LRG LRG LRG 17-40

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LRG 16-40 LRG 16-41 LRG 17-40"

Transcriptie

1 GESTRA Steam Systems LRG LRG LRG NL Nederlands Gebruiksaanwijzing Geleidbaarheidselektrode LRG Geleidbaarheidselektrode LRG Geleidbaarheidselektrode LRG 17-40

2 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Veiligheidsinstructies...4 Gevaar...4 ATEX (Atmosphère Explosible)...4 Opmerking betreffende conformiteitverklaring / fabrikantverklaring...4 Verklaringen Verpakkingsinhoud...5 Systeembeschrijving...5 Werking... 5, 6 Systeemcomponenten...7 Technische gegevens LRG 16-40, LRG 16-41, LRG , 9 Opmerking...8 Typeplaat/markering...10 Corrosiebestendigheid...10 Ontwerp...10 Afmetingen Legenda...15 Functie-elementen LRG 16-40, LRG 16-41, LRG Legenda...15 Inbouw Inbouwinstructies...16 Opgelet...16 Opmerking...16 Geleidbaarheidselektrode monteren...16 Inbouwvoorbeeld Inbouwvoorbeeld... 17, 18 Legenda...18 Gereedschappen...18 Elektrische aansluiting LRG 16-40, LRG 16-41, LRG Buskabel...19 Opmerking...19 Aansluitschema sensor-connectoren...20 Opgelet...20 Aansluitschema CAN-Bus-systeem voorbeeld...20

3 Inhoud vervolg Elektrische aansluiting Vervolg Blz. Aansluitschema geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG Aansluitschema geleidbaarheidselektrode LRG CAN-Bus voedingsspanning...22 Gereedschappen...22 Basisinstellingen CAN-bus...23 Instelling Node-ID...23 Fabrieksinstelling...23 Node-ID bepalen / wijzigen...24 Opgelet...24 Node-ID, baudrate...24 Inbedrijfname Elektrische aansluiting controleren...25 Voedingsspanning inschakelen...25 Parameters instellen...25 Functionele storingen bedrijf Checklist functionele storingen bedrijf... 26, 27 Reinigen van de geleidbaarheidselektrode...27 Vervangen van de elektronica...27 Opmerking...27 Uit bedrijf nemen Vervangen van de geleidbaarheidselektrode...28 Gevaar...28 Opgelet...28 Afvoeren

4 Belangrijke instructies Correcte toepassing De geleidbaarheidselektroden LRG 16-40, LRG en LRG mogen alleen worden gebruikt voor het meten van de elektrische geleidbaarheid in vloeibare media. Als geleidbaarheidsbegrenzer of spuiregelaar in stoomketels is toepassing van de geleidbaarheidselektroden LRG 1-40 / LRG / alleen in combinatie met de besturing LRR 1-40 en een bedieningsapparaat type URB of SPECTORcontrol mogelijk. Voor een optimale werking moeten de eisen aan de waterkwaliteit conform de TRD- en EN-regelingen worden aangehouden. Toepassing is alleen binnen de toegestane druk- en temperatuurgrenzen toegestaan. Ieder ander gebruik geldt als niet conform de bedoeling. Het daaruit ontstane risico is uitsluitend voor de gebruiker. De leverancier is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, die door ondeskundig gebruik ontstaat. Veiligheidsinstructies De armatuur mag alleen door geschikt en opgeleid personeel worden gemonteerd en in bedrijf worden genomen. Onderhouds- en ombouwwerkzaamheden mogen alleen door geautoriseerde personen worden uitgevoerd, die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Gevaar Bij het losmaken van de geleidbaarheidselektrode kan heet water of stoom uittreden en zware verbrandingen over het hele lichaam veroorzaken! De geleidbaarheidselektrode mag alleen bij een keteldruk 0 bar worden gemonteerd of gedemonteerd. De geleidbaarheidselektrode is tijdens bedrijf heet! Bij aanraking zijn zware verbrandingen van handen en armen mogelijk! Alle montage-, demontage- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen in koude toestand worden uitgevoerd! ATEX (Atmosphère Explosible) Het apparaat mag conform de Europese richtlijn 94/9/EG niet in explosiegevaarlijke omgeving worden toegepast. Opmerking betreffende conformiteitverklaring / fabrikantverklaring Details omtrent de conformiteitsbeoordeling conform de Europese richtlijnen vindt u in onze conformiteitsverklaring of onze fabrikantverklaring. De geldige conformiteitverklaring / fabrikantverklaring is via het internet onder beschikbaar of kan bij ons worden opgevraagd. 4

5 Verklaringen Verpakkingsinhoud LRG geleidbaarheidselektrode LRG afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid 1 afsluitweerstand 120 Ω 1 gebruiksaanwijzing LRG geleidbaarheidselektrode LRG afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid 1 afsluitweerstand 120 Ω 1 gebruiksaanwijzing LRG geleidbaarheidselektrode LRG afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid 1 afsluitweerstand 120 Ω 1 gebruiksaanwijzing Systeembeschrijving De geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG 16-41, LRG bestaat uit een geleidbaarheidsmeetelektrode, een temperatuursensor voor het registreren van de mediumtemperatuur en een geleidbaarheidstransmitter in de aansluitbehuizing. De geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG werkt volgens de conductometrische tweeelektroden meetmethode en de elektrode LRG volgens de conductometrische vier-elektroden meetmethode. De instrumenten meten in elektrisch geleidende vloeibare media de elektrische geleidbaarheid. Samen met de besturing LRR 1-40 en een bedieningsapparaat van het type URB of SPECTORcontrol kan de geleidbaarheidselektrode LRG als geleidbaarheidsbegrenzer en spuiregelaar in stoomketels en heetwaterinstallaties worden ingezet of als geleidbaarheidsmeetsysteem in condensaat- en voedingswatercircuits. De geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG wordt bij voorkeur in stoomketels met geringe indamping toegepast, bijv. in zuiverstoomketels, hogedrukketels of ook condensaattanks. De geleidbaarheidselektrode LRG wordt bij voorkeur in industriële ketelinstallaties tot druktrap PN 40 ingezet, waarbij maximale geleidbaarheden conform TRD / EN van 8000 / 6000 µs/cm toegestaan zijn. De data-overdracht tussen de geleidbaarheidselektrode LRG, het besturings- en bedieningsapparaat en andere apparaten wordt via de CAN-Bus conform ISO uitgevoerd, gebruik maken van het CANopen-protocol. Werking LRG 16-40, LRG Door het medium stroomt een meetstroom met een variabele frequentie en deze laat tussen meetelektrode en meetbuis een potentiaalverschil ontstaan, die als meetspanning U U wordt geregistreerd. LRG De geleidbaarheidsmeetelektrode bestaat uit twee stroom- en twee spanningselektroden. Door de stroomelektroden wordt in het medium een meetstroom U I met een vast frequentie geactiveerd en er ontstaat tussen deze elektroden een potentiaalverschil. Dit potentiaalverschil wordt door de spanningselektroden opgenomen en als meetspanning U U geregistreerd. 5

6 Verklaringen vervolg Functie vervolg LRG 16-40, LRG en LRG De elektrische geleidbaarheid verandert met de temperatuur. Als relatie van de meetwaarde tot een referentietemperatuur meet daarom een in het elektrodedeel geïntegreerde weerstandsthermometer de mediumtemperatuur. Uit de meetspanningen U U en U I wordt de elektrische geleidbaarheid berekend en door de temperatuurcompensatie op de referentietemperatuur van 25 C gerelateerd. De elektrische geleidbaarheid verandert niet lineair met de toenemende temperatuur. Voor de compensatie van de meetwaarde kunnen drie methoden worden ingesteld: n Temperatuurcompensatie Auto: Voor het betreffende medium neemt de geleidbaarheidselektrode de specifieke geleidbaarheids-/temperatuurcurve op en voert daarna de compensatie uit. De auto-curve-temperatuurcompensatie is geschikt voor stoomketels met glijdend drukbedrijf, wat betekent dan de stoomketels werken zonder vaste bedrijfsdruk (bijv. lage last 10 bar, vollast 15 bar). Het systeem registreert de waarden temperatuur en geleidbaarheid over 100 C iedere 10 C tot de bedrijfstemperatuur. De stoomketel moet daarvoor op bedrijfsdruk (bij glijdend drukbedrijf max. bedrijfsdruk) zijn gebracht. Bij glijdend drukbedrijf kan bij een niet passende normcurve de geregistreerde curve worden gebruikt. n Temperatuurcompensatie Norm: In de elektrode zijn 11 met standaard conditioneringsmiddellen opgenomen geleidbaarheids-/temperatuurcurves opgeslagen, die voor de compensatie worden gebruikt. De normcurve-temperatuurcompensatie is geschikt voor stoomketels met glijdend drukbedrijf, wat betekent dan de stoomketels werken zonder vaste bedrijfsdruk (bijv. lage last 10 bar, vollast 15 bar). De normcurven van de voedingswater-conditioneringsmiddellen met verschillende basisgeleidbaarheid compenseren de temperatuurinvloed van de meting binnen het bedrijfsspectrum. n Temperatuurcompensatie Lineair: De meetwaarde van de geleidbaarheid wordt afhankelijk van een vast ingestelde temperatuurcoëfficiënt lineair gecorrigeerd. De coëfficiënt, standaard is 2,1 % / C, wordt normaal gesproken voor stoomketels met constante druk gebruikt. De geleidbaarheid wordt bij omgevingstemperatuur (25 C) bepaald. Door eventuele verandering van de celconstante wordt de elektrodemeetwaarde ingeregeld. De verificatie van de gradiënt volgt dan bij bedrijfsdruk met een gekalibreerd geleidbaarheidsmeetinstrument. De volgende signalen worden cyclisch als datatelegram door de geleidbaarheidselektrode LRG via de CAN-bus overgedragen: n Meetwaarde van de geleidbaarheid, gerelateerd op 25 C als momentele waarde (X), n Meetbereik / aanpassing momentele waarde-uitgang, n Alarmmelding: interne kabelbewaking elektrode, n Alarmmelding: temperatuursensor defect, n Alarmmelding: temperatuur in elektrode-aansluitbehuizing te hoog. Bij een kortsluiting van de kabels naar meetelektrode, meetbuis en weerstandsthermometer of bij onderbreking van de data-overdracht via de CAN-bus wordt een foutmelding gegenereerd. Met behulp van een sensor wordt de temperatuur in de aansluitbehuizing bewaakt en bij overschrijding van de grenswaarde wordt een foutmelding gegenereerd. 6

7 Verklaringen vervolg Systeemcomponenten LRR 1-40 Digitaal werkende meetversterker voor geleidbaarheidselektrode LRG. Functies: geleidbaarheidsbegrenzer, spuiregelaar. Data-overdracht: CAN-Bus conform DIN ISO via CANopen-protocol. URB 1, URB 2 Bedienings- en visualisatie-apparaat. Functies: Parametrering, visualisatie via LC-display. Data-overdracht: CAN-Bus conform DIN ISO via CANopen-protocol. 7

8 Technische gegevens LRG 16-40, LRG 16-41, LRG Testidentificatie TÜV.WÜL.xx-007 Bedrijfsdruk LRG 16-40: 32 bar bij 238 C LRG 16-41: 32 bar bij 238 C LRG 17-40: 60 bar bij 275 C Mechanische aansluiting Schroefdraad G1 ISO Materialen Elektroden-inschroefbehuizing: , X6CrNiMoTi Meetelektrode(n): , X6CrNiMoTi Elektrodestaafisolatie: PTFE Aansluitbehuizing: G AlSi8Cu3 LRG 16-40, LRG 17-40: Meetbuis, meetschroef , X6CrNiMoTi LRG 16-40, LRG 16-41: Afstandhouder PEEK LRG 17-40: Afstandhouder PEEK HT Meet- en inbouwlengte (niet inkortbaar) LRG 16-40, LRG 17-40: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm LRG 16-41: 180, 300, 380, 500, 600, 800, 1000 mm Temperatuursensor Weerstandsthermometer Pt 1000 Geleidbaarheidsmeetbereik*) LRG 16-40, LRG 17-40: 0, μs/cm bij 25 C / 0, ppm (parts per million) Voorkeursmeetbereik tot 500 μs/cm LRG 16-41: μs/cm bij 25 C / ppm (parts per million) *) Omrekening µs/cm in ppm (parts per million): 1 µs/cm = 0,5 ppm Meetcyclus 1 seconde Tijdconstante T (gemeten volgens tweebadmethode) LRG 16-40, LRG 17-40: Temperatuur: 9 seconden Geleidbaarheid: 14 seconden LRG 41: Temperatuur: 11 seconden Geleidbaarheid: 19 seconden. In- / uitgang CAN-Bus interface met voeding V DC, kortsluitvast Dataoverdracht CAN-Bus conform ISO 11898, CANopen-protocol Opmerking De elektrische geleidbaarheid wordt in µs/cm gemeten. Bij gebruik van ppm (parts per million) volgt de omrekening als volgt: 1 μs/cm = 0,5 ppm. 8

9 Technische gegevens vervolg LRG 16-40, LRG 16-41, LRG vervolg Temperatuurcompensatie Methode instelbaar op bedieningsapparaat URB of SPECTORcontrol: n Temperatuurcompensatie Auto met installatiespecifieke geleidbaarheids-/temperatuurcurve. n Temperatuurcompensatie Norm *) met normgeleidbaarheids-/temperatuurcurve. n Temperatuurcompensatie lineair met ingestelde temperatuurcoëfficiënt (Tk). *) De normgeleidbaarheids-/temperatuurcurves kunnen via de aanwijs- en bedieningsapparaten SPECTORcontrol en URB worden ingesteld. Normcurve Conditioneringsmiddel Basisgeleidbaarheid bij 25 C 1 NaOH (natronloog) 260 μs/cm 2 NaOH (natronloog) 1080 μs/cm 3 NaOH (natronloog) 5400 μs/cm 4 NaOH (natronloog) µs/cm 5 Na 3 PO 4 (trinatriumfosfaat) 190 μs/cm 6 Na 3 PO 4 (trinatriumfosfaat) 1100 μs/cm 7 Na 3 PO 4 (trinatriumfosfaat) 5900 μs/cm 8 Na 3 PO 4 (trinatriumfosfaat) µs/cm 9 Na 2 SO 3 (natriumsulfiet) 980 μs/cm 10 Dipolique μs/cm 11 Levoxin 195 μs/cm Opgenomen vermogen 3,8 Watt Beveiliging Elektronische temperatuurbeveiliging T max 85 C, hysterese -2 K. Aanwijs- en bedieningselementen Twee lichtdioden voor interne statusmeldingen Een 10-polige codeerschakelaar voor de instelling Node-ID en baudrate Elektrische aansluiting M12 sensorstekker, 5-polig, A-gecodeerd, M12 sensorbus, 5-polig, A-gecodeerd Beschermingsklasse IP65 conform EN Omgevingstemperatuur Maximaal 70 C Gewicht Ca. 2,5 kg 9

10 Technische gegevens vervolg Typeplaat / markering Veiligheidsinstructies Identificatie instrument Druktrap, schroefdraadaansluiting, materiaalnummer Specificaties toepassingsgebied Meetbereik Elektrische specificaties Instructies afvoeren Fig. 1 CE-markering Leverancier Specificaties bestelling reserveonderdelen Corrosiebestendigheid Bij een correcte toepassing wordt de veiligheid van het instrument niet door corrosie beïnvloed. Ontwerp De behuizing is niet geschikt voor toenemende belasting. Dimensionering en corrosietoeslagen zijn conform de laatste stand der techniek uitgevoerd. 10

11 Technische gegevens vervolg Afmetingen 173 b = SW 41 L C E [mm] G1 EN ISO N A E M RA 12,5 40 G1 EN ISO RA 3,2 0,5 Fig. 2 LRG

12 Technische gegevens vervolg Afmetingen vervolg SW 41 L C E [mm] G1 EN ISO N A E M RA 12,5 40 G1 EN ISO RA 3,2 0,5 12 Fig. 3 LRG

13 Technische gegevens vervolg Afmetingen vervolg 173 b = SW 41 L C E [mm] G1 EN ISO A E RA 12,5 40 G1 EN ISO RA 3,2 0,5 Fig. 4 LRG

14 Functie-elementen LRG 16-40, LRG 16-41, LRG B C D C Fig. 5 K Dipschakelaar wit J H I F G 14 Fig. 6 Weergave LRG (afbeelding zonder afdekplaat)

15 Technische gegevens / functie-elementen Legenda 1 Lichtdiode 1 kleur groen 2 Lichtdiode 2 kleur rood 3 Codeerschakelaar A Afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid B Dekselschroeven (kruiskopschroef M4) C M 12 sensorstekker/sensorbus, 5-polig, A-gecodeerd D Behuizingsdeksel E Meet- en inbouwlengte F Klemmenstrook G Bevestigingsschroef voor elektronica H Aansluiting functieaarde I Afdichtingring J Bevestigingsmoer voor aansluitbehuizing K Steekpennen voor elektrodenkabels, functieaarde L Warmte-isolatie M Meetbuis N Draadstift M 2,5 DIN

16 Inbouw Inbouwinstructies Opgelet n De afdichtingvlakken van de tanksok of het flensdeksel moeten in een technisch optimale conditie verkeren! n Alleen de meegeleverde afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blank gegloeid mag worden gebruikt! n Schroefdraad niet met hennep of PTFE-band afdichten! n Geleidbaarheidselektrode horizontaal of schuin inbouwen. De meetoppervlakken moeten constant zijn ondergedompeld. n De gegeven aandraaimomenten moeten absoluut worden aangehouden. n Aansluitbehuizing niet in de warmte-isolatie van de ketel opnemen! LRG 16-40, LRG n Tussen het onderste uiteinde van de meetbuis en de ketelwand, de rookkanalen, andere metalen ingebouwde onderdelen en het laatste waterpeil (LW) moet een afstand van ca. 30 mm worden aangehouden. n Meetelektrode en meetbuis kunnen niet worden ingekort. LRG n Tussen het onderste uiteinde van de meetelektroden en de ketelwand, de rookkanalen, andere metalen ingebouwde onderdelen en het laatste waterpeil (LW) moet een afstand van ca. 60 mm worden aangehouden. n De meetelektroden kunnen niet worden ingekort. n Vermijd harde stoten tegen de meetelektroden. Opmerking n De beproeving van de ketelsok met aansluitflens moet in het kader van de ketelbeproeving worden uitgevoerd. n Op pagina s 17/18 zijn meerdere inbouwvoorbeelden gegeven. Geleidbaarheidselektrode monteren 1 Afdichtoppervlakken op tanksokken of flensdeksel (zie fig. 2, 3, 4) controleren. Indien nodig overeenkomstig de specificaties van de tekening nabewerken. 2. Meegeleverde afdichtingring A op het afdichtingsoppervlak van de geleidbaarheidselektrode plaatsen. 3 Schroefdraad van de geleidbaarheidselektrode met een kleine hoeveelheid siliconenvet insmeren. 4 Geleidbaarheidselektrode in de tanksok of flensdeksel schroeven en met steeksleutel SW 41 vastdraaien. Het aandraaimoment is in koude toestand 150 Nm. 16

17 R* Inbouwvoorbeeld Geleidbaarheidsmeting, directe inbouw van de geleidbaarheidselektrode via flenssokken aan de zijkant NW LW NB ~ 250 G 1 EN ISO R* LRG GESTRA LRG GESTRA Steam Systems Fig. 7 4 A R*: LRG 16-40, LRG R = 30 mm LRG R = 60 mm Geleidbaarheidsmeting en spuiregeling, directe inbouw van de geleidbaarheidselektrode via meetvat met aansluiting van een spuiklep NW LW NB ~ G 1 EN ISO LRG GESTRA LRG A GESTRA Steam Systems Fig A R*: LRG 16-40, LRG R = 30 mm LRG R = 60 mm DNA [mm] A [mm]

18 Inbouwvoorbeeld vervolg Geleidbaarheidsmeting en spuiregeling, inbouw van de geleidbaarheidselektrode in de spuiregeling via een afzonderlijk meetvat Uitlaat 6 5 DN G 1 EN ISO Inlaat LRG DN A Fig Legenda A Afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN 7603, , blankgegloeid 4 Keteltrommel 5 Afsluiter GAV 6 Spuiklep BAE 7 Meetvat 8 Aansluitstuk in T-vorm Gereedschappen n Steeksleutel SW 18 (19) n Steeksleutel SW 41 n Inbusschroevendraaier gr. 1,3 n Kruiskopschroevendraaier gr. 1 en 2

19 Elektrische aansluiting LRG 16-40, LRG 16-41, LRG De aansluitbehuizing is via een zelfborgende bevestigingsmoer op het elektrodendeel geschroefd. Voor de elektrische aansluiting kan daarom de aansluitbehuizing met max. +/ 180 in de gewenste richting (kabeluitgang) worden gedraaid. Buskabel De geleidbaarheidselektrode is met een M12 sensor-stekkerverbinding, 5-polig, A-gecodeerd, uitgerust. Aansluitschema Fig. 10. Voor de verbinding van de businstrumenten zijn prefab stuurkabels (met stekker en koppeling) in verschillende lengten als toebehoren leverbaar. De aanbevolen stuurkabels zijn niet UV-bestendig en moeten bij buitenmontage met een UV-bestendige kunststof buis of kabelkanaal worden beschermd. Indien geen prefab stuurkabels worden toegepast, moet meeraderige, paarsgewijs getwiste, afgeschermde stuurkabel als buskabel worden gebruikt, bijv. UNITRONIC BUS CAN 2 x 2 x... mm 2 of RE-2YCYV-fl 2 x 2 x... mm 2. De kabellengte bepaalt de baudrate (data-overdrachtsnelheid) en de kabeldiameter tussen de buseindapparaten. Voor de keuze van de aderdiameter is bovendien het totale stroomverbruik maatgevend. Het totale stroomverbruik resulteert uit het aantal busdeelnemers. S 8 S 9 S 10 Baudrate Kabellengte OFF on OFF 250 kbit/s 125 m Fabrieksinstelling Aantal paren en kabeldiameter [mm 2 ] 2 x 2 x 0,34 on on OFF 125 kbit/s 250 m 2 x 2 x 0,5 OFF OFF on 100 kbit/s 335 m 2 x 2 x 0,75 on OFF on 50 kbit/s 500 m OFF on on 20 kbit/s 1000 m on on on 10 kbit/s 1000 m Op aanvraag, afhankelijk van de busconfiguratie De baudrate wordt via de codeerschakelaar 3 Fig. 6 (S 8 t/m S 10) ingesteld. Af fabriek wordt de geleidbaarheidselektrode LRG met de baudrate 250 kbit/s (kabellengte 125 m) uitgeleverd. Bij grotere kabellengten moet de baudrate worden gereduceerd. Bij alle busdeelnemers moet dezelfde instelling worden uitgevoerd. Opmerking De maximale baudrates en kabellengten zijn gebaseerd op GESTRA-ervaringswaarden. In de praktijk kan het nodig zijn, de baudrate voor een betrouwbaar bedrijf te reduceren. De uitvoering van de datakabel heeft een wezenlijke invloed op de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Bij de aansluiting moet daarom zeer zorgvuldig te werk worden gegaan. Wanneer niet de prefab-stuurkabels worden gebruikt, dan moet de aansluitstekker en de aansluitbus voor de CAN-bus kabels overeenkomstig het aansluitschema fig. 10 worden aangesloten. UNITRONIC is een gedeponeerd handelsmerk van LAPP Kabelwerke GmbH, Stuttgart 19

20 Elektrische aansluiting vervolg Aansluitschema sensor-connectoren Fig Ω 120 Ω Opgelet n Alleen in lijn bedraden, geen steraansluiting! n Sluit a.u.b. de afscherming van de buskabel aan op pin 1 fig. 10. Legenda 1 Afscherming 2 Voedingsspanning 24V DC+ (rood) 3 Voedingsspanning 24V DC- (zwart) 4 CAN-datakabel C H (wit) 5 CAN-datakabel C L (blauw) 6 Afsluitweerstand 120 Ω aan busuiteinde n Afschermingen van de buskabels doorgaand onderling verbinden en op het centrale aardpunt (ZEP) in de schakelkast aansluiten. n Indien potentiaalvereffeningsstromen (buiten opgestelde installaties) kunnen worden verwacht, maak dan a.u.b. de afschermingen op het centrale aardingspunt los. n Wanneer twee of meer systeemcomponenten in een CAN-busnetwerk zijn opgenomen, dan moet op het eerste en het laatste apparaat een afsluitweerstand van 120 Ω worden aangesloten (elektrode pin 4: C H, pin 5: C L ; Meetversterker klem 2: C L, klem 4: C H ) n Het CAN-bus-netwerk mag tijdens bedrijf niet worden onderbroken! Bij onderbreking wordt een alarmmelding geactiveerd! Aansluitschema CAN-Bus-systeem voorbeeld URB 2 ZEP NRS, NRR, LRR, TRS, URB 1 NRG, LRG, EF, URZ TRV 20 Fig. 11 RES 2 RES 1

21 Elektrische aansluiting vervolg Aansluitschema geleidbaarheidselektrode LRG 16-40, LRG Steekpen Dipschakelaar wit Codeerschakelaar voor de invoer van de Node-ID / baudrate Meetelektrode Temperatuursensor Pt1000 Massa Aansluitpunt voor functie-aarde Fig. 12 Aansluitschema geleidbaarheidselektrode LRG Steekpen Meetelektrode Dipschakelaar wit Codeerschakelaar voor de invoer van de Node-ID / baudrate Temperatuursensor Pt1000 Massa Aansluitpunt voor functie-aarde Fig

22 Elektrische aansluiting vervolg CAN-Bus-voedingsspanning Voorwaarde voor het storingsvrije bedrijf van een CAN-bussysteem is voldoende gedimensioneerde voedingsspanning. Controleer aan de hand van de volgende tabel de voedingsspanning van uw bussysteem. Besturingen met voedingsspanning Aantal x vermogensspecificatie per instrument = Totaal 1 x 6 W = W Sensor, transmitter, stuureenheden, bedienings- en visualisatie-instrument URB 1 Aantal x Opgenomen vermogen per instrument = Totaal x 3 W = W Bedienings- en visualisatieinstrument URB 2 x 5 W = W Totaal 2 = W Wanneer het totaal 2 groter is dan totaal 1, moet de CAN-bus door een afzonderlijke, gestabiliseerde veiligheidsvoeding (bijv. SITOP Smart, 24 V, 2,5 A) met 24 V DC worden gevoed. De voeding moet ten opzichte van aanrakingsgevaarlijke spanningen een scheiding hebben, die minimaal aan de eisen voor dubbele of verbeterde isolatie conform DIN EN of DIN of DIN EN of DIN EN voldoet (veilige scheiding). De voeding moet met een overstroombeveiliging worden gezekerd conform DIN EN Op de meetversterkers (klemmen 1 en 5) mag dan niet de CAN-bus voeding worden aangesloten. Gereedschappen n Kruiskopschroevendraaier grootte 1 n Schroevendraaier grootte 2,5 volledig geïsoleerd conform VDE n Steeksleutel SW 12 n Steeksleutel SW 18 (19). 22

23 Basisinstellingen CAN-Bus Alle apparaatgroepen (niveau, geleidbaarheid) zijn via een CAN-bus onderling verbonden. De dataoverdracht tussen de apparaatgroepen wordt uitgevoerd gebruik makend van het protocol CANopen. Alle apparaten hebben een elektronisch adres de Node ID gekregen. De vieraderige buskabel is bedoeld voor de voedingsspanning en als datasnelweg :, via welke informatie met hoge snelheid in beide richtingen wordt overgedragen. Het CAN-adres (Node ID) kan binnen het bereik worden ingesteld. De geleidbaarheidselektrode LRG is in combinatie met GESTRA componenten af fabriek bedrijfsgereed geconfigureerd en kan zonder instelling van de Node-ID direct worden gebruikt. Instelling Node-ID Wanneer aan de apparaten een andere node-id moet worden toegewezen, moet vanwege de onderlinge afhankelijkheid de node-id voor de afzonderlijke groepsdeelnemers als volgt worden vastgelegd: Besturingseenheid URZ 40a Spuiklep BAE 46, BAE 47 Besturing LRR 1-40 Geleidbaarheidselektrode LRG 1x-40 Reserve X 1 X X + 1 X Gereserveerde bereik Fabrieksinstelling Fabrieksinstelling De geleidbaarheidselektrode wordt af fabriek geleverd met de volgende instellingen: n Baudrate: 250 kbit/s (125 m buskabel) n Node-ID: 051 De gebruikte node-id moet op de typeplaat worden vermeld. 23

24 Basisinstelling vervolg Node-ID bepalen / wijzigen Om in CAN-Bus te communiceren, moet ieder systeem (bijv. regelaar) een node-id toegewezen krijgen. Bij geopende behuizing: 1. Node-ID conform tabel op codeerschakelaar 3 via de schakelaars S1 t/m S7 met een smalle schroevendraaier instellen. 2. Deksel behuizing D plaatsen en dekselschroeven B vastdraaien. 3. A.u.b. ingestelde node-id op de typeplaat invullen. 4. Node-ID van de meetversterker LRR1-40 indien nodig conform gebruiksaanwijzing wijzigen. Opgelet In de CAN-bus mag een node-id niet meervoudig worden toegekend. De node-id 0 is niet toegestaan. Node-ID, baudrate In een CAN-bus kunnen maximaal 123 deelnemers (apparaten) worden beheerd. Iedere deelnemer krijgt een eigen adres (node-id), die op de 10-polige codeerschakelaar kan worden ingesteld. 3 3 Dipschakelaar wit Dipschakelaar wit Node-ID 51 S1 on 1 S2 on 2 S3 OFF 4 S4 OFF 8 S5 on 16 S6 on 32 S7 OFF 64 (fabrieksinstelling) Node-ID 77 S1 on 1 S2 OFF 2 S3 on 4 S4 on 8 S5 OFF 16 S6 OFF 32 S7 on 64 (voorbeeld) S 8 S 9 S 10 Baudrate Kabellengte OFF on OFF 250 kbit/s 125 m Fabrieksinstelling on on OFF 125 kbit/s 250 m OFF OFF on 100 kbit/s 335 m on OFF on 50 kbit/s 500 m OFF on on 20 kbit/s 1000 m on on on 10 kbit/s 1000 m 24

25 Inbedrijfname Elektrische aansluiting controleren Voor de inbedrijfname a.u.b. controleren: n Komt de bedrading van alle CAN-busapparaten overeen met de aansluitschema s? n Is de polariteit van de buskabel correct? n Is bij de eindapparaten de buskabel telkens met een 120 Ω weerstand afgesloten? Netspanning inschakelen n Schakel de netspanning voor de besturing LRR 1-40 resp. de busvoedingsspanning in. n De groene lichtdiode 1 fig. 6 brandt en gaat iedere 5 s kort uit. De dataoverdracht is continu. Parameters instellen De configuratie, parametrering, bediening en visualisatie van de regelparameters van de geleidbaarheidselektrode wordt op het bedieningsapparaat URB of SPECTORcontrol uitgevoerd. 25

26 Functionele storingen bedrijf Checklist functionele storingen bedrijf Het instrument werkt niet Fout: Voedingsspanning uitgevallen, geen functie. Oplossing: Voedingsspanning / alle elektrische aansluitingen controleren. Fout: Elektronica defect. Oplossing: Eenheid vervangen. Alleen de rode LED 2 knippert Fout: Geleidbaarheidselektrode defect (interne verbindingen kortgesloten of onderbroken, isolator defect). Oplossing: Geleidbaarheidselektrode vervangen. Fout: Meetvlakken van de geleidbaarheidselektrode zijn niet ondergedompeld (vrij). Oplossing: Inbouw controleren en permanente onderdompeling van de meetoppervlakken waarborgen. Fout: Door afzetting op het meetoppervlak kan een verkeerde waarde worden aangewezen (vastgesteld bij vergelijkingsmeting). Oplossing: Geleidbaarheidselektrode demonteren en meetvlak(ken) reinigen. Fout: Door afzetting op het meetoppervlak / aan de meetoppervlakken kan grenswaarde MIN of MAX worden gesignaleerd, ondanks dat de momentel waarde tussen deze beide waarden in ligt (vergelijkingsmeting). Oplossing: Geleidbaarheidselektrode demonteren en meetvlak(ken) reinigen. Fout: De massaverbinding naar de tank is onderbroken. Geen werking. Oplossing: Afdichtende oppervlakken reinigen en apparaten met metalen afdichtingring 33 x 39, vorm D, DIN , blank gegloeid, inschroeven. Elektroden niet met hennep of PTFE-band afdichten! De groene LED 1 en de rode LED 2 knipperen Fout: De temperatuurzekering is aangesproken. Oplossing: Inbouw controleren. De omgevingstemperatuur mag niet hoger dan 70 C zijn. Zodra de maximaal toegestane temperatuur wordt onderschreden, schakelt het instrument weer over naar de bedrijfstoestand. Fout: Temperatuursensor voor de mediumtemperatuur kortgesloten of onderbroken. Oplossing: Geleidbaarheidselektrode vervangen. Indien er storingen of fouten optreden, die met deze gebruiksaanwijzing niet kunnen worden opgelost, neem dan contact op met onze Technische service-afdeling. 26

27 Functionele storingen bedrijf vervolg Fouten-checklist functionele storingen bedrijf vervolg De groene LED 1 en de rode LED 2 branden niet Fout: Geen communicatie tussen elektrode en besturing mogelijk. Oplossing: 24 V Bus voeding, bedrading, node-id, baudrate en afsluitweerstanden controleren. Bij verandering netspanning uitschakelen en na ca. 5 s weer inschakelen. Reinigen van de geleidbaarheidselektrode Het apparaat mag alleen door geschikt en opgeleid personeel worden gemonteerd en gedemonteerd. Houdt de instructies in hoofdstuk Inbouw op bladzijde 16 aan. Voor het reinigen van de meetelektrode(n) moet de geleidbaarheidselektrode uit bedrijf worden genomen en worden gedemonteerd. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden verdient reiniging eenmaal per jaar aanbeveling, bijv. in het kader van de onderhoudswerkzaamheden. LRG 16-40, LRG Schroef met de hand de meetbuis M na losmaken van de borgstift N af en reinig de elektrodenstaaf en het meetoppervlak. LRG Reinig de meetelektroden. LRG 16-40, LRG 17-40, LRG n Loszittende aanslag met een vetvrije doek verwijderen. n Vastzittende afzetting met schuurlinnen (gemiddelde korrel) verwijderen. Vervangen van de elektronica 1 Dekselschroeven B losmaken en het deksel van de behuizing D afnemen. 2 Elektrodenkabels van de steekpennen K op de printkaart lostrekken. Klemmenstrook F aftrekken. 3 Aansluiting functionele aarde H losmaken. 4 Bevestigingsschroeven G voor de elektronica uitdraaien en eenheid uitnemen. De eenheid is als reserve-onderdeel leverbaar, type LRV 1-41 voor LRG 16-40, LRG 17-40, type LRV 1-43 voor LRG De nieuwe elektronica wordt in omgekeerde volgorde ingebouwd. Opmerking Bij bestellingen van reserve-onderdelen moet het op de typeplaat aangegeven materiaalnummer en de op de plaat LRG/LRGT opgegeven lengte worden gespecificeerd. Na het vervangen van de elektronica moet via een vergelijkingsmeting de aanwijzing van de geleidbaarheid op het bedieningsapparaat URB of SPECTORcontrol worden gecontroleerd. Bij afwijkingen moet de celconstante van de elektrode worden gecorrigeerd, a.u.b. de gebruiksaanwijzing URB of SPECTORcontrol aanhouden. 27

GESTRA Steam Systems LRG 16-4. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 810101-03. Geleidbaarheidselektrode LRG 16-4

GESTRA Steam Systems LRG 16-4. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 810101-03. Geleidbaarheidselektrode LRG 16-4 GESTRA Steam Systems LRG 16-4 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 810101-03 Geleidbaarheidselektrode LRG 16-4 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Functie...4 Veiligheidsinstructies...5

Nadere informatie

LRG 12-2. Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2 Aansluitschema LRR 1-10 (Modus SLH) LRG 12-2 Spuiklep 510 Fig.1 2 Functionele elementen 69 MAX 70 C % MAX 95 % IP 20 50 129 GESTRA

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Montagehandleiding 810070-01 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Montagehandleiding 810070-01 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Montagehandleiding 80070-0 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Afmetingen NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 warmteisolatie ketelwand voorlansflens DN 00 DN

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-40. Gebruiksaanwijzing 818491-00 Niveauelektrode NRG 26-40

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-40. Gebruiksaanwijzing 818491-00 Niveauelektrode NRG 26-40 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-40 Gebruiksaanwijzing 818491-00 Niveauelektrode NRG 26-40 1 2 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Toepassing... 8 Veiligheidsinstructie... 8 Gevaren... 8 Verklaringen

Nadere informatie

TRG 5-53 TRG 5-54 TRG 5-55 TRG 5-57

TRG 5-53 TRG 5-54 TRG 5-55 TRG 5-57 GESTRA GESTRA Steam Systems TRG 5-53 TRG 5-54 TRG 5-55 TRG 5-57 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 810199-01 Temperatuursensor TRG 5-53, TRG 5-54, TRG 5-55, TRG 5-57 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems NRGS 11-2 NRGS 16-2. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 810341-03. Compact systeem NRGS 11-2, NRGS 16-2

GESTRA Steam Systems NRGS 11-2 NRGS 16-2. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 810341-03. Compact systeem NRGS 11-2, NRGS 16-2 GESTRA Steam Systems NRGS 11-2 NRGS 16-2 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 810341-03 Compact systeem NRGS 11-2, NRGS 16-2 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Veiligheidsinstructies...4

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Gebruikershandleiding 818581-00 Kijkglazen Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA. GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Gebruikershandleiding 818581-00 Kijkglazen Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Gebruikershandleiding 818581-00 Kijkglazen Vaposkop VK 14, VK 16 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Toepassing... 4 Veiligheidsinstructies... 4 Gevaar... 4 DGRL

Nadere informatie

NRG NRG NRG Montagehandleiding Niveau-elektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12

NRG NRG NRG Montagehandleiding Niveau-elektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 Montagehandleiding 810094-01 Niveau-elektrode,, ,, Afmetingen 1 Ventilatiegat altijd op het hoogste punt zo dicht mogelijk bij de ketelwand Alle maten in mm ketelwand DN 50 1 > 80 20 < 1500 Fig. 1: Beschermbuis

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

NRGT 26-1 NRGT 26-1 S. Gebruiksaanwijzing 810342-00 Niveau-elektrode NRGT 26-1, NRGT 26-1 S

NRGT 26-1 NRGT 26-1 S. Gebruiksaanwijzing 810342-00 Niveau-elektrode NRGT 26-1, NRGT 26-1 S NRGT 2-1 NRGT 2-1 S Gebruiksaanwijzing 8102-00 Niveau-elektrode NRGT 2-1, NRGT 2-1 S Afmetingen 17 17 7, 2 9 10 10 2 2 7 1 2 G ¾ Fig. 1 Fig. 2 2 Functionele componenten A B D C E F Fig. Fig. G ¾ DIN 228

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 212. Inbouwhandleiding Condenspot BK 212

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 212. Inbouwhandleiding Condenspot BK 212 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 212 Inbouwhandleiding 818515-00 Condenspot BK 212 1 Doorstroomdiagram 2 Doorstroming [kg/h] 1 Verschildruk [bar], betrokken op atmosferische druk Fig. 1 1 Maximale capaciteit

Nadere informatie

NRG 16-36 NRG 16-36. Gebruiksaanwijzing 810530-00. Niveau-electrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Gebruiksaanwijzing 810530-00. Niveau-electrode NRG 16-36 NRG 16-36 Gebruiksaanwijzing 810530-00 Niveau-electrode NRG 16-36 Alle afmetingen in mm Ketelwand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW 20-5 90 Bijv. reduceerstuk K 88,9 x 30 x 3,2 Figuur 1:

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems AK 45. Gebruiksaanwijzing Opstart-aflaatklep AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Gebruiksaanwijzing Opstart-aflaatklep AK 45 GESTRA Steam Systems Gebruiksaanwijzing 810532-01 Opstart-aflaatklep Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Veiligheidsinstructies...4 Gevaar...4 Opgelet...4 DGRL (richtlijnen voor

Nadere informatie

NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12

NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 GESTRA Steam Systems NRG 16-12 NRG 17-12 NRG 19-12 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 810094-02 Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-40. Gebruiksaanwijzing 818493-00 Niveauschakelaar NRS 2-40

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-40. Gebruiksaanwijzing 818493-00 Niveauschakelaar NRS 2-40 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 2-40 Gebruiksaanwijzing 818493-00 Niveauschakelaar NRS 2-40 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Correcte toepassing... 7 Veiligheidsinstructies / Gevaren... 7 Verklaringen

Nadere informatie

AK 45 Gebruiksaanwijzing 810532-00

AK 45 Gebruiksaanwijzing 810532-00 AK 45 Gebruiksaanwijzing 810532-00 Opstart-aflaatklep AK 45 Doorstroomdiagram 1000 800 600 500 400 1 300 Doorstroming [kg/h] 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 2 Verschildruk [bar] 1 Maximale doorstroomhoeveelheid

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

GESTRA MK 36/51. Installatie instructies 810838-00 Condenspot MK 36/51

GESTRA MK 36/51. Installatie instructies 810838-00 Condenspot MK 36/51 GESTRA MK 36/51 Installatie instructies 810838-00 Condenspot MK 36/51 Toepassing De condenspot MK 36/51 alleen voor afvoer van condensaat uit stoom toepassen. Veiligheidsinstructie Het apparaat mag uitsluitend

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems URB 1. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 818877 02 Bedienings- en visualisatie-instrument URB 1

GESTRA Steam Systems URB 1. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 818877 02 Bedienings- en visualisatie-instrument URB 1 GSTRA Steam Systems URB 1 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 818877 02 Bedienings- en visualisatie-instrument URB 1 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correct gebruik...4 Veiligheidsinstructies...4 Opgelet...4

Nadere informatie

NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11

NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Gebruiksaanwijzing 810067-03 Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. 2 Correcte toepassing... 4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

NRG NRG NRG NRG GESTRA Steam Systems. Gebruiksaanwijzing Nederlands

NRG NRG NRG NRG GESTRA Steam Systems. Gebruiksaanwijzing Nederlands GESTRA Steam Systems NRG 16-50 NRG 17-50 NRG 19-50 NRG 111-50 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 819068-03 Niveauelektroden NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz.

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Gebruikershandleiding Kijkglazen Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Gebruikershandleiding Kijkglazen Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Gebruikershandleiding 818584-01 Kijkglazen Vaposkop VK 14, VK 16 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Toepassing...4 Veiligheidsinstructies...4 Gevaar...4 Opgelet...4 DGRL

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems BK 15. Gebruikershandleiding 810837-01. Condenspot BK 15, DN 40-50

GESTRA Steam Systems BK 15. Gebruikershandleiding 810837-01. Condenspot BK 15, DN 40-50 GESTRA Steam Systems BK 15 Gebruikershandleiding 810837-01 Condenspot BK 15, DN 40-50 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Blz. Toepassing...4 Veiligheidsinstructie...4 Gevaar...4 Opgelet...4 DGRL (richtlijnen

Nadere informatie

NRGS 11-2 NRGS Gebruiksaanwijzing Niveau-elektrode NRGS 11-2 Niveau-elektrode NRGS 16-2

NRGS 11-2 NRGS Gebruiksaanwijzing Niveau-elektrode NRGS 11-2 Niveau-elektrode NRGS 16-2 NRGS 11-2 NRGS 16-2 Gebruiksaanwijzing 81031-00 Niveau-elektrode NRGS 11-2 Niveau-elektrode NRGS 16-2 Afmetingen 173 173 500, 1000, 1500 10 500, 1000, 1500 25 10 337,5 Fig. 1 Fig. 2 2 Functionele componenten

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-54 NRS Nederlands. Gebruiksaanwijzing Niveauschakelaar NRS 1-54 Niveauschakelaar NRS 1-55

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-54 NRS Nederlands. Gebruiksaanwijzing Niveauschakelaar NRS 1-54 Niveauschakelaar NRS 1-55 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 1-54 NRS 1-55 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 819285-00 Niveauschakelaar NRS 1-54 Niveauschakelaar NRS 1-55 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4

Nadere informatie

NRG 211-1. Gebruiksaanwijzing 810550-00 Niveau-elektrode NRG 211-1

NRG 211-1. Gebruiksaanwijzing 810550-00 Niveau-elektrode NRG 211-1 NRG 211-1 Gebruiksaanwijzing 810550-00 Niveau-elektrode NRG 211-1 Afmetingen ~80 ~118 97 478 334,5 Fig. 1 43,5 2 Functionele elementen G H I J K C F E L D C M N B O A Fig. 2 3 Functionele elementen H P

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems TRS 5-8. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 810197-00. GESTRA temperatuurschakelaar TRS 5-8

GESTRA Steam Systems TRS 5-8. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 810197-00. GESTRA temperatuurschakelaar TRS 5-8 GESTRA Steam Systems TRS 5-8 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 810197-00 GESTRA temperatuurschakelaar TRS 5-8 TRS 5-8 Fig. 1 WH JE GW BU wit geel groen blauw R Inregelweerstand Fig. 2 TRS 5-8 Fig. 3 Fig.

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-50 NRS 2-51. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 819339-02. Niveauschakelaar NRS 2-50 Niveauschakelaar NRS 2-51

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-50 NRS 2-51. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 819339-02. Niveauschakelaar NRS 2-50 Niveauschakelaar NRS 2-51 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 2-50 NRS 2-51 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 819339-02 Niveauschakelaar NRS 2-50 Niveauschakelaar NRS 2-51 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRGT 26-1 NRGT 26-1S. Nederlands. Gebruiksaanwijzing Niveautransmitter NRGT 26-1, NRGT 26-1S

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRGT 26-1 NRGT 26-1S. Nederlands. Gebruiksaanwijzing Niveautransmitter NRGT 26-1, NRGT 26-1S GESTRA GESTRA Steam Systems NRGT 26-1 NRGT 26-1S NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 8102-0 Niveautransmitter NRGT 26-1, NRGT 26-1S 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing... Functie...

Nadere informatie

NRGS 11-1 NRGS 16-1 NRGS 16-1 S. Gebruiksaanwijzing Niveau-elektrode NRGS 11-1 Niveau-elektrode NRGS 16-1 Niveau-elektrode NRGS 16-1S

NRGS 11-1 NRGS 16-1 NRGS 16-1 S. Gebruiksaanwijzing Niveau-elektrode NRGS 11-1 Niveau-elektrode NRGS 16-1 Niveau-elektrode NRGS 16-1S NRGS 11-1 NRGS 16-1 NRGS 16-1 S Gebruiksaanwijzing 81030-00 Niveau-elektrode NRGS 11-1 Niveau-elektrode NRGS 16-1 Niveau-elektrode NRGS 16-1S Functionele componenten A B D C Fig. 0 0 1 6 70 G 1, DIN 228

Nadere informatie

NRS 2-3. Gebruiksaanwijzing Niveauschakelaar NRS 2-3

NRS 2-3. Gebruiksaanwijzing Niveauschakelaar NRS 2-3 NRS 2-3 Gebruiksaanwijzing 810551-00 Niveauschakelaar NRS 2-3 Afmetingen 7 9 10 11 12 1314 15 NRS 2-3 6 MAX OFF ON 88 180 MIN 207 1 2 3 4 5 6 16 17 67,7 80 NRS 2-3 MAX OFF ON 128,5 MIN 169 45,3 (9TE) Fig.

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Nederlands. Gebruikershandleiding Niveauschakelaar NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Nederlands. Gebruikershandleiding Niveauschakelaar NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 NL Nederlands Gebruikershandleiding 810068-04 Niveauschakelaar NRS 1-7 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Veiligheidsinstructies...4 Gevaar...4 ATEX

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380 Aanvullende handleiding Connector ISO 4400 voor niveaudetectiesensoren Document ID: 30380 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Algemene veiligheidsinstructies... 3.3 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

BK 46 Gebruikershandleiding 810725-00

BK 46 Gebruikershandleiding 810725-00 BK 46 Gebruikershandleiding 810725-00 Condenspot BK 46 1 Doorstroomdiagram 2 1 Capaciteit PMX Fig. 1 1 2 Maximale doorstroomsnelheid van heet condensaat voor de BK 46 Maximale doorstroomhoeveelheid van

Nadere informatie

BK 45 BK 45U. Gebruikershandleiding 810450-01 Condenspot BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Gebruikershandleiding 810450-01 Condenspot BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Gebruikershandleiding 810450-01 Condenspot BK 45, BK 45U 1 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Pagina Toepassing...6 Veiligheidsinstructie...6 Indeling conform artikel 9 richtlijn voor drukapparaten...6

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems LRS 1-7. Deutsch. Gebruiksaanwijzing Geleidbaarheidsschakelaar LRS 1-7

GESTRA Steam Systems LRS 1-7. Deutsch. Gebruiksaanwijzing Geleidbaarheidsschakelaar LRS 1-7 GESTRA Steam Systems LRS 1-7 NL Deutsch Gebruiksaanwijzing 819299-00 Geleidbaarheidsschakelaar LRS 1-7 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Veiligheidsinstructies...4 Gevaar...4

Nadere informatie

NRS 1-8. Gebruikaanwijzing 810168-01 GESTRA Niveauschakelaar NRS 1-8

NRS 1-8. Gebruikaanwijzing 810168-01 GESTRA Niveauschakelaar NRS 1-8 Gebruikaanwijzing 810168-01 GESTRA Niveauschakelaar NRS 1-8 Veiligheidscircuit van de installatie Netvoeding Fig. 1 Netvoeding Verligheidscircuit van de installatie Fig. 2 U 1-2 bedekt niet bedekt storing

Nadere informatie

NRG NRG NRG NRG

NRG NRG NRG NRG GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 NRG 111-40 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 818804-02 Niveauelektrode NRG 16-40 Niveauelektrode NRG 17-40 Niveauelektrode NRG 19-40 Niveauelektrode

Nadere informatie

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Gebruikershandleiding 810556-03 Condenspot UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h RVS, UNA 27h Inhoudsopgave Belangrijke instructies Blz. Toepassing...4 Veiligheidsinstructie...4

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems CB 1..., CB 2... Inbouwhandleiding Terugslagkleppen

GESTRA Steam Systems CB 1..., CB 2... Inbouwhandleiding Terugslagkleppen GESTRA Steam Systems CB 1... CB 2... Inbouwhandleiding 818650-00 Terugslagkleppen CB 1..., CB 2... Inhoud Belangrijke instructies Correcte toepassing...8 Veiligheidsinstructies...8 Gevaar...8 Indeling

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-50. TWEE-elektroden-instrument. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 819082-03. Niveauschakelaar NRS 1-50

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-50. TWEE-elektroden-instrument. Nederlands. Gebruiksaanwijzing 819082-03. Niveauschakelaar NRS 1-50 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 1-50 TWEE-elektroden-instrument NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 819082-03 Niveauschakelaar NRS 1-50 1 Inhoud Toepassing Blz. Correcte toepassing...4 Werking...4 Richtlijnen

Nadere informatie

TRS 5-7. Gebruiksaanwijzing Temperatuurschakelaar TRS 5-7

TRS 5-7. Gebruiksaanwijzing Temperatuurschakelaar TRS 5-7 TRS 5-7 Gebruiksaanwijzing 810535-00 Temperatuurschakelaar TRS 5-7 Aansluitschema TRS 5-7 b 8 LN 10 9 9 Fig. 1 Thermo-element TRG 5-11 TRG 5-31 TRG 5-41 10 L N C28 A28 C30 A30 TRS 5-7 c/d C10 A10 C12 A12

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems BB...1 BB...2. Inbouwhandleiding 810836-00. Dubbele terugslagklep BB 1..., BB 2...

GESTRA. GESTRA Steam Systems BB...1 BB...2. Inbouwhandleiding 810836-00. Dubbele terugslagklep BB 1..., BB 2... GESTRA GESTRA Steam Systems BB...1 BB...2 Inbouwhandleiding 810836-00 Dubbele terugslagklep BB 1..., BB 2... 1 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Blz. 2 Toepassing... 8 Veiligheidsinstructie... 8 Gevaar...

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 15. Gebruikershandleiding 810837-00. Condenspot BK 15, DN 40-50

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 15. Gebruikershandleiding 810837-00. Condenspot BK 15, DN 40-50 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 15 Gebruikershandleiding 810837-00 Condenspot BK 15, DN 40-50 1 2 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Toepassing... 6 Veiligheidsinstructie... 6 Gevaar... 6 Toekenning

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Nederlands. Gebruiksaanwijzing Niveauelektrode NRG 26-40

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Nederlands. Gebruiksaanwijzing Niveauelektrode NRG 26-40 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-40 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 819491-04 Niveauelektrode NRG 26-40 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Werking...4 Veiligheidsinstructies...4

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. Voor continu metende sensoren. Document ID: 34457

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. Voor continu metende sensoren. Document ID: 34457 Aanvullende handleiding Connector Harting HAN 7D Voor continu metende sensoren Document ID: 34457 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Correct gebruik... 3 1.2 Niet toegestaan gebruik...

Nadere informatie

UBK 46. Gebruiksaanwijzing Thermische condensaatafvoerregelaar UBK 46

UBK 46. Gebruiksaanwijzing Thermische condensaatafvoerregelaar UBK 46 UBK 46 Gebruiksaanwijzing 810531-00 Thermische condensaatafvoerregelaar UBK 46 Doorstroomhoeveelheden, openingstemperaturen Bedrijfsoverdruk [bar] 1 2 4 8 12 16 20 26 32 Openingstemperatuur bij default-instelling

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. Voor continu metende sensoren. Document ID: 30377

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. Voor continu metende sensoren. Document ID: 30377 Aanvullende handleiding Connector M2 x Voor continu metende sensoren Document ID: 30377 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Niet toegestaan gebruik... 3.3 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems LRS Nederlands. Gebruiksaanwijzing Geleidbaarheidsschakelaar LRS 1-50

GESTRA. GESTRA Steam Systems LRS Nederlands. Gebruiksaanwijzing Geleidbaarheidsschakelaar LRS 1-50 GESTRA GESTRA Steam Systems LRS 1-50 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 819400-00 Geleidbaarheidsschakelaar LRS 1-50 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Werking...4 Veiligheidsinstructies...5

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems NRR Nederlands. Gebruiksaanwijzing Niveauregelaar NRR 2-40

GESTRA Steam Systems NRR Nederlands. Gebruiksaanwijzing Niveauregelaar NRR 2-40 GESTRA Steam Systems NRR 2 40 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 818492 02 Niveauregelaar NRR 2-40 1 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...5 Veiligheidsinstructies...5 Gevaar...5 Opgelet...5

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-9. Gebruiksaanwijzing Waterstandbegrenzer/-regelaar NRS 1-9

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-9. Gebruiksaanwijzing Waterstandbegrenzer/-regelaar NRS 1-9 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 1-9 Gebruiksaanwijzing 818490-00 Waterstandbegrenzer/-regelaar NRS 1-9 1 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Pagina Correcte toepassing... 7 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

TRS 5-6. Gebruiksaanwijzing Temperatuurschakelaar TRS 5-6

TRS 5-6. Gebruiksaanwijzing Temperatuurschakelaar TRS 5-6 TRS 5-6 Gebruiksaanwijzing 810558-00 Temperatuurschakelaar TRS 5-6 Aansluitschema TRS 5-6 b 9 9 10 Fig. 1 Pt 100 DIN IEC 751 9 10 L N TRS 5-6 c/d 8 9 Fig. 2 2 Functionele elementen A 1 2 5 3 4 6 Fig. 3

Nadere informatie

Inbouw- en bedieningsvoorschrift EB 2183 NL. Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K

Inbouw- en bedieningsvoorschrift EB 2183 NL. Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K Veiligheidsthermostaat Regelthermostaat Fig. 1 Veiligheidstemperatuurbewaking type 2436 K/2403 K met regelthermostaat type 2430

Nadere informatie

Temperatuurregelaar zonder hulpenergie Model 43 Temperatuurregelaar type 43-1 type 43-2

Temperatuurregelaar zonder hulpenergie Model 43 Temperatuurregelaar type 43-1 type 43-2 Temperatuurregelaar zonder hulpenergie Model 43 Temperatuurregelaar type 43-1 type 43-2 Toepassing Regelaar voor stadsverwarmingsinstallaties, warmtegeneratoren, warmtewisselaars en andere huistechnische

Nadere informatie

LRR 1-50 LRR GESTRA Steam Systems. Gebruiksaanwijzing Deutsch. Geleidbaarheidsregelaar LRR 1-50 Geleidbaarheidsregelaar LRR 1-51

LRR 1-50 LRR GESTRA Steam Systems. Gebruiksaanwijzing Deutsch. Geleidbaarheidsregelaar LRR 1-50 Geleidbaarheidsregelaar LRR 1-51 GESTRA GESTRA Steam Systems LRR 1-50 LRR 1-51 NL Deutsch Gebruiksaanwijzing 819291-00 Geleidbaarheidsregelaar LRR 1-50 Geleidbaarheidsregelaar LRR 1-51 Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30382

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30382 Aanvullende handleiding Connector M2 x voor niveaudetectiesensoren Document ID: 30382 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Algemene veiligheidsinstructies... 3.3 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems. NRR 2-2e. Gebruiksaanwijzing Niveauregelaar NRR 2-2e

GESTRA. GESTRA Steam Systems. NRR 2-2e. Gebruiksaanwijzing Niveauregelaar NRR 2-2e GESTRA GESTRA Steam Systems NRR 2-2e Gebruiksaanwijzing 810106-00 Niveauregelaar NRR 2-2e NRR 2-2e Afmetingen Fig. 2 Fig. 1 Transparante frontdeur Voeding (zie typeplaat) R m vast ingebouwd Afvoerregelaar

Nadere informatie

GESTRA Steam Systems BK 37 BK 28 BK 29. Gebruikershandleiding 818718-00. Condenspot BK 37, BK 28, BK 29 BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME

GESTRA Steam Systems BK 37 BK 28 BK 29. Gebruikershandleiding 818718-00. Condenspot BK 37, BK 28, BK 29 BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME GESTRA Steam Systems BK 37 BK 28 BK 29 Gebruikershandleiding 818718-00 Condenspot BK 37, BK 28, BK 29 BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME Inhoud Belangrijke instructies Blz. Correcte toepassing...4 Veiligheidsinstructies...4

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRR Gebruiksaanwijzing Niveauregelaar NRR 2-40

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRR Gebruiksaanwijzing Niveauregelaar NRR 2-40 GESTRA GESTRA Steam Systems NRR 2-40 Gebruiksaanwijzing 818492-00 Niveauregelaar NRR 2-40 1 Inhoudsopgave Pagina Belangrijke instructies Correcte toepassing... 7 Veiligheidsinstructies / Gevaren... 7 Verklaringen

Nadere informatie

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Constructie en werking Het pneumatische regelventiel type 3351 bestaat uit een open-/dichtventiel en een membraanaandrijving,

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type 42-14 type 42-18 Type 42-24 A type 42-28 A Type 42-24 B type 42-28 B Type 42-24 A Type 42-28 A figuur 1 Verschildrukregelaar 1. Constructie en werking De verschildrukregelaar

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

A-ISOMETER IZ427 Impedantie-bewakingstoestel met geïntegreerde belasting-, temperatuur- en spanningsbewaking voor MES ketens

A-ISOMETER IZ427 Impedantie-bewakingstoestel met geïntegreerde belasting-, temperatuur- en spanningsbewaking voor MES ketens Impedantie-bewakingstoestel met geïntegreerde belasting-, temperatuur- en spanningsbewaking voor MES ketens DB207006nl/ 08.2007 Impedantie-bewakingstoestel met geïntegreerde belasting-, temperatuur- en

Nadere informatie

Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01

Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01 Morselt Borne B.V. Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01 Gildestraat 12 7622 AC BORNE 75-7620 AB BORNE +31(0)74-2661166 +31(0)74-2667175 info@morselt.com www.morselt.com

Nadere informatie

MK 45 MK 45 A RVS. Gebruikershandleiding Condenspot MK 45, MK 45 A

MK 45 MK 45 A RVS. Gebruikershandleiding Condenspot MK 45, MK 45 A MK 45 MK 45 A RVS Gebruikershandleiding 810406-01 Condenspot MK 45, MK 45 A 1 Inhoudsopgave Belangrijke instructies Blz. Toepassing...7 Veiligheidsinstructie...7 Gevaar...7 Conformiteit met de EU richtlijnen

Nadere informatie

...een product van BEKA

...een product van BEKA Geïntegreerde elektronische besturing S-EP met Hirschmann stekker Inhoud Pagina EP- pomp met geïntegreerde besturing S-EP Algemeen. Algemene informatie. Tijdregeling -. Pulsregeling Extra functies. Controle

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding Best.nr. : 1079 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica VEGADIS 82. Document ID: 50073

Handleiding. Elektronica VEGADIS 82. Document ID: 50073 Handleiding Elektronica VEGADIS 82 Document ID: 50073 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254 15975197NL (12/2014) Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies Bedieningsmodule Type ABS CP 151 153 253 254 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Schakelkast...

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Systeminformatie Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIBscholing een

Nadere informatie

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Beschrijving De Remote Monitoring Module (RMM) wordt gebruikt voor de verzameling van sensor-/temperatuurinvoeren

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Magneetventielen type 3963

Magneetventielen type 3963 Inbouw- en bedieningsvoorschrift Magneetventielen type 3963 Fig. 1 Algemeen De instrumenten mogen alleen door vakpersoneel dat bekend is met de montage, de inbedrijfname en het bedrijf van dit product,

Nadere informatie

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Madas type EVO/NC Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Aansluiting schroefdraad G3/8, G1/2 of G3/4 Maximale inlaatdruk 200 mbar Temperatuur bereik - 15 o C tot + 60 o C, energiebesparende versie -

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Elektrische servomotoren

Elektrische servomotoren 4 573 SQS35.53, SQS65.5 met nulspanningsterugloop, zonder handbediening SQS35.00, SQS65, SQS85.00 zonder nulspanningsterugloop, met handbediening Elektrische servomotoren voor afsluiters met 5,5 mm slag

Nadere informatie

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16 36 Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 6 VVG... Armatuur brons CC9K (Rg5) DN 5...DN 0 k vs 5...25 m 3 /h Vlak afdichtende buitendraadaansluiting G B volgens ISO 228/ Koppelingsets ALG 2 met draadaansluiting

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. DALI Tronic-trafo 105 W. Best.nr. : Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. DALI Tronic-trafo 105 W. Best.nr. : Bedieningshandleiding DALI Tronic-trafo 105 W Best.nr. : 2380 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding

Nadere informatie

Verwarming Water Verrekening Benelux. Voor meting van waterverbruik in. Flatgebouwen en meergezinswoningen Kantoren en administratieve gebouwen

Verwarming Water Verrekening Benelux. Voor meting van waterverbruik in. Flatgebouwen en meergezinswoningen Kantoren en administratieve gebouwen Verwarming Water Verrekening Benelux SIEMECA Elektronische watermeters WFC... WFH... Elektronische, batterijgevoede watermeters om het verbruik in autonome waterverzorgingsinstallaties te meten. Opslag

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

Handleiding. Extra elektronica. Overspanningsbeveiliging. Document ID: 46670

Handleiding. Extra elektronica. Overspanningsbeveiliging. Document ID: 46670 Handleiding Extra elektronica Overspanningsbeveiliging Document ID: 46670 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

FBU410 In-/uitvoermodule

FBU410 In-/uitvoermodule Uitgifte 2015-02-11 Technisch gegevensblad 2.50-30.410-01-NL In-/uitvoermodule Toepassing De met 4 relaisuitgangen en 6 universele inresp. uitgangen dient voor de aansturing en signaalontvangst van ver

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt

Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt Elektrische temperatuurmeting Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt WIKA catalogus TE 60.55 Toepassingen Lagertemperatuurmeting aan: pompen transmissies motoren Bijzondere eigenschappen

Nadere informatie

Driewegafsluiters met buitendraad, PN16

Driewegafsluiters met buitendraad, PN16 4 463 Driewegafsluiters met buitendraad, PN6 VXG4... Driewegafsluiters met buitendraad, PN6 Brons Rg5 DN5...50 mm (/2...2 ) k vs,6...40 m 3 /h Slag 20 mm Uit te rusten met servomotoren SQX..., SKD... en

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Elektronische stuureenheid. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Elektronische stuureenheid. Bedieningshandleiding , schakelfunctie Art.-Nr.: 240-10, impulsfunctie Art.-Nr.: 240-31 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Opmerking: De Capa Switch KLS 100 mag alleen worden toegepast zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing. De Capa Switch KLS 100 capacitieve niveauschakelaar

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5224

Handleiding HCS VB5224 Handleiding HCS VB5224 Digitale Uitgangsmodule met 4 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie