DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)"

Transcriptie

1 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/ /3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist in rekening brengt afhankelijk zijn van de aard en het precieze verloop van de behandeling. Veel van deze zaken zijn nog niet bekend vooraf aan de behandeling. Het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist brengt daarom pas achteraf de kosten bij u in rekening. Het kan dus voorkomen dat de werkelijk in rekening gebrachte kosten hoger uitvallen dan vooraf was voorzien. Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt. In onderstaand overzicht kunt u het beste zoeken op Declaratiecode. Drukt u de Control- en F toets tegelijkertijd in. Er verschijnt een zoekscherm, waarin u de Declaratiecode kunt invoeren. Wanneer u nu op Enter drukt zal de betreffende Declaratiecode worden gearceerd. * Achmea heeft nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting is dat rond medio maart Achmea een nieuwe prijslijst zal plaatsen waarin de tarieven voor 2015 worden vastgesteld. Declaratiecode Keuze REISKOSTEN PER KILOMETER 0,19 0, Reistijd/vacatie per half uur. 25,06 33, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele 56,40 75,20 proefexcisie(s) Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 117,85 157,13 75(6220C)-14-12

2 Keuze Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere 281,23 374,97 proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek Diagnostische pleurapunctie. 38,31 51, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief 30,83 41,10 het eventueel gebruik van de cardioverter INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 739,26 985, Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten. 600,32 800, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 548,31 731, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief 447,96 597,28 eventuele biopten Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale 203,44 271,25 colon, inclusief eventuele biopten Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs 142,71 190,28 metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of ph-meting) Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 248,42 331, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 72,06 96, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR 220,06 293,41 ENDOSCOPISCH) Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 337,27 449, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of 160,04 213,38 duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van 269,75 359,66 flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie CAPSULE ENDOSCOPIE. 278,21 370, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp 175,28 233,71 van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 76,78 102, Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 439,19 585, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of 900, ,04 distaal) Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet 286,55 382,07 zijnde stentplaatsing (zie ) Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden 114,36 152,48 door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 105,25 140,33

3 Keuze Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting 121,47 161,96 (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 119,90 159,87 bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting 74,06 98,74 (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 106,48 141,97 bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap Prenatale screening: counseling. 31,43 41, Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische 38,31 51,08 huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij 187,94 250,58 verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige 469,76 626,35 behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige 646,00 861,33 behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige 852, ,55 behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling Cytologische en/of bacteriologische punctie. 78,47 104, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 29,51 39, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 78,92 105, Echografie van het hart. 75,10 100, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CThart 122,60 163,47 inclusief voor- en nabespreking met radioloog Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CThart 74,61 99,48 voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief 125,69 167,58 voor- en nabespreking met radioloog Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 327,52 436,69

4 Keuze Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv 168,92 225,22 scarificaties of intracutane injecties Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij 1.814, ,32 behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) Standaard intra-operatieve neuromonitoring. 123,59 164, Langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 164,80 219, Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 334,59 446, Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 87,95 117, Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 117,47 156, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 395,43 527,24 6 tot 24 uur AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)- 300,10 400,13 REGISTRATIE Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure. 224,33 299, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET 276,71 368,94 DIEPTE ELEKTR Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electroencephalografie 70,91 94,55 (EEG) Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electroencephalografie 89,72 119,63 (EEG) Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 69,06 92, Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-109,71 146,28 6 uur of 6-24 uur Electro-oculografie (EOG). 82,78 110, Slaap-Apneu registratie (screening). 102,62 136, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, 110,17 146,89 waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt Multiple Slaap Latentie Test (MSLT). 208,42 277, Polysomnografie (PSG) 163,71 218, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende 627,09 836,12 stimulatie/mapping Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv 63,80 85,06 bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren 60,68 80,91 veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/ mapping. 658,31 877,74

5 Keuze Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 100,38 133, Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 142,88 190, MICRONEUROGRAFIE , , Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder autoakoestische 102,41 136,54 emissie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,32 161, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 32,99 43, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met autoakoestische 53,96 71,94 emissie Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 102,26 136, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van 107,33 143,11 een bronlokalisatie analyse Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een 171,77 229,03 bronlokalisatie analyse Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve 94,82 126,43 visusbepaling Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve 96,89 129,19 visusbepaling Event-Related Potentials (ERP). 59,25 79, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 124,70 166, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 152,54 203, Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 186,91 249, Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van 108,90 145,20 emboliedetectie(> 30 min) Trans Craniële (TC) duplex. 114,67 152, Duplex extracraniële halsvaten. 94,49 125, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 60,27 80, Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex 103,72 138,29 met 1 aanvullende test Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch 145,31 193,75 onderzoek Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch 67,97 90,62 onderzoek OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 175,01 233, PUPILLOMETRIE. 25,62 34, Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 62,62 83, Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 55,99 74, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 347,60 463, Eenvoudige toon-audiometrie. 25,13 33, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 30,83 41,10

6 Keuze Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 48,86 65, Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 164,39 219, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 69,20 92, Oculoplethysmografie (OPG). 81,06 108, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 35,72 47, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK 13,58 18,10 (BINOCULAIR) Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de 39,23 52,31 ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en 39,10 52,13 longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding 17,65 23,53 door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling Residubepaling longen. 39,25 52, Spirografische longfunctiebepaling. 32,18 42, Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder 111,00 148,00 persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder 112,76 150,35 persoonlijke en continue observatie door specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie) BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 49,31 65, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 49,78 66, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 129,82 173, Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen. 134,60 179, Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 14,26 19, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van 177,64 236,85 de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de 174,95 233,26 onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling Hematotachografie( HTG). 62,78 83, Echografie zenuwen en spieren. 81,71 108, Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ). 28,39 37,85

7 Keuze Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door 39,84 53,12 dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn Spirografisch onderzoek naar de invloed van 58,67 78,22 bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch 78,47 104,63 onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) Spirometrie, voor en na inspanning. 30,83 41, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al 131,31 175,08 dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 285,04 380, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN 36,62 48,83 CYTOLOGISCH ONDERZOEK Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen 416,87 555,82 uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm 27,15 36,20 bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts) FLOW-CYTOMETRIE 284,72 379, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd 738,80 985,06 DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen (excl. mammaprint zie of oncotype DX zie ) Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes 101,84 135,78 met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes 340,89 454,52 weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de 38,10 50,80 aanwezigheid van micro-organismen (zie of ) Biopt, matig complexe cytologie. 75,75 101, Naaldbiopt, complexe cytologische punctie. 97,06 129, Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis 2.427, ,75 van 70 genen, mammaprint Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX , ,80

8 Keuze HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 23,70 31, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 65,66 87, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 32,01 42, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 62,90 83, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 79,02 105, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 126,83 169, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB- 137,99 183,99 TYPERING) Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine 1,65 2,20 Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht DIACEETZUUR 0,52 0, INDICAN 0,60 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 6,28 8, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,52 0, UREUM 1,22 1, CHLORIDE 1,22 1, GALACTOSEPROEF 3,91 5, HIPPUURZUURPROEF 5,61 7, HOMOCYSTEINE 29,45 39, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 11,33 15, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 32,58 43, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,33 5, KREATINE 1,87 2, URINEZUUR 1,28 1, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 1,80 2, VITAMINE B2 7,82 10, PREGNAANDIOL 24,89 33, OESTRIOL 15,67 20, KETOGENE-STEROIDEN, 17 17,63 23, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 8,12 10, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 27,99 37, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. 40,70 54,26 IMMUNOBLOT OESTROGENEN 42,65 56, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 7,68 10, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 2,42 3, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,62 0, GISTPROEF 0,59 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,66 0,88

9 Keuze Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere 1,22 1,62 materialen, zie ) Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere 1,55 2,07 materialen, zie ) Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere 4,54 6,05 materialen, zie ) Calcium in faeces. 4,82 6, Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief 7,15 9, Melkzuur, kwantitatief 9,41 12, Onderzoek naar calprotectine in feces. 4,88 6, Onderzoek naar elastase in feces. 4,88 6, Leucocyten in faeces 1,88 2, OSMOLARITEIT IN FAECES 4,54 6, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 4,82 6, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 4,78 6, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 5,72 7, PORFYRINES, KWANTITATIEF 25,82 34, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 44,17 58, SEDIMENT 1,37 1, ADEMANALYSE 26,07 34, Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal 1,82 2,43 (zie ) MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,23 2, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 1,64 2, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactosetolerantietest 1,34 1,79 Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 4,89 6, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 2,41 3, VITAMINE C 1,79 2, KREATININE 1,34 1, FOSFAAT 1,34 1, ALKALI RESERVE 2,39 3, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,46 1, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,46 1, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 3,53 4, VITAMINE A 4,91 6, IJZER 2,30 3, VITAMINE E 7,16 9, LIPOIDEN, TOTAAL 5,15 6,86

10 Keuze VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 7,64 10, NATRIUM 1,34 1, KALIUM 1,34 1, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 4,20 5, AMINOZURENCHROMATOGRAM 33,61 44, TRANSFERRINE 4,54 6, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 17,54 23, CHOLINESTERASE 2,52 3, PYRODRUIVENZUUR 10,25 13, TRIGLYCERIDEN 2,18 2, MELKZUUR 9,08 12, MAGNESIUM 2,60 3, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 10,80 14, IMMUNOGLOBULINE, ELK 7,27 9, FENYLALANINE 16,74 22, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,67 0, AMMONIAK 9,08 12, FIBRINOGEEN 3,41 4, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,46 1, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 1,80 2, OSMOLARITEIT 2,53 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), 3,68 4,90 ELK MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,38 4, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 18,81 25, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, 4,64 6,19 BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER 5,15 6,86 ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER 12,49 16,65 ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 6,53 8, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 26,63 35, BETA LACTAMASE TEST 2,52 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), 3,48 4,64 ELK, MYCOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER 5,18 6,90 ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL- NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 12,29 16,38

11 Keuze AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO- 8,42 11,22 ORGANISME Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) 2,40 3,20 buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 8,00 10, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van polyspecifiek 2,45 3,27 antiglobulineserum (directe Coombstest) Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van polyspecifiek 3,55 4,73 antiglobulineserum (indirecte Coombstest) CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 5,27 7, AGGLUTINATIE, KOUDE 4,52 6, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF 5,92 7,89 STAPHOLYSINE TITER, ELK ROSE-TEST 7,01 9, L-AGGLUTINATIE 4,39 5, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 3,75 5, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 6,04 8, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET 8,56 11,41 TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 4,34 5, PRECIPITATIE REACTIE 5,66 7, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 8,45 11, IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT 7,02 9,36 GEHALTE (CH 50) COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 6,45 8, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET 16,53 22,04 B-LYMFOCYTEN) Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 21,39 28, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 2,94 3, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 6,34 8, ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 4,98 6, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN 32,12 42,82 TRANSFORMATIE, BEPALING VAN Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, 1,30 1,73 MCH en MCHC en erytrocyt)) BEZINKINGSSNELHEID 1,31 1, BLOEDINGSTIJD 6,98 9, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 2,51 3, PROTROMBINETIJD 3,14 4, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 1,86 2,48

12 Keuze PLASMACELLEN TELLEN 2,06 2, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, 8,30 11,07 STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING EOSINOFIELEN TELLEN 1,28 1, TROMBOCYTEN TELLEN 1,28 1, RETICULOCYTEN TELLEN 2,16 2, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 2,34 3, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,29 1, LE-CELLEN 3,96 5, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,14 2, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 3,80 5, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 7,73 10, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 9,07 12, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,08 4, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,24 4, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 7,09 9, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 9,71 12, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 16,58 22, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 7,14 9, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 1,74 2, TROMBINETIJD 3,42 4, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 4,82 6, ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 15,67 20, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 80,88 107, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN 10,94 14,59 ERYTROCYTEN Transketolase - in erytrocyten. 54,62 72, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 10,46 13, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, 9,90 13,20 antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 79,86 106, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 4,55 6, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 12,69 16, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 25,06 33,41 2-DIMENSIONAAL) ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, 10,34 13,79 KWANTITATIEF NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 8,94 11, BNP/NT-PROBNP 14,03 18, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 47,04 62,72

13 Keuze ZINK 7,16 9, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke 24,90 33,20 druppel, eosine, jodium, elk) WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 11,40 15, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 11,35 15, ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 7,04 9, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 10,46 13, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 10,61 14, Malaria sneltest. 10,66 14, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 16,39 21, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 21,62 28,83 2 MEDIA VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-28,10 37,46 3 MEDIA VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 28,16 37,54 3 MEDIA TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 77,49 103, HBS ANTIGEEN 9,72 12, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 15,74 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME 8,44 11,25 M.B.V. IMMUNOASSAY ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF 5,27 7,03 HAR PER BEPALING ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE 27,71 36,95 (2 BEPALINGEN) ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 15,05 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME 11,88 15,84 M.B.V. IF ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. 12,65 16,86 IMMUNOASSAY Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal 17,70 23,60 m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal 17,80 23,73 m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal 17,47 23,29 m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal 16,89 22,52 m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 17,06 22,75

14 Keuze HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 7,24 9, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 7,22 9, VITAMINE B1, THIAMINE 7,24 9, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 7,22 9, VITAMINE H, BIOTINE 7,10 9, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 2,51 3, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 5,81 7, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, 14,48 19,30 eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling MICRO-ALBUMINE IN URINE 3,42 4, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 14,24 18, HOMOVANILLINE (HVA) 14,18 18, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA 34,40 45,86 KOLOMCHROMATOGRAFIE FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,56 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,60 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 76,06 101, HYDROXYPROLINE 10,69 14, OXAALZUUR 5,36 7, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 3,36 4, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF 4,18 5,57 STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,46 1, IGG SUBKLASSEN 11,45 15, VISCOSITEIT 4,70 6, PRECIPITINEN 11,98 15, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 7,40 9, CORTISOL 5,84 7, CORTISOL, VRIJ 7,15 9, ALDOSTERON 7,64 10, HYDROXYPROGESTERON, 17 8,04 10, PROGESTERON 6,77 9, TESTOSTERON 6,90 9, TESTOSTERON, VRIJ 6,74 8, ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 6,69 8, ANDROSTEENDION 7,74 10, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 10,52 14, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 7,13 9, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 7,15 9,53

15 Keuze SOMATOMEDINE 9,73 12, PREGNENOLON 8,06 10, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 6,51 8, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 7,03 9, GLUCAGON 16,69 22, INSULINE 7,12 9, INSULINE-ANTISTOFFEN 6,98 9, C-PEPTIDE 7,69 10, ACTH, CORTICOTROFINE 7,23 9, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 5,59 7, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 5,51 7, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 6,66 8, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 8,06 10, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT 7,20 9,60 MOLECUUL HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 9,08 12, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 8,23 10, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 8,54 11, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 7,64 10, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 7,51 10, PROLACTINE (PRL) 5,71 7, Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 9,36 12, THYROXINE (VRIJ T4) 5,54 7, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 6,78 9, THYROTROFINE (TSH) 4,84 6, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 7,28 9, THYROXINE (T4) 6,07 8, TRIJOODTHYRONINE (T3) 6,98 9, FOLIUMZUUR 5,59 7, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 6,68 8, OSTEOCALCINE 8,26 11, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 13,82 18, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 9,53 12, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 13,02 17, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 16,22 21, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, 1,86 2,48 RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 6,77 9, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 6,83 9, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 7,30 9,73

16 Keuze CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 7,28 9, THYREOGLOBULINE 7,81 10, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 6,82 9, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 7,23 9, BETA-2-MICROGLOBULINE 8,08 10, CALCITONINE 8,04 10, GASTRINE 8,25 11, INHIBINE 8,67 11, PARATHORMOON (PTH) 6,86 9, RENINE 8,07 10, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 7,70 10, FERRITINE 6,76 9, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 25,45 33, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 17,99 23, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 18,32 24, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE 15,05 20,06 OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet 7,06 9,41 m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet 21,80 29,06 m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE 22,55 30,07 OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH DIURETICA, SCREENING 21,38 28, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 12,14 16, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 4,63 6, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER 22,20 29,60 ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER 15,08 20,11 ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 7,03 9, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 13,52 18, ALUMINIUM 13,61 18, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 7,83 10, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 20,78 27, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 7,28 9, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 14,02 18, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 13,91 18, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 13,49 17,98

17 Keuze IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. 23,48 31,31 CHROMATOGRAFIE BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V 14,60 19,47 CHROMATOGRAFIE THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 8,81 11, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF 20,62 27,49 KWANTIFICATIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. 23,09 30,78 CHROMATOGRAFIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. 7,06 9,41 IMMUNOASSAY METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE 15,74 20,99 HERBEPALINGEN ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE 8,74 11,65 BEPALING ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 7,58 10, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 20,30 27, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 20,12 26, LITHIUM 3,62 4, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 7,70 10, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER 14,97 19,96 NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN 17,75 23,67 KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of 13,52 18,03 uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of 19,85 26,46 uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of 19,90 26,53 uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of 57,59 76,78 uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 18,74 24, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 48,59 64, FRUCTOSAMINE 2,03 2, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 6,35 8, HBALC 5,75 7, SIKKELCEL TEST 10,55 14,06

18 Keuze BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,22 1, Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal 1,67 2,23 (zie ) CHOLESTEROL, HDL 2,39 3, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 12,77 17, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met 5,54 7,39 speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF 10,93 14,57 EVENTUELE DETERMINATIE GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE 8,58 11,44 PORTIES) KOPER 15,59 20, BENCE JONES EIWIT 6,05 8, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 22,98 30, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, 5,87 7,83 NEFELOMETRISCH PREALBUMINE 5,47 7, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 4,91 6, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 5,80 7, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 5,74 7, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 23,85 31, Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie 1,22 1, ) ALBUMINE 1,22 1, MYOGLOBINE 7,13 9, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 7,30 9, ANTITRYPSINE, ALFA-I 5,75 7, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,58 2, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,46 1, Bepaling Lysozyme in bloed. 6,47 8, KREATINE-FOSFOKINASE 1,46 1, ALKALISCHE FOSFATASE 1,46 1, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 6,02 8, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 5,72 7, CERULOPLASMINE 6,25 8, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 5,69 7, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 6,11 8, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 10,83 14, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 14,05 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 20,15 26,86

19 Keuze BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 23,69 31, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 6,95 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10,32 13, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,77 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,08 25, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 6,41 8, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 25,13 33, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 5,96 7, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 2,82 3, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 15,11 20, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE 3,62 4,82 ANTISTOF HLA-A, B, C, TYPERING 116,27 155, HLA-B27 20,39 27, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN 4,90 6,53 STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: 2,95 3,93 esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,31 1, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 15,95 21, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 16,74 22, HAPTOGLOBINE 5,63 7, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 14,61 19, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, 8,77 11,69 RISTOCETINEFACTOR BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 25,67 34, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 22,37 29, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 20,90 27, APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 2,54 3, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 6,67 8, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D- 2,02 2,69 DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, 7,27 9,69 KWANTITATIEF FIBRINOPEPTIDE-A 25,47 33, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 7,25 9, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, 9,47 12,62 KWANTITATIEF PROTEINE C ACTIVITEIT 9,83 13,10

20 Keuze PROTEINE C ANTIGEEN 15,80 21, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 9,80 13, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 11,08 14, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 11,47 15, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 6,32 8, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 24,81 33, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en 13,43 17,91 aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende 19,63 26,17 bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE 37,07 49,43 ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 6,60 8, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 36,63 48, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 25,32 33, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 25,29 33, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 15,16 20, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 26,13 34, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 24,92 33, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 62,91 83, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 112,34 149, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 31,98 42, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 30,68 40, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 25,28 33, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 57,08 76, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 130,57 174, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 16,79 22, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 17,76 23, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 23,47 31, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 34,60 46, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 110,71 147, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 19,10 25, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 62,37 83, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 46,16 61, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 54,17 72, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van 3,58 4,77 multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname. 4,92 6,56

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Declaratie code Zorgproduct Kostendeel Honorarium Omschrijving 14B176 972804012 8.136,36 89,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij verminderde

Declaratie code Zorgproduct Kostendeel Honorarium Omschrijving 14B176 972804012 8.136,36 89,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij verminderde Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners FBTO Ziektekostenverzekering Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-31/12/2014 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Totaal

Declaratiecode Omschrijving Totaal Declaratiecode Omschrijving Totaal Kosten Ziekenhuis Honorarium 14B101 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 1.705,51 93,06 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst

Ondersteuners - ongesplitst Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 14B101 972800034 1705,51 85,08 7,98 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Passantenlijst Spaarne Ziekenhuis 2014 (Basis zorg) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Kosten Instelling Honorarium

Passantenlijst Spaarne Ziekenhuis 2014 (Basis zorg) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Kosten Instelling Honorarium 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.799 1.706 93 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 513 508 4 14B107

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13 14B107

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Vrije Keuze Basisverzekering

Vrije Keuze Basisverzekering Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 5 Medisch-specialistische zorg lid 1 Voor de vergoeding van kosten voor deze vormen van zorg is een verwijzing noodzakelijk door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Leverkanker Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO LEVERKANKER: EEN GIDS

Nadere informatie