Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7"

Transcriptie

1

2 W o o n r e g i e b o e k Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7

3 Colofon Dit woonregieboek werd opgemaakt door de regionale cel woonbeleid in opdracht van Resoc Zuid-West-Vlaanderen. De regionale cel woonbeleid is een samenwerkingsverband tussen de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal, voor dit project versterkt met het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen. Algemene coördinatie Druk Lowyck drukkerij, Oostende Procesbegeleiding Provincie West-Vlaanderen Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen Correspondentieadres Intercommunale Leiedal President Kennedypark Kortrijk ISBN Depotnummer D/2008/10.241/1 Intercommunale Leiedal Concept en vormgeving koen bruyñeel en rüben benoit

4 Inhoud Voorwoord 05 Hoe kwam het woonregieboek tot stand? 06 Script voor het lokaal woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen 12 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid 26 Rode draden doorheen de zes prioriteiten 32 Zes prioriteiten vertaald in acties 40 Inspirerende voorbeelden Signalen en suggesties voor hogere overheden 50 Suggesties voor een streekaanpak 54 Nawoorden 58 Resoc Provincie Welzijnsconsortium Leiedal Bijlage: Instrumenten 64 3

5

6 Voorwoord Alle hens aan dek! Geen mens voelt zich veilig als hij of zij niet ergens zeker en behoorlijk woont. Een dak boven het hoofd is essentieel voor elke man, elke vrouw, elk kind. Politici en ambtenaren van alle steden en gemeenten kunnen hun bevolking dan ook geen grotere dienst bewijzen dan te zorgen voor de realisatie van dit menselijke basisrecht. Voor iedereen. Dit woonregieboek, dat in opdracht van Resoc Zuid-West-Vlaanderen werd opgemaakt, wil daartoe bijdragen. En meer nog. Het wil ook helpen om de kwaliteit van het wonen in onze regio te verhogen én om de samenhang van het wonen en de woonomgeving te verbeteren. Bovendien heeft dit woonregieboek ook ruime aandacht voor de dienstverlening aan de burgers. Het woonregieboek is tot stand gekomen na een grondige analyse, gesteund op de inzichten van talrijke experts en op gedegen veldwerk, en verrijkt door langdurige en gevarieerde gedachtewisselingen met zoveel mogelijk betrokkenen. De gemaakte vaststellingen worden in het boek omgezet in zes grote prioriteiten. Voor de aanpak ervan wordt een ruim aanbod van instrumenten gedetecteerd. Essentiële voorwaarden om te slagen zijn gedefinieerd en aanbevelingen voor de regio geformuleerd. Ik hoop dat alle burgemeesters en schepenen en alle verantwoordelijke ambtenaren bij het lezen van dit woonregieboek hun vingers zullen voelen tintelen om de teugels vast te grijpen en om krachtdadig de regie te voeren van het wonen in onze streek. Dit woonregieboek is het resultaat van het werk van velen. Toch wil ik in het bijzonder het redactieteam met Ann-Sophie, Hannelore, Liesbet, Nele, Stefaan, Tim en Ward danken voor hun volgehouden inspanningen gedurende een volledig jaar. Het is een voorrecht om met zulk een gedreven ploeg jonge mensen samen te mogen werken. Ik ben er vast van overtuigd dat hun maatschappelijke bewogenheid en hun enthousiasme ons allen zullen inspireren. Frans Destoop procesbegeleider 5

7 # HOE KWAM HET WOONREGIEBOEK TOT STAND?

8 De werkgroep wonen van Resoc Zuid-West-Vlaanderen stelde eind 2006 de nood vast aan een stimulans voor het woonbeleid in onze regio. Vanuit die vastelling gaf Resoc de opdracht aan de regionale cel woonbeleid een projectdefinitie voor de opmaak van een woonregieboek op te stellen. De regionale cel woonbeleid is een samenwerkingsverband tussen de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. Voor dit project werd de regionale cel woonbeleid versterkt met het Welzijnsconsortium Zuid-West- Vlaanderen. De doelstelling van de projectdefinitie luidde als volgt: Het woonregieboek wil de gemeenten stimuleren en begeleiden bij het opnemen van hun regisseursrol in het woonbeleid. Van bij het begin was duidelijk dat er niet alleen nood was aan een document, maar ook aan een dynamisch denkproces. De verschillende actoren die actief zijn in het woonbeleid in de streek werden opgeroepen om gedeelde kennis op te bouwen, elkaar te enthousiasmeren en samen de krijtlijnen voor het woonbeleid uit te werken. Het ambitieuze plan bestond erin om in één jaar tijd een proces van kennisuitwisseling en dialoog te doorlopen met als eindresultaat een bruikbaar en wervend document. Dit voorstel werd goed onthaald en dezelfde ploeg (provincie West-Vlaanderen, Leiedal en Welzijnsconsortium) startte met de uitwerking van het project. De samenwerking tussen deze drie partners met elk hun eigen affiniteit en specialiteit maakte meteen de veelzijdigheid van het beleidsdomein wonen zichtbaar. Er was van bij het begin input vanuit ruimtelijke, sociale, economische en beleidsmatige invalshoek. Tijdens het proces werd die input nog verbreed door de inbreng van vele andere actoren. Onderstaand processchema maakt de aanpak van het denkproces duidelijk: Startmoment 27 februari 2007 voorstelling 7 thema s Discussietafels theoreticus versus practicus Thema 1 / dichtheden differentiëren Thema 2 / herwaarderingsprojecten Thema 3 / activeren juridisch aanbod Thema 4 / sociale huisvesting Thema 5 / senioren Thema 6 / jonge gezinnen Thema 7 / beleidsaandacht Tussentijds moment 13 december 2007 voorstelling 6 prioriteiten Discussies in overlegfora FORUM Regionale overlegtafel FORUM Igoro FORUM overleg bouwmaatschappijen FORUM overleg SVK s FORUM overleg OCMW s FORUM Conferentie van Burgemeesters FORUM schepenen huisvesting en RO FORUM private sector Eindmoment 20 februari 2008 voorstelling einddocument 7

9 Hoe kwam het woonregieboek tot stand? Het verloop was en is te volgen op de website Hier zijn alle nota s, cijfergegevens en verslagen ter beschikking. Deze website vormt een integraal onderdeel van het proces en werd de afgelopen maanden veelvuldig geraadpleegd. Op 27 februari 2007 was er een eerste ontmoetingsmoment. De toelichting van de opzet van de studie en een oproep tot actieve deelname aan het denkproces vormden de kern van het startmoment. Op basis van een literatuuronderzoek en contacten met specialisten in het vakgebied huisvesting werden zeven fundamentele en actuele thema s met betrekking tot wonen vooropgesteld. Rond elk van die thema s werd een discussietafel georganiseerd. Per thema gaf een expert een insteek voor de discussie via een nota. De confrontatie van deze expert met mensen die dagelijks met het lokaal woonbeleid in de praktijk bezig zijn, zorgde voor boeiende inzichten en nuances. Op de discussietafels werden telkens mensen uitgenodigd die vanuit hun praktijkervaringen betrokken zijn bij de specifieke thema s. Over het geheel van de zeven discussietafels namen 117 verschillende personen deel aan de discussies. De deelnemers vertegenwoordigden 65 verschillende organisaties die actief zijn in het lokaal woonbeleid in de streek, gaande van gemeenten en sociale huisvestingsmaatschappijen tot zorgorganisaties en private projectontwikkelaars. Het voorbereidend werk en de gesprekken resulteerden in de selectie van zes actuele prioriteiten voor het lokaal woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. Deze zes prioriteiten werden voorgesteld aan een breed publiek op een tweede, tussentijds ontmoetingsmoment op 13 september THEMA EXPERT AANTAL DEELNEMERS 1 dichtheden differentiëren Jan Schreurs 36 KU Leuven 2 herwaarderingsprojecten inzetten om kankerplekken aan te pakken Peter Lacoere 28 Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 3 activeren van het juridische aanbod Brecht Vandekerckhove 24 SUM Research 4 het realiseren van voldoende sociale huisvesting met goede spreiding Pascal De Decker 41 Hogeschool Gent 5 voldoende en specifieke woonvormen voor senioren Annick Peetermans 34 Hiva 6 jonge gezinnen in de stad aantrekken Ann Pisman 28 Universiteit Gent 7 een volgehouden beleidsaandacht voor kwalitatief wonen Erwin De Bruyn 20 Stebo 8

10 Een laatste stap in het proces was het scherp stellen van de prioriteiten en de vertaling ervan in een aanpak en instrumenten. Dit gebeurde op volgende overlegfora: Conferentie van burgemeesters Overleg sociale verhuurkantoren Overleg OCMW-voorzitters en -secretarissen Overleg zaakvoerders sociale huisvestingsmaatschappijen Regionale overlegtafel wonen IGORO (Intergemeentelijk Overleg Ruimtelijke Ordening) Overleg met vertegenwoordigers van de private sector Omdat de schepenen van huisvesting een spilfunctie hebben bij het opnemen van een regisseursrol in het lokaal woonbeleid was er ook per gemeente afzonderlijk een overlegvergadering over deze prioriteiten, samen met de schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening. Aan dit document is dus een uitgebreid denkproces voorafgegaan waarbij veel personen betrokken werden. Zowel mandatarissen als ambtenaren, theoretische deskundigen als ervaringsdeskundigen, (semi) publieke als private actoren, welzijnsdiensten als belangenvertegenwoordigers,... namen aan dit proces deel. Dit boek bevat maar een deel van het resultaat van het afgelopen jaar. Het belangrijkste is dat de nodige animo is opgewekt bij politici, ambtenaren, veldwerkers,... om samen werk te maken van een volwaardig woonbeleid. De meer uitgebreide resultaten van dit denkwerk zijn terug te vinden op de website INGESCHREVEN ORGANISATIES BOUWMAATSCHAPPIJ HELPT ELKANDER - WAREGEM GEMEENTEBESTUUR ZWEVEGEM VMSW PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN WELZIJNSCONSORTIUM INTERCOMMUNALE LEIEDAL ARCHITECT FRANK DELMULLE STADSBESTUUR HARELBEKE GROEP HUYZENTRUYT GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BUILDING CONCEPTS GEMEENTEBESTUUR ANZEGEM OCMW LENDELEDE LOFTING & URBIS GROEP BOUWMAATSCHAPPIJ DE VLASHAARD - WEVELGEM CBS KORTRIJK GEMEENTEBESTUUR AVELGEM STADSBESTUUR KORTRIJK CBS ANZEGEM GEMEENTEBESTUUR KUURNE CBS AVELGEM OCMW WEVELGEM OCMW WERVIK ZORGNETWERK PROVINCIE WEST-VLAANDEREN BOUWMAATSCHAPPIJ EIGEN GIFT, EIGEN HULP - KUURNE BROCAP NV BOUWMAATSCHAPPIJ EIGEN HAARD - ZWEVEGEM WOONBEDRIJF MENEN BOUWMAATSCHAPPIJ GOEDKOPE WONING - KORTRIJK BURO II OCMW KORTRIJK SOK KORTRIJK PPS - KENNISCENTRUM ACW GEMEENTEBESTUUR DEERLIJK OCMW ZWEVEGEM RWO SAMENLEVINGSOPBOUW BOUWMAATSCHAPPIJ MIJN HUIS - HARELBEKE STADSBESTUUR ROESELARE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - DRUM SVK DE POORT - KORTRIJK HUURDERSBOND MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - WONEN VVSG CBS ZWEVEGEM ZORGGROEP WZC SINT-VINCENTIUS RUSTHUIS T GULLE HEEM SOCIAAL HUIS AVELGEM VZW FENIKS CKO DE KOEPEL - KORTRIJK WESTHOEKOVERLEG SINT-JAN- BERCHMANS COLLEGE RESOC ZWVL DEWAELE VASTGOED STADSBESTUUR MENEN STEBO HOGESCHOOL GENT KU LEUVEN STADONTWIKKELINGSBEDRIJF GENT SUM RESEARCH HIVA UNIVERSITEIT GENT 9

11 # SCRIPT VOOR HET LOKAAL WOONBELEID IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

12 1 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid 2 Acties als rode draad doorheen de zes prioriteiten 3 Zes prioriteiten vertaald in acties 4 Inspirerende voorbeelden 11

13 1 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid

14 Zes prioriteiten Elke prioriteit wordt gemotiveerd vanuit een aantal vaststellingen en resulteert in verschillende aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid van de betrokken gemeentes. Deze prioriteiten en aanbevelingen zijn een kader waarbinnen het lokaal woonbeleid verder uitgewerkt kan worden. De volgende hoofdstukken behandelen de mogelijke manieren om deze prioriteiten en aanbevelingen in de praktijk om te zetten. 1. Doordacht valoriseren van het slapend aanbod binnen gebieden bestemd als woongebied. 2. Toepassen van een aantal basiskwaliteitseisen bij woonprojecten. 3. Systematisch opdrijven van het aantal sociale huurwoningen en tegelijkertijd maatregelen nemen om een goed beheer van sociale woonprojecten te bevorderen. 4. Kwaliteitsverbetering is prioritair bij private huurwoningen. 5. Integreren van principes van levenslang wonen in woningen en woonomgevingen. 6. Optimaliseren van de dienstverlening rond wonen voor de burger. 13

15 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid VASTSTELLINGEN Heel vaak wordt ervan uitgegaan dat het aanbod aan bouwgronden en de mogelijkheden tot het creeren van nieuwe woongelegenheden beperkt zijn. Toch zijn er nog meer bouwgronden en ontwikkelingsmogelijkheden beschikbaar dan men denkt. Binnen gebieden die bestemd zijn als woongebied liggen nog steeds onbebouwde percelen, zijn er soms grotere gebieden niet uitgerust en staan er heel wat panden leeg die mits enige inspanning als nieuwe woongelegenheden kunnen worden gebruikt. Dit aanbod wordt ook het slapend of juridisch aanbod genoemd en is vooral in handen van particulieren. De overheid en vennootschappen zijn slechts eigenaar van een beperkt deel van het slapend aanbod. 1 Doordacht valoriseren PRIORITEIT van het slapend aanbod binnen gebieden bestemd als woongebied. De nadruk op het activeren van het slapend aanbod kan slechts gedeeltelijk gemotiveerd worden vanuit de idee dat wonen betaalbaar moet zijn. Duurzaam omspringen met de schaarse beschikbare ruimte is minstens zo belangrijk. Door zicht te krijgen op het slapend aanbod kan het beleid ook een correctere inschatting maken van de nood aan nieuwe woongelegenheden. De lokale overheid heeft een belangrijke rol te spelen bij het activeren van dit slapend aanbod en kan daar op verschillende manieren op ingrijpen. 14

16 AANBEVELINGEN Als men nadenkt over het realiseren van woongelegenheden zou men voor het aansnijden van nieuwe gebieden eerst het aanbod binnen het huidige woongebied moeten bekijken en waar mogelijk het op de markt brengen ervan stimuleren. Dit is evenwel geen pleidooi om het slapend aanbod zomaar op de markt te gooien, maar wel om een actief en doordacht beleid te voeren waarbij dit slapend aanbod vanuit een weloverwogen visie geactiveerd wordt. Kennis van het slapend aanbod is daarbij primordiaal. Het in kaart brengen van de onbebouwde percelen en van de leegstaande, verkrotte en leegkomende panden is hierbij van essentieel belang. Om echter een duurzaam beleid te kunnen voeren, moet ook de nodige aandacht uitgaan naar het up-to-date houden van deze data. Degelijke gegevens zijn de basis voor het definiëren van strategische projecten. Voor die projecten werkt de gemeente op het niveau van het project een visie uit (vb. via een inrichtingsstudie). Deze visie is het kader voor de verschillende actoren die bij de ontwikkeling betrokken zijn. Door het toepassen van instrumenten zoals het recht van voorkoop, ruimtelijke uitvoeringsplannen al dan niet gekoppeld aan onteigeningsplannen,... kan een actief grond- en pandenbeleid door of samen met de gemeente gevoerd worden. De ontwikkeling van onbebouwde percelen in woongebied moet gestimuleerd worden. Belangrijk hierbij is dat de gemeente zijn regierol opneemt. Dit kan op verschillende manieren. Informeel overleg kan er voor zorgen dat percelen op de markt gebracht worden, maar ook andere instrumenten zoals een heffing op onbebouwde percelen zijn reeds succesvol gebleken op voorwaarde dat hiervoor een evenwichtig reglement opgesteld wordt. De invoering van een dergelijke heffing (en eventueel afstemming van die heffingen op regionaal niveau) is aangewezen. Het bestrijden van leegstand en verkrotting draagt bij tot het creëren van een bijkomend aanbod en zorgt voor een meer kwalitatieve woonomgeving. Om die leegstand, verwaarlozing en verkrotting aan te pakken, is het sterk aan te raden een lokaal heffingsreglement uit te werken. Bijkomende stimulansen kunnen gegeven worden via renovatiepremies. Een gemeente kan herwaarderings- en reconversieprojecten van bedrijfspanden of een groep woningen in slechte staat actief ondersteunen, onder meer door gebruik te maken van beschikbare subsidies, door pps-structuren op te zetten, door een actief grond- en pandenbeleid te voeren,... 15

17 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid VASTSTELLINGEN Vandaag overstijgen heel wat hedendaagse woonprojecten het banale niet. Woonprojecten worden soms nog ingeplant zonder rekening te houden met de omgeving of met de gevolgen op lange termijn. De ontwikkeling van kwalitatieve woonprojecten vergt een holistische aanpak waarbij het project vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt (ruimtelijk-ecologisch, sociaal-cultureel, economischfinancieel,...) en waarbij er rekening wordt gehouden met de omgeving en de context van het woonproject. De beschikbare ruimte in Vlaanderen en in onze regio is beperkt. Hier zorgvuldig mee omgaan is dan ook van groot belang. Vanuit de gedachte van duurzaam ruimtegebruik moeten nieuwe woonprojecten aan minimale dichtheden voldoen. Bouwen met een grotere dichtheid vraagt echter specifieke aandacht voor kwaliteit (ondermeer door differentiatie). Aandacht voor dichtheid betekent echter niet altijd verdichting. Verschillende omgevingen vragen specifieke dichtheidsstrategieën. 2 Toepassen van een PRIORITEIT aantal basiskwaliteitseisen bij woonprojecten. Ook het aspect duurzaamheid neemt een belangrijke plaats in bij de kwaliteitseisen. Dit heeft gevolgen op het niveau van de woning (materiaalgebruik, energiezuinigheid,...), maar ook op het niveau van de wijk (waterbeheer, gemeenschappelijke elementen,...). Daarnaast zijn er uiteraard ook heel wat andere elementen die de kwaliteit van de woning en woonomgeving bepalen: privacy, groen, aanwezigheid van wagens, Uit deze vaststellingen blijkt dat er bijkomende inspanningen nodig zijn om de blijvende kwaliteit van woonprojecten en woonomgevingen te garanderen.

18 AANBEVELINGEN Definiëring en consequente toepassing van een aantal basiskwaliteitseisen voor woningen en woonomgevingen is noodzakelijk. Deze basiskwaliteitseisen kunnen betrekking hebben op het parkeren, mogelijkheden voor traag verkeer, differentiatie vanaf een bepaald schaalniveau, een minimale private buitenruimte met gebruikswaarde, duurzame materialen, oriëntatie (vb. zongericht verkavelen), minimale aanwezigheid van groen en gemeenschappelijke voorzieningen,... Scherpstelling van deze kwaliteitseisen is nodig om te komen tot een consequent kader voor de ambtenaar, de burger, maar ook voor de projectontwikkelaar. Deze kwaliteitseisen kunnen vastgelegd worden in harde juridische instrumenten (vb. verordening, RUP,...), maar ook niet-juridische instrumenten kunnen succesvol zijn zoals kwaliteitscomissies, gabarietenplannen,... Ook (georganiseerd) overleg doorheen het hele proces kan een continue kwaliteitsbewaking garanderen. Door de opmaak van inrichtingsstudies voor bepaalde gebieden kan de gemeente eveneens een belangrijke invloed hebben op woonprojecten. Lokale besturen spelen een actieve rol bij de ontwikkeling van woonprojecten en bewaken de kwaliteit van de woonprojecten. Dit betekent dat een lokaal bestuur al van bij de start van een project betrokken is in het plannings- en ontwerpproces. Multidisciplinair overleg tijdens het planningsproces is hierbij van cruciaal belang. Projecten van (semi)openbare instanties hebben een belangrijke taak als voorbeeldproject inzake kwaliteit. Elk project dient de geest van de plek te respecteren. Dit betekent dat bij nieuwe woonprojecten of bij herontwikkelingen rekening moet worden gehouden met de ruimere omgeving en met de ruimtelijke, sociale, historische en culturele context. Binnen woonprojecten dient differentiatie het streefdoel te zijn. Differentiatie kan op vele manieren. Dit kan door een aanbod te creëren voor verschillende leeftijdsgroepen, door verschillende woontypologieën aan te bieden, door zowel eigenaars als (sociale) huurders een plaats te geven binnen één project, door ruimte te voorzien voor zelfbouwers naast de sleutel-op-de-deur ontwikkelingen, enz. 17

19 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid VASTSTELLINGEN Vooral een aantal specifieke doelgroepen krijgen het steeds moeilijker om de kosten voor hun woning te dragen: de private huurders die tot de 40% laagste inkomens behoren, de 65-plus huishoudens op de private huurmarkt, alleenstaanden, éénoudergezinnen en de huishoudens met een zieke, arbeidsongeschikte of werkloze referentiepersoon. De realisatie van sociale huurwoningen biedt een alternatief voor het beperkte aanbod private huurwoningen, vaak met een wanverhouding prijs-kwaliteit. Heel wat mensen hebben nood aan een sociale woning, maar op vandaag kan het aanbod de huidige behoefte niet invullen. Dat blijkt uit onderzoek op Vlaams niveau en uit de lange wachtlijsten voor sociale huur- en koopwoningen. Subsidiemogelijkheden in functie van betaalbaar wonen blijven ondanks de hoge nood onderbenut. Lokale besturen kunnen, samen met andere woonactoren, een belangrijke invloed hebben op de uitbreiding van het sociaal woningpatrimonium. Er is een grote tevredenheid bij de sociale huurders wat ons sterkt in het pleidooi om het aantal sociale woongelegenheden uit te breiden. 3 Systematisch opdrijven PRIORITEIT van het aantal sociale huurwoningen en tegelijkertijd maatregelen nemen om een goed beheer van sociale woonprojecten te bevorderen. Uit deze vaststellingen kunnen we afleiden dat er nog meer inspanningen nodig zijn om bijkomende sociale huisvesting te voorzien en dat blijvende maatregelen nodig zijn om het goed beheer van de sociale woonprojecten te behouden en eventueel te verbeteren. 18

20 AANBEVELINGEN Alle inwoners hebben recht op een kwalitatieve en betaalbare woning, ook deze met een beperkt inkomen. Het is daarom een belangrijke taak van de gemeente om de realisatie van een sociaal investeringsprogramma te stimuleren en te bewaken. Alle actoren en middelen moeten gemobiliseerd worden om het minimaal streefcijfer van 11% sociale huurwoningen (dit zijn woningen die verhuurd worden onder het sociaal huurbesluit) t.o.v. het totale aantal huishoudens als prioriteit te realiseren en dit binnen een zeer beperkt aantal legislaturen. Die 11% is een minimaal streefcijfer waarmee enkel tegemoet gekomen wordt aan de bestaande behoefte. In onze regio betekent dit een aangroei van 50% op het huidig aantal sociale huurwoningen (8.286 sociale huurwoningen in 2005). De gemeente heeft een belangrijke rol te vervullen in het samenbrengen van actoren en het afstemmen van verschillende projecten. De sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren en de OCMW s zijn vooraanstaande partners van de gemeente voor de uitvoering van hun beleid. Bij de realisatie van sociale huurwoningen moet er steeds voldoende aandacht uitgaan naar de kwaliteit van die woningen en woonomgevingen. Een goed beheer van sociale woonprojecten vraagt een investering in communicatie met de bewoners, zowel over hun rechten als over hun plichten. Sociale verhuurders voorzien een duurzame ondersteuning van hun bewoners en dit in samenwerking met zorg- en welzijnsactoren. Er zijn bijkomende maatregelen nodig om te voorzien in woongelegenheden waar mensen met acute huisvestingsproblemen terecht kunnen (vb. bij onbewoonbaarverklaringen). Er is tevens een aangroei nodig van woningen voor doelgroepen met specifieke noden. Om deze aanbevelingen te realiseren, is volgehouden samenwerking en overleg noodzakelijk tussen de verschillende actoren die invloed hebben op de realisatie en het beheer van sociale woonprojecten. 19

21 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid VASTSTELLINGEN De private huursector is een domein dat te weinig beleidsaandacht van overheden krijgt. Het is nochtans een belangrijk aandachtspunt voor het woonbeleid op verschillende niveaus. Lokale overheden moeten hierin een belangrijkere rol spelen dan tot op heden. Een voldoende kwalitatief aanbod op de private huurmarkt blijft noodzakelijk, zeker voor een aantal specifieke doelgroepen zoals jonge starters, voor de doelgroep die geen eigenaar kan worden of blijven en voor de doelgroep die geen eigenaar wil worden. Het aanbod op de huurmarkt krimpt steeds verder (de huurmarkt was in % van de totale woningmarkt in Vlaanderen) doordat bestaande huurwoningen verkocht worden en er weinig private huurwoningen bijkomen. 4 Kwaliteitsverbetering PRIORITEIT is prioritair bij huurwoningen. Op de private huurmarkt is de kwaliteit in verhouding tot de prijs vaak een probleem. Nog te vaak worden woningen met slechte kwaliteit aan te hoge prijzen verhuurd. 20 Deze vaststellingen tonen aan dat de private huurmarkt en de kwaliteit van die private huurwoningen een prioritair aandachtspunt moeten zijn binnen het woonbeleid van een lokaal bestuur. Kristof Ghielen, bouwblokrenovatie Gent

22 AANBEVELINGEN De gemeente dient de kwaliteit van de private huurmarkt te bewaken door de gepaste instrumenten te gebruiken (vb. het aanvragen van conformiteitsattesten of andere labels, een woningscreening, toepassing van sociaal beheersrecht,...). Het aanleggen van een databank met gegevens over de private huurmarkt kan ondersteunend zijn bij het onderbouwen van beleidsmaatregelen. Naast de kwaliteit moet ook steeds de betaalbaarheid van de private huurmarkt gegarandeerd worden, zeker voor die groepen die omwille van de lange wachttijden voor een sociale woning, op de private huurmarkt moeten blijven huren. Huursubsidies kunnen hier een mogelijk instrument zijn. Verhuurders moeten aangemoedigd worden om te blijven verhuren. Het stimuleren en promoten van de werking van sociale verhuurkantoren komt tegemoet aan de noden van zowel de verhuurder als van de huurder. Ook sociale verhuurkantoren besteden veel aandacht aan de kwaliteit en de duurzaamheid van hun woningen en maken hierover afspraken met verhuurders. Maatregelen zijn nodig om discriminatie van zwakke socio-economische groepen op de private huurmarkt tegen te gaan. Gemeenten kunnen hierbij een rol opnemen als meldpunt van klachten en kunnen mensen die geconfronteerd worden met dergelijke praktijken, ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten. 21

23 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid VASTSTELLINGEN Levenslange woningen zijn woningen die geschikt zijn voor een brede waaier van mensen. Ze zijn toegankelijk, veilig en comfortabel voor iedereen, ongeacht de fysieke toestand en/of leeftijd van de bewoner. De toenemende vergrijzing, gekoppeld aan de specifieke wensen van ouderen (vb. om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven), vereist aangepaste woningen met toegang tot het zorgaanbod. Naast de vergrijzing zorgen ook andere evoluties in de zorgsector ervoor dat groepen, die ondersteuning nodig hebben op het vlak van wonen en zorg, niet langer in een voorziening wonen, maar op de private huurmarkt terechtkomen (vb. mensen met een handicap of mensen met psychische problemen). Dit zogenaamde zorgwonen vormt ook een bijkomende uitdaging voor lokale besturen. 5 Integreren van principes PRIORITEIT van levenslang wonen in woningen en woonomgevingen. Op vandaag worden de principes van levenslang wonen beperkt toegepast en zijn ze slechts weinig gekend bij woonactoren. Enkele basisprincipes van levenslang wonen kunnen zelfs toegepast worden zonder enige meerkost. 22

24 AANBEVELINGEN De gemeente, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen nemen een voortrekkersrol op om de principes van levenslang wonen op te nemen bij de realisatie van woningen en publieke ruimtes. De gemeente zou deze principes, samen met ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld de vzw steunpunt woningaanpassing, bij een groot publiek bekend moeten maken en de toepassing ervan moeten stimuleren. Er moet aandacht zijn voor deze principes bij renovatie van bestaande woningen en bij nieuwbouw kunnen deze principes al in een vroeg stadium meegenomen worden. De toepassing van het concept levenslang wonen geldt niet enkel op het niveau van de woning, maar ook op het niveau van de wijk of buurt. Door het aanbieden van een divers aanbod van woningen (voor verschillende doelgroepen met of zonder zorgbehoefte) in eenzelfde buurt, zorgt men ervoor dat men levenslang in zijn vertrouwde buurt kan blijven wonen. Er is een sterke verwevenheid tussen wonen en zorg. Een gecoördineerde zorgorganisatie is daarom absoluut noodzakelijk. Het wonen kan afgestemd worden op de zorgvoorzieningen en de zorgactoren kunnen hun activiteiten afstemmen op het woningaanbod en woonbeleid. De gemeente kan alle woonen zorgactoren, werkzaam op het grondgebied, samenbrengen om een lokale vertaling te maken van een woonzorg-planningsconcept. Dit planningsconcept biedt een visie op een gebied, met doordachte inplanting van materiële infrastructuur voor wonen en zorg en met een gecoördineerde zorgorganisatie. De gemeente en het OCMW bewaken de betaalbaarheid van het woon- en zorgaanbod. 23

25 Zes prioriteiten voor een krachtig, toekomstgericht en effectief woonbeleid VASTSTELLINGEN Wonen is een heel breed beleidsdomein met veel raakvlakken. In een lokaal bestuur is de kennis vaak versnipperd binnen de verschillende diensten (ruimtelijke ordening, huisvesting, OCMW, mobiliteit,...). De ene dienst heeft vaak geen weet van het aanbod van de andere diensten. Door het samengaan van kwaliteitsopvolging en sociale begeleiding zou bijvoorbeeld de huurproblematiek grondiger aangepakt kunnen worden. 6 Optimaliseren van PRIORITEIT de dienstverlening rond wonen voor de burger. Wonen is ook een complex beleidsdomein waarvoor een specifieke expertise nodig is. Door de voortdurend wijzigende woonmarkt en reglementeringen ter zake is een goede opvolging noodzakelijk. Er wordt vastgesteld dat er in kleinere gemeentes vaak niet genoeg middelen zijn om voldoende gespecialiseerd personeel te voorzien. Een (lokale) overheid lijkt er vaak, ondanks vele inspanningen, niet in te slagen om de verschillende informatie en reglementeringen over wonen op een heldere en eenduidige manier aan de bevolking over te brengen (in het bijzonder aan de zwakke bevolkingscategorieën). Premies van andere overheden en initiatiefnemers zijn vaak onderbenut omdat mensen er niet van op de hoogte zijn. Ook gespecialiseerde organisaties worden niet of te laat ingeschakeld. 24

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Goed wonen en bouwen in Wevelgem Goed wonen en bouwen in Wevelgem Contactmoment Woonmarkt Gemeente als regisseur van het woonbeleid 5 jaar ontvoogding Leefbaar en betaalbaar wonen Woonprogrammatie Woonmarkt Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Nele nodigt Isabel Tremerie en Daevy Deboeuf mee uit als vertegenwoordigers vanuit IGS en met wens dat er een wederzijdse terugkoppeling is met IGS.

Nele nodigt Isabel Tremerie en Daevy Deboeuf mee uit als vertegenwoordigers vanuit IGS en met wens dat er een wederzijdse terugkoppeling is met IGS. naar terug naar Vergaderingsverslag BLA auteur g 77 25 dossier 20130418 v kerngroep warmer wonen.docx bestand Leiedal plaats 20 maart 2013 datum Stuurgroep Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman 1. STUDIE HUREN IN GENT Centrum voor Duurzame Ontwikkeling RESULTATEN TECHNISCH

Nadere informatie

Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer Wonen

Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer Wonen naar terug naar Vergaderingsverslag BLA auteur g 77 25 dossier 20130318-1e stakeholdersoverleg - v.docx bestand Leiedal plaats 18 maart 2013 datum Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt

Nadere informatie

Aanpasbaar bouwen, kostprijs?

Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Hannelore Knevels, sectorarchitect vmsw Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Inhoud presentatie 1. Situering VMSW 2. C2008 3. Kostprijs aanpasbaar bouwen 4. Voorbeeldprojecten 5.

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

2. Voorbereiding stuurgroep Warmer Wonen en persmoment 16 december

2. Voorbereiding stuurgroep Warmer Wonen en persmoment 16 december g 77 25 WW 20141118 v kerngroep Warmer Wonen Leiedal 18 november 2014 [titel van verslag] Thomas Raes, Pieter Decruynaere, Daevy Debeuf, Valerie Depraetere, Jan Gryspeerdt, Filip Van Lancker, Tom Vlaeminck,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

ADVIES VAN DE BRC BOUW BETREFFENDE HET WOONBELEID IN BELGIË: HOE HET RECHT OP WONEN WAARMAKEN? Stapstenen naar een duurzaam woonbeleid in België

ADVIES VAN DE BRC BOUW BETREFFENDE HET WOONBELEID IN BELGIË: HOE HET RECHT OP WONEN WAARMAKEN? Stapstenen naar een duurzaam woonbeleid in België COB 08.10.50 LG bijzondere raadgevende commissie Bouw ADVIES VAN DE BRC BOUW BETREFFENDE HET WOONBELEID IN BELGIË: HOE HET RECHT OP WONEN WAARMAKEN? Stapstenen naar een duurzaam woonbeleid in België Brussel,

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt 1, 8930 Menen T 056 529

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen Overzicht Provinciale woonzorgvisie Woonzorgdoelstellingen Provinciale rol: 3 sporen Overzicht lopende projecten 1 1. Provinciale

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

MEMORANDUM WONEN Z-W-VL Drie strategische acties voor een toekomstgericht wonen

MEMORANDUM WONEN Z-W-VL Drie strategische acties voor een toekomstgericht wonen M W MEMORANDUM WONEN Z-W-VL Drie strategische acties voor een toekomstgericht wonen 2 COLOFON DOELGROEP Lokale beleidsmakers en woonactoren in Zuid-West-Vlaanderen DATUM januari 2013 CONTACT Intercommunale

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Voorwoord De Vlaamse overheid wil gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid te voeren dat gesteund is op een goed

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Monitoring van het sociaal woonaanbod De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Structuur toelichting 1. Definitie sociaal woonaanbod 2. Monitoring van het sociaal woonaanbod 3. Toename

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Overzicht verloop. - Beleidsmatig. Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt. Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium Antwerpen

Overzicht verloop. - Beleidsmatig. Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt. Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium Antwerpen Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt 4 mei 2010 - Financieel kader en historische groei - 2 Werken aan woonkwaliteit Vlaamse Wetgeving Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C190 WON16 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 31 maart 2011 2 Commissievergadering nr. C190 WON16 (2010-2011)

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT Uitgave februari 2016 1 Voorwoord Heel wat woningen en gebouwen in Gent staan lange tijd leeg. Dat is zonde: ze.bovendienzijn ze niet beschikbaar voor de woningmarkt. Terwijl

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Carine Dewaele, Lendelede (vertegenwoordigd door woonwijs) David Debosschere, Harelbeke (vertegenwoordigd door woonwijs)

Carine Dewaele, Lendelede (vertegenwoordigd door woonwijs) David Debosschere, Harelbeke (vertegenwoordigd door woonwijs) naar terug naar Vergaderingsverslag nvd auteur g 77 warmer wonen dossier 20130620 v ww premies.docx bestand leiedal plaats 20 juni 2013 datum Warmer wonen: premies 20 juni 2013 Aanwezig Kim Verschuere,

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie