'Ik ben trots op wat ik heb bereikt' ->14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Ik ben trots op wat ik heb bereikt' ->14"

Transcriptie

1 jaargang 4 nr. 4 > december 2012 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Nieuws >2 Eigen bezit en een uitkering, hoe zit dat? >7 Angst bepaalt mijn leven niet meer >8 Energie besparen is geld besparen >11 'Ik ben trots op wat ik heb bereikt' ->14 GRATIS sport en cultuur voor kinderen. Zie achterzijde KanSZ. Stad met een hart

2 Nieuws van Sociale Zekerheid Strengere regels om misbruik van uitkeringen tegen te gaan Vanaf 1 januari 2013 komen er strengere regels om fraude met uitkeringen te bestrijden. Mensen die ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering hebben ontvangen, krijgen een boete ter hoogte van het ten onterechte ontvangen bedrag. Daarnaast kan per 1 januari 2013 weigering van een huisbezoek gevolgen hebben voor het recht op een uitkering. Boete bij uitkeringsfraude In Nederland zorgt het stelsel van sociale zekerheid ervoor dat mensen die tijdelijk of blijvend niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien, ondersteund worden. Bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Sociale zekerheid kost veel geld. En dat moet door de hele samenleving worden bekostigd. Daarom wil de regering dat alleen mensen die het echt nodig hebben van deze sociale zekerheid gebruik maken. Misbruik wordt bestraft. Iemand met een bijstandsuitkering die niet de juiste informatie doorgeeft of dit te laat doet, kan daardoor een uitkering ontvangen die te hoog is of waar hij helemaal geen recht op heeft. Tot nu toe kreeg iemand in dat geval een maatregel opgelegd. Dit betekent dat iemand het ten onrechte ontvangen bedrag moet terugbetalen plus nog eens 10% van dit bedrag. Met ingang van 1 januari 2013 moet de gemeente, in plaats van een maatregel, verplicht een boete opleggen. Die boete is net zo hoog als het bedrag dat iemand ten onrechte aan bijstand heeft ontvangen. Daarnaast moet het bedrag dat ten onrechte is ontvangen ook nog helemaal worden terugbetaald. Een voorbeeld Iemand ontvangt een WWB-uitkering voor een alleenstaande ouder ( 1.200,- netto per maand), maar verzwijgt inkomsten uit arbeid. De gemeente stelt vast dat hierdoor zes 8 14 Inhoud December 2012 nr. 4 2/6 > Nieuws van Sociale Zekerheid 7 > Weet hoe het zit 8/9 > Ervaringsverhaal 10 > Nieuws van de cliëntenraden 11/13 > Rondkomen, hoe doe je dat? 14/15 > Op eigen kracht 16 > Uit in Amersfoort en Leusden KanSZ > nummer 4 > pagina 2

3 maanden ten onrechte WWB is verstrekt: totaal 7.200,-. Vanaf 1 januari 2013 krijgt deze persoon een boete van 7.200,-. Daarnaast moet, net als nu, het hele bedrag dat ten onrechte aan bijstand is ontvangen aan de gemeente worden terugbetaald. In totaal dus Wanneer iemand binnen vijf jaar opnieuw ten onrechte uitkering ontvangt omdat hij inkomsten heeft verzwegen of bijvoorbeeld is gaan samenwonen met een verdienende partner, dan wordt er een boete van 150% opgelegd. In dit voorbeeld is dat dus bijna ,- aan boete. En daarnaast moet het ten onrechte ontvangen bedrag nog worden terugbetaald. In de nieuwe wet is ook geregeld dat in het geval van herhaalde fraude de boete maximaal drie maanden geheel met de uitkering verrekend kan worden. Dat kan dus betekenen dat u drie maanden geen bijstand krijgt. De gemeente mag van de nieuwe wet niet meer meewerken aan een schuldregeling voor een klant als die een boete opgelegd heeft gekregen voor fraude. Wet huisbezoeken Bij een vermoeden van fraude kan de gemeente een huisbezoek afleggen. Weigering van een huisbezoek heeft gevolgen voor het recht op een uitkering. Soms is er onduidelijkheid over de leefsituatie van een uitkeringsaanvrager of -ontvanger. Bijvoorbeeld of iemand wel of niet samenwoont of dat iemand wel echt in de gemeente Amersfoort of Leusden woont. Vanaf 1 januari 2013 bepaalt de Wet huisbezoeken dat weigering van een huisbezoek in dat geval gevolgen heeft voor de uitkering. Als niet vastgesteld kan worden wat de woonsituatie is, wordt er geen uitkering toegekend of wordt de uitkering beëindigd. Als de leefvorm niet kan worden vastgesteld, krijgt iemand de helft van de gehuwdennorm. Gratis budgetcursus Wilt u meer grip krijgen op uw financiën? Of wilt u meer weten over specifieke thema s die met financiën te maken hebben? Stadsring51 biedt gratis budgetcursussen en themamodules aan. In de basiscursus leert u inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven en maakt u een maandbegroting. In de cursus voor gevorderden leert u een financieel jaarplan te maken. De losse themamodules van Stadsring51 geven u informatie over thema s zoals kind&geld, schulden voorkomen, geld&relatie en besparen. Elk kwartaal worden er verschillende themamodules aangeboden. Door het volgen van de cursussen of modules krijgt u handvatten waarmee u zelf aan de slag kunt. De cursussen bestaan uit drie avonden en de losse modules uit één avond. U ontvangt een certificaat als bewijs van uw deelname. De cursussen en modules starten in januari Wilt u meer informatie of uzelf opgeven, dan kunt u een sturen naar of bellen naar (033) KanSZ > nummer 4 > pagina 3

4 Nieuws van Sociale Zekerheid Vergoeding kosten kinderopvang in 2013 Ouders die werken, kunnen voor de kosten voor kinderopvang een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Ouders die een bijstandsuitkering krijgen en een traject naar werk, een studie of een verplichte inburgeringscursus volgen, krijgen op dit moment een deel van die kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en een deel van de gemeente. Dit gaat veranderen. Vanaf 2013 wordt de volledige kinderopvangtoeslag voor alle ouders door de Belastingdienst uitgekeerd. Krijgt u als ouder op dit moment al kinderopvangtoeslag? U hoeft dan niets te doen. Alles wordt automatisch voor u geregeld door de Belastingdienst. U moet dan nog wel steeds aan alle voorwaarden voldoen. Dat betekent in ieder geval dat u werkt, studeert, een re-integratietraject of een inburgeringscursus volgt. Lees alle voorwaarden na op GRATIS sport en cultuur voor kinderen. Zie achterzijde KanSZ. Eigen bijdrage kinderopvang Met de kinderopvangtoeslag die u ontvangt, worden niet al uw kosten voor kinderopvang vergoed. U moet zelf nog een eigen bijdrage betalen aan uw kinderopvanginstelling. Ouders die een bijstandsuitkering ontvangen en een traject naar werk volgen of parttime werken, kunnen een deel van deze eigen bijdrage via de gemeente vergoed krijgen. Iedereen die zo n extra toeslag al in 2012 ontving, krijgt binnenkort een brief hierover met een aanvraagformulier. Als u geen brief ontvangt maar u denkt wel voor een extra toeslag in aanmerking te komen, neem dan contact op met het Team Kinderopvang: (033) Gemeentelijke kas afgeschaft Vanaf 1 januari 2013 is er bij de gemeente Amersfoort geen kas meer voor gemeentelijke betalingen. Dat betekent dus ook dat er geen contant geld meer verstrekt kan worden. Alles gaat vanaf 1 januari per bank. KanSZ > nummer 4 > pagina 4

5 Sluiting loket Larikslaan 2, Leusden Per 1 januari 2013 sluit het loket Sociale Zaken op de Larikslaan 2 in Leusden. Sinds 1 januari 2011 konden inwoners uit Leusden terecht op de Larikslaan voor informatie over en het aanvragen van diverse regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Het loket wordt echter te weinig gebruikt. Vorig jaar is er slechts zes keer gebruik gemaakt van het loket op de Larikslaan en dit jaar nog geen enkele keer. Uit een eerder gehouden evaluatie onder cliënten bleek dat de meeste personen er geen bezwaar tegen hebben om voor vragen en afspraken naar de afdeling Sociale Zekerheid in Amersfoort te gaan. Afspraken worden vaak gecombineerd met andere activiteiten in Amersfoort. Daarnaast zijn een snellere afhandeling en het behoud van de eigen contactpersoon, de klantmanager, redenen voor cliënten om naar Amersfoort te gaan. Cliënten die door medische of persoonlijke omstandigheden niet kunnen reizen, worden steeds vaker thuis bezocht door de klantmanager. Het college van Leusden heeft daarom besloten om de huur van het loket aan de Larikslaan per 1 januari 2013 op te zeggen. Over een jaar zullen de gevolgen van dit besluit geëvalueerd worden met de cliëntenraad in Leusden, het Platform Sociale Zekerheid. Voor vragen en afspraken kunnen inwoners uit Leusden terecht bij de afdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 3. Telefoonnummer: (033) De pensioenleeftijd gaat omhoog Vanaf 1 januari 2013 wordt de pensioenleeftijd (de leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW) ieder jaar een beetje verhoogd totdat in 2021 de pensioenleeftijd 67 jaar is. In 2013 gaat de pensioenleeftijd met één maand omhoog. In 2014 komen daar nog eens twee maanden bij. En ook na 2014 wordt de pensioenleeftijd jaarlijks met steeds meer maanden verhoogd. De Wet werk en bijstand wordt aangepast, zodat mensen ook nadat ze 65 jaar zijn geworden nog bijstand kunnen ontvangen. Zij krijgen een bijstandsuitkering totdat ze recht hebben op AOW. Voorbeeld Mevrouw Van Dijk wordt op 8 februari jaar. Dit betekent dat zij recht heeft op AOW (en eventueel pensioen) met ingang van 8 maart Als ze nu bijstand heeft, houdt ze dat tot het moment dat de AOW ingaat. KanSZ > nummer 4 > pagina 5

6 Nieuws van Sociale Zekerheid Zorgverzekeraar Agis start gespreide betaling voor het verplichte eigen risico Volgend jaar wordt het verplichte eigen risico van elke zorgverzekering verhoogd naar 350 euro per jaar. Een verplicht eigen risico betekent dat u zelf het eerste deel betaalt van de zorg die u krijgt. Om ervoor te zorgen dat u de betaling van dit eigen risico niet onverwacht in één keer op uw bordje krijgt, start Agis in 2013 met een regeling waarbij u het eigen risico gespreid over het jaar betaalt. Cliënten uit Amersfoort die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van Agis doen automatisch mee met deze regeling. De regeling voor de gespreide betaling van het eigen risico houdt in dat u als verzekerde het verplichte eigen risico van 350 euro in twaalf termijnen betaalt. U betaalt elke maand de premie plus een twaalfde deel van de 350 euro eigen risico ( 29,17). Agis betaalt hiermee uw rekeningen die binnen het verplichte eigen risico vallen. Zorgverleners sturen de rekeningen rechtstreeks naar Agis. Eventuele rekeningen die u van zorgverleners ontvangt, stuurt u door naar Agis. U hoeft verder niets te doen. Agis regelt het verder. Agis berekent na ieder verzekeringsjaar hoeveel eigen risico u daadwerkelijk gebruikt heeft. Wanneer u niet of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van het eigen risico krijgt u het overgebleven bedrag terug. Dit gebeurt in oktober van het volgende jaar. Dan heeft Agis alle rekeningen verwerkt die in het voorgaande jaar zijn ingediend. Wanneer u het eigen risico geheel heeft gebruikt, krijgt u uiteraard geen geld terug. Het grootste voordeel van deze regeling is dat u nooit onverwacht een groot bedrag moet betalen en u geen betalingsregeling meer met Agis hoeft af te spreken. TV-programma over omgaan met geld 10xBeter is een consumentenprogramma met in elke aflevering tips voor een beter leven. Je ontmoet bevlogen en inspirerende mensen met een eigen visie op het omgaan met geld. Maandag 10 december om uur op Nederland 2. Of kijk op Volg ook de gratis 10-stappencursus Financiële Opvoeding op KanSZ > nummer 4 > pagina 6

7 Weet hoe het zit EIGEN BEZIT EN EEN BIJSTANDSUITKERING. Wat kan bijvoorbeeld meetellen? Antiek Aandelen Boot Scooter Caravan Sieraden Dure apparatuur (Spaar)geld Auto Huis of grond in buitenland Hoe hoog mag de waarde van uw eigen bezit zijn? De regels voor wat bezit is - en wat niet - verschillen per gemeente. Voor de hoogte van de waarde van uw bezit geldt wel een landelijke regel: Wat telt niet mee? Normale gebruiksgoederen zoals meubels, een wasmachine, een koelkast Bezit u daarnaast een eigen woning? Vraag na hoe het zit Normbedragen per KanSZ > nummer 4 > pagina 7

8 Ervaringsverhaal Angst bepaalt mijn leven niet meer Petra was 25 jaar, net afgestudeerd, slim en ambitieus. Tijd om een leuke baan te vinden. Maar kort na het afronden van haar studie kreeg Petra last van angstgevoelens en paniekaanvallen. Ze ontwikkelde pleinvrees en durfde niet meer van huis weg te gaan. Ze kon niet werken en haar toekomstbeeld viel in duigen. Een paar maanden bleef Petra thuis en kon ze niks. Ik voelde me de hele dag gespannen en als ik naar buiten ging om boodschappen te doen of een ommetje te maken, begon ik te trillen als een rietje zodra ik het tuinhekje uitliep. Verder dan een paar meter kwam ik niet. Ik vond het zo heftig hoe mijn lijf reageerde en ik was bang dat het nooit meer over zou gaan. Maar op een gegeven moment werd mijn wil om beter te worden toch sterker dan mijn angst. Toen ben ik professionele hulp gaan zoeken. In een jaar tijd maakte Petra grote stappen. Ze ontdekte waar haar angst vandaan kwam en leerde ermee om te gaan. De paniekaanvallen werden steeds minder en ze durfde meer dingen te doen. Ze kreeg de behoefte om weer mee te doen en wilde gaan werken. Een coach (aangesloten bij het UWV) hielp haar daarmee. We keken naar wat goed voor mij was en welk werk bij mij paste. Het leek alsof ik opnieuw moest beginnen. Ik had altijd een beeld van mezelf als carrièrevrouw en dat beeld was nu helemaal anders. Petra begon als vrijwilliger bij een klein bedrijfje, waar ze hielp in de administratie en communicatie. Ik voelde me weer nuttig en ik kreeg zelfvertrouwen. Werken gaf me echt een goed gevoel. Doordat Petra in haar eerste baan meer zelfvertrouwen had gekregen, wilde ze een volgende stap maken. Met haar coach maakte ze een plan. Ze ging op zoek naar een ervaringsstage als redacteur. Ik vond een stageplek waar ik 24 uur per week mee mocht draaien als redacteur en waar ik begeleiding KanSZ > nummer 4 > pagina 8

9 Tips van Petra Doe het niet alleen en praat met familie of vrienden Zoek (professionele) hulp Blijf geloven dat het beter wordt kreeg. Natuurlijk vond ik het heel spannend, maar het ging goed en ik vond het leuk. Mijn leidinggevende en begeleider stonden altijd voor me klaar. Daar heb ik veel steun aan gehad. Aan het einde van mijn stageperiode werd ik gevraagd te blijven als betaalde kracht. Ik was trots! Petra werkt nog steeds voor het bedrijf. Ik leer nog veel. Ik krijg nieuwe taken en ik leer meer over het vak en het bedrijf. Ik leer trouwens ook nog steeds over mezelf. Ik kan meer dan ik dacht. Natuurlijk zijn er nog dingen die ik spannend vind. Bijvoorbeeld nieuwe mensen ontmoeten. Dat zal altijd wel een beetje blijven. Maar als je dingen vaker doet, wordt het echt makkelijker. Angst bepaalt mijn leven niet meer en ik ben benieuwd wat de toekomst mij nog allemaal voor moois gaat brengen. Heeft u een verhaal dat u met ons wilt delen? Neem contact met ons op: KanSZ > nummer 4 > pagina 9

10 Nieuws van de cliëntenraden Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op het gebied van sociale zekerheid. Ook signaleert en bespreekt de Cliëntenraad problemen uit de praktijk, zorgt hij voor netwerken en levert hij bijdragen aan de KanSZ. Witgoedregeling De Cliëntenraad ontving signalen dat sommige mensen denken dat de witgoedregeling niet meer bestaat. Gelukkig is deze niet gesneuveld binnen de bezuinigingen. U kunt nog steeds onder bepaalde voorwaarden een aanvraag doen voor reparatie of vervanging van uw wasmachine, koelkast, kookplaat, oven, gasfornuis of stofzuiger, als het apparaat mimimaal vijf jaar oud is. Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met uw klantmanager, de helpdesk van Sociale Zekerheid of de Cliëntenraad. Cliëntenraden Leusden: Platform Sociale Zekerheid Leusden Postbus AD Leusden Amersfoort: Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort Antwoordnummer TC Amersfoort (postzegel is niet nodig) Tel: Spreekuren: maandag uur woensdag uur Gratis computer Motiva Straatadvocaten kunnen u helpen aan een gratis pc. Deze kunt u aanvragen via de afdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort, Voedselfocus, Stadsring51, Stichting Leergeld of de NVA. U kunt ook een mail sturen naar Wilt u een oude pc doneren? U kunt dan naar ditzelfde adres een mailtje sturen. U kunt iemand anders blij maken met een geschoonde en opgeknapte computer via het pc project. KanSZ > nummer 4 > pagina 10

11 Rondkomen, hoe doe je dat? Energie besparen is geld besparen De winter komt er aan. De verwarming gaat omhoog en de lichten gaan vroeger aan. Eind deze winter valt bij de meesten van u ook de energierekening weer op de mat. Weet u hoe u gemakkelijk energie kunt besparen? We hebben een aantal tips op een rijtje gezet. Doe het licht uit als u een kamer verlaat en gebruik spaarlampen of LED-lampen. Deze lampen gaan 10 keer langer mee dan gloeilampen en verbruiken 5 keer minder energie. Ze kosten gemiddeld 10, maar na een jaar heeft u dit bedrag al terugverdiend door de energiebesparing. Wist u dat een wasdroger een van de grootste energieverbruikers is in uw huis? Hang vaker uw kleding aan de waslijn. Als u de helft ophangt, bespaart u 5 tot 20 euro per maand. Meestal wordt de was ook nog goed schoon op 30 C. Wast u voortaan op 30 graden in plaats van 60, dan bespaart u tot wel 40 per jaar. Draai geen halve wassen. Dit geldt voor de wasmachine, droger en de vaatwasmachine. Ontdooi regelmatig uw diepvries. Een diepvries met flink wat ijs verbruikt vaak bijna tweemaal zoveel stroom. Ontdooi een ingevroren product in de koelkast. Zo hoeft de koelkast minder hard te werken en bespaart u energie. KanSZ > nummer 4 > pagina 11

12 Rondkomen, hoe doe je dat? 1 minuut korter douchen, bespaart 10 liter water. Gebruik een waterbesparende douchekop. Een waterbesparende douchekop geeft evenveel douchecomfort, maar bespaart 20 procent op water en energiegebruik. U bespaart zo n 50 per jaar. (Kosten 10-30) Gordijnen voor de ramen (en deuren) kunnen u wel 12 per jaar besparen. Zorg ervoor dat ze niet voor de radiator hangen. Zet de verwarming s nachts op 13 tot 15 graden en bespaar tot 40 per jaar. Niet lager, want dan kost het veel energie om het huis de volgende ochtend weer op te warmen. Zet de verwarming uit in kamers die u niet gebruikt. Radiatorfolie aan de achterkant (de muurkant) van de radiator weerkaatst de warmtestraling terug de kamer in waardoor er minder warmte verloren gaat. Dit kan een besparing van 25 per jaar opleveren. (Kosten 10-15) Doe de tv, radio en alle andere elektronische apparaten uit en niet op stand-by. KanSZ > nummer 4 > pagina 12

13 Gebruik passende pannen en kook met een deksel. Als uw pan kleiner is dan de kookplaat die u gebruikt, gaat energie verloren via de buitenkant van de pan. Kookt u met het deksel op de pan, dan blijft de warmte in de pan en gaat er weinig energie verloren. Als u water kookt voor een kop thee, vul de waterkoker alleen met het water dat u nodig heeft. Steeds een volle koker water aan de kook brengen, kost veel energie. Haal opladers uit het stopcontact. Opladers van mobieltjes, tandenborstels, camera s, laptops e.d. gebruiken nog steeds stroom als de batterij al vol is of als het apparaat niet aan de oplader hangt. Wist u dat deze apparaten de meeste energie verbruiken? Wasdroger Verlichting Kookplaat Waterbed Elektrische boiler Koelkast & diepvries Gratis budgetcursus bij Stadsring51 Wilt u leren beter rond te komen van uw geld? Lees meer op pagina 3. Besparingen bij een gemiddeld huishouden (2,2 personen). KanSZ > nummer 4 > pagina 13

14 Op eigen kracht Ik ben trots op wat ik heb bereikt Ze is een jaar geleden gescheiden. Sinds een half jaar woont ze in haar eigen flat. Malena Arboleda Almeciga (31) is trots op wat ze heeft bereikt. Van bijna elke dag ruzie is er nu respect en rust in huis. Zeven jaar geleden kwam Malena naar Nederland. Met haar Nederlandse man en oudste zoon kwam zij in Amersfoort wonen. Daarvoor woonden zij in Barcelona. Malena vond werk in een supermarkt. Hierdoor leerde zij de Nederlandse taal snel spreken. Alles ging goed behalve haar huwelijk. Kort na de geboorte van mijn jongste zoon is de echtscheiding in gang gezet. Dat heeft bijna een jaar geduurd en was een moeilijk proces. Ik wist dat het moeilijk zou zijn in Nederland, maar ik heb toch doorgezet. Met hulp van vrienden en spullen via Marktplaats heb ik mijn flat ingericht. Als de kinderen hier zijn, is het goed. Maar de eerste nacht helemaal alleen was best eng. Ik kon niet geloven dat het zo rustig kon zijn. Nu ben ik gewend. Ik heb veel vrienden en bekenden. Ik doe aan sport en salsa dansen. We hebben weinig geld, maar dat is niet erg. Ik heb geen schulden. Geld lenen doe ik nooit. Als ik geld heb, ga ik wel eens met de kinderen zwemmen of naar de bioscoop. We gaan ook vaak naar het bos en knutselen samen. Of we kruipen onder de dekens en kijken een filmpje. Er zijn genoeg leuke dingen te doen. Malena volgt twee trajecten via de afdeling Arbeidsintegratie van Sociale Zekerheid. Dat lukt omdat haar jongste zoon naar het kinderdagverblijf gaat. Haar oudste zoon gaat naar school en woont van maandag tot en met vrijdag bij zijn vader. Malena heeft zo tijd om te werken aan haar toekomst. Het helpt me echt, vertelt zij enthousiast. Het helpt mij iedere dag om na te denken over mezelf en mijn leven. Ik leer van alles over geldzaken, opvoeden en sociale vaardigheden. Langzaam maar zeker krijg ik grip op mijn eigen leven. Via het traject voor Alleenstaande Moeders ga ik stage lopen en via het traject Loopbaan in Perspectief doe ik vrijwilligerswerk. Ik werk via de Stichting Ravelijn en ik werk voor Kwintes. Ik wil echt gebruikmaken van de kansen die ik krijg. En als ik straks een baan heb, wil ik weer gaan studeren. Daar heb ik veel zin in. Wilt u meer weten over het Traject voor Alleenstaande Moeders of over het traject Loopbaan in Perspectief? Neem dan contact op met de afdeling Arbeidsintegratie van Sociale Zekerheid (033) of bel uw klantmanager. KanSZ > nummer 4 > pagina 14

15 KanSZ > nummer 4 > pagina 15

16 Uit in Amersfoort en Leusden Ook voor een smalle beurs Kom naar de kerstmarkt Een levende stal, warme chocomel met poffertjes, soep en broodjes met worst, gezellige kraampjes, live muziek en een lekker warm vuurtje. U komt helemaal in de kerstsfeer op de kerstmarkt van De Baander, school voor praktijkonderwijs. De Baander nodigt u graag uit voor de kerstmarkt op donderdag 13 december van tot uur. Locatie: Zangvogelweg 152, Liendert. Tegen inlevering van de bon kunt u gratis een kom erwtensoep halen. Lever deze bon in voor een gratis kop erwtensoep Kinderen kunnen GRATIS sporten, dansen of naar muziekles Wil uw kind graag op sportles, muziekles of circusworkshop? Maar kunt u dit niet betalen? Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen meebetalen aan de kosten. Neem contact op met uw klantmanager of kijk op onder het kopje Kinderen. Kerstkoekjes 250 gram bloem 1 pakje vanillesuiker 100 gram suiker 125 gram roomboter 1 ei Meng de bloem, suiker, vanillesuiker, ei en de boter in een kom en mix of kneed alles goed tot een deeg. Rol het deeg uit tot een dikte van een centimeter. Snijd de koekjes uit in een vormpje en maak een gat in het midden. Vet een bakplaat in en leg de koekjes er op. Bak de koekjes 15 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden. Decoreer de koekjes met poedersuiker of smelt wat suiker met een beetje water in een pan om glazuur te maken. Strijk het glazuur over de koekjes en versier de koekjes eventueel nog met hagelslag of snoepjes. Laat het glazuur hard worden. Rijg een lintje door elk koekje en hang ze in de kerstboom. Gratis abonnement KanSZ wordt vier keer per jaar gratis verspreid. Wilt u het blad ontvangen en krijgt u dit nog niet automatisch? Bel of mail dan: (033) Service-informatie Telefonisch spreekuur Sociale Zekerheid: Ma t/m vrij van 9.00 tot uur. Tel: Colofon KanSZ is een uitgave van gemeente Amersfoort. Redactie: Communicatie Sociale Zekerheid Andrea Oostijen, studio4p Fotografie: Wil Groenhuijsen Gemeente Amersfoort Vormgeving: PRINS en PRINS vormgevers Drukwerk: Mailfors b.v. Oplage: Deze uitgave is ter informatie, u kunt aan de inhoud geen rechten ontlenen. Gemeente Amersfoort Sector Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus ea Amersfoort Bezoekadres Stadhuisplein lm Amersfoort t e i

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Spelregels Sociale Zekerheid

Spelregels Sociale Zekerheid Spelregels Sociale Zekerheid Inhoud Praktische informatie Digitaal loket 6 Vaste contactpersoon: de klantmanager 8 Arbeidsintegratie: trajectbegeleider 10 Eigen bedrijf: Team Zelfstandigen 11 Betaling

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx EnergieBesparen Alle tips in een overzicht Pascal Wierckx Inleiding De meeste huishoudens betalen teveel voor hun energierekening. Door eenvoudige tips op te volgen kan met weinig moeite veel geld bespaard

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel'

Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel' jaargang 2 nr. 5 > oktober 2010 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel' 'Dit is voor mij een KANSZ!' Stad met een hart Auto & een uitkering U heeft

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT Ben je uit huis of ga je slapen, draai de verwarming

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Wajong en veranderingen

Wajong en veranderingen Wajong en veranderingen veranderingen in uw leven en uw uitkering www.bpv.nl bpv&w wa jong en veranderingen 5 Door wie is deze folder gemaakt? Deze folder is gemaakt voor het project Informatievoorziening

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Nr.01 / Februari 2012. Doe mee en verminder CO2!

Nr.01 / Februari 2012. Doe mee en verminder CO2! Nr.01 / Februari 2012 Doe mee en verminder CO2! De Groene Hollander is dé MVO-krant van Hollandridderkerk opgezet door het (milieu-)adviesteam. Het (milieu-)adviesteam is tot stand gekomen naar aanleiding

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Een praktische training helpt ->8

Een praktische training helpt ->8 jaargang 3 nr. 5 > december 2011 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Nieuws >2 Kerstmenu voor 25 euro >11 Budgetbeheer, hoe doe je dat >14 Een praktische training helpt ->8 Stad met een hart

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Voorbeeldbrieven wijzigingen 2012 December 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz

Nadere informatie

Energie bespaartips van Woningstichting Bergh

Energie bespaartips van Woningstichting Bergh Energie bespaartips van Woningstichting Bergh Energietips van Woningstichting Bergh - 1 Op tijd omlaag is geld besparen U kunt ook besparen in een energiezuinige woning U woont in een woning van Woningstichting

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Kennismaken met wethouder Van t Erve Alle kinderen kunnen sporten. 'Jammer dat het afgelopen is' Stad met een hart. jaargang 2 nr. 4 > september 2010

Kennismaken met wethouder Van t Erve Alle kinderen kunnen sporten. 'Jammer dat het afgelopen is' Stad met een hart. jaargang 2 nr. 4 > september 2010 jaargang 2 nr. 4 > september 2010 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Kennismaken met wethouder Van t Erve Alle kinderen kunnen sporten 'Jammer dat het afgelopen is' Stad met een hart Kennismaken

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Harry woont nu op zichzelf. Uitgave 8 november 2014 Ertoe Doen Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer

Harry woont nu op zichzelf. Uitgave 8 november 2014 Ertoe Doen Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer Uitgave 8 november 2014 Ertoe Doen Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer Harry woont nu op zichzelf > www.hoeverandertmijnzorg.nl > Recept voor heerlijke speculaas > Fer en Wilma enthousiast over

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Energie weetjes. Stand-by functie is sluipverbruiker:

Energie weetjes. Stand-by functie is sluipverbruiker: Energie weetjes Het stroomverbruik is tussen 1950 en 2004 vervijfvoudigd. Dit komt vooral door een toename van het aantal wasdrogers, magnetrons, vaatwassers en computers in huis. In de Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude Initiatiefvoorstel Strengere aanpak bijstandsfraude Gemeenteraadsfractie Rotterdam Maarten van de Donk 29 oktober 2013 Inleiding Wie kan werken, hoort niet van een uitkering afhankelijk te zijn. Wie buiten

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Recept voor heerlijke speculaas

Recept voor heerlijke speculaas Uitgave 8 - november 2014 Stap Verder Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer Recept voor heerlijke speculaas > www.hoeverandertmijnzorg.nl > Harry woont nu op zichzelf > Fer en Wilma enthousiast

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr.

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr. is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort jaargang 2 nr. 1 > februari 2010 Er is heel veel mogelijk Kinderopvang De opleiding tot gastouder Amersfoort ondersteunt Stad met een hart Amersfoort ondersteunt

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3.

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3. Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. CO₂ uitstoot (ton per jaar ) Investeringen

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Samen Besparen we ons Rijk

Samen Besparen we ons Rijk Samen Besparen we ons Rijk Voor iedere geïnteresseerde bewoner van de Rivierenwijk deel 1 te Deventer DE BEWONERSCOMMISSIE ZET ZICH VOOR U IN! Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 In te vullen door de gemeente Er is recht

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Ik had een schop onder m n kont nodig ->7

Ik had een schop onder m n kont nodig ->7 jaargang 3 nr. 3 > september 2011 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Nieuws >2 Pimp mijn woonkamer >9 Leren lezen en schrijven >14 Ik had een schop onder m n kont nodig ->7 Stad met een hart

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Actief bezig met de I-CE!

Actief bezig met de I-CE! Actief bezig met de I-CE! Speciaal voor dorpshuizen heeft inrg een aantal leuke tips en weetjes over energiebesparing verzameld! In deze mail geeft inrg een aantal tips en weetjes over de I-CE die onlangs

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingenin 2015 2-3 1. De kostendelersnorm 4-5 2. Lagere uitkering alleenstaande ouders

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Actualiteit en Achtergrond

Actualiteit en Achtergrond Actualiteit en Achtergrond Partnertoeslag AOW 2015 1. Inleiding In 1996 besloot de toenmalige regering om de partnertoeslag in de AOW per 1 januari 2015 te laten vervallen. Nu is het zo dat iedereen die

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Eigen woning en bijstand

Eigen woning en bijstand Eigen woning en bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Eigen woning en bijstand Deze folder is alleen voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) van

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Laag inkomen hoge zorgpremie? Nieuws van Sociale Zekerheid >2. De talenten van Jordy >6. Aandacht met de feestdagen >12

Laag inkomen hoge zorgpremie? Nieuws van Sociale Zekerheid >2. De talenten van Jordy >6. Aandacht met de feestdagen >12 jaargang 7 nr. 4 > December 2015 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Nieuws van Sociale Zekerheid >2 De talenten van Jordy >6 Aandacht met de feestdagen >12 Laag inkomen hoge zorgpremie? De

Nadere informatie

Vakantie en verblijf in het buitenland

Vakantie en verblijf in het buitenland Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Vakantie en verblijf in het buitenland www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Vakantie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Vakantie

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering)

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering) Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering) Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten waar u niet omheen kunt, die

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie