Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen"

Transcriptie

1 Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD Algemeen Inschrijven voor de Tussenschoolse Opvang ( verder te noemen TSO) Aanmelden en afmelden Aanmelden Afmelden Ruildagen Kosten voor de TSO Kosten overblijvers op vaste dagen Kosten overblijvers op niet vaste dagen Kosten contante betalingen Korting Het reilen en zeilen tijdens de TSO TSO overblijfkracht worden? Contactgegevens Stichting TSO Noordwijkerhout Bankgegevens Stichting TSO Noordwijkerhout

2 ALGEMEEN Als gevolg van overheidsmaatregelen aangaande de tussenschoolse opvang heeft De Regenboogschool besloten om deze opvang uit te besteden aan Stichting TSO Noordwijkerhout. Deze Stichting is opgericht door medewerkers die voorheen ook de TSO voor De Regenboog verzorgden. Zelfde TSO dus maar vanaf de zomer van 2007 professioneler en nog beter verzorgd! Zo heeft de Stichting TSO Noordwijkerhout vanaf het begin van het schooljaar 2007/ 2008 een betaalde coördinator in dienst. Deze coördinator is elke schooldag, met uitzondering van de woensdag, tijdens de TSO van uur tot uur op school aanwezig. Zo kan het verloop van de TSO nog beter gecoördineerd worden. Op De Regenboog maken immers gemiddeld per dag zo n 100 tot 130 kinderen gebruik van de TSO. Dit is ± 25% van het totaal aantal kinderen op De Regenboog. De TSO wordt met uitzondering van de woensdag elke schooldag verzorgd door de coördinator en vrijwillige TSO-medewerkers. TSOmedewerkers krijgen regelmatig scholing aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld EHBO-trainingen en workshops gericht op pedagogiek. Stichting TSO Noordwijkerhout streeft naar een rustig en veilig verloop van de TSO met voldoende speelmogelijkheden en ruimte voor de kinderen. Onze coördinator en alle vrijwillige enthousiaste overblijfkrachten doen er alles aan om de TSO voor alle deelnemende kinderen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Heeft u na het lezen van dit boekje nog verdere vragen of wilt u informatie over de TSO of over het aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de coördinator of één van de bestuursleden. INSCHRIJVEN VOOR DE TSO Tegen het einde van het schooljaar krijgt ieder (jongste) kind een TSO boekje mee. In dit boekje zit een inschrijfformulier, waarmee u kunt aangeven of en op welke dagen uw kind in het nieuwe schooljaar gebruik zal gaan maken van de TSO. Ook kinderen die niet op vaste dagen gebruik maken van de TSO maar slechts af en toe, moeten via dit inschrijfformulier worden ingeschreven. Het is voor de administratie van de TSO van belang dat de informatie over de kinderen zo actueel mogelijk is en daarom moet het inschrijfformulier elk jaar opnieuw ingevuld worden. Indien de Stichting TSO Noordwijkerhout geen inschrijfformulier van u ontvangt, gaan wij er vanuit dat u in het schooljaar 2008/2009 geen gebruik zal maken van de TSO. U kunt het inschrijfformulier inleveren via één van de brievenbussen van de TSO in school. AANMELDEN EN AFMELDEN AANMELDEN Kinderen die slechts af en toe gebruik maken van de TSO of kinderen die naast hun vaste overblijfdagen een andere dag willen overblijven moeten altijd uiterlijk de dag voor de gewenste overblijfdag aangemeld worden! Dit aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van de school: www. deregenboogschool.nl of via onze eigen site: of via een briefje in één van de TSO brievenbussen, welke bij elke ingang van de school staan. Kinderen uit één gezin kunnen samen op één briefje vermeld worden. Indien u een kleuter aanmeldt verzoeken wij u het briefje altijd in de brievenbus bij de kleuters te stoppen. Op het briefje schrijft u de voornaam en de achternaam, de leerkracht én de gewenste datum van overblijven. Vergeet u niet de achternaam te vermelden. Er zijn immers kinderen met dezelfde voornaam. U kunt de TSO ook elke dag behalve woensdags tussen en uur bereiken via onze mobiele telefoonnummer Dit nummer is alleen op de genoemde tijden te bereiken voor vergeten aan- of afmeldingen en voor noodzaken.

3 Buiten deze genoemde tijd kunt u voor vragen en/of opmerkingen de coördinator bereiken via het verder in dit boekje te noemen telefoonnummer. een bijdrage van de overheid betaald en voor een deel uit de betalingen van de ouders en/of verzorgers van de overblijvende kinderen. AFMELDEN Een kind dat vast gebruik maakt van de TSO maar vanwege omstandigheden niet kan komen, moet bij de TSO worden afgemeld. Onze administratie staat namelijk los van de administratie van De Regenboog. Ziektemeldingen gedaan door u aan school worden bijvoorbeeld niet altijd aan ons doorgegeven. Indien wij geen afmelding van u krijgen moeten wij er vanuit gaan dat uw kind aanwezig had moeten zijn. Wij moeten dan contact met u gaan zoeken om erachter te komen waarom uw kind niet aanwezig is. Het afmelden kan op de wijze zoals is beschreven onder het kopje aanmelden. RUILDAGEN Kinderen die voor vaste overblijfdagen zijn aangemeld kunnen indien gewenst af en toe hun vaste overblijfdag ruilen voor een andere dag in diezelfde week. Een ruildag in één en dezelfde week wordt niet in rekening gebracht. Wel moet u via de eerder gemelde procedure uw kind afmelden voor de vaste dag waarop het afwezig is en aanmelden voor de (andere) dag waarop het wel aanwezig zal zijn. Bijvoorbeeld: Pietje Puk uit de klas van Ton Afmelden: 13-7, Aanmelden: 14-7 Ruildag De ruildag dient dus wel in één en dezelfde week te vallen. KOSTEN De grootste kostenposten van Stichting TSO Noordwijkerhout bestaan uit de onkostenvergoeding voor de overblijfkrachten en het salaris van de coördinator in vaste dienst. Verdere kosten die door de TSO gemaakt worden bestaan ondermeer uit: kosten cursussen en workshops, het aanschaffen van speelgoed, het aanschaffen van kantoorartikelen zoals schrijfwaren, beltegoed, kopieerkosten, voorraad drinken en liga s (voor kinderen die om welke reden dan ook geen eten en/of drinken bij zich hebben). Deze kosten worden door de Stichting TSO Noordwijkerhout voor een deel uit KOSTEN OVERBLIJVERS OP VASTE DAGEN De kosten die Stichting TSO Noordwijkerhout u in rekening brengt per keer overblijven per kind zijn 2,00 vooraf per bank/giro voor een heel schooljaar te betalen. Wij gaan uit van 40 schoolweken, dus dan houdt dit voor één kind per jaar de volgende bedragen in: 1 dag = 80,00 2 dagen = 160,00 3 dagen = 240,00 4 dagen = 320,00 Zie voor kortingen bij vooruitbetaling via incasso onderstaande kortingsschema. KOSTEN OVERBLIJVERS OP NIET VASTE DAGEN 2,50 per kind per keer, vooraf per bank/giro te betalen voor 10 keer ( 25,00). Een eventueel restant wordt meegenomen naar het volgend schooljaar c.q. wordt op verzoek gerestitueerd. Voor de niet op vaste dagen overblijvende kinderen moet dus ook een inschrijfformulier worden ingeleverd en vooraf worden betaald. KOSTEN CONTANTE BETALINGEN Contante betalingen zijn alleen mogelijk indien een kind sporadisch, maximaal 1x per maand, overblijft. Kosten 4,00 per keer per kind te voldoen op de dag dat uw kind overblijft via een envelop in één van onze brievenbussen op school. Ook voor deze kinderen ontvangen wij een ingevuld inschrijfformulier, zodat wij gegevens van het betreffende kind in ons bezit hebben. KORTING Wanneer kinderen voor een heel jaar vast worden aangemeld krijgt u korting op het totaal te betalen bedrag indien u via een automatische incasso betaalt. Bij het inschrijfformulier treft u hiertoe een machtigingsformulier.

4 * 10% korting op het gehele bedrag indien u vóór aanvang van het schooljaar 2008 en wel op 1 september 2008 laat incasseren. U dient hiertoe dus wel voor het einde van het schooljaar een machtiging aan ons te hebben afgegeven. Inschrijfformulieren die na 1 september 2008 door ons zijn ontvangen komen niet meer voor deze korting in aanmerking. * 5% korting op het gehele bedrag indien u op 15 oktober 2008 laat incasseren. U kunt ook van deze korting gebruik maken indien u zelf tijdig het verschuldigde bedrag op onze rekening stort. Let wel op dat het verschuldigde bedrag uiterlijk op 1 september 2008 (10% korting) dan wel 15 oktober 2008 (5% korting) op onze rekening is bijgeschreven. Dit geeft de volgende bedragen: 3 x per week 60,00 4 x per week 80,00 Indien u anderszins wenst te betalen of vragen heeft over de betaling verzoeken wij u hiertoe contact op te nemen met onze penningmeester. HET REILEN EN ZEILEN TIJDENS DE TSO Om uur komen alle overblijfkinderen naar de aangewezen ruimte waar ze gaan eten. We hebben verschillende ruimtes tot onze beschikking en afhankelijk van het aantal aanmeldingen per bouw worden de kinderen ingedeeld. De kinderen van de middenbouw en bovenbouw gaan zelf naar het aangewezen lokaal. De kleuters worden bij de klas opgehaald. Vervolgens wordt gecontroleerd of alle opgegeven kinderen ook aanwezig zijn. Tot uur moet iedereen op zijn plaats blijven zitten om rustig te eten en te drinken. 10 % (incasso 01 september 2008) (u moet dan dus wel voor het einde van schooljaar een formulier hebben ingeleverd, anders kunnen wij niet tijdig incasseren.) 1 x per week 72,00 2 x per week 144,00 3 x per week 216,00 4 x per week 288,00 5% (incasso 15 oktober 2008) 1 x per week 76,00 2 x per week 152,00 3 x per week 228,00 4 x per week 304,00 U kunt ook betalen in 4 termijnen maar ontvangt dan geen korting. (incasso 1 oktober 08, 1 januari 09, 1 april 09, 1 juli 09) De te incasseren bedragen per termijn bedragen dan: 1 x per week 20,00 2 x per week 40,00 Na uur mogen de kinderen naar buiten om te spelen. Kinderen die liever binnen spelen krijgen hiervoor (bij koud en/of nat weer) de gelegenheid. Bij goed weer gaat in principe iedereen naar buiten. Om uur gaat iedereen altijd nog even naar buiten. Bij erg slechte weersomstandigheden blijven we allemaal binnen. Er mag dan op de computers gespeeld worden en eventueel kan er een video gekeken worden. Stichting TSO Noordwijkerhout heeft eigen speelgoed (zowel binnen als buiten). Speelgoed wordt regelmatig vernieuwd en aangevuld. Tijdens de TSO mag in principe niet met materiaal van school gespeeld worden. Stichting TSO Noordwijkerhout volgt de regels en gewoonten van de school. Grof taalgebruik en brutaliteit naar de TSO overblijfkrachten wordt niet getolereerd. Op het overtreden van de regels wordt het betreffende kind aangesproken. Bij herhaling wordt er een notitie gemaakt en neemt de coördinator eventueel contact op met de directie van de school en de ouders/ verzorgers. Een kind dat niet overblijft, valt tussen en uur niet onder de verantwoording van de Stichting TSO Noordwijkerhout of school.

5 Tot uur laten wij daarom niet overblijvende kinderen niet toe op het plein. Laat uw kind, als het niet overblijft, dus niet te vroeg van huis gaan. TSO OVERBLIJFKRACHT WORDEN? Als TSO overblijfkracht krijgt u voor elke keer overblijven een maximale vrijwilligersvergoeding. Uiteraard hoeft u op de dagen dat u er zelf bent, niet te betalen voor de overblijf van uw kinderen. Ook oma s of opa s of andere geïnteresseerden kunnen overblijfkracht bij Stichting TSO Noordwijkerhout worden. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de coördinator of één van de bestuursleden. CONTACTGEGEVENS STICHTING TSO NOORDWIJKERHOUT Coördinator: Emmy Volbeda tel Penningmeester: Loes Roos tel Secretaris: Anja Brama tel Voorzitter: Brigitta Klören Tel Mob: GSM TSO: (bereikbaar tussen en uur) Internetadres: algemeen: (ook voor aan- en afmeldingen) coördinator: BANKGEGEVENS STICHTING TSO NOORDWIJKERHOUT Rabobank rekeningnummer: Ten gunste van: Stichting TSO Noordwijkerhout

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Tussenschoolse opvang Spring Schooljaar 2015-2016 Inleiding Basisschool De Zonnewijzer biedt aan al haar leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te

Nadere informatie

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Ingangsdatum: 1 januari 2015 Tussenschoolse opvang bij u in de buurt Basisscholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te regelen. De basisschool

Nadere informatie

1. FORMELE REGELGEVING 2. 2. ORGANISATIE 2 ---- overblijfcommissie ---- aanspreekpunt ---- overblijfkrachten

1. FORMELE REGELGEVING 2. 2. ORGANISATIE 2 ---- overblijfcommissie ---- aanspreekpunt ---- overblijfkrachten INHOUD 1. FORMELE REGELGEVING 2 2. ORGANISATIE 2 ---- overblijfcommissie ---- aanspreekpunt ---- overblijfkrachten 3. HOE WERKT DE OVERBLIJF OP DE ZONNEWIJZER? 3 + 4 ---- algemeen ---- tijdschema ----

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Beleidsnota Tussenschoolse opvang

Beleidsnota Tussenschoolse opvang Beleidsnota Tussenschoolse opvang Woudenberg, September 2014 Overblijven is een moment om te ontspannen. Een moment om tot rust te komen na een ochtend hard werken. Na het eten worden de kinderen geprikkeld

Nadere informatie

Handboek. Stichting Overblijf Bommelstein

Handboek. Stichting Overblijf Bommelstein Handboek Stichting Overblijf Bommelstein Stichting Overblijf Bommelstein Laan van Gildestein 76 2151 HV Nieuw-Vennep telefoon 0252-680746 mail: overblijf. bommelstein@stichtingdelasalle.nl maart 2015 Beste

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst

Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015

Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015 Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015 09-07 Kennismakingsochtend 13-07 Rapport 17-07 12:00 uur Start Zomervakantie 31-08 Eerste schooldag Er zijn geen nieuwe leerlingen deze week. Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Nadere informatie

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011 pag. 1 Inhoud ADMINISTRATIE... 3 LOCATIES... 3 ORGANISATIE... 4 WIE ZIJN WIJ... 4 VISIE... 4 ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 PEDAGOGISCHE VISIE... 6 LEIDSTERS... 6 VEILIGHEID... 6 DIENSTVERLENING AAN OUDERS...

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Inhoud week 35 1 SCHOOLREISJE 4 SEPTEMBER 2012

Inhoud week 35 1 SCHOOLREISJE 4 SEPTEMBER 2012 31-08-2012 nummer 03 Lijnbaan 317 2728AG Zoetermeer E-mail: info@debuut.unicoz.nl Tel.Hoofdgebouw:079-3422057 Website: www.unicoz.nl/debuut Inhoud week 35 1 Schoolreis 2 Schoolkamp groepen 8 3 Informatie

Nadere informatie

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print Sportlaan 85 Postbus 68 7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-552042 www.obs-bascule.nl Jaargang 12 nummer 2 vrijdag 28 augustus 2015 Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

Informatiegids overblijven 2014/2015

Informatiegids overblijven 2014/2015 Informatiegids overblijven 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Waarom deze gids? 2 Wie blijven er over? 3 Wie zijn de overblijfmoeders? 4 Vast, strippenkaart of incidenteel. 5 Lekkere 12 uurtjes. 6 Regels met betrekking

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

VOORWOORD. Twinkel is een particulier kinderdagverblijf met een vestiging in Hoofddorp en een vestiging in Nieuw-Vennep.

VOORWOORD. Twinkel is een particulier kinderdagverblijf met een vestiging in Hoofddorp en een vestiging in Nieuw-Vennep. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 1 Doelstelling blz. 2 Locatie blz. 2 Openingstijden, absentiemelding blz. 2 Vakantieperiode blz. 2 Inschrijving, plaatsing, contract blz. 3 Wachtlijst blz. 3 Wijziging van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie