Locatiegids Alfa-college Hoogeveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016"

Transcriptie

1 Locatiegids Alfa-college Hoogeveen

2 Inhoudsopgave 1. Wegwijs in het Alfa-college Regionaal opleidingencentrum College van Bestuur Raad van Toezicht Onderwijs in regio s Identiteit Studentenraad Ouderadviesraad Klachtenregeling Privacyreglement Verzekeringen Opleidingskosten 6 2. Locaties Hoogeveen Hoogeveen Voltastraat Hoogeveen KARgo! Regio Management Team In gesprek met een opleidingsmanager Pastoraat Loopbaancentrum Veilige school Studenten- en cursistenvoorzieningen Leermiddelen Kantine Talentencentrum Leerwerkrestaurant Ambiance Alfa Shop Beauty- en Hairpoint Stilteruimte WIFI in twee stappen Studentenpas EduArte: schoolinfo op je mobiele telefoon AcTIE Inloggen en ICT-servicepunt Richtlijnen social media Kluisverhuur Algemene Zaken Onderwijsovereenkomst Praktijkovereenkomst Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en verzuim Lestijden Schoolregels Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering Prestatiebeurs Vakantie

3 1. Wegwijs in het Alfa-college 1.1 Regionaal opleidingencentrum Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Healthy Ageing, Ondernemerschap en Energie. Bij Healthy Ageing zijn er twee thema s: Sport&Vitaliteit en Zorg&Wonen. Ongeveer jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus, waarvan ongeveer 2500 in Hoogeveen. Zo n 1000 medewerkers, waarvan ruim 250 in Hoogeveen, zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze studenten later volop kansen hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 1.2 College van Bestuur Het Alfa-college heeft een College van Bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en een lid. Wim Moes is voorzitter en Christien de Graaff is lid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft leiding aan het hele Alfacollege en bepaalt - na overleg met de betrokkenen in het instituut - het beleid. Ook bestuurt het College van Bestuur de 3

4 stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland, de formele rechtspersoon waarbinnen het Alfa-college valt. 1.3 Raad van Toezicht Het interne toezicht op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Ook houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken in het Alfa-college en zorgt voor een goed College van Bestuur. Belangrijke besluiten van het College van Bestuur moeten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd (bijvoorbeeld besluiten over nieuwbouw en de begroting). Ook staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert de Raad als klankbord voor het College. 1.4 Onderwijs in regio s Het Alfa-college heeft zijn onderwijsactiviteiten ondergebracht in drie regio s. De drie regio s zijn Hoogeveen, Groningen (inclusief Assen en Leek) en Hardenberg. In deze regio s zijn opleidingen te volgen op het gebied van Zorg en Welzijn, Sport en bewegen (Assen en Groningen), Economie, Dienstverlening, Techniek en ICT. Er bestaan in het middelbaar beroepsonderwijs twee soorten leerwegen, namelijk beroepsopleidende leerweg (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij een BOL-opleiding ga je naar school en loop je stage. Het aantal dagen varieert per leerjaar en per opleiding. Bij de BBL-opleiding combineer je werken en leren. Je zoekt zelf een baan bij een erkend leerbedrijf en je gaat één of twee dagen per week naar school. Daarnaast kennen we trajecten, waarbij er sprake is van maatwerk bij het volgen van een opleiding. Meer informatie kun je krijgen bij het loopbaancentrum. Ook zijn er activiteiten in het kader van een Leven Lang Leren, gericht op cursussen en trajecten voor volwassenen. De regiodirecteuren zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de gang van zaken in de regio. In Hoogeveen is Jan Berend van der Wijk regiodirecteur. Opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De gegevens van de opleidingsmanagers vind je in hoofdstuk Identiteit Het Alfa-college heeft een christelijke grondslag en deze identiteit laten we zien. Naast de inzet van pastors en stiltecentra, vieringen en de invulling van Burgerschap, wordt dit ook tot uiting gebracht in de drie kernwaarden die de basis vormen voor ons handelen. Deze drie kernwaarden hebben hun wortels in de christelijke traditie en het christelijk mensbeeld. De drie kernwaarden zijn Verbinding, Vertrouwen en Ondernemen. Door authenticiteit te zien als gewenst resultaat van 4

5 het handelen vanuit onze kernwaarden ontstaat het beeld van een huis, met als fundering de christelijke identiteit. Het resultaat is een authentieke organisatie die vanuit haar wortels en waardenset handelt. 1.6 Studentenraad De Studentenraad is er voor jou en bestaat uit negen studenten van het Alfa-college. Zij zetten zich in voor alle studenten van de school. De studentenraad denkt mee met de leiding van de school over bijvoorbeeld huisregels, het opleidingsaanbod en nog veel meer. Via de Studentenraad kun je op- en aanmerkingen over je school onder de aandacht brengen. Je kunt contact opnemen met de Studentenraad via Meer informatie over de Studentenraad vind je door op de blauwe button op de homepage van AcTIE te klikken. 1.7 Ouderadviesraad Het Alfa-college in Hoogeveen is op zoek naar ouders en verzorgers die willen meedenken en meepraten in de Ouderadviesraad. Het is een Ouderadviesraad in oprichting. We hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Er worden dan ook verschillende activiteiten georganiseerd om ouders en verzorgers te informeren en bij de studieloopbaan van hun zoon of dochter te betrekken, zoals panelgesprekken en ouderavonden. Wat is de Ouderadviesraad? De Ouderadviesraad bestaat uit ouders/verzorgers van studenten van het Alfa-college in Hoogeveen. Het is een klankbordgroep tussen ouders en de school. Het orgaan heeft een signalerende rol en geeft gevraagd en ongevraagd advies over: het onderwijsproces de gang van zaken in en om de school de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Mogelijke onderwerpen: lesuitval, excursies, stagemogelijkheden, lesprogramma s, veiligheid, ontwikkelingen in het onderwijs en beleidszaken. Vergaderingen De Ouderadviesraad vergadert vier keer per jaar met leidinggevenden van het Alfa-college in Hoogeveen. Elke vergadering staat een thema centraal. Afhankelijk van het thema zijn er studenten, docenten en/of adviseurs van het loopbaancentrum aanwezig. Daarnaast is er genoeg ruimte voor eigen inbreng en het delen van ervaringen. Deze vergaderingen vinden plaats op maandagen van tot uur aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen. Mocht de Ouder adviesraad behoefte hebben aan een eigen overleg, dan is het mogelijk om de vergaderruimtes van het Alfa-college te gebruiken. Deelnemen aan de Ouderadviesraad? Ouders en verzorgers die deel uit willen maken van de Ouder- 5

6 adviesraad kunnen contact opnemen via Ook vragen of gespreksonderwerpen kunnen naar dit adres gestuurd worden. Let op: Het gaat om onderwerpen die individueel van aard zijn. 1.8 Klachtenregeling Het Alfa-college vindt het belangrijk dat studenten en andere belanghebbenden tevreden zijn over het onderwijs, examinering én over de wijze waarop zij binnen het Alfa-college worden behandeld. Toch kan het voorkomen dat er over bepaalde zaken klachten zijn. Kijk voor meer informatie over de klachtenprocedure op alfa-college.nl. 1.9 Privacyreglement Het Alfa-college heeft een privacyreglement voor medewerkers, cursisten en studenten. Hierin is vastgelegd welke persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen en waarvoor ze gebruikt mogen worden. Deze regeling is op AcTIE (zie 3.11) beschikbaar gesteld. Daarnaast kan de regeling bij de opleidingsmanager opgevraagd worden Verzekeringen Alle informatie over verzekeringen voor studenten kun je vinden op AcTIE. Tijdens het schooljaar kunnen wijzigingen in de regelingen plaatsvinden Opleidingskosten Les- en cursusgeld schooljaar Een opleiding kost geld. Wie op 1 augustus jaar of ouder is, moet voor het schooljaar lesgeld betalen. Voor is het lesgeld voor een BOL-opleiding vastgesteld op 1.131,-. Je betaalt het lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Mocht je een BBL-opleiding gaan volgen dan betaal je lesgeld aan het Alfa-college. In is het bedrag voor de opleidingen op niveau 1 en 2 vastgesteld op 232,- en voor niveau 3 en 4 betaal je 563,-. Studentenbijdrage Kosten voor readers, studentenactiviteiten (kamp, excursies), licenties, kleding, EHBO, etc. worden door Studieboekencentrale geïnd. Een specificatie staat op de factuur. N.B. de kosten zijn per opleiding verschillend. Vrijwillige bijdrage Het Alfa-college wil graag goed onderwijs verzorgen in een omgeving die voor zijn studenten plezierig is. Naast het uitvoeren van opleidingen biedt het Alfa-college daarom iets extra. Omdat extra diensten en voorzieningen niet vallen binnen de bekostiging van het ministerie van OC&W, vraagt het Alfa-college een vrijwillige bijdrage van studenten, waardoor extra aandacht kan worden besteed aan al die zaken die studenten aangaan. De vrijwillige bijdrage is 25,- en is o.a. bestemd voor de kosten van vieringen, diploma-uitreiking en jaaraf sluiting. 6

7 2. Locaties Hoogeveen 2.1 Hoogeveen Voltastraat De Voltastraat is een bruisende locatie. Wat wil je ook met zoveel verschillende opleidingen en studenten. Het gebouw lijkt misschien groot, maar elke opleiding heeft een vaste plek. In de pauze kun je in de kantine even relaxen, een hapje eten of met je studiegenoten aan het werk gaan. Adres: Postadres : Alfa-college Postbus 2009 Voltastraat BA HOOGEVEEN 7903 AA HOOGEVEEN Tel. (0528) Hoogeveen KARgo! Heb je voor een opleiding Autotechniek, Bedrijfsautotechniek of Transport & Logistiek gekozen? Dan ga je naar KARgo! aan De Stroom 3. Onderwijs en bedrijfsleven werken en leren samen in één gebouw. Het is een kleine locatie, waar iedereen elkaar kent. De locatie heeft een werkplaats met de modernste appartuur. Adres: Postadres : Alfa-college KARgo! Postbus 2009 De Stroom BA HOOGEVEEN 7901 TG HOOGEVEEN Tel. (0528)

8 2.3 Regio Management Team De regiodirecteur vormt samen met de opleidingsmanagers en de facilitair manager het Regio Management Team (RMT) van het Alfa-college in Hoogeveen. Chris Hengeveld, opleidingsmanager Apothekersassistent Doktersassistent Helpende Zorg en Welzijn MBO-Verpleegkundige Onderwijsassistent Sociaal-agogisch werk Tandartsassistent Verzorgende-IG v.l.n.r.: Chris Hengeveld, Leo Dercksen, Jan Voortman, Klaas Berends, Bea Gorter, Nelleke Vermeulen, Jeanette van Ommen en Jan Berend van der Wijk. Leo Dercksen, opleidingsmanager Autotechniek Bedrijfsautotechniek Loopbaancentrum Transport en Logistiek Jan Voortman, opleidingsmanager Business Administration Business Brood & Banket Business Culinair Business Fashion Business Finance Business2HBO (B2HBO) 8

9 Business International Business Leisure & Hospitality Business Retail Klaas Berends, opleidingsmanager Bouwkunde Engineering Elektrotechniek ICT Installatietechniek Metaal Bea Gorter, opleidingsmanager Entree-opleiding Haarverzorging Schoonheidsverzorging Uniformberoepen Nelleke Vermeulen, facilitair manager Jeanette van Ommen, opleidingsmanager Talentencentrum Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur 2.4 In gesprek met een opleidingsmanager Per opleidingscluster kun je in gesprek met de opleidingsmanager of iemand van het opleidingsteam. Je kunt bij hen terecht om mee te denken over de ontwikkelingen in de opleiding en het onderwijs, maar ook klachten over de gang van zaken binnen de opleiding kun je kwijt. Als het je leuk en zinvol lijkt om mee te denken, kun je dit doorgeven aan jouw mentor/coach. 2.5 Pastoraat Het pastoraat biedt plaats voor je persoonlijke levensverhaal. Middels ontmoeting kun je zin en betekenis geven aan de gebeurtenissen in je leven. Het is een plaats van zijn en ontmoeten, waarin aandacht is voor het herdenken en vieren van levenservaringen. Een pastor is iemand die een stukje met je meeloopt op het pad van levensvragen; levensvragen zijn vragen die jou persoonlijk raken, die raken aan jouw eigen (geloofs)overtuigingen. Ze kunnen te maken hebben met de keuzes die je maakt ten aanzien van je identiteit, relaties, hoop en wanhoop, geloof en ongeloof, rouw of verdriet, je drijfveren en inspiratiebronnen. Je kunt er alleen terecht of in kleine groepjes. En je kunt zelf een afspraak maken of zien wat het pastoraat aanbiedt. Het aanbod verschilt per periode, houd hiervoor de publicaties op de borden en/of AcTIE in de gaten. 9

10 Jannie Postma Schoolpastor Loopbaancentrum Op het Alfa-college zien we graag dat studenten zo goed mogelijk hun studieloopbaan doorlopen. In het loopbaancentrum staan daarom adviseurs en en orthopedagogen klaar om zowel studenten als onderwijsteams te ondersteunen. Sommige studenten maken al tijdens hun intakegesprek kennis met het loopbaancentrum. Dit gebeurt wanneer uit de aanmelding al naar voren komt dat extra aandacht voor het opleidingstraject van de student op zijn plaats is. Je mentor/coach is je eerste aanspreekpunt. Wanneer je er samen met je coach niet uitkomt, kan je coach je verwijzen naar het loopbaancentrum. Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een gesprek met de orthopedagoog of de adviseur van het loopbaancentrum, afhankelijk van de vraag. Het loopbaancentrum bevindt zich op de eerste verdieping, in C1.01 en is op werkdagen van tot uur bereikbaar via: Ook kun je mailen naar Je kunt gebruik maken van het loopbaancentrum als: - je nog geen opleidingskeuze hebt gemaakt; - je het idee hebt, dat de opleiding die je volgt niet goed bij jou past; - je informatie wilt over andere opleidingen (ook andere ROC s en HBO); - je vragen hebt over studiefinanciering; - je vragen hebt over les/cursusgeld en restitutie; - je vanwege een bepaalde beperking extra faciliteiten nodig hebt (zoals extra tijd bij examens); - je te maken hebt met andere leermoeilijkheden; - je niet weet hoe je persoonlijke problemen in relatie tot school moet oplossen; - het niet goed gaat op school/stage. Als je switcht of doorstroomt van de ene naar de andere opleiding of wanneer je overstapt naar een ander ROC, heb je altijd een gesprek met de adviseur van het loopbaancentrum. Dit is ook het geval wanneer je uitstroomt zonder diploma. Pas na zo n gesprek kun je worden uitgeschreven. Ook voor dit soort gesprekken word je aangemeld door je coach. Indien je (veel) verzuimt, bespreekt de adviseur van het loopbaancentrum dit met de leerplichtambtenaar (18-) of RMC-medewerker (18+). Wanneer er bij een student sprake is van bovengemiddeld ziekteverzuim kan via het loopbaancentrum een consult bij de schoolarts (GGD) aangevraagd worden. De schoolarts kan 10

11 gezondheidsklachten duiden, evenals de relatie tussen medische klachten en problemen op het psychische en sociale vlak. Bovendien kan de schoolarts collega-artsen en behandelaars consulteren. Zo is de schoolarts in staat te adviseren over deelname aan en gewenste aanpassingen van het onderwijs. De orthopedagogen van het loopbaancentrum proberen je zo goed mogelijk te helpen. Zij zijn formeel een behandelteam, dat betekent dat zij onderling informatie kunnen uitwisselen. Informatie uitwisselen met andere mensen is gebonden aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen). Daarnaast hanteren zij ook de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De medewerkers van het loopbaancentrum proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw informatie om te gaan. Zij maken een zorgdossier aan waarin verslag wordt gedaan van de gesprekken en bijzonderheden in de ondersteuning. Dit dossier wordt alleen met jouw toestemming gedeeld met mensen buiten het loopbaancentrum, (m.u.v. meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). Wat kan het loopbaancentrum voor jou doen: - Studieloopbaanbegeleiding; - Informatie- en adviesgesprekken over (vervolg) opleidingen; - Het afnemen van beroepskeuzetesten; - Verzuimgesprekken voeren eventueel samen met de leerplichtambtenaar en/of RMC-medewerker; - Het afnemen van capaciteiten-, competentie- en/of persoonlijkheidsonderzoeken; - Het adviseren bij leerproblemen; - Het verstrekken van faciliteitenpassen vanwege diverse beperkingen; - Ondersteuning in het omgaan met een belemmering en/of beperking; - Ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen. Elke opleiding heeft een orthopedagoog en een adviseur; zij werken samen en wisselen waar nodig onderling informatie uit. Gezondheidszorg: Siebren Nijdam, adviseur van het loopbaancentrum en Marion Boiten, orthopedagoog. KARgo! (Autotechniek, Bedrijfsautotechniek en Transport & Logistiek): Siebren Nijdam, adviseur van het loopbaancentrum en Marion Boiten, orthopedagoog. 11

12 Welzijn: Jan Groen, adviseur van het loopbaancentrum en Lizan van Dijk, orthopedagoog. Entree-opleiding: Jan Groen, adviseur van het loopbaancentrum en Lizan van Dijk, orthopedagoog. Haar- en Schoonheidsverzorging: Jan Groen, adviseur van het loopbaancentrum en Lizan van Dijk, orthopedagoog. Uniformberoepen: Jitze Wilting, adviseur van het loopbaancentrum en Lizan van Dijk, orthopedagoog. Business School (Brood en Banket, Culinair, Fashion, International, Leisure, Retail): Jitze Wilting, adviseur van het loopbaancentrum en Liesje Venema, orthopedagoog. 2.7 Veilige school Het Alfa-college wil je een veilige studie- en werkplek bieden. Lastiggevallen worden, discriminerende opmerkingen, pesten met woorden of digitaal: wij vinden dit ongewenst gedrag en accepteren dit niet. Wie ermee te maken krijgt, kan altijd bij iemand terecht om dit te bespreken, bijvoorbeeld bij Lydia van der Helm, onze coördinator Sociale Veiligheid. Zij is te bereiken via of Gerry Zijlstra is toezichthouder op school. Zij draagt zorg voor orde en veiligheid in en om het schoolgebouw. Lydia van der Helm Coördinator sociale veiligheid Business School (Administration, B2HBO, Finance): Elco de Groot, adviseur van het loopbaancentrum en Liesje Venema, orthopedagoog. Techniek en ICT: Elco de Groot, adviseur van het loopbaancentrum en Femke Bijker, orthopedagoog. Gerry Zijlstra Toezichthouder (Draagt zorg voor orde en veiligheid in en om het schoolgebouw) 12

13 Ben je niet tevreden over de manier waarop met je klacht wordt omgegaan, dan kun je contact opnemen met: Externe vertrouwenspersonen Janny Niemeijer / Op verzoek van een medewerker zijn studenten verplicht zich te legitimeren; 5. In gangen en lokalen wordt niet gegeten en gedronken. Voor nadere uitwerking van deze regels wordt verwezen naar het Protocol Sociale Veiligheid (AcTIE). Jan Roelf Geldof Vertrouwensinspecteur : Landelijke klachtencommissie Raamweg 2, 2596 HL Den Haag, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel , fax , Huishoudelijk reglement In het kader van de Sociale Veiligheid hanteren we de volgende schoolregels: 1. Iedereen die bij het Alfa-college betrokken is, is verantwoordelijk voor eigen en andermans veiligheid; 2. Alcohol, drugs en wapens zijn in en om school niet toegestaan, in welke vorm of hoeveelheid dan ook; 3. Kluisjes kunnen zowel preventief als op verdenking worden gecontroleerd; 13

14 3. studenten- en cursistenvoorzieningen 3.1 Leermiddelen Om een goede levering van leermiddelen (bijvoorbeeld boeken) te garanderen, hebben we een overeenkomst met Studieboekencentrale gesloten. Op een eenvoudige manier kun je via studieboekencentrale.nl jouw benodigde leermiddelen bestellen, die dan thuisbezorgd worden. Uiteraard mag je ook ergens anders je leermiddelen kopen. Let op: de studentenbijdrage moet wel via Studieboekencentrale worden betaald (zie 1.11). 3.2 Kantine Onder begeleiding van deskundige cateringmedewerkers zorgen de studenten van de opleiding Business Culinair voor de uitvoering. Zij staan voor je klaar met een breed assortiment eten en drinken. Je kunt via het buffet hieruit gemakkelijk een keuze maken. De kantine is gezellig ingericht en biedt de mogelijkheid om gewoon bij elkaar te zitten of om te genieten van een hapje of drankje. Ook zijn er buiten het buffet om een aantal automaten waaruit je diverse dranken en versnaperingen kunt halen. De locatie KARgo! heeft ook een kantine, maar geen horecavoorzieningen. Hier zijn automaten aanwezig voor koffie, frisdrank, soep en snoep. 14

15 3.3 Talentencentrum Centrale Examens mbo voor Nederlands, rekenen en Engels. Op school krijg je de lessen Nederlands, rekenen en Engels. Alle studenten niveau 2, 3 en 4 nemen deel aan het centraal examen voor de vakken Nederlands en rekenen. De studenten niveau 4 nemen ook deel aan het centraal examen Engels. Nederlands en Engels Het examen Nederlands en Engels bestaat uit: een centrale examen mbo en instellingsexamens. De vaardigheden lezen en luisteren worden centraal geëxamineerd in één examen. De vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven zijn instellingsexamens. Rekenen Het examen rekenen bestaat alleen uit een centraal examen mbo. Rekenen omvat vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Afname examens De centrale examens worden digitaal afgenomen. Op de locatie hebben we hiervoor een examenlokaal ingericht. In het mbo hebben we enkele door het College van Examens vastgestelde examenperiodes per jaar. Je kunt deelnemen aan het centrale examen als ten minste de helft van de voor jou geldende studieduur is verstreken. Diploma Het voldoen aan de vereisten voor Nederlands en rekenen is een onderdeel van je diploma. Voor niveau 4 geldt dit ook voor Engels. 3.4 Leerwerkrestaurant Ambiance Business Culinair beschikt over een restaurant en vergaderzaal waarin studenten zelf activiteiten organiseren. Verder zijn er door het jaar heen op woensdag diverse restaurantavonden, waar iedereen kan komen genieten van een drie- of viergangenmenu (wel op reservering). Het restaurant in D0.01 is op woensdag en donderdag geopend voor de lunch, zowel voor studenten, docenten als externe gasten. Ook beschikken we over het Petit Café, waar een kleine snack, kopje koffie of iets fris genuttigd kan worden. Alle reserveringen voor Ambiance/ vergaderzaal/ catering en Petit Café moeten worden ingediend via het Servicepunt. Naast de bovengenoemde momenten zijn er nog tal van activiteiten mogelijk. Vragen hierover kunnen ook bij het Servicepunt ingediend worden. Zij zullen ervoor zorgen dat het op de juiste plaats terecht komt. Kom snel een keer langs! 3.5 Alfa Shop In de hal, rechts naast het Servicepunt, vind je Alfa Shop. De schoolwinkel wordt gerund door studenten van de Business School. Alle werkzaamheden die in een reguliere winkel plaatsvinden, worden hier kleinschalig uitgevoerd. De studen- 15

16 ten mogen zelf de inrichting, het assortiment, de inkoop en promotie bepalen. Onder andere producten van de Hema en Bremer Kantoorcentrum zijn in de shop te vinden. Ook is de Alfa Shop het uitgiftepunt van readers en worden er de lekkernijen van Brood en Banket verkocht. Je bent van harte welkom! Op maandag is de Alfa Shop gesloten. 3.6 Beauty- en Hairpoint Links van het Servicepunt vind je Hairpoint, de kapsalon waar studenten Haarverzorging praktijkervaring opdoen. De werkzaamheden zijn identiek aan die van een commerciële kapsalon. Onder leiding van een instructeur worden studenten voorbereid op het werken in het bedrijfsleven. Iedereen kan een afspraak maken voor een behandeling tegen een gereduceerd tarief. Beautypoint, onze schitterende schoonheidssalon, kun je vinden bij de E-ingang. Studenten Schoonheidsverzorging werken hier vrijwel zelfstandig, onder toeziend oog van een instructeur. Naast alle voorkomende behandelingen kun je in beide salons terecht voor een gratis advies, diverse producten op gebied van styling en verzorging en natuurlijk cadeaubonnen. De salon werkt op afspraak. Je kunt bellen om een afspraak te maken. We zijn bereikbaar op telefoonnummer Stilteruimte Ruimte D1.37 is ingericht als stilteruimte. Hier kun je even op adem komen van de hectiek van alledag. Een plek waar ruimte is voor gebed en bezinning. 3.8 WIFI in twee stappen Stap 1 Op elke locatie van het Alfa-college is Wifi beschikbaar. Dit betekent dat je je laptop/mobiele telefoon kunt gebruiken op de locatie. Hoe maak je een Wifi-verbinding op het Alfa-college in Hoogeveen? Klik op het icoon Internettoegang Kies voor verbinden met: AC VOLT Type dan het wachtwoord. Dit kun je opvragen bij het ICT-servicepunt Stap 2 Wanneer je Wifi-verbinding hebt, kun je nog niet direct op het netwerk. Je laptop, ipad, tablet etc. moeten eerst nog geregistreerd worden op het netwerk van het Alfa-college. Start hiervoor de browser, internet, en dan verschijnt het zogenaamde quarantaine-scherm. Kies hier voor deelnemer/ cursist. Klik het vinkje bij gebruikersvoorwaarden aan en log in met je inlognaam en wachtwoord die je de eerste week op school krijgt. Je kunt maximaal vier apparaten op het netwerk 16

17 registreren. Registreer je een vijfde apparaat dan vervalt de registratie van je eerste apparaat. Bij de start van ieder nieuw schooljaar moet je sowieso opnieuw je apparaten registreren. 3.9 Studentenpas Je ontvangt een studentenpas waarmee je kunt printen, kopiëren en betalen bij het buffet in de kantine. Je moet er wel voor zorgen dat er voldoende te goed op je pas staat. De opwaardeerder vind je in de kantine. Je print volgens het Follow me-principe; printen waar en wanneer je wilt. Je printopdracht wordt verstuurd naar een centrale computer en daar opgeslagen in een wachtrij. Je loopt naar een willlekeurige printer, legt je studentenpas op het apparaat en geeft aan welke printopdrachten je wilt uitvoeren. Na 24 uur worden de opdrachten in de wachtrij verwijderen. 3. Je gebruikersnaam: je studentnummer zonder nullen ervoor; 4. Je wachtwoord krijg je via je mentor/coach. Mogelijkheden van selfservice EduArte Jouw les-, toetsrooster en rooster wijzigingen inzien Jouw resultaten/beoordelingen/cijfers inzien Jouw aan- en afwezigheidregistratie bekijken 3.11 AcTIE AcTIE is het intranet van het Alfa-college. Docenten en teams die AcTIE intensief gebruiken, zullen je hierop wijzen. AcTIE bevat een plek speciaal voor jou: Mijn site. Mijn site vind je rechtsboven in het scherm. Wees zuinig op je pas, een nieuwe studentenpas kost namelijk 12, EduArte: schoolinfo op je mobiele telefoon Als student heb je toegang tot een selfservice omgeving: EduArte. Deze selfservice is een omgeving die beschikbaar is in twee varianten: app- en webversie. Voor beide log je op dezelfde manier in: 1. J e gaat naar de appstore en download de app selfservice EduArte (app-versie); 2. Of je gaat naar de website: alfacollege-selfservice.educus.nl; Op de Mijn site zie je twee mappen. De map Persoonlijke documenten is alleen door jezelf te zien, niemand kan erbij. Het is dus jouw privémap. LET OP: De map Gedeelde documenten is zichtbaar voor alle docenten en studenten. Onder Help en Ondersteuning vind je de stappen die je moet doen om je eigen laptop of Mac- 17

18 Book op het Wifi-netwerk te komen of printers in te stellen. Uiteraard kun je ook vanuit huis inloggen op AcTIE. Je krijgt het Microsoft Office pakket Office365. Het Office pakket wordt aangeboden vanuit de online Office365 omgeving. Je krijgt daarbij ook één Terabyte online opslag via OneDrive aangeboden. Je kunt Word, PowerPoint, Excel en Onenote online gebruiken maar ook downloaden. Outlook kun je ook gebruiken maar alleen online. Meer informatie vind je op alfa-college.nl/office Inloggen en ICT-servicepunt Je krijgt een inlogaccount en wachtwoord om in te loggen op de pc s van het Alfa-college. Zo kom je op AcTIE, Office365 en Eduarte. Voor vragen over AcTIE en ICT-problemen kun je terecht bij het ICT-servicepunt in de centrale hal. Daar is ook het Servicepunt te vinden. Ben je je wachtwoord vergeten, dan kun je ook bellen naar Richtlijnen social media Het Alfa-college vindt het belangrijk dat gebruikers van social media de fatsoensnormen in acht nemen. Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden! Het Alfa-college heeft vertrouwen in het vermogen van studenten en medewerkers om op een verantwoorde manier met social media om te gaan, aan de hand van richtlijnen die te vinden zijn op AcTIE. Neem contact op met je mentor/coach als; Je vragen hebt over deze richtlijnen Je lastig wordt gevallen via internet Social media Alfa-college: Kluisverhuur Je kunt een kluisje huren bij het Servicepunt. De huur bedraagt 25,- inclusief 10,- borg. Graag contant en gepast betalen. Binnen een week kun je de kluissleutel bij het Servicepunt ophalen. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je verplicht de sleutel van de kluis in te leveren. Je krijgt de borg dan terug. Bij verlies of diefstal kun je tegen betaling van 10,- een nieuwe sleutel afhalen bij het Servicepunt. Studenten van de locatie KARgo! kunnen voor een kluisje zich melden bij de conciërge. De huur en borg is hertzelfde als op de Voltastraat. Het Alfa-college is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van goederen uit de kluisjes. 18

19 Kluisjescontrole Het Alfa-college probeert de veiligheid te vergroten door soms kasten, kluisjes of lockers te controleren op verboden voorwerpen. Wanneer voorwerpen worden aangetroffen die door de wet zijn verboden, zal aangifte worden gedaan bij de politie. Bij studenten die jonger zijn dan 18 jaar zal ook contact met de ouders worden opgenomen. 19

20 4. Algemene Zaken 4.1 Onderwijsovereenkomst Het Alfa-college is wettelijk verplicht om een onderwijsovereenkomst op te stellen voor elke student. Deze onderwijsovereenkomst moet worden ondertekend door de directie en door de student of diens wettelijke vertegenwoordiger wanneer hij/zij nog geen 18 jaar is. Deze onderwijsovereenkomst is voor beide partijen een belangrijk bewijsstuk. De school moet aantonen dat een student ook echt ingeschreven staat op school om voor rijksbijdragen in aanmerking te komen. Alleen wanneer een onderwijsovereenkomst getoond kan worden, wordt door de overheid de rijksbijdrage voor een student uitgekeerd aan de school. In de overeenkomst mogen geen mutaties worden aangebracht. Ook voor jou, als student, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat er een onderwijsovereenkomst is: zonder onderwijsovereenkomst geen bewijs van inschrijving aan een school en dus geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten en kunnen de lessen NIET worden gevolgd. Het is dus zaak om heel zorgvuldig om te gaan met deze onderwijsovereenkomsten. Naar aanleiding van enkele slechte ervaringen in de vorige schooljaren hanteren we nu de volgende regel: Ruim voor aanvang van de lessen wordt de onderwijsovereenkomst uitgereikt aan alle ingeschreven studenten. Wanneer de getekende kopie van deze onderwijsovereenkomst niet uiterlijk 1 september wordt ingeleverd, 20

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Schagen 2012-2013 2013-2014 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen,

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 ROC van Amsterdam MBO College Hilversum Versie 001_270813 Voorwoord De Wegwijzer 2013-2014 voor studenten geeft informatie over: ROC van Amsterdam MBO College

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS STUDIEWIJZER www.rocrivor.nl OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie 2011 2012 Deel A Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344-65 62 00 informatienummer: 0900-7627486

Nadere informatie

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

Algemene informatiegids Schooljaar 2014-2015

Algemene informatiegids Schooljaar 2014-2015 Algemene informatiegids Schooljaar 2014-2015 2 3 Welkomstwoord Welkom bij ROC Leeuwenborgh! Vandaag stap je binnen in een nieuwe wereld: de wereld van het middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2014-2015

STUDIEWIJZER 2014-2015 STUDIEWIJZER 2014-2015 ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: 22270 Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: 2014

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015

Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015 Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015 Beste student, Van harte welkom op het Prinsentuin College. Het Prinsentuin College staat voor natuurlijk ondernemend en duurzaamheid. Deze begrippen

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Studie gids. Doetinchem MBO

Studie gids. Doetinchem MBO Studie gids Doetinchem MBO 2013 2014 Hierbij de studiegids van AOC Oost het MBO van het schooljaar 2013-2014. In deze gids staat belangrijke informatie over de opleidingen en allerlei praktische zaken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie