Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Ten aanzien van de in de OER opgenomen gereviseerde cursussen, geldt dat studenten die zich voor een oude versie van de cursus hebben ingeschreven voordat de gereviseerde versie beschikbaar komt, de oude versie kunnen inbrengen. Deze regeling is van toepassing als hieronder geen specifieke regeling is opgenomen. B02112 Ondernemen en managen (startpakket) Studenten die vóór 1 juli 2008 met een cursus uit de Bachelor zijn begonnen, hoeven de cursus B02112 Ondernemen en managen NIET te doen. Zij moeten dan 2 modulen extra kiezen in de gebonden B05132 Basiscursus marketing Studenten die vóór 1 juli 2012 voor de cursus zijn ingeschreven mogen deze inbrengen in de gebonden keuze, voor 4,3 studiepunten in plaats van de cursus B05111 Marketing en voor 4,3 studiepunten op het blok. B10121 Scientific literature review en B10111 Onderzoek en presentatie Studenten die vóór 1 maart 2010 voor één van beide cursussen zijn ingeschreven, kunnen deze inbrengen in het cluster Academische vaardigheden en managementthema s voor B10212 Verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek. Voor hen geldt dat zij 1 extra module moeten kiezen in de gebonden B11311 Argumentatie en openbaar bestuur Academische vaardigheden, voor zover deze cursus niet is ingebracht in de gebonden Studenten die tussen 1 september 2006 en 1 september 2010 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden keuze, voor zover deze cursus niet is ingebracht in het cluster Academische vaardigheden voor de cursus B21111 Reflectie en argumentatie. B15111 Regressie- en tijdreeksanalyse Studenten die vóór 1 september 2010 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in het cluster Academische vaardigheden en managementthema s op B07212 Omgevingsdiagnose met regressie en tijdreeksanalyse. Zij moeten dan 1 extra module kiezen in de gebonden B12131 Management en ict: een introductie Studenten die vóór 1 juli 2011 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden B16321 Projectmanagement keuze voor B48111 Projectmanagement: inrichten van projecten. B17111 Variantie- en correlatieanalyse Studenten die vóór 1 september 2010 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in het cluster Academische vaardigheden en managementthema s op B03212 Organisatiediagnose met variantie- en correlatieanalyse. Zij moeten dan 1 extra module kiezen in de gebonden B19211 Managementgame Academische vaardigheden op B16111 Observeren en rapporteren (AV 3), voor zover deze cursus niet is ingebracht in de gebonden B24111 Oriëntatiecursus bedrijfs- en bestuurskunde Academische vaardigheden op B16111 Observeren en rapporteren (AV 3), voor zover deze cursus niet is ingebracht in de gebonden B25212 Marketing management B26231 Management en ict: informatiestrategie en toepassing Studenten die vóór 1 juli 2009 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden

2 B27211 Inleiding strategie Studenten die vóór 1 juni 2004 hiervoor zijn ingeschreven kunnen deze cursus inbrengen voor Inleiding strategie (B08211) in de gebonden B30311 Groepsbesluitvorming in management en bestuur Academische vaardigheden, voor zover deze cursus niet is ingebracht in de gebonden Studenten die tussen 1 september 2006 en 1 september 2010 hiervoor werden ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden keuze, voor zover deze cursus niet is ingebracht in het cluster Academische vaardigheden voor de cursus B20111 Faseren en probleemstellen. B31111 Literatuurpracticum Academische vaardigheden en managementthema s voor B10212 Verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek. Voor hen geldt dat zij 1 extra module moeten kiezen in de gebonden E03131 Administratieve processen en accounting Studenten die vóór 1 september 2009 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden keuze voor B38111 Administratieve processen en accounting. B33111/B13121 Organisatie en management en E33111/E01131 Inleiding in de Nederlandse economie Studenten die vóór 1 september 2008 zijn ingeschreven voor beide cursussen, kunnen deze inbrengen voor B02112 Ondernemen en managen. B6661C Premaster Studenten die de Premaster (B6661C) hebben afgerond, kunnen deze inbrengen in het cluster Academische vaardigheden en managementthema s. Uit dit blok hoeven zij alleen nog de cursus B11212 Innovatie en casestudy-onderzoek af te ronden. Daarnaast moeten zij 3 modulen extra kiezen in de gebonden E33111 Inleiding in de Nederlandse economie Deze cursus kan worden ingebracht voor de cursus Inleiding in de Nederlandse economie (E01131) ) in de gebonden E02122 Markteconomie, economische organisatievormen E02221 Financiële markten en instellingen Deze cursus kan ingebracht worden in de gebonden E04232 Economie van de collectieve sector 1 E07111 Introduction in international economics Studenten die vóór 1 juli 2008 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden E08121 Wiskunde in (het) bedrijf 1 E10131 Introductie Financial accounting Studenten die vóór 1 september 2010 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden keuze voor de cursus B39111 Financial accounting. E11121 Markteconomie in model E12121 Statistiek 1 Academische vaardigheden en managementthema s voor B07212 Omgevingsdiagnose met regressie en tijdreeksanalyse, voor zover deze cursus niet is ingebracht in de gebonden Voor hen geldt dat zij 1 extra module moeten kiezen in de gebonden

3 E16221 De werking van de Nederlandse economie: analyse en prognose Studenten die vóór 1 september 2005 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden E19111 Basiscursus administratieve organisatie Studenten die vóór 1 september 2009 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden keuze voor B34111 Administratieve organisatie. E23111 Introductie management accounting Studenten die vóór 1 september 2008 hiervoor zijn ingeschreven kunnen deze inbrengen in de gebonden keuze voor B09111 Management accounting. E32211 Financieel management 1 Studenten die vóór 1 september 2009 hiervoor zijn ingeschreven kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden keuze voor B35111 Financieel management. E34112 Economie voor niet-economen R01152 Basiscursus recht Studenten die vóór 1 juli 2010 hiervoor zijn ingeschreven, kunnen deze cursus inbrengen in de gebonden R23111 Inleiding Nederlands recht Deze cursus kan ingebracht worden in de gebonden S02232 Personeelsmanagement S04231 Onderzoekspracticum inleiding psychologisch survey Academische vaardigheden en managementthema s voor B03212 Organisatiediagnose met variantie en correlatieanalyse, voor zover deze cursus niet is ingebracht in de gebonden Voor hen geldt dat zij 1 extra module moeten kiezen in de gebonden S13331 Gegevensverwerking met SPSS Academische vaardigheden en managementthema s voor B18111 Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV5), voor zover deze cursus niet is ingebracht in de gebonden B. Wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau De oude versie van een cursus is steeds wederzijds uitsluitend met de nieuwe versie, blijkend uit het alleen verschillen van het 4 e cijfer in de cursuscode. Cursus: is wederzijds uitsluitend met cursus Onderzoek en presentatie (AV 1) (B10111) Scientific literature review (B10121) Scientific literature review (B10121) Verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek (B10212) Onderzoek en presentatie (B10111) Verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek (B10212) Regressie- en tijdreeksanalyse (B15111) Omgevingsdiagnose met regressie- en tijdreeksanalyse (B07212) Variantie- en correlatieanalyse (B17111) Organisatiediagnose met variantie- en correlatieanalyse (B03212) Projectmanagement (B16321) Projectmanagement: inrichten van projecten (B48111) Administratieve processen en accounting (E03131) Administratieve processen en accounting (B38111) Basiscursus Administratieve Organisatie (E19111) Administratieve organisatie (B34111) Financieel Management 1 (E32211) Financieel Management (B35111) Introductie management accounting (E23111) Management accounting (B09111) Inleiding strategie (B27211) Inleiding strategie (B08211). Introductie financial acccounting (E10131) Financial accounting (B39111) Management en ict: strategie en toepassing (B26221) Management en ict: informatiestrategie en toepassing (B26231) Economie voor niet-economen (E34112) Inleiding in de Nederlandse Economie (E01131 en E33111) Human resource management (B01111) Personeelsmanagement (S02232) Organisatie en management (B33111 Organisatie en management (B13121) Organisatie en management (B13121) Organisatiekunde (B13131)

4 Inleiding Nederlandse economie (E33111) Premaster (B6661C) Marketing (B05111) Inleiding Nederlandse economie (E01131) Wetenschappelijk literatuuronderzoek (B10131), Regressie- en tijdreeksanalyse (B1511), Observeren en rapporteren (B16111), Variantie- en correlatieanalyse (B17111), Onderzoek als genre en empirische cyclus (B18111), Faseren en probleemstellen (B20111) en Reflectie en argumentatie (B21111) Basiscursus marketing (B05132). Cursussen die dezelfde cursustitel hebben (Nederlandstalige titel of de in de OER aangegeven Engelse titel zijn in dit kader gelijk) maar waarvan de B-code slechts verschilt voor wat betreft het derde cijfer, zijn gelijkwaardig in de zin van artikel 30 algemeen deel van de OER, en wederzijds uitsluitend. De desbetreffende cursus met in de cursuscode als derde cijfer een 6 (resp. een 7) kan in de opleiding worden ingebracht in plaats van de cursus waarvan het derde cijfer een 1 (resp. een 2) is. Cursussen die aangeboden worden door een andere faculteit kunnen wederzijds uitsluitend zijn met andere cursussen van dezelfde faculteit. Voor inbreng van cursussen van andere faculteiten in de vrije ruimte worden de door de desbetreffende faculteit geformuleerde uitvoeringsregels met betrekking tot wederzijdse uitsluiting gevolgd. C. Voorwaarden propedeusegetuigschrift Het propedeusegetuigschrift van de (omvang 60 studiepunten) kan worden aangevraagd als 60 studiepunten zijn behaald, opgebouwd uit: de cursus B02112 Ondernemen en managen (8,6 studiepunten) minimaal 21,5 studiepunten uit de gebonden minimaal 12,9 studiepunten uit het cluster Academische vaardigheden en managementthema s. Studenten die vóór 1 juli 2008 met een cursus uit de bacheloropleiding zijn begonnen, hoeven de cursus B02112 Ondernemen en managen NIET te doen. Zij moeten 2 modulen extra kiezen in de gebonden Deze studenten kunnen het propedeusegetuigschrift aanvragen als 60 studiepunten zijn behaald, opgebouwd uit: minimaal 30,1 studiepunten uit de gebonden keuze en minimaal 12,9 studiepunten uit het cluster Academische vaardigheden en managementthema s. D. Bepalingen ten aanzien van cursusdeelname: ingangsvoorwaarden op cursusniveau In een aantal gevallen is het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens. Een cursus uit het cluster Academische Vaardigheden en managementthema s mag pas gevolgd worden nadat tenminste 4 modulen (17,2 studiepunten) van de bacheloropleiding zijn afgerond. Vrijstellingen tellen hierin niet mee. B03212 Organisatiediagnose met variantie en correlatieanalyse en B07212 Omgevingsdiagnose met regressie en tijdreeksanalyse mogen pas gevolgd worden nadat de cursus B10212 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek is afgerond. Bachelorwerkstuk: dit kan pas gevolgd worden nadat 36 modulen (154,8 studiepunten) binnen de bacheloropleiding zijn behaald c.q. daarvoor vrijstelling is verkregen. E. Inbreng cursussen en individuele regelingen Het is niet toegestaan om mastercursussen uit de op de bachelor aansluitende master(s) op te nemen in de vrije ruimte van de bacheloropleiding. Indien voldaan wordt aan de ingangseisen op cursusniveau, is inbreng van cursussen van andere masters wel toegestaan, tenzij inschrijving voor deze cursussen is voorbehouden aan studenten die formeel zijn toegelaten tot de master waarvan die cursussen deel uitmaken. F. Bepalingen ten aanzien van aanschuifonderwijs 1. De student moet voordat hij de cursus aan de andere universiteit gaat volgen schriftelijk toestemming vragen voor de inbreng van een bepaalde cursus in een bepaalde opleiding. 2. Een verzoek om toestemming wordt door de student gericht aan de Facultaire toetsingscommissie (FTC) van de faculteit. De FTC zorgt voor een schriftelijke reactie aan de student. In deze reactie wordt altijd vermeld voor hoeveel studiepunten die desbetreffende cursus kan worden ingebracht. Indien de toestemming wordt verleend, doet de FTC daarvan ook mededeling aan de Commissie voor de examens. 3. De hierboven bedoelde toestemming geldt alleen voor de desbetreffende opleiding. 4. Toestemming wordt alleen dan verleend wanneer er sprake is van duidelijke samenhang tussen enerzijds het in te brengen onderwijs en anderzijds (de doelstellingen van) de betreffende OU-opleiding. 5. De student moet, tenzij anders is bepaald, zelf zorgdragen voor inschrijving, betaling en dergelijke aan de andere universiteit; de OU heeft geen inspanningsverplichting en draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschrijving of andere contacten met de andere instelling.

5 6. De student moet zijn tentamenbriefje van de andere universiteit tezamen met de toestemmingsbrief bedoeld onder punt 1 overleggen bij zijn aanvraag van het afsluitende examen van de opleiding. Voor algemene bepalingen omtrent aanschuifonderwijs zij verwezen naar de OER voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde, artikel 28. De faculteit Managementwetenschappen biedt in het kader van de OER binnen de genoemde voorwaarden de mogelijkheid tot het inbrengen van aanschuifonderwijs in de vrije ruimte. Via aanschuifonderwijs zijn maximaal 21,5 studiepunten in te brengen. G. Compensatorische regeling Van de in artikel 20 a van de Nadere regels inrichting tentamens en examens vastgelegde compensatorische regeling (één 5 in de propedeuse toegestaan en één 5 in de postpropedeuse) is uitgezonderd: Bachelorwerkstuk H. Geldigheidsduur tentamens De geldigheidsduur van de tentamens van de bedoeld in artikel 11 van de OER voor de wo-bacheloropleiding is onbeperkt. I. Hardheidsclausule Voor zover er zich onverhoopt gevallen mochten voordoen, waarin de uitvoeringsregeling niet voorziet, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 32 van de OER voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. J. Slotbepaling Aldus vastgesteld door de decaan op 13 maart 2012.

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Communicatie- en Informatiewetenschappen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Studiefacilteiten 09 Faculteit Managementwetenschappen (MW) 12 Wetenschappelijke

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 COMMERCI√čLE ECONOMIE AMBM, AMIB, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AMBM AMIB AVD Datum advies opleidingscommissie AMBM AMIB AVD Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie