Master Business Process Management and IT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Business Process Management and IT"

Transcriptie

1 Master Business Process Management and IT wo master begeleid Open Universiteit

2

3 Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen. U ontwerpt nieuwe of herontwerpt bestaande werksystemen. U houdt daarbij expliciet rekening met de manier waarop u verbeteringen voor de organisatie kunt realiseren. Daarnaast wordt u geconfronteerd met IT-Governance en het algemeen management op IT-gebied, waarbij de rol van IT in de organisatie medebeslissend is. De opleiding is bedoeld voor IT-analisten, business-analisten, proceseigenaren of consultants en biedt u de mogelijkheid door te groeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op WO-niveau. Studeren naast uw baan Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd. Zo combineert u uw studie flexibel met werk en privéleven. Onze masteropleidingen kenmerken zich door een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding, en cursussen waarbij de studeerbaarheid voorop staat. Hierdoor is het goed mogelijk uw masterdiploma in twee jaar in deeltijd af te ronden. Past het tweejarig standaardprogramma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg een persoonlijk studiepad met u opgesteld. Organisaties kunnen alleen succesvol zijn als ze bedrijfskunde en IT met elkaar kunnen verbinden Startmomenten De masteropleiding Business Process Management kent twee startmomenten: september en februari. Kenmerken van de opleiding De opleiding is competentie- en productgericht. Het accent ligt op academisch en beroepsgerichte competenties zoals analytisch denken, reflecteren, ontwerpvaardigheden en projectmanagement. Tijdens de studie voert u concrete projecten uit. Deze kunnen worden aangedragen door de opleiding, of u kunt zelf projecten inbrengen die bijvoorbeeld binnen uw werksituatie kunnen worden uitgevoerd. In het laatste geval zal de opleiding toetsen of het project aan de opleidingscriteria voldoet. Online leren De Open Universiteit biedt haar onderwijs vooral online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelf gekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, bijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen daarom via onze digitale leeromgeving. Daarnaast kunnen er incidenteel bijeenkomsten in een studiecentrum georganiseerd worden. 3

4 Opbouw van de opleiding De opleiding Business Process Management and IT bestaat uit cursussen die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. De opleiding is verdeeld over twee academische jaren die elk bestaan uit vier kwartielen en een zomerstop. Een kwartiel is een cursusblok van tien weken met een tentamenweek. De standaardprogrammering is gebaseerd op 30 EC per jaar, waardoor u de opleiding in twee jaar kunt afronden. Laten uw persoonlijke omstandigheden dit niet toe, dan wordt in overleg met de studieadviseur een persoonlijk studiepad op maat opgesteld. Curriculum Kwartiel 1 1 sept. t/m 7 nov Enterprise Architecture 7,5 EC 10 nov. t/m 14 nov Tentamenweek Kwartiel 2 17 nov. t/m 6 feb Ontwerpen met Bedrijfsregels 7,5 EC 2 feb. t/m 2015 Tentamenweek Kwartiel 3 9 feb. t/m 17 april 2015 Business Intelligence 2,5 EC 9 feb. t/m 17 april 2015 Bedrijfsprocessen 5 EC 20 april t/m 24 april 2015 Tentamenweek Kwartiel 4 27 april t/m 3 juli 2015 Business Intelligence 2,5 EC 27 april t/m 3 juli 2015 Bedrijfsprocessen 5 EC 6 juli tot 10 juli 2015 Tentamenweek Herkansingsweek Kwartiel 5 31 aug. t/m 6 nov IT-Governance 5 EC 31 aug. t/m 6 nov Zelfstandig onderzoek BPMIT 2,5 EC 9 nov. t/m 13 nov Tentamenweek Kwartiel 6 16 nov. t/m 5 feb IT-Governance 5 EC 16 nov. t/m 5 feb Zelfstandig onderzoek BPMIT 2,5 EC 8 feb. t/m 12 feb Tentamenweek 4

5 Kwartiel 7 15 feb. t/m 22 april 2016 Zelfstandig onderzoek BPMIT 7,5 EC 25 april t/m 29 april 2016 Tentamenweek Kwartiel 8 2 mei t/m 8 juli 2016 Zelfstandig onderzoek BPMIT 7,5 EC 11 juli t/m 15 juli 2016 Tentamenweek Herkansingsweek TOTAAL 60 EC Tentamen Alle cursussen worden met één of meer opdrachten afgesloten. Bij iedere cursus wordt van tevoren de kans gegeven om feedback op (delen van) de opdracht te krijgen. Herkansing van een opdracht is mogelijk in de tentamenweek van het opvolgend kwartiel en in de herkansingsweek in de zomervakantie. Accreditatie De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Master Business Process Management and IT geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Beoordeling De opleiding Business Process Management and IT is in 2014 als derde geplaatst in de keuzelijst hoger onderwijs. 5

6 Cursussen Enterprise Architecture Meestal bestaan er in een organisatie allerlei principes en standaarden die de inrichting van de organisatie op gebied van processen en informatievoorziening sturen. Deze uitgangspunten vormen het vetrekpunt voor de kaderstellende enterprise-architectuur. Wijzigingen doorvoeren in de organisatie moet in principe binnen het aangegeven kader van de architectuur; men dient zich te bewegen binnen de kaders van de architectuur. Architectuur roept vaak weerstand op omdat deze als belemmerend ervaren wordt. De bedoeling is echter dat de samenhang bevorderd en de complexiteit gereduceerd wordt. In de cursus wordt een introductie gegeven op architectuur, het toetsen van architectuur en het werken onder architectuur. Aandacht besteden aan architectuur van IT is zeker geen overbodige luxe in deze tijd, het is eerder een conditio sine qua non. In de wetenschappelijke wereld krijgt enterprise-architectuur in toenemende mate aandacht en dit leidt ook tot raamwerken en (ontwerp)methoden die in de praktijk breed toegepast worden door architecten van diverse pluimage. Ontwerpen met Bedrijfsregels In de cursus Ontwerpen met bedrijfsregels leert u op een specifieke manier tegen een organisatie aan te kijken: u leert de organisatie te zien als een verzameling van mensen die zich committeren aan bedrijfsregels en waarvoor geldt: wie samenwerking wil laten slagen, moet heldere afspraken maken. Bedrijfsregels zijn een uitstekend instrument om afspraken hanteerbaar te maken. Deze kijk heeft consequenties voor informatici die oplossingen bedenken om groepen professionals in hun werk met IT te ondersteunen. Bedrijfsregels komen terug als afspraken tussen mensen (bedrijfsprocessen), afspraken tussen computers (protocollen), en afspraken tussen mensen en computers (mens-machine-interactie). Het delen van gegevens en afspraken binnen en buiten een organisatie eist begrip van hoe zowel mens als machine met data en logica om gaat Business Intelligence Business Intelligence gaat erover hoe de data uit IT-systemen informatief ontsloten kunnen worden tot informatie, die na interpretatie met behulp van expertkennis leidt tot conclusies of besluiten. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn: - Stuurinformatie genereren om bedrijfsprocessen bij te sturen - Vergroten van de winst of het rendement (door het zien van aankoopverbanden kan gepersonaliseerde reclame worden aangeboden) - Verbeteren van de veiligheid (opsporen van fraude en hackers) - Versnellen van de voortgang in de wetenschap (bijvoorbeeld door het leggen van een relatie tussen het DNA-profiel en een ziekte). 6

7 Relevante issues daarbij zijn: - Privacy versus security, denk aan de gegevens die de NSA verzamelde. - Juridisch: wie is aansprakelijk voor een verkeerde conclusie? - Ethisch: moet alles wat kan; al die opslag van data kost veel energie wat zijn de maatschappelijke kosten? Studenten krijgen een breed overzicht over het vakgebied en de nieuwe ontwikkelingen. IT-Governance In veel organisaties is de inzet van IT de basis geworden om bedrijfsprocessen te ondersteunen en de organisatie duurzaam te transformeren en te laten groeien. Als gevolg hiervan is de betekenis van IT Governance en IT-leiderschap binnen de organisatie sterk toegenomen. In deze mastercursus gaat u in teamverband (met medestudenten) zelfstandig de inrichting en werking van IT Governance bij een daarvoor geschikte organisatie beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats door een IT Governance audit op te zetten en uit te voeren. U rapporteert over de resultaten in een afsluitend managementadviesrapport. Bedrijfsprocessen In deze cursus wordt uitgegaan van een procesgerichte kijk op organisaties. Het is vaak heel verfrissend om naar een organisatie te kijken vanuit een ander perspectief dan de puur organisatorischeof financiële bril. Vanuit een procesoptiek gaat het om inzicht te krijgen in de vraag welke dingen men doet, of men ze goed doet en of men de goede dingen doet. Dit houdt in dat het identificeren en analyseren van processen de kapstok vormt voor het verbeteren van de inrichting en besturing van organisaties. U leert om een gestructureerde analyse van bedrijfsprocessen uit te voeren en op basis van de analyseresultaten verbeteringsvoorstellen te formuleren. 7

8 Studiebegeleiding Flexibel online studeren Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van ons veelvuldig geprezen studiemateriaal, oefenen, en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dat u het best uitkomt binnen onze online leeromgeving die hiervoor speciaal is ingericht. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden hiervan zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. Dergelijke online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Bijeenkomsten Per kwartiel worden groepen studenten gevormd. De tutor organiseert begeleidingsactiviteiten zoals de (virtuele) bijeenkomsten, tentamenvoorbereiding of nabespreking van het tentamen. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u zich voor op het tentamen. Deze vinden plaats in de avonduren of op zaterdag. Deze zullen veelal virtueel plaatsvinden of in onze studiecentra. Wij raden u aan deel te nemen, maar deelname is niet altijd verplicht. Studiebegeleiding De docent is het gezicht van de cursus en verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De tutor bewaakt aan de hand van opdrachten en (zelf)toetsen uw voortgang binnen de cursus. Een mentor volgt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen, en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en mogelijke problemen rondom studieaanpak en planning. mijnou en de elektronische leeromgeving (ELO) Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via mijnou, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze elektronische leeromgeving Studienet, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek. Studienet is uw persoonlijke werkplek in de online leeromgeving van de OU. Hier vindt u uw cursus(sen), communities, studietaken, discussiegroepen en aanvullende informatie vanuit de faculteit. Studienet is een omgeving waar u contact heeft met medestudenten en docenten. U kunt er bestanden plaatsen om zo online informatie uit te wisselen. Studienet kunt u ook als app installeren op uw tablet of smartphone. Hiermee heeft u waar u maar bent, toegang tot uw studiewerkplek. De OU beschikt over een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat. 8

9 Praktische informatie Aanvragen adviesgesprek Wanneer u wilt starten met de masteropleiding kunt u op onze website door middel van een aanvraagformulier een gesprek met een van onze studieadviseurs aanvragen. In dat gesprek wordt op basis van uw vooropleiding, persoonlijke omstandigheden en beschikbare tijd bekeken of u zich voor het standaard programma kunt inschrijven, of dat een persoonlijk studiepad op maat beter bij u past. Gekoppeld aan dit persoonlijk studieadvies ontvangt u tijdens het gesprek ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een indicatie van de studiekosten. Studieadvies? Heb je een vraag over de masteropleiding of wil je graag meer informatie voor het maken van de juiste studiekeuze? Neem dan gerust contact met ons op via E of via T + 31 (0) (ma-vrij: uur). Toelating en inschrijving Als u een volledige hbo- of wo-bachelor hebt afgerond, dan kunt u toelating krijgen tot deze masteropleiding. Als u een hbo-bachelor hebt, of een bachelor in een niet-verwante richting, dan moet u wel eerst nog een premaster en/of een inhoudelijk schakelprogramma volgen. Bent u in het bezit van een getuigschrift van een inhoudelijk aan de wo-masteropleiding BPMIT verwante wetenschappelijke opleiding (wo), dan wordt u rechtstreeks toegelaten. Voorbeelden van verwante wo-opleidingen zijn: Bedrijfswetenschappen, (Technische) Bedrijfskunde, Economie/Econometrie/Accountancy/Fiscale economie, (Technische) Bestuurskunde/Beleidskunde, Managementwetenschappen, Technische opleidingen. Bent u in het bezit van het getuigschrift van een verwante hbo-opleiding, dan kunt u worden toegelaten tot de masteropleiding, nadat u de Premaster managementwetenschappen (cursuscode MB0006) hebt afgerond. Dit is een programma van academische vaardigheden. Verwante hbo-opleidingen zijn onder andere alle heao-opleidingen, hto-opleidingen, Logistiek en vervoer, Facility management, Small business, SPD, Personeel en arbeid, Hoger hotelonderwijs. Is uw hbo- of wo-vooropleiding niet verwant aan de bedrijfskunde of de techniek? Dan kunt u worden toegelaten, nadat u (tevens) de OU-bachelorcursussen Ondernemen en managen, Inleiding informatica en Databases hebt afgerond. Bent u eenmaal toegelaten, dan volgt inschrijving voor het standaardprogramma of voor het met u afgesproken individuele studiepad. 9

10 Kosten Voor het volgen van de masteropleiding wordt collegegeld in rekening gebracht. Volgens de wet op het hoger onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Kijk op onze website welk collegegeld voor u van toepassing is. Gespreid betalen is mogelijk. Bij het OU-collegegeld is het studiemateriaal en het tentamen (inclusief twee herkansingen) inbegrepen. Om studenten met een laag inkomen tegemoet te komen hanteert de Open Universiteit in bepaalde situaties een kortingsregeling op het cursusgeld (KCOU). Heeft u een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot 110% van het minimumloon en geen voordeel uit sparen en beleggen, dan kunt u aanvragen of u hiervoor in aanmerking komt. Fiscale aftrekbaarheid Wanneer u uw studie nodig heeft voor uw huidige of toekomstige baan dan kunt u mogelijk uw studiekosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Kijk voor de exacte regelgeving hiervoor op de website van de Belastingdienst. 10

11 Wat levert de opleiding u op? Competenties U kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen en analyseert deze met het oog op de aansluiting tussen de procesdoelstellingen en -uitkomsten, en de mogelijke verbeteringen door middel van innovatieve inzet van IT. U ontwerpt nieuwe of herontwerpt bestaande werksystemen. U houdt daarbij expliciet rekening met de manier waarop u verbeteringen voor de organisatie kunt realiseren, en bijvoorbeeld de organisatiebrede impact van nieuwe IT-faciliteiten goed kunt inbedden. Daarnaast wordt u geconfronteerd met IT-Governance en het algemeen management op IT-gebied, waarbij de rol van IT in de organisatie medebeslissend is. Denk aan de toegevoegde waarde, bijdrage tot de kerncompetentie, en bijdrage tot onderscheid ten opzichte van de concurrentie. U ontwikkelt als het ware gevoel voor de dilemma s van het algemeen management. Het beheersen van de informatievoorziening van een organisatie vergt een integrale benadering. Facetten zoals de bedrijfsstrategie, de bedrijfsprocessen, de informatie, de toepassingen en de infrastructuur worden in combinatie beschouwd Arbeidsperspectief - IT-analist: werkzaam in de IT en met interesse om beter de brug naar de business te kunnen slaan. U bent beter in staat de wensen van de business te vertalen in IT-requirements en ook om vanuit nieuwe mogelijkheden van IT aanbevelingen voor de business te doen - Business analist: werkzaam in de business en beter gebruik willen maken van de mogelijkheden van IT. U bent beter in staat om bij de analyse van bedrijfsprocessen de mogelijkheden van IT mee te nemen en ook de wensen vanuit de business te vertalen naar de IT-ondersteuning - Proceseigenaar: afhankelijk van de juiste inzet van IT en de interesse hier grip op te krijgen. U bent beter in staat de behoeften vanuit uw bedrijfsproces te vertalen naar de IT-ondersteuning en ook in te schatten hoe uw proces kan verbeteren met behulp van IT. - Consultant: beter in staat te zijn om gefundeerd advies te geven over de interactie van bedrijfsproces en IT. U kunt op een beter niveau met klanten, zowel aan de business-kant als aan de IT-kant, communiceren, hun problemen en processen begrijpen, hun onderlinge verschillen overbruggen, en daardoor waarde toevoegen. Internationale titel Na afronding van de opleiding ontvangt u het getuigschrift Masteropleiding Business Process Management and IT. Als afgestudeerde mag u dan de titel Master of Science, (MSc) in Business Process Management and IT voeren. Deze titel is internationaal erkend. 11

12 Open Universiteit Valkenburgerweg AT Heerlen Postbus DL Heerlen T +31 (0) E Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend _april 2014_BD104

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie