@ your service. De opleiding. Een ruim your service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "@ your service. De opleiding. Een ruim opleidingsaanbod. @ your service"

Transcriptie

1 @ your service Er bestaat een brede en gevarieerde waaier van dienstverlening waarop de personeelsleden van de federale en de lokale politie in de loop van hun carrière - en soms ook erna - een beroep kunnen doen. Het gaat onder meer om diensten die gestalte geven aan het humanresourcesbeleid of die instaan voor de levering van de logistieke middelen zoals het uniform. Ook de opleidingen bijvoorbeeld, met het oog op de individuele ontplooiing, vallen onder deze noemer. De opleiding Kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden om het opleidingsniveau van de personeelsleden van de politie op een voldoende, hoog peil te houden, is een permanent streefdoel. Dat geldt zeker in het licht van de politiehervorming. De talrijke nieuwe benamingen voor de politiediensten, de kennismaking met nieuwe structuren, de groei van een nieuwe politiecultuur, het nieuwe statuut van de politieambtenaar, de nieuwe profielverwachtingen, enz. vereisen een continue herbronning van de politieopleiding. Om zijn opdrachten degelijk te kunnen uitvoeren, moet de politieambtenaar beschikken over een noodzakelijke kennis van de wettelijke bepalingen en moet hij specifieke politietechnieken beheersen. Hij moet beschikken over onmisbare kwaliteiten om aan de noden van de burger tegemoet te komen: een politie dicht bij de bevolking die meer zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar is. De Directie van de opleiding (DSE) staat in voor het beheer, de ontwikkeling, de coördinatie en de harmonisering van de opleidingen georganiseerd voor de geïntegreerde politie, zowel op lokaal als federaal niveau. Een ruim opleidingsaanbod Wettelijk gezien worden de opleidingen voor de personeelsleden, meer bepaald voor de politieambtenaren, maar ook voor de leden van het administratief en logistiek kader (CALog), verdeeld in de volgende categorieën: de basisopleidingen, gegeven aan de aspirant met het oog op het uitoefenen van een eerste betrekking in één van de vier kaders (hulpkader, basiskader, middenkader en officierskader); de functionele opleidingen, die toegang verlenen tot een gespecialiseerde betrekking indien de opleiding één van de toelatingsvoorwaarden is of indien zij het mogelijk maakt om gespecialiseerde taken uit te voeren (bijvoorbeeld motoragent, hondengeleider, ); de promotieopleidingen, die als doel hebben nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven of your service

2 bepaalde dimensies van het politieambt uit te diepen en waarvoor het slagen één van de toelatingsvoorwaarden tot een bevordering uitmaakt, hetzij naar een hogere graad binnen hetzelfde kader, hetzij naar een hoger kader; de gecertificeerde opleidingen, die de CALog-personeelsleden in staat moeten stellen de competenties eigen aan hun functie te ontwikkelen of te actualiseren (meer hierover op pagina 47); de voortgezette opleidingen, die de gelegenheid bieden verworven vaardigheden en bekwaamheden te behouden en te ontwikkelen; de voortgezette baremische opleiding is verplicht voor de verticale promotie naar een hogere loonschaal in hetzelfde kader. Voor een overzicht van de agenda van de opleidingen, surf naar Deze site is ook toegankelijk op het intranet via Portal. Het CALog-personeel zal na rekrutering een integratiecursus kunnen volgen om vertrouwd te geraken met de werking en de structuur van de geïntegreerde politie. Voorts is er het aanbod van het Europees Politiecollege (CEPOL). CEPOL heeft als taak opleidingen aan te bieden voor de hoge verantwoordelijken binnen de politiediensten en de samenwerking tussen de verschil- Callcenter

3 lende nationale opleidingsinstituten te versterken. Dit college streeft naar een gemeenschappelijke benadering van de meest belangrijke domeinen zoals het gevecht tegen de criminaliteit, de preventie van jeugdcriminaliteit, ordehandhaving en openbare veiligheid, vooral op grensoverschrijdend gebied. DSE coördineert de CEPOL-vormingen toevertrouwd aan België. De politiescholen organiseren en ondersteunen seminaries die in dit raam worden georganiseerd. Het CEPOL-aanbod vindt u op De politie staat ten slotte open voor externe opleidingen. Ze werkt samen met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), dat kwalitatief hoogstaande en diverse opleidingen verstrekt. Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie kunnen deelnemen aan de opleidingscycli van dit opleidingsinstituut. De catalogus van het OFO is beschikbaar op De politiescholen Om de opleidingsdoelstellingen te realiseren, werkt DSE samen met meerdere partners, namelijk de ingerichte scholen, de erkende scholen en enkele externe instellingen. De 9 erkende provinciale politiescholen zijn erkend door de minister van Binnenlandse Zaken en hebben ieder hun eigen inrichtende macht. Zij staan in voor de organisatie van de politieopleidingen en krijgen hiervoor steun van de federale politie op vlak van subsidies, middelen en personeel. De 3 ingerichte scholen maken deel uit van de federale politie. De Officierenschool (DSEO) en de Federale school (DSEF) zijn ingericht door de minister van Binnenlandse Zaken en de Rechercheschool (DSER) is ingericht door de minister van Justitie. De scholen kenmerken zich door drie krachtlijnen: innovatie door de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie; integratie door naast de basisopleiding ook een groot aantal voortgezette opleidingen aan te bieden, aangepast aan de voortdurende evolutie binnen de geïntegreerde politie; de openheid naar de maatschappij toe: de lessen worden zowel door externe als interne gastdocenten gegeven. your service

4 De coördinaten van de politiescholen De ingerichte scholen De Officierenschool (DSEO) Géruzet - Luchtmachtlaan Brussel Tel Rechercheschool (DSER) Géruzet - Luchtmachtlaan Etterbeek Tel Federale school (DSEF) Géruzet - Luchtmachtlaan Brussel Tel De erkende scholen Gewestelijke en intercommunale politieschool (GIP) Ecole régionale et intercommunale de police (ERIP) Gilbertstraat Brussel Rue Gilbert, Bruxelles Tel Institut provincial de formation des agents des services publics Centre provincial d entraînement et d instruction de la police Quai Gloesener, Liège Tel Académie de police Emilien Vaes (APPEV) Route d Ath, Jurbise Tel Institut provincial de formation Centre d instruction pour policiers communaux Rue Henri Blès, Namur Tel Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC) Sprendonkstraat Gent Mendonk Tel Provinciale Politieschool Antwerpen (PPA) Noorderlaan Antwerpen Tel Provinciaal instituut voor vorming en opleiding (PIVO) Trainings- en opleidingscentrum voor politie Relegemsestraat Asse Tel Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Marcel Habetslaan Genk Tel West-Vlaamse Politieschool (WPS) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Brugge Tel Callcenter

5 Politioneel documentatie- en kenniscentrum Bent u op zoek naar literatuur of naslagwerken over strafrecht, criminologie, human resources, management, buitenlandse politiediensten, internationale organisaties, rechtskunde of politiestudies over veiligheidsfenomenen, enzovoort? Wilt u een politioneel vaktijdschrift doorbladeren of een interne publicatie onder de loep nemen? Maak dan een ommetje via de bibliotheek van het politioneel documentatie- en kenniscentrum van de federale politie (DSED). De bibliotheek beschikt over meer dan 7000 boeken en 107 tijdschriften. De toegang tot de bibliotheek en het documentatiefonds is vrij. U kunt eveneens op afstand opzoekingen doen of publicaties aanvragen. De catalogus is beschikbaar op de intranetsite PolDoc. De nieuwigheden raadplegen kan via de elektronische krant van de politiediensten, DailyDoc. Die is ook toegankelijk op het internet. Intranet via Portal: PolDoc - DailyDoc Internet: Het politioneel documentatie- en kenniscentrum is alle werkdagen open van tot uur. Politioneel documentatie- en kenniscentrum Fritz Toussaintstraat Brussel Krooncomplex Blok I 1ste verdieping Tel of 56 Fax Teamware: _CDC/Helpdesk your service

6 De Interventiegids Terrein De Interventiegids Terrein (IGT) is een didactische geheugensteun en een middel voor permanente opleiding. De IGT geeft u een methodologisch schema voor een zestigtal politionele interventies, met items als slachtofferbejegening, fouillering van een persoon, rijbewijs, drugs, aanhouding, seksuele agressie, enz. Voor de lokale politiezones, de AIG, de VCLP en de politiescholen wordt de volledige geactualiseerde IGT bij elke bijwerking op cd-rom overgemaakt aan de informaticaverantwoordelijken. De leden van de federale politie kunnen de elektronische versie van de IGT raadplegen in de directory G:\Fedinfo\GIT-IGT door op het bestand ENTER.pdf te klikken. Voor meer info over de IGT, contacteer het documentatiecentrum van de federale politie: Tel.: en Fax: Teamware: _CDC/GIT-IGT Wetgevend nieuws Wenst u up-to-date te blijven op wetgevend vlak? De oplossing: InfoLegis. InfoLegis is een elektronische publicatie van het Politioneel documentatie- en kenniscentrum van de federale politie (DSED) met als doel de leden van de politiediensten te informeren over de nieuwigheden op wetgevend vlak die een weerslag hebben op hun werk. InfoLegis wordt elektronisch verstuurd naar de verantwoordelijken van de geïntegreerde politie. Voorts is InfoLegis beschikbaar op en op PolDoc via Portal. Indien u uw kennis wilt delen door bij te dragen aan de redactie van InfoLegis, kunt u contact opnemen met het team Knowledge Management van DSED. Tel Teamware intranet: _DSED/KM Callcenter

7 Interne communicatie Het recht op informatie Het recht op informatie door de werkgever is wettelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld, voor de federale politie staat de Directie van de interne relaties (DSI) ambtshalve in voor deze opdracht. Binnen de lokale politiezones worden vergelijkbare diensten georganiseerd. Afhankelijk van de grootte van de zone wordt er op verschillende manieren aan vormgegeven. Enerzijds is de functie van de interne communicatie instrumenteel: zij moet u vertrouwd maken met de verschillende componenten van de geïntegreerde politie, haar werking en haar acties, en met de doelstellingen bepaald in het nationaal of een zonaal veiligheidsplan. Anderzijds ondersteunt en vergemakkelijkt de interne communicatie het integratieproces door bij te dragen tot de verbetering van het goed gevoel op het werk en tot de evolutie van de politiecultuur die is gebaseerd op de filosofie van de excellente politiezorg. Om dit te bewerkstelligen, is een vlotte informatiedoorstroming noodzakelijk. Deze flux moet het algemeen beheer van de politie ondersteunen, invulling geven aan het humanresourcesbeleid in het bijzonder, en uiteindelijk de motivatie van het personeel bevorderen. Communicatie en hiërarchie Het behoort tot de verantwoordelijkheden van elke hiërarchische en functionele chef om bij te dragen tot de ontwikkeling van de competenties van zijn of haar medewerkers (o.a. door het volgen van opleidingen aan te sporen), en naar voren te treden als rechtstreeks aanspreekpunt voor iedere medewerker op alle vlakken van de human resources. De rol van de chefs bestaat erin garant te staan voor de mededeling, de verspreiding en de toepassing van nieuwe concepten met betrekking tot het werk, alsook van de wijzigingen op wettelijk en reglementair vlak. Bovendien moeten zij erover waken dat hun personeel tijdig wordt ingelicht over relevante dienstnota's en permanente nota's. your service

8 Wettelijke grondslag Artikel IV.II.9 van het Mammoet-KB van 30 maart 2001 Informatie op een blaadje aangeboden Binnen de geïntegreerde politie wordt regelmatig een aantal interne publicaties verspreid. De thema s zijn gevarieerd: de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van het statuut, het promoten van de politiecultuur, toelichtingen bij de operationele doelstellingen van de federale politie, enz. Hierna volgt een overzicht van periodieke publicaties die binnen alle diensten en directies van de federale politie en de lokale politie circuleren: Infonieuws is een nieuwsbrief bestemd voor alle personeelsleden, die verschijnt naargelang de actualiteit. Er bestaat een gele en een blauwe variant. In het gele Infonieuws worden de thema s in verband met de politiehervorming aangesneden, zoals het statuut van het personeel. In de blauwe versie komt het algemene nieuws aan bod. Callcenter

9 Het tijdschrift van de geïntegreerde politie, Inforevue, is een instrument om de personeelsleden op de hoogte te houden van wat er dagelijks op operationeel gebied reilt en zeilt binnen de politie. Ook de evoluties op wetgevend, bestuurlijk en logistiek vlak worden in dit tijdschrift van nabij gevolgd. Voorts vindt u er nieuwtjes over het sociale, culturele en sportieve leven binnen de geïntegreerde politie. In dat opzicht speelt Inforevue een hoofdrol in de motivatie van het personeel en de ontwikkeling van de politiecultuur. De thema's in de maandelijkse nieuwsbrief Infodoc worden beleidsmatig benaderd. Deze nieuwsbrief, die specifiek gericht is naar de kaderleden, informeert over de werking van de geïntegreerde politie, over de inhoud van het nationaal veiligheidsplan en over nieuwe concepten inzake human resources. Zoek en vind de informatie Infonieuws, Infodoc, Inforevue, zijn publicaties die worden uitgegeven door de Directie van de interne relaties (DSI). De meest recente vindt u op de site van de human resources, hrpol.be. Alle publicaties van DSI - bij uitbreiding alle niet-operationele informatie - worden gearchiveerd op PolDoc (www.poldoc.be), toegankelijk via Portal (intranet). Inforevue is intern de verschillende politiediensten beschikbaar. De mogelijkheid bestaat ook om zich te persoonlijken titel te abonneren. De nieuwsbrieven Infonieuws en Infodoc worden ook elektronisch verspreid via Teamware, het interne mailsysteem voor de federale en de lokale politie. Op eenvoudig verzoek kan uw naam aan de lijst van Teamware-bestemmelingen worden toegevoegd. Stuur een mailtje naar: DSI Dienst interne communicatie Teamware: _DGS/INFOREVUE your service

10 Internet & intranet Het internet biedt een waaier van politionele informatiebronnen. Via de portaalsite van de politie kan u een keuze maken tussen de federale of lokale politiewebsites: of het uithangbord van de federale politie voor de burgers, met onder meer de opsporingsberichten, de aankondiging van verkeerscontroles en nog veel meer; de webstek van de Vaste Commissie van de lokale politie, tegelijk de toegangspoort tot de sites van de lokale politiezones. Als u kiest voor komt u op de startpagina van de federale politie terecht. Die is in rubrieken ingedeeld en biedt toegang tot diverse, thematische websites: alles over het humanresourcesbeleid ten behoeve van het personeel van de geïntegreerde politie, inclusief de actualiteit omtrent deontologie, het personeelsbeheer, de motivatie, leadership enz.; voor informatie over het opleidingsaanbod; informatie over de vacatures bij de politie; alle nuttige info over de uitrusting, materiële middelen, overheidsopdrachten en bestellingen; de actieve link tussen de federale politie en de lokale politie voor informatie over de organisatieontwikkeling, zonale veiligheidsplannen, actieplannen, enz.; de informatierijke documentaire site met allerlei politionele publicaties, wetteksten, enz.; voor informatie over de werking van de medische dienst, de procedure bij ziektemelding, enz.; alle verkeersinformatie (files, ongevallen, omleidingen) heet van de naald. Callcenter

11 Op vindt u ook links naar andere websites met een dienstenaanbod voor het personeel van de politie: de website van de sociale dienst van de geïntegreerde politie; alles over de loonadministratie beheerd door het Secretariaat van de geïntegreerde politie SSGPI. De meeste websites (infozonz, hrpol, ssgpi,...) bieden de mogelijkheid zich te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. U ontvangt dan via op geregelde tijdstippen actuele informatie over het activiteitendomein dat uw interesse opwekt. Handig om op de hoogte te blijven! Op de werkplaats hebben de leden van de federale en lokale politie toegang tot het intranet, een beveiligd netwerk. Als voorwaarde geldt wel dat de pc met de nodige configuratie is uitgerust. De toegang tot het intranet gebeurt via Portal, een uniek platform. Via Portal kan u de intranetversie van een aantal websites raadplegen, onder andere de site van de human resources, die van de logistiek, van de opleiding, PolDoc en DailyDoc. Voorts biedt Portal toegang tot diverse informatiebronnen, zowel van de politie als van andere overheden. Wie toegang heeft tot welke informatie, is afhankelijk van het gebruikersprofiel. Enkele voorbeelden uit het aanbod zijn: de sites van de Belgische overheid, het Belgisch Staatsblad, de recherche- en informatieberichten, enz. your service

12 Politie en pers De communicatie met de pers wordt binnen de federale politie verzekerd door de commissaris-generaal en zijn woordvoerder. Op het lokale niveau is de korpschef verantwoordelijk voor de persrelaties. Hij kan een persofficier of persverantwoordelijke aanstellen om die functie waar te nemen. Als u benaderd wordt door een journalist met een verzoek tot informatie of medewerking aan een televisie- of radioprogramma, verwijst u hem of haar zonder antwoord te geven! in eerste instantie door naar de persverantwoordelijke van de federale politie of van een lokale politiezone. Eventueel kan u dan met de persverantwoordelijke overleggen over een antwoord of nagaan wie precies bevoegd is wat het aangebrachte onderwerp betreft. U kan ook terecht bij de persverantwoordelijke van de federale politie voor het opstellen van een perscommuniqué, het organiseren van een persconferentie, voor de opleiding 'Politie en media' en voor inlichtingen over en/of kopieën van krantenartikels of tv-uitzendingen. Persdienst van de federale politie Tel De informatieverstrekking aan de pers inzake gerechtelijke dossiers behoort tot de bevoegdheid van de procureur des Konings, die deze bevoegdheid (deels) kan delegeren aan de perswoordvoerder van de politie. Spreken: rechten en plichten De personeelsleden hebben het recht op vrije meningsuiting over de feiten waarvan ze kennis hebben of naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt, mits inachtneming van de algemene of specifieke wettelijke en reglementaire voorschriften inzake het beroepsgeheim, het geheim van het onderzoek en de discretieplicht. Het recht om vrij te spreken is niet absoluut. Bij de uitoefening van zijn spreekrecht mag het personeelslid onder meer het belang van de dienst en de waardigheid van het ambt niet schaden, moet hij een onderscheid maken tussen objectieve feiten en zijn persoonlijke mening, moet hij de richtlijnen van de gerechtelijke en de bestuurlijke overheden inzake informatie aan de bevolking en de media naleven, enz. De vrije meningsuiting, het spreekrecht en het beroepsgeheim maken het voorwerp uit van een aantal punten in de deontologische code van de personeelsleden van de geïntegreerde politie (de punten 33 tot 37 en 64). Callcenter

13 Politie en public relations De politie wordt op evenementen zoals de nationale feestdag, Flikkendag of het Autosalon vertegenwoordigd door leden van de lokale en federale politie. Voor de federale politie staat de Dienst public relations en protocol officieel in voor deze taak. Deze dienst promoot het imago, de waarden en de opdrachten van de federale politie. Hij coördineert de pr-activiteiten van de federale politie en voorziet mankracht en middelen voor de aanwezigheid op evenementen zoals beurzen of opendeurdagen van lokale politiezones. U kan er ook terecht voor relatiegeschenken en promotiemateriaal van de federale politie. Dienst public relations en protocol van de federale politie Tel Vaste Commissie van de lokale politie Public relations - Secretariaat Tel your service

14 Politie en geschiedenis De historische dienst van de politie is een museum met een identiteit. Dit museum staat open voor het grote publiek en verwelkomt ook nieuwsgierige en leergierige personeelsleden die hun geheugen willen opfrissen of willen kennismaken met de geschiedenis en het erfgoed van de verschillende huidige én vroegere Belgische politiediensten. Historische dienst van de politie Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van tot uur Luchtmachtlaan Brussel Tel Callcenter

15 De medische zorgverlening Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de kosteloze medische zorgverlening in een provinciaal medisch centrum van de Medische dienst van de politie en anderzijds de principes van de medische zorgverlening buiten de muren van de Medische dienst. Medische zorgen bij de politie De personeelsleden van de lokale en federale politie kunnen zich kosteloos laten verzorgen of op consultatie gaan bij een arts van de Medische dienst van de politie. Concreet houdt dit in dat de consultatie bij een arts in een provinciaal medisch centrum van de Medische dienst en de onmiddellijke behandeling die zich opdringt door de gezondheidstoestand van het ogenblik, kosteloos is. Het principe van de kosteloze zorgen is ook van toepassing op een consultatie bij de tandarts van de Medische dienst. De gratis zorgverlening is van toepassing op alle personeelsleden, dus zowel de leden van het operationeel kader als die van het administratief en logistiek kader (CALog). In het raam van de sportgeneeskunde kan u een afspraak maken met een arts in een provinciaal medisch centrum voor een algemeen onderzoek van uw fysieke conditie. De arts kan dan advies geven om uw conditie te onderhouden of te verbeteren. Zo nodig zal de arts u doorverwijzen naar een specialist. Ten slotte beschikt de Medische dienst over een curatieve en operationele branche die de medische zorgen voor het personeel in actie op het terrein verzekert. De medische ploegen staan bijvoorbeeld paraat bij ordediensten in het raam van grote manifestaties of sportwedstrijden. Medische zorgen buiten de politie De medische zorgen die niet verstrekt worden door de Medische dienst zijn uitsluitend kosteloos voor de rechthebbende leden van het operationeel kader en de calogs die een permanente functie van operationele ondersteuning uitoefenen, bijvoorbeeld de laboranten van technische en wetenschappelijke politie. your service

16 De volledige lijst van calogs met functies van operationele ondersteuning is opgesomd in bijlage 13 van het Ministerieel Besluit van 28 december De keuze voor deze of gene arts bepaalt of een rechthebbend personeelslid de kosteloze medische zorgen kan genieten. Immers, het moet om een door de Medische dienst erkende arts gaan. De lijst van erkende artsen vindt u op de website van de Medische dienst Het principe van de gratis medische zorgverlening door een externe, erkende arts luidt hier als volgt: het rechthebbend personeelslid betaalt enkel het gedeelte dat door de mutualiteit wordt terugbetaald. Het saldo dat dan overblijft - meer bepaald het remgeld - valt ten laste van de Medische dienst van de politie. Voor zorgen verleend door een specialist komt de Medische dienst enkel tussen voor het remgeld als deze medische zorgen gebeuren op doorverwijzing van een arts van de Medische dienst of een erkend arts. Deze doorverwijzing is niet noodzakelijk in geval van gynaecologische zorgen, dringende verzorgingen (zoals spoedopnames) of tandzorgen. Heeft u vragen over de gratis medische zorgverlening, over het correct gebruik van het medisch getuigschrift in geval van ziekte, of bent u op zoek naar de lijst van erkende artsen? Neem dan contact op met de Medische dienst op het nummer (voor Nederlandstaligen) of (voor Franstaligen). Internet: Callcenter

17 De medische centra Om de medische dienstverlening voor het personeel zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, zijn de medische centra per provincie verspreid. Provinciaal Medisch Centrum Antwerpen Boomsesteenweg Antwerpen (Wilrijk) Tel Fax Provinciaal Medisch Centrum Brabant Ruiterijlaan Brussel (Etterbeek) Tel Fax Antenne Brussel Victoria Reginaplantsoen 1210 Brussel Tel Fax Antenne Ukkel Baron G. Van Hammestraat Brussel (Ukkel) Tel Fax Centre Médical Provincial Hainaut Rue Docteur Pircard Jumet Tel Fax Antenne Mons Chemin de la Procession Mons Tel Fax Provinciaal Medisch Centrum Limburg Luikersteenweg Hasselt Tel Fax Centre Médical Provincial Luxembourg Rue de Neufchâteau Arlon Tel Fax Centre Médical Provincial Namur Rue Bertrand Janquin Jambes Tel Fax Provinciaal Medisch Centrum Oost-Vlaanderen Groendreef Gent Tel Fax Provinciaal Medisch Centrum West-Vlaanderen Zandstraat Brugge (Sint-Andries) Tel Fax Centre Médical Provincial Liège Rue Verte Voie Vottem Tel /12 Fax your service

18 Callcenter

19 Welzijn op het werk en interne relaties De integratie in 2001 van de verschillende politiediensten in een nieuwe politionele structuur ging gepaard met een cultuurwijziging. Het toenemend belang van het welzijn op het werk is een van de drijfveren van deze verandering. Binnen de federale politie houden verschillende diensten en directies zich bezig met diverse aspecten van het welzijn van het personeel, meer bepaald op het vlak van stressbeheer, risicoanalyse en -preventie, sociale en medische begeleiding enz. Wat de lokale politie betreft, is er in elke politiezone een (interne of externe) preventieadviseur aangesteld die kan samenwerken met een gespecialiseerde (externe) dienst. Los van deze structuren en het welzijnsbeleid in het algemeen, dient ook de rol van de hiërarchische overste als aanspreekpunt of figuurlijke 'steun en toeverlaat' te worden onderstreept. Het is de taak van elke chef om, enerzijds, te communiceren in een geest van openheid, zodat de drempel om bij zijn overste te rade te gaan voor ieder personeelslid zo laag mogelijk blijft en, anderzijds, samen met het personeelslid te zoeken naar oplossingen voor problemen op het vlak van de human resources. Arbeidsgeneeskunde Het medisch toezicht op de werknemers van de federale politie behoort tot de opdrachten van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale politie (DSW). De lokale politiezones doen voor de organisatie van het medisch toezicht ten behoeve van hun perso- your service

20 neelsleden een beroep op hun eigen interne dienst ter preventie en bescherming op het werk of op een externe dienst. Het medisch toezicht op het werk is een verantwoordelijkheid van de arbeidsgeneesheer-preventieadviseur. Zijn taak bestaat onder meer in het onschadelijk maken en voorkomen van de risico s waaraan personeelsleden kunnen worden blootgesteld. Indien nodig, bijvoorbeeld voor werknemers van wie de werkgeschiktheid beperkt is, kan de arbeidsgeneesheer ook aangepaste werkmethoden voorstellen of ergonomische verbeteringen aanbevelen. Elk personeelslid van de federale politie dat te maken heeft met gezondheidsproblemen die mogelijk te wijten zijn aan de werkomstandigheden, kan altijd op eigen initiatief contact opnemen met de provinciale arbeidsgeneesheer. - Dienst arbeidsgeneeskunde, centraal secretariaat: tel Meer info over de arbeidsgeneeskunde op de site van de human resources, Het periodiek medisch onderzoek is verplicht in sommige gevallen. Dat is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de hieraan verbonden risicoanalyse, bijvoorbeeld het besturen van voertuigen, beeldschermwerk, het manueel tillen van lasten, enz. Deze onderzoeken moeten in principe meestal jaarlijks worden uitgevoerd. Daarnaast is er een aanwervingsonderzoek bij de indiensttreding, een werkhervattingsonderzoek na minstens vier weken afwezigheid omwille van gezondheidsredenen, en een mutatieonderzoek indien de werknemer na herplaatsing of mobiliteit wordt blootgesteld aan nieuwe risico s. Het medisch onderzoek Een standaard medisch onderzoek bestaat uit biometrie (lengte, gewicht), een paramedisch onderzoek (visus, urinetest) en een klinisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer (gesprek, onderzoek longen, hart, abdomen, rug, bloeddrukmeting). Dit standaardonderzoek kan naargelang de functie worden uitgebreid met een laboratoriumonderzoek, een radiografie, een meting van de gehoorscherpte, enz. Callcenter

21 Het stressteam Wie zich goed in zijn vel voelt, staat sterker om de dienstverlening aan de burger optimaal te verzekeren. En wie in het raam van de uitoefening van zijn job psychosociale steun nodig heeft, kan terecht bij het stressteam van de federale politie. De oprichting van het stressteam past bovendien in het opzet om concreet invulling te geven aan de vijfde waarde van de politie, namelijk vanuit wederzijds respect en waardering de interne relaties bevorderen en bijdragen tot het welzijn op het werk. De doelstellingen van het stressteam luiden als volgt: alle leden van de politiediensten bijstaan in moeilijke situaties die verband houden met het werk, en dit op psychologisch vlak zoals in geval van stress, depressie en zelfmoord; de personeelsleden die geconfronteerd worden met een traumatiserende ervaring tijdens de dienst (vb. gebruik van vuurwapen, gewonde of aangevallen politieagent) begeleiden en helpen om een posttraumatisch stresssyndroom te beheersen. Het stressteam staat ten dienste van alle leden van de federale politie, zowel de leden van het operationeel kader als het burgerpersoneel. Voor de lokale politie zijn de crisisinterventies door het stressteam gratis. Alle andere tussenkomsten voor de lokale politie gebeuren op aanvraag. Elke aanvraag maakt het voorwerp uit van besprekingen tussen de lokale politiedienst en het stressteam van de federale politie. Vervolgens wordt de aard van de steun nauwkeurig vastgelegd in een overeenkomst. Deze steun is betalend. Noot: sommige (grote) lokale politiezones beschikken over een eigen stressteam of hebben een overeenkomst afgesloten met een externe organisatie voor de psychosociale begeleiding van hun personeel. Het stressteam is een multidisciplinaire dienst, samengesteld uit politieambtenaren en burgerpersoneel met verschillende, complementaire achtergronden: psychologen, maatschappelijk assistenten, enz. Naargelang de aard van een gebeurtenis of incident doet het stressteam soms een beroep op de expertise van onder meer artsen, juristen of administratieve medewerkers. your service

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Isaac De Vos 21 mei 2015 Cel Diversiteit Doel: Discriminatie binnen de geïntegreerde politie tegen te gaan. Sensibiliseringscampagnes, het coördineren van

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag?

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? ANALYSE WERKGROEP VASTE COMMISSIE VAN DE LOKALE POLITIE Overzicht uiteenzetting Mogelijkheden inzet vrijwilligers politie België Politie in bijberoep Conclusie

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene Directie van het Personeel Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftenummer DPR/DPRS/2006479N DPR Uitgiftedatum 20032006 Classificatiegraad PUBLIEK Fritz

Nadere informatie

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Discriminatie en psychosociale risico s op het werk Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Internet en andere informatiebronnen. BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk

Welzijn op het werk. Internet en andere informatiebronnen. BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk Welzijn op het werk Internet en andere informatiebronnen BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid Gent, 27 april 2012

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichtingen op vlak van preventie van stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 Inleiding De psychosociale risico s werden voorheen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 2007 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2008.

Het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 2007 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2008. Federale Politie PERMANENTE NOTA Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/P-2008/3437 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 25-01-2008 het contentieux en de

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD

DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD Integriteit is het goede doen, ook als niemand kijkt C.S Lewis, naar de woorden van Charles Marshall FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Inhoudstafel 3 4 5 6 7 7 8 9 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat Brussel Bladzijde 1/12 Tel: (02) Bijlage(n) 3

Fritz Toussaintstraat Brussel Bladzijde 1/12 Tel: (02) Bijlage(n) 3 FEDERALE POLITIE TIJDELIJKE NOTA Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSR 2008 0876 N Uitgiftedatum 01082008 Directie van de rekrutering en van de selectie Classificatie

Nadere informatie

klachtenprocedure: formele klacht

klachtenprocedure: formele klacht klachtenprocedure: formele klacht Lieve Vermeire Groep IDEWE November 2011 Slide 1 Inhoud toelichting Situering formele klacht binnen de klachtenprocedure Verschil informeel formeel Motieven om formeel

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

Organisatie van het Medisch Toezicht

Organisatie van het Medisch Toezicht Organisatie van het Medisch Toezicht Medisch Toezicht.doc Versie: 01/08/2012 Pagina 1 van 6 Inleiding : ORGANISATIE VAN HET MEDISCH TOEZICHT In deze brochure vindt U : - een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Uw werkgever is aangesloten bij Groep IDEWE. Wat betekent dit voor jou? Informatiebrochure voor werknemers

Uw werkgever is aangesloten bij Groep IDEWE. Wat betekent dit voor jou? Informatiebrochure voor werknemers WN Uw werkgever is aangesloten bij Groep IDEWE. Wat betekent dit voor jou? Informatiebrochure voor werknemers Welkom bij Groep IDEWE! Wie zijn we? Als grootste externe dienst voor preventie en bescherming

Nadere informatie

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Toelage

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte

Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Versie van 06-03-2014 Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk AGENDA. Situering DSW. Situering psychosociale dienst

Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk AGENDA. Situering DSW. Situering psychosociale dienst Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk Hinp Yasmin Vandenbossche Preventieadviseur DGS/DSW Directie van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR WZC

DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR WZC DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR Preventieservice volgens nieuw KB Tarifering: 6 preventiegroepen Tarief per medewerker Vanaf 1 januari 2016 zal de preventieservice van Provikmo verlopen volgens

Nadere informatie

VERGELIJKEND EXAMEN EXTERN KANDIDATUUR : ASPIRANT-COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERSKADER) OP BASIS VAN EEN DIPLOMA VAN NIVEAU A Sessie 2011-2013

VERGELIJKEND EXAMEN EXTERN KANDIDATUUR : ASPIRANT-COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERSKADER) OP BASIS VAN EEN DIPLOMA VAN NIVEAU A Sessie 2011-2013 De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om officieren voor de geïntegreerde politie (lokale en federale politie) aan te werven. Het betreft de aanwerving

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Programma Verwelkoming en introductie Toelichting EHBO, de omzendbrief en het KB

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 6.6.2007)

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

STAD BRUSSEL DEONTOLOGISCHE CODE

STAD BRUSSEL DEONTOLOGISCHE CODE Wij zijn het gezicht van de Stad STAD BRUSSEL DEONTOLOGISCHE CODE INDEX Verantwoordelijke Uitgever: Luc Symoens, Stadssecretaris, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel VOORWOORD 3 A KWALITEIT EN KLANTGERICHTHEID

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 5.8 : Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. 1. Wettelijk? Hoe oprichten van een GID? WW: Art. 33.- 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst

Nadere informatie

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF Algemene context Het promotie-examen voor bevordering naar het officierskader is een vergelijkend examen waarbij zowel de beroepskennis en beroepservaring, alsook de persoonlijkheid en het groeipotentieel

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK - 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK Artikel 281 - Principe Daden die psychosociale risico s

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel.

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. SOCIALE DIENST a. Voorstelling dienst 1) Missie Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. 2) Visie Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 725 van ELS ROBEYNS datum: 13 mei 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 24 april 2014 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

REFERENTIEDOSSIER. Technopreventief Adviseur - Voortgezette opleiding 2013-2014

REFERENTIEDOSSIER. Technopreventief Adviseur - Voortgezette opleiding 2013-2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Dossierverantwoordelijken: Cathy GRIMMEAU, Ailien STOVE FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage arbeidsreglement

Bijlage arbeidsreglement Bijlage arbeidsreglement (voorbeeld) Procedure voor psychosociale risico s 1. Doel, definities en toepassingsgebied 1.1. Doel Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Integriteit. Inhoud. Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem)

Integriteit. Inhoud. Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem) Integriteit Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem) Illustratie De Standaard 21 22 januari 2006 Inhoud Definities Een conclusie om te starten Noden Wat kan Team Integriteit

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

SOCIALE DIENST. EEN TEAM VAN Maatschappelijk assistenten, Juridisch adviseurs & Militairen. a. Voorstelling dienst

SOCIALE DIENST. EEN TEAM VAN Maatschappelijk assistenten, Juridisch adviseurs & Militairen. a. Voorstelling dienst SOCIALE DIENST a. Voorstelling dienst EEN TEAM VAN Maatschappelijk assistenten, Juridisch adviseurs & Militairen Om te luisteren, te informeren,te helpen En dit in alle vertrouwelijkheid en met respect

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie