Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van tot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van 1-9-2013 tot 1-9-2014."

Transcriptie

1 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 1 Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van tot Aantal stages Het totaal aantal geregistreerde Letterenstages is 385: 66 bachelor- en 319 masterstages. Daarnaast zijn er nog 13 stages niet-geregistreerde stages in progress gevonden. Vorig jaar telden we 68 bachelorstages en 347 masterstages (en 7 niet-geregistreerde stages) (p. 8). Stageopdrachten De meeste bachelorstage-opdrachten liggen op de terreinen van projectmanagement (36%), communicatie (29 %) en onderzoek (21%). Voor de masterstage vallen de opdrachten binnen de terreinen onderzoek (29%), projectmanagement (22%) en redactie (17%). Vorig jaar waren er meer opdrachten op het terrein van beleid. De opdrachten waren voor met name de (semi-) overheid (80% bachelorstage, 69% masterstage) en de zakelijke dienstverlening (15% bachelorstage, 28% masterstage). We zien een stijging van bachelorstages bij de (semi-) overheid ten koste van de zakelijke dienstverlening (p. 14). Internationale stages Van de 385 stages waren er 113 internationaal (29%; p. 12). Het betrof 13 bachelorstages (20%) en 100 masterstages (31%). Vorig jaar was 25% van de stages internationaal (p. 16). Stagevergoeding Van de bachelorstagiairs ontving 58% een stagevergoeding (tegenover 60% vorig jaar), van de masterstagiairs 61% (tegenover 69% vorig jaar). Samen ontving 61% van onze stagiairs een stagevergoeding van de stagegever. Vorig jaar was dit 68%. De gemiddelde stagevergoeding is gestegen van 282 netto naar 304 per maand. De gemiddelde stagevergoeding voor binnenlandse stages was 235 (vorig jaar 239). Voor buitenlandse stages was de vergoeding gemiddeld 496 netto per maand (vorig jaar 520). Masterstagiairs verdienen gemiddeld meer dan bachelorstagiairs: 307 tegenover 294 netto per maand (p. 20). Beoordeling Masterstages werden hoog beoordeeld; 55% met een 8 en 23% met een 9. Van de bachelorstages werd 57% met een 8 beoordeeld en 13% met een 9. Dit jaar werd er zelfs 7 keer een 10 gegeven (p. 22). Stage en arbeidsmarkt Van de 290 masterstagiairs die het evaluatieformulier invulden heeft 50% na de stage de mogelijkheid gekregen betaald werk te gaan verrichten via hun stagegever (145 studenten). 28% zegt daadwerkelijk werk bij de stagegever aangenomen te hebben. Dit zijn 81 masterstudenten (vorig jaar 48). Op 7 studenten na hebben ze hun masteropleiding voor die tijd afgerond. Van de 53 bachelorstagiairs die het evaluatieformulier invulden zegt 90% na de bachelor een masteropleiding te gaan doen, waarvan 37% in Groningen. Van de bachelor-studenten vindt 47% de Loopbaandag een nuttige voorbereiding voor de stage (p. 23). Hoofdstuk 1 geeft de gegevens van het Stagebureau Letteren (SBL) en ProgRESS. Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van de studentenevaluaties. Hoofdstuk 3 geeft de stand van zaken per opleiding. Hoofdstuk 4 bevat resultaten van het afgelopen, en plannen voor volgend jaar. Hoofdstuk 5 geeft de personele en financiële situatie. Esther Haag Groningen, februari 2015

2 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 2

3 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 3 Hoofdstuk 1 Stages Bronnen Opmerkingen over de gegevens Gebruikte afkortingen Stageaantallen en stageplanning Totaal aantal geregistreerde ba-stages Totaal aantal geregistreerde ma-stages Totaal aantal niet geregistreerde stages Stages afgezet tegen examens voor 1 december Verdeling van stages over branches en sectoren Stageopdrachten Internationale stages Binnenlandse stages Stagevergoeding Stagebeoordeling 22 Hoofdstuk 2 Studentenevaluaties Opmerkingen bij de evaluatieformulieren Selectie studentenevaluatie bachelorstage Selectie studentenevaluatie masterstage 29 Hoofdstuk 3 Overzicht per opleiding Bachelorstages Masterstages 40 Hoofdstuk 4 Resultaten Stagebureau Letteren Voorlichting Vacatureservice Loopbaandag Letteren (Career Day) Studieverenigingen Beurzen Stagevoorlichtingen Registratie Reisverzekering Veilig op reis Stagebemiddeling voor de Faculteit GGW Evaluatie Overige activiteiten Stageoverleg Project Stageplekken Buitenland ETC Vooruitblik 45 Hoofdstuk 5 Personele en financiële situatie Personele situatie Financiële situatie 47 BIJLAGEN BIJLAGE 1 Overzicht stages BIJLAGE 2 Begeleidend docenten bachelor- en masterstages BIJLAGE 3 Evaluatieformulieren bachelor- en masterstage 63

4 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 4

5 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 5 Hoofdstuk 1 Stages 1.1 Bronnen Voor de eerste twee hoofdstukken van het jaarverslag is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: gegevens die het Stagebureau Letteren (SBL) zelf verzamelt en gegevens die we via anderen verkregen. 1. De gegevens die het SBL verzamelt, vallen in twee categorieën: a. De gegevens uit de database waarin het SBL de ingeschreven stages registreert. Er wordt onder meer bijgehouden wie er stage loopt, bij welke organisatie en of er een vergoeding is. Deze gegevens zijn vastgelegd in het stagecontract. Daarnaast wordt een telefoonnummer bij calamiteiten geregistreerd. b. De gegevens die zijn verkregen met behulp van de evaluatieformulieren die studenten na afronding van hun stage inleveren. Hierin staan vragen over de aard van de stage, maar er wordt ook gevraagd naar de mening van de student 1 over de stage en mogelijkheden tot werk die eruit voortvloeien. Deze gegevens zijn beschikbaar in Survey Monkey. 2. De gegevens die het SBL niet zelf heeft vergaard zijn: a. De resultatenregistratie in ProgRESS. Als een stage succesvol is afgesloten, wordt het resultaat hier geregistreerd. Deze gegevens worden afgezet tegen de gegevens die het SBL verzamelt. b. Gegevens over instroom en rendementen uit ProgRESS. Deze worden vergeleken met de aantallen gelopen stages. Bovendien wordt, met het oog op studievertraging, per stagiair naar diens examens gekeken. Er is daarbij nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen Masterexamens enerzijds, en Bachelorexamens anderzijds. Deze deels objectieve, deels subjectieve gegevens geven een goed beeld van de wijze waarop Letterenstudenten hun stage hebben ingevuld. 1.2 Opmerkingen over de gegevens Stages vallen niet altijd precies binnen het academisch jaar. Voor dit verslag zijn de stages op einddatum geselecteerd; het gaat om stages die zijn beëindigd na 31/08/13 en voor 01/09/14. ProgRESS Gegevens over de beoordeling van de stage en gegevens uit de ingeleverde evaluatieformulieren kunnen pas na afsluiting van de stage verkregen worden. Voor dit jaarverslag zijn alle voor 20 oktober 2014 in ProgRESS geregistreerde stages gelopen tussen 1 september 2013 en 20 oktober 2014 bekeken. Daaruit kwamen nog 13 niet bij het SBL geregistreerde stages naar voren. Voor deze stages is geen contract bij ons binnen gekomen. Hoewel ook deze stages uiteindelijk met een voldoende zijn beoordeeld en studenten er ECTS voor hebben ontvangen, zijn ze in dit verslag niet meegenomen. Evaluatieformulieren De evaluatieformulieren worden pas na voltooiing van het stageverslag en de eindbespreking daarvan met de docent bij het SBL ingeleverd. Al met al kan het enige weken en soms maanden duren voordat verslag en evaluatieformulier bij het SBL binnen zijn. De evaluaties zijn online via Survey Monkey afgenomen. We bespreken de evaluaties die ingevuld werden tussen 1 september 2013 en 1 september Het betreft 292 evaluaties van masterstages (92%) en 53 evaluaties van bachelorstages (80%). In hoofdstuk 2 geven we een de meest interessante resultaten weer. 1 Overal waar student, docent of stagegever staat, kan vanzelfsprekend de vrouwelijke pendant gelezen worden.

6 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 6 Bachelorstages Dit is het 5e jaar waarin een bachelorstage binnen Letteren mogelijk was. Studenten moeten daarvoor voldoen aan drie voorwaarden: ze moeten 120 ECTS hebben behaald, deelnemen aan een Loopbaandag (Career Day), en hun stage moet goed gekeurd zijn door de begeleidend docent. Het SBL stimuleert stages die in de omgeving van Groningen plaatsvinden en eventueel deeltijd worden ingevuld. Bachelorstagiairs kunnen geen aanspraak maken op een Marco Polo of Erasmus+ stagebeurs voor het buitenland. Mocht een student voor zijn of haar bachelorstage naar het buitenland gaan, dan krijgt hij of zij wel net als voor de masterstage - de gratis reis- en annuleringsverzekering van de RuG mee. Research Master Een van de drie mogelijke invullingen van de specialisatie in de Research Master is de stage. Deze wordt door de student bij het stagebureau ingeschreven. Educatieve Master, Archeologie Dit jaarverslag toont niet de stages voor de Educatieve Masters. Rendement Om zicht te krijgen op de uitstroom na de stage is met de stages van jaar (vorig jaarverslag) per student nagegaan of deze voor 1 december 2014 is afgestudeerd. Als rekening wordt gehouden met het bovenstaande, bieden de gegevens een goede neerslag van de werkzaamheden van het SBL met betrekking tot stages

7 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Gebruikte afkortingen Hieronder een overzicht van de in dit jaarverslag gebruikte afkortingen. Afkorting Betekenis ARCH Archeologie AS American Studies CIW Communicatie- en Informatie Wetenschappen DUI Duitse Taal en Cultuur ENG Engelse Taal en Cultuur EUR Euroculture FRIE Friese Taal en Cultuur GES Geschiedenis GLTC Griekse en Latijnse Taal en Cultuur INF Informatiekunde IBIO Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie JOU Journalistiek KAA Kunstgeschiedenis KCM Kunsten, Cultuur en Media MOS Midden-Oosten Studies LIN Linguistics LIO Leraar in Opleiding LIT Literary Studies NED Nederlandse Taal en Cultuur NOHA Humanitarian Action REMA Research Master (maatschappelijke stage) REMAART Research Master Art History and Archeology REMAMOD Research Master Modern History and International Relations REMALING Research Master Clinical Linguistics RTC Romaanse Talen en Culturen SCAN Scandinavische Talen en Culturen SLAV Slavische Talen en Culturen SPL Lerarenopleiding Spaans TW Algemene Taalwetenschap of Taalwetenschap TT Toegepaste Taalwetenschap

8 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Stageaantallen en stageplanning De 319 bij het stagebureau geregistreerde masterstages zijn verdeeld over 31 opleidingen. Dit grote aantal ontstaat door de overgangssituatie van de talenopleidingen naar de opleiding Europese Talen en Culturen. Voor dit jaarverslag zijn ook voor de aparte talenopleidingen nog stages gelopen. De 66 geregistreerde bachelorstages zijn verdeeld over 13 opleidingen. Voor opleidingen die niet genoemd worden zijn in geen stages geregistreerd Totaal aantal geregistreerde ba-stages Totaal aantal bachelorstages in (geel): 68, in (rood): Totaal aantal geregistreerde ma-stages Totaal aantal masterstages in (blauw): 367, en in : (rood) 319.

9 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 9 Dit verslagjaar schreven zich 153 studenten (vorig jaar 95) in voor een bachelorstage. Van hen deden er 76 de Loopbaandag (vorig jaar 64). Zeven studenten (vorig jaar 2) kregen vrijstelling voor de Loopbaandag op basis van deelname aan het Honours College, 3 studenten hebben in plaats van de Loopbaandag workshops bij NEXT gedaan Totaal aantal niet geregistreerde stages Naast de in grafiek 1 weergegeven bij het SBL geregistreerde stages, is er net als elk ander jaar ook een aantal stages voor niet geregistreerd. Tellen we de geregistreerde en niet geregistreerde stages bij elkaar op dan is het totaal aantal bij Letteren gevonden stages 405 (vorig jaar 429). Overzicht in geregistreerde en niet geregistreerde stages Letteren Aantal bij het SBL geregistreerde Letteren-stages 385 Aantal bij het SBL geregistreerde Theologie & Religiestudies-stages 7 Aantal niet geregistreerde stages 13 Totaal aantal stages Letteren : Stages afgezet tegen examens voor 1 december 2014 Ieder jaar gaat het SBL na of studenten één jaar na het studiejaar waarin de stage werd voltooid hun diploma behaalden. Uitgangspunt voor onderstaande grafiek was de lijst met stages van het studiejaar Per student is gekeken of hij of zij voor 1 december 2014 is afgestudeerd. Op de X-as staat per opleiding het aantal stagiairs vermeld. In de grafiek met de bachelorstagiairs geven we op de Y-as de datalabels weer van de behaalde bachelorexamens, in de grafiek met de masterstagiairs geven we op de Y-as de datalabels van de behaalde masterexamens. Van de bachelorstagiairs deden er 4 geen examen voor 1 december 2014: Bachelorstagiairs en hun examens voor 1 december 2014 (met per opleiding het aantal bachelorstages in ).

10 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 10 Van de masterstagiairs deden er 26 geen examen voor 1 december 2014: Masterstagiairs en hun examens voor 1 december 2014 (met per opleiding het aantal masterstages in ).

11 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Verdeling van stages over branches en sectoren Op basis van het stagecontract gaat het SBL na in welke branche en in welk type organisatie de stage plaatshad. De eerste categorie stagegevers is de (semi-)overheid: ministeries, provincies, gemeenten, ambassades, instellingen van de VN, universiteiten, onderzoeksinstituten, kamers van koophandel, musea, en festivalorganisaties. De tweede categorie stagegevers is de dienstensector: organisaties op het gebied van communicatie, ict, architectuur, advies, reclame, uitgeverij, pers, tv en radio en vertaalwerk. De derde categorie is de industrie: electronicabedrijven, voedingsmiddelen- en kledingindustrie. Tenslotte onderscheiden we een categorie landbouw/delfstoffen: landbouw en energie-, gas- en waterbedrijven.

12 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 12 We zetten de sectoren op een rij: Wat opvalt is dat ambassades/consulaten en media (zie pagina 12) op 1 staan als stagegever (26). Daarna komen pers (24), universiteit (22), gezondheidszorg en uitgeverij (18). Erfgoed (14), musea (13), onderzoeksinstituten (12) en ministeries (12) zijn ook veel voorkomend. Vorig jaar waren er meer stages bij een uitgeverij en minder bij universiteiten.

13 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 13 Het aantal bachelorstages bij de (semi-)overheid is met 20% gedaald ten koste van de zakelijke dienstverlening. Voor de masterstages is de verdeling over branches net als vorig jaar nauwelijks gewijzigd. Het doel om het aantal stages in de sector Industrie te laten groeien blijkt moeilijker te behalen dan gedacht. Hier kan nog meer op worden ingezet met vacatures.

14 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Stageopdrachten De stageopdrachten zijn globaal over de volgende categorieën te verdelen: Onderzoek: bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, kwalitatief of kwantitatief onderzoek, archiefonderzoek, analyses etc. Beleid: beleidsvoorbereiding en -analyses, overleg, notities schrijven. Projectmanagement: organisatie congres, festival, tentoonstelling, project. Communicatie: opdrachten op het terrein van de interne en externe communicatiestrategie en -middelen, enquêtes, imago-onderzoek, marketing, PR- of communicatieplannen. Redactie: documentatie en archief, analyses, tekstschrijven, redigeren, rapporteren, verslaggeving (rtv, web), publicaties voorbereiden. Advies: werk in de consultancy, een adviesrapport schrijven, adviezen geven. Lesgeven: onderwijstaken zoals cursusmateriaal maken, lesprogramma opzetten en/of verzorgen, educatie, trainen, werken aan les- of leermethoden. Vertalen: ondertitelen, tolken, vertaalwerk, taal-patiëntobservatie. ICT: werken aan of ontwikkelen van producten op ICT-gebied. Bij de 66 geregistreerde bachelorstages lag 21% van de opdrachten op het gebied van onderzoek (vorig jaar 25%). Projectmanagement steeg van 21% naar 36%, communicatie van 16% naar 29%. Beleid daalde van 22% naar 3%, redactie van 15% naar 3%. In de grafiek staan de aantallen per opdrachtsoort. Van de 319 masterstages is de categorie onderzoek gedaald van 37% naar 29% van de opdrachten. Beleid daalde van 20% naar 9%. Vorig jaar werd 12% van de stages onder projectmanagement geregistreerd, dit jaar 22%. Redactie is iets gestegen van 15% naar 17%. Communicatie is gestegen van 10% naar 13%. Daarnaast was 7% van de stages advieswerk, waren er 5 stages op het gebied van lesgeven, 5 vertaalstages en 3 op het gebied van de ICT.

15 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 15

16 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Internationale stages Van de bachelorstages was 21% internationaal (vorig jaar 15%), en van de masterstages 31% (vorig jaar 29%):

17 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 17 Uitsplitsing van de internationale stages per werelddeel geeft het volgende beeld: Vorig jaar waren de aantallen: Europa 55, Azië 20, Afrika 11, Noord-Amerika 10, Zuid-Amerika 11 en Oceanië 3. Zuid-Amerika is de grote daler. Kijken we naar de verdeling van de internationale stages per land, dan zien we hoe groot de spreiding van Letterenstages over de wereld is. We geven hieronder het overzicht van de landen van de bachelorstages, en op de volgende pagina de landen van de masterstages.

18 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 18 De spreiding over steden in de meest populaire landen was groter dan voorheen. De meest bezochte stad buiten Nederland was Brussel, waar 11 stages werden gelopen. Berlijn staat met 9 stages op de tweede plaats, daarna volgen Londen (7 stages) en Genève (6 stages).

19 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Binnenlandse stages Van de binnenlandse bachelorstages vond 58% plaats in Noord-Nederland (vorig jaar 64%); van de binnenlandse masterstages 46% (vorig jaar 47%). Verdeling van de binnenlandse stages per regio: Verdeling van binnenlandse stages over de Nederlandse steden: Gaan we ervan uit dat studenten voor buitenlandse stages en voor stages buiten Noord-/Oost-Nederland moeten verhuizen, dan zal 47% van de bachelorstagiairs en 63% van de masterstagiairs Letteren dit verslagjaar voor hun stage (tijdelijk) hebben moeten verhuizen. Dit is van het totaal 60%. Dit percentage is gelijk aan dat van vorig jaar.

20 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Stagevergoeding In kregen van de 415 stagiairs in totaal 255 stagiairs een stagevergoeding. Dit is 61%, even veel als vorig jaar: Aantal geregistreerde stages Aantal stagevergoedingen Percentage vergoede stages % % % % % Van de bachelorstagiairs kreeg 58% (was 63%) een vergoeding; gemiddelde was 294 (vorig jaar 246) netto per maand. Van de masterstagiairs kreeg 61% (was 61%) een vergoeding; gemiddelde vergoeding 300 (was 307) netto per maand. Een stagevergoeding kan in verschillende vormen worden uitgekeerd: 1. Het loon dat een student ontvangt. Dit kan variëren van één bedrag voor de hele stage tot een dag- of uurloon. Deze categorie vergoedingen is omgezet in netto loon per maand. 2. Een tegemoetkoming in de onkosten, bij voorbeeld reiskosten of huurkosten. Dit soort vergoedingen staat wel in het contract, maar wordt daar meestal niet gespecificeerd. We hebben deze tegemoetkomingen voor de grafiek in euro s vertaald. Dit zijn dus bedragen bij benadering. 3. Een beloning in natura, bij voorbeeld een abonnement voor het theater waar men stage gelopen heeft. Dit soort vergoedingen staat meestal niet in het contract. Wanneer ze daar wel zijn opgenomen, hebben we ze op basis van schattingen omgerekend ten behoeve van het overzicht in de grafiek. Aantallen vergoede en niet-vergoede stages per opleiding in :

21 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 21 Gemiddeld lag de vergoeding op circa 302 per maand (netto). Dit gemiddelde is iets hoger dan vorig jaar. Ba-stagiairs ontvingen gemiddeld 294 per maand netto, mastagiairs 300. De hoogste vergoeding was 850 per maand (EUR), de laagste 30 (IBIO). Gegevens over gemiddelden per opleiding vindt u in Bijlage 3. De gemiddelden zijn berekend over alleen de vergoede stages. Het percentage vergoede binnenlandstages ligt in totaal op 66% (180 van de 271). Gemiddeld ontvingen studenten in voor een betaalde stage in Nederland maandelijks 245 netto per maand. Dit is een stijging t.o.v. de 234 van vorig jaar. Het percentage vergoede buitenlandstages ligt in totaal op 46% (53 van de 113). Gemiddeld ontvingen studenten in voor een betaalde stage in het buitenland maandelijks 483 netto per maand. Dit is een daling t.o.v. de 520 van vorig jaar.

22 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Stagebeoordeling De gegevens uit ProgRESS laten zien dat docenten en stagegevers de stages over het algemeen zeer goed beoordelen. Maar liefst 78% wordt afgesloten met een 8 of hoger (vorig jaar was dit 82%). 59 stagiairs ontvingen een 9 en 7 stagiairs zelfs een 10! Opvallendste resultaat is dat er onder de 230 masterresultaten geen enkele 6 is. Vorig jaar waren het er van de 281 nog 5. Belangrijkste peiler voor de beoordeling is het stageverslag dat de student schrijft. Daarnaast gebruiken de meeste opleidingen een evaluatieformulier voor stagegevers, dat naast het resultaat van de tussenevaluatie - invloed kan hebben op de beoordeling. Hoge cijfers komen vaak voort uit de hoge motivatie van studenten om goed stage te lopen. Ze weten dat de werkervaring die de stage levert een belangrijk onderdeel vormt van hun CV.

23 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 23 Hoofdstuk 2 Studentenevaluaties 2.1 Opmerkingen bij de evaluatieformulieren De studentenevaluaties over respectievelijk de bachelor- en de masterstage zijn online via Survey Monkey afgenomen. Het Stagebureau mailt studenten een link. Opmerkingen bij de evaluatieformulieren (bijl. 3): Zoals in 1.2 reeds toegelicht is het aantal evaluatieformulieren niet gelijk aan het aantal in grafiek 1 weergegeven stages. Tussen 1 september 2013 en 1 september 2014 heeft 92% van de master-stagiairs (292 van de 319) een formulier ingevuld. Van de bachelor-stagiairs heeft 80% een formulier in gevuld (53 van de 66). Bij sommige vragen valt het totaal van de in de tabellen weergegeven aantallen hoger of lager uit dan het totaal aantal studenten. Dit wordt veroorzaakt doordat studenten in enkele gevallen meerdere antwoorden mogen invullen, of (wat bij digitale vragenlijsten vaker gebeurt) vragen overslaan. Er is voor gekozen om een selectie van de vragen toe te lichten. De volledige evaluatierapporten liggen bij Career Strategy ter inzage. 2.2 Selectie studentenevaluaties bachelorstage Vraag 7 van het evaluatieformulier voor de bachelorstage vraagt naar het nut van de verplichte voorbereidende opdracht, het volgen van de Loopbaandag (Career Day). Veel studenten bedenken pas laat dat ze een bachelorstage willen gaan doen. Ze hebben tijd over aan het eind van hun studie, lopen onverwachts tegen een stagekans aan en komen zich dan inschrijven. Daardoor doen ze de Loopbaandag laat, soms pas na het vinden van de stage. Het komt hen vreemd voor dan nog tijd aan hun CV en netwerk te besteden. Van de stagiairs die Nee, want antwoorden, zegt het gros bij de open antwoordmogelijkheid: Ik liep al stage voordat ik de Loopbaandag volgde. Het is voor studenten soms lastig de dag als bredere voorbereiding voor hun loopbaan te zien. Een van de studenten ziet dit wel in: Het is goed om je eigen competenties etc. aan te pakken. Dit zou eigenlijk iedereen moeten doen, ook als je niet stage loopt. Een ander vindt de inhoud van de dag niet academisch genoeg.

24 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 24 Vraag 8 vraagt naar het vervolg na de bachelor: Bij Nee, wat anders worden genoemd: tussenjaar, reizen, vrijwilligerswerk. Vorig jaar was de verdeling ongeveer hetzelfde. Duur van de stage Vraag 9 gaat over de duur van de stage: Een flink aantal studenten (79%) liep langer dan 8 weken stage, maar minder dan de 86% vorig jaar. Veel studenten kiezen in de bachelor een deeltijdstage, en smeren deze dan over een langere periode uit. Dit jaar was 62% van de stages parttime, vorig jaar was dit 57%.

25 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 25 Dat blijkt uit de antwoorden op vraag 10: Hoeve e l d a g e n p e r we e k b e slo e g je sta g e? 2 5 dagen per week 9 4 dagen per week 20 3 dagen per week 4 2 dagen per week Wisselend aantal dagen per week 8 9 Anders, geef toelichting / Other, please specify Van alle respondenten zegt 83% de stage binnen de afgesproken periode afgerond te hebben. 8 studenten zeggen dat de stage verlengd moest worden. Over de lengte van de stage is 87% tevreden, 9% vond de stage te kort Vinden van de stage De meeste bachelorstages zijn gevonden via een open sollicitatie (32%). Daarnaast vond 28% de stage via een vacature bij de organisatie zelf. Het netwerk van docenten (17%), vrienden en familie (8%) en het stagebureau (8%) deden de rest. Bij Anders geven studenten mediastages.nl, Facebook en de Promotiedagen NN als vindplaats. Het zoeken duurde langer dan vorig jaar (toen was het ): Hoe la ng -va na f d e b e slissing o m sta g e te g a a n lo p e n- he b jij na a r e e n sta g e p la a ts g e zo cht? Een dag 8 Een week 1 maand 8 2 maanden 3 maanden 4-6 maanden Langer dan 6 maanden 24

26 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 26 De opdracht De opdracht voor bachelorstages is in 60% van de gevallen geformuleerd door de stagegever. Van de respondenten zegt 21% de opdracht zelf geformuleerd te hebben. Dit is minder vaak dan vorig jaar, maar nog steeds veel. Studenten zouden voor hun stage eigenlijk een opdracht moeten krijgen. Een kwart van de organisaties heeft blijkbaar moeite met het benoemen van een opdracht, of laat de student bewust de ruimte om zelf een plan te trekken. Slechts 4% noemt de docent als degene die de opdracht formuleerde. Bij Anders zeggen 5 studenten een meeloopstage te hebben gedaan en 3 dat ze de opdracht in overleg met stagegever en docent formuleerden. Van de studenten zegt 77% (vorig jaar 89%) dat stageopdracht en taken van hun bachelorstage duidelijk en volledig omschreven waren in het stagecontract. Hier doet het verplichte stageplan formulier goede dienst Van de respondenten zegt 85% (vorig jaar 81%) de stageopdracht te hebben uitgevoerd zoals vooraf omschreven. Enkele stagiairs kregen gedurende de stage meer taken, een enkeling kreeg er juist minder. Net als vorig jaar blijkt er vaak ruimte voor extra taken in de stage. Eigen initiatief speelt ven de stagiair speelt daarin een grote rol. Voorbeelden van extra werkzaamheden: beantwoorden van een motie, social media, organiseren van een symposium. Met vraag 19 en 20 is gevraagd naar de belangrijkheid van de leerdoelen van de stage. Daarover zeggen de respondenten: De antwoorden geven aan dat de stagiairs zelf het vermogen om je aan te passen en te handelen naar nieuwe situaties het belangrijkst vinden, en daarna het vermogen effectief te communiceren. Kennis toe kunnen passen in de praktijk, probleemoplossend vermogen en kunnen plannen komen daarna. Ze hebben ervaren dat de stagegever hun communicatieve vermogen, en daarna hun vermogen om goed te plannen, veel belangrijker vindt:

27 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 27 Op vraag 22 of studenten het idee hebben voldoende te zijn voorgelicht antwoordt 79% met ja. Vorig jaar was dit 84%. Uit opmerkingen bij deze vraag blijkt dat studenten elkaar ook voorlichten. Opvallend is het grote verschil tussen de mensen die wel vooraf het stagebureau wisten te vinden en zij die hiervan niet wisten. De eerste groep voelt zich goed voorgelicht, de andere groep reageert soms wat teleurgesteld over het niet vooraf op de hoogte zijn van de voorwaarden. Vraag 23 vraagt naar de tevredenheid over de dienstverlening van het Stagebureau. Hierop antwoordt 91% positief (vorig jaar was dit 83%). Daarnaast zijn 5 studenten ontevreden. Het is niet duidelijk waarover precies. Bij de opmerkingen zegt 1 student dat de openingsuren ruimer zouden kunnen, en een ander dat hij het onnodig vindt dat stagecontracten op speciale papieren moeten. De overige 36 opmerkingen zijn uitermate positief. Een greep: het stagebureau geeft duidelijke voorlichting en direct hulp waar nodig is, het personeel is erg toegankelijk en het is allemaal heel vrij/informeel en alles kan geregeld worden. De Career Day (Loopbaandag) wordt door de 44 deelnemers die het evaluatieformulier direct na afloop invulden gemiddeld met een 8 gewaardeerd. De onderdelen inzicht in eigen competenties (en valkuilen), netwerken en het opstellen van een CV worden het best gewaardeerd. Stagebegeleiding Op de vraag naar de begeleiding door de stagegever zegt 87% (vorig jaar 97%) tevreden te zijn. Eén student zegt te weinig te doen te hebben gehad, een ander zegt dat er door de hektiek van de stage wat te weinig begeleidingstijd was. Op de vraag naar de tevredenheid over de begeleiding door de docent zegt 92% (vorig jaar 86%) tevreden te zijn. Over de docentbegeleiding zijn er vier studenten ontevreden. Eén student zegt dat de docent moeilijk te bereiken was, één zegt dat de docent meer had kunnen helpen bij het bewaken van de stagedoelen, twee zeggen dat een afspraak maken moeilijk was. De rest is positief (16 studenten) of merkt op dat begeleiden niet echt nodig was (6 studenten).

28 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 28 Op de vraag naar knelpunten zijn er 4 studenten die de taakstelling niet helder vonden. Eén student zegt dat er geen plan was opgesteld voor het geval het onderzoek niet goed zou verlopen, en één student geeft aan problemen met de stagegever gehad te hebben. Uit de antwoorden op vraag 28, 29 en 30 over voortzetting van werkzaamheden bij de stagegever na afloop van de stage blijkt dat 9 studenten freelance of op tijdelijk contract bij de stagegever blijven werken. Een vast contract werd aan 3 studenten aangeboden, 5 studenten konden ook hun thesis bij de stagegever schrijven. Alle studenten geven aan hun bacheloropleiding te voltooien.

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Herintreding werkloze 55-plussers

Herintreding werkloze 55-plussers B. Cuelenaere, V. Veldhuis Herintreding werkloze 55-plussers Onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen De Raad voor Werk en Inkomen is het

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Stage handboek voor studenten

Stage handboek voor studenten Stage handboek voor studenten Voor meer informatie: Naam: Rogier Kind Tel: 0800 4455660 Fax: 020 422 20 22 Gsm: 06 499 11 251 Email: rogier@stageplaza.nl 1 Inhoud 1: Opleidingen en stagelopen - VMBO -

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Professional Learning & Development Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Bachelorverslag J.K. Kol s0138452 Begeleiders Universiteit Twente Ir. J.W.L. van Benthem N.D.G. den

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager,

Nadere informatie