Kennissessie Meetinstrumenten Kennissessie meetinstrumenten. Overstappen van meetinstrument, naar welk en hoe?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennissessie Meetinstrumenten Kennissessie meetinstrumenten. Overstappen van meetinstrument, naar welk en hoe?"

Transcriptie

1 Kennissessie Meetinstrumenten Kennissessie meetinstrumenten Overstappen van meetinstrument, naar welk en hoe? Besluit SBG Communicatie 29/12/2015 Per 1 juli 2016 wordt het aantal meetinstrumenten binnen het zorgdomein Volwassenen Cure beperkt tot drie: OQ45-sd, BSI en SQ- 48. Zes maanden de tijd om de transitie geleidelijk te maken. Oude meetinstrumenten kunnen nog tot 1 januari 2018 worden aangeleverd. Het bestuur van SBG raadt aan pas vanaf 1 juli 2016 concrete stappen te zetten. Nieuws omtrent deze wijziging wordt in de SBG nieuwsbrief van 1/7/2016 vermeld! InfinitCare - SAM presentatie 2 Infinit Care & Mark Bench 1

2 Kennissessie Meetinstrumenten Huidige situatie DASS SCL-90 BSI OQ-45-sd KKL CORE-34-P HADS SQ InfinitCare - SAM presentatie 3 Huidige situatie DASS SCL-90 BSI OQ-45-sd KKL CORE-34-P HADS SQ InfinitCare - SAM presentatie 4 Infinit Care & Mark Bench 2

3 Kennissessie Meetinstrumenten Huidige situatie DASS SCL-90 BSI OQ-45-sd KKL CORE-34-P HADS SQ-48 Toekomstige situatie BSI OQ-45-sd SQ InfinitCare - SAM presentatie 5 Waarom? Om beter te kunnen benchmarken. De verschillende meetinstrumenten werden allemaal omgerekend naar een Delta-T. Alle 8 meetinstrumenten bleken niet allemaal even gevoelig voor verandering. per meetinstrument verschillen van 10-15% in de Delta-T. Beurs et al. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 2012 Blankers, Barendregt en Dekker, Tijdschrift voor Psychiatrie, in druk 2016) Door deze beperking wordt een betrouwbaardere benchmark verwacht InfinitCare - SAM presentatie 6 Infinit Care & Mark Bench 3

4 Kennissessie Meetinstrumenten BSI, OQ45-sd of SQ48? Overwegingen bij de keuze: Inhoudelijke overwegingen (presentatie Mark Bench) Financiële overwegingen (kosten per afname meetinstrument) SQ48 gratis BSI: indicatie 1,34-1,80 per cliënt OQ45: indicatie 0,60-0,73 per cliënt Training medewerkers Herinrichting ROM-portaal Oude meettrajecten beëindigen Nieuwe meettrajecten inrichten InfinitCare - SAM presentatie 7 Gevolgen voor SBG-aanlevering Wachten met aanpassingen tot volgende nieuwsbrief SBG! Bij aanlevering via SAM wordt het meetinstrument probleemloos doorgezet. Geen aanpassingen EPD-export of -systeem Mogelijk aanpassingen ROM-export of systeem: Voor ROM Questmanager of TelePsy geen problemen. Bij ROM NetQ waarschijnlijk aanpassing extractie. Wel altijd controle van aanlevering net zoals bij elke wijziging! InfinitCare - SAM presentatie 8 Infinit Care & Mark Bench 4

5 Kennissessie Meetinstrumenten Gevolgen voor Respons (1)!! Zorgtraject is gelijk aan het DBC-traject SCL90 SCL90 DBC-traject Initieel SCL90 SCL90 DBC-traject Initieel Conversiemoment klant Bijv. 1 januari 2017 (jaar voor SBG) Conversiemoment SBG Bijv. 1 januari 2018 (geen nametingen meer) InfinitCare - SAM presentatie 9 Gevolgen voor Respons (2)!! Zorgtraject is gelijk aan het DBC-traject SCL90 SQ-48 SCL90 SQ-48 DBC-traject Initieel SQ-48 SQ-48 DBC-traject Initieel Conversiemoment klant Bijv. 1 januari 2017 (jaar voor SBG) Conversiemoment SBG Bijv. 1 januari 2018 (geen nametingen meer) InfinitCare - SAM presentatie 10 Infinit Care & Mark Bench 5

6 Kennissessie Meetinstrumenten Gevolgen voor Respons (3)!! Zorgtraject bevat meerdere DBC-trajecten SCL90 SQ-48 SCL90 SCL90 SQ-48 DBC-traject Initieel DBC-traject Vervolg 1 DBC-traject Vervolg 2 SCL90 SQ-48 Conversiemoment klant Bijv. 1 januari 2017 (jaar voor SBG) Conversiemoment SBG Bijv. 1 januari 2018 (geen nametingen meer) InfinitCare - SAM presentatie 11 Werklijsten Ondersteuning door werklijsten Tonen van het meetinstrument van de voormeting Ook mogelijk om de gewenste meetinstrumenten op te geven Automatisch inschieten van metingen in QuestManager en TelePsy InfinitCare - SAM presentatie 12 Infinit Care & Mark Bench 6

7 Kennissessie Meetinstrumenten SAM Respons Ondersteuning door SAM Respons InfinitCare - SAM presentatie 13 Gevolgen voor Delta-T SBG Nog niet helder hoe de behandeleffecten gecontinueerd worden na de verandering. - Blijven de resultaten van de oude meetinstrumenten beschikbaar? ja - Worden de resultaten van de oude meetinstrumenten nog meegenomen na de conversiedatum? nee - Hoe wordt omgegaan met de behandeleffecten op zorgtrajectniveau? wachten op nieuwbrief. - Wanneer gaat hetzelfde gelden voor de zorgdomeinen van verslaving? wachten op nieuwbrief InfinitCare - SAM presentatie 14 Infinit Care & Mark Bench 7

8 Kennissessie Meetinstrumenten Contact InfinitCare InfinitCare - SAM presentatie 15 Infinit Care & Mark Bench 8

9 MAAR WELKE? Infinit Care & Mark Bench 1

10 INHOUD Introductie Over de OQ-45, BSI en SQ-48 Verschillen en overeenkomsten Vragen? Infinit Care & Mark Bench 2

11 MARK BENCH Onderzoekt en adviseert in de GGZ en verslavingszorg Specialiteit effectiviteit, ROM en benchmarking Benchmarken Verslavingszorg SBG pilots Doorbraakproject Trimbos ROM-trainingen Vragenlijst adviezen Infinit Care & Mark Bench 3

12 ROM SCHEMATISCH Management database intake behandeling Signaleren Screenen Startmeting tussen tussen Monitoring tussen Eindmeting 0 start behandeling evaluatie evaluatie eind behandeling Diagnostiek UITKOMST & KWALITEIT The Quality Chasm (Institute of Medicine, 2001) : toegankelijk effectief veilig Kwaliteit patiëntgericht tijdig efficiënt Infinit Care & Mark Bench 4

13 MINIMALE DATASET SBG VOLWASSENEN CURE DASS HADS BSI OQ-45- SD SQ-48 PP KKL SCL-90 CORE- 34-P Infinit Care & Mark Bench 5

14 MINIMALE DATASET SBG VOLWASSENEN CURE MINIMALE DATASET SBG VOLWASSENEN CURE 53 items 9 schalen Brief Symptom Inventory Depressie, Angst & Stress scales Korte Klachten Lijst 14 items 1 schaal 21/42 items 3 schalen Outcome Questionnaire (Symptom Distress) 45 items 3 schalen (SD/25) Clinical Outcome in Routine Evaluation 34 items (Problemen) 4 schalen (P/12) 14 items 2 schalen Hospital Anxiety Depression Scale Symptom Checklist 90 items 8 schalen 48 items 7-9 schalen (PP/37) Symptom Questionnaire (psychopathologie schalen) Infinit Care & Mark Bench 6

15 MINIMALE DATASET SBG VOLWASSENEN CURE HUIDIGE SITUATIE Wat is belangrijk? Wat wil je niet kwijt? Wat zou je beter/anders willen? Infinit Care & Mark Bench 7

16 OUTCOME QUESTIONNAIRE OQ items Stellingen over afgelopen week (inclusief vandaag) Antwoordcategorieën 5-punts (0 = nooit tot 4 = bijna altijd ) Niet gratis (ca. 0,65 per cliënt) OUTCOME QUESTIONNAIRE Totaalscore 3 subschalen: symptomen angst en somatische distress*(nl subsel. symptomen) interpersoonlijk functioneren sociaal maatschappelijke rol Kritische items (bv suïcide) Infinit Care & Mark Bench 8

17 OUTCOME QUESTIONNAIRE Infinit Care & Mark Bench 9

18 BRIEF SYMPTOM INVENTORY BSI 53 items Stellingen over afgelopen week (inclusief vandaag) Antwoorden: 5-punts (0 = helemaal geen tot 4 = heel veel ) Heeft ook somatische klachten Niet gratis (ca. 1,80 per cliënt) BRIEF SYMPTOM INVENTORY Totaalscore > ernst van klachten of symptomen 9subschalen>aard van klachten via scoreprofiel 3 algemene indicatoren van psychopathologie: Aantal symptomen Gemiddelde ernst van de aanwezige symptomen Gemiddelde score op alle symptomen Infinit Care & Mark Bench 10

19 BRIEF SYMPTOM INVENTORY 9 subschalen: 1. somatische klachten 2. cognitieve klachten 3. interpersoonlijke gevoeligheid 4. depressie 5. angst 6. hostiliteit 7. fobische klachten (vooral agorafobisch) 8. paranoïde gedachten 9. psychoticisme (positieve symptomen en teruggetrokken gedrag) Infinit Care & Mark Bench 11

20 BRIEF SYMPTOM INVENTORY 48 SYMPTOM QUESTIONNAIRE SQ items Stellingen over afgelopen week (inclusief vandaag) Antwoord categorieën 5-punts (0 = nooit tot 4 zeer vaak ) Nederlandse ontwikkeling Gratis (in het publieke domein) Infinit Care & Mark Bench 12

21 48 SYMPTOM QUESTIONNAIRE Totaalscore Totaalscore 37 items (7 psychopathologie schalen, tbv SBG) 9 subschalen 7 psychopathologie 2 positieve mentale gezondheid 48 SYMPTOM QUESTIONNAIRE 9 subschalen: 1. angst 2. depressie 3. sociale fobie 4. agorafobie 5. somatische klachten 6. vijandigheid 7. cognitieve klachten 8. vitaliteit 9. werk Infinit Care & Mark Bench 13

22 VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN (I) BSI OQ-45 SQ-48 Aantal items (25 SD) 48 (37 PP) Beoordelingsperiode Afgelopen week (incl vandaag) Schalen 9 3/1 7/9 Invultijd 6 minuten 10 minuten 6 minuten zelfbeoordeling/observatie zelfbeoordeling Domein in MDS SBG 3 Inhoud Klachten en symptomen 1. angst 2. depressie 3. fobische klachten 4. somatische klachten 5. hostiliteit 6. interpers. gevoeligheid 7. cognitieve klachten 8. paranoïde gedachten 9. psychoticisme Klachten en symptomen (subschaal SD) en Functioneren 1. symptomen 2. interpersoonlijk functioneren 3. sociaal maatschappelijke rol Klachten en symptomen (subschalen 1-7) 1. angst 2. depressie 3. agorafobie 4. somatische klachten 5. vijandigheid 6. sociale fobie 7. cognitieve klachten 8. vitaliteit 9. werk Infinit Care & Mark Bench 14

23 VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN (II) KKL Symptomen Problemen % Somatisch Functioneren Welzijn/vitaliteit Middelen # CORE-34 * SCL-90 DASS HADS BSI OQ-45 * SQ-48 & * risico-schaal/kritische items % cognitief, seksueel # bevat vra(a)g(en) over middelen/verslaving & gaat over werk LET OP: de kolomkoppen in deze tabel betreffen geen schalen, maar geven een globale indruk van welke onderwerpen de vragenlijsten in meer of mindere mate in kaart brengen. MAAR WELKE MOET IK NU KIEZEN? OQ-45 Meer generiek qua klachten (net als DASS/HADS), maar wel met functioneren (net als CORE), wel middelen Wordt veel gebruikt Frequentie van klachten (net als CORE/HADS) BSI Gedetailleerd Verkorte versie van SCL 90. KKL hoge samenhang met SCL-90 Pearson licentie, net als SCL 90 Intensiteit van klachten (net als SCL/KKL) SQ 48 Gedetailleerd Gratis, in NL ontwikkeld Nog niet veel onderzoek Ook positieve gezondheid (net als CORE) Frequentie van klachten (net als CORE /HADS) Infinit Care & Mark Bench 15

24 TEN SLOTTE Snel een indruk: TEN SLOTTE Factsheets meetinstrumenten SBG Infinit Care & Mark Bench 16

25 BEDANKT EN TOT ZIENS! Infinit Care & Mark Bench 17

Brief Symptom Inventory. Edwin de Beurs Klinische Psychologie, Leiden SBG

Brief Symptom Inventory. Edwin de Beurs Klinische Psychologie, Leiden SBG Brief Symptom Inventory Edwin de Beurs Klinische Psychologie, Leiden SBG Kenmerken Verkorte versie van de SCL-90 53 items 9 subschalen (met 4 tot 6 items) Antwoordcategorieën: 0 4 Scoring (gemiddelde):

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring (ROM) bij Shared Decision Making (SDM) Workshop Doorbraak ROM GGZ. Doel van vandaag

Routine Outcome Monitoring (ROM) bij Shared Decision Making (SDM) Workshop Doorbraak ROM GGZ. Doel van vandaag Routine Outcome Monitoring (ROM) bij Shared Decision Making (SDM) Workshop Doorbraak ROM GGZ 9 december 2014 Suzan Oudejans, Masha Spits Mark Bench Verwachtingen & doelen Doel van vandaag Vergroten van

Nadere informatie

Leren van Routine Outcome Monitoring (ROM) Workshop Doorbraak ROM GGZ. Doel van vandaag

Leren van Routine Outcome Monitoring (ROM) Workshop Doorbraak ROM GGZ. Doel van vandaag Leren van Routine Outcome Monitoring (ROM) Workshop Doorbraak ROM GGZ 11 december 2014 Suzan Oudejans, Masha Spits Mark Bench Verwachtingen & doelen Doel van vandaag Vergroten van kennis over- en het leren

Nadere informatie

Computer Adaptief Testen in de GGZ

Computer Adaptief Testen in de GGZ Computer Adaptief Testen in de GGZ 20 april 2016 Gerard Flens Edwin de Beurs Philip Spinhoven Niels Smits Caroline Terwee Meetinstrumenten worden steeds vaker gebruikt binnen de behandeling - Routine Outcome

Nadere informatie

SBG zorgdomeinen, meetdomeinen, meetinstrumenten 20140101

SBG zorgdomeinen, meetdomeinen, meetinstrumenten 20140101 Versie 20140101 SBG zorgdomeinen, meetdomeinen, meetinstrumenten 20140101 Addendum bij Minimale Dataset Versiebeheer 20110204 Eerste publieke versie. 20110211 Tekstuele aanpassingen. 20110429 - Dit overzicht

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring & Motiverende Gespreksvoering. Maarten Merkx

Routine Outcome Monitoring & Motiverende Gespreksvoering. Maarten Merkx Routine Outcome Monitoring & Motiverende Gespreksvoering Maarten Merkx Programma Routine Outcome Monitoring. Motiverende Gespreksvoering Terugkoppelen resultaten. ROM Routine Outcome Monitoring Terugkoppeling

Nadere informatie

Brief Symptom Inventory. Edwin de Beurs Klinische Psychologie, Leiden SBG

Brief Symptom Inventory. Edwin de Beurs Klinische Psychologie, Leiden SBG Brief Symptom Inventory Edwin de Beurs Klinische Psychologie, Leiden SBG Overzicht Kenmerken BSI Subschalen, items, verschillende scores Psychometrische kwaliteit Betrouwbaarheid en validiteit T-scores

Nadere informatie

Stichting Benchmark GGZ

Stichting Benchmark GGZ Stichting Benchmark GGZ Beter worden door te leren van vergelijken - Hoe verzamelt GGZ uitkomst gegevens? - Hoe worden die teruggekoppeld? - Wat is er nodig om beter te worden? Gegevens Bazaar, 28 januari

Nadere informatie

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers 14-07-03 Bijeenkomst leveranciers Agenda Waar staan we? We vragen het aan BRaM Aanlevering via DIS MDS wijzigingen Vragen 2 3 Respons bekijken in BRaM 1 2 3 4 4 BRaM data waar we staan 5 Effect en beheer

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Gebruik van de OQ-45 in de behandeling, ook U? Katinka Franken Neuropsycholoog

Gebruik van de OQ-45 in de behandeling, ook U? Katinka Franken Neuropsycholoog Gebruik van de OQ-45 in de behandeling, ook U? Katinka Franken Neuropsycholoog zondag 19 februari 2012 Doelen ROM (routine outcome monitoring) Secundair 1. gegevensverzameling voor beleid 2. gegevensverzameling

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

ROM met de OQ-45. Kim la Croix, sheets: Kim de Jong. Discover the world at Leiden University

ROM met de OQ-45. Kim la Croix, sheets: Kim de Jong. Discover the world at Leiden University ROM met de OQ-45 Kim la Croix, sheets: Kim de Jong Vraag Gebruikt u op dit moment de OQ-45? a. Nee, maar ik overweeg deze te gaan gebruiken b. Ja, maar ik gebruik hem nog beperkt c. Ja, ik gebruik hem

Nadere informatie

Hij heeft 7(angst, depressie, sociale fobie, agorafobie, somatische klachten, vijandigheid, cognitieve klachten)+2 (vitaliteit en werk) subschalen

Hij heeft 7(angst, depressie, sociale fobie, agorafobie, somatische klachten, vijandigheid, cognitieve klachten)+2 (vitaliteit en werk) subschalen SQ-48: 48 Symptom Questionnaire Meetpretentie De SQ-48 bestaat uit 48 items en is in 2011 ontworpen door de afdeling psychiatrie van het LUMC om algemene psychopathologie (angst, depressie, somatische

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Periodieke monitoring binnen behandelplangericht werken

Periodieke monitoring binnen behandelplangericht werken CGG AHASVERUS Periodieke monitoring binnen behandelplangericht werken Behandelplangericht werken en monitoring Doelstellingen 1. Betere afstemming realiseren tussen cliënt en hulpverlener wat betreft focus

Nadere informatie

Vaktherapie & Onderzoek

Vaktherapie & Onderzoek Vaktherapie & Onderzoek - Noodzaak Evident (ZiN advies)! - Veel enthousiasme bij professionals! - Mogelijkheden binnen instellingen? - Gemeenschappelijke vragen? - Keuze voor opzet en maten.. Gebruik ROM,

Nadere informatie

Codeboek 48 Symptomen Vragenlijst (48 Symptom Questionnaire, SQ-48)

Codeboek 48 Symptomen Vragenlijst (48 Symptom Questionnaire, SQ-48) Codeboek 48 Symptomen Vragenlijst (48 Symptom Questionnaire, SQ-48) Leiden Juli 2014 48-SQ: 48 Symptom Questionnaire Meetpretentie De 48 SQ bestaat uit 48 items en is in 2011 ontworpen door de afdeling

Nadere informatie

Gebruikersraad Stichting Benchmark GGZ 16-05-2013

Gebruikersraad Stichting Benchmark GGZ 16-05-2013 Gebruikersraad Stichting Benchmark GGZ 16-05-2013 Agenda Welkom Verkiezing Vertegenwoordigers Wat staat er op de agenda de komende maanden? Samen kijken naar BRaM: ervaringen ZA en ZV Rondetafelgesprekken

Nadere informatie

Ursula Klumpers, Falco Jansen, Laura van Goor, Janwillem Renes

Ursula Klumpers, Falco Jansen, Laura van Goor, Janwillem Renes Ursula Klumpers, Falco Jansen, Laura van Goor, Janwillem Renes Landelijke ontwikkeling ROM en stand van zaken Ontwikkeling ROM KenBiS en stand van zaken Agenda werkgroep (discussie) Afdeling KenBiS Organisatie

Nadere informatie

DOORBRAAKPROJECT ROM. Het begin van het einde. Williams,

DOORBRAAKPROJECT ROM. Het begin van het einde. Williams, DOORBRAAKPROJECT ROM Het begin van het einde Williams, 151124 Doorbraakproject ROM Project Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het

Nadere informatie

Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten

Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten korte bijdrage Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten M. BLANKERS, M. BARENDREGT, J.J.M. DEKKER ACHTERGROND In de ggz worden momenteel behandeluitkomsten

Nadere informatie

Routine Outcome Measurement (ROM) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) VIA symposium, 23 januari Argonaut Advies

Routine Outcome Measurement (ROM) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) VIA symposium, 23 januari Argonaut Advies Routine Outcome Measurement (ROM) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) VIA symposium, 23 januari 2017 Argonaut Advies Spreker Huub Houben, arts, Medisch directeur, Argonaut Advies Adviseur kwaliteit

Nadere informatie

Symptom Questionnaire SQ-48. V. Kovács! M. de Wit! M. Lucas! LUMC Psychiatrie

Symptom Questionnaire SQ-48. V. Kovács! M. de Wit! M. Lucas! LUMC Psychiatrie Symptom Questionnaire SQ-48 V. Kovács! M. de Wit! M. Lucas! LUMC Psychiatrie SQ-48 Naam patiënt: Datum: Nummer: Geboortedatum: HOEVEEL LAST HAD U VAN: Nooit Zelden Soms Vaak Zeer Vaak 18. Ik had zin om

Nadere informatie

ROM bij Yulius Autisme Van dataverzameling naar praktijkgericht onderzoek

ROM bij Yulius Autisme Van dataverzameling naar praktijkgericht onderzoek ROM bij Yulius Autisme Van dataverzameling naar praktijkgericht onderzoek Drs. Annette Slager, Yulius Dr. Sylvana Robbers, Yulius Academie 18 november 2015 Disclosure belangen Annette Slager (potentiële)

Nadere informatie

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling 0 Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling De belangrijkste bevindingen uit onderzoek De behandeling van Yes We Can Clinics is effectief

Nadere informatie

ROM vanuit cliëntperspectief. Beoordeling ROM-instrumentarium vanuit cliënten-/familieperspectief

ROM vanuit cliëntperspectief. Beoordeling ROM-instrumentarium vanuit cliënten-/familieperspectief ROM vanuit cliëntperspectief Beoordeling ROM-instrumentarium vanuit cliënten-/familieperspectief Lotte Kits Steven Makkink Expertgroep ROM vanuit cliëntperspectief LPGGz december 2011 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Eerder onderzoek suggereert dat de voortgang van een behandeling beter is te meten met de

Eerder onderzoek suggereert dat de voortgang van een behandeling beter is te meten met de onderzoek De veranderingsgevoeligheid van OQ45 en KKL bij ROM De veranderingsgevoeligheid van OQ45 en KKL bij ROM Door: Liv Pijck, Mathijs Deen, Julia van den Berg, Irma Huijbrechts & Kees Korrelboom Eerder

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43602 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fenema, E.M. van Title: Treatment quality in times of ROM Issue Date: 2016-09-15

Nadere informatie

Screening en behandeling van psychische problemen via internet. Viola Spek Universiteit van Tilburg

Screening en behandeling van psychische problemen via internet. Viola Spek Universiteit van Tilburg Screening en behandeling van psychische problemen via internet Viola Spek Universiteit van Tilburg Screening en behandeling van psychische problemen via internet Online screening Online behandeling - Effectiviteit

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

The black-box ontmanteld: outcome als input voor continue kwaliteitsverbetering binnen de geestelijke gezondheidszorg

The black-box ontmanteld: outcome als input voor continue kwaliteitsverbetering binnen de geestelijke gezondheidszorg The black-box ontmanteld: outcome als input voor continue kwaliteitsverbetering binnen de geestelijke gezondheidszorg O. Peene (PhD) P. Cokelaere (MSc, MBA) V. Meesseman (MSc) Onze kernopdracht De gezondheid,

Nadere informatie

DIMENCE GROEP EN ROM

DIMENCE GROEP EN ROM DIMENCE GROEP EN ROM Inhoudsopgave Dimence Groep en ROM Pagina 4 Interpretatie van data Pagina 6 De toekomst van ROM binnen Dimence Groep Pagina 9 2 Resultaatgerichtheid is kenmerkend voor het karakter

Nadere informatie

Meten van lichaamsbeleving

Meten van lichaamsbeleving Meten van lichaamsbeleving ALV NVPMT 31 maart 2016 Mia Scheffers wjscheffers@gmail.com 1 Twee delen Deel 1 Waarom belangrijk; resultaten tot nu toe Deel 2 Obstakels en valkuilen, aandachtspunten 2 Waarom?

Nadere informatie

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback door van Programma 1. Wat is ROM en waarom? 2. Welke vragenlijsten worden ingevuld? 3. Hoe zien de rapportages er uit? 4. Hoe kun je de

Nadere informatie

Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Samenvatting

Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Samenvatting Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Psychische stoornissen komen geregeld voor bij ouderen (65-plus).

Nadere informatie

ROM als hulpmiddel bij continue kwaliteitsverbetering. Liv Pijck en Marc Blom

ROM als hulpmiddel bij continue kwaliteitsverbetering. Liv Pijck en Marc Blom ROM als hulpmiddel bij continue kwaliteitsverbetering Liv Pijck en Marc Blom Indeling workshop Introductie (10 min) Theoretische achtergronden (10 min) Voorbeelden (20 min) Voor de toekomst (5 min) Voorstellen

Nadere informatie

Geschikte uitkomstmaten voor routinematige registratie door eerstelijnspsychologen

Geschikte uitkomstmaten voor routinematige registratie door eerstelijnspsychologen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Geschikte uitkomstmaten voor routinematige registratie door eerstelijnspsychologen I.M.J. van Beljouw P.F.M.

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz. CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Waarom een nieuwe CQi...3

Nadere informatie

ROM in de ouderenpsychiatrie

ROM in de ouderenpsychiatrie Improving Mental Health by Sharing Knowledge ROM in de ouderenpsychiatrie Marjolein Veerbeek Richard Oude Voshaar, Anne Margriet Pot Financier: Ministerie van VWS 2 Routine Outcome Monitoring Definitie

Nadere informatie

Psychofysiologische begeleiding zinvol bij SOLK. (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten)

Psychofysiologische begeleiding zinvol bij SOLK. (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten) Psychofysiologische begeleiding zinvol bij SOLK. (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten) Eveline Kempenaar Algemene Leden Vergadering VDV november 2012 In het nieuws! 1 Definitie SOLK Lichamelijke

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch

CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Is cognitive gedragstherapie voor het chronisch vermoeidheidssyndroom ook effectief als groepstherapie?

Is cognitive gedragstherapie voor het chronisch vermoeidheidssyndroom ook effectief als groepstherapie? Nijmeegs Kenniscentrum Is cognitive gedragstherapie voor het chronisch vermoeidheidssyndroom ook effectief als groepstherapie? Jan-Frederic Wiborg, Jose van Bussel, Agaat van Dijk, Gijs Bleijenberg, Hans

Nadere informatie

2. SBG Minimale Dataset Data aanleverstandaard. Versie inclusief Argusaanlevering

2. SBG Minimale Dataset Data aanleverstandaard. Versie inclusief Argusaanlevering 2. SBG Minimale Dataset Data aanleverstandaard ersie 20170701 inclusief Argusaanlevering Inhoudsopgave 1. Leeswijzer... 3 1.1 Wijzigingsbeheer... 3 2. Aan te leveren informatie... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

ConsultManager ROM module

ConsultManager ROM module ConsultManager ROM module Voorbereiding - Voordat u ROM testen electronisch kunt klaarzetten en laten invullen door uw cliënten, moet u zich eerst aanmelden bij de leverancier van uw keuze (ManageWare

Nadere informatie

Auteur Bech, Rasmussen, Olsen, Noerholm, & Abildgaard. Meten van de ernst van depressie

Auteur Bech, Rasmussen, Olsen, Noerholm, & Abildgaard. Meten van de ernst van depressie MAJOR DEPRESSION INVENTORY (MDI) Bech, P., Rasmussen, N.A., Olsen, R., Noerholm, V., & Abildgaard, W. (2001). The sensitivity and specificity of the Major Depression Inventory, using the Present State

Nadere informatie

Psychische versus cognitieve stoornissen

Psychische versus cognitieve stoornissen Psychische versus cognitieve stoornissen De rol van de neuropsycholoog in dementiediagnostiek Drs. M.C. Verhaaf GZ-psycholoog Klinische neuropsychologie Het bestuderen van veranderingen in cognitie en

Nadere informatie

Interapy Online Psychotherapie 10 jaar Onderzoek & Praktijk. Bart Schrieken

Interapy Online Psychotherapie 10 jaar Onderzoek & Praktijk. Bart Schrieken Interapy Online Psychotherapie 10 jaar Onderzoek & Praktijk Bart Schrieken Presentatie Soorten e-mental health Onderzoek Voorbeelden praktijk Conclusies & aanbevelingen Online aanbod door GGZ in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave DBC traject

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave DBC traject Inhoudsopgave Inhoudsopgave DBC traject Datum eerste sessie Datum laatste sessie startdatumdbc en einddatumdbc Prestatiecode Gespecialiseerde GGZ Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Specifieke dummycodes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave SBG Minimale Dataset 20160701. Aan te leveren informatie. Aanvullende criteria bij metingen

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave SBG Minimale Dataset 20160701. Aan te leveren informatie. Aanvullende criteria bij metingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave SBG Minimale Dataset 20160701 Leeswijzer Aan te leveren informatie Algemeen Technische aanlevering Periodieke aanlevering Aan te leveren trajecten Locaties, afdelingen en behandelaren

Nadere informatie

Bij juist gebruik zijn DBC's wèl geschikt voor benchmarken

Bij juist gebruik zijn DBC's wèl geschikt voor benchmarken Bij juist gebruik zijn DBC's wèl geschikt voor benchmarken In PsychoPraktijk 4 (2013) trok Gert Jan Hendriks ernstig in twijfel of DBC's eigenlijk wel geschikt zijn voor het benchmarken. Graag reageer

Nadere informatie

D v/h Noorden; 17 sept 2005

D v/h Noorden; 17 sept 2005 D v/h Noorden; 17 sept 2005 10 jaar Integrale Psychiatrie Wat heeft het ons gebracht? Dr Rogier Hoenders, psychiater, CIP, Lentis 1 2 Het beste van twee werelden 29 maart 2006 3 4 Integrative Medicine

Nadere informatie

NKOP CONGRES Parallelsessie: Shared Decision Making met ROM als informatiebron

NKOP CONGRES Parallelsessie: Shared Decision Making met ROM als informatiebron NKOP CONGRES 2016 Parallelsessie: Shared Decision Making met ROM als informatiebron Margot Metz (GGZ Breburg, Trimbos instituut), Saskia Bollen (Mondriaan ouderen), Maud Bocken (Mondriaan ouderen) & Arjan

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE GEBRUIK ONLINE KLACHTGERICHTE MINI-INTERVENTIES (SNELBETERINJEVEL.NL)

RAPPORT EVALUATIE GEBRUIK ONLINE KLACHTGERICHTE MINI-INTERVENTIES (SNELBETERINJEVEL.NL) RAPPORT EVALUATIE GEBRUIK ONLINE KLACHTGERICHTE MINI-INTERVENTIES (SNELBETERINJEVEL.NL) Voor de periode 26-09-2016 tot 01-02-2017 Februari 2017, Trimbos-instituut. ACHTERGROND Het ministerie van VWS is

Nadere informatie

Diagnostiek bij klanten met fysieke beperkingen en/of chronische pijn

Diagnostiek bij klanten met fysieke beperkingen en/of chronische pijn Diagnostiek bij klanten met fysieke beperkingen en/of chronische pijn Screening Vooraleer een trajectplan kan worden uitgestippeld, is bijkomend aan de gespreksinformatie uit het intakegesprek soms nood

Nadere informatie

Monitoren e Gerard M. Schippers & Theo G. Broekman

Monitoren e Gerard M. Schippers & Theo G. Broekman Monitoren e Gerard M. Schippers & Theo G. Broekman Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Bureau Bêta Opbouw 1. Achtergrond MATE 2. Toelichting onderdelen en gebruik van de MATE 3. Presentatie

Nadere informatie

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Meet de psychosociale aanpassing van de jeugdige. De SDQ wordt ingevuld door jeugdigen zelf (11-17 jaar) en ouders

Nadere informatie

Gebruik van PROMs individueel versus groepsniveau. Riekie de Vet

Gebruik van PROMs individueel versus groepsniveau. Riekie de Vet Gebruik van PROMs individueel versus groepsniveau Riekie de Vet Klinimetrie: meten in de geneeskunde Het meten van symptomen, diagnostiek, uitkomsten van behandelingen, gezondheidsstatus en bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry. (Minimale systeemeis: Evry versie of hoger)

Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry. (Minimale systeemeis: Evry versie of hoger) Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry (Minimale systeemeis: Evry versie 1.5.0.0 of hoger) 1 Introductie Vanuit Evry is het mogelijk om gegevens aan te leveren aan SVR. Op zijn beurt levert

Nadere informatie

Onderzoek naar cliënttevredenheid en klachtreductie bij lichaamsgerichte (psycho)therapie

Onderzoek naar cliënttevredenheid en klachtreductie bij lichaamsgerichte (psycho)therapie Onderzoek naar cliënttevredenheid en klachtreductie bij lichaamsgerichte (psycho)therapie Samenvatting van twee onderzoeken door de faculteit Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam 2012/2013

Nadere informatie

Psychotherapie voor Depressie werkt! Maar hoe?

Psychotherapie voor Depressie werkt! Maar hoe? Psychotherapie voor Depressie werkt! Maar hoe? Effecten en Werkingsmechanismes van Cognitieve Therapie en Interpersoonlijke Therapie voor Depressie Dr. Lotte Lemmens Maastricht University Psychotherapie

Nadere informatie

Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen

Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen Seminar: Veranderingen in de zorg, NetQ, Centraal Museum 13

Nadere informatie

Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met

Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met Autismespectrumstoornissen: ADASS Achtergrond ADASS Veelvuldig voorkomen van

Nadere informatie

Heeft positieve affectregulatie invloed op emotionele problemen na ingrijpende gebeurtenissen?

Heeft positieve affectregulatie invloed op emotionele problemen na ingrijpende gebeurtenissen? Heeft positieve affectregulatie invloed op emotionele problemen na ingrijpende gebeurtenissen? Lonneke I.M. Lenferink Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht Paul A. Boelen Universiteit Utrecht,

Nadere informatie

wetenschap Vooruitgang in de behandeling meten Een vergelijking van vragenlijsten voor zelfrapportage

wetenschap Vooruitgang in de behandeling meten Een vergelijking van vragenlijsten voor zelfrapportage 1 / 11 Vooruitgang in de behandeling meten Een vergelijking van vragenlijsten voor zelfrapportage Om te weten of een behandeling aanslaat, laten behandelaars hun patiënten vragenlijsten invullen. Er zijn

Nadere informatie

GEZONDHEID SUBSTANTIEEL VERBETERD

GEZONDHEID SUBSTANTIEEL VERBETERD RESULTATEN ANALYSE 2014 GEZONDHEID SUBSTANTIEEL VERBETERD De Rughuis Methode heeft aangetoond dat de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven bij patiënten met chronische rugklachten enorm kan toenemen.

Nadere informatie

Kennislacunes NHG-Standaard Depressie

Kennislacunes NHG-Standaard Depressie Kennislacunes Kennislacunes 1. Het nut van screening naar depressie bij mensen met een chronische somatische aandoening in de (noot 15-16). 2. De 4DKL als instrument om het verloop van de (ernst van de)

Nadere informatie

ROM met de OQ-45: van vinden tot verbinden

ROM met de OQ-45: van vinden tot verbinden ROM met de OQ-45: van vinden tot verbinden LVVP webinar 31 maart 2015 Kim de Jong, PhD 20-03-2015 Vraag 1 Gebruikt u op dit moment de OQ-45? a. Nee, maar ik overweeg deze te gaan gebruiken b. Ja, maar

Nadere informatie

Ontwikkeling en implementatie van veiligheid in de ggz-sector

Ontwikkeling en implementatie van veiligheid in de ggz-sector Ontwikkeling en implementatie van veiligheid in de ggz-sector GGZ Nederland, Guus Verhoef 1 Inhoud presentatie Veiligheidsnoties Ontwikkeling patiëntveiligheid ggz Implementatie Speerpunt 6: medicatie(on)veiligheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Introductie. nummer 7, november 2012

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Introductie. nummer 7, november 2012 Nieuwsbrief nummer 7, november 2012 In deze nieuwsbrief: ROM Award naar GGZ Noord-Holland-Noord Veel belangstelling voor ROM mini-symposium SynQuest Wat is de betekenis van ROM-data? Vergelijken in SynQuest:

Nadere informatie

Voorspellen van behandeluitkomsten bij volwassenen met een depressie. 11 november 2014 drs. B.J. van Pelt en dr. Sylvana Robbers Yulius Academie

Voorspellen van behandeluitkomsten bij volwassenen met een depressie. 11 november 2014 drs. B.J. van Pelt en dr. Sylvana Robbers Yulius Academie Voorspellen van behandeluitkomsten bij volwassenen met een depressie 11 november 2014 drs. B.J. van Pelt en dr. Sylvana Robbers Yulius Academie In samenwerking met: SynQuest werkgroep - Nanda Mooij, Jasper

Nadere informatie

Anke van den Beuken Straat Postcode Mail. De heer Jansen Kapittelweg EN Nijmegen. Horst,

Anke van den Beuken Straat Postcode Mail. De heer Jansen Kapittelweg EN Nijmegen. Horst, Anke van den Beuken Straat Postcode Mail De heer Jansen Kapittelweg 33 6525 EN Nijmegen Horst, 13-1-2017 Betreft: terugkoppeling behandeling meneer D*****, 12-**-1988 Geachte Meneer Jansen, Met toestemming

Nadere informatie

Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt

Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt Rint de Jong - Karakter Heddeke Snoek Karakter Judith Horstman Pionn Marleen van Aggelen - Pionn 22 september 2015 Met welke

Nadere informatie

De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens. Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015

De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens. Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015 De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015 Goede voortgang actiepunten conferentie 2013 Vier pilots afgerond of nog lopend Achmea Synquest Verslaving GGNET

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, juni 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, juni 2013 Risico-indicatoren 2013 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, juni 2013 Inleiding Voor u ligt de basisset risico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg, verslagjaar

Nadere informatie

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH)

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH) Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt de algemene introductie van dit proefschrift beschreven. De nadruk in dit proefschrift lag op patiënten met hoofd-halskanker (HHK) en

Nadere informatie

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN!

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! INLEIDING Dit artikel gaat in op Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM betekent kort gezegd: het periodiek verzamelen van gegevens

Nadere informatie

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar?

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Sturen op resultaten Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Anna van Spanje (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) Jan Willem Veerman (Radboud Universiteit, NJi / SEJN) Congres Transformeren

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Programma 10.00 uur Welkom Steven Makkink, LPGGz 10.15 uur Wat is ROM? Chris Nas, GGZ Nederland 10.30 uur Praktijkvoorbeeld Barbara Schaefer, Dijk en Duin

Nadere informatie

ConsultManager ROM module

ConsultManager ROM module ConsultManager ROM module Voorbereiding - Voordat u ROM testen electronisch kunt klaarzetten en laten invullen door uw cliënten, moet u zich eerst aanmelden bij de leverancier van uw keuze (ManageWare

Nadere informatie

Toepasbaarheid en effectiviteit van behandeling voor angststoornissen in de eerste lijn. Christine van Boeijen

Toepasbaarheid en effectiviteit van behandeling voor angststoornissen in de eerste lijn. Christine van Boeijen Toepasbaarheid en effectiviteit van behandeling voor angststoornissen in de eerste lijn Christine van Boeijen Indeling presentatie Welke stoornissen Vooronderzoeken Hoofdonderzoeken Implementatie Welke

Nadere informatie

Voorspellen van behandeluitkomsten bij cliënten in de ouderenpsychiatrie

Voorspellen van behandeluitkomsten bij cliënten in de ouderenpsychiatrie Voorspellen van behandeluitkomsten bij cliënten in de ouderenpsychiatrie 11 november 2014 Nanda Mooij, Jasper Nieuwesteeg en Jan Theunissen GGZ Ingeest In samenwerking met: SynQuest werkgroep - Sylvana

Nadere informatie

ConsultManager Update september 2016 (versie 9.3) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers

ConsultManager Update september 2016 (versie 9.3) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers ConsultManager Update september 2016 (versie 9.3) Dit document bevat een beschrijving van de aanpassingen en nieuwe functionaliteit in de nieuwe programmaversie 9.3 alsmede installatie instructies. Lees

Nadere informatie

AGED: Amsterdam Groningen Elderly Depression Study

AGED: Amsterdam Groningen Elderly Depression Study AGED: Amsterdam Groningen Elderly Depression Study Angst en depressie bij verpleeghuisbewoners; prevalentie en risico indicatoren Lineke Jongenelis Martin Smalbrugge EMGO, onderzoeksprogramma common mental

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, november 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, november 2013 Risico-indicatoren 2013 Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, november 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset risico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg,

Nadere informatie

Zimmerman, Sheeran, & Young. Beoordelen van de aanwezigheid van depressie

Zimmerman, Sheeran, & Young. Beoordelen van de aanwezigheid van depressie DIAGNOSTIC INVENTORY FOR DEPRESSION (DID) Zimmerman, M., Sheeran, T., & Young, D. (2004). The Diagnostic Inventory for Depression: A self-report scale to diagnose DSM-IV Major Depressive Disorder. Journal

Nadere informatie

Kernset prestatieindicatoren 2012

Kernset prestatieindicatoren 2012 Kernset prestatieindicatoren 2012 G E G H E N V E S T E E Z O N E I D S V E R I N G S L D Z S Z IJ O L O K E R G A R G Kernset prestatieindicatoren 2012 Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Effectiviteit van de Wiet-Check

Effectiviteit van de Wiet-Check Improving Mental Health by Sharing Knowledge Effectiviteit van de Wiet-Check FADO 17 november 2011 Anouk de Gee Cannabis gebruik & jongeren Actueel gebruik (laatste maand) 5,3 % van 12-16 jarigen 20,7

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift

SAMENVATTING. Achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift 153 SAMENVATTING Achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift Angst en depressie zijn de meest voorkomende psychische stoornissen, de ziektelast is hoog en deze aandoeningen brengen hoge kosten met

Nadere informatie

VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling VERMOEIDHEID DEFINITIE VERMOEIDHEID

VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling VERMOEIDHEID DEFINITIE VERMOEIDHEID VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling Mw.dr. Jetty van Meeteren, Revalidatiearts, Rijndam, RVE Erasmus MC VERMOEIDHEID Komt bij 60 tot 80% van de patienten voor Het

Nadere informatie

Kernset prestatie- indicatoren 2013. Geestelijke Gezondheidszorg & Verslavingszorg

Kernset prestatie- indicatoren 2013. Geestelijke Gezondheidszorg & Verslavingszorg Kernset prestatie- indicatoren 2013 Geestelijke Gezondheidszorg & Verslavingszorg In het project Zichtbare Zorg GGZ/ VZ werkten de volgende partijen samen: GGZ Nederland; Landelijk Platform GGz (LPGGz);

Nadere informatie

WORKSHOP SCL-90 en BSI ROM-Vragenlijstbijeenkomst NVVP (9 september 2014)

WORKSHOP SCL-90 en BSI ROM-Vragenlijstbijeenkomst NVVP (9 september 2014) WORKSHOP en BSI ROM-Vragenlijstbijeenkomst NVVP (9 september 2014) Deel 1 en BSI > Door Sjoerd Pieters (Uitgeverij Pearson) Deel 2 Toepassing/ervaringen ROMMEN met de > Door Gerrie van der Heijdt (psycholoog

Nadere informatie

Pilot-studie naar het gebruik van Routine Outcome Monitoring. bij het meten van het effect van kortdurende eerstelijns psychologische.

Pilot-studie naar het gebruik van Routine Outcome Monitoring. bij het meten van het effect van kortdurende eerstelijns psychologische. Pilot-studie naar het gebruik van Routine Outcome Monitoring bij het meten van het effect van kortdurende eerstelijns psychologische behandelingen Kim Paes ANR 320238 Universiteit van Tilburg Klinische

Nadere informatie

Stichting MAAT Inventarisatie onderzoeksinstrumenten

Stichting MAAT Inventarisatie onderzoeksinstrumenten Stichting MAAT Inventarisatie onderzoeksinstrumenten Eindrapportage 17 maart 2010 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding en achtergrond 1 2 Patiënten: kwaliteit van leven en psychische gezondheid 3 3 Professionals:

Nadere informatie

artnership Depressiepreventie

artnership Depressiepreventie artnership Depressiepreventie Screeningsinstrumenten depressiepreventie Een overzicht naar leeftijdsgroepen versie 1.0 Screeningsinstrumenten depressiepreventie Een overzicht naar leeftijdsgroepen versie

Nadere informatie

Denken is niet hetzelfde als doen. Een online interpretatiebias training voor jongeren met een dwangstoornis

Denken is niet hetzelfde als doen. Een online interpretatiebias training voor jongeren met een dwangstoornis VGCT NJC 2013 Denken is niet hetzelfde als doen Een online interpretatiebias training voor jongeren met een dwangstoornis Elske Salemink Introductie Cognitieve theorieën interpretatie bias angst Beck,

Nadere informatie

Bruikbaarheid van ROM voor de cliënt en hulpverlener! Welkom! Mini-symposium 11 november 2014

Bruikbaarheid van ROM voor de cliënt en hulpverlener! Welkom! Mini-symposium 11 november 2014 Bruikbaarheid van ROM voor de cliënt en hulpverlener! Welkom! Mini-symposium 11 november 2014 Wie zijn de SynQuest leden? In 2014 welkom aan Mondriaan! Pagina 2 Bruikbaarheid van ROM voor de cliënt en

Nadere informatie

ROM Light in Vlaanderen: de Tool voor Uitkomstenmeting

ROM Light in Vlaanderen: de Tool voor Uitkomstenmeting ROM Light in Vlaanderen: de Tool voor Uitkomstenmeting Stefaan Baert Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid stef@vvgg.be 10 november 2011 Congres Routine Outcome Monitoring in de ggz Overzicht

Nadere informatie