Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015"

Transcriptie

1 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015

2 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom verwijzen wij bij diverse regelingen en in verschillende documenten naar de zorgverzekeraar, in dit geval Avéro Achmea. 2

3 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist in rekening brengt afhankelijk zijn van de aard en het precieze verloop van de behandeling. Veel van deze zaken zijn nog niet bekend vooraf aan de behandeling. Het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist brengt daarom pas achteraf de kosten bij u in rekening. Het kan dus voorkomen dat de werkelijk in rekening gebrachte kosten hoger uitvallen dan vooraf was voorzien. Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt. In onderstaand overzicht kunt u het beste zoeken op Declaratiecode. Drukt u de Control- en F toets tegelijkertijd in. Er verschijnt een zoekscherm, waarin u de Declaratiecode kunt invoeren. Wanneer u nu op Enter drukt zal de betreffende Declaratiecode worden gearceerd. Declaratiecode DBC_zorgproductcode Keuze Zorg Plan Select Zorg Plan en Zorg Plan Selectief Omschrijving ,25 0,19 REISKOSTEN PER KILOMETER ,41 25,06 Reistijd/vacatie per half uur ,20 56,40 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,13 117,85 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,97 281,23 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek ,08 38,31 Diagnostische pleurapunctie ,10 30,83 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter ,68 739,26 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM ,42 600,32 Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten ,08 548,31 Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,28 447,96 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,25 203,44 Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten ,28 142,71 Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of ph-meting) ,22 248,42 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum ,08 72,06 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) ,41 220,06 GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) ,69 337,27 Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure) ,38 160,04 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie ,66 269,75 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie ,95 278,21 CAPSULE ENDOSCOPIE ,71 175,28 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie ,37 76,78 RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE ,58 439,19 Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) ,04 900,78 Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,07 286,55 Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) ,48 114,36 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling ,33 105,25 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar ,96 121,47 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap ,87 119,90 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap ,74 74,06 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,97 106,48 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,90 31,43 Prenatale screening: counseling ,08 38,31 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests ,58 187,94 Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld ,35 469,76 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling ,33 646,00 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling ,55 852,41 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,63 78,47 Cytologische en/of bacteriologische punctie ,35 29,51 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP ,22 78,92 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN ,13 75,10 Echografie van het hart ,47 122,60 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,48 74,61 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,58 125,69 Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,69 327,52 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,22 168,92 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties , ,49 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) ,79 123,59 Standaard intra-operatieve neuromonitoring ,73 164,80 Langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,12 334,59 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,26 87,95 Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,62 117,47 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur ,24 395,43 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur ,13 300,10 AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE ,10 224,33 Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure ,94 276,71 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR ,55 70,91 Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,63 89,72 Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,08 69,06 Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). Pagina 1 / 76

4 ,28 109,71 Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur ,37 82,78 Electro-oculografie (EOG) ,83 102,62 Slaap-Apneu registratie (screening) ,89 110,17 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt ,89 208,42 Multiple Slaap Latentie Test (MSLT) ,28 163,71 Polysomnografie (PSG) ,12 627,09 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping ,06 63,80 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef ,91 60,68 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie ,74 658,31 Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping ,84 100,38 Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.) ,50 142,88 Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.) , ,29 MICRONEUROGRAFIE ,54 102,41 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie ,76 121,32 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie ,99 32,99 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D ,94 53,96 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie ,35 102,26 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie ,11 107,33 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse ,03 171,77 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse ,43 94,82 Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling ,19 96,89 Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling ,00 59,25 Event-Related Potentials (ERP) ,26 124,70 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt ,39 152,54 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid ,21 186,91 Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) ,20 108,90 Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) ,89 114,67 Trans Craniële (TC) duplex ,98 94,49 Duplex extracraniële halsvaten ,36 60,27 DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN ,29 103,72 Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test ,75 145,31 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek ,62 67,97 Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek ,34 175,01 OOGBEWEGINGSONDERZOEK ,16 25,62 PUPILLOMETRIE ,49 62,62 Eenvoudige electro-retinografie (ERG) ,65 55,99 Uitgebreide electro-retinografie (ERG) ,47 347,60 Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij ,50 25,13 Eenvoudige toon-audiometrie ,10 30,83 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel ,15 48,86 Autonoom functieonderzoek met kantelproef ,18 164,39 Polymyografie (PMG) / tremorregistratie ,26 69,20 KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING ,08 81,06 Oculoplethysmografie (OPG) ,62 35,72 EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) ,10 13,58 VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) ,31 39,23 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code ,13 39,10 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen ,53 17,65 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling ,33 39,25 Residubepaling longen ,90 32,18 Spirografische longfunctiebepaling ,00 111,00 Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak ,35 112,76 Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie) ,75 49,31 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN ,37 49,78 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN ,09 129,82 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur ,46 134,60 Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen ,01 14,26 Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,85 177,64 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd ,26 174,95 Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling ,71 62,78 Hematotachografie( HTG) ,94 81,71 Echografie zenuwen en spieren ,85 28,39 Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ) ,12 39,84 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn ,22 58,67 Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie ,63 78,47 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) ,10 30,83 Spirometrie, voor en na inspanning ,08 131,31 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie ,05 285,04 ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK ,83 36,62 VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK ,82 416,87 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,20 27,15 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts) ,63 284,72 FLOW-CYTOMETRIE ,06 738,80 Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen (excl. mammaprint zie of oncotype DX zie ) ,78 101,84 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV ,52 340,89 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) ,80 38,10 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie of ) ,00 75,75 Biopt, matig complexe cytologie ,41 97,06 Naaldbiopt, complexe cytologische punctie , ,56 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint , ,60 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX ,60 23,70 HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD ,55 65,66 HYBRIDISATIE, HANDMATIG ,68 32,01 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD Pagina 2 / 76

5 ,86 62,90 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG ,36 79,02 RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF ,11 126,83 DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF ,99 137,99 DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) ,20 1,65 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht ,69 0,52 DIACEETZUUR ,80 0,60 INDICAN ,37 6,28 AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF ,69 0,52 CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK ,63 1,22 UREUM ,62 1,22 CHLORIDE ,21 3,91 GALACTOSEPROEF ,48 5,61 HIPPUURZUURPROEF ,27 29,45 HOMOCYSTEINE ,11 11,33 KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL ,44 32,58 KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD ,77 4,33 PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK ,49 1,87 KREATINE ,71 1,28 URINEZUUR ,40 1,80 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF ,43 7,82 VITAMINE B ,18 24,89 PREGNAANDIOL ,89 15,67 OESTRIOL ,50 17,63 KETOGENE-STEROIDEN, ,83 8,12 KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY ,32 27,99 IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE ,26 40,70 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT ,87 42,65 OESTROGENEN ,24 7,68 METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN ,22 2,42 BLOED (OCCULT), KWALITATIEF ,83 0,62 BILIRUBINE, KWALITATIEF ,78 0,59 GISTPROEF ,88 0,66 VERTERING, KWALITATIEF ,62 1,22 Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie ) ,07 1,55 Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie ) ,05 4,54 Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie ) ,43 4,82 Calcium in faeces ,53 7,15 VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF ,54 9,41 MELKZUUR, KWANTITATIEF ,50 4,88 Onderzoek naar Calprotectine in feces ,50 4,88 Onderzoek naar Elastase in feces ,51 1,88 LEUCOCYTEN IN FAECES ,05 4,54 OSMOLARITEIT IN FAECES ,43 4,82 CHYMOTRYPSINE IN FAECES ,37 4,78 GALZURE ZOUTEN IN FAECES ,62 5,72 ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES ,43 25,82 PORFYRINES, KWANTITATIEF ,89 44,17 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES ,83 1,37 SEDIMENT ,76 26,07 ADEMANALYSE ,43 1,82 Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,97 2,23 MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN ,19 1,64 BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN ,79 1,34 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest ,52 4,89 KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) ,21 2,41 METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK ,39 1,79 VITAMINE C ,79 1,34 KREATININE ,79 1,34 FOSFAAT ,18 2,39 ALKALI RESERVE ,95 1,46 CHOLESTEROL, TOTAAL ,95 1,46 Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,71 3,53 ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM ,54 4,91 VITAMINE A ,06 2,30 IJZER ,55 7,16 VITAMINE E ,86 5,15 LIPOIDEN, TOTAAL ,19 7,64 VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) ,79 1,34 NATRIUM ,79 1,34 KALIUM ,60 4,20 IJZERBINDINGSCAPACITEIT ,81 33,61 AMINOZURENCHROMATOGRAM ,05 4,54 TRANSFERRINE ,38 17,54 Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) ,36 2,52 CHOLINESTERASE ,66 10,25 PYRODRUIVENZUUR ,90 2,18 TRIGLYCERIDEN ,10 9,08 MELKZUUR ,46 2,60 MAGNESIUM ,40 10,80 VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) ,69 7,27 IMMUNOGLOBULINE, ELK ,32 16,74 FENYLALANINE ,89 0,67 CELLEN TELLEN IN LIQUOR ,10 9,08 AMMONIAK Pagina 3 / 76

6 ,54 3,41 FIBRINOGEEN ,95 1,46 ASAT, SGOT, TRANSAMINASE ,40 1,80 CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF ,37 2,53 OSMOLARITEIT ,90 3,68 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK ,51 3,38 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) ,08 18,81 KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE ,19 4,64 RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH ,86 5,15 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,65 12,49 RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,70 6,53 MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM ,50 26,63 INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA ,36 2,52 BETA LACTAMASE TEST ,64 3,48 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH ,90 5,18 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH ,38 12,29 MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) ,22 8,42 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME ,20 2,40 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode ,66 8,00 PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN ,27 2,45 Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) ,73 3,55 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) ,03 5,27 CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) ,02 4,52 AGGLUTINATIE, KOUDE ,89 5,92 ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ,34 7,01 ROSE-TEST ,85 4,39 L-AGGLUTINATIE ,00 3,75 RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) ,05 6,04 TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) ,41 8,56 FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE ,79 4,34 VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) ,54 5,66 PRECIPITATIE REACTIE ,26 8,45 IMMUNODIFFUSIE REACTIE ,36 7,02 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) ,60 6,45 COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) ,04 16,53 MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) ,52 21,39 Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed ,92 2,94 C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) ,45 6,34 ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ,64 4,98 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) ,82 32,12 CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN ,73 1,30 Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) ,74 1,31 BEZINKINGSSNELHEID ,30 6,98 BLOEDINGSTIJD ,35 2,51 PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING ,18 3,14 PROTROMBINETIJD ,48 1,86 ERYTROCYTEN, RESISTENTIE ,74 2,06 PLASMACELLEN TELLEN ,07 8,30 MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING ,70 1,28 EOSINOFIELEN TELLEN ,70 1,28 TROMBOCYTEN TELLEN ,88 2,16 RETICULOCYTEN TELLEN ,12 2,34 DIFFERENTIELE TELLING (HAND) ,72 1,29 DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) ,28 3,96 LE-CELLEN ,85 2,14 HEPARINE-TOLERANTIE TEST ,06 3,80 HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF ,31 7,73 HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF ,09 9,07 HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF ,10 3,08 BLOEDSTOLLINGSFACTOR II ,32 3,24 BLOEDSTOLLINGSFACTOR V ,45 7,09 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII ,94 9,71 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII ,11 16,58 BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX ,52 7,14 BLOEDSTOLLINGSFACTOR X ,32 1,74 TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL ,56 3,42 TROMBINETIJD ,42 4,82 TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ,89 15,67 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN ,84 80,88 PLASMINOGEEN ACTIVTEIT ,59 10,94 GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN ,82 54,62 Transketolase - in erytrocyten ,95 10,46 Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal ,20 9,90 Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ,48 79,86 ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA ,06 4,55 SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG ,92 12,69 CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE ,41 25,06 CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ,79 10,34 ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF ,92 8,94 NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) ,70 14,03 BNP/NT-PROBNP ,72 47,04 LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM ,55 7,16 ZINK ,20 24,90 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) ,20 11,40 WORMEIEREN (CONCENTRATIE) Pagina 4 / 76

7 ,13 11,35 PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ,39 7,04 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) ,95 10,46 SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) ,15 10,61 STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) ,21 10,66 Malaria sneltest ,85 16,39 SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) ,83 21,62 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA ,46 28,10 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA ,54 28,16 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA ,32 77,49 TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM ,96 9,72 HBS ANTIGEEN ,98 15,74 VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ,25 8,44 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,03 5,27 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ,95 27,71 ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ,07 15,05 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,84 11,88 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,86 12,65 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,60 17,70 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch ,73 17,80 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch ,29 17,47 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch ,52 16,89 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch ,75 17,06 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch ,65 7,24 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF ,63 7,22 HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) ,65 7,24 VITAMINE B1, THIAMINE ,63 7,22 VITAMINE B6, PYRIDOXINE ,46 7,10 VITAMINE H, BIOTINE ,35 2,51 PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF ,74 5,81 PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF ,30 14,48 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,56 3,42 MICRO-ALBUMINE IN URINE ,99 14,24 VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) ,91 14,18 HOMOVANILLINE (HVA) ,86 34,40 AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE ,75 0,56 FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF ,80 0,60 BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) ,41 76,06 PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE ,25 10,69 HYDROXYPROLINE ,15 5,36 OXAALZUUR ,48 3,36 O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED ,57 4,18 BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED ,95 1,46 GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE ,27 11,45 IGG SUBKLASSEN ,27 4,70 VISCOSITEIT ,97 11,98 PRECIPITINEN ,86 7,40 APOLIPOPROTEINE A, B, C, E ,78 5,84 CORTISOL ,53 7,15 CORTISOL, VRIJ ,18 7,64 ALDOSTERON ,72 8,04 HYDROXYPROGESTERON, ,02 6,77 PROGESTERON ,20 6,90 TESTOSTERON ,99 6,74 TESTOSTERON, VRIJ ,92 6,69 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ,32 7,74 ANDROSTEENDION ,03 10,52 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) ,50 7,13 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) ,53 7,15 SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) ,97 9,73 SOMATOMEDINE ,75 8,06 PREGNENOLON ,68 6,51 OESTRIOL BIJ GRAVIDAE ,37 7,03 OESTRON, OESTRADIOL, ELK ,25 16,69 GLUCAGON ,49 7,12 INSULINE ,30 6,98 INSULINE-ANTISTOFFEN ,25 7,69 C-PEPTIDE ,64 7,23 ACTH, CORTICOTROFINE ,45 5,59 LUTEINISEREND HORMOON (LH) ,35 5,51 FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) ,88 6,66 THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR ,74 8,06 THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE ,60 7,20 HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL ,10 9,08 HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE ,97 8,23 HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE ,38 8,54 HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE ,18 7,64 GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE ,01 7,51 VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) ,61 5,71 PROLACTINE (PRL) ,48 9,36 Anti Mulleriaans Hormoon (AMH) ,38 5,54 THYROXINE (VRIJ T4) ,04 6,78 TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) ,45 4,84 THYROTROFINE (TSH) ,70 7,28 THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) Pagina 5 / 76

8 ,09 6,07 THYROXINE (T4) ,30 6,98 TRIJOODTHYRONINE (T3) ,45 5,59 FOLIUMZUUR ,90 6,68 VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE ,01 8,26 OSTEOCALCINE ,43 13,82 TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ,70 9,53 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ,36 13,02 ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) ,63 16,22 ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE ,48 1,86 BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP ,02 6,77 PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) ,10 6,83 PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) ,73 7,30 NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) ,71 7,28 CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK ,41 7,81 THYREOGLOBULINE ,09 6,82 CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ,64 7,23 ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) ,77 8,08 BETA-2-MICROGLOBULINE ,72 8,04 CALCITONINE ,00 8,25 GASTRINE ,56 8,67 INHIBINE ,14 6,86 PARATHORMOON (PTH) ,76 8,07 RENINE ,26 7,70 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) ,01 6,76 FERRITINE ,93 25,45 SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,98 17,99 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,42 18,32 ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,06 15,05 OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT ,41 7,06 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) ,06 21,80 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer ,07 22,55 OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH ,50 21,38 DIURETICA, SCREENING ,19 12,14 ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE ,17 4,63 KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED ,60 22,20 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS ,11 15,08 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ,37 7,03 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ,02 13,52 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ,14 13,61 ALUMINIUM ,44 7,83 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ,70 20,78 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ,71 7,28 NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY ,69 14,02 NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH ,54 13,91 LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED ,98 13,49 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY ,31 23,48 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,47 14,60 BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE ,75 8,81 THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,49 20,62 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,78 23,09 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,41 7,06 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,99 15,74 METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN ,65 8,74 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ,10 7,58 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ,07 20,30 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,82 20,12 ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,82 3,62 LITHIUM ,27 7,70 THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,96 14,97 GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER ,67 17,75 GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN ,03 13,52 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) ,46 19,85 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC ,53 19,90 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek ,78 57,59 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent ,99 18,74 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH ,79 48,59 ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH ,71 2,03 FRUCTOSAMINE ,47 6,35 GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE ,66 5,75 HBALC ,06 10,55 SIKKELCEL TEST ,62 1,22 BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK ,23 1,67 Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,18 2,39 CHOLESTEROL, HDL ,03 12,77 ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I ,39 5,54 Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,57 10,93 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE ,44 8,58 GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) ,79 15,59 KOPER ,06 6,05 BENCE JONES EIWIT ,64 22,98 ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) ,83 5,87 KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH ,29 5,47 PREALBUMINE ,55 4,91 ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS Pagina 6 / 76

9 ,73 5,80 KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,65 5,74 LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,80 23,85 IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE ,63 1,22 Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,63 1,22 ALBUMINE ,50 7,13 MYOGLOBINE ,73 7,30 GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ,66 5,75 ANTITRYPSINE, ALFA-I ,11 1,58 ALAT, SGPT, TRANSAMINASE ,95 1,46 MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) ,62 6,47 Bepaling Lysozyme in bloed ,95 1,46 KREATINE-FOSFOKINASE ,95 1,46 ALKALISCHE FOSFATASE ,03 6,02 CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM ,63 5,72 TROPONINE, CARDIALE ISOVORM ,33 6,25 CERULOPLASMINE ,58 5,69 CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF ,14 6,11 COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) ,44 10,83 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,73 14,05 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,86 20,15 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,58 23,69 BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) ,26 6,95 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH ,76 10,32 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH ,36 13,77 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,44 19,08 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,55 6,41 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH ,51 25,13 CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT ,95 5,96 KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ,76 2,82 KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ,15 15,11 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF ,82 3,62 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF ,03 116,27 HLA-A, B, C, TYPERING ,19 20,39 HLA-B ,53 4,90 MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING ,93 2,95 Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling ,75 1,31 LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING ,26 15,95 TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK ,32 16,74 TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN ,50 5,63 HAPTOGLOBINE ,48 14,61 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT ,69 8,77 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR ,22 25,67 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN ,82 22,37 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI ,86 20,90 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII ,39 2,54 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD ,89 6,67 FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF ,69 2,02 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF ,69 7,27 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF ,96 25,47 FIBRINOPEPTIDE-A ,67 7,25 ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ,62 9,47 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF ,10 9,83 PROTEINE C ACTIVITEIT ,06 15,80 PROTEINE C ANTIGEEN ,07 9,80 PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN ,77 11,08 PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ,29 11,47 OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ,43 6,32 ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM ,08 24,81 HCG KWANTITATIEF UIT SERUM ,91 13,43 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën ,17 19,63 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ,43 37,07 IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER ,80 6,60 ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N ,84 36,63 KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) ,76 25,32 ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) ,72 25,29 ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) ,21 15,16 REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) ,84 26,13 AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) ,22 24,92 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) ,88 62,91 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) ,78 112,34 BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) ,64 31,98 BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) ,90 30,68 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,70 25,28 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,10 57,08 HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) ,09 130,57 HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) ,38 16,79 COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) ,68 17,76 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,29 23,47 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,13 34,60 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,61 110,71 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,47 19,10 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,16 62,37 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,54 46,16 IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) Pagina 7 / 76

10 ,23 54,17 LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,77 3,58 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen ,56 4,92 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname ,87 2,90 Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal ,64 7,98 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname ,87 5,90 Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken ,71 9,53 CLB-referentietarief ,68 6,51 INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) ,59 102,44 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten) ,11 283,58 Directe percutane arteriële punctie ,68 289,26 Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie ,49 232,12 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,59 102,44 Planigrafie algemeen ,11 150,08 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE ,94 85,46 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE ,94 85,46 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE ,09 81,82 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen , ,28 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) , ,65 Embolisatie van vaten ,57 320,68 Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,31 388,73 Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,79 39,59 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen ,75 485,81 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid ,89 190,42 MRI hersenen - met contrast ,89 190,42 MRI hersenen - standaard ,39 150,29 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel ,50 58,88 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) ,30 121,73 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten ,79 39,59 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid ,39 150,29 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN ,68 131,01 SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) ,85 63,64 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis ,93 53,20 Echografie orbita inclusief oogbol ,79 39,59 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties ,52 161,64 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren ,06 184,55 MRI achterste schedelgroeve ,79 39,59 PARTIELE GEBITSSTATUS ,79 39,59 VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME ,10 54,83 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen ,74 116,06 SIALOGRAFIE ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS ,38 47,54 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,39 150,29 CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM ,81 41,86 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan ,06 184,55 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang ,79 39,59 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan ,92 226,44 MRI thoracale wervelkolom ,81 41,86 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,06 184,55 MRI lumbosacrale wervelkolom ,79 39,59 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis ,30 121,73 INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT ,83 44,12 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand ,98 138,74 FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE ,50 151,13 CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,85 63,64 ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN ,62 190,22 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) ,81 41,86 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm ,39 150,29 Arthrografie schoudergewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm ,21 93,16 Arthrografie elleboogsgewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers ,21 93,16 Arhthrografie polsgewricht ,81 41,86 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling ,79 39,59 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname ,81 41,86 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting ,90 194,18 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX ,64 172,98 MRI thorax(wand), mamma en mediastinum ,70 239,03 Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,55 163,16 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,43 283,07 MRI-hart ,03 255,02 MRI-hart met dobutamine stress-test ,45 268,84 Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken ,98 272,24 Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram ,87 260,90 Radiologisch onderzoek arteriae coronariae ,21 93,16 Laryngo- en/of bronchografie ,52 161,64 CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel ,79 39,59 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast ,79 39,59 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum ,25 68,44 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen ,81 41,86 BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING ,02 121,52 LOCALISATIE MAMMATUMOR ,85 63,64 Echografie van mamma. Pagina 8 / 76

11 ,81 41,86 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen ,57 175,93 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,85 63,64 Echografie van de buikorganen ,82 343,37 Abcesdrainage met echografie ,87 212,90 MRI abdomen ,74 116,06 Radiologisch onderzoek slokdarm ,74 116,06 Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage ,30 121,73 INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE ,62 371,72 Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter ,55 144,41 Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof ,30 121,73 Radiologisch onderzoek dikke darm , ,63 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen , ,63 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie ,93 173,20 Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s ,25 68,44 HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF ,11 84,08 Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen ,74 201,56 MRI bekken ,11 84,08 ANTEGRADE PYLEOGRAFIE , ,62 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen , ,62 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie ,36 220,77 RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK ,55 277,91 FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM ,29 141,22 HYSTERO-SALPINGOGRAFIE ,50 58,88 Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt ,98 272,24 Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën ,83 44,12 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet ,79 215,09 Radiologisch onderzoek arteriën van het been ,49 232,12 Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie ,52 161,64 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,29 57,97 Echografie onderste extremiteit ,06 184,55 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) ,98 272,24 Flebografie van het bekken ,39 150,29 CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,81 41,86 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht ,21 93,16 Arthrografie heupgewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek bovenbeen ,79 39,59 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen ,21 93,16 Arthrografie kniegewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen ,61 39,46 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden ,05 58,54 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,05 58,54 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,02 29,27 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) toeslag in combinatie met , per 15 min extra patiëntgeb.tijd ,02 29,27 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toeslag in combinatie met , per 15 min. extra tijd, zowel patiëntgeb. als indirecte tijd ,89 57,67 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ,30 162,98 SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) ,46 174,35 SCHILDKLIER UPTAKE-METING ,33 160,00 SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE ,36 214,02 STATISCH SKELETONDERZOEK ,82 236,87 MEERFASEN SKELETONDERZOEK ,53 137,65 Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur ,84 106,38 Skeletdensitometrie heupen ,55 106,91 Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom ,13 218,35 Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse ,44 171,33 LONGPERFUSIEONDERZOEK ,28 156,96 LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN ,12 249,84 LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092) ,93 278,95 SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING ,07 218,30 NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA) ,76 264,57 RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE ,62 327,47 Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156) ,21 578,41 ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S ,45 239,59 ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155) ,52 257,64 BEPALING GALZUURMETABOLISME ,75 113,06 C14-UREUMADEMTEST ,41 495,31 SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING ,30 696,98 SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN ,54 184,91 SPECT VAN SKELET DETAIL ,47 238,10 SPECT VAN MYOCARD RUST ,24 395,43 SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST ,10 318,83 SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244) ,63 393,47 SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244) ,38 277,79 SPECT VAN ABDOMEN ,29 324,97 BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,74 491,06 BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401) ,80 111,60 CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING ,87 649,40 PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH) ,53 882,40 PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE ,31 123,23 SCEN-CONSULTATIE 14B ,75 350,81 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B ,88 316,41 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,04 240,78 Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen waarbij een instrument ingebracht wordt bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,41 196,81 Meer dan 2 routine onderzoeken bij erfelijkheidsonderzoek Pagina 9 / 76

12 14B , ,69 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,08 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,26 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,87 306,65 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,31 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,69 Operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,04 IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,85 Kijkoperatie en behandeling in de buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,76 254,82 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,21 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,21 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,00 Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,36 Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,11 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,89 128,92 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,63 995,72 IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,65 IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,09 726,07 Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,64 505,98 IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,94 711,71 IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,14 591,11 IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,60 361,20 Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,26 543,95 Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,61 406,96 Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,14 82,61 Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,26 207,95 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,69 304,27 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,99 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,21 289,66 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,05 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,03 Darmverwijdering bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,89 Darmverwijdering bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,67 Darmtransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,77 Darmtransplantatie tijdens een Ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,87 306,65 Nazorg na transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,22 Nazorg na transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,80 Verwijderen van een nier bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,85 Verwijderen van een nier bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,43 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,07 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,34 265,01 Nazorg van de donor na transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,98 Nazorg van de donor na transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,90 Transplantatie van de alvleesklier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,50 Transplantatie van de alvleesklier tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,60 Transplantatie van de nier en alvleesklier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,96 Transplantatie van de nier en alvleesklier tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,58 Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,58 Transplantatie van eilandjes van Langerhans tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,23 Transplantatie van eigen stamcellen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,32 Transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,65 Behandeling / controle na transplantatie van eigen stamcellen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,36 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,96 Transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,37 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,87 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,57 Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14B , ,12 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,04 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14B , ,03 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,55 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,51 Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 14B , ,69 In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 14B , ,07 Instellen van thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing 14B ,96 696,72 Begeleiding bij thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing 14B , ,21 Thuisbeademing tijdens een ziekenhuisopname bij chronische thuisbeademing 14B , ,69 Bijstellen van thuisbeademing tijdens een ziekenhuisopname bij chronische thuisbeademing 14B , ,82 Instellen van thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B ,77 423,58 Begeleiding bij thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B , ,83 Thuisbeademing bijstellen tijdens een ziekenhuisopname van maximaal vijf verpleegdagen bij chronische thuisbeademing 14C ,56 77,67 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de psychiater 14C ,35 553,01 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C ,97 151,48 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C ,04 305,28 3 tot vijf contacten bij een psychische stoornis 14C ,78 95,09 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de kinderneuroloog 14C , ,36 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,67 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,19 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,72 259,29 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,78 746,84 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,97 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,70 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,57 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,07 318,80 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,03 597,77 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind Pagina 10 / 76

13 14C ,20 921,15 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,15 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,61 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,51 330,38 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,62 573,47 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,97 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,60 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,36 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,51 379,13 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,41 437,56 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,79 393,59 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,81 473,11 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,58 387,44 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,90 434,18 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,42 207,32 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,68 332,76 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,87 238,40 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,05 370,54 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,26 138,95 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,45 166,84 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,17 126,88 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,88 168,66 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,57 117,43 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,99 191,24 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,54 756,41 Dagbehandeling / Diagnostisch onderzoek / Meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,81 488,11 Een tot vier operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,08 meer dan 4 operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,99 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,11 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,00 69,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,46 Ziekenhuisopname 6 tot en met 15 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,37 Ziekenhuisopname 6 tot en met 15 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,94 Ziekenhuisopname 29 tot en met 56 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,46 Ziekenhuisopname 16 tot en met 28 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,67 Ziekenhuisopname 16 tot en met 28 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,42 Ziekenhuisopname met 57 tot en met 90 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,83 Ziekenhuisopname met meer dan 90 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,35 220,01 Poliklinische behandeling bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,41 Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies 14D ,53 280,15 IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,62 213,47 Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,11 150,83 Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D , ,28 Gedeeltelijke levertransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,88 Gedeeltelijke levertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,36 Niertransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,67 Niertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,17 Niertransplantatie van een levende donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,69 Niertransplantatie van een levende donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,04 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,59 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,09 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,82 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,92 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,97 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,88 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,73 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,84 773,88 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,56 961,17 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,79 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,89 666,67 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,97 321,73 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,36 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,72 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,61 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,57 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,60 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,00 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,41 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,55 540,41 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,01 281,26 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,51 Nazorg van de ontvanger -na transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,35 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,34 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,42 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,04 Nazorg van de ontvanger -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,82 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,46 838,85 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,15 594,11 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,62 328,22 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,05 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,83 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,99 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,41 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,49 726,37 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier Pagina 11 / 76

14 14D , ,19 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,16 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,37 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,96 392,97 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,55 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,30 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,31 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,58 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,95 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,04 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,22 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,64 871,98 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,99 213,74 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,18 Nazorg van de donor -na transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,70 Nazorg van de donor - na transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,72 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,59 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,12 717,09 Nazorg van de donor -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,75 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,11 Nazorg van de donor - na transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,21 442,66 Nazorg van de donor - na transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,59 229,94 Nazorg van de donor - na transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,43 Ziekenhuisopname i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,04 657,78 Meer dan een polikliniekbezoek met een ingreep met onderzoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,54 607,16 Dagbehandeling met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,26 420,20 Meer dan een polikliniekbezoek met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,51 781,13 Meer dan 2 polikliniekbezoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,21 333,16 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D , ,65 Epilepsiechirurgie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,45 Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft, inclusief electroden bij een aandoening van de hersenen 14D , ,10 Plaatsen of vervangen van een eenzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft, inclusief electroden bij een aandoening van de hersenen 14D , ,61 Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D , ,21 Plaatsen of vervangen van een eenzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D , ,94 Verwijderen of verplaatsen van een apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D , ,29 Plaatsen van een stimulator van de 10e hersenzenuw bij een aandoening van de hersenen 14D , ,90 Vervangen van een stimulator van de 10e hersenzenuw bij een aandoening van de hersenen 14D , ,75 Verwijderen of herstellen van een stimulator van de 10e hersenzenuw bij een aandoening van de hersenen 14D , ,92 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,01 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,22 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,55 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,04 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,54 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,15 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel bij een aandoening van de hersenen 14D , ,37 Zeer uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,27 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,22 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,51 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,42 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,99 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,00 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel bij een aandoening van de hersenen 14D , ,78 Uitgebreide en Zeer ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,93 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,25 Ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,58 Ingewikkelde operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,24 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,59 Ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,40 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel bij een aandoening van de hersenen 14D , ,51 Ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,73 Middel Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Middel Ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,57 Middel Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,96 Middel Ingewikkelde operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,91 Middel Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,92 Middel Ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Middel Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel bij een aandoening van de hersenen 14D , ,43 Middel Ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen 14D , ,15 Operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,08 Operatie met 6 tot en met verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,40 Operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,15 Operatie bij een aandoening van de hersenen 14D ,58 544,19 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,11 465,83 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 14D , ,10 Inbrengen van een hulpmiddelen voor de lange termijn ondersteuning hart bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,33 Inbrengen van een hulpmiddel voorde korte en lange termijn ondersteuning hart bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,67 Inbrengen van een hulpmiddel voor de lange termijn ondersteuning hart bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,37 Onderzoek of nazorg in verband meteen hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning van het hart tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,79 Hart-longtransplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,85 Longtransplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,67 Harttransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,32 313,74 Donorprocedure hartlong- of longtransplantatie niet leidend tot transplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,32 313,74 Donorprocedure harttransplantatie niet leidend tot transplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening Pagina 12 / 76

15 14D , ,97 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie en een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,69 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,48 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,50 325,13 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie met poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,07 114,80 Onderzoek voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,12 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie en een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,67 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie en een ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,76 Begeleiding hartlong-/ longtransplantatie tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,27 459,95 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie en poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,41 97,06 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,44 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,41 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,46 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,63 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,86 103,40 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,79 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,64 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met een ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,45 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,61 901,96 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,92 138,69 Onderzoek voorafgaand aan harttransplantatie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening in het kader van harttransplantatie 14D , ,12 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij begeleiding bij harttransplantatie 14D , ,03 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij begeleiding bij harttransplantatie 14D , ,76 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij begeleiding bij harttransplantatie 14D ,90 511,43 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding bij harttransplantatie 14D ,41 97,06 1 of 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding bij harttransplantatie 14D , ,75 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij de nazorg na harttransplantatie 14D , ,57 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij de nazorg na harttransplantatie 14D , ,43 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij de nazorg na harttransplantatie 14D , ,34 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na harttransplantatie 14D ,00 124,50 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na harttransplantatie 14D , ,05 Open operatie aan de grote lichaamsslagader - in de borstkas of buikholte bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,27 Kijkoperatie aan de grote lichaamsslagader - in de borstkas of buikholte bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,00 Open operatie aan de grote lichaamsslagader - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,52 Kijkoperatie aan de grote lichaamsslagader - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,80 Zeer ingewikkelde operatie aan de grote lichaamsslagader(boog) - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,02 Ingewikkelde operatie aan de grote lichaamsslagader(boog) - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,44 Operatie aan de grote lichaamsslagader(boog) - in de borstkas bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,80 Operatie aan hart(klep) via een katheter tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,13 Operatie aan hart(klep) via een katheter bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,22 Operatie aan hartklep(pen) hoogste kostenklasse bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,09 Operatie aan hartklep(pen) hoge kostenklasse bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,06 Operatie aan hartklep(pen) middelhoge kostenklasse bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,24 Operatie aan hartklep(pen) laagste kostenklasse bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,29 Ingewikkelde operatie aan de hartwand bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,59 Minder ingewikkelde operatie aan de hartwand bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,68 Operatie aan de hartwand bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,30 Ingewikkelde omleidingsoperatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,96 Minder Ingewikkelde omleidingsoperatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,29 Omleidingsoperatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,43 Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,66 Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,81 Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,46 Operatie aan het hart bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,06 Zeer ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,54 Zeer ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,65 Ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,76 Ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,56 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,46 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,40 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 5 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,52 Dotterbehandeling klasse 5 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,61 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 4 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,39 Dotterbehandeling klasse 4 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,24 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 3 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,42 Dotterbehandeling klasse 3 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,37 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,85 Dotterbehandeling klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,97 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,85 Dotterbehandeling klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,68 Operatie aan het hart tijdens een ziekenhuisopname klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,73 Operatie aan het hart klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,03 Operatie aan het hart tijdens een ziekenhuisopname klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,89 Operatie aan het hart klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,79 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 4 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,29 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 5 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,64 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 3 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,91 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 3 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,30 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,13 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 2 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,23 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,83 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 1 bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,01 Inbrengen van een ICD (defibrillator voor 2 hartkamers), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,30 Inbrengen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,67 Inbrengen of vervangen van een ICD (defibrillator voor 2 hartkamers), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening Pagina 13 / 76

16 14D , ,09 Inbrengen of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,98 Inbrengen van elektroden ten behoeve van een defibrillator bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,97 962,23 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,20 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,18 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,91 299,18 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D ,99 109,49 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,75 Nazorg en onderzoek na het inbrengen van een hartondersteunend apparaat bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,55 Harttransplantatie bij een levensbedreigende hart/long aandoening 14D , ,62 Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier tijdens een Ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,49 Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,63 Donorselectie en afname (Verwante donor) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,42 Donorselectie (Verwante donor) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,05 Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,11 Donorselectie (Niet-verwante donor) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,15 Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,69 Donorselectie (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14D , ,34 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene maximaal 5 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,73 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene 6 tot en met 20 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,92 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene 21 tot en met 30 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,56 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene 31 tot en met 45 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,49 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene meer dan 45 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,62 Behandeling van pasgeborene maximaal 5 verpleegdagen na een keizerssnede bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,45 Behandeling van pasgeborene maximaal vijf verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,03 Behandeling van pasgeborene 6 tot en met20 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,39 Behandeling van pasgeborene 21 tot en met 30 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,90 Behandeling van pasgeborene 31 tot en met 45 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,30 Behandeling van pasgeborene meer dan 45 verpleegdagen bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,18 Beoordeling in een longastma centrum tijdens een opname in de instelling bij een verminderd functioneren van de longen 14D , ,89 Beoordeling in een longastma centrum poliklinisch of in dagbehandeling bij een verminderd functioneren van de longen 14D , ,45 Afgebroken behandeling in een longastma centrum bij een verminderd functioneren van de longen 14D , ,77 Diagnostiek tijdens de behandeling bij een verminderd functioneren van de longen 14D , ,05 Basisbehandeling met extra medische problematiek en het afbouwen van medicijnen bij astma (bij kinderen) 14D , ,96 Basisbehandeling met extra medische problematiek bij astma (bij kinderen) 14D , ,20 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14D , ,50 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij astma (bij kinderen) 14D , ,29 Basisbehandeling met psychosociale behandeling met opname in een instelling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14D , ,03 Basisbehandeling met aanvullende behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14D , ,75 Basisbehandeling met opname in een instelling bij astma (bij kinderen) 14D , ,75 Basisbehandeling met extra medische problematiek en het afbouwen van medicijnen bij astma 14D , ,17 Basisbehandeling met extra medische en psychische problematiek bij astma 14D , ,98 Basisbehandeling met extra medische en psychosociale problematiek bij astma 14D , ,46 Basisbehandeling met extra medische problematiek bij astma 14D , ,20 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D , ,95 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering lichamelijke conditie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegdagen bij astma 14D , ,74 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij astma 14D , ,57 Basisbehandeling met psychosociale behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D , ,60 Basisbehandeling met psychosociale behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma 14D , ,81 Basisbehandeling met aanvullende behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D , ,80 Basisbehandeling met aanvullende behandeling inde polikliniek of dagbehandeling bij astma 14D , ,25 Basisbehandeling met opname in een instelling bij astma 14D , ,72 Basisbehandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma 14D , ,21 Basisbehandeling met extra medische problematiek met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,93 Basisbehandeling met extra medische en psychosociale problematiek bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,01 Basisbehandeling met extra medische problematiek bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,89 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,95 Basisbehandelingbehandeling gericht op verbetering van lichamelijke en psychosociale conditie, polikliniekbezoek of dagbehandeling of max 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,56 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,23 Basisbehandeling en behandeling gericht op verbetering lichamelijke en psychosociale conditie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandelingverpleegdagen) bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,48 Basisbehandeling met psychosociale behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,63 Basisbehandeling met psychosociale behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,59 Basisbehandeling met aanvullende behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,38 Basisbehandeling met aanvullende behandeling inde polikliniek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,62 Basisbehandeling met opname in een instelling bij een chronische ontsteking van de longen 14D , ,68 Basisbehandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D ,80 65,10 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de revalidatiearts 14D , ,31 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,36 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,80 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,91 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,99 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,90 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,45 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,93 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,45 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 14D , ,31 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,43 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,28 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,08 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,27 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,83 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,04 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,84 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 14D , ,55 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie Pagina 14 / 76

17 14D , ,80 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,74 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,99 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,31 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,86 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,09 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,27 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,35 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,57 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14D , ,94 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,76 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,59 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,19 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,69 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,62 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,83 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,75 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,76 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,24 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,31 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,30 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,86 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,45 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,10 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,46 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,63 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 14D , ,16 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,16 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,03 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,92 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,60 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,17 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,29 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,04 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,97 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 14D , ,79 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,74 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 271 tot maximaal 485 behandeluren en meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,39 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 141 tot maximaal 270 behandel uren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,82 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 52 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,21 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,87 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,36 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 270 tot maximaal 551 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,05 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met 71 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D , ,79 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 14D ,11 478,58 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,07 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,92 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,01 227,26 Begeleiding bij bloedtransfusie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,76 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,12 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,86 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,02 Intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,35 724,01 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,35 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,06 Intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,33 Onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,29 286,72 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,99 Intensieve onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,44 Onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,93 260,20 Nazorg i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,32 Onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,93 260,20 Nazorg na kanker aan het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kinderen 14D ,93 260,20 Nazorg bij vaste tumor(en) i.v.m. kanker bij kinderen 14D , ,97 Onderzoek gericht op het uitsluiten of ontdekken van kanker bij kinderen 14D , ,62 Bloedplasmafiltratie/ -feresebehandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,55 745,91 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,76 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,00 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,25 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,58 424,19 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,89 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij een aandoening van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,05 Thuis filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,00 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,51 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,95 523,46 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,85 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D ,66 202,25 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,11 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij een aandoening van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,69 Thuis filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,15 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,60 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,90 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,72 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,12 512,34 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kinderen) Pagina 15 / 76

18 14D , ,56 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kinderen) 14D ,46 235,10 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,54 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,27 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kinderen) 14D , ,63 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,99 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) met een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,90 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,25 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot en met 3 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,52 Thuis filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,69 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,45 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij nierfalen (bij kinderen) 14D ,86 243,65 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,54 523,16 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D , ,80 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kinderen) 14D ,93 248,20 1 of 2 polikliniekbezoeken bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kinderen) 14D , ,49 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kinderen) 14D , ,96 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,19 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,85 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,05 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij nierfalen (bij kinderen) 14D ,70 223,28 1 of 2 polikliniekbezoeken bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D ,52 491,64 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,34 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,64 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,07 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,89 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,44 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,10 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,77 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,59 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) met een ziekenhuisopname bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,18 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D , ,70 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij plotseling nierfalen (bij kinderen) 14D ,91 267,68 1 of 2 polikliniekbezoeken bij nierfalen (bij kinderen) 14D ,31 651,98 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,40 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,29 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,85 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,10 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,81 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij nierfalen (bij kinderen) 14D , ,81 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij nierfalen (bij kinderen) 14D ,74 539,81 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D , ,30 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D , ,33 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,44 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D , ,33 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D , ,18 ziekenhuisopname bij een oogaandoening (bij kinderen) 14D , ,61 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D ,31 447,23 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,25 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,26 Slaapademhalingsregistratie tijdens een ziekenhuisopname van maximaal vijf verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D ,22 220,67 1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen) 14D ,61 415,21 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een oogaandoening (bij kinderen) 14D ,33 247,75 1 of 2 polikliniekbezoeken bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D ,82 443,12 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D , ,63 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D , ,30 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D , ,42 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel 14D ,83 183,62 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,23 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,11 Slaapademhalingsregistratie tijdens een ziekenhuisopname van meer dan vijf verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kinderen 14D , ,08 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D ,16 231,12 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een oogaandoening (bij kinderen) 14D ,48 238,86 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D ,91 469,43 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D , ,68 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D , ,73 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D , ,13 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kinderen) 14D , ,59 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,78 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,38 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,67 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,66 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,76 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D ,43 579,32 Onderzoek van een adoptiekind in de polikliniek bij onderzoek adoptiekind 14D ,03 555,77 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij niet nader omschreven klachten (bij kinderen) 14D , ,98 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij niet nader omschreven klachten (bij kinderen) 14D ,54 235,91 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D ,51 344,63 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,22 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,06 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,27 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van botten of spieren (bij kinderen) 14D , ,33 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,89 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D ,96 251,97 1 of 2 polikliniekbezoeken bij niet nader omschreven klachten (bij kinderen) Pagina 16 / 76

19 14D , ,36 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij niet nader omschreven klachten (bij kinderen) 14D ,96 366,72 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,72 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D ,42 206,57 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardige gezwel/ zwelling 14D , ,41 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene op de NICU (neonatal intensive care unit) 14D ,46 390,35 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene op de NICU (neonatal intensive care unit) 14D ,52 457,14 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene 14D ,31 224,48 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene 14D , ,70 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,46 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,24 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,97 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,34 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,76 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14D , ,75 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,34 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij buikpijn (bij kinderen) 14D ,25 254,44 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D ,39 510,29 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,38 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,30 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D , ,18 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kinderen) 14D ,21 492,91 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D , ,87 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14D , ,31 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14D ,19 336,14 1 of 2 polikliniekbezoeken bij buikpijn (bij kinderen) 14D ,01 584,26 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,36 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,58 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,60 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij buikpijn (bij kinderen) 14D , ,92 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14D , ,69 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D , ,75 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D , ,02 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D , ,29 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14D ,78 245,84 1 of 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E ,87 550,40 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E ,25 825,19 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E , ,44 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E , ,51 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E , ,35 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,66 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,79 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,42 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,22 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E , ,63 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E , ,27 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,36 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,92 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E ,32 279,24 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E ,91 615,68 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,07 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,32 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E , ,24 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kinderen) 14E ,98 314,24 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E ,31 753,23 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E , ,85 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een ontsteking van de darm (bij kinderen) 14E ,02 266,27 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E ,58 622,19 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,16 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,79 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,68 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kinderen) 14E , ,45 Inbrengen van een pacemaker bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kinderen) 14E , ,53 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aangeboren hartafwijking 14E , ,52 Echografie bij een onderzoek gericht op hartafwijkingen bij de baby in de zwangerschap 14E ,13 213,10 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hartafwijking 14E ,92 389,94 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hartafwijking 14E ,64 397,23 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een onderzoek gericht op hartafwijkingen bij de baby in de zwangerschap 14E ,16 371,37 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kinderen) 14E , ,74 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kinderen) 14E ,91 219,68 1 of 2 polikliniekbezoeken bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kinderen) 14E ,89 277,42 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kinderen) 14E ,63 489,47 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kinderen) 14E ,05 971,29 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,88 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,67 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,53 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,93 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E ,21 975,91 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij astma (bij kinderen) 14E , ,60 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij astma (bij kinderen) 14E , ,17 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14E , ,61 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14E , ,54 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij astma (bij kinderen) 14E ,79 276,59 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E ,25 609,19 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) Pagina 17 / 76

20 14E , ,17 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,29 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E , ,91 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kinderen) 14E ,52 904,89 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,97 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,06 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,28 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,08 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,40 241,05 1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma (bij kinderen) 14E ,44 580,83 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij astma (bij kinderen) 14E , ,24 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij astma (bij kinderen) 14E , ,37 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij astma (bij kinderen) 14E , ,19 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij astma (bij kinderen) 14E ,02 766,52 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,89 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,63 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,30 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,97 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,78 249,59 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,92 496,44 Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,26 Specifiek onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,97 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,50 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,43 274,07 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E ,62 601,97 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,26 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,02 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,27 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kinderen) 14E , ,93 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,81 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,15 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,45 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,33 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,95 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,95 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,32 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,95 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E ,35 594,26 1 of 2 polikliniekbezoeken bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E ,38 976,79 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,33 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,31 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,96 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E ,10 654,08 1 of 2 polikliniekbezoeken in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,77 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoekenin speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,12 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,83 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,47 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kinderen) 14E , ,63 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,33 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,13 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,28 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,31 Consult in de polikliniek bij een afwijkende uitslag van de hielprik bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E ,06 614,30 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,12 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,42 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E , ,63 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E ,05 187,54 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stofwisselingsziekte (bij kinderen) 14E ,06 409,55 Begeleiding bij bloedtransfusie, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij bloedarmoede (bij kinderen) 14E , ,96 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bloedarmoede 14E ,83 702,62 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,07 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,49 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij bloedarmoede 14E , ,68 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij bloedarmoede 14E ,23 655,67 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,89 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,81 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,73 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Bloedarmoede 14E , ,86 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede 14E , ,04 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,89 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,86 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,18 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E ,39 241,79 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede (bij kinderen) 14E ,14 740,36 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede (bij kinderen) 14E , ,98 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede (bij kinderen) 14E , ,04 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,05 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E ,33 250,75 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E ,06 591,05 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E , ,36 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kinderen) 14E ,48 275,61 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E ,27 458,45 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E , ,21 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kinderen) 14E ,12 664,59 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) Pagina 18 / 76

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Declaratie code Zorgproduct Kostendeel Honorarium Omschrijving 14B176 972804012 8.136,36 89,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij verminderde

Declaratie code Zorgproduct Kostendeel Honorarium Omschrijving 14B176 972804012 8.136,36 89,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij verminderde Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners FBTO Ziektekostenverzekering Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-31/12/2014 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Totaal

Declaratiecode Omschrijving Totaal Declaratiecode Omschrijving Totaal Kosten Ziekenhuis Honorarium 14B101 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 1.705,51 93,06 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst

Ondersteuners - ongesplitst Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 14B101 972800034 1705,51 85,08 7,98 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Passantenlijst Spaarne Ziekenhuis 2014 (Basis zorg) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Kosten Instelling Honorarium

Passantenlijst Spaarne Ziekenhuis 2014 (Basis zorg) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Kosten Instelling Honorarium 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.799 1.706 93 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 513 508 4 14B107

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13 14B107

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Vrije Keuze Basisverzekering

Vrije Keuze Basisverzekering Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 5 Medisch-specialistische zorg lid 1 Voor de vergoeding van kosten voor deze vormen van zorg is een verwijzing noodzakelijk door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Internationaal 2014 2 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 5 Deel A Algemene bepalingen 7 Deel A Begripsomschrijving

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie