Tussenschoolse Opvang (TSO) OBS Kompas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016. OBS Kompas"

Transcriptie

1 Tussenschoolse Opvang (TSO) OBS Kompas INFORMATIEBOEKJE OUDERS, VERZORGERS EN LEERLINGEN

2 Inhoud Inleiding Visie Organisatie Uitgangspunten Vormen van TSO Kosten en betaling TSO-regels voor ouders/verzorgers en leerlingen Klachtenregeling Overblijfkracht... 8 Bijlage 1 Overblijfregels... 9 Bijlage 2 Gegevens overblijfcoördinator en directie/administratie...10 Bijlage 3 Aanmeldingsformulier Tussenschoolse opvang...11 Bijlage 4 Wijzigingsformulier Tussenschoolse opvang

3 Inleiding In dit informatieboekje over de Tussenschoolse Opvang (TSO) op onze school vindt u alle noodzakelijke gegevens die voor u en uw kind van belang zijn om het overblijven op een goede en plezierige wijze te laten verlopen. Het is de bedoeling dat alle ouders die gebruik maken van de TSO op de hoogte zijn van de inhoud van dit boekje en wij vertrouwen er dan ook op dat u de moeite wilt nemen dit boekje door te lezen. Het informatieboekje is terug te vinden op de website De school geeft gelegenheid tot tussenschoolse opvang (overblijven) in de middagpauze van tot uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (vrijdag alleen voor bovenbouw). U kunt uw kind dan laten overblijven als dat nodig is. Op onze school wordt de tussenschoolse opvang verzorgd door de overblijfcoördinator, samen met hulp van een aantal overblijfkrachten. De directeur van de school blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor de TSO. 1. Visie Tijdens de overblijf creëren wij voor 4 tot 13 jarige kinderen een veilige omgeving, waar zij op een plezierige manier kunnen lunchen, zich welkom voelen, spelen, plezier hebben en respect leren hebben voor elkaar, in deels vrij besteedbare tijd. 3

4 2. Organisatie directie overblijfcoördinator Overblijfteam (overblijfcoördinator & vaste overblijfkrachten) Deze schematische weergave laat de organisatie zien van de overblijf, waarbij: - De directeur eindverantwoordelijk is voor de organisatie van de overblijf. Stichtingsbreed zijn de noodzakelijke verzekeringen afgesloten voor alle bij de overblijf betrokken personen. - De overblijfcoördinator verantwoordelijk is voor de dagelijkse organisatie van de overblijf. Daarnaast is de overblijfcoördinator verantwoordelijk voor het aansturen en aanspreken van de andere overblijfkrachten. - De overblijfcoördinator samen met de overblijfkrachten de praktische uitvoering van de overblijf mogelijk maken. 4

5 3. Uitgangspunten - Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (alleen bovenbouw) kan gebruik gemaakt worden van de overblijf. - Ouders/verzorgers, directie en overblijfcoördinator staan achter de overblijf en zijn bereid zich hiervoor in te zetten. - De overblijf is in eerste instantie bedoeld voor kinderen die niet thuis kunnen gaan lunchen. Kinderen die dat wel kunnen, worden geacht thuis te eten. - Er kan op 2 manieren van de overblijf gebruik gemaakt worden, namelijk: één dag of meerdere vaste dagen per week (structureel), of incidenteel (af en toe). - Openstelling van de school: Overblijven is alleen mogelijk wanneer de school de gehele dag geopend is en er twee dagdelen (ochtend en middag) les wordt gegeven. Bij incidentele sluiting door onvoorziene omstandigheden kan de overblijf geen doorgang vinden. - Overmacht: Hiervan is sprake als de school door overmacht geen overblijf kan regelen of dat er door omstandigheden zoals brand en wateroverlast geen overblijf kan plaatsvinden. - Tussenschoolse opvang is deel van een schooldag: Leerlingen kunnen alleen gebruik maken van de overblijf indien ze die dag normaal naar school gaan. Dat wil zeggen: een leerling kan niet overblijven als hij/zij die dag alleen maar tijdens de middagpauze de school bezoekt. - Kinderen van de overblijfkrachten mogen op de dag dat er geholpen wordt, gratis gebruik maken van de overblijf. 5

6 4. Vormen van TSO Er zijn 2 vormen van TSO: - Structureel gebruik van de TSO: een vaste dag/vast aantal dagen per week: U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor structurele overblijf via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. U vindt dit formulier als bijlage bij dit boekje, in de kast bij de entree van de school of u kunt het downloaden via onze website Op het formulier geeft u o.a. aan: welke dag/dagen van de week van toepassing zijn; contactgegevens van ouders/verzorgers. U gebruikt 1 aanmeldingsformulier per kind. U kunt dit formulier inleveren bij de overblijfcoördinator (kan ook via de rode overblijfbrievenbus op school). Aanmelden kan op elk moment van het jaar. Betaling van structurele overblijf gebeurt vooraf d.m.v. het aanschaffen van een strippenkaart (5, 10 of 25 keer afnamen). Strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator. Verderop in dit boekje vindt u hierover nog meer informatie. Indien u iets wilt wijzigen, kunt u dit doorgeven via een wijzigingsformulier (bijlage). Indien u geen wijzigingsformulier invult, gaan wij er vanuit dat uw contract ongewijzigd doorloopt, ook bij de overgang naar een nieuw schooljaar (uitgezonderd schoolverlaters). Opmerking: wij verzoeken u eventuele medische aandachtspunten t.a.v. uw kind altijd direct te melden bij de overblijfcoördinator. - Incidenteel gebruik van TSO: Wanneer u uw kind/kinderen af en toe (incidenteel) gebruik wilt laten maken van de overblijf hoeft u geen aanmeldingsformulier in te vullen. U dient dit dan minstens 1 dag van tevoren te melden bij de overblijfcoördinator via een briefje in de rode overblijfbrievenbus. De betaling van de incidentele overblijf moet meteen gebeuren bij de aanmelding. Bij het aanmeldingsbriefje kunt u dan ook een envelop in de rode overblijfbrievenbus stoppen met gepast geld ( 1,50 per keer/per kind). Noteert u a.u.b. op zowel het aanmeldingsbriefje als de envelop de naam van uw kind(eren), groep en overblijfdatum. Mocht u in één week een paar keer incidenteel gebruik willen maken van de overblijf, dan is het fijn als u dit op de eerste schooldag van de week al kunt doorgeven voor de hele week.). De overblijfbrievenbus wordt geleegd door de overblijfcoördinator, die ook alle betalingen noteert. Het is verstandig om het overblijven ook door te geven aan de leerkracht. 6

7 5. Kosten en betaling De kosten voor het overblijven zijn: incidentele overblijf (1 keer): 1,50 structurele overblijf /strippenkaart voor 5 keer: 7,00 structurele overblijf/ strippenkaart voor 10 keer: 13,00 structurele overblijf /strippenkaart voor 25 keer: 25,00 Betaling van de incidentele overblijf moet gebeuren vóór of op de dag van het overblijven aan de overblijfcoördinator. U dient dan 1,50 gepast in een envelop voorzien van naam en groep in de rode overblijfbrievenbus te stoppen (de brievenbus wordt geleegd door de overblijfcoördinator). Betaling van wekelijkse overblijf op één dag of meerdere vaste dagen (structureel) gebeurt vooraf d.m.v. het aanschaffen van een strippenkaart. Strippenkaarten (5, 10 of 25 keer afnamen) zijn ook verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator. Eén afname staat voor één kind, één keer in de week laten overblijven. U kunt de kaart rechtstreeks kopen bij de overblijfcoördinator of deze betalen via gepast geld in een gesloten envelop met op de envelop vermelding van de naam van uw kind en het soort strippenkaart (5, 10 of 25 afnamen). De overblijfcoördinator beheert de gekochte strippenkaarten totdat deze vol zijn. Volle strippenkaarten krijgt u terug van de overblijfcoördinator, met het verzoek om zo nodig weer een nieuwe kaart te kopen. Mocht het tegoed op een strippenkaart op zijn, dan ontvangt u van de overblijfcoördinator de volle strippenkaart terug met het verzoek een nieuwe strippenkaart te kopen. Wij verzoeken u echter vriendelijk ervoor te zorgen dat u altijd voldoende strippen heeft. Wanneer u besluit geen gebruik meer te maken van de overblijf, dan kunt een eventueel tegoed aan strippen door ons terugbetaald krijgen. Wanneer er een tekort is, krijgt u van ons uiteraard nog een rekening. 6. TSO-regels en tips voor ouders verzorgers en leerlingen Om de overblijf gezellig en verantwoord te laten verlopen gaan we uit van drie basisregels: Wij gaan respectvol met elkaar om. Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken en is daar zelf verantwoordelijk voor. We zijn zuinig op het materiaal en de omgeving. Rondom deze basisregels hebben we nog een aantal andere overblijfregels gemaakt (gedragsregels en schoolpleinregels) die hangen op de deur bij de overblijfruimte (zie bijlage). Wij rekenen er op dat u als ouders/verzorgers alle regels en afspraken onderschrijft en uw kind nadrukkelijk wijst op naleving ervan. N.B. Indien een kind zich herhaaldelijk niet aan de TSO-regels houdt of als er sprake is van een ernstig incident tijdens de TSO, zal de coördinator na overleg met de directeur contact opnemen met de ouders. Er zal eerst een waarschuwing gegeven worden. Bij een noodzakelijk 2e contact met de ouders zullen passende maatregelen getroffen worden (eventueel indien nodig tijdelijk uitsluiting van TSO deelname). 7

8 Verder vragen wij uw aandacht voor het volgende: - Medische aandachtspunten t.a.v. uw kind vermeldt u op het aanmeldingsformulier of geeft u zodra van toepassing door aan de overblijfcoördinator. - U dient zelf voor de lunch van uw kind te zorgen. Vriendelijk verzoek om de lunch in een afgesloten trommel mee te geven. - Tijdens de overblijf wordt thee aangeboden. U mag ook zelf uw kind drinken meegeven (geen frisdrank e.d.). Indien u een beker meegeeft, zorgt u dan voor een goed afsluitbare beker. - Graag de lunchtrommel (en beker) voorzien van naam. - Zorgt u a.u.b. voor een gezonde lunch, bijv. een lekkere boterham met hartig of zoet beleg. Knabbelgroenten, zoals komkommer, wortel, radijs, augurk, reepjes paprika of partjes tomaat doen het ook altijd goed. - Snoep, koekjes, chips e.d. zijn niet toegestaan. - Geeft u a.u.b. niet teveel eten en drinken mee (met name bij kleuters). We gaan er vanuit dat het meegebrachte eten en drinken ook allemaal op moet. - Vooral voor de kleintjes ontstaat er wel eens een middagdipje. Mocht uw kind s ochtends al een beetje opzien tegen de middagpauze, een zelfgemaakt briefje in de lunchtrommel met een paar lieve woordjes of n grappig tekeningetje kunnen wonderen doen! - Indien uw kind verwacht wordt bij de overblijf maar niet kan of hoeft te komen, dient u dit vóór uur te melden bij de leerkracht. Deze geeft dit dan door aan de overblijfcoördinator. Alleen in geval van ziekte of calamiteit wordt geen afname berekend. Bij ziekte of calamiteit is een melding aan de leerkracht voldoende. 7. Klachtenregeling Indien ouders klachten hebben over de overblijf, kunnen deze aan de overblijfcoördinator worden voorgelegd. De overblijfcoördinator probeert deze klachten, in samenwerking met de betrokkenen, zo goed mogelijk op te lossen. Van ingediende klachten houdt de overblijfcoördinator een dossier bij en dit wordt aan het eind van het schooljaar overlegd aan de directeur. Indien ouders of team klachten hebben over het functioneren van de overblijfcoördinator, dan kunnen ze met deze klacht bij de directeur terecht, waarna de directeur de ingediende klacht in samenwerking met de betrokkenen zo goed mogelijk probeert op te lossen. Indien deze regeling niet of in onvoldoende mate leidt tot de gewenste oplossing, bestaat de mogelijkheid de standaard klachtenregeling zoals vermeld in de schoolgids te volgen. 8. Overblijfkracht Het overblijfteam bestaat uit de overblijfcoördinator en een aantal overblijfkrachten die indien nodig op een vaste dag helpen bij de overblijf. Om voor goede overblijf te kunnen zorgen, is het fijn wanneer een aantal ouders bereid is in te vallen bij afwezigheid van vaste overblijfkrachten. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat we de overblijf op een betaalbare manier in stand kunnen houden. Mocht u dit incidenteel willen doen, dan kunt u dit doorgeven aan de overblijfcoördinator. U krijgt als overblijfkracht (vast of incidenteel) een financiële vergoeding van 7,- per keer. De waardering van de kinderen is echter onbetaalbaar. Natuurlijk hoeft u geen overblijfgeld voor uw eigen kind(eren) te betalen op de dag/dagen dat u zelf aanwezig bent om te helpen als overblijfkracht. Voor meer informatie over het aanmelden als overblijfkracht kunt u terecht bij de overblijfcoördinator (zie gegevens in bijlage). Gewoon dóen! 8

9 Bijlage 1 OVERBLIJFREGELS Gedragsregels We wassen onze handen vóórdat we aan tafel gaan. De groep zit samen aan tafel, eet gezamenlijk en eindigt gezamenlijk. We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten. We blijven van andermans eten/spullen af. Na het eten ruimen we zelf onze spullen op. Wat je niet hebt opgegeten/opgedronken van de meegebrachte lunch, neem je weer mee terug naar huis. Na het eten is er een keuze uit vrij spelen of spelen met spelmateriaal of creatief materiaal. De overblijfcoördinator bepaalt of we naar buiten kunnen gaan of binnen blijven. Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er gewoon gelopen in de gang/hal. Dus rennen en gillen doen we niet. Brutaal gedrag, grof taalgebruik, intimiderend gedrag of het negeren van regels die voor de overblijf zijn vastgesteld, wordt niet getolereerd. DE WAARNEMING VAN DE OVERBLIJFCOÖRDINATOR/OVERBLIJFKRACHT(EN) IS HIERBIJ BEPALEND!!! Bij zulk gedrag wordt de directie ingeschakeld. De directie bepaalt in samenspraak met de overblijfcoördinator welke maatregelen worden getroffen. Ouders van het betreffende kind worden hierover geïnformeerd. Herhaling van het gedrag leidt tot verwijdering van de overblijf. In eerste instantie zal de verwijdering tijdelijk zijn. Verbetert de situatie niet, dan zal de verwijdering definitief worden. Natuurlijk zijn alle regels van de school ook tijdens de overblijf van toepassing. Schoolpleinregels Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolplein blijft, de hekken dienen hiervoor gesloten te zijn. Het schoolplein mag alleen verlaten worden met toestemming van de overblijfcoördinator/overblijfkracht. We zorgen ervoor dat andere spelende kinderen geen last van ons hebben. We gaan niet op het dak (bij overtreding worden maatregelen genomen). Ballen die op het dak belanden worden daar eens per maand afgehaald. Niemand klimt zelf op het dak. Iedereen behandelt elkaar met respect, d.w.z. dat er niet wordt gescholden, gepest of uitgedaagd. Ruzies en conflicten worden meteen gemeld bij de overblijfcoördinator en indien nodig ook aan de leerkracht. We lossen ruzies en conflicten alleen zelf op wanneer dat op een geweldloze manier kan. Wanneer je door de overblijfcoördinator/overblijfkracht naar binnen wordt gestuurd, loop je naar je eigen klas toe, waar je rustig blijft wachten tot de leerkracht komt. Spelen is leuk, maar we ruimen gezamenlijk op. Let op! Kinderen die moeten overblijven, mogen niet plotseling bij iemand gaan eten. Wijzigingen moeten altijd door ouders/verzorgers vóór uur op de dag van het overblijven worden gemeld bij de leerkracht. Deze geeft dit dan door aan de overblijfcoördinator. Dit in verband met de verantwoording voor het kind. Ouders en kinderen die gebruik maken van de overblijfregeling gaan automatisch akkoord met bovenstaande regels. 9

10 Bijlage 2 Gegevens overblijfcoördinator en directie administratie Overblijfcoördinator: Annie Nolten Tel: Directie: Administratie: Joop Bloks / Peter Schröder Maria Soedamah 10

11 Bijlage 3 AANMELDINGSFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG Gegevens van het kind (s.v.p. 1 kind per formulier) Voor- en achternaam kind : Geboortedatum :. Jongen / Meisje Groep :. Naam huisarts : Telefoonnummer :..... (Medische) bijzonderheden (alleen indien nodig) : Ondergetekende wil graag zijn/haar (bovengenoemd) kind tijdens de schoolweken gebruik laten maken van de tussenschoolse opvang. Met ingang van :.. (datum invullen a.u.b.) A.u.b. aankruisen wat van toepassing is: vaste dagen: maandag dinsdag donderdag vrijdag anders, nl.:... Betaling van structurele overblijf gebeurt vooraf d.m.v. het aanschaffen van een strippenkaart (5, 10 of 25 keer afnamen). Strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator. Meer over de betaling vindt u in het Informatieboekje TSO, dat te downloaden is via Gegevens ouder(s)/verzorger(s) Familienaam en voorletters : M / V Straat + huisnummer :..... Postcode + woonplaats : Tussen de middag te bereiken op de volgende telefoonnummers: Naam Telefoonnummer privé Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer werk Datum :.. Handtekening ouder/verzorger:..... Formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de overblijfcoördinator (kan ook via de rode overblijfbrievenbus op school). 11

12 Bijlage 4 WIJZIGINGSFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG A.u.b. de gegevens van het kind volledig invullen en aankruisen welke wijzigingen van toepassing zijn. Formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de overblijfcoördinator (kan ook via de rode overblijfbrievenbus op school). Gegevens van het kind (s.v.p. 1 kind per formulier) Voor- en achternaam kind : Geboortedatum : Jongen / Meisje Groep :.. Naam huisarts : Telefoonnummer :..... (Medische) bijzonderheden (alleen indien nodig) : Ondergetekende wil graag zijn/haar (bovengenoemd) kind tijdens de schoolweken gebruik laten maken van de tussenschoolse opvang. Met ingang van :... (datum invullen a.u.b.) Op de volgende dagen: vaste dagen: maandag dinsdag donderdag vrijdag anders, nl.:... Ondergetekende wil zijn/haar (bovengenoemd) kind geen gebruik meer laten maken van de tussenschoolse opvang. Met ingang van :... (datum invullen a.u.b.) Gegevens ouder(s)/verzorger(s) Familienaam en voorletters : M / V Straat + huisnummer : Postcode + woonplaats : Tussen de middag te bereiken op de volgende telefoonnummers: Naam Telefoonnummer privé Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer werk Datum :.. Handtekening ouder/verzorger:... 12

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Aalsmeer, juni 2015 Tussen Schoolse Opvang (TSO) Deze brief gaat over de TSO in het schooljaar 2015-2016. Via de aanmeldstrook kunt u zich inschrijven voor de TSO na de zomervakantie. Dit geldt voor alle

Nadere informatie

Woord vooraf Het overblijven

Woord vooraf Het overblijven Woord vooraf Het overblijven Geachte ouders/verzorgers, In dit gedeelte vindt u informatie over het overblijven (tso) en de voorschoolse opvang (vso) op t Heidemeer. In 1996 heeft een groepje ouders zich

Nadere informatie

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen.

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen. Indien u gebruik wilt maken van de TSO op

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de basisschool; De Koningin Beatrix in Buren De Daverhof in Kerk Avezaath Indien u gebruik wilt maken van de TSO op contractbasis

Nadere informatie

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM Op de montessorischool bestaat de mogelijkheid om in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur onder toezicht over te blijven. De overblijf wordt georganiseerd

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert

Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert Indien u gebruik wilt maken van de TSO op

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Dit boekje geeft u alle informatie over de tussenschoolse opvang (het overblijven) op basisschool de Bron. Wij adviseren u om dit boekje te bewaren bij de schoolgids. - 1 - Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Sinds 2007 verzorgt Kinderopvang Rivierenland de Tussenschoolse opvang op de CPOB scholen in Tiel Omdat de oude situatie (2007) op scholen nogal verschillend was qua tarieven, heeft

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie Werkhoven, juli 2013 Geachte ouder(s)/verzorger(s), In deze brief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de tussenschoolse opvang

Nadere informatie

Info boekje overblijf

Info boekje overblijf Info boekje overblijf Voor de ouders Karveel 45-39, 8242 VC Lelystad. Telefoon.06-25494869. E-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad Ing 6028728.Ingeschreven bij de KvK onder nr. 52064395.

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool

Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool In dit informatieboekje kunt u als ouders lezen hoe de Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool is georganiseerd. U kunt lezen hoe de groepen samengesteld worden,

Nadere informatie

Informatie overblijfvoorziening.

Informatie overblijfvoorziening. Informatie overblijfvoorziening. Zeewolde, 24 juni 2014. Geachte ouder(s) / verzorger(s), Indien u gebruik wenst te maken van de overblijfvoorziening van De Richtingwijzer kunt u dit kenbaar maken door

Nadere informatie

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen.

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen. TSO INFORMATIEBOEKJE Beste ouder(s) en verzorger(s), Dit informatiebulletin is bedoeld om u te informeren over het wel en wee van de tussenschoolse opvang (de TSO of het overblijven) op de Koningin Wilhelmina

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Uw kind zit op de Bavinckschool. Met ingang van 1 september 2012 coördineert Sportfever de tussenschoolse opvang ( TSO ) op de Bavinckschool. Met deze brief ontvangt u het informatiepakket

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie Werkhoven, juni 2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s), In deze brief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de tussenschoolse opvang

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik 1.Inleiding Wij hanteren op onze school een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven om

Nadere informatie

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Uithoorn, 28 mei 2015 Geachte ouders/verzorgers, Het afgelopen schooljaar heeft Stichting BORUS Kinderopvang tezamen met een

Nadere informatie

Overblijven. De Meeander

Overblijven. De Meeander Overblijven op De Meeander Heelweg Praktische informatie voor ouders/ verzorgers die hun kind(eren) laten overblijven in de middagpauze Het overblijven op de Meeander is goed geregeld. Het streven is om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. TSO ICBO de Kwikstaart

INFORMATIEBROCHURE. TSO ICBO de Kwikstaart INFORMATIEBROCHURE TSO ICBO de Kwikstaart Informatie over de TUSSENSCHOOLSE OPVANG een samenwerking tussen de Stichting Interconfessioneel Basis Onderwijs te Uithoorn en Aalsmeer, juni 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Informatieboekje TussenSchoolse Opvang

Informatieboekje TussenSchoolse Opvang Informatieboekje TussenSchoolse Opvang Basisschool t Palet Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Woord vooraf 3 Overblijfkrachten en TSO werkgroep 4 Kindercentrum Kindertuin 4 Afspraken en regels 5

Nadere informatie

Overeenkomst tussenschoolse opvang

Overeenkomst tussenschoolse opvang Overeenkomst tussenschoolse opvang Ondergetekende: 1. De hierna omschreven ouder(s), (onder in te vullen) en 2. Stichting Kiekeboe Kinderopvang, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door Mw.

Nadere informatie

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Tussenschoolse opvang Spring Schooljaar 2015-2016 Inleiding Basisschool De Zonnewijzer biedt aan al haar leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Het is wel handig

Nadere informatie

Overblijfgids Samensprong Bergen. Tussenschoolse opvang

Overblijfgids Samensprong Bergen. Tussenschoolse opvang Overblijfgids Samensprong Bergen Tussenschoolse opvang 1 Inleiding De basisscholen, de Klimop en St. Jozef, hebben het overblijven samen geregeld. Een vast team van overblijfkrachten en een coördinator

Nadere informatie

Informatieboekje TSO

Informatieboekje TSO Informatieboekje TSO St. Jozefschool Rietmolen 2015-2016 Inleiding Geachte ouders / verzorgers, Voor u ligt een informatieboekje over hoe de Tussenschoolse opvang (TSO) geregeld is op de St. Jozefschool

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over onze overblijf

Alles wat u wilt weten over onze overblijf Alles wat u wilt weten over onze overblijf Inleiding. Overblijf voor en door ouders De wetgever heeft er in voorzien dat op elke basisschool de kinderen tussen de middag kunnen overblijven. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN Huisregels Reglementen Algemene informatie 1. Overblijven op de Hobbitstee Groep 1/2 12.15 uur de groepen 1 en 2 worden bij de klassen opgehaald en begeleid naar het lokaal waar

Nadere informatie

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas Inleiding... 2 1 De overblijfkrachten... 3 1.1. Beschrijving van de overblijfkrachten... 3 1.2. Algemene afspraken voor

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van overblijvers.

Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Hierbij ontvangt u een aanmeldformulier + machtiging voor het overblijven met een pasje. De aanmelding geldt gedurende alle jaren dat uw kind(eren) op school zit.(ten)

Nadere informatie

Het is dan ook echt in het belang van uw kind dat het inschrijfformulier tijdig ingeleverd wordt!

Het is dan ook echt in het belang van uw kind dat het inschrijfformulier tijdig ingeleverd wordt! Geachte ouders/verzorgers april 2014 Het loopt weer tegen het eind van het schooljaar en de vakantie staat voor de deur. Zoals u van ons gewend bent krijgt u een inschrijfformulier mee voor het aankomende

Nadere informatie

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer.

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer. Protocol overblijven Overblijftijden en plaatsen Onderbouw : eten van 12.00uur tot 12.30uur, ieder in hun eigen klas daarna gelegenheid tot spel. Bovenbouw : eten van 12.30uur tot 12.50uur, allen in het

Nadere informatie

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang Bijlage 5 Informatiebrochure tussen schoolse opvang BS De Boomgaard Langestraat 14 7047 AP Braamt 0316 651637 info@bsdeboomgaardbraamt.nl Inleiding. Met ingang van augustus 2006 valt de tussenschoolse

Nadere informatie

Mocht u nog geen gesprek hebben gehad met een van de leidinggevenden, dan bent u van harte welkom.

Mocht u nog geen gesprek hebben gehad met een van de leidinggevenden, dan bent u van harte welkom. Aan belangstellenden voor Het Kristal Fijn dat u belangstelling heeft voor Het Kristal. Hierbij ontvangt u een aanmeldingspakket. Het pakketje bevat een aanmeldingsformulier en een aantal bijlagen. Mocht

Nadere informatie

Info boekje. Tussenschoolse Opvang

Info boekje. Tussenschoolse Opvang Info boekje Tussenschoolse Opvang 2 Overblijforganisatie De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van de St. Plechelmusschool bestaat uit ca. 21 overblijfkrachten, waarvan 2 coördinatoren. Verantwoordelijk

Nadere informatie

Basisschool Rehoboth

Basisschool Rehoboth Voorschoolse en Tussenschoolse Opvang Basisschool Rehoboth VSO/TSO-protocol 1. Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat kinderen in de middagpauze op school en onder toezicht

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD Algemeen Inschrijven voor de Tussenschoolse Opvang ( verder te noemen TSO) Aanmelden

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Informatieboekje tussenschoolse opvang De Koekoek

Informatieboekje tussenschoolse opvang De Koekoek Informatieboekje tussenschoolse opvang De Koekoek 2 Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 Over Ludens ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465 Beste ouders, De school maakt sinds februari 2009 gebruik van het nieuwe betalingssysteem voor de Tussen de Middag Opvang The Nanny. Dit verloopt tot nu toe goed. Vanaf het nieuwe schooljaar 2010 is er

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang

Tussen Schoolse Opvang Beste Ouder/Verzorger, Hierbij treft u enige documentatie aan met betrekking tot de Tussenschoolse Opvang van basisschool de Violier. De Tussen Schoolse Opvang wordt bij de Violier verzorgd door Komkids

Nadere informatie

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen 1 TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke) opzegging/wijziging

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 3 Abonnementen en losse overblijf 4 Wat kunt u van ons verwachten 6 Wat verwachten wij van de kinderen

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang - 1 - Pauze op School Reglement Tussen Schoolse Opvang Prins Willem-Alexander School te Sliedrecht - 2 - Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Aanmelden, wijzigen, opzeggen abonnement 3 Abonnementen en betalingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen.

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Ondergetekende wenst met ingang van zijn/haar kind gebruik te laten maken van de TSO. Ge ge ve ns ki n d: Achternaam

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Lucebertschool. Overblijfprotocol. TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN

Lucebertschool. Overblijfprotocol. TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN Lucebertschool Overblijfprotocol TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN Hierbij ontvangt u informatie met betrekking tot de Tussen Schoolse Opvang. Hierin komen o.a. aan de orde hoe aanmelden, waar en hoe kunnen

Nadere informatie

Heeft u opmerkingen over de regelingen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op school kenbaar te maken?

Heeft u opmerkingen over de regelingen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op school kenbaar te maken? Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs biedt de leerlingen van de basisscholen de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Dit wordt tussenschoolse opvang (TSO) genoemd. De wettekst

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4 TSO REGLEMENT KULTURHUS HAAKSBERGEN 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool

Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool Inhoudsopgave 1 Waarom overblijven? 2 Hoe is de organisatie? 3 Wie doen dit? 4 Wat zijn de kosten voor het overblijven en hoe wordt er betaald? 1 1. Waarom overblijven

Nadere informatie

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is.

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is. Kinderen hechten aan continuïteit en duidelijke regels. Wij willen dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen weer fris en vol energie aan het middagprogramma kunnen

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge De Merel 12-14 9231 JJ Surhuisterveen Tel. 0512-362800 Website: bernebrege.noventa.nl Email : bernebrege@noventa.nl Inhoudsopgave Algemene regels

Nadere informatie

Overblijf- Informatiegids 2015-2016

Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Overblijven! 2 Hoe is dit opgezet? 3 Wie moeten dit doen! 4a Wat zijn de regels voor het overblijven bij de bovenbouw? 4b Wat zijn de regels voor

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG. OBS De Hobbitburcht

TUSSENSCHOOLSE OPVANG. OBS De Hobbitburcht TUSSENSCHLSE PVANG P BS De Hobbitburcht Informatiegids Tussenschoolse pvang voor ouders van leerlingen van BS De Hobbitburcht Alphen aan den Rijn Aanmelden/afmelden dagelijks voor 08.30 uur s morgens Tel:

Nadere informatie

PROTOCOL. Overblijven. Het Kompas Den Bommel

PROTOCOL. Overblijven. Het Kompas Den Bommel PROTOCOL Overblijven Het Kompas Den Bommel Beleid en regels m.b.t. het overblijven Algemeen verloop overblijven Om ongeveer 12.10 uur wordt begonnen met gebed. Eventuele mededelingen kunnen het beste voor

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP CBS De Rank 1 Informatiegids Tussenschoolse Opvang voor ouders van leerlingen van CBS de Rank Koudekerk aan den Rijn Aanmelden/afmelden Dagelijks voor 08.30 uur s morgens Via e-mail

Nadere informatie

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Ingangsdatum: 1 januari 2015 Tussenschoolse opvang bij u in de buurt Basisscholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te regelen. De basisschool

Nadere informatie

Beleidsnota Tussenschoolse opvang

Beleidsnota Tussenschoolse opvang Beleidsnota Tussenschoolse opvang Woudenberg, September 2014 Overblijven is een moment om te ontspannen. Een moment om tot rust te komen na een ochtend hard werken. Na het eten worden de kinderen geprikkeld

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Verantwoord overblijven Pagina 2 Verantwoordelijkheid Pagina 3 Kosten overblijven Pagina 4 Overblijf werkgroep

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS TSO. PCBS De Gong Matendonk 2013-2014

OVERBLIJFGIDS TSO. PCBS De Gong Matendonk 2013-2014 OVERBLIJFGIDS TSO PCBS De Gong Matendonk 2013-2014 Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Gong Matendonk. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

TussenSchoolseOpvang. op basisschool De Vlonder. Informatie voor ouders/verzorgers

TussenSchoolseOpvang. op basisschool De Vlonder. Informatie voor ouders/verzorgers TussenSchoolseOpvang op basisschool De Vlonder Informatie voor ouders/verzorgers Januari 2015 Inleiding: Overblijven, het lijkt zo eenvoudig. Kinderen eten tussen de middag hun brood en gaan daarna binnen

Nadere informatie

Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum: - - 1e schooldag: - - Geboorteland: Geboorteplaats:

Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum: - - 1e schooldag: - - Geboorteland: Geboorteplaats: INSCHRIJFFORMULIER Dr. Van Linden Tolstraat 1 4209 AL Schelluinen 0183-624970 schelluinen@obstweespan.nl Gegevens leerling Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum:

Nadere informatie

Alle kinderen van de Mariaschool kunnen gebruik overblijfregeling, hetzij continu, hetzij incidenteel.

Alle kinderen van de Mariaschool kunnen gebruik overblijfregeling, hetzij continu, hetzij incidenteel. Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs biedt de leerlingen van de basisscholen de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Dit wordt tussenschoolse opvang (TSO) genoemd. De wettekst

Nadere informatie

Overblijfreglement OBS Molenakker

Overblijfreglement OBS Molenakker OVERBLIJFREGLEMENT OBS MOLENAKKER Definities Artikel 1. Ouders: Leerlingen: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen de leerlingen die zijn ingeschreven. Overblijfcommissie: een door de directie

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen de basisschool de Vijf-er 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie

Nadere informatie

Bij TSO de Vuurvlinder

Bij TSO de Vuurvlinder Bij TSO de Vuurvlinder Schooljaar 2013/2014 Inhoud Wat is TSO? - pagina 3 TSO Coördinatie - pagina 4 Financiën - pagina 5 Aanmeldingsformulier - pagina 8 Samen Lunchen - pagina 6 Samen Spelen - pagina

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 7 juli 2015 Betreft: tussenschoolse opvang (TSO) Geachte ouder(s), verzorger(s),

s-hertogenbosch, 7 juli 2015 Betreft: tussenschoolse opvang (TSO) Geachte ouder(s), verzorger(s), s-hertogenbosch, 7 juli 2015 Betreft: tussenschoolse opvang (TSO) Geachte ouder(s), verzorger(s), Als uw kind in het schooljaar 2015/2016 gebruik gaat maken van de tussenschoolse opvang (TSO), dan vragen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy & Stichting Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang

Nadere informatie

WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT?

WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT? WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT? Op basisschool De Achtbaan hebben kinderen de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over te blijven. Dit gebeurt onder leiding van twee coördinatoren. Dit

Nadere informatie

Ja ik wens de factuur te ontvangen via de e mail

Ja ik wens de factuur te ontvangen via de e mail Overeenkomst Tussenschoolse Opvang (TSO) Naam Ouder(s)/ Verzorger(s) Adres Postcode / woonplaats Telefoon privé Telefoon werk Mobiele telefoon E mail adres Rekeningnummer O Ja ik wens de factuur te ontvangen

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG. OBS Het Startblok

TUSSENSCHOOLSE OPVANG. OBS Het Startblok TUSSENSCHLSE PVANG P BS Het Startblok Informatiegids Tussenschoolse pvang voor ouders van leerlingen van BS Het Startblok Alphen aan den Rijn Aanmelden/afmelden: dagelijks vóór 08.30 uur Tel: 0172 243288

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie