Wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging WWB en samenvoeging WIJ"

Transcriptie

1 Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Voorbeeldbrieven wijzigingen 2012 December 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle auteurs, co-auteurs en expertpanels, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Stimulansz noch het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan echter aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

2 Inhoudsopgave Brief 1: Van WIJ naar WWB, werkleeraanbod en uitkering... 3 Brief 2: Van WIJ naar WWB, werkleeraanbod zonder uitkering... 5 Brief 3: Van WIJ naar WWB, alleen uitkering... 6 Brief 4: Alleenstaande (ouder) met meerderjarig kind of kinderen gezin... 7 Brief 5: Echtpaar met meerderjarig kind of kinderen gezin... 9 Brief 6: Alleenstaande (ouder) of echtpaar met inwonende ouder(s), 65+ gezin...11 Brief 7: Minimaregelingen en inkomensgrens 110%...13 Brief 8: Alleenstaande ouder met ontheffing van de sollicitatieplicht...15 Hoe deze brieven te gebruiken Deze brieven zijn bedoeld om uw bijstandsklanten te informeren over de voor hen van belang zijnde wijzigingen in de Wet werk en bijstand. In deze brieven staat wat er voor hen gaat veranderen. U kunt de brieven gebruiken om naar een specifieke klant of naar klantgroepen te sturen. De tekst kunt u zonodig aanpassen aan uw eigen uitvoering en aan de situatie van de klant(en). Opties In enkele van deze brieven staan opties. Het is de bedoeling dat u één van de opties kiest (de optie die op klant betrekking heeft) en de overige uit de brief verwijdert. Ook de titel van de optie (in cursief) moet u weghalen. Deze is niet voor de klant bestemd, maar voor u. Pagina 2 van 15

3 Brief 1: Van WIJ naar WWB, werkleeraanbod en uitkering Beste meneer, mevrouw, U heeft op dit moment van onze gemeente een werkleeraanbod en een uitkering op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De WIJ wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Iedereen met een werkleeraanbod plus een uitkering van de WIJ gaat dan over naar de Wet werk en bijstand (WWB). In deze brief leest u wat er met uw werkleeraanbod en uitkering gebeurt. Wat gebeurt er met uw werkleeraanbod? U mag uw werkleeraanbod afmaken. Uw werkleeraanbod stopt niet omdat de WIJ wordt afgeschaft. Vóór 1 juli 2012 zullen wij met u over uw werkleeraanbod praten. U krijgt van ons een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek stellen wij samen met u een plan van aanpak op. Hierin staat wat u moet doen om uw kansen op betaald werk te vergroten. Ook staat er in wat uw verplichtingen zijn en wat u van ons kunt verwachten. Uw werkleeraanbod komt in uw plan van aanpak te staan. Het is vanaf dan een re-integratievoorziening voor de WWB. Wat gebeurt er met uw uitkering? U heeft ook een (aanvullende) uitkering voor jongeren. Ook deze loopt door in U krijgt alleen geen uitkering meer op grond van de WIJ, maar op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Hierover sturen wij u binnenkort een brief. Blijft u recht houden op uw uitkering? Het hangt van een aantal dingen af of u in 2012 dezelfde uitkering houdt. Bijvoorbeeld van uw gezinssituatie. Vanaf 2012 gelden er namelijk nieuwe regels voor gezin. Woont u met uw partner en/of uw ouders in hetzelfde huis? Dan vormt u samen een gezin. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Optie 1: geen afwijkende toeslag voor WIJ-gerechtigden: Als er niets wijzigt aan uw situatie, houdt u tot 1 juli 2012 recht op een bijstandsuitkering die even hoog is als de WIJ-uitkering die u nu heeft. Daarna gelden voor u misschien de nieuwe gezinsregels. Optie 2: wel een afwijkende toeslag voor Wij-gerechtigden: Vanaf januari 2012 gelden voor u ook de regels voor de toeslagen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders uit de WWB. Het is mogelijk dat wij daarom uw uitkering per 1 januari 2012 al aanpassen aan de WWB-toeslag. Voor de basisnorm geldt dat als er niets wijzigt aan uw situatie, u tot 1 juli 2012 recht houdt op een bijstandsnorm die even hoog is als de WIJ-uitkeringsnorm die u nu heeft. Daarna gelden voor u misschien de nieuwe gezinsregels. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Wij zullen vóór 1 juli 2012 bekijken hoe veel inkomen en vermogen u (samen) heeft. Heeft u (samen met uw gezinsleden) meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u recht blijft houden op een uitkering en hoe hoog die wordt. Stopt u eerder dan 1 juli met uw werkleeraanbod? Dan stopt ook uw uitkering. Vragen? Pagina 3 van 15

4 Met vriendelijke groet, Pagina 4 van 15

5 Brief 2: Van WIJ naar WWB, werkleeraanbod zonder uitkering Beste meneer, mevrouw, U heeft op dit moment van onze gemeente een werkleeraanbod op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De WIJ wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. In deze brief leest u wat er met uw werkleeraanbod gaat gebeuren. Wat gebeurt er met uw werkleeraanbod? Optie 1: 18 jaar of ouder, over naar Nug-traject. U mag doorgaan met uw werkleeraanbod. Uw stage/opleiding stopt niet omdat de WIJ wordt afgeschaft. Binnenkort zullen wij met u over uw werkleeraanbod praten. U krijgt van ons een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek bespreken wij met u hoe het verder gaat met uw werkleeraanbod. Optie 2: 18 jaar of ouder, geen Nug-traject en 16- en 17-jarigen, aanbod stopt per 1 januari. Helaas moeten wij u melden dat u per 1 januari 2012 moet stoppen met uw werkleeraanbod. De reden hiervoor is dat u geen recht heeft op een uitkering per 1 januari 2012 en niet onder de Wet werk en bijstand (WWB) valt. Mensen die geen recht hebben op een uitkering kunnen wij vanaf 2012 niet meer begeleiden naar werk. Vragen? Met vriendelijke groet, Pagina 5 van 15

6 Brief 3: Van WIJ naar WWB, alleen uitkering Beste meneer, mevrouw, U heeft op dit moment van onze gemeente een uitkering op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De WIJ wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Iedereen met een uitkering van de WIJ gaat dan over naar de Wet werk en bijstand (WWB). In deze brief leest u wat er met uw uitkering gebeurt. Wat gebeurt er met uw uitkering? U heeft een uitkering voor jongeren. Deze loopt door in U krijgt vanaf januari 2012 alleen geen uitkering meer op grond van de WIJ, maar op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Hierover sturen wij u binnenkort een brief. Blijft u recht houden op uw uitkering? Het hangt van een aantal dingen af of u in 2012 dezelfde uitkering houdt. Bijvoorbeeld van uw gezinssituatie. Vanaf 2012 gelden er namelijk nieuwe regels voor gezin. Woont u met uw partner en/of uw ouders in hetzelfde huis? Dan vormt u samen een gezin. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Optie 1: geen afwijkende toeslag voor WIJ-gerechtigden: Als er niets wijzigt aan uw situatie, houdt u tot 1 juli 2012 recht op een bijstandsuitkering die even hoog is als de WIJ-uitkering die u nu heeft. Daarna gelden voor u misschien de nieuwe gezinsregels. Optie 2: wel een afwijkende toeslag voor Wij-gerechtigden: Vanaf januari 2012 gelden voor u ook de regels voor de toeslagen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders uit de WWB. Het is mogelijk dat wij daarom uw uitkering per 1 januari 2012 al aanpassen aan de WWB-toeslag. Voor de basisnorm geldt dat als er niets wijzigt aan uw situatie, u tot 1 juli 2012 recht houdt op een bijstandsnorm die even hoog is als de WIJ-uitkeringsnorm die u nu heeft. Daarna gelden voor u misschien de nieuwe gezinsregels. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Wij zullen vóór 1 juli 2012 bekijken hoe veel inkomen en vermogen u (samen) heeft. Heeft u (samen met uw gezinsleden) meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u recht blijft houden op een uitkering en hoe hoog die wordt. Vragen? Met vriendelijke groet, Pagina 6 van 15

7 Brief 4: Alleenstaande (ouder) met meerderjarig kind of kinderen gezin Beste meneer, mevrouw, U ontvangt op dit moment van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). In 2012 gelden er nieuwe regels voor de WWB. Zo wordt de gezinssituatie heel belangrijk voor de bijstandsuitkering. Wat deze nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, leest u in deze brief. Wat gaat er veranderen? Nieuw in 2012 is het begrip gezin in de WWB. Een gezin vormt u als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woont. Een gezin kan maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Wat betekent dit voor uw uitkering? Optie 1a: alleenstaande (ouder) met meerderjarig, niet-studerend kind in huis met eigen inkomen: U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande (ouder). U heeft een meerderjarig kind dat bij u in huis woont en een eigen inkomen heeft, bijvoorbeeld uit werk of een WW-uitkering. Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kind voor de WWB een gezin. U kunt samen recht hebben op een gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw meerderjarige kind samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van u samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat een gezin voor de bijstand mag hebben*. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 1b: alleenstaande (ouder) met meerderjarige, niet-studerende kinderen in huis met eigen inkomen: U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande (ouder). U heeft meerderjarige kinderen die bij u in huis wonen en een eigen inkomen hebben, bijvoorbeeld uit werk of een WW-uitkering. Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kinderen voor de WWB een gezin. U kunt samen recht hebben op een gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw meerderjarige kinderen samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van u samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat een gezin voor de bijstand mag hebben*. De inkomsten en het vermogen van uw kinderen tellen dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 2: alleenstaande (ouder) met meerderjarig studerend kind in huis: U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande (ouder). U heeft een meerderjarig kind dat bij u in huis woont. Uw kind studeert of heeft recht op studiefinanciering (WSF) of ontvangt een tegemoetkoming scholieren (WTOS). Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kind in principe een gezin voor de WWB. Maar omdat uw kind studeert of recht heeft op studiefinanciering of op WTOS, telt uw kind mogelijk niet mee voor het gezin. Of uw kind meetelt en u samen een gezin vormt, hangt af van de hoogte van de inkomsten van uw kind. Het gaat om inkomsten uit studiefinanciering en/of uit werk. Heeft uw kind meer dan 1.059,49* netto per maand aan inkomsten? Dan telt uw kind mee als gezinslid. U kunt in dat geval recht hebben op een gezinsuitkering*. Het inkomen van uw kind boven het bedrag van 1.059,49 telt mee voor de bijstandsuitkering. U mag samen niet meer vermogen hebben dan het bedrag dat een gezin mag hebben*. Heeft uw studerende kind minder inkomsten dan 1.059,49? Dan telt uw kind niet mee als gezinslid. U blijft uw uitkering voor een alleenstaande (ouder) houden. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen niet mee voor uw bijstandsuitkering. Optie 3: alleenstaande (ouder) met meerderjarig kind met eigen bijstandsuitkering: Pagina 7 van 15

8 U, mevrouw/meneer heeft nu een uitkering voor een alleenstaande (ouder). Uw zoon/dochter, mevrouw/meneer heeft (ook) een uitkering voor een alleenstaande (ouder). Vanaf 2012 vormt u samen een gezin voor de WWB. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. En u mag samen niet meer vermogen hebben dan het bedrag dat een gezin voor de bijstand mag hebben*. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Als er aan uw situatie niets wijzigt, blijft u tot 1 juli 2012 recht houden op uw bijstandsuitkering zoals die nu is. U krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor een gesprek. Bij dit gesprek moet(en) ook uw meerderjarige kind(eren) aanwezig zijn. Wij willen graag weten wat u samen aan inkomsten en vermogen heeft. Heeft u samen meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u samen meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u vanaf 1 juli 2012 recht heeft op een bijstandsuitkering en hoe hoog die wordt. Vragen? Met vriendelijke groet, * Bedragen in 2012: - Normbedrag gezinsuitkering, alle gezinsleden 21 jaar of ouder: 1.336,42 - Gezinsvermogen: ,- Pagina 8 van 15

9 Brief 5: Echtpaar met meerderjarig kind of kinderen gezin Beste meneer, mevrouw, U ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering (WWB) van onze gemeente. In 2012 gelden er nieuwe regels voor de WWB. Zo wordt de gezinssituatie heel belangrijk voor de bijstandsuitkering. Wat deze nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, leest u in deze brief. Wat gaat er veranderen? Nieuw in 2012 is het begrip gezin in de WWB. Een gezin vormt u als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woont. Een gezin kan maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Wat betekent dit voor uw uitkering? Optie 1a: echtpaar met meerderjarig niet-studerend kind in huis met eigen inkomen: U heeft nu een uitkering voor gehuwden en samenwonenden. U heeft een meerderjarig kind dat bij u in huis woont en een eigen inkomen heeft, bijvoorbeeld uit werk of een WW-uitkering. Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kind een gezin voor de WWB. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw meerderjarige kind samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van alle gezinsleden samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u als gezin voor de WWB mag hebben*. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 1b: echtpaar met meerderjarige niet-studerende kinderen in huis met eigen inkomen: U heeft nu een uitkering voor gehuwden en samenwonenden. U heeft meerderjarige kinderen die bij u in huis wonen en een eigen inkomen hebben, bijvoorbeeld uit werk of een WW-uitkering. Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kinderen een gezin voor de WWB. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw meerderjarige kinderen samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van alle gezinsleden samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u als gezin voor de WWB mag hebben*. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 2: echtpaar met meerderjarig studerend kind in huis: U heeft nu een uitkering voor gehuwden en samenwonenden. U heeft een meerderjarig kind dat bij u in huis woont. Uw kind studeert of heeft recht op studiefinanciering of ontvangt een tegemoetkoming scholieren (WTOS). Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kind in principe een gezin voor de WWB. Maar omdat uw kind studeert of recht heeft op studiefinanciering of op WTOS, telt uw kind mogelijk niet mee voor het gezin. Of uw kind meetelt en u samen een gezin vormt, hangt af van de hoogte van de inkomsten van uw kind. Het gaat om inkomsten uit studiefinanciering en/of uit werk. Heeft uw kind meer dan 1.059,49 netto per maand aan inkomsten? Dan telt uw kind mee als gezinslid. Het inkomen van uw kind boven het bedrag van 1.059,49 telt mee voor de bijstandsuitkering. U mag samen niet meer vermogen hebben dan het bedrag dat een gezin voor de WWB mag hebben*. Heeft uw studerende kind minder inkomsten dan 1.059,49? Dan telt uw kind niet mee als gezinslid. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen niet mee voor uw bijstandsuitkering. Optie 3: echtpaar met meerderjarig kind met eigen bijstandsuitkering: U, meneer en mevrouw hebben nu een uitkering voor gehuwden en samenwonenden. En uw zoon/dochter, meneer/mevrouw heeft een uitkering voor een alleenstaande (ouder). Vanaf 2012 Pagina 9 van 15

10 vormt u samen een gezin voor de WWB. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. En u mag samen niet meer vermogen hebben dan het bedrag dat een gezin voor de WWB mag hebben*. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Als er aan uw situatie niets wijzigt, blijft u tot 1 juli 2012 recht houden op uw bijstandsuitkering zoals die nu is. U krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor een gesprek. Bij dit gesprek moet(en) ook uw meerderjarige kind(eren) aanwezig zijn. Wij willen graag weten wat u samen aan inkomsten en vermogen heeft. Heeft u samen meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u samen meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u vanaf 1 juli 2012 recht heeft op een bijstandsuitkering en hoe hoog die wordt. Vragen? Met vriendelijke groet, * Bedragen in 2012: - Normbedrag gezinsuitkering, alle gezinsleden 21 jaar of ouder: 1.336,42 - Gezinsvermogen: ,- Pagina 10 van 15

11 Brief 6: Alleenstaande (ouder) of echtpaar met inwonende ouder(s), 65+ gezin Beste meneer, mevrouw, U ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering (WWB) van onze gemeente. In 2012 gelden er nieuwe regels voor de WWB. Zo wordt de gezinssituatie heel belangrijk voor de bijstandsuitkering. Wat deze nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, leest u in deze brief. Wat gaat er veranderen? Nieuw in 2012 is het begrip gezin in de WWB. Een gezin vormt u als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woont. Een gezin kan maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Wat betekent dit voor uw uitkering? Optie 1: een inwonende ouder met eigen inkomen U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder of voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Een van uw (schoon/stief)ouders woont bij u in huis. Uw inwonende vader of moeder heeft een eigen inkomen. Vanaf 2012 vormt u met uw moeder of vader een gezin voor de bijstand. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw moeder of vader samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van alle gezinsleden samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u als gezin voor de WWB mag hebben*. Het inkomen en het vermogen van uw moeder of vader telt dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 2: twee inwonende ouders met eigen inkomen U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder of voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Uw (schoon/stief)ouders wonen bij u in huis. Uw inwonende ouders hebben een eigen inkomen. Vanaf 2012 vormt u met uw ouders een gezin voor de bijstand. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw ouders samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van alle gezinsleden samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u als gezin voor de WWB mag hebben*. Het inkomen en het vermogen van uw ouders telt dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Als er niets verandert aan uw situatie, blijft u tot 1 juli 2012 recht houden op uw bijstandsuitkering zoals die nu is. U krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor een gesprek. Bij dit gesprek moet(en) uw ouder(s) ook aanwezig zijn. Wij willen graag weten wat u samen aan inkomsten en vermogen heeft. Heeft u samen meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u samen meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u vanaf 1 juli 2012 recht heeft op een bijstandsuitkering en hoe hoog die wordt. Vragen? Pagina 11 van 15

12 Met vriendelijke groet, * Bedragen in 2012: - Normbedrag gezinsuitkering, alle gezinsleden 21 jaar of ouder: 1.336,42 - Gezinsvermogen: ,- Pagina 12 van 15

13 Brief 7: Minimaregelingen en inkomensgrens 110% Beste mevrouw, meneer, U heeft in 2011 deelgenomen aan een regeling van onze gemeente voor mensen met een laag inkomen. In 2011 bepaalden wij als gemeente nog zelf welke inkomensgrens er geldt voor deze regelingen. Voor een aantal van deze regelingen mogen wij dit vanaf 2012 niet meer doen. Die inkomensgrens wordt 110% van de bijstandsnorm. Dat betekent dat alleen mensen met een inkomen tot 110% van het bijstandsbedrag dat voor hen geldt*, aan deze regelingen kunnen meedoen of hier recht op hebben. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. Voor welke regelingen geldt in 2012 de inkomensgrens van 110%? Deze inkomensgrens van 110% geldt voor: de langdurigheidstoeslag; bijzondere bijstand aan speciale groepen. Dit is de categoriale bijzondere bijstand aan: o mensen met een chronische ziekte of beperking; o mensen van 65 jaar en ouder; o mensen met schoolgaande kinderen; de collectieve aanvullende zorgverzekering van de gemeente met daarbij een bijdrage in de premiekosten; de stadspas; en. Wat verandert er nog meer? In 2012 gelden er nieuwe regels voor de bijstand. Zo wordt het gezin heel belangrijk, ook voor de regelingen voor mensen met een laag inkomen.. U vormt een gezin als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woont. Inkomsten van alle gezinsleden tellen mee voor de inkomensgrens van 110%. Wat betekent dit voor u? Wijzigt er de komende maanden niets in uw situatie? Dan blijft u onder de oude voorwaarden nog enkele maanden recht houden op de regeling. Optie 1: klant met bijstandsuitkering; U heeft een bijstandsuitkering. U blijft recht houden op de regeling tot 1 juli Daarna kunt u nog recht hebben als u samen met uw gezinsleden een inkomen heeft tot 110% van de inkomensgrens. Optie 2: klant zonder bijstandsuitkering: U heeft geen bijstandsuitkering, maar u had op 31 december 2011 wel een inkomen dat lager was dan de inkomensgrens van 2011 (dat was...%). U houdt recht tot 1 april Vanaf die datum geldt ook voor u en uw gezinsleden de inkomensgrens van 110%. Wanneer krijgt u van ons bericht over de regeling? U krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor een gesprek. Bij dit gesprek moeten alle meerderjarige gezinsleden aanwezig zijn. Wij willen graag weten wat u samen aan inkomsten en vermogen heeft. Heeft u samen meer inkomsten dan het voor u geldende bijstandsbedrag? Of heeft u samen meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 april of 1 juli 2012 geen recht meer op een van de regelingen voor mensen met een laag inkomen, of u kunt er niet meer aan deelnemen. Blijft u met uw (gezins)inkomen onder de inkomensgrens van 110%? Dan blijft u recht houden op een of meer van de regelingen. Na het gesprek krijgt u hierover van ons een brief. Pagina 13 van 15

14 Vragen? Met vriendelijke groet, * Bedragen inkomensgrenzen in 2012 netto per maand: - 110% van uitkering alleenstaanden: 735,03-110% van uitkering alleenstaande ouders: 1.029,04-110% van gezinsuitkering: 1.470,06 Pagina 14 van 15

15 Brief 8: Alleenstaande ouder met ontheffing van de sollicitatieplicht Beste mevrouw, meneer U ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering (WWB) van onze gemeente. U heeft van ons een ontheffing gekregen voor de sollicitatieplicht. Dat betekent dat u tijdelijk niet op zoek hoeft naar betaald werk. In 2012 gelden er nieuwe regels voor de bijstand. Ook voor de ontheffing gaat er iets veranderen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. Wat gaat er veranderen? Ook in 2012 is het mogelijk om een ontheffing te krijgen voor de sollicitatieplicht. De voorwaarden blijven voor een deel hetzelfde: U bent alleenstaande ouder. Uw (jongste) kind is jonger dan vijf jaar. U heeft de volledige zorg voor dit kind. In 2012 zullen twee dingen veranderen: De periode dat u niet naar werk hoeft te zoeken is vanaf 2012 maximaal vijf jaar. U krijgt een plan van aanpak. Wat is een plan van aanpak? Het is de bedoeling dat u de periode dat u niet hoeft te solliciteren gebruikt om uw kansen op betaald werk te vergroten. Daarom zullen wij samen met u een plan van aanpak maken. Hierin staat wat u al doet, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage u doet. En we stellen vast wat u misschien nog meer kunt doen. Na ieder half jaar bekijken wij of het goed gaat met de opleiding of de stage. Als het niet goed gaat, kan het plan van aanpak worden aangepast. U kunt dan misschien iets anders gaan doen. Wat betekent dit voor uw ontheffing? U houdt tot 1 juli 2012 uw oude recht op zes jaar ontheffing. Daarna geldt ook voor u een maximumperiode van vijf jaar. Oók als u uw zes jaar nog niet heeft volgemaakt. Dus: houdt uw periode van zes jaar op tussen 1 januari en 1 juli 2012? Dan mag u de volledige zes jaar volmaken. Heeft u op 1 juli 2012 al langer dan vijf jaar recht op ontheffing, maar korter dan zes jaar? Dan houdt uw ontheffing per 1 juli 2012 op. U moet dan weer solliciteren en aangeboden werk aannemen. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw ontheffing? Wij sturen u binnenkort een uitnodiging voor een gesprek. Dan bekijken wij hoe lang u nog recht kunt hebben op de ontheffing van de sollicitatieplicht. Ook stellen wij in dit gesprek samen met u uw plan van aanpak op. Vragen? Met vriendelijke groet, Pagina 15 van 15

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op

Nadere informatie

Landelijke regelgeving. De Wet werk en bijstand

Landelijke regelgeving. De Wet werk en bijstand Inleiding Een uitkering heeft niemand voor z n plezier. Het is een van de sociale zekerheden die we in Nederland hebben om u van voldoende inkomen te voorzien als u zelf niet kunt rondkomen. Maar als het

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Zoveel mogelijk mensen aan het werk: dat is het doel van deze wet. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet gaat over

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 17 januari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Wijzigingen WWB per 01-01-2012 Portefeuillehouder :Janina Luttik-Swart Inlichtingen bij : Eline van Braak

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingenin 2015 2-3 1. De kostendelersnorm 4-5 2. Lagere uitkering alleenstaande ouders

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? WAT ZIJN DE BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Mei 2014, versie 1 Voorlichtingstekst wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Van WWB naar Participatiewet

Van WWB naar Participatiewet Van WWB naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

KENNISMEMO 12-03. 18 juni 2012. Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl. Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv.

KENNISMEMO 12-03. 18 juni 2012. Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl. Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv. 12-03 Datum 18 juni 2012 Van Kenniscentrum UWV Aan Raad van Bestuur Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv.nl Margreet Stoutjesdijk

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet

Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet Colofon Afdeling Werk en Inkomen Samenwerkingsverband van de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Wat zijn de regels van de bijstand? Sinds 1 januari 2015 heet de bijstandswet de Participatiewet. In deze brochure leggen wij de regels

Nadere informatie

Ad 1 Samenvoegen WWB en WIJ Uitgangspunten WIJ blijven onveranderd. Jongeren moeten werken of leren.

Ad 1 Samenvoegen WWB en WIJ Uitgangspunten WIJ blijven onveranderd. Jongeren moeten werken of leren. Analyse aanscherping WWB De aanscherping van de WWB betreft: 1 Samenvoegen WWB en WIJ 2 Aanscherpen gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets 3 Tegenprestatie naar vermogen 4 Beperking van de verblijfsduur

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Participatiewet. onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen

Participatiewet. onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen Participatiewet onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen Vanaf 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand (WWB) onderdeel van de Participatiewet. De naam WWB verdwijnt; we spreken alleen nog van Participatiewet.

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Wijzigingen per 1 januari 2012 Oktober 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Overzicht veranderingen WWB per 1 januari 2011

Overzicht veranderingen WWB per 1 januari 2011 Overzicht veranderingen WWB per 1 januari 2011 De Tweede Kamer heeft 11 oktober 2011 het wetsvoorstel tot samenvoeging van de Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) zonder grote

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Teksten - 2012 Oktober 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt

Nadere informatie

Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015

Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Er vinden ook een aantal wijzigingen plaats.

Nadere informatie

Beleidsregels aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar

Beleidsregels aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar Beleidsregels aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar Voor deze nota relevante wet- en regelgeving: -de Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier.

Minimaregeling, aanvraagformulier. Minimaregeling, aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Postbus 619 3300 AP Dordrecht - Bezoekadres Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 770 89 10 Fax (078) 639 80 80 Website www.socialedienstdrechtsteden.nl

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel 1. inleiding Het wetsvoorstel omvat een aantal maatregelen die de vangnetfunctie van de WWB en van de Wet

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Regelt in welke situaties cliënten recht hebben op een toeslag op de normuitkering of een

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk

De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk Bijlage bij notitie armoedebeleid provincie Groningen De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk (Bron: website ministerie sociale zaken en werkgelegenheid) Vanaf 1 januari 2004

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijstand WWB Extra inkomen voor 65-plussers. Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3. Wat is de bijstand 4

Inhoudsopgave. Bijstand WWB Extra inkomen voor 65-plussers. Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3. Wat is de bijstand 4 Inhoudsopgave Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3 Wat is de bijstand 4 Wanneer krijgt u bijstand 4 AOW én bijstand van de SVB 5 Voor welke gemeenten regelt de SVB de bijstand 6 Extra inkomen voor

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Orionis Walcheren, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Orionis Walcheren, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WET WERK EN BIJSTAND 2012 Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Orionis Walcheren, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam Orionis

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen. Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2012 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag 2012.

Gemeente Dalfsen. Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2012 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag 2012. Verordening Langdurigheidstoeslag (geldig vanaf 01-01-2012) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Nb. In de kaders wordt aangegeven het specifieke Helmondse beleid wanneer dat van toepassing is.

Nb. In de kaders wordt aangegeven het specifieke Helmondse beleid wanneer dat van toepassing is. Hoort bij Raadsvoorstel 52-2012 Veranderingen op 1 januari 2012 In 2012 worden op het terrein van financiën, zorg en sociale Zekerheid verschillende veranderingen van kracht waar veel mensen mee te maken

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE april 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND, WAT IS DAT? 4 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 4 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

In bijgaande memo zijn de belangrijkste wijzigingen vermeld en is informatie opgenomen over de implementatie van deze wijzigingen.

In bijgaande memo zijn de belangrijkste wijzigingen vermeld en is informatie opgenomen over de implementatie van deze wijzigingen. RAADSINFORMATIEBRIEF gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 7 februari 2012 Portefeuillehouder(s): wethouder Ypma Portefeuille(s): Sociale zaken Contactpersoon: Claudia Drabik/Elly

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG VERVOLGAANVRAAG Met de invoering van de Participatiewet is de Langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is een soortgelijke regeling opgenomen:

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen

Financiële tegemoetkomingen De gemeente doet meer voor mensen met minder Financiële tegemoetkomingen (bijzondere bijstand) Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk en Bijstand AOW _ Algemene Ouderdomswet WW _ Werkloosheidswet Wajong

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d.. Gelet op

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb047 d.d. 31 oktober 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schoolkosten

Aanvraagformulier Schoolkosten Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Schoolkosten 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats Telefoon Burgerservice

Nadere informatie

Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek Wanr komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag?

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

WWB- maatregelen. In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen

WWB- maatregelen. In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen WWB- maatregelen In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen Reden wijziging Arbeidsverplich>ngen Tegenpresta>e Kostendelersnorm Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag

Nadere informatie

Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015

Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015 Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015 Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen in de WWB doorgevoerd, op grond van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de Wet

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237)

Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237) Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237) Opmerkingen bij het wetsvoorstel 'Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)'

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Onderzoek compensatie inkomensdaling voormalige alleenstaande ouders in de WWB

Onderzoek compensatie inkomensdaling voormalige alleenstaande ouders in de WWB Opdrachtgever IWI Onderzoek compensatie inkomensdaling voormalige alleenstaande ouders in de WWB Opdrachtnemer IWI Onderzoek Bijstand en studiefinanciering Startdatum 1 oktober 2008 Einddatum 28 januari

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

De verordeningen 4. en 5. hebben betrekking op Minimabeleid en hierin wijkt Tytsjerksteradiel vooralsnog af van Achtkarspelen.

De verordeningen 4. en 5. hebben betrekking op Minimabeleid en hierin wijkt Tytsjerksteradiel vooralsnog af van Achtkarspelen. Bijlage 6. Uitleg en argumentatie 1. Toeslagenverordening WWB 2. Afstemmings- en Fraudeverordening WWB en IOAW 3. Kinderopvangverordening De Wâlden 4. Verordening Maatschappelijke Participatieregeling

Nadere informatie

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ. Wijzigingen per 1 januari 2012

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ. Wijzigingen per 1 januari 2012 Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Wijzigingen per 1 januari 2012 Oktober 2011 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)2982800 F (030)2982801 www.stimulansz.nl info@stimulansz.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Sociaal Raadsliedenwerk van

Sociaal Raadsliedenwerk van Voor u ligt de Achttiende Digitale Nieuwsbrief van het Sociaal Raadsliedenwerk van welzijn Vijfde jaargang nummer 4 oktober 2011 In deze nieuwsbrief: > Uitbreiding spreekuur Sociaal Raadsliedenwerk voor

Nadere informatie