Module Grond- en pandenbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module Grond- en pandenbeleid"

Transcriptie

1 Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen die worden gesteld gaan enkel over de voorbereiding van het grond- en pandenbeleid, over de uitoefening van het recht van voorkoop. Verder volgen een aantal vragen over wonen dat buiten het bindend sociaal objectief valt. De vragen rond dit wonen gaan meer bepaald over de woningen die de gemeente verhuurt aan particulieren maar die niet worden beschouwd als vallende onder het bindend sociaal objectief of de sociale woonbeleidsconvenanten. Een laatste deel handelt meer algemeen over de activiteit van de gemeente inzake het verwerven of afstoten van zakelijke rechten over gronden en/of panden. Vraag 1 Naam van de contactpersoon voor het bevragingsluik Grond- en pandenbeleid Uw antwoord is verplicht. Vraag 2 Contactgegevens ( adres, eventueel telefoonnummer) van de contactpersoon voor het bevragingsluik Grond- en pandenbeleid Uw antwoord is verplicht. Vraag 3 Voorbereiding grond- en pandenbeleid Vanuit het decreet Grond- en Pandenbeleid worden er een aantal instrumenten en tools aangereikt aan de gemeenten om hen bij te staan in de realisatie van hun bindend sociaal objectief. Via de volgende vragen willen we nagaan in hoeverre de instrumenten al in gebruik zijn bij de gemeenten. Beschikt de gemeente over een gemeentelijk actieprogramma met als doel locaties te zoeken voor sociale woonprojecten? Ja, het actieprogramma is er sinds... (gelieve te verduidelijken), maar het actieprogramma is in voorbereiding

2 Vraag 4 Beschikt de gemeente over een reglement in verband met de activeringsheffing in het kader van het activeren van onbebouwde percelen en kavels? Ja, er is een reglement activeringsheffing sinds... (gelieve te verduidelijken), maar het reglement is in voorbereiding Vraag 5 Beschikt de gemeente over een reglement in verband met de leegstandsheffing in het kader van het activeren van leegstaande panden? Ja, er is een reglement leegstandsheffing sinds... (gelieve te verduidelijken), maar het reglement is in voorbereiding Vraag 6 Vanaf januari 2015 is het weer mogelijk om opcentiemen te heffen op de gewestelijke belasting voor leegstand- of verwaarlozing van woningen. Heft de gemeente opcentiemen op leegstaande gebouwen? Ja, vanaf januari 2015, maar dit is gepland vanaf... (gelieve te verduidelijken) Vraag 7 Beschikt de gemeente over een budget om het recht van voorkoop of het onteigeningsrecht te kunnen uitoefenen? Ja, er is een budget sinds... (gelieve te verduidelijken), maar dit is gepland Vraag 8 Beschikt de gemeente over een visietekst over het bindend sociaal objectief? Ja, er is een zelfstandige visietekst, niet-geïntegreerd in de gemeentelijke beleidsplanning sinds... (gelieve te verduidelijken) Ja, er is een visietekst, geïntegreerd in de gemeentelijke beleidsplanning sinds... (gelieve te verduidelijken), maar een visietekst, niet geïntegreerd in de gemeentelijke beleidsplanning, is in voorbereiding, maar de visietekst is in voorbereiding en wordt geïntegreerd in de gemeentelijke beleidsplanning

3 Vraag 9 Beschikt de gemeente over een reglement bescheiden wonen? Ja, er is een reglement bescheiden wonen sinds... (gelieve te verduidelijken), maar het reglement is in voorbereiding Vraag 10 Beschikt de gemeente over een stedenbouwkundige verordening bescheiden wonen? Ja, er is een stedenbouwkundige verordening bescheiden wonen sinds... (gelieve te verduidelijken), maar dit is in voorbereiding Vraag 11 Huurpatrimonium in de gemeente dat buiten het bindend sociaal objectief valt In sommige gemeenten zijn er woningen die in eigendom zijn van de gemeente, het OCMW, een intercommunale of een autonoom gemeentebedrijf die aan particulieren worden verhuurd (of door lokale woonactoren worden gehuurd op de privémarkt om die vervolgens aan te bieden aan particulieren als hoofdverblijfplaats) en die niet onder het bindend sociaal objectief vallen. Worden in de gemeente momenteel door de gemeente zelf of door het OCMW, een intercommunale of een autonoom gemeentebedrijf woningen aan particulieren verhuurd als hoofdverblijfplaats die niet worden meegerekend onder het bindend sociaal objectief (BSO) of die niet onder een sociaal woonbeleidsconvenant vallen? Ja Nu nog niet, maar op termijn zal de gemeente, het OCMW, een intercommunale of een gemeentebedrijf woningen verhuren die niet meegerekend worden onder het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant Vraag 12 Worden door de gemeente zelf woningen verhuurd die niet meegerekend worden onder het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant? Indien u vraag 11 heeft beantwoord met "Ja" Ja

4 Vraag 13 Hoeveel van deze woningen verhuurt de gemeente? Uw antwoord is verplicht. Gelieve een geheel getal op te geven. Indien u vraag 12 heeft beantwoord met "Ja" Vraag 14 Reden(en) waarom de gemeente deze woningen, die buiten het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant vallen, verhuurt? Uw antwoord is verplicht. Indien u vraag 12 heeft beantwoord met "Ja" Vraag 15 Worden door het OCMW woningen verhuurd die niet meegerekend worden onder het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant? Indien u vraag 11 heeft beantwoord met "Ja" Ja Vraag 16 Hoeveel van deze woningen verhuurt het OCMW? Uw antwoord is verplicht. Gelieve een geheel getal op te geven. Indien u vraag 15 heeft beantwoord met "Ja"

5 Vraag 17 Reden(en) waarom het OCMW deze woningen, die buiten het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant vallen, verhuurt? Uw antwoord is verplicht. Indien u vraag 15 heeft beantwoord met "Ja" Vraag 18 Worden door een intercommunale woningen verhuurd die niet meegerekend worden onder het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant? Indien u vraag 11 heeft beantwoord met "Ja" Ja Vraag 19 Hoeveel van deze woningen worden verhuurd door een intercommunale? Uw antwoord is verplicht. Gelieve een geheel getal op te geven. Indien u vraag 18 heeft beantwoord met "Ja" Vraag 20 Reden(en) waarom de intercommunale deze woningen, die buiten het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant vallen, verhuurt? Uw antwoord is verplicht. Indien u vraag 18 heeft beantwoord met "Ja"

6 Vraag 21 Worden door een autonoom gemeentebedrijf woningen verhuurd die niet meegerekend worden onder het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant? Indien u vraag 11 heeft beantwoord met "Ja" Ja Vraag 22 Hoeveel van deze woningen verhuurt het autonoom gemeentebedrijf? Uw antwoord is verplicht. Gelieve een geheel getal op te geven. Indien u vraag 21 heeft beantwoord met "Ja" Vraag 23 Reden(en) waarom het autonoom gemeentebedrijf deze woningen, die buiten het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant vallen, verhuurt? Uw antwoord is verplicht. Indien u vraag 21 heeft beantwoord met "Ja" Vraag 24 Reden(en) waarom deze woningen, die niet meegerekend worden onder het bindend sociaal objectief of een sociaal woonbeleidsconvenant, zullen verhuurd worden? Uw antwoord is verplicht. Indien u vraag 11 heeft beantwoord met "Nu nog niet, maar op termijn zal de gemeente, het OCMW, een intercommunale of een gemeentebedrijf woningen verhuren die niet meegerekend worden onder het BSO of een sociaal woonbeleidsconvenant"

7 Vraag 25 Indien u nog opmerkingen heeft of extra toelichting wil geven bij het onderdeel over de woningen die door de gemeente verhuurd worden maar die niet onder het BSO vallen, dan kan dat hieronder. Uw antwoord is optioneel. Vraag 26 Verwerven van zakelijke rechten op gronden en/of panden Met de volgende vragen is het de bedoeling een overzicht te krijgen van de activiteit van de gemeente inzake het verwerven van zakelijke rechten op onroerende goederen in functie van het woonbeleid. De volgende manieren van overgang van zakelijke rechten worden bevraagd: onteigeningen, aankoop inclusief het recht van voorkoop, concessies, erfpacht en recht van opstal. De periode waarop deze vraag betrekking heeft is het jaar Voor de uitoefening van het recht van voorkoop wordt ook een langere periode, namelijk sinds januari 2007, beschouwd. Opmerking: Als verschillende gronden of panden, die een aaneengesloten geheel vormen of dicht bij elkaar gelegen zijn, in één operatie werden verworven, graag elke verwerving van een grond of pand apart rekenen. ONTEIGENINGEN: Verwerven van onroerende goederen via onteigeningen Heeft de gemeente, het OCMW of het autonoom gemeentebedrijf effectief onteigeningen doorgevoerd in 2013 in functie van het woonbeleid? U kan 1 of meerdere antwoorden geven. Ja, van gronden Ja, van panden, noch gronden noch panden werden door de gemeente onteigend in functie van het woonbeleid Vraag 27 Hoeveel gronden werden in 2013 onteigend in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van gronden" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer

8 Vraag 28 Bij wie lag de onteigeningsmachtiging van deze gronden (als meerdere gronden werden onteigend, geef de voornaamste)? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van gronden" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf Vraag 29 Wie werd onteigend (als meerdere gronden werden onteigend, geef de voornaamste)? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van gronden" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie Vraag 30 Voor welke functie werden deze gronden onteigend (als meerdere gronden onteigend werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van gronden" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie Vraag 31 Met welke specifieke woonfunctie (als meerdere gronden werden onteigend, geef de voornaamste)? Indien u vraag 30 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" e huisvesting Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...)

9 Vraag 32 Met welke intentie werden deze gronden onteigend (als meerdere gronden onteigend werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van gronden" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend Vraag 33 Aan welke instantie werden deze gronden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 32 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie Vraag 34 Hoeveel panden werden in 2013 onteigend in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van panden" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer Vraag 35 Bij wie lag de onteigeningsmachtiging van deze panden (als meerdere panden werden onteigend, geef de voornaamste)? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van panden" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf

10 Vraag 36 Wie werd onteigend (als meerdere panden werden onteigend, geef de voornaamste)? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van panden" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie Vraag 37 Voor welke functie werden deze panden onteigend (als meerdere panden onteigend werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van panden" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie Vraag 38 Met welke specifieke woonfunctie (als meerdere panden werden onteigend, geef de voornaamste)? Indien u vraag 37 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...) Vraag 39 Met welke intentie werden deze panden onteigend (als meerdere panden onteigend werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 26 heeft beantwoord met "Ja, van panden" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend

11 Vraag 40 Aan welke instantie werden deze panden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 39 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie Vraag 41 AANKOOP: Verwerven van onroerend goed via aankoop Werden er door de gemeente, het OCMW of het autonoom gemeentebedrijf gronden of panden aangekocht in 2013 in functie van het woonbeleid? U kan 1 of meerdere antwoorden geven. Ja, gronden Ja, panden, noch gronden noch panden werden aangekocht in 2013 in functie van het woonbeleid Vraag 42 Hoeveel gronden werden in 2013 aangekocht in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, gronden" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer Vraag 43 Door wie werden deze gronden verworven (als meerdere gronden werden aangekocht, geef de voornaamste)? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf

12 Vraag 44 Van wie werden deze gronden gekocht (als meerdere gronden werden aangekocht, geef de voornaamste)? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie Vraag 45 Voor welke functie werden deze gronden aangekocht (als meerdere gronden aangekocht werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie Vraag 46 Met welke specifieke woonfunctie (als meerdere gronden aangekocht werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 45 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...) Vraag 47 Met welke intentie werden deze gronden aangekocht (als meerdere gronden aangekocht werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend

13 Vraag 48 Aan welke instantie werden deze gronden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 47 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie Vraag 49 Hoeveel panden werden in 2013 aangekocht in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, panden" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer Vraag 50 Door wie werden deze panden verworven (als meerdere panden werden aangekocht, geef de voornaamste)? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, panden" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf Vraag 51 Van wie werden deze panden gekocht (als meerdere panden werden aangekocht, geef de voornaamste)? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, panden" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie

14 Vraag 52 Voor welke functie werden deze panden gekocht (als meerdere panden aangekocht werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, panden" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie Vraag 53 Met welke specifieke woonfunctie (als meerdere panden aangekocht werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 52 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...) Vraag 54 Met welke intentie werden deze panden aangekocht (als meerdere panden aangekocht werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 41 heeft beantwoord met "Ja, panden" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend

15 Vraag 55 Aan welke instantie werden deze panden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 54 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie Vraag 56 Recht van voorkoop De Vlaamse Wooncode voorziet de mogelijkheid om via een recht van voorkoop bepaalde woningen en percelen, bestemd voor woningbouw, te verwerven om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren. Let op: De vraag over de uitoefening van het recht van voorkoop wordt gesteld voor de periode sinds januari 2007, maar ook apart voor het jaar 2013 om dit te kunnen kaderen binnen het geheel van aankopen in Werd het voorkooprecht, sinds januari 2007, effectief door de gemeente gebruikt (enkel door de gemeente en het OCMW, niet door de sociale huisvestingsmaatschappijen)? Ja Vraag 57 Hoeveel keer heeft de gemeente zelf, sinds januari 2007, een woning of perceel aangekocht door middel van het recht van voorkoop? Uw antwoord is verplicht. Gelieve een geheel getal op te geven. Indien u vraag 56 heeft beantwoord met "Ja" Vraag 58 Werkte de gemeente hiervoor samen met de SHM's? Indien u vraag 56 heeft beantwoord met "Ja" Altijd Soms Nooit

16 Vraag 59 Werkte de gemeente hiervoor samen met andere partners? Indien u vraag 56 heeft beantwoord met "Ja" Altijd, namelijk met... (gelieve te verduidelijken) Soms, namelijk met... (gelieve te verduidelijken) Nooit Vraag 60 Werd het voorkooprecht, in 2013, effectief door de gemeente gebruikt (enkel door de gemeente en het OCMW, niet door de sociale huisvestingsmaatschappijen)? Ja Vraag 61 Hoeveel keer heeft de gemeente zelf, in 2013, een woning of perceel aangekocht door middel van het recht van voorkoop? Uw antwoord is verplicht. Gelieve een geheel getal op te geven. Indien u vraag 60 heeft beantwoord met "Ja" Vraag 62 Werkte de gemeente hiervoor samen met de SHM s? Indien u vraag 60 heeft beantwoord met "Ja" Altijd Soms Nooit Vraag 63 Werkte de gemeente hiervoor samen met andere partners? Indien u vraag 60 heeft beantwoord met "Ja" Altijd, namelijk met... (gelieve te verduidelijken) Soms, namelijk met... (gelieve te verduidelijken) Nooit

17 Vraag 64 Indien u nog opmerkingen heeft of extra toelichting wil geven bij het onderdeel over het recht van voorkoop, dan kan dat hieronder. Uw antwoord is optioneel. Vraag 65 CONCESSIES: Verwerven van het genot van onroerende goederen via huurovereenkomst Werden er door de gemeente, het OCMW of het autonoom gemeentebedrijf gronden of panden in concessie genomen in 2013 in functie van het woonbeleid? U kan 1 of meerdere antwoorden geven. Ja, gronden Ja, panden, noch gronden noch panden werden in concessie genomen in 2013 in functie van het woonbeleid Vraag 66 Hoeveel gronden werden in 2013 in concessie genomen in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, gronden" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer Vraag 67 Door wie werden deze gronden in concessie genomen (als meerdere gronden in concessie werden genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf

18 Vraag 68 Van wie werden deze gronden in concessie genomen (als meerdere gronden in concessie werden genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie Vraag 69 Voor welke functie werden deze gronden in concessie genomen (als meerdere gronden in concessie genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie Vraag 70 Met welke specifieke woonfunctie (als meerdere gronden in concessie genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 69 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...)

19 Vraag 71 Met welke intentie werden deze gronden in concessie genomen (als meerdere gronden in concessie genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend Vraag 72 Aan welke instantie werden deze gronden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 71 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie Vraag 73 Hoeveel panden werden in 2013 in concessie genomen in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, panden" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer

20 Vraag 74 Door wie werden deze panden in concessie genomen (als meerdere panden in concessie werden genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, panden" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf Vraag 75 Van wie werden deze panden in concessie genomen (als meerdere panden in concessie werden genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, panden" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie Vraag 76 Voor welke functie werden deze panden in concessie genomen (als meerdere panden in concessie genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, panden" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie Vraag 77 Met welke specifieke woonfunctie (als meerdere panden in concessie genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 76 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...)

21 Vraag 78 Met welke intentie werden deze panden in concessie (als meerdere panden in concessie genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 65 heeft beantwoord met "Ja, panden" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend Vraag 79 Aan welke instantie werden deze panden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 78 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie Vraag 80 Erfpacht: verwerven van het tijdelijk genot van onroerende goederen tegen jaarlijkse vergoeding aan erfverpachter Werden er door de gemeente, het OCMW of het autonoom gemeentebedrijf gronden of panden in erfpacht genomen in 2013 in functie van het woonbeleid? U kan 1 of meerdere antwoorden geven. Ja, gronden Ja, panden, noch gronden noch panden werden in erfpacht genomen in 2013 in functie van het woonbeleid

22 Vraag 81 Hoeveel gronden werden in 2013 in erfpacht genomen in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, gronden" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer Vraag 82 Door wie werden deze gronden in erfpacht genomen (als meerdere gronden in erfpacht werden genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf Vraag 83 Van wie werden deze gronden in erfpacht genomen (als meerdere gronden in erfpacht werden genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie Vraag 84 Voor welke functie werden deze gronden in erfpacht genomen (als meerdere gronden in erfpacht genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie

23 Vraag 85 Met welke specifieke woonfunctie (als meerdere gronden in erfpacht genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 84 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...) Vraag 86 Met welke intentie werden deze gronden in erfpacht genomen (als meerdere gronden in erfpacht genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, gronden" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend Vraag 87 Aan welke instantie werden deze gronden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 86 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie

24 Vraag 88 Hoeveel panden werden in 2013 in erfpacht genomen in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, panden" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer Vraag 89 Door wie werden deze panden in erfpacht genomen (als meerdere panden in erfpacht werden genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, panden" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf Vraag 90 Van wie werden deze panden in erfpacht genomen (als meerdere panden in erfpacht werden genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, panden" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie Vraag 91 Voor welke functie werden deze panden in erfpacht genomen (als meerdere panden in erfpacht genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, panden" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie

25 Vraag 92 Met welke specifieke woonfunctie (als meerdere panden in erfpacht genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 91 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...) Vraag 93 Met welke intentie werden deze panden in erfpacht genomen (als meerdere panden in erfpacht genomen werden, geef de voornaamste)? Indien u vraag 80 heeft beantwoord met "Ja, panden" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend Vraag 94 Aan welke instantie werden deze panden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 93 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie

26 Vraag 95 Recht van opstal: verwerven van onroerende goederen via het recht om een grond te gebruiken Werd er door de gemeente, het OCMW of het autonoom gemeentebedrijf een recht van opstal genomen in 2013 in functie van het woonbeleid? Ja, er werd geen recht van opstal genomen in 2013 in functie van het woonbeleid Vraag 96 Op hoeveel gronden werd in 2013 een recht van opstal genomen in functie van het woonbeleid? Indien u vraag 95 heeft beantwoord met "Ja" 1 2 tot en met 5 6 tot en met of meer Vraag 97 Door wie werd op deze gronden een recht van opstal genomen (als op meerdere gronden een recht van opstal werd genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 95 heeft beantwoord met "Ja" Gemeente OCMW Autonoom gemeentebedrijf Vraag 98 Wie is de eigenaar van de gronden op welke een recht van opstal werd genomen (als op meerdere gronden een recht van opstal werd genomen, geef de voornaamste)? Indien u vraag 95 heeft beantwoord met "Ja" Non-profit organisatie Profit organisatie Publieke instantie

27 Vraag 99 Voor welke functie werd op deze gronden een recht van opstal genomen (als op meerdere gronden een recht van opstal genomen werd, geef de voornaamste)? Indien u vraag 95 heeft beantwoord met "Ja" Wonen Wonen gecombineerd met een andere functie Vraag 100 Met welke specifieke woonfunctie (als op meerdere gronden een recht van opstal genomen werd, geef de voornaamste)? Indien u vraag 99 heeft beantwoord met "Wonen" of "Wonen gecombineerd met een andere functie" Sociale huisvesting: sociale koop Sociale huisvesting: sociale huur Sociale huisvesting: sociale koop en huur Sociale huisvesting: onbestemd Woonwagenterrein Wonen en welzijn/zorg (ouderen, jeugd, mindervaliden,...) Vraag 101 Met welke intentie werd op deze gronden een recht van opstal genomen (als op meerdere gronden een recht van opstal genomen werd, geef de voornaamste)? Indien u vraag 95 heeft beantwoord met "Ja" Rechtstreeks ter beschikking stellen aan particulier voor bewoning Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur Nog niet bekend

28 Vraag 102 Aan welke instantie werden deze gronden ter beschikking gesteld? Indien u vraag 101 heeft beantwoord met "Ter beschikking stellen aan andere instantie voor beheer of doorverkoop/-verhuur" SHM Intercommunale Private ontwikkelaar Andere non-profit organisatie (bv. welzijn) Andere profit organisatie Andere publieke instantie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Monitoring van het sociaal woonaanbod De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Structuur toelichting 1. Definitie sociaal woonaanbod 2. Monitoring van het sociaal woonaanbod 3. Toename

Nadere informatie

Module Bevraging Procedurebesluit Wonen

Module Bevraging Procedurebesluit Wonen Module Bevraging Procedurebesluit Wonen Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning en programmatie van sociale woonprojecten. De vragenlijst is zo opgevat dat u in eerste instantie moet aanduiden of

Nadere informatie

Lokaal woonoverleg. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts

Lokaal woonoverleg. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts Lokaal woonoverleg Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts 3 mei 2016 Presentatie Lokaal woonoverleg 1. Basics: het wie-wat-wanneer-waarom van een lokaal woonoverleg 2. Regelgeving met

Nadere informatie

Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid. Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011

Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid. Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011 Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011 I. Situering A. Lijst technische knelpunten, opgemaakt door administratie Wonen, april

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint Zitting 2006-2007 27 juni 2007 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint houdende wijziging van artikel 85

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Op basis van het decreet grond- en pandenbeleid is de stad verplicht een overzicht op te stellen van alle gronden die in eigendom zijn van (semi-)

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

16/09/2017. VLABINVEST apb. Agentschap Wonen-Vlaanderen. Deze presentatie. 1. Wonen in de Vlaamse Rand

16/09/2017. VLABINVEST apb. Agentschap Wonen-Vlaanderen. Deze presentatie. 1. Wonen in de Vlaamse Rand VLABINVEST apb Partner voor betaalbaar wonen Agentschap Wonen-Vlaanderen Colloquium Stand van de Rand Zaterdag 16 september 2017 Deze presentatie 1. Wonen in de Vlaamse Rand 2. Instrumenten voor een actief

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

1.1 De Vlaamse Wooncode als decretale basis

1.1 De Vlaamse Wooncode als decretale basis Inhoudstafel 1 Institutioneel kader 1.0 Toepasselijke wetgeving 1.0 Inleiding 1.1 De Vlaamse Wooncode als decretale basis 1.2 Andere relevante beleidsdomeinen 1.2.1 Fiscaliteit 1 1.2.2 Steden- en plattelandsbeleid

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

Deel I. Leegstand. Gemeenten hebben de mogelijkheid een leegstandsheffing in te voeren. Het Decreet stelt de minimumaanslag vast.

Deel I. Leegstand. Gemeenten hebben de mogelijkheid een leegstandsheffing in te voeren. Het Decreet stelt de minimumaanslag vast. WOONKWALITEIT 124 Deel I. Leegstand Leegstand opsporen is een vorm van preventie. Leegstand kan immers een voorstadium zijn van verwaarlozing en verkrotting of een middel om te speculeren op vastgoedprijzen.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen; Belasting op leegstaande gebouwen 2014-2019 GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2010 waarbij een gemeentebelasting wordt vastgesteld op woningen

Nadere informatie

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT WAT MOET U DOEN ROND WONINGKWALITEIT? 73 2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT 2.5.1 Gevolgen voor de gemeente - herhuisvesting De burgemeester moet beoordelen of de bewoning van de ongeschikte of onbewoonbare

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge 10 mei 2016 Proloog: sociaal wonen voor wie? Sociale huur: Geen eigen woning Inkomensgrens

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER Art. 1. 1. De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk, evenals de andere definities van artikel

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.683/3 van 17 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen 2/7 advies Raad van

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Van den Moortel, De Cock & Goret Datum aanvraag: 11/03/2013

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Van den Moortel, De Cock & Goret Datum aanvraag: 11/03/2013 1 Naam: Bedrijf: IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Van den Moortel, De Cock & Goret Datum aanvraag: 11/03/2013 Geassocieerde notarissen Straat + huisnummer: Graven Egmont en Hoornlaan 18/A Postcode + gemeente:

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Basiscursus lokaal woonbeleid 2015 Jeroen Van Pottelberge Proloog: sociaal wonen voor wie? Sociale huur: Geen eigen woning Inkomensgrens 2015 (netto belastbaar

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

Ambtmanstraat Antwerpen

Ambtmanstraat Antwerpen Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Herzeele Marnix Ambtmanstraat 7 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen bpost Real Estate Muntcentrum 0 1000 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Module Dienstverlening en communicatie

Module Dienstverlening en communicatie Module Dienstverlening en communicatie Dit onderdeel handelt over de activiteiten die binnen de gemeente worden aangeboden met betrekking tot wonen/huisvesting en door wie. Vraag 1 Naam van de contactpersoon

Nadere informatie

Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid

Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid Standpunt 1. Inleiding Via een parlementair initiatief wordt een wijziging van het Decreet Grond- en Pandenbeleid voorbereid. Deze wijzigingen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rochtus Luc Van Breestraat 33 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Infobrochure leegstand

Infobrochure leegstand Infobrochure leegstand Inhoud 1 Leegstandsregister... 2 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 2 Zijn er uitzonderingen?... 2 Begrip zakelijk gerechtigde... 3 Hoe wordt leegstand vastgesteld?...

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 16.12.2013 Gemeentelijke leegstandsheffing. Gelet op het reglement gemeentelijke leegstandsheffing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013;

Nadere informatie

Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM

Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM WOONBELEID 1. Visievorming 2. Instrumenten inzetten 3. Projecten 1. Visievorming Eind 2006: woonplan Waregem goedgekeurd Eind 2009: nood aan actualisatie DGP,

Nadere informatie

Reglement betreffende leegstandsregister.

Reglement betreffende leegstandsregister. Reglement betreffende leegstandsregister. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: a) Een aangetekend

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herselt

Infobrochure leegstand Herselt Infobrochure leegstand Herselt 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt leegstand

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, artikel 65;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, artikel 65; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten en houdende wijziging van diverse bepalingen van het Financieringsbesluit van

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Kasterlee

Infobrochure leegstand Kasterlee Infobrochure leegstand Kasterlee 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

De fiscaliteit als instrument voor woonbeleid en ruimtelijke ordening

De fiscaliteit als instrument voor woonbeleid en ruimtelijke ordening De fiscaliteit als instrument voor woonbeleid en ruimtelijke ordening Westerlo 8 maart 2013 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel 1 Fiscale instrumenten Activeringsheffing (DGPB) Belasting

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Contactpersoon: Els Salembier 051 26 23 14 Esalembier@roeselare.be Ieperstraat 122 Type aanvraag: volledig dossier - 75 euro Identificatie van de aanvrager notaris/immo-kantoor

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen

Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 1.1 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 1.2 Zijn er uitzonderingen?... 4 1.3 Begrip zakelijk gerechtigde...

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herenthout

Infobrochure leegstand Herenthout Infobrochure leegstand Herenthout 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 01/02/2017 JBO/ /03/2017

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 01/02/2017 JBO/ /03/2017 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Verbist Nicolas Durletstraat 37 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER NOTARIS PHILIPPE VAN HOOF Stapelstraat Sint-Truiden Tel 011/ Fax 011/

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER NOTARIS PHILIPPE VAN HOOF Stapelstraat Sint-Truiden Tel 011/ Fax 011/ vooniggena tormulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvra er Naam: Beroep: Adres: Referentie dossier: Datum van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Stoel Cor Sint-Rochusstraat 1 2330 MERKSPLAS uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

Recht van voorkoop: praktijk van de 13 centrumsteden

Recht van voorkoop: praktijk van de 13 centrumsteden Recht van voorkoop: praktijk van de 13 centrumsteden 1. Antwerpen In de stad Antwerpen werden er al een aantal rechten van voorkoop (volgens Vlaamse Wooncode) toegepast. Deze werden steeds door de drie

Nadere informatie

Heffing op leegstand.

Heffing op leegstand. Heffing op leegstand. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Kamer: een woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: - WC - Bad of douche

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

INHOUD. Bindend sociaal objectief: Profielanalyse 2014: Hoeveel woningen? Welke woningen?

INHOUD. Bindend sociaal objectief: Profielanalyse 2014: Hoeveel woningen? Welke woningen? INHOUD Bindend sociaal objectief: Hoeveel woningen? Profielanalyse 2014: Welke woningen? BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Hoeveel woningen? Wat hebben we nog voor de boeg? BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Wat? Gemeentelijke

Nadere informatie

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Hoofdstuk I: Inleiding Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: De gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Goed wonen en bouwen in Wevelgem Goed wonen en bouwen in Wevelgem Contactmoment Woonmarkt Gemeente als regisseur van het woonbeleid 5 jaar ontvoogding Leefbaar en betaalbaar wonen Woonprogrammatie Woonmarkt Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid stuk ingediend op 542 (2009-2010) Nr. 1 12 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de dames Michèle Hostekint en Liesbeth Homans, de heren Dirk de Kort, Bart Martens, Eric Van Rompuy en Wilfried

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 vragen naar telefoon fax

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 vragen naar telefoon fax Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen bpost Real Estate Muntcentrum 0 1000 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Reglement leegstandsheffing Haaltert

Reglement leegstandsheffing Haaltert Reglement leegstandsheffing Haaltert De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT Uitgave februari 2016 1 Voorwoord Heel wat woningen en gebouwen in Gent staan lange tijd leeg. Dat is zonde: ze.bovendienzijn ze niet beschikbaar voor de woningmarkt. Terwijl

Nadere informatie

LEEGSTAND Opsporen en verhelpen

LEEGSTAND Opsporen en verhelpen LEEGSTAND Opsporen en verhelpen Stadsregio Turnhout in opdracht van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout Inhoud Vooraf... 1 1 Leegstand en het leegstandsregister... 2 1.1 Wat is leegstand en het leegstandsregister?...

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Voorwoord De Vlaamse overheid wil gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid te voeren dat gesteund is op een goed

Nadere informatie

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Belastingdienst Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand Over dit formulier Voor wie is dit formulier bestemd? Dit formulier

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens

Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens 1. Inleiding GPB 2020: 64.000 nieuwe sociale woningen + ERP 2020: 50.000 bestaande sociale huurwoningen = + 15.000.000.000,00 Vlaamse

Nadere informatie

Sociaal Wonen vandaag

Sociaal Wonen vandaag Sociaal Wonen vandaag Een tijdsbeeld van sociaal wonen in Vlaanderen anno 2011 Samenstelling en redactie: Sien Winters D 2011 2664 385 ISBN 978 90 4653 2928 BP/WZGN-DO11001 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

VR DOC.0023/1

VR DOC.0023/1 VR 2017 1301 DOC.0023/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks.

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks. WIJZIGING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE INVENTARISATIE VAN EN BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE PERIODE 2014-2019 Het gemeentelijk reglement inzake

Nadere informatie