Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Email: ondernemingsraad@liante.nl"

Transcriptie

1 Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Pagina 16 Pagina

2 Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in heeft gestoken. Als ondernemingsraad proberen we bij te dragen aan een juiste balans tussen de belangen van de organisatie enerzijds en de belangen van de medewerkers anderzijds. Dankzij de goede en open contacten tussen de bestuurder (Joop Jonkman) en de ondernemingsraad is de raad van mening dat ook 2014 deze balans is gevonden. Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2014 Richard v Solkema. Voorzitter Dirk Jan Brinks. Tot Secretaris/Vicevoorzitter José Dillerop. Tot Vicesecretaris vanaf secretaris Jantine Wind. Tot Secretariële ondersteuning Attie van den Akker. Vanaf Vicevoorzitter Ruurd van der Kloet. Teije Penninga. Annet ter Horst. Helma Hut. Gepke Smid. Foekje de Lange. Dieneke van der Veen. Aafke Prinsen. Voor de ondernemingsraad waren er in 2014 geen verkiezingen Pagina 2 Pagina 15

3 Deelname commissies en werkgroepen De ondernemingsraad wordt steeds vaker uitgenodigd om deel te nemen aan commissies en werkgroepen. Door deze deelname is de Ondernemingsraad vroeg betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Door beide partijen wordt deze samenwerking als prettig ervaren. Inhoudsopgave Het woord van de voorzitter... 4 Taken en bevoegdheden Ondernemingsraad... 6 Dagelijks bestuur ondernemingsraad... 7 Ruime tijd in behandeling... 8 Instemming... 9 Nog in behandeling: Advies Initiatieven van de ondernemingsraad: Cursus ondernemingsraad Samenstelling ondernemingsraad Pagina 14 Pagina 3

4 Cursus. De Ondernemingsraad heeft in 2014 o.a. de volgende punten behandeld tijdens de cursusdagen in het voorjaar en najaar van Evaluatie dagelijks bestuur Kiezen secretaris en vicevoorzitter Ondernemingsplan Project 1 en 2 Leuk is het om tijdens de bijeenkomsten van de vakbonden in de zorg eens iets positiefs te kunnen melden. Met overal om ons heen de nodige gedwongen ontslagen kan ik dan melden dat het bij Zorggroep Liante tot nu toe zo n vaart nog niet heeft gelopen. Wel voelen we de bezuinigingen op de werkvloer en de extra werkdruk die dat met zich meebrengt. Er wordt op dit moment veel flexibiliteit van de medewerkers gevraagd. Vinger aan de pols dus voor de ondernemingsraad. Ook het roosterbeleid van Zorggroep Liante doet het op deze bijeenkomsten altijd goed. Onze ervaring is dat het medewerkers rust geeft. Notitie wijkgericht wonen en werken Hoe lezen we effectief beleidstukken Teambuilding was onderdeel van de cursus. Het wil natuurlijk niet zeggen dat we als ondernemingsraad in 2015 lekker achterover gaan leunen. Neem bijvoorbeeld de E- learning. Dit onderwerp speelt al erg lang. De ondernemingsraad is nog steeds van mening dat als E-learning verplicht wordt gesteld, dit ook volledig moet worden gefaciliteerd. Dat was immers vroeger bij het klassikaal studeren ook het geval. Het tot stand komen van het ondernemingsplan van Zorggroep Liante wordt in 2015 een belangrijk punt voor de ondernemings- Pagina 4 Pagina 13

5 Initiatieven van de ondernemingsraad: Sociaal Plan De ondernemingsraad heeft halverwege 2014 zijn zorg geuit over teveel FTE s op één locatie en de directie gevraagd om dit nauwgezet te monitoren en na te denken over eventuele overplaatsing van medewerkers. De ondernemingsraad is verheugd dat dit uiteindelijk niet nodig is geweest. raad. Ook de onderwerpen vastgoed, personeelsbeleid en het implementeren van de visie en structuur notitie krijgt de ondernemingsraad nog op de agenda. Als ondernemingsraad moeten we mee blijven denken over wat de mogelijke gevolgen van de huidige ontwikkelingen zijn voor onze zorggroep en haar medewerkers. Daar gaan we ook in 2015 weer ons best voor doen. Ik heb er het volste vertrouwen in Werkkosten De Ondernemingsraad heeft ook in 2014 bereikt dat de budgettaire ruimte binnen de Werkkostenregeling ten goede is gekomen aan de medewerkers. Met vriendelijke groeten, Richard van Solkema. Pagina 12 Pagina 5

6 Taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad (OR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan voor de medewerkers binnen Zorggroep Liante zoals dat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd. De ondernemingsraad is een gekozen vertegenwoordiging van medewerkers die direct betrokken is bij het beleid van de onderneming. De ondernemingsraad bestaat uit leden die door en uit de medewerkers gekozen zijn. De ondernemingsraad is overlegpartner van de directie. De ondernemingsraad heeft de volgende taken: Het signaleren van problemen bij groepen medewerkers. Het Bestuur adviseren over zaken die in de WOR zijn vastgesteld Het verlenen van instemming aan zaken die volgens de WOR instemmingsplichtig zijn. Het nemen van initiatief door zelf voorstellen in te dienen. Controlerende taak wat betreft het opvolgen van gemaakte afspraken. De Ondernemingsraad behandeld geen zaken op persoonlijk vlak, het gaat altijd om beleidsmatige zaken. Advies De ondernemingsraad heeft o.a. over de volgende onderwerpen een advies uitgebracht: Hulp bij Loonbeslagen Scholingsplan 2014 Plan van aanpak invulling convenant langdurige zorg Nieuwe applicatie ECD Opzet risicobeheersing systeem Zienenergie Update de Lauwers Rapport Mondria Intranet Slaapwacht Mantelzorgbeleid Verklaring omtrent gedrag Pilote Fysieke belasting Klachtenregeling medewerker Update Rikkingahof Functiebeschrijving gastvrouw/gastheer Eindrapportage project zingeving Hepatitis controle Pagina 6 Pagina 11

7 De volgende instemmingsaanvragen zijn nog in behandeling: Scholingsbeleidsplan inclusief E-learning Beleidsnotitie levensfasebewust-personeelsbeleid. Functies binnen de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kent een viertal bijzondere functies: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en notulist. Het is erg belangrijk dat deze functies binnen de raad worden vervuld. Zelforganiserende Teams Sickenga-Oord Formatie schoonmaak de Warrenhove De voorzitter en secretaris vormen samen het DB ( dagelijks bestuur), zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het Bestuur, medewerkers en andere partijen. Een aantal concrete taken van het DB zijn onder andere : het voorzitten van vergaderingen, het agenderen van vergaderingen, briefwisseling naar directie en het bezoeken van locaties. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter. Bijeenkomsten die al gepland staan voor 2015 De verslaglegging van de vergaderingen wordt verzorgt door een notulist in dienst van Liante. In 2014 is er geen gebruik gemaakt voor overleg met het gehele managementteam dit is in overleg verplaatst naar de zomer van 2015 In 2014 heeft er ook geen overleg plaats gevonden met Raad van Toezicht.Dit zal plaats vinden in het begin van 2015 Pagina 10 Pagina 7

8 Belangrijk E-learning! De ondernemingsraad wacht al vanaf februari 2013 op een beslissing of het thuiswerk van e-learning wel of geen werktijd is. De ondernemingsraad heeft een duidelijk standpunt. Dit standpunt is dat verplichte scholing moet gefaciliteerd worden. De OR heeft o.a. ingestemd met: Reglement cameratoezicht Protocol roosterbeleid Regeling eigen bijdrage studiekosten Meerkeuzepakket werkkostenregeling Functie medewerker P &O Vergaderingen ondernemingsraad: De ondernemingsraad vergadert 2 keer per maand en heeft 6 keer per jaar een overlegvergadering met de bestuurder. Arbo beleidsplan Nulurencontracten Pagina 8 Pagina 9

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2012 1. Algemeen Samenstelling: Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2012 begon de Raad met acht leden en een ambtelijk secretaris. Een lid ging in mei met

Nadere informatie

De OR uit de startblokken

De OR uit de startblokken De OR uit de startblokken Frisse start met nieuwe OR Elke drie jaar zijn er OR-verkiezingen. Altijd spannend zo n periode waarin je terugkijkt op wat de OR allemaal heeft gedaan. Zo ook in 2014. In mei

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad

Jaarverslag Ondernemingsraad 2012 Jaarverslag Ondernemingsraad INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Samenstelling OR 2012 3 Voorzitter/secretaris 4 Commissies 5 Taken en bevoegdheden van de Ondernemingsraad 6 Adviesrecht 6 OR-vergaderingen 7

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011 Jaarverslag ondernemingsraad REAKT Groep 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad van de REAKT Groep. Zoals u wellicht weet is de nieuwe OR in 2011 van start gegaan. Het

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Vereniging Hogescholen T.a.v. het bestuur Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Geachte bestuursleden van de

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

ondernemings ActiVite jaar 09

ondernemings ActiVite jaar 09 ondernemings ActiVite jaar 09 raad verslag 02 Ondernemingsraad zich ook sterk zwaarder weer terecht waren voor jullie goed! zij zeker gemist worden. Carla Pauw: OR leden met financiële Marieke de Rooij:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 Inhoud Inleiding Stap 1. De eerste vergadering Stap 2. De or-vergadering Stap 3. Het overleg met de werkgever Stap 4. Vaststellen voorlopig reglement Stap 5.

Nadere informatie

VERNIEUWING MEDEZEGGENSCHAP

VERNIEUWING MEDEZEGGENSCHAP VERNIEUWING MEDEZEGGENSCHAP WINSTPUNTEN, VALKUILEN EN MINIMUMEISEN September 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING 4 A. WINSTPUNTEN VAN VERNIEUWING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP 6 1. Medezeggenschap voor

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Brenda Vink Uit onderzoek (OR Insight 2012) blijkt dat ca. 61% van de ondernemingsraden ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris. De omvang

Nadere informatie

DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS

DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS Medezeggenschap Nummer 2 - September 2015 ONBEKEND MAAKT ONBEMIND DE OR POSITIEF IN BEELD VOORAF Goed contact hebben met de achterban is niet altijd

Nadere informatie

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg werkt! Opleidingsmodule Coachend Leidinggeven Tweedaagse cursus voor alle leidinggevenden: voorlieden, objectleiders en rayonleiders. De cursus wordt op

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 Ibn Battuta

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 Ibn Battuta Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 19 februari Aanmeldingsprocedure begint Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij lever je individueel in tweevoud een motivatiebrief

Nadere informatie

o n d e r n e m i n g s r a a d

o n d e r n e m i n g s r a a d Energie(k) in water jaarverslag o n d e r n e m i n g s ra a d 2012 We r ke n i n wa t e r g e e ft e n e r g i e! Mijn tweede jaar als voorzitter van de ondernemingsraad heb ik niet alleen als een bijzondere,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Contact... 3 2 Organisatie... 4 Algemene organisatie... 4 Organisatiecommissie... 4 Vaste commissies... 5 Wedstrijdsecretariaat (WS)... 5 Wedstrijdleiding (WL)... 5 Informatie

Nadere informatie

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Inleiding Een ondernemer, de Stichting Bieb, bestaande uit 4 bibliotheken met ongeveer 70 werknemers, was voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Als de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie