Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Psychologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie"

Transcriptie

1 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2014 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding. A. Overgangsmaatregelen op cursus- dan wel opleidingsniveau Maatregelen op cursusniveau Revisies Ten aanzien van de in de OER opgenomen gereviseerde cursussen geldt dat studenten die zich voor een 'oude' versie van de cursus hebben ingeschreven voordat de gereviseerde versie beschikbaar komt, de 'oude' versie kunnen inbrengen. Deze regeling is van toepassing als hierna geen specifieke regeling voor de inbreng van de oude cursus is opgenomen. De oude cursus en de gereviseerde cursus zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat indien een bepaalde cursus verplicht of als gebonden keuze in het desbetreffende programma voorkomt, de desbetreffende uitsluitende cursus niet kan worden ingebracht in de vrije ruimte. Klinische gespreksvoering (S61321) Sinds 1 september 2009 is de cursus Klinische gespreksvoering (S61321) verplaatst van de masteropleiding naar de bacheloropleiding. - Studenten die vóór de cursus Interventies bij organisatieverandering (S63321) hebben besteld, mogen deze in de bacheloropleiding inbrengen voor Klinische gespreksvoering. - Studenten die voor de cursus Gezondheidspsychologische interventies (S64332) hebben besteld mogen deze in de bacheloropleiding inbrengen voor Klinische gespreksvoering en Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving (S36311). Zie ook de uitvoeringsregeling van de (begeleide) masteropleiding Psychology Geschiedenis van de psychologie (S08121) Deze cursus is sinds 1 september 2009 verplaatst van de postpropedeuse naar de propedeuse. Studenten die voor 1 september 2009 de cursus Intelligentie en sociale competentie (S35311) hebben besteld of vrijgesteld gekregen, mogen deze in de propedeuse inbrengen in plaats van de cursus Geschiedenis van de psychologie (S08121) ten behoeve van de aanvraag van de propedeuseverklaring. Bij voortzetting van de bacheloropleiding dient Geschiedenis van de psychologie (S08121) alsnog te worden afgerond in de postpropedeuse. Selectiepsychologie: selectie en assessment (S14331) Deze cursus is sinds 1 september 2011 verplaatst van de gebonden keuze in de postpropedeuse naar het verplichte deel van de postpropedeuse. Voor studenten die vóór 1 september 2011 hun gebonden keuze hebben afgerond zonder dat deze cursus daarin is opgenomen, wordt deze cursus gecompenseerd met een andere afgeronde cursus uit de gebonden keuze ruimte. De student dient er rekening mee te houden dat deze cursus verplicht onderdeel is voor het behalen van de Basisaantekening psychodiagnostiek. In deze eisen kunnen geen compensaties ingebracht worden.

2 2 Psychogerontologie (S45311) Sinds 1 september 2014 is de cursus Psychogerontologie (S45311) verplaatst van de masteropleiding Psychology naar de gebonden keuze van de bacheloropleiding. Indien de cursus is gekocht vóór 1 september 2014 dan zal de cursus in de (begeleide) masteropleiding Psychology opgenomen worden. Onderzoekspractica De onderzoekspractica moeten gezien de ingangseisen in onderstaande volgorde bestudeerd worden: - - S05271 Onderzoekspracticum psychologisch experiment - S22241 Onderzoekspracticum literatuurstudie - S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek - S04251 Onderzoekspracticum psychologisch survey - S21211 Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen - S50317 Bachelorthesis. Onderzoekspracticum psychologisch survey (S04251) Deze cursus is sinds 1 september 2008 verplaatst van de propedeuse naar de postpropedeuse. Studenten die voor 1 september 2008 de cursus Onderzoekspracticum psychologisch survey hebben besteld of vrijgesteld gekregen, mogen deze in de propedeuse inbrengen in plaats van de cursus Onderzoekspracticum psychologisch experiment (S05271) ten behoeve van de aanvraag van de propedeuseverklaring. Bij voortzetting van de bacheloropleiding dient het Onderzoekspracticum psychologisch experiment (S05271) alsnog te worden afgerond in de postpropedeuse. Onderzoekspracticum psychologische surveys (S68312) en Onderzoekspracticum psychologische experimenten (S69312) Deze onderzoekspractica zijn sinds 1 september 2009 vervangen door de Bachelorthesis (S50317). 1. Heeft de student certificaten en/of vrijstellingen voor beide onderzoekpractica, dan worden deze ingebracht voor de Bachelorthesis (S50317). 2. Heeft de student slechts een certificaat of vrijstelling voor één van deze onderzoekspractica, dan is inbreng niet mogelijk en moet de student de Bachelorthesis (S50317) afronden. Inbreng van cursussen die niet meer voorkomen in de bacheloropleiding psychologie Personeelsmanagement (S02232) Deze cursus is sinds 1 februari 2013 vervangen door de cursussen Organisatiepsychologie (S28211) en Personeelsmanagement (S29211). Studenten die de cursus Personeelsmanagement (S02232) hebben afgerond of vrijgesteld gekregen, kunnen het behaalde resultaat inbrengen voor de twee nieuwe cursussen Organisatiepsychologie (S28211) en Personeelsmanagement (S29211). Gezondheid in perspectief (N39211) Studenten die de cursus Gezondheid in perspectief (N39211) hebben aangeschaft vóór 1 september 2012, kunnen het behaalde resultaat inbrengen voor de cursus Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving (S36311). Wetenschapsleer (C01221) Studenten die de cursus Wetenschapsleer (C01221) hebben aangeschaft vóór 1 september 2010, kunnen het behaalde resultaat inbrengen voor de cursus Grondslagen van de psychologie: filosofie (S37211).

3 3 Intelligentie en sociale competentie (S35311) Het behaalde resultaat voor deze cursus wordt ingebracht voor Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie (S36111). Functieleer en biologische psychologie (S09131) Het behaalde resultaat voor deze cursus wordt ingebracht voor Biologische grondslagen: cognitie (S49111). Gespreksvoering (S17211, 1 module) en Sociologie (S02121) 1. Heeft de student certificaten en/of vrijstellingen voor beide cursussen, dan worden deze ingebracht voor de 2-moduulscursus Gespreksvoering (S16212). 2. Heeft de student alleen een certificaat of vrijstelling voor Gespreksvoering (S17211), dan vindt inbreng plaats op 2-moduulscursus Gespreksvoering (S16212). Het tekort van één module wordt aangevuld met een 1-moduulscursus uit de gebonden keuze van de bacheloropleiding. Hiervoor moet de student een verzoek tot een individuele overgangsregeling aanvragen. 3. Heeft de student alleen een certificaat of vrijstelling voor Sociologie (S02121), dan vindt inbreng plaats in onderstaande volgorde: - S37211 Grondslagen van de psychologie: filosofie of - S22321 Leren en trainen in organisaties of - S47311 Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering of - vrije ruimte. Indien bovenstaande opties niet mogelijk zijn kan de student een individuele overgangsregeling aanvragen. Interventies in groepen: conflicthantering en mediation (S66312) Een certificaat of vrijstelling voor deze cursus wordt voor 1 module ingebracht voor de cursus Inleiding in conflicthantering en mediation (S28321) en voor 1 module ingebracht op het gebonden keuzeblok Leiderschap in arbeidsorganisaties (S29311) en Mentale belasting in het werk (S39311) 1. Heeft de student certificaten en/of vrijstellingen voor beide cursussen, dan worden deze ingebracht voor de 2-moduulscursus Psychologie van arbeid en gezondheid (S26232). 2. Heeft de student alleen een certificaat of vrijstelling voor Leiderschap in arbeidsorganisaties (S29311) dan vindt inbreng plaats in onderstaande volgorde: - gebonden keuzeblok - vrije ruimte. Indien bovenstaande opties niet mogelijk zijn kan de student een individuele overgangsregeling aanvragen. 3. Heeft de student alleen een certificaat of vrijstelling voor Mentale belasting in het werk (S39311) dan wordt dit ingebracht op Psychologie van arbeid en gezondheid (S26232). Het tekort van één module wordt aangevuld met een 1-moduulscursus uit de gebonden keuze van de bacheloropleiding. Hiervoor kan de student een individuele overgangsregeling aanvragen. Arbeid en gezondheid 1 (S19211), Arbeid en gezondheid 2 (S37311) en Mentale belasting (S39311) 1. Heeft de student certificaten en/of vrijstellingen voor alle drie de cursussen, dan worden deze ingebracht voor Psychologie van arbeid en gezondheid (S26232) en voor Adolescentie: een klinische en gezondheids-psychologische benadering (S47311). 2. Heeft de student certificaten en/of vrijstellingen voor twee van de drie cursussen, dan worden deze ingebracht voor Psychologie van arbeid en gezondheid (S26232). 3. Heeft de student een certificaat of vrijstelling voor Arbeid en gezondheid 1 (S19211) óf voor Arbeid en gezondheid 2 (S37311), dan wordt dit ingebracht voor Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering (S47311).

4 4 Arbeidspsychologie en sociologie (S07231) Studenten die de cursus Arbeidspsychologie en sociologie (S07231) hebben aangeschaft vóór 1 september 2013, kunnen het behaalde resultaat inbrengen in het blok Gebonden keuze in de Postpropedeuse. Ergonomie (S06231) Studenten die de cursus Ergonomie (S06231) hebben aangeschaft vóór 1 september 2014, kunnen het behaalde resultaat inbrengen in het blok gebonden keuze in de Postpropedeuse. Onderzoekspracticum non-parametrische data-analyse (S24221) Studenten die de cursus Onderzoekspracticum non-parametrische data-analyse (S24221) hebben aangeschaft vóór 1 september 2014, kunnen het behaalde resultaat inbrengen in plaats van de cursus S21211 Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen. Onderzoekspracticum observatie en interview (S31211) Studenten die de cursus Onderzoekspracticum observatie en interview (S31211) hebben aangeschaft vóór 1 september 2014, kunnen het behaalde resultaat inbrengen in plaats van de cursus S11211 Onderzoekspracticum Kwalitatief onderzoek B. Wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau Elkaar wederzijds uitsluitende cursussen mogen niet tegelijk in de bacheloropleiding worden ingebracht. Cursus: B01111 Human resource management C01221 Wetenschapsleer S02232 Personeelsmanagement S03121 Inleiding psychologie 1a S04121 Inleiding psychologie 1b S09131 Functieleer en biologische psychologie S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek S12112 Inleiding in de psychologie S13331 Gegevensverwerking met SPSS S17211 Gespreksvoering S21212 Leeronderzoek S21212 Leeronderzoek S24221 Onderzoekspracticum nonparametrische data-analyse S25211 Inleiding neuropsychologie en psychofarmacologie Wederzijds uitsluitend met: S29211 Personeelsmanagement S02232 Personeelsmanagement S37211 Grondslagen van de psychologie: filosofie S29211 Personeelsmanagement B01111 Human resource management S12112 of S48112 Inleiding in de psychologie S12112 of S48112 Inleiding in de psychologie S49111 Biologische grondslagen: cognitie S13331 Gegevensverwerking met SPSS S24221 Onderzoekspracticum nonparametrische dataanalyse S48112 Inleiding in de psychologie S16212 Gespreksvoering S68312 Onderzoekspracticum psychologische surveys S50317 Bachelorthesis S13331 Gegevensverwerking met SPSS S25221 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie

5 5 S29211 Personeelsmanagement S33321 Inleiding in de seksuologie S39311 Mentale belasting in het werk S66312 Interventies in groepen: conflicthantering en mediation S31211 Onderzoekspracticum Observatie en interview S68312 Onderzoekspracticum psychologische surveys S69312 Onderzoekspracticum psychologische experimenten S02232 Personeelsmanagement B01111 Human Resource Management S33331 Seksuologie S26212 Psychologie van arbeid en gezondheid S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation S11211 Onderzoekspracticum Kwalitatief onderzoek S50317 Bachelorthesis S50317 Bachelorthesis C. Bepalingen ten aanzien van cursusdeelname: ingangsvoorwaarden op cursusniveau In een aantal gevallen is het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens. De student mag niet inschrijven voor de cursus indien er geen certificaten behaald zijn voor de cursussen die als ingangseis gelden. Cursus S05271 Onderzoekspracticum psychologisch experiment S22241 Onderzoekspracticum literatuurstudie Ingangseisen + S05271 Onderzoekspracticum psychologisch experiment S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek S16212 Gespreksvoering S48112 Inleiding in de psychologie + 6 andere modulen uit de propedeuse psychologie S04251 Onderzoekspracticum psychologisch survey + S05271 Onderzoekspracticum psychologisch experiment + S22241 Onderzoekspracticum literatuurstudie + S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek S21211 Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen + S05271 Onderzoekspracticum psychologisch experiment + S22241 Onderzoekspracticum literatuurstudie + S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek S04251 Onderzoekspracticum psychologisch survey S61321 Klinische gespreksvoering Propedeuse psychologie + S16212 Gespreksvoering + S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation S33331 Seksuologie S50317 Bachelorthesis 8 andere modulen uit de postpropedeuse Propedeuse psychologie + S16212 Gespreksvoering Propedeuse psychologie + S16212 Gespreksvoering Afgerond 34 modulen (inclusief vrijstellingen) waaronder alle onderzoekspractica

6 6 Gebonden keuzeblok en ingangseisen voor cursussen uit de masteropleiding Psychology Bij de keuze van cursussen uit het gebonden keuzeblok dient de student rekening te houden met de ingangseisen op cursusniveau voor de mastercursussen uit de masteropleiding psychology: - S72311/PM0002 Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie - S73311/PM0102 Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie en - S74311/PM0202 Psychodiagnostiek in de klinische psychologie - S75311/PM0302 Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie Voor deze 4 cursussen is de algemene ingangseis dat de student tenminste 32 modulen heeft afgerond in de bacheloropleiding psychologie inclusief de cursussen: S23222 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie S20221 Test- en toetstheorie en S61321 Klinische gespreksvoering Per cursus gelden bovendien aanvullende ingangseisen: Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie (S72311/PM0002) De student dient tenminste 3 modulen afgerond te hebben van de volgende reeks cursussen: S28211 Organisatiepsychologie S29211 Personeelsmanagement S06231 Ergonomie (per uit aanbod) S07231 Arbeidspsychologie en --sociologie (per uit het aanbod) S22321 Leren en trainen in organisaties S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation Psychodiagnostiek in de Gezondheidspsychologie (S73311/PM0102) De student dient tenminste 3 modulen afgerond te hebben van de volgende reeks cursussen: S47311 Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie S36311 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving S28321 Inleiding conflicthantering en mediation S06231 Ergonomie (per uit aanbod) S33331 Seksuologie N24211 Voeding en gezondheid Psychodiagnostiek in de Klinische psychologie (S74311/PM0202) De student dient tenminste 2 modulen afgerond te hebben van de volgende reeks cursussen: S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie S33331 Seksuologie S47311 Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering S45311 Psychogerontologie Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie (S75311/PM0302) Deze cursus Psychodiagnostiek zal per 1 november 2013 beschikbaar zijn. De student dient tenminste 3 modulen afgerond te hebben van de volgende reeks cursussen S10131 Ontwikkelingspsychologie: het begin van de levensloop S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie S47311 Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering S45311 Psychogerontologie

7 7 D. Inbreng mastercursussen en individuele regelingen 1. Het is niet toegestaan om mastercursussen uit de op de bacheloropleiding aansluitende master(s) op te nemen in de vrije ruimte van de bacheloropleiding, tenzij het een cursus betreft die noodzakelijk is voor de toelating tot de GZ-opleiding èn die niet voorkomt in de uiteindelijk te kiezen mastervariant. 2. Indien voldaan wordt aan de ingangseisen op cursusniveau, is inbreng van cursussen van andere masteropleidingen van de Open Universiteit in de vrije ruimte van de bacheloropleiding Psychologie toegestaan, tenzij inschrijving voor deze cursussen is voorbehouden aan studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding waarvan die cursussen deel uitmaken. E. Bepalingen ten aanzien van aanschuifonderwijs 1. De student moet voordat hij een cursus bij een instelling voor Hoger onderwijs gaat volgen schriftelijk toestemming vragen voor de inbreng van een bepaalde cursus in de bacheloropleiding Psychologie. Een verzoek om toestemming wordt door de student gericht aan de Commissie voor de examens. 2. De student dient tegelijkertijd de Engelstalige benaming van de betreffende cursus aan te leveren. 3. De CVE zorgt voor een schriftelijke reactie aan de student. In deze reactie wordt altijd vermeld voor hoeveel studiepunten die desbetreffende cursus kan worden ingebracht. 4. De toestemming zoals bedoeld onder punt 1 geldt alleen voor de desbetreffende opleiding. Toestemming wordt alleen dan verleend wanneer er sprake is van duidelijke samenhang tussen enerzijds het in te brengen onderwijs en anderzijds (de doelstellingen van) de betreffende opleiding aan de Open Universiteit. 5. De student moet, tenzij anders is bepaald, zelf zorg dragen voor inschrijving, betaling en dergelijke aan de andere universiteit; de Open Universiteit heeft geen inspanningsverplichting en draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschrijving of andere contacten met de andere instelling. 6. De student moet zo spoedig mogelijk na het behalen van de tentamen(s) zijn tentamenbriefje(s) van de andere universiteit samen met de toestemmingsbrief zoals bedoeld onder punt 1, overleggen aan de CvE. 7. Het verzoek om een cursus te mogen inbrengen via aanschuifonderwijs mag ook achteraf ingediend worden. De student loopt dan de kans dat hiervoor geen toestemming wordt verleend. Voor algemene bepalingen over aanschuifonderwijs wordt verwezen naar het algemene deel van de OER voor de bacheloropleiding Psychologie, artikel 28. De faculteit Psychologie biedt in het kader van de OER binnen de genoemde voorwaarden de mogelijkheid tot het inbrengen van aanschuifonderwijs in de vrije ruimte. Via aanschuif-/serviceonderwijs zijn maximaal 21,5 studiepunten in te brengen. F. Compensatorische regeling Voor de in artikel 25 van de Nadere regels inrichting tentamens en examens vastgelegde compensatorische regeling (één 5 in de propedeuse toegestaan en één 5 in de postpropedeuse of in de vrije ruimte) zijn uitgezonderd: 1. de afsluiting van de propedeuse: de cursus Onderzoekspracticum literatuurstudie (S22241) 2. de afsluiting van de bacheloropleiding: de cursus Bachelorthesis (S50317) 3. de cursussen die deel uitmaken van de eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek; ook als deze cursussen niet ingebracht worden voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek moeten de onderstaande cursussen met een voldoende afgerond zijn: - Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie (S23222) - Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie (S25221) - Gespreksvoering (S16212) - Test- en toetstheorie (S20221) - Selectiepsychologie: selectie en assessment (S14331) - Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie (S32331) - Seksuologie (S33331) - Klinische gespreksvoering (S61321)

8 8 G. Geldigheidsduur tentamens De geldigheidsduur van de tentamens van de wo-bacheloropleiding Psychologie bedoeld in artikel 11 van de OER voor de wo-bacheloropleiding Psychologie is onbeperkt. Getuigschriften en diploma s die afgegeven zijn vóór 1994 geven geen recht op vastgestelde standaard vrijstellingsprogramma s. H. Hardheidsclausule Voor zover er zich onverhoopt gevallen mochten voordoen, waarin de uitvoeringsregeling niet voorziet, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 32 van de OER voor de bacheloropleiding Psychologie. I. Slotbepaling Aldus vastgesteld door het College van bestuur op 29 april 2014.

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl studiegids bachelor master psychologie 2013 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiebegeleiding tijdens de opleiding 07 Tentamens bij de Open

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen Open Universiteit www.openuniversiteit.be

studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen Open Universiteit www.openuniversiteit.be studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen 2013 2014 Open Universiteit www.openuniversiteit.be Inhoud 3 Voorwoord 4 Open afstandsonderwijs in Vlaanderen 5 Studiefaciliteiten

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Communicatie- en Informatiewetenschappen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie