Open Universiteit studiegids psychology. wo-master begeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Universiteit www.ou.nl. studiegids psychology. wo-master begeleid 2014 2015"

Transcriptie

1 studiegids psychology wo-master begeleid Beste bachelor en master in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Tweede plaats bachelor Psychologie in Keuzegids Universiteiten 2014 Tweede plaats master Psychologie in Keuzegids Masters 2014 Open Universiteit

2 Inhoud 03 Alles wordt nieuw! 04 Over de opleiding 08 Arbeids- en organisatiepsychologie 11 Gezondheidspsychologie 14 Klinische psychologie 17 Levenslooppsychologie 20 Medewerkers opleidingen Psychologie 22 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling Open Universiteit

3

4 Alles wordt nieuw! Alle universiteiten hebben in 2012 en 2013, met de vorige staatssecretaris, prestatieafspraken gemaakt. Zo ook de Open Universiteit. De afspraken hebben onder andere betrekking op de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van veel wetenschappelijk onderzoek werd evidence informed een nieuw onderwijsmodel voor de masteropleiding uitgewerkt. Meer synchroon contact, meer binding, minder studielast, beter in de gaten houden van vorderingen, meer structuur en minder vrijblijvendheid. Minder tentamenkansen ook. Allemaal zaken die tot meer studiesucces zullen leiden. De master begeleid helpt u daarbij. U gaat kennis en competenties in de psychologie verwerven, u gaat er met anderen aan werken, en voor de meesten van u geldt dat u dat wilt naast uw andere werkzaamheden. En u wilt afstuderen in afzienbare tijd. Dat gaan we u bieden. Studiesucces is het sleutelwoord. In de nieuwe master Psychology ziet u de elementen van het nieuwe model sterk terug. Er is meer structuur, er is een doordachte opbouw van kennis, er is een verfijnde mix van competentie- en expertiseontwikkeling, er is meer aandacht voor (synchroon) contact en de studielast is op maat. We willen u graag begeleiden om meer studiesucces te kunnen bieden. Succes! René van Hezewijk Decaan faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen 3

5 Over de opleiding De wo-masteropleiding Psychology begeleid verdiept de eerder opgedane kennis en vaardigheden in onderzoek, diagnose en interventie. Behalve een uitgebreide inhoudelijke verdieping loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. De integratie van kennis en vaardigheden staat centraal. Een afgestudeerde master opereert niet alleen theoretisch op hoog niveau, maar heeft het vermogen de verworven kennis en kunde zelfstandig te benutten als competente beoefenaar van het vak. De masteropleiding Psychology kent vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie Studeren naast uw baan Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd. Zo combineert u uw studie flexibel met werk en privéleven. Onze masteropleidingen kenmerken zich door een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding, en cursussen waarbij de studeerbaarheid voorop staat. Hierdoor is het goed mogelijk uw masterdiploma in twee jaar in deeltijd af te ronden. Past het tweejarig standaardprogramma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg een persoonlijk studiepad met u opgesteld. Startmomenten De masteropleiding Psychology kent twee startmomenten: september en februari. Online leren De Open Universiteit biedt haar onderwijs vooral online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelf gekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, bijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen daarom via onze digitale leeromgeving. Daarnaast kunnen er incidenteel bijeenkomsten in een studiecentrum georganiseerd worden. Kenmerken van de opleiding De masteropleiding Psychology bevordert een positieve houding over modern wetenschappelijk onderzoek, ook voor praktijk en professie. Empirisch onderzoek is essentieel voor de oplossing van problemen waar academisch opgeleide psychologen in de praktijk voor komen te staan. In de opleiding stemmen we de kennis- en vaardigheidsonderdelen op elkaar af. U wordt nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Opbouw van de opleiding Elke variant van de masteropleiding Psychology bestaat uit vier inhoudelijke cursussen, gevolgd door een stage en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. De opleiding is verdeeld over twee academische jaren die elk bestaan uit vier kwartielen en een zomerstop. Een kwartiel is een cursusblok van tien weken met aansluitend een tentamenweek. De standaard programmering is gebaseerd op 30 EC per jaar, waardoor u de opleiding in twee jaar kunt afronden. Laten uw persoonlijke omstandigheden dit niet toe, dan wordt in overleg met de studieadviseur een persoonlijk studiepad op maat opgesteld. 4

6 Tentamen De eerste vier cursussen worden aan het eind van ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis). U kunt een tentamen of opdracht twee maal herkansen: tijdens de tentamenweek van het opvolgend kwartiel en in de herkansingsweek in de zomervakantie. Accreditatie De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Beoordeling In de Keuzegids Masters 2014 eindigt de master Psychology van de Open Universiteit op een tweede plaats. Vooral op de aspecten inhoud van het programma, docenten, wetenschappelijke vorming en communicatie met studenten oogsten de masters van de OU positieve waarderingen in de gids. De Keuzegids Masters, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde masteropleidingen van universiteiten en hogescholen per vakgebied systematisch met elkaar worden vergeleken. Voor het vierde jaar op rij geven studenten aan de Open Universiteit hun studie het hoogste cijfer. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) De tevredenheidscore over de studie in het algemeen bedraagt 4.22 op een schaal van 5, terwijl het gemiddelde studentenoordeel van alle veertien universiteiten 3.88 is. Studiebegeleiding Flexibel online studeren Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van ons veelvuldig geprezen studiemateriaal, oefenen, en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dat u het best uitkomt binnen onze online leeromgeving die hiervoor speciaal is ingericht. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden hiervan zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. Dergelijke online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bijeenkomsten Per cursus komt u in een kleine groep twee á drie keer bij elkaar via (virtuele) groepsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten verwerkt u de leerstof op een actieve manier en past u deze toe. Deze bijeenkomsten vinden in het algemeen plaats in de avonduren. De docent van de cursus zorgt voor de inhoudelijke begeleiding en is uw eerste aanspreekpunt. Wij raden u aan deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten, maar deelname is niet altijd verplicht. Direct aansluitend aan de cursus neemt u deel aan het tentamen. Studiebegeleiding De docent is het gezicht van de cursus en verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De tutor bewaakt aan de hand van opdrachten en (zelf)toetsen uw voortgang binnen de cursus. Een mentor volgt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen, en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en mogelijke problemen rondom studieaanpak en planning. 5

7 MijnOU en de elektronische leeromgeving (ELO) Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze elektronische leeromgeving Studienet, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek. Studienet is uw persoonlijke werkplek in de online leeromgeving van de Open Universiteit. Hier vindt u uw cursus(sen), communities, studietaken, discussiegroepen en aanvullende informatie vanuit de faculteit. Studienet is een omgeving waar u contact heeft met medestudenten en docenten. U kunt er bestanden plaatsen om zo online informatie uit te wisselen. Studienet kunt u ook als app installeren op uw tablet of smartphone. Hiermee heeft u waar u maar bent, toegang tot uw studiewerkplek. De Open Universiteit beschikt over een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat. Praktische informatie Aanvragen adviesgesprek Wanneer u wilt starten met de masteropleiding kunt u op onze website door middel van een aanvraagformulier een gesprek met een van onze studieadviseurs aanvragen. In dat adviesgesprek wordt op basis van uw vooropleiding, persoonlijke omstandigheden en beschikbare tijd bekeken of u zich voor het standaard programma kunt inschrijven, of dat een persoonlijk studiepad op maat beter bij u past. Gekoppeld aan dit persoonlijk studieadvies ontvangt u tijdens het gesprek ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een indicatie van de studiekosten. Toelating en inschrijving Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan is formele toelating vereist. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Voor toelating tot de master Psychology geldt: met een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie kunt u worden toegelaten. Heeft u een andere (verwante) wo- of hbovooropleiding dan bent u niet direct toelaatbaar en kunt u eerst een schakelprogramma volgen. Na afronding hiervan kunt u alsnog aan de masteropleiding beginnen. Bent u eenmaal toegelaten, dan volgt een mentorgesprek waarin u afspraken maakt voor uw individuele studiepad op basis van dit studiepad wordt uw inschrijving afgehandeld. Kosten Voor het volgen van de masteropleiding wordt collegegeld in rekening gebracht. Volgens de wet op het hoger onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Kijk op onze website welk collegegeld voor u van toepassing is. Gespreid betalen is mogelijk. Bij het OU-collegegeld is het studiemateriaal en het tentamen (inclusief twee herkansingen) inbegrepen. Om studenten met een laag inkomen tegemoet te komen hanteert de Open Universiteit in bepaalde situaties een kortingsregeling op het cursusgeld (KCOU). Heeft u een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot 110% van het minimumloon en geen voordeel uit sparen en beleggen, dan kunt u aanvragen of u hiervoor in aanmerking komt. Fiscale aftrekbaarheid Wanneer u uw studie nodig heeft voor uw huidige of toekomstige baan dan kunt u mogelijk uw studiekosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Kijk voor de exacte regelgeving hiervoor op de website van de Belastingdienst. 6

8 Wat levert de opleiding u op? Competenties - Vraagstukken uit de psychologie kunnen analyseren, conceptualiseren en daarover mondeling voor vakgenoten en schriftelijk in vaktijdschriften kunnen rapporteren - Psychologisch onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en verslaan en psychologisch onderzoek op hoog niveau kunnen begrijpen en beoordelen - Toegelaten kunnen worden tot een onderzoeksopleiding of een postacademische beroepsopleiding (in de psychologie), een beroep kunnen uitoefenen op het terrein waarop psychologen werkzaam zijn en toegelaten worden - Kunnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de Basisaantekening Psychodiagnostiek - Zelfstandig een psychologische interventie (op individueel, groeps- of organisatieniveau) op kunnen zetten, uitvoeren en evalueren - Op de hoogte zijn van de beroepsethische regels voor psychologen en het waarborgen van integer onderzoek. Arbeidsperspectief - Intramurale of ambulante geestelijke gezondheidszorg - Beleidsmedewerker/coördinator gezondheidsinstellingen - P&O-afdelingen grotere (non-)profit organisaties - Coach/vertrouwenspersoon/echtscheidingsbemiddelaar - Zelfstandige beroepsuitoefening - Adviesfunctie bij organisatie- en adviesbureaus - Onderzoeker Internationale titel Na afronding van de opleiding ontvangt u het getuigschrift Masteropleiding Psychology. Als afgestudeerde mag u dan de titel Master of Science (MSc) in Psychology voeren. Deze titel is internationaal erkend. 7

9 Arbeids- en organisatiepsychologie In de variant Arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert u het gedrag en welzijn van mensen in relatie tot werk. Er wordt gekeken op verschillende niveaus: het individu, het werk, de organisatie en de sociale omgeving. Curriculum KWARTIEL 1 1 sept. t/m 7 nov Psychologie van organisatieverandering PM EC 10 nov. t/m 14 nov Tentamenweek KWARTIEL 2 17 nov. t/m 30 jan Duurzame inzetbaarheid op het werk PM EC 22 dec. t/m 26 dec Vakantieweek 2 feb. t/m 6 feb Tentamenweek KWARTIEL 3 9 feb. t/m 17 april 2015 Psychodiagnostiek in de arbeid- en organisatiepsychologie PM EC 20 april t/m 24 april 2015 Tentamenweek KWARTIEL 4 27 april t/m 3 juli 2015 Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk PM EC 6 juli tot 10 juli 2015 Tentamenweek Herkansingsweek KWARTIEL 1 T/M 4 1 september 2014 t/m 3 juli 2015 Scriptieplan PM EC KWARTIEL 5 T/M 8 31 augustus 2015 t/m 8 juli 2016 Empirisch afstudeeronderzoek PM EC 31 augustus 2015 t/m 8 juli 2016 Stage PM EC 11 juli t/m 15 juli 2016 Tentamenweek Herkansingsweek TOTAAL 60 EC 8

10 Psychologie van organisatieverandering Cursuscode: PM0402 Organisaties in de hedendaagse kenniseconomie zijn voortdurend in verandering. Voor veel organisaties bestaat een noodzaak zich aan te passen aan veranderingen op (wereld)markten, technologische ontwikkelingen en de verwachtingen van klanten en werknemers. Hoe slagen organisaties erin succesvol te veranderen? Hoe komt men tot een goede diagnose van wat, hoe en wanneer de organisatie het beste kan veranderen? Welke veranderingsinterventies zijn voor handen? Wat is het belang van psychologische aspecten, zoals emoties en weerstand, in veranderingsprocessen en hoe valt daarop te anticiperen? Deze centrale vragen worden in deze cursus benaderd vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie. Belangrijke thema s zijn de invloed van organisatiecultuur en politieke machtsverhoudingen, communicatiestrategieën en mediagebruik, en verschillen in interventiebenaderingen. Door theorie en onderzoek centraal te stellen willen we bereiken dat studenten na afloop van de cursus vanuit een wetenschappelijke basis kunnen bijdragen aan het welslagen van veranderingen in organisaties. Duurzame inzetbaarheid Cursuscode: PM0602 De duurzame inzetbaarheid van personeel is een belangrijk maatschappelijk thema geworden. De toenemende vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt gekoppeld aan economische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat werknemers langer moeten doorwerken en tot aan het pensioen hun competenties op peil moeten houden. Hoe kunnen werkgevers en werknemers ervoor zorgen dat werknemers (van álle leeftijden) gemotiveerd, gezond en kundig aan het arbeidsproces blijven deelnemen? Deze centrale vraag wordt in de cursus Duurzame inzetbaarheid op het werk benaderd vanuit de arbeidsen organisatiepsychologie. Daarbij komen verschillende thema s aan de orde: het begrip duurzame inzetbaarheid en de noodzaak daartoe, feiten en fictie omtrent oudere medewerkers, de professionele ontwikkeling van medewerkers, theoretische modellen voor functie(her) ontwerp, en mogelijke interventies. Door theorie en onderzoek centraal te stellen willen we bereiken dat studenten na afloop van de cursus vanuit een wetenschappelijke basis aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers kunnen bijdragen. Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie Cursuscode: PM0002 Waarom loop ik steeds vast in mijn werk?, Ik moet mezelf laten omscholen maar wat wil ik nu eigenlijk? of Ben ik geschikt voor een leidinggevende functie? Bij het beantwoorden van deze vragen kunnen psychologische tests en vragenlijsten van nut zijn. In de cursus Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatie psychologie leert u deze instrumenten te gebruiken bij het beantwoorden van selectie- of adviesvragen in een werkcontext. De werkwijze bij psychodiagnostiek en het gebruik van instrumenten wordt geoefend met behulp van een computerprogramma en een verplicht practicum met simulatiegesprekken. Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk Cursuscode: PM0502 De laatste jaren is het belang van loopbaanbegeleiding fors toegenomen. Door economische ontwikkelingen en een flexibele arbeidsmarkt zijn loopbanen minder zeker geworden en wordt er vaker van baan gewisseld. Om hun loopbaan en daarmee hun toekomst op de arbeidsmarkt in de hand te nemen, zullen werknemers vaker moeten reflecteren op wat zij zoeken in het werk en wat zij organisaties te bieden hebben. Dit impliceert een toegenomen behoefte aan professionele begeleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling. De cursus Loopbaanbegeleiding reikt kennis en inzichten aan met betrekking tot die loopbaanondersteuning, waarbij de nadruk ligt op zowel theorie als praktijk. Naast belangrijke theoretische perspectieven op loopbanen en begeleidingsmodellen, wordt aandacht besteed aan praktische toepassingen en interventiemethoden, en aan de gedragsrichtlijnen en ethische kaders die in het werkveld worden gehanteerd. Deze theoretische en praktische basis is bedoeld u in staat te stellen een loopbaanbegeleidingstraject te ontwerpen en evalueren. 9

11 Onderzoekspracticum scriptieplan Cursuscode: PM9504 Studielast: 10 EC De cursus Onderzoekspracticum scriptieplan biedt een brede methodologische basis voor het ontwerpen van een onderzoek, als eerste stap van het empirisch afstudeeronderzoek. In deze cursus leert u aan de hand van verschillende opdrachten aan welke methodologische eisen een empirisch onderzoek en een scriptieplan moeten voldoen. Hierbij komen ook de ethische en juridische kanten van het doen van onderzoek aan bod. Vervolgens gaat u voor uw eigen scriptieonderwerp op systematische wijze wetenschappelijke literatuur bestuderen, een conceptueel model opstellen, doelstellingen en vraagstellingen formuleren, een onderzoeksdesign kiezen, de meetinstrumenten en manier van steekproeftrekking vaststellen, de procedure uitwerken en een analyseplan maken. Aan het einde van de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan beschikt u over een volledig plan voor de uitvoering van uw onderzoek. Het goed afronden van deze cursus vormt een vereiste om aan uw afstudeerscriptie te mogen beginnen. Stage arbeids- en organisatiepsychologie Cursuscode: PM0006 Studielast: 15 EC De stageverplichting binnen de masteropleiding Psychologie heeft tot doel u kennis en ervaring te laten opdoen met het werk en de taak van een afgestudeerde psycholoog in een beroeps- of onderzoekssituatie. Er zijn verschillende stagevormen mogelijk zoals een interventiestage, een diagnostiekstage en een onderzoeksstage. Daarnaast onderscheiden we de praktijkstage en de stage met inbreng van werkervaring. In een interventiestage levert u een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en/of uitvoering van een interventie die in de organisatie waar u stage loopt toegepast wordt. De ontwikkeling van interventieprogramma s gebeurt in samenspraak met de stagebiedende instantie. In de diagnostiekstage leert u psychodiagnostische methoden zoals deze aan de orde komen in de cursus Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie (gespreksvaardigheden, tests en interviews), toe te passen. Deze diagnostiekstage vormt een onderdeel van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek. Een onderzoeksstage biedt u de gelegenheid een onderzoek uit te voeren met een empirische component. Dit kan zowel bij een externe stagebiedende organisatie als onder de begeleiding van een OU docent zonder dat u aan een externe organisatie verbonden bent. Het onderzoek kan een voorbereiding op de scriptie zijn, maar kan ook op zichzelf staan. De onderzoeksstage kan een alternatief zijn voor die studenten die door hun beroep al zeer vertrouwd zijn met organisaties in het werkveld. Het is ook een alternatief voor hen die door specifieke omstandigheden niet in staat zijn enkele dagdelen per week in een stagebiedende organisatie aanwezig te zijn. De praktijkstage is de meer traditionele vorm van de stage: u past de door u verworven kennis en inzichten toe in een daartoe geëigende arbeidssituatie en maakt zo (misschien voor het eerst) kennis met organisaties in het werkveld van de psycholoog. De stage met inbreng van werkervaring is een stagevorm voor studenten die al werken in een psychologische setting. Empirisch afstudeeronderzoek Cursuscode: PM9606 Studielast: 15 EC Meer specifiek gaat u tijdens de scriptiefase de volgende taken uitvoeren: - De eerder gedane literatuurverkenning en theoretische onderbouwing verder uitwerken. - Het zoeken van een geschikt meetinstrument of het zelf ontwikkelen van een meetinstrument. - Het verzamelen en invoeren van uw onderzoeksgegevens. - Het analyseren en interpreteren van de door u gevonden onderzoeksdata. - Het schrijven en presenteren van de verschillende fasen van uw wetenschappelijk onderzoek in een scriptie. De benodigde ondersteunende materialen die u nodig hebt bij het uitvoeren van de scriptie (scriptiehandleiding) kunt u downloaden via de scriptiepagina van de opleiding psychologie. Na positieve afronding van uw scriptieplan of tijdens het uitvoeren van het scriptieonderzoek zult u eenmaal een mondelinge presentatie moeten geven over uw scriptieonderzoek. Dit gebeurt tijdens de landelijke scriptiedag. Deze (poster)presentatie kan gaan over uw scriptieplan, maar ook over de resultaten van uw onderzoek. U bent zelf vrij om te kiezen over welke fase van uw scriptieonderzoek u wilt presenteren. 10

12 Gezondheidspsychologie In de variant Gezondheidspsychologie bestudeert u hoe gedrag van mensen samenhangt met gezondheid en ziekte en hoe mensen komen tot gezond en ongezond gedrag. De studie richt zich op gedrag dat de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kan beïnvloeden. U leert hoe u mensen kunt stimuleren gezonder te leven, en hoe u patiënten het beste kunt begeleiden in het optimaal leren omgaan met alle aspecten van hun ziekte. Curriculum KWARTIEL 1 1 sept. t/m 14 nov Gezondheidspsychologische interventies PM EC KWARTIEL 2 17 nov. t/m 30 jan Gezondheidspsychologische interventies PM EC 22 dec. t/m 26 dec Vakantieweek 2 feb. t/m 6 feb Tentamenweek KWARTIEL 3 9 feb. t/m 17 april 2015 Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie PM EC 20 april t/m 24 april 2015 Tentamenweek KWARTIEL 4 27 april t/m 3 juli 2015 Adaptatie en gedragsverandering bij chronisch zieken PM EC 6 juli tot 10 juli 2015 Tentamenweek Herkansingsweek KWARTIEL 1 T/M 4 1 september 2014 t/m 3 juli 2015 Scriptieplan PM EC KWARTIEL 5 T/M 8 31 augustus 2015 t/m 8 juli 2016 Empirisch afstudeeronderzoek PM EC 31 augustus 2015 t/m 8 juli 2016 Stage PM EC 11 juli t/m 15 juli 2016 Tentamenweek Herkansingsweek TOTAAL 60 EC 11

13 Gezondheidspsychologische interventies Cursuscode: PM0004 Studielast: 10 EC De overheid zet regelmatig campagnes in om burgers aan te zetten tot gedragsverandering. Een voorbeeld is de Wie is de Bob campagne. Ook organisaties zoals KWF kankerbestrijding en het Trimbos ontwikkelen en implementeren gezondheidsbevorderingsinterventies en behandelingen. Toepassing variëren van ehealth interventies zoals een online depressiepreventie module of online modules om kankerpatiënten na de behandeling te helpen om te gaan met vermoeidheid, tot groepscoaching ter ondersteuning bij het stoppen met roken. In de beroepspraktijk gaat u misschien een dergelijke interventie ontwikkelen. Daarvoor is een planmatige aanpak en een wetenschappelijk gefundeerde theoretische basis onontbeerlijk. In deze cursus leert u onder begeleiding van de docent, ondersteund door een digitale leeromgeving vaardigheden die daarvoor nodig zijn. U leert dus om op een planmatige wijze interventies te ontwikkelen ter bevordering van gezond gedrag. Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie Cursuscode: PM0102 De huisarts vindt geen oorzaak voor mijn hoofdpijn, zou er psychisch iets aan de hand zijn?, Wat maakt dat ik zo in de put raak door mijn ziekte? of Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik weer een burn-out krijg? Bij vragen als deze kunnen psychologische tests van nut zijn. In het practicum Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie leert u om psychologische tests te gebruiken bij het beantwoorden van hulp- of adviesvragen in de context van gezondheid. De werkwijze bij psychodiagnostiek en het gebruik van tests wordt geoefend met behulp van een computerprogramma en een verplicht practicum met simulatiegesprekken. Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Adaptatie en gedragsverandering bij chronisch zieken Cursuscode: PM0702 Deze cursus behandelt in verschillende fasen het proces dat patiënten doorlopen tijdens een ziekte: vanaf de eerste presentatie van gezondheidsklachten tot en met de fase waarop een patiënt na afloop van de behandeling moet leren omgaan met zijn of haar chronische ziekte. Ook de terminale fase van ziekte komt in deze cursus aan de orde. Welke psychologische processen maakt een patiënt door en welke rol kan een hulpverlener spelen om dit ziekteproces te optimaliseren? De cursus richt zich met name op de gezondheidspsychologische en voorlichtingskant van het proces en niet op de medische kant van de behandeling. U leert in de cursus om vanuit een theoretische basis gezondheidspsychologische interventies en strategieën professioneel in te zetten voor mensen met somatische klachten/aandoeningen. Dergelijke interventies hebben tot doel om patiënten zo goed mogelijk te laten omgaan met hun gezondheidsprobleem en de gevolgen daarvan (tertiaire preventie), dan wel hen in staat te stellen er optimaal van te herstellen (curatie). Onderzoekspracticum scriptieplan Cursuscode: PM9504 Studielast: 10 EC De cursus Onderzoekspracticum scriptieplan biedt een brede methodologische basis voor het ontwerpen van een onderzoek, als eerste stap van het empirisch afstudeeronderzoek. In deze cursus leert u aan de hand van verschillende opdrachten aan welke methodologische eisen een empirisch onderzoek en een scriptieplan moeten voldoen. Hierbij komen ook de ethische en juridische kanten van het doen van onderzoek aan bod. Vervolgens gaat u voor uw eigen scriptieonderwerp op systematische wijze wetenschappelijke literatuur bestuderen, een conceptueel model opstellen, doelstellingen en vraagstellingen formuleren, een onderzoeksdesign kiezen, de meetinstrumenten en manier van steekproeftrekking vaststellen, de procedure uitwerken en een analyseplan maken. Aan het einde van de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan beschikt u over een volledig plan voor de uitvoering van uw onderzoek. Het goed afronden van deze cursus vormt een vereiste om aan uw afstudeerscriptie te mogen beginnen. 12

14 Stage gezondheidspsychologie Cursuscode: PM0106 Studielast: 15 EC De stageverplichting binnen de masteropleiding Psychologie heeft tot doel u kennis en ervaring te laten opdoen met het werk en de taak van een afgestudeerde psycholoog in een beroeps- of onderzoekssituatie. Er zijn verschillende stagevormen mogelijk zoals een interventiestage, een diagnostiekstage en een onderzoeksstage. Daarnaast kennen we de praktijkstage en de stage met inbreng van werkervaring. In een interventiestage levert u een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en/of uitvoering van een interventie die in de organisatie waar u stage loopt toegepast wordt. De ontwikkeling van interventieprogramma s gebeurt in samenspraak met de stagebiedende instantie. In de diagnostiekstage leert u psychodiagnostische methoden zoals deze aan de orde komen in de cursus Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie (gespreksvaardigheden, tests en interviews), toe te passen. Een onderzoeksstage biedt u de gelegenheid een onderzoek uit te voeren met een empirische component. Dit kan zowel bij een externe stagebiedende organisatie als onder de begeleiding van een OU docent zonder dat u aan een externe organisatie verbonden bent. Het onderzoek kan een voorbereiding op de scriptie zijn, maar kan ook op zichzelf staan. De onderzoeksstage kan een alternatief zijn voor die studenten die door hun beroep al zeer vertrouwd zijn met organisaties in het werkveld. Het is ook een alternatief voor hen die door specifieke omstandigheden niet in staat zijn enkele dagdelen per week in een stagebiedende organisatie aanwezig te zijn. De praktijkstage is de meer traditionele vorm van de stage: u past de door u verworven kennis en inzichten toe in een daartoe geëigende arbeidssituatie en maakt zo (misschien voor het eerst) kennis met organisaties in het werkveld van de psycholoog. De stage met inbreng van werkervaring is een stagevorm voor studenten die al werken in een psychologische setting. Empirisch afstudeeronderzoek Cursuscode: PM9706 Studielast: 15 EC Meer specifiek gaat u tijdens de scriptiefase de volgende taken uitvoeren: - De eerder gedane literatuurverkenning en theoretische onderbouwing verder uitwerken. - Het zoeken van een geschikt meetinstrument of het zelf ontwikkelen van een meetinstrument. - Het verzamelen en invoeren van uw onderzoeksgegevens. - Het analyseren en interpreteren van de door u gevonden onderzoeksdata. - Het schrijven en presenteren van de verschillende fasen van uw wetenschappelijk onderzoek in een scriptie. De benodigde ondersteunende materialen die u nodig hebt bij het uitvoeren van de scriptie (scriptiehandleiding) kunt u downloaden via de scriptiepagina van de opleiding psychologie. Na positieve afronding van uw scriptieplan of tijdens het uitvoeren van het scriptieonderzoek zult u eenmaal een mondelinge presentatie moeten geven over uw scriptieonderzoek. Dit gebeurt tijdens de landelijke scriptiedag. Deze (poster)presentatie kan gaan over uw scriptieplan, maar ook over de resultaten van uw onderzoek. U bent zelf vrij om te kiezen over welke fase van uw scriptieonderzoek u wilt presenteren. 13

15 Klinische psychologie In de variant Klinische psychologie komen de grote vernieuwingen in de moderne praktijk van de psychodiagnostiek en de behandeling (o.a. E-Mental Health) van psychische stoornissen bij volwassenen en bij kinderen en adolescenten uitgebreid aan bod. Met de wetenschappelijke innovatie en de sterke nadruk op het aanleren van klinische vaardigheden wordt een stevige basis gelegd voor de postuniversitaire beroepsopleidingen voor psychologen. Curriculum KWARTIEL 1 1 sept. t/m 7 nov Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk PM EC 10 nov. t/m 14 nov Tentamenweek KWARTIEL 2 17 nov. t/m 30 jan Psychopathologie bij kinderen en adolescenten PM EC 22 dec. t/m 26 dec Vakantieweek 2 feb. t/m 6 feb Tentamenweek KWARTIEL 3 9 feb. t/m 17 april 2015 Psychodiagnostiek in de klinische psychologie PM EC 20 april t/m 24 april 2015 Tentamenweek KWARTIEL 4 27 april t/m 3 juli 2015 E-mental health interventies PM EC 6 juli tot 10 juli 2015 Tentamenweek Herkansingsweek KWARTIEL 1 T/M 4 1 september 2014 t/m 3 juli 2015 Scriptieplan PM EC KWARTIEL 5 T/M 8 31 augustus 2015 t/m 8 juli 2016 Empirisch afstudeeronderzoek PM EC 31 augustus 2015 t/m 8 juli 2016 Stage PM EC 11 juli t/m 15 juli 2016 Tentamenweek Herkansingsweek TOTAAL 60 EC 14

16 Klinische Psychologie 3: de ambulante praktijk Cursuscode: PM0802: Een aanzienlijk deel van de mensen met GGZproblematiek komt terecht in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Klinische psychologie 3 geeft u een kijkje in de keuken van klinisch georiënteerde psychologen werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg: welke problematiek kunt u in de praktijk tegenkomen en hoe verloopt de behandeling hiervan? De ambulante geestelijke gezondheidszorg heeft haar eigen doelgroepen en vraagt deels om haar eigen (therapeutische) technieken. Als klinisch georiënteerd psycholoog is het van belang hiermee nader kennis te maken. In de bacheloropleiding van Psychologie hebt u dit al gedeeltelijk in theorie gedaan. In Klinische psychologie 3 ligt de nadruk vooral op de praktijk en op het verkrijgen van enkele relevante therapeutische vaardigheden. In Klinische Psychologie 3 wordt aandacht besteed aan angststoornissen en stemmingsstoornissen. Bij de behandelingen ligt de nadruk op cognitieve (gedrags) therapie en interpersoonlijke psychotherapie. De keuze van deze onderwerpen is gebaseerd op een combinatie van de mate van voorkomen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling(stechnieken). Psychopathologie bij kinderen en adolescenten Cursuscode: PM0902 Psychische stoornissen komen veel voor bij kinderen en adolescenten. Jaarlijks komen iets meer dan jongeren in aanraking met de tweedelijns jeugd-ggz. Bijna de helft van de aanmeldklachten betreft gedragsklachten. Andere vaak voorkomende aanmeldklachten hebben betrekking op leer- en concentratieklachten, angstklachten, stemmingsklachten en problemen met het leggen van contacten. Het is belangrijk om psychische klachten tijdig te ontdekken en de diagnose zorgvuldig te stellen. Vervolgens is het belangrijk om de psychische problemen zo goed en zo vroeg mogelijk te behandelen. Vroege interventies blijken namelijk een groot effect te hebben op de latere kwaliteit van leven Psychodiagnostiek in de klinische psychologie Cursuscode: PM0202 Waarom lukt het me niet om mij staande te houden in het leven?, Waarom heb ik zo n moeite met relaties? of Welke therapie is voor mijn problemen het meest geschikt? Bij vragen als deze kunnen psychologische tests van nut zijn. In de cursus Psychodiagnostiek in de klinische psychologie leert u om psychologische tests te gebruiken bij het beantwoorden van hulp- of adviesvragen in een klinische context. De werkwijze bij psychodiagnostiek en het gebruik van tests wordt geoefend met behulp van een computerprogramma en een verplicht practicum met simulatiegesprekken. Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). E-mental health interventies Cursuscode: PM1002 E-mental health verwijst naar alle vormen van ICT die gebruikt worden om de zorg voor de geestelijke gezondheid te ondersteunen. E-mental health is sterk in opkomst en Nederland is wereldwijd één van de koplopers hierin. De psycholoog van de toekomst zal voor een deel ook e-hulpverlener worden en preventie, behandeling en (na)zorg aanbieden door middel van e-health toepassingen. Een vergroting van kennis en inzicht in de achtergrond, het gebruik en toepassing van ICT en internettechnologie binnen de GGZ is daarom onmisbaar. Deze cursus biedt een overzicht van wat er momenteel binnen de GGZ op het gebied van e-mental health plaatsvindt. Verder is er aandacht voor de mogelijkheden, beperkingen en de wetenschappelijke onderbouwing van e-mental health toepassingen. 15

17 Onderzoekspracticum scriptieplan Cursuscode: PM9504 Studielast: 10 EC De cursus Onderzoekspracticum scriptieplan biedt een brede methodologische basis voor het ontwerpen van een onderzoek, als eerste stap van het empirisch afstudeeronderzoek. In deze cursus leert u aan de hand van verschillende opdrachten aan welke methodologische eisen een empirisch onderzoek en een scriptieplan moeten voldoen. Hierbij komen ook de ethische en juridische kanten van het doen van onderzoek aan bod. Vervolgens gaat u voor uw eigen scriptieonderwerp op systematische wijze wetenschappelijke literatuur bestuderen, een conceptueel model opstellen, doelstellingen en vraagstellingen formuleren, een onderzoeksdesign kiezen, de meetinstrumenten en manier van steekproeftrekking vaststellen, de procedure uitwerken en een analyseplan maken. Aan het einde van de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan beschikt u over een volledig plan voor de uitvoering van uw onderzoek. Het goed afronden van deze cursus vormt een vereiste om aan uw afstudeerscriptie te mogen beginnen. Stage klinische psychologie Cursuscode: PM0206 Studielast: 15 EC De stageverplichting binnen de masteropleiding Psychologie heeft tot doel u kennis en ervaring te laten opdoen met het werk en de taak van een afgestudeerde psycholoog in een beroeps- of onderzoekssituatie. Er zijn verschillende stagevormen mogelijk zoals een interventiestage, een diagnostiekstage en een onderzoeksstage. Daarnaast kennen we de praktijkstage en de stage met inbreng van werkervaring. In een interventiestage levert u een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en/of uitvoering van een interventie die in de organisatie waar u stage loopt toegepast wordt. De ontwikkeling van interventieprogramma s gebeurt in samenspraak met de stagebiedende instantie. In de diagnostiekstage leert u psychodiagnostische methoden zoals deze aan de orde komen in de cursus Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie (gespreksvaardigheden, tests en interviews), toe te passen. Een onderzoeksstage biedt u de gelegenheid een onderzoek uit te voeren met een empirische component. Dit kan zowel bij een externe stagebiedende organisatie als onder de begeleiding van een OU docent zonder dat u aan een externe organisatie verbonden bent. Het onderzoek kan een voorbereiding op de scriptie zijn, maar kan ook op zichzelf staan. De onderzoeksstage kan een alternatief zijn voor die studenten die door hun beroep al zeer vertrouwd zijn met organisaties in het werkveld. Het is ook een alternatief voor hen die door specifieke omstandigheden niet in staat zijn enkele dagdelen per week in een stagebiedende organisatie aanwezig te zijn. De praktijkstage is de meer traditionele vorm van de stage: u past de door u verworven kennis en inzichten toe in een daartoe geëigende arbeidssituatie en maakt zo (misschien voor het eerst) kennis met organisaties in het werkveld van de psycholoog. De stage met inbreng van werkervaring is een stagevorm voor studenten die al werken in een psychologische setting. Empirisch afstudeeronderzoek Cursuscode: PM9806 Studielast: 15 EC Meer specifiek gaat u tijdens de scriptiefase de volgende taken uitvoeren: - De eerder gedane literatuurverkenning en theoretische onderbouwing verder uitwerken. - Het zoeken van een geschikt meetinstrument of het zelf ontwikkelen van een meetinstrument. - Het verzamelen en invoeren van uw onderzoeksgegevens. - Het analyseren en interpreteren van de door u gevonden onderzoeksdata. - Het schrijven en presenteren van de verschillende fasen van uw wetenschappelijk onderzoek in een scriptie. De benodigde ondersteunende materialen die u nodig hebt bij het uitvoeren van de scriptie (scriptiehandleiding) kunt u downloaden via de scriptiepagina van de opleiding psychologie. Na positieve afronding van uw scriptieplan of tijdens het uitvoeren van het scriptieonderzoek zult u eenmaal een mondelinge presentatie moeten geven over uw scriptieonderzoek. Dit gebeurt tijdens de landelijke scriptiedag. Deze (poster)presentatie kan gaan over uw scriptieplan, maar ook over de resultaten van uw onderzoek. U bent zelf vrij om te kiezen over welke fase van uw scriptieonderzoek u wilt presenteren. 16

18 Levenslooppsychologie In de variant Levenslooppsychologie kijkt u naar de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de hele levensloop. U wordt opgeleid tot een deskundig psycholoog die mensen in verschillende levensfasen optimaal kan begeleiden. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk hierbij op zelfontplooiing. Curriculum KWARTIEL 1 1 sept. t/m 7 nov Levenslooppsychologie PM EC 10 nov. t/m 14 nov Tentamenweek KWARTIEL 2 17 nov. t/m 30 jan Coaching: een psychologisch perspectief PM EC 22 dec. t/m 26 dec Vakantieweek 2 feb. t/m 6 feb Tentamenweek KWARTIEL 3 9 feb. t/m 17 april 2015 Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie PM EC 20 april t/m 24 april 2015 Tentamenweek KWARTIEL 4 27 april t/m 3 juli 2015 Positieve psychologie PM EC 6 juli tot 10 juli 2015 Tentamenweek Herkansingsweek KWARTIEL 1 T/M 4 1 september 2014 t/m 3 juli 2015 Scriptieplan PM EC KWARTIEL 5 T/M 8 31 augustus 2015 t/m 8 juli 2016 Empirisch afstudeeronderzoek PM EC 31 augustus 2015 t/m 8 juli 2016 Stage PM EC 11 juli t/m 15 juli 2016 Tentamenweek Herkansingsweek TOTAAL 60 EC 17

19 Levenslooppsychologie Cursuscode: PM1302 Het relatief jonge vakgebied van de levenslooppsychologie ontwikkelt zich als reactie op het besef dat de menselijke ontwikkeling niet stagneert wanneer we de volwassenheid bereiken ontwikkeling is een levenslang proces. Naarmate we ouder worden, wordt bovendien steeds duidelijker dat onze ontwikkeling niet is onder te brengen in een uniform, eenlijnig patroon we lopen allemaal ons eigen unieke levenspad. Binnen deze cursus leert u hoe algemene ontwikkelingspsychologische wetmatigheden samen met sociale, culturele en historische invloeden de unieke ontwikkeling van een individu richting geven. Aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling vanaf de jongvolwassenheid tot aan het sterven. Dit in tegenstelling tot de traditionele ontwikkelingspsychologie, die zich met name richt op de wetmatige ontwikkeling van de geboorte tot aan de adolescentie. Uitgangspunt is dat de mens niet is voorgeprogrammeerd en in elke fase van zijn leven een actieve rol speelt in zijn eigen levensloop. Coaching: een psychologisch perspectief Cursuscode: PM1102 Coaching is een boeiende en inspirerende manier om mensen te ondersteunen bij het bepalen en behalen van hun persoonlijke doelen. Die doelen kunnen zowel betrekking hebben op professionele vaardigheden als op persoonlijke groei of het nastreven van een groter welzijn. Coaches die hun tools- en techniekenkeuze willen baseren op wetenschappelijke kennis, kunnen zich richten op bestaande wetenschappen als management, sociologie, filosofie of psychologie. Deze cursus benadert coaching vanuit een psychologisch perspectief. De psychologie levert namelijk een rijke input voor de coachingspraktijk in de vorm van theorieën en onderzoek over de menselijke psyche en gedragsverandering. Hoewel deze module geen praktijkgerichte opleiding tot coach inhoudt, biedt de cursus naast theoretische verdieping ook diverse praktijkgerichte opdrachten. De verworven kennis wordt gereflecteerd aan positieve psychologie, een nieuwe tak van de psychologische wetenschap. Positieve psychologie bestudeert het optimaal functioneren en gaat uit van de sterke kanten van de mens. Dit is met name van betekenis bij coaching. Positieve psychologie Cursuscode: PM1202 De positieve psychologie is een relatief jonge, maar snelgroeiende stroming in de psychologie, die zich primair richt op het bevorderen van de mogelijkheden van de mens om een plezierig, zinvol en betrokken leven te leiden. Positieve psychologie gaat echter niet alleen over je goed voelen en floreren, maar ook over het omgaan met tegenslagen en wanhoop. Binnen deze cursus leert u wat de uitgangspunten van de positieve psychologie zijn en bestudeert u de meest actuele en invloedrijke theorieën, evenals recente wetenschappelijke studies binnen het vakgebied. U leert daarnaast hoe u competenties voor optimaal functioneren bij uzelf en anderen kunt herkennen en bevorderen, en hoe de opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden vertaald naar de beroepspraktijk. Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie Cursuscode: PM0302 De moderne menselijke levensloop brengt veel momenten met zich mee waarin belangrijke keuzes moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan, relaties of zingeving. Ook kan het leven soms onverwachte wendingen nemen waar mensen mee moeten leren omgaan. Op die momenten kan zelfinzicht helpen, bijvoorbeeld door meer zicht te krijgen op eigen sterke en zwakke punten, de eigen interesses, de waarden die men belangrijk vindt, de persoonlijkheid. In de cursus Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie leert u om psychologische tests te gebruiken bij het beantwoorden van hulp- of adviesvragen in een levensloopcontext. De werkwijze bij psychodiagnostiek en het gebruik van tests wordt geoefend met behulp van een computerprogramma en een verplicht practicum met simulatiegesprekken. Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 18

20 Onderzoekspracticum scriptieplan Cursuscode: PM9504 Studielast: 10 EC De cursus Onderzoekspracticum scriptieplan biedt een brede methodologische basis voor het ontwerpen van een onderzoek, als eerste stap van het empirisch afstudeeronderzoek. In deze cursus leert u aan de hand van verschillende opdrachten aan welke methodologische eisen een empirisch onderzoek en een scriptieplan moeten voldoen. Hierbij komen ook de ethische en juridische kanten van het doen van onderzoek aan bod. Vervolgens gaat u voor uw eigen scriptieonderwerp op systematische wijze wetenschappelijke literatuur bestuderen, een conceptueel model opstellen, doelstellingen en vraagstellingen formuleren, een onderzoeksdesign kiezen, de meetinstrumenten en manier van steekproeftrekking vaststellen, de procedure uitwerken en een analyseplan maken. Aan het einde van de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan beschikt u over een volledig plan voor de uitvoering van uw onderzoek. Het goed afronden van deze cursus vormt een vereiste om aan uw afstudeerscriptie te mogen beginnen. Stage levenslooppsychologie Cursuscode: PM0306 Studielast: 15 EC De stageverplichting binnen de masteropleiding Psychologie heeft tot doel u kennis en ervaring te laten opdoen met het werk en de taak van een afgestudeerde psycholoog in een beroeps- of onderzoekssituatie. Er zijn verschillende stagevormen mogelijk zoals een interventiestage, een diagnostiekstage en een onderzoeksstage. Daarnaast kennen we de praktijkstage en de stage met inbreng van werkervaring. In een interventiestage levert u een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en/of uitvoering van een interventie die in de organisatie waar u stage loopt toegepast wordt. De ontwikkeling van interventieprogramma s gebeurt in samenspraak met de stagebiedende instantie. In de diagnostiekstage leert u psychodiagnostische methoden zoals deze aan de orde komen in de cursus Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie (gespreksvaardigheden, tests en interviews), toe te passen. Een onderzoeksstage biedt u de gelegenheid een onderzoek uit te voeren met een empirische component. Dit kan zowel bij een externe stagebiedende organisatie als onder de begeleiding van een OU docent zonder dat u aan een externe organisatie verbonden bent. Het onderzoek kan een voorbereiding op de scriptie zijn, maar kan ook op zichzelf staan. De onderzoeksstage kan een alternatief zijn voor die studenten die door hun beroep al zeer vertrouwd zijn met organisaties in het werkveld. Het is ook een alternatief voor hen die door specifieke omstandigheden niet in staat zijn enkele dagdelen per week in een stagebiedende organisatie aanwezig te zijn. De praktijkstage is de meer traditionele vorm van de stage: u past de door u verworven kennis en inzichten toe in een daartoe geëigende arbeidssituatie en maakt zo (misschien voor het eerst) kennis met organisaties in het werkveld van de psycholoog. De stage met inbreng van werkervaring is een stagevorm voor studenten die al werken in een psychologische setting. Empirisch afstudeeronderzoek Cursuscode: PM9906 Studielast: 15 EC Meer specifiek gaat u tijdens de scriptiefase de volgende taken uitvoeren: - De eerder gedane literatuurverkenning en theoretische onderbouwing verder uitwerken. - Het zoeken van een geschikt meetinstrument of het zelf ontwikkelen van een meetinstrument. - Het verzamelen en invoeren van uw onderzoeksgegevens. - Het analyseren en interpreteren van de door u gevonden onderzoeksdata. - Het schrijven en presenteren van de verschillende fasen van uw wetenschappelijk onderzoek in een scriptie. De benodigde ondersteunende materialen die u nodig hebt bij het uitvoeren van de scriptie (scriptiehandleiding) kunt u downloaden via de scriptiepagina van de opleiding psychologie. Na positieve afronding van uw scriptieplan of tijdens het uitvoeren van het scriptieonderzoek zult u eenmaal een mondelinge presentatie moeten geven over uw scriptieonderzoek. Dit gebeurt tijdens de landelijke scriptiedag. Deze (poster)presentatie kan gaan over uw scriptieplan, maar ook over de resultaten van uw onderzoek. U bent zelf vrij om te kiezen over welke fase van uw scriptieonderzoek u wilt presenteren. 19

Master software engineering

Master software engineering Master software engineering wo-master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Software engineering is een discipline die voortdurend in beweging is en door de stormachtige ontwikkelingen

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl studiegids bachelor master psychologie 2013 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiebegeleiding tijdens de opleiding 07 Tentamens bij de Open

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit Inhoud 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Masteropleiding Onderwijswetenschappen Focusopleidingen Losse cursussen Schakelprogramma

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Een sprekend beroep Spreken en verstaan is jouw terrein; het mooiste wat je kunt bereiken is mensen uit hun isolement halen. Ze spreken

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie