LRG LRG LRG 17-40

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LRG 16-40 LRG 16-41 LRG 17-40"

Transcriptie

1 GESTRA Steam Systems LRG LRG LRG NL Nederlands Gebruiksaanwijzing Geleidbaarheidselektrode LRG Geleidbaarheidselektrode LRG Geleidbaarheidselektrode LRG 17-40

2 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Veiligheidsinstructies...4 Gevaar...4 ATEX (Atmosphère Explosible)...4 Opmerking betreffende conformiteitverklaring / fabrikantverklaring...4 Verklaringen Verpakkingsinhoud...5 Systeembeschrijving...5 Werking... 5, 6 Systeemcomponenten...7 Technische gegevens LRG 16-40, LRG 16-41, LRG , 9 Opmerking...8 Typeplaat/markering...10 Corrosiebestendigheid...10 Ontwerp...10 Afmetingen Legenda...15 Functie-elementen LRG 16-40, LRG 16-41, LRG Legenda...15 Inbouw Inbouwinstructies...16 Opgelet...16 Opmerking...16 Geleidbaarheidselektrode monteren...16 Inbouwvoorbeeld Inbouwvoorbeeld... 17, 18 Legenda...18 Gereedschappen...18 Elektrische aansluiting LRG 16-40, LRG 16-41, LRG Buskabel...19 Opmerking...19 Aansluitschema sensor-connectoren...20 Opgelet...20 Aansluitschema CAN-Bus-systeem voorbeeld...20

3 Inhoud vervolg Elektrische aansluiting Vervolg Blz. Aansluitschema geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG Aansluitschema geleidbaarheidselektrode LRG CAN-Bus voedingsspanning...22 Gereedschappen...22 Basisinstellingen CAN-bus...23 Instelling Node-ID...23 Fabrieksinstelling...23 Node-ID bepalen / wijzigen...24 Opgelet...24 Node-ID, baudrate...24 Inbedrijfname Elektrische aansluiting controleren...25 Voedingsspanning inschakelen...25 Parameters instellen...25 Functionele storingen bedrijf Checklist functionele storingen bedrijf... 26, 27 Reinigen van de geleidbaarheidselektrode...27 Vervangen van de elektronica...27 Opmerking...27 Uit bedrijf nemen Vervangen van de geleidbaarheidselektrode...28 Gevaar...28 Opgelet...28 Afvoeren

4 Belangrijke instructies Correcte toepassing De geleidbaarheidselektroden LRG 16-40, LRG en LRG mogen alleen worden gebruikt voor het meten van de elektrische geleidbaarheid in vloeibare media. Als geleidbaarheidsbegrenzer of spuiregelaar in stoomketels is toepassing van de geleidbaarheidselektroden LRG 1-40 / LRG / alleen in combinatie met de besturing LRR 1-40 en een bedieningsapparaat type URB of SPECTORcontrol mogelijk. Voor een optimale werking moeten de eisen aan de waterkwaliteit conform de TRD- en EN-regelingen worden aangehouden. Toepassing is alleen binnen de toegestane druk- en temperatuurgrenzen toegestaan. Ieder ander gebruik geldt als niet conform de bedoeling. Het daaruit ontstane risico is uitsluitend voor de gebruiker. De leverancier is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, die door ondeskundig gebruik ontstaat. Veiligheidsinstructies De armatuur mag alleen door geschikt en opgeleid personeel worden gemonteerd en in bedrijf worden genomen. Onderhouds- en ombouwwerkzaamheden mogen alleen door geautoriseerde personen worden uitgevoerd, die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Gevaar Bij het losmaken van de geleidbaarheidselektrode kan heet water of stoom uittreden en zware verbrandingen over het hele lichaam veroorzaken! De geleidbaarheidselektrode mag alleen bij een keteldruk 0 bar worden gemonteerd of gedemonteerd. De geleidbaarheidselektrode is tijdens bedrijf heet! Bij aanraking zijn zware verbrandingen van handen en armen mogelijk! Alle montage-, demontage- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen in koude toestand worden uitgevoerd! ATEX (Atmosphère Explosible) Het apparaat mag conform de Europese richtlijn 94/9/EG niet in explosiegevaarlijke omgeving worden toegepast. Opmerking betreffende conformiteitverklaring / fabrikantverklaring Details omtrent de conformiteitsbeoordeling conform de Europese richtlijnen vindt u in onze conformiteitsverklaring of onze fabrikantverklaring. De geldige conformiteitverklaring / fabrikantverklaring is via het internet onder beschikbaar of kan bij ons worden opgevraagd. 4

5 Verklaringen Verpakkingsinhoud LRG geleidbaarheidselektrode LRG afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid 1 afsluitweerstand 120 Ω 1 gebruiksaanwijzing LRG geleidbaarheidselektrode LRG afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid 1 afsluitweerstand 120 Ω 1 gebruiksaanwijzing LRG geleidbaarheidselektrode LRG afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid 1 afsluitweerstand 120 Ω 1 gebruiksaanwijzing Systeembeschrijving De geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG 16-41, LRG bestaat uit een geleidbaarheidsmeetelektrode, een temperatuursensor voor het registreren van de mediumtemperatuur en een geleidbaarheidstransmitter in de aansluitbehuizing. De geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG werkt volgens de conductometrische tweeelektroden meetmethode en de elektrode LRG volgens de conductometrische vier-elektroden meetmethode. De instrumenten meten in elektrisch geleidende vloeibare media de elektrische geleidbaarheid. Samen met de besturing LRR 1-40 en een bedieningsapparaat van het type URB of SPECTORcontrol kan de geleidbaarheidselektrode LRG als geleidbaarheidsbegrenzer en spuiregelaar in stoomketels en heetwaterinstallaties worden ingezet of als geleidbaarheidsmeetsysteem in condensaat- en voedingswatercircuits. De geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG wordt bij voorkeur in stoomketels met geringe indamping toegepast, bijv. in zuiverstoomketels, hogedrukketels of ook condensaattanks. De geleidbaarheidselektrode LRG wordt bij voorkeur in industriële ketelinstallaties tot druktrap PN 40 ingezet, waarbij maximale geleidbaarheden conform TRD / EN van 8000 / 6000 µs/cm toegestaan zijn. De data-overdracht tussen de geleidbaarheidselektrode LRG, het besturings- en bedieningsapparaat en andere apparaten wordt via de CAN-Bus conform ISO uitgevoerd, gebruik maken van het CANopen-protocol. Werking LRG 16-40, LRG Door het medium stroomt een meetstroom met een variabele frequentie en deze laat tussen meetelektrode en meetbuis een potentiaalverschil ontstaan, die als meetspanning U U wordt geregistreerd. LRG De geleidbaarheidsmeetelektrode bestaat uit twee stroom- en twee spanningselektroden. Door de stroomelektroden wordt in het medium een meetstroom U I met een vast frequentie geactiveerd en er ontstaat tussen deze elektroden een potentiaalverschil. Dit potentiaalverschil wordt door de spanningselektroden opgenomen en als meetspanning U U geregistreerd. 5

6 Verklaringen vervolg Functie vervolg LRG 16-40, LRG en LRG De elektrische geleidbaarheid verandert met de temperatuur. Als relatie van de meetwaarde tot een referentietemperatuur meet daarom een in het elektrodedeel geïntegreerde weerstandsthermometer de mediumtemperatuur. Uit de meetspanningen U U en U I wordt de elektrische geleidbaarheid berekend en door de temperatuurcompensatie op de referentietemperatuur van 25 C gerelateerd. De elektrische geleidbaarheid verandert niet lineair met de toenemende temperatuur. Voor de compensatie van de meetwaarde kunnen drie methoden worden ingesteld: n Temperatuurcompensatie Auto: Voor het betreffende medium neemt de geleidbaarheidselektrode de specifieke geleidbaarheids-/temperatuurcurve op en voert daarna de compensatie uit. De auto-curve-temperatuurcompensatie is geschikt voor stoomketels met glijdend drukbedrijf, wat betekent dan de stoomketels werken zonder vaste bedrijfsdruk (bijv. lage last 10 bar, vollast 15 bar). Het systeem registreert de waarden temperatuur en geleidbaarheid over 100 C iedere 10 C tot de bedrijfstemperatuur. De stoomketel moet daarvoor op bedrijfsdruk (bij glijdend drukbedrijf max. bedrijfsdruk) zijn gebracht. Bij glijdend drukbedrijf kan bij een niet passende normcurve de geregistreerde curve worden gebruikt. n Temperatuurcompensatie Norm: In de elektrode zijn 11 met standaard conditioneringsmiddellen opgenomen geleidbaarheids-/temperatuurcurves opgeslagen, die voor de compensatie worden gebruikt. De normcurve-temperatuurcompensatie is geschikt voor stoomketels met glijdend drukbedrijf, wat betekent dan de stoomketels werken zonder vaste bedrijfsdruk (bijv. lage last 10 bar, vollast 15 bar). De normcurven van de voedingswater-conditioneringsmiddellen met verschillende basisgeleidbaarheid compenseren de temperatuurinvloed van de meting binnen het bedrijfsspectrum. n Temperatuurcompensatie Lineair: De meetwaarde van de geleidbaarheid wordt afhankelijk van een vast ingestelde temperatuurcoëfficiënt lineair gecorrigeerd. De coëfficiënt, standaard is 2,1 % / C, wordt normaal gesproken voor stoomketels met constante druk gebruikt. De geleidbaarheid wordt bij omgevingstemperatuur (25 C) bepaald. Door eventuele verandering van de celconstante wordt de elektrodemeetwaarde ingeregeld. De verificatie van de gradiënt volgt dan bij bedrijfsdruk met een gekalibreerd geleidbaarheidsmeetinstrument. De volgende signalen worden cyclisch als datatelegram door de geleidbaarheidselektrode LRG via de CAN-bus overgedragen: n Meetwaarde van de geleidbaarheid, gerelateerd op 25 C als momentele waarde (X), n Meetbereik / aanpassing momentele waarde-uitgang, n Alarmmelding: interne kabelbewaking elektrode, n Alarmmelding: temperatuursensor defect, n Alarmmelding: temperatuur in elektrode-aansluitbehuizing te hoog. Bij een kortsluiting van de kabels naar meetelektrode, meetbuis en weerstandsthermometer of bij onderbreking van de data-overdracht via de CAN-bus wordt een foutmelding gegenereerd. Met behulp van een sensor wordt de temperatuur in de aansluitbehuizing bewaakt en bij overschrijding van de grenswaarde wordt een foutmelding gegenereerd. 6

7 Verklaringen vervolg Systeemcomponenten LRR 1-40 Digitaal werkende meetversterker voor geleidbaarheidselektrode LRG. Functies: geleidbaarheidsbegrenzer, spuiregelaar. Data-overdracht: CAN-Bus conform DIN ISO via CANopen-protocol. URB 1, URB 2 Bedienings- en visualisatie-apparaat. Functies: Parametrering, visualisatie via LC-display. Data-overdracht: CAN-Bus conform DIN ISO via CANopen-protocol. 7

8 Technische gegevens LRG 16-40, LRG 16-41, LRG Testidentificatie TÜV.WÜL.xx-007 Bedrijfsdruk LRG 16-40: 32 bar bij 238 C LRG 16-41: 32 bar bij 238 C LRG 17-40: 60 bar bij 275 C Mechanische aansluiting Schroefdraad G1 ISO Materialen Elektroden-inschroefbehuizing: , X6CrNiMoTi Meetelektrode(n): , X6CrNiMoTi Elektrodestaafisolatie: PTFE Aansluitbehuizing: G AlSi8Cu3 LRG 16-40, LRG 17-40: Meetbuis, meetschroef , X6CrNiMoTi LRG 16-40, LRG 16-41: Afstandhouder PEEK LRG 17-40: Afstandhouder PEEK HT Meet- en inbouwlengte (niet inkortbaar) LRG 16-40, LRG 17-40: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm LRG 16-41: 180, 300, 380, 500, 600, 800, 1000 mm Temperatuursensor Weerstandsthermometer Pt 1000 Geleidbaarheidsmeetbereik*) LRG 16-40, LRG 17-40: 0, μs/cm bij 25 C / 0, ppm (parts per million) Voorkeursmeetbereik tot 500 μs/cm LRG 16-41: μs/cm bij 25 C / ppm (parts per million) *) Omrekening µs/cm in ppm (parts per million): 1 µs/cm = 0,5 ppm Meetcyclus 1 seconde Tijdconstante T (gemeten volgens tweebadmethode) LRG 16-40, LRG 17-40: Temperatuur: 9 seconden Geleidbaarheid: 14 seconden LRG 41: Temperatuur: 11 seconden Geleidbaarheid: 19 seconden. In- / uitgang CAN-Bus interface met voeding V DC, kortsluitvast Dataoverdracht CAN-Bus conform ISO 11898, CANopen-protocol Opmerking De elektrische geleidbaarheid wordt in µs/cm gemeten. Bij gebruik van ppm (parts per million) volgt de omrekening als volgt: 1 μs/cm = 0,5 ppm. 8

9 Technische gegevens vervolg LRG 16-40, LRG 16-41, LRG vervolg Temperatuurcompensatie Methode instelbaar op bedieningsapparaat URB of SPECTORcontrol: n Temperatuurcompensatie Auto met installatiespecifieke geleidbaarheids-/temperatuurcurve. n Temperatuurcompensatie Norm *) met normgeleidbaarheids-/temperatuurcurve. n Temperatuurcompensatie lineair met ingestelde temperatuurcoëfficiënt (Tk). *) De normgeleidbaarheids-/temperatuurcurves kunnen via de aanwijs- en bedieningsapparaten SPECTORcontrol en URB worden ingesteld. Normcurve Conditioneringsmiddel Basisgeleidbaarheid bij 25 C 1 NaOH (natronloog) 260 μs/cm 2 NaOH (natronloog) 1080 μs/cm 3 NaOH (natronloog) 5400 μs/cm 4 NaOH (natronloog) µs/cm 5 Na 3 PO 4 (trinatriumfosfaat) 190 μs/cm 6 Na 3 PO 4 (trinatriumfosfaat) 1100 μs/cm 7 Na 3 PO 4 (trinatriumfosfaat) 5900 μs/cm 8 Na 3 PO 4 (trinatriumfosfaat) µs/cm 9 Na 2 SO 3 (natriumsulfiet) 980 μs/cm 10 Dipolique μs/cm 11 Levoxin 195 μs/cm Opgenomen vermogen 3,8 Watt Beveiliging Elektronische temperatuurbeveiliging T max 85 C, hysterese -2 K. Aanwijs- en bedieningselementen Twee lichtdioden voor interne statusmeldingen Een 10-polige codeerschakelaar voor de instelling Node-ID en baudrate Elektrische aansluiting M12 sensorstekker, 5-polig, A-gecodeerd, M12 sensorbus, 5-polig, A-gecodeerd Beschermingsklasse IP65 conform EN Omgevingstemperatuur Maximaal 70 C Gewicht Ca. 2,5 kg 9

10 Technische gegevens vervolg Typeplaat / markering Veiligheidsinstructies Identificatie instrument Druktrap, schroefdraadaansluiting, materiaalnummer Specificaties toepassingsgebied Meetbereik Elektrische specificaties Instructies afvoeren Fig. 1 CE-markering Leverancier Specificaties bestelling reserveonderdelen Corrosiebestendigheid Bij een correcte toepassing wordt de veiligheid van het instrument niet door corrosie beïnvloed. Ontwerp De behuizing is niet geschikt voor toenemende belasting. Dimensionering en corrosietoeslagen zijn conform de laatste stand der techniek uitgevoerd. 10

11 Technische gegevens vervolg Afmetingen 173 b = SW 41 L C E [mm] G1 EN ISO N A E M RA 12,5 40 G1 EN ISO RA 3,2 0,5 Fig. 2 LRG

12 Technische gegevens vervolg Afmetingen vervolg SW 41 L C E [mm] G1 EN ISO N A E M RA 12,5 40 G1 EN ISO RA 3,2 0,5 12 Fig. 3 LRG

13 Technische gegevens vervolg Afmetingen vervolg 173 b = SW 41 L C E [mm] G1 EN ISO A E RA 12,5 40 G1 EN ISO RA 3,2 0,5 Fig. 4 LRG

14 Functie-elementen LRG 16-40, LRG 16-41, LRG B C D C Fig. 5 K Dipschakelaar wit J H I F G 14 Fig. 6 Weergave LRG (afbeelding zonder afdekplaat)

15 Technische gegevens / functie-elementen Legenda 1 Lichtdiode 1 kleur groen 2 Lichtdiode 2 kleur rood 3 Codeerschakelaar A Afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid B Dekselschroeven (kruiskopschroef M4) C M 12 sensorstekker/sensorbus, 5-polig, A-gecodeerd D Behuizingsdeksel E Meet- en inbouwlengte F Klemmenstrook G Bevestigingsschroef voor elektronica H Aansluiting functieaarde I Afdichtingring J Bevestigingsmoer voor aansluitbehuizing K Steekpennen voor elektrodenkabels, functieaarde L Warmte-isolatie M Meetbuis N Draadstift M 2,5 DIN

16 Inbouw Inbouwinstructies Opgelet n De afdichtingvlakken van de tanksok of het flensdeksel moeten in een technisch optimale conditie verkeren! n Alleen de meegeleverde afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blank gegloeid mag worden gebruikt! n Schroefdraad niet met hennep of PTFE-band afdichten! n Geleidbaarheidselektrode horizontaal of schuin inbouwen. De meetoppervlakken moeten constant zijn ondergedompeld. n De gegeven aandraaimomenten moeten absoluut worden aangehouden. n Aansluitbehuizing niet in de warmte-isolatie van de ketel opnemen! LRG 16-40, LRG n Tussen het onderste uiteinde van de meetbuis en de ketelwand, de rookkanalen, andere metalen ingebouwde onderdelen en het laatste waterpeil (LW) moet een afstand van ca. 30 mm worden aangehouden. n Meetelektrode en meetbuis kunnen niet worden ingekort. LRG n Tussen het onderste uiteinde van de meetelektroden en de ketelwand, de rookkanalen, andere metalen ingebouwde onderdelen en het laatste waterpeil (LW) moet een afstand van ca. 60 mm worden aangehouden. n De meetelektroden kunnen niet worden ingekort. n Vermijd harde stoten tegen de meetelektroden. Opmerking n De beproeving van de ketelsok met aansluitflens moet in het kader van de ketelbeproeving worden uitgevoerd. n Op pagina s 17/18 zijn meerdere inbouwvoorbeelden gegeven. Geleidbaarheidselektrode monteren 1 Afdichtoppervlakken op tanksokken of flensdeksel (zie fig. 2, 3, 4) controleren. Indien nodig overeenkomstig de specificaties van de tekening nabewerken. 2. Meegeleverde afdichtingring A op het afdichtingsoppervlak van de geleidbaarheidselektrode plaatsen. 3 Schroefdraad van de geleidbaarheidselektrode met een kleine hoeveelheid siliconenvet insmeren. 4 Geleidbaarheidselektrode in de tanksok of flensdeksel schroeven en met steeksleutel SW 41 vastdraaien. Het aandraaimoment is in koude toestand 150 Nm. 16

17 R* Inbouwvoorbeeld Geleidbaarheidsmeting, directe inbouw van de geleidbaarheidselektrode via flenssokken aan de zijkant NW LW NB ~ 250 G 1 EN ISO R* LRG GESTRA LRG GESTRA Steam Systems Fig. 7 4 A R*: LRG 16-40, LRG R = 30 mm LRG R = 60 mm Geleidbaarheidsmeting en spuiregeling, directe inbouw van de geleidbaarheidselektrode via meetvat met aansluiting van een spuiklep NW LW NB ~ G 1 EN ISO LRG GESTRA LRG A GESTRA Steam Systems Fig A R*: LRG 16-40, LRG R = 30 mm LRG R = 60 mm DNA [mm] A [mm]

18 Inbouwvoorbeeld vervolg Geleidbaarheidsmeting en spuiregeling, inbouw van de geleidbaarheidselektrode in de spuiregeling via een afzonderlijk meetvat Uitlaat 6 5 DN G 1 EN ISO Inlaat LRG DN A Fig Legenda A Afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid 4 Keteltrommel 5 Afsluiter GAV 6 Spuiklep BAE 7 Meetvat 8 Aansluitstuk in T-vorm Gereedschappen n Steeksleutel SW 18 (19) n Steeksleutel SW 41 n Inbusschroevendraaier gr. 1,3 n Kruiskopschroevendraaier gr. 1 en 2

19 Elektrische aansluiting LRG 16-40, LRG 16-41, LRG De aansluitbehuizing is via een zelfborgende bevestigingsmoer op het elektrodendeel geschroefd. Voor de elektrische aansluiting kan daarom de aansluitbehuizing met max. +/ 180 in de gewenste richting (kabeluitgang) worden gedraaid. Buskabel De geleidbaarheidselektrode is met een M12 sensor-stekkerverbinding, 5-polig, A-gecodeerd, uitgerust. Aansluitschema Fig. 10. Voor de verbinding van de businstrumenten zijn prefab stuurkabels (met stekker en koppeling) in verschillende lengten als toebehoren leverbaar. De aanbevolen stuurkabels zijn niet UV-bestendig en moeten bij buitenmontage met een UV-bestendige kunststof buis of kabelkanaal worden beschermd. Indien geen prefab stuurkabels worden toegepast, moet meeraderige, paarsgewijs getwiste, afgeschermde stuurkabel als buskabel worden gebruikt, bijv. UNITRONIC BUS CAN 2 x 2 x... mm 2 of RE-2YCYV-fl 2 x 2 x... mm 2. De kabellengte bepaalt de baudrate (data-overdrachtsnelheid) en de kabeldiameter tussen de buseindapparaten. Voor de keuze van de aderdiameter is bovendien het totale stroomverbruik maatgevend. Het totale stroomverbruik resulteert uit het aantal busdeelnemers. S 8 S 9 S 10 Baudrate Kabellengte OFF on OFF 250 kbit/s 125 m Fabrieksinstelling Aantal paren en kabeldiameter [mm 2 ] 2 x 2 x 0,34 on on OFF 125 kbit/s 250 m 2 x 2 x 0,5 OFF OFF on 100 kbit/s 335 m 2 x 2 x 0,75 on OFF on 50 kbit/s 500 m OFF on on 20 kbit/s 1000 m on on on 10 kbit/s 1000 m Op aanvraag, afhankelijk van de busconfiguratie De baudrate wordt via de codeerschakelaar 3 Fig. 6 (S 8 t/m S 10) ingesteld. Af fabriek wordt de geleidbaarheidselektrode LRG met de baudrate 250 kbit/s (kabellengte 125 m) uitgeleverd. Bij grotere kabellengten moet de baudrate worden gereduceerd. Bij alle busdeelnemers moet dezelfde instelling worden uitgevoerd. Opmerking De maximale baudrates en kabellengten zijn gebaseerd op GESTRA-ervaringswaarden. In de praktijk kan het nodig zijn, de baudrate voor een betrouwbaar bedrijf te reduceren. De uitvoering van de datakabel heeft een wezenlijke invloed op de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Bij de aansluiting moet daarom zeer zorgvuldig te werk worden gegaan. Wanneer niet de prefab-stuurkabels worden gebruikt, dan moet de aansluitstekker en de aansluitbus voor de CAN-bus kabels overeenkomstig het aansluitschema fig. 10 worden aangesloten. UNITRONIC is een gedeponeerd handelsmerk van LAPP Kabelwerke GmbH, Stuttgart 19

20 Elektrische aansluiting vervolg Aansluitschema sensor-connectoren Fig Ω 120 Ω Opgelet n Alleen in lijn bedraden, geen steraansluiting! n Sluit a.u.b. de afscherming van de buskabel aan op pin 1 fig. 10. Legenda 1 Afscherming 2 Voedingsspanning 24V DC+ (rood) 3 Voedingsspanning 24V DC- (zwart) 4 CAN-datakabel C H (wit) 5 CAN-datakabel C L (blauw) 6 Afsluitweerstand 120 Ω aan busuiteinde n Afschermingen van de buskabels doorgaand onderling verbinden en op het centrale aardpunt (ZEP) in de schakelkast aansluiten. n Indien potentiaalvereffeningsstromen (buiten opgestelde installaties) kunnen worden verwacht, maak dan a.u.b. de afschermingen op het centrale aardingspunt los. n Wanneer twee of meer systeemcomponenten in een CAN-busnetwerk zijn opgenomen, dan moet op het eerste en het laatste apparaat een afsluitweerstand van 120 Ω worden aangesloten (elektrode pin 4: C H, pin 5: C L ; Meetversterker klem 2: C L, klem 4: C H ) n Het CAN-bus-netwerk mag tijdens bedrijf niet worden onderbroken! Bij onderbreking wordt een alarmmelding geactiveerd! Aansluitschema CAN-Bus-systeem voorbeeld URB 2 ZEP NRS, NRR, LRR, TRS, URB 1 NRG, LRG, EF, URZ TRV 20 Fig. 11 RES 2 RES 1

21 Elektrische aansluiting vervolg Aansluitschema geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG Steekpen Dipschakelaar wit Codeerschakelaar voor de invoer van de Node-ID / baudrate Meetelektrode Temperatuursensor Pt1000 Massa Aansluitpunt voor functie-aarde Fig. 12 Aansluitschema geleidbaarheidselektrode LRG Steekpen Meetelektrode Dipschakelaar wit Codeerschakelaar voor de invoer van de Node-ID / baudrate Temperatuursensor Pt1000 Massa Aansluitpunt voor functie-aarde Fig

22 Elektrische aansluiting vervolg CAN-Bus-voedingsspanning Voorwaarde voor het storingsvrije bedrijf van een CAN-bussysteem is voldoende gedimensioneerde voedingsspanning. Controleer aan de hand van de volgende tabel de voedingsspanning van uw bussysteem. Besturingen met voedingsspanning Aantal x vermogensspecificatie per instrument = Totaal 1 x 6 W = W Sensor, transmitter, stuureenheden, bedienings- en visualisatie-instrument URB 1 Aantal x Opgenomen vermogen per instrument = Totaal x 3 W = W Bedienings- en visualisatieinstrument URB 2 x 5 W = W Totaal 2 = W Wanneer het totaal 2 groter is dan totaal 1, moet de CAN-bus door een afzonderlijke, gestabiliseerde veiligheidsvoeding (bijv. SITOP Smart, 24 V, 2,5 A) met 24 V DC worden gevoed. De voeding moet ten opzichte van aanrakingsgevaarlijke spanningen een scheiding hebben, die minimaal aan de eisen voor dubbele of verbeterde isolatie conform DIN EN of DIN of DIN EN of DIN EN voldoet (veilige scheiding). De voeding moet met een overstroombeveiliging worden gezekerd conform DIN EN Op de meetversterkers (klemmen 1 en 5) mag dan niet de CAN-bus voeding worden aangesloten. Gereedschappen n Kruiskopschroevendraaier grootte 1 n Schroevendraaier grootte 2,5 volledig geïsoleerd conform VDE n Steeksleutel SW 12 n Steeksleutel SW 18 (19). 22

23 Basisinstellingen CAN-Bus Alle apparaatgroepen (niveau, geleidbaarheid) zijn via een CAN-bus onderling verbonden. De dataoverdracht tussen de apparaatgroepen wordt uitgevoerd gebruik makend van het protocol CANopen. Alle apparaten hebben een elektronisch adres de Node ID gekregen. De vieraderige buskabel is bedoeld voor de voedingsspanning en als datasnelweg :, via welke informatie met hoge snelheid in beide richtingen wordt overgedragen. Het CAN-adres (Node ID) kan binnen het bereik worden ingesteld. De geleidbaarheidselektrode LRG is in combinatie met GESTRA componenten af fabriek bedrijfsgereed geconfigureerd en kan zonder instelling van de Node-ID direct worden gebruikt. Instelling Node-ID Wanneer aan de apparaten een andere node-id moet worden toegewezen, moet vanwege de onderlinge afhankelijkheid de node-id voor de afzonderlijke groepsdeelnemers als volgt worden vastgelegd: Besturingseenheid URZ 40a Spuiklep BAE 46, BAE 47 Besturing LRR 1-40 Geleidbaarheidselektrode LRG 1x-40 Reserve X 1 X X + 1 X Gereserveerde bereik Fabrieksinstelling Fabrieksinstelling De geleidbaarheidselektrode wordt af fabriek geleverd met de volgende instellingen: n Baudrate: 250 kbit/s (125 m buskabel) n Node-ID: 051 De gebruikte node-id moet op de typeplaat worden vermeld. 23

24 Basisinstelling vervolg Node-ID bepalen / wijzigen Om in CAN-Bus te communiceren, moet ieder systeem (bijv. regelaar) een node-id toegewezen krijgen. Bij geopende behuizing: 1. Node-ID conform tabel op codeerschakelaar 3 via de schakelaars S1 t/m S7 met een smalle schroevendraaier instellen. 2. Deksel behuizing D plaatsen en dekselschroeven B vastdraaien. 3. A.u.b. ingestelde node-id op de typeplaat invullen. 4. Node-ID van de meetversterker LRR1-40 indien nodig conform gebruiksaanwijzing wijzigen. Opgelet In de CAN-bus mag een node-id niet meervoudig worden toegekend. De node-id 0 is niet toegestaan. Node-ID, baudrate In een CAN-bus kunnen maximaal 123 deelnemers (apparaten) worden beheerd. Iedere deelnemer krijgt een eigen adres (node-id), die op de 10-polige codeerschakelaar kan worden ingesteld. 3 3 Dipschakelaar wit Dipschakelaar wit Node-ID 51 S1 on 1 S2 on 2 S3 OFF 4 S4 OFF 8 S5 on 16 S6 on 32 S7 OFF 64 (fabrieksinstelling) Node-ID 77 S1 on 1 S2 OFF 2 S3 on 4 S4 on 8 S5 OFF 16 S6 OFF 32 S7 on 64 (voorbeeld) S 8 S 9 S 10 Baudrate Kabellengte OFF on OFF 250 kbit/s 125 m Fabrieksinstelling on on OFF 125 kbit/s 250 m OFF OFF on 100 kbit/s 335 m on OFF on 50 kbit/s 500 m OFF on on 20 kbit/s 1000 m on on on 10 kbit/s 1000 m 24

25 Inbedrijfname Elektrische aansluiting controleren Voor de inbedrijfname a.u.b. controleren: n Komt de bedrading van alle CAN-busapparaten overeen met de aansluitschema s? n Is de polariteit van de buskabel correct? n Is bij de eindapparaten de buskabel telkens met een 120 Ω weerstand afgesloten? Netspanning inschakelen n Schakel de netspanning voor de besturing LRR 1-40 resp. de busvoedingsspanning in. n De groene lichtdiode 1 fig. 6 brandt en gaat iedere 5 s kort uit. De dataoverdracht is continu. Parameters instellen De configuratie, parametrering, bediening en visualisatie van de regelparameters van de geleidbaarheidselektrode wordt op het bedieningsapparaat URB of SPECTORcontrol uitgevoerd. 25

26 Functionele storingen bedrijf Checklist functionele storingen bedrijf Het instrument werkt niet Fout: Voedingsspanning uitgevallen, geen functie. Oplossing: Voedingsspanning / alle elektrische aansluitingen controleren. Fout: Elektronica defect. Oplossing: Eenheid vervangen. Alleen de rode LED 2 knippert Fout: Geleidbaarheidselektrode defect (interne verbindingen kortgesloten of onderbroken, isolator defect). Oplossing: Geleidbaarheidselektrode vervangen. Fout: Meetvlakken van de geleidbaarheidselektrode zijn niet ondergedompeld (vrij). Oplossing: Inbouw controleren en permanente onderdompeling van de meetoppervlakken waarborgen. Fout: Door afzetting op het meetoppervlak kan een verkeerde waarde worden aangewezen (vastgesteld bij vergelijkingsmeting). Oplossing: Geleidbaarheidselektrode demonteren en meetvlak(ken) reinigen. Fout: Door afzetting op het meetoppervlak / aan de meetoppervlakken kan grenswaarde MIN of MAX worden gesignaleerd, ondanks dat de momentel waarde tussen deze beide waarden in ligt (vergelijkingsmeting). Oplossing: Geleidbaarheidselektrode demonteren en meetvlak(ken) reinigen. Fout: De massaverbinding naar de tank is onderbroken. Geen werking. Oplossing: Afdichtende oppervlakken reinigen en apparaten met metalen afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN , blank gegloeid, inschroeven. Elektroden niet met hennep of PTFE-band afdichten! De groene LED 1 en de rode LED 2 knipperen Fout: De temperatuurzekering is aangesproken. Oplossing: Inbouw controleren. De omgevingstemperatuur mag niet hoger dan 70 C zijn. Zodra de maximaal toegestane temperatuur wordt onderschreden, schakelt het instrument weer over naar de bedrijfstoestand. Fout: Temperatuursensor voor de mediumtemperatuur kortgesloten of onderbroken. Oplossing: Geleidbaarheidselektrode vervangen. Indien er storingen of fouten optreden, die met deze gebruiksaanwijzing niet kunnen worden opgelost, neem dan contact op met onze Technische service-afdeling. 26

27 Functionele storingen bedrijf vervolg Fouten-checklist functionele storingen bedrijf vervolg De groene LED 1 en de rode LED 2 branden niet Fout: Geen communicatie tussen elektrode en besturing mogelijk. Oplossing: 24 V Bus voeding, bedrading, node-id, baudrate en afsluitweerstanden controleren. Bij verandering netspanning uitschakelen en na ca. 5 s weer inschakelen. Reinigen van de geleidbaarheidselektrode Het apparaat mag alleen door geschikt en opgeleid personeel worden gemonteerd en gedemonteerd. Houdt de instructies in hoofdstuk Inbouw op bladzijde 16 aan. Voor het reinigen van de meetelektrode(n) moet de geleidbaarheidselektrode uit bedrijf worden genomen en worden gedemonteerd. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden verdient reiniging eenmaal per jaar aanbeveling, bijv. in het kader van de onderhoudswerkzaamheden. LRG 16-40, LRG Schroef met de hand de meetbuis M na losmaken van de borgstift N af en reinig de elektrodenstaaf en het meetoppervlak. LRG Reinig de meetelektroden. LRG 16-40, LRG 17-40, LRG n Loszittende aanslag met een vetvrije doek verwijderen. n Vastzittende afzetting met schuurlinnen (gemiddelde korrel) verwijderen. Vervangen van de elektronica 1 Dekselschroeven B losmaken en het deksel van de behuizing D afnemen. 2 Elektrodenkabels van de steekpennen K op de printkaart lostrekken. Klemmenstrook F aftrekken. 3 Aansluiting functionele aarde H losmaken. 4 Bevestigingsschroeven G voor de elektronica uitdraaien en eenheid uitnemen. De eenheid is als reserve-onderdeel leverbaar, type LRV 1-41 voor LRG 16-40, LRG 17-40, type LRV 1-43 voor LRG De nieuwe elektronica wordt in omgekeerde volgorde ingebouwd. Opmerking Bij bestellingen van reserve-onderdelen moet het op de typeplaat aangegeven materiaalnummer en de op de plaat LRG/LRGT opgegeven lengte worden gespecificeerd. Na het vervangen van de elektronica moet via een vergelijkingsmeting de aanwijzing van de geleidbaarheid op het bedieningsapparaat URB of SPECTORcontrol worden gecontroleerd. Bij afwijkingen moet de celconstante van de elektrode worden gecorrigeerd, a.u.b. de gebruiksaanwijzing URB of SPECTORcontrol aanhouden. 27

NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11

NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Gebruiksaanwijzing 810067-03 Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. 2 Correcte toepassing... 4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

LRG 12-2. Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2 Aansluitschema LRR 1-10 (Modus SLH) LRG 12-2 Spuiklep 510 Fig.1 2 Functionele elementen 69 MAX 70 C % MAX 95 % IP 20 50 129 GESTRA

Nadere informatie

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (RVS) UNA 14P. Gebruikershandleiding 810820-00 Condenspot UNA 14, UNA 16, UNA 16A Condenspot voor perslucht en gassen UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (RVS) UNA 14P. Gebruikershandleiding 810820-00 Condenspot UNA 14, UNA 16, UNA 16A Condenspot voor perslucht en gassen UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (RVS) UNA 14P Gebruikershandleiding 810820-00 Condenspot UNA 14, UNA 16, UNA 16A Condenspot voor perslucht en gassen UNA 14P 1 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Pagina Toepassing...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik HCE20M1003 Zoneregelaar Montage en gebruik 1 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 1x 1x 1x 3 1 2 2 4x Fig. 2a 4 4x 1x 5 1x 1 3 5 2 4 6 1x 4 1x Fig. 1 Fig. 2b 1 2 3 4 5 6 7 Honeywell A B Fig. 3 14 13 12 11 10

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_2011 21-02-2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz.

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Inhoudstafel pagina installatie 3 identificatie van het materieel 3 montage 4 aansluiting 6 gebruik 14 expert MMI 15

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

De extra spanningverzorging moet via de modelbaan transformator plaatsvinden, die in geval van kortsluiting geen brand veroorzaken kan.

De extra spanningverzorging moet via de modelbaan transformator plaatsvinden, die in geval van kortsluiting geen brand veroorzaken kan. Kuehn WD10 Handleiding vertaling is voor eigen gebruik P.Heinst De schakeldecoder WD10 wordt bij het schakelen van wissels (spoelaandrijving), signalen, ontkoppelrails, lichtsignalen (twee en meerbegrips).

Nadere informatie

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Cobra 40-10 Uitgave 10/2013 Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Inhoudsopgave 1 OVER DEZE HANDLEIDING 5 1.1 Voorwoord 5 1.2 Waarschuwingen, aanwijzingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage

Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage 3 De componenten van de serie 14 3-0 Radio antennemodule FAM14 en radio antenne FA 3-1 Radio ontvangstmodule FEM en FEM65 3-2 Gateway

Nadere informatie

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW- Gebruikers handleiding FREQUENTIE- OMVORMER HANDLEIDING Serie: CFW- Taal: Nederlands Document: 000698246 / 0 Modellen:

Nadere informatie

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Gebruiksaanwijzing H 10004251 01.06 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING vindt. De inormatie is

Nadere informatie