Een MBA zorgt dat accountants in de toekomst winstgevend blijven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een MBA zorgt dat accountants in de toekomst winstgevend blijven."

Transcriptie

1 Een MBA zorgt dat accountants in de toekomst winstgevend blijven. Deze accountants in het MBA programma vertellen u waarom.

2 Arjan Bleijenberg Arjan Bleijenberg heeft zich nooit echt een accountant gevoeld; hij herkent zichzelf niet in de grijze muis stereotype. Het bloed van een adviseur stroomt sterker door zijn aderen. Basisactiviteiten zoals het opstellen van een jaarrekening, (loon)administratie en aangiftes indienen mogen dan wel omzet genereren, maar de echt toegevoegde waarde levert hij door met zijn klanten mee te denken. De klant weet op zich prima hoe hij of zij er financieel voor staat. Het gaat hen beiden klant en Arjan - om het vooruitkijken naar dat wat nodig is om ambities te realiseren en plannen waar te maken. Voorheen werkte Arjan bij een van de grotere accountantskantoren. De kaders waren in die tijd strakker omlijnd en boden hem onvoldoende gelegenheid om dicht op de huid van zijn klanten te zitten. Het is juist de ontzorging van de klant waar Arjan zijn zingeving uit haalt. Het hebben van zijn eigen bedrijf, samen met zijn partners, biedt hem hiertoe ruimschoots de gelegenheid. Eén van Arjans persoonlijke uitdagingen gaat schuil in het loslaten; in leren delegeren. Hij vindt het boeiend om mensen om hem heen meer betrokken te krijgen Bolink & Partners Nieuwegein

3 We weten meer van de ondernemer dan zijn/haar eigen partner en te houden. Het gaat volgens de ondernemer om drive, ambitie en oprechte interesse in de klant. De organisatie zoals die nu is in personeelsgrootte en klantenportfolio is qua omvang heel passend, aldus Arjan. Veel groter hoeft het van mij niet te groeien. Dit is een ideaal formaat om mijn klanten te kennen en te waarderen. Arjan is de MBA voor accountants; werkzaam in het mkb gaan volgen om intern en extern een sterkere sparringpartner te zijn zowel voor klanten als voor collega s. Maar niet alleen dat; ook zijn functie als huisarts beschouwt hij als onderdeel van zijn adviseurschap. Als ware een huisarts verwijst Arjan partijen door naar andersoortige specialisten. Als ik straks een MBA op zak heb, ben ik niet ineens van mening alle wijsheid in pacht te hebben. Mijn devies is: denk zoveel mogelijk met de klant mee, doorgrond de klant en schakel indien nodig expertise en kennis van buitenaf in. De opleiding helpt hem bij het aanscherpen van zijn bewustzijn en hem richting te geven in een situatie waarin hij de grens tussen werk en privé steeds verder voelt vervagen. De openheid van de MBA-groep en de deelnemers onderling heeft hem aangenaam verrast. Arjan: Het groeiproces van én met elkaar leren voelt heel natuurlijk aan. Er heerst geen angst om klanten aan elkaar kwijt te raken. Daarvoor is de band tussen klant en accountant te sterk. De MBA-titel die hem aan het eind van de rit wacht, zegt Arjan niet zo veel. Hij merkt in dit vroege stadium van zijn studie al het positieve effect op zijn klanten. Zijn wens tot verbreding en verdieping roept herkenning bij hen op en zij verlangen van hem nu al een bredere dienstverleningsvraag. De opleiding reikt hem inzichten en handvatten aan om te doen wat hij al deed, maar dan met een andere bril op. Het stimuleert hem zijn aannames te verifiëren, zaken minder snel in te vullen. Je ziet meer. Je vraagt meer.

4 Alex Duijnisveld De traditionele benadering van het accountantsvak behelst sterk het achteruit kijken ; een oordeel vellen over dat wat er heeft plaatsgevonden; een in het maatschappelijk verkeer verplicht vinkje van goed (financieel) gedrag zetten. Op zich prima, het hoort erbij, maar Alex Duijnisveld kan er niet echt warm voor lopen. Daarnaast maakt Alex zich zorgen om de risicomijdende houding die de beroepsgroep van oudsher kenmerkt. Dankzij de steeds meer belemmerende regelgeving en de afrekencultuur van de laatste tijd dreigt deze houding alleen maar meer te intensiveren. De beroepsgroep loopt het gevaar zich volledig star te (laten) maken en dat belemmert haar serieus in het uitvoeren van haar werk. Het hieraan toegeven levert gemiste kansen op, zowel voor de ondernemers, de klanten, accountants als voor de dienstverlener. En dat is zonde. Alex toon maakt plaats voor enthousiasme wanneer hij spreekt over het zijn van een sparringpartner voor zijn klanten. Hij heeft met zijn organisatie de strategische keuze gemaakt voor de focus op advieswerk. Bij het financiële reilen en zeilen van een onderneming draait zijn toegevoegde waarde om de interpretatie van cijfers Cappa Accountants Zoetermeer

5 De vraag is: wil je voorop lopen? en daar met het oog gericht op de toekomst betekenis aan te geven. Dit vraagt om een mentaliteit waarin alertheid en betrokkenheid centraal staat. Om als het ware met je klant mee te willen ondernemen. Hierbij zijn communicatievaardigheden van essentieel belang, zoals aandachtig kunnen luisteren en goed door te vragen. Waar is de klant naar toe onderweg? Wat heeft hij daarbij nodig? Wat zijn de ontwikkelingen in zijn specifieke marktgebied? Deze strategische keuze heeft mede tot gevolg dat Alex bij het samenstellen van zijn team op zoek is naar een ander type persoonlijkheden dan wellicht bij een klassiek accountantskantoor verondersteld wordt. Het gaat in zijn team niet zozeer om vakkennis die moet er simpelweg zijn en wordt in de praktijk aangevuld en versterkt door middel van cursussen maar het gaat Alex bovenal om de performance van teamleden. Performance is gestoeld op flexibiliteit, nieuwsgierigheid en gedrevenheid. Het is mensenwerk. Alex koos voor de opleiding MBA voor accountants; werkzaam in het mkb om zijn sparring kwaliteiten aan te scherpen, met klanten én met medewerkers. De inzichten die hij tijdens de opleiding opdoet deelt hij met zijn team, zodat ook zij bepaalde zaken ervaren. Bepaalde bewustzijnoefeningen die hij reeds met zijn teamleden deed, leidden tot een treffend resultaat: het besef dat we ons automatisch afschermen en hierdoor de ander slechts in zeer beperkte mate toegang geven tot wie we zijn en waar we goed in zijn. Ook hierdoor kan het risico op gemiste kansen zich voordoen. Alex: Een opleiding als de MBA voor accountants doe je er niet even bij. De ambitie om de opleiding te doen moet voortkomen uit een sterke, intrinsieke behoefte aan verdieping, als professional én als mens: Het moet echt in je zitten.

6 Piet Hoogeveen Piet Hoogeveen is een man van duidelijke uitspraken, recht-door-zee is en een bepaalde kenmerkende felheid over zich heeft. Het beestje wordt bij de naam genoemd. En zijn mening wordt niet bepaald onder stoelen of banken gestoken. Ook al werkt hij al jaren als accountant en runt hij succesvol zijn eigen accountancykantoor, toch voelt Piet zich geen accountant. Althans, geen doorsnee accountant. Ik ben eerder een ondernemer. In tegenstelling tot veel van mijn vakbroeders ben ik niet zo geïnteresseerd in achteruitkijken. Zij blinken uit in het vellen van waardeoordelen over dat wat er in het verleden is gebeurd; mij boeit dat minder. Liever denk ik vanuit mijn financiële expertise op strategisch niveau met mijn klanten mee. Volgens Piet staat strategisch denken gelijk aan het nadenken over de ziel van een onderneming. Wellicht ook over de ziel van de ondernemer, voegt hij daaraan toe. En dat is een onderwerp dat hem mateloos boeit. Strategie biedt ruimte voor creativiteit en voor het opstarten en neerzetten van nieuwe ideeën. Dat element van ondernemen heeft hem altijd erg aangesproken. Het Accountants Adviseurs s VANNU NU Beverwijk

7 Waarde is iets dat uitsluitend in de toekomst ontstaat beheren van de winkel laat hij graag aan anderen over. En bij ondernemen hoort volgens Piet zeker ook het nemen van risico s. Zijn honger naar veranderingen is nou eenmaal groter dan het verlangen naar de rust van stilstand. Piet is een onderzoekend man. Ambitieus en eigenwijs. Altijd al geweest. Per toeval rolde hij als jonge man in de accountancy. Hij maakte zichzelf met onaflatende gedrevenheid het vak vanaf scratch eigen. De gemotiveerdheid en alertheid die hem zo typeert zoekt hij ook bij anderen. Dat liep meer dan eens op een teleurstelling uit, vertelt hij. Het is niet makkelijk gelijkgestemden te vinden. Hij kan zich ook boos maken over het ontoereikende niveau van de gemiddelde HBOafgestudeerde. Volgens hem is het bedroevend gesteld is met hun taalkundige en analytische vermogen; het sluit niet aan op de praktijk en de hoge eisen van Piet. Binnenkort verstuurt Piet een enquête naar zijn netwerk in en om het kantoor: klanten, leveranciers, intermediairs, de zakenrelaties en zijn eigen medewerkers. Middels de uitgebreide, breed opgezette enquête hoopt hij terugkoppeling te krijgen over de interne en externe perceptie van zijn organisatie. Wat hij met de feedback gaat doen? Aan de slag met het team: wat zijn precies de behoeftes van onze klanten? Hoe kijken zij naar ons en wij naar hen? Welke veranderingen komen onvermijdelijk op ons af en zijn we daar op voorbereid? Wat komt er eigenlijk kijken bij het runnen van een kantoor? En hoe kunnen we samen nog beter de brug slaan tussen de werkelijkheid en de geplande werkelijkheid? Op de vraag waarom hij juist de MBA voor accountants; werkzaam in het mkb is gaan volgen, antwoordt hij dat hij nog een extra educatieve slag wilde slaan. De MBA biedt hem een verdieping én verbreding van zijn kijk op en begrip van bedrijfsvoering. Niet alleen dat, het verbreedt en verdiept ook zijn kijk op en begrip van zichzelf; als professional en als mens. Deze zoektocht onderneemt hij samen met de concullega s in de groep, waarmee hij gebroederlijk de confrontatie aangaat. Maar we lachen ook heel veel samen hoor, voegt hij daar meteen aan toe. Wat de MBA Piet precies oplevert? Zijn antwoord is van ontroerende eenvoud: Door de MBA leer ik zorgvuldiger na te denken en minder impulsief te handelen. Het maakt me een completer mens.

8 Hans van Kats Cijfers hebben Hans van Kats altijd al aangesproken. Als kleuter had ik er al wat mee, dat vertellen mijn ouders altijd, zegt Hans. Ik wist niet wat ik later als ik groot was wilde worden, maar dat het iets met cijfers te maken zou hebben, dat stond al vroeg vast. Ondanks hij pas net de dertig is gepasseerd heeft hij binnen de accountancy al een heel traject doorlopen. Eerst werkte hij zich van assistent op tot teamleider, en waarschijnlijk wordt hij begin volgend jaar partner. Hans weet wat hij wil. Wat dat precies is? Zijn klanten zo goed en zo volledig mogelijk van dienst zijn. Daar doe ik alles voor. Het is de ondernemer in Hans die moeiteloos contact maakt met de ondernemers in zijn klanten. Ze delen dezelfde drive. Met middelmatigheid neem ik van nature geen genoegen, glimlacht Hans. Hij beseft echter heel goed dat die gedrevenheid niet in iedereen zit, en dat hij dit ook niet altijd mag verwachten. Ik ga het maximale er uithalen. De zingeving in zijn werk haalt Hans uit de vertrouwens - band die hij met zijn klanten opbouwt. Hij staat hen van Lekx Kok & Geerlofs Accountants co nts Woerden

9 Laten we samen de taart groter maken A tot Z bij vanuit zijn financiële expertise, zowel zakelijk als privé. Je kunt daardoor echt een toegevoegde waarde leveren aan iemands leven. Dat is mooi. De basis mag weliswaard gevormd worden door cijfers, de rest is toch echt mensenwerk, aldus Hans. Er zou volgens hem in de beroepsopleiding meer tijd ingeruimd moeten worden voor soft skills, zoals het oefenen met vaardigheden zoals adviseren, (door)vragen, onderhandelen en het omgaan met weerstand. Deze vaardigheiden zijn onontbeerlijk bij het kundig beoefenen van het vak. En bij het binden van klanten aan het eigen kantoor. Hij ervaart het dagelijks in de praktijk: Als een klant eenmaal klant bij ons is, dan is hij/zij dat for life. Eerdere werkervaringen leerden hem hoe belangrijk het is om kennis en inzichten met elkaar te delen, en iedere keer weer de samenwerking op te zoeken. Collegialiteit biedt ruimte voor ideeën en voor creativiteit. Je hoeft geen stuk taart van een ander af te pakken als je samen de taart groter kunt maken. Met de juiste innovatie- en daadkracht is er meer dan genoeg voor iedereen! De combinatie van werken en studeren is voor Hans een natuurlijke; tot nu toe deed hij eigenlijk niet anders met allerlei cursussen. Deelname aan de MBA voor accountants; werkzaam in het mkb brengt hem de verdieping waar hij naar op zoek is. Gestructureerd de diepte in op het gebied van strategie, marketing, HRM: hij is er helemaal klaar voor. Het geeft hem een hele goede boost om nog meer de allround adviseur te worden die hij voor zijn klanten wil zijn. In de docenten die aan de opleiding verbonden zijn herkent hij mensen uit de praktijk, professionals die zich in het echte leven hebben bewezen. Geen tunnelvisie. Geen geijkte antwoorden. Daarnaast is het samen studeren, samen opdrachten uitwerken, elkaars kantoor bezoeken inclusief erg gezellige diners met vakbroeders een sterke stimulans. De studietijd was erg leerzaam en prettig.

10 Paul Scholte Als je naar de markt kijkt, zie je dat het denken in onze branche gekokerd is. We denken niet aan crossselling en doen er alles aan om de handel binnenshuis te houden. Dat betekent dat in een krimpende markt de focus gefixeerd blijft. Aldus Paul Scholte, samen met Bernd de Roo partner bij Cifre Accountants en Belastingadviseurs in Baarn. Oude verdienmodellen werken volgens hem niet meer. We hebben de beweging achter de rug dat we full service kantoren moesten hebben. One stop shopping was het adagium. Dat leidde tot gedwongen winkelnering, een te sterkte interne focus en nieuwe muurtjes. Je was noodgedwongen veel energie kwijt aan interne strijd. Hij maakt zich er nog kwaad over. Onderlinge concurrentie, hoe bedenk je het! Paul Scholte was partner bij één van de Big Four kantoren. Het was een gespreid bedje, de toekomst lachte me tegemoet. Maar het voelde niet goed. Er was geen work-life balance, geen evenwicht. Het verdienmodel van de vennoot was te veel leidend. Ik kwam ver af te staan van de klant en uiteindelijk was ik als vakspecialist alleen maar bezig met management. Daar werd ik erg ongelukkig van. Ik had er helemaal genoeg van toen ik realiseerde dat ik amper tijd had om bij de bevalling van mijn kind te zijn. Paul had de moed een geheel andere keuze te maken. Mijn hele omgeving verguisde mij, maar wat ben ik blij dat ik heb doorgezet, zegt hij met een glimlach. Cifre Accountants en Belastingadviseurs

11 Als je je praktijk opengooit en eerlijk zaken doet, ben je niet kwetsbaar in een krimpende markt Natuurlijk was ik bang om tussen de schoenendozen terecht te komen. Dat het anders uitpakte is natuurlijk heel prettig, maar dat weet je op dat moment niet. Ik koos heel bewust voor voor kwaliteit; ik wilde weer een kwalitatieve relatie met mijn klanten. Dat kan alleen als je klant de kwaliteit in je advies ervaart. Het betekende een ommekeer voor Paul. Ik werd ondernemer. Ik werd gedwongen na te denken over mijn bedrijfsmodel, mijn verdienmodel, processen en over mijn propositie. Dat heeft me veel gebracht. Ook moest ik nadenken hoe ik de schaarse tijd die ik tot mijn beschikking had om een boterham te verdienen, het best in kon zetten. Ik heb in die tijd een paar radicale keuzes gemaakt, vertelt Paul achteraf. Zijn oplossing klinkt relatief simpel. Doe de dissatisfiers weg en je houdt kostbare, declarabele tijd over: tijd die je concreet aan je klanten kunt besteden, waarbij daadwerkelijk aandacht is voor een kwalitatief advies. Zo n keuze geeft rust. Ik hoef me niet meer te focussen op allerlei omgevingsfactoren, want ik ben primair met de klant bezig. Omarmen is het sleutelwoord. Omarm en begeleid de klant, daar gaat het om. De medialle van het ondernemerschap heeft natuurlijk ook een andere kant. Zoals iedere ondernemer lig ik ook wel eens s nachts wakker. Dan worstel ik over hoe ik nieuwe vragen op moet lossen, hoe ik mezelf moet onderhouden. Ik kan je verzekeren: in de kern is een ondernemer gevoelig en onzeker. Ik ook. Wat dat in de praktijk voor mij betekent? Dat ik me veel beter kan inleven in de belevingswereld van mijn klant. Want laten we eerlijk zijn, voorheen sprak ik wel met ondernemers, maar ik was wel in loondienst. Het blijft een fundamenteel ander perspectief. De MBA: wat was daarvoor de belangrijkste drijfveer? Het gaat om business development. De puzzelstukken vallen op hun plek, het is een echte aha-erlebnis. Ik krijg nu de onderbouwing van de keuzes die ik heb gemaakt. Het geeft me nieuwe inzichten. Ik merk dat ik me nu al anders opstel naar mijn collega s toe, bijvoorbeeld met doorverwijzingen. Als je je praktijk opengooit en eerlijk zakendoet ben je niet kwetsbaar in een krimpende markt. Mooi hè, dat lijkt toch tegenstrijdig? Daarnaast vindt Paul de omgang met collega s heel inspirerend. Hoe gaan zij om met vraagstukken en ontwikkelingen in hun markt? We vullen elkaar aan. Normaal praat je nooit over je eigen bedrijfsvoering, je houdt je kaarten tegen de borst. Nu zit je een veilige omgeving waarin we rustig onze ervaringen en onze onzekerheden met elkaar kunnen uitwisselen. We komen bij elkaar op bezoek en kijken bij elkaar in de keuken. De openheid in de groep is geweldig; iedereen toont zijn kwetsbaarheid.

12 André Jolink Het vak Op de vraag waarom André Jolink een MBA-opleiding is begonnen antwoordt hij: Een accountant moet blijven leren, anders komen de problemen vanzelf op je af. Een accountant heeft voor de toekomst extra werkgebied nodig. Je moet je verbreden. Het standaardwerk verdwijnt. Ook stelt de accountant van Konings & Meeuwissen dat de opkomende nieuwe concurrentie een rol speelt. Die concurrentie komt steeds meer van buitenaf. Als voorbeeld noem ik de specialisten in verzekeringen die vaak in ons vaarwater terecht komen. Wij hebben nu nog wel een voorsprong omdat wij al een relatie met de klanten hebben. Wij zijn al binnen. Dat de concurrentie en veranderingen op accountants afkomen ziet hij niet als een probleem maar als een kans: accountants kunnen zich door ontwikkeling onderscheiden. Maar daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. De klant Voor mij ligt het antwoord in de verbreding van de kennis en kunde en het uitbouwen van de relatie met de klant. Je loopt in het huidige verdienmodel het risico dat je handen vol hebt om je klanten goed te bedienen. Konings & Meeuwissen en Beek-Ubbergen

13 Tijd maken voor ontwikkeling is een keuze. Als je druk bent om je klanten goed te bedienen moet je de juiste keuzes maken. Zonder tijd te besteden aan het ontwikkelen van nieuwe business modellen voor zal het voor accountants niet goed blijven gaan. André: Je moet aandacht geven aan nieuwe gebieden om later meer opdrachten te kunnen genereren. Bovendien wordt advies vele malen mooier. Het is niet meer alleen een financieel advies. Het geeft veel meer voldoening dan de gestandaardiseerde aanpak. Volgens André kunnen accountants zelf wel een aantal vernieuwingen kunnen oppakken, maar dan moeten zij niet vergeten de organisatie om zich heen mee te nemen. Daar is tijd, inzet en draagvlak in het kantoor voor nodig. De mensen moeten de gelegenheid geven om mee te kunnen groeien. Je moet niet alleen de slag naar voren maken, je moet ook de slag naar achteren maken. Je mensen moeten begrijpen je mee bezig bent. Tijd vrijmaken is een keuze. Als je druk bent om je klanten goed te bedienen, dan moet je deze keuze durven maken. De opleiding De MBA-opleiding zet accountants aan het denken. Het eerste wat we afleerden is de snelle oplossing-reflex. Eerst even extra nadenken, reflecteren. Vervolgens wordt je de diepte ingezogen door praktijkmensen op hoog niveau. Dat vind ik prachtig. Het blijkt ook geen belemmering te zijn voor goede praktijkvoorbeelden. Je krijgt handvatten aangereikt die je direct in je praktijk kunt gebruiken. Ik ben enthousiast over de opleiding. Ik vertel er veel over naar mijn klanten. André heeft ook gemerkt dat hij door zijn MBA-opleiding hoge verwachtingen opwekt bij zijn klanten. Die willen wat zien. André is een optimist: Mijn glas is altijd halfvol. Ik haal graag Inspiratie halen uit mijn collega s en uit klanten. Die inspiratie die ik van medestudenten, klanten en collega s krijgen stuwen de ontwikkeling van mijn kantoor. Ik heb gekozen voor verbreding en dat gaat me geen windeieren leggen. Ik kan maar één ding zeggen: maak duidelijke keuzes.

14 Gert van der Vliet Het was Gert van der Vliet, vennoot bij Ons accountants, in het begin niet helemaal duidelijk wat hij nou precies met Action Learning aan moest. Eerlijk is eerlijk, een aantal zaken leek me in eerste instantie best wel wollig, glimlacht hij. Die wolligheid ontrafelde gelukkig snel genoeg; Action Learning zorgde ervoor dat Gert een geheel nieuwe kijk op zaken kreeg. We hebben een beroepsopleiding gehad, dat wil zeggen dat we praktisch zijn ingesteld. Tijdens de opleiding werden we erop getraind: is er een probleem, dan gaan we heel snel naar de finish. Action Learning liet hem de andere kant van het verhaal zien. Dat snelle naar de finish hollen doe ik niet meer. Ik weeg zaken eerst tegen elkaar af en doorloop dan gestructureerd de verschillende stappen. Ik merk dat dat een enorme toegevoegde waarde heeft. Ook mede vennoot Bert Schuringa twijfelde vooraf waarom zou ik een professionele MBA volgen? vroeg hij zich af. Ik had ook twijfels over Action Learning. Ook hij is blij dat hij de stap zette. Ik krijg nu een manier aangereikt om zelf vraagstukken op te lossen. En het is bovendien een prima methode om met je eigen mensen de slag te maken, het geeft draagvlak. Ons Accountants Elst (Gld)

15 De opleiding maakt je wakker en biedt je een kader Hoe bevalt de samenwerking met de andere studenten? Gert is enthousiast. De homogeniteit van de groep blijkt juist wezenlijk te zijn omdat je dan typische accountants dingen met elkaar kunnen delen. We gaan respectvol met elkaar om. Men voelt zich niet geremd openheid te geven over de eigen bedrijfsvoering, immers, onze werkgebieden raken elkaar niet. Ik vraag me af of dit, als dat wel het geval zou zijn, een beperking zou zijn. Het feit dat onze opleiding beroepsgericht was heeft een aantal aspecten in de beroepsuitoefening onderbelicht, meent Bert. En die aspecten heb je nou net keihard nodig om je comfortabel te voelen in je netwerk en met klanten. Het is goed dat je dit later in je carrière aanvult zo n opleiding maakt je wakker en biedt je een kader. Je gaat zaken er anders door zien. Het is niet zozeer de toepassing van de kennis; je ziet het pas als je begrijpt. Dat begrijpen is de komende tijd hard nodig. Gert: de automatisering gaat onze verdienmodellen verder onder druk zetten. De jaarrekening is uiteindelijk toch een commodity. We moeten er rekening mee houden dat die wordt weg-gedigitaliseerd. Dan komt de vraag of het adviesdeel gaat groeien, wat zou impliceren dat er nu niet veel advies wordt geleverd, maar in de toekomst wel. Hoe het zich gaat ontwikkelen? Gert durft het niet met zekerheid te zeggen. Ik denk dat een klant op zoek gaat naar een accountant die problemen snel traceert, oppakt en ze oplost. Dan wil je meer zijn dan alleen iemand die doorverwijst; dan moet je zelf de kennis in huis hebben. Die kennis reikt verder dan je wellicht zou denken. Heroriëntatie op de bedrijfsvoering betekent dat we als beroepsgroep keuzes moeten maken. Die opvatting wordt breed gedragen en de discussie is in volle gang. Maar ik zie ook dat er te weinig wordt opgepakt. Het is vooralsnog veel lippendienst, stelt Bert. En daar heeft hij overigens best begrip voor. Om keuzes te kunnen maken moet je het veranderingsproces beheersen, doelen kunnen stellen en er met mensen over kunnen praten. De crux is dat we het uiteindelijk toch echt zelf moeten doen, we kunnen het ons niet permitteren om steeds consultants in te vliegen. Dan is Action Learning een mooie oplossing; het geeft draagvlak, aldus een optimistische Bert.

16 Bert Schuringa Bert is het roerend met hem eens. Het is een onvermijdelijke ontwikkeling: je wordt steeds meer adviseur en steeds minder accountant. Het is leuk je klanten te helpen om er zakelijk weer bovenop te komen, om een bedrijf verkoopklaar te maken, processen te verbeteren of te helpen de bedrijfsvoering strakker aan te trekken. Zijn enthousiasme spreekt uit alles. Zelfs met het beperkte stukje opleiding dat ik tot dusver gehad heb, kan ik nu al merken dat ik anders ben gaan denken. Kijk, een doorsnee klant uit het MKB zoekt een maatje waarmee hij kan sparren, die zit niet te wachten op hiërarchie. Gewoon één keer per maand bij de aannemer in de keet zitten, dat wil hij graag. Het liefst s ochtends vroeg om zeven uur wanneer hij zelf ook begint. Ik heb zijn administrateur opgeleid, de cijfers liggen klaar en kloppen. Heb ik daarmee mijn werk uit handen gegeven? Integendeel. Ik kom altijd thuis met extra werk waarvoor hij me anders niet zou hebben gebeld. Dat zijn toch nieuwe modellen? Wij gaan onze boterham niet meer verdienen door grote nota s te sturen: begin eerst maar eens met een abonnement, zegt Bert stellig. Ons Accountants Elst (Gld)

17 Je moet bereid zijn je open te stellen voor verandering en innovatie Gert denkt vooral na over de consequenties die de nieuwe inzichten voor hun kantoor hebben. Welke veranderingen moeten plaatsvinden. Welke mensen gaan we opschalen? Voor welk type klant moeten we kiezen? Wat wordt ons verdienmodel? Allerlei vragen waar hij zich regelmatig over buigt. Je moet bereid zijn je open te stellen voor verandering en innovatie, meent Bert. Dat begint bij jezelf. De bewustwording in onze organisatie begint te komen. Als je lang met elkaar samenwerkt, spreek je elkaar minder op dingen aan - je leeft teveel op relatie en te weinig op prestatie. We realiseren ons nu dat je elkaar moet blijven aanspreken. De eerste Action Learning projecten zijn inmiddels in de organisatie geïmplementeerd. Met positieve gevolgen, aldus Bert. Het feit dat we samen verbeteringen doorvoeren maakt iets los in de organisatie. Het heeft duidelijk ook met timing te maken; een jaar geleden zouden we op veel weerstand zijn gestuit. Daarom ben ik heel blij dat we dit met z n tweeën doen. Gert merkt ook dat klanten erop reageren. Je creëert bij hen ook verwachtingen. Ik vertel ze enthousiast over mijn opleiding. Daardoor merk je dat je niet meer voldoet aan het stereotype beeld dat klanten over een accountant hebben.

18 Jan Bos De echte business zit naast de controle en de jaarrekening. Accountants verdienen hun brood omdat ze in staat zijn het verhaal er om heen te kunnen leveren. Aan het woord is Jan Bos, accountant in Bunschoten en adviseur van kleine zorgverleners. De omzet van zijn klanten varieert van een half miljoen tot 10 miljoen euro. Of ik het nu wil of niet, mijn vak wordt razend ingewikkeld gemaakt door de wetgever en deskundigen van zorgkantoren. Accountants lopen tegen een wirwar van rechtspersonen aan. Vroeger bestond alleen een stichting maar door een weeffout in de wet ontstaan nu maatschappijen, coöperaties en vennootschappen. Dat wringt met de benadering van de overheidsinstanties. Mijn taak? Ik maak de vertaalslag. Dit gaat verder dan de Wet op de Jaarrekening of een controle. Ik pak de huisartsrol, ik verwijs wel door. Ik weet wat ik niet doe. Maar doorverwijzen kan niet zonder kennis van zaken. De markt verandert snel en ingrijpend. Om maar iets te noemen, steeds meer kleinschalige ondernemers zoeken de samenwerking. Vooralsnog blijven die samenwerkingen beperkt tot regio-initiatieven. Je kunt het zien als een inkooporganisatie, maar ik ben zie er meer in. Ik zie dit soort initiatieven als een model voor de toekomst. Dat betekent dat mijn advisering moet veranderen. Jan Bos Accountancy Bunschoten-Spakenburg Ondertussen wordt het leven van de zorgverlener er niet simpeler op gemaakt. Kijk naar alle veranderingen die uit de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning komen. De klanten zoeken deskundigheid. Ze willen geholpen worden. Een accountant ziet zijn eigen beperkingen wanneer hij

19 De oude core business voegt onvoldoende waarde toe realiseert zijn klanten niet wetenwaar over anderhalf jaar de omzet vandaan zal komen. Waar sta je dan als accountant? Dat is lastig. De grenzen van ons werkgebied zijn opgerekt. Elke accountant moet hier in meegaan. Wij lopen tegen vragen aan als: wat doe ik met advies? Wat ga ik als accountant doen? Dat is enerzijds een lastig vraagstuk want de werkzaamheden zijn zo ver opgerekt, dat ook elke accountant nieuwe kennis en kunde moet ontwikkelen. Waar kan waarde toegevoegd worden om voor de klant interessant te blijven? Wordt nu het advies onze core business? Alsof het zo moest zijn kwam dit in mijn verbeterproject in de Marketing module van de MBAopleiding voorbij. Het antwoord bleek simpel en effectief: ga het gewoon aan je klanten vragen waar je nog meer waarde kunt toevoegen. Dan rest de vraag waar hoe: wordt het advies dan georganiseerd? Binnen het bestaande kantoor of moet een apart advieskantoor ernaast worden ingericht? Ik weet dat ik nu tot actie moet overgaan, maar hoe doe ik dat? Met welke mensen doe ik dat? Ik begrijp heel goed dat ik nu een aantal strategische keuzes moet maken. Marketing management helpt bij deze afweging. Ik zocht verdieping. Dit soort vraagstukken spelen al een hele tijd. De verdieping moet aanwezig zijn, anders verkoop je een oppervlakkig trucje dat makkelijk gekopieerd kan worden. Keuzes liggen er al een tijdje en staan ter discussie. Je wordt gedwongen. De klassieke relatie tussen accountant en het zorgkantoor verandert. Voor het zorgkantoor verandert ook de relatie met de gemeente. Een accountant moet hier een nieuwe rol ontwikkelen om zijn voorsprong op dit segment vast te houden. Dat kan alleen door te investeren in de nieuwe kennis en kunde. De verandering in core business heeft ook effect op de relatie met klanten want je gaat anders kijken naar hun vraagstukken. Je stelt andere vragen. Klanten hebben de neiging in een bepaald denkkader te blijven hangen. Als je andere vragen gaat stellen help je hen om die denkkaders te verruimen. Er is ook een belemmering voor de ontwikkeling van accountants. Zij komen gewoonweg niet aan de afwegin - gen toe. Op het moment dat je teveel in de oude business bezig bent, dan belemmert je dat in de ontwikkeling als vakman en de ontwikkeling van het kantoor. Ik merk dat daar voor mij nog een uitdaging ligt. Ik hou het mezelf voor: durf afstand te nemen, durf tijd te creëren waardoor je kunt investeren in je kwaliteit in je relatie met de klant. De MBA-opleiding bij Business School Nederland helpt om de stap te maken van denken naar doen. Dat is heel belangrijk. Ik moet bijvoorbeeld tijd vrijmaken om mijn klantenportefeuille te analyseren. Wanneer doe je zoiets? Het moet nu! Het is een veelgemaakte fout dat wel meest prachtige boeken worden gelezen, maar dat de actie uitblijft! Ga aan de slag. Uiteindelijk gewoon doen. Tijdens de MBA-opleiding word je door de opdrachten gedwongen om actie in je eigen kantoor te ondernemen. Daarom is de MBA-opleiding voor ons de juiste keuze geweest: de verandering kan niet achterwege blijven. En de resultaten zijn merkbaar!

20 Business School Nederland Herenstraat 25 Buren Postbus ZJ Buren Nederland T +31 (0) F +31 (0) E Komt u ook studeren bij BSN? Meer informatie vindt u op onze website

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Blauwdruk voor een. Business MakeOver. in 7 simpele stappen naar succes

Blauwdruk voor een. Business MakeOver. in 7 simpele stappen naar succes Blauwdruk voor een Business MakeOver in 7 simpele stappen naar succes VOOR MEER: OMZET EN MARGE, STRUCTUUR, EXPERTSTATUS, BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ, GROEIKRACHT, TOEKOMSTGERICHTHEID, STURING EN GEMAK

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak 8. Stages of concern De vijf fasen in het leren van een vak CORA SMIT WANNEER IEMAND AAN EEN NIEUW VAK BEGINT of een nieuwe complexe vaardigheid aanleert, doorloopt hij meestal vijf voorspelbare stadia

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers Contact Voor meer informatie over Motivatie 3.0 en wat Oudstanding Loopbaanbegeleiding voor u kan betekenen m.b.t. coaching, outplacement

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Zuwe Mobiliteitscentrum

Zuwe Mobiliteitscentrum Adres: Zuwe Zorgcentrum Woerden Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden Telefoon: 0348-428040 E-mail: mobiliteitscentrum@zuwe.nl Zuwe Mobiliteitscentrum Inhoud Colofon 1. Voorwoord......................................

Nadere informatie

een CRM in opmerkelijke anekdotes

een CRM in opmerkelijke anekdotes kwart een eeuw CRM gevat in opmerkelijke anekdotes Een kwart eeuw CRM We hebben veel meegemaakt in de vijfentwintig jaar binnen ons vakgebied Customer Relationship Management. Successen, leermomenten,

Nadere informatie