Rapportage Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus BN Utrecht Tel Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP)

2 2

3 Hieronder worden de gegevens gepresenteerd die eerstelijnspsychologen registreerden in De resultaten zijn gebaseerd op de behandelcontacten die door 613 psychologen in 2010 zijn afgesloten. Wachttijd De gemiddelde wachttijd van cliënten van alle eerstelijnspsychologen van LINEP was 20,1 dagen. Behandelduur De duur van een behandeling in maanden wordt weergegeven in figuur 1. De gemiddelde behandeltijd van een eerstelijnspsycholoog van LINEP was 145,8 dagen (ofwel ongeveer 4,9 maanden). Figuur 1: Het aantal maanden behandeltijd van de geregistreerde cliënten 30% 27% 25% 20% 15% 16% 14% 14% 13% 10% 5% 9% 7% 0% meer dan 6 maanden 3

4 Aantal consulten Figuur 2 laat het aantal sessies zien. Het gemiddelde aantal sessies van de LINEPpsychologen was 7,1. Figuur 2: aantal sessies 80% 73% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 8% 2% 0-8 sessies 9-12 sessies sessies 21 sessies of meer Cliëntsysteem Figuur 3 toont het cliëntsysteem. Figuur 3: het cliëntsysteem 8% 1% 2% individueel paar gezin anders 89% 4

5 Geslacht 65,0% van de cliënten van alle LINEP-eerstelijnspsychologen was vrouw. Burgerlijke staat In figuur 4 wordt de burgerlijke staat van de geregistreerde cliënten gepresenteerd. Figuur 4: burgerlijke staat van de geregistreerde cliënten 10% 2% 12% 32% ongehuw d gehuw d samenw onend gescheiden verw eduw d 44% Leeftijd De leeftijdsverdeling van alle geregistreerde cliënten wordt in figuur 5 weergegeven. Figuur 5: leeftijdsverdeling van de geregistreerde cliënten 30% 25% 24% 23% 20% 20% 15% 14% 10% 10% 5% 3% 5% 2% 0% 0 t/m 10 jaar 11 t/m 20 jaar 21 t/m 30 jaar 31 t/m 40 jaar 41 t/m 50 jaar 51 t/m 60 jaar 61 t/m 70 jaar 71 jaar en ouder 5

6 Vergoeding De wijze van vergoeding waar cliënten voor in aanmerking kwamen wordt getoond in figuur 6. Figuur 6: wijze van vergoeding waar geregistreerde cliënten voor in aanmerking kwamen Basisverzekering (gecontracteerd) 4% 5% Basisverzekering (niet gecontracteerd) 34% 50% Basis- en aanvullende verzekering (gecontracteerd) Basis- en aanvullende verzekering (niet gecontracteerd) 7% Anders Opleiding Figuur 7 toont het opleidingsniveau van de geregistreerde cliënten. Figuur 7: opleidingsniveau voor de geregistreerde cliënten 25% 11% 9% 5% 7% 26% 17% Onbekend Geen of LO MAVO en V(M)BO MBO HAVO en VWO HBO WO 6

7 Werksituatie In figuur 8 wordt de werksituatie van de geregistreerde cliënten weergeven. Figuur 8: werksituatie van de geregistreerde cliënten 6% 15% 4% 5% 8% 7% 55% Werknemer Zelfstandige Ziektew et/wia Werkzoekend Pensioen Studerend Anders Herkomst Figuur 9 toont de herkomst van cliënten. Figuur 9: De herkomst van de geregistreerde cliënten 8% 1% Onbekend Geboren in Nederland Niet geboren in Nederland 91% 7

8 Initiatief hulpvraag Figuur 10 laat zien bij wie het initiatief voor de hulpvraag ligt. Figuur 10: initiatief voor hulpvraag van de geregistreerde cliënten 5% 2% 1% 29% 63% huisarts eigen initiatief bedrijf collega/elp anders 8

9 Voornaamste aanmeldklacht Voor iedere geregistreerde cliënt wordt aangegeven wat de belangrijkste aanmeldingsklacht is. In tabel 1 en 2 worden respectievelijk de verdeling in aanmeldingsklachten voor volwassenen en jongeren gepresenteerd. Tabel 1. De belangrijkste aanmeldingsklacht van de volwassen geregistreerde cliënten Belangrijkste aanmeldingsklacht volwassenen % Interpersoonlijke problemen 25,0 Werk- en studieproblemen 9,2 Stemmingsklachten; depressies 14,6 Stemmingsklachten; angsten 12,6 Aanpassings- en verwerkingsproblemen 22,7 Identiteitsproblemen 4,7 Psychosomatische / somatoforme klachten 4,6 Klachten m.b.t. slapen, eten, seksualiteit en impulsbeheersing 2,6 Verslavingsproblemen 0,6 Anders 3,2 aantal cliënten Tabel 2. De belangrijkste aanmeldingsklacht onder de jeugdige geregistreerde cliënten Belangrijkste aanmeldingsklacht jeugd % Gezinsproblemen 7,8 Gedragsproblemen 24,6 Stemmingsklachten; depressies 8,7 Stemmingsklachten; angsten 16,6 Identiteitsproblemen 6,3 Aanpassings- en verwerkingsproblemen 16,2 Leerproblemen 10,5 Zindelijkheidsproblemen 0,3 Tic-stoornissen 0,3 Anders 8,6 aantal cliënten

10 Diagnose DSM-IV as 1 Tabel 3 toont de diagnosen of indicaties van stoornissen op as 1 van de DSM-IV. Tabel 3: Diagnosen / indicaties van stoornissen op as 1 van de DSM-IV Diagnose / indicatie DSM-IV as 1 % Geen aandoening op as 1 aanwezig 15,0 Specifieke stoornissen die voor het eerst op kinderleeftijd of in deadolescentie gediagnosticeerd worden 1,5 Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 0,1 Psychische stoornissen door een somatische aandoening 0,6 Aan een middel gebonden stoornis 0,7 Stemmingsstoornissen 19,7 Angststoornissen 15,0 Somatoforme stoornissen 3,3 Dissociatieve stoornissen 0,2 Seksuele en genderidentiteitsstoornissen 0,6 Eetstoornissen 0,6 Slaapstoornissen 0,6 Stoornissen in de impulsbeheersing, niet anderszins omschreven 2,2 Aanpassingstoornissen 23,4 Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 12,0 Diagnose as 1 uitgesteld 4,4 aantal cliënten Diagnose DSM-IV as 2 Tabel 4 toont de diagnosen of indicaties van stoornissen op as 2 van de DSM-IV. Tabel 4: Diagnosen / indicaties van stoornissen op as 2 van de DSM-IV Diagnose / indicatie DSM-IV as 2 % Geen aandoening op as 2 aanwezig 60,5 Geen stoornis, wel clustertrekken (A, B of C) 13,3 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 0,1 Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 0,1 Antisociale persoonlijkheidsstoornis 0,1 Borderline persoonlijkheidsstoornis 0,7 Theatrale persoonlijkheidsstoornis 0,1 Narcistische persoonlijkheidsstoornis 0,3 Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis 0,7 Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 0,7 Obsessiecompulsieve persoonlijkheidsstoornis 0,5 Persoonlijkheidsstoornis, n.a.o. 1,0 Zwakbegaafdheid 0,4 Diagnose as 2 uitgesteld 21,5 aantal cliënten

11 Diagnose DSM-IV as 3 Tabel 5 toont de diagnosen of indicaties van stoornissen op as 3 van de DSM-IV. Tabel 5: Diagnosen / indicaties van stoornissen op as 3 van de DSM-IV Diagnose / indicatie DSM-IV as 3 % Geen somatische aandoening 79,7 Een somatische aandoening die niet van belang is voor de behandeling 4,0 Een somatische aandoening die wel van belang is voor de behandeling 9,1 Een chronisch somatische aandoening die niet van belang is voor de behandeling 1,9 Een chronisch somatische aandoening die wel van belang is voor de behandeling 5,4 aantal cliënten Diagnose DSM-IV as 4 Tabel 6 toont de diagnosen of indicaties van problemen op as 4 van de DSM-IV. Tabel 6: Diagnosen / indicaties van problemen op as 4 van de DSM-IV Diagnose / indicatie DSM-IV as 4 % Geen problemen aanwezig op as 4 22,3 Problemen binnen de primaire steungroep 42,0 Problemen gebonden aan de sociale omgeving 9,2 Opvoedingsproblemen 2,8 Werkproblemen 16,7 Woonproblemen 0,4 Financiële problemen 1,2 Problemen met toegankelijkheid van gezondheidsdiensten 0,4 Problemen met justitie/politie of misdaad 0,4 Andere psychosociale en omgevingsproblemen 4,6 aantal cliënten

12 GAF-score bij aanmelding en bij afsluiting In tabel 7 wordt de GAF-score bij aanmelding in relatie tot de GAF-score bij afsluiting weergegeven, waarbij zichtbaar wordt bij welk deel (%) van de cliënten sprake is van een sterke verbetering, een verbetering, stabiliteit of verslechtering. Tabel 7: GAF-score bij aanmelding en afsluiting Aantal GAF bij aanmelding GAF bij afsluiting % % % % % % % ,5 43,2 26,0 11,4 7,0 3,7 3, ,8 54,3 45,1 35,9 24,5 14,7 7, ,2 1,6 28,2 34,9 27,9 17,0 7, ,2 0,1 0,6 17,1 24,4 22,0 6, ,4 0,2 0,1 0,5 15,7 24,1 20, ,5 0,0 0,1 0,4 18,2 27, ,0 0,0 0,1 0,1 0,4 26,8 Legenda Sterk verbeterd Verbeterd Gelijk gebleven Verslechterd 12

13 Aangeboden hulp Figuur 11 laat zien welke vormen van hulp zijn aangeboden. Figuur 11: Aangeboden hulp 0% 5% 8% Oriënterend gesprek 8% Kortdurende crisisinterventie/ondersteuning Advies/consultatie Behandeling Anders 79% Methodiek van behandeling Figuur 12 laat zien welke methodiek van behandeling wordt toegepast. Figuur 12: methodiek van behandeling toegepast bij de geregistreerde cliënten Geen behandeling 29% 12% 9% Voornamelijk client centered Voornamelijk gedragstherapeutisch / cognitief Voornamelijk psychodynamisch 5% 6% 1% 38% Voornamelijk systeemtherapeutisch Overig Combinatie van tw ee of meer genoemde behandelmethodieken Testgebruik In 55,8% van de behandelingen die zijn uitgevoerd wordt gebruik gemaakt van testen of vragenlijsten. Medicatiegebruik Uit de registraties van de LINEP-eerstelijns-psychologen blijkt dat 18,1% van de cliënten medicatie gebruikt. 13

14 Beëindiging contact In figuur 13 wordt getoond op welke manier de consulten van eerstelijnspsychologen worden beëindigd: door een reguliere afsluiting, door middel van afbreken of door- of terugverwijzen. Vervolgens wordt weergegeven met welke reden een contact werd afgebroken, en naar welke hulpverlener de cliënt werd door- of terugverwezen, indien van toepassing. Figuur 13: Wijze van beëindigen van het contact 16% 4% 11% 11% 58% 2e lijns GGZ of AGZ collega/elp Huisarts 3e lijns GGZ of AGZ Anders Doorverwijzing Wijze beëindigen contact 14% 16% Afgesloten traject / behandeling Afgebroken door cliënt Doorverwezen 70% Reden voor afbreken 21% 28% Klachtafname Financiële redenen Ontevredenheid 7% Onvoldoende motivatie 6% Anders Onbekend 21% 17% 14

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031 Spelregels DBBC-registratie fz Versie 20121031 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek... 7 1.3

Nadere informatie

Nijmegen, april 2010. Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong

Nijmegen, april 2010. Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong Monitor Intramurale Motivatie Centra Rapportage 9 Nijmegen, april Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong Monitor Intramurale Motivatie Centra Rapportage 9 Nijmegen, april Gerdien

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 1 2 Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 Nijmegen, november 28 Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong Nijmegen Institute for Scientist Practitioners

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Voorwoord : De vergrijzing in de gezondheidszorg :

Voorwoord : De vergrijzing in de gezondheidszorg : Validag REVALIDATIE CENTRUM VOOR PSYCHOSOCIALE JAARVERSLAG 2011 LOMMEL TONGEREN VALIDAG Adelberg 62, 3920 Lommel validag.lommel@scarlet.be Schuttersgang 38,3700 Tongeren validag@belgacom.net Tel. 011/54

Nadere informatie

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Verdiepend onderzoek naar ontwikkeling zorggebruik, problematiek, stapeling van zorg en verwijzingen Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Verdiepend

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz?

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? De samenwerking binnen de eerstelijns-ggz huisartsen, het algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen moet en kan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden B. Bieleman S. Biesma H. Naayer J. Sikkema Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden November 2006 I NTRAVAL

Nadere informatie

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg Rapport Onderzoek naar het cliëntenoordeel over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen ten behoeve van de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen Onderzoek naar

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 Korte schets van de regelingen...9 2.1 Inleiding...9 2.2 Gemeentelijk jeugdbeleid...9 2.3 Jeugdzorg en jeugd-ggz...10

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Conclusies... 2 2. Inleiding... 4 2.1. Aanleiding... 4 2.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7025-01 1 januari 2012 16 december 2011 16 december 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 6 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Psychische gezondheid in de eerste lijn De inzet van consulenten geestelijke gezondheid in Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Leidraad voor regionale zorgprogrammering Landelijk Basisprogramma Angststoornissen Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Met medewerking van Jolanda Meeuwissen, Ineke Voordouw en Vera van de

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Menzis zorginkoopbeleid curatieve GGZ 2014. Bijlagen. Pagina 1/25

Menzis zorginkoopbeleid curatieve GGZ 2014. Bijlagen. Pagina 1/25 Bijlagen Pagina 1/25 INHOUDSOPGAVE BIJLAGE A: CONTRACTEERVOORWAARDEN EN INKOOPCRITERIA...3 Inleiding...3 Algemene voorwaarden...4 Voorwaarden Specialistische GGZ Instellingen...5 Voorwaarden Specialistische

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Logo: ZORGEN DOET ER TOE! WAT DOE JIJ? Alles wat je moet weten over leren in zorg en welzijn. Font: MetaPlusBlack

Logo: ZORGEN DOET ER TOE! WAT DOE JIJ? Alles wat je moet weten over leren in zorg en welzijn. Font: MetaPlusBlack Logo: ZORGEN DOET ER TOE! WAT DOE JIJ? Alles wat je moet weten over leren in zorg en welzijn. Font: MetaPlusBlack abcdabcd Leren en werken in zorg en welzijn doet er toe! De sector zorg en welzijn is kampioen

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie