Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015"

Transcriptie

1 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015

2 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom verwijzen wij bij diverse regelingen en in verschillende documenten naar de zorgverzekeraar, in dit geval Avéro Achmea. 2

3 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist in rekening brengt afhankelijk zijn van de aard en het precieze verloop van de behandeling. Veel van deze zaken zijn nog niet bekend vooraf aan de behandeling. Het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist brengt daarom pas achteraf de kosten bij u in rekening. Het kan dus voorkomen dat de werkelijk in rekening gebrachte kosten hoger uitvallen dan vooraf was voorzien. Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt. In onderstaand overzicht kunt u het beste zoeken op Declaratiecode. Drukt u de Control- en F toets tegelijkertijd in. Er verschijnt een zoekscherm, waarin u de Declaratiecode kunt invoeren. Wanneer u nu op Enter drukt zal de betreffende Declaratiecode worden gearceerd. Declaratiecode DBC_zorgproductcode Keuze Zorg Plan Select Zorg Plan en Zorg Plan Selectief Omschrijving ,25 0,19 REISKOSTEN PER KILOMETER ,41 25,06 Reistijd/vacatie per half uur ,20 56,40 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,13 117,85 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,97 281,23 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek ,08 38,31 Diagnostische pleurapunctie ,10 30,83 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter ,68 739,26 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM ,42 600,32 Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten ,08 548,31 Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,28 447,96 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,25 203,44 Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten ,28 142,71 Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of ph-meting) ,22 248,42 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum ,08 72,06 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) ,41 220,06 GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) ,69 337,27 Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure) ,38 160,04 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie ,66 269,75 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie ,95 278,21 CAPSULE ENDOSCOPIE ,71 175,28 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie ,37 76,78 RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE ,58 439,19 Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) ,04 900,78 Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,07 286,55 Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) ,48 114,36 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling ,33 105,25 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar ,96 121,47 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap ,87 119,90 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap ,74 74,06 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,97 106,48 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,90 31,43 Prenatale screening: counseling ,08 38,31 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests ,58 187,94 Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld ,35 469,76 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling ,33 646,00 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling ,55 852,41 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,63 78,47 Cytologische en/of bacteriologische punctie ,35 29,51 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP ,22 78,92 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN ,13 75,10 Echografie van het hart ,47 122,60 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,48 74,61 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,58 125,69 Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,69 327,52 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,22 168,92 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties , ,49 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) ,79 123,59 Standaard intra-operatieve neuromonitoring ,73 164,80 Langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,12 334,59 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,26 87,95 Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,62 117,47 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur ,24 395,43 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur ,13 300,10 AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE ,10 224,33 Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure ,94 276,71 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR ,55 70,91 Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,63 89,72 Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,08 69,06 Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). Pagina 1 / 76

4 ,28 109,71 Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur ,37 82,78 Electro-oculografie (EOG) ,83 102,62 Slaap-Apneu registratie (screening) ,89 110,17 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt ,89 208,42 Multiple Slaap Latentie Test (MSLT) ,28 163,71 Polysomnografie (PSG) ,12 627,09 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping ,06 63,80 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef ,91 60,68 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie ,74 658,31 Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping ,84 100,38 Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.) ,50 142,88 Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.) , ,29 MICRONEUROGRAFIE ,54 102,41 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie ,76 121,32 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie ,99 32,99 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D ,94 53,96 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie ,35 102,26 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie ,11 107,33 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse ,03 171,77 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse ,43 94,82 Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling ,19 96,89 Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling ,00 59,25 Event-Related Potentials (ERP) ,26 124,70 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt ,39 152,54 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid ,21 186,91 Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) ,20 108,90 Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) ,89 114,67 Trans Craniële (TC) duplex ,98 94,49 Duplex extracraniële halsvaten ,36 60,27 DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN ,29 103,72 Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test ,75 145,31 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek ,62 67,97 Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek ,34 175,01 OOGBEWEGINGSONDERZOEK ,16 25,62 PUPILLOMETRIE ,49 62,62 Eenvoudige electro-retinografie (ERG) ,65 55,99 Uitgebreide electro-retinografie (ERG) ,47 347,60 Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij ,50 25,13 Eenvoudige toon-audiometrie ,10 30,83 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel ,15 48,86 Autonoom functieonderzoek met kantelproef ,18 164,39 Polymyografie (PMG) / tremorregistratie ,26 69,20 KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING ,08 81,06 Oculoplethysmografie (OPG) ,62 35,72 EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) ,10 13,58 VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) ,31 39,23 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code ,13 39,10 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen ,53 17,65 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling ,33 39,25 Residubepaling longen ,90 32,18 Spirografische longfunctiebepaling ,00 111,00 Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak ,35 112,76 Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie) ,75 49,31 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN ,37 49,78 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN ,09 129,82 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur ,46 134,60 Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen ,01 14,26 Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,85 177,64 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd ,26 174,95 Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling ,71 62,78 Hematotachografie( HTG) ,94 81,71 Echografie zenuwen en spieren ,85 28,39 Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ) ,12 39,84 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn ,22 58,67 Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie ,63 78,47 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) ,10 30,83 Spirometrie, voor en na inspanning ,08 131,31 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie ,05 285,04 ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK ,83 36,62 VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK ,82 416,87 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,20 27,15 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts) ,63 284,72 FLOW-CYTOMETRIE ,06 738,80 Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen (excl. mammaprint zie of oncotype DX zie ) ,78 101,84 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV ,52 340,89 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) ,80 38,10 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie of ) ,00 75,75 Biopt, matig complexe cytologie ,41 97,06 Naaldbiopt, complexe cytologische punctie , ,56 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint , ,60 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX ,60 23,70 HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD ,55 65,66 HYBRIDISATIE, HANDMATIG ,68 32,01 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD Pagina 2 / 76

5 ,86 62,90 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG ,36 79,02 RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF ,11 126,83 DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF ,99 137,99 DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) ,20 1,65 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht ,69 0,52 DIACEETZUUR ,80 0,60 INDICAN ,37 6,28 AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF ,69 0,52 CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK ,63 1,22 UREUM ,62 1,22 CHLORIDE ,21 3,91 GALACTOSEPROEF ,48 5,61 HIPPUURZUURPROEF ,27 29,45 HOMOCYSTEINE ,11 11,33 KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL ,44 32,58 KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD ,77 4,33 PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK ,49 1,87 KREATINE ,71 1,28 URINEZUUR ,40 1,80 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF ,43 7,82 VITAMINE B ,18 24,89 PREGNAANDIOL ,89 15,67 OESTRIOL ,50 17,63 KETOGENE-STEROIDEN, ,83 8,12 KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY ,32 27,99 IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE ,26 40,70 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT ,87 42,65 OESTROGENEN ,24 7,68 METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN ,22 2,42 BLOED (OCCULT), KWALITATIEF ,83 0,62 BILIRUBINE, KWALITATIEF ,78 0,59 GISTPROEF ,88 0,66 VERTERING, KWALITATIEF ,62 1,22 Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie ) ,07 1,55 Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie ) ,05 4,54 Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie ) ,43 4,82 Calcium in faeces ,53 7,15 VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF ,54 9,41 MELKZUUR, KWANTITATIEF ,50 4,88 Onderzoek naar Calprotectine in feces ,50 4,88 Onderzoek naar Elastase in feces ,51 1,88 LEUCOCYTEN IN FAECES ,05 4,54 OSMOLARITEIT IN FAECES ,43 4,82 CHYMOTRYPSINE IN FAECES ,37 4,78 GALZURE ZOUTEN IN FAECES ,62 5,72 ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES ,43 25,82 PORFYRINES, KWANTITATIEF ,89 44,17 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES ,83 1,37 SEDIMENT ,76 26,07 ADEMANALYSE ,43 1,82 Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,97 2,23 MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN ,19 1,64 BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN ,79 1,34 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest ,52 4,89 KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) ,21 2,41 METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK ,39 1,79 VITAMINE C ,79 1,34 KREATININE ,79 1,34 FOSFAAT ,18 2,39 ALKALI RESERVE ,95 1,46 CHOLESTEROL, TOTAAL ,95 1,46 Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,71 3,53 ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM ,54 4,91 VITAMINE A ,06 2,30 IJZER ,55 7,16 VITAMINE E ,86 5,15 LIPOIDEN, TOTAAL ,19 7,64 VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) ,79 1,34 NATRIUM ,79 1,34 KALIUM ,60 4,20 IJZERBINDINGSCAPACITEIT ,81 33,61 AMINOZURENCHROMATOGRAM ,05 4,54 TRANSFERRINE ,38 17,54 Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) ,36 2,52 CHOLINESTERASE ,66 10,25 PYRODRUIVENZUUR ,90 2,18 TRIGLYCERIDEN ,10 9,08 MELKZUUR ,46 2,60 MAGNESIUM ,40 10,80 VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) ,69 7,27 IMMUNOGLOBULINE, ELK ,32 16,74 FENYLALANINE ,89 0,67 CELLEN TELLEN IN LIQUOR ,10 9,08 AMMONIAK Pagina 3 / 76

6 ,54 3,41 FIBRINOGEEN ,95 1,46 ASAT, SGOT, TRANSAMINASE ,40 1,80 CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF ,37 2,53 OSMOLARITEIT ,90 3,68 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK ,51 3,38 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) ,08 18,81 KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE ,19 4,64 RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH ,86 5,15 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,65 12,49 RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,70 6,53 MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM ,50 26,63 INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA ,36 2,52 BETA LACTAMASE TEST ,64 3,48 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH ,90 5,18 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH ,38 12,29 MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) ,22 8,42 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME ,20 2,40 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode ,66 8,00 PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN ,27 2,45 Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) ,73 3,55 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) ,03 5,27 CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) ,02 4,52 AGGLUTINATIE, KOUDE ,89 5,92 ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ,34 7,01 ROSE-TEST ,85 4,39 L-AGGLUTINATIE ,00 3,75 RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) ,05 6,04 TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) ,41 8,56 FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE ,79 4,34 VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) ,54 5,66 PRECIPITATIE REACTIE ,26 8,45 IMMUNODIFFUSIE REACTIE ,36 7,02 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) ,60 6,45 COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) ,04 16,53 MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) ,52 21,39 Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed ,92 2,94 C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) ,45 6,34 ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ,64 4,98 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) ,82 32,12 CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN ,73 1,30 Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) ,74 1,31 BEZINKINGSSNELHEID ,30 6,98 BLOEDINGSTIJD ,35 2,51 PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING ,18 3,14 PROTROMBINETIJD ,48 1,86 ERYTROCYTEN, RESISTENTIE ,74 2,06 PLASMACELLEN TELLEN ,07 8,30 MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING ,70 1,28 EOSINOFIELEN TELLEN ,70 1,28 TROMBOCYTEN TELLEN ,88 2,16 RETICULOCYTEN TELLEN ,12 2,34 DIFFERENTIELE TELLING (HAND) ,72 1,29 DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) ,28 3,96 LE-CELLEN ,85 2,14 HEPARINE-TOLERANTIE TEST ,06 3,80 HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF ,31 7,73 HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF ,09 9,07 HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF ,10 3,08 BLOEDSTOLLINGSFACTOR II ,32 3,24 BLOEDSTOLLINGSFACTOR V ,45 7,09 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII ,94 9,71 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII ,11 16,58 BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX ,52 7,14 BLOEDSTOLLINGSFACTOR X ,32 1,74 TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL ,56 3,42 TROMBINETIJD ,42 4,82 TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ,89 15,67 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN ,84 80,88 PLASMINOGEEN ACTIVTEIT ,59 10,94 GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN ,82 54,62 Transketolase - in erytrocyten ,95 10,46 Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal ,20 9,90 Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ,48 79,86 ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA ,06 4,55 SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG ,92 12,69 CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE ,41 25,06 CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ,79 10,34 ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF ,92 8,94 NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) ,70 14,03 BNP/NT-PROBNP ,72 47,04 LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM ,55 7,16 ZINK ,20 24,90 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) ,20 11,40 WORMEIEREN (CONCENTRATIE) Pagina 4 / 76

7 ,13 11,35 PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ,39 7,04 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) ,95 10,46 SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) ,15 10,61 STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) ,21 10,66 Malaria sneltest ,85 16,39 SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) ,83 21,62 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA ,46 28,10 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA ,54 28,16 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA ,32 77,49 TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM ,96 9,72 HBS ANTIGEEN ,98 15,74 VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ,25 8,44 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,03 5,27 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ,95 27,71 ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ,07 15,05 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,84 11,88 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,86 12,65 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,60 17,70 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch ,73 17,80 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch ,29 17,47 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch ,52 16,89 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch ,75 17,06 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch ,65 7,24 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF ,63 7,22 HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) ,65 7,24 VITAMINE B1, THIAMINE ,63 7,22 VITAMINE B6, PYRIDOXINE ,46 7,10 VITAMINE H, BIOTINE ,35 2,51 PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF ,74 5,81 PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF ,30 14,48 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,56 3,42 MICRO-ALBUMINE IN URINE ,99 14,24 VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) ,91 14,18 HOMOVANILLINE (HVA) ,86 34,40 AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE ,75 0,56 FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF ,80 0,60 BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) ,41 76,06 PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE ,25 10,69 HYDROXYPROLINE ,15 5,36 OXAALZUUR ,48 3,36 O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED ,57 4,18 BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED ,95 1,46 GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE ,27 11,45 IGG SUBKLASSEN ,27 4,70 VISCOSITEIT ,97 11,98 PRECIPITINEN ,86 7,40 APOLIPOPROTEINE A, B, C, E ,78 5,84 CORTISOL ,53 7,15 CORTISOL, VRIJ ,18 7,64 ALDOSTERON ,72 8,04 HYDROXYPROGESTERON, ,02 6,77 PROGESTERON ,20 6,90 TESTOSTERON ,99 6,74 TESTOSTERON, VRIJ ,92 6,69 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ,32 7,74 ANDROSTEENDION ,03 10,52 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) ,50 7,13 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) ,53 7,15 SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) ,97 9,73 SOMATOMEDINE ,75 8,06 PREGNENOLON ,68 6,51 OESTRIOL BIJ GRAVIDAE ,37 7,03 OESTRON, OESTRADIOL, ELK ,25 16,69 GLUCAGON ,49 7,12 INSULINE ,30 6,98 INSULINE-ANTISTOFFEN ,25 7,69 C-PEPTIDE ,64 7,23 ACTH, CORTICOTROFINE ,45 5,59 LUTEINISEREND HORMOON (LH) ,35 5,51 FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) ,88 6,66 THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR ,74 8,06 THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE ,60 7,20 HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL ,10 9,08 HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE ,97 8,23 HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE ,38 8,54 HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE ,18 7,64 GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE ,01 7,51 VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) ,61 5,71 PROLACTINE (PRL) ,48 9,36 Anti Mulleriaans Hormoon (AMH) ,38 5,54 THYROXINE (VRIJ T4) ,04 6,78 TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) ,45 4,84 THYROTROFINE (TSH) ,70 7,28 THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) Pagina 5 / 76

8 ,09 6,07 THYROXINE (T4) ,30 6,98 TRIJOODTHYRONINE (T3) ,45 5,59 FOLIUMZUUR ,90 6,68 VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE ,01 8,26 OSTEOCALCINE ,43 13,82 TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ,70 9,53 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ,36 13,02 ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) ,63 16,22 ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE ,48 1,86 BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP ,02 6,77 PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) ,10 6,83 PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) ,73 7,30 NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) ,71 7,28 CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK ,41 7,81 THYREOGLOBULINE ,09 6,82 CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ,64 7,23 ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) ,77 8,08 BETA-2-MICROGLOBULINE ,72 8,04 CALCITONINE ,00 8,25 GASTRINE ,56 8,67 INHIBINE ,14 6,86 PARATHORMOON (PTH) ,76 8,07 RENINE ,26 7,70 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) ,01 6,76 FERRITINE ,93 25,45 SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,98 17,99 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,42 18,32 ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,06 15,05 OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT ,41 7,06 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) ,06 21,80 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer ,07 22,55 OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH ,50 21,38 DIURETICA, SCREENING ,19 12,14 ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE ,17 4,63 KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED ,60 22,20 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS ,11 15,08 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ,37 7,03 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ,02 13,52 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ,14 13,61 ALUMINIUM ,44 7,83 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ,70 20,78 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ,71 7,28 NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY ,69 14,02 NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH ,54 13,91 LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED ,98 13,49 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY ,31 23,48 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,47 14,60 BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE ,75 8,81 THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,49 20,62 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,78 23,09 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,41 7,06 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,99 15,74 METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN ,65 8,74 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ,10 7,58 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ,07 20,30 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,82 20,12 ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,82 3,62 LITHIUM ,27 7,70 THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,96 14,97 GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER ,67 17,75 GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN ,03 13,52 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) ,46 19,85 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC ,53 19,90 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek ,78 57,59 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent ,99 18,74 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH ,79 48,59 ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH ,71 2,03 FRUCTOSAMINE ,47 6,35 GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE ,66 5,75 HBALC ,06 10,55 SIKKELCEL TEST ,62 1,22 BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK ,23 1,67 Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,18 2,39 CHOLESTEROL, HDL ,03 12,77 ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I ,39 5,54 Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,57 10,93 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE ,44 8,58 GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) ,79 15,59 KOPER ,06 6,05 BENCE JONES EIWIT ,64 22,98 ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) ,83 5,87 KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH ,29 5,47 PREALBUMINE ,55 4,91 ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS Pagina 6 / 76

9 ,73 5,80 KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,65 5,74 LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,80 23,85 IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE ,63 1,22 Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,63 1,22 ALBUMINE ,50 7,13 MYOGLOBINE ,73 7,30 GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ,66 5,75 ANTITRYPSINE, ALFA-I ,11 1,58 ALAT, SGPT, TRANSAMINASE ,95 1,46 MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) ,62 6,47 Bepaling Lysozyme in bloed ,95 1,46 KREATINE-FOSFOKINASE ,95 1,46 ALKALISCHE FOSFATASE ,03 6,02 CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM ,63 5,72 TROPONINE, CARDIALE ISOVORM ,33 6,25 CERULOPLASMINE ,58 5,69 CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF ,14 6,11 COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) ,44 10,83 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,73 14,05 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,86 20,15 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,58 23,69 BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) ,26 6,95 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH ,76 10,32 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH ,36 13,77 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,44 19,08 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,55 6,41 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH ,51 25,13 CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT ,95 5,96 KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ,76 2,82 KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ,15 15,11 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF ,82 3,62 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF ,03 116,27 HLA-A, B, C, TYPERING ,19 20,39 HLA-B ,53 4,90 MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING ,93 2,95 Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling ,75 1,31 LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING ,26 15,95 TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK ,32 16,74 TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN ,50 5,63 HAPTOGLOBINE ,48 14,61 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT ,69 8,77 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR ,22 25,67 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN ,82 22,37 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI ,86 20,90 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII ,39 2,54 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD ,89 6,67 FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF ,69 2,02 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF ,69 7,27 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF ,96 25,47 FIBRINOPEPTIDE-A ,67 7,25 ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ,62 9,47 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF ,10 9,83 PROTEINE C ACTIVITEIT ,06 15,80 PROTEINE C ANTIGEEN ,07 9,80 PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN ,77 11,08 PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ,29 11,47 OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ,43 6,32 ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM ,08 24,81 HCG KWANTITATIEF UIT SERUM ,91 13,43 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën ,17 19,63 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ,43 37,07 IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER ,80 6,60 ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N ,84 36,63 KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) ,76 25,32 ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) ,72 25,29 ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) ,21 15,16 REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) ,84 26,13 AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) ,22 24,92 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) ,88 62,91 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) ,78 112,34 BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) ,64 31,98 BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) ,90 30,68 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,70 25,28 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,10 57,08 HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) ,09 130,57 HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) ,38 16,79 COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) ,68 17,76 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,29 23,47 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,13 34,60 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,61 110,71 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,47 19,10 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,16 62,37 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,54 46,16 IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) Pagina 7 / 76

10 ,23 54,17 LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,77 3,58 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen ,56 4,92 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname ,87 2,90 Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal ,64 7,98 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname ,87 5,90 Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken ,71 9,53 CLB-referentietarief ,68 6,51 INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) ,59 102,44 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten) ,11 283,58 Directe percutane arteriële punctie ,68 289,26 Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie ,49 232,12 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,59 102,44 Planigrafie algemeen ,11 150,08 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE ,94 85,46 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE ,94 85,46 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE ,09 81,82 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen , ,28 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) , ,65 Embolisatie van vaten ,57 320,68 Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,31 388,73 Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,79 39,59 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen ,75 485,81 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid ,89 190,42 MRI hersenen - met contrast ,89 190,42 MRI hersenen - standaard ,39 150,29 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel ,50 58,88 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) ,30 121,73 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten ,79 39,59 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid ,39 150,29 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN ,68 131,01 SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) ,85 63,64 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis ,93 53,20 Echografie orbita inclusief oogbol ,79 39,59 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties ,52 161,64 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren ,06 184,55 MRI achterste schedelgroeve ,79 39,59 PARTIELE GEBITSSTATUS ,79 39,59 VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME ,10 54,83 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen ,74 116,06 SIALOGRAFIE ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS ,38 47,54 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,39 150,29 CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM ,81 41,86 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan ,06 184,55 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang ,79 39,59 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan ,92 226,44 MRI thoracale wervelkolom ,81 41,86 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,06 184,55 MRI lumbosacrale wervelkolom ,79 39,59 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis ,30 121,73 INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT ,83 44,12 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand ,98 138,74 FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE ,50 151,13 CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,85 63,64 ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN ,62 190,22 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) ,81 41,86 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm ,39 150,29 Arthrografie schoudergewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm ,21 93,16 Arthrografie elleboogsgewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers ,21 93,16 Arhthrografie polsgewricht ,81 41,86 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling ,79 39,59 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname ,81 41,86 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting ,90 194,18 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX ,64 172,98 MRI thorax(wand), mamma en mediastinum ,70 239,03 Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,55 163,16 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,43 283,07 MRI-hart ,03 255,02 MRI-hart met dobutamine stress-test ,45 268,84 Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken ,98 272,24 Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram ,87 260,90 Radiologisch onderzoek arteriae coronariae ,21 93,16 Laryngo- en/of bronchografie ,52 161,64 CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel ,79 39,59 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast ,79 39,59 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum ,25 68,44 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen ,81 41,86 BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING ,02 121,52 LOCALISATIE MAMMATUMOR ,85 63,64 Echografie van mamma. Pagina 8 / 76

11 ,81 41,86 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen ,57 175,93 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,85 63,64 Echografie van de buikorganen ,82 343,37 Abcesdrainage met echografie ,87 212,90 MRI abdomen ,74 116,06 Radiologisch onderzoek slokdarm ,74 116,06 Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage ,30 121,73 INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE ,62 371,72 Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter ,55 144,41 Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof ,30 121,73 Radiologisch onderzoek dikke darm , ,63 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen , ,63 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie ,93 173,20 Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s ,25 68,44 HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF ,11 84,08 Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen ,74 201,56 MRI bekken ,11 84,08 ANTEGRADE PYLEOGRAFIE , ,62 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen , ,62 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie ,36 220,77 RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK ,55 277,91 FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM ,29 141,22 HYSTERO-SALPINGOGRAFIE ,50 58,88 Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt ,98 272,24 Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën ,83 44,12 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet ,79 215,09 Radiologisch onderzoek arteriën van het been ,49 232,12 Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie ,52 161,64 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,29 57,97 Echografie onderste extremiteit ,06 184,55 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) ,98 272,24 Flebografie van het bekken ,39 150,29 CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,81 41,86 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht ,21 93,16 Arthrografie heupgewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek bovenbeen ,79 39,59 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen ,21 93,16 Arthrografie kniegewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen ,61 39,46 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden ,05 58,54 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,05 58,54 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,02 29,27 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) toeslag in combinatie met , per 15 min extra patiëntgeb.tijd ,02 29,27 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toeslag in combinatie met , per 15 min. extra tijd, zowel patiëntgeb. als indirecte tijd ,89 57,67 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ,30 162,98 SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) ,46 174,35 SCHILDKLIER UPTAKE-METING ,33 160,00 SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE ,36 214,02 STATISCH SKELETONDERZOEK ,82 236,87 MEERFASEN SKELETONDERZOEK ,53 137,65 Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur ,84 106,38 Skeletdensitometrie heupen ,55 106,91 Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom ,13 218,35 Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse ,44 171,33 LONGPERFUSIEONDERZOEK ,28 156,96 LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN ,12 249,84 LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092) ,93 278,95 SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING ,07 218,30 NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA) ,76 264,57 RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE ,62 327,47 Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156) ,21 578,41 ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S ,45 239,59 ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155) ,52 257,64 BEPALING GALZUURMETABOLISME ,75 113,06 C14-UREUMADEMTEST ,41 495,31 SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING ,30 696,98 SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN ,54 184,91 SPECT VAN SKELET DETAIL ,47 238,10 SPECT VAN MYOCARD RUST ,24 395,43 SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST ,10 318,83 SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244) ,63 393,47 SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244) ,38 277,79 SPECT VAN ABDOMEN ,29 324,97 BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,74 491,06 BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401) ,80 111,60 CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING ,87 649,40 PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH) ,53 882,40 PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE ,31 123,23 SCEN-CONSULTATIE 14B ,75 350,81 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B ,88 316,41 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,04 240,78 Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen waarbij een instrument ingebracht wordt bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,41 196,81 Meer dan 2 routine onderzoeken bij erfelijkheidsonderzoek Pagina 9 / 76

12 14B , ,69 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,08 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,26 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,87 306,65 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,31 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,69 Operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,04 IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,85 Kijkoperatie en behandeling in de buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,76 254,82 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,21 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,21 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,00 Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,36 Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,11 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,89 128,92 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,63 995,72 IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,65 IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,09 726,07 Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,64 505,98 IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,94 711,71 IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,14 591,11 IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,60 361,20 Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,26 543,95 Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,61 406,96 Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,14 82,61 Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,26 207,95 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,69 304,27 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,99 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,21 289,66 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,05 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,03 Darmverwijdering bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,89 Darmverwijdering bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,67 Darmtransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,77 Darmtransplantatie tijdens een Ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,87 306,65 Nazorg na transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,22 Nazorg na transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,80 Verwijderen van een nier bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,85 Verwijderen van een nier bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,43 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,07 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,34 265,01 Nazorg van de donor na transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,98 Nazorg van de donor na transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,90 Transplantatie van de alvleesklier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,50 Transplantatie van de alvleesklier tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,60 Transplantatie van de nier en alvleesklier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,96 Transplantatie van de nier en alvleesklier tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,58 Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,58 Transplantatie van eilandjes van Langerhans tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,23 Transplantatie van eigen stamcellen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,32 Transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,65 Behandeling / controle na transplantatie van eigen stamcellen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,36 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,96 Transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,37 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,87 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,57 Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14B , ,12 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,04 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14B , ,03 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,55 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,51 Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 14B , ,69 In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 14B , ,07 Instellen van thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing 14B ,96 696,72 Begeleiding bij thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing 14B , ,21 Thuisbeademing tijdens een ziekenhuisopname bij chronische thuisbeademing 14B , ,69 Bijstellen van thuisbeademing tijdens een ziekenhuisopname bij chronische thuisbeademing 14B , ,82 Instellen van thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B ,77 423,58 Begeleiding bij thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B , ,83 Thuisbeademing bijstellen tijdens een ziekenhuisopname van maximaal vijf verpleegdagen bij chronische thuisbeademing 14C ,56 77,67 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de psychiater 14C ,35 553,01 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C ,97 151,48 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C ,04 305,28 3 tot vijf contacten bij een psychische stoornis 14C ,78 95,09 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de kinderneuroloog 14C , ,36 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,67 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,19 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,72 259,29 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,78 746,84 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,97 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,70 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,57 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,07 318,80 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,03 597,77 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind Pagina 10 / 76

13 14C ,20 921,15 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,15 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,61 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,51 330,38 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,62 573,47 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,97 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,60 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,36 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,51 379,13 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,41 437,56 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,79 393,59 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,81 473,11 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,58 387,44 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,90 434,18 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,42 207,32 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,68 332,76 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,87 238,40 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,05 370,54 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,26 138,95 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,45 166,84 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,17 126,88 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,88 168,66 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,57 117,43 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,99 191,24 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,54 756,41 Dagbehandeling / Diagnostisch onderzoek / Meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,81 488,11 Een tot vier operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,08 meer dan 4 operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,99 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,11 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,00 69,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,46 Ziekenhuisopname 6 tot en met 15 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,37 Ziekenhuisopname 6 tot en met 15 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,94 Ziekenhuisopname 29 tot en met 56 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,46 Ziekenhuisopname 16 tot en met 28 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,67 Ziekenhuisopname 16 tot en met 28 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,42 Ziekenhuisopname met 57 tot en met 90 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,83 Ziekenhuisopname met meer dan 90 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,35 220,01 Poliklinische behandeling bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,41 Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies 14D ,53 280,15 IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,62 213,47 Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,11 150,83 Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D , ,28 Gedeeltelijke levertransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,88 Gedeeltelijke levertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,36 Niertransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,67 Niertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,17 Niertransplantatie van een levende donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,69 Niertransplantatie van een levende donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,04 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,59 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,09 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,82 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,92 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,97 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,88 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,73 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,84 773,88 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,56 961,17 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,79 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,89 666,67 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,97 321,73 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,36 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,72 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,61 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,57 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,60 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,00 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,41 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,55 540,41 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,01 281,26 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,51 Nazorg van de ontvanger -na transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,35 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,34 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,42 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,04 Nazorg van de ontvanger -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,82 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,46 838,85 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,15 594,11 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,62 328,22 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,05 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,83 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,99 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,41 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,49 726,37 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier Pagina 11 / 76

14 14D , ,19 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,16 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,37 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,96 392,97 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,55 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,30 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,31 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,58 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,95 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,04 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,22 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,64 871,98 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,99 213,74 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,18 Nazorg van de donor -na transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,70 Nazorg van de donor - na transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,72 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,59 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,12 717,09 Nazorg van de donor -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,75 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,11 Nazorg van de donor - na transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,21 442,66 Nazorg van de donor - na transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,59 229,94 Nazorg van de donor - na transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,43 Ziekenhuisopname i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,04 657,78 Meer dan een polikliniekbezoek met een ingreep met onderzoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,54 607,16 Dagbehandeling met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,26 420,20 Meer dan een polikliniekbezoek met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,51 781,13 Meer dan 2 polikliniekbezoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,21 333,16 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D , ,65 Epilepsiechirurgie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,45 Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft, inclusief electroden bij een aandoening van de hersenen 14D , ,10 Plaatsen of vervangen van een eenzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft, inclusief electroden bij een aandoening van de hersenen 14D , ,61 Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D , ,21 Plaatsen of vervangen van een eenzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D , ,94 Verwijderen of verplaatsen van een apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D , ,29 Plaatsen van een stimulator van de 10e hersenzenuw bij een aandoening van de hersenen 14D , ,90 Vervangen van een stimulator van de 10e hersenzenuw bij een aandoening van de hersenen 14D , ,75 Verwijderen of herstellen van een stimulator van de 10e hersenzenuw bij een aandoening van de hersenen 14D , ,92 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,01 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,22 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,55 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,04 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,54 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,15 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel bij een aandoening van de hersenen 14D , ,37 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,27 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,22 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,51 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,42 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,99 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,00 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel bij een aandoening van de hersenen 14D , ,78 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,93 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,25 Ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,58 Ingewikkelde operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,24 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,59 Ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,40 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel bij een aandoening van de hersenen 14D , ,51 Ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,73 Middel Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Middel Ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,57 Middel Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,96 Middel Ingewikkelde operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,91 Middel Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,92 Middel Ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Middel Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel bij een aandoening van de hersenen 14D , ,43 Middel Ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,15 Operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,08 Operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,40 Operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,15 Operatie bij een aandoening van de hersenen 14D ,58 544,19 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,11 465,83 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 14D , ,10 Inbrengen van een hulpmiddelen voor de lange termijn ondersteuning hart bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,33 Inbrengen van een hulpmiddel voorde korte en lange termijn ondersteuning hart bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,67 Inbrengen van een hulpmiddel voor de lange termijn ondersteuning hart bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,37 Onderzoek of nazorg in verband meteen hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning van het hart tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,79 Hart-longtransplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,85 Longtransplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,67 Harttransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,32 313,74 Donorprocedure hartlong- of longtransplantatie niet leidend tot transplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,32 313,74 Donorprocedure harttransplantatie niet leidend tot transplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening Pagina 12 / 76

15 14D , ,97 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie en een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,69 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,48 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,50 325,13 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie met poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,07 114,80 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,12 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie en een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,67 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie en een ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,76 Begeleiding hartlong-/ longtransplantatie tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,27 459,95 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie en poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,41 97,06 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,44 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,41 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,46 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,63 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,86 103,40 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,79 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,64 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met een ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,45 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,61 901,96 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,92 138,69 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening in het kader van harttransplantatie 14D , ,12 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij begeleiding bij harttransplantatie 14D , ,03 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij begeleiding bij harttransplantatie 14D , ,76 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij begeleiding bij harttransplantatie 14D ,90 511,43 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding bij harttransplantatie 14D ,41 97,06 1 of 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding bij harttransplantatie 14D , ,75 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij de nazorg na harttransplantatie 14D , ,57 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij de nazorg na harttransplantatie 14D , ,43 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij de nazorg na harttransplantatie 14D , ,34 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na harttransplantatie 14D ,00 124,50 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na harttransplantatie 14D , ,05 Open operatie aan de grote lichaamsslagader - in de borstkas of buikholte bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,27 Kijkoperatie aan de grote lichaamsslagader - in de borstkas of buikholte bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,00 Open operatie aan de grote lichaamsslagader - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,52 Kijkoperatie aan de grote lichaamsslagader - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,80 Zeer ingewikkelde operatie aan de grote lichaamsslagader(boog) - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,02 Ingewikkelde operatie aan de grote lichaamsslagader(boog) - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,44 Operatie aan de grote lichaamsslagader(boog) - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,80 Operatie aan hart(klep) via een katheter tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,13 Operatie aan hart(klep) via een katheter bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,22 Operatie aan hartklep(pen) hoogste kostenklasse bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,09 Operatie aan hartklep(pen) hoge kostenklasse bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,06 Operatie aan hartklep(pen) middelhoge kostenklasse bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,24 Operatie aan hartklep(pen) laagste kostenklasse bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,29 Ingewikkelde operatie aan de hartwand bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,59 Minder ingewikkelde operatie aan de hartwand bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,68 Operatie aan de hartwand bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,30 Ingewikkelde omleidingsoperatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,96 Minder Ingewikkelde omleidingsoperatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,29 Omleidingsoperatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,43 Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,66 Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,81 Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,46 Operatie aan het hart bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,06 Zeer ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,54 Zeer ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,65 Ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,76 Ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,56 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,46 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,40 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 5 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,52 Dotterbehandeling klasse 5 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,61 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 4 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,39 Dotterbehandeling klasse 4 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,24 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 3 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,42 Dotterbehandeling klasse 3 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,37 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,85 Dotterbehandeling klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,97 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,85 Dotterbehandeling klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,68 Operatie aan het hart tijdens een ziekenhuisopname klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,73 Operatie aan het hart klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,03 Operatie aan het hart tijdens een ziekenhuisopname klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,89 Operatie aan het hart klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,79 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 4 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,29 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 5 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,64 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 3 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,91 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 3 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,30 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,13 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,23 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,83 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,01 Inbrengen van een ICD (defibrillator voor 2 hartkamers), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,30 Inbrengen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,67 Inbrengen of vervangen van een ICD (defibrillator voor 2 hartkamers), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening Pagina 13 / 76

16 14D , ,09 Inbrengen of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,98 Inbrengen van elektroden ten behoeve van een defibrillator bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,97 962,23 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,20 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,18 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,91 299,18 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,99 109,49 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,75 Nazorg en onderzoek na het inbrengen van een hartondersteunend apparaat bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,55 Harttransplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,62 Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier tijdens een Ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,49 Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,63 Donorselectie en afname (Verwante donor) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,42 Donorselectie (Verwante donor) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,05 Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,11 Donorselectie (Niet-verwante donor) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,15 Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,69 Donorselectie (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,34 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene maximaal 5 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,73 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene 6 tot en met 20 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,92 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene 21 tot en met 30 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,56 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene 31 tot en met 45 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,49 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene meer dan 45 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,62 Behandeling van pasgeborene maximaal 5 verpleegdagen na een keizerssnede bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,45 Behandeling van pasgeborene maximaal vijf verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,03 Behandeling van pasgeborene 6 tot en met20 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,39 Behandeling van pasgeborene 21 tot en met 30 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,90 Behandeling van pasgeborene 31 tot en met 45 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,30 Behandeling van pasgeborene meer dan 45 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,18 Beoordeling in een longastma centrum tijdens een opname in de instelling bij een verminderd functioneren van de longen 14D , ,89 Beoordeling in een longastma centrum poliklinisch of in dagbehandeling bij een verminderd functioneren van de longen 14D , ,45 Afgebroken behandeling in een longastma centrum bij een verminderd functioneren van de longen 14D , ,77 Diagnostiek tijdens de behandeling bij een verminderd functioneren van de longen 14D , ,05 Basisbehandeling met extra medische problematiek en het afbouwen van medicijnen bij astma (bij kinderen) 14D , ,96 Basisbehandeling met extra medische problematiek bij astma (bij kinderen) 14D , ,20 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14D , ,50 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij astma (bij kinderen) 14D , ,29 Basisbehandeling met psychosociale behandeling met opname in een instelling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14D , ,03 Basisbehandeling met aanvullende behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14D , ,75 Basisbehandeling met opname in een instelling bij astma (bij kinderen) 14D , ,75 Basisbehandeling met extra medische problematiek en het afbouwen van medicijnen bij astma 14D , ,17 Basisbehandeling met extra medische en psychische problematiek bij astma 14D , ,98 Basisbehandeling met extra medische en psychosociale problematiek bij astma 14D , ,46 Basisbehandeling met extra medische problematiek bij astma 14D , ,20 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D , ,95 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering lichamelijke conditie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegdagen bij astma 14D , ,74 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij astma 14D , ,57 Basisbehandeling met psychosociale behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D , ,60 Basisbehandeling met psychosociale behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma 14D , ,81 Basisbehandeling met aanvullende behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D , ,80 Basisbehandeling met aanvullende behandeling inde polikliniek of dagbehandeling bij astma 14D , ,25 Basisbehandeling met opname in een instelling bij astma 14D , ,72 Basisbehandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma 14D , ,21 Basisbehandeling met extra medische problematiek met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,93 Basisbehandeling met extra medische en psychosociale problematiek bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,01 Basisbehandeling met extra medische problematiek bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,89 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,95 Basisbehandelingbehandeling gericht op verbetering van lichamelijke en psychosociale conditie, polikliniekbezoek of dagbehandeling of max 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,56 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,23 Basisbehandeling en behandeling gericht op verbetering lichamelijke en psychosociale conditie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandelingverpleegdagen) bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,48 Basisbehandeling met psychosociale behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,63 Basisbehandeling met psychosociale behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,59 Basisbehandeling met aanvullende behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,38 Basisbehandeling met aanvullende behandeling inde polikliniek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,62 Basisbehandeling met opname in een instelling bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,68 Basisbehandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D ,80 65,10 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de revalidatiearts 14D , ,31 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,36 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,80 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,91 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,99 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,90 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,45 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,93 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,45 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,31 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,43 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,28 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,08 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,27 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,83 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,04 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,84 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,55 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie Pagina 14 / 76

17 14D , ,80 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,74 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,99 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,31 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,09 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,27 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,35 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,57 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,94 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,76 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,59 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,19 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,69 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,62 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,83 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,75 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,76 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,24 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,31 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,30 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,86 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,45 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,10 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,46 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,63 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,16 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,16 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,03 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,92 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,60 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,17 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,29 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,04 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,97 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,79 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,74 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,39 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,82 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,21 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,87 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,36 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,05 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,79 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D ,11 478,58 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,07 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,92 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,01 227,26 Begeleiding bij bloedtransfusie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,76 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,12 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,86 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,02 Intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,35 724,01 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,35 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,06 Intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,33 Onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,29 286,72 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,99 Intensieve onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,44 Onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,93 260,20 Nazorg i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,32 Onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,93 260,20 Nazorg na kanker aan het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,93 260,20 Nazorg bij vaste tumor(en) i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,97 Onderzoek gericht op het uitsluiten of ontdekken van kanker bij kinderen 14D , ,62 Bloedplasmafiltratie/ -feresebehandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,55 745,91 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,76 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,00 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,25 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,58 424,19 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,89 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij een aandoening van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,05 Thuis filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,00 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,51 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,95 523,46 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,85 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D ,66 202,25 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,11 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij een aandoening van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,69 Thuis filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,15 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,60 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,90 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,72 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,12 512,34 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kinderen) Pagina 15 / 76

18 14D , ,56 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kinderen) 14D ,46 235,10 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,54 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,27 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,63 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,99 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) met een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,90 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,25 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,52 Thuis filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,69 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,45 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij nierfalen (bij kinderen) 14D ,86 243,65 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,54 523,16 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,80 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,93 248,20 1 of 2 polikliniekbezoeken bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kinderen) 14D , ,49 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kinderen) 14D , ,96 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,19 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,85 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,05 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij nierfalen (bij kinderen) 14D ,70 223,28 1 of 2 polikliniekbezoeken bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D ,52 491,64 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,34 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,64 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,07 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,89 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,44 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,10 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,77 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,59 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) met een ziekenhuisopname bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,18 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,70 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D ,91 267,68 1 of 2 polikliniekbezoeken bij nierfalen (bij kinderen) 14D ,31 651,98 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,40 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,29 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,85 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,10 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,81 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,81 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij nierfalen (bij kinderen) 14D ,74 539,81 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D , ,30 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D , ,33 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,44 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D , ,33 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D , ,18 ziekenhuisopname bij een oogaandoening (bij kinderen) 14D , ,61 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D ,31 447,23 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,25 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,26 Slaapademhalingsregistratie tijdens een ziekenhuisopname van maximaal vijf verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D ,22 220,67 1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D ,61 415,21 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een oogaandoening (bij kinderen) 14D ,33 247,75 1 of 2 polikliniekbezoeken bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D ,82 443,12 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D , ,63 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D , ,30 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D , ,42 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D ,83 183,62 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,23 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,11 Slaapademhalingsregistratie tijdens een ziekenhuisopname van meer dan vijf verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,08 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D ,16 231,12 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een oogaandoening (bij kinderen) 14D ,48 238,86 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D ,91 469,43 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D , ,68 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D , ,73 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D , ,13 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D , ,59 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,78 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,38 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,67 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,66 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,76 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D ,43 579,32 Onderzoek van een adoptiekind in de polikliniek bij onderzoek adoptiekind 14D ,03 555,77 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij niet nader omschreven klachten (bij kinderen) 14D , ,98 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij niet nader omschreven klachten (bij kinderen) 14D ,54 235,91 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D ,51 344,63 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,22 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,06 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,27 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,33 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,89 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D ,96 251,97 1 of 2 polikliniekbezoeken bij niet nader omschreven klachten (bij kinderen) Pagina 16 / 76

19 14D , ,36 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij niet nader omschreven klachten (bij kinderen) 14D ,96 366,72 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,72 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D ,42 206,57 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,41 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene op de NICU (neonatal intensive care unit) 14D ,46 390,35 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene op de NICU (neonatal intensive care unit) 14D ,52 457,14 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene 14D ,31 224,48 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene 14D , ,70 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,46 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,24 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,97 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,34 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,76 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14D , ,75 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,34 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij buikpijn (bij kinderen) 14D ,25 254,44 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D ,39 510,29 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,38 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,30 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,18 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D ,21 492,91 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D , ,87 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14D , ,31 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14D ,19 336,14 1 of 2 polikliniekbezoeken bij buikpijn (bij kinderen) 14D ,01 584,26 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,36 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,58 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,60 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,92 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14D , ,69 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D , ,75 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D , ,02 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D , ,29 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D ,78 245,84 1 of 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E ,87 550,40 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E ,25 825,19 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E , ,44 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E , ,51 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E , ,35 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,66 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,79 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,42 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,22 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E , ,63 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E , ,27 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,36 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,92 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E ,32 279,24 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E ,91 615,68 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,07 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,32 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,24 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E ,98 314,24 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E ,31 753,23 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E , ,85 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E ,02 266,27 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E ,58 622,19 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,16 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,79 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,68 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,45 Inbrengen van een pacemaker bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kinderen) 14E , ,53 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aangeboren hartafwijking 14E , ,52 Echografie bij een onderzoek gericht op hartafwijkingen bij de baby in de zwangerschap 14E ,13 213,10 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hartafwijking 14E ,92 389,94 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hartafwijking 14E ,64 397,23 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een onderzoek gericht op hartafwijkingen bij de baby in de zwangerschap 14E ,16 371,37 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kinderen) 14E , ,74 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kinderen) 14E ,91 219,68 1 of 2 polikliniekbezoeken bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kinderen) 14E ,89 277,42 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kinderen) 14E ,63 489,47 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kinderen) 14E ,05 971,29 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,88 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,67 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,53 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,93 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E ,21 975,91 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij astma (bij kinderen) 14E , ,60 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij astma (bij kinderen) 14E , ,17 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14E , ,61 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14E , ,54 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij astma (bij kinderen) 14E ,79 276,59 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E ,25 609,19 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) Pagina 17 / 76

20 14E , ,17 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,29 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,91 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E ,52 904,89 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,97 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,06 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,28 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,08 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,40 241,05 1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma (bij kinderen) 14E ,44 580,83 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij astma (bij kinderen) 14E , ,24 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij astma (bij kinderen) 14E , ,37 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14E , ,19 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij astma (bij kinderen) 14E ,02 766,52 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,89 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,63 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,30 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,97 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,78 249,59 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,92 496,44 Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,26 Specifiek onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,97 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,50 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,43 274,07 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,62 601,97 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,26 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,02 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,27 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,93 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,81 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,15 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,45 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,33 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,95 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,95 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,32 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,95 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E ,35 594,26 1 of 2 polikliniekbezoeken bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E ,38 976,79 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,33 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,31 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,96 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E ,10 654,08 1 of 2 polikliniekbezoeken in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,77 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoekenin speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,12 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,83 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,47 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,63 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,33 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,13 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,28 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,31 Consult in de polikliniek bij een afwijkende uitslag van de hielprik bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E ,06 614,30 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,12 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,42 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,63 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E ,05 187,54 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E ,06 409,55 Begeleiding bij bloedtransfusie, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij bloedarmoede (bij kinderen) 14E , ,96 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bloedarmoede 14E ,83 702,62 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,07 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,49 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij bloedarmoede 14E , ,68 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij bloedarmoede 14E ,23 655,67 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,89 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,81 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,73 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Bloedarmoede 14E , ,86 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede 14E , ,04 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,89 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,86 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,18 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E ,39 241,79 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede (bij kinderen) 14E ,14 740,36 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede (bij kinderen) 14E , ,98 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede (bij kinderen) 14E , ,04 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,05 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E ,33 250,75 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E ,06 591,05 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,36 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E ,48 275,61 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E ,27 458,45 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,21 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E ,12 664,59 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) Pagina 18 / 76

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's Passantenprijslijst DBCZorgproducten Declaratiecode DBCZorgproduct DBCZorgproduct omschrijving Prijs Kosten Ziekenhuis Kosten Specialisten 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

PASSANTENTARIEF 2015 VIECURI

PASSANTENTARIEF 2015 VIECURI 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 1-1 tm 31-12-2015 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct

Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 14B101 972800034 467,75 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B102

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst 1 januari tot 1 december 2016 Bravis ziekenhuis 1

Tarievenlijst 1 januari tot 1 december 2016 Bravis ziekenhuis 1 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 1-1-2016 31-12-2016 14B102 972800035 Een beperkt advies

Nadere informatie

Passantentarieflijst Maastricht UMC+ 2015 *

Passantentarieflijst Maastricht UMC+ 2015 * 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B101 20150101 20151231 467,75 972800035 Een beperkt advies voor vragen

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2015

Prijslijst passanten 2015 De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW. BTW-heffing is alleen van toepassing op declaraties die beginnen met 11. 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid

Nadere informatie

Passant tarief vanaf 01-01-2015 t/m 31-12-2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg)

Passant tarief vanaf 01-01-2015 t/m 31-12-2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproductomschrijving Integraal tarief 2015

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproductomschrijving Integraal tarief 2015 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Zorgproduct. Declaratiecode

Zorgproduct. Declaratiecode 14B101 972800034 0 467,75 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B102 972800035 0 421,88 Een beperkt advies voor vragen

Nadere informatie

Ingangsdatum. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal tarief

Ingangsdatum. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 1-1-2015 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 (laatste aanpassing 22 mei 2013) Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Flevoziekenhuis prijslijst 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal prijs 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken

Flevoziekenhuis prijslijst 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal prijs 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2015 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Passantenprijslijst 2015 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Passantenprijslijst 2015 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Zoekinstructie: Met behulp van de toetscombinatie Ctrl F kunt u in deze prijslijst op

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

ZGT Passanten prijslijst 2015 Ingangsdatum: 1 januari 2015 Einddatum: 31 december 2015 Publicatiedatum: 20 maart 2015

ZGT Passanten prijslijst 2015 Ingangsdatum: 1 januari 2015 Einddatum: 31 december 2015 Publicatiedatum: 20 maart 2015 Zorgproduct Omschrijving Integraal tarief 2015 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015)

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015) Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015) VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015, bedragen in Euro's 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015

Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015 Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-15/4/2014*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-15/4/2014* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-15/4/2014* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Prijslijst DBC zorgproducten en overige zorgproducten Diaconessenhuis Leiden per 1 juni 2014 Wijzigingen voorbehouden

Prijslijst DBC zorgproducten en overige zorgproducten Diaconessenhuis Leiden per 1 juni 2014 Wijzigingen voorbehouden 972800062 14B109 Meer dan 2 routine onderzoeken bij erfelijkheidsonderzoek 130,66 136,75 267,41 972804003 14B167 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 2.350,97 603,80 2.954,77 972804005

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016

Passantenprijslijst 2016 972800034 14B101 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij 491,14 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 erfelijkheidsadvies 972800035 14B102

Nadere informatie

Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2015*

Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2015* Prijslijst DBC DOT 2015 versie 2015 1.1 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2015* * De ingangsdatum van de zorgvraag is uiteindelijk bepalend voor het tarief dat in rekening wordt

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek

Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek Lijst maximale en medisch specialistische zorg door niet-gecontracteerde Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed.

Nadere informatie

Passantenprijslijst OLVG per 01-01-2015

Passantenprijslijst OLVG per 01-01-2015 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 (laatste aanpassing 22 mei 2013) Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Versie 1 per 01-01-2015 Prijslijst 2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg)

Versie 1 per 01-01-2015 Prijslijst 2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij 467,75 erfelijkheidsadvies 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie