Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo-masteropleiding Management 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5"

Transcriptie

1 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de masteropleiding Management. A. Toelating tot de wo-masteropleiding Management Rechtstreekse toelating Zonder dat nadere eisen gelden, bieden toelating tot deze masteropleiding: - een afgeronde wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde van de Open Universiteit een afgeronde wo-bacheloropleiding (c.q. tenminste 180 studiepunten van de ongedeelde wo-opleiding) op het gebied van Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie van een andere instelling - een afgeronde wo-bacheloropleiding op het gebied van de Technische Wetenschappen - een door de Facultaire toetsingscommissie (FTC) als verwant beschouwde afgeronde wo-bacheloropleiding van een andere instelling. Toelating via een schakelprogramma Schakelprogramma 1 (wo) Managementwetenschappelijke kennis en, indien niet in de vooropleiding opgenomen, Onderzoeksvaardigheden Onder voorwaarde van het volgen van (een gedeelte van) schakelprogramma 1 bieden tevens toelating tot de wo-masteropleiding Management: het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. tenminste 180 studiepunten van de ongedeelde wo-opleiding) en het wo-mastergetuigschrift van opleidingen van Nederlandse universiteiten; het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. het equivalent van de ongedeelde wo-opleiding) en het wo-mastergetuigschrift van Vlaamse universiteiten. het bachelorgetuigschrift (c.q. het equivalent van de ongedeelde wo-opleiding) en het mastergetuigschrift van buitenlandse instituten waarvan het Nuffic aangeeft dat het vergelijkbaar is met de hierboven genoemde wo-getuigschriften. Inhoud schakelprogramma 1 (wo) studiepunten Managementthema s B10212 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek 8,6 B03212 Organisatiediagnose met variantie en correlatieanalyse 8,6 B07212 Omgevingsdiagnose met regressie en tijdreeksanalyse 8,6 B11212 Innovatie en casestudy-onderzoek 8,6 34,4 Academische vaardigheden B18111 Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV5) 4,3 Management vaardigheden B02112 Ondernemen en managen 8,6 B04121 Managementcompetenties 4,3 B48111 Projectmanagement: inrichten van projecten 4,3 TOTAAL 55,9 Studenten kunnen hierbij kiezen tussen a. de reguliere afstandsvariant van het schakelprogramma, bestaande uit bovengenoemde bachelorcursussen; b. een variant gebaseerd op bovenstaande cursussen, maar met extra begeleiding in een vaste fasering, de zogenoemde Overstapmaster.

2 wo-masteropleiding Management 2 van 5 Schakelprogramma 2 (hbo) maximaal 60,2 studiepunten Managementwetenschappelijke kennis, Academische vaardigheden en Onderzoeksvaardigheden Onder voorwaarde van het volgen van (een gedeelte van) schakelprogramma 2 bieden tevens toelating tot deze masteropleiding: een hbo-bachelorgetuigschrift een hbo-mastergetuigschrift een bachelorgetuigschrift of een mastergetuigschrift van buitenlandse instituten waarvan het Nuffic aangeeft dat het vergelijkbaar is met de hierboven genoemde hbo-getuigschriften. Inhoud schakelprogramma 2 (hbo) studiepunten Managementthema s B10212 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek 8,6 B03212 Organisatiediagnose met variantie en correlatieanalyse 8,6 B07212 Omgevingsdiagnose met regressie en tijdreeksanalyse 8,6 B11212 Innovatie en casestudy-onderzoek 8,6 34,4 Academische vaardigheden B16111 Observeren en rapporteren (AV 3) 4,3 B18111 Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) 4,3 B20111 Faseren en probleemstellen (AV 6) 4,3 B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7) 4,3 Management vaardigheden B02112 Ondernemen en managen 8,6 B04121 Managementcompetenties 4,3 B48111 Projectmanagement: inrichten van projecten 4,3 TOTAAL 68,8 Studenten kunnen hierbij kiezen tussen a. de reguliere afstandsvariant van het schakelprogramma, bestaande uit bovengenoemde bachelorcursussen; b. een variant gebaseerd op bovenstaande cursussen, maar met extra begeleiding in een vaste fasering, de zogenoemde Instapmaster of (bij bepaalde verkorting van de schakel) de Premaster. B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Ten aanzien van de in de OER opgenomen cursussen, geldt dat studenten die zich voor een oude versie hebben ingeschreven voordat de gereviseerde versie beschikbaar komt, de oude versie kunnen inbrengen. Deze regeling is van toepassing als hieronder geen specifieke regeling is opgenomen. Overgangsmaatregelen op cursusniveau in de schakelprogramma s Voor studenten die een schakelprogramma hebben met de 1-moduulscursussen Academische vaardigheden geldt het volgende. B10131 Wetenschappelijk literatuuronderzoek B15111 Regressie- en tijdreeksanalyse (AV 2) en B17111 Variantie- en correlatieanalyse (AV 4): Inschrijving voor de drie bovengenoemde cursussen is enkel toegestaan aan studenten, die tot de masteropleiding zijn toegelaten middels een schakelprogramma waarin deze modulen zijn opgenomen. B31111 Literatuurpracticum, B10111 Onderzoek en presentatie AV1 of B10121 Scientific literature review Studenten kunnen een van deze cursussen inbrengen voor B10131 Wetenschappelijk literatuuronderzoek. E12121 Statistiek 1 Studenten die voor 1 september 2003 zijn ingeschreven kunnen deze cursus inbrengen voor B15111 Regressie- en tijdreeksanalyse (AV2). S04231 Onderzoekspracticum: inleiding psychologisch survey Studenten die voor 1 september 2004 zijn ingeschreven kunnen deze cursus inbrengen voor

3 wo-masteropleiding Management 3 van 5 B17111 Variantie- en correlatieanalyse (AV 4). C01221 Wetenschapsleer B18111 Onderzoek; genre en empirische cyclus ( AV 5). B26221 en B26231 Management en ict: (informatie)strategie en toepassing een van de AVcursussen B16111, B18111, B20111 of B B11311 Argumentatie en openbaar bestuur B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7) of B20111 Probleemstellen en faseren (AV 6). B30311 Groepsbesluitvorming in management en bestuur B20111 Probleemstellen en faseren (AV 6) of B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7). Voor overgangsmaatregelen op cursusniveau in de vakinhoudelijke schakelprogramma s die bij niet-verwante opleidingen zijn aangegeven, wordt verwezen naar de uitvoeringsregelingen van de bacheloropleiding. Overgangsmaatregelen op cursusniveau in de wo-master ten opzichte van cursussen uit voorgaande masteropleidingen van de faculteit Managementwetenschappen B17221 Fysieke distributiemanagement Studenten die voor 1 juni 2004 zijn ingeschreven kunnen deze cursus inbrengen voor B17231 Klantgerichte logistiek. De opleiding bestaat uit een verplichte brede algemene 4-moduuls managementcursus en een 4-moduuls-cursus behorende bij een keuzevariant. Voor de 4-moduulscursussen kunnen studenten 1- of 2-moduulscursussen inbrengen, indien ze reeds vóór 1 juli 2008 voor één of meer van de betreffende cursussen stonden ingeschreven. Voor B40327 Advanced studies in management kunnen 4 van de volgende modulen tezamen worden ingebracht, mits student voor een van deze cursussen vóór 1 juli 2008 is ingeschreven: E32211 Financieel management 1 (uit het aanbod) E33211 Financieel management 2 E34322 Advanced financial accounting B56311 Public management and policy (uit het aanbod) B55311 Politiek en overheid B52311 Theorieën over beleid (uit het aanbod) B42311 Bestuurskundige klassieken (uit het aanbod) B18231 Organisatiecultuur B44322 Bedrijfsprocessen B46311 Enterprise modelling (uit het aanbod) B82321 Practicum marketing Voor B65327 Controlling kunnen de volgende cursussen tezamen worden ingebracht: E19321 Accounting for management control E35312 Advanced management accounting E18311 Voortgezette administratieve organisatie Voor B69317 Financial decision making kunnen de volgende cursussen tezamen worden ingebracht: E19321 Accounting for management control E32311 Financial management 3 (uit het aanbod) E13311 Beleggen: theorie en praktijk (uit het aanbod) E02221 Financiële markten en instellingen (uit het aanbod) Voor B63317 Public management kunnen de volgende cursussen tezamen worden ingebracht: B53321 Beleidsadvisering B51311 Regie van beleidsprocessen (uit het aanbod) B25331 Management bij de overheid B54311 Beleidsonderzoek (uit het aanbod)

4 wo-masteropleiding Management 4 van 5 Voor B61317 Marketing and supply chain management kunnen de volgende cursussen tezamen worden ingebracht: B06321 Inkoopmanagement B17231 Klantgerichte logistiek B32211 Supply chain management B05321 Business marketing Voor B60317 Implementation and change management kunnen de volgende cursussen tezamen worden ingebracht: B81322 Practicum strategie en organisatie (uit het aanbod) B43312 Strategisch verandermanagement (uit het aanbod) E9531B Afstudeertraject Accounting and Finance, B9131B Afstudeertraject Supply chain management, B9031B Afstudeertraject Strategy and Organization óf B9331B Afstudeertraject Public management Studenten die voor 1 november 2009 voor een van de genoemde afstudeerscripties zijn ingeschreven, kunnen deze inbrengen voor B9431B Afstudeertraject Managementwetenschappen. B95319 Afstudeeronderzoek/scriptie samen met B29211 Methoden en technieken voor Bedrijfswetenschappelijk onderzoek B96319 Afstudeeronderzoek/scriptie samen met B50311 Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek E33319 Afstudeeronderzoek/scriptie samen met B29111 Methoden en technieken voor Bedrijfswetenschappelijk onderzoek Studenten die een van bovengenoemde afstudeerscripties vóór 1 januari 2011 hebben afgerond, kunnen deze samen met de erbij genoemde cursus inbrengen voor B9431B Afstudeertraject Managementwetenschappen. C. Wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau Cursussen die dezelfde cursustitel hebben maar waarvan de B-code slechts verschilt voor wat betreft het derde cijfer, zijn wederzijds uitsluitend. Cursussen die gereviseerd zijn, zijn wederzijds uitsluitend met hun voorganger. D. Bepalingen ten aanzien van cursusdeelname Ingangsvoorwaarden op cursusniveau In een aantal gevallen kan het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde zijn voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens. Per cursus kunnen nadere ingangseisen in termen van aantoonbare voorkennis worden gesteld, indien (nog) geen toelating tot de master is gevraagd cq verkregen. Afstudeertraject managementwetenschappen B9431B Voor het afstudeertraject managementwetenschappen (B9431B) kan pas worden ingeschreven als: - maximaal één cursus van de masteropleiding nog openstaat in het studiepad - toelating tot de master is gegeven, en - alle voorwaardelijk aan de toelating aangewezen schakelprogramma s cq cursussen met voldoende resultaat zijn afgerond. E. Inbreng mastercursussen en individuele regelingen Indien bij een overstap van de ongedeelde opleiding van de faculteit Managementwetenschappen naar de bachelor/master, een mastercursus is ingebracht in de bacheloropleiding, tellen de studiepunten van die mastercursus niet nogmaals mee in de masteropleiding. In plaats hiervan wijst de faculteit een vervangende cursus aan. Indien de bacheloropleiding op basis waarvan toelating is verleend tot de master een mastercursus bevat, tellen de studiepunten van die mastercursus niet nogmaals mee in de masteropleiding. In plaats hiervan wijst de faculteit een vervangende cursus aan. Van deze regel kan door de FTC worden afgeweken indien de betreffende opleiding een duidelijke overwaarde aan vakinhoudelijke studiepunten heeft. Een cursus die dezelfde cursustitel heeft als een in deze masteropleiding opgenomen cursus, en waarvan de B- code slechts verschilt voor wat betreft het derde cijfer, kan in de opleiding worden ingebracht in plaats van de gelijknamige pendant. Hetzelfde geldt voor de cursuscodes waarin in plaats van het derde cijfer de letter H is opgenomen.

5 wo-masteropleiding Management 5 van 5 Advanced studies in Management Studenten die in het kader van de opleiding Financial Controller de cursus Financial Decision Making (B69817) hebben gevolgd, mogen deze cursus inbrengen voor de cursus Advanced studies in Management mits de keuzevariant Controlling wordt gekozen. Studenten die de cursus Beleidsadvisering, beleid in de praktijk (B68817) vóór 1 juli 2012 hebben gekocht, mogen betreffend certificaat inbrengen voor de cursus Advanced studies in Management mits de keuzevariant Public Management wordt gekozen. Inbreng Capita selecta Studenten die zijn toegelaten tot de master Management en een van de volgende cursussen hebben afgerond, kunnen deze cursus inbrengen op de Capita selecta: Beleidsadvisering, beleid in de praktijk (B68817) Programma-management: werken aan verandering (B72817) Corporate Social Responsibility (B73817) Loopbaankunde (B76817) (uit het aanbod) Uitsluitend in combinatie de cursussen B76812 Loopbaankunde: de kennislijn en B77812 Loopbaankunde: methodiek en innovatie (uit het aanbod) Uitsluitend in combinatie de cursussen B76813 Looppbaankunde: de kennislijn en B76811 Looppbaankunde: de methodieklijn Innovatiemanagement (B75817) Organisatie, verandering en ontwikkeling (B78817). Vrijstelling Capita selecta Studenten die toegelaten zijn tot de master Management kunnen op basis van de volgende opleiding en delen van de opleiding, vrijstelling voor dit blok krijgen: De Master in Management in International Business, aangeboden van tot door de Maastricht School of Management. F. Bepalingen ten aanzien van aanschuifonderwijs Niet van toepassing. G. Compensatorische regeling Conform artikel 25 van de Nadere regels inrichting tentamens en examens is inbreng van een 5 niet toegestaan, noch in de masteropleiding, noch in een schakelprogramma. H. Geldigheidsduur tentamens De geldigheidsduur van de tentamens van de wo-masteropleiding Management bedoeld in artikel 11 van de OER voor de wo-masteropleiding Management is onbeperkt. I. Hardheidsclausule Voor zover er zich onverhoopt gevallen mochten voordoen, waarin de uitvoeringsregeling niet voorziet, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 31 van de OER voor de wo-masteropleiding Management. J. Slotbepaling Aldus vastgesteld door de decaan op 19 april 2013.

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - ALGEMEEN... 3 Paragraaf 1 Algemene epalingen... 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 1.2 egripsbepalingen... 4 Artikel 1.3 Doel van de opleiding... 5 Artikel

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie