Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend."

Transcriptie

1 Bijlagen Enquête Leidinggevenden: achtergrondgegevens Bibliotheek Aantal keer in bestand VANnU 5 Altena 4 Biblioplus 4 De Lage Beemden 3 Helmond Peel 3 Uden 2 Breda 2 Zundert-Rucphen 2 Eindhoven 2 Veldhoven 2 Markiezaat 1 De Meierij 1 Heusden 1 s Hertogenbosch 1 Functie Aantal keer in bestand Manager 10 Teamleider 7 Coördinator 6 Directeur 4 Specialist 4 Overig 2 Aantal jaar in dienst Aantal keer in bestand 3 jaar of korter jaar 4 8 jaar of langer 22 1 Aantal jaar huidige functie Aantal keer in bestand 3 jaar of korter jaar 10 8 jaar of langer 8 1 Van de 33 respondenten hebben 22 respondenten de opleiding voor leidinggevenden gevolgd, de overige 11 niet. Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend.

2 Verwachtingen voorafgaand aan de opleiding Uitgekomen Meer diepgang, kwaliteit, omgaan met veranderingen, processen, hrm. Meer Grotendeels helicoptervisie organisatie Hoog Helemaal Handvatten aangereikt krijgen om mijn functie beter uit te kunnen voeren Grotendeels Meer kennis organisatie en handvatten aangereikt krijgen hoe om te gaan in Grotendeels diverse situaties Dat ik tools aangereikt zou krijgen om mijn team en mezelf op een prettige Helemaal manier door deze roerige tijden te loodsen Ik heb meestal niet zo n hoge verwachtingen Niet Handvaten om de functie van teamleider in een veranderende bibliotheek Grotendeels vorm te geven Diffuus, wist niet goed wat te verwachten, maar ging uit van verdieping, Grotendeels reflectie en handvatten en gereedschap ontvangen Me verder bekwamen in leidinggevende kwaliteiten Enigszins Om het geleerde later in praktijk te brengen Niet Een gedegen opleiding die je ondersteunt bij het praktijkgericht vormgeven Grotendeels van bibliotheekvernieuwing Vernieuwingsproces, praktijkopdracht en kennisoverdracht aan elkaar Grotendeels Meer handvaten krijgen voor hoe we met ons team en met BiblioPlus met Grotendeels alle veranderingen binnen de bibliotheekwereld op een positieve manier de toekomst tegemoet kunnen gaan Leren omgaan met de weerstand die veranderingen met zich meebrengen Grotendeels Meer zelfvertrouwen en hiervoor handvaten krijgen Grotendeels Zeer benieuwd wat Leidinggeven aan verandering zou inhouden Enigszins Geen verwachtingen vooraf: Je steekt er altijd iets van op - Niet echt een verwachting voorafgaand aan de opleiding, opleiding was - opgelegd, geen vrije keuze. Zag er wel tegenop veel privé-tijd te moeten investeren.

3 Intakegesprek gehad voorafgaande aan de opleiding? 16 keer 4 keer Mening over intakegesprek Duidelijke informatie ontvangen Vrij summier gesprek. Mijn leidinggevende was erg enthousiast maar wist ook niet het fijne van de opleiding. Het werd mij wel duidelijk dat het een pittige opleiding as die veel inzet en vrije tijd zou vergen. Mijn leidinggevende heeft een wervend en helder verhaal gehouden, maar omdat ik de pilot ging volgen, was het voor haar ook nieuw. Weet ik niet meer OK Het intake gesprek was inhoudelijk goed, maar achteraf bleek dat de persoonlijke doelen helderder geformuleerd hadden moeten worden, dat had me verder geholpen. Prima Prima Was niet nodig geweest Fijn om van te voren te weten wat de organisatie van mij verwacht Prima Prima, goed bekeken welke competenties al aanwezig zijn/waren Prima Gesprek aan de hand van een vragenlijst die vooraf ingevuld moest worden. Heeft vragenlijst samen met manager ingevuld. Was een goed gesprek.

4 In hoeverre heeft opleiding geleid tot verandering in het uitvoeren van uw taken / uw manier van werken? Vrijwel niet Een beetje 8 keer Veel 8 keer Voorbeelden van veranderingen Oude taakverdeling losgelaten: iedereen grotendeels allround ingewerkt: meer werkplezier en dus een veel betere uitstraling naar de klant Aanspreken van medewerkers. Zowel persoonlijk als in groepsverband Bij het maken van projectplannen, pak ik vaak mijn cursusboek er weer bij Ik ben me bewuster van zaken die spelen. Voorheen deed ik eigenlijk hetzelfde, maar meer uit ervaring, gevoelsmatig. In de cursus werd het benoemd. Een soort bewustwordingsproces dus. Meer analytisch vermogen, werken met duidelijk doel, plan van aanpak, verschillende kanalen benaderen, beter motiveren medewerkers door meer diepgang. Betere kijk op gehele organisatie Stuk bewustwording eigen functioneren en plek in de organisatie kennis toepassing in de praktijk meer beleidsmatige kennis (ook modellen) en deze kunnen toepassen Ik zie meer gelaagdheid en kan naar mijn idee nu beter en vooral gerichter relativeren. Dit alles mede door de fijne begeleiding van mijn externe coach Veel meer zelfvertrouwen gekregen. Geleerd om collega s meer te betrekken in beslissingen die genomen worden, wordt door collega s erg gewaardeerd. Opleiding heeft mijn positie in de organisatie zeker verbeterd, meer aanzien gekregen Door opleiding bewust van pijnpunten om collega s mee te krijgen in veranderingsprocessen. Mensen strakker aan te sturen. Je gaat anders in dit proces, de organisatie breder zien, meer naar buiten krijken. Mate van verandering Een beetje Een beetje Een beetje Een beetje Veel Veel Veel Veel - Was er tijdens de opleiding een coach voor u, iemand met wie u regelmatig gesprekken had? 2 Voor het toepassen van nieuwe kennis in de praktijk is steun nodig vanuit de organisatie. In hoeverre heeft u die steun gekregen? Steun gekregen zonder erom te vragen 1 Steun gekregen, moest er wel om vragen 6 keer Geen steun gekregen 3 2

5 Toelichting op steun vanuit de organisatie Het was in de trant van: heb je hulp nodig, dan sta ik voor je klaar. Een klankbord waar ook gebruik van is gemaakt Initiatieven die ik nam werden gewaardeerd, daar stond de organisatie altijd achter De opleiding en mijn functie van Teamleider ging vrijwel tegelijkertijd van start, waardoor ik nieuwe kennis meteen in praktijk kon brengen Wat steun betreft heb ik nooit te klagen gehad. Ook op Cubiss kon ik rekenen Tijdens de cursus kreeg ik te horen dat ik geen leidinggevende zou blijven Regelmatig een gesprek met de manager over de cursus. Bepaalde onderdelen zijn meteen in de praktijk toegepast Ik kreeg de vrijheid om het op mijn manier aan te pakken Deze ondersteuning was er niet gedurende de opleiding. Pas nadien, met een nieuwe directeur ging dat wel In hoeverre gekregen Moest er om vragen Zonder vragen Zonder vragen Zonder vragen Geen steun Zonder vragen Zonder vragen Moest er om vragen Was het vooraf duidelijk waarom u aan de opleiding mocht deelnemen? 14 keer 5 keer Weet niet Was het vooraf duidelijk wat de verwachtingen waren vanuit de organisatie? 1 5 keer Weet niet Heeft u een gesprek gehad aan het einde van de opleiding met uw leidinggevende? 17 keer Weet niet Heeft u deelgenomen aan een evaluatiedag? 17 keer Weet niet Taak leidinggevende: Management: operationele, logistieke en financiële en personele leiding Helemaal overeen 4 keer Gedeeltelijk overeen 8 keer Helemaal niet overeen 7 keer Taak leidinggevende: Lid van het managementteam van de bibliotheek Helemaal overeen 4 keer Gedeeltelijk overeen Helemaal niet overeen 14 keer

6 Taak leidinggevende: Veel externe contacten die voortkomen uit het management van de bibliotheek Helemaal overeen 5 keer Gedeeltelijk overeen 8 keer Helemaal niet overeen 6 keer Taak leidinggevende: Vast aanspreekpunt en intermediair tussen het management en de medewerkers van het organisatie onderdeel Helemaal overeen 1 Gedeeltelijk overeen 4 keer Helemaal niet overeen Taak leidinggevende: Zelfstandig afstemmen van planning, werkaanbod en werkzaamheden met de betrokkenen in projecten, activiteiten en diensten binnen de bibliotheek Helemaal overeen 9 keer Gedeeltelijk overeen 7 keer Helemaal niet overeen 4 keer Belasting opleiding in uren vrije tijd Meer dan ik had verwacht 15 keer Wat ik ervan had verwacht 4 keer Minder dan ik had verwacht Mening niveau opleiding: Hoger/zwaarder dan ik had verwacht Wat ik ervan had verwacht Lager/minder zwaar dan ik had verwacht 7 keer 1

7 Omschrijving professionalisering Kennis van zaken, initiatieven tonen, achter de organisatie staan, alles zo goed mogelijk doen Kijken naar klanten, kijken naar organisatie, eigen belangen aan de kant zetten. Kennis vergaren/open staan voor kennis. Open en kritische blik naar jezelf, organisatie en klant. Van klantvriendelijk naar klantgericht werken Loszingen van de werkvloer en dagelijkse werkelijkheid, kritisch kijken naar eigen gedrag en processen binnen de organisatie en vervolgens met passie en bevlogenheid geleerde kennis en vaardigheid toepassen. Kwalitatieve verbetering van je beroepsuitoefening Houding, kennis, zakelijkheid Meer aandacht voor een correcte en pro-actieve benadering van de klant. Betere werkhouding t.a.v. collegialiteit en flexibiliteit. Betere uitstraling van de vestiging en vlotte verkoopvaardigheden. Lange tijd heeft de ontwikkeling t.o.v. de klant/gast stil gestaan bij de bibliotheek. We richten ons meer op de markt, de klant en onze producten die daarbij horen, zodat het stoffige imago verdwijnt. Houding en gedrag t.a.v. klanten en taken zijn bewuster en doelgerichter. De kijk op klanten en taken is verbreed. Met je team op dusdanige manier werken dat we samen een goed team vormen en naar buiten toe zo overkomen, maar ook dat alle leden in het team dat zo ervaren. Klantgerichtheid Op een zakelijke, deskundige manier werken Het kunnen loskomen van de gebaande wegen en open staan voor de veranderingen in de maatschappij die van invloed kunnen zijn op het bibliotheekwerk. De eigen norm/beleving los kunnen laten. Meer aandacht voor de klant, pro-actief handelen Op een pro-actieve, klantvriendelijke, efficiente en kundige manier omgaan met de klant en zijn/haar vraag Toegerust zijn om in te spelen op veranderingen die vanuit je werk en klanten op je afkomen

8 Leidinggevenden over de opgeleide Informatiemedewerkers Hebben (een deel van) de medewerkers waaraan jij leiding geeft de opleiding Informatiemedewerker MBO 2 gevolgd?, (meer dan) de helft 9 keer, minder dan de helft 7 keer, geen enkele medewerker 1 Verbetering in de benadering van het werk 8 keer Enigszins verbetering 5 keer Geen merkbare verbetering Verbetering in de benadering van de klant bij binnenkomst 6 keer Enigszins verbetering 6 keer Geen merkbare verbetering Verbetering in de klantadvisering 9 keer Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering Verbetering in het niveau van functioneren 5 keer Enigszins verbetering 8 keer Geen merkbare verbetering Het zelfvertrouwen van de medewerker 8 keer Enigszins verbetering 4 keer Geen merkbare verbetering Verbetering in de bijdrage aan publieksactiviteiten / presentaties Enigszins verbetering 1 Geen merkbare verbetering Verbetering in de inname/uitgifte van media Enigszins verbetering

9 Geen merkbare verbetering 5 keer Leidinggevenden over opgeleide Domeinspecialisten Hebben (een deel van) de medewerkers waaraan jij leiding geeft de opleiding marktgericht werken voor domeinspecialist gevolgd?, (meer dan) de helft, minder dan de helft 5 keer, geen enkele medewerker 2 Verbetering in de benadering van het werk Enigszins verbetering 4 keer Geen merkbare verbetering Verbetering in de benadering van de klant Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering Verbetering in het niveau van functioneren Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering Verbetering in Het opbouwen van een netwerk Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering Verbetering in de productontwikkeling Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering

10 Verbetering in de beleidsontwikkeling Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering Verbetering in de kennisontwikkeling/kennisdeling Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering Verbetering in het optreden als projectleider Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering Verbetering in de uitvoering van inlichtingenwerkzaamheden Enigszins verbetering Geen merkbare verbetering

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente Katern Grotere rol voor geestelijk leiderschap Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven Lelystad denkt goed na over beleid In Sint Pancras

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Intervisie of Roddel en Achterklap? door Emy van Tilburg (manager Training & Education bij Swets & Zeitlinger)

Intervisie of Roddel en Achterklap? door Emy van Tilburg (manager Training & Education bij Swets & Zeitlinger) Intervisie of Roddel en Achterklap? door Emy van Tilburg (manager Training & Education bij Swets & Zeitlinger) Zal ik ons even voorstellen? Het bedrijf: Swets is wereldleider op het gebied van abonnementenservices.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen

18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen 18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen Het is lekker werken met een groep die gemotiveerd is. Met deelnemers die aan je lippen hangen bij je uitleg, zelf vragen stellen en enthousiast aan de gang

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Tijd voor zorg, zorg voor tijd V&VN Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd belangrijke vaardigheden om goed om te gaan met tijd in de zorg Gabriëlle Verbeek praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd 1 Colofon Auteur: Gabriëlle

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie