Inleiding blz. 4. Psychologische coaching blz. 13 Arbeidsdeskundig onderzoek blz. 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding blz. 4. Psychologische coaching blz. 13 Arbeidsdeskundig onderzoek blz. 14"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Arbeidsonderzoek en Arbeidstraining Inleiding blz. 4 Consult revalidatiearts blz. 6 Consult psychiater blz. 7 Consult (intake) psycholoog blz. 8 Quickscan blz. 9 Multidisciplinaire arbeidstraining blz. 10 Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) blz. 11 Werkgerichte begeleiding bij arbeidsrevalidatie / arbeidstraining blz. 12 Psychologische coaching blz. 13 Arbeidsdeskundig onderzoek blz. 14 Onderzoek fysieke werkcapaciteit blz. 15 Praktijkassessment blz. 16 Advies werkplekaanpassing blz. 17 Korte neuropsychologische screening blz. 18 Neuropsychologisch onderzoek blz. 19 Mentaal belastbaarheidsonderzoek blz. 20 Persoonlijkheidsonderzoek blz. 21 Intelligentiebepaling / niveaubepaling blz. 22 Geheugenscreening blz. 23 Beroepskeuze onderzoek blz. 24 Omgevingsassessment blz. 25 3

4 Inleiding Werk is onmisbaar, ook voor mensen met een handicap of beperking. Want behalve een inkomen levert werk sociale contacten op, waardering en erkenning. Heliomare Arbeidsintegratie spant zich samen met de cliënt in om passend werk te vinden en te behouden. Met onderzoek, scholing, training en door bemiddeling begeleiden wij mensen (terug) naar betaalde arbeid. Cliënten met psychosociale en/ of gedragsmatige problematiek, met hersenletsel, autisme of lichamelijke beperkingen maken gebruik van de diensten van Arbeidsintegratie. Wij richten ons samen met hen op de mogelijkheden en houden rekening met de beperkingen. Dat betekent voor iedereen maatwerk. Werkwijze Wij werken met een oplossingsgerichte maatwerkaanpak en zullen altijd een bij uw specifieke vraagstelling passend onderzoek of traject voorstellen. In dit boekje vindt u onze standaard dienstverlening, deelonderzoeken en -trajecten zijn ook mogelijk. Ook kunnen trainingen los ingekocht worden. U kunt als opdrachtgever uw vraagstelling vrijblijvend met ons bespreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van onze casemanagers of accountmanagers via Financiering Zorgverzekeraars hebben belang bij spoedig herstel en werkhervatting. Daarom dragen zij in een aantal trajecten voor een belangrijk deel bij aan de bekostiging. Dit zijn trajecten die vallen onder Vroege Interventie ; op verwijzing van een (bedrijfs)arts kan een cliënt aangemeld worden voor een consult revalidatiearts en multidisciplinaire Quickscan met indien geïndiceerd aansluitend de mogelijkheid tot het inzetten van een arbeidstraining. Ook kan de bedrijfsarts iemand rechtstreeks voor een Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) aanmelden. In dit boekje, op onze website en op de website vindt u hierover meer informatie. U kunt hierover natuurlijk ook één van onze casemanagers of accountmanagers bellen op Heeft u vragen over financieringsmogelijkheden van onze trajecten en producten? Wij denken graag met u mee en geven u een passend advies. Locaties Wij bieden onze dienstverlening op zes locaties: Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost, Heemstede, Heerhugowaard, Velsen-Noord en Wijk aan Zee. Jobcoaching wordt op de werklocatie van de cliënt verzorgd. Expertiseonderzoeken vinden doorgaans plaats in Wijk aan Zee. Routebeschrijvingen zijn te vinden op onze website: 4

5 Aanmelden Ga naar de website en klik op verwijzer of professional, vervolgens op Arbeidsintegratie en dan op Aanmelden. U belt met onze receptie op en vraagt naar één van onze casemanagers of accountmanagers die uw aanmelding aanneemt. U mailt naar 5

6 Consult revalidatiearts Volledig revalidatiegeneeskundig onderzoek (volgens SAMPC-model). Eventueel aanvullend röntgenonderzoek. Inventariseren van relevante medische aspecten, zonodig doorverwijzen voor specialistisch onderzoek of behandeling. Cliënten bij wie een vermoeden van medische pathologie bestaat. Relevante (medische) informatie is beschikbaar voorafgaand aan expertise. Individueel, maximaal 1½uur. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 6

7 Consult psychiater Psychiatrisch consult. De vraag beantwoorden of er sprake is van psychiatrische problematiek. Bepalen welke beperkingen voor het verrichten van arbeid hieruit voortvloeien. Adviseren over de noodzaak tot verwijzing voor behandeling. Cliënt met mogelijke psychiatrische problematiek bij wie arbeidsbelemmeringen optreden. Minimale leeftijd 16 jaar. Relevante (medische) informatie is beschikbaar voorafgaand aan consult. Concrete vraagstelling Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel gesprek, maximaal 2 uur. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een externe psychiater en vindt plaats op diens werklocatie (meestal Amsterdam) 7

8 Consult psycholoog Individueel gesprek uitgevoerd door psycholoog, eventueel aangevuld met relevante vragenlijsten. Mogelijke vraagstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: Welk advies kan gegeven worden ten aanzien van een training? Is er een indicatie voor nader onderzoek zoals een neuropsychologisch onderzoek of mentaal belastbaarheidsonderzoek? Welk advies kan gegeven worden met betrekking tot arbeid of arbeidsonderzoek? Inventariseren van de psychosociale belemmerende factoren en mogelijkheden in relatie tot arbeid. Cliënten bij wie knelpunten lijken te bestaan op psychomentaal vlak. Relevante (medische)informatie is beschikbaar Minimale leeftijd 16 jaar Voldoende beheersing Nederlandse taal Concrete vraagstelling Individueel gesprek, 1 tot 1,5 uur. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee of andere locatie in overleg. 8

9 Quickscan Consult revalidatiearts, gevolgd door multidisciplinair onderzoek: Fysio-/manueeltherapeutische anamnese en fysio-/manueeltherapeutisch onderzoek op contra-indicatie. Aanvullend fysiek functieonderzoek Arbeidsspecifieke anamnese Oriëntatie op de werkcapaciteit Intake arbeidspsycholoog Onafhankelijk advies voor passende interventie. Bepalen of een arbeidsspecifieke interventie passend is, en zo ja, welke? In kaart brengen of er belemmeringen zijn op arbeidsgebied, waarmee rekening moet worden gehouden. Cliënten met fysieke klachten en/of belemmeringen bij wie een psychomentale en/ of gedragsmatige component een rol lijkt te spelen. De arbeidsparticipatie wordt hierdoor beïnvloed of verzuim dreigt. Dit onderzoek is niet passend bij psychiatrische problematiek. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische) informatie is beschikbaar Eventueel functieomschrijving Individueel. Consult revalidatiearts gevolgd door 1 dagdeel individuele gesprekken, fysiek onderzoek, fysieke testen en vragenlijsten invullen. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar indien de cliënt wordt aangemeld door een bedrijfsarts, huisarts of specialist. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt. 9

10 Multidisciplinaire arbeidstraining In de multidisciplinaire arbeidstraining verkrijgt de deelnemer door coaching inzicht in het samenspel tussen gedrag, prestaties en (verzuim van) werk en wordt de algehele en functionele belastbaarheid getraind. Fysieke training, individuele coaching, themabijeenkomsten, begeleiding op het werk en ontspanningstraining vormen in een op maat gesneden pakket onderdelen van de arbeidstraining. Door het optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid in het behouden hiervan door onder andere grenshantering is de deelnemer in staat om duurzaam terug te keren naar werk en/of aan het werk te blijven. Bij volledig verzuim van werk is de ambitie dat de medewerker gedurende de eerste helft van de training weer aan het werk gaat. Cliënten met lichamelijke klachten met een gedragsmatige en/of psychosociale component waarbij sprake is van (dreigende) uitval uit het arbeidsproces. Voorafgaand aan een trainingprogramma gaat een Quickscan. Minimale leeftijd 16 jaar. Relevante medische informatie is beschikbaar. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Groepstraining. Maximaal 15 weken, 2 dagdelen per week. Schriftelijk. Halverwege en na afloop van het trainingsprogramma. Heliomare Arbeidsintegratie te Amsterdam-Zuidoost, Heerhugowaard of Velsen-Noord. Dit traject wordt vanuit de basiszorgverzekering van de cliënt vergoed indien de revalidatiearts een indicatie voor multidisciplinaire revalidatie heeft gesteld. Alleen de kosten voor werkgerichte begeleiding worden dan in rekening gebracht. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt. 10

11 Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) De Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) is een training gericht op duurzame (arbeids)participatie. Voorafgaand aan dit traject vindt een arbeidsre-integratieanalyse (ARA) plaats door een multidisciplinair onderzoeksteam, waarbij wordt nagegaan of een MER inderdaad passend is. (Zie ook Multidisciplinaire arbeidstraining.) Door het optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid in het behouden hiervan door onder andere grenshantering, is de deelnemer in staat om duurzaam terug te keren naar werk en/of aan het werk te blijven. Bij volledig verzuim is de ambitie dat de medewerker gedurende de eerste helft van de training weer aan het werk gaat. Verzekerden bij wie sprake is van lichamelijke klachten met een gedragsmatige en/of psychosociale component waarbij tevens sprake is van (dreigende) uitval uit arbeid. De (bedrijfs)arts meldt een cliënt aan. Minimale leeftijd 16 jaar. Relevante medische informatie is beschikbaar. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Cliënt is verzekerd bij één van de volgende verzekeraars: VGZ, SIZ, IZZ, IZA, IZA- Gemeenten, UMC, Trias, IZA Cura, De Goudse, Univé, Univé militair/szvk, Zekur, Zorgzaam, CZ, OHRA, Delta Lloyd, Menzis, Anderzorg, Azivo. Volmachten: IAK Verzekeringen B.V. (VGZ), Nedasco Assuradeuren (VGZ), Turien & Co Assuradeuren (VGZ), VPZ Assuradeuren B.V. (VGZ), Aevitae (VGZ), Aevitae (Cares N.V./ de Goudse) Groepstraining. Maximaal 15 weken, 2 dagdelen per week. Schriftelijk. Halverwege en na afloop van het trainingsprogramma. Heliomare Arbeidsintegratie te Amsterdam-Zuidoost, Heerhugowaard of Velsen-Noord. De MER wordt geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Noodzakelijke arbeidsgerelateerde kosten komen voor rekening van de werkgever. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt. 11

12 Werkgerichte begeleiding bij arbeidsrevalidatie/arbeidstraining Een individueel begeleidingsprogramma wat kan bestaan uit (een combinatie van) de volgende onderdelen: inventariseren van de arbeidssituatie signaleren van knelpunten aanpassingen in de werksituatie (structureren en plannen van taken, organiseren van de werkzaamheden, verdeling belasting over de dag) aanleren van werktechnieken, functioneel trainen van vaardigheden ergonomische advisering begeleiding in een opbouw van arbeidsbelasting, opstellen re-integratieschema signaleren en benoemen van communicatieproblemen begeleiden bij conflicthantering, grenshantering en timemanagement begeleiden van samenwerking tussen cliënt en collega s evaluatiegesprekken met werkgever, werknemer, opdrachtgever Het bieden van een individueel begeleidingsprogramma met als doel de kans op werkhervatting en/of het behouden van werk te vergroten. Cliënten die geïndiceerd zijn voor een arbeidsrevalidatietraject bij Heliomare Arbeidsintegratie. Cliënt heeft een arbeidscontract. Individueel Door middel van telefonisch contact en tijdens werkplekbezoek. Schriftelijk tussentijds en na afloop van het traject of conform gemaakte afspraken. 12

13 Psychologische coaching Middels individuele gesprekken krijgt cliënt inzicht in de wijze waarop denkpatronen en overtuigingen van invloed zijn op problematische gevoelens en niet-functioneel gedrag. Het uitgangspunt is dat irrationele denkpatronen en overtuigingen van invloed zijn op het niet goed functioneren van iemand. Door het beïnvloeden van het denksysteem zullen gevoelens en gedrag ook veranderen. Er wordt doorgaans meer aandacht besteed aan het hier en nu dan aan de ontstaansgeschiedenis van de problematiek of aan het verleden van cliënt. Er wordt een proces doorlopen waarbij de volgende stappen worden gemaakt: Benoemen van situaties waarin cliënt belemmerd wordt in zijn functioneren Benoemen van niet-functionele emoties en problematische gedragspatronen in de betreffende situaties Inzicht krijgen in de niet-functionele of irrationele denkpatronen die van invloed zijn op gevoelens en gedrag Uitdagen van de irrationele denkpatronen Zoeken naar helpende gedachten en andere gedragspatronen waardoor cliënt beter kan functioneren Toepassen van anders denken en anders doen Het verbeteren van het persoonlijk functioneren en het leren beheersen van emoties. Mensen die problemen hebben in het functioneren op het werk en moeite hebben emoties te beheersen. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Individuele gesprekken. Duur volgens inschatting van de coach en in overleg met alle betrokkenen. Over het algemeen zijn 6 12 gesprekken voldoende. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Na afloop wordt een verslag gemaakt van het verloop van de gesprekken en de bereikte resultaten. De rapportage kan alleen met toestemming van cliënt aan derden worden overhandigd 13

14 Arbeidsdeskundig onderzoek Onderzoek naar de arbeids- en re-integratiemogelijkheden van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vraag of en in welke mate een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer zijn eigen werk nog kan doen, eventueel met aanpassingen. Ook wordt beoordeeld welke mogelijkheden de werknemer heeft om te re-integreren in een andere functie bij de eigen werkgever. Tevens wordt geadviseerd over interventies die ingezet kunnen worden om tot een optimale re-integratie te komen. Werkgever en werknemer moeten bij verzuim op grond van de Wet verbetering poortwachter beiden de nodige re-integratie inspanningen leveren met als doel hervatting in eigen of andere passende arbeid binnen het bedrijf. Met een tijdige inzet van een arbeidsdeskundige kan het verzuim verkort worden en de re-integratie versneld. Zo kunnen de mogelijkheden van de werknemer optimaal benut worden en financiële risico s in het kader van de Wet verbetering poortwachter en eventueel de Wet WIA worden verkleind. Werknemer die door ziekte/arbeidsongeschiktheid niet meer (volledig) kan functioneren en bij wie duidelijkheid moet komen over de passendheid van de huidige functie in het kader van re-integratie. De arbeidsdeskundige dient beschikking te hebben over een recente functionele mogelijkhedenlijst (FML) opgesteld door de bedrijfsarts. Ook relevante informatie over re-integratie, organisatie en functie(s) kan opgevraagd worden. Gesprek werkgever en werknemer en een onderzoek naar de belasting van het werk. Gestreefd wordt binnen maximaal 3 weken na afronding van het onderzoek te rapporteren. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. De arbeidsdeskundige kan ook ingeschakeld worden in een maatwerktraject tegen uurtarief (zie prijslijst). 14

15 Onderzoek fysieke werkcapaciteit Onderzoek naar de fysieke werkcapaciteit vindt plaats met behulp van een Functionele Capaciteit Evaluatie, de Ergokit FCE. Deze gestandaardiseerde (functionele) testmethode geeft een analyse van de functionele (duur)belastbaarheid met betrekking tot verschillende fysieke vaardigheden (zitten, staan, lopen, hurken, knielen, hoog/laag reiken, hanteren, tillen, dragen), zoals gebruikt wordt binnen de bedrijfsgeneeskunde (FML lijst, rubrieken dynamische handelingen en statische houdingen). Taken die voorkomen in de functie van de cliënt kunnen zo nodig middels toegevoegde werksimulatietesten zo veel mogelijk benaderd worden. Verkrijgen van een zo objectief mogelijk beeld van de fysieke (arbeids)belastbaarheid. Analyseren van de functionele mogelijkheden. Advisering omtrent mogelijke aanpassingen rondom de werkplek. Re-integratieadvies voor de eigen functie of andere functie of scholingsadvies. Werknemers en uitkeringsgerechtigden met (ervaren) belemmeringen aan het bewegingsapparaat en/of belemmeringen omtrent de duurbelastbaarheid. Relevante (medische) informatie is beschikbaar voorafgaand aan het onderzoek. Minimale leeftijd 16 jaar Heldere vraagstelling Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Intakegesprek gevolgd door onderzoek, in totaal een dagdeel (3 tot 4 uur). Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie Wijk aan Zee en Amsterdam Zuidoost. 15

16 Praktijkassessment In een nabootsing van de werksituatie worden arbeidsactiviteiten door de cliënt uitgevoerd die overeenkomen met zijn of haar (gewenste) functie of beroepsgroep. Het praktijkassessment kan worden ingezet als onderzoeksinstrument, maar ook als trainingsinterventie. Onderzoek: Inzicht verkrijgen in de praktische beroepsvaardigheden en leermogelijkheden van de cliënt. Training algemeen: Training van de relevante arbeidsvaardigheden in een reële werksituatie. Tevens wordt onderzocht hoe snel de beroepsvaardigheden eigen gemaakt kunnen worden. Bij Niet Aangeboren Hersenletsel: Zie training algemeen. De cliënt wordt hierbij vanuit de fysieke, de cognitieve en de psychosociale invalshoek geobserveerd. Assessment voor scholing (o.a. REA College Nederland): Beoordelen of potentiële cursist in staat is om de beoogde opleiding met succes te volgen in relatie tot de toekomstige arbeidsmarktmogelijkheden. Cliënt met beperkingen in de functionele mogelijkheden. Bij assessment voor REA College Nederland dient de cliënt te behoren tot de doelgroep personen met een structureel functionele beperking. Relevante (medische) informatie is beschikbaar. Belastingprofiel van de functie (door werkgever ingevuld). Minimale leeftijd 16 jaar. Heldere vraagstelling. De duur en vorm zijn afhankelijk van de vraagstelling. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. Maatwerk. 16

17 Advies werkplekaanpassing Dit omvat een inventarisatie van de werkplek en werkomgeving van de cliënt in relatie tot diens fysieke mogelijkheden. Hieruit volgt een advies in mogelijke passende voorzieningen of veranderingen van de werkplek. Een bezoek aan een leverancier, initiëren van een proefplaatsing, evaluatie van voorzieningen en eventueel bijstelling van het advies kunnen ook behoren tot dit product. Advisering en het initiëren van het op proef plaatsen van de geadviseerde voorzieningen ter verbetering van de functionele mogelijkheden van de cliënt in relatie tot arbeid. Werknemers met een (dreigende) beperking in de functionele mogelijkheden. Relevante (medische) informatie is beschikbaar. Minimale leeftijd 16 jaar. Heldere vraagstelling. Individueel, duur is afhankelijk van de vraagstelling en casus. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Op werklocatie van de cliënt of op locatie Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 17

18 Korte neuropsychologische screening (inclusief intake psycholoog) Het betreft een globale screening van een dagdeel bedoeld om een (eerste) inventarisatie te maken van de eventuele beperkingen binnen het cognitief functioneren. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of er sprake is van beperkingen en/ of knelpunten binnen het cognitief functioneren. Tevens beantwoordt het de vraag welke herstelbevorderende vervolginterventies geïndiceerd zijn. Dit onderzoek is in te zetten bij : Cliënten bij wie het onduidelijk is of een doorgemaakt trauma invloed heeft gehad op het cognitief functioneren. Cliënten bij wie hersenletsel is gediagnosticeerd, maar waarbij nog geen eindstadium bereikt is en men wel een eerste indruk wil krijgen van de stand van zaken. Cliënten bij wie behoefte is aan een vervolginterventie advies. Cliënten bij wie onduidelijkheid bestaat of eventuele cognitieve beperkingen van invloed zijn op het beroepsmatig en/of dagelijks functioneren. Minimale leeftijd 16 jaar. Relevante (medische of psychologische) informatie. Cliënt past binnen bovengenoemde doelgroep. Voldoende beheersing Nederlandse taal. Individueel. Intake psycholoog van 1 uur. Gevolgd door een dagdeel neuropsychologische screening (al dan niet op eenzelfde dag). Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 18

19 Neuropsychologisch onderzoek Onderzoek naar de inzetbaarheid van cognitieve functies. Het onderzoek is gebaseerd op een aantal intelligentie-, aandachts-, geheugen- en reactietaken die cognitieve beperkingen kunnen objectiveren. Tevens worden de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. Bepaling cognitief functioneren in relatie tot arbeid. Cliënt met arbeidsgerelateerde vraag over het cognitief functioneren. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie Concrete vraagstelling Eventueel functieomschrijving Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel. Intakegesprek 1 uur. 2 dagdelen onderzoek. Nagesprek. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 19

20 Mentaal belastbaarheidsonderzoek Onderzoek naar de mentale duurbelastbaarheid is gebaseerd op de voor- en nametingsmethode. In deze methode krijgt een cliënt aan het begin en einde van een onderzoeksdag dezelfde cognitieve taken voorgelegd. Het verschil in prestaties en geïnvesteerde mentale energie geeft een indicatie van de belastbaarheid van de cliënt. Tevens worden persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. Het mentaal belastbaarheidsonderzoek kan ook op maat worden uitgevoerd bij een gecombineerde vraag rond cognitief en psychisch functioneren. Meten van de mentale duurbelastbaarheid in een arbeidsmatige situatie. Het betreft 7 uur mentale duurbelasting. Cliënten met een verminderde mentale belastbaarheid. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling Eventueel functieomschrijving Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel, 1 uur intakegesprek en 7 uur duurbelasting. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 20

21 Persoonlijkheidsonderzoek Dit onderzoek brengt de actuele stand van zaken met betrekking tot de psychische draagkracht en psychische belastbaarheid in kaart. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een klachtenanalyse en screenend persoonlijkheidsonderzoek. Tevens worden de copingmechanismen, motivatiefactoren en/of drijfveren in kaart gebracht. Het in kaart brengen van persoonsgebonden factoren die het dagelijks, beroepsmatig, emotioneel en/of psychosociaal functioneren (kunnen) belemmeren. Dit onderzoek is in te zetten bij: Cliënten bij wie persoonsgebonden factoren mogelijk een beperkende rol spelen, zowel binnen het dagelijks-, beroepsmatig-, emotioneel- en/of psychosociaal functioneren. Wanneer er sprake lijkt te zijn van gedragsverandering als gevolg van trauma/ hersenletsel. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling Eventuele functieomschrijving Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel. Intake psycholoog van 1 uur. Gevolgd door een dagdeel vragenlijstonderzoek (al dan niet op eenzelfde dag). Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 21

22 Intelligentieonderzoek/niveaubepaling Intelligentie en/of capaciteitentesten door middel van het uitvoeren van opdrachten en het beantwoorden van vragen. Dit onderzoek is bedoeld om het IQ en/of de intellectuele capaciteiten op het gebied van arbeid en scholing te bepalen. Hierbij dient er geen vraag te zijn naar het verdere cognitief of persoonlijk functioneren. Dit onderzoek is in te zetten bij: Cliënten die in aanmerking komen voor een bepaalde functie of opleiding waarbij een bepaald intellectueel niveau vereist is. Cliënten bij wie de functie-inhoud veranderd is en de vraag gesteld wordt of het intellectueel niveau passend is. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling Eventueel een functieomschrijving of opleidingseisen Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel, een dagdeel onderzoek. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 22

23 Geheugenscreening Bepaling van het functioneren van het geheugen. Dit onderzoek is in te zetten bij: Cliënten bij wie er zekerheid gewenst is over het functioneren van het geheugen. Cliënten die moeite hebben met leren, onthouden en herinneren en bij wie er geen sprake is van alternatieve verklaringen zoals spanningen, chronische pijn of persoonlijke problematiek. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling Eventueel een functieomschrijving Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel. Intake gevolgd door een dagdeel onderzoek. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 23

24 Beroepskeuze onderzoek Er wordt een psychologisch onderzoek verricht naar intellectuele capaciteiten en vaardigheden, beroepsinteresses en relevante persoonlijkheidseigenschappen rekening houdend met een reëel arbeidsperspectief. Onderzoek naar de beroepsmogelijkheden en of opleidingsmogelijkheden. Cliënten met bijvoorbeeld één van de volgende vragen: Welke beroepsmogelijkheid heeft betrokkene, rekening houdend met capaciteiten, persoonlijkheid en interesses? Welke opleidingsmogelijkheden heeft betrokkene, rekening houdend met capaciteiten, persoonlijkheid en interesses? Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling. Individueel. Intakegesprek 1 uur. 2 dagdelen onderzoek. Nagesprek in de vorm van een evaluatiegesprek om de resultaten uit het onderzoek toe te lichten en verder uit te diepen. Maatwerk is ook mogelijk. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 24

25 Omgevingsassessment Intakegesprek en gesprekken met relevante personen uit de omgeving van de cliënt middels een semi-gestructureerd interview. Gedacht wordt aan personen uit een eerdere schoolsituatie, stage of werkplek van de betrokken cliënt. Bij scholing: Beoordelen of potentiële cursist in staat is om een (beoogde)opleiding met succes te volgen, welke begeleiding daarbij noodzakelijk is en welke arbeidsmarktmogelijkheden er voor de cursist zijn. Beoordelen van de mogelijkheden van cliënt met een aan autisme verwante stoornis in relatie tot de toekomstige scholings- en/of arbeidsmarktmogelijkheden. Cliënt met een aan autisme verwante stoornis. Cliënt is (op termijn) in staat om te functioneren op de arbeidsmarkt. Bij scholing: cliënt is gemotiveerd om de opleiding te volgen. Cliënt voldoet aan de geldende instroomeisen voor de beoogde opleiding. Individueel. Intakegesprek en gesprekken met relevante personen uit de omgeving van de cliënt. Schriftelijk, na afloop assessment, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 25

26

27

28 Wilt u een cliënt aanmelden? Dat kan op één van de volgende wijzes: Telefonisch: Website: Heliomare Arbeidsintegratie is 'Blik op Werk' gecertificeerd.... Heliomare Arbeidsintegratie maakt werk van mensen Verlengde Voorstraat 8, 1949 CM Wijk aan Zee Postbus 78, 1940 AB Beverwijk T E Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Revant, uw partner bij verzuim! Heeft u medewerkers die al langere tijd fysieke en/of psychische klachten hebben waardoor zij hun werk niet

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Diagnostisch traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gericht op arbeid Informatie voor patiënten Quickscan NAH Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die (dreigen)

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen Introductie Stel je hebt een mooie baan, je staat actief in het leven en je wordt getroffen door hersenletsel. Hoe vanzelfsprekend is het

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Traject voor diagnostiek en advies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsproblemen Informatie voor verwijzers Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Module Verzuim en Re-integratie 2015

Module Verzuim en Re-integratie 2015 Module Verzuim en Re-integratie 2015 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) Inhoudsopgave Kennismakingsgesprek Re. Entry... 1 Fysiek 1: Wachtlijstbemiddeling voor consult

Nadere informatie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie 1 Adelante is een zorggroep voor volwassenenrevalidatie, arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, onderwijs en wonen

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers Libra R&A locatie Blixembosch Specialistische Cognitieve Revalidatie Informatie voor verwijzers Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch heeft voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nadere informatie

Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing

Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing Overzicht 2015 aan huis behandelingen chronische aandoeningen niet-dchronische aandoeningen wachttijd Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing verwijzing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Introductie interventiebedrijf. Contactpersonen interventiebedrijf. Locatiegegevens. Naam interventiebedrijf. Algemene introductie

Introductie interventiebedrijf. Contactpersonen interventiebedrijf. Locatiegegevens. Naam interventiebedrijf. Algemene introductie Introductie interventiebedrijf Naam interventiebedrijf BAG Beheer (Bureau Arbeid en Gezondheid). Tweede handelsnaam BAG Nederland Algemene introductie BAG Nederland is een onafhankelijke organisatie voor

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA 4000 Behandeling logopedie 30,00 4001 Behandeling incl. uittoeslag 40,10 4010 Telefonische zitting 15,00 4102 Eenmalig

Nadere informatie

Aanbod van Paardkrachtig

Aanbod van Paardkrachtig Aanbod van Paardkrachtig Paardkrachtig richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen tussen de 8 en 25 jaar, die niet lekker in hun vel zitten en bijvoorbeeld last hebben van de volgende klachten:

Nadere informatie

Weer aan t werk na een CVA?!

Weer aan t werk na een CVA?! Weer aan t werk na een CVA?! Coen van Bennekom Siemon Vroom Carla Zandstra 13 november 2015 Inhoud Grootte van het probleem Vraag van patiënt Problemen op werk Aanbod revalidatie Arbeidsketen Niet aangeboren

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. AnderZorg Extra zittingen 5 sessies uit basisverzekering,1 e lijn. afhankelijk van aanvullende verzekering:

Nadere informatie

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012 Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering Drachten 2 februari 2012 Missie: integrale en evidence-based diagnostiek en probleemanalyse op reïntegratie gerichte behandeling cliënten met klachten

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers Werken aan effectief en doelgericht herstel Verwijzers BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg BeLife biedt medische specialistische revalidatiezorg en reïntegratieprogramma

Nadere informatie

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar Vallen onder CZ: CZ Direct / OZ / Delta Lloyd / OHRA / Kruidvat / Lancyr / Politie Zorgpolis CZ Direct Extra max. 25 euro per consult, max. 200 euro per jaar max. 25 euro per consult, max. 300 euro per

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info Dordrecht www.vitaliz.info Binnen Vitaliz werken uitsluitend fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens. In deze brochure leest u over de algemene

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

handvatten voor het doorbreken van stagnatie. Binnen onze verslaglegging streven wij naar overzichtelijkheid en duidelijkheid.

handvatten voor het doorbreken van stagnatie. Binnen onze verslaglegging streven wij naar overzichtelijkheid en duidelijkheid. Handout BirdView Stagnatie in werk Stagnatie in werk is een veelvoorkomend probleem. Zowel werkgever als werknemer ondervinden hiervan nadelige gevolgen. Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en langdurig

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers

VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers Gezond en plezierig blijven werken met VGZ Bedrijfszorg Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg. VGZ Bedrijfszorg bestaat uit een pakket

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

ViaReva Revalidatiegeneeskunde

ViaReva Revalidatiegeneeskunde ViaReva Revalidatiegeneeskunde Greet Bikker Adviseur Arbeid Verwijzing arbeidsrevalidatie Consult adviseur arbeid Fysieke testen en training Verwijzing logopedist MELBA Verwijzing psycholoog Cognitie,

Nadere informatie

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID VOOR DE DOORBRAAK IN COMPLEXE LOOPBAAN-, VERZUIM- EN RE- INTEGRATIETRAJECTEN HELDERE DIAGNOSE HELDER PERSPECTIEF ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID WWW.LYTTON.NL 2015 PAGINA

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis VGZ Bedrijfszorgpakket Basis U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015 Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015 Laatst bijgewerkt: 2 december 2014 In het onderstaande overzicht zijn zorgverzekeraars opgenomen, die behandelingen vergoeden van Natuurgeneeskundig

Nadere informatie

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015 Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015 Laatst bijgewerkt: 2 december 2014 In het onderstaande overzicht zijn zorgverzekeraars opgenomen, die behandelingen vergoeden van Natuurgeneeskundig

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Bedrijven

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Bedrijven Werken aan effectief en doelgericht herstel Bedrijven BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn beter

Nadere informatie

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Medewerkers gezond aan het werk houden

Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers gezond aan het werk houden CZ Interventie Expert 2016 Uw medewerkers krijgen de beste interventies op maat Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers kunnen door gezondheidsklachten

Nadere informatie

Libra Revalidatie & Audiologie B.V.

Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Cliënten Audit Rapport Schema Blik op Werk Keurmerk Scope: Bieden van gespecialiseerde arbeidsdiagnostiek, training, ondersteuning en coaching, advisering en bemiddeling

Nadere informatie

Informatie dienstverlening

Informatie dienstverlening react vate Informatie dienstverlening zorg voor werk! voor werk de warme zakelijkheid in GGZ en Werk Wij begeleiden mensen door turbulente tijden en helpen doelen te verwezenlijken vanuit ons ketenaanbod

Nadere informatie

Erkende medisch specialistische zorg door innovatieve Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

Erkende medisch specialistische zorg door innovatieve Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) Erkende medisch specialistische zorg door innovatieve Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) resultaatgericht, voorspelbaar, duurzaam, verantwoordelijk, transparant Stichting Centra voor Integrale

Nadere informatie

geen vergoeding Psychosociale module

geen vergoeding Psychosociale module Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan contact

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid?

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Verzuimt u regelmatig? Werken is gezond De Gezonde Zaak De Gezonde Zaak is al 25 jaar actief

Nadere informatie

Overwater Verzuim Pakket Re-integratieondersteuning terug naar werk

Overwater Verzuim Pakket Re-integratieondersteuning terug naar werk Overwater Verzuim Pakket Re-integratieondersteuning terug naar werk Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Voor zover onderdelen van deze voorwaarden strijdig zijn

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

Verzekeraars met een sterretje stellen de aanvullende voorwaarde dat therapeuten die lid zijn van de LVPW ook lid zijn van de koepelorganisatie RBCZ

Verzekeraars met een sterretje stellen de aanvullende voorwaarde dat therapeuten die lid zijn van de LVPW ook lid zijn van de koepelorganisatie RBCZ en oplossingen. Problemen hebben in veel gevallen een sociaal en een psychisch karakter. Psychosociale therapie is ervoor bedoeld om deze problemen samen met de cliënt op te lossen. Iedere psychosociaal

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011 Bijgewerkt Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie

Afdeling Medische Psychologie Patiënteninformatie Afdeling Medische Psychologie rkz.nl Inleiding U bent door één van de medisch specialisten hier in het ziekenhuis verwezen naar onze afdeling. Op onze afdeling vindt diagnostiek en

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2016 Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2015. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Dekking Re-integratieondersteuning terug naar werk RO 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Dekking Re-integratieondersteuning terug naar werk RO 2013-1 Re-integratieondersteuning terug naar werk RO 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking Re-integratieondersteuning

Nadere informatie

Top-Care Health Services. Prijslijst 2008 1 / 5

Top-Care Health Services. Prijslijst 2008 1 / 5 Prijslijst 2008 1 / 5 1. FYSIOTHERAPIE: DIAGNOSTIEK & INTERVENTIES klachten van fysieke aard geen verzuim of verzuim < 6 weken of klachten < 3 maanden Fysiotherapeutisch onderzoek Fysiotherapeutisch onderzoek,

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapportage TNS NIPO 11 december 15 Henrike Bijlstra, Rosan Spiers Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht er veel waarde

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld)

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld) Zorgverzekeraars Hierbij een opsomming van zorgverzekeraars die bereid zijn onze consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Consulten en behandelingen

Nadere informatie

Vergoedingen chiropractie 2011

Vergoedingen chiropractie 2011 Vergoedingen chiropractie 2011 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEGON Vervallen, zie ONVZ AGIS Compact (PROLIFE) Compleet 75% 300,00 Comfort 75% 450,00 Comfort plus 75% 600,00 50+ actief 75%

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017 Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017 Zorgverzekeraar Aanvullend Per Consult Per jaar pakket Aevitae VGZ Plus (VGZ) 50,- 300,- Top (VGZ) 50,- 400,- Vip (VGZ) 50,- 600,- Anderzorg Extra 80% 400,- Jong

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2016

Zorgverzekeringen 2016 Zorgverzekeringen 2016 Verzekeraar Aanvullende polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar Aevitae / VGZ Basic - Aevitae / Avéro Basic - Aevitae / ASR Basic - Agis Compactpolis - Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top Aegon Zorgverzekering Super

Nadere informatie

Vaktherapie Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Vaktherapie Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie Vaktherapie Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische

Nadere informatie