Locatiegids Alfa-college Hoogeveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016"

Transcriptie

1 Locatiegids Alfa-college Hoogeveen

2 Inhoudsopgave 1. Wegwijs in het Alfa-college Regionaal opleidingencentrum College van Bestuur Raad van Toezicht Onderwijs in regio s Identiteit Studentenraad Ouderadviesraad Klachtenregeling Privacyreglement Verzekeringen Opleidingskosten 6 2. Locaties Hoogeveen Hoogeveen Voltastraat Hoogeveen KARgo! Regio Management Team In gesprek met een opleidingsmanager Pastoraat Loopbaancentrum Veilige school Studenten- en cursistenvoorzieningen Leermiddelen Kantine Talentencentrum Leerwerkrestaurant Ambiance Alfa Shop Beauty- en Hairpoint Stilteruimte WIFI in twee stappen Studentenpas EduArte: schoolinfo op je mobiele telefoon AcTIE Inloggen en ICT-servicepunt Richtlijnen social media Kluisverhuur Algemene Zaken Onderwijsovereenkomst Praktijkovereenkomst Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en verzuim Lestijden Schoolregels Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering Prestatiebeurs Vakantie

3 1. Wegwijs in het Alfa-college 1.1 Regionaal opleidingencentrum Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Healthy Ageing, Ondernemerschap en Energie. Bij Healthy Ageing zijn er twee thema s: Sport&Vitaliteit en Zorg&Wonen. Ongeveer jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus, waarvan ongeveer 2500 in Hoogeveen. Zo n 1000 medewerkers, waarvan ruim 250 in Hoogeveen, zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze studenten later volop kansen hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 1.2 College van Bestuur Het Alfa-college heeft een College van Bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en een lid. Wim Moes is voorzitter en Christien de Graaff is lid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft leiding aan het hele Alfacollege en bepaalt - na overleg met de betrokkenen in het instituut - het beleid. Ook bestuurt het College van Bestuur de 3

4 stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland, de formele rechtspersoon waarbinnen het Alfa-college valt. 1.3 Raad van Toezicht Het interne toezicht op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Ook houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken in het Alfa-college en zorgt voor een goed College van Bestuur. Belangrijke besluiten van het College van Bestuur moeten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd (bijvoorbeeld besluiten over nieuwbouw en de begroting). Ook staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert de Raad als klankbord voor het College. 1.4 Onderwijs in regio s Het Alfa-college heeft zijn onderwijsactiviteiten ondergebracht in drie regio s. De drie regio s zijn Hoogeveen, Groningen (inclusief Assen en Leek) en Hardenberg. In deze regio s zijn opleidingen te volgen op het gebied van Zorg en Welzijn, Sport en bewegen (Assen en Groningen), Economie, Dienstverlening, Techniek en ICT. Er bestaan in het middelbaar beroepsonderwijs twee soorten leerwegen, namelijk beroepsopleidende leerweg (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij een BOL-opleiding ga je naar school en loop je stage. Het aantal dagen varieert per leerjaar en per opleiding. Bij de BBL-opleiding combineer je werken en leren. Je zoekt zelf een baan bij een erkend leerbedrijf en je gaat één of twee dagen per week naar school. Daarnaast kennen we trajecten, waarbij er sprake is van maatwerk bij het volgen van een opleiding. Meer informatie kun je krijgen bij het loopbaancentrum. Ook zijn er activiteiten in het kader van een Leven Lang Leren, gericht op cursussen en trajecten voor volwassenen. De regiodirecteuren zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de gang van zaken in de regio. In Hoogeveen is Jan Berend van der Wijk regiodirecteur. Opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De gegevens van de opleidingsmanagers vind je in hoofdstuk Identiteit Het Alfa-college heeft een christelijke grondslag en deze identiteit laten we zien. Naast de inzet van pastors en stiltecentra, vieringen en de invulling van Burgerschap, wordt dit ook tot uiting gebracht in de drie kernwaarden die de basis vormen voor ons handelen. Deze drie kernwaarden hebben hun wortels in de christelijke traditie en het christelijk mensbeeld. De drie kernwaarden zijn Verbinding, Vertrouwen en Ondernemen. Door authenticiteit te zien als gewenst resultaat van 4

5 het handelen vanuit onze kernwaarden ontstaat het beeld van een huis, met als fundering de christelijke identiteit. Het resultaat is een authentieke organisatie die vanuit haar wortels en waardenset handelt. 1.6 Studentenraad De Studentenraad is er voor jou en bestaat uit negen studenten van het Alfa-college. Zij zetten zich in voor alle studenten van de school. De studentenraad denkt mee met de leiding van de school over bijvoorbeeld huisregels, het opleidingsaanbod en nog veel meer. Via de Studentenraad kun je op- en aanmerkingen over je school onder de aandacht brengen. Je kunt contact opnemen met de Studentenraad via Meer informatie over de Studentenraad vind je door op de blauwe button op de homepage van AcTIE te klikken. 1.7 Ouderadviesraad Het Alfa-college in Hoogeveen is op zoek naar ouders en verzorgers die willen meedenken en meepraten in de Ouderadviesraad. Het is een Ouderadviesraad in oprichting. We hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Er worden dan ook verschillende activiteiten georganiseerd om ouders en verzorgers te informeren en bij de studieloopbaan van hun zoon of dochter te betrekken, zoals panelgesprekken en ouderavonden. Wat is de Ouderadviesraad? De Ouderadviesraad bestaat uit ouders/verzorgers van studenten van het Alfa-college in Hoogeveen. Het is een klankbordgroep tussen ouders en de school. Het orgaan heeft een signalerende rol en geeft gevraagd en ongevraagd advies over: het onderwijsproces de gang van zaken in en om de school de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Mogelijke onderwerpen: lesuitval, excursies, stagemogelijkheden, lesprogramma s, veiligheid, ontwikkelingen in het onderwijs en beleidszaken. Vergaderingen De Ouderadviesraad vergadert vier keer per jaar met leidinggevenden van het Alfa-college in Hoogeveen. Elke vergadering staat een thema centraal. Afhankelijk van het thema zijn er studenten, docenten en/of adviseurs van het loopbaancentrum aanwezig. Daarnaast is er genoeg ruimte voor eigen inbreng en het delen van ervaringen. Deze vergaderingen vinden plaats op maandagen van tot uur aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen. Mocht de Ouder adviesraad behoefte hebben aan een eigen overleg, dan is het mogelijk om de vergaderruimtes van het Alfa-college te gebruiken. Deelnemen aan de Ouderadviesraad? Ouders en verzorgers die deel uit willen maken van de Ouder- 5

6 adviesraad kunnen contact opnemen via Ook vragen of gespreksonderwerpen kunnen naar dit adres gestuurd worden. Let op: Het gaat om onderwerpen die individueel van aard zijn. 1.8 Klachtenregeling Het Alfa-college vindt het belangrijk dat studenten en andere belanghebbenden tevreden zijn over het onderwijs, examinering én over de wijze waarop zij binnen het Alfa-college worden behandeld. Toch kan het voorkomen dat er over bepaalde zaken klachten zijn. Kijk voor meer informatie over de klachtenprocedure op alfa-college.nl. 1.9 Privacyreglement Het Alfa-college heeft een privacyreglement voor medewerkers, cursisten en studenten. Hierin is vastgelegd welke persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen en waarvoor ze gebruikt mogen worden. Deze regeling is op AcTIE (zie 3.11) beschikbaar gesteld. Daarnaast kan de regeling bij de opleidingsmanager opgevraagd worden Verzekeringen Alle informatie over verzekeringen voor studenten kun je vinden op AcTIE. Tijdens het schooljaar kunnen wijzigingen in de regelingen plaatsvinden Opleidingskosten Les- en cursusgeld schooljaar Een opleiding kost geld. Wie op 1 augustus jaar of ouder is, moet voor het schooljaar lesgeld betalen. Voor is het lesgeld voor een BOL-opleiding vastgesteld op 1.131,-. Je betaalt het lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Mocht je een BBL-opleiding gaan volgen dan betaal je lesgeld aan het Alfa-college. In is het bedrag voor de opleidingen op niveau 1 en 2 vastgesteld op 232,- en voor niveau 3 en 4 betaal je 563,-. Studentenbijdrage Kosten voor readers, studentenactiviteiten (kamp, excursies), licenties, kleding, EHBO, etc. worden door Studieboekencentrale geïnd. Een specificatie staat op de factuur. N.B. de kosten zijn per opleiding verschillend. Vrijwillige bijdrage Het Alfa-college wil graag goed onderwijs verzorgen in een omgeving die voor zijn studenten plezierig is. Naast het uitvoeren van opleidingen biedt het Alfa-college daarom iets extra. Omdat extra diensten en voorzieningen niet vallen binnen de bekostiging van het ministerie van OC&W, vraagt het Alfa-college een vrijwillige bijdrage van studenten, waardoor extra aandacht kan worden besteed aan al die zaken die studenten aangaan. De vrijwillige bijdrage is 25,- en is o.a. bestemd voor de kosten van vieringen, diploma-uitreiking en jaaraf sluiting. 6

7 2. Locaties Hoogeveen 2.1 Hoogeveen Voltastraat De Voltastraat is een bruisende locatie. Wat wil je ook met zoveel verschillende opleidingen en studenten. Het gebouw lijkt misschien groot, maar elke opleiding heeft een vaste plek. In de pauze kun je in de kantine even relaxen, een hapje eten of met je studiegenoten aan het werk gaan. Adres: Postadres : Alfa-college Postbus 2009 Voltastraat BA HOOGEVEEN 7903 AA HOOGEVEEN Tel. (0528) Hoogeveen KARgo! Heb je voor een opleiding Autotechniek, Bedrijfsautotechniek of Transport & Logistiek gekozen? Dan ga je naar KARgo! aan De Stroom 3. Onderwijs en bedrijfsleven werken en leren samen in één gebouw. Het is een kleine locatie, waar iedereen elkaar kent. De locatie heeft een werkplaats met de modernste appartuur. Adres: Postadres : Alfa-college KARgo! Postbus 2009 De Stroom BA HOOGEVEEN 7901 TG HOOGEVEEN Tel. (0528)

8 2.3 Regio Management Team De regiodirecteur vormt samen met de opleidingsmanagers en de facilitair manager het Regio Management Team (RMT) van het Alfa-college in Hoogeveen. Chris Hengeveld, opleidingsmanager Apothekersassistent Doktersassistent Helpende Zorg en Welzijn MBO-Verpleegkundige Onderwijsassistent Sociaal-agogisch werk Tandartsassistent Verzorgende-IG v.l.n.r.: Chris Hengeveld, Leo Dercksen, Jan Voortman, Klaas Berends, Bea Gorter, Nelleke Vermeulen, Jeanette van Ommen en Jan Berend van der Wijk. Leo Dercksen, opleidingsmanager Autotechniek Bedrijfsautotechniek Loopbaancentrum Transport en Logistiek Jan Voortman, opleidingsmanager Business Administration Business Brood & Banket Business Culinair Business Fashion Business Finance Business2HBO (B2HBO) 8

9 Business International Business Leisure & Hospitality Business Retail Klaas Berends, opleidingsmanager Bouwkunde Engineering Elektrotechniek ICT Installatietechniek Metaal Bea Gorter, opleidingsmanager Entree-opleiding Haarverzorging Schoonheidsverzorging Uniformberoepen Nelleke Vermeulen, facilitair manager Jeanette van Ommen, opleidingsmanager Talentencentrum Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur 2.4 In gesprek met een opleidingsmanager Per opleidingscluster kun je in gesprek met de opleidingsmanager of iemand van het opleidingsteam. Je kunt bij hen terecht om mee te denken over de ontwikkelingen in de opleiding en het onderwijs, maar ook klachten over de gang van zaken binnen de opleiding kun je kwijt. Als het je leuk en zinvol lijkt om mee te denken, kun je dit doorgeven aan jouw mentor/coach. 2.5 Pastoraat Het pastoraat biedt plaats voor je persoonlijke levensverhaal. Middels ontmoeting kun je zin en betekenis geven aan de gebeurtenissen in je leven. Het is een plaats van zijn en ontmoeten, waarin aandacht is voor het herdenken en vieren van levenservaringen. Een pastor is iemand die een stukje met je meeloopt op het pad van levensvragen; levensvragen zijn vragen die jou persoonlijk raken, die raken aan jouw eigen (geloofs)overtuigingen. Ze kunnen te maken hebben met de keuzes die je maakt ten aanzien van je identiteit, relaties, hoop en wanhoop, geloof en ongeloof, rouw of verdriet, je drijfveren en inspiratiebronnen. Je kunt er alleen terecht of in kleine groepjes. En je kunt zelf een afspraak maken of zien wat het pastoraat aanbiedt. Het aanbod verschilt per periode, houd hiervoor de publicaties op de borden en/of AcTIE in de gaten. 9

10 Jannie Postma Schoolpastor Loopbaancentrum Op het Alfa-college zien we graag dat studenten zo goed mogelijk hun studieloopbaan doorlopen. In het loopbaancentrum staan daarom adviseurs en en orthopedagogen klaar om zowel studenten als onderwijsteams te ondersteunen. Sommige studenten maken al tijdens hun intakegesprek kennis met het loopbaancentrum. Dit gebeurt wanneer uit de aanmelding al naar voren komt dat extra aandacht voor het opleidingstraject van de student op zijn plaats is. Je mentor/coach is je eerste aanspreekpunt. Wanneer je er samen met je coach niet uitkomt, kan je coach je verwijzen naar het loopbaancentrum. Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een gesprek met de orthopedagoog of de adviseur van het loopbaancentrum, afhankelijk van de vraag. Het loopbaancentrum bevindt zich op de eerste verdieping, in C1.01 en is op werkdagen van tot uur bereikbaar via: Ook kun je mailen naar Je kunt gebruik maken van het loopbaancentrum als: - je nog geen opleidingskeuze hebt gemaakt; - je het idee hebt, dat de opleiding die je volgt niet goed bij jou past; - je informatie wilt over andere opleidingen (ook andere ROC s en HBO); - je vragen hebt over studiefinanciering; - je vragen hebt over les/cursusgeld en restitutie; - je vanwege een bepaalde beperking extra faciliteiten nodig hebt (zoals extra tijd bij examens); - je te maken hebt met andere leermoeilijkheden; - je niet weet hoe je persoonlijke problemen in relatie tot school moet oplossen; - het niet goed gaat op school/stage. Als je switcht of doorstroomt van de ene naar de andere opleiding of wanneer je overstapt naar een ander ROC, heb je altijd een gesprek met de adviseur van het loopbaancentrum. Dit is ook het geval wanneer je uitstroomt zonder diploma. Pas na zo n gesprek kun je worden uitgeschreven. Ook voor dit soort gesprekken word je aangemeld door je coach. Indien je (veel) verzuimt, bespreekt de adviseur van het loopbaancentrum dit met de leerplichtambtenaar (18-) of RMC-medewerker (18+). Wanneer er bij een student sprake is van bovengemiddeld ziekteverzuim kan via het loopbaancentrum een consult bij de schoolarts (GGD) aangevraagd worden. De schoolarts kan 10

11 gezondheidsklachten duiden, evenals de relatie tussen medische klachten en problemen op het psychische en sociale vlak. Bovendien kan de schoolarts collega-artsen en behandelaars consulteren. Zo is de schoolarts in staat te adviseren over deelname aan en gewenste aanpassingen van het onderwijs. De orthopedagogen van het loopbaancentrum proberen je zo goed mogelijk te helpen. Zij zijn formeel een behandelteam, dat betekent dat zij onderling informatie kunnen uitwisselen. Informatie uitwisselen met andere mensen is gebonden aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen). Daarnaast hanteren zij ook de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De medewerkers van het loopbaancentrum proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw informatie om te gaan. Zij maken een zorgdossier aan waarin verslag wordt gedaan van de gesprekken en bijzonderheden in de ondersteuning. Dit dossier wordt alleen met jouw toestemming gedeeld met mensen buiten het loopbaancentrum, (m.u.v. meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). Wat kan het loopbaancentrum voor jou doen: - Studieloopbaanbegeleiding; - Informatie- en adviesgesprekken over (vervolg) opleidingen; - Het afnemen van beroepskeuzetesten; - Verzuimgesprekken voeren eventueel samen met de leerplichtambtenaar en/of RMC-medewerker; - Het afnemen van capaciteiten-, competentie- en/of persoonlijkheidsonderzoeken; - Het adviseren bij leerproblemen; - Het verstrekken van faciliteitenpassen vanwege diverse beperkingen; - Ondersteuning in het omgaan met een belemmering en/of beperking; - Ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen. Elke opleiding heeft een orthopedagoog en een adviseur; zij werken samen en wisselen waar nodig onderling informatie uit. Gezondheidszorg: Siebren Nijdam, adviseur van het loopbaancentrum en Marion Boiten, orthopedagoog. KARgo! (Autotechniek, Bedrijfsautotechniek en Transport & Logistiek): Siebren Nijdam, adviseur van het loopbaancentrum en Marion Boiten, orthopedagoog. 11

12 Welzijn: Jan Groen, adviseur van het loopbaancentrum en Lizan van Dijk, orthopedagoog. Entree-opleiding: Jan Groen, adviseur van het loopbaancentrum en Lizan van Dijk, orthopedagoog. Haar- en Schoonheidsverzorging: Jan Groen, adviseur van het loopbaancentrum en Lizan van Dijk, orthopedagoog. Uniformberoepen: Jitze Wilting, adviseur van het loopbaancentrum en Lizan van Dijk, orthopedagoog. Business School (Brood en Banket, Culinair, Fashion, International, Leisure, Retail): Jitze Wilting, adviseur van het loopbaancentrum en Liesje Venema, orthopedagoog. 2.7 Veilige school Het Alfa-college wil je een veilige studie- en werkplek bieden. Lastiggevallen worden, discriminerende opmerkingen, pesten met woorden of digitaal: wij vinden dit ongewenst gedrag en accepteren dit niet. Wie ermee te maken krijgt, kan altijd bij iemand terecht om dit te bespreken, bijvoorbeeld bij Lydia van der Helm, onze coördinator Sociale Veiligheid. Zij is te bereiken via of Gerry Zijlstra is toezichthouder op school. Zij draagt zorg voor orde en veiligheid in en om het schoolgebouw. Lydia van der Helm Coördinator sociale veiligheid Business School (Administration, B2HBO, Finance): Elco de Groot, adviseur van het loopbaancentrum en Liesje Venema, orthopedagoog. Techniek en ICT: Elco de Groot, adviseur van het loopbaancentrum en Femke Bijker, orthopedagoog. Gerry Zijlstra Toezichthouder (Draagt zorg voor orde en veiligheid in en om het schoolgebouw) 12

13 Ben je niet tevreden over de manier waarop met je klacht wordt omgegaan, dan kun je contact opnemen met: Externe vertrouwenspersonen Janny Niemeijer / Op verzoek van een medewerker zijn studenten verplicht zich te legitimeren; 5. In gangen en lokalen wordt niet gegeten en gedronken. Voor nadere uitwerking van deze regels wordt verwezen naar het Protocol Sociale Veiligheid (AcTIE). Jan Roelf Geldof Vertrouwensinspecteur : Landelijke klachtencommissie Raamweg 2, 2596 HL Den Haag, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel , fax , Huishoudelijk reglement In het kader van de Sociale Veiligheid hanteren we de volgende schoolregels: 1. Iedereen die bij het Alfa-college betrokken is, is verantwoordelijk voor eigen en andermans veiligheid; 2. Alcohol, drugs en wapens zijn in en om school niet toegestaan, in welke vorm of hoeveelheid dan ook; 3. Kluisjes kunnen zowel preventief als op verdenking worden gecontroleerd; 13

14 3. studenten- en cursistenvoorzieningen 3.1 Leermiddelen Om een goede levering van leermiddelen (bijvoorbeeld boeken) te garanderen, hebben we een overeenkomst met Studieboekencentrale gesloten. Op een eenvoudige manier kun je via studieboekencentrale.nl jouw benodigde leermiddelen bestellen, die dan thuisbezorgd worden. Uiteraard mag je ook ergens anders je leermiddelen kopen. Let op: de studentenbijdrage moet wel via Studieboekencentrale worden betaald (zie 1.11). 3.2 Kantine Onder begeleiding van deskundige cateringmedewerkers zorgen de studenten van de opleiding Business Culinair voor de uitvoering. Zij staan voor je klaar met een breed assortiment eten en drinken. Je kunt via het buffet hieruit gemakkelijk een keuze maken. De kantine is gezellig ingericht en biedt de mogelijkheid om gewoon bij elkaar te zitten of om te genieten van een hapje of drankje. Ook zijn er buiten het buffet om een aantal automaten waaruit je diverse dranken en versnaperingen kunt halen. De locatie KARgo! heeft ook een kantine, maar geen horecavoorzieningen. Hier zijn automaten aanwezig voor koffie, frisdrank, soep en snoep. 14

15 3.3 Talentencentrum Centrale Examens mbo voor Nederlands, rekenen en Engels. Op school krijg je de lessen Nederlands, rekenen en Engels. Alle studenten niveau 2, 3 en 4 nemen deel aan het centraal examen voor de vakken Nederlands en rekenen. De studenten niveau 4 nemen ook deel aan het centraal examen Engels. Nederlands en Engels Het examen Nederlands en Engels bestaat uit: een centrale examen mbo en instellingsexamens. De vaardigheden lezen en luisteren worden centraal geëxamineerd in één examen. De vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven zijn instellingsexamens. Rekenen Het examen rekenen bestaat alleen uit een centraal examen mbo. Rekenen omvat vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Afname examens De centrale examens worden digitaal afgenomen. Op de locatie hebben we hiervoor een examenlokaal ingericht. In het mbo hebben we enkele door het College van Examens vastgestelde examenperiodes per jaar. Je kunt deelnemen aan het centrale examen als ten minste de helft van de voor jou geldende studieduur is verstreken. Diploma Het voldoen aan de vereisten voor Nederlands en rekenen is een onderdeel van je diploma. Voor niveau 4 geldt dit ook voor Engels. 3.4 Leerwerkrestaurant Ambiance Business Culinair beschikt over een restaurant en vergaderzaal waarin studenten zelf activiteiten organiseren. Verder zijn er door het jaar heen op woensdag diverse restaurantavonden, waar iedereen kan komen genieten van een drie- of viergangenmenu (wel op reservering). Het restaurant in D0.01 is op woensdag en donderdag geopend voor de lunch, zowel voor studenten, docenten als externe gasten. Ook beschikken we over het Petit Café, waar een kleine snack, kopje koffie of iets fris genuttigd kan worden. Alle reserveringen voor Ambiance/ vergaderzaal/ catering en Petit Café moeten worden ingediend via het Servicepunt. Naast de bovengenoemde momenten zijn er nog tal van activiteiten mogelijk. Vragen hierover kunnen ook bij het Servicepunt ingediend worden. Zij zullen ervoor zorgen dat het op de juiste plaats terecht komt. Kom snel een keer langs! 3.5 Alfa Shop In de hal, rechts naast het Servicepunt, vind je Alfa Shop. De schoolwinkel wordt gerund door studenten van de Business School. Alle werkzaamheden die in een reguliere winkel plaatsvinden, worden hier kleinschalig uitgevoerd. De studen- 15

16 ten mogen zelf de inrichting, het assortiment, de inkoop en promotie bepalen. Onder andere producten van de Hema en Bremer Kantoorcentrum zijn in de shop te vinden. Ook is de Alfa Shop het uitgiftepunt van readers en worden er de lekkernijen van Brood en Banket verkocht. Je bent van harte welkom! Op maandag is de Alfa Shop gesloten. 3.6 Beauty- en Hairpoint Links van het Servicepunt vind je Hairpoint, de kapsalon waar studenten Haarverzorging praktijkervaring opdoen. De werkzaamheden zijn identiek aan die van een commerciële kapsalon. Onder leiding van een instructeur worden studenten voorbereid op het werken in het bedrijfsleven. Iedereen kan een afspraak maken voor een behandeling tegen een gereduceerd tarief. Beautypoint, onze schitterende schoonheidssalon, kun je vinden bij de E-ingang. Studenten Schoonheidsverzorging werken hier vrijwel zelfstandig, onder toeziend oog van een instructeur. Naast alle voorkomende behandelingen kun je in beide salons terecht voor een gratis advies, diverse producten op gebied van styling en verzorging en natuurlijk cadeaubonnen. De salon werkt op afspraak. Je kunt bellen om een afspraak te maken. We zijn bereikbaar op telefoonnummer Stilteruimte Ruimte D1.37 is ingericht als stilteruimte. Hier kun je even op adem komen van de hectiek van alledag. Een plek waar ruimte is voor gebed en bezinning. 3.8 WIFI in twee stappen Stap 1 Op elke locatie van het Alfa-college is Wifi beschikbaar. Dit betekent dat je je laptop/mobiele telefoon kunt gebruiken op de locatie. Hoe maak je een Wifi-verbinding op het Alfa-college in Hoogeveen? Klik op het icoon Internettoegang Kies voor verbinden met: AC VOLT Type dan het wachtwoord. Dit kun je opvragen bij het ICT-servicepunt Stap 2 Wanneer je Wifi-verbinding hebt, kun je nog niet direct op het netwerk. Je laptop, ipad, tablet etc. moeten eerst nog geregistreerd worden op het netwerk van het Alfa-college. Start hiervoor de browser, internet, en dan verschijnt het zogenaamde quarantaine-scherm. Kies hier voor deelnemer/ cursist. Klik het vinkje bij gebruikersvoorwaarden aan en log in met je inlognaam en wachtwoord die je de eerste week op school krijgt. Je kunt maximaal vier apparaten op het netwerk 16

17 registreren. Registreer je een vijfde apparaat dan vervalt de registratie van je eerste apparaat. Bij de start van ieder nieuw schooljaar moet je sowieso opnieuw je apparaten registreren. 3.9 Studentenpas Je ontvangt een studentenpas waarmee je kunt printen, kopiëren en betalen bij het buffet in de kantine. Je moet er wel voor zorgen dat er voldoende te goed op je pas staat. De opwaardeerder vind je in de kantine. Je print volgens het Follow me-principe; printen waar en wanneer je wilt. Je printopdracht wordt verstuurd naar een centrale computer en daar opgeslagen in een wachtrij. Je loopt naar een willlekeurige printer, legt je studentenpas op het apparaat en geeft aan welke printopdrachten je wilt uitvoeren. Na 24 uur worden de opdrachten in de wachtrij verwijderen. 3. Je gebruikersnaam: je studentnummer zonder nullen ervoor; 4. Je wachtwoord krijg je via je mentor/coach. Mogelijkheden van selfservice EduArte Jouw les-, toetsrooster en rooster wijzigingen inzien Jouw resultaten/beoordelingen/cijfers inzien Jouw aan- en afwezigheidregistratie bekijken 3.11 AcTIE AcTIE is het intranet van het Alfa-college. Docenten en teams die AcTIE intensief gebruiken, zullen je hierop wijzen. AcTIE bevat een plek speciaal voor jou: Mijn site. Mijn site vind je rechtsboven in het scherm. Wees zuinig op je pas, een nieuwe studentenpas kost namelijk 12, EduArte: schoolinfo op je mobiele telefoon Als student heb je toegang tot een selfservice omgeving: EduArte. Deze selfservice is een omgeving die beschikbaar is in twee varianten: app- en webversie. Voor beide log je op dezelfde manier in: 1. J e gaat naar de appstore en download de app selfservice EduArte (app-versie); 2. Of je gaat naar de website: alfacollege-selfservice.educus.nl; Op de Mijn site zie je twee mappen. De map Persoonlijke documenten is alleen door jezelf te zien, niemand kan erbij. Het is dus jouw privémap. LET OP: De map Gedeelde documenten is zichtbaar voor alle docenten en studenten. Onder Help en Ondersteuning vind je de stappen die je moet doen om je eigen laptop of Mac- 17

18 Book op het Wifi-netwerk te komen of printers in te stellen. Uiteraard kun je ook vanuit huis inloggen op AcTIE. Je krijgt het Microsoft Office pakket Office365. Het Office pakket wordt aangeboden vanuit de online Office365 omgeving. Je krijgt daarbij ook één Terabyte online opslag via OneDrive aangeboden. Je kunt Word, PowerPoint, Excel en Onenote online gebruiken maar ook downloaden. Outlook kun je ook gebruiken maar alleen online. Meer informatie vind je op alfa-college.nl/office Inloggen en ICT-servicepunt Je krijgt een inlogaccount en wachtwoord om in te loggen op de pc s van het Alfa-college. Zo kom je op AcTIE, Office365 en Eduarte. Voor vragen over AcTIE en ICT-problemen kun je terecht bij het ICT-servicepunt in de centrale hal. Daar is ook het Servicepunt te vinden. Ben je je wachtwoord vergeten, dan kun je ook bellen naar Richtlijnen social media Het Alfa-college vindt het belangrijk dat gebruikers van social media de fatsoensnormen in acht nemen. Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden! Het Alfa-college heeft vertrouwen in het vermogen van studenten en medewerkers om op een verantwoorde manier met social media om te gaan, aan de hand van richtlijnen die te vinden zijn op AcTIE. Neem contact op met je mentor/coach als; Je vragen hebt over deze richtlijnen Je lastig wordt gevallen via internet Social media Alfa-college: Kluisverhuur Je kunt een kluisje huren bij het Servicepunt. De huur bedraagt 25,- inclusief 10,- borg. Graag contant en gepast betalen. Binnen een week kun je de kluissleutel bij het Servicepunt ophalen. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je verplicht de sleutel van de kluis in te leveren. Je krijgt de borg dan terug. Bij verlies of diefstal kun je tegen betaling van 10,- een nieuwe sleutel afhalen bij het Servicepunt. Studenten van de locatie KARgo! kunnen voor een kluisje zich melden bij de conciërge. De huur en borg is hertzelfde als op de Voltastraat. Het Alfa-college is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van goederen uit de kluisjes. 18

19 Kluisjescontrole Het Alfa-college probeert de veiligheid te vergroten door soms kasten, kluisjes of lockers te controleren op verboden voorwerpen. Wanneer voorwerpen worden aangetroffen die door de wet zijn verboden, zal aangifte worden gedaan bij de politie. Bij studenten die jonger zijn dan 18 jaar zal ook contact met de ouders worden opgenomen. 19

20 4. Algemene Zaken 4.1 Onderwijsovereenkomst Het Alfa-college is wettelijk verplicht om een onderwijsovereenkomst op te stellen voor elke student. Deze onderwijsovereenkomst moet worden ondertekend door de directie en door de student of diens wettelijke vertegenwoordiger wanneer hij/zij nog geen 18 jaar is. Deze onderwijsovereenkomst is voor beide partijen een belangrijk bewijsstuk. De school moet aantonen dat een student ook echt ingeschreven staat op school om voor rijksbijdragen in aanmerking te komen. Alleen wanneer een onderwijsovereenkomst getoond kan worden, wordt door de overheid de rijksbijdrage voor een student uitgekeerd aan de school. In de overeenkomst mogen geen mutaties worden aangebracht. Ook voor jou, als student, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat er een onderwijsovereenkomst is: zonder onderwijsovereenkomst geen bewijs van inschrijving aan een school en dus geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten en kunnen de lessen NIET worden gevolgd. Het is dus zaak om heel zorgvuldig om te gaan met deze onderwijsovereenkomsten. Naar aanleiding van enkele slechte ervaringen in de vorige schooljaren hanteren we nu de volgende regel: Ruim voor aanvang van de lessen wordt de onderwijsovereenkomst uitgereikt aan alle ingeschreven studenten. Wanneer de getekende kopie van deze onderwijsovereenkomst niet uiterlijk 1 september wordt ingeleverd, 20

Bezoekadres Bezoekadres KARgo! Postadres Voltastraat 33 De Stroom 3 Postbus 2009 7903 AA 7901 TG 7900 BA Hoogeveen Hoogeveen Hoogeveen

Bezoekadres Bezoekadres KARgo! Postadres Voltastraat 33 De Stroom 3 Postbus 2009 7903 AA 7901 TG 7900 BA Hoogeveen Hoogeveen Hoogeveen LOCATIEGIDS HOOGEVEEN 2016 2017 Alfa-college Voltastraat 2 Alfa-college Bezoekadres Bezoekadres KARgo! Postadres Voltastraat 33 De Stroom 3 Postbus 2009 7903 AA 7901 TG 7900 BA Hoogeveen Hoogeveen Hoogeveen

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Wegwijs in het Alfa-college. Locatie Hardenberg

Wegwijs in het Alfa-college. Locatie Hardenberg Wegwijs in het Alfa-college Locatie Hardenberg Beste student, Welkom Je hebt voor het Alfa-college gekozen en je gaat starten met een nieuwe opleiding. We hopen dat het een groot succes wordt en dat je

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start januari 2017 BOL studenten van de afdeling Verzorging 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. Faciliteiten 5 4. Contactpersonen 6 5. Ziek melden 7 1. Inleiding Dit is

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Vernieuwend element. Werken met een actieteam

Vernieuwend element. Werken met een actieteam Alfa-college, Hoogeveen pagina 1 ROC Alfa-college Hoogeveen: ouderbetrokkenheid op agenda zetten vraagt geduld Het Alfa-college Hoogeveen wil bouwen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Te laat komen De SLB er checkt minimaal 2x per week de meldingen in het registratiesysteem Wanneer? Actie door? Te ondernemen actie?

Te laat komen De SLB er checkt minimaal 2x per week de meldingen in het registratiesysteem Wanneer? Actie door? Te ondernemen actie? Samenvatting verzuimprotocol en verzuimbegeleiding Schoolverzuim (zowel op school als in de BPV)in de vorm van ongeoorloofde afwezigheid, twijfelachtig ziekteverzuim en veelvuldig te laat komen zijn vaak

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Wegwijs in het Alfa-college Locatie Hardenberg

Wegwijs in het Alfa-college Locatie Hardenberg Wegwijs in het Alfa-college Locatie Hardenberg 15 14 Welkom Beste student, Je hebt voor het Alfa-college gekozen en je gaat starten met een nieuwe opleiding. We hopen dat het een groot succes wordt en

Nadere informatie

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 02 2014-2015 Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start in augustus van het cursusjaar 2017-2018 voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging locatie Utrecht Utrecht: Vondellaan 174-176 3521 GH Utrecht Tel. 030-7541400 1 INHOUD

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave : vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 05-09-2017 Instemming Studentenraad : 05-09-2017 Opgesteld door : dienst Studentzaken Kenmerk : 2017/000784

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 16 maart en 8 juni 2016 vanaf 18 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend» Havo 5_p4» Vwo 6_p7

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Commerciële Dienstverlening welkom bij de School voor Commerciële Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen welkom op DE open DaG locatie GrolscH veste ENscHEDE maandag 26 januari 2015 15-21 uur Bij het ROC van Twente ben je aan het juiste adres voor een beroepsopleiding. We helpen je graag bij het maken van

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement ROC Menso Alting 2016-2017 Vastgesteld juni 2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement zijn geen rechten te

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Locatiegids 2014-2015 Admiraal de Ruyterlaan

Locatiegids 2014-2015 Admiraal de Ruyterlaan Locatiegids 2014-2015 Admiraal de Ruyterlaan Laat je talent groeien! Inhoudsopgave Pagina Welkom 4 Wie is wie en Opleidingen op locatie 5 Lestijden 7 Jaarplanning 2014-2015 8-9 Wegwijs op de locatie Het

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug.

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug. Huisregels ROC Ter AA Gedrag en kleding In je kleding en uiterlijk toon je respect voor de ander en houd je rekening met eisen van hygiëne en veiligheid in het algemeen en (voor zover van toepassing) binnen

Nadere informatie

Hoogeveen 07 2014-2015. Brood en Banket. www.alfa-college.nl

Hoogeveen 07 2014-2015. Brood en Banket. www.alfa-college.nl Hoogeveen 07 2014-2015 Brood en Banket www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave: vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op: Instemming Studentenraad: Opgesteld door: Kenmerk: Inhoud Inleiding... 3 1. Studiefinanciering... 4 1.1

Nadere informatie

Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar

Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar 2017-2018 Inhoudsopgave: Informatie voor alle eerstejaars BOL studenten... 2 Start:... 2 Boeken- en leermiddelenpakket:...

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie