Dit paviljoen is een wereldtentoonstelling waardig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit paviljoen is een wereldtentoonstelling waardig."

Transcriptie

1 Stichting Bijenpaviljoen Venlo 2012 Dit paviljoen is een wereldtentoonstelling waardig. Burgemeester Cees van Rooij van Gemeente Horst aan de Maas bij de officiële opening van het Bijenpaviljoen. Evaluatierapport [Geef de ondertitel van het document op] In dit rapport wordt beschreven hoe het Bijenpaviljoen is gerealiseerd. Ook wordt de periode dat het paviljoen operationeel was geëvalueerd.

2 Inhoud 1 Voorwoord Samenvatting Inleiding/aanleiding/ ontstaan plan Stichting Bijenpaviljoen Venlo Overleg met de Floriadeorganisatie Sponsorwerving Architecten en ontwerpers van de presentatie Tuin Bijen Paviljoen Vrijwilligers Kinderen Retail Verkoop paviljoen Ontmanteling Financieel Communicatie/PR Groepsbezoeken Afsluiting

3 1 Voorwoord Tien mensen met één doel. Samen aan de slag, eerst voorzichtig, daarna ontwikkelt er zich een duidelijke visie over wat de groep op de Floriade wil neerzetten. Samen naar de mogelijkheden kijken, over de onmogelijkheden durven dromen. Samen denken, maar vooral ook samen doen. Dat resulteerde in het Bijenpaviljoen met de beleving be a bee op de Floriade Venlo Samenvatting Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 stond Noord-Limburg in het teken van de Floriade De Nederlandse imkers waren op dit tienjaarlijkse evenement, evenals vorige edities, vertegenwoordigd met een paviljoen. Een commissie, bestaande uit negen Limburgse imkers en één lid van het HB van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) heeft er vijf jaar aan gewerkt om het Bijenpaviljoen te realiseren. Samen met de organisatie van de Floriade is een prominente plaats gevonden op het themaveld Education & Innovation. Vanuit een brainstormsessie is het idee ontstaan om pas afgestudeerde architecten/ontwerpers te vragen om het paviljoen te ontwerpen. Op deze wijze is een volledig vernieuwend en educatief concept ontstaan. Om het project financieel te realiseren is in eerste instantie een beroep gedaan op het Floriadefonds (2002) en het Limburgfonds. Vervolgens zijn overheden, fondsen en bedrijven aangeschreven. Bedrijven hebben zowel in geld als in natura gesponsord. Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting DOEN leverden een belangrijk aandeel. Een significant aandeel hebben ook scholen en opleidingen geleverd, door kennis en kunde te leveren. Voor het ontwerp en de aanleg van de tuin rondom het Bijenpaviljoen is een beroep gedaan op professionele ontwerpers. Er is een volwaardige en complementaire tuin aangelegd rondom het Bijenpaviljoen. De visie voor de bijentuin is gebaseerd op het feit dat de (honing)bij een metafoor is voor de vele relaties tussen mensen en de natuur. De bijen in het paviljoen zijn afkomstig van het Carnica teeltstation op Schiermonnikoog. Door de kou in het begin van de Floriade is het volk in de vitrinekast na ongeveer vier weken vervangen. Het paviljoen en de tuin zijn zodanig ontworpen dat het één geheel is wat betreft de presentatie en opzet. De bouw van het paviljoen en de aanleg van de tuin is deels het werk van professionals en deels van vrijwilligers. Vooral bij de bestrating en (het vullen van) de schanskorven zijn vrijwilligers betrokken. Bezoekers gaan met handscanner als waren zij bijen door tuin en paviljoen. Tijdens de openstelling zijn de 25 scanners bijna keer uitgelezen. Meer dan bezoekers hebben het paviljoen bezocht. Samen denken + samen doen = be a bee 2

4 De presentaties in het paviljoen waren onder andere van de hand van studenten van de Academie Beeldende Kunsten en van Cordaid. Het paviljoen was 187 dagen zeven dagen per week open en werd bemenst door vijf tot zes vrijwilligers, voornamelijk imkers uit Nederland. Ook uit België en Duitsland hebben vrijwilligers meegeholpen. De vrijwilligers zijn geworven tijdens de studiedagen, via de imkerbladen en via de website van het Bijenpaviljoen. Vrijwilligers zijn ook ingezet bij de workshops honingslingeren voor schoolkinderen. Bij de begroting voor het Bijenpaviljoen is uitgegaan van inkomsten door verkoop van producten in het Bijenpaviljoen. Nederlandse paviljoens mochten geen producten verkopen in hun paviljoen. Onze producten zijn echter deel van de beleving van het bezoek aan het paviljoen. Daarom heeft het bestuur van de Floriade toestemming gegeven vijf bijenproducten in het Bijenpaviljoen te verkopen. Er is primair gekozen voor beleving en op de tweede plaats voor verkoop. Eén van de doelstellingen was hergebruik van het paviljoen en de planten in de tuin Eén van de doelstellingen was hergebruik van het paviljoen en de planten in de tuin. Ongeveer een maand voor het einde van de Floriade is het paviljoen verkocht. Het komt in de tuin te staan van Buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht. Imkervereniging Mergelland gaat het beheren en ook weer openstellen voor het publiek. Onmiddellijk na afloop van de Floriade, op maandag 8 oktober, is begonnen met ontmantelen van het paviljoen. Geen gelegenheid geven aan mogelijke dieven. Er is een periode van acht weken nodig om het paviljoen te ontmantelen, het terrein te ontruimen en in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 3 Inleiding/aanleiding/ ontstaan plan Het idee om een Bijenpaviljoen te realiseren op de Floriade in Venlo is afkomstig van de voorzitter en secretaris van Groep Limburg van de NBV. Vijf jaar voor de aanvang van de Floriade is het eerste overleg geweest met Sven Stimac van de Floriade organisatie. Daar bleek dat een stand van de imkers welkom was. Voorwaarde was dat we een kwalitatief goede stand leveren met een thema dat innovatie in zich heeft. Om een werkgroep te kunnen formeren is een oproep gedaan via het bestuur van groep Limburg aan alle leden van de groep Limburg. Hierop hebben zich 12 personen aangemeld. Het eerste idee was hieruit een kleine kerngroep van ongeveer vijf personen te selecteren. Omdat we met bekende en onbekende personen bij elkaar kwamen, zijn we met de groep van 12 aan de slag gegaan. Drie personen hebben zich na de eerste vergaderingen teruggetrokken, zodat er negen mensen overbleven. Vanuit de NBV werd gevraagd of de werkgroep als commissie van de NBV kon gaan functioneren. Daarbij werd tevens gevraagd om een Voorwaarde was dat we een kwalitatief goede stand leveren met een thema dat innovatie in zich heeft 3

5 hoofdbestuurslid op te nemen in de commissie. Vervolgens is besloten de commissie de rechtsvorm van een Stichting te geven. Twee belangrijke redenen waren: afdekking van de eventuele risico s en de mogelijke sponsoring. De werving van sponsoren voor een Stichting met als enige en conrete doel de realisatie van een Bijenpaviljoen op de Floriade is makkelijker dan de werving door een commissie van de NBV, die zelf over middelen beschikt en commerciële activiteiten uitvoert. Het bestuur van de Stichting Bijenpaviljoen Venlo 2012 is als volgt samengesteld: Jan Slots voorzitter Jan Schrage secretaris Evert Woud penningmeester De leden: Sjaak Buijssen, Robert Cox, Hein Kohlmann, Fedor Meens, Wim Schreurs en Jos Swart. Toegevoegd vanuit de NBV: Rob Nijman Bij de realisatie, het exploiteren en de afbraak van het paviljoen hebben alle leden van de groep ook fysiek hun bijdrage geleverd 4 Stichting Bijenpaviljoen Venlo 2012 Een stichtingsbestuur van tien personen is groot, zeker als je alle beslissingen in consensus wil nemen. Gezien de hoeveelheid werk die op het bestuur af kwam was het toch goed om met tien personen te zijn. De commissie heeft goed kunnen functioneren, omdat er al snel een taakverdeling kwam. Leden namen een deelgebied op zich en namen de verantwoordelijkheid van de voorbereiding en organisatie van hun deelgebied. De taakverdeling: Sjaak Buijssen Catering Robert Cox Verzorging bijen Hein Kohlmann Projecten, retail Fedor Meens Website Rob Nijman Contact NBV Jan Schrage secretaris, dagelijkse leiding tijdens Floriade Wim Schreurs Gebouw en inrichting, Bee Collective Jan Slots Voorzitter Jos Swart Tuin Evert Woud Penningmeester Daarnaast werden een groot aantal taken gezamenlijk aangepakt, zoals brainstormen en sponsorwerving. Bij de realisatie, het exploiteren en de afbraak van het paviljoen hebben alle leden van de groep ook fysiek hun bijdrage geleverd. 5 Overleg met de Floriade-organisatie Zoals al in hoofdstuk 3 staat was het eerste overleg met de Floriade organisatie najaar 2007 met Sven Stimac, projectdirecteur. In de loop 4

6 van de tijd zijn er op verschillende niveaus contacten geweest: met de directie van de Floriade, met André van Hamersveld (projectmanager participants), Harriet Bosscher (marketing manager), Puck Jonkers (experience marketing kids), Sodexo (catering) en Arcadis (inrichting terrein). Op 2 maart 2011 is het definitieve deelnemerscontract ondertekend. Discussiepunt bij de opstelling van het contract was de mogelijke verkoop van imkerproducten. Daarover is goede overeenstemming bereikt. 6 Sponsorwerving Om het doel, een paviljoen met een presentatie en een tuin, te kunnen bereiken is er een groot bedrag nodig. Startkapitaal is er dank zij het Floriadefonds. In dit fonds is het overschot van de deelname aan de Floriade 2002 gestort. Ook Groep Limburg zorgt voor een substantieel bedrag. Zonder dit beginkapitaal was een start niet mogelijk. Van diverse kanten is het advies gegeven om mensen te benaderen voor een Comité van Aanbeveling. Bij aanvragen van sponsor- en subsidiegeld is dat een waardevolle binnenkomer. Een verzorgde brochure met een uitwerking van de plannen vormt een goede basis voor een aanvraag. Ook bij een gesprek is dit waardevol. Startkapitaal is er dank zij het Floriadefonds. In dit fonds is het overschot van de deelname aan de Floriade 2002 gestort Er zijn globaal twee groepen te onderscheiden: overheden en instellingen die mogelijk subsidie kunnen verlenen, en daarnaast bedrijven die interesse kunnen hebben Overheden - Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie - Provincie Limburg - Alle Gemeenten uit Provincie Limburg 6. 2 Instellingen en bedrijven - Prins Bernhard Cultuurfonds - Stichting DOEN - Opleidingen: o Bouw Opleidings Centrum te Horst o Schilders opleiding Regio Peelland o Fontys Hogeschool te Eindhoven o Zuyd Hogeschool en daarvan: Academie Beeldende Kunsten en Academie van Bouwkunst - Bedrijven (willen wel materieel steunen met producten maar minder financieel): Leerlingen Bouw Opleiding Centrum 5

7 - Bedrijven bij land- en tuinbouw; bedrijven in de bouw. Verder heeft het bestuur alle bedrijven die aan project gewerkt hebben ervan doordrongen dat we als stichting niet de hoofdprijs kunnen betalen. Dat heeft aanzienlijke kortingen opgeleverd. Van belang is hierbij dat er tijdig een duidelijk sponsorplan ligt. Studenten Fontys Hogeschool Engineering o.l.v. Piet van Roy 7 Architecten en ontwerpers van de presentatie De opdracht aan de architecten Daniel Meier en Lotte de Moor en de ontwerpers van de presentatie, Stijn Zegers, Janicke Kernland en Robin van Hontem was om de imkerij op een vernieuwende wijze te presenteren. Een jongeman of jonge vrouw die voor een futuristisch vormgegeven gebouw staat, met daarin een presentatie die vooral de jeugd zal aanspreken. De bezoeker wordt actief betrokken bij de bijen en de bloemen. Buitenstaanders kijken over het algemeen met een onbevangen blik naar de materie. Deze visie leidde ons naar de Academie Beeldende Kunsten met de volgende vragen: a) Ontwerp voor ons een paviljoen; b) Ontwerp een beleving passend in het paviljoen, waarin het belang van de bij voor de mens tot leven komt. Resultaat: enthousiaste reacties. Een studente aan de Academie van Bouwkunst was juist op dat moment samen met een architect een eigen bureau begonnen. Zij zijn gezamenlijk, onder toeziend oog van een docent van de Academie, het Bijenpaviljoen gaan ontwerpen. (NB. Alleen een gevestigd bureau kan een ontwerp indienen bij een gemeente en een bouwvergunning aanvragen). Het architectenduo Meier+Moor werkte regelmatig samen met een ontwerpbureau dat tentoonstellingen en presentaties vorm gaf (Studio Kernland en Werkmannen). Dat leidde ertoe dat ook met deze ontwerpers in zee werd gegaan. Zij hebben de presentatie in en om het paviljoen bedacht. Initiatieven van andere partners zijn in overleg bij het project betrokken. De Afdeling Sieraad- en Productvormgeving van studenten aan de Academie Beeldende Kunsten heeft de creaties van vijf studenten tentoongesteld in het paviljoen. De films gemaakt door Cordaid in Derde Wereldlanden werden beneden in het Bijenpaviljoen vertoond. Samenwerking tussen IT-bedrijf Nspyre en Fontys Hogeschool Enginering Eindhoven resulteerde in de presentatie van het Bijenvolgsysteem. Ook zijn voorstellen gedaan aan bedrijven die 6

8 bepaalde opdrachten zouden kunnen uitvoeren. De realisatie is steeds onder de verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur gebeurd. Het Stichtingsbestuur heeft dus ook steeds de keuze gemaakt welke partij een bepaalde opdracht mocht uitvoeren. Wijze les hierbij: De opdrachtgever moet zelf zeer goed in de gaten houden dat het afgesproken budget niet overschreden wordt. Een zo goed mogelijk resultaat kan op zeer gespannen voet staan met het beschikbare budget. Er zijn zeer veel besprekingen geweest tussen een vertegenwoordiger van het bestuur en de architecten en de ontwerpers. Op vergaderingen en via de mail werden de overige leden van het bestuur op de hoogte gehouden. Beslissingen zijn steeds in gezamenlijk overleg genomen. Uiteindelijk zijn zowel de architecten, de ontwerpers en de opdrachtgever zeer trots op het resultaat. 8 Tuin Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om een volwaardige en complementaire tuin aan te leggen rondom het Bijenpaviljoen. De visie voor de bijentuin is gebaseerd op het feit dat de (honing)bij een metafoor is voor de vele relaties tussen mensen en de natuur: Be a Bee, Bee Green en Bee Nature 8. 1 Ontwerp Op basis van deze visie is een schetsontwerp gemaakt, gebaseerd op een bloemmotief, waarbij de (honing)bij en de verschillende drachtplanten centraal staan. Na de keuze voor de locatie van de inzending is, in overleg met de architecten, ervoor gekozen om het Bijenpaviljoen in een hoek van het terrein te plaatsen en in de tuin de vlucht van de voedselzoekende bij te simuleren. Laag tussen de vele (vaste) planten en hoog tussen een bomenlaan. Hierdoor ontstonden verschillende belevingen op een relatief korte afstand. In overleg met de architecten is ook de keuze voor de harde materialen bepaald. Het definitieve ontwerp is vertaald in een technische tekening en een beplantingsplan. Het beplantingsplan is gebaseerd op de bloemkleuren wit, geel en blauw. Daarnaast is met zoveel mogelijk verschillende drachtplanten gewerkt, zodat er op ieder moment iets bloeiends in de tuin te beleven is. Voor de aanleg van de tuin is gekozen voor een combinatie van professionele hulp in de vorm van een hoveniers- en bestratingsbedrijf en vrijwilligers. De realisatie van de schanskorven is gebeurd dankzij de inzet van veel vrijwilligers. De meeste werkzaamheden inclusief de plantwerkzaamheden zijn uitgevoerd in het voorjaar van 7

9 2011. Zo hadden de planten al een volledig groeiseizoen achter de rug voor de opening van de Floriade. Na de aanleg is gedurende de zomerperiode regelmatig onderhoud gepleegd en wanneer nodig is beregend Onderhoud In de maanden voor de opening zijn de laatste werkzaamheden gerealiseerd, zoals de directe aanplant rondom het gebouw en het aanplanten of inzaaien van één-jarigen en groenten. Gedurende de Floriade is iedere twee weken tijdens een ochtend door twee personen (beide hovenier) onderhoud gepleegd. Saillant detail is dat niet alleen bezoekers, maar ook de konijnen de plantjes in de tuin erg waardeerden. Na de Floriade hebben de meeste planten (ca. 90%) een goede bestemming gekregen in onder andere de tuinen van imkers. De bomen zijn opgehaald door de boomkweker. Na het verwijderen van de bestrating en de heipalen is het terrein (met een gesloten grondbalans) geëgaliseerd en weer overgedragen aan de Floriade organisatie.de meeste planten zijn gesponsord door boom- en vaste plantenkwekers of zijn tegen inkoopprijs gekocht Team Het tuinteam werd gevormd door (voormalige) hoveniers en Tuin- & Landschapsingenieurs: - Ontwerp en technische uitwerking; Herman Jacobs, Rob Smeets en Jos Swart - Beplantingsplan; Marjan van Buggenum - Aanleg; Marjan van Buggenum, Herman Jacobs, Rob Smeets, Jos Swart, hoveniersbedrijf Herman Vaessen en vele vrijwilligers - Onderhoud; Marjan van Buggenum en Jos Swart 9 Bijen De Stichting Station voor Carnicateelt, contact persoon Klaas Sluiman, heeft het Bijenpaviljoen drie zachtaardige Carnica bijenvolken gesponsord. Deze volken zijn kort voor de start van de Floriade geleverd. Eén bijenvolk in een red-cedar-kast is naar Egbert Touw (NSypre) gegaan. Uit dit volk zijn de bijen gehaald om te chippen voor het bijenvolgsysteem. Deze gechipte bijen zijn weer ingevoerd in het bijenvolk met het bijenvolgsysteem. Onder de bezielende leiding van Egbert Touw en een paar van zijn collega s waren de bijen voortdurend te volgen op het scherm en op internet. 8

10 9. 1 Verzorging Door de slechte weersomstandigheden hebben de bijenvolken een moeilijke start gehad. Tijdens de controle van de volken hebben we deze bijgevoerd om honger van de volken te voorkomen. Eind april is het volk in de glazen kast vervangen door een nieuw volk, omdat het zodanig was verzwakt door de kou dat er te weinig bijen aanwezig waren. Voor de bijen was het in de glazen kast lastig om hun taken te doen. De bijen konden zich moeilijk oriënteren, terwijl het soms veel te koud was en dan weer te warm, omdat de kast in de volle zon hing. Dit laatste is later ondervangen door boven de kast op het gebouw een plaat te monteren die dienst deed als zonwering. Van het volk met het bijenvolgsysteem is een voorraad unieke Floriadehoning geoogst. Dit is natuurlijk te danken aan de zeer vele en mooie drachtrijke bloemen en planten van de Floriade De verzorging van de bijen was in handen van (bestuurslid) Robert Cox, bijgestaan door collega-imker Louis van den Goor. Laatstgenoemde behoorde tot de vaste groep vrijwilligers (zie hoofdstuk 11). Half mei wordt de vaste verzorger gebeld door een vrijwilliger. Er is paniek, want het bijenvolk in de vitrinekast is gaan zwermen. Het is een mooie dag en er zijn veel bezoekers op de Floriade. Aangekomen bij het paviljoen is de rust weer gekeerd. Het bijenvolk is terug naar de kast gevlogen. Tijdens de snelle controle die wordt uitgevoerd staan er wel honderd mensen achter het gordijn te kijken Kasten Twee bijenvolken zijn gehuisvest in redcedarkasten en één volk is gehuisvest in de glazen vitrinekast. Deze kasten en ook de imkermaterialen zijn gesponsord door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). 10 Paviljoen In maart 2011 zijn de heipalen waar het paviljoen op rust, in de grond gezet. Daarna zijn de bomen geplant. Vervolgens zijn de stapelmuurtjes, de schanskorven en de bestrating aangebracht. In de herfst van 2011 is een begin gemaakt met het monteren van het paviljoen. De delen in houtskeletbouw zijn voor die tijd in elkaar gezet op het terrein van het Bouw Opleidings Centrum te Horst, onder de bezielende leiding van John Clumpkens. Begin maart 2012 werd de bouw van het paviljoen afgesloten met het aanbrengen van het roestvast stalen gordijn om het geheel Presentatie Het paviljoen ligt vooraan op het themaveld Education & Innovation. De bezoeker komt binnen in een open ruimte omgeven door een gordijn. 9

11 Boven zijn hoofd hoort hij bijen zoemen. Bij de informatiebalie krijgt hij een handscanner met de opdracht om virtueel stuifmeel of nectar te gaan verzamelen in de tuin. Het scannerproject van onze ontwerpers was een groot succes in de presentatie. De bezoeker loopt door het gordijn de tuin binnen over het pad dat zich verdiept tot 1.20 m. beneden peil. Zo is de bezoeker steeds met zijn hoofd op het niveau van de bloemen (als een bij). Het pad loopt weer omhoog tot op een pleintje waar de bezoeker via een trap tussen de boomkruinen door kan lopen. Al die tijd is de hij actief op zoek naar bloemen die hij kan scannen. Hij gaat het paviljoen binnen op de eerste verdieping waar hij in een bijenkast komt: donker, links en rechts meer dan levensgrote bijen. Om de beleving te versterken hoort de bezoeker zoemende bijen uit geluidsboxen. De bezoeker kan door een raampje een kijkje nemen in een glazen bijenkast. Via een gang met lichtbakken met foto s van producten van de bij, van de hand van Paul Pijpers, ziet de bezoeker een groot tv-scherm. Hierop wordt het bijenvolgsysteem gepresenteerd. Beneden aangekomen in de grote ruimte ziet de bezoeker de ontwerpen van studenten Sieraad- en Productvormgeving van de ABK te Maastricht. In de wand aan de overzijde zijn filmpjes te zien van imkers uit Indonesië, Honduras en Zambia (speciaal voor ons gemaakt door medewerkers van Cordaid, Vincent Driest en Erik Fivet) en van een imker uit Nederland en één uit België. Bij de uitgang levert de bezoeker zijn scanner in aan de balie. Daar wordt zichtbaar hoeveel stuifmeel of nectar de bezoeker heeft verzameld. Als waardering voor zijn inspanningen krijgt hij een zakje bloemenzaad om ook thuis een welkom voor de honingbijen mogelijk te maken. Ook kan hij aan deze balie producten kopen die te maken Studenten Sieraad- en Productvormgeving hebben met de honingbij. o.l.v. Chequita Nahar en Jo Sijen Door het gordijn verlaat de bezoeker het paviljoen. Door deze opzet loopt elke bezoeker een vaste route en bezoekt dus zowel de tuin als het paviljoen. De organisatie van de Floriade heeft ons duidelijk gemaakt dat de gemiddelde bezoeker tussen 5 en 10 minuten op onze stand verblijft. Teksten met informatie missen dus hun doel. Elke dag zijn er vijf of zes vrijwilligers (imkers) in het paviljoen druk bezig om de bezoeker welkom te heten en te informeren. 11 Vrijwilligers De werving en inzet van vrijwilligers valt in drie categorieën in te delen: 11.1 De bouw 10

12 In de aanloop naar de bouw en de inrichting van de tuin moest de bestrating worden gelegd, schanskorven geplaatst (en gevuld) en de muurtjes worden gestapeld. De vrijwilligers hiervoor zijn geworven uit de afdelingen in Limburg, maar vooral uit de regio Venlo. Hiertoe zijn oproepen gedaan tijdens vergaderingen en er is een speciale mailing uitgegaan naar leden van die afdelingen. In drie weken zijn alle werkzaamheden geklaard. In totaal hebben hieraan ongeveer 15 vrijwilligers meegewerkt Vaste ploeg Er is een groep van tien personen geworven, voornamelijk uit de directe omgeving van Venlo. Deze groep stond onder leiding van een bestuurslid van de Stichting (secretaris). Van deze groep was er elke dag een persoon verantwoordelijk voor de leiding over de vrijwilligers. Deze persoon verrichtte de opening en de sluiting van het paviljoen. Hij legde daarbij de werking van de apparatuur uit en gaf uitleg wat er van de vrijwilligers werd verwacht. Deze persoon was ook verantwoordelijk voor de kas en de afdracht van de dagopbrengst. De leden van deze groep zijn één voor één geïnstrueerd. De instructie vergde meerdere dagen en is over ongeveer drie weken verspreid. Beter is om individueel een aantal dagen achtereen de instructie te geven, dan beklijft de informatie beter. Alle leden van deze groep hebben daarnaast een korte BHV opleiding gevolgd. Dit was een eis van de Floriade-organisatie Dagelijkse vrijwilligers Voor de dagelijkse vrijwilligers zijn diverse oproepen gedaan: op de drie studiedagen in 2011, in het blad Bijenhouden en op de website van het Bijenpaviljoen. Ook hebben diverse verenigingen intern oproepen gedaan. Een aantal verenigingen heeft zich aangemeld om in verenigingsverband het paviljoen te bemensen. De vrijwilliger kon zich aanmelden door middel van een formulier op de website van het Bijenpaviljoen. Op het formulier stond een aantal vragen die men moest invullen. Bedoeling was om gedetailleerd te plannen (bijvoorbeeld elke dag een vrijwilliger die Duits spreekt). Uiteindelijk was dit lastig te realiseren. De planning ging uit van datum van voorkeur en moment van aanmelding (wie het eerst komt ). Deze wijze van plannen heeft niet tot noemenswaardige problemen geleid. Wel werd op een aantal dagen de diversiteit in talenvaardigheid gemist. De dagelijkse bezetting was in eerste instantie op vijf bepaald. Maximaal zijn zes vrijwilligers per dag ingedeeld. In het weekend en in de vakantieperiode standaard zes personen. Het aantal vrijwilligers was gebaseerd op de werkzaamheden en de te verwachten Op de tv s zit een knop 'repeat' die pas te vinden als het filmpje loopt. De bedoeling is dat elk filmpje de hele dag blijft doorlopen. De leverancier heeft ons telefonisch geholpen. Daarbij viel elke tv na twee uur op zwart: een eco beveiliging. Als er twee uur niemand op een knop drukt, valt de tv automatisch uit. Ook die hebben we na advies kunnen uitschakelen. 11

13 bezoekersaantallen. De werkzaamheden bestonden uit het uitdelen van de handscanners en de instructie daarvan aan de bezoeker, het beantwoorden van vragen in de tuin, uitleg geven bij de glazen bijenkast en het bijenvolgsysteem en de bezetting van het winkeltje. De bezoeker herkende de vrijwilliger door het t-shirt met voor het logo van de NBV en op de rug de bij van het paviljoen. De shirts zijn gesponsord door de NBV. Bedoeling van de inzet van dit (grotere) aantal vrijwilligers was om hen ook in de gelegenheid te stellen om een rondje te maken over het terrein. Dit is over het geheel genomen niet gelukt, omdat de bezoekersaantallen zo groot waren dat men het paviljoen alleen even kon verlaten voor een sanitaire stop. De lunch werd daarom ook vaak verschoven of tijdens de werkzaamheden genoten. Sommige vrijwilligers hadden er wat moeite mee dat ze geen of te weinig gelegenheid hebben gehad om de Floriade zelf te bewonderen. De lunch bestond uit een lunchpakket, bestaande uit broodjes, fruit en een candybar. De lunchpakketten werden iedere morgen geleverd door Sodexo catering, de huiscateraar van de Floriade. In het paviljoen kon men koffie en thee zetten en soep maken. Ook was er steeds voldoende water en frisdrank aanwezig. Over het aantal vrijwilligers is met de organisatie van de Floriade stevig onderhandeld. Vooraf was door het Stichtingsbestuur al aangegeven dat we met een zeer groot aantal vrijwilligers moesten werken. Dit werd niet als een probleem gezien. Kort voor de opening was er wel discussie over. Probleem was niet het aantal vrijwilligers per dag, maar het totaal aantal vrijwilligers. Uiteindelijk heeft de Floriade-organisatie ingestemd met onze werkwijze. Er hebben ruim 500 vrijwilligers gewerkt in het Bijenpaviljoen. Er was kort voor de opening van het Bijenpaviljoen een introductiemiddag voor vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst is het doel van het paviljoen uitgelegd en wat van vrijwilligers wordt verwacht. Stroom viel regelmatig uit: waarschijnlijk door overbelasting veroorzaakt door elektrische kacheltjes. De eerste weken was het zeer koud. 12 Kinderen Voor de kinderen was er op de Floriade 2012 veel te beleven. Floriade 2012 was de eerste Floriade waar kinderen als speciale bezoekersdoelgroep zijn aangewezen. Zo was er op het park een speciale kidsroute aangelegd en zijn er workshops gehouden. Het Bijenpaviljoen was opgenomen in de Kidsroute, veel schoolklassen hebben het paviljoen bezocht en kinderen hebben massaal meegedaan aan het scannerproject. Zonder uitzondering waren kinderen enthousiast over het spelletje. Het Bijenpaviljoen heeft zich op verzoek ingeschreven op het verzorgen van workshops. Er is gekozen voor de workshop honingslingeren. Zowel begin mei als eind juni zijn er workshops honingslingeren gegeven aan schoolkinderen. In 35 sessies hebben ongeveer 800 kinderen van diverse basisscholen deelgenomen aan de workshops. 12

14 Een viertal imkers legde uit hoe nectar wordt verzameld en opgeslagen in de raten. Vervolgens mochten de kinderen zelf aan de slinger draaien en uiteraard proeven door de vinger onder het aftapkraantje te houden of een stukje fruit in de honing te dippen of honing op een toastje. Een klein onderzoekje wees uit dat de lekkerste honing rechtstreeks uit de slinger komt. Uit een potje is het een stuk minder lekker. Aandachtspunten zijn: - Communicatie met organisatie over aantallen kinderen per groep en leeftijd - Vooral kinderen zelf laten doen, het is tenslotte een workshop Workshop honingslingeren Via de website van het Bijenpaviljoen konden kinderen in de kidscorner leuke spelletjes doen en was informatie beschikbaar. Dit alles om de kinderen te informeren over het nut en de noodzaak van bijen. Er zijn ook activiteiten voor scholen in de regio georganiseerd op het Floriadeterrein via de algemene organisatie en niet door het Bijenpaviljoen zelf. Door hier meer aandacht te besteden is het mogelijk (nog) meer scholen en kinderen te informeren. Hiervoor zou contact kunnen worden gezocht met relevante organisaties en gebruik gemaakt kunnen worden van social media. 13 Retail Bij de begroting voor het Bijenpaviljoen zijn we uitgegaan van inkomsten door verkoop van producten in het Bijenpaviljoen. Nederlandse paviljoens mochten geen producten verkopen in hun paviljoen. Onze producten zijn echter deel van de beleving van het bezoek aan het paviljoen. Daarom heeft het bestuur van de Floriade toestemming gegeven vijf bijengerelateerde productgroepen in het Bijenpaviljoen te verkopen. Er is primair gekozen voor beleving en op de tweede plaats voor verkoop Logo voor producten Er is gekozen om onze producten te voorzien van het logo van het Bijenpaviljoen. Tussen het aanleveren van het ontwerp en het tijdstip van levering zit veel tijd. Dit wordt veroorzaakt doordat er een cliché en een proefdruk moet worden gemaakt. Na goedkeuring kan de productie beginnen. Enkele producten hebben we voorzien van een sticker met het logo van het Bijenpaviljoen. De te bestellen hoeveelheid was dan aanmerkelijk kleiner Producten en leveranciers Product Leverancier Honing De Traay Honingdrop Van Vliet the Candy Company Honinglepel Bijenhuis 13

15 Wasfiguurtjes Imker uit Limburg Gedroogd fruit (blauwe bes, kers) BlueBerryWorld Venlo USB stick met getoonde films Cordaid Kartonnen bouwplaat bij Nederlandse Golfkarton Industrie Draagtasje met Logo Bijenpaviljoen Moonen packaging Zakjes en draagtassen blanco Moonen packaging De producten zijn verkocht voor ronde prijzen. Vooral de vooraf ingeschatte (grote) verkoop van honing is niet gehaald. Dit kan deels veroorzaakt zijn door de presentatie van het honingpotje en de (hier aangekoppelde) prijs. Er is gekozen voor Europese honing omdat de leverancier geen constante kwaliteit Nederlandse honing kon garanderen. 14 Verkoop paviljoen In de doelstelling van de Floriade staat: zo veel mogelijk streven naar Cradle to Cradle. Dat betekent dat we geen afval achter laten na ons project. Alles wordt hergebruikt. Concreet: voor het Bijenpaviljoen wordt na afloop van de Floriade een nieuwe bestemming gezocht. Bekend is dat de Imkervereniging Mergelland (Zuid-Limburg) een verenigingsgebouw zoekt. In augustus 2011 komen enkele bestuursleden van deze vereniging een kijkje nemen in en om het Bijenpaviljoen. Plannen worden uitgelegd en de mensen raken enthousiast. Ze zijn in overleg met de rentmeester van Buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht die in de tuinen bij het kasteel een plek voor bijen in gedachten heeft. De brochure, waarin het Bijenpaviljoen wordt beschreven, bewijst ook hier goede diensten. Het winkeltje De brochure wordt overhandigd aan de rentmeester. Hij ziet ons paviljoen helemaal passen in de tuinen van Vaeshartelt. Vanaf dat moment volgen er diverse overleggen met alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van het Bijenpaviljoen op de Floriade. Hierbij is ook de tuinontwerper van het kasteel, de heer Jorn Copijn, aanwezig. Hij ziet de komst van het Bijenpaviljoen als een vreemde eend in die omgeving, als een folly. Toch ziet hij wel mogelijkheden om het geheel in te passen in zijn ontwerp. Ondanks dat er zich in de loop van de tijd meer gegadigden voor het paviljoen melden, wordt besloten om de onderhandelingen met Vaeshartelt door te zetten en niet in te gaan op de andere aanbiedingen. Uiteindelijk wordt het vertrouwen in de goede afloop beloond. In augustus 2012 wordt er mondelinge overeenstemming bereikt en in september is de verkoop definitief bezegeld met de ondertekening van het (voorlopige) koopcontract. Op 5 december 2012 is de laatste termijn 14

16 van het overeengekomen bedrag op de rekening van onze stichting gestort. Aanbevelingen - Houd in het ontwerp rekening met een mogelijk andere bestemming. - Een goede presentatie op papier is een noodzakelijke basis. - Ruim op tijd beginnen met plannen van de bestemming na afloop van de Floriade. - Hoe beter de kwaliteit, hoe meer belangstelling er kan zijn. 15 Ontmanteling Onmiddellijk na afloop van de Floriade, op maandag 8 oktober, is begonnen met ontmantelen van het paviljoen. Geen gelegenheid geven aan mogelijke dieven. Er is periode van acht weken nodig om het paviljoen te ontmantelen, het terrein te ontruimen en in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De werkzaamheden bestaan uit: - ontmanteling presentatie in het paviljoen; alle kostbare apparatuur direct afgevoerd; - demonteren elektra; - verwijderen bestrating, stapelmuurtjes, en schanskorven; - demonteren van het paviljoen onder leiding van de vakdocent van het BOC. Hij regelt de afvoer en opslag van het paviljoen, in afwachting van het vervoer naar Kasteel Vaeshartelt te Maastricht; - rooien van vaste planten - Van den Berk rooit de bomen (die we in bruikleen hadden) en voert deze af. - Heipalen verwijderen, hemelwaterafvoer en opvangbassin verwijderen - Terrein egaliseren en grond laten aanvoeren vanaf het depot. In week 49 worden de laatste vrachten stenen afgevoerd. Het terrein wordt opgeleverd binnen de afgesproken termijn aan de organisatie van de Floriade. Alles is tot grote tevredenheid tot een einde gebracht. 16 Financieel Om een groot project als dit te realiseren is een gedegen financiële onderbouwing noodzakelijk. Hoe kom je hiertoe? Al snel is het idee losgelaten om als imker het Bijenpaviljoen op te zetten. Je blijft dan in oude patronen zitten. Het uitgangspunt was: Uitgaan vanuit de bezoeker die niets weet van de bij. Communicatie was het toverwoord. Eerst uitzoeken van je wilt, dan het idee uit (laten) werken en pas daarna de 15 Uitgaan van de bezoeker die niets weet van de bij.

17 financiële uitwerking opzetten. Door deze opstelling is het bestuur in een flow gekomen, waarin veel mogelijk is gebleken. De eerste begroting die werd opgesteld was voor velen een opeenstapeling van grote bedragen en de schrik van: dat kunnen we nooit halen. Desondanks is het bestuur op deze ingeslagen weg doorgegaan. Laat het idee de kans krijgen zich te ontwikkelen en kader het niet te snel in financiële beperkingen. De totale begroting is op uitgekomen. In de begroting is het vrijwilligerswerk gekapitaliseerd. Dit was tweeledig, we nemen onszelf serieus en geven tegelijkertijd aan dat een groot deel van de begroting al dekking heeft. Samen met het Floriadefonds en de lening van de Groep Limburg was al bijna de helft van de begroting gedekt. Het heeft veel moeite gekost om de eerste sponsorgelden binnen te krijgen, dat komt deels omdat de Floriade op dat moment nog ver weg is en niemand van het bestuur was echt bekend met de manier van aanpak. Gaandeweg hebben we veel geleerd. Ook hier was de passie en het enthousiasme de leidraad om deuren die gesloten waren toch open te krijgen. Bijdragen van bedrijven zijn veelal gedaan in de vorm van het leveren van materiaal en arbeid. Ook zijn we al snel begonnen met wat te doen na de Floriade: de verkoop van het Paviljoen. De Stichting DOEN en het Prins Bernhardfonds hebben een substantiële financiële bijdrage geleverd. Hieruit blijkt dat groot geld ook groot geld aan kan trekken. Maar, het gaat niet van zelf. De Stichting DOEN en het Prins Bernhardfonds hebben een substantiële financiële bijdrage geleverd. Hieruit bleek voor ons dat groot geld ook groot geld aan kan trekken. Maar, het gaat niet van zelf. 17 Communicatie/PR De communicatie is grofweg in twee richtingen te onderscheiden: richting imkers en richting het grote publiek. Belangrijk was om de doelstelling van het Bijenpaviljoen zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen, zowel bij de imkers/vrijwilligers als bij het grote publiek Imkers De eerste communicatieronde was er vooral op gericht om imkers, zowel in Nederland als in België en Duitsland, op de hoogte te brengen van de realisering van het Bijenpaviljoen op de Floriade Doel was (om de doelstelling van) de inzending kenbaar te maken en imkers warm te maken om als vrijwilliger te komen werken in het paviljoen. De middelen die hiervoor gebruikt zijn: - brieven - publicaties in de imkerbladen - website Bijenpaviljoen - - studiedagen NBV - Algemene Ledenvergadering NBV De contacten met de Duitse en Belgische verenigingen zijn ook benut om informatie, mogelijkerwijs ook ondersteuning, over 16

18 mogelijke Europese subsidies te verkrijgen. Dat laatste heeft echter niet tot resultaten geleid. De Belgische en Duitse verenigingen zijn benaderd door Stichting Bijenpaviljoen Venlo Het zou meer gewicht hebben als deze door de NBV worden verstuurd. Voor en tijdens en na de Floriade zijn diverse thema s van het Bijenpaviljoen behandeld in het maandblad Bijenhouden van de NBV Publiek De communicatie naar het grote publiek verliep via de websites van de Floriade, Bijenpaviljoen, geschreven media (dag- en weekbladen), radio en TV. Er is door de pers ruime aandacht geschonken aan het paviljoen. Diverse (buitenlandse) TV zenders hebben opnamen gemaakt. De regionale zender L1 radio heeft een special verzorgd vanuit het Bijenpaviljoen. Ook heeft het VARA programma Vroege vogels het Bijenpaviljoen in de schijnwerpers gezet. Zowel bestuursleden, als vrijwilligers zijn opgetreden als woordvoerders namens het Bijenpaviljoen. Door de kennis, ook binnen de groep vrijwilligers, is het Bijenpaviljoen en de bijenhouderij op een professionele wijze neergezet. Algemeen aanspreekpunt was de secretaris van de Stichting, die tevens de dagelijkse leiding had. Belangrijke communicatiemiddelen waren ook de gechipte bijen van het Bijenvolgsysteem. Zij zorgden wereldwijd voor aandacht voor het paviljoen. Het Jaar van de Bij, toeval of niet, een samenloop van twee mooie projecten die de honingbij op de kaart hebben gezet. Bezoekers van de Floriade die niet vooraf op de hoogte waren van het Bijenpaviljoen zijn op het terrein geïnformeerd over het paviljoen via de plattegrond. Ook verzorgde de Floriade-organisatie rondleidingen voor (groepen) bezoekers. Zij wezen dan op het Bijenpaviljoen en vertelden wat er te zien was. Bezoekers die toevallig langs liepen werden aangetrokken door de uitstraling van het paviljoen zelf en de omringende tuin. Er is geen gebruik gemaakt van de sociale media, omdat er onvoldoende kennis en ervaring mee was en er niemand beschikbaar was om hier genoeg aandacht aan te kunnen besteden. Belangrijke communicatiemiddelen waren ook de gechipte bijen van het Bijenvolgsysteem. Zij zorgden wereldwijd voor aandacht voor het paviljoen. 18 Groepsbezoeken Tijdens de Floriade zijn er een aantal groepen ontvangen in het Bijenpaviljoen Comité van aanbeveling en Sponsoren Leden van het Comité van Aanbeveling en sponsoren zijn zaterdag 21 april ontvangen in het Bijenpaviljoen ter gelegenheid van de officiële opening van het paviljoen. De gasten werden in het paviljoen ontvangen. Leden van het bestuur hebben de gasten over het ontstaan en doel van de inzending verteld. Daarnaast is een rondleiding gegeven door het paviljoen. De 17

19 catering en de verzorging voor deze bijeenkomst was in prima handen van Sodexo catering, de huiscateraar van de Floriade Hoofdbestuur NBV Het hoofdbestuur van de NBV was deels tijdens de officiële opening aanwezig en deels op een andere dag. De laatste groep is ontvangen op 16 juni. De leden van het HB met hun partners werden bijgepraat. Daarna is men rondgeleid door het paviljoen Delegatie Bosnische bijenhouders Een delegatie Bosnische imkers was in juni op bezoek in Nederland om te zien hoe de Nederlandse bijenhouderij is georganiseerd. Na bezoeken aan het Bijenhuis, WUR en t Zoemhukske in Horst deed de groep op 14 juni de Floriade aan. De groep is geïnformeerd over het ontstaan van het Bijenpaviljoen en de doelstelling van het geheel. Ook hebben we hen geïnformeerd over de organisatie en exploitatie van het paviljoen NBV Afdeling Hollands Midden Ook de afdeling Hollands Midden heeft op 9 juni de Floriade bezocht. De leden zijn tijdens de lunch geïnformeerd over het Bijenpaviljoen. Daarna is de groep rondgeleid Bijenhuisteam Het Bijenhuisteam secretaresses, redactie Bijenhouden en personeel bijenhuis werd op maandag 10 september ontvangen. Het team bezocht de Floriade in het kader van het jaarlijks uitstapje. Na verwelkoming bij de hoofdingang, is het team ontvangen in het paviljoen en geïnformeerd en rondgeleid. Stichting DOEN op bezoek Stichting DOEN Medewerkers van de Stichting DOEN hebben het Bijenpaviljoen bezocht op 7 september. Stichting DOEN is één van de grote subsidieverstrekkers van het paviljoen en kwam kijken wat er met het geld is gerealiseerd. Opvallend was dat de groep vooral bestond uit jonge mensen. De algemene informatie is hen op het talud tegenover het paviljoen verteld, waarna men het paviljoen heeft bezocht. Men was erg enthousiast over het resultaat Gebroeders Hooiman De organisatoren van de Floriade 2002, de gebroeders Hooiman uit Aalsmeer, hebben op 25 en 26 juni als vrijwilliger in het paviljoen gewerkt. De broers heeft het bestuur bij de start in 2007 geïnformeerd over het Bijenpaviljoen op de Floriade Wij hebben hen bijgepraat over de realisatie in Zij waren erg verrast over de uitstraling van het paviljoen. 18

20 18. 8 KWK vastgoed In het kader van sponsorafspraken hebben medewerkers van KWK vastgoed het Bijenpaviljoen bezocht. 19 Afsluiting Met een heel tevreden gevoel kijkt het bestuur van Stichting Bijenpaviljoen Venlo 2012 terug op de periode van bijna vijf jaar, waarin de beleving in en rondom het Bijenpaviljoen vorm is gegeven. Het was een succes. Een bezoekster van het paviljoen: Ik kom eens kijken om te zien wat mijn zoon hier mee gebouwd heeft. Hij heeft er met heel veel plezier gewerkt Vanaf dag één was het in het Bijenpaviljoen veel drukker dan verwacht. Vrijwilligers hadden dan ook geen tijd om zelf eens de Floriade te verkennen. Vijf mensen waren de hele dag druk bezig. Vooraf had de organisatie van de Floriade geschat dat we in ons paviljoen bezoekers konden verwachten. Het zijn er geworden. Het bestuur van Stichting Bijenpaviljoen Venlo 2012 dankt dan ook alle vrijwilligers voor hun bijzondere inzet. Dankzij hen is de inzending van de bijenhouders op de Floriade 2012 een overweldigend succes geworden! Van veel bezoekers, maar ook van professionals, zoals de ontwerper van het Waterpaviljoen, kregen we complimenten over de inzending. Vooral het scannerproject was heel erg populair. Het gebouw zo anders als iedereen van bijenhouders verwacht was een positieve verrassing. Het inox gordijn dat niet alleen bewoog zodat het paviljoen leek te zweven, afhankelijk van het licht steeds van kleur veranderde en ook nog zong in de wind leverde een wezenlijke bijdrage aan de uitstraling van het paviljoen. Veel bezoekers kwamen er even aan voelen: hard en toch zacht. Niet alleen het bestuur is trots op het resultaat. Ook de vrijwilligers straalden bijna allemaal aan het einde van hun dag: zoveel positieve geluiden geven energie. Dat niet alleen bezoekers het paviljoen en de opzet waardeerden, maar ook de organisatie van de Floriade, bewijst het feit dat het paviljoen in de prijzen is gevallen. Het paviljoen is Certificate winner in the competition Organization Presentation. Voorzitter Jan Slots van Stichting Bijenpaviljoen Venlo 2012 nam het certificaat met bijbehorend kunstwerkje, een gestileerde tulp uitgevoerd in glas, trots in ontvangst. De prijs is vooral de waardering voor alle vrijwilligers die het afgelopen half jaar de bezoekers enthousiast hebben ontvangen en over nut en noodzaak van onze honingbij hebben verteld. 19

Schetsontwerp juni Paviljoen Nederlandse Bijenhoudersvereniging Floriade 2012

Schetsontwerp juni Paviljoen Nederlandse Bijenhoudersvereniging Floriade 2012 Paviljoen Nederlandse Bijenhoudersvereniging Floriade Venlo 2012 Schetsontwerp juni 2010 Nederlandse Bijenhoudersvereniging Floriade Venlo 2012 De Floriade : een wereldtuinbouwtentoonstelling die een

Nadere informatie

Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!!

Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!! Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!! PASSEN DEZE ACTIVITEITEN BIJ DIE VAN UW REGIO? GEEF ZE OP VOOR WWW.LANDSCHAPS VEILING.NL ONTVANG STEUN, WORD ZICHTBAAR & BEREIKBAAR! Landschapsveiling.nl

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Met de Dissel het jaar uit

Met de Dissel het jaar uit Met de Dissel het jaar uit Wij hebben zeer innovatieve bestuursleden, in het bijzonder Ina Henken en Lia Schuijt. Vooral aan hen is het te danken dat onze vereniging dit jaar het jaar afsloot met een combinatie

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE!

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! Hierbij ontvangt u het derde Newsbulletin Dubbelster and Europe, een uitgave van de werkgroep Internationalisering. In dit bulletin vindt u een verslag van de afsluiting

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Orion College WebLog» Search

Orion College WebLog» Search pagina 1 van 5 Zoeken Zoeken op Kunst & Cultuur Vanmorgen heeft de workshopsessie Schilderen (Kunts& Cultuur) geintroduceerd. Het begrip schilderen is heel breed en kent vele toepassingen. Na 2 dagen informatie

Nadere informatie

Uitnodiging. Bijeenkomst van imkers. Even bijpraten! Diploma-uitreiking, film en een goed gesprek met imkers onder elkaar: Maandag 15 november 2010

Uitnodiging. Bijeenkomst van imkers. Even bijpraten! Diploma-uitreiking, film en een goed gesprek met imkers onder elkaar: Maandag 15 november 2010 November 2010 2 Uitnodiging Bijeenkomst van imkers Even bijpraten Diploma-uitreiking, film en een goed gesprek met imkers onder elkaar: Maandag 15 november 2010 Ons Huis Herman Kuykstraat 11 Geldermalsen

Nadere informatie

Via Crucis. Terugblik

Via Crucis. Terugblik Via Crucis een nieuwe kijk op lijden Terugblik a. gegevens Op vrijdag 9 maart, dinsdag 3 april en vrijdag 6 april 2012 werd de voorstelling Via Crucis gespeeld. Achtereenvolgens was de voorstelling te

Nadere informatie

Exclusieve en evenwichtige tuinontwerpen Vakkundige tuinaanleg en -onderhoud

Exclusieve en evenwichtige tuinontwerpen Vakkundige tuinaanleg en -onderhoud Exclusieve en evenwichtige tuinontwerpen Vakkundige tuinaanleg en -onderhoud Wij zijn Rodenburg Tuinen... Ons team bestaat uit professionals op elk vakgebied. Met ruim veertig jaar ervaring in het ontwerpen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo kijken we terug op de paprikabijlage die vorige week bij het NRC verscheen. Daar hebben we veel leuke reacties op gehad! Verder

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer:

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer: Pagina 1 Verder in dit nummer: HeartVilla 2 HeartDays - Team Hartrijden.nl 2 HeartSafe Tiel 3 HeartEvent 3 Steun Medel 4 Kerstkaart Cruit 4 Doneer per telefoon 4 Dam tot dam Loop en Fietstocht 5 Heartbeat

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN?

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN? SPONSOR BROCHURE Schipluiden, februari 2012 Beste ondernemer, Het Schipluidense popfestival Schippop zal dit jaar voor de dertiende keer muzikaal van zich laten horen en wel op zaterdag 2 juni 2012. WAAROM

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding Natuurgebied schoonmaken Klus bestemd voor organisaties die beheerder zijn van een natuurgebied Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Wat voor

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Herfstnieuws van de Haagse Hofdame

Herfstnieuws van de Haagse Hofdame Herfstnieuws van de Haagse Hofdame Kloostertuin Kwekerij Hof te Dieren Herfst in de Kloostertuin Het is herfst maar door het droge voorjaar zijn er nog maar weinig herfstkleuren te zien. Wel bloeien de

Nadere informatie

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden planning Februari 2012 Maart 2012 April 2012 Mei - Juni 2012 April Sep 2012 Juli 2012 Augustus 2012 September 2012 September 2012 Deelnames staan vast Informatie op website Nieuwsbrief Artikelen in vakbladen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2008 Voorwoord Misschien is 2008 wel het belangrijkste jaar in het, nog korte, bestaan van de Stichting Hospice Almere. Niet alleen werd het uitgangspunt om te starten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden 1/4 Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden Marjoleinveldkruiden is een aandachtsboerderij waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke

Nadere informatie

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon.

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon. ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon Projectkeuze - 1 - Onlangs hebben wij gekozen welke projecten

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 2 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 2 e helft 2015 Na de jaarmarkt op 30 mei is er regelmatig gewerkt in de tuin. In de zomer periode is elke maandagavond met name onkruid verwijderd. Onze groep vrijwilligers heeft in wisselende samenstelling veel werk

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

T e l s Ta r h o r e c a

T e l s Ta r h o r e c a Telstar horeca T e l s t a r h o r e c a Wat een ontspannen plek voor een training, gaf een cursist ons als compliment. Maar dat is het ook. En dan gaat het niet over een voetbaltraining. Telstar is meer

Nadere informatie

Bijlage 2 Evaluatie BuurtRangers

Bijlage 2 Evaluatie BuurtRangers Bijlage 2 Evaluatie BuurtRangers BUURTRANGERS KOMEN NAAR CUIJK DE EVALUATIE CUIJK 26 februari 2007 VOORWOORD We kunnen ze al bijna niet meer wegdenken: de Cuijkse BuurtRangers. Deze kinderen zetten zich

Nadere informatie

Groen-moet-je-doenDag 2014 (bestuur) Tuinenpark Ons Buiten. Groen-moet-je-doenDag 2014

Groen-moet-je-doenDag 2014 (bestuur) Tuinenpark Ons Buiten. Groen-moet-je-doenDag 2014 Mei2014 Groen-moet-je-doenDag 2014 (bestuur) Groen-moet-je-doenDag komt er weer aan! Op zondag 15 juni wel te verstaan. Het thema dit jaar is Groen en Gezondheid. Op 40 locaties in Utrecht gaan tuinen,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

WELKOM BIJ ELDEE WORLDWIDE STAND & EVENT SERVICE.

WELKOM BIJ ELDEE WORLDWIDE STAND & EVENT SERVICE. WELKOM BIJ ELDEE WORLDWIDE STAND & EVENT SERVICE. RETAIL INTRODUCTIE Vanuit Geldermalsen verzorgt Eldee Expo Experts sinds 1976 jaarlijks honderden stands in binnenen buitenland. Eldee Expo Experts regelt

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen

Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt ons initiatief: een plan voor het aanpassingen van (de omgeving van) de voetbalkooi naast de

Nadere informatie

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr & Verheijen mei 2009 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Inleiding... 3 1. Namens welk soort organisatie bent u

Nadere informatie

Inventarisatielijst Wat gaan we doen (omschrijving activiteit): Gewenst aantal vrijwilligers: _ Waarvan nieuwe:

Inventarisatielijst Wat gaan we doen (omschrijving activiteit): Gewenst aantal vrijwilligers: _ Waarvan nieuwe: Draaiboek voorbereiding Promotie activiteiten Vrijwilligers of donateurs werven Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u wilt bereiken met de promotieactiviteiten. Vrijwilligers werven,

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING EVENEMENT KUNSTINSCHINNEN

PROJECTBESCHRIJVING EVENEMENT KUNSTINSCHINNEN PROJECTBESCHRIJVING EVENEMENT KUNSTINSCHINNEN Inleiding De Kunst en Atelierroute Schinnen was in eerste instantie een succesvol initiatief van de gemeente Schinnen. In 2011 heeft de gemeente Schinnen dit

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel:

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel: VOORSTEL Datum: 20 september 2013 college van burgemeester en wethouders Reg. nr. Decos: BWV-13000430 Reg. nr. DocMan Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Auteur: Eric-Jan Reemers Afdeling: 36.01.1 Cluster

Nadere informatie

workshop ADRES: TRONDHEIM 15, 2993LE TE BARENDRECHT, TEL: ,

workshop ADRES: TRONDHEIM 15, 2993LE TE BARENDRECHT, TEL: , workshop ADRES: TRONDHEIM 15, 2993LE TE BARENDRECHT, TEL: 010 30 70 488, E-MAIL: INFO@ARTITEX.NL inleiding WAAROM IS EEN WEBSITE NU ZO BELANGRIJK VOOR JE BEDRIJF? De traditionele marktwerking is in een

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

TIP: Heeft u heel veel te doen in de buurt, overweeg dan de klus op te delen in twee NLdoet dagen. Meld in dat geval twee aparte klussen aan op de web

TIP: Heeft u heel veel te doen in de buurt, overweeg dan de klus op te delen in twee NLdoet dagen. Meld in dat geval twee aparte klussen aan op de web Draaiboek voorbereiding de buurt opknappen Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van wat u gaat aanpakken. Welke straten, plantsoenen? Beschrijf de klussen die gedaan moeten worden. Bijv.

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Missiehuis Sint Michael stemt in met komst Wereldpaviljoen

Missiehuis Sint Michael stemt in met komst Wereldpaviljoen Nr. 33, september 2012 NIEUWSBRIEF Wereldpaviljoen Floriade nr. 33, september 2012 Onder redactie van Ronald Kohnen (COS Limburg) en René Poels (SOS Meerlo-Wanssum) www.coslimburg.nl, e-mail: info@coslimburg.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam Jaarverslag 2015 Zien Weten Kunnen Tel 075-7715071 KvK 61107069 Prins Hendrikkade 101 1501 AH Zaandam zienwetenkunnen.nl info@zienwetenkunnen.nl Inhoudsopgave Inhoud Stichting... 1 Bestuur... 2 Activiteiten...

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0690, d.d. 23 juni 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Voortgangsrapportage project Biodiversiteits-actieplan Lekker groen in en om Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 2012

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 2012 Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 212 Inleiding De snelle opkomst van de Sociale Media vormt voor veel scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties een grote uitdaging. De jeugd

Nadere informatie

Fletcher Bruidsevenementen

Fletcher Bruidsevenementen Fletcher Bruidsevenementen Heldere communicatie, staan open voor nieuwe ideeën, goed bezocht met geïnteresseerde bruidsparen 36 officiële trouwlocaties voor een unieke huwelijksdag! KASTEEL LANDGOED BEACHCLUB

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN ROUTE 15 km 20 17 De Groene Loper verbindt groene initiatieven, zo ook in het Vechtdal. Ontdek in Ommen een aantal plekken waar gezamenlijk is gewerkt aan het vergroten van

Nadere informatie

Naam: Richard Schoot Uiterkamp Klas: MM1A Vak: COV Docent : Hillie de Jong

Naam: Richard Schoot Uiterkamp Klas: MM1A Vak: COV Docent : Hillie de Jong Naam: Richard Schoot Uiterkamp Klas: MM1A Vak: COV Docent : Hillie de Jong Inhoudsopgaven 1. Debriefing 3 2. Offerte grafisch vormgever 5 3. Voorstel 6 4. Planning 7 5. Begroting 8 6. Verslag klantgesprek

Nadere informatie

Peppelinfo juni 2017, nummer 6

Peppelinfo juni 2017, nummer 6 Peppelinfo juni 2017, nummer 6 Beste ouders, Onlangs hebben jullie van Beatrijs het bericht ontvangen dat haar periode op de Dijkerhoek verlengd zal worden. Langs deze weg willen we u als ouder bedanken

Nadere informatie

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur)

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur) De fotouitsneden op deze pagina zijn inzendingen voor de fotowedstrijd. Foto boven en onder: Marian Tang HOE ZIT HET OOK ALWEER MET HET AFSLUITEN VAN DE HEKKEN? (Bestuur) Wie is er verantwoordelijk voor?

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

De Grote Bornse Carnavalsoptocht

De Grote Bornse Carnavalsoptocht De Grote Bornse Carnavalsoptocht Een van de grootste en bekendste onderdelen van het Bornse Carnaval is wellicht wel de Grote Bornse Carnavalsoptocht. Elk jaar op de carnavalszaterdag trekt deze bonte

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008 1 Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart Versie van 2 november Datum 11 oktober Programma TITEL : Overgang VMBO-ROC Ondertitel:. Locatie Economisch College Maarssen, Pauwenkamp 152, 3607 GK Maarssen. Doelgroep

Nadere informatie

Cursusgids bijenteeltonderwijs. voor de. Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017

Cursusgids bijenteeltonderwijs. voor de. Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017 Cursusgids bijenteeltonderwijs voor de Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017 De Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders, gehuisvest in het Bijenhuis in Wageningen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede

Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede 1 Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede Het doel van dit Huishoudelijk Reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn binnen Survivalrunners D RAN! Neede, inzake betalingen,

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht 2012 Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht De Zeeuwse Uitdaging 2012 Expertise is van onschatbare waarde Fysieke bijeenkomsten als De Beursvloer

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Organisatie... 5 Organisatiestructuur... 5 Bestuur... 5 Raad van Toezicht... 5 Ontstaansgeschiedenis... 5 Conclusie en aanbevelingen... 6

Nadere informatie

Nr 5, 7 december Beste ouders/verzorgers,

Nr 5, 7 december Beste ouders/verzorgers, Nr 5, 7 december 2017 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de 4 e Boemerang van dit schooljaar. We naderen al weer het eind van 2017. De donkere dagen voor kerst en nieuwjaar zijn aangebroken. Als we s

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2016 De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Maastricht

Jaarverslag 2015 Maastricht VOORWOORD Een bijzonder jaar voor Dress for Success Maastricht, dat kunnen we rustig stellen. Allereerst, de intensieve voorbereidingen en inspanningen om te komen tot formele erkenning van de 10 e winkel

Nadere informatie

Imkervereniging Bussum e.o. Jaarverslag 2012

Imkervereniging Bussum e.o. Jaarverslag 2012 Imkervereniging Bussum e.o. Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Imkervereniging Bussum over het jaar 2012. Het Jaar van de Bij waarin we ons als imkers in Nederland mochten verheugen

Nadere informatie