Jaarverslag 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013/2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013/2014

2 MKB-jaarverslag 2013/2014 Sportvereniging Maaskantse Boys Maren-Kessel S.V. Maaskantse Boys Pastoor Roesweg HZ Maren-Kessel Tel Banknr. Rabobank Redactie MKB-Praat: Ingeborg Donkers en Anita Steenbekkers p/a Pastoor Roesweg 43 Postbak MKB-Praat 5398 HZ Maren-Kessel Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 1 Uitnodiging algemene ledenvergadering Pagina 2 Notulen algemene ledenvergadering Pagina 3 Verslag MKB B1 Pagina 6 Verslag MKB D1 Pagina 8 Verslag MKB D2 Pagina 9 Verslag MKB E1 Pagina 11 Verslag MKB F1 Pagina 12 Verslag MKB F2 Pagina 13 Verslag MKB mini F Pagina 14 Verslag MKB 3 Pagina 15 Verslag MKB 2 Pagina 16 Verslag MKB 1 Pagina 17 Verslag MKB Dames Pagina 18 Huldigingen Pagina 19 Team van het jaar Pagina 20 MKB-er van het jaar Pagina 21 Ledenbestand 2010/2014 Pagina 22 Verslag sportkampcommissie Pagina 23 Verslag Jeugdcommissie Pagina 24 Verslag activiteitencommissie Pagina 27 Verslag sponsorcommissie Pagina 28 Jaarrekening MKB-Praat jaarverslag 2013/2014

3 Voorwoord René van der Heijden voorzitter Maaskantse Boys MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 1

4 S.V. Maaskantse Boys Opgericht 6 juni 1944 Koninklijk goedgekeurd 17 november 1961 Corr. Adres: Pastoor Roesweg HZ Maren-Kessel Sportpark: De Liesdaal Tel. (0412) Fax. (0412) Bank: Rabobank KvK: Uitnodiging Algemene leden (jaar) vergadering Datum: Donderdag 20 November 2014 Plaats: Clubhuis Maaskantse Boys / Sportpark de Liesdaal Aanvang: uur. Aan alle leden van s.v. Maaskantse Boys November Opening; AGENDA: 2. Notulen van de vorige vergaderingen 25 November 2013; 3. Jaarverslag 2013/2014; Kasverslag 2013/2014 Verslag kascommissie m.b.t. kasverslag 4. Begroting 2014/2015; 5. Verkiezingen; Bestuur aftredend en herkiesbaar Yvonne Wertenbroek, Joury Donkers. Eventuele tegen kandidaten kunnen zich schriftelijk melden uiterlijk voor 18 november. Aftredend en niet herkiesbaar John van Schijndel, als opvolger voor John draagt het bestuur Maaike Donkers voor. Kascommissie aftredend Ton van Hooft 6. Mededelingen; 7. Rondvraag; 8. Sluiting van de vergadering; Wij hopen U allen op deze vergadering te mogen begroeten. Met sportgroeten, Het bestuur van bovenvermelde vereniging De secretaris, J.R. Hanegraaf De voorzitter R. vd Heijden MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 2

5 S.V. Maaskantse Boys Opgericht 6 juni 1944 Koninklijk goedgekeurd 17 november 1961 Corr. Adres: Pastoor Roesweg HZ Maren-Kessel Sportpark: De Liesdaal Tel. (0412) Fax. (0412) Bank: Rabobank KvK: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MAASKANTSE BOYS NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MAASKANTSE BOYS d.d Bestuur: R. vd Heijden (voorzitter) Y. Wertenbroek (Jeugd bestuur) J. Donkers (technische commissie) Th. de Veer (sponsor commissie) J. van Schijndel (accommodatie commissie) Afwezig bestuur met kennisgeving: J. Hanegraaf (secretaris) L. van Casteren (penningmeester) J. van Schijndel (activiteiten commissie) Aanwezigen leden: Afgemeld leden: L. de Werd, R. van Houtum, N. van Oorschot, H. Steenbekkers, Tonnie van Alem. L. Bok, G. Wolters, G. van Schijndel. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, speciaal welkom aan erevoorzitter Luc de Werd, de voorzitter vindt het jammer dat de opkomst wederom zoals al jaren zeer slecht is. 2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d De notulen van de jaarvergadering d.d wordt doorgenomen en goedgekeurd door de leden en vastgesteld. 1 opmerking de agenda moet volgende keer in het jaarverslag worden opgenomen. 3. Jaarverslag 2012/2013 De Voorzitter neemt de belangrijkste punten door van het jaarverslag de helft seizoen zowel prestaties als sfeer is goed binnen de club. MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 3

6 Ledenaantal is wel afgenomen, A jeugd is door gegaan naar de senioren dus helaas geen A jeugd meer. Senioren 3 elftallen en 1 dameselftal, net te weinig spelers bij de senioren om met 4 teams te starten. Afscheid genomen van trainer Bas Boere, omdat hij niet zijn afspraken na kwam welke hij met het hoofdbestuur had gemaakt. Nog steeds onduidelijkheid wat er met de huur en velden staat te gebeuren en onduidelijk wie wat gaat vergoeden (gemeente of federatie). Ook nog veel onduidelijkheid van de gemeente t.b.v. bezuinigingen op voetbalclubs en of velden. Hier wordt door MKB kort opgezeten. Acties van het bestuur om te gaan bezuinigen heeft geresulteerd is. Extra geld door gratis aanschaf van kledingcontainer. Contract opgezegd kopieermachine, ander contract tbv energie maatschappij. Jaarrekening Door Th. De Veer wordt er een toelichting gegeven op de jaarrekening van , Het verlies dit jaar was ingecalculeerd. Opbrengsten lichte stijging kantine opbrengst. Uitgaven extra inkopen kantine t.b.v. de kampioenselftallen zowel bij de jeugd als de senioren heeft dit jaar extra geld gekost, ook minder inkomsten qua contributie door minder leden. Ook de kosten die MKB gemaakt heeft 7.000,00 voor de boiler wordt niet door de federatie en gemeente vergoed, dit bedrag is nu opgenomen als investering. Als bestuur is het belangrijk om aankomende jaren goed op te blijven letten op de uitgaven, en zal dit ook nauwkeurig blijven doen. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door alle aanwezigen leden goedgekeurd. Kasverslag Door Ton en Niek, opvallend de kosten van kampioenschappen, boiler en kunstgrasveld, Theon geeft hier alsnog uitleg over. Vraag van Ton, hoe het zit met de sponsorcontracten wanneer deze aflopen, dit is bij elke sponsor verschillend afhankelijk van wanneer ze begonnen zijn. Over het geheel is de sponsoring toegenomen vooral kleine sponsors verteld Theon. We willen sponsors meer betrekken bij de activiteiten binnen MKB. Verslag kascommissie m.b.t. kasverslag Zie bovenstaand. 4. Begroting 2013/2014 Theon legt in grote lijnen de begroting van uit. 5. Verkiezingen Kascommissie: aftredend Niek van Oorschot, deze wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werk, Guido Wolters heeft zich aangemeld om voor 3 jaar zitting te nemen in de kascommissie Guido Wolters voor 3 jaar lid, Marcel van Sonsbeek lid voor nog 2 jaar, Ton van Hooft lid voor nog 1 jaar. MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 4

7 6. Mededelingen Ria stopt na dit seizoen als kantine beheerster, het bestuur gaat opzoek naar een opvolger. 7. Rondvraag Luc vraagt wanneer de nieuwjaar receptie van MKB, dit is 5 januari Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezige leden, en hoopt dat het volgend jaar drukker wordt. S.V. Maaskantse Boys De Voorzitter: De Secretaris: R. vd. Heijden J.R. Hanegraaf MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 5

8 Verslag MKB B1 In augustus 2013 was het dan weer zover. We zouden dit seizoen starten met een B-team waar het onderlinge leeftijdsverschil groot is. Op een kleine club als Maaskantse Boys moet je soms roeien met de riemen die je hebt en er voor gaan. Samen met de spelers zijn we als leiding deze uitdaging aangegaan en vol goede moed gestart. Op de valreep hadden we nog kunnen regelen dat Bram ons in de thuiswedstrijden kwam helpen door het keepen op zich te nemen waarvoor we hem heel dankbaar waren. In de uitwedstrijden trok Esteban de handschoenen aan en hield ook vele ballen tegen. We waren ingedeeld in een klasse waar we toch redelijk sterke tegenstanders tegen kregen en in de eerste wedstrijd werd het redelijk duidelijk dat het wel eens een lastige periode zou kunnen gaan worden. Maar langzaam maar zeker gingen de Boys meer aan elkaar wennen en kwam er meer voetbal in ons spel. De oudere begonnen de kar te trekken en namen daar de jongere op mee waardoor we een eenheid gingen vormen en steeds meer een hecht team werden. De kansen werden verzilverd en de tegenstanders werden verder naar achteren gedrukt. Uiteindelijk hebben we in deze periode de 3 uitwedstrijden verloren en alle 7 thuiswedstrijden werden omgezet in 21 punten. De laatste wedstrijd tegen Nooit Gedacht is uiteindelijk niet meer gespeeld. Hierdoor eindigde we op de vierde plaats wat betekende dat we het voorjaarsseizoen een klasse hoger moesten gaan spelen. In de winterstop hebben we nog gezamenlijk een zaalvoetbaltoernooitje gedaan in de sporthal in Lith. De teams waren goed aan elkaar gewaagd en het werd weer een gezellige en playstation achtige voetbalmiddag. Trucjes te over en dit zette zich ook voort als er getraind werd op het kunstgrasveld. Mooi om te zien dat ze zich dat eigen willen maken. In de voorjaarscompetitie dus een klasse hoger wat bij de Boys al gelijk als een drempel gezien werd. De eerste wedstrijden waren we dan ook veruit niet opgewassen tegen de tegenstanders. Vervelend was het ook dat een aantal jongens langdurige blessures kregen en we een beroep moesten doen op spelers van de D-jeugd. Zij deden op hun manier ook hun best en we zijn ze dankbaar dat ze ons wilde helpen in deze situatie. Tevens moesten een aantal spelers regelmatig mee met de senioren op zondag waardoor er toch wel veel geëist werd van hen. Maar er kwam een kleine ommekeer doordat de geblesseerde jongens weer terug kwamen en er weer met wat meer geloof in eigen kunnen het veld op werd gestapt. Onder aanvoering van Merijn gingen we er de laatste wedstrijden volle bak tegenaan en er werden wedstrijden gewonnen door uitstekend spel. Compliment aan alle jongens van het team hoe zij zich er dit seizoen door heen hebben geslagen. Het team kenmerkt zich in het grote leeftijdsverschil maar desondanks staat er wel een hecht team wat elkaar helpt en positief bekritiseert om het resultaat zo hoog mogelijk te krijgen. Na onze laatste thuiswedstrijd op 10 mei hebben we gezamenlijk het seizoen afgesloten met een lekkere bbq bij de leiding thuis. Dit was wederom erg gezellig en de leiding werd goed verzorgd door de boys. Op 24 mei stond de afsluiting van het seizoen op het programma en alle jongens van de B waren daarbij aanwezig. Er werd gestreden om de eerste plaats en dat ging gepaard met veel water en gezelligheid. Na afloop van deze zeskamp werden de sportmannen van elk team bekend gemaakt door Zwarte Jan. Voor het B-team was er 1 jongen die op alle facetten MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 6

9 waarop je een sportman kiest een ruime voldoende haalde. Merijn van Lith is de sportman van het B-team geworden en dat is zeer terecht vanwege zijn betrokkenheid, positieve gedrag ten opzichte van zijn medespelers en de tegenstanders, kartrekker, en tevens een fijne jongen om mee samen te werken. Merijn, nogmaals gefeliciteerd je hebt het dubbel en dwars verdiend. Tijdens het seizoen werd bekend dat onze coach Pierre Piet Roelofs er na zo n 20 seizoenen mee gaat stoppen. Hij vindt dat het na zoveel jaren tijd wordt voor een ander gezicht voor het team en gaat meer tijd stoppen in zijn andere hobby: fietsen. Heb met hem de laatste 4 seizoenen heel fijn samengewerkt en we noemden elkaar gekscherend wel eens Ronald en Erwin. Frappant was het wel dat we het eigenlijk altijd eens waren over de opstelling en tactiek en dat we ook onafhankelijk van elkaar vaak met de zelfde opstelling op de proppen kwamen. We zullen hem gaan missen en hopen stiekem dat hij toch wel langs de lijn staat tijdens onze thuiswedstrijden om ons aan te moedigen het komende seizoen. Tijdens de afsluiting van het seizoen hebben we hem een aandenken meegegeven en willen hem via deze weg nogmaals danken voor al die jaren van inzet op vrijwillige basis. Helaas zijn er twee spelers, Bram Leenaars en Tijn van de Eng, die er komend seizoen mee stoppen en deze jongens willen we graag bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij dit team. Hopelijk komen ze nog eens kijken en kunnen we nog eens op ze terug vallen. Jongens het ga je goed en je weet het, je bent altijd welkom bij MKB. Rest ons nog ook de jeugdcommissie en de technische commissie te bedanken voor dit seizoen omdat zij er toch maar weer voor gezorgd hebben dat we zowel dit seizoen als komend seizoen weer lekker kunnen voetballen op de zaterdagmiddag. Het B-team bestond dit jaar uit: Esteban Roosenboom Remco Ubert Merijn van Lith Marijn van Alem Tijn van de Eng Jens van Mook Harm Roelofs Angelo van Engelen Jasper Klerx Rob Timmermans Bram Leenaars Youri van Vugt Milan Latour Tijn de Wit Trainer: Wesley Engelhart en Harrie van Schijndel Leiding: Pierre Roelofs en John de Wit MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 7

10 Verslag MKB D1 Na een goede voorbereiding zijn we voorspoedig begonnen aan de najaarscompetitie met 4 winstpartijen. Toen kregen we OVC die ook ongeslagen was. Dat werd een redelijke afknapper want na 15 minuten was het 0 4 dus deze wedstrijd werd verloren. Alle andere wedstrijden werd de draad weer goed opgepakt en werden allemaal gewonnen. Toen kwam de laatste wedstrijd tegen Volkel waar we met de rust met 0 2 achter stonden maar met een zeer grote vechtlust werd de stand omgebogen naar 3 2. Een kwartier na de wedstrijd kwam het bericht dat OVC had verloren en we toch kampioen waren geworden. De voorjaarscompetitie was zeer moeilijk doordat we één klasse hoger speelden. De meeste wedstrijden werden verloren en speelden er maar een paar gelijk. Ondanks het matige resultaat bleef het team super gemotiveerd. Mike Ulijn: Keeper, heeft goede reactie, goed in- en uitkomen en ontwikkeld zich erg goed. Luuk van Tuil: Voorstopper/ laatste man, zeer sterk, moeilijk te passeren en is dit jaar heel hard vooruit gegaan. Lotte van Vugt: Alle posities achter en middenveld, zeer lichtvoetig, geeft het nooit op en conditioneel goed. Luuk van Lent: Voorhoede, goede actie en techniek en een goed schot. Thijs van Ommeren: Middenveld, is op iedere plaats inzetbaar, goede inzet, goede trap en kan goed koppen. Bram van Rossum: Links/ rechtsvoor, zeer snel en goede voorzet. Joep Hanegraaf: Linksback, gaat er altijd voor, moeilijk te passeren en gaat voor niemand opzij. Daan van Hooft: Middenveld, op meer plaatsen inzetbaar, goed aan de bal en goed overzicht. Rick Timmermans: Laatste man, aanvoerder, goed overzicht, loopt veel gaatjes dicht en sterk aan de bal. Nino van Os: Spits, goede snelheid, sterk aan de bal, hard schot en topscoorder. Julia Bok: Linkerkant, goede techniek, goede trap en overzicht is goed. Sharona Kollenburg: Middenveld, goede techniek, goede trap, goed overzicht en kan goed praten. Stan Brekelmans: Middenveld (reservekeeper), kop sterk, harde werker en goed schot. Fenne van Lith: Rechtsback, goede trap en goed overzicht. Manon van Tuil: Rechtsvoor, is er later pas bijgekomen, veel inzet en snel. Wij vonden dit als leiding een zeer fijne groep met veel inzet om mee te werken. Leiding D1 MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 8

11 Verslag MKB D2 Het was weer een enerverend seizoen. De D2 is een grote groep wat soms moeilijk was met de opstelling. Echter wist trainer/coach Marcel Louis van Lith er toch weer iedere keer wat van te maken. We zaten in een leuke poule met over het algemeen gelijkwaardige tegenstanders. Dat resulteerde in mooie, sportieve wedstrijden met aanvaardbare uitslagen. Soms winst, soms gelijkspel en een enkele keer verlies. We zijn geëindigd als vierde in onze poule. Een mooi en verdiend resultaat. Het team bestond dit seizoen uit de volgende spelers: Dena Fokkinga, alias Dena Sneijder. Zij is een controlerende middenvelder. Als Dena het op haar heupen krijgt, dan ga maar aan de kant. Als een stoomlocomotief brengt zij de bal dan richting het doel van de tegenstander. Stijn v. Oss, alias Stijn de Jong. Een brok gewapend beton waar de tegenstander maar moeilijk voorbij kan. Als Stijn zijn lichaam gebruikt, zijn de tegenstanders kansloos Niels de Wit, alias Niels Cillesen. Een doelman met reddingen die op een WK niet zouden misstaan. Misschien een optie voor Louis een volgende keer. Arjan van Nuland, alias Arjan de Vrij. Arjan maakt het de tegenstanders moeilijk door de bal af te schermen en snel over te spelen. Rick van Nuland, alias Rick Huntelaar. Als Rick in de buurt van het doel komt, en de bal valt voor zijn voeten, dan is de kans op scoren groot. Vaak verrast hij vriend en vijand door zijn snelle acties. Thomas Raap, alias Thomas van Persie. Thomas is een ware balkunstenaar. De spits van de heeft menig doelpunt gemaakt en was vaak het geheim wapen van het team. Niels van der Steen, alias Niels Janmaat. Onze rechtshalf bracht de ballen naar de spitsen zodat deze konden scoren. Soms verraste Niels het team door uit het niets een doelpunt te maken. Bo Hanegraaf, alias Bo Depay. De linksbenige linksbuiten die altijd in het belang van het team speelt. Raakt ze de bal kwijt, dan doet ze er alles aan om hem terug te veroveren. Door mooie acties levert zij vaak een grote bijdrage aan de doelpunten. Soms maakt ze die ook zelf. Jaimy van der Sluis, alias Jaimy Vlaar. Jaimy heeft prima verdedigend werk verricht en maakte het zijn tegenstander altijd moeilijk. Dit seizoen prima gegroeid in zijn spel. Wouter van Waardenburg, alias Wouter Robben. Heeft Wouter de bal, dan gaat hij iedereen MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 9

12 als een speer voorbij met prachtige bewegingen. Vaak resulterend in een doelpunt. Wouter is een potentiele topper. Wout van Bers, alias Wout Blind. Wout heeft menig doorbraak voorkomen en was zijn tegenstander vaak te slim af. Wout is enorm gegroeid in zijn spel en een echte teamspeler. Joris van Lith, alias Joris Wijnaldum. Joris is de hangende spits en specialist in hoekschoppen, regelmatig resulterend in een doelpunt. Ook dit jaar weer zijn momenten meegepikt. Erwin Timmermans, alias Erwin Kuijt. Als onze aanvoerder het veld verlaat na de wedstrijd, heeft hij zowat ieder grasprietje aangeraakt. Erwin kom je overal op het veld tegen, wat bij de tegenstanders vaak tot grote verwarring leidt. Hij is van zeer grote waarde voor het team en pikt zo nu en dan zijn doelpuntje mee. Linde Brekelmans, alias Linde Fer. Linde is een echt werkpaard die er alles aan doet de ballen naar voren te krijgen. Ook blijft zij de tegenstanders op hun hielen zitten en maakt het hen moeilijk. Vaak geeft zij de mooiste voorzetten waaruit gescoord kan worden. Ook het ingooien is een specialiteit van Linde. Lexi van der Leest, alias Lexi Martens Indi. Door haar snelheid en tactiek verrast zij de tegenstanders en speelt de ballen snel door naar de voorhoede. Lexi doet uitstekend verdedigend werk en maakt van de achterhoede een betonnen muur. Margot van Tuijl, alias Margot Clasie. Margot is pas later in het seizoen ingestroomd, maar had al voetbalervaring uit het verleden. Zij pikte het spelletje snel op en is een echte teamspeler. Een knappe invalbeurt, kun je wel zeggen. De leiding was in handen van Marcel van Gaal van Lith (trainer/coach), Willem Kluivert van Oss (hulptrainer), Rian Blind van Alem (duizendpoot) en Stephan Kuipers de Wit (scheids-/grensrechter). Zij hebben genoten van een geweldig seizoen met een leuk en gezellig team. De sfeer is het gehele jaar goed geweest. Als afsluiting zijn we naar Duinoord in Helvoirt geweest. Het weer speelde mee zodat we het seizoen met plezier konden afsluiten. Wij bedanken alle spelers en ouders voor hun inzet, en wensen iedereen een fijne vakantie toe. Veel plezier in het volgende seizoen. Groet, De leiding van MKB-D MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 10

13 Verslag MKB E1 MKB E1 najaarskampioen en 3 e in het voorjaar Nadat vorig jaar het E-elftal zowel in het najaar (2 e klasse 113) als in het voorjaar (2 e klasse 107) kampioen was geworden werden we bij de start van dit seizoen ingedeeld in de 2 e klasse 101. Een klassement waarbij we hoopten goed mee te kunnen. De samenstelling van ons team is zeer gevarieerd: een nieuw lid, enkel spelers uit de F afkomstig, enkele tweede jaars E. Maar daar bleek ook de kracht van ons team te zitten. Samen gaan we ervoor! Het najaar werd een zegereeks. De 10 wedstrijden leverden 9 overwinningen en 1 nederlaag op met als resultaat: KAMPIOEN! Een ongelooflijke prestatie! Wie had dat op 1 september kunnen bedenken. Voor een aantal spelers en begeleiding van dit team was dit het 4 e kampioenschap op één rij(en de 5 e in 8 competities.) Met (kinder)champagne, vuurwerk, een gezamenlijke buikschuiver, met de kleren onder de douche, frietjes op tafel(met dank aan Ria) een drankje en snoepzak (dank aan sponsor Ton van Hoof) werd het kampioenschap gevierd door spelers en staf. Dit kampioenschap leidde tot de promotie naar de 1 e klasse 104. Het gebeurt maar zelden dat een E-team van MKB zo hoog wordt ingedeeld door de KNVB. Maar nu gebeurde het dan toch echt. En terecht. Iedereen was er van overtuigd dat we nu tegenstanders gingen krijgen waarbij we echt op de proef zouden worden gesteld en dat de twee jaar durende zegereeks met een dreun zou eindigen. Maar.. zo zijn onze E-spelers niet. De klasse zit niet alleen in de individuele kwaliteit maar in de kracht van het collectief. Dus de dreun werd niet gekregen en soms zelfs uitgedeeld. De ene na de andere wedstrijd was spannend en meer dan de moeite waard om te bekijken. De tegenstand was groot. Maar wij waren ook goed. Toen het laatste fluitsignaal van de competitie geklonken had bleken 5 overwinningen, 4 gelijke spelen en 1 verliespartij goed voor een 3 e plek in de einduitslag. Behalve dat we de competitie dit jaar zo glorieus speelden waren er nog meer succesjes: in de bekercompetitie wonnen we het Zwaluwtoernooi en werden we pas in de derde ronde uitgeschakeld door een hoofdklasser. In de zaalcompetitie werd een eervolle 2 e plaats bereikt. Natuurlijk zijn de inzet, samenwerking en de talenten van de spelers de belangrijkste ingrediënten van dit succes maar de begeleidingsstaf verdient ook hun credits: Simon van Ommeren (hoofdcoach), Jan van Tuyl (assistent-coach) en Piet Bongers (teamleider/scheidsrechter) vormden deze groep tot een leuke sportieve groep om in, met en tegen te spelen. En last-but-not-least zijn we natuurlijk de trouwe supporters groep dankbaar omdat ze trouw elke wedstrijd langs de lijn staan. Weer of geen weer. MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 11

14 Verslag MKB F1 September 2013 begonnen we met onze spelers, Sem van Bers, Merijn van Waardenburg, Daan Geurts, Nick Verhallen, Teun van der Valk, Thomas van de Laar en onze keeper Gijs Steenbruggen aan een gehele nieuwe najaarscompetitie. Het was een wisselende competitie waarin we veel scoorden maar helaas ook met tegen doelpunten waardoor we wisselend wonnen en verloren. De jongens hebben dit seizoen veel geleerd in de najaarscompetitie. We zijn dan ook op een goede plek geëindigd gedeeltelijke 5e- 6e plaats samen met HVCH F8 met 15 punten. In de winterstop hebben we ook lekker doorgetraind en daarnaast hebben we meegedaan met de zaalcompetitie. Na de carnaval begin maart zijn we met een frisse instelling weer gestart aan het voorjaarsseizoen. Helaas hadden we iets sterkere tegenstanders en moesten we er echt hard voor werken maar niet te min. We kunnen met ons team terug kijken op een mooi gezellig en leuk voetbalseizoen met zijn allen.. Jongens ga zo door!!! Succes allemaal en bedankt voor het leuke seizoen Groetjes jullie coach en leidster MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 12

15 Verslag MKB F2 Het F2G team is een nieuw team dat is samengesteld uit 2 spelers van het F-team van vorig jaar: Lisanne en Meike, vanuit de mini F-jes: Teun, Thomas H., Anne G. en Fenne en nieuw bij MKB Stijn en Anne Ketelaars. Voorheen hebben de laatste twee bij Vinkel gevoetbald. Met de transfer van deze twee spelers is er nieuw jong talent binnen de club gehaald. Anne staat inmiddels in ons team bekend als onze goaltjesdief. Ineens breekt ze los en gaat rechtstreeks op het doel van de tegenstander af om bijna sierlijk de bal in het doel te trappen. Het lijkt of ze er bijna helemaal geen moeite voor hoeft te doen. Zelfs met buitenkant voet. Haar broer Stijn is een harde werker, is overal aanwezig om te helpen op het veld, geeft in de tussentijd ook nog even aanwijzingen aan zijn medespelers, kan keihard trappen en maakt dan ook doelpunten waar ze in het profvoetbal jaloers op kunnen zijn. Om dan maar meteen verder te gaan met de andere spelers Lisanne is onze laatste vrouw achter, waar ze haar mannetje wel staat. De tegenstander moet stevig in zijn schoenen staan om voorbij Lisanne te komen. Menig spelertje loopt ze eruit of botst tegen een muur op die Lisanne heet. Ook Meike is vaak als verdedigster opgesteld en samen met Lisanne vormt ze een goede achterhoede. Maar Meike is ook wel eens voorin te vinden en dan weet ze ook nog mooie doelpunten te maken. Anne Geurts, Thomas H. en Teun zijn het afgelopen jaar flink gegroeid. Vooral in de voorjaarscompetitie maakten ze ineens flinke sprongen. In de wedstrijd tegen FC Uden maakte zowel Thomas als Anne hun eerste doelpunt tijdens een wedstrijd en ook Teun maakte zijn eerste doelpunt in de wedstrijd tegen Margriet. Ze hebben in de trainingen van Marcel van Tuijl veel geleerd en zijn niet bang het duel aan te gaan, hebben meer spelinzicht gekregen en zijn handiger met de bal geworden. Fenne is lange tijd onze keepster geweest. Maar ja, de verveling sloeg toe, omdat in de voorjaarscompetitie de wedstrijden bijna allemaal gewonnen zijn met standen als 6-0, 7-1, 9-0. Tja dan is er als keeper niet veel te doen en was ze blij als ze toch nog even in actie kon komen tijdens het penalty schieten. Ze had al aangegeven niet door te willen met voetbal, maar na een gesprek met Zwarte Jan bleek dit te komen omdat ze het keepen niet meer leuk vond. De volgende wedstrijd is ze dan ook het veld ingegaan, dat haar goed afging. Anne Geurts heeft toen gekeept en dat ging heel goed. De spelers hebben veel geleerd van Marcel. De opkomst bij de trainingen was goed en Marcel heeft een hecht team dat hij mag trainen. Er is een goede klik tussen trainer en spelers. Ze zijn sportief met elkaar en de tegenstander, en hebben veel lol met elkaar. Al met al een schitterend voetbaljaar met een mooie uitkomst: lekker gevoetbald (want het belangrijkst is toch dat ze lol hebben) en ook nog eens tweede geworden in de voorjaarscompetitie. MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 13

16 Verslag MKB mini F Matthijs: wat ben jij enthousiast! Je bent er altijd en doet altijd je best! Niet voor niets want wat ben jij voor uit gegaan. Ga zo door! Ezzie: jij zorgt er niet alleen voor dat jij het leuk hebt op de trainingen, maar je zorgt er voor dat alle kinderen het leuk hebben! Een vrolijke, gezellige meid die regelmatig een doelpuntje maakt op de training! Nienke: onze ster speelster achterin! Wanneer jij achterin staat komt er niemand langs jou, alle ballen houd jij tegen! Ga zo door Nienke, je doet het super goed! Lynn: Wat ben jij voor uit gegaan. Op het begin van het seizoen wist je nog niet wat dribbelen was en nu scoor je er minimaal 1 in onze wedstrijden, heel knap! Met die inzet van jou kom jij er wel! Sjors: de kleine grappenmaker van het team! En als je zin hebt om te voetballen, loop je zo van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld! Niemand die dan de bal van jou afpakt. Ga zo door Sjors! Sef: de kleinste van het team, maar bang van de bal ben je zeker niet! Dol enthousiast zal jij die bal krijgen! Een hele goede inzet zorgt ook bij jou voor vooruitgang! Heel knap Sef! Stijn: jij zorgt altijd voor gezelligheid in het team! Op 200 meter horen we jou al roepen dat je er zin in hebt! En wat ben jij vooruitgegaan Stijn! Je doet erg goed je best, ga zo door, dan word je vast een hele goede keeper! Gijs: onze ster voor in het veld! Er gaat geen wedstrijd voorbij, zonder een doelpunt van jou! Je doet erg goed je best en je hebt er altijd zin in! Ga zo door Gijs, dan word je vast een hele goede voetballer! Jop: geweldig hoe enthousiast jij iedere keer weer bent! Je gaat iedere training weer vooruit en je doet erg goed je best! Jij zal er altijd voor zorgen dat het gezellig is! Ga zo door Jop! Juul: Jij kwam ons team op het eind ook nog versterken. Fijn dat je zo goed je best deed. Je ging steeds beter spelen, ga zo door. Luuk: ook jij kwam ons clubje halverwege versterken. Blijf zo door gaan Luuk dan wordt jij vast en zeker ook een top talentje waar Maaskantse Boys nog veel plezier van kan hebben. Lieve F-jes, wij hebben genoten van jullie dit seizoen! Hoe goed jullie voor uit zijn gegaan, maar ook van jullie gezelligheid! Ga allemaal zo door dan worden we allemaal super talentjes! Tot volgend seizoen MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 14

17 Verslag MKB 3 - MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 15

18 Verslag MKB 2 Seizoen begonnen we met een compleet nieuw elftal, veel jonge jongens waren over gekomen van uit de A jeugd en gingen het nu waar maken in 1 en 2, ook was er een nieuwe trainer aangetrokken voor het 2de elftal en wel in de persoon van Loet Donkers, maar na enkele weken ging Loet bij het 1ste aan de slag als trainer omdat Bas Boere weg ging bij MKB. Het bestuur had Piet van Sonsbeek aangesteld als nieuwe trainer van het 2de elftal. In de beker competitie werden 2 wedstrijden gewonnen 1 gelijk en 1 verloren, dus al bij al geen slecht resultaat. De competitie verliep daar tegen niet soepel, er werden veel wedstrijden onnodig verloren, de trainingsopkomst van 2 was slecht wat natuurlijk terug te zien was in de wedstrijden. Dit resulteerde in de competitie dan ook dat MKB op een onwaardige één na laatste plek eindigde. Maar ik moet eerlijk toegeven voetbal draait natuurlijk niet alleen op resultaat maar ook om plezier en dat hebben we veel gehad, vooral in de derde helft. Doelpunten makers MKB 2 Naam: Goals: Wedstrijden: Beker Davy Brands 3 4 Rick vd Burgt 1 4 Jimin Tokaya 2 4 Aron Steenbruggen 1 4 Daan van Schijndel 1 4 Marcel van Gaal 1 4 Competitie Edwin Thissen 1 17 Davy Brands 5 17 JP Latour 2 17 Jimin Tokaya 2 17 Twan Thissen 1 17 Jeffery vd Hurk 2 17 Marcel van Gaal 2 17 Tom Wertenbroek 5 17 Johan van Erp 6 17 Remco Ubert 1 17 Eigendoelpunt 1 17 Daan van Schijndel 2 17 Leider MKB 2 MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 16

19 Verslag MKB 1 - MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 17

20 Verslag MKB Dames Vorig jaar zijn we kampioen geworden, dus dit jaar speelden we in de 5e klasse. We hadden 2 competities, 1 voor promotie en 1 voor degradatie. Rachel en Melanie zijn eind vorig seizoen gestopt, maar doordat Inge is overgekomen vanuit de jeugd en later ook Rianne erbij is gekomen, hadden we toch 16 speelsters. We gingen goed van start en in de eerste 4 wedstrijden behaalden we 10 punten. Door een aantal blessures en een mindere trainingsopkomst eindigden we uiteindelijk op de 8e plaats, wat betekende dat we in de degradatiepoule zaten. De voorbereiding hiervoor startte in januari met 2 oefenwedstrijden. Uit tegen Ollandia wonnen we met 0-3 en uit tegen Vinkel een 4e klasser- wonnen we met 2-3. De competitie verliep wisselend en rommelig. Met nog 3 wedstrijden te gaan stonden we aan kop. 1e wedstrijd werd het 1-1, alles lag nog open. De 2e wedstrijd werd een terechte nederlaag (4-0), maar bij winst van de laatste wedstrijd zouden we nog steeds kampioen zijn. Helaas verloren we deze wedstrijd met 5-3 en eindigden we op een 4e plaats. Genoeg om in de 5e klasse te blijven, maar er had zeker meer in gezeten. Wij willen bij deze nog een aantal mensen bedanken; Charlot en Monique stoppen, bedankt voor jullie inzet. Merijn en Ad bedankt voor het vlaggen en coachen, we hopen volgend seizoen weer een beroep op jullie te mogen doen. ZJ bedankt voor alle trainingen, de mooie opstellingen en tactieken, de verslagen en de bijnamen Wij wensen iedereen een fijne vakantie en in augustus zullen we weer met frisse moed van start gaan. MKB-Damesteam MKB-Praat jaarverslag 2013/2014 Pagina 18

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De bal is rond. seizoen 2014-2015

De bal is rond. seizoen 2014-2015 De bal is rond seizoen 2014-2015 Adres s.v. Maaskantse Boys Sportpark De Liesdaal Pastoor Roesweg 43 5398 HZ Maren Kessel Tel: 0412-472032 Fax: 0412-472034 Email adres: mkbpraat@maaskantseboys.nl KNVB

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Minipolo toernooi in Apeldoorn

Minipolo toernooi in Apeldoorn Minipolo toernooi in Apeldoorn Verslag pupillen 1 Op zondag 7 april deed Proteus weer mee met het minipolotoernooi van Aquapoldro in Apeldoorn. Vanuit de pupillen 1 werd Proteus vertegenwoordigd door 1

Nadere informatie

Proteus minitoernooi 2012 (2)

Proteus minitoernooi 2012 (2) Proteus minitoernooi 2012 (2) Sterrencompetitie Doelgroepenbad 14-12-2012 Nadat vorige week vrijdag de 1 e wedstrijden waren gespeeld stond vandaag de laatste poule wedstrijd op het programma. Tevens stond

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

LOGO VERENIGING. JAARREKENING 2011 2012 VV Potetos

LOGO VERENIGING. JAARREKENING 2011 2012 VV Potetos LOGO VERENIGING JAARREKENING 2011 2012 VV Potetos VV Potetos INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2011 2012 Pagina Voorwoord 1. Balans 2. Winst en verliesrekening 4. Kasstroomoverzicht 5. Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2014, organiseren we wederom het Rabobank Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: Sparta 25, ELI Mariahout en ASV 33. Dit jaarlijkse

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2.

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Vlak voordat de wedstrijd begon ging het toekomstige Nederlands elftal

Nadere informatie

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten Financieel verslag 2009-2010 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2009/10 Hockey Club Houten 1 Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Financiën 3 1.3 Samenstelling van het bestuur 3 1.4 Tenslotte

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring!

De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring! De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring! De Ster JO9-1 speelde deze week maar liefst drie wedstrijden

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2017, organiseren we wederom het Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: ASV 33, ELI, Mariahout en Sparta 25. Dit jaarlijkse evenement

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 4 Kasstroomoverzicht over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting op de balans

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum.

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum. JAARREKENING 2010 (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam www.bokosportcentrum.nl 1 Inhoudsopgave : Pagina Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Algemene toelichting op de balans per 31 december 2010 3 Verslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 14-11-2011 Vanuit het bestuur aanwezig; Paul, Wim, Hans, Niek, Henk, Caroline en Monique Presentielijst leden, zie bijlage. Welkom 1. Paul opent de vergadering maar schorst hem

Nadere informatie

GIBO Accountants en Adviseurs

GIBO Accountants en Adviseurs Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 3 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011

Jaarverslag 2010/2011 Jaarverslag 2010/2011 MKB-jaarverslag 2010/2011 Sportvereniging Maaskantse Boys Maren-Kessel S.V. Maaskantse Boys Pastoor Roesweg 43 5398 HZ Maren-Kessel Tel. 0412 472032 Banknr. Rabobank 13.17.02.734

Nadere informatie

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Goedgekeurd door de Kascommissie op 4 november 2009 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2009 Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2008/9 Hockey Club

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Al vanaf de 1ste minuut zijn onze helden erop gebrand om deze wedstrijd te winnen.

Al vanaf de 1ste minuut zijn onze helden erop gebrand om deze wedstrijd te winnen. Vandaag (17 september 2016) stond de 2de bekerwedstrijd op het programma thuis tegen St Sittard/Sve Jo9-4. Na een goede voorbereiding staan onze toppers klaar om aan deze wedstrijd te beginnen. Al vanaf

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 STICHTING STADSPIJPERS VAN 's-hertogenbosch FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2 Exploitatierekening 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014 Vereniging Masjid Nour Jaarcijfers 2014 Inhoud Balans per 31-12-2014 Pagina 2 Winst-en verliesrekening over 2014 Pagina 3 Grondslagen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31-12-2014 Pagina 5 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2015 1 Resultatenrekening over 2015 en Begroting 2016 2 Kasstroomoverzicht 3 Algemene toelichting

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept

Concept Concept Concept Concept Concept Atletiekvereniging Hanzesport Zutphen Deventerachterpad 1 7203 AW Zutphen CONCEPT RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 4 2 Financiële positie 5 3 Accountantsverslag

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer.

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer. Interview Rene Schalken en Gerben Kuijsten We zijn alweer aanbeland bij het laatste interview van dit seizoen. Ons 1 e elftal is gepromoveerd naar de 3 e klasse en RWB 2 is na een moeilijk seizoen toch

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht

Jaarrekening 2013. St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht INHOUDSOPGAVE PAGINA ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 1 Financiële positie 2 Staat van herkomst en besteding van de middelen 3 Resultaatanalyse

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: 3e elftal Conventus 03 kampioen:

Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: 3e elftal Conventus 03 kampioen: Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: Zaterdag 14 mei heeft de C-jeugd van Conventus 03 het kampioenschap behaald. In de laatste wedstrijd moest het gaan gebeuren, een gelijkspel zou voldoende

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Minipolo toernooi in Zutphen

Minipolo toernooi in Zutphen Minipolo toernooi in Zutphen Indrukwekkende minuut stilte voor aanvang van het toernooi. Voor aanvang van het toernooi werd een minuut stilte gehouden. Dit ter nagedachtenis aan Richard Nieuwenhuizen,

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Bedankt allemaal weer voor de input en veel leesplezier!

Bedankt allemaal weer voor de input en veel leesplezier! 48 e jaargang Nummer 4 23 sept 2017 GENIETEN VAN DE NAZOMER Het is echt genieten nog van het zonnetje dit weekend! Heerlijk weer om nog lekker buiten te zijn en zeker om te voetballen. Afgelopen weekend

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen 2015 2016. De samenstelling: De TC heeft het afgelopen seizoen uit de volgende leden bestaan: Niesko Veenker : Dames afdeling Koos van Delden: Jeugd en CMV.

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Weekbrief No 37 Seizoen Secretariaat: SENIORENAFDELING

Weekbrief No 37 Seizoen Secretariaat: SENIORENAFDELING 1 Weekbrief No 37 Seizoen 2009 2010 24-05-2010 Secretariaat: Estria.jeugdsecretariaat@planet.nl SENIORENAFDELING Uitslagen Zaterdag 22 mei Estria vet. St. Hubert Vet. 1-2 INFORMATIE JEUGDAFDELING Mededelingen

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie