Nulmeting BPV functies brandweer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nulmeting BPV functies brandweer"

Transcriptie

1 Nulmeting BPV functies brandweer Landelijke rapportage t.b.v. project Strategisch Personeelsinzicht (SPI), concept, status In samenwerking met

2 Aanleiding Bijeenkomst MT s van brandweerregio s op 4 april 2014 Vraag vanuit Brandweer Nederland vanuit urgentie (brandweerkamer, brandweeronderwijs etc. ) en ambitie (brandweer over morgen etc.) Landelijke én regionale behoefte aan strategisch personeelsinzicht Project voor het maken van een foto Directeuren/hoofden BV Netwerk P&O Werkgroep arbeidsvoorwaarden Verkennen van de mogelijkheid voor een film (continu beschikbaar)

3 Uitgangspunten Landelijke uitvraag op een aantal personeelskenmerken Geslacht Dienstverband (vrijwillig of beroeps) Geboortedatum Functie Indiensttredingsdatum Beperkt tot Besluit Personeel Veiligheidsregio s (BPV) functies. Hiervoor is gekozen om landelijke vergelijkbaarheid mogelijk te maken. Peildata varieren per regio binnen de periode December 2014 t/m September 2015

4 Startpunt De nulmeting moet gezien worden als een startpunt (een foto) en met die ogen ook geïnterpreteerd worden. Het biedt inzichten voor nu maar biedt met name een start voor andere inzichten: Meerdere metingen om te komen tot een film: veranderingen in personele samenstelling over de tijd heen, op basis waarvan ontwikkelingen gevolgd kunnen worden en trendanalyses gedaan kunnen worden. Input en uitgangspunt voor scenario verkenningen, die als leidraad kunnen dienen voor een toekomstbestendig robuust personeelsbeleid. Voor regio s vergelijking t.o.v. het landelijk beeld

5 Aanleveringen Alle regio s aangeleverd hebben hun data aangeleverd en deze zijn verwerkt in deze rapportage

6 Bevindingen Algemeen Het aanleveren van een beperkte set gegevens blijkt voor veel regio s een grote opgave. De consistentie van data vanuit de diverse regio s, met name op het gebied van functies, is zeer laag. Mede door bovenstaande punten kost het veel inspanning om een consistent landelijk beeld te genereren. Heel veel handmatig werk en gedetailleerde vergelijking en correctie/afstemming is noodzakelijk.

7 Bevindingen Indiensttredingsdatum Indiensttredingsdatum kan door beperkt aantal regio's aangeleverd worden. Bij de inzichten staan de regio s vermeld van wie data is meegenomen in analyse Bij andere regio s is al indiensttredingsdatum de start van de veiligheidsregio vastgelegd. Registratie van de originele indiensttredingsdatum is vaak nog in andere systemen, regelmatig ook nog op andere locaties (zoals gemeenten).

8 Bevindingen BPV functies Wat opvalt is de diverse invulling van BPV functies. Een enkeling levert dit op individueel niveau aan (dus alle BPV functies die een persoon vervult), anderen kunnen dit alleen op functieniveau (en dan vaak ook nog alleen de hoofdfunctie, geen piket of specialisaties). Om vergelijkbaarheid te hebben is er voor gekozen te richten op een enkele BPV functie per persoon (de hoofdfunctie waarin ze zijn aangesteld), hierbij zijn dus de specialisaties/nevenfuncties en piketfuncties nog buiten beschouwing gelaten. Alleen de functies die gekoppeld kunnen worden aan BPV functies zijn meegenomen.

9 Onderdelen Dienstverbanden Man/vrouw verhouding Leeftijdsopbouw Dienstjarenopbouw

10 Beroeps/vrijwillig DIENSTVERBANDEN

11 Dienstverbanden TOTAAL NAAR LEEFTIJD Beroeps % >55 29% 71% Vrijwillig % % 77% NAAR GESLACHT % 74% V 27% 73% % 81% M 22% 78% <25 3% 97%

12 Interpretatie Totaal Voor brandweer medewerkers met een BPV functie zijn gegevens aangeleverd door 25 veiligheidsregio s. Daarvan zijn (22%) beroeps en (78%) vrijwilliger. Naar Geslacht Van de vrouwen is 27% beroeps en 73% vrijwillig. Naar Leeftijd Van de medewerkers jonger dan 25 is 3% beroeps en 97% vrijwillig

13 Dienstverbanden REGIONA A L COMMANDANT 100% 0% 25 STRATEGISCH MANA GER 100% 0% 79 TACTISCH MANA GER 100% 0% 202 OPERATIONEEL MANA GER 66% 34% 250 BEV ELVOERDER 11% 89% 5337 PLOEGCHEF 63% 37% 354 MANSCHA P A /B 16% 84% A SPIRANT MANSCHA P A CENTRALIST MELDKAMER SPECIALIST RISICO'S EN V EILIGHEID SPECIALIST BRANDPREVENTIE CONTROLEUR BRANDPREV ENTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE SPECIALIST OPERATIONELE V OORBEREIDING MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN 0% 95% 99% 100% 91% 91% 98% 100% 98% 84% 100% 5% 1% 0% 9% 9% 2% 0% 2% 16% Beroeps Vrijwillig

14 Interpretatie Van de medewerkers met de functie Manschap A/B is 16% beroeps en 84% vrijwilliger. In totaal zijn er medewerkers met de functie Manschap A/B.

15 Dienstverbanden Hoe zijn alle vrijwilligers verdeeld versus hoe zijn alle beroeps verdeeld over de functies REGIONA A L COMMANDANT STRATEGISCH MANA GER TACTISCH MANA GER OPERATIONEEL MANA GER BEVELVOERDER PLOEGCHEF MANSCHA P A /B A SPIRANT MANSCHA P A CENTRALIST MELDKAMER SPECIALIST RISICO'S EN V EILIGHEID SPECIALIST BRANDPREVENTIE CONTROLEUR BRANDPREVENTIE MEDEWERKER BRANDPREV ENTIE SPECIALIST OPERATIONELE V OORBEREIDING MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Vrijwillig Beroeps

16 Interpretatie Van alle vrijwilligers (100%), is ca. 67% Manschap A/B en ca. 24% Bevelvoerder. Van alle beroeps (100%), is ca. 45% Manschap A/B en ca. 11% Bevelvoerder. Hiermee kan dus de relatieve verdeling van functies binnen de diverse type dienstverbanden geanalyseerd worden en dus of binnen een type aanstelling er relatief meer mensen met een bepaalde functie zitten. Binnen de Vrijwilligers zijn dus relatief meer mensen Manschap A/B dan binnen de beroeps groep, net als Bevelvoerder. Binnen de beroeps groep zijn er relatief meer Ploegchefs.

17 MAN/VROUW VERHOUDING

18 Man/vrouw Mannen TOTAAL 6% >55 98% NAAR LEEFTIJD 2% Vrouwen % % 5% NAAR DIENSTVERBAND % 7% V RIJWILLIG 95% 5% % 7% BEROEPS 93% 7% <25 93% 7%

19 Interpretatie Totaal Voor brandweer medewerkers met een BPV functie zijn gegevens aangeleverd door 25 veiligheidsregio s. Daarvan zijn (94%) man en (6%) vrouw. Naar Dienstverband Van de vrijwilligers is 94% man en 6% vrouw. Naar Leeftijd Van de medewerkers jonger dan 25 is 7% vrouw en 93% man

20 Man/vrouw REGIONA A L COMMANDANT 84% 16% 25 STRATEGISCH MANA GER 91% 9% 79 TACTISCH MANA GER 88% 12% 202 OPERATIONEEL MANA GER 95% 5% 250 BEV ELVOERDER 97% 3% 5337 PLOEGCHEF 98% 2% 354 MANSCHA P A /B 94% 6% A SPIRANT MANSCHA P A CENTRALIST MELDKAMER SPECIALIST RISICO'S EN V EILIGHEID SPECIALIST BRANDPREVENTIE CONTROLEUR BRANDPREV ENTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE SPECIALIST OPERATIONELE V OORBEREIDING MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN 91% 83% 82% 86% 90% 89% 85% 94% 83% 92% 9% 17% 18% 14% 10% 11% 15% 6% 17% 8% Man Vrouw

21 Interpretatie Van de medewerkers met de functie Manschap A/B is 94% man en 6% vrouw. In totaal zijn er medewerkers met de functie Manschap A/B.

22 Man/vrouw Hoe zijn alle mannen verdeeld versus hoe zijn alle vrouwen verdeeld over de functies Vrouw Man REGIONA A L COMMANDANT STRATEGISCH MANA GER TACTISCH MANA GER OPERATIONEEL MANA GER BEVELVOERDER PLOEGCHEF MANSCHA P A /B A SPIRANT MANSCHA P A CENTRALIST MELDKAMER SPECIALIST RISICO'S EN V EILIGHEID SPECIALIST BRANDPREVENTIE CONTROLEUR BRANDPREV ENTIE MEDEWERKER BRANDPREV ENTIE SPECIALIST OPERATIONELE V OORBEREIDING MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

23 Interpretatie Van alle vrouwen (100%), is ca. 64% Manschap A/B en ca. 9% Bevelvoerder. Van alle mannen (100%), is ca. 62% Manschap A/B en ca. 22% Bevelvoerder. Hiermee kan dus de relatieve verdeling van functies binnen de groep mannen en vrouwen geanalyseerd worden en dus of er binnen de groep mannen of vrouwen relatief meer mensen met een bepaalde functie zitten. Binnen de groep vrouwen zijn dus relatief meer medewerker functie Manschap A/B dan binnen de groep mannen. Binnen de groep vrouwen zijn relatief minder Bevelvoerders dan binnen de groep mannen.

24 LEEFTIJDSOPBOUW

25 1% 2% 7% 9% 6% 5% 6% 7% 18% 22% 21% 27% 30% 36% 36% 35% 31% 36% 29% 36% Leeftijdsopbouw 31% 35% 22% 5% 7% < PER DIENSTVERBAND PER GESLACHT Beroeps Vrijwillig M V < <

26 Interpretatie Totaal Voor brandweer medewerkers met een BPV functie zijn gegevens aangeleverd door 25 veiligheidsregio s. Daarvan is 5% jonger dan 25 jaar. Naar Dienstverband Van de vrijwilligers is 7% jonger dan 25 jaar, van de beroeps is 1% jonger dan 25 jaar. Naar Geslacht Van de vrouwen is 6% jonger dan 25 jaar, van de mannen is 5% jonger dan 25 jaar.

27 Leeftijdsopbouw < REGIONA A L COMMANDANT STRATEGISCH MANA GER TACTISCH MANA GER OPERATIONEEL MANA GER BEVELVOERDER PLOEGCHEF MANSCHA P A /B A SPIRANT MANSCHA P A CENTRALIST MELDKAMER SPECIALIST RISICO'S EN V EILIGHEID SPECIALIST BRANDPREVENTIE CONTROLEUR BRANDPREV ENTIE 12% 6% 3% 7% 9% 4% 5% 2% 12% 15% 18% 2% 11% 44% 20% 30% 26% 32% 29% 26% 36% 33% 31% 38% 34% 44% 52% 51% 50% 50% 58% 32% 31% 40% 40% 38% 34% 41% 22% 16% 17% 8% 10% 6% 20% 4% 13% 16% 10% 12% MEDEWERKER BRANDPREVENTIE 1% 18% 27% 38% 17% 272 SPECIALIST OPERATIONELE V OORBEREIDING 14% 30% 37% 19% 156 MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING 1% 14% 26% 42% 17% 368 SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN 1% 12% 24% 45% 17% 132 MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN 1% 13% 28% 48% 11% 317

28 Interpretatie Van de regionaal commandanten zit 13% in de leeftijdscategorie 35-44, 43% in de leeftijdscategorie en 43% in de leeftijdscategorie 55+.

29 Leeftijdsopbouw % 18% 15% 12% 10% 7% 5% 4% 3% 1% 1% NAAR DIENSTVERBAND NAAR GESLACHT Beroeps Vrijwillig M V 30% 20% 10% 0% % 25% 20% 15% 10% 5% 0%

30 Interpretatie Totaal Van de medewerkers in de leeftijdscategorie 55+ is 24% 55 jaar. Naar Dienstverband Van de vrijwilligers in de leeftijdscategorie 55+ is 24% 55 jaar, van de beroeps in de leeftijdscategorie 55+ is 22% 55 jaar. Naar Geslacht Van de vrouwen in de leeftijdscategorie 55+ is 28% 55 jaar, van de mannen in de leeftijdscategorie 55+ is 24% 55 jaar.

31 Voor een beperkt aantal regio s DIENSTJAREN OPBOUW

32 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 7% 5% 7% 5% 5% 2% 2% 1% 2% 0% 1% 0% 11% 10% 7% 11% 18% 16% 25% 30% 31% 20% 25% 24% 40% 36% 36% Dienstjaren Regio s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam, Limburg Zuid, Flevoland en vrijwilligers van Zaanstreek Waterland NAAR DIENSTVERBAND NAAR GESLACHT Beroeps Vrijwillig M V

33 Interpretatie Totaal Binnen de groep medewerkers van de regio s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam, Limburg Zuid, Flevoland en vrijwilligers van Zaanstreek Waterland hebben 997 medewerkers een dienstverband korter dan 5 jaar. Naar Dienstverband Binnen de groep medewerkers van de regio s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam, Limburg Zuid, Flevoland en vrijwilligers van Zaanstreek Waterland hebben 5% van de beroeps en 30% van de vrijwilligers een dienstverband korter dan 5 jaar. Naar Geslacht Binnen de groep medewerkers van de regio s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam, Limburg Zuid, Flevoland en vrijwilligers van Zaanstreek Waterland hebben 20% van de mannen 25% van de vrouwen een dienstverband korter dan 5 jaar.

34 Dienstjaren Regio s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam, Limburg Zuid, Flevoland en vrijwilligers van Zaanstreek Waterland REGIONA A L COMMANDANT STRATEGISCH MANA GER TACTISCH MANA GER OPERATIONEEL MANA GER BEVELVOERDER PLOEGCHEF MANSCHA P A /B A SPIRANT MANSCHAP A CENTRALIST MELDKAMER SPECIALIST RISICO'S EN V EILIGHEID SPECIALIST BRANDPREV ENTIE CONTROLEUR BRANDPREV ENTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE SPECIALIST OPERATIONELE V OORBEREIDING MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN 50% 55% 8% 33% 4% 12% 27% 7% 35% 16% 18% 20% 10% 35% 29% 23% 43% 3% 31% 31% 6% 19% 3% 38% 57% 12% 12% 8% 13% 19% 40% 99% 29% 31% 27% 38% 16% 35% 50% 27% 18% 23% 13% 6% 10% 2% 4% 15% 19% 8% 8% 16% 26% 18% 31% 13% 7% 5% 3% 13% 5% 1% 2% 10% 12% 5% 4% 2% 1% 4% 4% 1% 4% 43% 100% 7% 3% 7% 3% 3% 18% 6% 2% 6% 3% 19% 4% 4% 8% 4% 4% 25% 13% 9% 9% 16% 6% 3% 14% 14% 14% 18% 12% 6% 6%

35 Interpretatie Binnen de groep medewerkers van de regio s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam, Limburg Zuid, Flevoland en vrijwilligers van Zaanstreek Waterland heeft 50% van de regionaal commandanten minder dan 5 dienstjaren en 50% tussen de 5 en 10 dienstjaren.

36 Verschillen Opvallendste bevindingen rapportage 25 regio s tov 15 regio s De verdelingen naar geslacht, beroeps/vrijwillig en leeftijd zijn bijna gelijk (1% afwijking maximaal). Aantallen per functie wijken voor een heel aantal functies wel sterk af. Als de aantallen per functie uit de rapportage van 15 regio s extrapoleert naar 25 regio s dan zijn de aantallen een stuk lager (40%) dan de daadwerkelijke aantallen van 25 regio s. Dat geldt met name voor de Specialisten, Medewerkers en Operationeel Managers. Functie Operationeel manager is nu 34% vrijwillig, dit was 0% Medewerker Opleiden en oefenen is nu 16% vrijwillig, dit was 3%

37 Vervolgstappen Het toepassen en duiden van de data door dit te relateren aan actuele (strategische) beleidsvragen. Het komen tot dynamische data. De rapportage is een foto die moet worden omgezet in een film. Het borgen van het beheer van SPI binnen Brandweer Nederland / IFV

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Brandweer Ede Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Postadres: Postbus 8142 610 AC EDE Telefoon : (0318) 68 69 11 Telefax : (0318) 61 60 60 E-mail : Brandweer@ede.nl Inleiding De Wet Veiligheidsregio s (Wvr) vervangt

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012

FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012 FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012 Professioneel en betrokken, waakzaam en dienstbaar geven politiemensen inhoud aan hun werk. Het werk van de politie vindt plaats in een dynamische en complexe context en

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Besluit van [dag maand] 2015, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio s ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 21

Voorstel. Algemene toelichting AGP 21 Voorstel AGP 21 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 april 2013 Bijlagen : - Steller : Jacky Luypen Onderwerp : Jubilea / Attentieregeling Algemene toelichting Aanleiding De attentieregeling is in het afgelopen

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015 HR-Dashboard Workshop 16 maart 2015 Michel Winnubst 16 maart 2015 Welkom door Jannet Bergman A&O-fonds Provincies Wat doet het A&O-fonds Provincies https://www.youtube.com/watch?v=6wwu3rc6hkc Peter Smits,

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Nr. 30 14 januari 2016 Aanstellings- en bevorderingsbesluit repressief beroepspersoneel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Personeel BAR-gemeenten in beeld

Personeel BAR-gemeenten in beeld Personeel BAR-gemeenten in beeld Statistieken & grafieken over leeftijdsopbouw, geslacht, loonschalen en anciënniteiten, functies, uren dienstverband en jaren diensttijd Gemeente Barendrecht, Onderzoek

Nadere informatie

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Netwerkdag 27 april 2011 Rob Frek Portefeuillehouder verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn Directeur

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

* Het totaal aantal banen is de som van de reguliere dienstverbanden bij markt- en overheidswerkgevers én de detacheringen/inleenverbanden.

* Het totaal aantal banen is de som van de reguliere dienstverbanden bij markt- en overheidswerkgevers én de detacheringen/inleenverbanden. Raadsinformatiebrief 13 februari 2017 Onderwerp: UWV Trendrapportage 3e 2016 Geachte Raadsleden, Het UWV heeft de Regionale Trendrapportage Banenafspraak 3e 2016 gepubliceerd. De trendrapportage (bijgesloten)

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert. Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief

Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert. Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief Contactpersoon opdrachtnemer: Contactpersoon opdrachtgever: Auteur: Politie Nederland, Meldkamer Diensten Centrum

Nadere informatie

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen Notitie Informatie BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen 1 In de vergadering van 27 september 2013 heeft het AB zijn goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag Brandveilig Leven 2012 2013. Activiteiten voor

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Basisdataset PPMO. Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input:

Basisdataset PPMO. Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input: Basisdataset PPMO Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input: Werkgroep Basisdataset PPMO Status: Definitief Versienummer: 1.0 Datum: 22 januari 2014 Doel Binnen

Nadere informatie

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN DE BRANDWEER IN FRYSLÂN Raadsinformatieavond Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a. 1 mei 2017 Sinds 2014 onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân Samen met: 1.200 vrijwilligers en 182

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

Ontwikkelingen HSL-zuid en Betuweroute op naar een blauwdruk spoor

Ontwikkelingen HSL-zuid en Betuweroute op naar een blauwdruk spoor Symposium Incidentbestrijding op het spoor Ontwikkelingen HSL-zuid en Betuweroute op naar een blauwdruk spoor Reinier Boeree projectmanager project Versterking OVT HSL/ BR 9 juni 2016 Project Railplan

Nadere informatie

Aanleiding. BRANDWEERDOCTRINE, de theorie achter het brandweervak. (1) De Punt 9 mei 2008

Aanleiding. BRANDWEERDOCTRINE, de theorie achter het brandweervak. (1) De Punt 9 mei 2008 (1) De Punt 9 mei 2008 Aanleiding (2) Eindrapport Evaluatie De Punt (2009) Ongeval was exemplarisch, het had in heel Nederland kunnen gebeuren gegeven de huidige inzetprocedures, opleiding en oefening

Nadere informatie

Geachte wethouders, Voor dit moment verwacht ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Stephan van Iperen Netwerkmanager

Geachte wethouders, Voor dit moment verwacht ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Stephan van Iperen Netwerkmanager Wij werken duurzaam en digitaal en ontvangen uw correspondentie daarom bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of e-formulier! Van: Iperen SAPM van (Stephan) [mailto:sapmviperen@almere.nl] Verzonden:

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen Onderwerp Vaststelling Aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

Toelichting Arbeidsmonitor

Toelichting Arbeidsmonitor Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Samenwerkingsverbanden van werkgevers Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Aanleiding Zoals toegezegd in de indicatieve meting levert UWV in december 2014 de nulmeting banenafspraak op. Samenvattende tabel De onderstaande tabel

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BMT 2013 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg Plus Instroomgegevens

Factsheet Jeugdzorg Plus Instroomgegevens Factsheet Jeugdzorg Plus Instroomgegevens 2016-1 Wat is Jeugdzorg Plus Er is een categorie jongeren waarvan sprake is van een ernstige ontwikkelbedreiging dat onontkoombare hulp noodzakelijk is. Het gaat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF REGIONALISERING BRANDWEER

NIEUWSBRIEF REGIONALISERING BRANDWEER NIEUWSBRIEF REGIONALISERING BRANDWEER... In deze nieuwsbrief» Stand van zaken regionaliseringsproces brandweer oktober 2012... Inleiding Het project regionalisering brandweer verloopt nog steeds conform

Nadere informatie

S O M. Specialistisch Optreden op Maat. Projectbijeenkomst 9 februari. Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

S O M. Specialistisch Optreden op Maat. Projectbijeenkomst 9 februari. Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding S O M Specialistisch Optreden op Maat Projectbijeenkomst 9 februari Welkom! Agenda 10.00 11.00 uur Ritchie Trompert geeft een SOM-update Mark Bokdam over besluitvorming en deelproject Leiding & coördinatie

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Onderwerp : Financiële gevolgen door het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek bij de brandweer

Onderwerp : Financiële gevolgen door het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek bij de brandweer Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 26 maart 2015 Onderwerp : Financiële gevolgen door het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek bij de brandweer Agendapunt : 6 Kenmerk : AB/1504 Bijlage:

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

De ontgroening en vergrijzing in beeld

De ontgroening en vergrijzing in beeld De ontgroening en vergrijzing in beeld RAPPORTAGE LEEFTIJD BEWUST PERSONEELS BELEID in de CHEMISCHE INDUSTRIE Benchmark rapportage DOOR : Nicole Hermans DATUM : 30-06-2009 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 OVERZICHTEN

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio s Directie Weerbaarheidsverhogin Afdeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

De toelichting op artikel 8:2, lid 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De toelichting op artikel 8:2, lid 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: Onderdeel A: wijzigingen behorende bij circulaire U201001917 Bijlage bij LOGA-brief nummer U201001917 A Artikel 6a:8, tweede lid, onderdeel c wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: c op de laatste

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Enquete resultaten week van de Mobiliteit. Vraag 1. Vraag 2. Gemiddeld beoordeeld met een: 8

Enquete resultaten week van de Mobiliteit. Vraag 1. Vraag 2. Gemiddeld beoordeeld met een: 8 Enquete resultaten week van de Mobiliteit Gemiddeld beoordeeld met een: 8 Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Vraag 5. Overige: deelgenomen aan de organisatie Secretariaat GMK Afdeling heeft zelf een expeditie

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Convenant project Informatieveiligheid

Convenant project Informatieveiligheid Ondergetekenden: 1. De veiligheidsregio s, vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitters van de veiligheidsregio s (hierna: veiligheidsregio); 2. Het Instituut Fysieke Veiligheid, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart

Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart Ab van den Berg Landelijk Coordinator Risicokaart Aanleiding Doel risicokaart Informeren van burgers Welke risico s zijn er in de woon- / leefomgeving Beleidsinstrument

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio s

Ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio s Ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio s Besluit van, houdende regels over het personeel van de brandweer, functies voor de bedrijfsbrandweer, functies binnen de organisatie GHOR en functies binnen

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Gratis versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016

Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016 Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016 Wat is Jeugdzorg Plus Jeugdzorg Plus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Positionering Overheidsarchiefdiensten Algemene uitkomsten

Positionering Overheidsarchiefdiensten Algemene uitkomsten Positionering Overheidsarchiefdiensten Algemene uitkomsten Archief & BRAIN Managementconferentie 12 mei 14 Positioneringsmodel Archief wil strategie- en visievorming van de archiefsector stimuleren. Aandacht

Nadere informatie

Brancherapport Arbeid. Voorbeeldbranche

Brancherapport Arbeid. Voorbeeldbranche Brancherapport Arbeid Voorbeeldbranche Brancherapport Arbeid voorbeeldbranche - Versie 216-5-3 12-5-45 O - Bijgeladen tot 21-5-216 - Rapportageperiode april 216 Toelichting voorbeeld rapport Voor u ligt

Nadere informatie

Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg

Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg 9 mei 2014, 9.00 12.00 De Buitenhof Preventienetwerk Brandveiligheid Welkom Saskia Schalkwijk SIGRA Ricardo Weewer Brandweer Amsterdam Amstelland

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden in Genk

Niet-werkende werkzoekenden in Genk Niet-werkende werkzoekenden in Genk Genk telde eind december 2016 3.367 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). De niet-werkende werkzoekenden omvatten volgende categorieën: werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2015

Factsheet Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2015 Factsheet Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2015 Wat is Jeugdzorg Plus Er is een categorie jongeren waarvan de normale ontwikkeling dermate wordt bedreigd dat onontkoombare hulp noodzakelijk is. Het gaat

Nadere informatie

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014 Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen informatiebijeenkomst 4 juli 2014 Huisvesting Grote differentiatie, complex Gebouwen 10 jaar: BTW-consequenties Geen overtuigende argumenten 40 kazernes

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor betaalde versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Brancherapport Arbeid. Voorbeeld

Brancherapport Arbeid. Voorbeeld Brancherapport Arbeid Voorbeeld Toelichting Brancherapport Voor u ligt het Brancherapport Arbeid. Dit rapport bevat een aantal informatie-elementen gebaseerd op salarisgegevens uit Loket.nl, een overzichtelijke

Nadere informatie

VOORSTEL. Algemeen Bestuur. Besluit. Advies. Samenvatting. S.W.J.G. Schelberg

VOORSTEL. Algemeen Bestuur. Besluit. Advies. Samenvatting. S.W.J.G. Schelberg VOORSTEL Algemeen Bestuur ONDERWERP Wijziging AVT en Overgangsprotocol AGENDAPUNT E07a DATUM 3 november 2014 OPENBAAR ja BEHANDELD DOOR R.A.C. de Wit REGISTRATIENUMMER [Registratienummer] TELEFOONNUMMER

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Toelichting Arbeidsmonitor Start

Toelichting Arbeidsmonitor Start Inhoudsopgave Inleiding... 2 Instructie... 2 Periode (generiek)... 2 Grafiek wijzigingen... 2 Printen rapport... 3 Exporteren rapport... 3 Thema Basisgegevens... 4 Rapporten... 5 Thema Leeftijdsopbouw...

Nadere informatie