Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte."

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In het onderwijsmateriaal wordt bij diverse cursussen gebruik gemaakt van originele publicaties in het Engels. A. Bijzonderheden ten aanzien van de propedeuse Voorwaarden voor afgifte van het propedeusegetuigschrift (verplichtingen student) Sinds het studiejaar is de cursussamenstelling van de propedeuse regelmatig veranderd. Als generieke regeling geldt dat een getuigschrift voor de propedeuse kan worden aangevraagd indien de propedeuse is samengesteld uit een set cursussen met in totaal ten minste 60 studiepunten, die behoren tot de propedeuse uit een van de OER en 1999 t/m 2016, (met uitzondering van elkaar wederzijds uitsluitende cursussen). Cursussen (dan wel hun opvolgers) die zowel tot de oude als de nieuwe propedeuse behoren, dienen ter verkrijging van het propedeusegetuigschrift deel uit te maken van de propedeuse. Een propedeusegetuigschrift impliceert niet dat voor een succesvolle afronding van het vervolg van de opleiding geen propedeusecursussen afgerond hoeven te worden. Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Overgangsmaatregelen Ten aanzien van de in de OER opgenomen gereviseerde cursussen, geldt dat studenten die zich voor een oude 1 versie van de cursus hebben ingeschreven voordat de gereviseerde versie beschikbaar komt, de oude versie kunnen inbrengen. Indien de oude versie een afwijkende omvang heeft dan wordt deze afwijking gecompenseerd door de omvang van de vrije ruimte aan te passen. Deze regeling is van toepassing als hieronder geen specifieke regeling is opgenomen. Indien Interactieve multimedia (T31121 of T31111) is afgerond (via vrijstelling, of met een certificaat) dan kan deze worden ingebracht voor Webcultuur (T38121). Indien Internetcommerce (T35111) is afgerond (via vrijstelling of met een certificaat), dan kan deze worden ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): Webcultuur (T38121), of Inleiding informatiekunde (IB0202) of XML: theorie en toepassingen (T35231). Indien Management en ict: een introductie (B12131) is afgerond (via vrijstelling of met een certificaat vóór 1 september 2008), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): of 4,3 EC in de 1 Een cursus met een identieke titel die een omvang heeft van 4,3EC in plaats van 5EC, of een cursus met identieke omvang waarvan alleen het vierde cijfer van de cursuscode afwijkt. 1

2 vrije ruimte, of of Inleiding informatiekunde (IB0202), of Webcultuur (T38121). Indien inbreng op een van de hiervoor genoemde cursussen niet mogelijk is, beslist de Commissie voor de examens over de inbreng op een andere cursus in het studiepad; deze beslissing wordt in het studiepad - dat online raadpleegbaar is - verwerkt. Indien Propedeusepracticum informatica (T60122) is afgerond (via een vrijstelling of met een certificaat), wordt deze ingebracht voor: Propedeuseproject informatica (T63211) én Webapplicaties: de clientkant (T58221). T28141 Inleiding informatica Deze cursus kan worden ingebracht in plaats van IB0102 Inleiding informatica T14161 Databases Deze cursus kan worden ingebracht in plaats van IB0302 Relationele databases T07131 Discrete wiskunde A Deze cursus kan worden ingebracht in plaats van IB0402 Logica, verzamelingen en relaties T37121 Model-driven development Deze cursus kan worden ingebracht in plaats van IB0502 Model-driven development T33131 Discrete wiskunde B Deze cursus kan worden ingebracht in plaats van IB0602 Lineaire algebra en stochastiek Elkaar wederzijds uitsluitende cursussen Voor zover hieronder geen specifieke overgangsregel is ingesteld geldt generiek dat de oude versie van een cursus steeds wederzijds uitsluitend is met de nieuwe versie, blijkend uit het alleen verschillen van het 4e cijfer in de cursuscode. Cursussen met een omvang van 5 studiepunten zijn wederzijds uitsluitend met cursussen met een omvang van 4,3 studiepunten die dezelfde titel hebben. Oudere versie Nieuwere versie Databases (T14161) Relationele databases (IB0302) Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen met patterns en UML (T34131) Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141) Objectgeoriënteerd programmeren met Java (T42231) Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241) Propedeusepracticum informatica (T60122) Propedeuseproject informatica (T63211) Visueel programmeren met Java (T25141) Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151) Webcultuur: creatieve technologie voor internet Webcultuur (T38121) (T38111) 2

3 Ingangseisen / eisen voor deelname aan propedeusecursussen In een aantal gevallen is het met goed gevolg afgelegd hebben van een tentamen dan wel het hebben van een vrijstelling voor de betreffende cursus voorwaarde voor de toelating tot het afleggen van een ander tentamen. Ontwikkelpracticum (T51211) Aan het Ontwikkelpracticum (T51211) kan pas worden deelgenomen als ten minste acht cursussen van de propedeuse met succes zijn afgerond (certificaat of vrijstelling). Bij deze acht cursussen horen in ieder geval: 1. IB0302 Relationele databases (of diens voorgangers); 2. IB0402 Logica, verzamelingen en relaties (of diens voorgangers); 3. IB0502 Model-driven development (of diens voorgangers); 4. T25151 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (of diens voorgangers); 5. T42241 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (of diens voorgangers). Propedeuseproject informatica (T63211) Aan het Propedeuseproject informatica (T63211) kan pas worden deelgenomen als ten minste tien cursussen van de propedeuse met succes zijn afgerond (certificaat of vrijstelling). Bij deze tien cursussen horen in ieder geval: Relationele databases (IB0302; of diens voorgangers); Model-driven development (IB0502; of diens voorgangers); Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141; of diens voorgangers); Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151; of diens voorgangers); Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241; of diens voorgangers); Indien bij aanvang van het Propedeuseproject informatica (T63211) wel is ingeschreven voor enkele van deze cursussen, maar deze nog niet zijn afgerond, dan is het ter beoordeling van de examinator van het Propedeuseproject informatica (T63211) of inschrijving is toegestaan. Dit geldt tevens voor studenten die niet al deze vakken hoeven te doen, omdat ze onder een overgangsregeling vallen. Zij dienen contact op te nemen met de examinator. B. Bijzonderheden ten aanzien van de postpropedeuse Keuzes in de postpropedeuse De omvang van de vrije ruimte is 25,3 EC. Deze omvang kan ten gevolge van bovenstaande en onderstaande overgangsregelingen naar boven en naar onder worden aangepast. Overgangsmaatregelen Ten aanzien van de in de OER opgenomen gereviseerde cursussen, geldt dat studenten die zich voor een oude 2 versie van de cursus hebben ingeschreven voordat de gereviseerde versie beschikbaar komt, de oude versie kunnen inbrengen. Indien de oude versie een afwijkende omvang heeft dan wordt deze afwijking gecompenseerd door de omvang van de vrije ruimte aan te passen. Deze regeling is van toepassing als hieronder geen specifieke regeling is opgenomen. Cursussen verplaatst van het gebonden keuzeblok naar het verplichte blok van postpropedeuse 2 Een cursus met een identieke titel die een omvang heeft van 4,3EC in plaats van 5EC, of een cursus met identieke omvang waarvan alleen het vierde cijfer van de cursuscode afwijkt 3

4 Indien Webapplicaties: de serverkant (T21331) is ingebracht voor Functioneel programmeren (T01211) op basis van een eerdere uitvoeringsregeling dan wordt deze inbreng ongedaan gemaakt. Cursussen uit het aanbod postpropedeuse Cursussen die eerder in de programmering van de bacheloropleiding Informatica waren opgenomen en nu uit het aanbod zijn, worden door de decaan via het studieresultatensysteem (SRS) ingebracht. Indien Capita selecta wiskunde (T25231) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): of 4,3 EC in de vrije ruimte, of XML: theorie en toepassingen (T35231), of Kunstmatige intelligentie (T56211), of Functioneel programmeren (T01211), of Besturingssystemen (T27231). Indien inbreng op een van de hiervoor genoemde cursussen niet mogelijk is, beslist de decaan over de inbreng op een andere cursus in het studiepad; deze beslissing wordt in het studiepad - dat online raadpleegbaar is - verwerkt. Indien Gesprekvoering (S17211) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): Academische competenties in de bachelor informatica 1 (T43311), of 4,3 EC in de vrije ruimte, of Webcultuur (T38121). Indien inbreng op een van de hiervoor genoemde cursussen niet mogelijk is, beslist de Commissie voor de examens over de inbreng op een andere cursus in het studiepad; deze beslissing wordt in het studiepad - dat online raadpleegbaar is - verwerkt. Indien Inleiding kennistechnologie (T23131) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor Kunstmatige intelligentie (T56211). Indien Projectmanagement (B16321) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor Security en IT (T20221). Indien Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici (T40211) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor Academische competenties in de bachelor informatica 1 (T43311), of 4,3 EC in de vrije keuzeruimte. T03211 Context van informatica (of voorgangers) Deze cursus kan worden ingebracht op IB0202 Inleiding informatiekunde. Indien dit niet mogelijk is, kan de cursus worden ingebracht in de vrije ruimte. T01341 Ontwerpen van mens-machine-interactie (of voorgangers) Deze cursus kan worden ingebracht op IB0202 Inleiding informatiekunde. Indien dit niet mogelijk is, kan de cursus worden ingebracht in de vrije ruimte. Onderstaande in eerdere OER-en opgenomen cursussen kunnen worden opgenomen in de vrije ruimte. Indien de vrije ruimte reeds is ingevuld, kan voor onderstaande cursussen een individuele overgangsregeling door de decaan worden getroffen. Als er achter de cursus een datum is vermeld, dan kan alleen een individuele overgangsregeling worden getroffen indien voor deze cursus is ingeschreven voor de vermelde datum. Cursus Datum B23211 Projectmanagement: implementeren van ERP 1 september 2016 B46311 Enterprise modelling 1 juli 2011 T05211 Requirements voor informatiesystemen 1 september 2016 T08321 Methodologie van informatiesysteemontwikkeling 1 september 2015 T20311 Kennismanagement 1 september

5 T39221 Architecturen van computer netwerken 1 januari 2015 T45241 Inrichten en beheren van ict (of voorgangers) 1 september 2016 T46211 Kwaliteitsmanagement van ict 1 januari 2008 T49221 Documentverwerking 1 september 2015 T64211 Semantic web 1 september 2016 Inpassen van cursussen met aangepaste cursuscode Cursussen die dezelfde cursustitel hebben maar waarvan de T-code slechts verschilt voor wat betreft het derde cijfer, zijn wederzijds uitsluitend. De cursus met als derde cijfer een 6, 7, 8, of 9, kan in de opleiding worden ingebracht in plaats van de cursus waarvan het derde cijfer respectievelijk een 1, 2, 3 of 4 is. Wederzijds uitsluitende cursussen Voor zover hieronder geen specifieke overgangsregel is ingesteld geldt generiek dat de oude versie van een cursus steeds wederzijds uitsluitend is met de nieuwe versie, blijkend uit het alleen verschillen van het 4 e cijfer in de cursuscode. Cursussen met een omvang van 5 studiepunten zijn wederzijds uitsluitend met cursussen met een omvang van 4,3 studiepunten die dezelfde titel hebben. Oude versie Academische competenties in de bachelor Informatica (T06311) Beheer van informatiesystemen (T45221) Context van informatica (T32121) Distributed computing (T21321) Formele talen en automatentheorie (T22211) Formele talen en automatentheorie (T22211) Kunstmatige intelligentie 1 (T56211) Projectmanagement (B16321) Projectmanagement: implementeren van ERP- Systemen (B47311) Talen en ontleders (T22311) Webcultuur: creatieve technologie voor internet (T38111) Context van informatica (T03211) Ontwerpen van mens-machine-interactie (T01341) Lineaire algebra (T25221) XML en webservices (T35221) Nieuwe versie Academische competenties in de bachelor Informatica 1 (T43311) Inrichten en beheren van ict (T45241) Context van informatica (T03211) Webapplicaties: de serverkant (T21331) Formele talen en automaten (T22321) Talen en ontleders (T22311) Kunstmatige intelligentie (T56211) Projectmanagement: inrichten van projecten (B48111 en B48121) Projectmanagement: implementeren van ERPsystemen (B23211) Formele talen en automaten (T22321) Webcultuur (T38121) Inleiding informatiekunde (IB0202) Inleiding informatiekunde (IB0202) Capita selecta wiskunde (T25231) XML: theorie en toepassingen (T35231) Elkaar wederzijds uitsluitende cursussen uit bachelor en schakelprogramma voor toelating tot een masteropleiding De cursus Wiskunde voor BPMIT (T40111), is wederzijds uitsluitend met de cursussen: - Discrete wiskunde A (T07131) - Discrete wiskunde B (T33131) 5

6 De cursus Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen (T41111), is wederzijds uitsluitend met de cursussen: - Concepten van programmeertalen (T12341) - Datastructuren en algoritmen (T26231) - Formele talen en automaten (T22321) De cursus T41111 is alleen bedoeld als alternatief voor bovenstaande cursussen in de schakelprogramma s voor de masteropleidingen Software Engineering en Computer Science. Elkaar NIET wederzijds uitsluitende gereviseerde versies Oude versie Nieuwe versie - Beginselen van modelleren (T29121) - Model-driven development (T37121) - Informatiesystemen (T34111) - Ontwikkelen van informatiesystemen (T34121), - Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen met patterns en UML (T34131) en - Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141) - Inleiding kennistechnologie (T23131) - Kunstmatige intelligentie 1 (T56211) Indien beide versies van een cursus zijn afgerond (via vrijstelling of een certificaat), kan de oude versie enkel in de vrije ruimte worden ingebracht. Ingangseisen Academische competenties in de bachelor informatica 1 (T43311) Inschrijven voor en deelnemen aan Academische competenties in de bachelor informatica 1 (T43311) kan pas nadat de propedeuse volledig is afgerond alsmede de cursussen (of directe voorgangers ervan): Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241) voor zover deze cursus niet is opgenomen in het propedeusestudiepad in SRS en Continue wiskunde (T08141) of als vrijstellingen voor deze onderdelen zijn verleend door de Commissie voor de examens. Op hetgeen in de voorgaande volzin is verwoord, geldt onverminderd de compensatorische regeling, zie sectie F van deze uitvoeringsregeling. Academische competenties in de bachelor Informatica 2 (T44311) Inschrijven voor en deelnemen aan de tentamens van: Academische competenties in de bachelor Informatica 2 (T44311), zie voor aanvulling hierna; Besturingssystemen (T27231); Datastructuren en algoritmen (T26241); Formele talen en automaten (T22321); Procesmodelleren (T04211); Programmeerpracticum (T50221), zie voor aanvulling hierna; Semantic web (T64211), of Webapplicaties: de serverkant (T21331), kan pas nadat is voldaan aan het hierna gestelde onder 1, 2 of 3: 1. De student moet zijn ingeschreven voor de cursus Academische competenties in de bachelor informatica 1 (T43311) of, indien de student hiervoor is vrijgesteld, voldoen aan de ingangseisen die voor T43311 gelden, of T43311 is met een certificaat afgerond 2. De student is via een schakelprogramma toegelaten tot een masteropleiding van de faculteit en heeft van dit schakelprogramma de eventueel aangewezen schakelcursussen uit de propedeuse van de bacheloropleiding Informatica afgerond. Deze toelating blijkt uit een door de Commissie voor de examens afgegeven toelatingsbeschikking schakelprogramma. 3. De student is in het bezit van een door de decaan van de faculteit afgegeven verklaring dat voor de betreffende cursus mag worden ingeschreven. 6

7 Aanvullende ingangseisen Academische competenties in de bachelor Informatica 2 (T44311) Aan Academische competenties in de bachelor Informatica 2 (T44311) kan pas worden deelgenomen als naast de bovengenoemde ingangsvoorwaarden tenminste vier van de volgende cursussen zijn afgerond (certificaat of vrijstelling): Besturingssystemen (T27231); Datastructuren en algoritmen (T26241); Formele talen en automaten (T22321); Procesmodelleren (T04211); Programmeerpracticum (T50221); of Webapplicaties: de serverkant (T21331) Programmeerpracticum (T50221) Aan het Programmeerpracticum (T50221) kan pas worden deelgenomen als naast de bovengenoemde ingangsvoorwaarden Datastructuren en algoritmen (T26241; of diens voorgangers) is afgerond (certificaat of vrijstelling). Programmeerpracticum (T50221) staat ook open voor studenten die via een schakelprogramma zijn toegelaten tot een masteropleiding van de faculteit en van dit schakelprogramma de eventueel aangewezen schakelcursussen uit de propedeuse bacheloropleiding Informatica hebben afgerond alsmede, indien opgenomen in het schakelprogramma, de cursus Datastructuren en algoritmen (T26241; of diens voorgangers). Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) Aan het Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) kan pas worden deelgenomen als 142 studiepunten van de bacheloropleiding zijn behaald (certificaten en vrijstellingen) waaronder: 1. Academische competenties in de bachelor informatica 1 (T43311); 2. Academische competenties in de bachelor informatica 2 (T44311); 3. Software engineering (T07351; of diens voorgangers); C. Bijzonderheden ten aanzien van de afstudeerrichtingen / varianten van de opleiding Varianten of afstudeerrichtingen in de bacheloropleiding Geen Keuzes binnen varianten of afstudeerrichtingen Geen Minoren Geen Afstudeeropdracht Geen bijzonderheden. Er zijn ingangseisen (zie paragraaf B). D. Bijzonderheden ten aanzien van de vrije ruimte 7

8 Omvang van de vrije ruimte De omvang van de vrije ruimte is ten minste 25,3 EC. Deze omvang kan ten gevolge van bovenstaande en onderstaande overgangsregelingen naar boven en naar onder worden aangepast. Keuzemogelijkheden in de vrije ruimte De vrije ruimte kan worden ingevuld met minoren, cursussen van andere opleidingen, cursussen van deze opleiding die niet in het verplichte deel of het gebonden keuzedeel van de opleiding worden ingebracht, en cursussen die met toestemming van de faculteit elders zijn gevolgd (zie E). De Commissie voor de examens kan de vrije ruimte deels of geheel vrijstellen. Cursussen uit eerdere OER-en die niet meer voorkomen in de huidige OER kunnen in de vrije ruimte worden ondergebracht. Er kan een cursus van afwijkende omvang worden aangewezen voor inbreng in de vrije ruimte indien dit nodig is om tot een omvang van het studiepad van totaal van 180 EC te komen (zie G). E. Inbreng cursussen in de opleiding Individuele overgangsregelingen De decaan kan in individuele gevallen overgangsregelingen opstellen. Elders in Nederland gevolgd hoger onderwijs met toestemming van de opleiding 1. Er bestaat de mogelijkheid een cursus aan een andere universiteit of hbo-instelling te volgen. Voor de inbreng van een cursus die aan een hogeschool is gevolgd, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. De student moet vooraf schriftelijk toestemming vragen voor de inbreng van de betreffende cursus. Een verzoek om toestemming wordt door de student gericht aan de decaan. 2. De decaan zorgt voor een schriftelijke reactie aan de student. In deze reactie wordt altijd vermeld voor hoeveel studiepunten die desbetreffende cursus kan worden ingebracht. 3. De toestemming bedoeld onder punt 1. geldt alleen voor de desbetreffende opleiding. Toestemming wordt alleen dan verleend wanneer er sprake is van duidelijke samenhang tussen enerzijds het in te brengen onderwijs en anderzijds (de doelstellingen van) de betreffende OU-opleiding. 4. De student moet, tenzij anders is bepaald, zelf zorg dragen voor inschrijving, betaling en dergelijke aan de andere universiteit of hogeschool; de OU heeft geen inspanningsverplichting en draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschrijving of andere contacten met de andere instelling. 5. De student moet zijn tentamenbriefje van de andere universiteit of hbo-instelling samen met de toestemmingsbrief bedoeld onder punt 1 overleggen bij zijn aanvraag van het afsluitende examen van de opleiding. Voor algemene bepalingen hieromtrent zij verwezen naar de OER voor de bacheloropleiding Informatiekunde, artikel 7.4 De faculteit Management, Science and Technology biedt in het kader van de OER binnen de genoemde voorwaarden en uitsluitend binnen de vrije ruimte de mogelijkheid tot het inbrengen van elders gevolgd onderwijs. In het buitenland gevolgd hoger onderwijs N.v.t. 8

9 F. Bijzonderheden ten aanzien van het bachelorexamen Voorwaarde voor afgifte van het bachelorgetuigschrift afgegeven (verplichtingen student) Het behalen van minimaal 180 studiepunten conform de eisen zoals beschreven in deze OER met bijlagen geeft recht op het bachelorgetuigschrift. Stageverplichtingen N.v.t. Zomerscholen N.v.t. Compensatorische regeling Van de door de Commissie voor de examens vastgelegde compensatorische regeling (één 5 in de propedeuse toegestaan en één 5 in de postpropedeuse) zijn uitgezonderd: Academische competenties in de bachelor informatica 1 (T43311) Academische competenties in de bachelor informatica 2 (T44311) Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) Propedeusepracticum informatica (T60122) (uit aanbod) Propedeuseproject informatica (T63211) Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici (T40211) (uit aanbod) alle onderwijseenheden die met een waardering 'voldoende/onvoldoende' worden beoordeeld. (Summa) Cum laude Artikel van het examenreglement van de Commissie voor de examens van de faculteit Management, Science & Technology is van toepassing evenals paragraaf 7b van het Centraal kader voor de Commissie voor de examens Open Universiteit, Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 augustus Geldigheidsduur behaalde certificaten De geldigheidsduur van de tentamens van de wo-bacheloropleiding Informatica bedoeld in artikel 4.2 van de OER voor de wo-bacheloropleiding Informatica is onbeperkt. Geldigheidsduur afgegeven vrijstellingen / meenemen vrijstellingen naar een andere variant of afstudeerrichting Bij vrijstellingsverzoeken binnen de bacheloropleiding wordt de regel gehanteerd dat bij opleidingen die acht jaar of langer geleden zijn gevolgd, per individueel geval wordt bekeken welke vrijstellingen kunnen worden gegeven. 9

10 G. Bijzonderheden ten aanzien van de omzetting van een bestaand studiepad naar een studiepad op grond van de OER Omvang nieuwe cursussen in relatie tot studiepad Cursussen met een omvang van 4,3 EC kunnen worden ingebracht op gelijknamige cursussen in de OER met een omvang van 5 EC. Voor elke ingebrachte cursus van 4,3 EC op een cursus van 5 EC wordt de vrije ruimte met 0,7 EC vergroot. Voor elke cursus met een omvang van 4,3 EC waarvan in paragraaf A of B is aangegeven dat deze ingebracht mag worden voor een cursus van 5 EC wordt de vrije ruimte met 0,7 EC vergroot. Er worden geen studiepunten (EC) cadeau gegeven (4,3 EC is geen 5 EC). Mogelijkheden om tot 180 studiepunten te komen Er kan een cursus van afwijkende omvang worden aangewezen voor inbreng in de vrije ruimte indien dit nodig is om tot een omvang van het studiepad van totaal van 180 EC te komen (zie F). H. Hardheidsclausule Voor zover er zich onverhoopt gevallen mochten voordoen, waarin de uitvoeringsregeling niet voorziet, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 9.1 van de OER voor de wobacheloropleiding Informatiekunde. 10

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau

B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Bedrijfskunde (Bachelor of Science in Business Administration) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER U2016/XXXXX Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences) Einde instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Het schakelprogramma Academische vaardigheden is de Premaster managementwetenschappen (Bestaande uit MB0006 of een voorganger daarvan)

Het schakelprogramma Academische vaardigheden is de Premaster managementwetenschappen (Bestaande uit MB0006 of een voorganger daarvan) Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Management (Master of Science in Management) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In het onderwijsmateriaal

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester Onderwerpen Nieuwe cursussen en revisies Veranderingen in het curriculum in 2012-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2015/03287 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen U2015/03302 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Tanja Vos, Remko Helms, Janine Voncken, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 19 november 2016 Nieuwe koers De Open Universiteit wil

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences

WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 U2016/XXXX

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen UITVOERINGSREGELING 2016-2017 WO-BACHELOROPLEIDING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN (BSC) (BACHELOR OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL SCIENCES) FACULTY MANAGEMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY Naam opleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) U2016/.. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering) 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03007 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO Bacheloropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit Algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Frank Wester (ook namens Remko Helms) TouW-symposium SC A dam 23 november 2013 Onderwerpen Verschenen cursussen in het afgelopen

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03008 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO masteropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc)

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) U2014/02474 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen uitlopende programmering

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen uitlopende programmering U2016/03009 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO masteropleidingen uitlopende programmering Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde mogelijkheid voor inschrijving voor een cursus binnen de opleiding:

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2014/02458 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering 2009-2010 Versie 6, april 2009 Belangrijkste

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT) U2014/02470 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Frank Wester (ook namens Remko Helms) TouW-symposium SC A dam 22 november 2014 Onderwerpen Keuzegids Universiteiten 2015 Verschenen

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers. Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen

Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers. Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen Agenda 13.30-13.45 Afstudeerproject bachelor Informatica 13.45-14.00 Masteropleiding en KHO s 14.00-14.15 Portal

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie