Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer"

Transcriptie

1 Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Tussenschoolse opvang Spring Schooljaar

2 Inleiding Basisschool De Zonnewijzer biedt aan al haar leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. De dagelijkse organisatie van het overblijven is tot op heden in handen van de coördinator van Spring Kinderopvang en de vrijwillige overblijfkrachten die met veel plezier en grote toewijding zich hier iedere dag weer voor inzetten. Spring is een professionele kinderopvangorganisatie die haar ervaringen met overblijven gebundeld heeft in De Sandwich Club. De Sandwich Club staat garant voor leuke, gezellige en verantwoorde tussenschoolse opvang. Wij vinden het belangrijk dat er tijdens het overblijven op school in een rustige, gezellige en ontspannende sfeer gegeten kan worden. In deze overblijfgids van De Sandwich Club staat alle informatie over het overblijven. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur of de overblijfcoördinator. Bereikbaarheid Overblijfcoördinator De coördinatie van het overblijven is in handen van Moniek Drost. Zij is een ervaren BSO-leidster die op dit moment ook werkzaam is op de buitenschoolse opvang van Het Klokhuis in Sint Anthonis. Moniek is één middag per week tussen uur aanwezig tijdens het overblijven. U kunt haar dan bereiken via het algemene telefoonnummer van de school ( ). Daarnaast kunt u haar ook mailen. Haar adres is Tevens beschikt Moniek over een postvak in de lerarenkamer waar u berichten voor haar kunt achterlaten. Overblijfdagen en tijden De kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag van uur, uitgezonderd studieen feestdagen. De kinderen worden dan opgevangen door twee overblijfkracht en en worden om uur overgedragen aan een leerkracht die tussen uur verantwoordelijk is voor de kinderen totdat ze naar hun eigen klaslokaal gaan. Overblijfruimtes De huidige ruimte (de hal) blijft in gebruik voor het overblijven. In ieder geval beschikt deze ruimte over passende voorzieningen om verantwoord over te blijven. Tarief Het overblijftarief bedraagt 2,50 per keer. Vast overblijven: Er wordt gewerkt met strippenkaarten die u vooraf aanschaft. Deze strippenkaarten kunnen de gehele schoolperiode gebruikt worden en zijn gezinsgebonden. U hoeft dus niet voor ieder kind een eigen strippenkaart aan te schaffen. Aan het eind van de schoolperiode worden de strippen die over zijn, terugbetaald. Met de strippenkaarten van het schooljaar die nog niet vol zijn, gaan we het volgend schooljaar gewoon weer verder. De strippenkaarten kunt u verkrijgen door het verschuldigde bedrag te storten op het IBAN NL28RABO t.a.v. Basisschool de Zonnewijzer onder vermelding van overblijven + naam/namen van uw kind(eren). Er zijn strippenkaarten van: - 10 strippen deze kost 25 euro strippen deze kost 50 euro strippen deze kosten 100 euro Mocht u niet in staat zijn om de betalingen middels de bank te doen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator zodat er samen naar een goede oplossing gezocht kan worden. De strippenkaarten blijven op school en worden door de coördinator (op familienaam) bewaard in de groepsklapper van het overblijven. De kaart wordt steeds afgetekend op de datum dat uw kind gebruik maakt van het overblijven. Als een strippenkaart bijna vol is, krijgt uw kind een infobon mee naar huis. 2

3 Op dit kaartje staat vermeld dat er weer een nieuwe kaart gekocht moet worden. Wordt er niet tijdig een nieuwe kaart gekocht, dan krijgt uw kind een betalingsherinnering mee naar huis. Volle strippenkaarten worden met de kinderen mee terug naar huis gegeven, zodat u zelf kunt controleren of het aftekenen juist gebeurd is. Mocht uw kind naast de vaste overblijfdagen op een andere dag extra willen overblijven, dan kunt u via de website van de school u kind aanmelden. Ook kunt u er voor kiezen om een aanmeldbriefje in de brievenbus te doen. Ook afmelden gebeurt via de de website of via een afmeldbriefje Graag vóór 11:30 uur s ochtends. Dit geldt met name voor de kinderen die vast overblijven, maar een keertje tussen de middag niet komen. Wij verzoeken u ons via een briefje in de overblijfbus te laten weten dat uw kind niet komt. Als het bij ons niet bekend is dat uw kind die dag afwezig is, gaan wij altijd navragen en nabellen. Ook brengen wij de kosten van het overblijven dan gewoon bij u in rekening!!!. Het zou jammer zijn om onnodige ongerustheid en kosten te veroorzaken. Meld uw kind daarom altijd tijdig af! Aanmeldformulieren en de andere formulieren voor het overblijven zijn het gehele jaar te vinden op de site van basisschool de zonnewijzer. Incidenteel overblijven: Het is natuurlijk ook mogelijk om af en toe eens over te blijven. De kosten van incidenteel overblijven bedragen ook 2,50 per keer per kind en u kunt hiervoor een kleine strippenkaart van 5 strippen aanschaffen. U kunt tot op de gewenste dag tot 11:30 uur zelf uw kind aanmelden. Dit kunt u doen middels een aanmeldbriefje volledig in te vullen. Op de strippenkaart zal dan 1 strip afgetekend worden. De eerste keer dat uw kind incidenteel overblijft, dient u een strippenkaart aan te schaffen van minimaal 5 strippen. Als een strippenkaart bijna vol is, krijgt uw kind een infobon mee naar huis. Op dit kaartje staat vermeld dat er weer een nieuwe kaart gekocht moet worden. Volle strippenkaarten worden met de kinderen mee terug naar huis gegeven, zodat u zelf kunt controleren of het aftekenen juist gebeurd is. Aanmeldbriefjes zijn te vinden de site van basisschool de zonnewijzer. Om 11:30 uur s ochtends worden de incidentele aanmeldingen uit de overblijfbus gehaald en weten de overblijfkrachten welke kinderen er bij het overblijven extra aanwezig zullen zijn. Website Basisschool de Zonnewijzer Op de website van De zonnewijzer (www.dezonnewijzerwesterbeek.nl), kunt u onder het kopje ouders/documenten deze overblijfgids vinden. Ook staan daar de aan- en afmeldbriefjes en een inschrijfformulier/medicijnverklaring op. Wenbeleid Als uw kind een eerste keer overblijft, mag u gerust met uw kind meekomen. Natuurlijk houdt de overblijfkracht de eerste dagen een nieuw kind goed in het oog om afspraken binnen het overblijven duidelijk uit te leggen en het kind zich veilig te laten voelen. Medicijngebruik Als kinderen medicijnen dienen te gebruiken tijdens de overblijven, dient u vooraf een formulier Toestemming medicijngebruik te ondertekenen. Dit geldt zowel als uw kind op incidentele dagen of op vaste dagen overblijft. Deze formulieren zijn verkrijgbaar op Echte medische handelingen kunnen niet door de overblijfmedewerkers of de coördinator worden uitgevoerd. Rol coördinator en vrijwillige overblijfkracht De coördinator zorgt er samen met de vrijwillige overblijfkracht voor dat de kinderen op een prettige, veilige en leuke manier kunnen overblijven. De coördinator is verder o.a. verantwoordelijk voor: o Zij zorgt ervoor dat de overblijfruimte zodanig is ingericht dat er rustig en hygiënisch gegeten kan worden. o Coaching en begeleiding van de vrijwillige overblijfkrachten. o Mochten er problemen zijn dan neemt de coördinator contact met de ouders op. 3

4 Er is op de overblijfgroep een klapper aanwezig waarin alle ter zake doende afspraken, protocollen, aanwezigheidslijsten, overblijfkaarten etc. zijn opgenomen. De kinderen komen bij aanvang van de middagpauze zelf naar de overblijfruimte. Ze melden zich bij de overblijfkracht. Deze tekent de presentielijst af. Als een kind onverwacht of zonder berichtgeving afwezig is, zullen wij altijd contact opnemen met de leerkracht en/of ouders. Overblijfprogramma Als de school uit is, hangen de kinderen hun tassen op en nemen een verantwoord lunchpakket mee naar binnen. Vooraf krijgen de kinderen 10 minuten de gelegenheid om buiten te spelen. Ze mogen even stoom afblazen voordat ze aan tafel gaan. Vervolgens hangen de kinderen hun jassen aan de kapstok, wassen hun handen en komen aan tafel. Als alle kinderen aan tafel zitten, geeft de overblijfkracht aan, wanneer ze kunnen beginnen met eten. De gezamenlijke maaltijd duurt ongeveer 20 minuten. Gedurende de maaltijd blijft iedereen aan tafel zitten. De kinderen nemen hun eigen lunch mee in een broodtrommel of broodzakje. Het wordt op prijs gesteld als ouders er rekening mee houden dat gezonde voeding erg belangrijk is voor jonge kinderen (brood/fruit). Er mag niet gesnoept worden tijdens het overblijven. Als uw kind niet alles op heeft, dan wordt het restant weer mee terug gegeven. Zo weet u hoeveel uw kind heeft gegeten. Als ze klaar zijn wordt er opgeruimd. Na het eten, bepaalt de overblijfkracht of het weer het toelaat om buiten te spelen. Buitenspelen is belangrijk voor de kinderen om lekker even te kunnen uitwaaien en rondrennen. De overblijfkracht houdt toezicht op het buitenspelen. Ook mogen de kinderen er voor kiezen om binnen te spelen. Hier kunnen ze dan een spelletje doen of met de kapla bouwen. Er zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen voldoende materialen aanwezig waarmee de kinderen zich buiten kunnen amuseren. Mocht het slecht weer zijn dan kan er gebruik gemaakt worden van de speelzaal. Er wordt duidelijk gecommuniceerd welke ruimtes tijdens het overblijven voor gebruik beschikbaar zijn. De overblijfkracht houdt hier toezicht op en voorkomt dat kinderen ergens gaan rondzwerven. Enkele afspraken met de kinderen Om het overblijven voor de kinderen, maar ook voor de ouders/verzorgers en overblijfkrachten prettig en gezellig te laten verlopen, moeten er met de kinderen een aantal afspraken gemaakt worden: De normale geldende gedragsregels worden ook tijdens het overblijven gehanteerd zoals: blijven zitten tijdens het eten, rustig praten, netjes eten, respect voor elkaar, etc. De schoolregels gelden ook tijdens het overblijven. Samen met de overblijfkracht zorgen de kinderen er voor dat de overblijfruimte netjes wordt achtergelaten. De kinderen mogen tussen de middag absoluut niet van het schoolplein af. Als een kind zich niet aan de afspraken houdt, wordt hij/zij daar op aangesproken. Zo nodig volgt er een waarschuwing. Als er na herhaaldelijke waarschuwingen geen verandering van het gedrag volgt, dan wordt dit besproken met de ouders en het kind. Het gesprek wordt teruggekoppeld naar de basisschooldirecteur. Als er ondanks de waarschuwing en het gesprek met de ouders, een tweede waarschuwing nodig is, dan volgt een (tijdelijke) schorsing van het overblijven. De overblijfcoördinator en de betrokken basisschooldirecteur gaan met de ouders in gesprek onder welke voorwaarden het kind weer kan deelnemen aan het overblijven. Enkele afspraken met de ouders/verzorgers Wij hebben ook de hulp van ouders nodig om het overblijven goed te laten verlopen: U draagt er zorg voor dat uw kind is aangemeld. Voor opvang op vaste dagen hoeft u uw kind slechts eenmalig aan te melden via bijgevoegd inschrijfformulier. Voor incidentele opvang kunt u uw kind aanmelden tot op de dag (voor 11:30 uur) door een aanmeldingbriefje in de overblijfbrievenbus te doen. Als u uw kind wel heeft aangemeld voor het overblijven, maar het maakt op die dag geen gebruik hiervan, dan verzoeken wij u dringend om voor 11:30 uur een afmeld briefje in de overblijfbrievenbus te deponeren. U draagt zorg voor de tijdige aanschaf van nieuwe strippenkaart. 4

5 Bij onduidelijkheid of ontevredenheid met betrekking tot de opvang van uw kind, neemt u in eerste instantie contact op met de overblijfkracht of overblijfcoördinator. Indien dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling Tussenschoolse Opvang. Vertoont een kind onacceptabel gedrag, dan wordt er contact gezocht met ouders en de betreffende leerkracht van het kind. In overleg met hen worden er afspraken gemaakt over de benadering en de aanpak van het kind. Bij kinderen die regelmatig voor onrust zorgen of zich misdragen (grote monden, ongewenst taalgebruik, niet luisteren, pesten, etc.) neemt de coördinator contact op met de ouders/verzorgers. Vrijwillige overblijfkrachten Heeft u belangstelling om het team van vrijwillige overblijfkrachten te komen versterken? Laat het dan even weten aan onze overblijfcoördinator. Zij informeert u graag over de werkzaamheden. Klachtenregeling Tussenschoolse Opvang Spring De opvang wordt verzorgd door enthousiaste mensen met ervaring. De betrokkenheid en de positieve inzet van onze coördinatoren is groot. Toch is en blijft het opvangen van kinderen mensenwerk. Er kan altijd iets gebeuren waardoor een kind boos of verdrietig thuiskomt. Meestal lost dit zich op door er samen over te praten. Wanneer dit niet het geval is en er onvrede blijft bestaan over bijvoorbeeld de werkwijze of gedragingen van de coördinator, het overblijfprogramma, de overblijfruimte, de materialen etc. kunt u contact opnemen met de directeur om er over te praten. Verzekering Aangezien een externe organisatie in ons geval de coördinatie uitvoert, vallen kinderen op dat moment niet onder de dekking van de schoolverzekeringen. Bij schade door een leerling wordt de W.A.-verzekering van de betreffende ouders ingeschakeld. Ook de ongevallenverzekering die de school heeft afgesloten, geldt niet voor de betreffende opvang. Ouders die daar prijs op stellen, kunnen hiervoor een ongevallenverzekering afsluiten die dekking geeft gedurende 24 uur. Op school zijn hiervoor formulieren te verkrijgen. De overblijfkrachten en overblijfcoördinator doen hun best om de tussenschoolse opvang op deze basisschool voor alle kinderen leuk en gezellig te maken. Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar en vooral. Eet smakelijk!! 5

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Mei 2011 Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige en

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko! Dit is het intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko. In dit boekje vindt u alle praktische informatie die van toepassing is op u als ouder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie