Jaarverslag 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013/2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013/2014

2 MKB-jaarverslag 2013/2014 Sportvereniging Maaskantse Boys Maren-Kessel S.V. Maaskantse Boys Pastoor Roesweg HZ Maren-Kessel Tel Banknr. Rabobank Redactie MKB-Praat: Ingeborg Donkers en Anita Steenbekkers p/a Pastoor Roesweg 43 Postbak MKB-Praat 5398 HZ Maren-Kessel Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 1 Uitnodiging algemene ledenvergadering Pagina 2 Notulen algemene ledenvergadering Pagina 3 Verslag MKB B1 Pagina 6 Verslag MKB D1 Pagina 8 Verslag MKB D2 Pagina 9 Verslag MKB E1 Pagina 11 Verslag MKB F1 Pagina 12 Verslag MKB F2 Pagina 13 Verslag MKB mini F Pagina 14 Verslag MKB 3 Pagina 15 Verslag MKB 2 Pagina 16 Verslag MKB 1 Pagina 17 Verslag MKB Dames Pagina 18 Huldigingen Pagina 19 Team van het jaar Pagina 20 MKB-er van het jaar Pagina 21 Ledenbestand 2010/2014 Pagina 22 Verslag sportkampcommissie Pagina 23 Verslag Jeugdcommissie Pagina 24 Verslag activiteitencommissie Pagina 27 Verslag sponsorcommissie Pagina 28 Jaarrekening MKB-Praat jaarverslag 2013/2014

3 Voorwoord René van der Heijden voorzitter Maaskantse Boys MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 1

4 S.V. Maaskantse Boys Opgericht 6 juni 1944 Koninklijk goedgekeurd 17 november 1961 Corr. Adres: Pastoor Roesweg HZ Maren-Kessel Sportpark: De Liesdaal Tel. (0412) Fax. (0412) Bank: Rabobank KvK: Uitnodiging Algemene leden (jaar) vergadering Datum: Donderdag 20 November 2014 Plaats: Clubhuis Maaskantse Boys / Sportpark de Liesdaal Aanvang: uur. Aan alle leden van s.v. Maaskantse Boys November Opening; AGENDA: 2. Notulen van de vorige vergaderingen 25 November 2013; 3. Jaarverslag 2013/2014; Kasverslag 2013/2014 Verslag kascommissie m.b.t. kasverslag 4. Begroting 2014/2015; 5. Verkiezingen; Bestuur aftredend en herkiesbaar Yvonne Wertenbroek, Joury Donkers. Eventuele tegen kandidaten kunnen zich schriftelijk melden uiterlijk voor 18 november. Aftredend en niet herkiesbaar John van Schijndel, als opvolger voor John draagt het bestuur Maaike Donkers voor. Kascommissie aftredend Ton van Hooft 6. Mededelingen; 7. Rondvraag; 8. Sluiting van de vergadering; Wij hopen U allen op deze vergadering te mogen begroeten. Met sportgroeten, Het bestuur van bovenvermelde vereniging De secretaris, J.R. Hanegraaf De voorzitter R. vd Heijden MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 2

5 S.V. Maaskantse Boys Opgericht 6 juni 1944 Koninklijk goedgekeurd 17 november 1961 Corr. Adres: Pastoor Roesweg HZ Maren-Kessel Sportpark: De Liesdaal Tel. (0412) Fax. (0412) Bank: Rabobank KvK: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MAASKANTSE BOYS NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MAASKANTSE BOYS d.d Bestuur: R. vd Heijden (voorzitter) Y. Wertenbroek (Jeugd bestuur) J. Donkers (technische commissie) Th. de Veer (sponsor commissie) J. van Schijndel (accommodatie commissie) Afwezig bestuur met kennisgeving: J. Hanegraaf (secretaris) L. van Casteren (penningmeester) J. van Schijndel (activiteiten commissie) Aanwezigen leden: Afgemeld leden: L. de Werd, R. van Houtum, N. van Oorschot, H. Steenbekkers, Tonnie van Alem. L. Bok, G. Wolters, G. van Schijndel. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, speciaal welkom aan erevoorzitter Luc de Werd, de voorzitter vindt het jammer dat de opkomst wederom zoals al jaren zeer slecht is. 2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d De notulen van de jaarvergadering d.d wordt doorgenomen en goedgekeurd door de leden en vastgesteld. 1 opmerking de agenda moet volgende keer in het jaarverslag worden opgenomen. 3. Jaarverslag 2012/2013 De Voorzitter neemt de belangrijkste punten door van het jaarverslag de helft seizoen zowel prestaties als sfeer is goed binnen de club. MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 3

6 Ledenaantal is wel afgenomen, A jeugd is door gegaan naar de senioren dus helaas geen A jeugd meer. Senioren 3 elftallen en 1 dameselftal, net te weinig spelers bij de senioren om met 4 teams te starten. Afscheid genomen van trainer Bas Boere, omdat hij niet zijn afspraken na kwam welke hij met het hoofdbestuur had gemaakt. Nog steeds onduidelijkheid wat er met de huur en velden staat te gebeuren en onduidelijk wie wat gaat vergoeden (gemeente of federatie). Ook nog veel onduidelijkheid van de gemeente t.b.v. bezuinigingen op voetbalclubs en of velden. Hier wordt door MKB kort opgezeten. Acties van het bestuur om te gaan bezuinigen heeft geresulteerd is. Extra geld door gratis aanschaf van kledingcontainer. Contract opgezegd kopieermachine, ander contract tbv energie maatschappij. Jaarrekening Door Th. De Veer wordt er een toelichting gegeven op de jaarrekening van , Het verlies dit jaar was ingecalculeerd. Opbrengsten lichte stijging kantine opbrengst. Uitgaven extra inkopen kantine t.b.v. de kampioenselftallen zowel bij de jeugd als de senioren heeft dit jaar extra geld gekost, ook minder inkomsten qua contributie door minder leden. Ook de kosten die MKB gemaakt heeft 7.000,00 voor de boiler wordt niet door de federatie en gemeente vergoed, dit bedrag is nu opgenomen als investering. Als bestuur is het belangrijk om aankomende jaren goed op te blijven letten op de uitgaven, en zal dit ook nauwkeurig blijven doen. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door alle aanwezigen leden goedgekeurd. Kasverslag Door Ton en Niek, opvallend de kosten van kampioenschappen, boiler en kunstgrasveld, Theon geeft hier alsnog uitleg over. Vraag van Ton, hoe het zit met de sponsorcontracten wanneer deze aflopen, dit is bij elke sponsor verschillend afhankelijk van wanneer ze begonnen zijn. Over het geheel is de sponsoring toegenomen vooral kleine sponsors verteld Theon. We willen sponsors meer betrekken bij de activiteiten binnen MKB. Verslag kascommissie m.b.t. kasverslag Zie bovenstaand. 4. Begroting 2013/2014 Theon legt in grote lijnen de begroting van uit. 5. Verkiezingen Kascommissie: aftredend Niek van Oorschot, deze wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werk, Guido Wolters heeft zich aangemeld om voor 3 jaar zitting te nemen in de kascommissie Guido Wolters voor 3 jaar lid, Marcel van Sonsbeek lid voor nog 2 jaar, Ton van Hooft lid voor nog 1 jaar. MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 4

7 6. Mededelingen Ria stopt na dit seizoen als kantine beheerster, het bestuur gaat opzoek naar een opvolger. 7. Rondvraag Luc vraagt wanneer de nieuwjaar receptie van MKB, dit is 5 januari Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezige leden, en hoopt dat het volgend jaar drukker wordt. S.V. Maaskantse Boys De Voorzitter: De Secretaris: R. vd. Heijden J.R. Hanegraaf MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 5

8 Verslag MKB B1 In augustus 2013 was het dan weer zover. We zouden dit seizoen starten met een B-team waar het onderlinge leeftijdsverschil groot is. Op een kleine club als Maaskantse Boys moet je soms roeien met de riemen die je hebt en er voor gaan. Samen met de spelers zijn we als leiding deze uitdaging aangegaan en vol goede moed gestart. Op de valreep hadden we nog kunnen regelen dat Bram ons in de thuiswedstrijden kwam helpen door het keepen op zich te nemen waarvoor we hem heel dankbaar waren. In de uitwedstrijden trok Esteban de handschoenen aan en hield ook vele ballen tegen. We waren ingedeeld in een klasse waar we toch redelijk sterke tegenstanders tegen kregen en in de eerste wedstrijd werd het redelijk duidelijk dat het wel eens een lastige periode zou kunnen gaan worden. Maar langzaam maar zeker gingen de Boys meer aan elkaar wennen en kwam er meer voetbal in ons spel. De oudere begonnen de kar te trekken en namen daar de jongere op mee waardoor we een eenheid gingen vormen en steeds meer een hecht team werden. De kansen werden verzilverd en de tegenstanders werden verder naar achteren gedrukt. Uiteindelijk hebben we in deze periode de 3 uitwedstrijden verloren en alle 7 thuiswedstrijden werden omgezet in 21 punten. De laatste wedstrijd tegen Nooit Gedacht is uiteindelijk niet meer gespeeld. Hierdoor eindigde we op de vierde plaats wat betekende dat we het voorjaarsseizoen een klasse hoger moesten gaan spelen. In de winterstop hebben we nog gezamenlijk een zaalvoetbaltoernooitje gedaan in de sporthal in Lith. De teams waren goed aan elkaar gewaagd en het werd weer een gezellige en playstation achtige voetbalmiddag. Trucjes te over en dit zette zich ook voort als er getraind werd op het kunstgrasveld. Mooi om te zien dat ze zich dat eigen willen maken. In de voorjaarscompetitie dus een klasse hoger wat bij de Boys al gelijk als een drempel gezien werd. De eerste wedstrijden waren we dan ook veruit niet opgewassen tegen de tegenstanders. Vervelend was het ook dat een aantal jongens langdurige blessures kregen en we een beroep moesten doen op spelers van de D-jeugd. Zij deden op hun manier ook hun best en we zijn ze dankbaar dat ze ons wilde helpen in deze situatie. Tevens moesten een aantal spelers regelmatig mee met de senioren op zondag waardoor er toch wel veel geëist werd van hen. Maar er kwam een kleine ommekeer doordat de geblesseerde jongens weer terug kwamen en er weer met wat meer geloof in eigen kunnen het veld op werd gestapt. Onder aanvoering van Merijn gingen we er de laatste wedstrijden volle bak tegenaan en er werden wedstrijden gewonnen door uitstekend spel. Compliment aan alle jongens van het team hoe zij zich er dit seizoen door heen hebben geslagen. Het team kenmerkt zich in het grote leeftijdsverschil maar desondanks staat er wel een hecht team wat elkaar helpt en positief bekritiseert om het resultaat zo hoog mogelijk te krijgen. Na onze laatste thuiswedstrijd op 10 mei hebben we gezamenlijk het seizoen afgesloten met een lekkere bbq bij de leiding thuis. Dit was wederom erg gezellig en de leiding werd goed verzorgd door de boys. Op 24 mei stond de afsluiting van het seizoen op het programma en alle jongens van de B waren daarbij aanwezig. Er werd gestreden om de eerste plaats en dat ging gepaard met veel water en gezelligheid. Na afloop van deze zeskamp werden de sportmannen van elk team bekend gemaakt door Zwarte Jan. Voor het B-team was er 1 jongen die op alle facetten MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 6

9 waarop je een sportman kiest een ruime voldoende haalde. Merijn van Lith is de sportman van het B-team geworden en dat is zeer terecht vanwege zijn betrokkenheid, positieve gedrag ten opzichte van zijn medespelers en de tegenstanders, kartrekker, en tevens een fijne jongen om mee samen te werken. Merijn, nogmaals gefeliciteerd je hebt het dubbel en dwars verdiend. Tijdens het seizoen werd bekend dat onze coach Pierre Piet Roelofs er na zo n 20 seizoenen mee gaat stoppen. Hij vindt dat het na zoveel jaren tijd wordt voor een ander gezicht voor het team en gaat meer tijd stoppen in zijn andere hobby: fietsen. Heb met hem de laatste 4 seizoenen heel fijn samengewerkt en we noemden elkaar gekscherend wel eens Ronald en Erwin. Frappant was het wel dat we het eigenlijk altijd eens waren over de opstelling en tactiek en dat we ook onafhankelijk van elkaar vaak met de zelfde opstelling op de proppen kwamen. We zullen hem gaan missen en hopen stiekem dat hij toch wel langs de lijn staat tijdens onze thuiswedstrijden om ons aan te moedigen het komende seizoen. Tijdens de afsluiting van het seizoen hebben we hem een aandenken meegegeven en willen hem via deze weg nogmaals danken voor al die jaren van inzet op vrijwillige basis. Helaas zijn er twee spelers, Bram Leenaars en Tijn van de Eng, die er komend seizoen mee stoppen en deze jongens willen we graag bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij dit team. Hopelijk komen ze nog eens kijken en kunnen we nog eens op ze terug vallen. Jongens het ga je goed en je weet het, je bent altijd welkom bij MKB. Rest ons nog ook de jeugdcommissie en de technische commissie te bedanken voor dit seizoen omdat zij er toch maar weer voor gezorgd hebben dat we zowel dit seizoen als komend seizoen weer lekker kunnen voetballen op de zaterdagmiddag. Het B-team bestond dit jaar uit: Esteban Roosenboom Remco Ubert Merijn van Lith Marijn van Alem Tijn van de Eng Jens van Mook Harm Roelofs Angelo van Engelen Jasper Klerx Rob Timmermans Bram Leenaars Youri van Vugt Milan Latour Tijn de Wit Trainer: Wesley Engelhart en Harrie van Schijndel Leiding: Pierre Roelofs en John de Wit MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 7

10 Verslag MKB D1 Na een goede voorbereiding zijn we voorspoedig begonnen aan de najaarscompetitie met 4 winstpartijen. Toen kregen we OVC die ook ongeslagen was. Dat werd een redelijke afknapper want na 15 minuten was het 0 4 dus deze wedstrijd werd verloren. Alle andere wedstrijden werd de draad weer goed opgepakt en werden allemaal gewonnen. Toen kwam de laatste wedstrijd tegen Volkel waar we met de rust met 0 2 achter stonden maar met een zeer grote vechtlust werd de stand omgebogen naar 3 2. Een kwartier na de wedstrijd kwam het bericht dat OVC had verloren en we toch kampioen waren geworden. De voorjaarscompetitie was zeer moeilijk doordat we één klasse hoger speelden. De meeste wedstrijden werden verloren en speelden er maar een paar gelijk. Ondanks het matige resultaat bleef het team super gemotiveerd. Mike Ulijn: Keeper, heeft goede reactie, goed in- en uitkomen en ontwikkeld zich erg goed. Luuk van Tuil: Voorstopper/ laatste man, zeer sterk, moeilijk te passeren en is dit jaar heel hard vooruit gegaan. Lotte van Vugt: Alle posities achter en middenveld, zeer lichtvoetig, geeft het nooit op en conditioneel goed. Luuk van Lent: Voorhoede, goede actie en techniek en een goed schot. Thijs van Ommeren: Middenveld, is op iedere plaats inzetbaar, goede inzet, goede trap en kan goed koppen. Bram van Rossum: Links/ rechtsvoor, zeer snel en goede voorzet. Joep Hanegraaf: Linksback, gaat er altijd voor, moeilijk te passeren en gaat voor niemand opzij. Daan van Hooft: Middenveld, op meer plaatsen inzetbaar, goed aan de bal en goed overzicht. Rick Timmermans: Laatste man, aanvoerder, goed overzicht, loopt veel gaatjes dicht en sterk aan de bal. Nino van Os: Spits, goede snelheid, sterk aan de bal, hard schot en topscoorder. Julia Bok: Linkerkant, goede techniek, goede trap en overzicht is goed. Sharona Kollenburg: Middenveld, goede techniek, goede trap, goed overzicht en kan goed praten. Stan Brekelmans: Middenveld (reservekeeper), kop sterk, harde werker en goed schot. Fenne van Lith: Rechtsback, goede trap en goed overzicht. Manon van Tuil: Rechtsvoor, is er later pas bijgekomen, veel inzet en snel. Wij vonden dit als leiding een zeer fijne groep met veel inzet om mee te werken. Leiding D1 MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 8

11 Verslag MKB D2 Het was weer een enerverend seizoen. De D2 is een grote groep wat soms moeilijk was met de opstelling. Echter wist trainer/coach Marcel Louis van Lith er toch weer iedere keer wat van te maken. We zaten in een leuke poule met over het algemeen gelijkwaardige tegenstanders. Dat resulteerde in mooie, sportieve wedstrijden met aanvaardbare uitslagen. Soms winst, soms gelijkspel en een enkele keer verlies. We zijn geëindigd als vierde in onze poule. Een mooi en verdiend resultaat. Het team bestond dit seizoen uit de volgende spelers: Dena Fokkinga, alias Dena Sneijder. Zij is een controlerende middenvelder. Als Dena het op haar heupen krijgt, dan ga maar aan de kant. Als een stoomlocomotief brengt zij de bal dan richting het doel van de tegenstander. Stijn v. Oss, alias Stijn de Jong. Een brok gewapend beton waar de tegenstander maar moeilijk voorbij kan. Als Stijn zijn lichaam gebruikt, zijn de tegenstanders kansloos Niels de Wit, alias Niels Cillesen. Een doelman met reddingen die op een WK niet zouden misstaan. Misschien een optie voor Louis een volgende keer. Arjan van Nuland, alias Arjan de Vrij. Arjan maakt het de tegenstanders moeilijk door de bal af te schermen en snel over te spelen. Rick van Nuland, alias Rick Huntelaar. Als Rick in de buurt van het doel komt, en de bal valt voor zijn voeten, dan is de kans op scoren groot. Vaak verrast hij vriend en vijand door zijn snelle acties. Thomas Raap, alias Thomas van Persie. Thomas is een ware balkunstenaar. De spits van de heeft menig doelpunt gemaakt en was vaak het geheim wapen van het team. Niels van der Steen, alias Niels Janmaat. Onze rechtshalf bracht de ballen naar de spitsen zodat deze konden scoren. Soms verraste Niels het team door uit het niets een doelpunt te maken. Bo Hanegraaf, alias Bo Depay. De linksbenige linksbuiten die altijd in het belang van het team speelt. Raakt ze de bal kwijt, dan doet ze er alles aan om hem terug te veroveren. Door mooie acties levert zij vaak een grote bijdrage aan de doelpunten. Soms maakt ze die ook zelf. Jaimy van der Sluis, alias Jaimy Vlaar. Jaimy heeft prima verdedigend werk verricht en maakte het zijn tegenstander altijd moeilijk. Dit seizoen prima gegroeid in zijn spel. Wouter van Waardenburg, alias Wouter Robben. Heeft Wouter de bal, dan gaat hij iedereen MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 9

12 als een speer voorbij met prachtige bewegingen. Vaak resulterend in een doelpunt. Wouter is een potentiele topper. Wout van Bers, alias Wout Blind. Wout heeft menig doorbraak voorkomen en was zijn tegenstander vaak te slim af. Wout is enorm gegroeid in zijn spel en een echte teamspeler. Joris van Lith, alias Joris Wijnaldum. Joris is de hangende spits en specialist in hoekschoppen, regelmatig resulterend in een doelpunt. Ook dit jaar weer zijn momenten meegepikt. Erwin Timmermans, alias Erwin Kuijt. Als onze aanvoerder het veld verlaat na de wedstrijd, heeft hij zowat ieder grasprietje aangeraakt. Erwin kom je overal op het veld tegen, wat bij de tegenstanders vaak tot grote verwarring leidt. Hij is van zeer grote waarde voor het team en pikt zo nu en dan zijn doelpuntje mee. Linde Brekelmans, alias Linde Fer. Linde is een echt werkpaard die er alles aan doet de ballen naar voren te krijgen. Ook blijft zij de tegenstanders op hun hielen zitten en maakt het hen moeilijk. Vaak geeft zij de mooiste voorzetten waaruit gescoord kan worden. Ook het ingooien is een specialiteit van Linde. Lexi van der Leest, alias Lexi Martens Indi. Door haar snelheid en tactiek verrast zij de tegenstanders en speelt de ballen snel door naar de voorhoede. Lexi doet uitstekend verdedigend werk en maakt van de achterhoede een betonnen muur. Margot van Tuijl, alias Margot Clasie. Margot is pas later in het seizoen ingestroomd, maar had al voetbalervaring uit het verleden. Zij pikte het spelletje snel op en is een echte teamspeler. Een knappe invalbeurt, kun je wel zeggen. De leiding was in handen van Marcel van Gaal van Lith (trainer/coach), Willem Kluivert van Oss (hulptrainer), Rian Blind van Alem (duizendpoot) en Stephan Kuipers de Wit (scheids-/grensrechter). Zij hebben genoten van een geweldig seizoen met een leuk en gezellig team. De sfeer is het gehele jaar goed geweest. Als afsluiting zijn we naar Duinoord in Helvoirt geweest. Het weer speelde mee zodat we het seizoen met plezier konden afsluiten. Wij bedanken alle spelers en ouders voor hun inzet, en wensen iedereen een fijne vakantie toe. Veel plezier in het volgende seizoen. Groet, De leiding van MKB-D MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 10

13 Verslag MKB E1 MKB E1 najaarskampioen en 3 e in het voorjaar Nadat vorig jaar het E-elftal zowel in het najaar (2 e klasse 113) als in het voorjaar (2 e klasse 107) kampioen was geworden werden we bij de start van dit seizoen ingedeeld in de 2 e klasse 101. Een klassement waarbij we hoopten goed mee te kunnen. De samenstelling van ons team is zeer gevarieerd: een nieuw lid, enkel spelers uit de F afkomstig, enkele tweede jaars E. Maar daar bleek ook de kracht van ons team te zitten. Samen gaan we ervoor! Het najaar werd een zegereeks. De 10 wedstrijden leverden 9 overwinningen en 1 nederlaag op met als resultaat: KAMPIOEN! Een ongelooflijke prestatie! Wie had dat op 1 september kunnen bedenken. Voor een aantal spelers en begeleiding van dit team was dit het 4 e kampioenschap op één rij(en de 5 e in 8 competities.) Met (kinder)champagne, vuurwerk, een gezamenlijke buikschuiver, met de kleren onder de douche, frietjes op tafel(met dank aan Ria) een drankje en snoepzak (dank aan sponsor Ton van Hoof) werd het kampioenschap gevierd door spelers en staf. Dit kampioenschap leidde tot de promotie naar de 1 e klasse 104. Het gebeurt maar zelden dat een E-team van MKB zo hoog wordt ingedeeld door de KNVB. Maar nu gebeurde het dan toch echt. En terecht. Iedereen was er van overtuigd dat we nu tegenstanders gingen krijgen waarbij we echt op de proef zouden worden gesteld en dat de twee jaar durende zegereeks met een dreun zou eindigen. Maar.. zo zijn onze E-spelers niet. De klasse zit niet alleen in de individuele kwaliteit maar in de kracht van het collectief. Dus de dreun werd niet gekregen en soms zelfs uitgedeeld. De ene na de andere wedstrijd was spannend en meer dan de moeite waard om te bekijken. De tegenstand was groot. Maar wij waren ook goed. Toen het laatste fluitsignaal van de competitie geklonken had bleken 5 overwinningen, 4 gelijke spelen en 1 verliespartij goed voor een 3 e plek in de einduitslag. Behalve dat we de competitie dit jaar zo glorieus speelden waren er nog meer succesjes: in de bekercompetitie wonnen we het Zwaluwtoernooi en werden we pas in de derde ronde uitgeschakeld door een hoofdklasser. In de zaalcompetitie werd een eervolle 2 e plaats bereikt. Natuurlijk zijn de inzet, samenwerking en de talenten van de spelers de belangrijkste ingrediënten van dit succes maar de begeleidingsstaf verdient ook hun credits: Simon van Ommeren (hoofdcoach), Jan van Tuyl (assistent-coach) en Piet Bongers (teamleider/scheidsrechter) vormden deze groep tot een leuke sportieve groep om in, met en tegen te spelen. En last-but-not-least zijn we natuurlijk de trouwe supporters groep dankbaar omdat ze trouw elke wedstrijd langs de lijn staan. Weer of geen weer. MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 11

14 Verslag MKB F1 September 2013 begonnen we met onze spelers, Sem van Bers, Merijn van Waardenburg, Daan Geurts, Nick Verhallen, Teun van der Valk, Thomas van de Laar en onze keeper Gijs Steenbruggen aan een gehele nieuwe najaarscompetitie. Het was een wisselende competitie waarin we veel scoorden maar helaas ook met tegen doelpunten waardoor we wisselend wonnen en verloren. De jongens hebben dit seizoen veel geleerd in de najaarscompetitie. We zijn dan ook op een goede plek geëindigd gedeeltelijke 5e- 6e plaats samen met HVCH F8 met 15 punten. In de winterstop hebben we ook lekker doorgetraind en daarnaast hebben we meegedaan met de zaalcompetitie. Na de carnaval begin maart zijn we met een frisse instelling weer gestart aan het voorjaarsseizoen. Helaas hadden we iets sterkere tegenstanders en moesten we er echt hard voor werken maar niet te min. We kunnen met ons team terug kijken op een mooi gezellig en leuk voetbalseizoen met zijn allen.. Jongens ga zo door!!! Succes allemaal en bedankt voor het leuke seizoen Groetjes jullie coach en leidster MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 12

15 Verslag MKB F2 Het F2G team is een nieuw team dat is samengesteld uit 2 spelers van het F-team van vorig jaar: Lisanne en Meike, vanuit de mini F-jes: Teun, Thomas H., Anne G. en Fenne en nieuw bij MKB Stijn en Anne Ketelaars. Voorheen hebben de laatste twee bij Vinkel gevoetbald. Met de transfer van deze twee spelers is er nieuw jong talent binnen de club gehaald. Anne staat inmiddels in ons team bekend als onze goaltjesdief. Ineens breekt ze los en gaat rechtstreeks op het doel van de tegenstander af om bijna sierlijk de bal in het doel te trappen. Het lijkt of ze er bijna helemaal geen moeite voor hoeft te doen. Zelfs met buitenkant voet. Haar broer Stijn is een harde werker, is overal aanwezig om te helpen op het veld, geeft in de tussentijd ook nog even aanwijzingen aan zijn medespelers, kan keihard trappen en maakt dan ook doelpunten waar ze in het profvoetbal jaloers op kunnen zijn. Om dan maar meteen verder te gaan met de andere spelers Lisanne is onze laatste vrouw achter, waar ze haar mannetje wel staat. De tegenstander moet stevig in zijn schoenen staan om voorbij Lisanne te komen. Menig spelertje loopt ze eruit of botst tegen een muur op die Lisanne heet. Ook Meike is vaak als verdedigster opgesteld en samen met Lisanne vormt ze een goede achterhoede. Maar Meike is ook wel eens voorin te vinden en dan weet ze ook nog mooie doelpunten te maken. Anne Geurts, Thomas H. en Teun zijn het afgelopen jaar flink gegroeid. Vooral in de voorjaarscompetitie maakten ze ineens flinke sprongen. In de wedstrijd tegen FC Uden maakte zowel Thomas als Anne hun eerste doelpunt tijdens een wedstrijd en ook Teun maakte zijn eerste doelpunt in de wedstrijd tegen Margriet. Ze hebben in de trainingen van Marcel van Tuijl veel geleerd en zijn niet bang het duel aan te gaan, hebben meer spelinzicht gekregen en zijn handiger met de bal geworden. Fenne is lange tijd onze keepster geweest. Maar ja, de verveling sloeg toe, omdat in de voorjaarscompetitie de wedstrijden bijna allemaal gewonnen zijn met standen als 6-0, 7-1, 9-0. Tja dan is er als keeper niet veel te doen en was ze blij als ze toch nog even in actie kon komen tijdens het penalty schieten. Ze had al aangegeven niet door te willen met voetbal, maar na een gesprek met Zwarte Jan bleek dit te komen omdat ze het keepen niet meer leuk vond. De volgende wedstrijd is ze dan ook het veld ingegaan, dat haar goed afging. Anne Geurts heeft toen gekeept en dat ging heel goed. De spelers hebben veel geleerd van Marcel. De opkomst bij de trainingen was goed en Marcel heeft een hecht team dat hij mag trainen. Er is een goede klik tussen trainer en spelers. Ze zijn sportief met elkaar en de tegenstander, en hebben veel lol met elkaar. Al met al een schitterend voetbaljaar met een mooie uitkomst: lekker gevoetbald (want het belangrijkst is toch dat ze lol hebben) en ook nog eens tweede geworden in de voorjaarscompetitie. MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 13

16 Verslag MKB mini F Matthijs: wat ben jij enthousiast! Je bent er altijd en doet altijd je best! Niet voor niets want wat ben jij voor uit gegaan. Ga zo door! Ezzie: jij zorgt er niet alleen voor dat jij het leuk hebt op de trainingen, maar je zorgt er voor dat alle kinderen het leuk hebben! Een vrolijke, gezellige meid die regelmatig een doelpuntje maakt op de training! Nienke: onze ster speelster achterin! Wanneer jij achterin staat komt er niemand langs jou, alle ballen houd jij tegen! Ga zo door Nienke, je doet het super goed! Lynn: Wat ben jij voor uit gegaan. Op het begin van het seizoen wist je nog niet wat dribbelen was en nu scoor je er minimaal 1 in onze wedstrijden, heel knap! Met die inzet van jou kom jij er wel! Sjors: de kleine grappenmaker van het team! En als je zin hebt om te voetballen, loop je zo van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld! Niemand die dan de bal van jou afpakt. Ga zo door Sjors! Sef: de kleinste van het team, maar bang van de bal ben je zeker niet! Dol enthousiast zal jij die bal krijgen! Een hele goede inzet zorgt ook bij jou voor vooruitgang! Heel knap Sef! Stijn: jij zorgt altijd voor gezelligheid in het team! Op 200 meter horen we jou al roepen dat je er zin in hebt! En wat ben jij vooruitgegaan Stijn! Je doet erg goed je best, ga zo door, dan word je vast een hele goede keeper! Gijs: onze ster voor in het veld! Er gaat geen wedstrijd voorbij, zonder een doelpunt van jou! Je doet erg goed je best en je hebt er altijd zin in! Ga zo door Gijs, dan word je vast een hele goede voetballer! Jop: geweldig hoe enthousiast jij iedere keer weer bent! Je gaat iedere training weer vooruit en je doet erg goed je best! Jij zal er altijd voor zorgen dat het gezellig is! Ga zo door Jop! Juul: Jij kwam ons team op het eind ook nog versterken. Fijn dat je zo goed je best deed. Je ging steeds beter spelen, ga zo door. Luuk: ook jij kwam ons clubje halverwege versterken. Blijf zo door gaan Luuk dan wordt jij vast en zeker ook een top talentje waar Maaskantse Boys nog veel plezier van kan hebben. Lieve F-jes, wij hebben genoten van jullie dit seizoen! Hoe goed jullie voor uit zijn gegaan, maar ook van jullie gezelligheid! Ga allemaal zo door dan worden we allemaal super talentjes! Tot volgend seizoen MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 14

17 Verslag MKB 3 - MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 15

18 Verslag MKB 2 Seizoen begonnen we met een compleet nieuw elftal, veel jonge jongens waren over gekomen van uit de A jeugd en gingen het nu waar maken in 1 en 2, ook was er een nieuwe trainer aangetrokken voor het 2de elftal en wel in de persoon van Loet Donkers, maar na enkele weken ging Loet bij het 1ste aan de slag als trainer omdat Bas Boere weg ging bij MKB. Het bestuur had Piet van Sonsbeek aangesteld als nieuwe trainer van het 2de elftal. In de beker competitie werden 2 wedstrijden gewonnen 1 gelijk en 1 verloren, dus al bij al geen slecht resultaat. De competitie verliep daar tegen niet soepel, er werden veel wedstrijden onnodig verloren, de trainingsopkomst van 2 was slecht wat natuurlijk terug te zien was in de wedstrijden. Dit resulteerde in de competitie dan ook dat MKB op een onwaardige één na laatste plek eindigde. Maar ik moet eerlijk toegeven voetbal draait natuurlijk niet alleen op resultaat maar ook om plezier en dat hebben we veel gehad, vooral in de derde helft. Doelpunten makers MKB 2 Naam: Goals: Wedstrijden: Beker Davy Brands 3 4 Rick vd Burgt 1 4 Jimin Tokaya 2 4 Aron Steenbruggen 1 4 Daan van Schijndel 1 4 Marcel van Gaal 1 4 Competitie Edwin Thissen 1 17 Davy Brands 5 17 JP Latour 2 17 Jimin Tokaya 2 17 Twan Thissen 1 17 Jeffery vd Hurk 2 17 Marcel van Gaal 2 17 Tom Wertenbroek 5 17 Johan van Erp 6 17 Remco Ubert 1 17 Eigendoelpunt 1 17 Daan van Schijndel 2 17 Leider MKB 2 MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 16

19 Verslag MKB 1 - MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 17

20 Verslag MKB Dames Vorig jaar zijn we kampioen geworden, dus dit jaar speelden we in de 5e klasse. We hadden 2 competities, 1 voor promotie en 1 voor degradatie. Rachel en Melanie zijn eind vorig seizoen gestopt, maar doordat Inge is overgekomen vanuit de jeugd en later ook Rianne erbij is gekomen, hadden we toch 16 speelsters. We gingen goed van start en in de eerste 4 wedstrijden behaalden we 10 punten. Door een aantal blessures en een mindere trainingsopkomst eindigden we uiteindelijk op de 8e plaats, wat betekende dat we in de degradatiepoule zaten. De voorbereiding hiervoor startte in januari met 2 oefenwedstrijden. Uit tegen Ollandia wonnen we met 0-3 en uit tegen Vinkel een 4e klasser- wonnen we met 2-3. De competitie verliep wisselend en rommelig. Met nog 3 wedstrijden te gaan stonden we aan kop. 1e wedstrijd werd het 1-1, alles lag nog open. De 2e wedstrijd werd een terechte nederlaag (4-0), maar bij winst van de laatste wedstrijd zouden we nog steeds kampioen zijn. Helaas verloren we deze wedstrijd met 5-3 en eindigden we op een 4e plaats. Genoeg om in de 5e klasse te blijven, maar er had zeker meer in gezeten. Wij willen bij deze nog een aantal mensen bedanken; Charlot en Monique stoppen, bedankt voor jullie inzet. Merijn en Ad bedankt voor het vlaggen en coachen, we hopen volgend seizoen weer een beroep op jullie te mogen doen. ZJ bedankt voor alle trainingen, de mooie opstellingen en tactieken, de verslagen en de bijnamen Wij wensen iedereen een fijne vakantie en in augustus zullen we weer met frisse moed van start gaan. MKB-Damesteam MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 18

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer! B&A Administratiekantoor B.V. Correspondentie-adres: Postbus 50, 5386 ZH Geffen Fax: 0486-420068 Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN www.doskampen.nl # uitgave 2-2011 2012 jubileumnummer: 85 JAAR DOS KAMPEN DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN INCLUSIEF ZOMERS BBQ MENU TEAM PRESENTATIES DIVERSE TEAMS MAKEN DE EINDBALANS OP DOS FOTOWEDSTRIJD

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Het Sportclub Journaal nummer 3 seizoen 2005-2006

Het Sportclub Journaal nummer 3 seizoen 2005-2006 Het Sportclub Journaal Cluborgaan van VV Sportclub Neede Sportclubcomplex Kronenkamp 10 7161 HT Neede 0545-29 15 45 E-mail Clubblad: Redactiespjournaal@sportclubneede.nl Eindredacteur Sportclub Journaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer! B&A Administratiekantoor B.V. Correspondentie-adres: Postbus 50, 5386 ZH Geffen Fax: 0486-420068 Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist

Nadere informatie

September 2014. SEC gezien door het bestuur. Oktoberfest - 11 oktober. Man of the match sponsors. Diverse berichten SEC Zaal 4.

September 2014. SEC gezien door het bestuur. Oktoberfest - 11 oktober. Man of the match sponsors. Diverse berichten SEC Zaal 4. September 2014 SEC gezien door het bestuur Oktoberfest - 11 oktober Man of the match sponsors Diverse berichten SEC Zaal 4 Daniel Groen Blauwe kaart Jeugdafdeling - Hans Renes Uitje van André Alles onder

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 39e JAARGANG NUMMER 18 8 februari 2010 E-mail: groenwitter@rkvvdendungen.nl Website: www.rkvvdendungen.nl Na Carnaval weer vol aan de bak Het moet voor spelers en begeleiders een

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

TeamGeest. Woordje van de Voorzitter Kater en waardering. Inhoud. Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007

TeamGeest. Woordje van de Voorzitter Kater en waardering. Inhoud. Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007 Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007 Inhoud 1 Leden kiezen voor uitbreiding Woordje van de voorzitter 2 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie In het zonnetje Jan Kerkhof : Lid van

Nadere informatie

CLUBBLAD VAN ROOD-WIT 62

CLUBBLAD VAN ROOD-WIT 62 CLUBBLAD VAN ROOD-WIT 62 2014 49e jaargang nr. 5 In deze Kolpinger o.a.: 9 Aankondiging Voorjaars ALV 10 De meisjes van Rood-Wit 62 24 Nieuwe trainer A1 53 Feestavond: 7 juni 2014 58 Rood-Witters spelen

Nadere informatie

Verschijnt gedurende de compe e. Jaargang 38 - seizoen 2012-2013. Nr 38-05. April 2013

Verschijnt gedurende de compe e. Jaargang 38 - seizoen 2012-2013. Nr 38-05. April 2013 ClubNieuws Jaargang 38 - seizoen 2012-2013 Verschijnt gedurende de compe e Nr 38-05 April 2013 HOOFDSPONSOR CVV REDICHEM Zijn al uw verzekeringen nog actueel? Speciaal voor u als Redichem lid, kunt u dit

Nadere informatie

Uitgelicht. Leden mutaties. Even voorstellen. Dames 1 zoek een keeper. Sinterklaasfeest voor de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Oliebollen toernooi

Uitgelicht. Leden mutaties. Even voorstellen. Dames 1 zoek een keeper. Sinterklaasfeest voor de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Oliebollen toernooi Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Distibutie

Nadere informatie

De DVG er. Superverkopers. hometrainen! We gaan weer. zet zichzelf op de kaart. Stichting Promotie DVG. Grote Club Actie 2013: www.dvgliempde.

De DVG er. Superverkopers. hometrainen! We gaan weer. zet zichzelf op de kaart. Stichting Promotie DVG. Grote Club Actie 2013: www.dvgliempde. De DVG er Jaargang 47 Nummer 2 December 2013 Officieel clubblad van voetbalvereniging DVG Liempde Grote Club Actie 2013: Superverkopers Stichting Promotie DVG zet zichzelf op de kaart We gaan weer hometrainen!

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Kopij voor de volgende (laatste) Spil insturen uiterlijk donderdag 20 mei 2010

Kopij voor de volgende (laatste) Spil insturen uiterlijk donderdag 20 mei 2010 SEIZOEN 2009-2010 JAARGANG 19 MAAND April 2010 REDACTIE John de Vries Stijn Pollmann e-mail: redactiedespil@scjoure.nl Beste lezers, Dik dikker dikst. Dat geldt een beetje voor deze Spil. Door het plaatsen

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24 CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2010-2011 2 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt en witte broek Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie