Een MBA zorgt dat accountants in de toekomst winstgevend blijven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een MBA zorgt dat accountants in de toekomst winstgevend blijven."

Transcriptie

1 Een MBA zorgt dat accountants in de toekomst winstgevend blijven. Deze accountants in het MBA programma vertellen u waarom.

2 Arjan Bleijenberg Arjan Bleijenberg heeft zich nooit echt een accountant gevoeld; hij herkent zichzelf niet in de grijze muis stereotype. Het bloed van een adviseur stroomt sterker door zijn aderen. Basisactiviteiten zoals het opstellen van een jaarrekening, (loon)administratie en aangiftes indienen mogen dan wel omzet genereren, maar de echt toegevoegde waarde levert hij door met zijn klanten mee te denken. De klant weet op zich prima hoe hij of zij er financieel voor staat. Het gaat hen beiden klant en Arjan - om het vooruitkijken naar dat wat nodig is om ambities te realiseren en plannen waar te maken. Voorheen werkte Arjan bij een van de grotere accountantskantoren. De kaders waren in die tijd strakker omlijnd en boden hem onvoldoende gelegenheid om dicht op de huid van zijn klanten te zitten. Het is juist de ontzorging van de klant waar Arjan zijn zingeving uit haalt. Het hebben van zijn eigen bedrijf, samen met zijn partners, biedt hem hiertoe ruimschoots de gelegenheid. Eén van Arjans persoonlijke uitdagingen gaat schuil in het loslaten; in leren delegeren. Hij vindt het boeiend om mensen om hem heen meer betrokken te krijgen Bolink & Partners Nieuwegein

3 We weten meer van de ondernemer dan zijn/haar eigen partner en te houden. Het gaat volgens de ondernemer om drive, ambitie en oprechte interesse in de klant. De organisatie zoals die nu is in personeelsgrootte en klantenportfolio is qua omvang heel passend, aldus Arjan. Veel groter hoeft het van mij niet te groeien. Dit is een ideaal formaat om mijn klanten te kennen en te waarderen. Arjan is de MBA voor accountants; werkzaam in het mkb gaan volgen om intern en extern een sterkere sparringpartner te zijn zowel voor klanten als voor collega s. Maar niet alleen dat; ook zijn functie als huisarts beschouwt hij als onderdeel van zijn adviseurschap. Als ware een huisarts verwijst Arjan partijen door naar andersoortige specialisten. Als ik straks een MBA op zak heb, ben ik niet ineens van mening alle wijsheid in pacht te hebben. Mijn devies is: denk zoveel mogelijk met de klant mee, doorgrond de klant en schakel indien nodig expertise en kennis van buitenaf in. De opleiding helpt hem bij het aanscherpen van zijn bewustzijn en hem richting te geven in een situatie waarin hij de grens tussen werk en privé steeds verder voelt vervagen. De openheid van de MBA-groep en de deelnemers onderling heeft hem aangenaam verrast. Arjan: Het groeiproces van én met elkaar leren voelt heel natuurlijk aan. Er heerst geen angst om klanten aan elkaar kwijt te raken. Daarvoor is de band tussen klant en accountant te sterk. De MBA-titel die hem aan het eind van de rit wacht, zegt Arjan niet zo veel. Hij merkt in dit vroege stadium van zijn studie al het positieve effect op zijn klanten. Zijn wens tot verbreding en verdieping roept herkenning bij hen op en zij verlangen van hem nu al een bredere dienstverleningsvraag. De opleiding reikt hem inzichten en handvatten aan om te doen wat hij al deed, maar dan met een andere bril op. Het stimuleert hem zijn aannames te verifiëren, zaken minder snel in te vullen. Je ziet meer. Je vraagt meer.

4 Alex Duijnisveld De traditionele benadering van het accountantsvak behelst sterk het achteruit kijken ; een oordeel vellen over dat wat er heeft plaatsgevonden; een in het maatschappelijk verkeer verplicht vinkje van goed (financieel) gedrag zetten. Op zich prima, het hoort erbij, maar Alex Duijnisveld kan er niet echt warm voor lopen. Daarnaast maakt Alex zich zorgen om de risicomijdende houding die de beroepsgroep van oudsher kenmerkt. Dankzij de steeds meer belemmerende regelgeving en de afrekencultuur van de laatste tijd dreigt deze houding alleen maar meer te intensiveren. De beroepsgroep loopt het gevaar zich volledig star te (laten) maken en dat belemmert haar serieus in het uitvoeren van haar werk. Het hieraan toegeven levert gemiste kansen op, zowel voor de ondernemers, de klanten, accountants als voor de dienstverlener. En dat is zonde. Alex toon maakt plaats voor enthousiasme wanneer hij spreekt over het zijn van een sparringpartner voor zijn klanten. Hij heeft met zijn organisatie de strategische keuze gemaakt voor de focus op advieswerk. Bij het financiële reilen en zeilen van een onderneming draait zijn toegevoegde waarde om de interpretatie van cijfers Cappa Accountants Zoetermeer

5 De vraag is: wil je voorop lopen? en daar met het oog gericht op de toekomst betekenis aan te geven. Dit vraagt om een mentaliteit waarin alertheid en betrokkenheid centraal staat. Om als het ware met je klant mee te willen ondernemen. Hierbij zijn communicatievaardigheden van essentieel belang, zoals aandachtig kunnen luisteren en goed door te vragen. Waar is de klant naar toe onderweg? Wat heeft hij daarbij nodig? Wat zijn de ontwikkelingen in zijn specifieke marktgebied? Deze strategische keuze heeft mede tot gevolg dat Alex bij het samenstellen van zijn team op zoek is naar een ander type persoonlijkheden dan wellicht bij een klassiek accountantskantoor verondersteld wordt. Het gaat in zijn team niet zozeer om vakkennis die moet er simpelweg zijn en wordt in de praktijk aangevuld en versterkt door middel van cursussen maar het gaat Alex bovenal om de performance van teamleden. Performance is gestoeld op flexibiliteit, nieuwsgierigheid en gedrevenheid. Het is mensenwerk. Alex koos voor de opleiding MBA voor accountants; werkzaam in het mkb om zijn sparring kwaliteiten aan te scherpen, met klanten én met medewerkers. De inzichten die hij tijdens de opleiding opdoet deelt hij met zijn team, zodat ook zij bepaalde zaken ervaren. Bepaalde bewustzijnoefeningen die hij reeds met zijn teamleden deed, leidden tot een treffend resultaat: het besef dat we ons automatisch afschermen en hierdoor de ander slechts in zeer beperkte mate toegang geven tot wie we zijn en waar we goed in zijn. Ook hierdoor kan het risico op gemiste kansen zich voordoen. Alex: Een opleiding als de MBA voor accountants doe je er niet even bij. De ambitie om de opleiding te doen moet voortkomen uit een sterke, intrinsieke behoefte aan verdieping, als professional én als mens: Het moet echt in je zitten.

6 Piet Hoogeveen Piet Hoogeveen is een man van duidelijke uitspraken, recht-door-zee is en een bepaalde kenmerkende felheid over zich heeft. Het beestje wordt bij de naam genoemd. En zijn mening wordt niet bepaald onder stoelen of banken gestoken. Ook al werkt hij al jaren als accountant en runt hij succesvol zijn eigen accountancykantoor, toch voelt Piet zich geen accountant. Althans, geen doorsnee accountant. Ik ben eerder een ondernemer. In tegenstelling tot veel van mijn vakbroeders ben ik niet zo geïnteresseerd in achteruitkijken. Zij blinken uit in het vellen van waardeoordelen over dat wat er in het verleden is gebeurd; mij boeit dat minder. Liever denk ik vanuit mijn financiële expertise op strategisch niveau met mijn klanten mee. Volgens Piet staat strategisch denken gelijk aan het nadenken over de ziel van een onderneming. Wellicht ook over de ziel van de ondernemer, voegt hij daaraan toe. En dat is een onderwerp dat hem mateloos boeit. Strategie biedt ruimte voor creativiteit en voor het opstarten en neerzetten van nieuwe ideeën. Dat element van ondernemen heeft hem altijd erg aangesproken. Het Accountants Adviseurs s VANNU NU Beverwijk

7 Waarde is iets dat uitsluitend in de toekomst ontstaat beheren van de winkel laat hij graag aan anderen over. En bij ondernemen hoort volgens Piet zeker ook het nemen van risico s. Zijn honger naar veranderingen is nou eenmaal groter dan het verlangen naar de rust van stilstand. Piet is een onderzoekend man. Ambitieus en eigenwijs. Altijd al geweest. Per toeval rolde hij als jonge man in de accountancy. Hij maakte zichzelf met onaflatende gedrevenheid het vak vanaf scratch eigen. De gemotiveerdheid en alertheid die hem zo typeert zoekt hij ook bij anderen. Dat liep meer dan eens op een teleurstelling uit, vertelt hij. Het is niet makkelijk gelijkgestemden te vinden. Hij kan zich ook boos maken over het ontoereikende niveau van de gemiddelde HBOafgestudeerde. Volgens hem is het bedroevend gesteld is met hun taalkundige en analytische vermogen; het sluit niet aan op de praktijk en de hoge eisen van Piet. Binnenkort verstuurt Piet een enquête naar zijn netwerk in en om het kantoor: klanten, leveranciers, intermediairs, de zakenrelaties en zijn eigen medewerkers. Middels de uitgebreide, breed opgezette enquête hoopt hij terugkoppeling te krijgen over de interne en externe perceptie van zijn organisatie. Wat hij met de feedback gaat doen? Aan de slag met het team: wat zijn precies de behoeftes van onze klanten? Hoe kijken zij naar ons en wij naar hen? Welke veranderingen komen onvermijdelijk op ons af en zijn we daar op voorbereid? Wat komt er eigenlijk kijken bij het runnen van een kantoor? En hoe kunnen we samen nog beter de brug slaan tussen de werkelijkheid en de geplande werkelijkheid? Op de vraag waarom hij juist de MBA voor accountants; werkzaam in het mkb is gaan volgen, antwoordt hij dat hij nog een extra educatieve slag wilde slaan. De MBA biedt hem een verdieping én verbreding van zijn kijk op en begrip van bedrijfsvoering. Niet alleen dat, het verbreedt en verdiept ook zijn kijk op en begrip van zichzelf; als professional en als mens. Deze zoektocht onderneemt hij samen met de concullega s in de groep, waarmee hij gebroederlijk de confrontatie aangaat. Maar we lachen ook heel veel samen hoor, voegt hij daar meteen aan toe. Wat de MBA Piet precies oplevert? Zijn antwoord is van ontroerende eenvoud: Door de MBA leer ik zorgvuldiger na te denken en minder impulsief te handelen. Het maakt me een completer mens.

8 Hans van Kats Cijfers hebben Hans van Kats altijd al aangesproken. Als kleuter had ik er al wat mee, dat vertellen mijn ouders altijd, zegt Hans. Ik wist niet wat ik later als ik groot was wilde worden, maar dat het iets met cijfers te maken zou hebben, dat stond al vroeg vast. Ondanks hij pas net de dertig is gepasseerd heeft hij binnen de accountancy al een heel traject doorlopen. Eerst werkte hij zich van assistent op tot teamleider, en waarschijnlijk wordt hij begin volgend jaar partner. Hans weet wat hij wil. Wat dat precies is? Zijn klanten zo goed en zo volledig mogelijk van dienst zijn. Daar doe ik alles voor. Het is de ondernemer in Hans die moeiteloos contact maakt met de ondernemers in zijn klanten. Ze delen dezelfde drive. Met middelmatigheid neem ik van nature geen genoegen, glimlacht Hans. Hij beseft echter heel goed dat die gedrevenheid niet in iedereen zit, en dat hij dit ook niet altijd mag verwachten. Ik ga het maximale er uithalen. De zingeving in zijn werk haalt Hans uit de vertrouwens - band die hij met zijn klanten opbouwt. Hij staat hen van Lekx Kok & Geerlofs Accountants co nts Woerden

9 Laten we samen de taart groter maken A tot Z bij vanuit zijn financiële expertise, zowel zakelijk als privé. Je kunt daardoor echt een toegevoegde waarde leveren aan iemands leven. Dat is mooi. De basis mag weliswaard gevormd worden door cijfers, de rest is toch echt mensenwerk, aldus Hans. Er zou volgens hem in de beroepsopleiding meer tijd ingeruimd moeten worden voor soft skills, zoals het oefenen met vaardigheden zoals adviseren, (door)vragen, onderhandelen en het omgaan met weerstand. Deze vaardigheiden zijn onontbeerlijk bij het kundig beoefenen van het vak. En bij het binden van klanten aan het eigen kantoor. Hij ervaart het dagelijks in de praktijk: Als een klant eenmaal klant bij ons is, dan is hij/zij dat for life. Eerdere werkervaringen leerden hem hoe belangrijk het is om kennis en inzichten met elkaar te delen, en iedere keer weer de samenwerking op te zoeken. Collegialiteit biedt ruimte voor ideeën en voor creativiteit. Je hoeft geen stuk taart van een ander af te pakken als je samen de taart groter kunt maken. Met de juiste innovatie- en daadkracht is er meer dan genoeg voor iedereen! De combinatie van werken en studeren is voor Hans een natuurlijke; tot nu toe deed hij eigenlijk niet anders met allerlei cursussen. Deelname aan de MBA voor accountants; werkzaam in het mkb brengt hem de verdieping waar hij naar op zoek is. Gestructureerd de diepte in op het gebied van strategie, marketing, HRM: hij is er helemaal klaar voor. Het geeft hem een hele goede boost om nog meer de allround adviseur te worden die hij voor zijn klanten wil zijn. In de docenten die aan de opleiding verbonden zijn herkent hij mensen uit de praktijk, professionals die zich in het echte leven hebben bewezen. Geen tunnelvisie. Geen geijkte antwoorden. Daarnaast is het samen studeren, samen opdrachten uitwerken, elkaars kantoor bezoeken inclusief erg gezellige diners met vakbroeders een sterke stimulans. De studietijd was erg leerzaam en prettig.

10 Paul Scholte Als je naar de markt kijkt, zie je dat het denken in onze branche gekokerd is. We denken niet aan crossselling en doen er alles aan om de handel binnenshuis te houden. Dat betekent dat in een krimpende markt de focus gefixeerd blijft. Aldus Paul Scholte, samen met Bernd de Roo partner bij Cifre Accountants en Belastingadviseurs in Baarn. Oude verdienmodellen werken volgens hem niet meer. We hebben de beweging achter de rug dat we full service kantoren moesten hebben. One stop shopping was het adagium. Dat leidde tot gedwongen winkelnering, een te sterkte interne focus en nieuwe muurtjes. Je was noodgedwongen veel energie kwijt aan interne strijd. Hij maakt zich er nog kwaad over. Onderlinge concurrentie, hoe bedenk je het! Paul Scholte was partner bij één van de Big Four kantoren. Het was een gespreid bedje, de toekomst lachte me tegemoet. Maar het voelde niet goed. Er was geen work-life balance, geen evenwicht. Het verdienmodel van de vennoot was te veel leidend. Ik kwam ver af te staan van de klant en uiteindelijk was ik als vakspecialist alleen maar bezig met management. Daar werd ik erg ongelukkig van. Ik had er helemaal genoeg van toen ik realiseerde dat ik amper tijd had om bij de bevalling van mijn kind te zijn. Paul had de moed een geheel andere keuze te maken. Mijn hele omgeving verguisde mij, maar wat ben ik blij dat ik heb doorgezet, zegt hij met een glimlach. Cifre Accountants en Belastingadviseurs

11 Als je je praktijk opengooit en eerlijk zaken doet, ben je niet kwetsbaar in een krimpende markt Natuurlijk was ik bang om tussen de schoenendozen terecht te komen. Dat het anders uitpakte is natuurlijk heel prettig, maar dat weet je op dat moment niet. Ik koos heel bewust voor voor kwaliteit; ik wilde weer een kwalitatieve relatie met mijn klanten. Dat kan alleen als je klant de kwaliteit in je advies ervaart. Het betekende een ommekeer voor Paul. Ik werd ondernemer. Ik werd gedwongen na te denken over mijn bedrijfsmodel, mijn verdienmodel, processen en over mijn propositie. Dat heeft me veel gebracht. Ook moest ik nadenken hoe ik de schaarse tijd die ik tot mijn beschikking had om een boterham te verdienen, het best in kon zetten. Ik heb in die tijd een paar radicale keuzes gemaakt, vertelt Paul achteraf. Zijn oplossing klinkt relatief simpel. Doe de dissatisfiers weg en je houdt kostbare, declarabele tijd over: tijd die je concreet aan je klanten kunt besteden, waarbij daadwerkelijk aandacht is voor een kwalitatief advies. Zo n keuze geeft rust. Ik hoef me niet meer te focussen op allerlei omgevingsfactoren, want ik ben primair met de klant bezig. Omarmen is het sleutelwoord. Omarm en begeleid de klant, daar gaat het om. De medialle van het ondernemerschap heeft natuurlijk ook een andere kant. Zoals iedere ondernemer lig ik ook wel eens s nachts wakker. Dan worstel ik over hoe ik nieuwe vragen op moet lossen, hoe ik mezelf moet onderhouden. Ik kan je verzekeren: in de kern is een ondernemer gevoelig en onzeker. Ik ook. Wat dat in de praktijk voor mij betekent? Dat ik me veel beter kan inleven in de belevingswereld van mijn klant. Want laten we eerlijk zijn, voorheen sprak ik wel met ondernemers, maar ik was wel in loondienst. Het blijft een fundamenteel ander perspectief. De MBA: wat was daarvoor de belangrijkste drijfveer? Het gaat om business development. De puzzelstukken vallen op hun plek, het is een echte aha-erlebnis. Ik krijg nu de onderbouwing van de keuzes die ik heb gemaakt. Het geeft me nieuwe inzichten. Ik merk dat ik me nu al anders opstel naar mijn collega s toe, bijvoorbeeld met doorverwijzingen. Als je je praktijk opengooit en eerlijk zakendoet ben je niet kwetsbaar in een krimpende markt. Mooi hè, dat lijkt toch tegenstrijdig? Daarnaast vindt Paul de omgang met collega s heel inspirerend. Hoe gaan zij om met vraagstukken en ontwikkelingen in hun markt? We vullen elkaar aan. Normaal praat je nooit over je eigen bedrijfsvoering, je houdt je kaarten tegen de borst. Nu zit je een veilige omgeving waarin we rustig onze ervaringen en onze onzekerheden met elkaar kunnen uitwisselen. We komen bij elkaar op bezoek en kijken bij elkaar in de keuken. De openheid in de groep is geweldig; iedereen toont zijn kwetsbaarheid.

12 André Jolink Het vak Op de vraag waarom André Jolink een MBA-opleiding is begonnen antwoordt hij: Een accountant moet blijven leren, anders komen de problemen vanzelf op je af. Een accountant heeft voor de toekomst extra werkgebied nodig. Je moet je verbreden. Het standaardwerk verdwijnt. Ook stelt de accountant van Konings & Meeuwissen dat de opkomende nieuwe concurrentie een rol speelt. Die concurrentie komt steeds meer van buitenaf. Als voorbeeld noem ik de specialisten in verzekeringen die vaak in ons vaarwater terecht komen. Wij hebben nu nog wel een voorsprong omdat wij al een relatie met de klanten hebben. Wij zijn al binnen. Dat de concurrentie en veranderingen op accountants afkomen ziet hij niet als een probleem maar als een kans: accountants kunnen zich door ontwikkeling onderscheiden. Maar daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. De klant Voor mij ligt het antwoord in de verbreding van de kennis en kunde en het uitbouwen van de relatie met de klant. Je loopt in het huidige verdienmodel het risico dat je handen vol hebt om je klanten goed te bedienen. Konings & Meeuwissen en Beek-Ubbergen

13 Tijd maken voor ontwikkeling is een keuze. Als je druk bent om je klanten goed te bedienen moet je de juiste keuzes maken. Zonder tijd te besteden aan het ontwikkelen van nieuwe business modellen voor zal het voor accountants niet goed blijven gaan. André: Je moet aandacht geven aan nieuwe gebieden om later meer opdrachten te kunnen genereren. Bovendien wordt advies vele malen mooier. Het is niet meer alleen een financieel advies. Het geeft veel meer voldoening dan de gestandaardiseerde aanpak. Volgens André kunnen accountants zelf wel een aantal vernieuwingen kunnen oppakken, maar dan moeten zij niet vergeten de organisatie om zich heen mee te nemen. Daar is tijd, inzet en draagvlak in het kantoor voor nodig. De mensen moeten de gelegenheid geven om mee te kunnen groeien. Je moet niet alleen de slag naar voren maken, je moet ook de slag naar achteren maken. Je mensen moeten begrijpen je mee bezig bent. Tijd vrijmaken is een keuze. Als je druk bent om je klanten goed te bedienen, dan moet je deze keuze durven maken. De opleiding De MBA-opleiding zet accountants aan het denken. Het eerste wat we afleerden is de snelle oplossing-reflex. Eerst even extra nadenken, reflecteren. Vervolgens wordt je de diepte ingezogen door praktijkmensen op hoog niveau. Dat vind ik prachtig. Het blijkt ook geen belemmering te zijn voor goede praktijkvoorbeelden. Je krijgt handvatten aangereikt die je direct in je praktijk kunt gebruiken. Ik ben enthousiast over de opleiding. Ik vertel er veel over naar mijn klanten. André heeft ook gemerkt dat hij door zijn MBA-opleiding hoge verwachtingen opwekt bij zijn klanten. Die willen wat zien. André is een optimist: Mijn glas is altijd halfvol. Ik haal graag Inspiratie halen uit mijn collega s en uit klanten. Die inspiratie die ik van medestudenten, klanten en collega s krijgen stuwen de ontwikkeling van mijn kantoor. Ik heb gekozen voor verbreding en dat gaat me geen windeieren leggen. Ik kan maar één ding zeggen: maak duidelijke keuzes.

14 Gert van der Vliet Het was Gert van der Vliet, vennoot bij Ons accountants, in het begin niet helemaal duidelijk wat hij nou precies met Action Learning aan moest. Eerlijk is eerlijk, een aantal zaken leek me in eerste instantie best wel wollig, glimlacht hij. Die wolligheid ontrafelde gelukkig snel genoeg; Action Learning zorgde ervoor dat Gert een geheel nieuwe kijk op zaken kreeg. We hebben een beroepsopleiding gehad, dat wil zeggen dat we praktisch zijn ingesteld. Tijdens de opleiding werden we erop getraind: is er een probleem, dan gaan we heel snel naar de finish. Action Learning liet hem de andere kant van het verhaal zien. Dat snelle naar de finish hollen doe ik niet meer. Ik weeg zaken eerst tegen elkaar af en doorloop dan gestructureerd de verschillende stappen. Ik merk dat dat een enorme toegevoegde waarde heeft. Ook mede vennoot Bert Schuringa twijfelde vooraf waarom zou ik een professionele MBA volgen? vroeg hij zich af. Ik had ook twijfels over Action Learning. Ook hij is blij dat hij de stap zette. Ik krijg nu een manier aangereikt om zelf vraagstukken op te lossen. En het is bovendien een prima methode om met je eigen mensen de slag te maken, het geeft draagvlak. Ons Accountants Elst (Gld)

15 De opleiding maakt je wakker en biedt je een kader Hoe bevalt de samenwerking met de andere studenten? Gert is enthousiast. De homogeniteit van de groep blijkt juist wezenlijk te zijn omdat je dan typische accountants dingen met elkaar kunnen delen. We gaan respectvol met elkaar om. Men voelt zich niet geremd openheid te geven over de eigen bedrijfsvoering, immers, onze werkgebieden raken elkaar niet. Ik vraag me af of dit, als dat wel het geval zou zijn, een beperking zou zijn. Het feit dat onze opleiding beroepsgericht was heeft een aantal aspecten in de beroepsuitoefening onderbelicht, meent Bert. En die aspecten heb je nou net keihard nodig om je comfortabel te voelen in je netwerk en met klanten. Het is goed dat je dit later in je carrière aanvult zo n opleiding maakt je wakker en biedt je een kader. Je gaat zaken er anders door zien. Het is niet zozeer de toepassing van de kennis; je ziet het pas als je begrijpt. Dat begrijpen is de komende tijd hard nodig. Gert: de automatisering gaat onze verdienmodellen verder onder druk zetten. De jaarrekening is uiteindelijk toch een commodity. We moeten er rekening mee houden dat die wordt weg-gedigitaliseerd. Dan komt de vraag of het adviesdeel gaat groeien, wat zou impliceren dat er nu niet veel advies wordt geleverd, maar in de toekomst wel. Hoe het zich gaat ontwikkelen? Gert durft het niet met zekerheid te zeggen. Ik denk dat een klant op zoek gaat naar een accountant die problemen snel traceert, oppakt en ze oplost. Dan wil je meer zijn dan alleen iemand die doorverwijst; dan moet je zelf de kennis in huis hebben. Die kennis reikt verder dan je wellicht zou denken. Heroriëntatie op de bedrijfsvoering betekent dat we als beroepsgroep keuzes moeten maken. Die opvatting wordt breed gedragen en de discussie is in volle gang. Maar ik zie ook dat er te weinig wordt opgepakt. Het is vooralsnog veel lippendienst, stelt Bert. En daar heeft hij overigens best begrip voor. Om keuzes te kunnen maken moet je het veranderingsproces beheersen, doelen kunnen stellen en er met mensen over kunnen praten. De crux is dat we het uiteindelijk toch echt zelf moeten doen, we kunnen het ons niet permitteren om steeds consultants in te vliegen. Dan is Action Learning een mooie oplossing; het geeft draagvlak, aldus een optimistische Bert.

16 Bert Schuringa Bert is het roerend met hem eens. Het is een onvermijdelijke ontwikkeling: je wordt steeds meer adviseur en steeds minder accountant. Het is leuk je klanten te helpen om er zakelijk weer bovenop te komen, om een bedrijf verkoopklaar te maken, processen te verbeteren of te helpen de bedrijfsvoering strakker aan te trekken. Zijn enthousiasme spreekt uit alles. Zelfs met het beperkte stukje opleiding dat ik tot dusver gehad heb, kan ik nu al merken dat ik anders ben gaan denken. Kijk, een doorsnee klant uit het MKB zoekt een maatje waarmee hij kan sparren, die zit niet te wachten op hiërarchie. Gewoon één keer per maand bij de aannemer in de keet zitten, dat wil hij graag. Het liefst s ochtends vroeg om zeven uur wanneer hij zelf ook begint. Ik heb zijn administrateur opgeleid, de cijfers liggen klaar en kloppen. Heb ik daarmee mijn werk uit handen gegeven? Integendeel. Ik kom altijd thuis met extra werk waarvoor hij me anders niet zou hebben gebeld. Dat zijn toch nieuwe modellen? Wij gaan onze boterham niet meer verdienen door grote nota s te sturen: begin eerst maar eens met een abonnement, zegt Bert stellig. Ons Accountants Elst (Gld)

17 Je moet bereid zijn je open te stellen voor verandering en innovatie Gert denkt vooral na over de consequenties die de nieuwe inzichten voor hun kantoor hebben. Welke veranderingen moeten plaatsvinden. Welke mensen gaan we opschalen? Voor welk type klant moeten we kiezen? Wat wordt ons verdienmodel? Allerlei vragen waar hij zich regelmatig over buigt. Je moet bereid zijn je open te stellen voor verandering en innovatie, meent Bert. Dat begint bij jezelf. De bewustwording in onze organisatie begint te komen. Als je lang met elkaar samenwerkt, spreek je elkaar minder op dingen aan - je leeft teveel op relatie en te weinig op prestatie. We realiseren ons nu dat je elkaar moet blijven aanspreken. De eerste Action Learning projecten zijn inmiddels in de organisatie geïmplementeerd. Met positieve gevolgen, aldus Bert. Het feit dat we samen verbeteringen doorvoeren maakt iets los in de organisatie. Het heeft duidelijk ook met timing te maken; een jaar geleden zouden we op veel weerstand zijn gestuit. Daarom ben ik heel blij dat we dit met z n tweeën doen. Gert merkt ook dat klanten erop reageren. Je creëert bij hen ook verwachtingen. Ik vertel ze enthousiast over mijn opleiding. Daardoor merk je dat je niet meer voldoet aan het stereotype beeld dat klanten over een accountant hebben.

18 Jan Bos De echte business zit naast de controle en de jaarrekening. Accountants verdienen hun brood omdat ze in staat zijn het verhaal er om heen te kunnen leveren. Aan het woord is Jan Bos, accountant in Bunschoten en adviseur van kleine zorgverleners. De omzet van zijn klanten varieert van een half miljoen tot 10 miljoen euro. Of ik het nu wil of niet, mijn vak wordt razend ingewikkeld gemaakt door de wetgever en deskundigen van zorgkantoren. Accountants lopen tegen een wirwar van rechtspersonen aan. Vroeger bestond alleen een stichting maar door een weeffout in de wet ontstaan nu maatschappijen, coöperaties en vennootschappen. Dat wringt met de benadering van de overheidsinstanties. Mijn taak? Ik maak de vertaalslag. Dit gaat verder dan de Wet op de Jaarrekening of een controle. Ik pak de huisartsrol, ik verwijs wel door. Ik weet wat ik niet doe. Maar doorverwijzen kan niet zonder kennis van zaken. De markt verandert snel en ingrijpend. Om maar iets te noemen, steeds meer kleinschalige ondernemers zoeken de samenwerking. Vooralsnog blijven die samenwerkingen beperkt tot regio-initiatieven. Je kunt het zien als een inkooporganisatie, maar ik ben zie er meer in. Ik zie dit soort initiatieven als een model voor de toekomst. Dat betekent dat mijn advisering moet veranderen. Jan Bos Accountancy Bunschoten-Spakenburg Ondertussen wordt het leven van de zorgverlener er niet simpeler op gemaakt. Kijk naar alle veranderingen die uit de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning komen. De klanten zoeken deskundigheid. Ze willen geholpen worden. Een accountant ziet zijn eigen beperkingen wanneer hij

19 De oude core business voegt onvoldoende waarde toe realiseert zijn klanten niet wetenwaar over anderhalf jaar de omzet vandaan zal komen. Waar sta je dan als accountant? Dat is lastig. De grenzen van ons werkgebied zijn opgerekt. Elke accountant moet hier in meegaan. Wij lopen tegen vragen aan als: wat doe ik met advies? Wat ga ik als accountant doen? Dat is enerzijds een lastig vraagstuk want de werkzaamheden zijn zo ver opgerekt, dat ook elke accountant nieuwe kennis en kunde moet ontwikkelen. Waar kan waarde toegevoegd worden om voor de klant interessant te blijven? Wordt nu het advies onze core business? Alsof het zo moest zijn kwam dit in mijn verbeterproject in de Marketing module van de MBAopleiding voorbij. Het antwoord bleek simpel en effectief: ga het gewoon aan je klanten vragen waar je nog meer waarde kunt toevoegen. Dan rest de vraag waar hoe: wordt het advies dan georganiseerd? Binnen het bestaande kantoor of moet een apart advieskantoor ernaast worden ingericht? Ik weet dat ik nu tot actie moet overgaan, maar hoe doe ik dat? Met welke mensen doe ik dat? Ik begrijp heel goed dat ik nu een aantal strategische keuzes moet maken. Marketing management helpt bij deze afweging. Ik zocht verdieping. Dit soort vraagstukken spelen al een hele tijd. De verdieping moet aanwezig zijn, anders verkoop je een oppervlakkig trucje dat makkelijk gekopieerd kan worden. Keuzes liggen er al een tijdje en staan ter discussie. Je wordt gedwongen. De klassieke relatie tussen accountant en het zorgkantoor verandert. Voor het zorgkantoor verandert ook de relatie met de gemeente. Een accountant moet hier een nieuwe rol ontwikkelen om zijn voorsprong op dit segment vast te houden. Dat kan alleen door te investeren in de nieuwe kennis en kunde. De verandering in core business heeft ook effect op de relatie met klanten want je gaat anders kijken naar hun vraagstukken. Je stelt andere vragen. Klanten hebben de neiging in een bepaald denkkader te blijven hangen. Als je andere vragen gaat stellen help je hen om die denkkaders te verruimen. Er is ook een belemmering voor de ontwikkeling van accountants. Zij komen gewoonweg niet aan de afwegin - gen toe. Op het moment dat je teveel in de oude business bezig bent, dan belemmert je dat in de ontwikkeling als vakman en de ontwikkeling van het kantoor. Ik merk dat daar voor mij nog een uitdaging ligt. Ik hou het mezelf voor: durf afstand te nemen, durf tijd te creëren waardoor je kunt investeren in je kwaliteit in je relatie met de klant. De MBA-opleiding bij Business School Nederland helpt om de stap te maken van denken naar doen. Dat is heel belangrijk. Ik moet bijvoorbeeld tijd vrijmaken om mijn klantenportefeuille te analyseren. Wanneer doe je zoiets? Het moet nu! Het is een veelgemaakte fout dat wel meest prachtige boeken worden gelezen, maar dat de actie uitblijft! Ga aan de slag. Uiteindelijk gewoon doen. Tijdens de MBA-opleiding word je door de opdrachten gedwongen om actie in je eigen kantoor te ondernemen. Daarom is de MBA-opleiding voor ons de juiste keuze geweest: de verandering kan niet achterwege blijven. En de resultaten zijn merkbaar!

20 Business School Nederland Herenstraat 25 Buren Postbus ZJ Buren Nederland T +31 (0) F +31 (0) E Komt u ook studeren bij BSN? Meer informatie vindt u op onze website

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend.

Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend. Bijlagen Enquête Leidinggevenden: achtergrondgegevens Bibliotheek Aantal keer in bestand VANnU 5 Altena 4 Biblioplus 4 De Lage Beemden 3 Helmond Peel 3 Uden 2 Breda 2 Zundert-Rucphen 2 Eindhoven 2 Veldhoven

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT Kernwaarden CONCEPT 1. Bevlogenheid We zijn betrokken en gedreven in wat we doen voor onze omgeving en voor onszelf. We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. We maken kenbaar wat onze toegevoegde

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN

10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN 10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN SNEL GOED VERDIENEN MET WERK DAT JE LEUK VINDT DOOR LAURA BABELIOWSKY WWW.BOUWEENBLOEIENDBEDRIJF.NL WAT IS EEN VIP-DAG PRECIES? Je gaat een dag met de klant aan het werk

Nadere informatie

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord Groeien 2.0 Studentenbedrijf wordt volwassen Waarom wachten? De oprichters van Dirict ontdekten dat er voor groei meer nodig is dan alleen technische kennis. Met hulp van een coach hebben ze hun ambities

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen.

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen. In de vorige les ben je gaan onderzoeken wat je droom is en ik hoop dat je het besluit hebt genomen om elke dag te dromen en dat je een moodboard hebt gemaakt. Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING

VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus van elke viering een belangrijke betekenis en functie. De afstand die in het dagelijkse leven tussen God en mens is

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s.

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s. 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken 10 SUCCESFACTOREN Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. Ze werken 1-op-1 en op uur-factuurbasis met klanten.

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75 www.franchiseplus.nl 16e jaargang nummer 2 april 2008 losse nummers 6,75 Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer THEMA STARTERS Shoeby Fashion groeit gestaag In dit nummer: Bestaande vestiging

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

De rots in de branding

De rots in de branding 1 De rots in de branding Volgens Van Dale rots de; v(m) -en steenmassa uit één stuk, boven de aardbodem uitstekend bran ding de; v het schuimend breken van de golven tegen het strand 25 Barack Obama over

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren.

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren. Metawerk Fedor. Semester 1a Opdracht 1. Ik heb voor opdracht 1 de leerstijlentest van Kolb gemaakt. Deze test heeft als doel om te kijken op wat voor manier je het beste informatie kunt opnemen en verwerken.

Nadere informatie

de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen

de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen Ruimte maken voor ondernemers Nederland is een land van ondernemen en ondernemers. Een land dat groot is geworden door te bedenken

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Waar kies jij voor? Spring je de meeste dagen van de week enthousiast je bed uit, verwachtingsvol

Waar kies jij voor? Spring je de meeste dagen van de week enthousiast je bed uit, verwachtingsvol Het gaat bij zingeving helemaal niet om ingewikkelde en grootse dingen, maar juist om die kleine dingen die iedereen herkent. Zoals een taxichauffeur die zijn zingeving niet haalt uit mensen van A naar

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book De juiste route naar meer klantwaarde E-book Inleiding Klantwaarde Onze verbazing Het ene na het andere onderzoek wordt uitgevoerd. U wordt overladen met informatie. Toch leidt dit niet altijd tot betere

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT Iedereen werkt samen: met collega s in de organisatie en met externe partijen. In projectteams, met leidinggevenden en met medewerkers om leiding aan te geven. Ook privé werk

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie