> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed"

Transcriptie

1 Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever Openbaar Belang GITP ir. S.J. Wijnheijmer

2 > 2 van 6 Organisatie Openbaar Belang is een woningcorporatie in Zwolle met ruim woningen en ongeveer 30 medewerkers (25 fte). De primaire taak van Openbaar Belang is mensen in Zwolle met een smalle beurs te huisvesten. De klant staat centraal, de persoonlijke benadering is het uitgangspunt. Openbaar Belang biedt haar huurders betaalbare, kwalitatief goede en veilige woningen in een prettige leefomgeving. De missie van Openbaar Belang is: Nu en in de toekomst zorg dragen voor de beschikbaarheid van goede en betaalbare woningen in vitale wijken voor mensen met een smalle beurs en voor mensen die om andere redenen niet zelfstandig passende woonruimte kunnen vinden De driehoek betaalbaarheid - beschikbaarheid kwaliteit is de basis van het handelen. Openbaar Belang voelt zich verplicht om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen en het maximale resultaat te behalen. Dit doet zij door zich bij elk besluit af te vragen wat het voordeel is voor de klant. Er is vastgesteld welke acties richting de organisatie uitgezet moeten worden om invulling te geven aan de organisatieontwikkeling, inhoud te geven aan het dienstverleningsmodel, het zetten van stappen om te komen tot het zo laag mogelijk houden van de bedrijfskosten en de benodigde maatregelen te implementeren. Een passend organisatiemodel Het Managementteam van Openbaar Belang bestaat uit de Directeurbestuurder, de manager Wonen, manager Financiën en de manager Vastgoed. Openbaar Belang is een compacte organisatie, de lijnen zijn kort en het handelen is gericht op zakelijkheid en resultaatgerichtheid. De kernwaarden zijn persoonlijk, betrokken, verbindend en zelfbewust. Recentelijk is nagedacht over een passend organisatiemodel, een organisatievorm die maakt dat Openbaar Belang klaar is voor de toekomst. Naast bewonerszaken en een financieel gezonde bedrijfsvoering, is kennis en kunde van vastgoed één van de kernactiviteiten en middel van dienstverlening aan de klant. Het is van strategisch belang en dient professioneel belegd te zijn in de organisatie. Openbaar Belang gaat uit van het gedachtengoed van het in corporatieland bekende strategisch sturingsconcept het DrieKamerModel. Vastgoed De afdeling Vastgoed bestaat naast de manager uit 6 medewerkers. De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed, het planmatig en niet planmatig onderhoud, de inkoop en het contractmanagement, sloop, nieuwbouw, renovatie en woningverbetering. De manager van deze afdeling is verantwoordelijk voor het Strategisch Vastgoed Beleid en het assetmanagement. Goed en professioneel opdrachtgeverschap naar zakelijke partners is in toenemende mate van belang. De afdeling dient tevens invulling te geven aan de wijze waarop de huurders de ruimte krijgen om zich eigenaar te voelen. Daarbij is de vraag aan de orde waar de huurder over gaat en wat Openbaar Belang beslist. Openbaar Belang heeft heel veel kennis van vastgoed en het vastgoed is van goed niveau. Dat dient behouden te blijven en worden gewaarborgd. Duurzaamheid is steeds een belangrijk motief in keuzes die gemaakt worden. Binnen de afdeling Vastgoed is het project herontwikkeling de Weezenlanden de komende jaren een majeure opgave. Zes flats met in totaal 180 woningen worden herontwikkeld. In de komende jaren worden voorbereidingen getroffen om het project gefaseerd uit te kunnen voeren. De verantwoordelijkheden, de opdrachtgeversrol en deels operationele

3 > 3 van 6 taken liggen bij de manager Vastgoed. Hiermee wordt voorzien dat het project goed gemanaged wordt en wordt er gewaarborgd dat het project in control is. Manager Vastgoed (waar hij staat kan ook zij gelezen worden). De Manager Vastgoed is lid van het MT en daarmee mede cultuurdrager in de organisatie. In het MT en naar zijn medewerkers opereert hij vanuit een integrale verantwoordelijkheid. Hij beschikt over een helicopterview ten aanzien van strategische investeringen in de vastgoedportefeuille. Hij staat voor zijn zaak en toont stevigheid. De manager Vastgoed is verantwoordelijk voor alle aspecten van de vastgoedportefeuille van Openbaar Belang: Ontwikkeling, steeds meer in denkrichting van Design Build Maintain (DBM) waarbij Openbaar Belang optreedt als opdrachtgever Assetmanagement Uitvoering/realisatie Planmatig onderhoud Niet planmatig onderhoud Contractmanagement & inkoop Verenigingen van Eigenaren Projectmanagement Professioneel opdrachtgeverschap naar zakelijke partners De manager Vastgoed heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en specifieke kennis op het gebied van vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling. Organisatie en management van vastgoed, specifiek in de corporatiesector is zijn vakgebied. Hij beschikt tevens over de specifieke kennis op de functionele vakgebieden waaraan hij leiding geeft. Hij vertaalt het beleidsplan naar een concreet afdelingsplan en maakt dit operationeel. Hij is een strategisch denker met visie op ontwikkeling van een vastgoedportefeuille en met tact en invoelend vermogen voor een bestuurlijk en politiek krachtenveld. Hij denkt als een belegger. Tegelijkertijd heeft hij de maatschappelijke interesse in - en betrokkenheid met - de doelgroep. Hij is zowel een coachend leider in zijn rol als lijnverantwoordelijke als een uitstekend projectmanager. Een (bouw)technische opleiding op academisch niveau, relevante ervaring in lijnmanagement en projecten zijn vereist. Ervaring met en kennis van de principes van Lean management zijn een pre. Competenties Competentie Durf Communiceren Onderhandelen Leiding geven Definitie Risico's aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen. Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen. De belangen van de eigen eenheid of organisatie in directe contacten met gesprekspartners behartigen, zodanig dat met behoud van wederzijds respect gunstige resultaten voor de eigen eenheid of organisatie worden bereikt. Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken.

4 > 4 van 6 Coachen Resultaatgerichtheid Anderen helpen hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te specificeren; hen helpen bij het optimaal benutten en versterken van hun competenties, zowel in de functie als in de loopbaan. Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. Klantgerichtheid Daadkracht Empathie Omgevingsbewustzijn Flexibiliteit Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en handelen. De wil hebben, inzet tonen en acties ondernemen om zaken snel en goed voor elkaar te krijgen. In het contact laten merken de gevoelens, houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er rekening mee houden. Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Wanneer zich problemen of kansen voordoen zo nodig de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.

5 > 5 van 6 Internettekst Organisatie Openbaar Belang is een woningcorporatie in Zwolle met ruim 2600 woningen en ongeveer 30 medewerkers (25 fte). De primaire taak van Openbaar Belang is mensen in Zwolle met een smalle beurs te huisvesten. De klant staat centraal en de persoonlijke benadering is het uitgangspunt. Openbaar Belang biedt haar huurders betaalbare, kwalitatief goede en veilige woningen in een prettige leefomgeving en voelt zich verplicht om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen en het maximale resultaat te behalen. Dit doet zij door zich bij elk besluit af te vragen wat het voordeel is voor de klant. Manager Vastgoed Vakman in een uitdagende combinatie van project- en lijnmanagement De manager Vastgoed is verantwoordelijk voor alle aspecten van de vastgoedportefeuille. Ontwikkeling, assetmanagement, planmatig en niet-planmatig onderhoud, contractmanagement en zeker ook projectmanagement zijn essentiële elementen van de verantwoordelijkheden. Vastgoedontwikkeling wordt steeds meer in de denkrichting van van Design Build Maintain (DBM) uitgevoerd waarbij Openbaar Belang optreedt als opdrachtgever. Gezien een op handen zijnde grootschalige herontwikkeling, waarbij de manager Vastgoed de projectmanager zal zijn, is de rol van manager Vastgoed bij Openbaar Belang tweeledig; projectmanager en lijnverantwoordelijk MT lid. Als manager Vastgoed beschikt u over ruime kennis en ervaring in een vergelijkbare positie. U bent een strategisch denker met visie op ontwikkeling van een vastgoedportefeuille en met tact en invoelend vermogen voor een bestuurlijk en politiek krachtenveld. U denkt als een belegger. Tegelijkertijd hebt u de maatschappelijke interesse in - en betrokkenheid met - de doelgroep. Kennis van relevante wet- en regelgeving en specifieke kennis op het gebied van vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling is noodzakelijk. U bent zowel een coachend leider in uw rol als lijnverantwoordelijke als een uitstekend projectmanager. U opereert vanuit een integrale verantwoordelijkheid en staat voor uw zaak. U bent zakelijk, zelfverzekerd, toont stevigheid en daadkracht. Een (bouw)technische opleiding op academisch niveau, relevante ervaring in lijnmanagement en projecten zijn vereist. Ervaring met en kennis van de principes van Lean management zijn een pre. Informeren en solliciteren Openbaar Belang heeft GITP gevraagd de werving en selectie van de nieuwe manager Vastgoed te begeleiden. Uw sollicitatie met cv en motivatie kunt u via richten aan Steven Wijnheijmer, senior adviseur GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management. Ook kunt u hem vanaf 31 augustus bellen voor meer informatie via Advertentietekst Openbaar Belang is een woningcorporatie in Zwolle met ruim 2600 woningen en ongeveer 30 medewerkers (25 fte). De primaire taak van Openbaar Belang is mensen in Zwolle met een smalle beurs te huisvesten. De klant staat centraal en de persoonlijke benadering is het uitgangspunt. Manager Vastgoed Vakman in een uitdagende combinatie van project- en lijnmanagement

6 > 6 van 6 Aanstelling en arbeidsvoorwaarden De functie van manager Vastgoed bij Openbaar Belang is ingedeeld in schaal M van de CAO Woondiensten. Procedure Een eerste oriënterend gesprek, inclusief een kort digitaal e-assessment zal plaatsvinden bij GITP met de heer Steven Wijnheijmer, senior adviseur. Bij Openbaar Belang te Zwolle zal het eerste gesprek plaatsvinden met de heer Gerke Brouwer, Directeurbestuurder en overige MT leden. Een assessment onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta Profiel 22 april 2015 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 21 58 07 20 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren. Opleidingenbrochure 2014-2015

Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren. Opleidingenbrochure 2014-2015 Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren Opleidingenbrochure 2014-2015 opleidingen 014/15 Inhoudsopgave ALGEMEEN 006 Opleidingenwijzer 008 Over HabiTask 009 Maatwerk 009 Coaching

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag BEDRIJF/ORGANISATIE PROJECT DATUM 1 mei 2014 Veneca Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Inleiding 3 2. Algemene principes 5 3. Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie