Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management"

Transcriptie

1 U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de masteropleidingen. A. Toelating tot de wo-masteropleiding Management Rechtstreekse toelating Zonder dat nadere eisen gelden, bieden toelating tot deze masteropleiding: - een afgeronde wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde van de Open Universiteit - een door de Facultaire toetsingscommissie als verwant beschouwde afgeronde wo-bacheloropleiding van een andere instelling. Toelating via een schakelprogramma Op basis van een afgeronde hbo- of wo-opleiding afwijkend van de bovengenoemde opleidingen, kan een door de Commissie voor de examens goedgekeurde toelating tot de masteropleiding via één van de bij deze OER vastgestelde schakelprogramma s worden verkregen. Studenten kunnen hierbij kiezen tussen a. de reguliere afstandsvariant van het schakelprogramma, bestaande uit bachelorcursussen; b. een variant met extra begeleiding en een kortere doorlooptijd, de zogenoemde Premaster, Instapmaster en Overstapmaster. Zie voor uitgebreide nadere informatie In alle andere gevallen beslist de Commissie voor de Examens op advies van de Facultaire toetsingscommissie (FTC) of, en zo ja onder welke voorwaarden, een student tot de masteropleiding kan worden toegelaten. B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Ten aanzien van de in de OER opgenomen cursussen, geldt dat studenten die zich voor een oude versie hebben ingeschreven voordat de gereviseerde versie beschikbaar komt, de oude versie kunnen inbrengen. Deze regeling is van toepassing als hieronder geen specifieke regeling is opgenomen. Overgangsmaatregelen op cursusniveau in de schakelprogramma s Voor studenten die een schakelprogramma hebben met de 1-moduulscursussen Academische vaardigheden geldt het volgende. B10131 Wetenschappelijk literatuuronderzoek: B15111 Regressie- en tijdreeksanalyse (AV 2) en B17111 Variantie- en correlatieanalyse (AV 4): inschrijving mogelijk tot 1 juli B31111 Literatuurpracticum, B10111 Onderzoek en presentatie AV1 of B10121 Scientific literature review Studenten kunnen een van deze cursussen inbrengen voor B10131 Wetenschappelijk literatuuronderzoek. E12121 Statistiek 1 Studenten die voor 1 september 2003 zijn ingeschreven kunnen deze cursus inbrengen voor B15111 Regressie- en tijdreeksanalyse (AV2). S04231 Onderzoekspracticum: inleiding psychologisch survey

2 blad: 2/5 Studenten die voor 1 september 2004 zijn ingeschreven kunnen deze cursus inbrengen voor B17111 Variantie- en correlatieanalyse (AV 4). C01221 Wetenschapsleer B18111 Onderzoek; genre en empirische cyclus ( AV 5). B26221 en B26231 Management en ict: (informatie)strategie en toepassing een van de AVcursussen B16111, B18111, B20111 of B B11311 Argumentatie en openbaar bestuur B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7) of B20111 Probleemstellen en faseren (AV 6). B30311 Groepsbesluitvorming in management en bestuur B20111 Probleemstellen en faseren (AV 6) of B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7). B17221 Fysieke distributiemanagement Studenten die voor 1 juni 2004 zijn ingeschreven kunnen deze cursus inbrengen voor B17231 Klantgerichte logistiek). Voor overgangsmaatregelen op cursusniveau in de vakinhoudelijke schakelprogramma s die bij niet-verwante opleidingen zijn aangegeven, wordt verwezen naar de uitvoeringsregelingen van de bacheloropleiding. Overgangsmaatregelen op cursusniveau in de WO-master ten opzichte van cursussen uit voorgaande masteropleidingen van de faculteit Managementwetenschappen. De opleiding bestaat uit een verplichte brede algemene 4-moduuls managementcursus en een 4-moduulscursus behorende bij een keuzevariant. Voor de 4-moduulscursussen kunnen studenten 1- of 2-moduulscursussen inbrengen, indien ze reeds vóór 1 juli 2008 voor één of meer van de betreffende cursussen stonden ingeschreven. Voor B40317 Advanced studies in management kunnen de volgende cursussen tezamen worden Masteropleiding Accounting and Finance E32211 Financieel management 1 (uit het aanbod) E33211 Financieel management 2 E34322 Advanced financial accounting Masteropleiding Public management B56311 Public management and policy B55311 Politiek en overheid B52311 Theorieën over beleid B42311 Bestuurskundige klassieken Masteropleiding Strategy and Organization B18231 Organisatiecultuur B44322 Bedrijfsprocessen B46311 Enterprise modelling (uit het aanbod) Masteropleiding Supply chain management B44322 Bedrijfsprocessen B46311 Enterprise modelling (uit het aanbod) B82321 Practicum marketing Voor B65317 Controlling kunnen de volgende cursussen tezamen worden

3 blad: 3/5 E19321 Accounting for management control E35312 Advanced management accounting E18311 Voortgezette administratieve organisatie Voor B69317 Financial decision making kunnen de volgende cursussen tezamen worden E19321 Accounting for management control E32311 Financial management 3 (uit het aanbod) E13311 Beleggen: theorie en praktijk (uit het aanbod) E02221 Financiële markten en instellingen (uit het aanbod) Voor B63317 Public management kunnen de volgende cursussen tezamen worden B53321 Beleidsadvisering B51311 Regie van beleidsprocessen B25331 Management bij de overheid B54311 Beleidsonderzoek Voor B61317 Marketing and supply chain management kunnen de volgende cursussen tezamen worden B06321 Inkoopmanagement B17231 Klantgerichte logistiek B32211 Supply chain management B05321 Business marketing Voor B60317 Implementation and change management kunnen de volgende cursussen tezamen worden B81322 Practicum strategie en organisatie (uit het aanbod) B43312 Strategisch verandermanagement (uit het aanbod) E9531B Afstudeertraject Accounting and Finance, B9131B Afstudeertraject Supply chain management, B9031B Afstudeertraject Strategy and Organization óf B9331B Afstudeertraject Public management Studenten die voor 1 november 2009 voor een van de genoemde afstudeerscripties zijn ingeschreven, kunnen deze inbrengen voor B9431B Afstudeertraject Managementwetenschappen. B95319 Afstudeeronderzoek/scriptie samen met B29211 Methoden en technieken voor Bedrijfswetenschappelijk onderzoek B96319 Afstudeeronderzoek/scriptie samen met B50311 Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek E33319 Afstudeeronderzoek/scriptie samen met B29111 Methoden en technieken voor Bedrijfswetenschappelijk onderzoek Studenten die een van bovengenoemde afstudeerscripties vóór 1 januari 2011 hebben afgerond, kunnen deze samen met de erbij genoemde cursus inbrengen voor B9431B Afstudeertraject Managementwetenschappen. C. Wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau Cursussen die dezelfde cursustitel hebben maar waarvan de B-code slechts verschilt voor wat betreft het derde cijfer, zijn wederzijds uitsluitend. De cursus met als derde cijfer een 8 kan in de opleiding worden ingebracht in plaats van de cursus waarvan het derde cijfer een 3 is.

4 blad: 4/5 D. Bepalingen ten aanzien van cursusdeelname Ingangsvoorwaarden op cursusniveau In een aantal gevallen kan het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde zijn voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens. Per cursus kunnen nadere ingangseisen in termen van aantoonbare voorkennis worden gesteld, indien (nog) geen toelating tot de master is gevraagd cq verkregen. Afstudeertraject managementwetenschappen B9431B Voor het afstudeertraject managementwetenschappen (B9431B) kan pas worden ingeschreven als: - maximaal één cursus van de masteropleiding nog openstaat in het studiepad - toelating tot de master is gegeven, en - alle voorwaardelijk aan de toelating aangewezen schakelprogramma s cq cursussen met voldoende resultaat zijn afgerond. E. Inbreng mastercursussen en individuele regelingen Indien bij een overstap van de ongedeelde opleiding van de faculteit Managementwetenschappen naar de bachelor/master, een mastercursus is ingebracht in de bacheloropleiding, tellen de studiepunten van die mastercursus niet nogmaals mee in de masteropleiding. In plaats hiervan wijst de faculteit een vervangende cursus aan. Indien de bacheloropleiding op basis waarvan toelating is verleend tot de master een mastercursus bevat, tellen de studiepunten van die mastercursus niet nogmaals mee in de masteropleiding. In plaats hiervan wijst de faculteit een vervangende cursus aan. Van deze regel kan door de FTC worden afgeweken indien de betreffende opleiding een duidelijke overwaarde aan vakinhoudelijke studiepunten heeft. Advanced studies in Management Studenten die in het kader van de opleiding Financial Controller de cursus Financial Decision Making (B69817) hebben gevolgd, mogen deze cursus inbrengen voor de cursus Advanced studies in Management mits de keuzevariant Controlling wordt gekozen. Studenten die de cursus Beleidsadvisering, beleid in de praktijk (B68817) hebben gevolgd, mogen deze cursus inbrengen voor de cursus Advanced studies in Management mits de keuzevariant Public Management wordt gekozen. Inbreng bij bijzondere masterspecialisatie Studenten die zijn toegelaten tot de master Management en een van de volgende cursussen hebben afgerond, kunnen deze cursus inbrengen voor de Bijzondere masterspecialisatie: Beleidsadvisering, beleid in de praktijk (B68817) Innovatief ondernemen (B71817) Programma-management: werken aan verandering (B72817) Corporate Social Responsibility (B73817) Procesbeheersing in de gezondheidszorg (B74817) Leiderschap in complexiteit (B75817)) Loopbaankunde (B76817) Vrijstelling bijzondere masterspecialisatie Studenten die toegelaten zijn tot de master Management kunnen op basis van de volgende opleiding(en) en delen van opleidingen, vrijstelling voor dit blok krijgen: De Master in Management in International Business, aangeboden door de Maastricht School of Management. F. Bepalingen ten aanzien van aanschuifonderwijs Niet van toepassing.

5 blad: 5/5 G. Compensatorische regeling Conform artikel 20 a., lid 3 en 4, van de Nadere regels inrichting tentamens en examens is inbreng van een 5 niet toegestaan, noch in de masteropleiding, noch in een schakelprogramma. H. Geldigheidsduur tentamens De geldigheidsduur van de tentamens van de wo-masteropleiding Management bedoeld in artikel 19 lid 6 van de OER voor de wo-masteropleidingen is onbeperkt. I. Hardheidsclausule Voor zover er zich onverhoopt gevallen mochten voordoen, waarin de uitvoeringsregeling niet voorziet, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 32 van de OER voor de wo-masteropleidingen. J. Slotbepaling Aldus vastgesteld namens de Raad van Decanen door de decaan op 22 maart 2011.

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie O E I R v 2008-2009 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen www.io.tudelft.nl Industrieel Ontwerpen Faculteit Industrieel Ontwerpen

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Research Master Opleidingen Bijlagen 2013-2014 Research Master opleidingen Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience Collegejaar

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie