PERSOONLIJKE GEGEVENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJKE GEGEVENS"

Transcriptie

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Ad Krijnen Olympiaweg NA Waalwijk Mobiel: Fax : Geboren: 29 januari 1967 te Tilburg KORTE SCHETS Ik ben een ondernemer met ruim 30 jaar ervaring in de brede CARE-sector (VV&T,VG,LG) en welzijnsector op tactisch/strategisch niveau, die operationele verantwoordelijkheid niet schuwt. Als pragmatisch ingestelde manager, motivator, beleidsmaker en netwerker schakel ik graag tussen beleid en implementatie, waarbij ik kansen zie en deze vertaal naar concepten en andersom. De nadruk ligt daarbij enerzijds op crisis-, project- en interimmanagement in de zorg, anderzijds op de koppeling van zorg en vastgoed (m.n. woonzorgconcepten). Mijn brede interesse, kennis en ervaring, evenals enthousiasme, betrokkenheid en flexibiliteit zorgen ervoor dat ik me vaak over de functie- of opdrachtbeschrijving heen inzet ten behoeve van de organisatie. Analytisch vermogen en stressbestendigheid zijn goed ontwikkeld o.a. door het functioneren op meerdere niveau s in verschillende organisatieculturen, waarbij tijdsdruk, verschillende (politieke) agenda s en emoties een vaak een grote rol spelen. Mijn kwaliteiten komen het beste tot hun recht bij opdrachten op het gebied van: herontwerpen en/of optimaliseren bedrijfsprocessen en ontwikkeling van nieuwe producten/markten. Hierbij heb ik ook oog voor de daarbij benodigde cultuur&structuurveranderingen, conceptontwikkeling en implementatie. Mijn motto: geld is er (nog steeds) genoeg voor de zorg, het wordt alleen niet optimaal benut. Mede door mijn commerciële nevenactiviteiten heb ik een natuurlijke focus op een goede inkomsten/uitgavenbalans en marketing. Het succesvol (her)structuren van werkprocessen en organisatievormen is inmiddels mijn handelsmerk geworden. Sinds begin 2006 ben ik eigenaar van Care2home (www.care2home.nl en ). Ik ben in het bezit van een VAR voor zorg- en/of vastgoedgerelateerd projectmanagement en interimmanagement. Ik ben 8 jaar mede-oprichter/eigenaar en commercieel/financieel directeur geweest van een internationaal opererende webshop in hobbymaterialen. Het behoorde bij verkoop in 2014 tot de top 3 van Nederland/België in dit marktsegment. De opgebouwde kennis over markting in nichemarkten ben ik nu aan het inzetten voor nieuwe bedrijfsactiviteiten zoals Ook ben ik mede-eigenaar en commercieel/financieel directeur geweest van een restaurant/partycentrum. Als ondernemerscoach van Qredits (kredietverlening aan (door)statende bedrijven) ben ik, op vrijwillige basis, klankbord voor enkele ondernemers in diverse markten. 1

2 OVERZICHT INTERIM OPDRACHTEN 2006-HEDEN Na 19 jaar als z-verpleegkundige, teamcoach, (project)manager in loondienst (VG-sector) en 1 ½ jaar als manager woonzorgdiensten bij een projectontwikkelaar voor seniorenhuisvesting heb ik o.a. de volgende opdrachten vervuld. Funktie Niveau funktie/opdracht Sector Teammanager/projectleider operationeel/tactisch welzijn (vrouwenopvang) Sectormanager tactisch/strategisch VV&T Directeur/projectleider tactisch/strategisch thuiszorg Clustermanager operationeel/tactisch Manager operationeel/tactisch verpleeghuis PG Manager operationeel verzorginghuis Lokatiemanager operationeel/tactisch dagbesteding LG Programmamanager tactisch/strategisch woonzorg/vv&t Ouderinitiatieven, extramuraal wonen, dagbesteding VG/LG Adviseur/programmaleider diverse woonzorg/vv&t/projectontwikkeling Manager operationeel thuiszorg Financieel-commercieel directeur Eindverantwoordelijk eigenaar Commerciële bedrijven In de bijlagen vindt u gedetailleerde beschrijvingen van de funkties en opdrachten. 2

3 OPLEIDINGEN 1967-Heden levens- en werkervaring 1998 Managementopleiding Hogeschool Breda HBO-IW hogeschool Eindhoven Opleiding Z-verpleegkundige COSA Tilburg Höhere Handelsschule in Zeven (Duitsland) Nederlandse MAVO in Zeven (Duitsland NEVENACTIVITEITEN CURSUSSEN ETC Workshop verzuim is te managen Tinguely Academy 2013 Workshop secundaire traumatisering door Martine Groen 2012 BHV 2011 Workshop logistiek en LEAN in de zorg (LOGIZ) 2010 Diverse workshops omtrent thema online adverteren 2009 Workshop gastvrijheid in de efteling 2008 Workshop effectieve marketing 2007 Plexus interim jaargang 2004-Heden Deelnemer geweest aan diverse symposia/platforms op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de woningmarkt 2003 Cursus Onderhandelen verzorgd door Horizon 2002 Cursus Projectmatig werken verzorgd door Horizon 2001 Cursus Coachen verzorgd door Van Weert en Partners 1999 Cursus Projectmatig werken verzorgd door Iselinge 1999 Cursus Integraal management verzorgd door Iselinge talloze symposia en incompany trainingen en scholingen op het gebied van zorg, management en personeelsbeleid. HOBBY Pleegouder Ondernemerscoach bij Qredits Onafhankelijk bestuurslid ouderinitiatief stichting pim Advisering startende ondernemers / interimmanagers MR lid praktijkonderwijs MET Deelnemer aan de wijktafel Zanddonk te Waalwijk 2006 Klankbordgroeplid nieuwe visie Zanddonk Van 2003 tot 2007 ben ik secretaris geweest van de medezeggenschapsraad van school voor speciaal basisonderwijs te waalwijk (Dr. Hordijkschool), Gezinsactiviteiten Theaterbezoek Mijn werk c.q. ondernemer zijn 3

4 BIJLAGE BIJ CV M.B.T. INTERIM OPDRACHTEN Functie en opdrachtgever Clustermanager a.i. Syndion Mei 2014 tot heden Projectleider Moviera Utrecht Januari 2013-februari 2015 Doelstelling / Resultaat Start extramuraal woonproject voor VG/LG Herpositionering dagactiviteitencentrum Ontwikkelen nieuw concept en opzetten van een arbeidstrainingscentrum Herijken afspraken/verwachtingen bij 2 ouderinitiatieven Leidinggevende van 7 teams in transitie naar zelfstandigheid Projectleider omvorming crisisopvang naar analysefase in vrouwenopvang Utrecht Cultuur en structuurtransitie van klassieke vrouwenopvang naar trajectbegeleiding/financiering Commercieel/financieel directeur van restaurant/partycentrum Januari-oktober 2012 Waarnemend sectormanager zorg Ruitersbos (september februari 2012) Teammanager/projectleider vrouwenopvang Oosterbeek HERA (juli 2011-augustus 2014) Waarnemend sectormanager zorg Ruitersbos (april 2010 tot mei 2011) Interim hoofd verzorgingshuis (februari-april 2010) Ruitersbos Pr en marketing (o.a. conceptbewaking en reclame) Finance en control (o.a. opstellen businessplannen en liquiditeitsplanning) P&O (o.a. omzetten van payroll naar eigen personeel en regelingen) Overbruggingsopdracht met (Indirecte) aansturing van zorgorganisatie (=90% van totale organisatie) Lid MT Voorzitter kwaliteits- en veiligheidscommissie Directe aansturing spw-team, creche, meidengroep, noodbedden, avondnachtteam, receptie Collegiale aansturing reguliere opvangteams (HBO maatschappelijk werkenden) Herinrichting teams en werkprocessen lokatie Oosterbeek (50 fte) Projectleider opzetten analysefase en oosterbeek 2012 (Cultuur en structuurtransitie van klassieke vrouwenopvang naar trajectbegeleiding/financiering Lid werkgroep herinrichting REGAS (registratie/rapportage) (Indirecte) aansturing van zorgorganisatie (=90% van totale organisatie) in transitie van een aanbodgerichte naar vraaggestuurde zorg inclusief stroomlijnen inzet personeel met ZZP-financiering Begeleiden transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis Lid MT Coauteur beleidsplan Opzetten en Voorzitter kwaliteits- en veiligheidscommissie, inclusief voorbereiding 2 bezoeken van IGZ Projectleider invoering Zorgleefplan Projectleider Senior Service Ruitersbos, inclusief ontwikkeling extramurale zorg. Opzet en ontwikkeling zorgservicebureau Stroomlijnen bedrijfsprocessen na recente reorganisatie Aanzet tot optimalisering bedrijfsvoering op basis van ZZP-financiering 4

5 Interim manager verpleegtehuis PG Groenhuysen (15-7 tot ) Interim directeur/manager thuiszorg Groenhuysen ( tot ) Interim manager woonzorgcomplexen Innoforte Velp (2008) Interim manager Zorg aan Huis Innoforte Velp ( ) Locatiemanagement van 2 activiteitencentra van SGL voor mensen met een lichamelijk handicap ( ) Interimmanagement bij Stichting Thuiszorg Noord Oost Brabant (STBNO) ( ) Interimmanagement VV&B teams bij Amsterdam Thuiszorg. (2006) Ontwikkeling zorgvisie met medewerkers, cliënten, vrijwilligers Cultuurverandering van vastgelopen negatief gestemd team Herontwerp en herinrichting bedrijfsvoering en dienstenpatroon o.b.v. ZZP financiering Herontwerp en het leiden van reorganisatie van centrale thuiszorgorganisatie naar buurt en wijkteams met grote zelfstandigheid en lokale verankering in dorpen en wijken. Opzetten 24 uurs inzetbaar Verpleegkundig Expertise Team Integratie cultuur en structuur van extramurale en intramurale bedrijfsvoering Thuiszorg getransformeerd van verliesgevende naar winstgevende bedrijfskolom WMO aanbestedingstraject 3 gemeenten. Ontwikkeling van woonzorgformules. Dit heeft geleid tot het Innoforte ABC Samenwerking met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties professionaliseren. Herstructuren processen met als doel verbetering van de financiële resultaten. (m.n. planning) Cultuur en structuurverandering van intramuraal naar extramuraal Veranderen van cultuur, structuur en visie na 25 jaar locatiemanagement door dezelfde leidingevende. Brainstorm -en visiebijeenkomsten met teams van andere activiteitencentra binnen SGL en advisering van de locatiemanagers over benodigde veranderingsprocessen Acquisitie van nieuwe locatie voor nieuw AC. Opening 2 nieuwe AC s. Produktieverhoging van ruim 20% in 6 maanden. 25% nieuwe activiteiten ontwikkelen en opnemen in het activiteitenaanbod Projectleiding invoering/herontwerp processen rondom primaire proces gericht op: o Nieuwe klantrouting in zorg nemen o Zorgcoördinatie o Invoering planbureaus o Vorming integrale teams o Optimalisering productiviteit Operationeel management tijdens transitieproces, gericht op overbodig maken van betreffende managementfunctie en verdubbeling span of control collegamanager in regio. Opheffing team grote zorgvragen, herplaatsing medewerkers, herverdeling klanten. Operationeel management VV&B teams (73 medewerkers, 40 FTE). Samenvoeging van 4 naar 2 teams. Resultaat na 5 maanden is productiviteitsstijging van ruim 20% en de beoordeling van het werkplezier bij medewerkers is gestegen van zeer slecht naar een score 7,4. Procesondersteuning middels zelfontwikkelde quickscanmethodiek voor operationele teams en herontwerp van essentiële processen) voor diverse teammanagers/teams tijdens de reorganisatie. 5

6 6

7 BIJLAGE BIJ CV M.B.T. ADVIESTRAJECTEN Opdrachtgever Onafhankelijk bestuurslid Ouderinitiatief stichting pim (nov 2014-heden) Opdracht Portefeuille zorg en financiën Ondernemerscoach bij Qredits (juli 2014 tot heden) Klankbord/coach van (doorstartende) ondernemers in diverse marktsegmenten en sectoren Adviseur voedingsconcept en reorganisatie voedingsdienst Formuleren visie op voeding (inclusief eigen keuken) (nov-2012-december 2013) Extern voorzitter en projectleider gastvrijheid en hospitality Heeft geresulteerd in besluit tot sluiting eigen keuken en volledige outsourcing van maaltijdvoorzieningen Adviseur, procesbegeleider reorganisatie Innoforte (2011) Quickscan huidige verbeterpunten, kansen en bedreigingen vanuit omgeving/financiering Schrijven ondernemersplan inclusief plan van aanpak Procesbegeleider/ondersteuner reorganisatie Projectontwikkelaar (2010) Programma van eisen voor herontwikkeling appartementencomplex tbv zorg Makelaarsfunktie Adviseur Thuiszorg SVRZ Analyse huidige regionale werkwijzen en knelpunten in de thuiszorg (januari-februari 2010) Ontwikkeling stichtingsbreed thuiszorgconcept met ruimte voor regionale inkleuring Advies over verbetering planning en administratieve processen Vertaling van het nieuwe SVRZ-thuiszorgconcept naar een kostendekkende businesscase VVE van Serviceflat te Velp (2009) Advies t.a.v. te voeren HRM beleid Spiegelfunctie voor bestuur Verlagen collectieve lasten met gelijkblijvend serviceniveau (van aanbodnaar keuzemodel) Groothandel in Hobbymaterialen (2008) Advisering directie bij herstructurering bedrijfsprocessen en HRM Beleggingsfonds (2008) Zorgvisie c.q. zorgconcept ontwikkelen om woningbouw op landgoed met recreatiedoeleinden mogelijk te maken. Namens AM Living and Comfort invulling geven aan het concept bij koopappartementen voor senioren in Schiedam en Dordrecht ( ) Detailcontrole VO en DO Conceptbewaking en implementatie Bijdrage leveren aan PR Selectie en contracteren (zorg)aanbieders Begeleiding VvE Behoefte en tevredenheidsonderzoek 7

8 Ondersteuning voor projectontwikkelaar bij verkenning mogelijkheden herontwikkeling beleggingsobject in Terneuzen.(2008) Advies voor haalbaarheid van een plan voor seniorenwoningen in Zaltbommel in opdracht van een woningbouwcorporatie (2007) Opstellen PVE Toesting PVE Marktverkenning Contacten met direkties zorgpartijen over verkoop Life-style analyse potentiële doelgroep Desktopresearch huidige woningmarkt Advies over haalbaarheid Ontwikkeling van woonservice- en zorgconcept voor beleggersportefeuille i.o. gericht op 50+ huurmarkt in middensegment (2007) (Mede) opstellen van een notitie aan de gemeente in opdracht van een belegger, die van een vervallen park een recreatie- en zorgpark wil maken. (2007) Ontwikkeling en begeleiding van het Easy Living Concept voor Thunnissen Ontwikkeling uit Heemstede voor het project Kalfjeslaan te Amsterdam. ( ) (zorg)concept ten behoeve van een haal-baarheidsstudie voor een landgoed in opdracht van een woningbouwcorporatie. (2006) Namens Altus ondersteunen van zes Verenigingen van Eigenaren (VvE's) in het bieden van service-, comfort-, en zorgdiensten aan haar bewoners. (2006) Het vorm en inhoud geven aan het Altus-label bij de ontwikkeling van het project Kronenburgpark in IJsselstein (2006) Conceptontwikkeling Vertaling naar Programma van Eisen Vertaling naar marketingconcept Conceptbeschrijving Vertaling naar Programma van eisen Het Easy Living Concept staat garant voor levensloop-bestendige woningen, met de mogelijkheid tot servicediensten en/of zorg, zodat het behoud van de gewenste lifestyle in alle levensfasen kan worden gerealiseerd. Verkoop management en marketingadvies Life-style analyse potentiële doelgroep Vertaling naar financiele kader Vertaling naar PvE op hoofdlijnen Vertaling naar concept op hoofdlijnen Kwaliteitsbewaking Tevredenheidsonderzoek Contracteren van (zorg)-leveranciers Aansturen woonzorgcoördinatoren Samenstellingen en/of aanpassen van het dienstenpakket aan de wensen van de bewoners of veranderende financiering of wetgeving. Selectie en contracteren (zorg)aanbieders Begeleiding VvE Behoefte en tevredenheidsonderzoek 8

9 ARBEIDSVERLEDEN IN LOONDIENST Functie Toelichting Manager woonzorgdiensten van MT lid van Altus Altus in Houten Integrale aansturing van Altus woonzorgdiensten Altus is een landelijk werkende Conceptvernieuwing en PR projectontwikkelaar voor Acquisitie en creëren van m.n. politiek draagvlak seniorenhuisvesting en 100 % Uitvoeren van politieke, financiële en marktgerichte haalbaarheidstudies dochter van woningbouwcorporatie Contractering van (zorg)leveranciers en VvE s Woonzorg Nederland. Concept- en procesbewaking tijdens de gehele projectontwikkelingsproces Na 1 jaar in de zorg voor mensen met een handicap in Duitsland ( ) ben ik van 1985 tot 2004 onafgebroken in dienst van Stichting Prisma (VG-sector). In deze 19 jaar heb ik vele functies bekleed, die ik kort zal toelichten. Medio Projectleider m.b.t huisvesting en uitbereiding van het werkgebied in West Brabant Doel: realiseren huisvesting mensen met een handicap en op de kaart zetten van Prisma als dienstverlener in West-brabant Resultaat: In samenwerking met gemeente, makelaars, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen 9 projecten (100 woningen) realiseerbaar gemaakt. Begeleiden opstart ouderinitiatief Werkgroepen, projectgroepen etc. Deelgenomen c.q. voorzitter geweest van vele werkgroepen (interne en extern) op het gebied van conceptontwikkeling, management, personeelsbeleid, zorg, innovatie en beheer Projectmanager LANS (Longstay,Ambuante dienstverlening,noodopvang en Shortstay) 2001-einde 2003 Projectmanager Land van Heusden en Altena In deze periode was ik, naast locatiemanager, een van de kartrekkers voor vernieuwend beleid voor mensen met probleemgedrag. Per 2002 ben ik benoemd als projectmanager voor de stichtingbrede implementatie van dit beleid. Daarnaast diverse deelprojecten zoals: Herplaatsingtraject cliënten en medewerkers in het kader van de introductie van volwaardige dagopvang. Ontwikkeling en begeleiding nieuwbouwtraject behandelunit SGLVG Ontwikkeling en implementatie ketenzorg Bestuurslid Prisma Consulenten en CrisisTeam, tevens aansturen betrokken (para)medici, m.n. ortopedagogen en therapeuten Doel: realiseren huisvesting mensen met een handicap en op de kaart zetten van Prisma als dienstverlener in dit gebied.resultaat: 3 bouwprojecten (totaal 37 woningen) i.s.m. gemeenten en woningbouwverenigingen 2 ½ jaar lid geweest van het zorgnetwerk en namens de VG-sector en lid van de werkgroepen; Locatiemanager Integrale verantwoordelijkheid en aansturen 3 lokaties Teamcoach Interim management om een stukgelopen team opnieuw te zetten en opbouwen Leerling, z-verpleegkundig, waarnemend afdelingshoofd 9

Algemene informatie:

Algemene informatie: Algemene informatie: Drs. J.P.M. Rek, (roepnaam: Anneke) Schoolstraat 87, 3451 AC Vleuten. E. a.rek@managementondersteuning.info W. www.managementondersteuning.info Profiel van drs Anneke Rek Ik ben managementcoach,

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 arverantwoording zorginstellingen 2007 Stichting Cardia Den Haag (inclusief Stichting Onderwatershof) Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag... 4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van

Nadere informatie

Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011

Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011 Naast mijn werkervaring en opleidingen heb ik geregeld individuele coaching mogen ontvangen van Netwerk- Partners in de persoon van Els Nijssen. Mede op basis van feedback ontvangen van verschillende opdrachtgevers

Nadere informatie

Curriculum Vitae Maudy Hylkema

Curriculum Vitae Maudy Hylkema Curriculum Vitae Maudy Hylkema Persoonlijke gegevens Naam: Maudy (M.C.) Hylkema - Boon Adres: Ereprijs 29 2871 MZ Schoonhoven Geboortedatum: 17 januari 1961 te Rijswijk Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen

Nadere informatie

Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013. Concernjaarplan 2013

Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013. Concernjaarplan 2013 Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013 Concernjaarplan 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Korte terugblik op 2012 3 Doelstellingen 2013 4 Overige thema's voor de bestuurlijke agenda 2013 Bijlage: samenvatting

Nadere informatie

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens Persoonlijke Gegevens Naam: META de VRIES Mobiel: 06 40087216 E-mail: meta@metamaco.nl Website: www.metamaco.nl www.managementproeverij.nl LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/metadevries Profielschets

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Onderwijsmanagement (UvA)

Onderwijsmanagement (UvA) Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam: Ruth de Baat Adres: Lindengracht 239 1015 KH Amsterdam www.ruthdebaat.nl Mobiel: 06-22109014 Email: debaat@xs4all.nl Geboortedatum: 16-03-1953 te Amsterdam

Nadere informatie

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau Tuit management support Snip 170 9728 XR Groningen 06-20-136353 / arendjan@tuitmanagementsupport.nl www.tuitmanagementsupport.nl KvK nr: 02 097 955 / IBAN nr: NL16 INGB 0003 1785 19 Ervaring bij: Call

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Woonplaats : Assen Geboortedatum : 17 februari 1959 Mobiele tel. : 06 53 83 02 59

Woonplaats : Assen Geboortedatum : 17 februari 1959 Mobiele tel. : 06 53 83 02 59 E r v a r i n g b i j : Hogeschool Arnhem Nijmegen VV&T, o.a.: Zorggroep Westerkwartier Amsta Jan Bonga Oosterlengte Zorggroep Groningen Interzorg Noord Nederland De Hoven De Bosackers Huisartsen / eerstelijn

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1

Nadere informatie

Curriculum Vitae Toine Dam

Curriculum Vitae Toine Dam Curriculum Vitae Toine Dam 05/2015 Naam A.A.J.M. - Toine Dam Woonplaats Tilburg Geboortedatum 26 juni 1960 Profiel Sinds september 2006 fulltime werkzaam als zelfstandig interim,- project,- en verandermanager,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten verslaggeving... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van de organisatie... 4 2.3 Kerngegevens...

Nadere informatie

Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS. :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 :hansvanhees@klinc.me

Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS. :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 :hansvanhees@klinc.me Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS naam :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 E-mail :hansvanhees@klinc.me Nationaliteit :Nederlandse PROFIEL Ervaren interim-manager en adviseur

Nadere informatie

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). CURRICULUM VITAE Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon E-mail Website Persoonlijkheidsprofiel Persoonskenmerken Inzetbaarheid Opleidingen 1982-1985 1977-1980 1976-1979 Christina,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Personalia Naam Martin Gerhardus Snippert Adres Blijdenstein 7 Postcode 7961 LH Woonplaats Ruinerwold Geboortedatum 18 juli 1959 te Losser

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie