Stap voorwaarts. Dr. W.C. Weeda. Voorzitter Raad van Toezicht. jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stap voorwaarts. Dr. W.C. Weeda. Voorzitter Raad van Toezicht. jaarverslag 2006 3"

Transcriptie

1 Stap voorwaarts Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2006 een indrukwekkende stap voorwaarts gemaakt. Dat is de conclusie die de op 1 januari 2006 geïnstalleerde Raad van Toezicht na een jaar kan trekken. De eerste maanden van 2006 hebben wij als Raad van Toezicht met name kennisgemaakt met de organisatie. Wij troffen een onderwijsinstelling in verwarring aan. Verwarring vanwege de afgeketste fusie met het Grafisch Lyceum Amsterdam (het huidige MA, Mediacollege Amsterdam) en het kritische inspectierapport van het ministerie van OCW. Gedurende 2006 zijn wij als Raad van Toezicht vijf maal bijeen geweest om te praten over de financiële en onderwijsinhoudelijke positie. Vanzelfsprekend was het inspectierapport een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda. Tussen de reguliere vergaderingen door had ondergetekende als voorzitter van de Raad van Toezicht elke zes weken contact met de voorzitter van het College van Bestuur over de lopende zaken. Terugblikkend op 2006 kan ik verheugd concluderen dat erg veel in gang is gezet en het Grafisch Lyceum Utrecht op de weg terug is. Het was een jaar van schoon schip maken en weer opbouwen. Voor de nabije toekomst verwacht ik dat het Grafisch Lyceum Utrecht zich nog meer zal profileren naar de buitenwereld. Want de ongelooflijke vakkennis in deze school en alle schitterende resultaten die daaruit voortvloeien, moet je niet alleen koesteren, maar vooral ook naar buiten brengen. Dr. W.C. Weeda Voorzitter Raad van Toezicht jaarverslag

2 4 jaarverslag 2006

3 Sleutel tot succes Met genoegen presenteer ik u het jaarverslag 2006 van het Grafisch Lyceum Utrecht. Een verslag van een cruciaal jaar in de bijna honderdjarige geschiedenis van het grafisch onderwijs in Utrecht. Het kalenderjaar 2006 was voor alle medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht turbulent. Kritische rapporten van de onderwijsinspectie waren signalen dat het anders moest; beter, gestructureerd en meer in samenhang. We hebben er afgelopen jaar met z n allen keihard aan gewerkt om de resultaten van de school te verbeteren. Onze inzet is beloond. De inspectie is content met de verbeteringen die we doorvoerden en beoordeelt het Grafisch Lyceum Utrecht weer met een voldoende. Zijn we er al? Nee, zeker niet. Wij hebben de ambitie om het Grafisch Lyceum Utrecht weer te laten meetellen in de top van de grafische scholen, zodat onze school een begrip blijft in de grafische wereld. Dat gebeurt onder andere door onderwijsvernieuwing. De door ons ontwikkelde interpretatie van competentiegericht leren - de ideale mix van theorie, praktijk en projectmatig werken - is de sleutel tot succes voor onze studenten en daardoor ook voor onze school. Het is de sleutel die deuren naar nieuwe mogelijkheden opent. Die beeldspraak komt terug in de vormgeving van dit jaarverslag. B. Heimans-Polk Voorzitter College van Bestuur jaarverslag

4 Vakschool met ruimte voor creativiteit Kennismaken Het Grafisch Lyceum Utrecht is een allround vakschool voor media, communicatie en vormgeving. Het grafisch onderwijs in Utrecht bestaat in 2007 honderd jaar, een mijlpaal die in het najaar groots gevierd wordt. Ooit begonnen als opleidingscentrum voor de grafische industrie is het Grafisch Lyceum Utrecht in de loop der jaren uitgegroeid tot een vakschool die een breed terrein op het gebied van (multi)media en communicatie beslaat. Studenten van zestien jaar en ouder volgen een mbo-opleiding in het grafisch vormgeven van drukwerk, het bouwen en vormgeven van nieuwe media en het managen en uitvoeren van grafische productieprocessen. Daarnaast verzorgt het Grafisch Lyceum Utrecht avondcursussen waar zowel particulieren als bedrijfsleven gebruik van maken. Zo maakt de school met het drie jaar geleden ingevoerde onderwijsconcept de sprong naar de toekomst. In dit concept is de balans gevonden tussen theorie, praktijk en projectmatig werken. De studenten werken aan projecten nadat ze de benodigde cursussen en trainingen hebben gevolgd. Het voorbije kalenderjaar was een cruciale. Het werd een omslagjaar waarin het besef ontstond dat verbetering van het onderwijs door middel van onderwijsvernieuwing parallel liep met de noodzaak om die verbeteringen inzichtelijk te maken. Naast het implementeren van het nieuwe onderwijs conform de wettelijke normeringen, is PR & Communicatie als een van de speerpunten van beleid benoemd. 6 jaarverslag 2006 Die voortdurende koerswijzigingen van de school zijn niet zo verwonderlijk, want de ontwikkelingen in de grafische wereld zijn stormachtig. Snelle veranderingen vragen nu eenmaal snelle aanpassingen van het Grafisch Lyceum Utrecht en zijn onderwijsaanpak en dus anticipeert de school voortdurend op de ontwikkelingen. Niet alleen het soort studierichtingen verandert voortdurend, ook onderwijsinhoudelijk gaat het Grafisch Lyceum Utrecht met zijn tijd mee. Groei Na jaren van recessie zit de grafische sector - en aanverwante sectoren - gelukkig weer in de lift. Er is voldoende werk en bedrijven hebben momenteel moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Een mooi startpunt voor het Grafisch Lyceum Utrecht om studenten op te leiden die optimaal voorbereid zijn op het werk in het bedrijfsleven. Dankzij de goede naam van het Grafisch Lyceum Utrecht melden zich tot op heden

5 Herkomst studenten totaal elk jaar meer nieuwe studenten dan er plek is. Per 1 oktober 2006 telde de school ruim 1700 studenten. De kleinschaligheid van de school, de veiligheid, de gemakkelijke bereikbaarheid en de bruisende creativiteit geven het Grafisch Lyceum Utrecht als zelfstandige vakschool een voorsprong. De school heeft zich ten doel gesteld binnen vier jaar te groeien naar 2000 studenten. Herkomst studenten Uit eigen onderzoek naar de herkomst van de studenten blijkt dat het Grafisch Lyceum Utrecht meer is dan een regionale school. De studenten komen uit alle delen van het land en kiezen om heldere redenen voor het Grafisch Lyceum Utrecht: aansprekende opleidingen, een kleinschalige vakschool en de gunstige ligging, centraal in het land. De studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht komen uit 290 verschillende gemeenten en negen provincies. Uit het onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat amper sprake is van concurrentie tussen de grafische scholen in Nederland. Alhoewel sprake is van enige overlap, bedienen de scholen gezamenlijk het gehele land. Hieronder valt af te lezen uit welke provincies de studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht komen, inclusief bijbehorende aantallen en percentages. In het sleuteldiagram staat de herkomst per provincie weergegeven. Provincie Aantal % Utrecht ,7 Gelderland ,6 Noord-Holland 151 9,3 Zuid-Holland ,3 Drenthe 3 0,2 Overijssel 3 0,2 Flevoland 33 2,0 Brabant 50 3,1 Limburg 10 0,6 Totaal Top 10 woonplaatsen studenten Aantal % Totaal aantal studenten Utrecht ,2 % Nieuwegein 69 4,3 % Houten 63 3,9 % Amersfoort 56 3,5 % Alphen a/d Rijn 49 3,0 % Hilversum 37 2,3 % Arnhem/Maarssen 34 2,1 % IJsselstein 32 2,0 % Ede/Culemborg 30 1,8 % Woerden 28 1,7 % Totaal 564 3,02 % Opvallend is dat de studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht overal vandaan komen, met uitzondering van Groningen, Friesland en Zeeland. Bijna de helft van de studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht komt uit de provincie Utrecht. Gelderland vertegenwoordigt bijna een kwart van de studenten. Alphen aan den Rijn Limburg, Brabant Flevoland, Overijssel, Drenthe Zuid-Holland Noord-Holland Gelderland 0,62% 2,04% 14,25% 9,32% 22,58% 47,75% Amersfoort 3,45 % Arnhem 2,1 % Culemborg 1,85 % Ede 1,85 % Hilversum Houten 2,26 % 3,89 % IJsselstein 1,97 % Maarssen 2,1 % Utrecht Nieuwegein 4,26 % Utrecht 10,24 % Woerden 1,73 % jaarverslag

6 Missie Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende opleider voor de grafimedia en een vakkundig opleidingsinstituut met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs mede ten goede komen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een kleinschalige, creatieve en veilige school met echte vakdocenten die betrokken zijn bij de studenten. Het Grafisch Lyceum Utrecht kan bogen op een rijke traditie van honderd jaar Grafisch Onderwijs. Met behulp van modern en actueel onderwijs gaan onze studenten de echte grafimediawereld in. Inspectie Studenten beoordelen het Grafisch Lyceum Utrecht met een voldoende en het bedrijfsleven is tevreden over het kennisniveau van de afgestudeerden. Desondanks was de prestatie van de school eind 2005 niet conform de verwachtingen van het ministerie van OCW. Het Grafisch Lyceum Utrecht kon de door de inspectie verlangde verantwoording over de schoolactiviteiten niet voorleggen en de inspectie concludeerde in haar rapport dat de school de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende in de organisatie had geborgd. De voorgenomen fusie met het toenmalige Grafisch Lyceum Amsterdam en de langdurige (mislukte) fusiebesprekingen zorgden voor een gevoel van onzekerheid onder het personeel. De veelvuldige directiewisselingen en daaruit voortvloeiende koerswijzigingen droegen eveneens bij aan een situatie waarin onvoldoende aandacht was voor de fundamenten van het onderwijs. Dat de docenten in die jaren desondanks vol enthousiasme werkten aan een nieuwe onderwijsvorm, typeert hun betrokkenheid bij de school en het vakgebied. Met de instelling van een Raad van Toezicht en de benoeming van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur is een einde gekomen aan een periode van onzekerheid. De school werkt momenteel weer aan de kwaliteit van het onderwijs en zijn medewerkers. In 2006 is onder andere werk gemaakt van het opstellen van de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en andere noodzakelijke reglementen. Bovendien heeft het Grafisch Lyceum Utrecht de resultaten van een zelfevaluatie getoetst aan de audit die drie collega-mbo s, het ROC van Amsterdam, het Zadkine uit Rotterdam en het Nova College uit Haarlem, hebben uitgevoerd. Hun bevindingen strookten met de conclusies die intern al getrokken waren. Na een tussentijds inspectiebezoek eind 2006 toonde het ministerie van OCW zich tevreden over de geboekte resultaten en sprak zijn vertrouwen uit in de omslag die de school in 2006 maakte. Op drie onderdelen was volgens de inspectie nog ruimte voor verbetering: de opleidingsresultaten, de kwaliteitsborging en verbetering en de studeerbaarheid. Missie Aan de basis van de hernieuwde focus op het onderwijs staat de missie, die het Grafisch Lyceum Utrecht in 2006 heeft vastgelegd. Deze missie, waarop alle activiteiten van de school zijn gebaseerd, geeft aan dat het Grafisch Lyceum Utrecht zich wil profileren als vakschool, midden in de maatschappij en innoverend. 8 jaarverslag 2006

7 Ik heb in al die jaren nog niet eerder meegemaakt dat studenten s avonds om zes uur verzocht moet worden om de school te verlaten.

8 Speerpunten De missie geldt tevens als basis voor de speerpunten voor de komende jaren. Bovenaan de lijst van doelstellingen plaatst het Grafisch Lyceum Utrecht het streven naar een plek terug in de top. Dat geldt voor het onderwijs en de innovatieve kracht, maar ook voor het personeelsbeleid en de financiële positie. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil binnen vier jaar groeien naar 2000 studenten. De groei is mogelijk door een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Gezien de voortdurend grote belangstelling voor de opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht is de verwachting gerechtvaardigd dat deze doelstelling daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Het Grafisch Lyceum Utrecht deelt het gebruik van het schoolgebouw aan de Vondellaan met X11, schoolvoorgrafimedia (vmbo), die zo n 280 leerlingen telt. De scholen functioneren nu nog volledig onafhankelijk, maar wederzijds is de intentie uitgesproken om in de toekomst de samenwerking te verstevigen en lesprogramma s op elkaar af te stemmen. De doorstroom van vmbo-leerlingen naar het mbo-onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht wordt daardoor vereenvoudigd. 10 jaarverslag 2006

9 Balans tussen theorie, praktijk en samenwerken Projecten, cursussen en trainingen (PCT); het zijn sinds drie jaar de pijlers waar het dagelijks onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht op rust. In projecten leren de studenten opdrachten uitvoeren zoals die ook in de beroepspraktijk voorkomen. De projectopdrachten komen dan ook zoveel mogelijk van buiten de school. De studenten leren vaardigheden en kennis toe te passen en in samenwerking met de opdrachtgever en medestudenten het gewenste product te maken. Zo ontwikkelen de studenten de competenties die bij het beroep horen. Trainingen zijn vooral bedoeld om vaardigheden te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijke als vaardigheden als communiceren en presenteren. In cursussen ontwikkelen de studenten kennis en inzicht om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Dankzij de ideale balans tussen deze drie pijlers worden de studenten op een optimale wijze voorbereid op een toekomst in de grafimedia. De PCT-aanpak is de invulling die het Grafisch Lyceum Utrecht heeft gegeven aan het competentiegericht leren: de balans tussen denken, doen en samenwerken. Landelijk geldt het schooljaar als startsein voor de nieuwe onderwijsaanpak. Maar het Grafisch Lyceum Utrecht startte drie jaar geleden al met deze nieuwe onderwijsvorm. Naast het PCT-principe behelst de onderwijsvernieuwing ook een andere wijze van begeleiden van de studenten, aansluitend op de wijze waarop de student zich ontwikkelt. Daarom is studieloopbaanbegeleiding een belangrijk onderdeel van de opleidingen: gedurende de gehele schooltijd wordt nauwkeurig gevolgd hoe de student zijn competenties ontwikkelt. In 2006 zijn twintig docenten geschoold voor hun taak als studieloopbaanbegeleider. Zij helpen de studenten zich bewust te maken van hun verwachtingen en competenties en ondersteunen hen bij het bepalen van de volgende opleidingsstap. Vanzelfsprekend worden ook beoordeling en examinering aangepast aan de nieuwe onderwijsvorm. Er wordt gewerkt met nieuwe, landelijke kwalificaties op basis van kerntaken en competenties. In het verslagjaar is duidelijk geworden dat de onderwijsvernieuwing, na twee jaar testen en experimenteren, vaste vorm begint aan te nemen en toenemende waardering oogst. Studenten en docenten zijn enthousiast over de nieuwe werkwijze, zo blijkt uit de ODIN-enquête die JOB, een belangenorganisatie voor mbo-studenten, elke twee jaar houdt. Uit die enquête blijkt dat de studenten het nieuwe onderwijssysteem beoordelen als afwisselend, transparant, praktijkgericht en vakoverstijgend. Docenten scharen zich achter die beoordeling. De positieve geluiden vanuit de school (en onderwijsinspectie) betekenen geenszins dat het Grafisch Lyceum Utrecht achterover leunt. In 2006 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem. Ook onderwijsvernieuwing blijft de komende drie jaar hoog op de agenda staan. Met name de samenhang tussen de drie pijlers projecten, cursussen en trainingen zal nog worden versterkt, zodat één geïntegreerd onderwijspakket kan worden aangeboden. In samenhang daarmee moet ook het lesmateriaal verder ontwikkeld worden. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil nadenken over de manier waarop vraaggestuurd onderwijs kan worden ingebed in de organisatie. Ook wordt de komende jaren gekeken naar een hechte samenwerking tussen het Grafisch Lyceum Utrecht en X11, schoolvoorgrafimedia (vmbo). jaarverslag

10 de begeleiding van studenten is hier fenomenaal 12 jaarverslag 2006 Beroepspraktijkvorming (BPV) Het onderwijsconcept van het Grafisch Lyceum Utrecht kent nog een vierde pijler, die gedurende de opleiding op gezette tijden terugkeert: de beroepspraktijkvorming (BPV). In feite is de BPV een voortzetting van de projecten in school. In de BPV voert de student ook werkelijk opdrachten in de beroepspraktijk uit. Het vinden van stagebedrijven is voor het Bureau Bedrijfscontacten (BBC) van het Grafisch Lyceum Utrecht een groeiende uitdaging. Omdat ROC s van het ministerie toestemming hebben gekregen om vergelijkbare opleidingen aan te bieden, is de spoeling van het aantal stageplekken dun geworden. Anderzijds heeft de aantrekkende economie een gunstig effect op de grafische branche. De bereidheid van werkgevers om stagiaires in te schakelen is beduidend groter dan enkele jaren geleden. In 2006 is het verouderde adressenbestand door het BBC geschoond. Er is een nieuwe lijst samengesteld met 2250 bedrijven die studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht kunnen en willen verwelkomen als stagiaire. Voor komend jaar heeft het BBC als doelstelling de contacten met bedrijven te intensiveren door middel van het opzetten van een netwerk. Consistent contacten onderhouden met deze bedrijven is volgens het Grafisch Lyceum Utrecht een absolute voorwaarde om ook op langere termijn verzekerd te zijn van voldoende, kwalitatief goede stageplekken. Intern leerbedrijf In het verslagjaar heeft de school ook intern gekeken naar mogelijkheden voor stageplekken. Met de start per september 2006 van het intern leerbedrijf kunnen studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht ook in de eigen school stage lopen. Het intern leerbedrijf - door het Kenniscentrum GOC geaccrediteerd als stagebedrijf - verzorgt dtp-werk en biedt printfaciliteiten voor medewerkers en medestudenten. Daarnaast kan het intern leerbedrijf worden ingeschakeld door externe partijen. Het betreft dan kleinschalige opdrachten waarvoor niet de reguliere bedrijven

11 ingeschakeld worden. Daardoor vormt het interne leerbedrijf geen concurrentie voor de grafische sector. In 2006 bood het intern leerbedrijf een stageplek aan zes studenten. jaarverslag

12 14 jaarverslag 2006 Nieuwe organisatievorm Naar aanleiding van de nieuwe onderwijsvorm heeft het Grafisch Lyceum Utrecht er voor gekozen af te stappen van een clustering van opleidingen in drie afdelingen (Printmedia, Grafisch vormgeven en Multimedia vormgeven). In plaats daarvan worden zeven resultaatverantwoordelijke onderwijsteams geformeerd, onder leiding van zes nieuw te benoemen teamleiders. De teamleiders rapporteren rechtstreeks aan de Directeur Onderwijs. In het verslagjaar heeft een team van vijftien docenten, samen met de directie, de nieuwe organisatievorm uitgedacht en ingericht. Terwijl deze zogenaamde kwartiermakergroep de nieuwe organisatie vorm gaf, werden interim teamleiders aangesteld die de regie hielden over de dagelijkse gang van zaken. Met de nieuwe organisatievorm wil het Grafisch Lyceum Utrecht de schaalgrootte verder verkleinen, de barrières tussen de afdelingen opheffen en een betere efficiency en communicatie in en tussen teams bevorderen. Bovendien is de overstap noodzakelijk om te kunnen voldoen aan vraaggericht onderwijs. Elk onderwijsteam is niet alleen verantwoordelijk voor het onderwijs aan studenten, maar verzorgt eveneens de intake en de examinering, de studieloopbaanbegeleiding en de inhoudelijke componenten van de BPV (beroepspraktijkvorming). De teams dienen onder andere bij te dragen aan de onderwijsvernieuwing en -verbetering en aan kwaliteitszorg. Studiedagen Het Grafisch Lyceum Utrecht werkt aan deskundigheidsbevordering, onder andere door middel van studiedagen. In 2006 werden drie studiedagen georganiseerd. Een regelmatig terugkerend onderwerp was de omschakeling naar resultaatverantwoordelijke teams. Daarnaast is onder meer aandacht besteed aan het informeren over de vorderingen van de projectgroepen die werken aan onderwijsvernieuwing en -verbetering.

13 Kwaliteitszorg Het Grafisch Lyceum Utrecht staat alom bekend om zijn creativiteit onder zowel studenten als docenten. In het verleden liepen die creativiteit en de beleidsmatige onderbouwing (en verantwoording) van het onderwijs nogal uiteen. Vaak werd de noodzaak tot onderbouwing en verantwoording gezien als een belemmering voor de creativiteit. De inspectie constateerde in 2005 dat het kwaliteitszorgsysteem nog niet geheel was ingevoerd. In het verslagjaar is een aanzet gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te borgen in de organisatie. Er zijn negen ontwikkelgroepen ingezet om alle aspecten van het reeds ingevoerde onderwijsconcept in te passen. Tevens is er voor de examinering een kwaliteitszorgplan om aan de standaarden van het KwaliteitsCentrum Examinering te voldoen. Kenmerkend voor deze ontwikkelgroepen is de inbreng en betrokkenheid van docenten. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een standaardisering van het onderwijsaanbod en een planmatige aanpak van de kwaliteitsverbeteringen. jaarverslag

14 Terugdringen uitval Voortijdige schooluitval is een verschijnsel dat in de laatste jaren gestaag toeneemt. Ook het Grafisch Lyceum Utrecht wordt met dit maatschappelijke probleem geconfronteerd. Met een voortijdige schooluitval van 41% in 2006 was duidelijk dat het Grafisch Lyceum Utrecht een verbeterplan moest opstellen. Het College van Bestuur besloot in het verslagjaar extra inspanningen te verrichten om de vroegtijdige schooluitval sterk te verminderen. Dit begint al bij goede voorlichting en een optimale intake. Het College van Bestuur heeft daarom in 2006 besloten de intakeprocedure zorgvuldiger te maken. Nieuwe studenten worden gedurende een dag geïnformeerd over de school en de beroepen; ze worden getest en krijgen opdrachten om te laten zien waar hun talenten liggen. In 2007 wil de directie een verdubbeling van het aantal uren schoolloopbaanbegeleiding realiseren. De nieuwe teams zullen vanaf 2007 verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten van hun werkzaamheden, van intake tot en met examinering. Die ketenverantwoordelijkheid betekent automatisch dat zij eveneens worden aangesproken op hun inzet om voortijdige schooluitval 16 jaarverslag 2006

15 Art & Design College Twee avonden in de week en op zaterdag wordt de school aan de Vondellaan gebruikt door het Art & Design College. Deze tak van het Grafisch Lyceum bestaat al sinds oktober De activiteiten van het Art & Design College vallen officieel onder de noemer contractonderwijs. In de praktijk blijkt dat de avondcursussen voor een belangrijk deel worden gevolgd door particulieren, die hun kansen op de (grafische) arbeidsmarkt willen vergroten. Belangrijke pijlers van het Art & Design College zijn de cursussen grafisch vormgeven, art direction en het DTP-opleidingstraject. In aanvulling op de drie jaar durende cursus grafisch vormgever zijn korte cursussen ontwikkeld om de cursist te leren omgaan met computerprogrammatuur in de grafische sector, zoals CS II, Photoshop, Illustrator en InDesign. Het cursusaanbod varieert jaarlijks. De ontwikkelingen in de grafische industrie volgen elkaar in hoog tempo op en het Art & Design College speelt daarop in door nieuwe initiatieven te ontplooien. Dankzij de vakkennis van de docenten kan in een vroeg stadium het belang van een nieuwe ontwikkeling worden gezien. Het Art & Design College beschikt over een dertigtal docenten die hun vakkennis, opgebouwd in de praktijk van alledag, in de avonduren overdragen op de cursisten. In 2006 telde het Art & Design College 210 cursisten. Niet alle cursisten kwamen naar Utrecht. Meer dan in voorgaande jaren werd in 2006 aandacht besteed aan bedrijfstrainingen op locatie. Roto Smeets, het Reformatorisch Dagblad en het ministerie van Defensie waren opdrachtgevers die vakdocenten van het Art & Design College in huis haalden. Het Art & Design College ontwikkelde in 2006 bovendien een cursus webdesign, nam van het Grafisch Lyceum Amsterdam [Mediacollege Amsterdam] de cursus boekbinden over en zette een cursus Infographics op. jaarverslag

16 18 jaarverslag 2006

17 Aantal personeelsleden Dienstverband bij GLU: 133 Waarvan gedetacheerd naar X Werkzaam bij GLU: Freelancers 6 Stagiaires 7 Uitzendkracht 1 Totaal aantal mensen werkzaam: 148 Personeel & Organisatie FTE s Totale betrekkingsomvang van basisaanstelling: 113,6321 Daarvan is 1 persoon gedetacheerd naar X ,6321 Totaal aantal fte s aan tijdelijke uitbreidingen op : 1, Totale aantal fte s aan ouderschapsverlof op : 0,4 Totale aantal fte s aan BAPO-verlof op : 3,8954 Effectieve bezetting op : 109 Verdeling mannen / vrouwen Totaal aantal mannen: 66 Dienstverband bij GLU: 52 Freelancers: 5 Stagiaires: 7 Gedetacheerd naar X11: 1 Uitzendkracht: 1 Totaal aantal vrouwen: 52 Dienstverband bij GLU: 51 Freelancers: 1 Gemiddelde leeftijd Van personeel met een dienstverband bij het GLU 133 personeelsleden: 44 jaar Op 31 december 2006 telde het Grafisch Lyceum Utrecht 148 medewerkers, verdeeld over 113,6 fte s. De onderverdeling tussen mannen en vrouwen is 66/52. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 44 jaar. Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel. Van de 140 medewerkers werkt momenteel 65% met studenten. Het voornemen is om dat percentage te verhogen naar 70%. Een organisatie in beweging vraagt om een professionele afdeling Personeel & Organisatie. In 2006 heeft P&O een organisatorische wijziging ondergaan, om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de organisatie. De afdeling richt zich sinds 2006 op de kerntaken: bewaken van de administratieve processen, uitvoerend P&O-werk en personeelsadvisering. Om de administratieve processen te kunnen bewaken is in 2006 een start gemaakt met de voorbereidingen voor implementatie van een Human Resource Management systeem in Dit systeem zal onder meer leiden tot verbeterde managementrapportages. Voor 2007 zal de afdeling P&O de aandacht vooral richten op het begeleiden van competenties van het personeel. P&O zal alle medewerkers door middel van beoordelings- en ontwikkelgesprekken stimuleren om kennis te vergaren over hun vakgebied en didactiek. De prioriteit zal komen te liggen bij het onderwijzend personeel. Volgens de wet BIO (Bekwaamheidsdossier in het Onderwijs) moeten docenten zich voortdurend bijscholen. De afdeling P&O wil in 2007 ook extra aandacht besteden aan een verlaging van het ziekteverzuim. Met 4,5% scoort het Grafisch Lyceum Utrecht al onder de landelijke norm, maar de afdeling wil onderzoeken of dat percentage nog kan dalen, onder andere door meer flexibiliteit toe te passen in de inzet van tijdelijk arbeidsongeschikte medewerkers. Doel van dit streven is niet alleen een verdere verlaging van het ziekteverzuimpercentage te realiseren, maar vooral een betere en snellere reïntegratie te stimuleren en werkgerelateerde uitval te voorkomen. van competenties van het onderwijzend personeel. Volgens de wet BIO (Bekwaamheidsdossier In het Onderwijs) moeten docenten zich voortdurend bijscholen. P&O jaarverslag

18 Grafisch Lyceum Utrecht, mbo voor de grafimedia DESIGN YOUR FUTURE Meer weten? Kijk op Vondellaan 178 / Utrecht / (030) OPEN DAG Zaterdag 27 januari, uur Comm De allereerste keer een powerpointpresentatie doen bij een vmbo-school was spannend, maar de bezoekers vonden ons verhaal erg goed en we kregen complimenten van de decaan! Communicatie De afdeling Communicatie heeft in 2006 een professionaliseringsslag gemaakt. In het verslagjaar werd de afdeling uitgebreid met een hoofd Communicatie. De afdeling hield zich in 2006 vooral bezig met plannen maken en ideeën uitwerken om het Grafisch Lyceum Utrecht te profileren als A-merk. In het verslagjaar is onder andere aandacht besteed aan het verwoorden van de missie van het Grafisch Lyceum Utrecht. De reeks aan activiteiten die in 2006 in gang zijn gezet, zullen in 2007 uitmonden in een duidelijke presentatie van het Grafisch Lyceum Utrecht als vakschool, waar studenten hun creativiteit volledig kunnen ontwikkelen. De activiteiten die in gang zijn gezet, zijn onder andere: ontwikkeling van een nieuwe huisstijl ontwikkeling van een nieuwe website opzetten van een alumnibeleid verbetering van de interne en externe voorlichtingsmaterialen productie van een nieuwsbrief voor studenten productie van een brochure Studievoortgangsnormen productie van een promotiefilm onderzoek naar herkomst studenten voorbereidingen voor het jubileumjaar opzetten van een studenten promoteam. Het studenten promoteam blijkt een zeer effectief wervingsmiddel te zijn. Onder het motto dat eigen studenten de beste ambassadeurs zijn, heeft de afdeling Communicatie studenten gevraagd presentaties te geven op beurzen en tijdens schoolbezoeken. De studenten vertolkten eveneens een rol in de promotiefilm. 28 jaarverslag 2006

19 Facilitaire Zaken Facilitaire Zaken heeft in 2006 het meerjaren onderhoudsplan laten ontwikkelen voor Het Gebouw. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan is uitbesteed en wordt in 2007 ter hand genomen. Met het oog op de geplande groei van het aantal leerlingen in de komende jaren wordt in 2007 een begin gemaakt met de herinrichting van het schoolgebouw. Veiligheid Het Grafisch Lyceum Utrecht is een open school. Die transparantie blijkt niet alleen uit de glazen buitengevel, maar ook uit de gastvrije ontvangst. Ondanks de openheid van het gebouw is het een veilige school. Het aantal meldingen van incidenten in 2006 was te verwaarlozen. Toch heeft de school een start gemaakt met een aantal preventieve maatregelen, zoals de invoering van een aanwezigheidsregistratiesysteem, waardoor in geval van een calamiteit duidelijk is hoeveel personen zich in het gebouw bevinden. De veiligheid in de school wordt daarnaast verbeterd door het implementeren van een schoolveiligheidsplan en een bedrijfsnoodplan, waarin nauwkeurig beschreven staat welke acties moeten worden ondernomen in geval van een calamiteit. Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht veel waarde aan een goed contact met de omgeving. De school is gevestigd in een woonwijk en omwonenden moeten bij de school een luisterend oor vinden voor hun klachten over scholieren. Met name zwerfafval is een bron van ergernis voor de omwonenden. Een aantal toezichthouders is tijdens elke pauze aanwezig in en om de school en houdt een oogje in het zeil. Dankzij gestructureerd overleg met politie en buurtbewoners worden mogelijke problemen tijdig gesignaleerd en kan adequaat en snel actie worden ondernomen. Er is intensief overleg met het naastgelegen ROC Midden Nederland, zodat voortdurend in kaart kan worden gebracht welke studenten voor overlast zorgen. jaarverslag

20 Financiën Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een gezonde financiële positie. De financieringssystematiek van de overheid heeft tot gevolg dat groei met vertraging wordt gefinancierd, waardoor de groei van het aantal studenten per 1 oktober 2006 pas een positief effect heeft op de begroting vanaf Voor het jaar 2007 wordt een bescheiden resultaat verwacht van Op pagina 41 staan de kerncijfers vermeld. Het Grafisch Lyceum Utrecht is voor 70,3% eigenaar van Het Gebouw aan de Vondellaan. In het verslagjaar is een investering gepleegd van 1,9 miljoen euro voor de aanleg van een luchtverversingssysteem. Van dat bedrag komt circa 1,3 miljoen euro voor rekening van het Grafisch Lyceum Utrecht. Om dat bedrag te financieren is een lening afgesloten voor Op het gebied van onderwijs is bovendien een bedrag van geïnvesteerd in diverse projecten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op de begroting voor 2007 staan diverse investeringen gepland. Voor een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is een bedrag gereserveerd van Bovendien is een investering gepland voor de ontwikkeling en invoering van de nieuwe huisstijl en voor de viering van het 100-jarige jubileum dat in het najaar van 2007 zal plaatsvinden. ICT Dat het Grafisch Lyceum Utrecht steeds meer studenten krijgt, is ook te merken aan het aantal computers dat in de lokalen te vinden is. De afdeling ICT beheert 850 computers, 150 voor X11, vmbo-school voor de grafimedia, en 700 voor het Grafisch Lyceum Utrecht. In 2006 heeft de ICT-afdeling 130 nieuwe computers aangeschaft, waarvan er 70 bestemd waren ter vervanging. Bovendien richtte de afdeling zich op het realiseren van een digitale koppeling van de studentenadministratie aan het computersysteem van de IBG in Groningen, in het kader van de Wet op het Onderwijsnummer. Voor het Grafisch Lyceum Utrecht is deze koppeling van groot belang in verband met de bekostiging; de vergoeding die de school per leerling ontvangt. 30 jaarverslag 2006

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Amersfoort Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 Bedrijf: Itarget Media Plaats: Ede Werkzaamheden: Vormgever Periode: Stageperiode #4 Duur: 6 Maanden In dit verslag ga ik uitgebreid in op mijn leerdoelen voor

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Signmaker Desktop Publishing (DTP)

Signmaker Desktop Publishing (DTP) Signmaker Desktop Publishing (DTP) Voor grafische opleidingen in Zeeland moet je op het ROC Westerschelde zijn! In Zeeland kun je voor grafische opleidingen alleen terecht op het ROC Westerschelde in Terneuzen.

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum 4527160/20187 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht De Digitale Academie Grafische & Webdesign opleidingen Opleidingsoverzicht Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Door personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid

Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid (Tekst geldend op: 30-12-2008) Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op de artikelen 26, derde lid, en 83, tweede lid, van de

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo 4506732/83189 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Administratie. novacollege.nl/zakelijk. Juridisch. Secretarieel. Zakelijk 2015/2016

Administratie. novacollege.nl/zakelijk. Juridisch. Secretarieel. Zakelijk 2015/2016 novacollege.nl/zakelijk Administratie Juridisch Secretarieel Zakelijk 2015/2016 Mijn droom is onderdrukte mensen in Irak te helpen. Daar gaan veel mensen onterecht de gevangenis in, omdat ze geen geld

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 ACTIVA De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 PASSIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen - inventarissen 765 - vermogen Stadse Voedselbank Groningen 62.357 - vervoermiddelen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Factsheet persbericht Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar tegen welke problemen

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Hallo! ik ben Jan! dtp er grafisch vormgever videobewerker

Hallo! ik ben Jan! dtp er grafisch vormgever videobewerker Hallo! ik ben Jan! dtp er grafisch vormgever videobewerker Inhoud 1 4 Wie ben ik Wat kan ik 2 Wat deed ik 5 Wat vind ik leuk 3 Wat heb ik geleerd 6 Bel of mail mij 1 Wie ben ik Hallo! Ik ben Jan Timmers,

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015 Fiscaalnummer: 8004.75.380 Putte Publicatiebalans 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 384.495 504.585 Financiële vaste activa 0

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten 1 Agenda 1 Opening Suzan Bastings 2 Algemene inleiding Wellant Hans Jansen 3 Kengetallen en ratio s Joris van den Heuvel 4 Kwaliteitszorgcyclus

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling

Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling Prachtige opleidingen met vele uitdagingen en mooie creatieve producten! Een uitdagende baan in de creatieve industrie is er één van creativiteit, doorzettingsvermogen,

Nadere informatie

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS!

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren NADENKEN Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren Soul-searching Persoonlijkheid Ervaring Doelen Waarden Sterktes en

Nadere informatie

ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen

ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven Noord Oost Twente (Lees: De Werkwijzer) Fiscaalnummer/RSIN: 97.91.589 Bezoekadres: Textielstraat 23 7575 CB Oldenzaal 0541-520334

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2011

In beweging Jaarverslag 2011 In beweging Jaarverslag 2011 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel.

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Curriculum vitae. Tim Velraeds

Curriculum vitae. Tim Velraeds Curriculum vitae Tim Velraeds Persoonlijke gegevens Dit gedeelte is niet zichtbaar in de online versie van mijn CV. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op via info@timvelraeds.nl of via

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie