DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)"

Transcriptie

1 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/ /3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist in rekening brengt afhankelijk zijn van de aard en het precieze verloop van de behandeling. Veel van deze zaken zijn nog niet bekend vooraf aan de behandeling. Het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist brengt daarom pas achteraf de kosten bij u in rekening. Het kan dus voorkomen dat de werkelijk in rekening gebrachte kosten hoger uitvallen dan vooraf was voorzien. Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt. In onderstaand overzicht kunt u het beste zoeken op Declaratiecode. Drukt u de Control- en F toets tegelijkertijd in. Er verschijnt een zoekscherm, waarin u de Declaratiecode kunt invoeren. Wanneer u nu op Enter drukt zal de betreffende Declaratiecode worden gearceerd. * Achmea heeft nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting is dat rond medio maart Achmea een nieuwe prijslijst zal plaatsen waarin de tarieven voor 2015 worden vastgesteld. Declaratiecode Keuze REISKOSTEN PER KILOMETER 0,19 0, Reistijd/vacatie per half uur. 25,06 33, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele 56,40 75,20 proefexcisie(s) Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 117,85 157,13 75(6220C)-14-12

2 Keuze Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere 281,23 374,97 proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek Diagnostische pleurapunctie. 38,31 51, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief 30,83 41,10 het eventueel gebruik van de cardioverter INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 739,26 985, Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten. 600,32 800, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 548,31 731, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief 447,96 597,28 eventuele biopten Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale 203,44 271,25 colon, inclusief eventuele biopten Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs 142,71 190,28 metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of ph-meting) Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 248,42 331, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 72,06 96, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR 220,06 293,41 ENDOSCOPISCH) Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 337,27 449, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of 160,04 213,38 duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van 269,75 359,66 flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie CAPSULE ENDOSCOPIE. 278,21 370, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp 175,28 233,71 van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 76,78 102, Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 439,19 585, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of 900, ,04 distaal) Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet 286,55 382,07 zijnde stentplaatsing (zie ) Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden 114,36 152,48 door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 105,25 140,33

3 Keuze Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting 121,47 161,96 (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 119,90 159,87 bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting 74,06 98,74 (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 106,48 141,97 bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap Prenatale screening: counseling. 31,43 41, Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische 38,31 51,08 huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij 187,94 250,58 verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige 469,76 626,35 behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige 646,00 861,33 behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige 852, ,55 behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling Cytologische en/of bacteriologische punctie. 78,47 104, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 29,51 39, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 78,92 105, Echografie van het hart. 75,10 100, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CThart 122,60 163,47 inclusief voor- en nabespreking met radioloog Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CThart 74,61 99,48 voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief 125,69 167,58 voor- en nabespreking met radioloog Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 327,52 436,69

4 Keuze Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv 168,92 225,22 scarificaties of intracutane injecties Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij 1.814, ,32 behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) Standaard intra-operatieve neuromonitoring. 123,59 164, Langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 164,80 219, Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 334,59 446, Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 87,95 117, Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 117,47 156, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 395,43 527,24 6 tot 24 uur AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)- 300,10 400,13 REGISTRATIE Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure. 224,33 299, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET 276,71 368,94 DIEPTE ELEKTR Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electroencephalografie 70,91 94,55 (EEG) Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electroencephalografie 89,72 119,63 (EEG) Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 69,06 92, Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-109,71 146,28 6 uur of 6-24 uur Electro-oculografie (EOG). 82,78 110, Slaap-Apneu registratie (screening). 102,62 136, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, 110,17 146,89 waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt Multiple Slaap Latentie Test (MSLT). 208,42 277, Polysomnografie (PSG) 163,71 218, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende 627,09 836,12 stimulatie/mapping Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv 63,80 85,06 bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren 60,68 80,91 veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/ mapping. 658,31 877,74

5 Keuze Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 100,38 133, Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 142,88 190, MICRONEUROGRAFIE , , Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder autoakoestische 102,41 136,54 emissie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,32 161, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 32,99 43, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met autoakoestische 53,96 71,94 emissie Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 102,26 136, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van 107,33 143,11 een bronlokalisatie analyse Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een 171,77 229,03 bronlokalisatie analyse Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve 94,82 126,43 visusbepaling Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve 96,89 129,19 visusbepaling Event-Related Potentials (ERP). 59,25 79, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 124,70 166, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 152,54 203, Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 186,91 249, Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van 108,90 145,20 emboliedetectie(> 30 min) Trans Craniële (TC) duplex. 114,67 152, Duplex extracraniële halsvaten. 94,49 125, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 60,27 80, Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex 103,72 138,29 met 1 aanvullende test Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch 145,31 193,75 onderzoek Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch 67,97 90,62 onderzoek OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 175,01 233, PUPILLOMETRIE. 25,62 34, Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 62,62 83, Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 55,99 74, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 347,60 463, Eenvoudige toon-audiometrie. 25,13 33, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 30,83 41,10

6 Keuze Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 48,86 65, Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 164,39 219, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 69,20 92, Oculoplethysmografie (OPG). 81,06 108, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 35,72 47, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK 13,58 18,10 (BINOCULAIR) Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de 39,23 52,31 ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en 39,10 52,13 longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding 17,65 23,53 door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling Residubepaling longen. 39,25 52, Spirografische longfunctiebepaling. 32,18 42, Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder 111,00 148,00 persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder 112,76 150,35 persoonlijke en continue observatie door specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie) BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 49,31 65, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 49,78 66, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 129,82 173, Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen. 134,60 179, Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 14,26 19, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van 177,64 236,85 de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de 174,95 233,26 onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling Hematotachografie( HTG). 62,78 83, Echografie zenuwen en spieren. 81,71 108, Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ). 28,39 37,85

7 Keuze Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door 39,84 53,12 dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn Spirografisch onderzoek naar de invloed van 58,67 78,22 bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch 78,47 104,63 onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) Spirometrie, voor en na inspanning. 30,83 41, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al 131,31 175,08 dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 285,04 380, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN 36,62 48,83 CYTOLOGISCH ONDERZOEK Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen 416,87 555,82 uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm 27,15 36,20 bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts) FLOW-CYTOMETRIE 284,72 379, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd 738,80 985,06 DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen (excl. mammaprint zie of oncotype DX zie ) Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes 101,84 135,78 met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes 340,89 454,52 weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de 38,10 50,80 aanwezigheid van micro-organismen (zie of ) Biopt, matig complexe cytologie. 75,75 101, Naaldbiopt, complexe cytologische punctie. 97,06 129, Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis 2.427, ,75 van 70 genen, mammaprint Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX , ,80

8 Keuze HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 23,70 31, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 65,66 87, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 32,01 42, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 62,90 83, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 79,02 105, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 126,83 169, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB- 137,99 183,99 TYPERING) Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine 1,65 2,20 Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht DIACEETZUUR 0,52 0, INDICAN 0,60 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 6,28 8, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,52 0, UREUM 1,22 1, CHLORIDE 1,22 1, GALACTOSEPROEF 3,91 5, HIPPUURZUURPROEF 5,61 7, HOMOCYSTEINE 29,45 39, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 11,33 15, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 32,58 43, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,33 5, KREATINE 1,87 2, URINEZUUR 1,28 1, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 1,80 2, VITAMINE B2 7,82 10, PREGNAANDIOL 24,89 33, OESTRIOL 15,67 20, KETOGENE-STEROIDEN, 17 17,63 23, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 8,12 10, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 27,99 37, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. 40,70 54,26 IMMUNOBLOT OESTROGENEN 42,65 56, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 7,68 10, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 2,42 3, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,62 0, GISTPROEF 0,59 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,66 0,88

9 Keuze Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere 1,22 1,62 materialen, zie ) Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere 1,55 2,07 materialen, zie ) Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere 4,54 6,05 materialen, zie ) Calcium in faeces. 4,82 6, Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief 7,15 9, Melkzuur, kwantitatief 9,41 12, Onderzoek naar calprotectine in feces. 4,88 6, Onderzoek naar elastase in feces. 4,88 6, Leucocyten in faeces 1,88 2, OSMOLARITEIT IN FAECES 4,54 6, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 4,82 6, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 4,78 6, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 5,72 7, PORFYRINES, KWANTITATIEF 25,82 34, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 44,17 58, SEDIMENT 1,37 1, ADEMANALYSE 26,07 34, Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal 1,82 2,43 (zie ) MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,23 2, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 1,64 2, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactosetolerantietest 1,34 1,79 Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 4,89 6, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 2,41 3, VITAMINE C 1,79 2, KREATININE 1,34 1, FOSFAAT 1,34 1, ALKALI RESERVE 2,39 3, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,46 1, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,46 1, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 3,53 4, VITAMINE A 4,91 6, IJZER 2,30 3, VITAMINE E 7,16 9, LIPOIDEN, TOTAAL 5,15 6,86

10 Keuze VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 7,64 10, NATRIUM 1,34 1, KALIUM 1,34 1, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 4,20 5, AMINOZURENCHROMATOGRAM 33,61 44, TRANSFERRINE 4,54 6, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 17,54 23, CHOLINESTERASE 2,52 3, PYRODRUIVENZUUR 10,25 13, TRIGLYCERIDEN 2,18 2, MELKZUUR 9,08 12, MAGNESIUM 2,60 3, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 10,80 14, IMMUNOGLOBULINE, ELK 7,27 9, FENYLALANINE 16,74 22, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,67 0, AMMONIAK 9,08 12, FIBRINOGEEN 3,41 4, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,46 1, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 1,80 2, OSMOLARITEIT 2,53 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), 3,68 4,90 ELK MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,38 4, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 18,81 25, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, 4,64 6,19 BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER 5,15 6,86 ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER 12,49 16,65 ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 6,53 8, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 26,63 35, BETA LACTAMASE TEST 2,52 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), 3,48 4,64 ELK, MYCOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER 5,18 6,90 ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL- NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 12,29 16,38

11 Keuze AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO- 8,42 11,22 ORGANISME Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) 2,40 3,20 buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 8,00 10, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van polyspecifiek 2,45 3,27 antiglobulineserum (directe Coombstest) Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van polyspecifiek 3,55 4,73 antiglobulineserum (indirecte Coombstest) CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 5,27 7, AGGLUTINATIE, KOUDE 4,52 6, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF 5,92 7,89 STAPHOLYSINE TITER, ELK ROSE-TEST 7,01 9, L-AGGLUTINATIE 4,39 5, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 3,75 5, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 6,04 8, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET 8,56 11,41 TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 4,34 5, PRECIPITATIE REACTIE 5,66 7, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 8,45 11, IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT 7,02 9,36 GEHALTE (CH 50) COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 6,45 8, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET 16,53 22,04 B-LYMFOCYTEN) Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 21,39 28, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 2,94 3, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 6,34 8, ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 4,98 6, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN 32,12 42,82 TRANSFORMATIE, BEPALING VAN Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, 1,30 1,73 MCH en MCHC en erytrocyt)) BEZINKINGSSNELHEID 1,31 1, BLOEDINGSTIJD 6,98 9, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 2,51 3, PROTROMBINETIJD 3,14 4, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 1,86 2,48

12 Keuze PLASMACELLEN TELLEN 2,06 2, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, 8,30 11,07 STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING EOSINOFIELEN TELLEN 1,28 1, TROMBOCYTEN TELLEN 1,28 1, RETICULOCYTEN TELLEN 2,16 2, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 2,34 3, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,29 1, LE-CELLEN 3,96 5, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,14 2, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 3,80 5, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 7,73 10, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 9,07 12, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,08 4, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,24 4, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 7,09 9, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 9,71 12, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 16,58 22, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 7,14 9, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 1,74 2, TROMBINETIJD 3,42 4, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 4,82 6, ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 15,67 20, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 80,88 107, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN 10,94 14,59 ERYTROCYTEN Transketolase - in erytrocyten. 54,62 72, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 10,46 13, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, 9,90 13,20 antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 79,86 106, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 4,55 6, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 12,69 16, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 25,06 33,41 2-DIMENSIONAAL) ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, 10,34 13,79 KWANTITATIEF NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 8,94 11, BNP/NT-PROBNP 14,03 18, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 47,04 62,72

13 Keuze ZINK 7,16 9, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke 24,90 33,20 druppel, eosine, jodium, elk) WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 11,40 15, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 11,35 15, ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 7,04 9, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 10,46 13, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 10,61 14, Malaria sneltest. 10,66 14, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 16,39 21, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 21,62 28,83 2 MEDIA VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-28,10 37,46 3 MEDIA VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 28,16 37,54 3 MEDIA TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 77,49 103, HBS ANTIGEEN 9,72 12, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 15,74 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME 8,44 11,25 M.B.V. IMMUNOASSAY ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF 5,27 7,03 HAR PER BEPALING ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE 27,71 36,95 (2 BEPALINGEN) ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 15,05 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME 11,88 15,84 M.B.V. IF ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. 12,65 16,86 IMMUNOASSAY Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal 17,70 23,60 m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal 17,80 23,73 m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal 17,47 23,29 m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal 16,89 22,52 m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 17,06 22,75

14 Keuze HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 7,24 9, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 7,22 9, VITAMINE B1, THIAMINE 7,24 9, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 7,22 9, VITAMINE H, BIOTINE 7,10 9, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 2,51 3, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 5,81 7, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, 14,48 19,30 eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling MICRO-ALBUMINE IN URINE 3,42 4, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 14,24 18, HOMOVANILLINE (HVA) 14,18 18, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA 34,40 45,86 KOLOMCHROMATOGRAFIE FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,56 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,60 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 76,06 101, HYDROXYPROLINE 10,69 14, OXAALZUUR 5,36 7, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 3,36 4, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF 4,18 5,57 STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,46 1, IGG SUBKLASSEN 11,45 15, VISCOSITEIT 4,70 6, PRECIPITINEN 11,98 15, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 7,40 9, CORTISOL 5,84 7, CORTISOL, VRIJ 7,15 9, ALDOSTERON 7,64 10, HYDROXYPROGESTERON, 17 8,04 10, PROGESTERON 6,77 9, TESTOSTERON 6,90 9, TESTOSTERON, VRIJ 6,74 8, ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 6,69 8, ANDROSTEENDION 7,74 10, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 10,52 14, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 7,13 9, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 7,15 9,53

15 Keuze SOMATOMEDINE 9,73 12, PREGNENOLON 8,06 10, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 6,51 8, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 7,03 9, GLUCAGON 16,69 22, INSULINE 7,12 9, INSULINE-ANTISTOFFEN 6,98 9, C-PEPTIDE 7,69 10, ACTH, CORTICOTROFINE 7,23 9, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 5,59 7, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 5,51 7, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 6,66 8, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 8,06 10, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT 7,20 9,60 MOLECUUL HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 9,08 12, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 8,23 10, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 8,54 11, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 7,64 10, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 7,51 10, PROLACTINE (PRL) 5,71 7, Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 9,36 12, THYROXINE (VRIJ T4) 5,54 7, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 6,78 9, THYROTROFINE (TSH) 4,84 6, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 7,28 9, THYROXINE (T4) 6,07 8, TRIJOODTHYRONINE (T3) 6,98 9, FOLIUMZUUR 5,59 7, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 6,68 8, OSTEOCALCINE 8,26 11, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 13,82 18, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 9,53 12, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 13,02 17, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 16,22 21, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, 1,86 2,48 RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 6,77 9, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 6,83 9, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 7,30 9,73

16 Keuze CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 7,28 9, THYREOGLOBULINE 7,81 10, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 6,82 9, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 7,23 9, BETA-2-MICROGLOBULINE 8,08 10, CALCITONINE 8,04 10, GASTRINE 8,25 11, INHIBINE 8,67 11, PARATHORMOON (PTH) 6,86 9, RENINE 8,07 10, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 7,70 10, FERRITINE 6,76 9, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 25,45 33, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 17,99 23, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 18,32 24, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE 15,05 20,06 OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet 7,06 9,41 m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet 21,80 29,06 m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE 22,55 30,07 OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH DIURETICA, SCREENING 21,38 28, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 12,14 16, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 4,63 6, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER 22,20 29,60 ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER 15,08 20,11 ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 7,03 9, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 13,52 18, ALUMINIUM 13,61 18, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 7,83 10, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 20,78 27, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 7,28 9, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 14,02 18, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 13,91 18, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 13,49 17,98

17 Keuze IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. 23,48 31,31 CHROMATOGRAFIE BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V 14,60 19,47 CHROMATOGRAFIE THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 8,81 11, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF 20,62 27,49 KWANTIFICATIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. 23,09 30,78 CHROMATOGRAFIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. 7,06 9,41 IMMUNOASSAY METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE 15,74 20,99 HERBEPALINGEN ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE 8,74 11,65 BEPALING ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 7,58 10, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 20,30 27, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 20,12 26, LITHIUM 3,62 4, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 7,70 10, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER 14,97 19,96 NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN 17,75 23,67 KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of 13,52 18,03 uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of 19,85 26,46 uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of 19,90 26,53 uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of 57,59 76,78 uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 18,74 24, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 48,59 64, FRUCTOSAMINE 2,03 2, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 6,35 8, HBALC 5,75 7, SIKKELCEL TEST 10,55 14,06

18 Keuze BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,22 1, Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal 1,67 2,23 (zie ) CHOLESTEROL, HDL 2,39 3, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 12,77 17, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met 5,54 7,39 speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF 10,93 14,57 EVENTUELE DETERMINATIE GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE 8,58 11,44 PORTIES) KOPER 15,59 20, BENCE JONES EIWIT 6,05 8, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 22,98 30, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, 5,87 7,83 NEFELOMETRISCH PREALBUMINE 5,47 7, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 4,91 6, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 5,80 7, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 5,74 7, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 23,85 31, Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie 1,22 1, ) ALBUMINE 1,22 1, MYOGLOBINE 7,13 9, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 7,30 9, ANTITRYPSINE, ALFA-I 5,75 7, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,58 2, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,46 1, Bepaling Lysozyme in bloed. 6,47 8, KREATINE-FOSFOKINASE 1,46 1, ALKALISCHE FOSFATASE 1,46 1, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 6,02 8, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 5,72 7, CERULOPLASMINE 6,25 8, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 5,69 7, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 6,11 8, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 10,83 14, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 14,05 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 20,15 26,86

19 Keuze BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 23,69 31, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 6,95 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10,32 13, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,77 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,08 25, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 6,41 8, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 25,13 33, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 5,96 7, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 2,82 3, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 15,11 20, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE 3,62 4,82 ANTISTOF HLA-A, B, C, TYPERING 116,27 155, HLA-B27 20,39 27, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN 4,90 6,53 STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: 2,95 3,93 esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,31 1, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 15,95 21, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 16,74 22, HAPTOGLOBINE 5,63 7, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 14,61 19, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, 8,77 11,69 RISTOCETINEFACTOR BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 25,67 34, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 22,37 29, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 20,90 27, APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 2,54 3, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 6,67 8, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D- 2,02 2,69 DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, 7,27 9,69 KWANTITATIEF FIBRINOPEPTIDE-A 25,47 33, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 7,25 9, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, 9,47 12,62 KWANTITATIEF PROTEINE C ACTIVITEIT 9,83 13,10

20 Keuze PROTEINE C ANTIGEEN 15,80 21, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 9,80 13, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 11,08 14, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 11,47 15, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 6,32 8, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 24,81 33, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en 13,43 17,91 aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende 19,63 26,17 bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE 37,07 49,43 ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 6,60 8, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 36,63 48, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 25,32 33, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 25,29 33, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 15,16 20, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 26,13 34, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 24,92 33, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 62,91 83, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 112,34 149, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 31,98 42, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 30,68 40, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 25,28 33, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 57,08 76, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 130,57 174, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 16,79 22, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 17,76 23, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 23,47 31, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 34,60 46, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 110,71 147, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 19,10 25, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 62,37 83, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 46,16 61, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 54,17 72, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van 3,58 4,77 multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname. 4,92 6,56

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's Passantenprijslijst DBCZorgproducten Declaratiecode DBCZorgproduct DBCZorgproduct omschrijving Prijs Kosten Ziekenhuis Kosten Specialisten 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-15/4/2014*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-15/4/2014* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-15/4/2014* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

PASSANTENTARIEF 2015 VIECURI

PASSANTENTARIEF 2015 VIECURI 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 1-1 tm 31-12-2015 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct

Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 14B101 972800034 467,75 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B102

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst 1 januari tot 1 december 2016 Bravis ziekenhuis 1

Tarievenlijst 1 januari tot 1 december 2016 Bravis ziekenhuis 1 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 1-1-2016 31-12-2016 14B102 972800035 Een beperkt advies

Nadere informatie

Passantentarieflijst Maastricht UMC+ 2015 *

Passantentarieflijst Maastricht UMC+ 2015 * 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B101 20150101 20151231 467,75 972800035 Een beperkt advies voor vragen

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2015

Prijslijst passanten 2015 De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW. BTW-heffing is alleen van toepassing op declaraties die beginnen met 11. 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid

Nadere informatie

Passant tarief vanaf 01-01-2015 t/m 31-12-2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg)

Passant tarief vanaf 01-01-2015 t/m 31-12-2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproductomschrijving Integraal tarief 2015

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproductomschrijving Integraal tarief 2015 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Zorgproduct. Declaratiecode

Zorgproduct. Declaratiecode 14B101 972800034 0 467,75 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B102 972800035 0 421,88 Een beperkt advies voor vragen

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2015 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Passantenprijslijst 2015 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Passantenprijslijst 2015 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Zoekinstructie: Met behulp van de toetscombinatie Ctrl F kunt u in deze prijslijst op

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Ingangsdatum. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal tarief

Ingangsdatum. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 1-1-2015 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 (laatste aanpassing 22 mei 2013) Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Flevoziekenhuis prijslijst 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal prijs 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken

Flevoziekenhuis prijslijst 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal prijs 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

ZGT Passanten prijslijst 2015 Ingangsdatum: 1 januari 2015 Einddatum: 31 december 2015 Publicatiedatum: 20 maart 2015

ZGT Passanten prijslijst 2015 Ingangsdatum: 1 januari 2015 Einddatum: 31 december 2015 Publicatiedatum: 20 maart 2015 Zorgproduct Omschrijving Integraal tarief 2015 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015)

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015) Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015) VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015, bedragen in Euro's 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015

Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015 Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2015*

Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2015* Prijslijst DBC DOT 2015 versie 2015 1.1 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2015* * De ingangsdatum van de zorgvraag is uiteindelijk bepalend voor het tarief dat in rekening wordt

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Prijslijst DBC zorgproducten en overige zorgproducten Diaconessenhuis Leiden per 1 juni 2014 Wijzigingen voorbehouden

Prijslijst DBC zorgproducten en overige zorgproducten Diaconessenhuis Leiden per 1 juni 2014 Wijzigingen voorbehouden 972800062 14B109 Meer dan 2 routine onderzoeken bij erfelijkheidsonderzoek 130,66 136,75 267,41 972804003 14B167 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 2.350,97 603,80 2.954,77 972804005

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016

Passantenprijslijst 2016 972800034 14B101 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij 491,14 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 erfelijkheidsadvies 972800035 14B102

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Passantenprijslijst OLVG per 01-01-2015

Passantenprijslijst OLVG per 01-01-2015 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Versie 1 per 01-01-2015 Prijslijst 2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg)

Versie 1 per 01-01-2015 Prijslijst 2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij 467,75 erfelijkheidsadvies 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 (laatste aanpassing 22 mei 2013) Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek

Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek Lijst maximale en medisch specialistische zorg door niet-gecontracteerde Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed.

Nadere informatie