Stap voorwaarts. Dr. W.C. Weeda. Voorzitter Raad van Toezicht. jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stap voorwaarts. Dr. W.C. Weeda. Voorzitter Raad van Toezicht. jaarverslag 2006 3"

Transcriptie

1 Stap voorwaarts Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2006 een indrukwekkende stap voorwaarts gemaakt. Dat is de conclusie die de op 1 januari 2006 geïnstalleerde Raad van Toezicht na een jaar kan trekken. De eerste maanden van 2006 hebben wij als Raad van Toezicht met name kennisgemaakt met de organisatie. Wij troffen een onderwijsinstelling in verwarring aan. Verwarring vanwege de afgeketste fusie met het Grafisch Lyceum Amsterdam (het huidige MA, Mediacollege Amsterdam) en het kritische inspectierapport van het ministerie van OCW. Gedurende 2006 zijn wij als Raad van Toezicht vijf maal bijeen geweest om te praten over de financiële en onderwijsinhoudelijke positie. Vanzelfsprekend was het inspectierapport een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda. Tussen de reguliere vergaderingen door had ondergetekende als voorzitter van de Raad van Toezicht elke zes weken contact met de voorzitter van het College van Bestuur over de lopende zaken. Terugblikkend op 2006 kan ik verheugd concluderen dat erg veel in gang is gezet en het Grafisch Lyceum Utrecht op de weg terug is. Het was een jaar van schoon schip maken en weer opbouwen. Voor de nabije toekomst verwacht ik dat het Grafisch Lyceum Utrecht zich nog meer zal profileren naar de buitenwereld. Want de ongelooflijke vakkennis in deze school en alle schitterende resultaten die daaruit voortvloeien, moet je niet alleen koesteren, maar vooral ook naar buiten brengen. Dr. W.C. Weeda Voorzitter Raad van Toezicht jaarverslag

2 4 jaarverslag 2006

3 Sleutel tot succes Met genoegen presenteer ik u het jaarverslag 2006 van het Grafisch Lyceum Utrecht. Een verslag van een cruciaal jaar in de bijna honderdjarige geschiedenis van het grafisch onderwijs in Utrecht. Het kalenderjaar 2006 was voor alle medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht turbulent. Kritische rapporten van de onderwijsinspectie waren signalen dat het anders moest; beter, gestructureerd en meer in samenhang. We hebben er afgelopen jaar met z n allen keihard aan gewerkt om de resultaten van de school te verbeteren. Onze inzet is beloond. De inspectie is content met de verbeteringen die we doorvoerden en beoordeelt het Grafisch Lyceum Utrecht weer met een voldoende. Zijn we er al? Nee, zeker niet. Wij hebben de ambitie om het Grafisch Lyceum Utrecht weer te laten meetellen in de top van de grafische scholen, zodat onze school een begrip blijft in de grafische wereld. Dat gebeurt onder andere door onderwijsvernieuwing. De door ons ontwikkelde interpretatie van competentiegericht leren - de ideale mix van theorie, praktijk en projectmatig werken - is de sleutel tot succes voor onze studenten en daardoor ook voor onze school. Het is de sleutel die deuren naar nieuwe mogelijkheden opent. Die beeldspraak komt terug in de vormgeving van dit jaarverslag. B. Heimans-Polk Voorzitter College van Bestuur jaarverslag

4 Vakschool met ruimte voor creativiteit Kennismaken Het Grafisch Lyceum Utrecht is een allround vakschool voor media, communicatie en vormgeving. Het grafisch onderwijs in Utrecht bestaat in 2007 honderd jaar, een mijlpaal die in het najaar groots gevierd wordt. Ooit begonnen als opleidingscentrum voor de grafische industrie is het Grafisch Lyceum Utrecht in de loop der jaren uitgegroeid tot een vakschool die een breed terrein op het gebied van (multi)media en communicatie beslaat. Studenten van zestien jaar en ouder volgen een mbo-opleiding in het grafisch vormgeven van drukwerk, het bouwen en vormgeven van nieuwe media en het managen en uitvoeren van grafische productieprocessen. Daarnaast verzorgt het Grafisch Lyceum Utrecht avondcursussen waar zowel particulieren als bedrijfsleven gebruik van maken. Zo maakt de school met het drie jaar geleden ingevoerde onderwijsconcept de sprong naar de toekomst. In dit concept is de balans gevonden tussen theorie, praktijk en projectmatig werken. De studenten werken aan projecten nadat ze de benodigde cursussen en trainingen hebben gevolgd. Het voorbije kalenderjaar was een cruciale. Het werd een omslagjaar waarin het besef ontstond dat verbetering van het onderwijs door middel van onderwijsvernieuwing parallel liep met de noodzaak om die verbeteringen inzichtelijk te maken. Naast het implementeren van het nieuwe onderwijs conform de wettelijke normeringen, is PR & Communicatie als een van de speerpunten van beleid benoemd. 6 jaarverslag 2006 Die voortdurende koerswijzigingen van de school zijn niet zo verwonderlijk, want de ontwikkelingen in de grafische wereld zijn stormachtig. Snelle veranderingen vragen nu eenmaal snelle aanpassingen van het Grafisch Lyceum Utrecht en zijn onderwijsaanpak en dus anticipeert de school voortdurend op de ontwikkelingen. Niet alleen het soort studierichtingen verandert voortdurend, ook onderwijsinhoudelijk gaat het Grafisch Lyceum Utrecht met zijn tijd mee. Groei Na jaren van recessie zit de grafische sector - en aanverwante sectoren - gelukkig weer in de lift. Er is voldoende werk en bedrijven hebben momenteel moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Een mooi startpunt voor het Grafisch Lyceum Utrecht om studenten op te leiden die optimaal voorbereid zijn op het werk in het bedrijfsleven. Dankzij de goede naam van het Grafisch Lyceum Utrecht melden zich tot op heden

5 Herkomst studenten totaal elk jaar meer nieuwe studenten dan er plek is. Per 1 oktober 2006 telde de school ruim 1700 studenten. De kleinschaligheid van de school, de veiligheid, de gemakkelijke bereikbaarheid en de bruisende creativiteit geven het Grafisch Lyceum Utrecht als zelfstandige vakschool een voorsprong. De school heeft zich ten doel gesteld binnen vier jaar te groeien naar 2000 studenten. Herkomst studenten Uit eigen onderzoek naar de herkomst van de studenten blijkt dat het Grafisch Lyceum Utrecht meer is dan een regionale school. De studenten komen uit alle delen van het land en kiezen om heldere redenen voor het Grafisch Lyceum Utrecht: aansprekende opleidingen, een kleinschalige vakschool en de gunstige ligging, centraal in het land. De studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht komen uit 290 verschillende gemeenten en negen provincies. Uit het onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat amper sprake is van concurrentie tussen de grafische scholen in Nederland. Alhoewel sprake is van enige overlap, bedienen de scholen gezamenlijk het gehele land. Hieronder valt af te lezen uit welke provincies de studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht komen, inclusief bijbehorende aantallen en percentages. In het sleuteldiagram staat de herkomst per provincie weergegeven. Provincie Aantal % Utrecht ,7 Gelderland ,6 Noord-Holland 151 9,3 Zuid-Holland ,3 Drenthe 3 0,2 Overijssel 3 0,2 Flevoland 33 2,0 Brabant 50 3,1 Limburg 10 0,6 Totaal Top 10 woonplaatsen studenten Aantal % Totaal aantal studenten Utrecht ,2 % Nieuwegein 69 4,3 % Houten 63 3,9 % Amersfoort 56 3,5 % Alphen a/d Rijn 49 3,0 % Hilversum 37 2,3 % Arnhem/Maarssen 34 2,1 % IJsselstein 32 2,0 % Ede/Culemborg 30 1,8 % Woerden 28 1,7 % Totaal 564 3,02 % Opvallend is dat de studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht overal vandaan komen, met uitzondering van Groningen, Friesland en Zeeland. Bijna de helft van de studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht komt uit de provincie Utrecht. Gelderland vertegenwoordigt bijna een kwart van de studenten. Alphen aan den Rijn Limburg, Brabant Flevoland, Overijssel, Drenthe Zuid-Holland Noord-Holland Gelderland 0,62% 2,04% 14,25% 9,32% 22,58% 47,75% Amersfoort 3,45 % Arnhem 2,1 % Culemborg 1,85 % Ede 1,85 % Hilversum Houten 2,26 % 3,89 % IJsselstein 1,97 % Maarssen 2,1 % Utrecht Nieuwegein 4,26 % Utrecht 10,24 % Woerden 1,73 % jaarverslag

6 Missie Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende opleider voor de grafimedia en een vakkundig opleidingsinstituut met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs mede ten goede komen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een kleinschalige, creatieve en veilige school met echte vakdocenten die betrokken zijn bij de studenten. Het Grafisch Lyceum Utrecht kan bogen op een rijke traditie van honderd jaar Grafisch Onderwijs. Met behulp van modern en actueel onderwijs gaan onze studenten de echte grafimediawereld in. Inspectie Studenten beoordelen het Grafisch Lyceum Utrecht met een voldoende en het bedrijfsleven is tevreden over het kennisniveau van de afgestudeerden. Desondanks was de prestatie van de school eind 2005 niet conform de verwachtingen van het ministerie van OCW. Het Grafisch Lyceum Utrecht kon de door de inspectie verlangde verantwoording over de schoolactiviteiten niet voorleggen en de inspectie concludeerde in haar rapport dat de school de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende in de organisatie had geborgd. De voorgenomen fusie met het toenmalige Grafisch Lyceum Amsterdam en de langdurige (mislukte) fusiebesprekingen zorgden voor een gevoel van onzekerheid onder het personeel. De veelvuldige directiewisselingen en daaruit voortvloeiende koerswijzigingen droegen eveneens bij aan een situatie waarin onvoldoende aandacht was voor de fundamenten van het onderwijs. Dat de docenten in die jaren desondanks vol enthousiasme werkten aan een nieuwe onderwijsvorm, typeert hun betrokkenheid bij de school en het vakgebied. Met de instelling van een Raad van Toezicht en de benoeming van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur is een einde gekomen aan een periode van onzekerheid. De school werkt momenteel weer aan de kwaliteit van het onderwijs en zijn medewerkers. In 2006 is onder andere werk gemaakt van het opstellen van de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en andere noodzakelijke reglementen. Bovendien heeft het Grafisch Lyceum Utrecht de resultaten van een zelfevaluatie getoetst aan de audit die drie collega-mbo s, het ROC van Amsterdam, het Zadkine uit Rotterdam en het Nova College uit Haarlem, hebben uitgevoerd. Hun bevindingen strookten met de conclusies die intern al getrokken waren. Na een tussentijds inspectiebezoek eind 2006 toonde het ministerie van OCW zich tevreden over de geboekte resultaten en sprak zijn vertrouwen uit in de omslag die de school in 2006 maakte. Op drie onderdelen was volgens de inspectie nog ruimte voor verbetering: de opleidingsresultaten, de kwaliteitsborging en verbetering en de studeerbaarheid. Missie Aan de basis van de hernieuwde focus op het onderwijs staat de missie, die het Grafisch Lyceum Utrecht in 2006 heeft vastgelegd. Deze missie, waarop alle activiteiten van de school zijn gebaseerd, geeft aan dat het Grafisch Lyceum Utrecht zich wil profileren als vakschool, midden in de maatschappij en innoverend. 8 jaarverslag 2006

7 Ik heb in al die jaren nog niet eerder meegemaakt dat studenten s avonds om zes uur verzocht moet worden om de school te verlaten.

8 Speerpunten De missie geldt tevens als basis voor de speerpunten voor de komende jaren. Bovenaan de lijst van doelstellingen plaatst het Grafisch Lyceum Utrecht het streven naar een plek terug in de top. Dat geldt voor het onderwijs en de innovatieve kracht, maar ook voor het personeelsbeleid en de financiële positie. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil binnen vier jaar groeien naar 2000 studenten. De groei is mogelijk door een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Gezien de voortdurend grote belangstelling voor de opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht is de verwachting gerechtvaardigd dat deze doelstelling daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Het Grafisch Lyceum Utrecht deelt het gebruik van het schoolgebouw aan de Vondellaan met X11, schoolvoorgrafimedia (vmbo), die zo n 280 leerlingen telt. De scholen functioneren nu nog volledig onafhankelijk, maar wederzijds is de intentie uitgesproken om in de toekomst de samenwerking te verstevigen en lesprogramma s op elkaar af te stemmen. De doorstroom van vmbo-leerlingen naar het mbo-onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht wordt daardoor vereenvoudigd. 10 jaarverslag 2006

9 Balans tussen theorie, praktijk en samenwerken Projecten, cursussen en trainingen (PCT); het zijn sinds drie jaar de pijlers waar het dagelijks onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht op rust. In projecten leren de studenten opdrachten uitvoeren zoals die ook in de beroepspraktijk voorkomen. De projectopdrachten komen dan ook zoveel mogelijk van buiten de school. De studenten leren vaardigheden en kennis toe te passen en in samenwerking met de opdrachtgever en medestudenten het gewenste product te maken. Zo ontwikkelen de studenten de competenties die bij het beroep horen. Trainingen zijn vooral bedoeld om vaardigheden te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijke als vaardigheden als communiceren en presenteren. In cursussen ontwikkelen de studenten kennis en inzicht om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Dankzij de ideale balans tussen deze drie pijlers worden de studenten op een optimale wijze voorbereid op een toekomst in de grafimedia. De PCT-aanpak is de invulling die het Grafisch Lyceum Utrecht heeft gegeven aan het competentiegericht leren: de balans tussen denken, doen en samenwerken. Landelijk geldt het schooljaar als startsein voor de nieuwe onderwijsaanpak. Maar het Grafisch Lyceum Utrecht startte drie jaar geleden al met deze nieuwe onderwijsvorm. Naast het PCT-principe behelst de onderwijsvernieuwing ook een andere wijze van begeleiden van de studenten, aansluitend op de wijze waarop de student zich ontwikkelt. Daarom is studieloopbaanbegeleiding een belangrijk onderdeel van de opleidingen: gedurende de gehele schooltijd wordt nauwkeurig gevolgd hoe de student zijn competenties ontwikkelt. In 2006 zijn twintig docenten geschoold voor hun taak als studieloopbaanbegeleider. Zij helpen de studenten zich bewust te maken van hun verwachtingen en competenties en ondersteunen hen bij het bepalen van de volgende opleidingsstap. Vanzelfsprekend worden ook beoordeling en examinering aangepast aan de nieuwe onderwijsvorm. Er wordt gewerkt met nieuwe, landelijke kwalificaties op basis van kerntaken en competenties. In het verslagjaar is duidelijk geworden dat de onderwijsvernieuwing, na twee jaar testen en experimenteren, vaste vorm begint aan te nemen en toenemende waardering oogst. Studenten en docenten zijn enthousiast over de nieuwe werkwijze, zo blijkt uit de ODIN-enquête die JOB, een belangenorganisatie voor mbo-studenten, elke twee jaar houdt. Uit die enquête blijkt dat de studenten het nieuwe onderwijssysteem beoordelen als afwisselend, transparant, praktijkgericht en vakoverstijgend. Docenten scharen zich achter die beoordeling. De positieve geluiden vanuit de school (en onderwijsinspectie) betekenen geenszins dat het Grafisch Lyceum Utrecht achterover leunt. In 2006 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem. Ook onderwijsvernieuwing blijft de komende drie jaar hoog op de agenda staan. Met name de samenhang tussen de drie pijlers projecten, cursussen en trainingen zal nog worden versterkt, zodat één geïntegreerd onderwijspakket kan worden aangeboden. In samenhang daarmee moet ook het lesmateriaal verder ontwikkeld worden. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil nadenken over de manier waarop vraaggestuurd onderwijs kan worden ingebed in de organisatie. Ook wordt de komende jaren gekeken naar een hechte samenwerking tussen het Grafisch Lyceum Utrecht en X11, schoolvoorgrafimedia (vmbo). jaarverslag

10 de begeleiding van studenten is hier fenomenaal 12 jaarverslag 2006 Beroepspraktijkvorming (BPV) Het onderwijsconcept van het Grafisch Lyceum Utrecht kent nog een vierde pijler, die gedurende de opleiding op gezette tijden terugkeert: de beroepspraktijkvorming (BPV). In feite is de BPV een voortzetting van de projecten in school. In de BPV voert de student ook werkelijk opdrachten in de beroepspraktijk uit. Het vinden van stagebedrijven is voor het Bureau Bedrijfscontacten (BBC) van het Grafisch Lyceum Utrecht een groeiende uitdaging. Omdat ROC s van het ministerie toestemming hebben gekregen om vergelijkbare opleidingen aan te bieden, is de spoeling van het aantal stageplekken dun geworden. Anderzijds heeft de aantrekkende economie een gunstig effect op de grafische branche. De bereidheid van werkgevers om stagiaires in te schakelen is beduidend groter dan enkele jaren geleden. In 2006 is het verouderde adressenbestand door het BBC geschoond. Er is een nieuwe lijst samengesteld met 2250 bedrijven die studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht kunnen en willen verwelkomen als stagiaire. Voor komend jaar heeft het BBC als doelstelling de contacten met bedrijven te intensiveren door middel van het opzetten van een netwerk. Consistent contacten onderhouden met deze bedrijven is volgens het Grafisch Lyceum Utrecht een absolute voorwaarde om ook op langere termijn verzekerd te zijn van voldoende, kwalitatief goede stageplekken. Intern leerbedrijf In het verslagjaar heeft de school ook intern gekeken naar mogelijkheden voor stageplekken. Met de start per september 2006 van het intern leerbedrijf kunnen studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht ook in de eigen school stage lopen. Het intern leerbedrijf - door het Kenniscentrum GOC geaccrediteerd als stagebedrijf - verzorgt dtp-werk en biedt printfaciliteiten voor medewerkers en medestudenten. Daarnaast kan het intern leerbedrijf worden ingeschakeld door externe partijen. Het betreft dan kleinschalige opdrachten waarvoor niet de reguliere bedrijven

11 ingeschakeld worden. Daardoor vormt het interne leerbedrijf geen concurrentie voor de grafische sector. In 2006 bood het intern leerbedrijf een stageplek aan zes studenten. jaarverslag

12 14 jaarverslag 2006 Nieuwe organisatievorm Naar aanleiding van de nieuwe onderwijsvorm heeft het Grafisch Lyceum Utrecht er voor gekozen af te stappen van een clustering van opleidingen in drie afdelingen (Printmedia, Grafisch vormgeven en Multimedia vormgeven). In plaats daarvan worden zeven resultaatverantwoordelijke onderwijsteams geformeerd, onder leiding van zes nieuw te benoemen teamleiders. De teamleiders rapporteren rechtstreeks aan de Directeur Onderwijs. In het verslagjaar heeft een team van vijftien docenten, samen met de directie, de nieuwe organisatievorm uitgedacht en ingericht. Terwijl deze zogenaamde kwartiermakergroep de nieuwe organisatie vorm gaf, werden interim teamleiders aangesteld die de regie hielden over de dagelijkse gang van zaken. Met de nieuwe organisatievorm wil het Grafisch Lyceum Utrecht de schaalgrootte verder verkleinen, de barrières tussen de afdelingen opheffen en een betere efficiency en communicatie in en tussen teams bevorderen. Bovendien is de overstap noodzakelijk om te kunnen voldoen aan vraaggericht onderwijs. Elk onderwijsteam is niet alleen verantwoordelijk voor het onderwijs aan studenten, maar verzorgt eveneens de intake en de examinering, de studieloopbaanbegeleiding en de inhoudelijke componenten van de BPV (beroepspraktijkvorming). De teams dienen onder andere bij te dragen aan de onderwijsvernieuwing en -verbetering en aan kwaliteitszorg. Studiedagen Het Grafisch Lyceum Utrecht werkt aan deskundigheidsbevordering, onder andere door middel van studiedagen. In 2006 werden drie studiedagen georganiseerd. Een regelmatig terugkerend onderwerp was de omschakeling naar resultaatverantwoordelijke teams. Daarnaast is onder meer aandacht besteed aan het informeren over de vorderingen van de projectgroepen die werken aan onderwijsvernieuwing en -verbetering.

13 Kwaliteitszorg Het Grafisch Lyceum Utrecht staat alom bekend om zijn creativiteit onder zowel studenten als docenten. In het verleden liepen die creativiteit en de beleidsmatige onderbouwing (en verantwoording) van het onderwijs nogal uiteen. Vaak werd de noodzaak tot onderbouwing en verantwoording gezien als een belemmering voor de creativiteit. De inspectie constateerde in 2005 dat het kwaliteitszorgsysteem nog niet geheel was ingevoerd. In het verslagjaar is een aanzet gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te borgen in de organisatie. Er zijn negen ontwikkelgroepen ingezet om alle aspecten van het reeds ingevoerde onderwijsconcept in te passen. Tevens is er voor de examinering een kwaliteitszorgplan om aan de standaarden van het KwaliteitsCentrum Examinering te voldoen. Kenmerkend voor deze ontwikkelgroepen is de inbreng en betrokkenheid van docenten. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een standaardisering van het onderwijsaanbod en een planmatige aanpak van de kwaliteitsverbeteringen. jaarverslag

14 Terugdringen uitval Voortijdige schooluitval is een verschijnsel dat in de laatste jaren gestaag toeneemt. Ook het Grafisch Lyceum Utrecht wordt met dit maatschappelijke probleem geconfronteerd. Met een voortijdige schooluitval van 41% in 2006 was duidelijk dat het Grafisch Lyceum Utrecht een verbeterplan moest opstellen. Het College van Bestuur besloot in het verslagjaar extra inspanningen te verrichten om de vroegtijdige schooluitval sterk te verminderen. Dit begint al bij goede voorlichting en een optimale intake. Het College van Bestuur heeft daarom in 2006 besloten de intakeprocedure zorgvuldiger te maken. Nieuwe studenten worden gedurende een dag geïnformeerd over de school en de beroepen; ze worden getest en krijgen opdrachten om te laten zien waar hun talenten liggen. In 2007 wil de directie een verdubbeling van het aantal uren schoolloopbaanbegeleiding realiseren. De nieuwe teams zullen vanaf 2007 verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten van hun werkzaamheden, van intake tot en met examinering. Die ketenverantwoordelijkheid betekent automatisch dat zij eveneens worden aangesproken op hun inzet om voortijdige schooluitval 16 jaarverslag 2006

15 Art & Design College Twee avonden in de week en op zaterdag wordt de school aan de Vondellaan gebruikt door het Art & Design College. Deze tak van het Grafisch Lyceum bestaat al sinds oktober De activiteiten van het Art & Design College vallen officieel onder de noemer contractonderwijs. In de praktijk blijkt dat de avondcursussen voor een belangrijk deel worden gevolgd door particulieren, die hun kansen op de (grafische) arbeidsmarkt willen vergroten. Belangrijke pijlers van het Art & Design College zijn de cursussen grafisch vormgeven, art direction en het DTP-opleidingstraject. In aanvulling op de drie jaar durende cursus grafisch vormgever zijn korte cursussen ontwikkeld om de cursist te leren omgaan met computerprogrammatuur in de grafische sector, zoals CS II, Photoshop, Illustrator en InDesign. Het cursusaanbod varieert jaarlijks. De ontwikkelingen in de grafische industrie volgen elkaar in hoog tempo op en het Art & Design College speelt daarop in door nieuwe initiatieven te ontplooien. Dankzij de vakkennis van de docenten kan in een vroeg stadium het belang van een nieuwe ontwikkeling worden gezien. Het Art & Design College beschikt over een dertigtal docenten die hun vakkennis, opgebouwd in de praktijk van alledag, in de avonduren overdragen op de cursisten. In 2006 telde het Art & Design College 210 cursisten. Niet alle cursisten kwamen naar Utrecht. Meer dan in voorgaande jaren werd in 2006 aandacht besteed aan bedrijfstrainingen op locatie. Roto Smeets, het Reformatorisch Dagblad en het ministerie van Defensie waren opdrachtgevers die vakdocenten van het Art & Design College in huis haalden. Het Art & Design College ontwikkelde in 2006 bovendien een cursus webdesign, nam van het Grafisch Lyceum Amsterdam [Mediacollege Amsterdam] de cursus boekbinden over en zette een cursus Infographics op. jaarverslag

16 18 jaarverslag 2006

17 Aantal personeelsleden Dienstverband bij GLU: 133 Waarvan gedetacheerd naar X Werkzaam bij GLU: Freelancers 6 Stagiaires 7 Uitzendkracht 1 Totaal aantal mensen werkzaam: 148 Personeel & Organisatie FTE s Totale betrekkingsomvang van basisaanstelling: 113,6321 Daarvan is 1 persoon gedetacheerd naar X ,6321 Totaal aantal fte s aan tijdelijke uitbreidingen op : 1, Totale aantal fte s aan ouderschapsverlof op : 0,4 Totale aantal fte s aan BAPO-verlof op : 3,8954 Effectieve bezetting op : 109 Verdeling mannen / vrouwen Totaal aantal mannen: 66 Dienstverband bij GLU: 52 Freelancers: 5 Stagiaires: 7 Gedetacheerd naar X11: 1 Uitzendkracht: 1 Totaal aantal vrouwen: 52 Dienstverband bij GLU: 51 Freelancers: 1 Gemiddelde leeftijd Van personeel met een dienstverband bij het GLU 133 personeelsleden: 44 jaar Op 31 december 2006 telde het Grafisch Lyceum Utrecht 148 medewerkers, verdeeld over 113,6 fte s. De onderverdeling tussen mannen en vrouwen is 66/52. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 44 jaar. Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel. Van de 140 medewerkers werkt momenteel 65% met studenten. Het voornemen is om dat percentage te verhogen naar 70%. Een organisatie in beweging vraagt om een professionele afdeling Personeel & Organisatie. In 2006 heeft P&O een organisatorische wijziging ondergaan, om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de organisatie. De afdeling richt zich sinds 2006 op de kerntaken: bewaken van de administratieve processen, uitvoerend P&O-werk en personeelsadvisering. Om de administratieve processen te kunnen bewaken is in 2006 een start gemaakt met de voorbereidingen voor implementatie van een Human Resource Management systeem in Dit systeem zal onder meer leiden tot verbeterde managementrapportages. Voor 2007 zal de afdeling P&O de aandacht vooral richten op het begeleiden van competenties van het personeel. P&O zal alle medewerkers door middel van beoordelings- en ontwikkelgesprekken stimuleren om kennis te vergaren over hun vakgebied en didactiek. De prioriteit zal komen te liggen bij het onderwijzend personeel. Volgens de wet BIO (Bekwaamheidsdossier in het Onderwijs) moeten docenten zich voortdurend bijscholen. De afdeling P&O wil in 2007 ook extra aandacht besteden aan een verlaging van het ziekteverzuim. Met 4,5% scoort het Grafisch Lyceum Utrecht al onder de landelijke norm, maar de afdeling wil onderzoeken of dat percentage nog kan dalen, onder andere door meer flexibiliteit toe te passen in de inzet van tijdelijk arbeidsongeschikte medewerkers. Doel van dit streven is niet alleen een verdere verlaging van het ziekteverzuimpercentage te realiseren, maar vooral een betere en snellere reïntegratie te stimuleren en werkgerelateerde uitval te voorkomen. van competenties van het onderwijzend personeel. Volgens de wet BIO (Bekwaamheidsdossier In het Onderwijs) moeten docenten zich voortdurend bijscholen. P&O jaarverslag

18 Grafisch Lyceum Utrecht, mbo voor de grafimedia DESIGN YOUR FUTURE Meer weten? Kijk op Vondellaan 178 / Utrecht / (030) OPEN DAG Zaterdag 27 januari, uur Comm De allereerste keer een powerpointpresentatie doen bij een vmbo-school was spannend, maar de bezoekers vonden ons verhaal erg goed en we kregen complimenten van de decaan! Communicatie De afdeling Communicatie heeft in 2006 een professionaliseringsslag gemaakt. In het verslagjaar werd de afdeling uitgebreid met een hoofd Communicatie. De afdeling hield zich in 2006 vooral bezig met plannen maken en ideeën uitwerken om het Grafisch Lyceum Utrecht te profileren als A-merk. In het verslagjaar is onder andere aandacht besteed aan het verwoorden van de missie van het Grafisch Lyceum Utrecht. De reeks aan activiteiten die in 2006 in gang zijn gezet, zullen in 2007 uitmonden in een duidelijke presentatie van het Grafisch Lyceum Utrecht als vakschool, waar studenten hun creativiteit volledig kunnen ontwikkelen. De activiteiten die in gang zijn gezet, zijn onder andere: ontwikkeling van een nieuwe huisstijl ontwikkeling van een nieuwe website opzetten van een alumnibeleid verbetering van de interne en externe voorlichtingsmaterialen productie van een nieuwsbrief voor studenten productie van een brochure Studievoortgangsnormen productie van een promotiefilm onderzoek naar herkomst studenten voorbereidingen voor het jubileumjaar opzetten van een studenten promoteam. Het studenten promoteam blijkt een zeer effectief wervingsmiddel te zijn. Onder het motto dat eigen studenten de beste ambassadeurs zijn, heeft de afdeling Communicatie studenten gevraagd presentaties te geven op beurzen en tijdens schoolbezoeken. De studenten vertolkten eveneens een rol in de promotiefilm. 28 jaarverslag 2006

19 Facilitaire Zaken Facilitaire Zaken heeft in 2006 het meerjaren onderhoudsplan laten ontwikkelen voor Het Gebouw. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan is uitbesteed en wordt in 2007 ter hand genomen. Met het oog op de geplande groei van het aantal leerlingen in de komende jaren wordt in 2007 een begin gemaakt met de herinrichting van het schoolgebouw. Veiligheid Het Grafisch Lyceum Utrecht is een open school. Die transparantie blijkt niet alleen uit de glazen buitengevel, maar ook uit de gastvrije ontvangst. Ondanks de openheid van het gebouw is het een veilige school. Het aantal meldingen van incidenten in 2006 was te verwaarlozen. Toch heeft de school een start gemaakt met een aantal preventieve maatregelen, zoals de invoering van een aanwezigheidsregistratiesysteem, waardoor in geval van een calamiteit duidelijk is hoeveel personen zich in het gebouw bevinden. De veiligheid in de school wordt daarnaast verbeterd door het implementeren van een schoolveiligheidsplan en een bedrijfsnoodplan, waarin nauwkeurig beschreven staat welke acties moeten worden ondernomen in geval van een calamiteit. Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht veel waarde aan een goed contact met de omgeving. De school is gevestigd in een woonwijk en omwonenden moeten bij de school een luisterend oor vinden voor hun klachten over scholieren. Met name zwerfafval is een bron van ergernis voor de omwonenden. Een aantal toezichthouders is tijdens elke pauze aanwezig in en om de school en houdt een oogje in het zeil. Dankzij gestructureerd overleg met politie en buurtbewoners worden mogelijke problemen tijdig gesignaleerd en kan adequaat en snel actie worden ondernomen. Er is intensief overleg met het naastgelegen ROC Midden Nederland, zodat voortdurend in kaart kan worden gebracht welke studenten voor overlast zorgen. jaarverslag

20 Financiën Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een gezonde financiële positie. De financieringssystematiek van de overheid heeft tot gevolg dat groei met vertraging wordt gefinancierd, waardoor de groei van het aantal studenten per 1 oktober 2006 pas een positief effect heeft op de begroting vanaf Voor het jaar 2007 wordt een bescheiden resultaat verwacht van Op pagina 41 staan de kerncijfers vermeld. Het Grafisch Lyceum Utrecht is voor 70,3% eigenaar van Het Gebouw aan de Vondellaan. In het verslagjaar is een investering gepleegd van 1,9 miljoen euro voor de aanleg van een luchtverversingssysteem. Van dat bedrag komt circa 1,3 miljoen euro voor rekening van het Grafisch Lyceum Utrecht. Om dat bedrag te financieren is een lening afgesloten voor Op het gebied van onderwijs is bovendien een bedrag van geïnvesteerd in diverse projecten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op de begroting voor 2007 staan diverse investeringen gepland. Voor een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is een bedrag gereserveerd van Bovendien is een investering gepland voor de ontwikkeling en invoering van de nieuwe huisstijl en voor de viering van het 100-jarige jubileum dat in het najaar van 2007 zal plaatsvinden. ICT Dat het Grafisch Lyceum Utrecht steeds meer studenten krijgt, is ook te merken aan het aantal computers dat in de lokalen te vinden is. De afdeling ICT beheert 850 computers, 150 voor X11, vmbo-school voor de grafimedia, en 700 voor het Grafisch Lyceum Utrecht. In 2006 heeft de ICT-afdeling 130 nieuwe computers aangeschaft, waarvan er 70 bestemd waren ter vervanging. Bovendien richtte de afdeling zich op het realiseren van een digitale koppeling van de studentenadministratie aan het computersysteem van de IBG in Groningen, in het kader van de Wet op het Onderwijsnummer. Voor het Grafisch Lyceum Utrecht is deze koppeling van groot belang in verband met de bekostiging; de vergoeding die de school per leerling ontvangt. 30 jaarverslag 2006

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil 2012 geïntegreerd jaardocument maak het verschil Voorwoord Het thema van dit jaarverslag is Maak het verschil. Dat dit ook de titel is van ons eigen actieplan is geen toeval. Ons actieplan loopt vooruit

Nadere informatie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie 2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP energie inspiratie passie Organisatie en beleid Personeel VOORWOORD 'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het Grafisch

Nadere informatie

2009 jaarverslag. resultaat

2009 jaarverslag. resultaat 2009 jaarverslag resultaat Inhoud Voorwoord 3 Organisatie en beleid 5 Personeel 17 Onderwijs 21 Samenwerking 33 Financieel verslag 2009 39 Vooruitblik 47 Het resultaat van de studenten Finishing jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

P. 12 P. 04 P. 10 P. 03 P. 05 P. 16. Jaarkrant. Jaarkrant. Doelen en ambities. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Teams maken het verschil

P. 12 P. 04 P. 10 P. 03 P. 05 P. 16. Jaarkrant. Jaarkrant. Doelen en ambities. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Teams maken het verschil Jaarkrant 12 Jaarkrant P. 03 P. 04 P. 05 P. 10 P. 12 P. 16 Teams maken het verschil Doorstroom mbo-hbo Doelen en ambities Kwaliteit van het onderwijs Voortgezet onderwijs van Amsterdam Studenttevredenheid

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, F (010) 258

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

SBM. februari 2008 nummer 6. Ledencongres christelijk onderwijs 2008 9. Kwaliteit is de beste reclame 10. Baas over eigen geld 13

SBM. februari 2008 nummer 6. Ledencongres christelijk onderwijs 2008 9. Kwaliteit is de beste reclame 10. Baas over eigen geld 13 SBM Maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders februari 2008 nummer 6 Ledencongres christelijk onderwijs 2008 9 Kwaliteit is de beste reclame 10 Baas over eigen geld 13

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

de MBO krant JOB kreeg het afgelopen schooljaar veel klachten binnen over stages. Vooral over de tekortschietende begeleiding.

de MBO krant JOB kreeg het afgelopen schooljaar veel klachten binnen over stages. Vooral over de tekortschietende begeleiding. onderwijs dat werkt nummer 4 maart 2009 Is competentiegericht beoordelen mogelijk in een leerbedrijf? Ja, blijkt uit grootschalig onderzoek. De leermeesters geloven erin en zijn bereid te investeren. JOB

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht.

Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht. Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht. Van talent naar vakmanschap Colofon ROC Aventus, juni 2009 Samenstelling: stafdienst Communicatie & Marketing, ROC Aventus Eindredactie: Paul Adels, Rieks

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon MBO Amersfoort Geïntegreerd jaarverslag 2014 Vol energie verder Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 19 mei 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht : 19 juni 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

de MBO krant Weloverwogen keuze voor cgo Echte groene vingers Tom van t Hek dagvoorzitter CompetentCity Mkb kritisch over relatie met mbo

de MBO krant Weloverwogen keuze voor cgo Echte groene vingers Tom van t Hek dagvoorzitter CompetentCity Mkb kritisch over relatie met mbo onderwijs dat werkt nummer 6 juni 2009 Een beter imago voor niveau 1 en 2. Dat wil de MBO Raad bereiken met de nieuwe naam funderend beroepsonderwijs voor deze twee niveaus. ROC van Amsterdam heeft een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Jaarverslag. Kalenderjaar 2012. Thema: Leren van elkaar

Jaarverslag. Kalenderjaar 2012. Thema: Leren van elkaar Jaarverslag Kalenderjaar 2012 Thema: Leren van elkaar Voorwoord Opbrengsten tellen Voor stichting de la Salle vormt opbrengstgericht werken een kernpunt uit haar strategisch beleidsplan. Onze scholen streven

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2013

NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2013 NUOVO Zelf denken Samen doen 1 Inhoudsopgave Inleiding van het College van Bestuur 5 Bericht van de Raad van Toezicht 6 Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 8 Colofon NUOVO NUOVO, Stichting

Nadere informatie