Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam"

Transcriptie

1 Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam Sanne Bakker en Marjan Kroon, 19 juni 2014

2 1. De invoering van de Basis GGZ 2. Het verwijsmodel 3. Overzicht van de DSM-IV stoornissen die vergoed worden in de Generalistische Basis GGZ 4. Voorbeelden adhv casuïstiek

3 3 juli 2014

4 1.Is er sprake van het vermoeden van een DSM stoornis? Alleen dan toegang tot GBGGZ 2. Wat is de ernst van de stoornis? 3. Wat is het risico dat cliënt loopt? 4. Hoe complex zijn de klachten? 5. Wat is het beloop van de klachten?

5 Product Aantal minuten Aantal consulten 1. Kort (BK) Middel (BM) Intensief (BI) Chronisch (BC) Transitieproduct maximaal twee consulten 6. Overige producten (OVP)

6 Producten kort, middel, intensief en chronisch: geen eigen bijdrage, Wel verplicht eigen risico ( 360)

7 Transitieproduct: Bij een vermoeden van een stoornis kan worden verwezen. Mocht de patiënt niet thuishoren in de GBGGZ dan wordt hij terugverwezen naar de huisarts. Kosten 184 OVP= Overig product, onverzekerde zorg. Patiënt betaalt zelf. Maximaal tarief 94

8 Hypothesetoetsend Niet lineair, maar dynamisch Contextueel: Ernst van de klachten, mate van het dagelijks (dis)functioneren, inschatting van de hulpvraag Gericht op de hulpvraag, focus bepalen Veel aandacht voor copingvaardigheden (zelfhelend vermogen); versterken zelfredzaamheid Geen standaard uitgebreide testdiagnostiek Door psycholoog zelf, niet met een team, intervisie/overleg

9 1. De invoering van de Basis GGZ 2. Het verwijsmodel 3. Overzicht van de DSM-IV stoornissen die vergoed worden in de Generalistische Basis GGZ? 4. Voorbeelden adhv casuïstiek

10 Risico: Zijn er aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie? nee Complexiteit: Is er sprake van ingewikkelde comoribiditeit of problematiek op As 2, 3 of 4 die om multdisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt? ja ja Specialistische GGZ (SGGZ) nee Vermoeden DSM - IV stoornis Is er vermoeden van een DSM - IV benoemde stoornis? ja nee nee Huisartsenz org met POH - GGZ Duur en ernst van de symptomen Beantwoorden aan richtlijnen voor vaststellen ziektebeeld ja Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) P rod uct kort 4-5 gesprekken P roduc t middel 7-8 gesprekken P roduct intensief gesprekken P roduct chronisch gesprekken

11 De eerstelijnspsycholoog blijft doen wat hij al jaren goed doet in samenwerking met de huisarts Focus op de volgende producten: Kort, middel en intensief Deels chronisch Sommige eerstelijnspsychologen bieden ook POH-GGZ aan De tweedelijn/ SGGZ blijft ook POH-GGZ aanbieden De tweedelijn gaat zijn specialistische kennis toepassen binnen het product chronisch

12 1. De invoering van de Basis GGZ 2. Het verwijsmodel 3. Overzicht van de DSM-IV stoornissen die vergoed worden in de Generalistische Basis GGZ? 4. Voorbeelden adhv casuïstiek

13 Stemmingsstoornis/ Depressie Angststoornis (paniek, sociale fobie, dwang, PTSS, GAS) Burnout (ongedifferentieerde somatoforme stoornis) Somatoforme stoornissen Aan middel gebonden stoornis (verslaving) Autisme (autisme, Rett, Asperger) AD(H)D (Aandachtstekort stoornis) Psychische stoornis door een somatische aandoening Stoornis in de lichaamsbeleving

14 Eetstoornis (anorexia, bulimia) Stoornis in de impulsbeheersing Persoonlijkheidsstoornis Stoornis in de ontwikkeling Overige stoornissen in de kindertijd Pervasieve ontwikkelingsstoornis Seksuele stoornis Anders

15 Relatieproblemen Werkgerelateerde problemen Aanpassingsstoornis Rouwreactie Levensfaseprobleem Slaapstoornis Specifieke fobie Seksuele problemen Psychische problemen door kanker of een chronische ziekte Opvoedingsproblemen Gezinsproblemen Anders Soms wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering

16 1. De invoering van de Basis GGZ 2. Het verwijsmodel 3. Overzicht van de DSM-IV stoornissen die vergoed worden in de Generalistische Basis GGZ? 4. Voorbeelden adhv casuïstiek

17 Kyra is 35 jaar en meldt zich aan met spanningsklachten. Ze voelt zich continu gespannen, piekert veel, is erg moe, heeft vaak hoofdpijn en pijn in haar schouders. Ze heeft het idee dat de klachten vooral veroorzaakt worden door de hoge werkdruk waar ze moeilijk mee om kan gaan. De klachten zijn langer dan een half jaar aanwezig.

18 Vermoedt u dat er sprake is van een DSM diagnose? Zou deze cliënte geïndiceerd zijn voor de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ?

19 A. Een of meer fysiologische klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid, verlies van eetlust, problemen met het maag-darmkanaal of urinewegen). B. Een van de twee volgende criteria is geldig: De symptomen kunnen na onderzoek niet volledig worden verklaard door een somatische aandoening of de directe gevolgen van inname van een substantie (bijvoorbeeld drugs of medicijnen). Als er een somatische aandoening is geconstateerd, zijn de fysiologische klachten of resulterende problemen in de sociale omgang of het werk veel ernstiger dan verwacht kan worden op grond van de medische historie, fysiologische onderzoek of laboratoriumonderzoek. C. De symptomen veroorzaken klinisch duidelijk lijden of problemen in de sociale omgang, op het werk of op andere belangrijke terreinen. D. De duur van de stoornis is minimaal zes maanden. E. De stoornis is niet uitsluitend te verklaren als onderdeel van een andere psychische aandoening (bijvoorbeeld een andere somatoforme stoornis, seksuele disfunctie, stemmingsstoornis, angststoornis, slaapstoornis of psychotische stoornis). F. De symptomen zijn niet met opzet nagebootst of opgewekt (zoals bij een nagebootste stoornis of simulatie).

20 Peter studeert sinds een jaar economie in Amsterdam. Sinds hij aan het begin van zijn eerste studiejaar een tentamen niet heeft gehaald is hij steeds banger geworden om te zakken voor een tentamen. Hij ziet steeds meer op tegen zijn studie en het lukt hem steeds minder goed om zich te concentreren. Hij komt bij de huisarts op het spreekuur omdat hij af wil van wat hij zelf faalangst noemt

21 Vermoedt u dat er sprake is van een DSM diagnose? Zou deze cliënte geïndiceerd zijn voor de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ?

22 Deze categorie omvat stoornissen met opvallende angst of fobische vermijding die niet voldoen aan de criteria van een specifieke 'angststoornis', 'aanpassingsstoornis met angst' of een 'aanpassingsstoornis met gemengd angstige en depressieve stemming'. Tot de voorbeelden horen: (F41.2) Gemengde angststoornis en depressieve stoornis: Significante symptomen van angst en depressiviteit, maar er wordt niet voldaan aan de criteria voor een specifieke stemmingsstoornis of een specifieke angsstoornis. Significante sociaal-fobische verschijnselen die verband houden met de sociale gevolgen van het hebben van een somatische aandoening of psychische stoornis [bv. ziekte van Parkinson, dermatologische ziekten, stotteren, anorexia nervosa, stoornis in de lichaamsbeleving]. Situaties waarin de stoornis ernstig genoeg is om de diagnose 'Angststoornis' te rechtvaardigen is, maar iemand er niet in slaagt voldoende verschijnselen te melden om te voldoen aan de volledige criteria van om het even welke specifieke Angststoornis: Iemand heeft bv. alle kenmerken van een Paniekstoornis zonder agorafobie maar de paniekaanvallen hebben allemaal minder dan vier somatische of cognitieve verschijnselen Situaties waarin een angststoornis vastgesteld is terwijl niet kan worden vastgesteld of deze primair het gevolg is van een somatische aandoening of door een middel is teweeggebracht

23 Tim heeft bij een reorganisatie zijn baan verloren. Sinds de scheiding van zijn vrouw 2 jaar geleden was zijn werk extra belangrijk voor hem geworden. Hij voelt zich zeer gespannen en somber. De afgelopen maanden had hij af en toe steken op de borst. Drie weken geleden dacht hij dat hij een hartaanval kreeg. De artsen in het ziekenhuis zeggen dat zijn hart ok is. Maar zijn lichaam doet raar. Hij heeft geprobeerd de spanning te onderdrukken met grote hoeveelheden alcohol. In het verleden heeft hij vaker perioden gehad waarin hij veel dronk.

24 Vermoedt u dat er sprake is van een DSM diagnose? Zou deze cliënte geïndiceerd zijn voor de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ?

25 A. Zowel (1) als (2) zijn van toepassing: 1.Herhaalde onverwachte paniekaanvallen. 2.Minimaal één van de aanvallen is gevolgd door minstens één maand met minstens één van de volgende criteria: I Aanhoudende zorg over nieuwe aanvallen. II Zorg over implicaties of gevolgen van de aanval (bijvoorbeeld de over zichzelf verliezen, een hartaanval krijgen, gek worden). macht III Een duidelijke verandering in gedrag in relatie tot de aanvallen. B. Afwezigheid van agorafobie. C. De paniekaanvallen zijn niet het gevolg van het innemen van een substantie (bijvoorbeeld drugs of medicijnen) of een somatische aandoening. D. De paniekaanvallen zijn niet uitsluitend het gevolg van een andere psychische aandoening, bijvoorbeeld de sociale fobie (bijvoorbeeld blootstelling aan gevreesde sociale situaties), specifieke fobie (bijvoorbeeld blootstelling aan een specifiek fobische situatie), obsessieve-compulsieve stoornis (bijvoorbeeld blootstelling aan vuil van iemand met smetvrees), posttraumatische stressstoornis (bijvoorbeeld als gevolg van prikkels die gekoppeld zijn aan een ernstige stressfactor) of separatieangst (bijvoorbeeld als reactie op het verlaten van huis of gezinsleden).

26 Meer informatie? Sanne Bakker en Marjan Kroon

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Leidraad voor regionale zorgprogrammering Landelijk Basisprogramma Angststoornissen Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Met medewerking van Jolanda Meeuwissen, Ineke Voordouw en Vera van de

Nadere informatie

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis Colofon Auteurs: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein

Nadere informatie

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling Colofon Auteur: M.P. van den Berg Met dank aan de patiënten van de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC. Redactie: M.A.V. van Verschuer (eindredacteur)

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Wat is een gezondheidszorgpsycholoog?

Wat is een gezondheidszorgpsycholoog? Wat is een gezondheidszorgpsycholoog? Meest voorkomende psychiatrische stoornissen: Stemmingsstoornis Angststoornis Persoonlijkheidsstoornis Depressie Depressieve stemming Het meest voor de hand liggende

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie, angststoornissen en alcoholverslaving. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren,

Nadere informatie

in gesprek over: Paniekstoornis en agorafobie

in gesprek over: Paniekstoornis en agorafobie in gesprek over: Paniekstoornis en agorafobie Colofon Auteurs: I.M. van Vliet A.J.L.M. van Balkom Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B.

Nadere informatie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline 1/8 1/4 Borderline persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline, is een psychische aandoening. De belangrijkste kenmerken zijn sterke wisselingen in zowel

Nadere informatie

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Wat kan ik in deze folder vinden? In deze folder worden veelgestelde

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Stress, overspannenheid & burn-out. Als alle rek eruit is

Stress, overspannenheid & burn-out. Als alle rek eruit is Stress, overspannenheid & burn-out Als alle rek eruit is Stress, iedereen heeft er wel eens mee te maken. Stress brengt uw lichaam in staat van paraatheid. Uw polsslag versnelt, uw spieren spannen zich

Nadere informatie

14 mei 2013 SCRIPTIE. Mediation in de psychiatrie. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam

14 mei 2013 SCRIPTIE. Mediation in de psychiatrie. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam SCRIPTIE 2013 Mediation in de psychiatrie An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam Studentnummer: 4981917 Opleiding: HBO-Rechten Deeltijd Scriptiebegeleider: Caroline

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen Enschede, 30 januari 2013 PJ/13/0160/baggz drs. Peter Bakker dr. Patrick Jansen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Algemeen... 4 2. Aanpak...

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

PTSS bij de politie een beter beeld

PTSS bij de politie een beter beeld PTSS bij de politie een beter beeld 16 jaar politiepoli, 1000 gebruikers Dr. A.S. Smit Prof.dr. B.P.R. Gersons Drs. S. van Buschbach M. den Dekker, MSc Drs. J. Mouthaan Prof.dr. M. Olff PTSS bij de politie

Nadere informatie

De Bascule kijkt verder. Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie

De Bascule kijkt verder. Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule kijkt verder Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule kijkt verder De Bascule kijkt verder. Niet voor niets. Ingewikkelde psychiatrische problemen laten

Nadere informatie

Doelstellingen van dit hoofdstuk

Doelstellingen van dit hoofdstuk Hoofdstuk 1 Sporters met psychische beperking Doelstellingen van dit hoofdstuk Je maakt kennis met omgangs- en begeleidingsvormen voor sporters met een psychische beperking Je kan het onderscheid maken

Nadere informatie

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Redactie: W. Smith van Rietschoten (eindredacteur) R. Hoekstra E.A.M. Knoppert van der Klein E. van Meekeren M. van Verschuer

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

Blok 1 Over borderline (BPS) BPS = Borderline persoonlijkheidsstoornis ook wel Emotieregulatie stoornis genoemd.

Blok 1 Over borderline (BPS) BPS = Borderline persoonlijkheidsstoornis ook wel Emotieregulatie stoornis genoemd. door aandachtfabriek.nl versie 20 april 2014 Blok 1 Over borderline (BPS) BPS = Borderline persoonlijkheidsstoornis ook wel Emotieregulatie stoornis genoemd. Wat vind je van de term Borderline en de andere

Nadere informatie

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Universitair Medisch Centrum Faculteit_ der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Ook de doordruk van

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen

in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Met dank aan diverse mensen voor de waardevolle bijdrage aan de tekst van de folder: vanuit ervaringsdeskundig perspectief

Nadere informatie