LVE Codeboek 2012 Codes en toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVE Codeboek 2012 Codes en toelichting"

Transcriptie

1 LVE Codeboek 2012 Codes en toelichting Opgesteld door de werkgroep Codeboek Versie 1.1 Amsterdam, 8 juni 2011 Landelijke Vereniging Osdorper Ban 7A Fax van Eerstelijnspsychologen 1068 LD Amsterdam /

2 - 2 - Inhoudsopgave 1 INLEIDING Doel codeboek Toepassing codeboek Wijzigingen codeboek Afstemming met softwareleveranciers Wijze van vastleggen van de gegevens ELP-jaarverslag LVE- en afdelingsjaarverslag Suggesties en commentaar OVERZICHT VAN DE CODES Te gebruiken codes BIJLAGEN Overzicht gebruikte afkortingen Samenstelling werkgroep Codeboek Overzicht van wijzigingen Codeboek LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 2 van 22

3 - 3-1 Inleiding 1.1 Doel codeboek De eerstelijnspsychologen (ELP s) hebben, als leden van de LVE, afgesproken om van de contacten met- en behandelingen van cliënten bepaalde gegevens te registreren. Hiervoor zijn codes ontwikkeld die in dit document zijn beschreven. Door deze werkwijze wordt bereikt dat: op eenduidige wijze de gegevens over de contacten en behandelingen door de ELP s worden vastgelegd; analyse en vergelijking door de ELP mogelijk is, waardoor inzicht in de werkwijze en doelgroep wordt verkregen; de ELP gegevens beschikbaar heeft voor kwaliteitsverbetering en herkwalificatie; de gegevens op eenvoudige wijze samengevoegd kunnen worden tot jaarverslagen van zowel de LVE als de regionale afdelingen; de gegevens door de LVE kunnen worden gebruikt als landelijke referentie, voor het verbeteren van de dienstverlening naar haar leden, zoals kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering en algemene beleidsontwikkeling zoals signalering naar politiek, overheid en zorgverzekeraars. 1.2 Toepassing codeboek 2012 Het codeboek 2012 is van toepassing op alle behandelingen met een laatste consult in het jaar Het codeboek is bedoeld voor registratie van de gegevens van de cliënt voor iedere praktijk van de ELP. Dus een ELP met twee verschillende praktijken (= twee Praktijk AGB-codes) maakt twee codeboeken. Het gaat alleen om het registeren van de gegevens van de cliënten (één of meer personen), niet de personen die mogelijk bij een behandeling worden betrokken, zoals b.v. de ouders van een kind. Het codeboek heeft betrekking op de werkzaamheden van een eerstelijnspsycholoog en niet van een psychotherapeut. Ook de behandelingen die door de zorgverzekeraar als psychotherapie worden aangemerkt, worden buiten beschouwing gelaten. Dus alleen werkzaamheden die vallen onder de aanduiding eerstelijns psychologische zorg (EPZ) worden geregistreerd. De ELP helpt in het algemeen cliënten met lichte tot matig ernstige psychische en/of psychosociale problemen (GAF-scores van DSM IV tussen 100 en 51). 1.3 Wijzigingen codeboek 2012 Het codeboek 2012 is t.o.v. het codeboek 2011 gewijzigd. Toegevoegd zijn de registratie van de Outcome Rating Scale (ORS) en een code voor laagfrequente ondersteuning bij de categorie aangeboden hulp. Ook is bij enkele codes de tekst van de toelichting aangepast i.v.m. het gebruik voor jeugdigen op basis van suggesties van leden. De veranderingen in de tekst zijn cursief weergegeven LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 3 van 22

4 Afstemming met softwareleveranciers De informatie over het codeboek 2012 is ook verstrekt aan de leveranciers waarvan de meeste eerstelijnspsychologen hun software voor praktijkadministratie betrekken. Echter, u dient zelf te verifiëren, bijvoorkeur in het laatste kwartaal van 2011, of het door u toegepaste programma de codes van het codeboek 2012 goed en volledig toepast en een MS Excel spreadsheet kan maken dat een opmaak heeft die overeenkomt het LVE spreadsheet of een upload van het codeboek 2012 mogelijk maakt. 1.5 Wijze van vastleggen van de gegevens Voor het vastleggen van de gegevens kunnen worden gebruikt: het formulier invullijst-codeboek (LVE-website); het spreadsheet, Codeboek 2012.xls of Codeboek 2012.xlsx (LVE-website); softwareprogramma s, zoals de programma s voor praktijkadministratie (indien de uitgangspunten en codes van dit codeboek worden gebruikt). Het spreadsheet, Codeboek 2012.xls, en het formulier invullijst-codeboek (Worddocument) kunnen op het ledengedeelte van de LVE Website bij download documenten worden opgehaald. Ook is een versie beschikbaar voor MS Excel 2007, aangeduid als Codeboek 2012.xlsx. Het formulier invullijst-codeboek is bedoeld om op eenvoudige wijze, vanaf aanmelding tot en met afsluiting, zonder computer, de gegevens te kunnen registeren. Daarna kunnen de gegevens snel in het spreadsheet, op het werkblad invulblad, worden ingevuld. Het spreadsheet totaliseert de gegevens van het invulblad op het werkblad Totaaloverzicht. Voor het gebruik en invullen van het spreadsheet is ook een handleiding op de LVE-website beschikbaar. Maak van de invullijst-codeboek vooraf een aantal afdrukken, dan liggen ze al klaar voor gebruik. Wij raden aan om direct na het afsluiten van het contact, of na het laatste geplande contact, de invullijst-codeboek te completeren of de gegevens in het informatiesysteem van de praktijk bij te werken. Te allen tijde dienen de gegevens in het spreadsheet overeen te komen met de gegevens uit de administratie. De ELP is verantwoordelijk voor de compleetheid en juistheid van de gegevens. 1.6 ELP-jaarverslag Iedere ELP die de gegevens die per upload of spreadsheet heeft verstuurd krijgt een z.g. Spiegelrapport toegestuurd. In dit rapport staan de gegevens van de eerstelijnspsycholoog en tevens de totaalgegevens van de andere leden. Dit spiegelrapport, maar ook het totaaloverzicht van het spreadsheet, kan worden gebruikt voor analyse en kwaliteitsverbetering en vormt tevens het vereiste bewijsstuk voor de (her)kwalificatie van de eerstelijnspsycholoog. De ELP dient daarom deze gegevens goed te bewaren LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 4 van 22

5 LVE- en afdelingsjaarverslag Stuur de gegevens van codeboek zo snel mogelijk na het afsluiten van het jaar, maar in ieder geval vóór 1 maart, op, zodat de gegevens verwerkt kunnen worden tot een LVE-jaarverslag en een Afdelings- en Individueel Spiegelrapport. In de administratiesoftware die veel eerstelijnspsychologen gebruiken is de mogelijkheid van een upload ingebouwd, gebruik bij voorkeur deze voorziening, aangezien dat sneller gaat en extra controles bevat. Over de wijze van opsturen van het spreadsheet wordt aan het begin van het jaar een instructie verstrekt. 1.8 Suggesties en commentaar Suggesties en commentaar kunt u per doorgeven aan de Lande lijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen onder vermelding van het onderwerp Werkgroep Codeboek LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 5 van 22

6 - 6-2 Overzicht van de codes 2.1 Te gebruiken codes 2012 De kolommen Cd geven de te gebruiken codes aan. Daarnaast is de betekenis van die codes aangegeven. A Datum aanmelding B C D Vul hier de datum (dd-mm-jjjj) van de aanmelding in. Datum eerste consult Vul hier de datum (dd-mm-jjjj) van eerste consult of het intake gesprek in. Datum laatste consult Vul hier de datum (dd-mm-jjjj) van laatste consult in. Waar komt de cliënt vandaan? Dit is de datum waarop de cliënt voor het eerst contact opnam (veelal telefonisch) om hulp te vragen. Indien schriftelijk is aangemeld, dan gebruikt u de datum van ontvangst van de brief, fax of . Dit is de datum waarop u fysiek de cliënt ontmoet voor het eerste gesprek. Dit is de datum van de laatste declarabele zitting (waarbij cliënt wel of niet is verschenen). Tussen het eerste en laatste consult kan een lange periode zitten bij laagfrequente ondersteuning. Vul hier alleen de vier cijfers van de postcode in. Dit is de postcode van de cliënt op het moment van aanmelding. Vermeld geen letters van postcode. Indien cliënt woonachtig is in het buitenland, dan worden vier nullen (0000) ingevuld. 1 Cliëntsysteem Gebruik de code om aan te geven op wie de behandeling is gericht. 1 Individueel 2 Paar 3 Gezin 4 Anders LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 6 van 22

7 - 7-2 Sekse 3 Burgerlijke staat 4 Leeftijd 1 Man 2 Vrouw 1 Ongehuwd 2 Gehuwd Omvat ook het geregistreerd partnerschap 3 Samenwonend 4 Gescheiden (na huwelijk of geregistreerd partnerschap) 5 Verweduwd Vul hier de geboortedatum (dd-mm-jjjj) in. 5 Vergoeding kosten Vul in hoe de cliënt de kosten vergoed krijgt op basis van de situatie aan het einde van de behandeling/traject. 0 Onbekend 1 Basisverzekering, gecontracteerd 2 Basisverzekering, nietgecontracteerd 3 Basis + aanvullende verzekering, gecontracteerd 4 Basis + aanvullende verzekering, Als de ELP niet de volledige geboortedatum (dd-mm-jjjj) wil opgeven i.v.m. de gevoeligheid van dit gegeven, dan kan de geboortedatum als geboortejaar of geboortejaar worden ingevuld. Het gaat om de vergoeding van de kosten voor de gehele behandeling/totale traject. De wettelijk vastgestelde eigen bijdrage wordt buiten beschouwing gelaten. ELP heeft contract met verzekeraar van cliënt ELP heeft geen contract met verzekeraar van cliënt ELP heeft contract met verzekeraar van cliënt ELP heeft geen contract met verzekeraar van cliënt niet-gecontracteerd 5 Anders Invullen voor alle overige combinaties, b.v. een deel vergoed door verzekeringen en aangevuld met eigen middelen of vergoedingen door bedrijven of gemeentes. 6 Geen (gebruik) verzekering Alle kosten voor eigen rekening LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 7 van 22

8 - 8-5a Welke verzekeraar vergoedt de kosten Vul aan het einde van de behandeling/traject het UZOVI-nummer van de verzekeraar, die de kosten van de cliënt vergoedt, in. 6 Opleidingsniveau Het UZOVI-nummer is de unieke zorgverzekeraars-identificatie en bestaat uit vier cijfers. Indien de kosten niet door een verzekeraar of anders worden vergoed, dan worden vier nullen (0000) ingevuld. 7 Werksituatie 0 Onbekend 1 Geen of alleen lager onderwijs Ook voor kinderen die op de basisschool zitten 2 Voortgezet onderwijs, lagere trap Niveau VMBO (vroegere MAVO en VBO) 3 Voortgezet onderwijs; Niveau MBO beroepsonderwijs 4 Voortgezet onderwijs, hogere Niveau HAVO en VWO trap 5 Hoger onderwijs, eerste trap Niveau HBO 6 Hoger onderwijs, tweede en derde trap Niveau WO 0 Onbekend 1 Werknemer Werkt (betaald) tenminste 12 uur per week 2 Zelfstandige Werkzaam in eigen bedrijf/praktijk, zelfstandige beroepsbeoefenaars en freelancers. 3 Werkloos of werkzoekend 4 Ziektewet / WAO - WIA 5 VUT / Pensioen 6 Schoolgaand / Studerend 7 Niet behorend tot werkzame beroepsbevolking 8 Anders Iedereen die minder dan 12 uur per week (betaald) werkt of niet wil (betaald) werken in de leeftijdsgroep jaar LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 8 van 22

9 - 9-8 Herkomstgroepering 0 Onbekend 1 Geboren in Nederland 2 Niet-geboren in Nederland 9 Initiatief voor hulpvraag 10 Soort aanmelding 0 Eigen initiatief Als iemand zelf het initiatief neemt om via de huisarts (HA) een afspraak met een ELP te maken, dan wordt dit niet als verwijzing door de HA gezien, ook al heeft de HA hiervoor een verwijsbriefje gemaakt. 1 Huisarts 2 Bedrijfsmaatschappelijk werk of bedrijfsarts 3 Schoolarts / school Ook GGD arts of verpleegkundige; aan school verbonden psycholoog, maatschappelijk werker of orthopedagoog. 4 Algemeen maatschappelijk werk 5 Fysiotherapeut 6 Collega / ELP Onder collega kan worden verstaan een vrijgevestigde (Gz)psycholoog en/of pedagoog. 7 2 e lijns GGZ of AGZ (vrijgevestigde) psychotherapeut of psychiater of specialist. Ambulante, poliklinische of verslavingszorg. 8 3 e lijns GGZ of AGZ Residentieel / herstellingsoord / algemeen ziekenhuis. 9 Andere verwijzers Ook jeugdzorg. 1 Betreft eerste aanmelding 2 Betreft heraanmelding bij afgesloten cliënt Zie de toelichting bij categorie 21, beëindiging contact LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 9 van 22

10 Belangrijkste aanmeldingsklacht Na intakefase definitief (geformuleerd door cliënt, eventueel met behulp van de ELP vaststellen, dan DSM IV verduidelijkt) gebruiken. Volwassenen (Leeftijd 18 jaar of ouder) 01 Interpersoonlijke problemen Partner-, gezins-, opvoedings en overige relatieproblemen. 02 Werk- en studieproblemen Overspannenheid en burnout. 03 Stemmingsklachten; depressies Hieronder vallen lichte tot matig ernstige depressieve klachten. 04 Stemmingsklachten; angsten Hieronder vallen lichte tot matig 10 Anders Kinderen en jeugdigen 05 Aanpassings- en verwerkingsproblemen ernstige angst-/fobieklachten. Nieuwe situaties en levensfaseproblemen, ook verlies en trauma. 06 Identiteitsproblemen Negatief zelfbeeld en subassertiviteitsproblemen. 07 Psychosomatische / Omvat ook hyperventilatie en somatoforme klachten (vage) spanningsklachten. 08 Klachten op het gebied van slapen, eten, seksualiteit en impulsbeheersing 09 Verslavingsproblemen Iedere vorm van verslaving, zoals drugs of gokken. (Leeftijd jonger dan 18 jaar, maar de codes kunnen nog gebruikt worden bij een leeftijd van 20 jaar, naar oordeel ELP) 11 Gezinsproblemen Hieronder vallen ook echtscheidings- en systeemproblematiek. 12 Gedragsproblemen Ook de omgeving heeft er last van (ADHD en PDD NOS). 13 Stemmingsklachten; depressies Hieronder vallen lichte tot matig ernstige depressieve klachten. 14 Stemmingsklachten; angsten Hieronder vallen lichte tot matig ernstige angst-/fobieklachten. 15 Identiteitsproblemen Negatief zelfbeeld en subassertiviteitsproblemen. 16 Aanpassings- en verwerkingsproblemen Nieuwe situaties en levensfaseproblemen, ook verlies en trauma. 17 Leerproblemen Ook cognitieve problemen en lage intelligentie. 18 Zindelijkheidsproblemen 19 Tic-stoornissen Een Tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmisch, stereotiepe, motorische beweging of vocale uiting LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 10 van 22

11 Anders 12 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 1 Kies de klinische stoornis of een andere aandoening en probleem die een reden voor zorg kunnen zijn. Alleen de hoofddiagnose of reden voor contact vastleggen. Vastgesteld door ELP. 00 Geen aandoening op as 1 aanwezig. 01 Specifieke stoornissen die voor het eerst op kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden. 02 Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 03 Psychische stoornissen door een somatische aandoening 04 Aan een middel gebonden stoornis b.v. alcohol, drugs, vluchtige stof, etc. 05 Stemmingsstoornissen depressieve of bipolaire stoornissen 06 Angststoornissen 07 Somatoforme stoornissen 08 Dissociatieve stoornissen 09 Seksuele- en genderidentiteitsstoornissen 10 Eetstoornissen 11 Slaapstoornissen 12 Stoornissen in de impulsbeheersing, niet anderszins omschreven 13 Aanpassingsstoornissen 14 Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 15 Diagnose as 1 uitgesteld LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 11 van 22

12 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 2 Vastgesteld door ELP. Kies de persoonlijkheidsstoornis. Alleen de hoofddiagnose of reden voor contact vastleggen. 00 Geen aandoening op as 2 aanwezig 01 Geen stoornis, wel clustertrekken (A,B of C) 02 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 03 Schizoïde / schizotypische persoonlijkheidsstoornis 04 Antisociale persoonlijkheidsstoornis 05 Borderline persoonlijkheidsstoornis 06 Theatrale persoonlijkheidsstoornis 07 Narcistische persoonlijkheidsstoornis 08 Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis 09 Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 10 Obsessiecompulsieve persoonlijkheidsstoornis 11 Persoonlijkheidsstoornis, niet anderszins omschreven 12 Zwakbegaafdheid (IQ 71 t/m 84) 13 Diagnose as 2 uitgesteld. 14 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 3 Kies de somatische situatie die van toepassing is. 0 Geen somatische aandoening 1 Een somatische aandoening die niet van belang is voor de behandeling 2 Een somatische aandoening die wel van belang is voor de behandeling 3 Een chronisch somatische aandoening die niet van belang is voor de behandeling. 4 Een chronisch somatische aandoening die wel van belang is voor de behandeling. Clustertrekken betekent dat cliënt niet voldoet aan een persoonlijkheidsstoornis. Vastgesteld door ELP LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 12 van 22

13 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 4 Vastgesteld door ELP. Kies het voornaamste psychosociale of omgevingsprobleem. 0 Geen problemen op as 4 aanwezig. 1 Problemen binnen de primaire steungroep B.v. overlijden gezinslid, het huis verlaten, hertrouwen ouder, 2 Problemen gebonden aan de sociale omgeving seksueel of lichamelijk misbruik. B.v. overlijden of verlies vriend(in), alleen wonen, problemen met aanpassing andere cultuur. 3 Opvoedingsproblemen B.v. studieproblemen, onenigheid met leraren of klasgenoten. 4 Werkproblemen B.v. werkeloosheid, dreiging werk kwijt te raken, onenigheid met chef of collega s. 5 Woonproblemen B.v. dakloosheid, slechte behuizing, onveilige buurt, onenigheid met buren of huisbaas. 6 Financiële problemen B.v. onvoldoende financiën, leven van bijstandsuitkering. 7 Problemen met toegankelijkheid van gezondheidsdiensten 8 Problemen met justitie / politie of misdaad 9 Andere psychosociale en omgevingsproblemen B.v. tekortschieten van gezondheidsdiensten, niet beschikbaar zijn van vervoer naar gezondheidscentra. B.v. arrestatie, gevangen zitten, in proces betrokken zijn, slachtoffer van misdrijf. B.v. blootstelling aan rampen, onenigheid met hulpverleners buiten de familie, niet beschikbaar zijn maatschappelijk werk LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 13 van 22

14 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 5 Vastgesteld door ELP Kies de GAF-score die het beste past bij het functioneren van de cliënt bij aanmelding. 0 Onbekend Bijvoorbeeld te gebruiken bij een oriënterend gesprek. 1 GAF-score Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, levensproblemen lijken nooit uit de hand te lopen, men komt naar hem/haar toe vanwege de vele positieve kwaliteiten. Geen symptomen. 2 GAF-score Geen of minimale symptomen (b.v. lichte examenvrees), goed functioneren op alle terreinen, belangstellend en betrokken bij een grote reeks activiteiten, effectieve sociale vaardigheden, in het algemeen tevreden met het bestaan, niet meer dan alledaagse problemen of zorgen (b.v. slechts af en toe ruzie met gezins- of familieleden). 3 GAF-score Indien symptomen aanwezig, dan zijn dit voorbijgaande en te verwachten reacties op psychosociale stressveroorzakende factoren (b.v. concentratieproblemenna een familieruzie); niet meer dan lichte beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. tijdelijk wat achterraken met de studie). 4 GAF-score Enkele lichte symptomen (b.v. depressieve stemming en slapeloosheid); of enkele problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. af en toe spijbelen of stelen binnen het eigen gezin), maar in het algemeen vrij redelijk functioneren, heeft enkele betekenisvolle persoonlijke contacten LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 14 van 22

15 GAF-score Matige symptomen (b.v. vlak affect en wijdlopige spraak, af en toe paniekaanvallen); of matige problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. weinig vrienden, conflicten met leeftijdsgenoten of collega s). 6 GAF-score 50 en 41 Ernstige verschijnselen (b.v. suïcidegedachten, ernstige dwangmatige rituelen, frequent winkeldiefstallen); Of elke ernstige beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. geen vrienden, niet in staat om een baan te houden). 7 GAF-score 40 of lager Slechter functioneren dan bij bovengenoemde score. 17 Type aangeboden hulp De hulp heeft betrekking op eerstelijns psychologische zorg. 1 Oriënterend gesprek 2 Kortdurende crisisinterventie / ondersteuning 3 Advies / consultatie, inclusief diagnostiek Ook te gebruiken als alleen diagnostiek wordt gedaan. 4 Laagfrequente ondersteuning Te gebruiken bij 1 tot 8 consulten per jaar met als doel ondersteuning en stabilisatie. 5 Behandeling, inclusief diagnostiek 6 Anders 18 Testen of vragenlijsten 0 Geen testen of vragenlijsten toegepast 1 Wel testen of vragenlijsten toegepast Ook gestructureerd interview, diagnostische observaties (bij kinderen) LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 15 van 22

16 Methodiek van behandeling 20 Medicatiegebruik? 0 Geen behandeling 1 Voornamelijk client centered 2 Voornamelijk gedragstherapeutisch / cognitief 3 Voornamelijk psychodynamisch 4 Voornamelijk systeemtherapeutisch (w.o. meditatietherapie). Centraal staat het denken en de handelwijze van de ELP, het gaat om het hanteren van het therapeutisch kader. Als een echtpaar binnenkomt kunnen zij systemisch of gedragstherapeutisch (prt) worden behandeld en andersom kan een individu ook systemisch worden behandeld. 5 Overig Hieronder valt ook de speltherapie. 6 Combinatie van twee of meer genoemde behandelmethodieken (multi-methodisch). 0 Nee Geen gebruik van psychofarmaca. 1 Ja Gebruik van psychofarmaca voor of tijdens behandeling ELP. 21 Wijze van beëindiging van contact 1 Afgesloten traject/behandeling ELP en cliënt zijn het eens over het afsluiten van de behandeling / werkzaamheden en er is geen doorverwijzing nodig. 2 Contact afgebroken door de cliënt (op welk moment dan ook) De behandeling / werkzaamheden wordt / worden als afgebroken beschouwd als de ELP behandeling nodig acht, maar de cliënt (om duidelijke of onduidelijke reden) afziet van verdere behandeling. 3 Cliënt doorverwezen ELP adviseert de cliënt voor verdere behandeling een andere hulpverlener in te schakelen LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 16 van 22

17 Reden afbreken contact (toelichting op 21.2) Zoals aangegeven door de cliënt. 0 Geen afgebroken contact Afgesloten traject/behandeling 1 Klachtafname 2 Financiële redenen 3 Verhuizing 4 Ontevredenheid 5 Onvoldoende motivatie 6 Anders 7 Onbekend Gebruik onbekend als geen informatie van de cliënt bekend is. 23 Door-/terugverwezen naar (toelichting op 21.3) 0 Geen door-/terugverwijzing Afgesloten traject/behandeling 1 Huisarts 2 Bedrijfsmaatschappelijk werk of - arts 3 Schoolarts / school Ook GGD-arts of verpleegkundige; aan school verbonden psycholoog, maatschappelijk werker of ortopedagoog. 4 Algemeen maatschappelijk werk 5 Fysiotherapeut 6 Collega / ELP Onder collega kan worden verstaan een vrijgevestigde (Gz)psycholoog en/of pedagoog. 7 2 e lijns GGZ of AGZ Incl. (vrijgevestigde) psychotherapeut, psychiater of specialist. Ambulante-, poliklinische- of verslavingszorg. 8 3 e lijns GGZ of AGZ Residentieel / herstellingsoord / algemeen ziekenhuis 9 Anders Ook jeugdzorg LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 17 van 22

18 Functioneren cliënt na afsluiting contact Vastgesteld door ELP Kies de GAF-score die het beste past bij het functioneren van de cliënt bij het afsluiten van het contact. 0 Onbekend Bijvoorbeeld te gebruiken bij een oriënterend gesprek. 1 GAF-score Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, levensproblemen lijken nooit uit de hand te lopen, men komt naar hem/haar toe vanwege de vele positieve kwaliteiten. Geen symptomen. 2 GAF-score Geen of minimale symptomen (b.v. lichte examenvrees), goed functioneren op alle terreinen, belangstellend en betrokken bij een grote reeks activiteiten, effectieve sociale vaardigheden, in het algemeen tevreden met het bestaan, niet meer dan alledaagse problemen of zorgen (b.v. slechts af en toe ruzie met gezins- of familieleden). 3 GAF-score Indien symptomen aanwezig, dan zijn dit voorbijgaande en te verwachten reacties op psychosociale stressveroorzakende factoren (b.v. concentratieproblemenna een familieruzie); niet meer dan lichte beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. tijdelijk wat achterraken met de studie). 4 GAF-score Enkele lichte symptomen (b.v. depressieve stemming en slapeloosheid); of enkele problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. af en toe spijbelen of stelen binnen het eigen gezin), maar in het algemeen vrij redelijk functioneren, heeft enkele betekenisvolle persoonlijke contacten LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 18 van 22

19 GAF-score Matige symptomen (b.v. vlak affect en wijdlopige spraak, af en toe paniekaanvallen); of matige problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. weinig vrienden, conflicten met leeftijdsgenoten of collega s). 6 GAF-score Ernstige symptomen (b.v. suïcidegedachten, ernstige dwangmatige rituelen, frequent winkeldiefstallen); of elke ernstige beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. geen vrienden, niet in staat om een baan te houden). 7 GAF-score 40 of lager Slechter functioneren dan bij bovengenoemde score. 25 Aantal consulten Noteer het totaal aantal consulten. 26 Outcome Rating Scale eerste consult Noteer het resultaat. 27 Outcome Rating Scale derde consult Noteer het resultaat. De som van alle zittingen / consulten van intake tot en met beëindiging (incl. verzuimde sessies). Ook de 0,25 of 0,5 consulten van b.v. - of telefonische consulten meenemen. Inclusief verzuimde (gedeclareerde) consulten. Een consult duurt standaard een uur, inclusief enkele activiteiten ter voorbereiding en/of uitwerking. Een korter consult kan als 0,25 of 0,5 consult worden berekend. Een dubbel consult als 2,0 consulten. Bij het eerste consult wordt de ORS-score vastgelegd. De ORSscore is de som van de score van de vier vragen. Het laagste getal is 0,0 (nul) en het hoogste 40,0 (veertig). Het getal wordt met één cijfer achter de komma genoteerd. Wanneer er meer dan twee consulten zijn, dan wordt ook bij het derde consult de ORS-score vastgelegd. De ORS-score is de som van de score van de vier vragen. Het laagste getal is 0,0 (nul) en het hoogste 40,0 (veertig). Het getal wordt met één cijfer achter de komma genoteerd LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 19 van 22

20 Outcome Rating Scale laatste consult Noteer het resultaat. Bij het laatste consult wordt de ORS-score vastgelegd. Indien het derde consult tevens het laatste consult is, dan wordt de score bij het laatste consult ingevuld. De ORS-score is de som van de score van de vier vragen. Het laagste getal is 0,0 (nul) en het hoogste 40,0 (veertig). Het getal wordt met één cijfer achter de komma genoteerd LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 20 van 22

21 Bijlagen 3.1 Overzicht gebruikte afkortingen Afkorting / Omschrijving Namen ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel Aandachts-Tekort- Stoornis met Hyperactiviteit. AGB Algemeen GegevensBeheer (code van Vektis voor zorgverleners en praktijken) AGZ Algemene of somatische gezondheidszorg AOW Algemene ouderdomswet AV Aanvullende verzekering gezondheidszorg AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten BV Basisverzekering gezondheidszorg Cd Code in de tabel, door ELP te gebruiken DSM IV Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, vierde versie ELP Eerstelijnspsycholoog EPZ Eerstelijns psychologische zorg GAF Global Assessment of Functioning / Globaal Algemeen Functioneren GGD Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGZ Geestelijke gezondheidszorg GZ Gezondheidszorg HA Huisarts HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs HBO Hoger beroepsonderwijs IQ Intelligentie Quotiënt LBO Lager beroepsonderwijs LVE Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen MAVO Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MBO Middelbaar beroepsonderwijs MS Microsoft, software ontwikkelingsbedrijf ORS Outcome Rating Scale van Scott D. Miller PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified SRS Session Rating Scale van Scott D. Miller UZOVI Unieke Zorgverzekeraar Identificatie, een viercijferige code VBO Voorbereidend beroepsonderwijs VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs VUT Vervroegde uittreding VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs WAO Wet op de arbeidsongeschiktheid WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WO Wetenschappelijk onderwijs XLS Bestandsextentie van Microsoft spreadsheet Excel XLSX Bestandsextentie van Microsoft spreadsheet Excel 2007 Zvw Zorgverzekeringswet LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 21 van 22

22 Samenstelling werkgroep Codeboek Naam Rol Organisatie Mw. Drs. J.C.J. André ELP LVE, Lid afdeling Midden Nederland Dhr. Drs. L.J.A.M. Harks ELP LVE, Lid afdeling Zuid-Holland Noord Dhr. Drs. P.C. Scheele ELP LVE, Lid afdeling Gooi e.o. Dhr. Ing. P.J. Feenstra Secretaris LVE ICT-coördinator Dhr. Prof. Dr. P.F.M. Verhaak Deskundige Nivel, Programmaleider GGZ en Eerstelijn 3.3 Overzicht van wijzigingen Codeboek 2012 Versie Datum Toelichting Eerste versie. De volgende codes zijn gewijzigd t.o.v. het codeboek 2011: Registratie ORS toegevoegd; Bij datum laatste consult vermeld dat er drie jaar kan zitten tussen eerste en laatste consult bij laag frequente ondersteuning benadrukt Aanpassingen gemaakt: - Tekst bij codes ORS verbeterd; - Tekst bij laatste consult aangepast i.v.m. laagfrequente ondersteuning; - Tekst bij enkele codes aangepast i.v.m. toepassing voor jeugdigen; - Code voor laagfrequente ondersteuning bij type aangeboden hulp toegevoegd LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 22 van 22

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Spiegelrapportage 2010

Spiegelrapportage 2010 Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Spiegelrapportage 2010 Psycholoog: 00000000 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen

Nadere informatie

Landelijke Vereniging Osdorper Ban 7A 020-6673956 Fax 020-6675320 van Eerstelijnspsychologen 1068 LD Amsterdam E-mail: lve@lve.nl / www.lve.

Landelijke Vereniging Osdorper Ban 7A 020-6673956 Fax 020-6675320 van Eerstelijnspsychologen 1068 LD Amsterdam E-mail: lve@lve.nl / www.lve. Inleiding Het codeboek is ontwikkeld door de werkgroep Codeboek in nauw overleg met de Raad van Advies (RvA) en bevat de afspraken over de registratie van gegevens over de contacten met en behandelingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-3

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-3 BELEIDSREGEL Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten de volgende

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 6300-1900-10-1 1 januari 2010 14 december 2009 15 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2 BELEIDSREGEL Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die eerstelijns psychologische zorg leveren, welke

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Releasenotes en update documentatie Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Inhoudsopgave Releasenotes en update documentatie Hoofdstuk 1 Releasenotes Psychologie verslaglegging versie 7...1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons:

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons: Informatie over tarieven en vergoedingen in 2014 APG Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling (GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog, ZKM-consultant) sluit net als in vorige jaren - in 2014 geen contracten

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie Grensoverschrijdend gedrag Les 2: inleiding in de psychopathologie Programma Psychopathologie; wat is het? Algemene functionele psychopathologie DSM Psychopathologie = Een onderdeel van de psychiatrie

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ. Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam

De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ. Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam Marjan Kroon, november 2013 Agenda 1. Wat is de Generalistische Basis GGZ? 2. Wat is kenmerkend

Nadere informatie

Naam Datum Handtekening

Naam Datum Handtekening AANMELDINGSFORMULIER Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik u juist informeren over mijn werkwijze en enkele afspraken maken over een aantal praktische zaken. Mocht u echter na het

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Dorpstraat CC Buchten. Geestelijke Gezondheidswetenschappen, Master Mental Health

Dorpstraat CC Buchten. Geestelijke Gezondheidswetenschappen, Master Mental Health schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Behandeling van ouderen in de eerste lijn

Behandeling van ouderen in de eerste lijn Behandeling van ouderen in de eerste lijn Lucinda Meihuizen, GZ psycholoog Bestuurslid sectie ouderenpsychologen NIP Zorgpartners Midden-Holland en Samenwerkende psychologen Alphen a/d Rijn Agenda workshop

Nadere informatie

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Afbakening van de ggz in 2014... 3 2 Methodiek... 6 2.1 Wijzigingen productstructuur... 6 2.2 Dataselectie... 6 3 Profielen...

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut; BIGnummer19057589625

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut NVPO; BIGnummer19057589625 telefoon: 06-40143277

Nadere informatie

ONDERSTAANDE VELDEN VERPLICHT INVULLEN

ONDERSTAANDE VELDEN VERPLICHT INVULLEN Aanmeldformulier Externe aanmeldingen voor Cluster Ontwikkelingsstoornissen Klinisch Orthopsychiatrische woonvoorziening Workhome Medium care/high care (MC/HC) Perspectief Ambulant Second opinion Behandeling

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt?

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt? Wat doet u als u problemen krijgt en er zelf niet goed uitkomt? De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Ze hebben moeite met zichzelf, hun emoties, gedrag, hun gezondheid,

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7025-01 1 januari 2012 16 december 2011 16 december 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 6 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1 FAQ Ketenzorg GGZ versie 2013.1 Inhoud Algemeen... 3 Medix formulieren... 5 Medix overige... 7 Verzekering... 8 Contact... 9 Algemeen Hoe lang loopt een DBC-jaar? De ketenzorg GGZ start op het moment dat

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl Psychologenpraktijk

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Therapie, Counselling en Coaching

Therapie, Counselling en Coaching Informed Consent Therapie, Counselling en Coaching Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Informatie hierover kunt u vinden op de website van het NIP: www.psynip.nl

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010 TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 450-2010-01 1 januari 2010 1 oktober 2009 8 januari 2010 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

Behandeldienst A1_AZ. SAS Output

Behandeldienst A1_AZ. SAS Output Behandeldienst A1_AZ Aantal behandelperiodes naar hoofddiagnose Registratieperiode Aandacht-/gedragsst. % 0.1 Aanpassingsstoornis % 5.3 Alcohol geinduceerde st. % 0.7 Alcoholmisbruik % 14.5 Andere stoornis

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

Eerstelijns Psychologenpraktijk Bilthoven Zuid Soestdijkseweg Zuid 243 3721 AD Bilthoven Tel: 030-2545360

Eerstelijns Psychologenpraktijk Bilthoven Zuid Soestdijkseweg Zuid 243 3721 AD Bilthoven Tel: 030-2545360 Eerstelijns Psychologenpraktijk Bilthoven Zuid Soestdijkseweg Zuid 243 3721 AD Bilthoven Tel: 030-2545360 Vragenlijst PsychoSociale Voorgeschiedenis Op sommige vragen kunt een vierkantje aan te kruisen.

Nadere informatie

Inleiding in de Jeugd-GGZ

Inleiding in de Jeugd-GGZ Inleiding in de Jeugd-GGZ Werkbijeenkomst Jeugd-GGZ Bertine Lahuis, voorzitter BOJOG Ede, 31 mei 2013 Wat is kinder- en jeugdpsychiatrie? Onderdeel van de reguliere gezondheidszorg (ZvW en klein deel AWBZ).

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Diagnose en classificatie in de psychiatrie

Diagnose en classificatie in de psychiatrie Diagnose en classificatie in de psychiatrie Klinische Validiteit Research Betrouwbaarheid Prof dr Bert van Hemert psychiater en epidemioloog Afdelingshoofd psychiatrie DBC Kosten-baten 2 Diagnosen in de

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think.

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think. Drs. Fernando Cunha (Child Support Europe) Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist http://www.child-support-europe.com In dienst van kinderen,

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5041-01 1 januari 2011 21 februari 2011 23 februari 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 EOUN/ymem/Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

6 Forensische aspecten Aandachtspunten 134 Noten 134

6 Forensische aspecten Aandachtspunten 134 Noten 134 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 Psychiatrische stoornis en diagnostiek 13 1 Inleiding 13 2 Psychiatrische ziekte 13 3 De psychische functies 16 4 Doelen en onderdelen psychiatrische diagnostiek 17 5 Diagnose

Nadere informatie

Meerjarige Monitor Psychische Problematiek I: 2009-2011

Meerjarige Monitor Psychische Problematiek I: 2009-2011 Meerjarige Monitor Psychische Problematiek I: 2009-2011 Utrecht, NIVEL: Marloes van Dijk Peter Verhaak Utrecht, DBC-Onderhoud: Richard Boxem Eindversie, mei2013 Dit rapport is opgesteld in opdracht van

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ AANMELDING

VRAGENLIJST BIJ AANMELDING VRAGENLIJST BIJ AANMELDING Op de volgende bladzijden treft u een aantal vragen aan. Sommige daarvan kunt u beantwoorden door het hokje zwart te maken van het juiste antwoord, bij andere vragen is een meer

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG Een casus wordt ingebracht in het casus-overleg door middel van het formulier Schriftelijke aanmelding casus-overleg. Dit formulier wordt

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Lezing voor de NVA. Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog. Ontwikkelingsstoornissen Dimence

Lezing voor de NVA. Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog. Ontwikkelingsstoornissen Dimence Lezing voor de NVA Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog Ontwikkelingsstoornissen Dimence Waarom diagnostiek? Hoe doen we eigenlijk diagnostiek? De DSM 5 Wijzigingen in de DSM 5 voor de autisme

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Vragenlijst voor ouders / verzorgers:

Vragenlijst voor ouders / verzorgers: Galamagracht 48, 8651 EC, IJlst tel: (0515) -531586 e-mail : info@itkeatling.nl Rabo Bank : NL82 RABO 0141 5679 45 ING bank : NL21INGB000 3.09.64.64 Lies Meijer- Vonkeman, Integratief kindertherapeute,

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam

Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam Sanne Bakker en Marjan Kroon, 19 juni 2014 1. De invoering van de Basis GGZ 2. Het verwijsmodel 3. Overzicht van de DSM-IV stoornissen die vergoed

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Probleemgedrag versus psychiatrie. Congres Simea 7 april 2017

Probleemgedrag versus psychiatrie. Congres Simea 7 april 2017 Congres Simea 7 april 2017 voorstellen Pro Persona- de Riethorst; afdeling doven en slechthorenden Alma Gerritsen Maatschappelijk werker en beleidsadviseur afdeling doven en slechthorenden de Riethorst

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg . 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag*:... aanvrager*:... Organisatie/discipline*:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) en voornaam*:... *:...

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Het betreft een vacature, waarbij de opleideling werkzaam zal zijn bij twee instellingen te weten: Psychologenpraktijk Oosterhout en Stichting Elisabeth.

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Intake C O U N S E L L I N G. Biografische gegevens

Intake C O U N S E L L I N G. Biografische gegevens Intake C O U N S E L L I N G Biografische gegevens TOELICHTING BIJ HET INVULLEN De bedoeling van deze vragenlijst is om enige biografische gegevens te verzamelen, zodat wij samen met de mondelinge informatie

Nadere informatie

over tarieven en vergoedingen in 2015

over tarieven en vergoedingen in 2015 Informatie over type zorg en overige gegevens en over tarieven en vergoedingen in 2015 Naam organisatie: Samenwerkingsverband: APG, Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling Psycollectief Dichtbij Zorgactiviteit:

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

ROEP Nijmegen e.o. Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen. Jaarverslag 2004 en 2005. Samengesteld door Saskia de Jager en Marianne van Grunsven

ROEP Nijmegen e.o. Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen. Jaarverslag 2004 en 2005. Samengesteld door Saskia de Jager en Marianne van Grunsven Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen ROEP Nijmegen e.o. Jaarverslag 2004 en 2005 Samengesteld door Saskia de Jager en Marianne van Grunsven Met medewerking van: Andree Booltink Frank Buijnsters Sandra

Nadere informatie

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55 Tarieflijst Jeugd GGZ Voorziening Omschrijving Tarief G&V 2016 instelling EED Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 106,61 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 222,91 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER totaalpakket intakeformulieren

INTAKEFORMULIER totaalpakket intakeformulieren Voorletters Intakedatum : Roepnaam Achternaam Geboortedatum BSN Postcode + Plaats Telefoon Email Medicatie nee/ja: Huisarts/ verwijzer * Plaats verwijsbrief huisarts gedateerd op ** Contactpersoon Relatie

Nadere informatie