Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van tot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van 1-9-2013 tot 1-9-2014."

Transcriptie

1 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 1 Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van tot Aantal stages Het totaal aantal geregistreerde Letterenstages is 385: 66 bachelor- en 319 masterstages. Daarnaast zijn er nog 13 stages niet-geregistreerde stages in progress gevonden. Vorig jaar telden we 68 bachelorstages en 347 masterstages (en 7 niet-geregistreerde stages) (p. 8). Stageopdrachten De meeste bachelorstage-opdrachten liggen op de terreinen van projectmanagement (36%), communicatie (29 %) en onderzoek (21%). Voor de masterstage vallen de opdrachten binnen de terreinen onderzoek (29%), projectmanagement (22%) en redactie (17%). Vorig jaar waren er meer opdrachten op het terrein van beleid. De opdrachten waren voor met name de (semi-) overheid (80% bachelorstage, 69% masterstage) en de zakelijke dienstverlening (15% bachelorstage, 28% masterstage). We zien een stijging van bachelorstages bij de (semi-) overheid ten koste van de zakelijke dienstverlening (p. 14). Internationale stages Van de 385 stages waren er 113 internationaal (29%; p. 12). Het betrof 13 bachelorstages (20%) en 100 masterstages (31%). Vorig jaar was 25% van de stages internationaal (p. 16). Stagevergoeding Van de bachelorstagiairs ontving 58% een stagevergoeding (tegenover 60% vorig jaar), van de masterstagiairs 61% (tegenover 69% vorig jaar). Samen ontving 61% van onze stagiairs een stagevergoeding van de stagegever. Vorig jaar was dit 68%. De gemiddelde stagevergoeding is gestegen van 282 netto naar 304 per maand. De gemiddelde stagevergoeding voor binnenlandse stages was 235 (vorig jaar 239). Voor buitenlandse stages was de vergoeding gemiddeld 496 netto per maand (vorig jaar 520). Masterstagiairs verdienen gemiddeld meer dan bachelorstagiairs: 307 tegenover 294 netto per maand (p. 20). Beoordeling Masterstages werden hoog beoordeeld; 55% met een 8 en 23% met een 9. Van de bachelorstages werd 57% met een 8 beoordeeld en 13% met een 9. Dit jaar werd er zelfs 7 keer een 10 gegeven (p. 22). Stage en arbeidsmarkt Van de 290 masterstagiairs die het evaluatieformulier invulden heeft 50% na de stage de mogelijkheid gekregen betaald werk te gaan verrichten via hun stagegever (145 studenten). 28% zegt daadwerkelijk werk bij de stagegever aangenomen te hebben. Dit zijn 81 masterstudenten (vorig jaar 48). Op 7 studenten na hebben ze hun masteropleiding voor die tijd afgerond. Van de 53 bachelorstagiairs die het evaluatieformulier invulden zegt 90% na de bachelor een masteropleiding te gaan doen, waarvan 37% in Groningen. Van de bachelor-studenten vindt 47% de Loopbaandag een nuttige voorbereiding voor de stage (p. 23). Hoofdstuk 1 geeft de gegevens van het Stagebureau Letteren (SBL) en ProgRESS. Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van de studentenevaluaties. Hoofdstuk 3 geeft de stand van zaken per opleiding. Hoofdstuk 4 bevat resultaten van het afgelopen, en plannen voor volgend jaar. Hoofdstuk 5 geeft de personele en financiële situatie. Esther Haag Groningen, februari 2015

2 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 2

3 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 3 Hoofdstuk 1 Stages Bronnen Opmerkingen over de gegevens Gebruikte afkortingen Stageaantallen en stageplanning Totaal aantal geregistreerde ba-stages Totaal aantal geregistreerde ma-stages Totaal aantal niet geregistreerde stages Stages afgezet tegen examens voor 1 december Verdeling van stages over branches en sectoren Stageopdrachten Internationale stages Binnenlandse stages Stagevergoeding Stagebeoordeling 22 Hoofdstuk 2 Studentenevaluaties Opmerkingen bij de evaluatieformulieren Selectie studentenevaluatie bachelorstage Selectie studentenevaluatie masterstage 29 Hoofdstuk 3 Overzicht per opleiding Bachelorstages Masterstages 40 Hoofdstuk 4 Resultaten Stagebureau Letteren Voorlichting Vacatureservice Loopbaandag Letteren (Career Day) Studieverenigingen Beurzen Stagevoorlichtingen Registratie Reisverzekering Veilig op reis Stagebemiddeling voor de Faculteit GGW Evaluatie Overige activiteiten Stageoverleg Project Stageplekken Buitenland ETC Vooruitblik 45 Hoofdstuk 5 Personele en financiële situatie Personele situatie Financiële situatie 47 BIJLAGEN BIJLAGE 1 Overzicht stages BIJLAGE 2 Begeleidend docenten bachelor- en masterstages BIJLAGE 3 Evaluatieformulieren bachelor- en masterstage 63

4 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 4

5 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 5 Hoofdstuk 1 Stages 1.1 Bronnen Voor de eerste twee hoofdstukken van het jaarverslag is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: gegevens die het Stagebureau Letteren (SBL) zelf verzamelt en gegevens die we via anderen verkregen. 1. De gegevens die het SBL verzamelt, vallen in twee categorieën: a. De gegevens uit de database waarin het SBL de ingeschreven stages registreert. Er wordt onder meer bijgehouden wie er stage loopt, bij welke organisatie en of er een vergoeding is. Deze gegevens zijn vastgelegd in het stagecontract. Daarnaast wordt een telefoonnummer bij calamiteiten geregistreerd. b. De gegevens die zijn verkregen met behulp van de evaluatieformulieren die studenten na afronding van hun stage inleveren. Hierin staan vragen over de aard van de stage, maar er wordt ook gevraagd naar de mening van de student 1 over de stage en mogelijkheden tot werk die eruit voortvloeien. Deze gegevens zijn beschikbaar in Survey Monkey. 2. De gegevens die het SBL niet zelf heeft vergaard zijn: a. De resultatenregistratie in ProgRESS. Als een stage succesvol is afgesloten, wordt het resultaat hier geregistreerd. Deze gegevens worden afgezet tegen de gegevens die het SBL verzamelt. b. Gegevens over instroom en rendementen uit ProgRESS. Deze worden vergeleken met de aantallen gelopen stages. Bovendien wordt, met het oog op studievertraging, per stagiair naar diens examens gekeken. Er is daarbij nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen Masterexamens enerzijds, en Bachelorexamens anderzijds. Deze deels objectieve, deels subjectieve gegevens geven een goed beeld van de wijze waarop Letterenstudenten hun stage hebben ingevuld. 1.2 Opmerkingen over de gegevens Stages vallen niet altijd precies binnen het academisch jaar. Voor dit verslag zijn de stages op einddatum geselecteerd; het gaat om stages die zijn beëindigd na 31/08/13 en voor 01/09/14. ProgRESS Gegevens over de beoordeling van de stage en gegevens uit de ingeleverde evaluatieformulieren kunnen pas na afsluiting van de stage verkregen worden. Voor dit jaarverslag zijn alle voor 20 oktober 2014 in ProgRESS geregistreerde stages gelopen tussen 1 september 2013 en 20 oktober 2014 bekeken. Daaruit kwamen nog 13 niet bij het SBL geregistreerde stages naar voren. Voor deze stages is geen contract bij ons binnen gekomen. Hoewel ook deze stages uiteindelijk met een voldoende zijn beoordeeld en studenten er ECTS voor hebben ontvangen, zijn ze in dit verslag niet meegenomen. Evaluatieformulieren De evaluatieformulieren worden pas na voltooiing van het stageverslag en de eindbespreking daarvan met de docent bij het SBL ingeleverd. Al met al kan het enige weken en soms maanden duren voordat verslag en evaluatieformulier bij het SBL binnen zijn. De evaluaties zijn online via Survey Monkey afgenomen. We bespreken de evaluaties die ingevuld werden tussen 1 september 2013 en 1 september Het betreft 292 evaluaties van masterstages (92%) en 53 evaluaties van bachelorstages (80%). In hoofdstuk 2 geven we een de meest interessante resultaten weer. 1 Overal waar student, docent of stagegever staat, kan vanzelfsprekend de vrouwelijke pendant gelezen worden.

6 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 6 Bachelorstages Dit is het 5e jaar waarin een bachelorstage binnen Letteren mogelijk was. Studenten moeten daarvoor voldoen aan drie voorwaarden: ze moeten 120 ECTS hebben behaald, deelnemen aan een Loopbaandag (Career Day), en hun stage moet goed gekeurd zijn door de begeleidend docent. Het SBL stimuleert stages die in de omgeving van Groningen plaatsvinden en eventueel deeltijd worden ingevuld. Bachelorstagiairs kunnen geen aanspraak maken op een Marco Polo of Erasmus+ stagebeurs voor het buitenland. Mocht een student voor zijn of haar bachelorstage naar het buitenland gaan, dan krijgt hij of zij wel net als voor de masterstage - de gratis reis- en annuleringsverzekering van de RuG mee. Research Master Een van de drie mogelijke invullingen van de specialisatie in de Research Master is de stage. Deze wordt door de student bij het stagebureau ingeschreven. Educatieve Master, Archeologie Dit jaarverslag toont niet de stages voor de Educatieve Masters. Rendement Om zicht te krijgen op de uitstroom na de stage is met de stages van jaar (vorig jaarverslag) per student nagegaan of deze voor 1 december 2014 is afgestudeerd. Als rekening wordt gehouden met het bovenstaande, bieden de gegevens een goede neerslag van de werkzaamheden van het SBL met betrekking tot stages

7 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Gebruikte afkortingen Hieronder een overzicht van de in dit jaarverslag gebruikte afkortingen. Afkorting Betekenis ARCH Archeologie AS American Studies CIW Communicatie- en Informatie Wetenschappen DUI Duitse Taal en Cultuur ENG Engelse Taal en Cultuur EUR Euroculture FRIE Friese Taal en Cultuur GES Geschiedenis GLTC Griekse en Latijnse Taal en Cultuur INF Informatiekunde IBIO Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie JOU Journalistiek KAA Kunstgeschiedenis KCM Kunsten, Cultuur en Media MOS Midden-Oosten Studies LIN Linguistics LIO Leraar in Opleiding LIT Literary Studies NED Nederlandse Taal en Cultuur NOHA Humanitarian Action REMA Research Master (maatschappelijke stage) REMAART Research Master Art History and Archeology REMAMOD Research Master Modern History and International Relations REMALING Research Master Clinical Linguistics RTC Romaanse Talen en Culturen SCAN Scandinavische Talen en Culturen SLAV Slavische Talen en Culturen SPL Lerarenopleiding Spaans TW Algemene Taalwetenschap of Taalwetenschap TT Toegepaste Taalwetenschap

8 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Stageaantallen en stageplanning De 319 bij het stagebureau geregistreerde masterstages zijn verdeeld over 31 opleidingen. Dit grote aantal ontstaat door de overgangssituatie van de talenopleidingen naar de opleiding Europese Talen en Culturen. Voor dit jaarverslag zijn ook voor de aparte talenopleidingen nog stages gelopen. De 66 geregistreerde bachelorstages zijn verdeeld over 13 opleidingen. Voor opleidingen die niet genoemd worden zijn in geen stages geregistreerd Totaal aantal geregistreerde ba-stages Totaal aantal bachelorstages in (geel): 68, in (rood): Totaal aantal geregistreerde ma-stages Totaal aantal masterstages in (blauw): 367, en in : (rood) 319.

9 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 9 Dit verslagjaar schreven zich 153 studenten (vorig jaar 95) in voor een bachelorstage. Van hen deden er 76 de Loopbaandag (vorig jaar 64). Zeven studenten (vorig jaar 2) kregen vrijstelling voor de Loopbaandag op basis van deelname aan het Honours College, 3 studenten hebben in plaats van de Loopbaandag workshops bij NEXT gedaan Totaal aantal niet geregistreerde stages Naast de in grafiek 1 weergegeven bij het SBL geregistreerde stages, is er net als elk ander jaar ook een aantal stages voor niet geregistreerd. Tellen we de geregistreerde en niet geregistreerde stages bij elkaar op dan is het totaal aantal bij Letteren gevonden stages 405 (vorig jaar 429). Overzicht in geregistreerde en niet geregistreerde stages Letteren Aantal bij het SBL geregistreerde Letteren-stages 385 Aantal bij het SBL geregistreerde Theologie & Religiestudies-stages 7 Aantal niet geregistreerde stages 13 Totaal aantal stages Letteren : Stages afgezet tegen examens voor 1 december 2014 Ieder jaar gaat het SBL na of studenten één jaar na het studiejaar waarin de stage werd voltooid hun diploma behaalden. Uitgangspunt voor onderstaande grafiek was de lijst met stages van het studiejaar Per student is gekeken of hij of zij voor 1 december 2014 is afgestudeerd. Op de X-as staat per opleiding het aantal stagiairs vermeld. In de grafiek met de bachelorstagiairs geven we op de Y-as de datalabels weer van de behaalde bachelorexamens, in de grafiek met de masterstagiairs geven we op de Y-as de datalabels van de behaalde masterexamens. Van de bachelorstagiairs deden er 4 geen examen voor 1 december 2014: Bachelorstagiairs en hun examens voor 1 december 2014 (met per opleiding het aantal bachelorstages in ).

10 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 10 Van de masterstagiairs deden er 26 geen examen voor 1 december 2014: Masterstagiairs en hun examens voor 1 december 2014 (met per opleiding het aantal masterstages in ).

11 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Verdeling van stages over branches en sectoren Op basis van het stagecontract gaat het SBL na in welke branche en in welk type organisatie de stage plaatshad. De eerste categorie stagegevers is de (semi-)overheid: ministeries, provincies, gemeenten, ambassades, instellingen van de VN, universiteiten, onderzoeksinstituten, kamers van koophandel, musea, en festivalorganisaties. De tweede categorie stagegevers is de dienstensector: organisaties op het gebied van communicatie, ict, architectuur, advies, reclame, uitgeverij, pers, tv en radio en vertaalwerk. De derde categorie is de industrie: electronicabedrijven, voedingsmiddelen- en kledingindustrie. Tenslotte onderscheiden we een categorie landbouw/delfstoffen: landbouw en energie-, gas- en waterbedrijven.

12 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 12 We zetten de sectoren op een rij: Wat opvalt is dat ambassades/consulaten en media (zie pagina 12) op 1 staan als stagegever (26). Daarna komen pers (24), universiteit (22), gezondheidszorg en uitgeverij (18). Erfgoed (14), musea (13), onderzoeksinstituten (12) en ministeries (12) zijn ook veel voorkomend. Vorig jaar waren er meer stages bij een uitgeverij en minder bij universiteiten.

13 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 13 Het aantal bachelorstages bij de (semi-)overheid is met 20% gedaald ten koste van de zakelijke dienstverlening. Voor de masterstages is de verdeling over branches net als vorig jaar nauwelijks gewijzigd. Het doel om het aantal stages in de sector Industrie te laten groeien blijkt moeilijker te behalen dan gedacht. Hier kan nog meer op worden ingezet met vacatures.

14 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Stageopdrachten De stageopdrachten zijn globaal over de volgende categorieën te verdelen: Onderzoek: bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, kwalitatief of kwantitatief onderzoek, archiefonderzoek, analyses etc. Beleid: beleidsvoorbereiding en -analyses, overleg, notities schrijven. Projectmanagement: organisatie congres, festival, tentoonstelling, project. Communicatie: opdrachten op het terrein van de interne en externe communicatiestrategie en -middelen, enquêtes, imago-onderzoek, marketing, PR- of communicatieplannen. Redactie: documentatie en archief, analyses, tekstschrijven, redigeren, rapporteren, verslaggeving (rtv, web), publicaties voorbereiden. Advies: werk in de consultancy, een adviesrapport schrijven, adviezen geven. Lesgeven: onderwijstaken zoals cursusmateriaal maken, lesprogramma opzetten en/of verzorgen, educatie, trainen, werken aan les- of leermethoden. Vertalen: ondertitelen, tolken, vertaalwerk, taal-patiëntobservatie. ICT: werken aan of ontwikkelen van producten op ICT-gebied. Bij de 66 geregistreerde bachelorstages lag 21% van de opdrachten op het gebied van onderzoek (vorig jaar 25%). Projectmanagement steeg van 21% naar 36%, communicatie van 16% naar 29%. Beleid daalde van 22% naar 3%, redactie van 15% naar 3%. In de grafiek staan de aantallen per opdrachtsoort. Van de 319 masterstages is de categorie onderzoek gedaald van 37% naar 29% van de opdrachten. Beleid daalde van 20% naar 9%. Vorig jaar werd 12% van de stages onder projectmanagement geregistreerd, dit jaar 22%. Redactie is iets gestegen van 15% naar 17%. Communicatie is gestegen van 10% naar 13%. Daarnaast was 7% van de stages advieswerk, waren er 5 stages op het gebied van lesgeven, 5 vertaalstages en 3 op het gebied van de ICT.

15 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 15

16 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Internationale stages Van de bachelorstages was 21% internationaal (vorig jaar 15%), en van de masterstages 31% (vorig jaar 29%):

17 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 17 Uitsplitsing van de internationale stages per werelddeel geeft het volgende beeld: Vorig jaar waren de aantallen: Europa 55, Azië 20, Afrika 11, Noord-Amerika 10, Zuid-Amerika 11 en Oceanië 3. Zuid-Amerika is de grote daler. Kijken we naar de verdeling van de internationale stages per land, dan zien we hoe groot de spreiding van Letterenstages over de wereld is. We geven hieronder het overzicht van de landen van de bachelorstages, en op de volgende pagina de landen van de masterstages.

18 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 18 De spreiding over steden in de meest populaire landen was groter dan voorheen. De meest bezochte stad buiten Nederland was Brussel, waar 11 stages werden gelopen. Berlijn staat met 9 stages op de tweede plaats, daarna volgen Londen (7 stages) en Genève (6 stages).

19 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Binnenlandse stages Van de binnenlandse bachelorstages vond 58% plaats in Noord-Nederland (vorig jaar 64%); van de binnenlandse masterstages 46% (vorig jaar 47%). Verdeling van de binnenlandse stages per regio: Verdeling van binnenlandse stages over de Nederlandse steden: Gaan we ervan uit dat studenten voor buitenlandse stages en voor stages buiten Noord-/Oost-Nederland moeten verhuizen, dan zal 47% van de bachelorstagiairs en 63% van de masterstagiairs Letteren dit verslagjaar voor hun stage (tijdelijk) hebben moeten verhuizen. Dit is van het totaal 60%. Dit percentage is gelijk aan dat van vorig jaar.

20 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Stagevergoeding In kregen van de 415 stagiairs in totaal 255 stagiairs een stagevergoeding. Dit is 61%, even veel als vorig jaar: Aantal geregistreerde stages Aantal stagevergoedingen Percentage vergoede stages % % % % % Van de bachelorstagiairs kreeg 58% (was 63%) een vergoeding; gemiddelde was 294 (vorig jaar 246) netto per maand. Van de masterstagiairs kreeg 61% (was 61%) een vergoeding; gemiddelde vergoeding 300 (was 307) netto per maand. Een stagevergoeding kan in verschillende vormen worden uitgekeerd: 1. Het loon dat een student ontvangt. Dit kan variëren van één bedrag voor de hele stage tot een dag- of uurloon. Deze categorie vergoedingen is omgezet in netto loon per maand. 2. Een tegemoetkoming in de onkosten, bij voorbeeld reiskosten of huurkosten. Dit soort vergoedingen staat wel in het contract, maar wordt daar meestal niet gespecificeerd. We hebben deze tegemoetkomingen voor de grafiek in euro s vertaald. Dit zijn dus bedragen bij benadering. 3. Een beloning in natura, bij voorbeeld een abonnement voor het theater waar men stage gelopen heeft. Dit soort vergoedingen staat meestal niet in het contract. Wanneer ze daar wel zijn opgenomen, hebben we ze op basis van schattingen omgerekend ten behoeve van het overzicht in de grafiek. Aantallen vergoede en niet-vergoede stages per opleiding in :

21 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 21 Gemiddeld lag de vergoeding op circa 302 per maand (netto). Dit gemiddelde is iets hoger dan vorig jaar. Ba-stagiairs ontvingen gemiddeld 294 per maand netto, mastagiairs 300. De hoogste vergoeding was 850 per maand (EUR), de laagste 30 (IBIO). Gegevens over gemiddelden per opleiding vindt u in Bijlage 3. De gemiddelden zijn berekend over alleen de vergoede stages. Het percentage vergoede binnenlandstages ligt in totaal op 66% (180 van de 271). Gemiddeld ontvingen studenten in voor een betaalde stage in Nederland maandelijks 245 netto per maand. Dit is een stijging t.o.v. de 234 van vorig jaar. Het percentage vergoede buitenlandstages ligt in totaal op 46% (53 van de 113). Gemiddeld ontvingen studenten in voor een betaalde stage in het buitenland maandelijks 483 netto per maand. Dit is een daling t.o.v. de 520 van vorig jaar.

22 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG Stagebeoordeling De gegevens uit ProgRESS laten zien dat docenten en stagegevers de stages over het algemeen zeer goed beoordelen. Maar liefst 78% wordt afgesloten met een 8 of hoger (vorig jaar was dit 82%). 59 stagiairs ontvingen een 9 en 7 stagiairs zelfs een 10! Opvallendste resultaat is dat er onder de 230 masterresultaten geen enkele 6 is. Vorig jaar waren het er van de 281 nog 5. Belangrijkste peiler voor de beoordeling is het stageverslag dat de student schrijft. Daarnaast gebruiken de meeste opleidingen een evaluatieformulier voor stagegevers, dat naast het resultaat van de tussenevaluatie - invloed kan hebben op de beoordeling. Hoge cijfers komen vaak voort uit de hoge motivatie van studenten om goed stage te lopen. Ze weten dat de werkervaring die de stage levert een belangrijk onderdeel vormt van hun CV.

23 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 23 Hoofdstuk 2 Studentenevaluaties 2.1 Opmerkingen bij de evaluatieformulieren De studentenevaluaties over respectievelijk de bachelor- en de masterstage zijn online via Survey Monkey afgenomen. Het Stagebureau mailt studenten een link. Opmerkingen bij de evaluatieformulieren (bijl. 3): Zoals in 1.2 reeds toegelicht is het aantal evaluatieformulieren niet gelijk aan het aantal in grafiek 1 weergegeven stages. Tussen 1 september 2013 en 1 september 2014 heeft 92% van de master-stagiairs (292 van de 319) een formulier ingevuld. Van de bachelor-stagiairs heeft 80% een formulier in gevuld (53 van de 66). Bij sommige vragen valt het totaal van de in de tabellen weergegeven aantallen hoger of lager uit dan het totaal aantal studenten. Dit wordt veroorzaakt doordat studenten in enkele gevallen meerdere antwoorden mogen invullen, of (wat bij digitale vragenlijsten vaker gebeurt) vragen overslaan. Er is voor gekozen om een selectie van de vragen toe te lichten. De volledige evaluatierapporten liggen bij Career Strategy ter inzage. 2.2 Selectie studentenevaluaties bachelorstage Vraag 7 van het evaluatieformulier voor de bachelorstage vraagt naar het nut van de verplichte voorbereidende opdracht, het volgen van de Loopbaandag (Career Day). Veel studenten bedenken pas laat dat ze een bachelorstage willen gaan doen. Ze hebben tijd over aan het eind van hun studie, lopen onverwachts tegen een stagekans aan en komen zich dan inschrijven. Daardoor doen ze de Loopbaandag laat, soms pas na het vinden van de stage. Het komt hen vreemd voor dan nog tijd aan hun CV en netwerk te besteden. Van de stagiairs die Nee, want antwoorden, zegt het gros bij de open antwoordmogelijkheid: Ik liep al stage voordat ik de Loopbaandag volgde. Het is voor studenten soms lastig de dag als bredere voorbereiding voor hun loopbaan te zien. Een van de studenten ziet dit wel in: Het is goed om je eigen competenties etc. aan te pakken. Dit zou eigenlijk iedereen moeten doen, ook als je niet stage loopt. Een ander vindt de inhoud van de dag niet academisch genoeg.

24 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 24 Vraag 8 vraagt naar het vervolg na de bachelor: Bij Nee, wat anders worden genoemd: tussenjaar, reizen, vrijwilligerswerk. Vorig jaar was de verdeling ongeveer hetzelfde. Duur van de stage Vraag 9 gaat over de duur van de stage: Een flink aantal studenten (79%) liep langer dan 8 weken stage, maar minder dan de 86% vorig jaar. Veel studenten kiezen in de bachelor een deeltijdstage, en smeren deze dan over een langere periode uit. Dit jaar was 62% van de stages parttime, vorig jaar was dit 57%.

25 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 25 Dat blijkt uit de antwoorden op vraag 10: Hoeve e l d a g e n p e r we e k b e slo e g je sta g e? 2 5 dagen per week 9 4 dagen per week 20 3 dagen per week 4 2 dagen per week Wisselend aantal dagen per week 8 9 Anders, geef toelichting / Other, please specify Van alle respondenten zegt 83% de stage binnen de afgesproken periode afgerond te hebben. 8 studenten zeggen dat de stage verlengd moest worden. Over de lengte van de stage is 87% tevreden, 9% vond de stage te kort Vinden van de stage De meeste bachelorstages zijn gevonden via een open sollicitatie (32%). Daarnaast vond 28% de stage via een vacature bij de organisatie zelf. Het netwerk van docenten (17%), vrienden en familie (8%) en het stagebureau (8%) deden de rest. Bij Anders geven studenten mediastages.nl, Facebook en de Promotiedagen NN als vindplaats. Het zoeken duurde langer dan vorig jaar (toen was het ): Hoe la ng -va na f d e b e slissing o m sta g e te g a a n lo p e n- he b jij na a r e e n sta g e p la a ts g e zo cht? Een dag 8 Een week 1 maand 8 2 maanden 3 maanden 4-6 maanden Langer dan 6 maanden 24

26 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 26 De opdracht De opdracht voor bachelorstages is in 60% van de gevallen geformuleerd door de stagegever. Van de respondenten zegt 21% de opdracht zelf geformuleerd te hebben. Dit is minder vaak dan vorig jaar, maar nog steeds veel. Studenten zouden voor hun stage eigenlijk een opdracht moeten krijgen. Een kwart van de organisaties heeft blijkbaar moeite met het benoemen van een opdracht, of laat de student bewust de ruimte om zelf een plan te trekken. Slechts 4% noemt de docent als degene die de opdracht formuleerde. Bij Anders zeggen 5 studenten een meeloopstage te hebben gedaan en 3 dat ze de opdracht in overleg met stagegever en docent formuleerden. Van de studenten zegt 77% (vorig jaar 89%) dat stageopdracht en taken van hun bachelorstage duidelijk en volledig omschreven waren in het stagecontract. Hier doet het verplichte stageplan formulier goede dienst Van de respondenten zegt 85% (vorig jaar 81%) de stageopdracht te hebben uitgevoerd zoals vooraf omschreven. Enkele stagiairs kregen gedurende de stage meer taken, een enkeling kreeg er juist minder. Net als vorig jaar blijkt er vaak ruimte voor extra taken in de stage. Eigen initiatief speelt ven de stagiair speelt daarin een grote rol. Voorbeelden van extra werkzaamheden: beantwoorden van een motie, social media, organiseren van een symposium. Met vraag 19 en 20 is gevraagd naar de belangrijkheid van de leerdoelen van de stage. Daarover zeggen de respondenten: De antwoorden geven aan dat de stagiairs zelf het vermogen om je aan te passen en te handelen naar nieuwe situaties het belangrijkst vinden, en daarna het vermogen effectief te communiceren. Kennis toe kunnen passen in de praktijk, probleemoplossend vermogen en kunnen plannen komen daarna. Ze hebben ervaren dat de stagegever hun communicatieve vermogen, en daarna hun vermogen om goed te plannen, veel belangrijker vindt:

27 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 27 Op vraag 22 of studenten het idee hebben voldoende te zijn voorgelicht antwoordt 79% met ja. Vorig jaar was dit 84%. Uit opmerkingen bij deze vraag blijkt dat studenten elkaar ook voorlichten. Opvallend is het grote verschil tussen de mensen die wel vooraf het stagebureau wisten te vinden en zij die hiervan niet wisten. De eerste groep voelt zich goed voorgelicht, de andere groep reageert soms wat teleurgesteld over het niet vooraf op de hoogte zijn van de voorwaarden. Vraag 23 vraagt naar de tevredenheid over de dienstverlening van het Stagebureau. Hierop antwoordt 91% positief (vorig jaar was dit 83%). Daarnaast zijn 5 studenten ontevreden. Het is niet duidelijk waarover precies. Bij de opmerkingen zegt 1 student dat de openingsuren ruimer zouden kunnen, en een ander dat hij het onnodig vindt dat stagecontracten op speciale papieren moeten. De overige 36 opmerkingen zijn uitermate positief. Een greep: het stagebureau geeft duidelijke voorlichting en direct hulp waar nodig is, het personeel is erg toegankelijk en het is allemaal heel vrij/informeel en alles kan geregeld worden. De Career Day (Loopbaandag) wordt door de 44 deelnemers die het evaluatieformulier direct na afloop invulden gemiddeld met een 8 gewaardeerd. De onderdelen inzicht in eigen competenties (en valkuilen), netwerken en het opstellen van een CV worden het best gewaardeerd. Stagebegeleiding Op de vraag naar de begeleiding door de stagegever zegt 87% (vorig jaar 97%) tevreden te zijn. Eén student zegt te weinig te doen te hebben gehad, een ander zegt dat er door de hektiek van de stage wat te weinig begeleidingstijd was. Op de vraag naar de tevredenheid over de begeleiding door de docent zegt 92% (vorig jaar 86%) tevreden te zijn. Over de docentbegeleiding zijn er vier studenten ontevreden. Eén student zegt dat de docent moeilijk te bereiken was, één zegt dat de docent meer had kunnen helpen bij het bewaken van de stagedoelen, twee zeggen dat een afspraak maken moeilijk was. De rest is positief (16 studenten) of merkt op dat begeleiden niet echt nodig was (6 studenten).

28 Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 28 Op de vraag naar knelpunten zijn er 4 studenten die de taakstelling niet helder vonden. Eén student zegt dat er geen plan was opgesteld voor het geval het onderzoek niet goed zou verlopen, en één student geeft aan problemen met de stagegever gehad te hebben. Uit de antwoorden op vraag 28, 29 en 30 over voortzetting van werkzaamheden bij de stagegever na afloop van de stage blijkt dat 9 studenten freelance of op tijdelijk contract bij de stagegever blijven werken. Een vast contract werd aan 3 studenten aangeboden, 5 studenten konden ook hun thesis bij de stagegever schrijven. Alle studenten geven aan hun bacheloropleiding te voltooien.

Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 1

Jaarverslag Stagebureau Letteren RUG 1 Jaarverslag 2012-2013 Stagebureau Letteren RUG 1 Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van 1 september 2012 tot 1 september 2013; het 25 e levensjaar van het stagebureau! De meest

Nadere informatie

Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van 1 september 2011 tot 1 september Samengevat zijn de meest opvallende resultaten:

Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van 1 september 2011 tot 1 september Samengevat zijn de meest opvallende resultaten: Jaarverslag 2011-2012 Stagebureau Letteren RUG 1 Samenvatting Dit jaarverslag verslaat het stagejaar lopend van 1 september 2011 tot 1 september 2012. Samengevat zijn de meest opvallende resultaten: Aantal

Nadere informatie

Ba Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Ba Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Verlaat de vragenlijst / Exit this survey Bachelor Placement/Stage Evaluatie 1. Jouw naam / Your name: 2. Jouw studentnummer / Your studentnumber: 3. Voor welke opleiding heb jij deze stage gedaan / Field

Nadere informatie

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door : L. Geenen S. Lotze De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl december 2008

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Stageverlenende organisaties

Stageverlenende organisaties Brochure Masterstage voor Stageverlenende organisaties Faculteit der Letteren - Rijksuniversiteit Groningen Esther Haag, facultair stagecoördinator 0031 (0) 50 363 5844 / 4842 (secr.) e.e.haag@rug.nl www.rug.nl/let/careerstrategy

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Onderzoek Maatschapppelijke Stage

Onderzoek Maatschapppelijke Stage Onderzoek Maatschapppelijke Stage Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 28 mei tot 14 juli 2012, deden 1.584 scholieren mee; 575 van hen hebben een maatschappelijke stage gelopen in

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november 2014 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Maak werk van je studie

Maak werk van je studie Faculteit der letteren Career Service Letteren Studiejaar 2015-2016 September 2015 Stageminor Handleiding voor student en docent Maak werk van je studie Evelyne Vos-Fruit Cécile Reulen Inhoudsogave De

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY"

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week

Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week 2016-2017 Beste studenten, Nu ik hier sta, met jullie, met al die studenten, dan denk ik terug aan 1974, toen ik zelf in Leiden

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 Door Sifra Souhuwat en Britt van der Sluis Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Studiehandleiding Bachelorstage Letteren

Studiehandleiding Bachelorstage Letteren Studiehandleiding Bachelorstage Letteren Alle opleidingen Bachelor «Vakcode»LBA000B10 Diverse docenten Academisch jaar 2016-17 Semester I 1 / Type studieonderdeel, aantal ECTS studiepunten en entree-eisen

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. Georganiseerd door Sociale Psychologie. Michael Vliek. Info: sp-studieadviseur-fmg@uva.

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. Georganiseerd door Sociale Psychologie. Michael Vliek. Info: sp-studieadviseur-fmg@uva. Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding Georganiseerd door Sociale Psychologie Michael Vliek Info: sp-studieadviseur-fmg@uva.nl Psychologische gedragsbeïnvloeding Focus / boodschap mastertrack Beroepsoriëntatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem Nieuwe producten: de Student Profiel Analyse (SPA) en studiekeuzerichtlijnen In april 2015 lanceerde Thomas Education twee nieuwe producten:

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

ERASMUS+ Stages. april 2015

ERASMUS+ Stages. april 2015 ERASMUS+ Stages april 2015 Inhoud Programma landen Erasmus Charter for Higher Education Budget Voorwaarden Pas afgestudeerden Mobiliteitperiodes Stagebeurzen Formulieren Questions & Answers Programma Landen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET)

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Let op: Deze vertaling is bedoeld voor studenten die het participant report moeten invullen na terugkomst van de buitenlandstage/bpv.

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016 Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016 Scriptum communicatie over voeding Mary Stottelaar Maart 2016 Inleiding Nieuws voor diëtisten is een website met een digitale nieuwsbrief, gericht op

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie