel van de uitgevoerde visuele non-destructieve bouwtechnische inspectie, de zogenaamde nul-meting, is de actuele bouwkundige staat van een object vastgesteld. Hierbij stellen we u de gebreken, tekortkomingen en het achterstallig onderhoud vast. Vervolgens hebben wij een rapport voor u opgesteld met: de inspectie resultaten, een begroting van de uit te voeren verwachte werkzaamheden, een planning van de uit te voeren werkzaamheden. Planning en begroting De in het rapport opgenomen meerjarenonderhoudsplanning geeft aan hoe de stand van zaken is met betrekking tot de geplande onderhoudswerkzaamheden. U kunt snel signaleren of de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk overeenstemmen met de planning. De planning geeft dus aan of er achterstand is in het bouwkundig onderhoud en biedt mogelijkheden tot het bijstellen. Uit de bijbehorende begroting kunt u af leiden wat de te verwachten onderhoudskosten zijn. Op basis hiervan kunt u een budget voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vaststellen. Echter zijn de afgegeven prijzen geschatte kosten en zijn de afgegeven prijzen niet bindend voor de werkelijke kosten. Bijsturen Het is van belang dat u een meerjarenonderhoudsbegroting of planning jaarlijks controleert en zonodig bijstuurt. Het eerste rapport, de nul-meting, is het meest uitgebreid. Wanneer u dit in hoofdlijnen volgt, is het daarna een kwestie van bijsturen. Beoordeling en controle Vervolgens kunnen wij u begeleiden in: Beoordelen van offertes en begrotingen, Controle van de voortgang en de planning, Controle opstellingen van meer- en minderwerk, Kwaliteitscontrole tijdens uitvoering. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

5 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767 Tabblad NEN 2767: Een eerste goede stap in kwaliteitsmeting NEN 2767 Conditie meting van bouw- en installatiedelen Ontstaan methodiek Conditiemeting Communicatiemiddel Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

6 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767: Een goede eerste stap in kwaliteitsmeting Conditiemeting van bouw- en installatiedelen Onlangs is de NEN 2767, de nieuwe vorm voor conditiemeting van gebouw en installatiedelen, gereed gekomen. De Rijksgebouwendienst (RGD) nam samen met PRC, divisie Bouwcentrum het initiatief voor de nieuwe vorm. De NEN norm is een praktisch instrument voor zowel beslissers als techneuten. Conditiemeting vormt een belangrijk hulpmiddel voor vastgoedbeheer en onderhoudsbeleid. De nieuwe norm maakt het mogelijk om de onderhoudsbehoefte van bouw- en installatiedelen objectief meetbaar te maken. Dat schept eenduidigheid in de aanbevolen onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om de kwaliteiten van gebouwen te kunnen waarborgen. Beslissers kunnen met behulp van de norm bepalen wanneer wat moet worden onderhouden. swerkzaamheden zijn om die reden beter te plannen in zowel tijd als geld ook de kwaliteitseisen zijn hierdoor beter definieerbaar. Ontstaan methodiek Al geruime tijd werkt de RGD aan conditiemeting van gebouwen. Conditiemeting biedt uniformiteit, consistentie en een duidelijke verantwoording naar de politiek. De conditiemeting is 20 jaar geleden ontwikkeld door de RGD en Damen Consultants (onderdeel van PRC, divisie Bouwcentrum). De RGD zocht destijds naar een instrument om onderhoudsgelden op een objectieve manier te verdelen over de diverse districten en gebouwen. De methodiek werd verder ontwikkeld door Damen Consultants in nationale en Europese onderzoeken. Hierna nam het gebruik door vastgoedorganisaties sterk toe. Nu passen allerlei organisaties de norm toe, bijvoorbeeld scholen en woningcorporaties. De nieuwe NEN norm levert nog betere resultaten op. illustratie boven: Model voor een structurele en doelmatige onderhoudsplanning voor gebouwen en gebouwgebonden installaties. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

7 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767: Een goede eerste stap in kwaliteitsmeting Conditiemeting NEN 2767 legt dus de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen vast. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore met een bijhorende registratie van gebreken en de kenmerken van deze gebreken. De meetresultaten helpen om een meerjaren onderhoudsplanning op te stellen en om de onderhoudsbudgetten te onderbouwen. De resultaten tonen ook de gevolgen van het niet onderhouden van gebouwen. Communicatiemiddel De nieuwe norm vormt het communicatiemiddel tussen techniek en beleid. is niet langer puur het domein van technici. Met de NEN 2767 kunnen beslissers, beheerders, technisch personeel en adviseurs eenduidig en objectief communiceren en beslissen over onderhoud. De nieuwe norm maakt daardoor het werk van alle betrokkenen een stuk duidelijker. Techneuten en managers begrijpen elkaar. Dit is het grootste voordeel van de conditiemeting. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

8 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Algemene gegevens Objectgegevens Objectcode Opdrachtgever Objectgegevens Correspondentie derden Gemeente Architect Constructeur Adviseur(s) Verslagen en Notulen Intern Derden Aantekeningen diversen Inleiding Aantekeningen Index NEN 2767 Tekeningen Algemene gegevens Adressenlijst Serviceonderhoud MJOP EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

9 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Objectgegevens Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

10 Dossier : Huize Voorbeeld Objectgegevens Object: Objectcode: Opdrachtgever: Naam: Huize Voorbeeld Contactpersoon: Dhr. A.B. Pieterse Adres: Jansstraat 11 Postcode: 1234AB Plaats: Amsterdam Telefoon: Object gegevens: Naam: Huize Voorbeeld Adres Jansstraat 11 Postcode: 1234AB Plaats: Amsterdam Telefoon: Bouwjaar: 2001 Renovatiejaar: Inspectiedatum: 1 april 2008 Inspecteur: Dhr. A.B. Janssen Type object: Voorgevel locatie: Monumentaal: Ligging van het object: Bruto inhoud: korte termijn: Opmerkingen: Zorgcentrum Zuid-Oost Neen Dorpsrand De glasafdichtingen van de buitenramen dienen door het huis zelf regelmatig gecontroleerd te worden op eventuele uitdroging en/of beschadigingen. De praktijk heeft geleerd dat veel schade wordt veroorzaakt door toetreden van vocht via kitnaden. Het zelfde geldt eigenlijk voor de kitvoeren in de natte cellen (badkamers, toiletten en keukens (groot keuken/ pantry s ) EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

11 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Correspondentie derden Aantekeningen Verslagen en notulen Correspondentie derden Objectgegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

12 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Verslagen en notulen Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

13 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Aantekeningen Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

14 Dossier : Huize Voorbeeld Aantekeningen EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

15 Dossier : Huize Voorbeeld Adressenlijst Tabblad Adressenlijst Adressenlijst Opdrachtgever Architect Constructeur Adviseur(s) Onderaannemers Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

16 Adressenlijst Project: Huize Voorbeeld Werknr Datum: 1-apr-08 Onderdeel Naam bedrijf Telefoon Fax Postadres Postcode Plaats Bezoekersadres Opdrachtgever Huize Voorbeeld (020) Jansstraat AB Amsterdam Jansstraat 11 Dhr. A.B. Pieterse Architect Constructeur MJOP Extensa Ontwikkeling en Verkoop BV De heer A.B. Janssen Stabu Onderaannemers 22 Reinigen van gevelmetselwerk 33 Daken/Sanitair 34 Glasbewassing 44 Mobiele paneelwanden 46 Buitenschilderwerk 48 Zonnewering

17 51 Ledigen/reinigen van vetafscheider 51 Controle&monstername drinkwater 54 Brandbeveiligingsinstallatie's 54 Brandslanghaspels/-blussers 60 Verwarmingsinstallatie/mv 70 Noodverlichtings-armaturen 70 Alarminstallatie 70 Elektrische schuifdeuren 75 Zusteroproep/insterne telefonie 80 Liftinstallatie's 85 Keukeninstallatie's 88 Ongedierte bestreiding

18 Dossier : Huize Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Tabblad Meerjarenonderhoudsplan Pagina Inleiding Elementen overzicht Element Locatie Hoeveelheid/eenheid Conditie Bevindingen Element Gebrek/Bevinding Locatie Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Prijs per eenheid Totaal Urgentie Jaarplan 2008 Element Gebrek/Bevinding Locatie Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Totaal 10 Jarenplan Element Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Startjaar en cyclus Totalen per jaar Totaal 10 Jarenplan per hoofdgroep Omschrijving Prijs Totaal Planning Element Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Startjaar en cyclus 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m t/m t/m t/m 32 Werkomschrijvingen 1 t/m 6 Aantekeningen NEN 2767 Algemene gegevens Adressenlijst MJOP Serviceonderhoud Tekeningen Index EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

19 Elementen overzicht Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = nieuwbouw kwaliteit 2 = goed 3 = redelijk 4 = matig 5 = slecht 6 = zeer slecht 8 = nader onderzoek nodig 9 = niet te inspecteren Printdatum :

20 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Locatie Hvh Gevels Ehd Score Gevelbehandeling West gevel+noord gevel 146,72 m2 2 Gevelbehandeling Oost gevel 38,64 m2 2 Gevelbehandeling Zuid-Oost gevel+noord gevel 487,70 m2 2 Gevelbehandeling Noord-West gevel 289,74 m2 2 Gevelbehandeling Zuid gevel 176,48 m2 2 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Zuid- Oost gevel 1,00 pst 2 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Noord-West gevel 1,00 pst 2 Dilataties en kitvoegen Gehele pand 1,00 pst 2 Betonboog Zuid-Oost gevel 4,80 m2 2 Ventilatie fundering Oost gevel 1,00 pst 2 Buitenkozijnen Zonweringen gevels 1,00 pst 2 Daken Daken, goten en hemelwaterafvoeren gehele pand 1,00 pst 2 Bitimineuze dakbedekking Oost gevel laagbouw 1,00 pst 3 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend Laagbouw 6,00 st 2 Buiten schilderwerk gevelbekleding hout Laagbouw 19,02 m2 2 Buiten schilderwerk hoofdgebouw Hoofdgebouw 1,00 pst 2 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Laagbouw 824,30 m1 2 Buiten schilderwerk puivulling hout dekkend Laagbouw 17,41 m2 2 Binnenwanden Paneelwand divers 1,00 pst 2 Inrichting Vrieskast Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Koelkast 1 Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Koelkast 2 Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Bainmariewagen Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Menger Voorbereiding 1,00 pst 2 Koelkast Voorbereiding 1,00 pst 2 Gasblok 5 branders Keuken 1,00 pst 2 2 doorkookplaten Keuken 1,00 pst 2 2 baks frtiteuse Keuken 1,00 pst 2 Combi oven Keuken 1,00 pst 2 Verrijdb bainmarie Keuken 1,00 pst 2 Bordenlowerater Keuken 1,00 pst 2 Koffiezetapparaat Keuken 1,00 pst 2 Elementen Huize Voorbeeld te Amsterdam 5

21 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Locatie Hvh Inrichting Ehd Score Koffiezetapparaat Keuken 1,00 pst 2 Vaatwasmachine Spoelkeuken 1,00 pst 2 Regeneratiewagen Spoelkeuken 1,00 pst 2 Wandkoelmeubel Winkel 1,00 pst 2 Klimaatinstallaties Werktuigboukundige installatie's Divers 1,00 pst 2 Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet gehele pand 1,00 pst 2 Vuilafvoervoorziening Vetafscheidingsputten Keuken 1,00 st 2 Electrische-installaties Elektrische schuifdeuren Hoofdtoegangsdeuren 1,00 st 2 Oproep-installatie Gehele pand 1,00 pst 2 Transportvoorziening Personenlift Hoofdgebouw 1,00 st 2 Beveiligingsinstallaties Brandbestreidingsmiddelen Gehele pand 1,00 pst 2 Brandmeldinstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Inbraak-alarminstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Noodverlichtingsinstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Diversen Gezondheidsbestreiding Gehele pand 1,00 pst 2 Schoonmaakcontr. glazenwasser Conform contract 1,00 pst 2 onvoorzien kleine gebreken Gehele pand 1,00 pst 1 onvoorzien op lopende onderhoudscontracten Gehele pand 1,00 pst 1 Reservering binnenschilderwerk Binnen 2.125,00 m2 1 Actualisatie onderhoudsplan 1,00 pst 0 Reservering tuinonderhoud Terrein 1,00 pst 1 Staartkosten Prijs indexatie (3%) Staartkosten 1,00 pst 0 Directievoering (10%) Staartkosten 1,00 pst 0 Elementen Huize Voorbeeld te Amsterdam 6

22 Bevindingen Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Gebrek/Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Urgentie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 1- op korte termijn uitvoeren (binnen een jaar). 2- op middellange termijn uitvoeren (binnen twee jaar). 3- Bijvoorbeeld gelijktijdig met een schilderbeurt. 4- Aandachtpunt bij de volgende inspectie. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum : In de opstelling bevindingen vindt u de bewerkingen welke op korte termijn verholpen dienen te worden.

23 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Exterieur Gevels Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Boven deur tpv nachtlamp Vochtopname in constructie Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Aandachtspunt voor volgende inspectie 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 0 Ter plaatse van de nachtlamp vordt het vocht langer vastgehouden door de geveldelen ivm onvoldoende ventilatie tussen nachtlamp en geveldelen. Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Noord-West gevel Vochtopname in constructie Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: vrijhouden van vuil 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 0 Schimmel- en mosvorming aan onderzijde geveldelen. Mogelijk door vuil-, blad ophoping. Hierdoor kunnen de geveldelen niet voldoende ventileren waardoor de geveldelen verstikken. In deze conditie is er kans op schimmel- en mosvorming. Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Zuid-Oost gevel Vochtopname in constructie Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar) Activiteit: Aanpassen 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 100 Onderzijde geveldelen zijn in contact met grond/aarde waardoor het hout vocht op neemt en kan gaan rotten. Ventilatie fundering Oost gevel, laagbouw Vochtproblemen Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: situatie wijzigen 2008 Hvh Totaal 4,00 st Ivm een natte kruipruimte onder de eetzaal zijn er ventilatie doorvoeren aangebracht om de fundering te kunnen laten ventileren. Deze doorvoeren komen boven het straatwerk uit waardoor er struikergevaar aanwezig is. Tevens is deze oplossing vandalisme gevoelig. Bevindingen Huize Voorbeeld te Amsterdam 8

24 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Daken Bitimineuze dakbedekking Oost gevel Onvoldoende afwatering Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar) Activiteit: Formeren van extra uitloop 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 296 Op het plattedak boven het "bruine cafe" blijft waterstaan. Om de dakcontructie niet te overbelasten zal hier een extra uitloop bij gemaakt moeten worden. E.e.a. is reeds bekend bij de Technische Dienst. Totaal object BTW 19% Totaal inclusief BTW Bevindingen Huize Voorbeeld te Amsterdam 9

25 Jaarplan 2008 Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Gebrek/Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum :

26 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Aandachtspunt voor volgende inspectie 1,00 pst 0 Noord-West gevel Vochtopname in constructie 01 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd vrijhouden van vuil 1,00 pst 0 Noord-West gevel Vochtopname in constructie 01 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Aanpassen 1,00 pst 100 Zuid- Oost gevel Vochtopname in constructie 01 Ventilatie fundering situatie wijzigen 4,00 st Oost gevel Vochtproblemen 03 Zonweringen Jaarlijks onderhoud zonneweringen 1,00 pst gevels 05 Daken, goten en hemelwaterafvoeren Dakinspectie, reinigen van goten en 1,00 pst 350 hemelwaterafvoeren gehele pand 05 Bitimineuze dakbedekking Formeren van extra uitloop 1,00 pst 296 Oost gevel laagbouw Onvoldoende afwatering 09 Buiten schilderwerk hoofdgebouw Schilderonderhoudsplan 1,00 pst Hoofdgebouw onderhoud 21 Paneelwand Hüppe mobiele wanden 1,00 pst 390 divers 26 2 baks frtiteuse 2 baks friteuse 1,00 pst 60 Keuken 26 2 doorkookplaten 2 doorkookplaten 1,00 pst 0 Keuken 26 Bordenlowerater Bordenlowerater 1,00 pst 15 Keuken 26 Combi oven Combi oven 1,00 pst 150 Keuken 26 Gasblok 5 branders Gasblok 5 branders 1,00 pst 90 Keuken 26 Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat 1,00 pst 60 Keuken 26 Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat 1,00 pst 60 Keuken 26 Verrijdb bainmarie Verrijdb bainmarie 1,00 pst 45 Keuken 26 Bainmariewagen Bainmariewagen 1,00 pst 45 Ontvangstgoederen Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 11

27 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Koelkast 1 Koelkast 1 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Koelkast 2 Koelkast 2 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Vrieskast Vrieskast 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Regeneratiewagen Regeneratiewagen 1,00 pst 135 Spoelkeuken 26 Vaatwasmachine Vaatwasmachine 1,00 pst 150 Spoelkeuken 26 Koelkast Koelkast 1,00 pst 50 Voorbereiding 26 Menger Menger 1,00 pst 45 Voorbereiding 26 Wandkoelmeubel Wandkoelmeubel 1,00 pst 50 Winkel 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Boiler 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud CV-installatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Dakventilatoren 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Drukverhogingsinstallatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud HR-ketel 1,00 st 0 Divers onderhoud 2x per jaar 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Luchbehandelingskast 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Radiatoren 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Regelinstallatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Ventilatie/koelunit tbv Kapel 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud VR-ketel 1,00 st 0 Divers onderhoud 2x per jaar 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Waterontharder 1,00 st 0 Divers onderhoud Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 12

28 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Werktuigboukundige installatie's Leveren en vervangen van de filters tijdens onderhoud 1,00 pst 701 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Totaal kosten bovengenoemde installatie's 1,00 pst Divers onderhoud 42 Waterleidingnet compleet Legionella Controle keerkleppen 33,00 stuk 825 gehele pand Controle keerkleppen 42 Waterleidingnet compleet Legionella onderhoudsabonoment 1,00 pst 360 gehele pand 43 Vetafscheidingsputten Legen vetafscheidingsputten 2,00 st 172 Keuken geen 43 Vetafscheidingsputten Verwerkingskosten vetafvalwater 1,00 pst 76 Keuken geen 44 Elektrische schuifdeuren Eldebe Waldoor schuifdeur 1,00 pst 300 Hoofdtoegangsdeuren 44 Elektrische schuifdeuren Eldebe Waldoor schuifdeur 1,00 pst 300 Hoofdtoegangsdeuren 44 Oproep-installatie Jaarlijks onderhoud interne telefonie 1,00 pst Gehele pand 44 Oproep-installatie Jaarlijks onderhoud oproepinstallatie 1,00 pst Gehele pand 45 Personenlift Personenlift onderhoudscontract 2,00 st Hoofdgebouw 46 Brandbestreidingsmiddelen Controle brandbestreidingsmiddelen 1,00 pst. 750 Gehele pand 46 Brandmeldinstallatie Controle brandmeldinstallatie 1,00 pst Gehele pand Preventief onderhoud 46 Inbraak-alarminstallatie Controle inbraakalarminstallatie 1,00 pst 285 Gehele pand 46 Noodverlichtingsinstallatie Controle noodverlichting 1,00 pst 560 Gehele pand 61 Gezondheidsbestreiding Ongedierte bestreiding 4x per jaar 1,00 pst 700 Gehele pand Zuiverhouding van het pand 61 Schoonmaakcontr. glazenwasser Contract glazenwasser 3,00 pst 690 Conform contract 61 Reservering binnenschilderwerk schilderwerk binnen 106,25 m Binnen reparaties/ herschilderen Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 13

29 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd onvoorzien op lopende onderhoudscontracten Gehele pand onvoorzien 1,00 pst geen onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien bouwkundig 332,30 m Gehele pand Geen 61 onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien Straatwerk reparaties 12,50 m2 675 Gehele pand Geen 61 onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien Vloerafwerkingen gemeenschappelijke 16,00 m ruimte's Gehele pand Geen 61 Reservering tuinonderhoud Reservering tuinonderhoud 1,00 pst Terrein 69 Prijs indexatie (3%) Prijs Indexatie % 0,03 pst Staartkosten Inflatie cumulatief 69 Directievoering (10%) Directvoering 2008 (10%) 0,10 pst Staartkosten Cumulatief+prijsindex Totaal object BTW 19% Totaal inclusief BTW Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 14

30 10 jarenplan Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totalen per jaar: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. De kosten van de handeling in de genoemde 10 jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum :

31 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Gevels 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 289,74 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 38,64 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 146,72 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 176,48 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 487,70 m gepaste druk Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd geen Aandachtspunt voor volgende inspectie Vochtopname in constructie vrijhouden van vuil Vochtopname in constructie Aanpassen Vochtopname in constructie 1,00 pst 1,00 pst 1,00 pst Dilataties en kitvoegen Nazien dilataties buiten 10,00 m uitdroging 01 Dilataties en kitvoegen Nazien kitvoegen in natte 162,50 m cellen uitdroging 01 Betonboog Betonband; reinigen onder 4,80 pst gepaste druk mos/alggroei 01 Ventilatie fundering situatie wijzigen 4,00 st Vochtproblemen jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 16

32 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Buitenkozijnen 03 Zonweringen Jaarlijks onderhoud zonneweringen Daken 05 Daken, goten en hemelwaterafvoeren Dakinspectie, reinigen van goten en hemelwaterafvoeren 1,00 pst Bitimineuze dakbedekking Formeren van extra uitloop 1,00 pst Onvoldoende afwatering Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend Buiten schilderwerk gevelbekleding hout Deuren hout, dekkend herschilderen, Laagbouw geen Boeideel boven kozijnen, laagbouw geen 6,00 st 19,02 m Buiten schilderwerk hoofdgebouw Schilderonderhoudsplan onderhoud 09 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Schilderwerk dekkend herschilderen, Laagbouw 824,30 m geen 09 Buiten schilderwerk puivulling hout dekkend Groot schilderwerk puivulling hout dekkend, Laagbouw 17,41 m geen jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 17

33 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Binnenwanden 21 Paneelwand Hüppe mobiele wanden Inrichting 26 2 baks frtiteuse 2 baks friteuse doorkookplaten 2 doorkookplaten Bordenlowerater Bordenlowerater Combi oven Combi oven Gasblok 5 branders Gasblok 5 branders Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Verrijdb bainmarie Verrijdb bainmarie Bainmariewagen Bainmariewagen Koelkast 1 Koelkast jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 18

34 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Inrichting 26 Koelkast 2 Koelkast Vrieskast Vrieskast Regeneratiewagen Regeneratiewagen Vaatwasmachine Vaatwasmachine Koelkast Koelkast Menger Menger Wandkoelmeubel Wandkoelmeubel Klimaatinstallaties 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Boiler 1,00 st onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st CV-installatie onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st Dakventilatoren onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st Drukverhogingsinstallatie onderhoud 10 jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 19

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie)

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) Maart 2013 O-Prognose webversie Software voor vastgoedbeheer 1 Inhoud Inloggen... 3 Voorbeeldproject... 4 Algemene Objectgegevens... 5 Algemene objectgegevens wijzigen...

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam

Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2016 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal 1 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal Algemene Objectgegevens Code Code 2014.05 Object Naam NEN 3140 Adres

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie)

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inloggen...3 Algemene objectgegevens...3 Wijzigen...3 De matrix...5 Elementen...6 Element verwijderen...6 Element wijzigen...6

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 Samenvatting Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 december 2012 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 Samenvatting Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 december 2013 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning Kerktoren Jisp

Meerjarenonderhoudsplanning Kerktoren Jisp cyclus jaar bouw jaar hoeveel heid een heid prijs per eenheid prijs per eenheid 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 jaar - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03 schoonmaken 17 terreininrichting 21 betonwerk

Nadere informatie

versie 4.01 2006 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie)

versie 4.01 2006 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) versie 4.01 2006 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inloggen...3 Algemene objectgegevens...3 Wijzigen...3 De matrix...6 Elementen...7 Element verwijderen...7 Element

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorblad 2 Inhoudsopgave 3-4 Uitgangspunten 5 Prognose Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart 3 UITGANGSPUNTEN Opdrachtgever Naam :. p/a :. Adres :. Plaats :. Telefoon

Nadere informatie

BVR Groep BV. Me e r j a re n o n d e r h o u d e n - p l a n n i n g

BVR Groep BV. Me e r j a re n o n d e r h o u d e n - p l a n n i n g Me e r j a re n o n d e r h o u d e n - p l a n n i n g Meerjarenonderhoud en -planning 2 Inleiding 3 Deze brochure gaat over meerjarenonderhoud, als ook over de planning en het beheer daarvan. Het belang

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Inspectierapport NEN2767 RAPPORT Voorbeeld project Dordrecht Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Rapport Nummer : 20142000 Datum : 23-01-2014 Status : Voorbeeldrapport Colofon Rapport voor Voorbeeld project Archimedesstraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan 22-62 Leiden Printversie 24-10- INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het

Nadere informatie

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud voor scholen in het Primair Onderwijs worden de beslissingslijnen korter. Deze situatie kan voordelen opleveren, mits er voldoende strategische onderhoudskennis

Nadere informatie

Datum: September 2013. freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone.

Datum: September 2013. freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone. Datum: September 2013 1 freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone.be 1. INHOUD Inhoud 1. INHOUD... 2 2. INLEIDING... 3 2.1. Doel... 3 2.2.

Nadere informatie

Businessplan. Dezibel op eigen benen

Businessplan. Dezibel op eigen benen Concept Businessplan Dezibel op eigen benen Pagina 1 van 13 Let op. Onderstaand plan is tot stand gekomen door vertegenwoordigers van de besturen van de diverse hurende verenigingen in Dezibel. Eventuele

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Hoogezand 2014

Planmatig Onderhoud Hoogezand 2014 Planmatig Onderhoud Hoogezand 2014 Samenvatting Planmatig Onderhoud Hoogezand 2014 december 2013 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden 3 Technische

Nadere informatie

RGVO. bij de Van Dijk Groep

RGVO. bij de Van Dijk Groep RGVO bij de Van Dijk Groep 2 Van. tot nu: Voorbeeld Project Spoorzone, Opdrachtgever De Woonplaats 2011, uit selectie verworven project 3 Van. tot nu: Nieuwbouw + 25 jaar onderhoud leveren (MJOP) Woningborg

Nadere informatie

aanjg am í : Jt?nken ŵ doen

aanjg am í : Jt?nken ŵ doen Inspectieverslag 26 november 2014 JEco-park inijbloemeiuuti» 'h: aanjg am í : Jt?nken ŵ doen kindertuin Mofytcnfiltw «.ibat,.. tuinen, schapenwol vļjvjŗ dwzon Xiliínàùaímjļ PfCŃílopStCllil rnowuitn Kleine

Nadere informatie

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam Project: VS14P15 Datum: 25 april 2014 RP VvE BEHEER Singel 100 3112 GS Schiedam Telefoon 073-851 1978 E-mail info@vsvastgoedadvies.nl

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN.

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. OP NAAR DE FRISSE SCHOOL Schoolbesturen zijn de coaches en beheerders van onze toekomst. Het is hun MET WELK GELD? taak om een omgeving te creëren waarin leerlingen en

Nadere informatie

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Even voorstellen Opgericht in 2000 Onderdeel Liftinstituut Holding bv > 22 medewerkers Werkgebieden: liften e.d., gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen,

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Suijkerbuijk Bouw & Services BV. Me e r j a re n o n d e r h o u d e n - p l a n n i n g

Suijkerbuijk Bouw & Services BV. Me e r j a re n o n d e r h o u d e n - p l a n n i n g Suijkerbuijk Bouw & Services BV Me e r j a re n o n d e r h o u d e n - p l a n n i n g MJOP Meerjarenonderhoud en -planning 2 Suijkerbuijk Bouw & Services BV Meerjarenonderhoud en -planning Inleiding

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda VOORBEELDRAPPORT Eengezinswoning Voorbeeldstraat 1 Gouda Toelichting bij de (visuele) keuring Dit bouwtechnisch rapport is een ondersteunende dienstverlening en heeft als doel de opdrachtgever inzicht

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Haarlem. Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie

Haarlem. Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie I I Datum 21 oktober 2014 Onskenmerk 2014/361002 Contactpersoon C.O.A. Wierda Doorkiesnummer

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur:

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Algemeen Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend Straat: Geenstraat 00 Postcode/plaats: 9999 QQ Nergenshuizen Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Object/type woning:

Nadere informatie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie RAPPORT BOUWKOSTEN illustratie GEGEVENS Project algemeen Projectnummer 13000B Opdrachtgever Olivier Bouwdeel Fase Algemene indirecte werkzaamheden Referentienummer 13000BZ050132011/0393/0393 Datum 17 mei

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Hoogezand 2013

Planmatig Onderhoud Hoogezand 2013 Planmatig Onderhoud Hoogezand 2013 Samenvatting Planmatig Onderhoud Hoogezand 2013 december 2012 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden 3 Technische

Nadere informatie

TE HUUR. Industrieweg Oost 1a-b 6662 NE Elst

TE HUUR. Industrieweg Oost 1a-b 6662 NE Elst TE HUUR Industrieweg Oost 1a-b 6662 NE Elst Dito vastgoed beheer Postbus 266 6660 AG Elst contactpersoon: Mirjam Frentz gsm 06-53 408 757 email: info@ditovastgoed.nl Project informatie: Locatie Industrieweg

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING Herenhuis Johan de Witlaan 25 Rotterdam Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. Toelichting bij de

Nadere informatie

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl Datum versie 04 maart 2013 Objectnummer eigenaar Objectnummer beheerder BOUWKUNDIG BUREAU HULLEMAN Complexnaam Kastanjeleane 18 9051 SJ Stiens Plaatsnaam Schiermonnikoog 058-2572524 T Eigenaar Gemeente

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor Rapportnaam: MJOB 40 jaar Gigant Vastgoedservice bv kapitalisatie / reserveringen Omschrijving Saldo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten 17 september 2013 Nationale Conferentie Gebouw Automatisering Bijdrage door: Johan Smit Stakeholdersmodel

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING MEERJARENONDERHOUDSPLANNING VvE Dapperstraat 57 - Eerste Van Swindenstraat 371-375 te Amsterdam Project: VS14P22 Datum: 9 mei 2014 Kalhorn VvE Beheer Displaystraat 23 1033 RZ Amsterdam Telefoon 020-208

Nadere informatie