Regeling en reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling en reglement"

Transcriptie

1 Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording van het schoolbestuur valt. Obs. De Vennegötte heeft er voor gekozen om de TSO te regelen met behulp van vrijwilligers. Hiertoe zijn in het leven geroepen de Stichting TSO de Vennegötte en de Overblijf Commissie (OC). Eén en ander is besloten in goed overleg tussen de Medezeggenschapsraad (MR), de Ouderraad (OR) en de directeur van de school. 1.3 Doel Het waarborgen dat de kinderen van een fijne middagpauze kunnen genieten en dat de ouders er tevreden over zijn. Het vastleggen hoe de MR, de OR, en de directeur van de Vennegötte het overblijven met ingang van 1 augustus 2006 hebben geregeld. Dit binnen de kaders die het schoolbestuur Openbaar Primair Onderwijs Lochem (OPOL) heeft opgesteld. 1.4 Uitgangspunten Het schoolbestuur (OPOL) is verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO. De directeur van de Vennegötte vertegenwoordigt het schoolbestuur. De Stichting TSO De Vennegötte is de rechtspersoon die de uitvoering van de TSO regelt. Het bestuur van de Stichting TSO De Vennegötte is in handen van de overblijfcommissie (OC) De OC bestaat uit: - De directeur van de Vennegötte - De overblijfcoördinator - Een overblijfkracht - Een lid van de Ouderraad (OR) - De overblijfcoördinator kan tevens overblijfkracht zijn. Het schoolbestuur zorgt ervoor dat aan alle wettelijke bepalingen en reglementen wordt voldaan. Het Schoolbestuur zorgt voor een WA verzekering van de overblijfkrachten. De OC verzorgt de financiën en legt financiële verantwoording af aan de ouders tijdens de jaarvergadering van de OR welke in het begin van ieder schooljaar gehouden zal worden. De overblijfkrachten en de overblijfcoördinator worden door de OC aangesteld, na overleg met de overblijfkrachten. De overblijfkrachten en de overblijfcoördinator ondertekenen een vrijwilligersverklaring. De overblijfkrachten en de overblijfcoördinator fungeren op vrijwillige basis en ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 180 per kwartaal. De overblijfkrachten en de overblijfcoördinator zijn twee uur per dag aanwezig, gedurende twee dagen per week. De overblijfcoördinator is iemand, die gemakkelijk en regelmatig aanspreekbaar is voor de ouders. De overblijfkrachten kunnen tijdens de middagpauze zo nodig terugvallen op de leden van het onderwijsteam.

2 1.5 Randvoorwaarden Een goede veilige plek, waar kinderen onder toezicht tijdens de middag pauze kunnen lunchen en spelen. Voldoende overblijfkrachten en speelgelegenheid. Betaalbaar voor iedereen. Onder leiding van een goede duidelijke geregelde organisatie. De overblijfcoördinator is het aanspreekpunt voor de ouders. De overblijfkrachten moeten mensen zijn die betrokken zijn bij de Vennegötte. Het overblijfreglement is samengesteld door de OC, de MR heeft ermee ingestemd. De OC komt 4x per jaar bijeen. De overblijfkrachten en de overblijfcoördinator komen 5x per jaar bijeen. De overblijfkrachten krijgen een informatiepakket met de overblijfreglementen en de schoolregels. De ouders krijgen jaarlijks een overblijfboekje, waarin het overblijfreglement staat vermeld. Spelmateriaal voor binnen en buiten spelen moet aanwezig zijn. Geen video/pc tijdens het overblijven, bewegen stimuleren. De ouders zijn verantwoordelijk voor het lunchpakket. De overblijfcoördinator krijgt een taakomschrijving. 2.0 Reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) 2.1 TSO Onder TSO (overblijven) verstaan wij: Het verblijven van leerlingen gedurende de middagpauze in het schoolgebouw en/of het terrein van de school. Voor de onderbouw is dit van tot uur. Vanaf groep 3 is dit van tot uur. Vanaf uur neemt het personeel het toezicht op het plein over van de overblijfkrachten. 2.2 Het bestuur en de directie De bestuurscommissie van het Openbaar Primair Onderwijs Lochem (OPOL), namens welke de directeur optreedt, draagt zorg voor een verantwoorde overblijfgelegenheid (20 leerlingen = 1 overblijfkracht). Het bestuur stelt ook beleid met betrekking tot het overblijven vast. De oudergeleding in de MR moet haar goedkeuring aan het beleid geven. Het bestuur heeft een passende WA-verzekering afgesloten voor al degenen die verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade gedurende of als gevolg van het overblijven. De directeur treedt op namens het schoolbestuur. 2.3 De overblijfcommissie (OC) Deze commissie bestaat uit de overblijfcoördinator, een overblijfkracht, de directeur van De Vennegötte, de overblijfcoördinator, een lid van de Ouderraad en een ouder. Tot de taken van de commissie behoren: De organisatie van het overblijven. Het financiële overzicht. Het voorstellen van de hoogte van het overblijfgeld. Het afleggen van financiële verantwoording tijdens de jaarlijkse ouderavond. Het regelen van overblijfkrachten per groep. Het overleg met overblijfkrachten. Het behandelen van klachten met betrekking tot de overblijfvoorziening. De vergoeding van de overblijfkrachten.

3 De aanschaf van duurzame gebruiksvoorwerpen, spelmateriaal en het doen van andere investeringen ten behoeve van de overblijfvoorziening. Het maken van een overblijfrooster. 2.4 De overblijfcoördinator De overblijfcoördinator is de eerste contactpersoon voor ouders, team en overblijfkrachten. Het overblijven wordt gecoördineerd door Aline Pauwels. Bij haar kunt u terecht voor de overblijfkaart. Deze kaart blijft op school, als de kaart bijna vol is krijgt u hierover bericht. Op maandagochtend kan er een overblijfkaart gekocht worden. De overblijfcoördinator registreert welke leerlingen op welke dagen overblijven. Dit in verband met veiligheid en controle. Tot de taken van de coördinator behoren: De coördinatie van de dagelijkse gang van zaken. De verkoop van overblijfkaarten Het aanspreekpunt zijn voor vragen van ouders en overblijfkrachten. De financiële boekhouding (het innen van het overblijfgeld, de uitbetaling van de overblijfkrachten en het financiële verslag). Tot de taken van het team behoren: Het aanspreekpunt zijn over het niet acceptabele gedrag van kinderen tijdens het overblijven. Eventueel gedrag van het kind bespreken met de ouders. Doornemen van de regels aan het begin van het schooljaar met de kinderen die overblijven. 2.5 De overblijfkrachten Het toezicht op de leerlingen wordt uitgeoefend door overblijfkrachten die hiervoor een vergoeding ontvangen. De overblijfkracht is verantwoordelijk voor de kinderen tijdens het overblijven. Het aantal overblijfkrachten is gerelateerd aan het aantal kinderen dat gebruik maakt van de voorziening (per 20 leerlingen = 1 overblijfkracht) Jaarlijks wordt dus het aantal overblijfkrachten op basis van het aantal leerlingen bijgesteld. Er wordt voor gezorgd dat het overblijven in een gezellige en rustige sfeer verloopt. Om dit te bereiken bespreekt elke leerkracht dit met zijn of haar klas. Hebben kinderen na een aantal waarschuwingen zich nog niet aan de regels gehouden, dan blijven ze na het eten een week binnen. De leerkracht neemt ook contact op met de ouders van de betreffende leerling, zodat die ook op de hoogte zijn. Is er na een nieuwe poging geen goed resultaat, dan mogen de kinderen een week niet op school eten tussen de middag en verwachten we van de ouders dat ze een andere oplossing zoeken. De overblijfkrachten en de overblijfcoördinator komen 6 x per jaar bijeen. Iedere overblijfkracht heeft een beroepszwijgplicht, d.w.z. brengt geen informatie over school en leerlingen naar buiten. 2.6 De ouders Alle ouders worden over het overblijven geïnformeerd door middel van dit reglement, de Opkikker en de website

4 2.7 Huishoudelijk reglement overblijven Algemeen: Als kinderen incidenteel overblijven, of als "vaste" overblijfkinderen een keer overslaan, dan moet dit schriftelijk of telefonisch aan school gemeld worden. De kinderen mogen niet zonder uw schriftelijke toestemming naar huis gaan of bij iemand anders thuis eten. De kinderen die overblijven pakken om uur hun eten en drinken. We verwachten dat u uw kind brood en/of fruit meegeeft, en een beker drinken. Geen snoep! Houdt u alstublieft rekening met de hoeveelheid die uw kind op kan. Ieder kind zit aan tafel. De overblijfouder vult zijn/haar naam in op de lijst in de multomap van het overblijven, en zet een kruisje achter de naam van de kinderen die overblijven. Bij goed weer gaan de kinderen naar buiten om te spelen op het afgesloten plein. Vanaf uur mogen ook de kinderen die niet overblijven weer op het schoolplein spelen, en nemen de leerkrachten het toezicht over. Bij slecht weer kunnen de kinderen spelen in de gezamenlijke ruimte met de spelletjes die in de overblijfkast aanwezig zijn. Om gaan de kinderen naar de klas en neemt de leerkracht het toezicht over. Groepen 1, 2 en 3: De kinderen brengen ongeveer uur de tas naar de kapstok en gaan samen met de overblijfkracht naar het onderbouwplein. De klas wordt netjes achtergelaten, d.w.z. stoelen aanschuiven, licht uit en deur dicht. De overblijfkrachten van de groepen 1,2 en 3 lopen tot uur op het plein. Als de leerkracht de pleinwacht overneemt, gaan de kinderen weer naar hun eigen plein. Groepen 4 t/m 8: De kinderen starten gezamenlijk met het eten. Na het eten maken de kinderen die weekdienst hebben met een doekje de tafels schoon. Daarna gaan zij stofzuigen. Om ongeveer uur mogen de kinderen naar buiten. Op het plein lopen altijd overblijfkrachten. Spelregels op het plein: De kinderen mogen niet tussen de fietsen spelen. De kinderen mogen voetballen op het plein met de softbal. Voor het gebruik van de doelen is er een rooster. Tijdens de middagpauze mogen de kinderen gebruik maken van de speelkisten. De pleinwacht ziet toe dat de kinderen om uur de spelmaterialen opgeruimd hebben. Van uur tot uur zijn er uitsluitend overblijfkinderen op school! Kinderen die in de middagpauze naar huis gaan, mogen dan ook niet voor uur op het plein komen. We verwachten van ouders dat zij hierop toezien. Komen kinderen toch te vroeg, dan moeten ze tot uur voor het gesloten hek wachten. 2.8 Registratie leerlingen Met het oog op de verantwoordelijkheid, de veiligheid en het overzicht wordt dagelijks een presentielijst bijgehouden door de overblijfkracht. Daarom is het belangrijk dat u de school meldt als een vaste overblijver een keer overslaat, of

5 als uw kind een keer incidenteel overblijft. Eenmaal per week krijgen de kinderen van wie de overblijfkaart bijna vol is een briefje mee. Op maandagochtend kunnen er nieuwe kaarten gekocht worden bij Aline. 2.9 Bijdrage voor het overblijven De overblijfcommissie stelt de overblijfbijdrage vast in overleg met de oudercommissie. De overblijfbijdrage wordt vermeld in de schoolgids. De tarieven zijn als volgt: 30 keer 20 keer 10 keer eerste kind 27,50 20,00 12,50 volgende kind(eren) 20,00 17,50 12,50 Incidenteel overblijven 2,00 keer. U meldt in voorkomende gevallen mondeling, schriftelijk of telefonisch aan de school dat uw kind overblijft. U geeft uw kind 2,00 mee naar school en uw kind geeft dit aan de overblijfkracht Slotbepalingen De kinderen moeten de overblijfouders gehoorzamen. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur, in overleg met de overblijfcommissie.

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Jaarlijkse bijlage van de schoolgids

Jaarlijkse bijlage van de schoolgids directie: Jacqueline Bosma Korte Lepelstraat 81 1018 ZA Amsterdam tel. 020-622 97 85 fax 020 330 74 35 info@boekmanschool.nl www.boekmanschool.nl Jaarlijkse bijlage van de schoolgids 2014-2015 1 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Klassenregels. Algemene regels: Bij een gesprek in de klas:

Klassenregels. Algemene regels: Bij een gesprek in de klas: 1 Klassenregels Algemene regels: Bij binnenkomst hang ik meteen m n jas e.d. op. Ik ga direct naar mijn eigen plaats. Ik heb geen snoep bij me. Mijn telefoon, I-pod is in de school uit en in mijn kluis.

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie