Inleiding blz. 4. Psychologische coaching blz. 13 Arbeidsdeskundig onderzoek blz. 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding blz. 4. Psychologische coaching blz. 13 Arbeidsdeskundig onderzoek blz. 14"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Arbeidsonderzoek en Arbeidstraining Inleiding blz. 4 Consult revalidatiearts blz. 6 Consult psychiater blz. 7 Consult (intake) psycholoog blz. 8 Quickscan blz. 9 Multidisciplinaire arbeidstraining blz. 10 Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) blz. 11 Werkgerichte begeleiding bij arbeidsrevalidatie / arbeidstraining blz. 12 Psychologische coaching blz. 13 Arbeidsdeskundig onderzoek blz. 14 Onderzoek fysieke werkcapaciteit blz. 15 Praktijkassessment blz. 16 Advies werkplekaanpassing blz. 17 Korte neuropsychologische screening blz. 18 Neuropsychologisch onderzoek blz. 19 Mentaal belastbaarheidsonderzoek blz. 20 Persoonlijkheidsonderzoek blz. 21 Intelligentiebepaling / niveaubepaling blz. 22 Geheugenscreening blz. 23 Beroepskeuze onderzoek blz. 24 Omgevingsassessment blz. 25 3

4 Inleiding Werk is onmisbaar, ook voor mensen met een handicap of beperking. Want behalve een inkomen levert werk sociale contacten op, waardering en erkenning. Heliomare Arbeidsintegratie spant zich samen met de cliënt in om passend werk te vinden en te behouden. Met onderzoek, scholing, training en door bemiddeling begeleiden wij mensen (terug) naar betaalde arbeid. Cliënten met psychosociale en/ of gedragsmatige problematiek, met hersenletsel, autisme of lichamelijke beperkingen maken gebruik van de diensten van Arbeidsintegratie. Wij richten ons samen met hen op de mogelijkheden en houden rekening met de beperkingen. Dat betekent voor iedereen maatwerk. Werkwijze Wij werken met een oplossingsgerichte maatwerkaanpak en zullen altijd een bij uw specifieke vraagstelling passend onderzoek of traject voorstellen. In dit boekje vindt u onze standaard dienstverlening, deelonderzoeken en -trajecten zijn ook mogelijk. Ook kunnen trainingen los ingekocht worden. U kunt als opdrachtgever uw vraagstelling vrijblijvend met ons bespreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van onze casemanagers of accountmanagers via Financiering Zorgverzekeraars hebben belang bij spoedig herstel en werkhervatting. Daarom dragen zij in een aantal trajecten voor een belangrijk deel bij aan de bekostiging. Dit zijn trajecten die vallen onder Vroege Interventie ; op verwijzing van een (bedrijfs)arts kan een cliënt aangemeld worden voor een consult revalidatiearts en multidisciplinaire Quickscan met indien geïndiceerd aansluitend de mogelijkheid tot het inzetten van een arbeidstraining. Ook kan de bedrijfsarts iemand rechtstreeks voor een Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) aanmelden. In dit boekje, op onze website en op de website vindt u hierover meer informatie. U kunt hierover natuurlijk ook één van onze casemanagers of accountmanagers bellen op Heeft u vragen over financieringsmogelijkheden van onze trajecten en producten? Wij denken graag met u mee en geven u een passend advies. Locaties Wij bieden onze dienstverlening op zes locaties: Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost, Heemstede, Heerhugowaard, Velsen-Noord en Wijk aan Zee. Jobcoaching wordt op de werklocatie van de cliënt verzorgd. Expertiseonderzoeken vinden doorgaans plaats in Wijk aan Zee. Routebeschrijvingen zijn te vinden op onze website: 4

5 Aanmelden Ga naar de website en klik op verwijzer of professional, vervolgens op Arbeidsintegratie en dan op Aanmelden. U belt met onze receptie op en vraagt naar één van onze casemanagers of accountmanagers die uw aanmelding aanneemt. U mailt naar 5

6 Consult revalidatiearts Volledig revalidatiegeneeskundig onderzoek (volgens SAMPC-model). Eventueel aanvullend röntgenonderzoek. Inventariseren van relevante medische aspecten, zonodig doorverwijzen voor specialistisch onderzoek of behandeling. Cliënten bij wie een vermoeden van medische pathologie bestaat. Relevante (medische) informatie is beschikbaar voorafgaand aan expertise. Individueel, maximaal 1½uur. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 6

7 Consult psychiater Psychiatrisch consult. De vraag beantwoorden of er sprake is van psychiatrische problematiek. Bepalen welke beperkingen voor het verrichten van arbeid hieruit voortvloeien. Adviseren over de noodzaak tot verwijzing voor behandeling. Cliënt met mogelijke psychiatrische problematiek bij wie arbeidsbelemmeringen optreden. Minimale leeftijd 16 jaar. Relevante (medische) informatie is beschikbaar voorafgaand aan consult. Concrete vraagstelling Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel gesprek, maximaal 2 uur. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een externe psychiater en vindt plaats op diens werklocatie (meestal Amsterdam) 7

8 Consult psycholoog Individueel gesprek uitgevoerd door psycholoog, eventueel aangevuld met relevante vragenlijsten. Mogelijke vraagstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: Welk advies kan gegeven worden ten aanzien van een training? Is er een indicatie voor nader onderzoek zoals een neuropsychologisch onderzoek of mentaal belastbaarheidsonderzoek? Welk advies kan gegeven worden met betrekking tot arbeid of arbeidsonderzoek? Inventariseren van de psychosociale belemmerende factoren en mogelijkheden in relatie tot arbeid. Cliënten bij wie knelpunten lijken te bestaan op psychomentaal vlak. Relevante (medische)informatie is beschikbaar Minimale leeftijd 16 jaar Voldoende beheersing Nederlandse taal Concrete vraagstelling Individueel gesprek, 1 tot 1,5 uur. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee of andere locatie in overleg. 8

9 Quickscan Consult revalidatiearts, gevolgd door multidisciplinair onderzoek: Fysio-/manueeltherapeutische anamnese en fysio-/manueeltherapeutisch onderzoek op contra-indicatie. Aanvullend fysiek functieonderzoek Arbeidsspecifieke anamnese Oriëntatie op de werkcapaciteit Intake arbeidspsycholoog Onafhankelijk advies voor passende interventie. Bepalen of een arbeidsspecifieke interventie passend is, en zo ja, welke? In kaart brengen of er belemmeringen zijn op arbeidsgebied, waarmee rekening moet worden gehouden. Cliënten met fysieke klachten en/of belemmeringen bij wie een psychomentale en/ of gedragsmatige component een rol lijkt te spelen. De arbeidsparticipatie wordt hierdoor beïnvloed of verzuim dreigt. Dit onderzoek is niet passend bij psychiatrische problematiek. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische) informatie is beschikbaar Eventueel functieomschrijving Individueel. Consult revalidatiearts gevolgd door 1 dagdeel individuele gesprekken, fysiek onderzoek, fysieke testen en vragenlijsten invullen. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar indien de cliënt wordt aangemeld door een bedrijfsarts, huisarts of specialist. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt. 9

10 Multidisciplinaire arbeidstraining In de multidisciplinaire arbeidstraining verkrijgt de deelnemer door coaching inzicht in het samenspel tussen gedrag, prestaties en (verzuim van) werk en wordt de algehele en functionele belastbaarheid getraind. Fysieke training, individuele coaching, themabijeenkomsten, begeleiding op het werk en ontspanningstraining vormen in een op maat gesneden pakket onderdelen van de arbeidstraining. Door het optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid in het behouden hiervan door onder andere grenshantering is de deelnemer in staat om duurzaam terug te keren naar werk en/of aan het werk te blijven. Bij volledig verzuim van werk is de ambitie dat de medewerker gedurende de eerste helft van de training weer aan het werk gaat. Cliënten met lichamelijke klachten met een gedragsmatige en/of psychosociale component waarbij sprake is van (dreigende) uitval uit het arbeidsproces. Voorafgaand aan een trainingprogramma gaat een Quickscan. Minimale leeftijd 16 jaar. Relevante medische informatie is beschikbaar. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Groepstraining. Maximaal 15 weken, 2 dagdelen per week. Schriftelijk. Halverwege en na afloop van het trainingsprogramma. Heliomare Arbeidsintegratie te Amsterdam-Zuidoost, Heerhugowaard of Velsen-Noord. Dit traject wordt vanuit de basiszorgverzekering van de cliënt vergoed indien de revalidatiearts een indicatie voor multidisciplinaire revalidatie heeft gesteld. Alleen de kosten voor werkgerichte begeleiding worden dan in rekening gebracht. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt. 10

11 Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) De Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) is een training gericht op duurzame (arbeids)participatie. Voorafgaand aan dit traject vindt een arbeidsre-integratieanalyse (ARA) plaats door een multidisciplinair onderzoeksteam, waarbij wordt nagegaan of een MER inderdaad passend is. (Zie ook Multidisciplinaire arbeidstraining.) Door het optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid in het behouden hiervan door onder andere grenshantering, is de deelnemer in staat om duurzaam terug te keren naar werk en/of aan het werk te blijven. Bij volledig verzuim is de ambitie dat de medewerker gedurende de eerste helft van de training weer aan het werk gaat. Verzekerden bij wie sprake is van lichamelijke klachten met een gedragsmatige en/of psychosociale component waarbij tevens sprake is van (dreigende) uitval uit arbeid. De (bedrijfs)arts meldt een cliënt aan. Minimale leeftijd 16 jaar. Relevante medische informatie is beschikbaar. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Cliënt is verzekerd bij één van de volgende verzekeraars: VGZ, SIZ, IZZ, IZA, IZA- Gemeenten, UMC, Trias, IZA Cura, De Goudse, Univé, Univé militair/szvk, Zekur, Zorgzaam, CZ, OHRA, Delta Lloyd, Menzis, Anderzorg, Azivo. Volmachten: IAK Verzekeringen B.V. (VGZ), Nedasco Assuradeuren (VGZ), Turien & Co Assuradeuren (VGZ), VPZ Assuradeuren B.V. (VGZ), Aevitae (VGZ), Aevitae (Cares N.V./ de Goudse) Groepstraining. Maximaal 15 weken, 2 dagdelen per week. Schriftelijk. Halverwege en na afloop van het trainingsprogramma. Heliomare Arbeidsintegratie te Amsterdam-Zuidoost, Heerhugowaard of Velsen-Noord. De MER wordt geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Noodzakelijke arbeidsgerelateerde kosten komen voor rekening van de werkgever. Er kan sprake zijn van een eigen risico voor de cliënt. 11

12 Werkgerichte begeleiding bij arbeidsrevalidatie/arbeidstraining Een individueel begeleidingsprogramma wat kan bestaan uit (een combinatie van) de volgende onderdelen: inventariseren van de arbeidssituatie signaleren van knelpunten aanpassingen in de werksituatie (structureren en plannen van taken, organiseren van de werkzaamheden, verdeling belasting over de dag) aanleren van werktechnieken, functioneel trainen van vaardigheden ergonomische advisering begeleiding in een opbouw van arbeidsbelasting, opstellen re-integratieschema signaleren en benoemen van communicatieproblemen begeleiden bij conflicthantering, grenshantering en timemanagement begeleiden van samenwerking tussen cliënt en collega s evaluatiegesprekken met werkgever, werknemer, opdrachtgever Het bieden van een individueel begeleidingsprogramma met als doel de kans op werkhervatting en/of het behouden van werk te vergroten. Cliënten die geïndiceerd zijn voor een arbeidsrevalidatietraject bij Heliomare Arbeidsintegratie. Cliënt heeft een arbeidscontract. Individueel Door middel van telefonisch contact en tijdens werkplekbezoek. Schriftelijk tussentijds en na afloop van het traject of conform gemaakte afspraken. 12

13 Psychologische coaching Middels individuele gesprekken krijgt cliënt inzicht in de wijze waarop denkpatronen en overtuigingen van invloed zijn op problematische gevoelens en niet-functioneel gedrag. Het uitgangspunt is dat irrationele denkpatronen en overtuigingen van invloed zijn op het niet goed functioneren van iemand. Door het beïnvloeden van het denksysteem zullen gevoelens en gedrag ook veranderen. Er wordt doorgaans meer aandacht besteed aan het hier en nu dan aan de ontstaansgeschiedenis van de problematiek of aan het verleden van cliënt. Er wordt een proces doorlopen waarbij de volgende stappen worden gemaakt: Benoemen van situaties waarin cliënt belemmerd wordt in zijn functioneren Benoemen van niet-functionele emoties en problematische gedragspatronen in de betreffende situaties Inzicht krijgen in de niet-functionele of irrationele denkpatronen die van invloed zijn op gevoelens en gedrag Uitdagen van de irrationele denkpatronen Zoeken naar helpende gedachten en andere gedragspatronen waardoor cliënt beter kan functioneren Toepassen van anders denken en anders doen Het verbeteren van het persoonlijk functioneren en het leren beheersen van emoties. Mensen die problemen hebben in het functioneren op het werk en moeite hebben emoties te beheersen. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Individuele gesprekken. Duur volgens inschatting van de coach en in overleg met alle betrokkenen. Over het algemeen zijn 6 12 gesprekken voldoende. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Na afloop wordt een verslag gemaakt van het verloop van de gesprekken en de bereikte resultaten. De rapportage kan alleen met toestemming van cliënt aan derden worden overhandigd 13

14 Arbeidsdeskundig onderzoek Onderzoek naar de arbeids- en re-integratiemogelijkheden van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vraag of en in welke mate een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer zijn eigen werk nog kan doen, eventueel met aanpassingen. Ook wordt beoordeeld welke mogelijkheden de werknemer heeft om te re-integreren in een andere functie bij de eigen werkgever. Tevens wordt geadviseerd over interventies die ingezet kunnen worden om tot een optimale re-integratie te komen. Werkgever en werknemer moeten bij verzuim op grond van de Wet verbetering poortwachter beiden de nodige re-integratie inspanningen leveren met als doel hervatting in eigen of andere passende arbeid binnen het bedrijf. Met een tijdige inzet van een arbeidsdeskundige kan het verzuim verkort worden en de re-integratie versneld. Zo kunnen de mogelijkheden van de werknemer optimaal benut worden en financiële risico s in het kader van de Wet verbetering poortwachter en eventueel de Wet WIA worden verkleind. Werknemer die door ziekte/arbeidsongeschiktheid niet meer (volledig) kan functioneren en bij wie duidelijkheid moet komen over de passendheid van de huidige functie in het kader van re-integratie. De arbeidsdeskundige dient beschikking te hebben over een recente functionele mogelijkhedenlijst (FML) opgesteld door de bedrijfsarts. Ook relevante informatie over re-integratie, organisatie en functie(s) kan opgevraagd worden. Gesprek werkgever en werknemer en een onderzoek naar de belasting van het werk. Gestreefd wordt binnen maximaal 3 weken na afronding van het onderzoek te rapporteren. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. De arbeidsdeskundige kan ook ingeschakeld worden in een maatwerktraject tegen uurtarief (zie prijslijst). 14

15 Onderzoek fysieke werkcapaciteit Onderzoek naar de fysieke werkcapaciteit vindt plaats met behulp van een Functionele Capaciteit Evaluatie, de Ergokit FCE. Deze gestandaardiseerde (functionele) testmethode geeft een analyse van de functionele (duur)belastbaarheid met betrekking tot verschillende fysieke vaardigheden (zitten, staan, lopen, hurken, knielen, hoog/laag reiken, hanteren, tillen, dragen), zoals gebruikt wordt binnen de bedrijfsgeneeskunde (FML lijst, rubrieken dynamische handelingen en statische houdingen). Taken die voorkomen in de functie van de cliënt kunnen zo nodig middels toegevoegde werksimulatietesten zo veel mogelijk benaderd worden. Verkrijgen van een zo objectief mogelijk beeld van de fysieke (arbeids)belastbaarheid. Analyseren van de functionele mogelijkheden. Advisering omtrent mogelijke aanpassingen rondom de werkplek. Re-integratieadvies voor de eigen functie of andere functie of scholingsadvies. Werknemers en uitkeringsgerechtigden met (ervaren) belemmeringen aan het bewegingsapparaat en/of belemmeringen omtrent de duurbelastbaarheid. Relevante (medische) informatie is beschikbaar voorafgaand aan het onderzoek. Minimale leeftijd 16 jaar Heldere vraagstelling Voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Intakegesprek gevolgd door onderzoek, in totaal een dagdeel (3 tot 4 uur). Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie Wijk aan Zee en Amsterdam Zuidoost. 15

16 Praktijkassessment In een nabootsing van de werksituatie worden arbeidsactiviteiten door de cliënt uitgevoerd die overeenkomen met zijn of haar (gewenste) functie of beroepsgroep. Het praktijkassessment kan worden ingezet als onderzoeksinstrument, maar ook als trainingsinterventie. Onderzoek: Inzicht verkrijgen in de praktische beroepsvaardigheden en leermogelijkheden van de cliënt. Training algemeen: Training van de relevante arbeidsvaardigheden in een reële werksituatie. Tevens wordt onderzocht hoe snel de beroepsvaardigheden eigen gemaakt kunnen worden. Bij Niet Aangeboren Hersenletsel: Zie training algemeen. De cliënt wordt hierbij vanuit de fysieke, de cognitieve en de psychosociale invalshoek geobserveerd. Assessment voor scholing (o.a. REA College Nederland): Beoordelen of potentiële cursist in staat is om de beoogde opleiding met succes te volgen in relatie tot de toekomstige arbeidsmarktmogelijkheden. Cliënt met beperkingen in de functionele mogelijkheden. Bij assessment voor REA College Nederland dient de cliënt te behoren tot de doelgroep personen met een structureel functionele beperking. Relevante (medische) informatie is beschikbaar. Belastingprofiel van de functie (door werkgever ingevuld). Minimale leeftijd 16 jaar. Heldere vraagstelling. De duur en vorm zijn afhankelijk van de vraagstelling. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. Maatwerk. 16

17 Advies werkplekaanpassing Dit omvat een inventarisatie van de werkplek en werkomgeving van de cliënt in relatie tot diens fysieke mogelijkheden. Hieruit volgt een advies in mogelijke passende voorzieningen of veranderingen van de werkplek. Een bezoek aan een leverancier, initiëren van een proefplaatsing, evaluatie van voorzieningen en eventueel bijstelling van het advies kunnen ook behoren tot dit product. Advisering en het initiëren van het op proef plaatsen van de geadviseerde voorzieningen ter verbetering van de functionele mogelijkheden van de cliënt in relatie tot arbeid. Werknemers met een (dreigende) beperking in de functionele mogelijkheden. Relevante (medische) informatie is beschikbaar. Minimale leeftijd 16 jaar. Heldere vraagstelling. Individueel, duur is afhankelijk van de vraagstelling en casus. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Op werklocatie van de cliënt of op locatie Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 17

18 Korte neuropsychologische screening (inclusief intake psycholoog) Het betreft een globale screening van een dagdeel bedoeld om een (eerste) inventarisatie te maken van de eventuele beperkingen binnen het cognitief functioneren. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of er sprake is van beperkingen en/ of knelpunten binnen het cognitief functioneren. Tevens beantwoordt het de vraag welke herstelbevorderende vervolginterventies geïndiceerd zijn. Dit onderzoek is in te zetten bij : Cliënten bij wie het onduidelijk is of een doorgemaakt trauma invloed heeft gehad op het cognitief functioneren. Cliënten bij wie hersenletsel is gediagnosticeerd, maar waarbij nog geen eindstadium bereikt is en men wel een eerste indruk wil krijgen van de stand van zaken. Cliënten bij wie behoefte is aan een vervolginterventie advies. Cliënten bij wie onduidelijkheid bestaat of eventuele cognitieve beperkingen van invloed zijn op het beroepsmatig en/of dagelijks functioneren. Minimale leeftijd 16 jaar. Relevante (medische of psychologische) informatie. Cliënt past binnen bovengenoemde doelgroep. Voldoende beheersing Nederlandse taal. Individueel. Intake psycholoog van 1 uur. Gevolgd door een dagdeel neuropsychologische screening (al dan niet op eenzelfde dag). Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 18

19 Neuropsychologisch onderzoek Onderzoek naar de inzetbaarheid van cognitieve functies. Het onderzoek is gebaseerd op een aantal intelligentie-, aandachts-, geheugen- en reactietaken die cognitieve beperkingen kunnen objectiveren. Tevens worden de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. Bepaling cognitief functioneren in relatie tot arbeid. Cliënt met arbeidsgerelateerde vraag over het cognitief functioneren. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie Concrete vraagstelling Eventueel functieomschrijving Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel. Intakegesprek 1 uur. 2 dagdelen onderzoek. Nagesprek. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 19

20 Mentaal belastbaarheidsonderzoek Onderzoek naar de mentale duurbelastbaarheid is gebaseerd op de voor- en nametingsmethode. In deze methode krijgt een cliënt aan het begin en einde van een onderzoeksdag dezelfde cognitieve taken voorgelegd. Het verschil in prestaties en geïnvesteerde mentale energie geeft een indicatie van de belastbaarheid van de cliënt. Tevens worden persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. Het mentaal belastbaarheidsonderzoek kan ook op maat worden uitgevoerd bij een gecombineerde vraag rond cognitief en psychisch functioneren. Meten van de mentale duurbelastbaarheid in een arbeidsmatige situatie. Het betreft 7 uur mentale duurbelasting. Cliënten met een verminderde mentale belastbaarheid. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling Eventueel functieomschrijving Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel, 1 uur intakegesprek en 7 uur duurbelasting. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 20

21 Persoonlijkheidsonderzoek Dit onderzoek brengt de actuele stand van zaken met betrekking tot de psychische draagkracht en psychische belastbaarheid in kaart. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een klachtenanalyse en screenend persoonlijkheidsonderzoek. Tevens worden de copingmechanismen, motivatiefactoren en/of drijfveren in kaart gebracht. Het in kaart brengen van persoonsgebonden factoren die het dagelijks, beroepsmatig, emotioneel en/of psychosociaal functioneren (kunnen) belemmeren. Dit onderzoek is in te zetten bij: Cliënten bij wie persoonsgebonden factoren mogelijk een beperkende rol spelen, zowel binnen het dagelijks-, beroepsmatig-, emotioneel- en/of psychosociaal functioneren. Wanneer er sprake lijkt te zijn van gedragsverandering als gevolg van trauma/ hersenletsel. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling Eventuele functieomschrijving Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel. Intake psycholoog van 1 uur. Gevolgd door een dagdeel vragenlijstonderzoek (al dan niet op eenzelfde dag). Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 21

22 Intelligentieonderzoek/niveaubepaling Intelligentie en/of capaciteitentesten door middel van het uitvoeren van opdrachten en het beantwoorden van vragen. Dit onderzoek is bedoeld om het IQ en/of de intellectuele capaciteiten op het gebied van arbeid en scholing te bepalen. Hierbij dient er geen vraag te zijn naar het verdere cognitief of persoonlijk functioneren. Dit onderzoek is in te zetten bij: Cliënten die in aanmerking komen voor een bepaalde functie of opleiding waarbij een bepaald intellectueel niveau vereist is. Cliënten bij wie de functie-inhoud veranderd is en de vraag gesteld wordt of het intellectueel niveau passend is. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling Eventueel een functieomschrijving of opleidingseisen Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel, een dagdeel onderzoek. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 22

23 Geheugenscreening Bepaling van het functioneren van het geheugen. Dit onderzoek is in te zetten bij: Cliënten bij wie er zekerheid gewenst is over het functioneren van het geheugen. Cliënten die moeite hebben met leren, onthouden en herinneren en bij wie er geen sprake is van alternatieve verklaringen zoals spanningen, chronische pijn of persoonlijke problematiek. Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische of psychologische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling Eventueel een functieomschrijving Voldoende beheersing Nederlandse taal Individueel. Intake gevolgd door een dagdeel onderzoek. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 23

24 Beroepskeuze onderzoek Er wordt een psychologisch onderzoek verricht naar intellectuele capaciteiten en vaardigheden, beroepsinteresses en relevante persoonlijkheidseigenschappen rekening houdend met een reëel arbeidsperspectief. Onderzoek naar de beroepsmogelijkheden en of opleidingsmogelijkheden. Cliënten met bijvoorbeeld één van de volgende vragen: Welke beroepsmogelijkheid heeft betrokkene, rekening houdend met capaciteiten, persoonlijkheid en interesses? Welke opleidingsmogelijkheden heeft betrokkene, rekening houdend met capaciteiten, persoonlijkheid en interesses? Minimale leeftijd 16 jaar Relevante (medische) informatie is beschikbaar Concrete vraagstelling. Individueel. Intakegesprek 1 uur. 2 dagdelen onderzoek. Nagesprek in de vorm van een evaluatiegesprek om de resultaten uit het onderzoek toe te lichten en verder uit te diepen. Maatwerk is ook mogelijk. Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 24

25 Omgevingsassessment Intakegesprek en gesprekken met relevante personen uit de omgeving van de cliënt middels een semi-gestructureerd interview. Gedacht wordt aan personen uit een eerdere schoolsituatie, stage of werkplek van de betrokken cliënt. Bij scholing: Beoordelen of potentiële cursist in staat is om een (beoogde)opleiding met succes te volgen, welke begeleiding daarbij noodzakelijk is en welke arbeidsmarktmogelijkheden er voor de cursist zijn. Beoordelen van de mogelijkheden van cliënt met een aan autisme verwante stoornis in relatie tot de toekomstige scholings- en/of arbeidsmarktmogelijkheden. Cliënt met een aan autisme verwante stoornis. Cliënt is (op termijn) in staat om te functioneren op de arbeidsmarkt. Bij scholing: cliënt is gemotiveerd om de opleiding te volgen. Cliënt voldoet aan de geldende instroomeisen voor de beoogde opleiding. Individueel. Intakegesprek en gesprekken met relevante personen uit de omgeving van de cliënt. Schriftelijk, na afloop assessment, conform gemaakte afspraken. Heliomare Arbeidsintegratie te Wijk aan Zee. 25

26

27

28 Wilt u een cliënt aanmelden? Dat kan op één van de volgende wijzes: Telefonisch: Website: Heliomare Arbeidsintegratie is 'Blik op Werk' gecertificeerd.... Heliomare Arbeidsintegratie maakt werk van mensen Verlengde Voorstraat 8, 1949 CM Wijk aan Zee Postbus 78, 1940 AB Beverwijk T E Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie 1 Adelante is een zorggroep voor volwassenenrevalidatie, arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, onderwijs en wonen

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 3 van 24 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het NAH-centrum een onmisbare schakel binnen

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie