Managementwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementwetenschappen"

Transcriptie

1 Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids

2 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden Losse cursussen Korte studieprogramma s Focusopleidingen 12 wo-opleidingen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Open Bachelorprogramma Masteropleidingen Managementwetenschappen 23 Studiebegeleiding en Managementwetenschappen 26 Tentamen 27 Toelating en vrijstelling Toelating tot een van de masteropleidingen Managementwetenschappen Vrijstelling in de bacheloropleiding 29 Inschrijven en kosten 31 Cursusbeschrijvingen 81 Voor studenten, door studenten Studiecentra Facultaire opleidingscommissie Managementwetenschappen Studentenverenigingen Faculteitsvereninging Emergo Studentenraad Bibliotheekvoorzieningen Academia en SURFspot (Bijna) alumnus? 83 Procedures en regelgeving 84 Service en informatie

3 Voorwoord Studeren verrijkt het leven. Prikkelt de nieuwsgierigheid. Immers, achter elk antwoord schuilt weer een nieuwe vraag. Dit geldt in het bijzonder voor de wereld van Bedrijfskunde. Bedrijven en instellingen hebben meer dan ooit medewerkers nodig met een lerende houding. Zij zijn bij de Open Universiteit aan het juiste adres. De Open Universiteit stelt zich niet voor niets voor als de Leven Lang Leren Universiteit. De Open Universiteit maakt het bij uitstek mogelijk studeren te combineren met een baan of met andere bezigheden. U studeert in uw eigen tempo, waar en wanneer u maar wilt. Indien u meer structuur wilt, bieden wij daarvoor eveneens de mogelijkheid. Waarom managementwetenschappen? Management gaat over leiding geven, besturen, organiseren en verande ren van bedrijven en instellingen. De Open Universiteit biedt actuele kennis en bruikbare vaardigheden op het gebied van marketing, organisatieverandering, financiering, accounting en bedrijfsprocessen. Of u nu bij een bedrijf of een (overheids)instelling werkt, u kunt veel baat hebben bij een cursus of een korte of langere opleiding. Bacheloropleiding Bedrijfskunde Tijdens de opleiding Bachelor of Science Bedrijfskunde bestudeert u nagenoeg alle facetten van management, zowel afzonderlijk als in samenhang. U leert kleinschalig onder zoek uitvoeren en strategische keuzen maken. Het programma begint met het geheel nieuwe startpakket Ondernemen en managen. U kunt naar eigen voorkeur kiezen tussen zelfstandig en in eigen tempo studeren, of samen met anderen onder begeleiding van een docent studeren in een digitale klas. U hoeft niet te reizen maar hebt toch contact met medestudenten en hulp om een vast studietempo op te bouwen. Het aantal cursussen waarvoor een digitale klas beschikbaar is, zal de komende jaren snel uitbreiden. Masteropleidingen De opleiding Master of Science in Management (Nederlandstalig) is gericht op het verwerven van verdiepende kennis van managementvraagstukken en de oplossing daarvan. Daartoe bestaat deze uit een kernprogramma dat u naar eigen voorkeur kunt verdiepen middels een keuze uit diverse specialistische cursussen. De faculteit biedt samen met de faculteit Informatica de opleiding Business Process Management and IT (Nederlandstalig) aan. Beide masteropleidingen hebben afstands- en begeleide varianten. Studeren kan ook beginnen met één cursus Studeren betekent niet alleen het volgen van een hele opleiding. Veel studenten hebben genoeg aan één of enkele cursussen. Uniek is de flexibele opbouw die het mogelijk maakt losse cursussen te combineren tot korte programma s en korte programma s te stapelen tot een volledige universitaire bachelor- of masteropleiding. Studie-informatie De faculteit Managementwetenschappen heeft dit jaar drie (regionale) opleidingsconsulenten aangewezen. U kunt zich tot een van hen wenden voor een gesprek over de studievoortgang. Onze kwaliteit Alle opleidingen zijn door onafhankelijke commissies gevisiteerd en in alle gevallen bestaat grote waardering voor de kwaliteit van onze cursussen. Onze wetenschappelijke opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Ook in de Choice-enquetes komen onze opleidingen bij de besten uit de bus. Veel studieplezier! Professor dr. Herman van den Bosch Decaan Faculteit Managementwetenschappen

4 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren aan de Open Universiteit doet u waar u maar wilt en op een tijdstip dat u schikt. Ook het studietempo bepaalt u zelf. Starten met studeren kan op elk moment. Vooropleidings- of toelatingseisen voor het bestuderen van cursussen of het volgen van de bacheloropleiding worden niet gesteld. Voor het volgen van de masteropleiding gelden wel bepaalde voorwaarden. De minimum toelatingsleeftijd bij de Open Universiteit is 18 jaar. Studiemateriaal Het studiemateriaal bestaat uit tekstboeken, werkboeken (al of niet elektronisch), cd-roms, dvd s en soms nog andersoortige materialen. Elke cursus is afzonderlijk te bestuderen en wordt afgesloten met een tentamen waarvoor bij een goed resultaat een certificaat wordt uitgereikt. Een bepaalde verzameling cursussen vormt een wetenschappelijke opleiding of een kort studieprogramma. Startpakket Als u niet eerder onderwijs op hbo- of wo-niveau heeft gevolgd en een weten schappelijke opleiding ambieert, kunt u het beste starten met de tweemoduuls cursus Ondernemen en managen, het zogeheten startpakket van de opleiding Bedrijfskunde. Wenst u extra begeleiding bij deze cursus, dan kunt u deelnemen aan een virtual classroom. Nadat u zich heeft aangemeld voor de cursus Ondernemen en managen, neemt een van onze opleidingsconsulenten contact met u op om u te informeren over de begeleiding die u van ons kunt verwachten. Onderwijs- en examenregeling (OER) Aan de basis van de bachelor-masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door de Raad van decanen vastgesteld na advies gehoord te hebben van de opleidingscommissies en Studentenraad. In deze regeling staat het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en plichten van de student. Vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel zijn de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. De integrale Onderwijsen examenregeling en Uitvoeringsregelingen kunt u downloaden van de website. Studiepunten en modulen Een cursus bestaat uit één of meer modulen, waarbij 1 module gelijk staat aan 4,3 studiepunten. De cursusomvang in deze studiegids wordt uitgedrukt in modulen. Het bestuderen van 1 module kost u 100 à 120 studie-uren. Bacheloropleiding 42 modulen = 180 studiepunten Propedeuse (14 modulen) Postpropedeuse (28 modulen) Masteropleiding 14 modulen = 60 studiepunten Tentamen De cursussen worden telkens afgesloten met een tentamen. In het hoofdstuk Tentamen worden de verschillende tentamenvormen toegelicht. In het opleidingsschema in deze gids staat aangegeven met welk tentamen en wanneer een cursus kan worden afgerond. Studeren in een elektronische leeromgeving Het studiemateriaal van een cursus bestaat uit studieopdrachten en informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u in het elektronisch werkboek. De informatiebronnen kunnen bestaan uit gedrukte cursusboeken eventueel aangevuld met digitale informatiebronnen, cd-roms en multimediale programmatuur, maar ook uit informatie die u zelf verzamelt. Alle cursussen worden elektronisch begeleid via internet. Daarom is het niet mogelijk om aan de Open Universiteit te studeren zonder computer met internetaansluiting. Die heeft u nodig om op de hoogte te kunnen blijven van cursusgebonden informatie, de studieopdrachten te lezen, uw uitwerkingen te uploaden en om contact te onderhouden met andere studenten en docenten via en discussieforums. Studienet Als student krijgt u toegang tot Studienet, de besloten elektronische leeromgeving van de Open Universiteit. Op Studienet vindt u aanvullende informatie over uw faculteit, studietaken, discussiegroepen en nieuws forums. Het is ook mogelijk documenten te plaatsen en naar wens te delen met anderen. Studienet is tevens een uitstekende omgeving om met medestudenten of docenten online informatie uit te wisselen of te discussiëren over de studiestof. 3

5 Studieaanbod Het totale onderwijsaanbod wordt op onze website gepubliceerd bij Studieaanbod. Elke cursus wordt inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid of getentamineerd. Op de betreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen. Studie-informatie Alle algemene informatie over studeren aan de Open Universiteit en alle benodigde formulieren en documenten worden gepubliceerd op de website bij Studeren. Met vragen kunt u daar ook terecht bij Vraag en Antwoord. In de meeste gevallen kunt u zelf direct het antwoord vinden. Is dit niet het geval dan kunt u bij Vraag en Antwoord persoonlijk uw vraag stellen aan een van onze medewerkers. of Opleidingsconsulenten van de faculteit Managementwetenschappen Hoewel studeren in een elektronische leeromgeving efficiënt is, zullen er momenten zijn dat u behoefte hebt aan een persoonlijk (advies)gesprek. Als u behoefte hebt aan een diepgaander gesprek over uw studievoortgang, of als u overweegt bij ons te gaan studeren maar eerst een gesprek wil over wat u met uw studie wil bereiken en hoe zich dit verhoudt tot de inhoud en doelstellingen van de door u beoogde opleiding(en), kunt u via een afspraak maken met één van onze regionale opleidingsconsulenten. U kunt daarbij kiezen uit een telefoongesprek, een gesprek via Skype, of een persoonlijke ontmoeting in een studiecentrum in de regio. Het kan ook gebeuren dat een opleidingsconsulent u benadert tijdens uw studie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u start met uw studie met het startpakket of de Premaster, maar ook als we de indruk hebben dat de voortgang van uw studie stagneert. Opleidingsconsulenten Drs. Wim Jurg Noordelijk Nederland Drs. Iwan Sewandono Randstad Drs. Johan van den Boomen Zuidelijk Nederland en Vlaanderen Studieplanner Om een goed studieresultaat te behalen en zo veel mogelijk gebruik te maken van uw beschikbare studietijd is het plannen van uw studie raadzaam. De Studieplanner geeft een aantal gegevens weer waardoor het indelen van uw studie overzichtelijk wordt. Nadat u invoert hoeveel uren per week u beschikbaar heeft voor de studie, ziet u meteen wanneer u klaar bent voor het afleggen van een tentamen. Andersom kan ook, als u op een bepaalde datum uw cursus wil afronden, berekent de studieplanner hoeveel studie-uren u per week nodig heeft. U kunt ook meerdere cursussen plannen en rekening houden met vakanties. Studiepad online Naast het plannen van het bestuderen van een cursus, kunt u ook uw studievorderingen raadplegen in het Studieresultatensysteem (SRS). Als u een opleiding volgt geeft SRS een overzicht van het afgelegde, lopende en resterende studiepad weer van de opleiding waarmee u bezig bent. Studiecoach op internet Veel studenten merken dat een studie aan een afstandsuniversiteit een nieuwe aanpak van studeren vergt. Sommige studenten zijn misschien al een tijdje uit het studieritme en moeten er weer even inkomen. Een goed timemanagement is dan geen overbodige luxe! Maar ook een goede motivatie en studieplanning is dan belangrijk. Er zijn verschillende methoden om informatie op te nemen en te onthouden en er zijn ook veel manieren om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Op de Studiecoach vindt u tips en suggesties over diverse onderwerpen om uw kwaliteiten en vaardigheden te verbeteren en actief te leren studeren.

6 Studiemogelijkheden Er zijn diverse manieren om de cursussen van de faculteit Managementwetenschappen te volgen: als onderdeel van een academische bachelor- of masteropleiding, als onderdeel van een kort studieprogramma of als losse cursus. De manier die u kiest zal afhangen van uw doelstelling en de tijd die u beschikbaar heeft. De formele, wettelijke ingangseisen verschillen per mogelijkheid. De cursussen zijn echter identiek, de begeleiding kan variëren. Bij elke cursusinschrijving zijn drie tentamenkansen inbegrepen. Na het succesvol afronden van een cursus, ontvangt u een certificaat. Wilt u later toch een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in een opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen 1. Losse cursussen Het onderstaand overzicht toont alle cursussen van de faculteit Managementwetenschappen die u afzonderlijk kunt bestuderen. Cursussen, die ingangseisen hebben of die uitsluitend bestemd zijn voor bachelor- en masterstudenten staan niet op deze lijst vermeld. Meer informatie over de inhoud en aard van de cursussen vindt u verderop in deze gids bij de cursusbeschrijvingen. Let daarbij op eventuele voorkenniseisen. code titel modulen blz. Algemeen management B02112 Ondernemen en managen 2 32 B04111 Managementcompetenties 1 38 B13121 Organisatie en management 1 35 B40317 Advanced studies in management 4 54 Economie E01131 Inleiding in de Nederlandse economie 1 36 E34112 Economie voor niet-economen 2 39 E04232 Economie van de collectieve sector Finance and Accounting B38111 Administratieve processen en accounting 1 36 E10131 Introductie financial accounting 1 43 B35111 Financieel management 1 47 E33211 Financieel management B34111 Administratieve organisatie 1 39 E18311 Voortgezette administratieve organisatie 1 66 E34322 Financial accounting 2 65 B09111 Managementaccounting 1 34 E35312 Advanced management accounting 2 65 E19321 Accounting for management control 1 66 B65317 Controlling 4 54 B69317 Financial decision making

7 code titel modulen blz. Marketing en Supply chain management B05132 Basiscursus marketing 2 37 B32211 Supply chain management 1 79 B25212 Marketing management 2 44 B06321 Inkoopmanagement 1 78 B17231 Klantgerichte logistiek 1 78 B61317 Marketing and supply chain management 4 58 Ict- en productiemanagement B12131 Management en ict: een introductie 1 38 B08111 Procesmanagement 1 34 B26121 Productiemanagement 1 37 B46311 Enterprise modelling 1 74/77 B16321 Projectmanagement 1 47 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 48 Human resource en veranderingsmanagement B01111 Human resource management 1 33 B08211 Inleiding strategie 1 41 B04111 Managementcompetenties 1 38 B13121 Organisatie en management 1 35 B18231 Organisatiecultuur 1 73 B59317 Strategic Human resource management 4 56 B60317 Implementation and change management 4 57 Public management en policy B29111 Inleiding in de politicologie 1 40 B56311 Public management and policy 1 68 B53321 Beleidsadvisering 1 70 B25331 Management bij de overheid 1 71 B51311 Regie van beleidsprocessen 1 71 B54311 Beleidsonderzoek 1 72 B57211 Overheid en bedrijf 1 35 B11311 Argumentatie en openbaar bestuur 1 45 B30311 Groepsbesluitvorming in management en bestuur 1 44 B63317 Public management

8 2. Korte studieprogramma s De faculteit Managementwetenschappen biedt naast een bachelor- en een masteropleiding ook compacte studieprogramma s aan, elk met een ander uitgangspunt. A. Focusopleidingen Een focusopleiding bevat een aantal aan elkaar gerelateerde cursussen die een studiebelasting vragen van ongeveer één jaar. Deze cursussen zijn op bachelorniveau en na afronding ontvangt u een diploma. Door focusopleidingen te stapelen kunt u een groot deel van de bacheloropleiding Bedrijfskunde behalen. Meer informatie over de inhoud van de focusopleidingen vindt u op pagina 9. B. Certified Professional Programs De Certified Professional Programs bieden een aantrekkelijke mix van academisch cursusmateriaal en action learning opdrachten. U verwerft snel en efficiënt competenties door een combinatie van zelfstudie en maandelijkse bijeenkomsten. Uitermate geschikt als professionaliseringstraject. Overzicht Certified Professional Programs Controlling Financial Desion Making Strategisch Human Resource Management Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessen Beleidsadvisering in de praktijk Overheidsmanagement in de praktijk Implementation and Change Management Basics van het management Managementcompetenties Marketing and Supply Chain Management Advanced Studies in Management Enterprise Resource Planning ICT-management Audit Maatschappelijk verantwoord ondernemen Procesmanagement in de gezondheidszorg Uitgebreide en actuele informatie over onze Certified Professional Programs vindt u op de website Op de website kunt u een brochure aanvragen of een inschrijvingsformulier downloaden. Daarnaast zijn we telefonisch te bereiken ( ) en via Uw contactpersoon is mw. Anja Moonen. C. Post-hbo opleidingen De Post-hbo opleidingen besteden niet alleen aandacht aan de noodzakelijke theoretische basis, maar ook aan de toepassing van deze theoretische kennis in de beroepsomgeving. Dit stelt u in staat om in de praktijk zelfstandig beslissingen te nemen, voor te bereiden of te adviseren binnen de eigen onderneming of daarbuiten. De duur van de opleidingen varieert tussen 1 en 2 jaar. De Post-hbo opleidingen worden samen met andere onderwijsinstellingen verzorgd. Overzicht Post-hbo opleidingen Financial Controller Assistent controller Op de website kunt u een brochure bestellen. Daarnaast zijn we telefonisch te bereiken via en via Uw contactpersoon is mw. José van Spanje. 7

9 D. Master of Business Administration (MBA) De MBA opleidingen van de faculteit Managementwetenschappen zijn praktijkgerichte programma s: gericht op het verwerven van praktische competenties die direct toepasbaar zijn in uw beroepssituatie. De MBA opleidingen bestaan uit twee Certified Professional Programs en een individuele MBA thesis naar een eigen masterprogramma op maat. Uitgebreide en actuele informatie over onze MBA opleidingen vindt u op de website Hier kunt u ook een brochure aanvragen of een inschrijvingsformulier downloaden. Daarnaast zijn we telefonisch te bereiken ( ) en via Uw contactpersonen zijn Anja Moonen en Rob Wijnands. Master of Business administration (MBA) in Programma Management i.s.m. Insights International De faculteit Managementwetenschappen heeft in samenwerking met Insights International B.V. een MBA in Programma Management ontwikkeld dat u in staat stelt om systematisch op strategisch niveau veranderingen in organisaties te plannen, op te starten, uit te voeren en tot een succes te maken. Meer informatie over de opleiding MBA in Programma Management en het slimme samenwerkingsverband tussen Insights International en de faculteit Managementwetenschappen vindt u op de website Hier kunt u ook een brochure aanvragen of een inschrijfformulier downloaden. Daarnaast zijn we telefonisch te bereiken via en via de Uw contactpersoon is Rob Wijnands. E. Pre-MBA Voor toelating tot een CPP-programma of een MBA-opleiding vragen we een vooropleiding op HBO-niveau of hoger, en enkele jaren werkervaring op desbetreffend vakgebied. Indien u niet aan deze toelatingseisen voldoet, kunt u toegelaten worden middels de Pre-MBA opleiding. Uitgebreide en actuele informatie over onze Pre-MBA opleiding vindt u op de website Hier kunt u ook een brochure aanvragen of een inschrijvingsformulier downloaden. Daarnaast zijn we telefonisch te bereiken ( ) en via Uw contactpersonen zijn Anja Moonen en Rob Wijnands. 8

10 Focusopleidingen Een focusopleiding bevat een aantal inhoudelijk aan elkaar gerelateerde cursussen die een studiebelasting vragen van ongeveer één jaar als u uur per week in deeltijd studeert. Deze cursussen zijn allemaal op bachelorniveau en na afronding ontvangt u een diploma. Door focusopleidingen te stapelen kunt u een groot deel van de bacheloropleiding Bedrijfskunde behalen. Er zijn 7 focusopleidingen op managementgebied bij de Open Universiteit. De volgorde mag u zelf bepalen. Focusopleiding Inleiding management De focusopleiding Inleiding management behandelt een aantal basisbegrippen ten aanzien van het verschijnsel organisatie en het werk van managers: taakverdeling en coördinatie, bevoegdheden regelen, informatiestromen bepalen en procedures van besluitvorming bedenken. U krijgt een inleiding op de competenties die nodig worden geacht voor het managen van en binnen organisaties en achterliggende theorieën hieromtrent. De opleiding maakt u ook vertrouwd met belangrijke zaken als kostenberekeningen, kostenbeheersing met het oogmerk deze te gebruiken voor kostenopstellingen en het beheersen van bedrijfsprocessen en beslissingscalculaties. Daarnaast leert u een aantal methoden en technieken voor het beheersen en controleren van bedrijfsprocessen. Bij kwaliteitsmanagement staan de behoeften van de klant centraal. Als de hele organisatie gericht is op het voldoen aan wensen van interne en externe klanten, door het voorkomen van fouten en doorvoeren van verbeteringen, spreken we van Total Quality Management. Voordelen van een dergelijke benadering zijn verbetering van de concurrentiepositie, effectiviteit en flexibiliteit van een organisatie, bij uitstek een taak voor managers. Projectmanagement is voor de meeste managers niet weg te denken en behandelt de basisprincipes van leidinggeven van alle soorten publieke projecten, informatiesystemen, etc. evenals de specifieke technieken en inzichten die hiervoor vereist zijn. code titel modulen blz. B13121 Organisatie en management 1 35 of B04111 Managementcompetenties 1 38 B09111 Managementaccounting 1 34 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 48 B16321 Projectmanagement 1 47 Focusopleiding Marketing De belangrijkste thema s en onderwerpen in de focusopleiding Marketing sluiten in grote lijnen aan bij het werk van marketingmanagers: klantgerichtheid ontwikkelen, marketingstrategie, marktsegmentatie, doelgroepkeuze, positionering, marktonderzoek, consumentengedrag, marketingmix (product-, prijs-, promotie- en distributiebeleid) en marketingplanning. De opleiding behandelt ook de analyse van de marketingomgeving alsmede ook de organisatie en het management van de marketingfunctie. Daarnaast wordt u uitgenodigd om u te verdiepen in onderwerpen als: het onderscheid tussen marketingfunctie en marketingafdeling, marketing als lijnfunctie of als staffunctie, verandermanagement: naar klant- en marktgerichtheid en het vraagstuk van de competente marketingmanager. Er vindt een confrontatie plaats met werkwijzen en resultaten van wetenschappelijk marketingonderzoek. Een casus vraagt u om zelfstandig aan de slag te gaan met een realistische praktijksituatie en invulling te geven aan de belangrijkste onderdelen van een marketingplan. Aldus ervaart u aan den lijve wat het betekent om een marketingplan op te stellen, een vaardigheid die zijn waarde in de praktijk al vaak heeft bewezen. code titel modulen blz. 9 B05132 Basiscursus marketing 2 37 B25212 Marketing management 2 44

11 Focusopleiding Bedrijfsprocessen en ICT In deze opleiding komen de belangrijkste aspecten aan bod waarmee het management van elke organisatie in aanraking komt bij het nemen van beslissingen over productiemanagement en de inzet van specifieke informatiesystemen en informatietechnologie. Bedrijfsprocessen worden belicht aan de hand van het Work Centered Analysis-raamwerk. De optiek is die van de (productie- of IT-) manager: hij/zij geeft sturing aan de bedrijfsprocessen. Verder is er ook in de cursus Productiemanagement aandacht voor o.a. voorraadbeheer, onderhoud, scheduling, capaciteitsmanagement, taakontwerp en supply chain management, evenals stuk- en serieproductie, projectproductie, procesproductie, massaproductie en dienstverlening. Voor elk van deze productiesituaties wordt ingegaan op accenten in de invulling van productiemanagement en worden een aantal gangbare technieken en methoden voor productiemanagement behandeld. code titel modulen blz. B26121 Productiemanagement 1 37 B12131 Management en ict: een introductie 1 38 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 48 B08111 Procesmanagement 1 34 Focusopleiding Financiële verslaggeving Om een onderneming te kunnen besturen en om beslissingen te nemen heeft een ondernemer financiële informatie nodig. Bovendien verlangt de moderne maatschappij van ondernemingen dat ze verantwoording afleggen over hun doen en laten. De financiële informatie die nodig is voor de besturing van de onderneming (intern) en voor het publiceren van financiële overzichten (extern) komt tot stand via administratieve processen. De opleiding geeft o.a. inzicht in de betekenis en functie van de balans en de winst- en verliesrekening voor de extern geïnteresseerden (Financial accounting) en belicht veel aspecten van de interne verslaggeving (management accounting). Het vakgebied administratieve organisatie wordt in een breder kader geplaatst, te weten binnen de managementcycli van controlling, informatiemanagement en administratieve organisatie. code titel modulen blz. B38111 Administratieve processen en accounting 1 36 B09111 Managementaccounting 1 34 E10131 Introductie financial accounting 1 43 B34111 Administratieve organisatie 1 39 Focusopleiding Strategie en organisatie De focusopleiding Strategie en organisatie biedt inzicht in organisaties en in mogelijkheden deze te veranderen. We behandelen een aantal basisbegrippen ten aanzien van het verschijnsel organisatie, zoals taakverdeling en coördinatie, bevoegdheden, besluitvorming, individu en organisatie, management en managers. Bij het vraagstuk strategie gaat het om het richten van de organisatie. Strategie kan daarbij ook gezien worden als het uitzetten van een koers om bepaalde doelen te bereiken. Externe en interne analyse zijn van belang. Er wordt ingegaan op de strategieformulering, waarbij onderwerpen als Business-level strategy en competitive rivalry aan de orde komen. Vervolgens staat de implementatie van de strategie in de organisatie centraal. Immers staat of valt het nastreven van een bepaalde strategie met de inzet van mensen en middelen. Dan is een goed personeelsbeleid van belang en de mogelijkheid om interventies te plegen.

12 code titel modulen blz. B13121 Organisatie en management 1 35 B08211 Inleiding strategie 1 41 B01111 Human resource management 1 33 S63321 Interventies bij organisatieverandering 1 48 Focusopleiding Financieel economisch management De opleiding bestudeert de maatschappij vanuit de invalshoek dat elk goed maar ook geld slechts één keer kan worden gebruikt terwijl er meer mogelijkheden zijn om het geld of goed te gebruiken. Een belangrijke functie in onze maatschappij wordt vervuld door ondernemingen. Om een onderneming te kunnen besturen heeft een ondernemer finan ciële informatie nodig. Bovendien verlangt de moderne maatschappij van ondernemingen dat ze verantwoording afleggen over hun doen en laten. Daarom publiceren ondernemingen financiële overzichten. Deze overzichten zijn een belangrijke bron van informatie voor degenen die een financieel belang hebben bij een onderneming zoals aandeelhouders en banken. code titel modulen blz. E01131 Inleiding in de Nederlandse economie 1 36 B38111 Administratieve processen en accounting 1 36 B35111 Financieel management 1 47 E10131 Introductie financial accounting 1 43 Focusopleiding Overheid en management Deze focusopleiding is interessant voor u als u een managementfunctie bij de overheid hebt of ambieert, of als u een managementfunctie in het bedrijfsleven hebt waar u veel met overheidsinstellingen te maken hebt. Aan de orde komen zaken als wederzijdse beïnvloeding, lobby, publiek-private samenwerking, wederzijdse beeldvorming e.d. Dit inzicht stelt u in staat om beide werelden, de publieke en private, beter te begrijpen en met elkaar in verband te brengen. Overheden en bedrijven hebben veel met elkaar te maken en kunnen niet zonder elkaar. Dit kan betrekking hebben op concrete projecten, maar is ook breder te trekken. Het bedrijfsleven heeft in algemene zin te maken met sturingsvraagstukken van de overheid (marktwerking bijvoorbeeld); anderzijds zal de overheid, ook in de rol als dienaar van de samenleving, rekening moeten houden met de kenmerken van de private sector. In aanvulling op kennis en inzicht op de relaties tussen overheid en bedrijfsleven binnen het kader van de Nederlandse economie en economische orde, wordt ingegaan op besluitvormingsprocessen en managementcompetenties. code titel modulen blz. B57211 Overheid en bedrijf 1 35 E01131 Inleiding in de Nederlandse economie 1 36 B30311 Groepsbesluitvorming in management en bestuur 1 44 B04111 Managementcompetenties Indien u reeds voor 1 september 2009 bent ingeschreven voor een cursus die nu in de focusopleiding is vervangen, dan mag u deze cursus toch inbrengen in de betreffende focusopleiding.

13 wo-opleidingen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Bedrijfskunde De bacheloropleiding Bedrijfskunde (voorheen Management, organisatie en bestuur) leidt op tot een wetenschappelijke professional die een zelfstandige bijdrage kan leveren aan het besturen van bedrijven en instellingen. Een bacheloropleiding is volgens internationaal gebruik een brede opleiding. Dit in tegenstelling tot masteropleidingen die overwegend specialistisch van aard zijn. De faculteit Managementwetenschappen biedt één bacheloropleiding aan: Bedrijfskunde (Business administration) en een tweetal masteropleidingen. In de bacheloropleiding is veel plaats ingeruimd voor managementvraagstukken (marketing, productiemanagement, personeelszorg, accountancy, financiering en informatietechnologie). Daarnaast is er aandacht voor de omgeving waarin bedrijven en organisaties opereren. Vandaar enkele cursussen op het gebied van politicologie, recht en economie. Tijdens de opleiding komen ook algemene academische vaardigheden aan bod zoals wetenschappelijk onderzoek doen, logisch denken en redeneren, rapporteren, presenteren en een werkstuk maken. De bacheloropleiding heeft een omvang van 42 modulen. Het eerste deel van de bacheloropleiding bestaat uit de propedeuse (14 modulen). U volgt de opleiding in uw eigen tempo. De cursussen selecteert u voor een deel zelf en de volgorde bepaalt u eveneens grotendeels zelf. Bij een studietempo van 6 modulen per jaar heeft u de propedeuse binnen twee en een half jaar afgerond. Als u in datzelfde tempo doorstudeert, duurt het nog eens vier en een half jaar voordat u het bachelordiploma ontvangt. U bezit dan de internationaal gangbare titel van Bachelor of Science in Business Administration (BSc). Kennismaken met de bacheloropleiding De bacheloropleiding Bedrijfskunde kent een startpakket met de cursus Ondernemen en managen (B02112). Het bestuderen van dit startpakket vraagt ongeveer 200 studie-uren. Wenst u extra begeleiding bij deze cursus, dan kunt u deelnemen aan een virtual classroom. Na inschrijving wordt u hierover geïnformeerd. Programma bacheloropleiding De volledige bacheloropleiding bestaat uit vier groepen van cursussen: Managementthema s Dit cluster bestaat uit de cursus Ondernemen en managen (B02112) en de cursus Verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek (B10212). De eerstgenoemde cursus (Ondernemen en managen) vormt tevens de verplichte start van de opleiding, het zogeheten startpakket. Nadat u zich heeft aangemeld voor de cursus Ondernemen en managen, neemt een van onze opleidingsconsulenten contact met u op om u te informeren over de begeleiding die u van ons kunt verwachten. Aspecten van bedrijfskunde U kiest een vastgesteld aantal modulen uit een groep inleidende cursussen en een groep verdiepende cursussen. U bestudeert deze in uw eigen tempo en in de volgorde die u het meest aantrekkelijk vindt. 12

14 Academische vaardigheden Het cluster academische vaardigheden besteedt aandacht aan de vraag wat wetenschap is, hoe onderzoek wordt opgezet, welke methoden daarbij worden gebruikt en waarin een wetenschappelijke argumentatie zich onderscheidt van een niet-wetenschappelijke. U neemt soms deel aan bijeenkomsten in een van de studiecentra. Toelating tot de bijeenkomsten van het programma Academische vaardigheden is beperkt tot degenen die minimaal vier modulen van de bacheloropleiding Bedrijfskunde hebben behaald. code titel modulen blz. B15111 Regressie- en tijdreeksanalyse (AV 2) 1 49 B16111 Observeren en rapporteren (AV 3) 1 50 B17111 Variantie- en correlatieanalyse (AV 4) 1 50 B18111 Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) 1 51 B20111 Faseren en probleemstellen (AV 6) 1 51 B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7) 1 52 Vrije ruimte Voor de opvulling van de vrije ruimte kunt u kiezen uit alle cursussen van de Open Universiteit. U kunt ook cursussen inbrengen van een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit, via het zogeheten aanschuifonderwijs. Hiertoe dient u wel vooraf toestemming te vragen. Propedeuse Het propedeusegetuigschrift van de wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde (omvang 60 studiepunten) kan worden aangevraagd als 60 studiepunten zijn behaald, opgebouwd uit: 8,6 studiepunten uit het cluster Management-thema s minimaal 17,2 studiepunten uit de gebonden-keuze inleidende cursussen minimaal 12,9 studiepunten uit het cluster Academische vaardigheden. In plaats van 3 modulen academische vaardigheden is het inbrengen van drie voormalige cursussen, zoals Statistiek, ook mogelijk ter verkrijging van het propedeusegetuigschrift. 13 BACHELOropleiding

15 Opleidingsschema Bachelor of Science Bedrijfskunde code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz Cluster Managementthema s B02112 Ondernemen en managen 2 elektronisch opdracht volgens afspraak 32 B10212 Verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek 2 standaard opdracht volgens afspraak 33 Gebonden keuze inleidende cursussen (eis: 12 modulen) B01111 Human resrource management 1 standaard opdracht volgens afspraak 33 B08111 Procesmanagement 1 standaard schriftelijk (mc) 27-1, 14-4, B09111 Managementaccounting 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 34 B57211 Overheid en bedrijf 1 standaard mondeling * 35 B13121 Organisatie en management 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 35 E01131 Inleiding in de Nederlandse economie 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 36 B38111 Administratieve processen en accounting 1 standaard CBT (mc) volgens afspraak 36 B05132 Basiscursus marketing 2 standaard opdracht volgens afspraak 37 B26121 Productiemanagement 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 37 B04111 Managementcompetenties 1 standaard opdracht volgens afspraak 38 B12131 Management en ict: een introductie 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 38 B34111 Administratieve organisatie 1 standaard ** ** 39 E34112 Economie voor niet-economen 2 standaard sys (mc) volgens afspraak 39 B36111 Managementcommunity 1 nvt opdracht open module 40 B29111 Inleiding in de politicologie 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 40 B08211 Inleiding strategie 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 41 S11131 Inleiding in de arbeids- en organisatie- 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 41 psychologie R01152 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten sys (mc) volgens afspraak 42 R08181 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten CBT (mc) 26-1, 13-4, * De eerste vooraf vastgestelde tentamendatum is in februari 2010 (2e mogelijkheid half mei). De exacte data worden uiterlijk eind november 2009 bekend gemaakt. Echter, als het i.v.m. uw studievoortgang wenselijk is om vóór 1 januari 2010 tentamen te doen, dan kunt u contact opnemen met de examinator. ** De tentamenvorm van de cursus B34111 Administratieve organisatie wordt op een later tijdstip bekend gemaakt op de cursussite. Gebonden keuze verdiepende cursussen (eis: 12 modulen) B18231 Organisatiecultuur 1 standaard opdracht volgens afspraak 43 E10131 Introductie financial accounting 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 43 B25212 Marketing management 2 standaard sys (mc) + opdracht volgens afspraak 44 B30311 Groepsbesluitvorming 1 standaard schriftelijk (ov) 18-11, 12-4, In management en bestuur B11311 Argumentatie en openbaar bestuur 1 standaard schriftelijk (ov) 26-1, 13-4, S02232 Personeelsmanagement 2 standaard schriftelijk (mc) 27-1, 14-4, E04232 Economie van de collectieve sector 1 2 standaard sys (mc) volgens afspraak 46 S09241 Sociale psychologie 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 46 B16321 Projectmanagement 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 47

16 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz B35111 Financieel management 1 standaard sys(mc) volgens afspraak 47 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 standaard sys (ov) volgens afspraak 48 S63321 Interventies bij organisatieverandering 1 standaard opdracht volgens afspraak 48 R21271 Ondernemingsrecht 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 49 Academische vaardigheden B15111 Regressie- en tijdreeksanalyse (AV2) 1 standaard groepsbijeen- opdracht volgens afspraak 49 komsten per regio (v) B16111 Observeren en rapporteren (AV3) 1 standaard groepsbijeen- opdracht volgens afspraak 50 komsten per regio (v) B17111 Variantie- en correlatieanalyse (AV4) 1 standaard groepsbijeen- opdracht volgens afspraak 50 komsten per regio (v) B18111 Onderzoek: genre en cyclus (AV 5) 1 standaard opdracht volgens afspraak 51 B20111 Faseren en probleemstellen (AV 6) 1 standaard opdracht volgens afspraak 51 B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7) 1 standaard opdracht volgens afspraak 52 B87323 Bachelorwerkstuk 3 individueel opdracht volgens afspraak 52 Vrije ruimte 5 Nota bene Studenten, die reeds in voorgaande jaren zijn begonnen aan eerder verschenen vaardigheidscursussen, zoals Statistiek, Literatuurpracticum, Argumentatie, etc. kunnen deze cursussen ook voor diplomering van hetzij propedeuse hetzij bachelor inbrengen. De Open Universiteit Nederland introduceert in computergebaseerde toetsing (CBT). Dit houdt in dat de afname van regulier schriftelijk en SYS-tentamens niet meer op papier maar via een pc verloopt. De invoering van CBT kan van invloed zijn op de in het tentamenrooster weergegeven planning. Zodra er sprake is van een roosterwijziging voor de cursus of cursussen waarvoor u bent ingeschreven, zult u tijdig hierover worden geïnformeerd. 15 BACHELOropleiding

17 Open Bachelorprogramma Het is bij de Open Universiteit mogelijk een Open Bachelorprogramma te volgen. Een Open Bachelorprogramma heeft als kenmerk dat zij de leerstof van tenminste twee faculteiten combineert. Zo kunt u cursussen van bijvoorbeeld de faculteiten Informatica en Managementwetenschappen inbrengen in de Open Bachelor. Hetzelfde geldt uiteraard voor combinaties zoals Milieuwetenschappen en Rechtswetenschappen, Cultuurwetenschappen en Psychologie, etc. De Open Bachelorsprogramma s hebben een identieke structuur: Facultair programma Managementwetenschappen 116,1 studiepunten Verbredingpakket Cursussen van een of meer andere faculteiten 43 studiepunten Vrije ruimte 21,5 studiepunten Totaal 180,6 studiepunten Naast nieuwe studenten die op deze wijze een eigen breed bachelorprogramma kunnen samenstellen is de Open Bachelor ook bedoeld voor studenten die al een (gedeeltelijke) academische opleiding hebben gevolgd. Deze studenten kunnen in het verbredingspakket en/of de vrije ruimte eerder behaalde studiepunten inbrengen. Voorwaarde hiervoor is dat de behaalde vakken een eenheid vormen en dat het om onderwijs van academisch niveau gaat. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op 16

18 Masteropleidingen Managementwetenschappen De masteropleidingen van de faculteit Managementwetenschappen hebben een omvang van 60 studiepunten (14 modulen). De Master of Science in Management kenmerkt zich door reflectie op managementvraagstukken, wetenschappelijk onderzoek en integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. Er wordt daarbij verder gekeken dan de vaak mechanisch aandoende ondernemings- en sturingsmodellen. De Master of Science in Business Process Management and IT richt zich op het snijvlak van bedrijfsprocessen en IT-management. Begeleidingsvormen U kunt de MSc-opleiding met drie begeleidingsvormen doorlopen: a) zelfstandig (afstandsvariant) b) zelfstandig met enkele groepsbijeenkomsten (afstandsvariant met begeleidingspakket; alleen MSc in Management) c) groepsgewijs bij u in de regio (blended variant i.s.m. hogescholen). Bovengenoemde begeleidingsvormen hebben de volgende kenmerken: a) De meest individuele vorm is de standaard afstandsbegeleiding. U volgt de cursussen in uw eigen tempo. Bij vragen kunt u contact opnemen ( , telefoon) met uw begeleider. U ontvangt elektronische feedback op door u gemaakte opdrachten. Deze onderwijsvorm kent maximale vrijheid, maar vraagt ook veel zelfdiscipline om tot een goed einde te komen. (Prijsindicatie inclusief Premaster: ca 8.000,-) b) Als u behoefte aan een steuntje in de rug hebt, kunt u een begeleidingspakket kopen bij een cursus. U kunt dan deelnemen aan (afhankelijk van de cursus) 4 tot 8 begeleidingsbijeenkomsten waardoor u in een vast tempo in acht maanden door de stof gaat. In veel gevallen krijgt u tijdens de eerste bijeenkomst een studiemaatje, en mag u de opdrachten samen met dat studiemaatje maken. Vooral het samen over de stof praten en daarbij samen relaties naar de wederzijdse beroepspraktijk leggen is vaak erg leerzaam. Daarbij motiveert het samenwerken, en kan nog tijd besparen ook. (Prijsindicatie inclusief Premaster: ca ,-) c) Voor diegenen die baat hebben bij meer begeleiding, is er blended learning. Blended learning is een mengvorm van afstandsonderwijs en contactonderwijs. In deze vorm is het beste van deze twee werelden samengevoegd, zodat u de voordelen van beide vormen kunt plukken zonder de respectievelijke nadelen. Het gemak van het leren op afstand, wat goed te combineren is met een volle werkweek omdat het materiaal door de Open Universiteit is ontworpen om zelfstandig bestudeerd te worden, en één- of tweewekelijkse bijeenkomsten op een hogeschool bij u in de regio, waar u begeleid en gecoached wordt door ervaren docenten, en u een netwerk in uw regio opbouwt bestaande uit jaargenoten en docenten. (Prijs inclusief Premaster: ,-) Voor informatie over een begeleidingspakket (b) kunt u terecht bij dhr. Rob Wijnands, T ; Voor informatie over de begeleide variant van de Master of Science in Management (c) kunt u op vijf locaties terecht: Fontys Hogescholen (Eindhoven) mw. Olga Kuypers, T , Haagse Hogeschool (Den Haag) mw. Marion van der Tas, T , Noordelijke Hogeschool (Leeuwarden) dhr. Johan Huitema, T , Hanzehogeschool Groningen dhr. Harold van Emst, T , Tilburg of Amsterdam, uitsluitend voor keuzemogelijkheid Public Management : Bestuursacademie (Fontys Hogescholen) dhr. Arie Rinzema, T , Voor informatie over de begeleide variant van de Master of Science in Business Process Management and IT kunt u op drie locaties terecht: Fontys Hogescholen (Eindhoven) mw. Ineke Heil, T , Haagse Hogeschool (Den Haag) dhr. Matthieu Karel, T , Noordelijke Hogeschool (Leeuwarden) 17 dhr. Johan Huitema, T , Bacheloropleiding

19 Master of Science in Management Kenmerkend voor deze wo-masteropleiding in Management is dat vèrder wordt gekeken dan de vaak mechanisch aandoende ondernemings- en sturingsmodellen, en vooral ingegaan wordt op het menselijk aspect in de onderneming. Mensen zijn niet onbeperkt rationeel, en mensen zijn niet als robots aanstuurbaar. De manager is niet de schaker die met absolute controle de stukken over het bord beweegt, maar een meespelende teamcaptain die in het steeds wisselende spel beïnvloed wordt door anderen en anderen beïnvloedt, en dus op basis van beperkte informatie snelle beslissingen moet nemen. Opleggen van hiërarchieke dwang kan schijnbare resultaten opleveren terwijl de onderneming niet fundamenteel van koers verandert en de mensen gewoon blijven doen wat ze altijd al deden. Deze dilemma s vormen gezamenlijk de rode draad door deze opleiding. De cursussen zijn gemaakt door vooraanstaande specialisten op het vakgebied. Het bijzondere is dat deze specialisten opereren vanuit een gemeenschappelijke visie op management. Daarom hebben ze gezamenlijk de basis van de opleiding ontworpen: de cursus Advanced studies in management (ASM). Door deze gezamenlijke visie vormt de opleiding met al zijn keuzemogelijkheden toch steeds een eenheid. Na bestudering van de cursus ASM, kunt u kiezen uit zes keuzevarianten. Opleidingsschema Master of Science in Management code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz B40317 Advanced studies in management 4 standaard* opdracht volgens afspraak Te kiezen uit een van de onderstaande 6 varianten 1. Variant Controlling B65317 Controlling 4 standaard* schriftelijk (ov) , 14-4, 25-8 mondeling + volgens afspraak opdracht 2. Variant Financial decision making B69317 Financial decision making 4 standaard* div 3. Variant Public management B63317 Public management 4 standaard* opdracht volgens afspraak 4. Variant Strategic human resource management B59317 Strategic human resource management 4 standaard* opdracht volgens afspraak 5. Variant Implementation and change management B60317 Implementation and change management 4 standaard* opdracht volgens afspraak 6. Variant Marketing and supply chain management B61317 Marketing and supply chain management 4 standaard* opdracht volgens afspraak B9431B Afstudeertraject managementwetenschappen 6 individueel opdracht volgens afspraak * voor deze cursus kunt u een extra begeleidingspakket kopen. Zie bijv. 18

20 Zo kunt u in de keuzevariant Implementation and change management leren hoe een strategie in de onderneming succesvol geïmplementeerd kan worden. We weten immers dat de implementatie, de overgang van plan naar actie, de moeilijkste stap is in elk project en in elke onderneming. We weten ook dat dat niet lukt middels formele memo s uit de directiekamer. Maar hoe dan wel? De financiële aansturing van en in de onderneming kan en moet ook richting geven bij de implementatie van de strategie. In de keuzevariant Controlling leert u dat het naïeve thermostaatmodel van financiële sturing in de praktijk nauwelijks werkt. Strategie en sturing hebben vaak een wisselwerking op elkaar, onder invloed van een steeds veranderende omgeving. Daarbij is voor de meeste mensen niet alleen geld belangrijk, maar ook het gevoel gerespecteerd te worden, inspraak te hebben, kansen tot opleiding te hebben, etc. Ook hier komt de rode draad weer in beeld. In de variant Financial decision making leert u hoe (corporate) governance en gedragsaspecten interacteren met elkaar en met de vakgebieden externe verslaggeving en financieel management. Passend in de visie van de opleiding Management, staan niet kennis en technieken voorop, maar het menselijke gedrag. Geheel in lijn hiermee maakt deze keuzevariant gebruik van een probleemgerichte benadering, waarbij het signaleren, identificeren en oplossen van problemen geaccentueerd worden. In de keuzevariant Marketing and supply chain management kunt u leren hoe de omgeving van de onderneming verweven kan worden met de eigen (productie)processen van de onderneming. Zo worden zowel de toeleverancier van grondstoffen als de afnemer/klant steeds verder in het productieproces betrokken, en vindt steeds meer menselijke interactie plaats. De S in de keuzevariant SHRM: Strategisch human resource management, is veelbetekenend. Aangezien in veel ondernemingen het menselijk kapitaal veel belangrijker is dan de aanwezige tastbare activa zoals machines en gebouwen, krijgt de HRM een strategische betekenis. Ook hier is de rode draad dus weer duidelijk zichtbaar. In de keuzevariant Public management ziet u dat deze problematiek ook onverkort voor de overheid geldt. Een extra complicerend aspect is dat de overheidsorganisatie niet alleen een organieke leiding heeft maar ook een politieke. De opleiding is niet voor niets een Master of Science-opleiding. In de hele opleiding staat de wetenschappelijke kennis en de wetenschappelijke methode centraal. Deze kennis, die aan de wetenschappelijke eisen voldoet, wordt verzameld in de toonaangevende wetenschappelijke journals. De leerstof in de cursussen is science driven, hetgeen wil zeggen dat de stof rechtstreeks op artikelen uit deze journals is gebaseerd. Daarnaast leert u denken en argumenteren op een logische en sluitende wijze zoals in de wetenschap noodzakelijk is. U ontwikkelt een kritische houding door het vergelijken van verschillende wetenschappelijke teksten bij het vormen van uw oordeel. Door het schrijven van de scriptie toont u aan dat u de vaardigheid meester bent geworden van het op basis van bestaande wetenschappelijke kennis en nieuwe waarnemingen kunnen opzetten van een logische argumentatie, om tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen. Na deze laatste proeve van bekwaamheid mag u zich dan met recht Master of Science noemen. Overigens, ook in het bedrijfsleven is een sluitende argumentatie vaak het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. 19 MASTEropleiding

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Amsterdam, december 2014 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Emina van den

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie