Van 2010 naar Mijlpalen en perspectieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van 2010 naar 2011. Mijlpalen en perspectieven"

Transcriptie

1 Van 2010 naar 2011 Mijlpalen en perspectieven 3

2 ICTU heeft een aantal van haar resultaten over 2010 gebundeld in een overzicht naar opbrengsten voor burgers, bedrijven, maatschappelijke sectoren en overheden. U vindt deze, samen met doorkijkjes naar 2011, in dit boekje. 4

3 Van 2010 naar 2011 Mijlpalen en perspectieven

4 Inhoud Elly Y. Bogerman: Werken aan een betere digitale overheid 4 BURGERS 8 e-overheid voor Burgers 9 Burgerlink 12 BEDRIJVEN 15 Afsprakenstelsel eherkenning 16 Antwoord voor bedrijven 18 Elektronische VOG-aanvraag (elovog) 21 Ondersteuning Realisatie TenderNed 23 MAATSCHAPPIJ 24 InternetSpiegel 25 InterWad 28 Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) 31 Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 34 Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC) 36 Project Wet Regulering Prostitutie (WRP) 39 Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT) 41 2

5 OVERHEID 43 RENOIR 44 Nederland Open in Verbinding (NOiV) 47 Uniforme Toegangspas Rijksoverheid: De Rijkspas 50 Kennisprogramma Digitale Informatiehuishouding - KennisLAB 52 GovUnited 55 Gemeenschappelijke machtigingsvoorziening (GMV) 58 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 60 e-inspecties 62 Landelijk Register en Gemeenschappelijke InspectieRuimte KinderOpvang (LR-GIR KO) 65 DigiD Randvoorwaarden modernisering Burgerlijke Stand (RmBS) 71 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (mgba) 74 Colofon 78 3

6 Elly Y. Bogerman: Werken aan een betere digitale overheid We hebben de ambitie om de digitale overheid een stap verder te brengen. Dat vraagt om meer samenhang tussen de verschillende bouwstenen en meer samenwerking tussen verschillende organisaties. Meer verbinding in de hele levenscyclus van producten: ontwikkelen, invoeren, gebruiken, beheren en door ontwikkelen. Samenwerken Ontwikkeling, beheer en doorontwikkeling gaan steeds meer hand in hand. Daarom werken we nauw samen met beheerorganisatie Logius. Een project dat dit goed illustreert is de doorontwikkeling van DigiD door ICTU. Logius zal DigiD 4.0 volgend jaar in beheer nemen. Inmiddels zijn meerdere producten en voorzieningen die zijn ontwikkeld bij ICTU in beheer genomen door Logius. Naast de intensivering van de samenwerking met Logius heeft ICTU ook de samenwerking met KING gezocht. In 2010 heeft ICTU een samenwerkingsconvenant met KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) gesloten. Daarin hebben we afgesproken om de verschillende ontwikkel fases van digitale bouwstenen en het gebruik 4

7 ervan door gemeenten op elkaar af te stemmen. Gemeenten hebben behoefte aan een samenhangend geheel van bouwstenen. Door samenwerking willen KING en ICTU daaraan een bijdrage leveren. Projecten ICTU heeft in 2010 een aantal projecten afgerond dat bijdraagt aan het realiseren van een effectievere overheid. Goede resultaten, waarover u in dit boekje meer kunt lezen. Laat ik, zonder anderen tekort te doen, drie resultaten uit 2010 noemen. Een mooi voorbeeld van samenwerken vind ik Inspectieview Bedrijven, waardoor inspectiediensten gegevens over bedrijven kunnen delen. Ik denk ook aan de Verwijsindex (VIR). VIR registreert risicomeldingen van jongeren tot 23 jaar, zodat verschillende instanties als jeugdgezondheidszorg, onderwijs of justitie actief over elkaars melding informatie kunnen inwinnen. Ook hier is het doel het verbeteren van de informatievoorziening en samenwerking in verschillende ketens. Een derde voorbeeld in 2010 is de integratie van MijnOverheid en Overheid.nl. Daarmee is een persoonlijke ingang gecreëerd voor persoonlijke informatie van de overheid voor burgers. Klaar voor de toekomst Door het nieuwe kabinet en de nadruk op efficiëncy en concentratie verandert er ook het komende jaar het nodige bij de overheid. De behoefte aan samenhang, samenwerking 5

8 en hergebruik groeit. ICT blijft op de agenda, ook in de toekomst. ICTU verandert mee met de ontwikkelingen in haar omgeving. In 2011 zal zij vanuit haar kennis en kunde bij de ontwikkeling van nieuwe projecten weer de samenwerking met overheidsorganisaties èn marktpartijen blijven zoeken. Om zo een beter presterende digitale overheid te helpen realiseren voor burgers en bedrijven. Wij zijn er klaar voor. Elly Y. Bogerman, directeur ICTU 6

9 ICTU werkt aan een beter presterende overheid met behulp van slimme inzet van ICT. ICTU staat voor: Realisatie van generieke voorzieningen en gemeenschappelijke standaarden; Advies over samenwerking, samenhang en hergebruik; Stimuleren van implementatie en gebruik. Dat doet ICTU: In nauwe samenwerking met implementatie- en beheerpartijen; In co-creatie met leveranciers en overheidsorganisaties; Onpartijdig, voor alle organisaties in de publieke sector. Meer informatie: 7

10 8 BURGERS

11 e-overheid voor Burgers Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mede-opdrachtgevers: Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Ministerie van Financiën Ministerie van Algemene Zaken Looptijd Manager Robert Jansen. Sinds 1 december 2010: Wiepke Maljers. Doelstelling e-overheid voor Burgers werkt aan het (proactief) ontsluiten en vindbaar maken van overheidsinformatie via webapplicaties, zodat burgers, bedrijven en instellingen rechtstreeks toegang hebben tot deze informatie. Daardoor zijn andere overheden in staat vragen te beantwoorden van burgers, bedrijven en instellingen 9

12 Mijlpalen 2010 Samenbrengen overheidswebsites De twee belangrijke overheidswebsites Overheid.nl en MijnOverheid.nl zijn samengebracht. Al jaren is er een overheidsportaal als wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (www.overheid.nl). In september 2010 is daarbij een persoonlijke ingang gecreëerd voor persoonlijke informatie van de overheid voor alle burgers (MijnOverheid). Ondersteuning gemeenten Gemeenten zijn ondersteund bij het aansluiten op het 14+netnummer Antwoord en op de Antwoord Contentcollectie, in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Eind 2010 kunnen circa acht miljoen burgers hun gemeente bereiken via het 14+netnummer Antwoord, zijn er bijna honderd gemeenten aangesloten op het 14+netnummer Antwoord en ongeveer dertig gemeenten op de Antwoord Contentcollectie. Daardoor zijn ze in staat om vragen te beantwoorden van burgers, met behulp van informatie van alle aangesloten contentaanbieders. Antwoord Awards uitgereikt Op 6 oktober 2010 zijn de Antwoord Awards uitgereikt. De jury maakte tien winnaars bekend, variërend van individuele projectleiders en afdelingshoofden tot complete teams van medewerkers. De winnaars ontvingen de sculptuur Handdruk en de Antwoord Awards Oorkonde. De gouden Antwoord Oorkonde, een extra waardering, ging naar de klantcontactcentrum-medewerkers van de gemeenten Amersfoort en Helmond. 10

13 Alle winnaars werden geprezen om hun resultaatgerichte en enthousiasmerende inzet om de dienstverlening aan burgers en bedrijven daadwerkelijk te verbeteren. Deze medewerkers weten anderen te inspireren om ook klantgericht te werken en hierin samen op te trekken. Perspectieven 2011 Het programma e-overheid voor Burgers gaat in 2011 zijn laatste jaar in. Daarbij ligt de nadruk op het zorgen voor een goede inbedding van de producten bij gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries, en op het waarborgen van de continuïteit van de ontwikkelde producten (beheer). De ontwikkeling, uitrol en implementatie zal waar nodig samen met beheerpartijen worden opgepakt, vooral Logius en KING. De afnemers van producten en toepassers van standaarden worden geïnformeerd over wie de hoofdverantwoordelijke wordt van de producten en waar zij voor even-tuele ondersteuning bij implementatie terecht kunnen. Contact W: E: T:

14 Burgerlink Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Looptijd Manager Matt Poelmans Doelstelling Burgerlink draagt ertoe bij dat de overheid haar aanbod beter afstemt op de wensen van burgers. Elke overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen dienstverlening, maar samen zijn ze dat voor de overheid als geheel. Het verbeteren van de dienstverlening van de overheid en het functioneren van de democratie lukt alleen met inschakeling van burgers. Burgerlink heeft drie kerntaken: bevorderen van servicekwaliteit, meten van klanttevredenheid en het stimuleren van burgerbetrokkenheid. 12

15 Mijlpalen 2010 Tijdens het afsluitende congres Burger Bewust zijn de resultaten van het programma gepresenteerd: voorbeeldnormen voor dienstverlening, een methodiek voor tevredenheidsmeting bij levensgebeurtenissen en standaarden voor eparticipatiediensten. De gelijknamige uitgave ter gelegenheid van het congres Burger Bewust beschrijft de activiteiten in de periode : Servicekwaliteit. Steeds meer publieke organisaties publiceren een kwaliteits handvest met servicenormen. Zo maken ze hun dienstverlening transparant en creëren ze een prikkel tot beter presteren. Klanten (burgers en ondernemers) waarderen servicenormen, zo blijkt uit onderzoek. 230 organisaties in de publieke sector voeren servicenormen en bij veel gemeenten zijn deze in ontwikkeling. De Handvest-groep Publiek Verantwoorden heeft servicenormen in de visitatieprocedure opgenomen. De Prijs voor het beste kwaliteitshandvest 2010 is uitgereikt op het congres Burger Bewust met ruim 600 deelnemers. Klanttevredenheid. Voor het derde achtereenvolgende jaar is de kwaliteit van overheidsdienstverlening onderzocht. Daarbij is uitgegaan van de keten van organisaties die samen de dienstverlening verzorgen rond de levensgebeurtenissen van een burger. Uit het laatste onderzoek blijkt dat de dienstverlening van individuele organisaties gemiddeld met een 6,9 wordt gewaardeerd en de (organisatieoverstijgende) dienstverlening rond levensgebeurtenissen met 6,7. 13

16 Burgerbetrokkenheid. In 2010 is de doorontwikkeling van drie eparticpatiediensten afgerond: Petities.nl, Watstemtmijnraad.nl en Wijwaarderen.nl. De eparticipatie Award 2010 in de categorie Overheid ging naar Wikiwijs.nl. In de categorie Samenleving is de prijs in de wacht gesleept door Petities.nl. De prijzen werden uitgereikt tijdens het congres Burger Bewust. Ten slotte is het eparticipatie Dashboard gelanceerd. Dit is een open platform voor eparticipatie initiatieven in Nederland waar iedereen zelf voorbeelden aan kan toevoegen. Perspectieven 2011 Burgerlink rondt eind 2010 zijn activiteiten af. Contact (tot 31 december 2010) W: E: T:

17 BEDRIJVEN

18 Afsprakenstelsel eherkenning Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Looptijd Manager Bart Kerver Doelstelling eherkenning voor Bedrijven werkt aan de betrouwbare, digitale authenticatie van bedrijven wanneer zij zaken regelen met de overheid. Daarvoor zijn afspraken nodig. Deze afspraken zijn gemaakt in samenwerking met bedrijven en met overheidsdienstverleners en vastgelegd in het Afsprakenstelsel eherkenning. eherkenning is de opvolger van DigiD voor bedrijven. Mijlpalen 2010 Afsprakenstelsel eherkenning live. Het netwerk is sinds mei actief, de pilotfase is achter de rug. Bedrijven doen daadwerkelijk zaken met de overheid via eherkenning (bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies bij Agentschap NL). Coördinatie vindt plaats via een nieuw ingerichte (tijdelijke) beheerorganisatie. Succesvolle migratie van DigiD bedrijven naar eherkenning. 16

19 Positieve notering in de Gateway review en een zeer tevreden opdrachtgever. Aansluiting overheidsdienstverleners (Agentschap NL, Berichtenbox Antwoord voor Bedrijven en het ministerie van LNV). Perspectieven 2011 Overdracht aan een definitieve beheerorganisatie. Grote uitrol van eherkenning. Aansluiten van (grote) overheidsdienstverleners (waaronder Belastingdienst, Omgevingsloket Online, CIBG, gemeente Rotterdam, Dimpact-gemeenten, IND, inspectie V&W, IPO). Doorontwikkeling; uitbreiding van het stelsel met extra functionaliteit. Totstandkoming van verbinding met aangrenzende programma s (SBR, GMV). Contact W: E: T:

20 Antwoord voor bedrijven Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Looptijd Manager Bart Kerver Doelstelling Antwoord voor bedrijven wil het de ondernemer zo gemakkelijk mogelijk maken om zaken met de overheid te regelen. Zo vermindert de lastendruk en kan de ondernemer zich volledig richten op zijn bedrijf. In het programma staat de blijvende ontwikkeling van de website Antwoordvoorbedrijven.nl en de Berichtenbox centraal. In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn is het Antwoord voor bedrijven-portaal aangewezen als het Nederlandse Dienstenloket. Daarom is ook de implementatie van het Dienstenloket, waarmee Europese dienstverleners zaken met de Nederlandse overheid kunnen doen, bij dit programma ondergebracht. Daarnaast kunnen zowel Nederlandse als Europese ondernemers met de Berichtenbox van Antwoordvoorbedrijven.nl direct met Nederlandse overheids organisaties communiceren. Bovendien kunnen bevoegde instanties in alle EU-landen informatie over ondernemers met elkaar uitwisselen via het Interne Markt Informatie-systeem (IMI). In 2010 stond de verbetering van 18

21 de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Daarnaast adviseerde het programma de opdrachtgever over onder meer de harmo-nisatie van de berichtenboxen van burgers en bedrijven, de relatie met de EU (SPOCS en EU Toolbox) en de onderlinge relatie tussen de e-overheidbouwstenen voor ondernemers. Mijlpalen 2010 e-herkenning op een verder doorontwikkelde Berichtenbox. In november is de Berichtenbox van Antwoord voor bedrijven toegankelijk geworden met e-herkenning. Mobiele website Antwoordvoorbedrijven.nl en een Engelstalige mobiele site De mobiele website zorgt ervoor dat de informatie vindbaar en leesbaar is op smartphones. In augustus is (of gelanceerd. Een stijgend aantal bezoekers vanaf mobiele telefoons en bredere vindbaarheid van overheidsinformatie hebben geleid tot de ontwikkeling van de nieuwe mobiele website. Daarnaast is de Engelstalige variant online gegaan. Hiermee is Antwoordvoorbedrijven.nl de eerste Nederlandse overheidssite met een Engelstalige mobiele website en is Nederland het eerste EU Dienstenloket met een mobiele website. Ontwikkeling van het Antwoord voor bedrijven ondernemersplatform Een externe leverancier heeft een portal ontwikkeld voor de ontsluiting van widgets/portlets van de overheid voor ondernemers. Overheden en ondernemers werken op dit 19

22 platform samen om overheidsinformatie en -diensten beter aan te bieden. Het ondernemersplatform geeft toegang tot websites en informatiebronnen die door organisaties zelf worden onderhouden. Perspectieven 2011 De voorzieningen van Antwoord voor Bedrijven (website, Berichtenbox) worden voor applicatiebeheer en doorontwikkeling overgedragen aan Agentschap NL. ICTU behoudt in 2011 een beperkte strategische adviesrol (onder meer voor het Ondernemersplatform en de Gebruikersgroep) en de uitvoering van het EU SPOCS-project (www.eu-spocs.eu). Contact W: E: T:

23 Elektronische VOG-aanvraag (elovog) Opdrachtgever Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie Looptijd Manager Bart Kerver Doelstelling De elektronische VOG-aanvraag is het gedigitaliseerde aanvraagproces van de Verklaring Omtrent het Gedrag. Door de digitalisering van het aanvraagproces wordt de gemeente als schakel uit het aanvraagproces gehaald. Organisaties kunnen de VOG-aanvraag voor de burger digitaal klaarzetten, waarna burgers de VOG plaats- en tijdonafhankelijk digitaal aanvragen. Het gedigitaliseerde proces is goedkoper en de doorlooptijd van het aanvraagproces is korter. ICTU heeft hiervoor de zogeheten elovog-applicatie ontwikkeld en is vervolgens samen met de Dienst Justis een proefimplementatie fase (PIF) gestart. De belangrijkste doelen van de PIF zijn: 1. het beproeven van de elovog-applicatie en bijbehorende koppelingen met een beperkt aantal gebruikers (organisaties en burgers). Het betreft koppelingen met 21

24 (e-overheids) bouwstenen zoals de GBA, DigiD, ideal en het COVOG-kernsysteem; 2. het georganiseerd en gecontroleerd starten met het invoeren van de elektronische VOG-aanvraag, en waar nodig het verder doorontwikkelen ervan. Mijlpalen 2010 Realisatie versie van de elovog-applicatie ten behoeve van PIF; Start PIF met een beperkt aantal gebruikers (1 juli 2010). Perspectieven In januari 2011 wordt een nieuwe versie van de elovog-applicatie beschikbaar gesteld waarin onder andere de bevindingen uit de PIF zijn opgelost. De PIF en onderliggende overeenkomst die ICTU met de Dienst Justis heeft eindigt op 1 juni De periode tot 1 juni 2011 zal in het teken staan van overdracht voor hosting, beheer en doorontwikkeling van de elovogapplicatie aan door de Dienst Justis gecontracteerde beheerpartijen. Eventuele doorontwikkeling in die periode die nog noodzakelijk is voor een landelijke beschikbaarstelling, zal in het kader van overdracht samen worden gedaan met de daarvoor door de Dienst Justis gecontracteerde beheerpartijen. Contact E: T:

25 Ondersteuning Realisatie TenderNed Manager Hans Guldemond Beschrijving ICTU ondersteunt PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden, bij de bouw en implementatie van TenderNed. Vanuit het project Ondersteuning Realisatie TenderNed wordt specifieke expertise geleverd. Daarnaast wordt er technische ondersteuning geboden bij aanbestedingen voor TenderNed en bij het sluiten van contracten op het gebied van technisch beheer. TenderNed wordt hét systeem voor elektronisch aanbesteden in Nederland. Het helpt aanbestedende diensten én ondernemingen bij de uitvoering van aanbestedingsproce-dures voor diensten, leveringen en werken door deze te stroomlijnen en te automatiseren. TenderNed wordt gefaseerd ingevoerd. Het is een project van PIANOo, de netwerkorganisatie voor overheidsopdrachtgevers en onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Contact W: E: 23

26 24 MAATSCHAPPIJ

27 InternetSpiegel Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Looptijd Manager Marc Woltering Doelstelling InternetSpiegel ontwikkelt en beheert voor organisaties met een publieke taak online onderzoeksinstrumenten. Deze geven inzicht in het functioneren van organisaties op gebieden als HRM, bedrijfsvoering en bestuur. De onderzoeken zijn zo ingericht dat er ruime vergelijkingsmogelijkheden zijn met andere organisaties met een publieke taak. Resultaten krijgen zo echt betekenis en organisaties krijgen inzicht in mogelijkheden om te verbeteren. InternetSpiegel stimuleert het samenwerken van organisaties bij het uitvoeren van onderzoek en het gezamenlijk analyseren van de uitkomsten. Dit leerproces, benchlearning, is effectief. Ook verzamelt en aggregeert InternetSpiegel onderzoeksgegevens en relevante data om beleidsmakers te adviseren over kansrijke interventiemogelijkheden. 25

28 Mijlpalen 2010 In 2010 bestond InternetSpiegel vijf jaar. In die vijf jaar hebben meer dan 400 publieke organisaties gebruik gemaakt van onze onderzoeken. Ter gelegenheid van het lustrum organiseerde InternetSpiegel een goed bezocht seminar met als thema Beroepstrots en werkplezier in de publieke sector. Het programma InternetSpiegel heeft in 2010 de opdracht gekregen om voor zijn opdrachtgever een datawarehouse in te richten. Deze omvangrijke database bevat gegevens over werknemers in de publieke sector, zoals instroom, uitstroom, verzuim, diversiteit en inschaling. De gegevens worden gebruikt voor periodieke rapportages, zoals de Trendnota Arbeidszaken, die elk jaar aan de Rijksbegroting wordt toegevoegd. De regeldruk en administratieve lasten in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid lopen hoog op. In 2010 heeft InternetSpiegel een pilot-onderzoek uitgevoerd onder vijftig organisaties in deze sectoren, om te meten hoe het gesteld is met de beroepstrots van de medewerkers. Op basis van deze succesvolle pilot wordt een nieuw onderzoek ontwikkeld naar beroepstrots en regeldruk. 26

29 Perspectieven 2011 Verhoging van de impact van het programma door meer onderzoek te doen en meer aandacht te vragen voor benchlearning. Ontwikkeling van nieuwe onderzoeken, vooral op het gebied van bedrijfsvoering. Uitbouw van de kennisfunctie: onderzoeksuitkomsten beter delen met de beleidswereld. Contact W: E: T:

30 InterWad Opdrachtgevers Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Defensie Provincie Noord-Holland Provincie Fryslân Provincie Groningen Looptijd 1997 tot 2011 (vooralsnog) Manager Piet Feddema Doelstelling InterWad biedt met de site gratis actuele en interactieve informatie over het waddengebied aan. InterWad verzorgt de informatievoorziening en com-municatie over het bestuur, beleid, beheer en monitoring voor het waddengebied op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Mijlpalen 2010 Opleveren van een verzameling webpagina s over het natuurherstelprogramma Naar een rijke Waddenzee. Een vernieuwde website org. Het gaat om de opname van de Waddenzee op de werelderfgoedlijst. InterWad speelde een grote rol in 28

31 de internationale afstemming rond het te kiezen ontwerp van de website, de structuur en de navigatie. Momenteel heeft InterWad een leidende rol in het contentbeheer en de verdere ontwikkeling. Opleveren van de jaarlijkse Waddenbarometer. Dit is een overzicht van gegevens (in dit geval over het jaar 2009) over verschillende waddenonderwerpen, zoals het aantal zeehonden, bevolkingsaantallen, werkloosheid en energiewinning. De Waddenbarometer is online beschikbaar, is voor verschillende onderwerpen direct gekoppeld aan geografische kaarten op waddenzee.nl en is in druk verspreid onder alle relaties van InterWad. Opleveren van digitaal kaartmateriaal uit de 3e Nota Waddenzee in het Geo-portaal. Het materiaal is gekoppeld aan een nationale, centrale toegangspoort (open standaard) waar iedereen kaartmateriaal via internet kan opzoeken en downloaden. Beheer en doorontwikkeling van de website van de Waddenacademie. De Waddenacademie speelt een agenderende, programmerende en informerende rol bij het onderzoek in de Waddenregio. 29

32 Perspectieven 2011 Herstructurering en redesign waddenzee.nl naar nieuwste inzichten in communicatie- en webtechnolgie, aansluiting bij social media en verdergaande integratie van inhoudelijke en geografische informatie (open standaarden). Contact W: E: T:

33 Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Looptijd Manager Mark Brugman Doelstelling Sggv faciliteert bedrijfsleven en overheden bij vermindering van de regeldruk. Kern van de aanpak is het omkeren van de informatieketen, waarbij de processen binnen bedrijven het uitgangspunt vormen voor de informatie-uitwisseling met de overheid. Deze ketenomkering is één van de aanbevelingen van de Commissie Wientjes aan het kabinet in mei Mijlpalen 2010 Ketenpartners nemen initiatieven over: Daarmee bereikt Sggv belangrijke mijlpalen. In april stelde demissionair minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Vishub officieel in gebruik, waarmee de beroepsvisserij 4,1 miljoen euro per jaar bespaart op digitale informatie-uitwisseling met de overheid. Ook ketenpartners rond bouwprojecten namen de resultaten over van een Sggv-casus om te komen tot 31

34 een regeldruk verlagende voorziening. Zij richtten de publiek-private stichting Bouwen met Winst op voor het ontwikkelen en beheren van de zogenoemde Vergunningversneller. Daarmee bespaart het bedrijfsleven 6 miljoen euro per jaar. Brede toepassing van beproefde concepten. Verschillende casussen brengen innovaties voort die verder reiken dan de casus zelf: Na een succesvolle praktijktest in de Rotterdamse haven rond de import van veterinaire goederen, zal de procesmanagement applicatie breed worden ingezet door verschillende inspectiediensten. Ketenpartijen verenigd in de Stuurgroep Havens, hebben besloten tot verbreding van naar andere goederenstromen en naar andere zeeen luchthavens, waaronder Schiphol. In de ketens rond de branches horeca, rubber- en kunststofindustrie, kinderopvang en recreatie is met succes het concept van het digitaal ondernemingsdossier beproefd. Ondernemers kunnen daarin gegevens vastleggen, vergunningen aanvragen en gegevens beschikbaar stellen aan toezichthouders. Een brede uitrol is in voorbereiding in samenwerking met onder andere VNO-NCW, MKB Nederland, VNG, brancheorganisaties, Antwoord voor Bedrijven en de Inspectieraad. Regeldrukverlaging op de bestuurlijke en politieke agenda: Sggv heeft zijn bestuurlijk netwerk verbreed in 2010 en de aanpak van het programma vindt gehoor. Tegelijkertijd zijn er verschillende gunstige ontwikkelingen: vanuit het bedrijfsleven klinkt de nadrukkelijke oproep tot verdere verlaging van de regeldruk, diverse verkiezings- 32

35 programma's hebben aandacht gevraagd voor de problematiek rond administratieve lasten, het regeerakkoord laat duidelijke voornemens zien en ten slotte staat het onderwerp regeldrukverlaging blijvend op de agenda van het overleg van de secretarissen-generaal. Sggv houdt hierdoor rekening met een meer betekenisvolle rol onder het huidige kabinet. Perspectieven 2011 Het aantal gestarte casussen binnen Sggv loopt op van 13 aan het eind van 2010 tot minimaal 17 eind Daarmee voldoet Sggv aan de vooraf bepaalde doelstelling. In samenwerking met vier koploperbranches zal de uitrol van het digitaal ondernemingsdossier starten, wat een generieke aanpak voor vermindering van de regeldruk biedt. Parallel daaraan geeft Sggv gestalte aan de monitoringen kennisfunctie binnen zijn opdracht. De resultaten daarvan zijn conceptuele kennis over verandering in ketensamenwerking, toezichtstijlen bij publiek-private samenwerking, exploitatiemodellen en borging van ketensamenwerking. De focus verschuift hiermee van pure casuïstiek naar ketenbegeleiding in brede zin. Contact W: E: T:

36 Verwijsindex Risicojongeren (VIR) Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Looptijd 2006-oktober 2010 Manager Mark Brugman Doelstelling De Landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR) brengt risicosignalen van hulpverleners over jongeren in een vroeg stadium bij elkaar. Zo kunnen hulpverleners vervolgens eenvoudig contact met elkaar opnemen over de hulpverlening aan de jongere. Op 2 juli 2009 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Verwijsindex risicojongeren. Dit betekent dat alle gemeenten in Nederland zich moeten aansluiten bij de Verwijsindex. Mijlpalen 2010 Alle gemeenten zijn per oktober 2010 aangesloten op de Verwijsindex. 34

37 Perspectieven 2011 Het programma is per oktober 2010 afgerond en in beheer genomen door het CIBG van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Contactgegevens T: Jeugd en Gezin- centrale helpdesk

38 Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC) Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Looptijd 1 mei Manager Annemarie Zielstra Doelstelling Het programma NICC heeft als doel een onomkeerbare beweging tot stand te brengen in het vormen van de Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC). En dat is gelukt. Meest in het oog springende deel van de NICC is het Informatieknooppunt Cybercrime. Met name dit onderdeel komt onder de vlag van TNO. Zo is de samenwerking in de vitale sectoren, gericht op de bescherming tegen cybercrime, gewaarborgd. 36

39 Mijlpalen 2010 In 2010 is een aantal trajecten gestart om kwetsbaarheden tussen sectoren onderling in kaart te brengen en de weerbaar heid tegen die kwetsbaarheden te vergroten. Stroomuitval heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het mobiele netwerk. Vitale sectoren zijn steeds afhankelijker van elkaar en dus is het van belang om in onderlinge samenwerking te investeren. In 2010 is een aantal evenementen georganiseerd om samenwerking en kennisdeling te bevorderen. Zeer bijzonder was een serie van drie bijeenkomsten in het najaar, gericht op Process Control Security. De NICC gelooft sterk in het fysiek samenbrengen van mensen om op die manier het sociale netwerk te versterken. Techniek is feilbaar en de samenwerking tussen mensen is het enige goede antwoord daarop. In 2010 viel het besluit dat NICC gecontinueerd zal worden bij TNO. Dat is goed nieuws voor alle publieke en private partijen die samenwerken in de NICC. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie blijft investeren en dus ook betrokken. Onder TNO kan de NICC gaan werken aan versterking van integrale veiligheid in alle vitale sectoren. 37

40 Perspectieven 2011 De NICC wordt eind 2010 succesvol afgerond bij ICTU en in 2011 bij TNO voortgezet. In eerste instantie zal het Informatieknooppunt Cybercrime daar op dezelfde wijze functioneren. Vanuit deze sterke basis streeft de NICC verbreding van taken na. Er is behoefte aan een integrale benadering van veiligheid in de vitale sectoren. Dat houdt in dat er niet alleen oog is voor digitale veiligheid (cybersecurity), maar ook voor personele en fysieke veiligheid. De drie gebieden zijn steeds vaker van invloed op elkaar. Contact W: E: T:

41 Project Wet Regulering Prostitutie (WRP) Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Looptijd Manager Mark Gerrard Doelstelling De WRP moet misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel bij prostitutie tegengaan. Het project WRP bestaat uit twee delen: een voorbereidende fase en, na aanname van de wet, een realisatiefase. Die laatste fase bestaat uit het bouwen en beschikbaar maken van registers voor prostituees en escortbedrijven en uit het inrichten van een uitgifteproces voor pasjes voor prostituees. Mijlpalen 2010 Het project ligt sinds mei 2010 stil. Om verder te gaan moet het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen worden. Het voorstel ligt sinds medio dit jaar bij de Tweede Kamer. WRP heeft een procesbeschrijving voor de registratie en controle van prostituees en escortbedrijven ont-wikkeld. Daarnaast is een offerteaanvraag opgesteld voor de beoogde pas voor prostituees. 39

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op?

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Gemeenten besloten in 2015 om meer samen te ontwikkelen; ze stelden samen de Digitale Agenda 2020 vast. Nu, ruim een jaar later, worden de

Nadere informatie

o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f

o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f - JAGT_P_U201300696.docx - 20130606_ledenbri... http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/20130606_ledenbrief_inf.. o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f 6 JUNI 2013 U,< v ~. ^. Vereniging van 1 Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102354

Nadere informatie

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

Projectprofiel continue Landelijk Register en Gemeenschappelijke

Projectprofiel continue Landelijk Register en Gemeenschappelijke Projectprofiel continue Landelijk Register en Gemeenschappelijke Martin Flier SZW, directeur Kinderopvang Doelstellingen kinderopvangbeleid Landelijk Register Kinderopvang Gemeenschappelijke Inspectieruimte

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

De digitale dienstverlening aan bedrijven in ontwikkeling

De digitale dienstverlening aan bedrijven in ontwikkeling De digitale dienstverlening aan bedrijven in ontwikkeling Indra Henneman, ICTU Antwoord voor bedrijven 27 oktober 2010 Agenda Inleiding Antwoord voor bedrijven Berichtenbox Antwoord voor bedrijven EU SPOCS

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van BZK u informeren over

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Besturing van het stelsel van basisregistraties

Besturing van het stelsel van basisregistraties Besturing van het stelsel van basisregistraties Regie op samenhang en gebruik Versie 1.1 mei 2010 0. Inleiding... 3 1. Rollen binnen het stelsel... 4 1.1 Registratiehouders... 4 1.2 Bronhouders... 4 1.3

Nadere informatie

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Achtergrond en ambitie In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 30 september 2015 heeft de minister toegezegd om inzicht

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup.

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup. BEELDWIJZER e-overheid Doel en opbouw Deze beeldwijzer is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de communicatie naar de diverse stakeholders van de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst

Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst Ondergetekenden, 1. Stichting Bouwresearch (SBR) 2. Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemingen (NVB) 3. Bouwend Nederland

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Uitwerking s vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Inleiding Nederland digitaliseert in een hoog tempo. De overheid zal, wil en moet daarin mee. De ambitie van het kabinet is om de digitale dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Burgerlink. Kwaliteitsimpuls publieke dienstverlening. 17 maart 2008. Themabijeenkomst NMKG, "Burgerlink, schakel tussen Burger en Overheid"

Burgerlink. Kwaliteitsimpuls publieke dienstverlening. 17 maart 2008. Themabijeenkomst NMKG, Burgerlink, schakel tussen Burger en Overheid Burgerlink Kwaliteitsimpuls publieke dienstverlening NMKG-themabijeenkomst, Den Haag 2 1 Kwaliteitsimpuls nodig? Publieke dienstverlening moet en kan beter Iedere organisatie is verantwoordelijk voor haar

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS

Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS Adviseren over ICT-projecten. Oordeel over start en kritieke momenten in de uitvoering Departementale I-strategie Departementale architectuur

Nadere informatie

Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid

Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid i-nup Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid Samenvatting Rijk en medeoverheden willen met elkaar de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Samenhang aansluitvoorzieningen basisregistraties

Samenhang aansluitvoorzieningen basisregistraties TKN 2 PSB Logius Contactpersoon Sander Zwienink T 070 888 79 18 Samenhang aansluitvoorzieningen basisregistraties Inleiding Overheidsorganisaties zijn belast met het uitvoeren van publieke taken. Om deze

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Door: Sander Zwienink & Jean-Paul Bakkers 13 november 2009 Agenda Intro GBO.Overheid Toelichting op de product(lijnen)

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie