Acceptatiebeleid 2.3. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acceptatiebeleid 2.3. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net"

Transcriptie

1 Acceptatiebeleid Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken

2 Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs Ingangsdatum: 1 januari 2015 Versie: Achmea Bank H1

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Algemene regels... 6 hypotheekbedrag... 6 verhoging hypotheek... 6 looptijd e hypotheek... 6 verhoogde inschrijving... 6 mogelijke aflosvormen... 6 situaties... 6 hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)... 7 overlijdensrisicoverzekering... 7 hoofdelijk medeschuldenaarschap... 7 berekening (toegestane) woonlast... 7 toetsrente... 8 normen oversluiten... 8 hogere LTV bij lage LTI... 8 hypotheek voor restschuld... 8 extra lenen voor energiebesparing... 8 oude woning nog niet overgedragen... 9 oude woning nog niet verkocht... 9 overbruggingshypotheek... 9 De aanvrager natuurlijk persoon legitimatie en verblijfsvergunning kredietwaardigheid eigenaar, bewoner, schuldenaar getrouwd of geregistreerd partnerschap, hypotheek op 1 naam scheiding De woning acceptabel niet acceptabel eigen bedrijf in woning vereniging van eigenaren erfpacht nieuwbouw en verbouw waarborgcertificaat koop- en leenconstructies antispeculatiebeding en Groninger akte waarde onder achterstallig onderhoud

4 De waarde van de woning laagste waarde marktwaarde na verbouwing marktwaarde bij verhoging hypotheek marktwaarde nieuwbouwwoning taxatierapport koopprijs Bouwdepot bij nieuwbouw of verbouw uitzondering verplicht bouwdepot vrijwillig bouwdepot minimaal bedrag maximale looptijd eigen middelen gebruik betalingen Het inkomen vast dienstverband, voorwaarden stijging inkomen binnen 6 maanden tijdelijk dienstverband met intentieverklaring, voorwaarden IB-ondernemers en freelancers, voorwaarden tijdelijk dienstverband, toetsinkomen IB-ondernemers en freelancers, toetsinkomen dga's (met een aandeel van 25% of meer), toetsinkomen expats / kennismigranten AOW WAO, WIA/IVA, Wajong Anw WW, wachtgeld, bijstand lopende uitkeringen van lijfrente, pensioenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en dergelijke alimentatie vrij beschikbaar vermogen schenking verhuur PGB meer dan 1 dienstverband contant inkomen loonbeslag en looncessie Financiële verplichtingen alimentatie krediet algemeen krediet voor restschuld schuld studiefinanciering erfpacht (canonverplichting)

5 Bijlage 1: Samenvatting inkomensbronnen Bijlage 2: Verschillen met NHG-regels en -voorwaarden algemene regels de aanvrager de woning het inkomen financiële verplichtingen Bijlage 3: Wijzigingen ten opzichte van acceptatiebeleid 2014H

6 Inleiding Het acceptatiebeleid van Achmea Bank bepaalt hoe wij beslissen over een aanvraag van een hypotheek. Met ons acceptatiebeleid beoordelen we: of een aanvraag voldoet aan onze algemene regels; of de aanvrager voldoet aan onze voorwaarden; of wij de woning geschikt vinden als onderpand; of de waarde van de woning hoog genoeg is in verhouding tot de hypotheek; of het inkomen van de aanvrager hoog genoeg is om de hypotheek te betalen. Het uitgangspunt van ons acceptatiebeleid is dat we willen voorkomen dat onze klanten hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Daarnaast is wet- en regelgeving verwerkt in ons acceptatiebeleid.! Onze acceptatiecriteria zijn soms anders dan de NHG-voorwaarden. De belangrijkste verschillen staan in Bijlage 2.! In een zeer bijzondere individuele situatie kan een hypotheek mogelijk zijn als de klant niet aan alle acceptatiecriteria voldoet. Hiervoor neemt u contact met ons op.! We hoeven ons niet altijd aan het acceptatiebeleid in deze publicatie te houden. De informatie in deze publicatie geeft dus niemand ergens recht op. 5

7 Algemene regels In dit hoofdstuk staan de algemene regels van het acceptatiebeleid van Achmea Bank. hypotheekbedrag verhoging hypotheek Het bedrag van een hypotheek is: hoogstens 103% van de marktwaarde van de woning; minstens ; hoogstens Hierbij tellen de hypotheek op de oude woning en een overbruggingshypotheek niet mee. Van een verhoging van een bestaande hypotheek is sprake bij een 2 e of volgende hypotheek en bij een onderhandse opname. Een onderhandse opname kan een opname zijn uit een verhoogde hypothecaire inschrijving of een heropname. Voor deze verhogingen gelden dezelfde voorwaarden als voor een 1e hypotheek. Een verhoging is mogelijk: vanaf Bij een opname uit een verhoogde inschrijving kan een uitzondering gelden. Als er minder dan over is van de verhoogde inschrijving, is ook een verhoging mogelijk: vanaf looptijd De looptijd is: hoogstens 30 jaar; minstens 5 jaar. Bij verhuizing accepteren we wel leningdelen met een resterende looptijd van minder dan 5 jaar. 2 e hypotheek Een 2 e of volgende hypotheek is alleen mogelijk als ook de 1 e hypotheek een hypotheek van Achmea Bank is. verhoogde inschrijving mogelijke aflosvormen Verhoogde hypothecaire inschrijving is mogelijk. Deze aflosvormen zijn mogelijk bij een nieuwe hypotheek: Annuïteiten Hypotheek; Lineaire Hypotheek; Aflossingsvrije Hypotheek. Het bedrag van de Aflossingsvrije Hypotheek mag hoogstens 50% van de getaxeerde marktwaarde zijn.! De klant kan de rente van een Aflossingsvrije Hypotheek alleen aftrekken als er sprake is van overgangsrecht volgens het Belastingplan 2013.! Andere aflosvormen zijn mogelijk bij: - overgangsrecht volgens het Belastingplan 2013, of - een Box 3 lening zonder NHG. situaties Een hypotheek is mogelijk voor: aankoop van een eigen woning; onderhoud of verbetering van een eigen woning; oversluiten van een bestaande hypotheek; consumptieve besteding (rente niet aftrekbaar).! Bij een hypotheek voor consumptieve besteding gelden deze voorwaarden: - toegestaan tot hoogstens 100% van de marktwaarde; - afsluiten via een afzonderlijk leningdeel; - bestedingsdoel moet blijken uit de aanvraag. 6

8 hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) overlijdensrisicoverzekering Voor een hypotheek met NHG gelden de voorwaarden en normen van Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als het acceptatiebeleid van Achmea Bank strenger is, geldt het acceptatiebeleid van Achmea Bank. Deze situaties staan in Bijlage 2. Een overlijdensrisicoverzekering is verplicht zolang het hypotheekbedrag groter is dan 80% van de getaxeerde marktwaarde. Voor de overlijdensrisicoverzekering geldt: Het verzekerd bedrag moet minstens zo hoog zijn als het hypotheekbedrag boven de 80% van de getaxeerde marktwaarde. Elke aanvrager waarvan het inkomen nodig is om de hypotheek te betalen, moet verzekerd zijn. Elke verzekeringnemer geeft ons het 1 e pandrecht op de overlijdensrisicoverzekering. hoofdelijk medeschuldenaarschap berekening (toegestane) woonlast Het is niet mogelijk het maximale hypotheekbedrag te verhogen op basis van hoofdelijk medeschuldenaarschap. Een hypotheek met hoofdelijk medeschuldenaarschap is een hypotheek waarbij bijvoorbeeld ouders zich garant stellen. Voor de berekening van de toegestane woonlasten gelden de regels en voorwaarden in de Ministeriële regeling hypothecair krediet. Belangrijke voorwaarden zijn: Een hypotheek is alleen mogelijk als de woonlasten voor de klant lager zijn dan de toegestane woonlasten. De toegestane woonlasten zijn afhankelijk van het toetsinkomen van de klant, de woonlastpercentages in de Ministeriële regeling hypothecair krediet en het rentepercentage.! Achmea Bank hanteert de woonlastpercentages uit de vereenvoudigde tabel. Onder bepaalde voorwaarden mag het woonlastpercentage met maximaal 3% worden verhoogd.! Voor aanvragers die de AOW-leeftijd bereikt hebben, gelden ruimere woonlastpercentages.! Als de aanvrager in het buitenland belastingplichtig is, geldt er een andere berekeningsmethode (lagere woonlastpercentages) voor de maximale woonlast. Dit geldt niet als: de fiscale behandeling van de eigen woning in Nederland gebeurt. Dat moet dan blijken uit een belastingverdrag, of als 1 van beide aanvragers belastingplichtig is in Nederland en het inkomen van die aanvrager het hoogste is. De woonlasten worden per leningdeel berekend op basis van werkelijke lasten. De woonlast van het totaal van de leningdelen mag niet hoger zijn dan de toegestane woonlasten. Bij tweeverdieners geldt het woonlastpercentage dat hoort bij het totaal van het hoogste toetsinkomen en 1/3 van het laagste toetsinkomen. De lasten van de hypotheek van de vorige woning tellen niet mee bij de berekening van de woonlasten. Ook de kosten van een overbruggingshypotheek tellen niet mee. De aanvrager moet wel bewijzen dat hij de dubbele woonlasten kan betalen zolang dat nodig is. 7

9 toetsrente De berekening van de woonlasten gebeurt met een toetsrente. Is de rentevast-periode korter dan 10 jaar en is de rente in de offerte lager dan de toetsrente vastgesteld en gepubliceerd door de AFM? Dan is de toetsrente gelijk aan de AFM-toetsrente. In andere situaties is de toetsrente gelijk aan de rente in de offerte.! Bij een hypotheek met meer dan 1 leningdeel is de toetsrente een gewogen gemiddelde van de toetsrente van elk leningdeel. De weging gebeurt met de hoofdsommen en de looptijden van de leningdelen. normen oversluiten Bij oversluiten zonder NHG gelden onder bepaalde voorwaarden ruimere normen. Bij oversluiten is een hypotheek mogelijk met: een LTV tot 110% van de marktwaarde 110% van de LTI; een aflossingsvrij deel tot 80% van de getaxeerde marktwaarde.! Bij de ruimere normen van oversluiten horen deze aanvullende voorwaarden: De aanvrager blijft in de woning wonen. De nieuwe hypotheek is niet hoger dan het af te lossen bedrag van de bestaande hypotheek (inclusief de kosten voor het oversluiten). De af te lossen hypotheek moet al minstens 3 jaar lopen. Er mag geen hypotheek- of andere codering zijn bij het BKR. Het al bestaande aflossingsvrije deel kan nooit verhoogd worden. hogere LTV bij lage LTI hypotheek voor restschuld extra lenen voor energiebesparing De maximale LTV geldt niet als de woonlast lager is dan 60% van de maximale woonlast. In die situatie is een hypotheek mogelijk tot maximaal 110% van de marktwaarde. Een hypotheek voor de financiering van een restschuld is mogelijk. De volgende voorwaarden gelden: De aanvrager is bestaande klant van Achmea Bank; Het maximale restschuldbedrag is 15% van de getaxeerde marktwaarde van de nieuwe woning. Er is een hypotheek mogelijk met een LTV tot 118% van de marktwaarde; Aflossing restschuldbedrag is annuïtair of lineair voor een maximale looptijd van 15 jaar; Afsluiten via een afzonderlijk leningdeel; Rentevast-periode is 10 jaar of korter bij kortere looptijd; Rentevast-periode van de nieuwe hypotheek is minimaal 10 jaar; De kosten van de nieuwe hypotheek en de kosten van het restschuldbedrag zijn betaalbaar binnen de berekening van de LTI; Het bedrag van de restschuld is hoogstens ; Het bedrag van de hypotheek samen met het bedrag van de restschuld is hoogstens ; Stallingsfinanciering is alleen mogelijk voor een hypotheek met NHG. Er gelden de voorwaarden en normen van WEW. De aanvrager kan extra lenen voor de kosten van energiebesparende voorzieningen in de woning. Het maximale hypotheekbedrag is dan 106% van de marktwaarde. Bij de berekening van de LTI kan tot 9.000,- buiten beschouwing blijven. 8

10 Bij de berekening van de LTI kan ook 9.000,- buiten beschouwing blijven: als het gaat om aankoop van een woning met een A++ label afgegeven voor 1 januari 2015; of als de EPC-waarde volgens een EPC-rapport niet hoger is dan 0,6. Bij de berekening van de LTI kan ,- buiten beschouwing blijven: als het gaat om de financiering van een NulopdeMeter-woning; en ten aanzien van die woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor ten minste 10 jaar.! Er geldt een toetsinkomen van ten minste oude woning nog niet overgedragen oude woning nog niet verkocht Een hypotheek is mogelijk als: de oude woning wel verkocht maar nog niet overgedragen is, en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. Een hypotheek is mogelijk onder deze voorwaarden: De maximale hypotheek is 103% van de marktwaarde van de nieuwe woning; De bestaande hypotheek moet lager zijn dan 90% van de getaxeerde marktwaarde; De getaxeerde marktwaarde van de oude woning mag niet hoger zijn dan ,-; De aanvrager blijft zich inspannen om de oude woning tegen een reële prijs te verkopen; Er moet worden aangetoond dat gedurende een periode van 24 maanden de dubbele lasten (bestaande hypotheek + eventuele overbruggingshypotheek) kunnen worden betaald; Voor het bepalen van de lasten van de bestaande hypotheek en eventuele overbruggingshypotheek wordt gerekend met de AFM-toetsrente. overbruggingshypotheek De aanvrager kan een overbruggingshypotheek sluiten voor de periode vanaf de overdracht van de nieuwe woning tot de overdracht van de oude woning. Er gelden onderstaande voorwaarden: Wanneer de oude woning nog niet is verkocht, geldt als overbruggingshypotheek het verschil tussen 90% van de getaxeerde marktwaarde van de oude woning en de restanthypotheek op de oude woning. Wanneer de oude woning is verkocht, geldt dat de overbruggingshypotheek niet hoger is dan de verkoopopbrengst volgens de verkoopovereenkomst voor de oude woning na aftrek van: de restanthypotheek op de oude woning; en de verkoopkosten van de oude woning. Achmea Bank krijgt het recht van hypotheek op de oude en de nieuwe woning. De aanvrager bewijst dat hij de kosten van de oude en de nieuwe hypotheek en van de overbruggingshypotheek kan betalen. Dat kan met een bewijs van voldoende regulier inkomen of met een bewijs van voldoende eigen middelen. De klant lost de overbruggingshypotheek af bij de overdracht van de oude woning. 9

11 De maximale looptijd van een overbruggingshypotheek is, gerekend vanaf de passeerdatum van de nieuwe hypotheek: 12 maanden bij bestaande bouw; 24 maanden bij nieuwbouw. 10

12 De aanvrager In dit hoofdstuk staat aan welke voorwaarden een aanvrager moet voldoen. natuurlijk persoon legitimatie en verblijfsvergunning Een hypotheek is alleen mogelijk voor een natuurlijk persoon, niet voor bedrijven of woongroepen. De aanvrager moet: handelingsbekwaam zijn en niet onder curatele of onder bewind staan; 18 jaar of ouder zijn; Nederlands ingezetene zijn, dat wil zeggen: langer dan 4 maanden in Nederland wonen of gaan wonen, en geregistreerd zijn in de Basisregistratie Personen (BRP). Een aanvrager die de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EUlidstaat of van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein heeft, moet zich legitimeren met: een geldig paspoort, of een geldige Europese identiteitskaart. Een aanvrager die niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat of van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein heeft, moet zich legitimeren met: een geldig paspoort, en een vreemdelingendocument van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, of een sticker in het paspoort waaruit blijkt: dat er een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is. Is het inkomen van de mede-aanvrager niet nodig voor de hypotheek? Dan kan de mede-aanvrager volstaan met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. er een vergunning voor langdurig ingezetenen is; er een document Duurzaam verblijf als gezinslid van een burger van de Unie is; er een verblijfsvergunning is voor een verblijfdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.! Voor aanvragers uit Kroatië is ook een tewerkstellingsvergunning vereist. kredietwaardigheid Een hypotheek is niet mogelijk als bij onze BKR-toets blijkt dat een aanvrager 1 van deze registraties heeft: een achterstand (A- registratie)*; een cijfercodering (code 1 t/m 5); een nog lopende schuldregeling (SR); een codering op een hypotheek (HY); een afgelopen schuldregeling (SR). * Een hypotheek is wel mogelijk bij A-registraties en A1-registraties als: er bij het BKR een herstelcode (H) is vermeld, of als het BKR aangeeft dat de betreffende lening is afgelost, of als de geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost, of als de A-registratie of A1-registratie niet terecht blijkt. Als daar aanleiding voor is, kan Achmea Bank de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag ook toetsen bij buitenlandse kredietregistratiebureaus. De 11

13 uitkomst van deze toets telt dan mee voor de beslissing over de acceptatie. Een (volgende) hypotheek is voor bestaande klanten van Achmea Bank alleen mogelijk als er de laatste 3 jaar geen betalingsachterstanden of onregelmatige betalingen zijn geweest. eigenaar, bewoner, schuldenaar Alle eigenaren van de woning: moeten in de woning wonen; moeten de hypotheekakte ondertekenen als hoofdelijk schuldenaar. Alle aanvragers van wie het inkomen nodig is voor de hypotheek: moeten eigenaar van de woning zijn; moeten in de woning wonen; moeten de hypotheekakte ondertekenen als hoofdelijk schuldenaar. getrouwd of geregistreerd partnerschap, hypotheek op 1 naam scheiding Bij aanvragers die getrouwd of geregistreerd partners zijn moet de hypotheek op 2 namen komen. Dat wil zeggen dat beide partners als hoofdelijk schuldenaar de hypotheekakte ondertekenen. Er geldt 1 uitzondering. De hypotheek kan wel op naam van 1 van de partners komen als: het inkomen van die partner hoog genoeg is, en er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn met volledige uitsluiting, en de woning op naam van de aanvrager staat. Na scheiding is een hypotheekaanvraag of een verzoek om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid pas mogelijk na de datum van de definitieve echtscheidingsbeschikking. Of er een NHG is maakt hierbij niet uit. De hypotheekakte kan pas passeren als het echtscheidingsvonnis of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand. 12

14 De woning In dit hoofdstuk staat voor welke woningen een hypotheek mogelijk is. acceptabel Een hypotheek is mogelijk voor een woning die: in Nederland staat; courant is; goed onderhouden is; vrij is van huurrechten en gebruiksrechten; geschikt is en gebruikt zal worden als hoofdverblijf van de aanvrager; uiterlijk op de datum van de ondertekening van de hypotheekakte op naam van de aanvrager staat. Een hypotheek is mogelijk op: de volle eigendom van grond (met woning); een appartementsrecht; een erfpachtrecht.! Een recht van opstal voor een nutsbedrijf is acceptabel. niet acceptabel Een hypotheek is niet mogelijk op een: beleggingspand; bedrijfspand. Bij een eigen bedrijf in de woning is onder bepaalde voorwaarden wel een hypotheek mogelijk; zie eigen bedrijf in woning ; (gedeeltelijk) verhuurde woning; woning met een agrarische bestemming; (verplaatsbare) recreatiewoning of een mobiel chalet; stacaravan of woonwagen; waterwoning; woning op verontreinigde grond; woning die deel uitmaakt van een coöperatieve vereniging; dienstwoning waarbij het woonrecht gekoppeld is aan de functie; woning op een industrie- of bedrijventerrein; woning met koopsubsidie; woning (die gebouwd wordt) in een project met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; woning die zelf gebouwd wordt. Een hypotheek is niet mogelijk op: een zakelijk recht van gebruik en bewoning of vruchtgebruik; uitsluitend een recht van opstal; ondererfpacht (wel mogelijk op ondererfpacht in combinatie met Koopgarant); een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging; een economisch eigendom van een woning. eigen bedrijf in woning Als de aanvrager zelf een bedrijf heeft in de woning is een hypotheek mogelijk onder deze voorwaarden: De getaxeerde marktwaarde van het woongedeelte moet minstens 60% van de totale marktwaarde zijn. Er mag geen huurovereenkomst zijn. Het maximale hypotheekbedrag is 100% van de marktwaarde. 13

15 vereniging van eigenaren erfpacht Bij een appartement met een vereniging van eigenaren geldt: De vereniging van eigenaren moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. De vereniging van eigenaren moet actief zijn. Bij erfpacht van de grond kan de looptijd van de hypotheek niet langer zijn dan de resterende duur van de erfpacht. Voor een hypotheek met NHG geldt een uitzondering. Bij bestaande erfpacht waarbij een particulier de blote eigendom van de grond heeft, moet uit een Notariële Opinie blijken dat aan alle criteria voor een groene beoordeling is voldaan. nieuwbouw en verbouw waarborgcertificaat koop- en leenconstructies antispeculatiebeding en Groninger akte Bij nieuwbouw en vergunningsplichtige verbouw moet de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. Deze vergunning moet uiterlijk bij de ondertekening van de hypotheekakte zijn verleend. Bij nieuwbouw moet een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling met het keurmerk van de Stichting GarantieWoning. Die instellingen staan op De enige koop- en leenconstructies waarbij een hypotheek mogelijk is, zijn: Koopgarant met NHG; Slimmer Kopen met NHG; Starterslening met NHG; Starters Renteregeling met NHG. Bij een woning met een antispeculatiebeding is alleen een hypotheek met NHG mogelijk. Een hypotheek is niet mogelijk als de feitelijke levering en de juridische levering niet gelijktijdig zijn, zoals bij een Groninger akte. waarde onder achterstallig onderhoud Bij woningen met een getaxeerde marktwaarde van minder dan is alleen een NHG-hypotheek mogelijk. Er is een bouwkundig rapport vereist als: de taxateur dit adviseert; de kosten voor het herstellen van direct achterstallig onderhoud bij de taxatie op meer dan 10% van de marktwaarde zijn geschat. De kosten voor het direct noodzakelijk herstel worden bepaald op basis van uitvoering door derden. Het bedrag van de herstelkosten komt in een bouwdepot. Blijkt de noodzaak van direct herstel uit een vrijwillig bouwkundig rapport? Ook dan kan Achmea Bank eisen dat het bedrag voor de herstelkosten in een bouwdepot komt. 14

16 De waarde van de woning Het maximale hypotheekbedrag is onder meer gekoppeld aan de waarde van de woning. Meestal is voor de waardebepaling een recent taxatierapport vereist. In sommige situaties volstaat de laatste WOZ-beschikking of OZB-aanslag. Ook de koopprijs of de koop-/aannemingssom kan bepalend zijn voor de waarde. laagste waarde Is de koopsom (zonder roerende zaken) lager dan de getaxeerde waarde? Dan is de marktwaarde gelijk aan de koopsom. Is de koopsom plus de verbouwingskosten lager dan de getaxeerde waarde na verbouwing? Dan is de marktwaarde gelijk aan de koopsom plus verbouwingskosten. marktwaarde na verbouwing marktwaarde bij verhoging hypotheek De (getaxeerde) marktwaarde na verbouwing kan alleen bepalend zijn voor de maximale hypotheek als het hele bedrag voor de verbouwing in een bouwdepot komt. Bij verhoging van een bestaande hypotheek kan de WOZ-waarde gelden als marktwaarde. Dat kan alleen als: het hypotheekbedrag lager is dan 80% van de WOZ-waarde, en het hypotheekbedrag maximaal is, en de woning geen bedrijfsbestemming heeft en ook niet gedeeltelijk als bedrijf gebruikt wordt.! Als WOZ-waarde geldt de waarde in de meest recente WOZ-beschikking of OZB-aanslag (niet: taxatieverslag). Na 1 maart geldt dus de WOZbeschikking of OZB-aanslag met waardepeildatum 1 januari van het voorgaande jaar. marktwaarde nieuwbouwwoning taxatierapport Bij een nieuwbouwwoning geldt als marktwaarde de koop-/aannemingssom volgens een ondertekende koop-/aannemingsovereenkomst of de kosten die een bouwkundig bedrijf heeft begroot. Extra kosten die mee kunnen tellen voor de marktwaarde zijn: de koopprijs van de grond (of afkoopprijs erfpacht); de bouwrente; de kosten van meerwerk; de kosten van de aansluiting op openbare nutsvoorzieningen. Als een taxatierapport vereist is, gelden deze eisen: In het taxatierapport moet de marktwaarde vrij van huur en gebruik staan. Ook kan de marktwaarde na een verbouwing in het taxatierapport staan. Bij een 2 e of volgende hypotheek, een heropname en een opname uit verhoogde inschrijving, mag de marktwaarde in het taxatierapport niet geïndexeerd zijn. Het taxatierapport mag op de datum van de hypotheekofferte niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de waardepeildatum. De taxateur mag niet direct of indirect betrokken zijn bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering via de geldnemer, koper, verkoper, bemiddelaar of geldgever. Het taxatierapport moet zijn gemaakt volgens het laatst uitgegeven model (januari 2013) van het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), VastgoedPRO en VBO Makelaar. Het taxatierapport moet zijn goedgekeurd door een gecertificeerd validatie- 15

17 instituut, volgens de regels van Stichting Taxatie en Validatie (Stenv). Bij de Stenv zijn aangesloten: NWWI, TaxateursUnie, ivalidatie en TaxatieValidatieIinstituut. koopprijs Als koopprijs van een bestaande woning geldt de koopprijs zonder roerende zaken. De koopprijs moet blijken uit een koopovereenkomst die is ondertekend door de aanvrager van de hypotheek en door de verkoper. 16

18 Bouwdepot bij nieuwbouw of verbouw Bij een hypotheek voor een nieuwbouwwoning of voor een verbouwing komt het bedrag van de hypotheek in een bouwdepot. uitzondering verplicht bouwdepot vrijwillig bouwdepot minimaal bedrag Een bouwdepot is niet verplicht maar wel (vrijwillig) mogelijk als: de hypotheek is gebaseerd op de marktwaarde voor verbouwing, en de hypotheek betaalbaar is gebleken na een box 3 toets. Een vrijwillig bouwdepot is alléén mogelijk in de situatie hierboven ('uitzondering verplicht bouwdepot ). Het minimale depotbedrag is Dit geldt voor een hypotheek zonder NHG.! Voor een NHG-hypotheek geldt geen minimale depotverplichting en zijn de regels van NHG van toepassing. maximale looptijd eigen middelen gebruik De maximale looptijd van een bouwdepot staat in de hypotheekvoorwaarden. Als de aanvrager een deel van de bouw of verbouw met eigen geld betaalt, moet de aanvrager eerst dat eigen geld gebruiken. Pas daarna kan de aanvrager vanuit het bouwdepot betalen. De aanvrager mag het bouwdepot alleen gebruiken voor: de afgesproken verbouwing of renovatie; bij nieuwbouw: - nog niet vervallen termijnen; - meerwerk; - bijkomende kosten. betalingen Betalingen uit een bouwdepot zijn alleen mogelijk als aannemelijk is dat de kosten werkelijk gemaakt zijn. Bij verbouw zijn voor de betalingen een verbouwingsspecificatie en (kopie) nota's vereist. Betalingen uit het bouwdepot zijn alleen mogelijk voor facturen met een datum na de offertedatum. 17

19 Het inkomen In dit hoofdstuk staat welke inkomensbronnen er wel en niet meetellen bij de bepaling van het toetsinkomen.! In Bijlage 1 staat een beknopte samenvatting van de informatie over inkomensbronnen en onderdelen daarvan. vast dienstverband, voorwaarden Bij de bepaling van het toetsinkomen kan inkomen uit een dienstverband voor onbepaalde tijd meetellen onder deze voorwaarden: Er is geen voornemen om het dienstverband op korte termijn te stoppen. De proeftijd is voorbij. Het dienstverband voor onbepaalde tijd moet blijken uit: een recente loonstrook, en een werkgeversverklaring volgens NHG-model die op de datum van de hypotheekofferte niet ouder is dan 3 maanden. Als vast dienstverband telt ook een dienstverband dat ingaat binnen 6 maanden na de datum van de hypotheekofferte, onder voorwaarde dat uit de arbeidsovereenkomst blijkt dat: het een dienstverband voor onbepaalde tijd is, en er geen proeftijd is. stijging inkomen binnen 6 maanden tijdelijk dienstverband met intentieverklaring, voorwaarden IB-ondernemers en freelancers, voorwaarden Het is mogelijk rekening te houden met een inkomensstijging binnen 6 maanden na de datum van de hypotheekofferte. Voorwaarde is dat de werkgever schriftelijk en zonder voorwaarden de inkomensstijging bevestigt. Het kan alleen bij een dienstverband voor onbepaalde tijd. Bij de bepaling van het toetsinkomen kan inkomen uit een dienstverband voor bepaalde tijd meetellen onder deze voorwaarden: Op de datum van de hypotheekofferte is de proeftijd voorbij. De werkgever heeft een schriftelijke intentieverklaring gegeven volgens het NHG-model. Bij de bepaling van het toetsinkomen kan inkomen uit een zelfstandig beroep meetellen. Daarbij gelden deze voorwaarden: De onderneming moet in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. De onderneming mag niet actief zijn in een branche die gerelateerd is aan de drugs- of seksindustrie. De onderneming mag ook niet actief zijn in de horeca, in de agrarische sector, in de autohandel, in de handel in onroerend goed of in een andere branche die niet voldoende te beoordelen is. De aanvrager moet minstens 3 kalenderjaren zelfstandig zijn.! Is de aanvrager nog maar 2 kalenderjaren zelfstandig? Dan is het maximale hypotheekbedrag 80% van de marktwaarde. Bij een hypotheek zonder NHG is voor de bepaling van het toetsinkomen nodig: een door de accountant (NBA of NOAB) ingevuld formulier Verklaring Zelfstandigen ; als een Verklaring Zelfstandigen niet mogelijk is: de jaarrekeningen en 18

20 belastingaangiften van de laatste drie kalenderjaren.! Bij freelancers zijn alleen de belastingaangiften en -aanslagen van de laatste 3 kalenderjaren nodig.! Is de aanvrager nog maar 2 kalenderjaren zelfstandig? Dan zijn alleen de jaarrekeningen van de laatste 2 kalenderjaren en een prognose (van de accountant of administrateur) van het toekomstig inkomen nodig. tijdelijk dienstverband, toetsinkomen Bij de bepaling van het toetsinkomen kan inkomen meetellen van: seizoenswerk; uitzendwerk; oproep- of invalwerk; een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring; een arbeidsovereenkomst waarbij de proeftijd nog niet voorbij is. Dit geldt alleen als: er een (loon)dienstverband is; uit een werkgeversverklaring blijkt dat er inkomen is uit dat dienstverband. Bij de bepaling van het toetsinkomen telt mee het gemiddelde jaarinkomen van de laatste 3 kalenderjaren, maar: maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar, en maximaal het verwachte inkomen van het lopend jaar.! Ook loonvervangende uitkeringen tellen mee bij de berekening van het gemiddelde jaarinkomen. IB-ondernemers en freelancers, toetsinkomen In het algemeen telt bij de bepaling van het toetsinkomen: het gemiddelde van de netto winst (op basis van het saldo fiscale winstberekening volgens de IB-aangifte) over de laatste drie kalenderjaren, maar: maximaal de netto winst van het laatste kalenderjaar. Ook andere gegevens kunnen bepalend zijn voor de acceptatie, bijvoorbeeld de liquiditeit en solvabiliteit.! Bij een negatief eigen vermogen is geen hypotheek mogelijk. dga's (met een aandeel van 25% of meer), toetsinkomen Het toetsinkomen wordt berekend op basis van het gemiddeld loon van de dga over de laatste 3 kalenderjaren, maar: maximaal het loon van de dga in het laatste kalenderjaar. Ook andere gegevens kunnen bepalend zijn voor de acceptatie. Bijvoorbeeld: de fiscale winst uit de onderneming en het aandeel van de dga daarin; de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming.! Een hypotheek is niet mogelijk op basis van inkomen uit een constructie met een holding en meerdere werkmaatschappijen.! Bij een negatief eigen vermogen is geen hypotheek mogelijk. 19

Acceptatiebeleid 1.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net

Acceptatiebeleid 1.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.net Het Woonfonds acceptatiebeleid Informatie voor onafhankelijke adviseurs DATUM: 1 JANUARI 2014 VERSIE: 2.1-2014H1 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 2.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net

Acceptatiebeleid 2.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net 2.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.net Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs INGANGSDATUM: 10 JUNI 2014 VERSIE: WOONFONDS 2.2-2014H2 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 1.0

Acceptatiebeleid 1.0 Acceptatiebeleid 1.0 2016 Ingangsdatum: 1 januari 2016 Versie: achmea bank 2.4-2016H1 Acceptatiecriteria hypotheken 2 Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs 3 Acceptatiecriteria

Nadere informatie

Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs

Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs Ingangsdatum: 1 januari 2017 Versie: Achmea Bank 2.5-2017H1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Algemene regels... 6 hypotheekbedrag... 6 verhoging

Nadere informatie

Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen

Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs Ingangsdatum: 10 juni 2014 Versie: Woonfonds 2.2-2014H2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Algemene regels... 6 hypotheekbedrag... 6 verhoging

Nadere informatie

Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs

Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs Ingangsdatum: 1 januari 2017 Versie: Achmea Bank 2.6-2017H2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Algemene regels... 6 hypotheekbedrag...6 verhoging

Nadere informatie

De Thuis Hypotheek. De Hypotheekgids van Centraal Beheer

De Thuis Hypotheek. De Hypotheekgids van Centraal Beheer De Thuis Hypotheek. De Hypotheekgids van Centraal Beheer Inhoud Dit maakt de Thuis Hypotheek anders. 3 Zo zit de Thuis Hypotheek in elkaar. 4 Ons acceptatiebeleid in 1 oogopslag. 7 Het aanvraagproces.

Nadere informatie

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

De productvoordelen van de Woonfonds Woongenot Hypotheek: 2.0. Informatiekaart voor nieuwe klanten. Woonfonds Woongenot Hypotheek

De productvoordelen van de Woonfonds Woongenot Hypotheek: 2.0. Informatiekaart voor nieuwe klanten. Woonfonds Woongenot Hypotheek 2.0 2017 Informatiekaart voor nieuwe klanten Woonfonds Woongenot Hypotheek De productvoordelen van de Woonfonds Woongenot Hypotheek: De risicoklasse wordt automatisch aangepast bij renteherziening De dalrente

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

1.0. Informatiekaart. voor nieuwe hypotheekaanvragen. Waarom een Woonfonds Hypotheek?

1.0. Informatiekaart. voor nieuwe hypotheekaanvragen. Waarom een Woonfonds Hypotheek? 1.0 2016 Informatiekaart voor nieuwe hypotheekaanvragen Waarom een Woonfonds Hypotheek? De Comfort Lijn van de Woonfonds Annuïteitenhypotheek krijgt 5 sterren en de Voordeel Lijn 4 sterren voor Flexibiliteit

Nadere informatie

De Thuis Hypotheek. Hypotheekgids

De Thuis Hypotheek. Hypotheekgids De Thuis Hypotheek Hypotheekgids Beste relatie, Dit is de hypotheekgids van onze Thuis Hypotheek. Hierin vindt u de belangrijkste voordelen én kenmerken van de hypotheek op een rij. Heeft u een vraag of

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypotheek

Aanvraagformulier Hypotheek Persoonlijke gegevens aanvrager Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Aanvrager Heer Mevrouw Echtgeno(o)t(e) / partner Heer Mevrouw Voorletters en tussenvoegsel(s) Voorletters en tussenvoegsel(s)

Nadere informatie

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer:

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer:  adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur: O m O v Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Mijn gegevens 1ste persoon (aanvrager) Voorletters en achternaam:

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK Heeft u tijdens het aanvraagproces nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze Hypotheek Service

Nadere informatie

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 1 Beste meneer, mevrouw, Graag willen wij u informeren over het feit dat de Handleiding Financieel Adviseur is herzien. In dit document worden

Nadere informatie

Informatiekaart. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.nl

Informatiekaart. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.nl Informatiekaart Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Informatiekaart Woonfonds Hypotheken Deze informatiekaart is een samenvatting van de intermediairbrochure en van de productvoorwaarden.

Nadere informatie

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid U gaat scheiden en u heeft met uw (ex) partner een Woonfonds Hypotheek. U wilt de hypotheek alleen op uw naam zetten. Met dit formulier vraagt u dit aan. U kunt dit

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s)

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s) Acceptatieoverzicht Aanvrager(s) Minimum leeftijd Maximum leeftijd Nationaliteit Verblijfsvergunning BKR coderingen Inkomen Toetsinkomen Inkomensbestanddelen Vast dienstverband Tijdelijk zonder intentie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om de aansprakelijkheid op een a.s.r. hypotheek

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Hypotheken Acceptatiebeleid

Hypotheken Acceptatiebeleid Hypotheken Acceptatiebeleid September 2017 Versie 2017-3 (v 0.3) ING Acceptatiebeleid Hypotheken versie 2017-3 (september 2017) Pagina 1 Inleiding ING wil klanten helpen om hun woonwensen te realiseren.

Nadere informatie

Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag

Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid en eventuele medeverbintenis Voordat de aanvraag bij Aegon ingediend kan worden moet onderstaande proces doorlopen zijn. De

Nadere informatie

Hypotheken Acceptatiebeleid

Hypotheken Acceptatiebeleid Hypotheken Acceptatiebeleid Januari 2017 Versie 2017 (v 1.0) ING Acceptatiebeleid Hypotheken versie 2017-1 (januari 2017) Pagina 1 Inleiding ING wil klanten helpen om hun woonwensen te realiseren. De wensen

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Hypotheken Acceptatiebeleid

Hypotheken Acceptatiebeleid Hypotheken Acceptatiebeleid Februari 2016 Versie 2016-2 (v 1.0) Wijzigingen op versie 2016-1 (januari): - Beleid volledig herschreven - Wijzigingenoverzicht opgenomen in bijlage IV ING Acceptatiebeleid

Nadere informatie

Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag

Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag Als u een hypotheeklening bij ons aanvraagt, hebben wij een aantal documenten van u nodig. In uw renteaanbod leest u welke documenten dit

Nadere informatie

Hypotheken Acceptatiebeleid

Hypotheken Acceptatiebeleid Hypotheken Acceptatiebeleid Januari 2018 Versie 2018-1(v 1.0) ING Acceptatiebeleid Hypotheken versie 2018-1 (januari 2018) Pagina 1 Inleiding ING wil klanten helpen om hun woonwensen te realiseren. De

Nadere informatie

Checklist Hypotheekstukken voor starters

Checklist Hypotheekstukken voor starters Checklist Hypotheekstukken voor starters Je hypotheekadviseur heeft een heleboel informatie van je nodig om je een passende hypotheek te kunnen adviseren. Je moet daarom een groot aantal hypotheekstukken

Nadere informatie

Checklist Munt Hypotheken

Checklist Munt Hypotheken Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Offertenummer Offerte Getekende offerte Notaris BSN-nummer(s) Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s)

Nadere informatie

Hypotheken Acceptatiebeleid

Hypotheken Acceptatiebeleid Hypotheken Acceptatiebeleid Juni 2016 Versie 2016-3 (v 1.0) Wijzigingen op versie 2016-2 (februari): 1.1 Een aanvrager moet, conform NHG, naast eigenaar ook bewoner van de woning zijn of worden. 1.4 Op

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Checklist Munt Hypotheken / Lloyds Bank

Checklist Munt Hypotheken / Lloyds Bank Offerte Getekende offerte Notaris BSN-nummer(s) Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s) blijkt, wij graag een verklaring hiervoor willen ontvangen

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

PPW Beleid Hypotheken

PPW Beleid Hypotheken PPW Beleid Hypotheken April 2017 Versie 2017-2 Wijzigingen op versie 2017-1 (september 2016): Lay-out document aangepast aan Acceptatiebeleid Uitzondering huurinkomsten herschreven Stamrecht BV toegevoegd

Nadere informatie

Hypotheek verhogen bijbouwe

Hypotheek verhogen bijbouwe Voor het verhogen van je bijbouwe hypotheek zonder hulp van een hypotheekadviseur hebben we (nog) geen digitaal proces zoals bij de aanvraag van je hypotheek. Je gebruikt voor het verhogen van je hypotheek

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs

Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitleg van belangrijke woorden 1. De aanvrager 1.1 De eigenaar 1.2 Nationaliteiten 1.3 Partners en echtgenoten

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Checklist Lloyds Bank

Checklist Lloyds Bank Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Offertenummer Offerte Getekende offerte Notaris BSN-nummer(s) Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s)

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

verklaring hiervoor willen ontvangen Verzekerde(n) komen overeen met de acceptatiebevestiging

verklaring hiervoor willen ontvangen Verzekerde(n) komen overeen met de acceptatiebevestiging Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Offertenummer Offerte Getekende offerte Notaris Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s) blijkt, wij

Nadere informatie

Checklist NIBC Direct

Checklist NIBC Direct Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Rente-aanbodnummer Rente-aanbod Getekend rente-aanbod Notaris Beantwoord de vragen bij ondertekening m.b.t. onroerend goed en KvK Plaats, datum en handtekening(en)

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN?

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN WONING A Koopovereenkomst. (Bij bestaande bouw) B Koop / aanneemovereenkomst (Bij nieuwbouw)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Checklist MUNT Hypotheken

Checklist MUNT Hypotheken Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Rente-aanbodnummer Rente-aanbod Getekend rente-aanbod Notaris Plaats, datum en handtekening(en) Sepa-machtiging % van het te betalen bedrag 1e en 2e rekeninghouder

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Inhoud. Op zoek naar een geschikte woning 7

Inhoud. Op zoek naar een geschikte woning 7 Eerste huis kopen Gaat u uw eerste huis kopen? Dan wilt u vast weten wat er allemaal bij komt kijken. Dit e-book geeft inzicht in wat u kunt verwachten. Inhoud Oriënteren 3 Welke hypotheek past bij u?

Nadere informatie

Aanvraagformulier 2009

Aanvraagformulier 2009 Aanvraagformulier 2009 Met dit formulier kunt u een eigenwoningbijdrage aanvragen. Als u een huis gaat kopen, komt u mogelijk in aanmerking voor deze bijdrage. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs

Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs Versie: Attens Hypotheken 1.0 / januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitleg van belangrijke woorden 4 1. De aanvrager 6 1.1 De eigenaar 6 1.2

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 MNF Bank N.V. Richtlijnen maart 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Acceptatiegids NIBC Direct Hypotheek NIBC Direct Extra Hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek

Acceptatiegids NIBC Direct Hypotheek NIBC Direct Extra Hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek F Acceptatiegids NIBC Direct Hypotheek NIBC Direct Extra Hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek I.. Januari 2016 Versie 1.2 Productmanagement Hypotheken INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. PROCES VAN

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Per 1 april 2013 berekent Florius de boete volgens een andere methode.

Per 1 april 2013 berekent Florius de boete volgens een andere methode. Vanaf april 2013 wijzigen een aantal zaken bij Florius. In dit document kun je lezen wat er precies verandert. Hierin komen de volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Ook Margerente boetevrij! 2. Nieuwe

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Acceptatieoverzicht 2016 Q1

Acceptatieoverzicht 2016 Q1 Acceptatieoverzicht 2016 Q1 In dit overzicht hebben wij onze acceptatieregels voor de meestvoorkomende situaties op een rij gezet. Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons Leningteam via

Nadere informatie

Inleiding. Welkom bij MUNT Hypotheken!

Inleiding. Welkom bij MUNT Hypotheken! Inleiding Welkom bij MUNT Hypotheken! Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin hebben wij voor u alle informatie over onze hypotheekproducten op een rij gezet. Zo heeft u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

Inleiding. Welkom bij MUNT Hypotheken!

Inleiding. Welkom bij MUNT Hypotheken! Inleiding Welkom bij MUNT Hypotheken! Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin hebben wij voor u alle informatie over onze hypotheekproducten op een rij gezet. Zo heeft u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden.

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden. Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden Wij hebben een eerste ruwe inventarisatie van uw gegevens en wensen gemaakt. Omdat wij nu samen naar stap 2 gaan (analyseren en adviseren) is het nodig dat wij nog meer gegevens van u ontvangen. Wilt u

Nadere informatie

HypotHeek gids LLoyds BANk HypotHeek (1)

HypotHeek gids LLoyds BANk HypotHeek (1) Hypotheek gids LLOYDS BANK HYPOTHEEK (1) Inhoud 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Hoe gaat Lloyds Bank om met NHG? 5 2.1.1 Toepassingen en uitzonderingen op NHG 5 2.2 Fraude 6 2.3 Juridische informatie 6

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie