Wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging WWB en samenvoeging WIJ"

Transcriptie

1 Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Voorbeeldbrieven wijzigingen 2012 December 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle auteurs, co-auteurs en expertpanels, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Stimulansz noch het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan echter aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

2 Inhoudsopgave Brief 1: Van WIJ naar WWB, werkleeraanbod en uitkering... 3 Brief 2: Van WIJ naar WWB, werkleeraanbod zonder uitkering... 5 Brief 3: Van WIJ naar WWB, alleen uitkering... 6 Brief 4: Alleenstaande (ouder) met meerderjarig kind of kinderen gezin... 7 Brief 5: Echtpaar met meerderjarig kind of kinderen gezin... 9 Brief 6: Alleenstaande (ouder) of echtpaar met inwonende ouder(s), 65+ gezin...11 Brief 7: Minimaregelingen en inkomensgrens 110%...13 Brief 8: Alleenstaande ouder met ontheffing van de sollicitatieplicht...15 Hoe deze brieven te gebruiken Deze brieven zijn bedoeld om uw bijstandsklanten te informeren over de voor hen van belang zijnde wijzigingen in de Wet werk en bijstand. In deze brieven staat wat er voor hen gaat veranderen. U kunt de brieven gebruiken om naar een specifieke klant of naar klantgroepen te sturen. De tekst kunt u zonodig aanpassen aan uw eigen uitvoering en aan de situatie van de klant(en). Opties In enkele van deze brieven staan opties. Het is de bedoeling dat u één van de opties kiest (de optie die op klant betrekking heeft) en de overige uit de brief verwijdert. Ook de titel van de optie (in cursief) moet u weghalen. Deze is niet voor de klant bestemd, maar voor u. Pagina 2 van 15

3 Brief 1: Van WIJ naar WWB, werkleeraanbod en uitkering Beste meneer, mevrouw, U heeft op dit moment van onze gemeente een werkleeraanbod en een uitkering op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De WIJ wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Iedereen met een werkleeraanbod plus een uitkering van de WIJ gaat dan over naar de Wet werk en bijstand (WWB). In deze brief leest u wat er met uw werkleeraanbod en uitkering gebeurt. Wat gebeurt er met uw werkleeraanbod? U mag uw werkleeraanbod afmaken. Uw werkleeraanbod stopt niet omdat de WIJ wordt afgeschaft. Vóór 1 juli 2012 zullen wij met u over uw werkleeraanbod praten. U krijgt van ons een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek stellen wij samen met u een plan van aanpak op. Hierin staat wat u moet doen om uw kansen op betaald werk te vergroten. Ook staat er in wat uw verplichtingen zijn en wat u van ons kunt verwachten. Uw werkleeraanbod komt in uw plan van aanpak te staan. Het is vanaf dan een re-integratievoorziening voor de WWB. Wat gebeurt er met uw uitkering? U heeft ook een (aanvullende) uitkering voor jongeren. Ook deze loopt door in U krijgt alleen geen uitkering meer op grond van de WIJ, maar op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Hierover sturen wij u binnenkort een brief. Blijft u recht houden op uw uitkering? Het hangt van een aantal dingen af of u in 2012 dezelfde uitkering houdt. Bijvoorbeeld van uw gezinssituatie. Vanaf 2012 gelden er namelijk nieuwe regels voor gezin. Woont u met uw partner en/of uw ouders in hetzelfde huis? Dan vormt u samen een gezin. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Optie 1: geen afwijkende toeslag voor WIJ-gerechtigden: Als er niets wijzigt aan uw situatie, houdt u tot 1 juli 2012 recht op een bijstandsuitkering die even hoog is als de WIJ-uitkering die u nu heeft. Daarna gelden voor u misschien de nieuwe gezinsregels. Optie 2: wel een afwijkende toeslag voor Wij-gerechtigden: Vanaf januari 2012 gelden voor u ook de regels voor de toeslagen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders uit de WWB. Het is mogelijk dat wij daarom uw uitkering per 1 januari 2012 al aanpassen aan de WWB-toeslag. Voor de basisnorm geldt dat als er niets wijzigt aan uw situatie, u tot 1 juli 2012 recht houdt op een bijstandsnorm die even hoog is als de WIJ-uitkeringsnorm die u nu heeft. Daarna gelden voor u misschien de nieuwe gezinsregels. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Wij zullen vóór 1 juli 2012 bekijken hoe veel inkomen en vermogen u (samen) heeft. Heeft u (samen met uw gezinsleden) meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u recht blijft houden op een uitkering en hoe hoog die wordt. Stopt u eerder dan 1 juli met uw werkleeraanbod? Dan stopt ook uw uitkering. Vragen? Pagina 3 van 15

4 Met vriendelijke groet, Pagina 4 van 15

5 Brief 2: Van WIJ naar WWB, werkleeraanbod zonder uitkering Beste meneer, mevrouw, U heeft op dit moment van onze gemeente een werkleeraanbod op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De WIJ wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. In deze brief leest u wat er met uw werkleeraanbod gaat gebeuren. Wat gebeurt er met uw werkleeraanbod? Optie 1: 18 jaar of ouder, over naar Nug-traject. U mag doorgaan met uw werkleeraanbod. Uw stage/opleiding stopt niet omdat de WIJ wordt afgeschaft. Binnenkort zullen wij met u over uw werkleeraanbod praten. U krijgt van ons een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek bespreken wij met u hoe het verder gaat met uw werkleeraanbod. Optie 2: 18 jaar of ouder, geen Nug-traject en 16- en 17-jarigen, aanbod stopt per 1 januari. Helaas moeten wij u melden dat u per 1 januari 2012 moet stoppen met uw werkleeraanbod. De reden hiervoor is dat u geen recht heeft op een uitkering per 1 januari 2012 en niet onder de Wet werk en bijstand (WWB) valt. Mensen die geen recht hebben op een uitkering kunnen wij vanaf 2012 niet meer begeleiden naar werk. Vragen? Met vriendelijke groet, Pagina 5 van 15

6 Brief 3: Van WIJ naar WWB, alleen uitkering Beste meneer, mevrouw, U heeft op dit moment van onze gemeente een uitkering op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De WIJ wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Iedereen met een uitkering van de WIJ gaat dan over naar de Wet werk en bijstand (WWB). In deze brief leest u wat er met uw uitkering gebeurt. Wat gebeurt er met uw uitkering? U heeft een uitkering voor jongeren. Deze loopt door in U krijgt vanaf januari 2012 alleen geen uitkering meer op grond van de WIJ, maar op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Hierover sturen wij u binnenkort een brief. Blijft u recht houden op uw uitkering? Het hangt van een aantal dingen af of u in 2012 dezelfde uitkering houdt. Bijvoorbeeld van uw gezinssituatie. Vanaf 2012 gelden er namelijk nieuwe regels voor gezin. Woont u met uw partner en/of uw ouders in hetzelfde huis? Dan vormt u samen een gezin. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Optie 1: geen afwijkende toeslag voor WIJ-gerechtigden: Als er niets wijzigt aan uw situatie, houdt u tot 1 juli 2012 recht op een bijstandsuitkering die even hoog is als de WIJ-uitkering die u nu heeft. Daarna gelden voor u misschien de nieuwe gezinsregels. Optie 2: wel een afwijkende toeslag voor Wij-gerechtigden: Vanaf januari 2012 gelden voor u ook de regels voor de toeslagen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders uit de WWB. Het is mogelijk dat wij daarom uw uitkering per 1 januari 2012 al aanpassen aan de WWB-toeslag. Voor de basisnorm geldt dat als er niets wijzigt aan uw situatie, u tot 1 juli 2012 recht houdt op een bijstandsnorm die even hoog is als de WIJ-uitkeringsnorm die u nu heeft. Daarna gelden voor u misschien de nieuwe gezinsregels. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Wij zullen vóór 1 juli 2012 bekijken hoe veel inkomen en vermogen u (samen) heeft. Heeft u (samen met uw gezinsleden) meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u recht blijft houden op een uitkering en hoe hoog die wordt. Vragen? Met vriendelijke groet, Pagina 6 van 15

7 Brief 4: Alleenstaande (ouder) met meerderjarig kind of kinderen gezin Beste meneer, mevrouw, U ontvangt op dit moment van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). In 2012 gelden er nieuwe regels voor de WWB. Zo wordt de gezinssituatie heel belangrijk voor de bijstandsuitkering. Wat deze nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, leest u in deze brief. Wat gaat er veranderen? Nieuw in 2012 is het begrip gezin in de WWB. Een gezin vormt u als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woont. Een gezin kan maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Wat betekent dit voor uw uitkering? Optie 1a: alleenstaande (ouder) met meerderjarig, niet-studerend kind in huis met eigen inkomen: U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande (ouder). U heeft een meerderjarig kind dat bij u in huis woont en een eigen inkomen heeft, bijvoorbeeld uit werk of een WW-uitkering. Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kind voor de WWB een gezin. U kunt samen recht hebben op een gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw meerderjarige kind samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van u samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat een gezin voor de bijstand mag hebben*. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 1b: alleenstaande (ouder) met meerderjarige, niet-studerende kinderen in huis met eigen inkomen: U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande (ouder). U heeft meerderjarige kinderen die bij u in huis wonen en een eigen inkomen hebben, bijvoorbeeld uit werk of een WW-uitkering. Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kinderen voor de WWB een gezin. U kunt samen recht hebben op een gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw meerderjarige kinderen samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van u samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat een gezin voor de bijstand mag hebben*. De inkomsten en het vermogen van uw kinderen tellen dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 2: alleenstaande (ouder) met meerderjarig studerend kind in huis: U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande (ouder). U heeft een meerderjarig kind dat bij u in huis woont. Uw kind studeert of heeft recht op studiefinanciering (WSF) of ontvangt een tegemoetkoming scholieren (WTOS). Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kind in principe een gezin voor de WWB. Maar omdat uw kind studeert of recht heeft op studiefinanciering of op WTOS, telt uw kind mogelijk niet mee voor het gezin. Of uw kind meetelt en u samen een gezin vormt, hangt af van de hoogte van de inkomsten van uw kind. Het gaat om inkomsten uit studiefinanciering en/of uit werk. Heeft uw kind meer dan 1.059,49* netto per maand aan inkomsten? Dan telt uw kind mee als gezinslid. U kunt in dat geval recht hebben op een gezinsuitkering*. Het inkomen van uw kind boven het bedrag van 1.059,49 telt mee voor de bijstandsuitkering. U mag samen niet meer vermogen hebben dan het bedrag dat een gezin mag hebben*. Heeft uw studerende kind minder inkomsten dan 1.059,49? Dan telt uw kind niet mee als gezinslid. U blijft uw uitkering voor een alleenstaande (ouder) houden. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen niet mee voor uw bijstandsuitkering. Optie 3: alleenstaande (ouder) met meerderjarig kind met eigen bijstandsuitkering: Pagina 7 van 15

8 U, mevrouw/meneer heeft nu een uitkering voor een alleenstaande (ouder). Uw zoon/dochter, mevrouw/meneer heeft (ook) een uitkering voor een alleenstaande (ouder). Vanaf 2012 vormt u samen een gezin voor de WWB. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. En u mag samen niet meer vermogen hebben dan het bedrag dat een gezin voor de bijstand mag hebben*. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Als er aan uw situatie niets wijzigt, blijft u tot 1 juli 2012 recht houden op uw bijstandsuitkering zoals die nu is. U krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor een gesprek. Bij dit gesprek moet(en) ook uw meerderjarige kind(eren) aanwezig zijn. Wij willen graag weten wat u samen aan inkomsten en vermogen heeft. Heeft u samen meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u samen meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u vanaf 1 juli 2012 recht heeft op een bijstandsuitkering en hoe hoog die wordt. Vragen? Met vriendelijke groet, * Bedragen in 2012: - Normbedrag gezinsuitkering, alle gezinsleden 21 jaar of ouder: 1.336,42 - Gezinsvermogen: ,- Pagina 8 van 15

9 Brief 5: Echtpaar met meerderjarig kind of kinderen gezin Beste meneer, mevrouw, U ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering (WWB) van onze gemeente. In 2012 gelden er nieuwe regels voor de WWB. Zo wordt de gezinssituatie heel belangrijk voor de bijstandsuitkering. Wat deze nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, leest u in deze brief. Wat gaat er veranderen? Nieuw in 2012 is het begrip gezin in de WWB. Een gezin vormt u als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woont. Een gezin kan maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Wat betekent dit voor uw uitkering? Optie 1a: echtpaar met meerderjarig niet-studerend kind in huis met eigen inkomen: U heeft nu een uitkering voor gehuwden en samenwonenden. U heeft een meerderjarig kind dat bij u in huis woont en een eigen inkomen heeft, bijvoorbeeld uit werk of een WW-uitkering. Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kind een gezin voor de WWB. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw meerderjarige kind samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van alle gezinsleden samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u als gezin voor de WWB mag hebben*. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 1b: echtpaar met meerderjarige niet-studerende kinderen in huis met eigen inkomen: U heeft nu een uitkering voor gehuwden en samenwonenden. U heeft meerderjarige kinderen die bij u in huis wonen en een eigen inkomen hebben, bijvoorbeeld uit werk of een WW-uitkering. Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kinderen een gezin voor de WWB. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw meerderjarige kinderen samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van alle gezinsleden samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u als gezin voor de WWB mag hebben*. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 2: echtpaar met meerderjarig studerend kind in huis: U heeft nu een uitkering voor gehuwden en samenwonenden. U heeft een meerderjarig kind dat bij u in huis woont. Uw kind studeert of heeft recht op studiefinanciering of ontvangt een tegemoetkoming scholieren (WTOS). Vanaf 2012 vormt u met uw meerderjarige kind in principe een gezin voor de WWB. Maar omdat uw kind studeert of recht heeft op studiefinanciering of op WTOS, telt uw kind mogelijk niet mee voor het gezin. Of uw kind meetelt en u samen een gezin vormt, hangt af van de hoogte van de inkomsten van uw kind. Het gaat om inkomsten uit studiefinanciering en/of uit werk. Heeft uw kind meer dan 1.059,49 netto per maand aan inkomsten? Dan telt uw kind mee als gezinslid. Het inkomen van uw kind boven het bedrag van 1.059,49 telt mee voor de bijstandsuitkering. U mag samen niet meer vermogen hebben dan het bedrag dat een gezin voor de WWB mag hebben*. Heeft uw studerende kind minder inkomsten dan 1.059,49? Dan telt uw kind niet mee als gezinslid. De inkomsten en het vermogen van uw kind tellen niet mee voor uw bijstandsuitkering. Optie 3: echtpaar met meerderjarig kind met eigen bijstandsuitkering: U, meneer en mevrouw hebben nu een uitkering voor gehuwden en samenwonenden. En uw zoon/dochter, meneer/mevrouw heeft een uitkering voor een alleenstaande (ouder). Vanaf 2012 Pagina 9 van 15

10 vormt u samen een gezin voor de WWB. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. En u mag samen niet meer vermogen hebben dan het bedrag dat een gezin voor de WWB mag hebben*. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Als er aan uw situatie niets wijzigt, blijft u tot 1 juli 2012 recht houden op uw bijstandsuitkering zoals die nu is. U krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor een gesprek. Bij dit gesprek moet(en) ook uw meerderjarige kind(eren) aanwezig zijn. Wij willen graag weten wat u samen aan inkomsten en vermogen heeft. Heeft u samen meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u samen meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u vanaf 1 juli 2012 recht heeft op een bijstandsuitkering en hoe hoog die wordt. Vragen? Met vriendelijke groet, * Bedragen in 2012: - Normbedrag gezinsuitkering, alle gezinsleden 21 jaar of ouder: 1.336,42 - Gezinsvermogen: ,- Pagina 10 van 15

11 Brief 6: Alleenstaande (ouder) of echtpaar met inwonende ouder(s), 65+ gezin Beste meneer, mevrouw, U ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering (WWB) van onze gemeente. In 2012 gelden er nieuwe regels voor de WWB. Zo wordt de gezinssituatie heel belangrijk voor de bijstandsuitkering. Wat deze nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, leest u in deze brief. Wat gaat er veranderen? Nieuw in 2012 is het begrip gezin in de WWB. Een gezin vormt u als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woont. Een gezin kan maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden tellen mee voor de uitkering. Vermogen is spaargeld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Wat betekent dit voor uw uitkering? Optie 1: een inwonende ouder met eigen inkomen U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder of voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Een van uw (schoon/stief)ouders woont bij u in huis. Uw inwonende vader of moeder heeft een eigen inkomen. Vanaf 2012 vormt u met uw moeder of vader een gezin voor de bijstand. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw moeder of vader samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van alle gezinsleden samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u als gezin voor de WWB mag hebben*. Het inkomen en het vermogen van uw moeder of vader telt dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Optie 2: twee inwonende ouders met eigen inkomen U heeft nu een uitkering voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder of voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Uw (schoon/stief)ouders wonen bij u in huis. Uw inwonende ouders hebben een eigen inkomen. Vanaf 2012 vormt u met uw ouders een gezin voor de bijstand. U kunt samen recht hebben op één gezinsuitkering*. Maar u heeft alleen recht als de inkomsten van u en uw ouders samen lager zijn dan deze gezinsuitkering. Ditzelfde geldt voor uw vermogen. Het vermogen van alle gezinsleden samen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u als gezin voor de WWB mag hebben*. Het inkomen en het vermogen van uw ouders telt dus ook mee voor de bijstandsuitkering. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw uitkering? Als er niets verandert aan uw situatie, blijft u tot 1 juli 2012 recht houden op uw bijstandsuitkering zoals die nu is. U krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor een gesprek. Bij dit gesprek moet(en) uw ouder(s) ook aanwezig zijn. Wij willen graag weten wat u samen aan inkomsten en vermogen heeft. Heeft u samen meer inkomsten dan de voor u geldende bijstandsuitkering? Of heeft u samen meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 juli 2012 geen recht meer op een bijstandsuitkering. Vóór 1 juli krijgt u van ons een brief waarin staat of u vanaf 1 juli 2012 recht heeft op een bijstandsuitkering en hoe hoog die wordt. Vragen? Pagina 11 van 15

12 Met vriendelijke groet, * Bedragen in 2012: - Normbedrag gezinsuitkering, alle gezinsleden 21 jaar of ouder: 1.336,42 - Gezinsvermogen: ,- Pagina 12 van 15

13 Brief 7: Minimaregelingen en inkomensgrens 110% Beste mevrouw, meneer, U heeft in 2011 deelgenomen aan een regeling van onze gemeente voor mensen met een laag inkomen. In 2011 bepaalden wij als gemeente nog zelf welke inkomensgrens er geldt voor deze regelingen. Voor een aantal van deze regelingen mogen wij dit vanaf 2012 niet meer doen. Die inkomensgrens wordt 110% van de bijstandsnorm. Dat betekent dat alleen mensen met een inkomen tot 110% van het bijstandsbedrag dat voor hen geldt*, aan deze regelingen kunnen meedoen of hier recht op hebben. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. Voor welke regelingen geldt in 2012 de inkomensgrens van 110%? Deze inkomensgrens van 110% geldt voor: de langdurigheidstoeslag; bijzondere bijstand aan speciale groepen. Dit is de categoriale bijzondere bijstand aan: o mensen met een chronische ziekte of beperking; o mensen van 65 jaar en ouder; o mensen met schoolgaande kinderen; de collectieve aanvullende zorgverzekering van de gemeente met daarbij een bijdrage in de premiekosten; de stadspas; en. Wat verandert er nog meer? In 2012 gelden er nieuwe regels voor de bijstand. Zo wordt het gezin heel belangrijk, ook voor de regelingen voor mensen met een laag inkomen.. U vormt een gezin als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woont. Inkomsten van alle gezinsleden tellen mee voor de inkomensgrens van 110%. Wat betekent dit voor u? Wijzigt er de komende maanden niets in uw situatie? Dan blijft u onder de oude voorwaarden nog enkele maanden recht houden op de regeling. Optie 1: klant met bijstandsuitkering; U heeft een bijstandsuitkering. U blijft recht houden op de regeling tot 1 juli Daarna kunt u nog recht hebben als u samen met uw gezinsleden een inkomen heeft tot 110% van de inkomensgrens. Optie 2: klant zonder bijstandsuitkering: U heeft geen bijstandsuitkering, maar u had op 31 december 2011 wel een inkomen dat lager was dan de inkomensgrens van 2011 (dat was...%). U houdt recht tot 1 april Vanaf die datum geldt ook voor u en uw gezinsleden de inkomensgrens van 110%. Wanneer krijgt u van ons bericht over de regeling? U krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor een gesprek. Bij dit gesprek moeten alle meerderjarige gezinsleden aanwezig zijn. Wij willen graag weten wat u samen aan inkomsten en vermogen heeft. Heeft u samen meer inkomsten dan het voor u geldende bijstandsbedrag? Of heeft u samen meer vermogen dan u mag hebben voor de WWB? Dan heeft u vanaf 1 april of 1 juli 2012 geen recht meer op een van de regelingen voor mensen met een laag inkomen, of u kunt er niet meer aan deelnemen. Blijft u met uw (gezins)inkomen onder de inkomensgrens van 110%? Dan blijft u recht houden op een of meer van de regelingen. Na het gesprek krijgt u hierover van ons een brief. Pagina 13 van 15

14 Vragen? Met vriendelijke groet, * Bedragen inkomensgrenzen in 2012 netto per maand: - 110% van uitkering alleenstaanden: 735,03-110% van uitkering alleenstaande ouders: 1.029,04-110% van gezinsuitkering: 1.470,06 Pagina 14 van 15

15 Brief 8: Alleenstaande ouder met ontheffing van de sollicitatieplicht Beste mevrouw, meneer U ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering (WWB) van onze gemeente. U heeft van ons een ontheffing gekregen voor de sollicitatieplicht. Dat betekent dat u tijdelijk niet op zoek hoeft naar betaald werk. In 2012 gelden er nieuwe regels voor de bijstand. Ook voor de ontheffing gaat er iets veranderen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. Wat gaat er veranderen? Ook in 2012 is het mogelijk om een ontheffing te krijgen voor de sollicitatieplicht. De voorwaarden blijven voor een deel hetzelfde: U bent alleenstaande ouder. Uw (jongste) kind is jonger dan vijf jaar. U heeft de volledige zorg voor dit kind. In 2012 zullen twee dingen veranderen: De periode dat u niet naar werk hoeft te zoeken is vanaf 2012 maximaal vijf jaar. U krijgt een plan van aanpak. Wat is een plan van aanpak? Het is de bedoeling dat u de periode dat u niet hoeft te solliciteren gebruikt om uw kansen op betaald werk te vergroten. Daarom zullen wij samen met u een plan van aanpak maken. Hierin staat wat u al doet, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage u doet. En we stellen vast wat u misschien nog meer kunt doen. Na ieder half jaar bekijken wij of het goed gaat met de opleiding of de stage. Als het niet goed gaat, kan het plan van aanpak worden aangepast. U kunt dan misschien iets anders gaan doen. Wat betekent dit voor uw ontheffing? U houdt tot 1 juli 2012 uw oude recht op zes jaar ontheffing. Daarna geldt ook voor u een maximumperiode van vijf jaar. Oók als u uw zes jaar nog niet heeft volgemaakt. Dus: houdt uw periode van zes jaar op tussen 1 januari en 1 juli 2012? Dan mag u de volledige zes jaar volmaken. Heeft u op 1 juli 2012 al langer dan vijf jaar recht op ontheffing, maar korter dan zes jaar? Dan houdt uw ontheffing per 1 juli 2012 op. U moet dan weer solliciteren en aangeboden werk aannemen. Wanneer krijgt u van ons bericht over uw ontheffing? Wij sturen u binnenkort een uitnodiging voor een gesprek. Dan bekijken wij hoe lang u nog recht kunt hebben op de ontheffing van de sollicitatieplicht. Ook stellen wij in dit gesprek samen met u uw plan van aanpak op. Vragen? Met vriendelijke groet, Pagina 15 van 15

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten.

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Informatieblad Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011

ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011 ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011 Als wethouder sociale zaken wil ik u namens de gemeente een gezond en gelukkig 2012 toewensen.

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 17 januari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Wijzigingen WWB per 01-01-2012 Portefeuillehouder :Janina Luttik-Swart Inlichtingen bij : Eline van Braak

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Landelijke regelgeving. De Wet werk en bijstand

Landelijke regelgeving. De Wet werk en bijstand Inleiding Een uitkering heeft niemand voor z n plezier. Het is een van de sociale zekerheden die we in Nederland hebben om u van voldoende inkomen te voorzien als u zelf niet kunt rondkomen. Maar als het

Nadere informatie

MEMO. Wetswijzigingen Wet werk en bijstand 1 januari 2012

MEMO. Wetswijzigingen Wet werk en bijstand 1 januari 2012 Inleiding De Tweede Kamer heeft de gewijzigde Wet werk en bijstand (Wwb) per 1 januari 2012 aangenomen. De omvang van de wijziging(en) lijkt in eerste instantie beperkt. Nadere bestudering laat echter

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Zoveel mogelijk mensen aan het werk: dat is het doel van deze wet. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet gaat over

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

Gevolgen ontvangen stagevergoeding kind voor bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders

Gevolgen ontvangen stagevergoeding kind voor bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? WAT ZIJN DE BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Mei 2014, versie 1 Voorlichtingstekst wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet

Nadere informatie

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 Samenwerking Friese Gemeenten 2 Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingenin 2015 2-3 1. De kostendelersnorm 4-5 2. Lagere uitkering alleenstaande ouders

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Van WWB naar Participatiewet

Van WWB naar Participatiewet Van WWB naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in

Nadere informatie

Wij hopen dat u dit ter sprake wilt brengen bij het binnenkort te voeren overleg met de staatssecretaris over de WWB.

Wij hopen dat u dit ter sprake wilt brengen bij het binnenkort te voeren overleg met de staatssecretaris over de WWB. FNV Vrouwenbond Postadres Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Aan de leden van de vaste Commissie SZW van de 2 e Kamer Hoofdkantoor Bezoekadres Naritaweg 10 1043 BX Amsterdam Postadres Postbus 8576 1005 AN

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Titel verordening Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor burger? Toeslagenverordening Toeslagenverordening Algemeen: de gezinsnorm

Titel verordening Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor burger? Toeslagenverordening Toeslagenverordening Algemeen: de gezinsnorm Toeslagenverordening Toeslagenverordening Algemeen: In de WWB 2012 is geregeld dat bloedverwanten in de eerste [deze verordening regelt onder graad die het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben voortaan

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Titel verordening Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor burger?

Titel verordening Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor burger? Titel verordening Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor burger? Toeslagenverordening Algemeen: In de Wet werk en bijstand (WWB) wordt het begrip gezin ingevoerd. Bloedverwanten in de eerste graad

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Bewaarexemplaar. De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet. Dat betekent iets voor u

Bewaarexemplaar. De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet. Dat betekent iets voor u Bewaarexemplaar De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Dat betekent iets voor u November 2014 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Mei 2014, versie 1 Voorlichtingstekst wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet

Nadere informatie

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Raadsbesluit Vergadering van : 24 april 2012 Agendanummer : 11b Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Programma : Met elkaar voor elkaar / R. Dijksterhuis De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet?

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Van bijstand naar 2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Wat zijn de belangrijke veranderingen sinds 1 januari 2015? Sinds 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen Ontvangen op WP Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Soort en nr. legitimatiebewijs (kopie bijvoegen):

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

KENNISMEMO 12-03. 18 juni 2012. Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl. Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv.

KENNISMEMO 12-03. 18 juni 2012. Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl. Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv. 12-03 Datum 18 juni 2012 Van Kenniscentrum UWV Aan Raad van Bestuur Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv.nl Margreet Stoutjesdijk

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie ar van een minimuminkomen leeft.

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER)

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Aanvraagformulier Tegemoetkomingen bij chronische aandoenin Tegemoetkoming hronische andoeningen (T ) - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet

Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet Colofon Afdeling Werk en Inkomen Samenwerkingsverband van de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming 2014

Koopkrachttegemoetkoming 2014 Koopkrachttegemoetkoming 2014 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer 2. Heeft u recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet

Nadere informatie

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Teksten - 2012 Oktober 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Wat zijn de regels van de bijstand? Sinds 1 januari 2015 heet de bijstandswet de Participatiewet. In deze brochure leggen wij de regels

Nadere informatie

Wijzigingen WWB en WIJ 2012. Uitvoering Leiden en Leiderdorp

Wijzigingen WWB en WIJ 2012. Uitvoering Leiden en Leiderdorp Wijzigingen WWB en WIJ 2012 Uitvoering Leiden en Leiderdorp 2 Aanleiding In het regeer- en gedoogakkoord is vastgelegd: Bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft Partnerinkomenstoets wordt vervangen door

Nadere informatie

Vast te stellen de navolgende Toeslagenverordening WWB 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Vast te stellen de navolgende Toeslagenverordening WWB 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dantumadiel. Nr. CVDR339050_1 12 juni 2018 Toeslagenverordening WWB 2012 Vast te stellen de navolgende Toeslagenverordening WWB 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Ad 1 Samenvoegen WWB en WIJ Uitgangspunten WIJ blijven onveranderd. Jongeren moeten werken of leren.

Ad 1 Samenvoegen WWB en WIJ Uitgangspunten WIJ blijven onveranderd. Jongeren moeten werken of leren. Analyse aanscherping WWB De aanscherping van de WWB betreft: 1 Samenvoegen WWB en WIJ 2 Aanscherpen gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets 3 Tegenprestatie naar vermogen 4 Beperking van de verblijfsduur

Nadere informatie

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Postbus 619 3300 AP Dordrecht - Bezoekadres Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 770 89 10 Fax (078) 639 80 80 Website www.socialedienstdrechtsteden.nl

Nadere informatie

Aanpassing verordeningen WWB

Aanpassing verordeningen WWB Aanpassing verordeningen WWB Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm

Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm CVDR Officiële uitgave van Wageningen. Nr. CVDR145375_1 9 januari 2018 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Considerans De raad van de gemeente Wageningen; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier.

Minimaregeling, aanvraagformulier. Minimaregeling, aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam 2012 Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor

Nadere informatie

3 die niet een of meer meerderjarige kinderen heeft die hun hoofdverblijf in dezelfde woning als de ongehuwde hebben;

3 die niet een of meer meerderjarige kinderen heeft die hun hoofdverblijf in dezelfde woning als de ongehuwde hebben; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR270933_1 29 maart 2016 Verordening activiteitenfonds 2012 De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college, gelet op de artikelen 147

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN Nr. 2012-010, Bijlage 3 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012 nr. BWV12.0042 gelezen en besluit: gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Gemeente Uitgeest Afdeling Publiekszaken individuele inkomenstoeslag 2019 Middelweg EG Uitgeest Telefoonnummer:

Gemeente Uitgeest Afdeling Publiekszaken individuele inkomenstoeslag 2019 Middelweg EG Uitgeest Telefoonnummer: Aanvraagformulier Gemeente Uitgeest Afdeling Publiekszaken individuele inkomenstoeslag 2019 Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoonnummer: 0251-361111 Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2018

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2018 Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2018 Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie ar van een minimuminkomen leeft.

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Pagina 1. Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Toeslagenverordening WWB gemeente Bergen augustus 2012

Pagina 1. Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Toeslagenverordening WWB gemeente Bergen augustus 2012 Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Toeslagenverordening WWB gemeente Bergen augustus 2012 Huidige artikelen in de verordening Wijzigingen Nieuwe artikelen in de Wijzigingsverordening

Nadere informatie