'Ik ben trots op wat ik heb bereikt' ->14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Ik ben trots op wat ik heb bereikt' ->14"

Transcriptie

1 jaargang 4 nr. 4 > december 2012 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Nieuws >2 Eigen bezit en een uitkering, hoe zit dat? >7 Angst bepaalt mijn leven niet meer >8 Energie besparen is geld besparen >11 'Ik ben trots op wat ik heb bereikt' ->14 GRATIS sport en cultuur voor kinderen. Zie achterzijde KanSZ. Stad met een hart

2 Nieuws van Sociale Zekerheid Strengere regels om misbruik van uitkeringen tegen te gaan Vanaf 1 januari 2013 komen er strengere regels om fraude met uitkeringen te bestrijden. Mensen die ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering hebben ontvangen, krijgen een boete ter hoogte van het ten onterechte ontvangen bedrag. Daarnaast kan per 1 januari 2013 weigering van een huisbezoek gevolgen hebben voor het recht op een uitkering. Boete bij uitkeringsfraude In Nederland zorgt het stelsel van sociale zekerheid ervoor dat mensen die tijdelijk of blijvend niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien, ondersteund worden. Bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Sociale zekerheid kost veel geld. En dat moet door de hele samenleving worden bekostigd. Daarom wil de regering dat alleen mensen die het echt nodig hebben van deze sociale zekerheid gebruik maken. Misbruik wordt bestraft. Iemand met een bijstandsuitkering die niet de juiste informatie doorgeeft of dit te laat doet, kan daardoor een uitkering ontvangen die te hoog is of waar hij helemaal geen recht op heeft. Tot nu toe kreeg iemand in dat geval een maatregel opgelegd. Dit betekent dat iemand het ten onrechte ontvangen bedrag moet terugbetalen plus nog eens 10% van dit bedrag. Met ingang van 1 januari 2013 moet de gemeente, in plaats van een maatregel, verplicht een boete opleggen. Die boete is net zo hoog als het bedrag dat iemand ten onrechte aan bijstand heeft ontvangen. Daarnaast moet het bedrag dat ten onrechte is ontvangen ook nog helemaal worden terugbetaald. Een voorbeeld Iemand ontvangt een WWB-uitkering voor een alleenstaande ouder ( 1.200,- netto per maand), maar verzwijgt inkomsten uit arbeid. De gemeente stelt vast dat hierdoor zes 8 14 Inhoud December 2012 nr. 4 2/6 > Nieuws van Sociale Zekerheid 7 > Weet hoe het zit 8/9 > Ervaringsverhaal 10 > Nieuws van de cliëntenraden 11/13 > Rondkomen, hoe doe je dat? 14/15 > Op eigen kracht 16 > Uit in Amersfoort en Leusden KanSZ > nummer 4 > pagina 2

3 maanden ten onrechte WWB is verstrekt: totaal 7.200,-. Vanaf 1 januari 2013 krijgt deze persoon een boete van 7.200,-. Daarnaast moet, net als nu, het hele bedrag dat ten onrechte aan bijstand is ontvangen aan de gemeente worden terugbetaald. In totaal dus Wanneer iemand binnen vijf jaar opnieuw ten onrechte uitkering ontvangt omdat hij inkomsten heeft verzwegen of bijvoorbeeld is gaan samenwonen met een verdienende partner, dan wordt er een boete van 150% opgelegd. In dit voorbeeld is dat dus bijna ,- aan boete. En daarnaast moet het ten onrechte ontvangen bedrag nog worden terugbetaald. In de nieuwe wet is ook geregeld dat in het geval van herhaalde fraude de boete maximaal drie maanden geheel met de uitkering verrekend kan worden. Dat kan dus betekenen dat u drie maanden geen bijstand krijgt. De gemeente mag van de nieuwe wet niet meer meewerken aan een schuldregeling voor een klant als die een boete opgelegd heeft gekregen voor fraude. Wet huisbezoeken Bij een vermoeden van fraude kan de gemeente een huisbezoek afleggen. Weigering van een huisbezoek heeft gevolgen voor het recht op een uitkering. Soms is er onduidelijkheid over de leefsituatie van een uitkeringsaanvrager of -ontvanger. Bijvoorbeeld of iemand wel of niet samenwoont of dat iemand wel echt in de gemeente Amersfoort of Leusden woont. Vanaf 1 januari 2013 bepaalt de Wet huisbezoeken dat weigering van een huisbezoek in dat geval gevolgen heeft voor de uitkering. Als niet vastgesteld kan worden wat de woonsituatie is, wordt er geen uitkering toegekend of wordt de uitkering beëindigd. Als de leefvorm niet kan worden vastgesteld, krijgt iemand de helft van de gehuwdennorm. Gratis budgetcursus Wilt u meer grip krijgen op uw financiën? Of wilt u meer weten over specifieke thema s die met financiën te maken hebben? Stadsring51 biedt gratis budgetcursussen en themamodules aan. In de basiscursus leert u inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven en maakt u een maandbegroting. In de cursus voor gevorderden leert u een financieel jaarplan te maken. De losse themamodules van Stadsring51 geven u informatie over thema s zoals kind&geld, schulden voorkomen, geld&relatie en besparen. Elk kwartaal worden er verschillende themamodules aangeboden. Door het volgen van de cursussen of modules krijgt u handvatten waarmee u zelf aan de slag kunt. De cursussen bestaan uit drie avonden en de losse modules uit één avond. U ontvangt een certificaat als bewijs van uw deelname. De cursussen en modules starten in januari Wilt u meer informatie of uzelf opgeven, dan kunt u een sturen naar of bellen naar (033) KanSZ > nummer 4 > pagina 3

4 Nieuws van Sociale Zekerheid Vergoeding kosten kinderopvang in 2013 Ouders die werken, kunnen voor de kosten voor kinderopvang een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Ouders die een bijstandsuitkering krijgen en een traject naar werk, een studie of een verplichte inburgeringscursus volgen, krijgen op dit moment een deel van die kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en een deel van de gemeente. Dit gaat veranderen. Vanaf 2013 wordt de volledige kinderopvangtoeslag voor alle ouders door de Belastingdienst uitgekeerd. Krijgt u als ouder op dit moment al kinderopvangtoeslag? U hoeft dan niets te doen. Alles wordt automatisch voor u geregeld door de Belastingdienst. U moet dan nog wel steeds aan alle voorwaarden voldoen. Dat betekent in ieder geval dat u werkt, studeert, een re-integratietraject of een inburgeringscursus volgt. Lees alle voorwaarden na op GRATIS sport en cultuur voor kinderen. Zie achterzijde KanSZ. Eigen bijdrage kinderopvang Met de kinderopvangtoeslag die u ontvangt, worden niet al uw kosten voor kinderopvang vergoed. U moet zelf nog een eigen bijdrage betalen aan uw kinderopvanginstelling. Ouders die een bijstandsuitkering ontvangen en een traject naar werk volgen of parttime werken, kunnen een deel van deze eigen bijdrage via de gemeente vergoed krijgen. Iedereen die zo n extra toeslag al in 2012 ontving, krijgt binnenkort een brief hierover met een aanvraagformulier. Als u geen brief ontvangt maar u denkt wel voor een extra toeslag in aanmerking te komen, neem dan contact op met het Team Kinderopvang: (033) Gemeentelijke kas afgeschaft Vanaf 1 januari 2013 is er bij de gemeente Amersfoort geen kas meer voor gemeentelijke betalingen. Dat betekent dus ook dat er geen contant geld meer verstrekt kan worden. Alles gaat vanaf 1 januari per bank. KanSZ > nummer 4 > pagina 4

5 Sluiting loket Larikslaan 2, Leusden Per 1 januari 2013 sluit het loket Sociale Zaken op de Larikslaan 2 in Leusden. Sinds 1 januari 2011 konden inwoners uit Leusden terecht op de Larikslaan voor informatie over en het aanvragen van diverse regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Het loket wordt echter te weinig gebruikt. Vorig jaar is er slechts zes keer gebruik gemaakt van het loket op de Larikslaan en dit jaar nog geen enkele keer. Uit een eerder gehouden evaluatie onder cliënten bleek dat de meeste personen er geen bezwaar tegen hebben om voor vragen en afspraken naar de afdeling Sociale Zekerheid in Amersfoort te gaan. Afspraken worden vaak gecombineerd met andere activiteiten in Amersfoort. Daarnaast zijn een snellere afhandeling en het behoud van de eigen contactpersoon, de klantmanager, redenen voor cliënten om naar Amersfoort te gaan. Cliënten die door medische of persoonlijke omstandigheden niet kunnen reizen, worden steeds vaker thuis bezocht door de klantmanager. Het college van Leusden heeft daarom besloten om de huur van het loket aan de Larikslaan per 1 januari 2013 op te zeggen. Over een jaar zullen de gevolgen van dit besluit geëvalueerd worden met de cliëntenraad in Leusden, het Platform Sociale Zekerheid. Voor vragen en afspraken kunnen inwoners uit Leusden terecht bij de afdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 3. Telefoonnummer: (033) De pensioenleeftijd gaat omhoog Vanaf 1 januari 2013 wordt de pensioenleeftijd (de leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW) ieder jaar een beetje verhoogd totdat in 2021 de pensioenleeftijd 67 jaar is. In 2013 gaat de pensioenleeftijd met één maand omhoog. In 2014 komen daar nog eens twee maanden bij. En ook na 2014 wordt de pensioenleeftijd jaarlijks met steeds meer maanden verhoogd. De Wet werk en bijstand wordt aangepast, zodat mensen ook nadat ze 65 jaar zijn geworden nog bijstand kunnen ontvangen. Zij krijgen een bijstandsuitkering totdat ze recht hebben op AOW. Voorbeeld Mevrouw Van Dijk wordt op 8 februari jaar. Dit betekent dat zij recht heeft op AOW (en eventueel pensioen) met ingang van 8 maart Als ze nu bijstand heeft, houdt ze dat tot het moment dat de AOW ingaat. KanSZ > nummer 4 > pagina 5

6 Nieuws van Sociale Zekerheid Zorgverzekeraar Agis start gespreide betaling voor het verplichte eigen risico Volgend jaar wordt het verplichte eigen risico van elke zorgverzekering verhoogd naar 350 euro per jaar. Een verplicht eigen risico betekent dat u zelf het eerste deel betaalt van de zorg die u krijgt. Om ervoor te zorgen dat u de betaling van dit eigen risico niet onverwacht in één keer op uw bordje krijgt, start Agis in 2013 met een regeling waarbij u het eigen risico gespreid over het jaar betaalt. Cliënten uit Amersfoort die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van Agis doen automatisch mee met deze regeling. De regeling voor de gespreide betaling van het eigen risico houdt in dat u als verzekerde het verplichte eigen risico van 350 euro in twaalf termijnen betaalt. U betaalt elke maand de premie plus een twaalfde deel van de 350 euro eigen risico ( 29,17). Agis betaalt hiermee uw rekeningen die binnen het verplichte eigen risico vallen. Zorgverleners sturen de rekeningen rechtstreeks naar Agis. Eventuele rekeningen die u van zorgverleners ontvangt, stuurt u door naar Agis. U hoeft verder niets te doen. Agis regelt het verder. Agis berekent na ieder verzekeringsjaar hoeveel eigen risico u daadwerkelijk gebruikt heeft. Wanneer u niet of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van het eigen risico krijgt u het overgebleven bedrag terug. Dit gebeurt in oktober van het volgende jaar. Dan heeft Agis alle rekeningen verwerkt die in het voorgaande jaar zijn ingediend. Wanneer u het eigen risico geheel heeft gebruikt, krijgt u uiteraard geen geld terug. Het grootste voordeel van deze regeling is dat u nooit onverwacht een groot bedrag moet betalen en u geen betalingsregeling meer met Agis hoeft af te spreken. TV-programma over omgaan met geld 10xBeter is een consumentenprogramma met in elke aflevering tips voor een beter leven. Je ontmoet bevlogen en inspirerende mensen met een eigen visie op het omgaan met geld. Maandag 10 december om uur op Nederland 2. Of kijk op Volg ook de gratis 10-stappencursus Financiële Opvoeding op KanSZ > nummer 4 > pagina 6

7 Weet hoe het zit EIGEN BEZIT EN EEN BIJSTANDSUITKERING. Wat kan bijvoorbeeld meetellen? Antiek Aandelen Boot Scooter Caravan Sieraden Dure apparatuur (Spaar)geld Auto Huis of grond in buitenland Hoe hoog mag de waarde van uw eigen bezit zijn? De regels voor wat bezit is - en wat niet - verschillen per gemeente. Voor de hoogte van de waarde van uw bezit geldt wel een landelijke regel: Wat telt niet mee? Normale gebruiksgoederen zoals meubels, een wasmachine, een koelkast Bezit u daarnaast een eigen woning? Vraag na hoe het zit Normbedragen per KanSZ > nummer 4 > pagina 7

8 Ervaringsverhaal Angst bepaalt mijn leven niet meer Petra was 25 jaar, net afgestudeerd, slim en ambitieus. Tijd om een leuke baan te vinden. Maar kort na het afronden van haar studie kreeg Petra last van angstgevoelens en paniekaanvallen. Ze ontwikkelde pleinvrees en durfde niet meer van huis weg te gaan. Ze kon niet werken en haar toekomstbeeld viel in duigen. Een paar maanden bleef Petra thuis en kon ze niks. Ik voelde me de hele dag gespannen en als ik naar buiten ging om boodschappen te doen of een ommetje te maken, begon ik te trillen als een rietje zodra ik het tuinhekje uitliep. Verder dan een paar meter kwam ik niet. Ik vond het zo heftig hoe mijn lijf reageerde en ik was bang dat het nooit meer over zou gaan. Maar op een gegeven moment werd mijn wil om beter te worden toch sterker dan mijn angst. Toen ben ik professionele hulp gaan zoeken. In een jaar tijd maakte Petra grote stappen. Ze ontdekte waar haar angst vandaan kwam en leerde ermee om te gaan. De paniekaanvallen werden steeds minder en ze durfde meer dingen te doen. Ze kreeg de behoefte om weer mee te doen en wilde gaan werken. Een coach (aangesloten bij het UWV) hielp haar daarmee. We keken naar wat goed voor mij was en welk werk bij mij paste. Het leek alsof ik opnieuw moest beginnen. Ik had altijd een beeld van mezelf als carrièrevrouw en dat beeld was nu helemaal anders. Petra begon als vrijwilliger bij een klein bedrijfje, waar ze hielp in de administratie en communicatie. Ik voelde me weer nuttig en ik kreeg zelfvertrouwen. Werken gaf me echt een goed gevoel. Doordat Petra in haar eerste baan meer zelfvertrouwen had gekregen, wilde ze een volgende stap maken. Met haar coach maakte ze een plan. Ze ging op zoek naar een ervaringsstage als redacteur. Ik vond een stageplek waar ik 24 uur per week mee mocht draaien als redacteur en waar ik begeleiding KanSZ > nummer 4 > pagina 8

9 Tips van Petra Doe het niet alleen en praat met familie of vrienden Zoek (professionele) hulp Blijf geloven dat het beter wordt kreeg. Natuurlijk vond ik het heel spannend, maar het ging goed en ik vond het leuk. Mijn leidinggevende en begeleider stonden altijd voor me klaar. Daar heb ik veel steun aan gehad. Aan het einde van mijn stageperiode werd ik gevraagd te blijven als betaalde kracht. Ik was trots! Petra werkt nog steeds voor het bedrijf. Ik leer nog veel. Ik krijg nieuwe taken en ik leer meer over het vak en het bedrijf. Ik leer trouwens ook nog steeds over mezelf. Ik kan meer dan ik dacht. Natuurlijk zijn er nog dingen die ik spannend vind. Bijvoorbeeld nieuwe mensen ontmoeten. Dat zal altijd wel een beetje blijven. Maar als je dingen vaker doet, wordt het echt makkelijker. Angst bepaalt mijn leven niet meer en ik ben benieuwd wat de toekomst mij nog allemaal voor moois gaat brengen. Heeft u een verhaal dat u met ons wilt delen? Neem contact met ons op: KanSZ > nummer 4 > pagina 9

10 Nieuws van de cliëntenraden Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op het gebied van sociale zekerheid. Ook signaleert en bespreekt de Cliëntenraad problemen uit de praktijk, zorgt hij voor netwerken en levert hij bijdragen aan de KanSZ. Witgoedregeling De Cliëntenraad ontving signalen dat sommige mensen denken dat de witgoedregeling niet meer bestaat. Gelukkig is deze niet gesneuveld binnen de bezuinigingen. U kunt nog steeds onder bepaalde voorwaarden een aanvraag doen voor reparatie of vervanging van uw wasmachine, koelkast, kookplaat, oven, gasfornuis of stofzuiger, als het apparaat mimimaal vijf jaar oud is. Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met uw klantmanager, de helpdesk van Sociale Zekerheid of de Cliëntenraad. Cliëntenraden Leusden: Platform Sociale Zekerheid Leusden Postbus AD Leusden Amersfoort: Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort Antwoordnummer TC Amersfoort (postzegel is niet nodig) Tel: Spreekuren: maandag uur woensdag uur Gratis computer Motiva Straatadvocaten kunnen u helpen aan een gratis pc. Deze kunt u aanvragen via de afdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort, Voedselfocus, Stadsring51, Stichting Leergeld of de NVA. U kunt ook een mail sturen naar Wilt u een oude pc doneren? U kunt dan naar ditzelfde adres een mailtje sturen. U kunt iemand anders blij maken met een geschoonde en opgeknapte computer via het pc project. KanSZ > nummer 4 > pagina 10

11 Rondkomen, hoe doe je dat? Energie besparen is geld besparen De winter komt er aan. De verwarming gaat omhoog en de lichten gaan vroeger aan. Eind deze winter valt bij de meesten van u ook de energierekening weer op de mat. Weet u hoe u gemakkelijk energie kunt besparen? We hebben een aantal tips op een rijtje gezet. Doe het licht uit als u een kamer verlaat en gebruik spaarlampen of LED-lampen. Deze lampen gaan 10 keer langer mee dan gloeilampen en verbruiken 5 keer minder energie. Ze kosten gemiddeld 10, maar na een jaar heeft u dit bedrag al terugverdiend door de energiebesparing. Wist u dat een wasdroger een van de grootste energieverbruikers is in uw huis? Hang vaker uw kleding aan de waslijn. Als u de helft ophangt, bespaart u 5 tot 20 euro per maand. Meestal wordt de was ook nog goed schoon op 30 C. Wast u voortaan op 30 graden in plaats van 60, dan bespaart u tot wel 40 per jaar. Draai geen halve wassen. Dit geldt voor de wasmachine, droger en de vaatwasmachine. Ontdooi regelmatig uw diepvries. Een diepvries met flink wat ijs verbruikt vaak bijna tweemaal zoveel stroom. Ontdooi een ingevroren product in de koelkast. Zo hoeft de koelkast minder hard te werken en bespaart u energie. KanSZ > nummer 4 > pagina 11

12 Rondkomen, hoe doe je dat? 1 minuut korter douchen, bespaart 10 liter water. Gebruik een waterbesparende douchekop. Een waterbesparende douchekop geeft evenveel douchecomfort, maar bespaart 20 procent op water en energiegebruik. U bespaart zo n 50 per jaar. (Kosten 10-30) Gordijnen voor de ramen (en deuren) kunnen u wel 12 per jaar besparen. Zorg ervoor dat ze niet voor de radiator hangen. Zet de verwarming s nachts op 13 tot 15 graden en bespaar tot 40 per jaar. Niet lager, want dan kost het veel energie om het huis de volgende ochtend weer op te warmen. Zet de verwarming uit in kamers die u niet gebruikt. Radiatorfolie aan de achterkant (de muurkant) van de radiator weerkaatst de warmtestraling terug de kamer in waardoor er minder warmte verloren gaat. Dit kan een besparing van 25 per jaar opleveren. (Kosten 10-15) Doe de tv, radio en alle andere elektronische apparaten uit en niet op stand-by. KanSZ > nummer 4 > pagina 12

13 Gebruik passende pannen en kook met een deksel. Als uw pan kleiner is dan de kookplaat die u gebruikt, gaat energie verloren via de buitenkant van de pan. Kookt u met het deksel op de pan, dan blijft de warmte in de pan en gaat er weinig energie verloren. Als u water kookt voor een kop thee, vul de waterkoker alleen met het water dat u nodig heeft. Steeds een volle koker water aan de kook brengen, kost veel energie. Haal opladers uit het stopcontact. Opladers van mobieltjes, tandenborstels, camera s, laptops e.d. gebruiken nog steeds stroom als de batterij al vol is of als het apparaat niet aan de oplader hangt. Wist u dat deze apparaten de meeste energie verbruiken? Wasdroger Verlichting Kookplaat Waterbed Elektrische boiler Koelkast & diepvries Gratis budgetcursus bij Stadsring51 Wilt u leren beter rond te komen van uw geld? Lees meer op pagina 3. Besparingen bij een gemiddeld huishouden (2,2 personen). KanSZ > nummer 4 > pagina 13

14 Op eigen kracht Ik ben trots op wat ik heb bereikt Ze is een jaar geleden gescheiden. Sinds een half jaar woont ze in haar eigen flat. Malena Arboleda Almeciga (31) is trots op wat ze heeft bereikt. Van bijna elke dag ruzie is er nu respect en rust in huis. Zeven jaar geleden kwam Malena naar Nederland. Met haar Nederlandse man en oudste zoon kwam zij in Amersfoort wonen. Daarvoor woonden zij in Barcelona. Malena vond werk in een supermarkt. Hierdoor leerde zij de Nederlandse taal snel spreken. Alles ging goed behalve haar huwelijk. Kort na de geboorte van mijn jongste zoon is de echtscheiding in gang gezet. Dat heeft bijna een jaar geduurd en was een moeilijk proces. Ik wist dat het moeilijk zou zijn in Nederland, maar ik heb toch doorgezet. Met hulp van vrienden en spullen via Marktplaats heb ik mijn flat ingericht. Als de kinderen hier zijn, is het goed. Maar de eerste nacht helemaal alleen was best eng. Ik kon niet geloven dat het zo rustig kon zijn. Nu ben ik gewend. Ik heb veel vrienden en bekenden. Ik doe aan sport en salsa dansen. We hebben weinig geld, maar dat is niet erg. Ik heb geen schulden. Geld lenen doe ik nooit. Als ik geld heb, ga ik wel eens met de kinderen zwemmen of naar de bioscoop. We gaan ook vaak naar het bos en knutselen samen. Of we kruipen onder de dekens en kijken een filmpje. Er zijn genoeg leuke dingen te doen. Malena volgt twee trajecten via de afdeling Arbeidsintegratie van Sociale Zekerheid. Dat lukt omdat haar jongste zoon naar het kinderdagverblijf gaat. Haar oudste zoon gaat naar school en woont van maandag tot en met vrijdag bij zijn vader. Malena heeft zo tijd om te werken aan haar toekomst. Het helpt me echt, vertelt zij enthousiast. Het helpt mij iedere dag om na te denken over mezelf en mijn leven. Ik leer van alles over geldzaken, opvoeden en sociale vaardigheden. Langzaam maar zeker krijg ik grip op mijn eigen leven. Via het traject voor Alleenstaande Moeders ga ik stage lopen en via het traject Loopbaan in Perspectief doe ik vrijwilligerswerk. Ik werk via de Stichting Ravelijn en ik werk voor Kwintes. Ik wil echt gebruikmaken van de kansen die ik krijg. En als ik straks een baan heb, wil ik weer gaan studeren. Daar heb ik veel zin in. Wilt u meer weten over het Traject voor Alleenstaande Moeders of over het traject Loopbaan in Perspectief? Neem dan contact op met de afdeling Arbeidsintegratie van Sociale Zekerheid (033) of bel uw klantmanager. KanSZ > nummer 4 > pagina 14

15 KanSZ > nummer 4 > pagina 15

16 Uit in Amersfoort en Leusden Ook voor een smalle beurs Kom naar de kerstmarkt Een levende stal, warme chocomel met poffertjes, soep en broodjes met worst, gezellige kraampjes, live muziek en een lekker warm vuurtje. U komt helemaal in de kerstsfeer op de kerstmarkt van De Baander, school voor praktijkonderwijs. De Baander nodigt u graag uit voor de kerstmarkt op donderdag 13 december van tot uur. Locatie: Zangvogelweg 152, Liendert. Tegen inlevering van de bon kunt u gratis een kom erwtensoep halen. Lever deze bon in voor een gratis kop erwtensoep Kinderen kunnen GRATIS sporten, dansen of naar muziekles Wil uw kind graag op sportles, muziekles of circusworkshop? Maar kunt u dit niet betalen? Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen meebetalen aan de kosten. Neem contact op met uw klantmanager of kijk op onder het kopje Kinderen. Kerstkoekjes 250 gram bloem 1 pakje vanillesuiker 100 gram suiker 125 gram roomboter 1 ei Meng de bloem, suiker, vanillesuiker, ei en de boter in een kom en mix of kneed alles goed tot een deeg. Rol het deeg uit tot een dikte van een centimeter. Snijd de koekjes uit in een vormpje en maak een gat in het midden. Vet een bakplaat in en leg de koekjes er op. Bak de koekjes 15 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden. Decoreer de koekjes met poedersuiker of smelt wat suiker met een beetje water in een pan om glazuur te maken. Strijk het glazuur over de koekjes en versier de koekjes eventueel nog met hagelslag of snoepjes. Laat het glazuur hard worden. Rijg een lintje door elk koekje en hang ze in de kerstboom. Gratis abonnement KanSZ wordt vier keer per jaar gratis verspreid. Wilt u het blad ontvangen en krijgt u dit nog niet automatisch? Bel of mail dan: (033) Service-informatie Telefonisch spreekuur Sociale Zekerheid: Ma t/m vrij van 9.00 tot uur. Tel: Colofon KanSZ is een uitgave van gemeente Amersfoort. Redactie: Communicatie Sociale Zekerheid Andrea Oostijen, studio4p Fotografie: Wil Groenhuijsen Gemeente Amersfoort Vormgeving: PRINS en PRINS vormgevers Drukwerk: Mailfors b.v. Oplage: Deze uitgave is ter informatie, u kunt aan de inhoud geen rechten ontlenen. Gemeente Amersfoort Sector Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus ea Amersfoort Bezoekadres Stadhuisplein lm Amersfoort t e i

Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel'

Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel' jaargang 2 nr. 5 > oktober 2010 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel' 'Dit is voor mij een KANSZ!' Stad met een hart Auto & een uitkering U heeft

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr.

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr. is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort jaargang 2 nr. 1 > februari 2010 Er is heel veel mogelijk Kinderopvang De opleiding tot gastouder Amersfoort ondersteunt Stad met een hart Amersfoort ondersteunt

Nadere informatie

Ik wil werken en pak alles aan. ->8

Ik wil werken en pak alles aan. ->8 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > September 2013 jaargang 5 nr.3 Ik wil werken en pak alles aan. ->8 Nieuws >2 Samenwonen of een gezamenlijke huishouding. Hoe zit dat? >6 Online leren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Vakantie en uitkering?

Vakantie en uitkering? jaargang 2 nr. 3 > juli 2010 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Vakantie en uitkering? Lees de informatie op pagina 2 Zoeken naar een opossing De dag van Geurtje Abdullah beste Schoenmakersleerling

Nadere informatie

Door beweging gaat het weer goed met me ->11

Door beweging gaat het weer goed met me ->11 jaargang 6 nr.2 > Juni 2014 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Inkomsten digitaal doorgeven >3 Een eigen bedrijf starten? >4 Op vakantie of even weg, hoe zit dat? >6 Thuis zitten... daar word

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

School-muziek-sport: Bewijsstukken. aanvraag. juli 2014

School-muziek-sport: Bewijsstukken. aanvraag. juli 2014 Met deze krant informeren wij u over ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van werk, uitkeringen en schuldhulpverlening. Er even tussenuit en een bijstandsuitkering? Meld het op tijd! juli 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Ede - Wageningen Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 10, nummer 1 januari 2013 2 Inkomens ondersteunende regelingen 2013 3 Wijzigingen minimabeleid

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

SoZaWe Journaal. Van droom naar werkelijkheid

SoZaWe Journaal. Van droom naar werkelijkheid Nieuwsbrief 4 - November 2009 SoZaWe Journaal Utrechtse Woonlastenfonds 3 Alles over uw zorgverzekering 4 De Kliëntenraad is er voor u! 6 Cursussen Trijn van Leemput 7 Samenwonen en een uitkering 8 Jong

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Zes verhalen van minder kansrijke Tilburgers

Zes verhalen van minder kansrijke Tilburgers Zes verhalen van minder kansrijke Tilburgers verteld door organisaties die deze mensen dagelijks tegenkomen Bijlage bij de brief BEZUINIGEN MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS Aangeboden op 7 februari 2011

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

INFO AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK MIJNSDD: NIEUWE DIGITALE SERVICE VANUIT DE BIJSTAND AAN HET WERK!

INFO AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK MIJNSDD: NIEUWE DIGITALE SERVICE VANUIT DE BIJSTAND AAN HET WERK! Met deze krant informeren wij u over ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van werk en uitkeringen en schuldhulpverlening. AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK oktober 2013 INFO

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op 1 Naam: Alwin Mudde (35) Getrouwd met: Janine, drie zonen (7, 6 en 2 jaar) Baan: Export medewerker bij DHL Global Forwarding in Enschede Genoeg pensioen: Daar ga ik me over een aantal jaren in verdiepen,

Nadere informatie

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014 Inhoud 0. INLEIDING... 3 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken... 4 0.2. U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan?... 5 0.3. Wat

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Vakantie met behoud van uitkering. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Nr.

Sociale Zaken. Info. Vakantie met behoud van uitkering. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Nr. Sociale Zaken Info Nr. 2, jaargang 2012 Vakantie met behoud van uitkering Huishoudinkomenstoets teruggedraaid Als vrijwilliger aan de slag Genieten van uw vakantie voor weinig Schuldhulp: los geldproblemen

Nadere informatie